Page 1

Ważne wydarzenia i informacje z terenu całego powiatu brodnickiego

W tym tygodniu

rekl ama w cBR tel . 662 061 355

CZWARTEK 17 WRZEŚNIA 2015 nakład: 5000 egz. ISSN: 2392-0998

1,49 zł

w tym 5% VAT nr 31/2015 (31)

T Y G O D N IK W tym numerze: Powiat Szkoły bez sklepików Od 1 września w szkolnych sklepikach nie można sprzedawać tzw. śmieciowego jedzenia. Większość sklepików na terenie powiatu nawet nie próbowała dostosowywać się do nowych przepisów i zwinęła interes. Obostrzenia dotyczą też szkolnych stołówek str. 3 Powiat brodnicki Harcerski jubileusz Wyjątkowy jubileusz 95-lecia istnienia Hufca Brodnica harcerze hucznie obchodzili przez dwa dni. Była gala, ognisko i  festiwal, a także wyjątkowe prezenty. Harcerze otrzymali dom i zaglówkę str. 4 Region Brodnicki udział w skarbie ze Skrwilna Sensacyjna sprawa „Złotego Pociągu” z  Wałbrzycha pobudziła emocje i wyobraźnię chyba wszystkich rodaków. Tymczasem wielkie, bajeczne skarby kisną w  ziemi, w  zapomnianych piwnicach, studniach, pod korzeniami wiekowych drzew, trzeba tylko w  odpowiednim miejscu i czasie po nie sięgnąć str. 28 Piłka nożna Niedosyt po remisie Piłkarze Sparty Brodnica zremisowali na własnym boisku z  Ostrovią Ostrów Wielkopolski i  po pięciu rozegranych spotkaniach zajmują dziewiątą lokatę w  tabeli III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej str. 32

R E G I O N U

B R O D N I C K I E G O

Przenoszą szpital

BRODNICA Trwa remont i rozbudowa brodnickiego szpitala. Dokonano pierwszych odbiorów technicznych, pacjenci zostali przeniesieni i są zadowoleni z nowych warunków

Dyrektor Dariusz Szczepański z dumą prezentuje nowe pomieszczenia szpitalne W  brodnickim szpitalu dokonano odbioru technicznego części nowych budynków szpitalnych. Odbiór przeszedł parter budynku, oddział dziecięcy oraz nowo wybudowany łącznik na parterze, gdzie działać ma fizjoterapia i poradnia dla dorosłych. Odbiór techniczny przeszedł też przebudowany i dobudowany obiekt, przeznaczony na szpitalny oddział ratunkowy. W  ostatni piątek do nowego budynku przeniesiono pierwszych pacjentów oddziału wewnętrznego i dziecięcego. – Przyjęto mnie do szpitala jeszcze na starą część – mówi Cecylia Gorzewska z  Górzna. – W piątek przenoszono nas do nowego budynku. Pomogli się nam spakować i przewieźli nas eleganc-

W poniedziałek specjalistyczna ekipa rozbierała żurawia budowlanego, który nie będzie już potrzebny ko na wózkach. Jestem zachwycona nowymi pomieszczeniami. Tu jest pięknie, lepiej niż w Toruniu czy Bydgoszczy gdzie też byłam leczona. Pacjenci zgodnie podkreślają, że w  nowym budynku jest lepiej. Przede wszystkim zwracają uwagę na fakt, iż jest słonecznie. W starym szpitalu z  powodu rozbudowy część okien była zabita płytami wiórowymi ze względu na bezpieczeństwo – o czym pisaliśmy w nr. 2 naszego tygodnika w  artykule „Pacjenci się skarżą”. Wtedy chorzy się skarżyli. Dziś jest inaczej. – Nie słychać też budowy za oknem, bo są nowe i  szczelne – dodaje Cecylia Gorzewska. – Jest miło i  nowocześnie. Nie ma jeszcze podłączonego telewizora, ale R E K LAMA

