Page 1

DIGITAAL WERKBOEK Remi Vledder C1A (DT) http://twitter.com/broeiend blow: www.broeiend.nl/weblog


SPIEGEL Mijn naam is Remi Vledder Ik ben woonachtig in Nijmegen. Ik werk bij een mediavormgevingbureau in Amsterdam genaamd Terra-Preta. De steekwoorden waarmee kennissen en familie mij omschrijving vind ik bij mij passen. Ze komen in grote lijnen overeen met de kernwoorden waarop ik mijzelf zou omschrijven. Daarnaast komt het ook overeen met de persoonlijkheids test die ik voor een latere opracht moet doen. Deze opdracht van branddesign heb ik gebruikt om voor mijzelf een pseudoniem te creĂŤeren waarmee ik mijzelf digitaal kan pre-

Naam

senteren.

bekend

Relatie

Hoe lang

Steekwoorden

Iris Spelier

Vriendin

5 jaar

Perfectionistisch, creatief, denker

Silas Vledder

Broer

26 jaar

Humor, doorzetter, sociaal

Dennis Maij

Werkgever

5 jaar

Net, zelfstandig, creatief

Robert Buning

Vriend

10 jaar

Humor, behulpzaam, perfectionistisch

Tommie dieks

Vriend

12 jaar

Carriere gericht, streven, humor, sportief


MERKANALYSE / KLM Merkgedrag

nu kennen een resultaat van onderzoek door de Comissie Stijleenheid.

Producten/Diensten

Het bedrijf

Zowel intercontinentale als regionale vluchten.

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM,

Het bedrijf vervoert zowel passagiers als cargo.

gebruikelijke Engelse term: KLM Royal Dutch Airlines). KLM is een wereldwijd opererende

Externe communicatie

luchtvaartmaatschappij en vormt de kern van de KLM Groep, waarvan ook KLM cityhopper,

In de jaren ‘60 werd KLM bewust van haar

Martinair en transavia.com deel uitmaken. KLM is

inconsistentie in haar externe communicatie. Er

in 2004 gefuseerd met Air France tot de holding

waren verschillende logo’s in de omloop wat,

Air France-KLM. Onder de holding zijn KLM en

gezien de internationale locaties ook niet gek was

Air France beide actief als netwerkmaatschappij.

in die tijd. Opvallend is dat de KLM als één van

KLM behaalt zijn omzet uit 3 kernactiviteiten,

de eerste Nederlandse bedrijven zich een huisstijl

te weten vervoer van passagiers, vrachtvervoer

aangemeten heeft in medio 1963.

en vliegtuigonderhoud. Samen met Air France geeft KLM invulling aan haar leidende rol in de

Kleur gebruik

Europese luchtvaart.

De huisstijl kleur van KLM is heel herkenbaar

Interne communicatie

en in al die tijden redelijk hetzelfde gebleven. De kleur blauw straalt betrouwbaarheid uit en is

Screenshot uit Droom van helderheid van

daarnaast een koninklijke kleur. Ook doet de kleur

Wibobakker

blauw van KLM je de denken aan de lucht met alle

Motiveren en binden van de mensen Om de corporate identiteit te versterken onder de

Dit onderzoek toonde aan dat de vormen in

medewerkers ontvangen alle medewerkers 6 keer

dit embleem het beste herkenbaar bleef in

per jaar het blad “Wolkenridder”. Hierin komen

vergelijking met de andere concept voorbeelden

nieuwtjes, interviews en achtergrondartikelen met

en de in die tijd andere gebruikte emblemen voor

mensen uit de hele organisatie aan bod. Ook biedt

Het logo van de KLM is een resultaat van een

KLM. Voor een vliegtuig is dit belangrijk omdat het

de Wolkenridder zicht op actuele gebeurtenissen,

proces door verschillende partijen zowel binnen

logo vaak op een afstand word bekeken, en dan

ontwikkelingen en meningen binnen en rondom

(reclame afdeling, directie e.d.) als buiten de

vaak is het ook nog in beweging. Zo zijn de lijnen

de KLM. Het noemt zichzelf “...een betrouwbare,

organisatie (diverse bureau’s) allen met een eigen

die in het logo gebruikt worden ook van invloed

goed geïnformeerde collega die kennis van zaken

visie. Uiteinderlijk is het embleem zoals wij die

op de waarneming.

heeft trots is om voor KLM te werken.”

bijbehorende associaties.

