Page 1

26 juli 2012

no. 1548

Inleveren kopij: vrijdag 23.59 uur voorafgaand aan de datum van bezorgen. Verschijnt 1 x per 14 dagen. Redactie: Buitenweeren 17, 1151 BE, Broek in Waterland, tel. 020 403 1201 + atsiedrijver@zonnet.nl www.debroekergemeenschap.nl Bankrekening: 310713579 AGENDA 26jul OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 27jul SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 2aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde 2aug Rechtsadviesburo 3aug SRV De Draai: Sjoelen 5aug Broekerkerk Concert van Ma Murphy 9aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 10aug St. Dienstverlening Ouderen: Kermiskien 16aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde 17aug SRV De Draai: geen activiteiten 23aug OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 24aug SRV De Draai: Klaverjassen, Rummicub en Scrabble 26aug Broeker Operadag 28aug Clinic straatvoetbal, SDOB veld 29aug Clinic vlotbouwen bij Mirrorpaviljoen, Hemmeland 30aug OUD PAPIER Soos: Noordzijde 31aug SRV De Draai: geen activiteiten 2sep Zuiderwouder kerk: Koffieconcert 3t/m8sep Collectie kankerbestrijding KWF 3sep Dorpsraad vergadering 20.00 uur in Het Broeker Huis 6sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 6sep Rechtsadviesburo 7sep SRV De Draai: Samen koersballen 13sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 13sep WonenPlus, warme lunch in DRAAI 33 13sep Vrouwen van Nu: Hoe is het om blind te zijn? 14sep SRV De Draai: Sjoelen 16sep Zuiderwoude Pianodorp in kamer, kerk, loods enz. 20sep OUD PAPIER Soos: Zuidzijde 21sep SRV De Draai: Kienen 27sep OUD PAPIER Soos: Noordzijde 27sep Samen eten in Het Broeker Huis

CONCERT VAN MA MURPHY in Broekerkerk 5 augustus om 20.00 uur De kerkelijke gemeente Broek in Waterland nodigt alle Broekers uit om deze zondagavond naar de kerk te komen voor een concert van Ma Murphy. Praat met de muzikanten van Ma Murphy's, echte liefhebbers van Ierse en Amerikaanse folkmuziek, en de ogen beginnen te stralen. Ma Murphy speelt en zingt vol overtuiging Ierse ballades en Amerikaanse folksongs. Ma Murhpy geniet in Waterland voldoende bekendheid om de kerk vol met muziekliefhebbers te krijgen. Regelmatig treden zij op in de kerk van Zuiderwoude, tijdens en na de kerkdienst, maar ook tijdens de Waterland Kerkenland weekenden zijn zij bij vele bezoekers favoriet. Toegang voor dit concert is gratis maar bij de uitgang staat een bus ter bestrijding van de onkosten. Organisatie: Kerkbestuur

VERSCHIJNINGSDATA in de zomer i.v.m. de vakantie van de redactrice en anderen verschijnt de Broeker Gemeenschap op de volgende data: Inleveren copy Verschijningsdag 11 augustus 16 augustus en vervolgens weer om de 14 dagen.

BROEKER FEESTWEEKBRIDGEDRIVE 8 augustus, zaal open 19.00 uur, aanvang 20.00 uur De kosten bedragen € 10,-- per paar en worden aan de zaal betaald. Er zijn leuke prijzen voor diverse winnaars. De locatie is Het Broeker Huis, Leeteinde 16 in Broek. Opgave bij voorkeur per email: broekbridge@hotmail.com Geen email? Dan kunt u zich telefonisch opgeven bij Hennie van Velzen (020-4031928) of bij Leo van der Voort (0204033368). Vol is vol en aan de zaal is er geen gelegenheid meer om je in te schrijven. Uitslagen worden vermeld op: www.bedstede.nl/BBC.html

Bibliotheek Broek in Waterland vakantieopeningstijden maandag 30 juli t/m zaterdag 25 augustus Maandag gesloten Woensdag 14.00 – 17.00 uur Vrijdag 14.00 – 17.00 uur Zaterdag gesloten RECHTSADVIES BURO WATERLAND donderdag 2 augustus van 19.30 - 20.30 uur in de KOSTERIJ, Leeteinde 2, tel. aanmelden + inl. 403 1513 en 403 1617 Gratis deskundig advies