to i dobrze. Można spokojnie wypocząć, a tak to grał całymi dniami. Dodatkowo pacjenci zachwalają personel. – Ja choruje na rwę kulszową – mówi Jadwiga Urlicka z Wielkiego Głęboczka. – Personel mi pomógł przy przenosinach. Również zostałam przewieziona na wózku. Kobitki [pielęgniarki – przyp. red.] tu są grzeczne i  uprzejme. Służą zawsze pomocą. Jestem bardzo zadowolona z pobytu i tym jak się mną zajmują. Dyrektor szpitala również jest dumny. – Były małe przesunięcia, ale całość zostanie oddana w  terminie, do końca roku – mówi dumnie dyrektor Dariusz Szczepański. – Do końca tego tygodnia oddane zostaną pomieszczenia na chirurgię, ortopedię i  blok operacyjny. W przyszłym tygodniu planowane są przeniesienia tych oddziałów. W  starym budynku zostanie oddział neonatologiczny i położniczy ale i te zostaną do końca miesiąca przeniesione do nowego budynku. Ekipy remontowe wkroczą wtedy na teren starego budynku szpitalnego. Budynek ten ma zostać gruntownie odremontowany. Przypomnijmy, przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejących obiektów ZOZ w  Brodnicy rozpoczęto 4 listopada 2014, ponieważ w  istniejącym starym stanie

nie spełniał ustawowo nałożonych norm sanitarnych. Nasza lecznica powiększy swoją powierzchnię dwukrotnie i dysponować będzie – jak zapewnia starostwo i dyrekcja szpitala – nie tylko nowoczesną bazą, ale także nowym sprzętem i  aparaturą medyczną. Prowadzone prace budowlane to: budowa nowego skrzydła szpitala, w którym znajdować się będzie na parterze poradnia rehabilitacji i zakład fizjoterapii. Na pierwszym piętrze znajdzie się oddział rehabilitacji 29 łóżkowy. Na drugim piętrze oddział neonatologiczny 7 łóżkowy. W  piwnicy pomieszczenia: sterylizacji, socjalne, techniczne. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa dawnego budynku oddziału dziecięcego i  ginekologii, w którym będą znajdować się oddziały: dziecięcy 23 łóżkowy na parterze, chirurgii ogólnej 21 łóżkowy na pierwszym piętrze oraz oddział położniczy 14 łóżkowy (dla matek z dzieckiem) z blokiem porodowym na drugim piętrze. Przy budynku budowane są dwie klatki ewakuacyjne. Przebudowana zostanie także dawna poradnia specjalistyczna, w której będą realizowane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Przy budynku głównym od strony stacji paliw wybudowane już są dwie klatki ewakuacyjne, a  od strony dziedzińca (przylegający do budynku głównego) ma być dział farmacji. Wykonywane są również prace związane z układaniem nowej infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej i  energetycznej. Rozbudowa ma się zakończyć do końca tego roku i  będzie kosztować ponad 42 mln zł.

Uwaga!

Tekst i fot. Celina Nałęcz

W związku z  rozbudową szpitala i  przenosinami oddziałów do nowego budynku wejścia do szpitala znajdują się od strony lądowiska. Również SOR został umieszczony od strony lądowiska. Pacjenci i odwiedzający, którzy nie wiedzą jak się dostać na poszczególne oddziały powinni kierować się zgodnie ze wskazaniami na specjalnych tablicach informacyjnych lub informacjami rozwieszonymi wewnątrz budynków. Drogę wskaże także personel szpitala. Za utrudnienia w  związku z trwającą rozbudową dyrekcja szpitala przeprasza.