Het logo


Merkuiterlijk Zien

Horen

Proeven & Ruiken

Personen

Kenmerkend van de KLM en ook hetgeen waar ik

Het geluid van de vliegtuigen is niet uniek, maar

Proeven en ruiken is voor de KLM niet echt van

In de media uitingen van de KLM word niet zozeer

direct aan denk als ik aan KLM denk is de blauwe

wel erg kenmerkend voor de KLM. Daarnaast is het

belang.

een specifiek persoon als boegbeeld gebruikt.

kleur. De tint van de blauwe kleur is specifiek

belletje wat je op het vliegveld hoort voorafgaand

Begin jaren ‘90 heeft de KLM wel een Zwaan

geselecteerd omdat deze overeenkomt met een

aan een mededeling kenmerkend.

als boegbeeld gebruikt. Het dier wordt, zo is uit

de kleur blauw uit een horizon. Dit roept bij mensen allerlei positieve associaties op. Deze is

consumentenonderzoek gebleken, geassocieerd

Voelen

Taal

in alle uitingen van de KLM zichtbaar, denk hierbij bijvoorbeeld maar eens aan de bedrijf’s kleding.

met positieve kwaliteiten: betrouwbaarheid, zorgzaamheid, kracht, stijl, nationale trots. En

Van de afbeeldingen die gebruikt worden in

Omdat de KLM een internationaal publiek heeft

die kwaliteiten passen goed bij het imago dat de

de media uitingen krijg ik altijd een gevoel van

zijn meerdere talen van belang. Opvallend is dat

luchtvaartmaatschappij wil uitstralen.

gemak. Het thema van de foto’s gaat vaak over

men op de website een land kan selecteren, maar

comfort of service.

dat er over het algemeen engels als taal word aangeboden. Daarnaast is Nederlands natuurlijk een beschikbare taal, maar ook Russisch, koreaans en Spaans.

Merkinnerlijk Merk visie

Merk missie

KLM wil in de luchtvaart voorop lopen door

Samen met Air France geeft KLM invulling aan

KLM werkt aan het creëren van

KLM: Veilig, betrouwbaar, trots, service gericht en

slimmer te zijn dan anderen. Door de fusie met

haar leidende rol in de Europese luchtvaart.

groeimogelijkheden op Schiphol, het verkrijgen

leidend.

Air France vervult KLM een leidende rol in de

Betrouwbaar en met Nederlands pragmatisme

van toegang tot alle markten die de kwaliteit van

wereldluchtvaart. KLM wil voor de klant de eerste

zorgen 32.000 KLM’ers voor vernieuwende

haar netwerk verhogen en gelijke verhoudingen

keus zijn, voor medewerkers een aantrekkelijke

producten voor klanten en voor een veilige,

voor alle spelers in de branche. Ook streeft zij

werkgever en voor aandeelhouders een

efficiënte en servicegerichte operatie met actieve

naar een goede balans tussen de belangen van het

onderneming die winstgevend groeit.

aandacht voor duurzaamheid. KLM streeft naar

bedrijf en die van de lokale omgeving.

winstgevende groei die niet alleen bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen, maar ook aan de economische, maatschappelijke en sociale ontwikkeling.

Merkwaarden

v


BEGIN VAN DE DAG

REIZEN

SLAPEN

ONTSPANNING

WERK

07:00

Vasteras Bonell

08:00-10:00 NS

08:00-10:00 Vasteras Bonell

21:00 Panasonic

10:00

07:01

Apple Iphone 4s

19:15-21:45 NS

19:15-21:45 Vasteras Bonell

Sony

10:05 Apple

07:03

Page plus

Apple

Adobe

07:05 Aquafresh Prodent

ONTBIJT

BRANDS TIMELINE

Mac Rabbit/Slicy VM ware CodeKit

07:10 Albertheijn Bakker bart

Albertheijn Excellent

Sublime text 2

Php storm Versions Tweetdeck Axure

DOUCHEN

Font Explorer pro

07:30 Sanex

MAMP

Hema

Evernote

L’oreal

Firefox Opera

AANKLEDEN

Safari

07:45

Internet Explorer

Cast Iron

Levi’s

Google Sparrow

Jack & Jones

H&M

AVONDETEN

VERTREK

18:00 Ikea

07:50 Incase Jonagold Chaud fontaine

Albertheijn 18:15 Ikea


BENEVOLENT CREATOR

PERSONAL DNA

De website Personal DNA geeft mij een handige tool waar ik feedback krijg waarmee ik mij beter leer kennen. Het blijkt dat ik een welwillende schepper (“benevolent creator”) ben. In deze context betekent schepper zijn dat ik fantasie heb, ben bereid om te verkennen, innovatief en onafhankelijk ben. Als welwillende betekent dat ik niet erg om in sociale situaties. Een van de resultaten waar ik mij het best aan kan relateren is: “Considering many different