NIEUWS van de OUDERENSOOS U allen hebt onlangs het Broeker feestweek programma boekje in de bus gekregen. Toch nog even een kleine oproep. Ouderendag, een jaarlijks terugkeren fenomeen tijdens het Broeker feestweekgebeuren. Gerard Koedoder, keyboardspeler, accordeonist ,entertainer trakteert ons allen op een uitgebreid repertoire vrolijke meezingers en luistermuziek. Kortom één brok gezelligheid. Tussen de middag geniet een ieder van een uitgebreid broodbuffet. ‘s Middags bingo, klaverjas en bridge Het bestuur nodigt van harte alle Broeker 60 plussers uit om aanwezig te zijn. Datum: dinsdag 7 augustus. Aanvang: 10.00 uur. Locatie: Het Broekerhuis. Kosten: Gratis. Wel even opgeven of U komt. Tonnie Spaan 4033723. Jan Nierop 4031406

DORPSHUIS ZUIDERWOUDE OPEN Het dorpshuis van Zuiderwoude is t/m 5 september elke woensdagmorgen open van 10.00 tot 12.00 uur. Alle dorpsbewoners en anderen de gelegenheid kunnen elkaar ontmoeten en een kopje koffie te drinken. Voor informatie: 020-4033180 of 020-4033243.


BROEKER KERK De Broeker kerk is t/m 29 september dagelijks geopend. Zondag en maandag van 13.00 - 16.00 uur Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 16.00 uur EXPOSTIE Vanaf 13 juli kunt u in de kerk de schilderijen van Suze Duif bekijken en eventueel kopen. ZUIDERWOUDER KERK OPEN van 15 juli – 19 augustus 12.00 – 15.00 uur Er zijn mooie schilderijen te bewonderen en elke dag speelt er iemand op het orgel, de piano of een ander instrument. Er is informatie over de omgeving, enige verantwoorde handel. De bezoeker kan er rustig zitten. CURSUS PALEOGRAFIE (oud schrift) voor beginners Onze voorouders schreven anders dan tegenwoordig! En dat kunt u nu leren! Het Waterlands Archief organiseert vanaf eind september 2012 een cursus paleografie (oud schrift) voor de archiefonderzoeker die het lezen en begrijpen van oude handschriften wil verbeteren. e Tijdens de cursus worden teksten behandeld vanaf de 16 tot e en met de 18 eeuw. Daarbij komen onder meer schrifttype, afkortingen, inhoud, historische context en gebruiksmogelijkheden van de verschillende archiefbronnen aan de orde; Een verkenning door o.a. de notariële en oudrechterlijke archieven, de kerkelijke doop-trouw-en begraafregisters en de gemeente en waterschapsarchieven. Het lezen van oude handschriften is voor iedereen te leren maar wel tijdrovend. Van de cursisten wordt verwacht dat men voldoende tijd besteedt aan het voorbereiden van de teksten, vandaar dat de cursus van 10 lessen om de week wordt gehouden. Bij voldoende belangstelling gaat de cursus op dinsdagavond 25 september van start van 19.00-21.00 uur in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend. De kosten zijn € 85.00 per cursus, inclusief lesmateriaal. U kunt zich opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411530/546 of via e.mak@waterlandsarchief.nl. HENDRIK WERKMAN EN DE TIEN GEBODEN kunst met inhoud in kleurrijke vormen 22 juli – 19 augustus kerk Zuiderwoude Hendrik Werkman was een solist. Op zijn zolder in Groningen groeide hij langzaam toe naar wat wel het hoogpunt van zijn werk genoemd wordt: de suite van chassidische legenden. e Kleurrijke verhalen uit het 18 eeuwse jodendom worden verteld in primaire kleurvlakken. De melancholie van de verhalen krijgt een moderne vorm. Zelden zullen verdriet en verlangen zo zichtbaar geworden zijn. In de kerk van Zuiderwoude (3 kilometer van Broek in Waterland en Monnickendam) hangen ze. Met de schriftelijke toelichting een fascinerende kennismaking met een wonderbaarlijke wereld. De kunstenaar overleefde de oorlog niet. In 1945 is hij gefusilleerd. Aan de andere muur van de kerk een opmerkelijke poging hét monument van de joods-christelijke traditie, de tien geboden, vorm te geven. In protestantse kerken hingen/hangen vaak de tekstborden met deze woorden als normen en waarden voor de protestantse kerkbezoeker. Nu heeft Jeltje Hoogenkamp geprobeerd tot de kern door te dringen via kleur en vorm. Van elke illustratieve aanpak is afgezien. Het resultaat: een reeks meditatieve schilderijen. Het is een meterlang beeldmonument dat eigenlijk permanent in een kerk kan hangen. Tien andere schilderijen (5 paren) zien er uit als de twee stenen tafelen waarop de geboden geschreven waren. In een ingenieus systeem van kleurregels komen de geboden in lagen aan het licht. Informatie: De kerk is elke dag open van 12.00 – 15.00 uur. Om 13.00 is er elke dag muziek. Toegang vrij. Ook aandacht voor: labyrinten, toeristische informatie, poëzie en streekproducten