2

AKTUALNOŚCI

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

Oporni bezrobotni

Brodnica

ZUS przeszkoli

POWIAT BRODNICKI Choć bezrobocie w naszym powiecie utrzymuje się na poziomie kilkunastu procent, nie znaczy to jednak, że łatwo tu o pracowników. Najwięksi w Brodnicy pracodawcy, jak choćby Vorwerk pracowników szukają w sąsiednich powiatach, a specjaliści ściągani są nie tylko z innych zakątków Polski, ale i z zagranicy

W powiecie brodnickim wg danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2013 r. wynosiła prawie 16 proc. Na tym poziomie utrzymuje się od kilku lat. Jak wynika z danych tutejszego urzędu z sierpnia tego rok, jest tu zarejestrowanych jako bezrobotne 3310 osób z  czego przeszło 2 tys. to kobiety. 1266 osób (w tym 814 kobiet ) nie posiada kwalifikacji zawodowych, a 696 (522 kobiet) doświadczenia zawodowego. Na stronie internetowej urzędu pracy widnieje przeszło 100 ofert pracy dla ponad 300 osób. Większość z  nich to praca w  tzw. męskich zawodach (murarz, spawacz, kierowca samochodów ciężarowych itp.) Tymczasem pracodawcy zatrudniający po kilkaset osób szukają chętnych do pracy po sąsiednich powiatach. Specjalny program Ministerstwa Pacy i  Polityki Socjalnej klasyfikuje każdego bezrobotnego. Odpowiada się na około 20 pytań, po czym jest się przydzielonym do jednej z trzech kategorii. W  największym skrócie: pierwsza kategoria to ci, którzy w  zasadzie wielkiej pomocy nie potrzebują, przekazuje im się sto-

sowne oferty pracy, a urząd pracy nie wydaje pieniędzy na ich aktywizacje; druga grupa to ci którym trzeba pomóc np. przez szkolenia czy staże; trzecia kategoria to tzw. oddaleni od rynku pracy, potocznie przez niektórych nazywani nie zatrudnialnymi. – My nie możemy im nawet przedstawić oferty pracy – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w  Brodnicy Adam Lewicki. – Dla nich tworzone są specjalne programy pomocowe, obejmujące szeroko zakrojone działania m.in. pomoc psychologiczną. Programy takie tworzone są w porozumieniu z samorządami i ośrodkami pomocy społecznej. W grupie tej znajdują się głównie osoby z  wykształceniem gimnazjalnym i  niższym, spora jest grupa osób z niepełnym podstawowym. U nas grupa ta jest szczególnie liczna na tle innych powiatów - zauważa Lewicki. - Jednak ogólna sytuacja na naszym rynku pracy jest dobra, porównywalna z  powiatem bydgoskim. Rozumiem, że ktoś kto poszukuje pracy w Brodnicy od dłuższego czasu może być oburzony tymi słowami, ale taka jest prawda. Pewne grupy mają problem z zatrudnieniem, ale poniekąd na własne życzenie - pod-

Inspektorat ZUS w Brodnicy zaprasza osoby prowadzące działalność gospodarczą na bezpłatne konsultacje z obsługi aplikacji ePłatnik Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają do 100 osób mogą bezpłatnie drogą elektroniczną przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS za pomocą aplikacji ePłatnik. Każdą osobę zainteresowaną obsługą aplikacji ePłatnik brodnicki oddział ZUS zaprasza na bezpłatne konsultacje. Pra-

kreśla Lewicki. – mam tu na myśli np. osoby z wykształceniem wyższym w  kierunkach humanistycznych. Na naszym rynku pracy od dłuższego czasu jest ich nadmiar, podczas gdy specjalistów z dziedzin technicznych pracodawcy ściągają masowo z zagranicy np. z Ukrainy. Mówimy tu nie o  kilku przypadkach rocznie, ale o setkach. Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy realizuje w chwili obecnej dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden skierowany jest do młodych osób bezrobotnych w  wieku 18 -29 lat, które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu. Drugi skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy), osoby o  niskich kwalifikacjach, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety. Obydwa powyższe programy przewidują organizację szkoleń (w kierunkach które wskażą potencjalni pracodawcy), oraz organizacje staży. (magbet)

cownicy Sal Obsługi Klienta wyjaśnią zasady działania aplikacji oraz pomogą przygotować wysyłkę dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS. Pomoc mozna uzyskać w siedzibie Inspektoratu ZUS w Brodnicy ul. Mały Rynek 5 w  każdy piątek od 08.00 do 10.00. Tekst (cr)