WELWILLENDE SC HEPPER

perspectives is something at which you excel, and you appreciate that quality in others.” Dit

- Schepper

kenmerk blijkt ook al uit mijn vorige post 100 vragen 10 antwoorden.

- Ambitieus

Het karakteristieke kenmerk wat het minste betrekking heeft op mij is: “If you want to be

- Onafhankelijk

different: While you are good at thinking abstractly, focusing on details a bit more may help

- Openstaand

you discover things about the world.” Ik ben het oneens met dit resultaat, omdat ik denk dat

- Sociaal

juist een van mijn gebreken is dat ik de neiging heb om mij meer te concentreren op details waardoor ik het oog op het beoogde resultaat verlies.


BLACK BOXES

Ambitieus – Beter worden, groei, visie, verder komen, klimmen, ijverig, iets anders worden, eerzuchtig, groter worden. Onafhankelijk – Niet beïnvloedbaar, autonoom, Sociaal – Betrekking hebben

zelfstandig, soeverein, geen

op anderen, groep, humanitair,

verbinding hebben met, vrij.

gezellig, maatschappelijk verantwoord, netwerken.

Schepper – Grondlegger, origineel, creatief, maker, nieuwe dingen, out of the box, uitvinden, vormer, iets nieuws.

Openstaand – Geopend, ledig, fijngevoelig, ontvankelijk, los, ruim, beschikbaar.


100 vragen / 10 antwoorden 85. Welke quote past het beste bij jou? “10 antwoorden op 100 vragen Stel je voor; je komt iemand tegen in een volledig donkere ruimte. Je ziet niets, en je kunt de persoon niet aanraken. Welke vragen ga je hem of haar stellen om er achter te komen wat voor persoonlijkheid diegene heeft?”

“Creativity is the power to connect the seemingly unconnected ” - William Plomer

74. Als jij jezelf zou moeten uitbeelden in een vorm, welke zou dit dan zijn?

84: Als je beroemd zou worden om 1 ding, wat zou dit zijn?

56. Ben je idealistisch of meer pragmatisch?

“Ik word later beroemd om de

“Ik ben idealistisch. Ik zal eerder

“Een driehoek. Ik hou van de

toffe websites die ik maak.”

op mijn gevoel af gaan dan dat ik

eenvoud die deze vorm uitstraalt. Tegelijkertijd staat dit symbool ook voor perfectie. Het is ook de eenvoudigste statisch bepaalde constructie die met balken kan worden gemaakt.”

naar feiten handel.”


49. Wat zijn jou sterke punten?

11. Van wat voor een soort muziek hou je?

“Uit een beoordeling van

“Wat muziek betreft is smaak is heel erg divers. Eigenlijk heb ik niet

mijn werkgever blijkt dat in

echt een voorkeur voor een bepaalde muziek soort, er zijn natuurlijk wel

“Mijn favoriete jaargetijde is

vergelijkingen met anderen in

soorten waar ik vaker naar luister. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rap,

de herfst. Er zitten dan vaak

ons bedrijf mijn sterke punt het

drum n bass en rock.

relatief warme dagen tussen dat

concept ontwikkeling. Als we een

27. Wat is je Favoriete jaargetijde?

je nog dingen buiten kan doen in

opdracht krijgen van een klant

Als ik muziek op zet denk ik meestal na over wat voor een stemming ik

tegenstelling tot zomers waar het

bedenk ik vaak veel uiteenlopende

ben, zo zal ik s’ochtends eerder wat rustige muziek op zetten, maar als ik

soms te warm is om iets te doen.

ideeën en werk deze uit in een

lekker door wil werken zet ik bijvoorbeeld zoiets als drum n bass aan.”