ATELIER ELLY KOOT Expositie t/m 19 augustus Margret Schilder, keramiek Margret studeerde af in de richting steen en keramiek aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hier leerde zij het ouderwetse ‘hakken’ van Geer Steyn. Docente Adrie Baarspul introduceerde Margret tijdens haar studie in de wereld van kleivormen, uiteenlopend van het uit de hand opbouwen van rolletjes klei tot het draaien van vazen en objecten, het glazuren en afwerken en de verschillende manieren van stoken. Anno nu werkt Margret met grof en fijn steengoed en porselein. Zij maakt figuren van mensen en dieren of een combinatie hiervan. In opdracht maakt Margret regelmatig bronzen beelden, geheel naar de wens van de klant en in haar eigen, kenmerkende stijl. Op deze expositie is keramisch werk te zien, van realistisch werk met als onderwerp "mens en dier". Meer info; www.margretschilder.nl. Marjel Beumer, sieraden Marjel heeft haar opleiding aan de Rietveld Academie in 1985 afgerond. Zij heeft 15 jaar lang les gegeven in de aquarel techniek. Vanaf 2003 maakt zij ook sieraden die uniek zijn. Een mix van grote en kleine halfedelstenen, parels en zilver zijn kenmerkend voor de sieraden van Marjel. Ook werkt zij in opdracht, zij maakt van oude sieraden een nieuw kunstwerk, geheel naar wens van de opdrachtgever. Meer info; www.marjelbeumer.nl of www.cadenadigrazie.nl Elly Koot, schilderijen. Elly werkt geïnspireerd door aan haar oeuvre. Info: www.atelierellykoot.nl CURSUSSEN VOOR KINDEREN Op zaterdagmiddag 1 september starten we in Broek met nieuwe groepen Eigenwijz en Rots en Water, voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Eigenwijz is een cursus waarin kinderen (5 t/m 8 jaar) ontdekken hoe ze op hun eigen manier met zichzelf en elkaar om kunnen gaan. De vaardigheden waaraan gewerkt worden zijn gevoelens (h)erkennen bij jezelf en bij anderen, gevoelens uiten en dichter bij jezelf komen. De werkvormen die worden aangeboden zijn: muziek, spel, verhalen, creativiteit, dans en Braingym Rots en Water is een cursus waarin kinderen (van 8 t/m 12 jaar) leren hoe ze hun energie op een positieve manier kunnen inzetten. Waarin ze leren hoe ze zelfrespect en respect voor anderen kunnen ontwikkelen. En hoe ze met elkaar om kunnen gaan. Als Rots of Water? De werkvormen die worden aangeboden zijn: spel, verhalen, creativiteit, zelfverdediging, ontspanningsoefeningen, krachtoefeningen, rollenspelen. Kosten: 55 euro voor Eigenwijz (6 lessen), 160 euro voor Rots en Water (18 lessen) Locatie: voormalige kosterij op het Leeteinde Beschikbaarheid: er is nog plek voor 5 kinderen bij Eigenwijz en 2 kinderen bij Rots en Water Meer informatie: op www.worldatyourfeet.nl of bel Angela de Rie 06-51616234 Wilt u OPERA in uw TUIN? U stelt uw tuin beschikbaar en wij brengen gratis opera, tijdens de “Broeker Operadag” op zondag 26 augustus. Het zou fijn zijn wanneer wij gebruik kunnen maken van uw akoestische piano of keyboard. Aanmelden bij Wiebke Göetjes, w.goetjes@telfort.nl BURGERLIJKE STAND Wilt u geboorte - huwelijk of overlijden in de Burgerlijke Stand van de Broeker Gemeenschap vermeld zien: een berichtje naar Buitenweeren 17, 1151 BE tel. 403 1201. KLOKLUIDEN in Broek in Waterland bij een geboorte: Neemt u contact op met Cees Oud, tel. 403 1235, b.g.g. Jeppe van Rijssel, tel. 403 1314.

BURGERLIJKE STAND Overleden Sijbrecht Lof, oud 87 jaar, w.v. H. Pronk Alie Holman, oud 85 jaar, w.v. J. Bruijn

De E-Broekergemeenschap edite 1548  
De E-Broekergemeenschap edite 1548  

De electronische uitvoering van de Broekergemeenschap.

Advertisement