BRODNICA   Szukają świadków 20 sierpnia około godz. 15.00 na ul. Wiejskiej (w rejonie Gimnazjum nr 1) doszło do kolizji samochodu osobowego z  motocyklistką. Świadkowie lub osoby mające jakiekolwiek

informacje w tej sprawie, proszone są o kontakt z brodnicką policją – tel. 56 49 14 251 lub pod numer telefonu 504 006 656

Brodnica

Nowa wystawa w bramie

i papieskim Orderem św. Grzegorza Wielkiego. Wyróżniony tytułem doktora honoris causa m.in. Uniwersytetów: Warszawskiego, Wrocławskiego i  Hajfy, a także Hebrew College w  Baltimore. Autor ok. 1,5 tys. artykułów i  ok. 40 książek – wśród nich m.in.: „Ten jest z  ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939-1945”, „1859 dni Warszawy”, „Los Żydów Warszawy 1939-1943. W  czterdziestą rocznicę powstania w  getcie warszawskim”, „Dni walczącej sto-

W Bramie Chełmińskiej w sobotę pojawi się na szeregu zdjęć Władysław Bartoszewski. Wystawa ma ukazać jego działalność na przełomie lat. Minister Spraw Zagranicznych RP – Grzegorz Schetyna, poseł na Sejm RP – Tomasz Lenz, burmistrz Brodnicy – Jarosław Radacz, dyrektor Muzeum w Brodnicy – Marian Marciniak mają zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy „Władysław Bartoszewski 1922 - 2015 działalność publiczna w  wolnej Polsce”, która odbędzie się 19 września 11.00 w  Bramie Chełmińskiej przy ul. Mały Rynek 4. – Ekspozycja składa się ze

zdjęć ukazujących działalność publiczną profesora Bartoszewskiego i jego wielką aktywność podczas wydarzeń, w  których brał udział pełniąc różne stanowiska i funkcje państwowe w  wolnej Polsce – informują organizatorzy. Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 r., zmarł 24 kwietnia 2015 r. Profesor Władysław Bartoszewski w  latach 199095 był ambasadorem Polski w Austrii. Następnie ministrem spraw

zagranicznych w rządach Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. Był senatorem IV kadencji Senatu. Od 2001 r. przewodniczył Radzie Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa oraz Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej. W 2007 r. premier Donald Tusk powołał prof. Władysława Bartoszewskiego na pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RFN

W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH Tomasz Przybyszewski, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20, e-mail: biurotp@op.pl

DORADZTWO BEZPŁATNE! PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY? DZWOŃ! tel. 608 380 227

R E K L A M A

BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA

Tygodnik Regionu BRODNICKIEGO

Redakcja: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 319 e-mail: c.nalecz@wpr.info.pl Redaktor Naczelny: Celina Nałęcz Dział reklamy: tel. 662 061 355 e-mail: a.zielinska@wpr.info.pl

licy. Kronika Powstania Warszawskiego”. Wystawę będzie można oglądać w Brodnicy do końca września 2015 r. Tekst (nał) fot. nadesłane Ogłoszenia drobne: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 355 Wydawca: Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 Druk: edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 10 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.


BRODNICA–CBR.PL

Szkoły bez sklepików

Gmina Bobrowo

POWIAT Od 1 września w szkolnych sklepikach nie można sprzedawać tzw. śmieciowego jedzenia. Większość sklepików na terenie powiatu nawet nie próbowała dostosowywać się do nowych przepisów i zwinęła interes. Obostrzenia dotyczą też szkolnych stołówek