Daarnaast vind ik herfst ook wat

vrij uitgebreide presentatie zodat

gezelligs hebben.”

er tijdens een meeting veel is om over te praten en je zo een duidelijk beeld kan krijgen van een mogelijke uitstraling voor een bedrijf. Persoonlijk is een sterk punt van mij dat ik voor veel dingen open sta en niet snel iets zal veroordelen. Ik probeer graag dingen uit om er vervolgens achter te komen of ik het wel of niet leuk vind.”

50. Wat zijn je zwakke punten? “Een zak punt van mij is dat ik

57. Waar haal jij je inspiratie vandaan?

soms te diep op dingen in kan

“Ik kijk veel op blog’s en

gaan wat als consequentie heeft

interessante mensen in dit

dat ik het grote geheel uit het oog

vakgebied. Daarnaast vind ik het

verlies.”

ook erg leuk om te reizen en dan ga ik meestal naar de plekken

87. Ben je een leider of een volger? “Ik neem wel graag het initiatief in dingen dus ik denk dat ik eerder een leider ben dan een volger.”

die niet toeristisch zijn. Je komt dan meestal op de mooiste plekken wat voor mij een grote inspiratiebron kan zijn.”

Voor alle 100 vragen zie: http://www.broeiend.nl/100vragen-10-antwoorden/


Vaak is een vereiste van een klant die een nieuw logo ontwerp nodig heeft dat het logo mooi moet zijn. Mooi is een relatief begrip. Het kan betrekking hebben op de toeschouwer, maar ook met de tijdsgeest. Trends die nu ‘mooi’ en innovatief worden gevonden hoeven dat na een bepaalde tijd niet meer te zijn. Daarnaast worden deze trends vaak gebruikt waardoor een logo minder op zal vallen tussen anderen in dezelfde stijl. Daarom heeft zo’n logo vaak een bepaalde houdbaarheid’s datum.

5 Interessante Logo’s

Veelzijdig Verborgen Symbolisch Meetbaar Bruikbaar

Dus wat maakt nou een goed logo? Dit blijft een moeilijk in te schatten aspect, maar er zijn wel bepaalde basis regels die gehanteerd kunnen worden. Zo moet een logo duidelijk leesbaar zijn. Daarnaast moet het herkenbaar zijn, en niet op bepaalde stijl regels leunen als kleur of gradients, dus moet het ook zwart wit sterk zijn. Kleur gebruik kan heel erg veel invloed hebben op de uitstraling van het logo, maar dit moet niet de hoofd reden zijn waarom een logo ‘werkt’. En last but not least, een logo moet op enige wijze de identiteit van het bedrijf representeren. Dus de boodschap moet duidelijk zijn.


#1 Girl scouts

Afbeelding 3 - Rebranding van het logo zit in de details:

Girl Scouts is een jeugd- organisatie in America gestart in 1912.

1. De pony van het eerste meisje suggereert onderscheid tussen de leeftijd van de 3

Veelzijdig

meiden. 2. De spitsere neus suggereert een wat jongere doelgroep.

Het logo van de amerikaanse girl scouts is qua dynamiek vrij plat. Het heeft als logo maar 1 laag. Toch is het logo

3. Wat extra spanning op de

ontzettend veelzijdig. Zo zie je dat er verschillende etniciteiten

lippen maakt de meiden wat

welkom zijn. Daarnaast is de vorm van het embleem een ‘patch’

levendiger.

(wat bijvoorbeeld op de mouw gestikt kan worden) wat zo kenmerkend is voor de scouting.

4. Een wat simpelere nek maakt de afbeelding sterker. (de hoek

Het mooie aan dit logo is dat de typografie en het embleem

van de lijn in de nek is gelijk aan

niet haaks t.o.v. elkaar staan, en dat het perfect in balans is.

de lijn wat gebruikt word in de

Onlangs heeft het logo ook een re-branding gehad. In de afbeelding hierboven is het linker plaatje het oude embleem, en rechts het nieuwe. Het zijn hele subtiele veranderingen wat alleen uitgevoerd kan zijn door een talentvol ontwerper.


#2 FedEx Het bedrijf FedEx is een logistiek bedrijf. Via FedEx kan men pakketten versturen.

Verborgen Het sterke aan dit logo vind ik de eenvoud waarmee het bedrijf zijn identiteit toont in het logo. De pijl in de witruimte van het tekst logo staat voor de logistiek van het bedrijf, als je deze pijl eenmaal ziet blijf je hem altijd zien.