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego weszły w  życie nowe przepisy według których w szkolnych sklepikach nie może być dostępne śmieciowe jedzenie, czyli słodycze i  inne niezdrowe przekąski np. chipsy, oraz napoje zawierające cukier. Niedostępne maja także być popularne drożdżówki z  lukrem ze względu na dużą zawartość cukru. Obostrzenia dotyczą też szkolnych stołówek, gdzie ograniczono dawki soli przypadające na jedna porcję, zakazano też używania cukru. – Mamy sklepik w  szkole, ale w likwidacji – mówi Jarosław Suchorab, dyrektor jabłonowskiej podstawówki – Stołówka ruszy 21 września. Korzystamy z  firm cateringowych, wysłaliśmy zapytania ofertowe, więc dopiero się dowiemy jak firmom udało dostosować się do nowych przepisów. Z  pewnością zmieni się nieco jadłospis. Większość właścicieli sklepików, po przejrzeniu asortymentu zdała sobie sprawę, że w  całości jest on do wymiany. Tylko Gmino Zbiczno

nieliczni zdecydowali się próbować dostosować do nowych wymagań. – Sklepik na terenie naszej szkoły został zamknięty – informuje Krystyna Dżur, dyrektor SP 1 w Brodnicy – Chcemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, pozostając jednocześnie w  zgodzie z przepisami. Naszą stołówkę prowadzi firma cateringowa i  to właśnie w ich asortymencie już wkrótce pojawić się mają owoce, woda mineralna, kanapki i  być może jogurt. Jeżeli chodzi o posiłki i nowe normy ich dotyczące, firma sobie poradziła, nie słyszałam, żeby ktoś się skarżył. Z  szkolnego sklepiku nie skorzystają już też dzieci uczące się w  Zespole Szkół w  Górznie. Osoba prowadząca go od lat, nie zdecydowała się prowadzić go w nowym roku szkolnym. – Nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś odniósł swoja porcję skarżąc się na smak – mówi Grażyna Betlejewska, wydająca obiady dostarczane przez jedną z brodnickich firm cateringowych w szkolnej stołówce w Górznie –

Starsi czasem trochę narzekają, że mało słone, ale jedzą. Jak wynika z rozmów z  kilkoma nauczycielami, o ile popierają oni ograniczenie dawek soli i  cukru w  daniach serwowanych przez szkolne stołówki, o tyle nie bardzo widzą sens w takich rygorystycznych przepisach odnośnie sklepików. – Nasz sklepik prowadziła jedna osoba, która teraz pracę straciła – opowiada nauczycielka jednej z  brodnickich szkół – To co powiem nie przysporzy mi sympatii wśród rodziców, ale uważam, że jeżeli to oni nie nauczą dzieci co jest zdrowe, a  co nie, to takie manewry nic nie pomogą. Brak sklepiku moim zdaniem nie wpłynie na to, że będą jadły mniej batonów, czy piły mniej słodkich napojów. Ja już teraz widzę, że to nic nie da, bo dzieci po prostu przynoszą je z domu. Naukę trzeba by zacząć od rodziców. To czy sklepiki dostosowały się do nowych przepisów kontrolować ma Sanepid, wygląda jednak na to, że w  naszym powiecie wiele do kontrolowania miał nie będzie. Natomiast brodniccy licealiści już znaleźli obejście do nowych przepisów. – Ja chyba niedługo otworzę interes i skorzystam na tej ustawie – mówi jeden z  licealistów. – Będę na przerwach chodził jak w  pociągu lub na plaży i  wołał „cooola zimnaaa, chipsyyy, słodyyycze różne!” i  zdaje się, że nieźle zarobię. Bo ustawa ustawą, a  mentalność i  przyzwyczajenie człowieka to całkiem odrębne sprawy – dodaje ze śmiechem. Tekst (magbet) Fot. nadesłane

Ruszają zebrania w Zbicznie

W gminie Zbiczno rozpoczynają się zebrania wiejskie, na których omawiane będą fundusze sołeckie dla poszczególnych sołectw. Zebrania rozpoczynają się 22 września. W tym dniu odbędzie się zebranie w Sumowie dla sołectw Sumówko o godz. 18.00 i  Sumowo godz. 19.00. Także we wtorek 22 września będzie zebranie w  Najmowie o  godz. 20.00. W  środę 23 września w  siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej w  Grzmięcy o  godz 17.00 odbędzie się zebranie dla sołectwa Gaj-Grzmięca. Również w  śro-