#3 Bit defender Bitdefender is zoals de naam al suggereert antivirus software. De software is oorspronkelijk ontwikkeld in roemeniĂŤ.

Symbolisch Het logo symboliseerd het roemeens legendarische symbool van de Dacian Dragon-Wolf. Half wolf, half slang, dit totemistische schepsel bewaakt de Dacian mensen in hun oorlogen en staat voor elastische verdediging. De moderne interpretatie van het oude symbool completeert de merkbelofte met veelzijdigheid, waardoor het merk relevant is voor de digitale samenleving met daarnaast een duidelijke bevestiging van zijn Roemeense roots. Het lettertype is custom aangepast, de schreven van de letters zijn naar links uitgerekt waardoor het bij het embleem past.


#4 N.G.C. National Geographic Channel (NGC) is een Amerikaans televisienetwerk, dat programma’s levert via kabeltelevisiebedrijven.

Meetbaar Alhoewel dit een heel erg simpel logo lijkzt zit hier toch meer achter. Naast de prachtig tot de verbeelding sprekende toepassing, is er ook goed nagedacht over de uitvoering van het zo op het oog simpele uitvoering van “het rechthoekje”. Zoals deze afbeelding illustreert staan de lijnen van “het rechthoekje” in de verdeling in uiterste en middelste reden, beter bekend als de gulden snede . Ook de Fibonacci sequence is hierop gebaseerd. In de vormgeving kan deze gulden snede bijna overal op worden toegepast en ook ik ben hier een groot voorstander van. Vroeger werd aan de hand van de gulden snede ook architectuur gemaakt, met name de tempels zoals bijvoorbeeld het taj mahal. (de gulden snede werd ook wel de taal der goden genoemd, vandaar dat de tempels op deze manier werden ontworpen.)


#5 Mareiner Holz Mareiner Holz heeft een hele reeks van technieken voor het afwerken van onbehandelde houten planken op een milieuvriendelijke manier.

Bruikbaar Ik vind de keuze van de specht erg sterk omdat het bedrijf een milieuvriendelijke manier van het afwerken van hout hanteren. De lettertypes die gebruikt worden in het logo is een combinatie van het strakke van Gotham Bold met de sierlijke schreef van Adobe Garamond. Deze lettertypes worden door de rest van de huisstijl op een strakke manier gebruikt, en daarnaast heeft de streep in het logo ook nog een betekenis in de huisstijl. Het balanceert naar mijn idee de pagina’s.


5 Visitekaartjes


#1 Terra Preta Terra Preta is een full service partner op het gebied van Marketing, Design en Technologie.

Het mooie aan dit visitekaartje is de technieken die gebruikt zijn voor het visitekaartje. Er is een wit omhulsel gemaakt als container voor het visitekaartje. Om het logo daarin zichtbaar te maken is er een rondje gestanst, en een inkeping waardoor je het binnenste kaartje kan pakken. Daarnaast is het binnenste visitekaartje van mat-zwart papier, en daarop is een zilver folie laagje gedrukt, om vervolgens met nog een kleuren folie druklaag eroverheen te gaan waardoor je het glanzende effect krijgt. Omdat dit een full service media bureau is laat het met dit kaartje gelijk wat mogelijkheden zien aan potentiĂŤle klanten. Daarnaast creĂŤert het een moment van bewustzijn omdat er een handeling is vereist met dit visitekaartje, namelijk het eruit halen van het binnenste kaartje, omdat dit een andere ervaring is dat simpelweg een kaartje in je hand krijgen.


#2: Pao & Lee Pao & Lee zijn de achternamen van 2 jongens uit Shanghai die samen een design ‘office’ zijn begonnen.

De reden van dit visitekaartje is simpelweg gewoon omdat ik deze “mooi” vind. Hij valt voor mij op omdat hij er totaal anders uit ziet dan de rest. Zoals je op de achterkant (witte kant) kan zien staan de adres gegevens er op een vreemde manier op aan de bovenkant, en de naam van de designer “fizi pao” onderaan. Op de traditionele visitekaartjes die gemaakt worden is dit vaak andersom. Daarnaast vind ik de spot finish op de voorkant waardoor er zwart op zwart word geprint erg gaaf. Opvallend is dat de structuur van het papier ook vrij grof is waardoor het een edgy gevoel geeft in je hand, zonder dat het word overdreven. De juiste mate van beheersing en verfijning, wat passend is voor een designer op dat niveau.


#3: Darek Fedko Darek Fedko is een fotograaf uit Polen.

Ik vind dit visitekaartje interessant omdat het voor mij echt overkomt als een handtekening. Hij heeft een persoonlijk logo wat een knipoog symboliseerd waardoor het op mij erg vriendelijk overkomt. Dit zou hetgeen zijn waar ik naar op zoek zou zijn als ik een fotograaf nodig heb voor bijvoorbeeld een bruiloft. Het maakt hem toegankelijk, waar andere fotografen misschien een onbereikbaar overkomen. Nu is dit ook hetgeen te zijn wat kenmerkend is voor deze fotograaf (zo blijkt uit zijn beeldmateriaal van de site). Slim vind ik ook dat hij met dit kaartje al een klein beetje van zijn werk toont in het visitekaartje (een knipoogje naar zijn werk misschien?). Op deze manier word mond-tot-mond reclame een stuk makkelijker als je naast het visitekaartje van deze fotograaf ook het kaartje bij de hand hebt.


#4: TAM Cargo Tam cargo is een bedrijf wat cargo vervoert door middel van vliegtuigen.

Het leuke aan dit visitekaartje is dat ze het idee cargo vervoer erg uitten in de vorm van het visitekaartje. Ook is de vorm van een vouwbaar doosje natuurlijk uniek voor een visitekaartje.


#5: Flywheel Het is bij dit visitekaartje onduidelijk of het om een concept of een bedrijf gaat.

Een flywheel (nl: vliegwiel) is een lichaam dat kan roteren om een as. Het kan de kinetische energie opstapelen. Het is een mechanisme wat word gebruikt om een machine of apparaat gelijkmatiger te laten lopen. Van dit kaartje is niet duidelijk of het om een concept gaat, of dat het ook daadwerkelijk gebruikt is. Het is mooi hoe er aan de voorkant al een vorm word ingezet wat aan de achterkant word doorgevoerd. Wat daarnaast opvalt aan dit visitekaartje is de structuur van de achterkant. Ik ben dit visitekaartje op diverse design blog’s tegen gekomen en eigenlijk niemand heeft een idee hoe het gemaakt is, dus de kans is groot dat het om een concept gaat, wat misschien moeilijk is om daadwerkelijk uit te voeren.


MIJN IK-MERK CONCEPTING

*(moodboard)


Mijn unieke merk Mijn passie en mijn drive. Motivatie voor het concept voor mijn unieke “ik: merk.

CONCEPTING Een van mijn sterke punten als grafisch ontwerper en front-

Ik weet dat er in de loop van dit project een

end developer is mijn unieke kijk op dingen. Als er op mijn

magazine moet worden gemaakt. Dat kan ik mooi

werk een concept bedacht moet worden dan weet ik vaak met

combineren met een idee wat ik al een tijdje heb.

nieuwe invalshoeken te komen. Met deze invalshoeken kan ik

Mensen in mijn omgeving vragen vaak wat ik

vaak vanuit een uniek perspectief een opdracht aangaan, en

nou eigenlijk precies doe op mijn werk. Vooral

daarnaast boeit het ook anderen waardoor zij ook op nieuwe

aan mensen die niets met communicatie of iets

ideëen komen.

dergelijks te maken hebben is het moeilijk om uit te leggen wat mijn vak inhoud. Daarom lijkt mij dit een

Mijn missie is om een icoon/pseudoniem creëeren welke lid is

uitstekende kans om een soort van handleiding voor

van diverse communities van enkele voor front-end developers

het vak front-end development te maken.

relevante onderwerpen zoals bv. Wordpress, .less. Vooral als beginnend developer zit je vaak op forums, stack exchange,

Na het maken van een woordweb en een aantal

github en andere sites van die soort als je op zoek bent naar

namen is mijn keuze gevallen op de naam:

een oplossing voor een codering probleem. Met dit merk kan ik

”BROEIEND”.

mijzelf profileren op deze sites en ook wat terug doen voor de community, namelijk anderen helpen.


Fase 1 shape AlTekst


Het thema voor broeiend is die van electriciteit. Het is een element wat voortdurent in beweging is, net als het wereld wijde web. Daarnaast is een front-end developer de krachtbron van een bedrijf.

THEMA ‘Brainstormen’ is de andere link met stroom. De beste ideëen komen tenslotte ook als donderslag bij heldere hemel. Ook vind ik de industriele stijl van elektriciteit bij het thema ‘development’ passen. Ik stel me hierbij voor dat de vormen in de huisstijl hoekig zullen zijn, en het beeldmateriaal vrij robuust, met veel zwart wit contrast.


Fase 2 kleur Om een duidelijk contrast te creĂŤeren zoek ik voor mijn huisstijl complementaire kleuren.

COMPLEMENTAIR De kleuren die het beste bij mij passen zijn geel en paars. Geel: Idealistisch en verbeeldend. Je helpt graag anderen. Paars: Artistiek, onderscheidend vermogen. Onconventioneel en extravagant. Dit sluit aan bij de uitkomst van mijn persoonlijkheidstest:

Benevolent = geel Creator = paars


Fase 3 selectie Het kaf van het koren scheiden

Alhoewel het elemente stroom het basis idee is, is valkuil van het logo dat het teveel op een electricien logo gaat lijken. Het moet enerzijds een “spark” hebben vanwege de link naar creativiteit en de payoff “Als een donderslag bij heldere hemel” , en anderzijds genoeg ruimte overlaten voor een vrije interpretatie.


Fase 3 Typografie Leesbaarheid

In deze fase ben ik er nog niet helemaal uit welke versie het beste aansluit bij mijn visie. Vandaar dat ik bij beide concepten verschillende typografie heb geprobeert. Wat mij op viel is dat ik het rechter logo duidelijker vind dan het linker. Dit komt door de streep die door de het linker logo staat van de ‘swoosh’. Ook vind ik dat de “B” beter tot zijn recht komt in het rechter logo dan het linker. Het lettertype wat ik het beste bij mijn logo vind passen is “Univers”. Het is een condensed lettertype waardoor het niet veel ruimte in beslag neemt. Dit is belangrijk omdat het embleem (de bliksemschicht wat tevens een B is) in balans moet blijven. Als daar aan de rechterkant een breed aanhangsel krijgt heeft het logo de nijging om ‘om te vallen’.


Fase 4 Uitlijning Symmetrie en de gulden snede

Door de lijnrichting in het logo her te gebruiken wordt het logo een stuk rustiger. De eerste afbeelding illustreert het embleem na de uitlijning. Zoals je kan zien lopen er zoveel mogelijk lijnen parallel wat een rustiger beeld op levert. In mijn vormgeving vind ik uitlijning erg belangrijk. Vandaar ook dat ik in mijn concept van de huisstijl dit uit wil stralen. Een hulpmiddel wat ik hiervoor gebruik zijn grid’s. Vaak maak ik gebruik van de gulden snede in mijn grids, vandaar dat ik ook mijn logo volgens dit princiepe uit wil beelden. Het is belangrijk om te weten dat een hoop grote en gerenommeerde logo’s uitgelijnd zijn doormiddel van de gulden snede. Dit levert vaak een heel natuurlijk evenwicht in het logo.


MAGAZINE

CONCEPT

Aan de concept fase van het magazine is uitgebreid aandacht besteed in

Verder zal de vormgeving van de pagina bijdragen aan het verhaal in

mijn werkboek. Als korte samenvatting: Belangrijke kenmerken zal het

de tekst. Vandaar dat er ook diverse infographics in zullen staan.

uitlijnen van de pagina volgens de gulden snede. Uitlijning is namelijk erg belangrijk voor mijn vormgevingsstijl. Ook wil ik een punt maken dat

De infographic die hieronder wordt getoont is ter illustratie van een

ondanks dat er een strak grid staat, het opgemaakte document

proces wat je in een project doorloopt. Als je hier meer van wilt weten

toch heel variabel in te vullen is.

kan je dit uiteraard in het magazine terug vinden.


MAGAZINE

ALS DONDERSLAG BIJ HELDERE HEMEL

De cover van het magazine. Diverse kenmerken vallen op zoals het grid welke gemaakt is volgens de gulden snede (grijze en witte lijnen). De bliksem schicht welke tot stand is gekomen door het verbinden van snijpunten van de gulden snede lijnen.

Digitaal Werkboek Branddesign  
Digitaal Werkboek Branddesign  

Mijn digitale werkboek voor het vak Branddesign.

Advertisement