Aktualności    3

Czwartek, 17 września 2015

dę o godz. 18.00 zaplanowano zebranie dla sołectwa Ciche w  świetlicy GOKSiR w  Cichem, a o godz. 19.30 dla sołectwa Pokrzydowo w  świetlicy GOKSiR w Pokrzydowie. W  piątek 25 września swoje zebranie będzie miało sołectwo Czystebłota o  godz. 16.30, Zastawie o  godz. 17.00 i  Lipowiec o  godz. 17.30 – te zebrania odbędą się w  świetlicy GOKSiR w Lipowcu

We wtorek 29 września w świetlicy GOKSiR w  Brzezinkach o godz. 17:00 swoje zebranie będzie miało sołectwo Żmijewko, a o godz. 18:00 sołectwo Brzezinki. Cykl zebrań zakończy zebranie sołectwa Zbiczno, które zaplanowano na wtorek 29 września o  godz. 19.00 w  świetlicy GOKSiR w Zbicznie. Tekst (nał)

Pijany dziadek spowodował wypadek W czwartek w miejscowości Bobrowo, w zderzeniu dwóch samochodów osobowych niegroźnie ranni zostali pasażerowie i kierowca jednego z nich. 78letni kierowca, który wymusił pierwszeństwo prowadził samochód mając ponad 1,3 promila alkoholu w  organizmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy

10 września o godz. 16.00 brodnicki dyżurny otrzymał informację o  wypadku drogowym w miejscowości Bobrowo. – Funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy pojechali na miejsce zdarzenia zastali załogę karetki pogotowia, która udzielała pomocy poszkodowanym – informuje rzecznik prasowy brodnickiej policji Agnieszka Łukaszewska. – Policjanci wstępnie ustalili, iż kierujący oplem corsa zatrzymał się na skrzyżowaniu przed znakiem „stop”, po czym ruszył na wprost nie udzielając pierwszeństwa przejazdu oplowi astrze znajdującemu się na drodze z pierwszeństwem.

W wyniku zdarzenia do szpitala trafili pasażerowie i  kierowca astry. Po badaniu alkotestem, okazało się, że 78-letni mężczyzna, który kierował corsą był pijany. Miał w  organizmie ponad 1,3 promila alkoholu. Mieszkaniec powiatu brodnickiego został zatrzymany i  trafił do brodnickiej komendy, gdzie po czynnościach został zwolniony. 78-latek już stracił prawo jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, mężczyźnie grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej. Tekst (nał) Fot. Policja Brodnica

Toruń

Nagrodzeni związkowcy z Solidarności

Podczas uroczystej gali z okazji XXV-lecia NSZZ ”Solidarność”, jaka miała miejsce 11 września, w  Sali Mieszczańskiej toruńskiego ratusza, czterech brodnickich związkowców otrzymało dyplomy uznania i okolicznościowe odznaki.

Do wyróżnienia typowało Prezydium Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”, biorąc pod uwagę całość dotychczasowego działania na rzecz ludzi pracy oraz związku. Spośród brodnickich związkowców uhonorowano: Elżbietę Piontkowską z komisji zakładowej przy PEC Brodnica, Marię Wilangowską z  brodnickiego szpitala powiatowego, Zdzisława Kulkę działającego w  Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym (dawniej PKS), a  także Antoniego Marchlewskiego związkowca „Solidarności” z Polmo. (nał)

Elżbieta Piątkowska odbiera wyróżnienie


4

fotorelacja

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

Harcerski jubileusz

POWIAT BRODNICKI   Wyjątkowy jubileusz 95-lecia istnienia Hufca Brodnica harcerze hucznie obchodzili przez dwa dni. Była gala, ognisko i festiwal, a także wyjątkowe prezenty. Harcerze otrzymali dom i żaglówkę W ostatni weekend w Brodnicy zaroiło się od harcerskich mundurów odbywał się bowiem zlot hufca ZHP Brodnica z okazji 95-lecia Hufca Brodnica. Obchody jubileuszowe rozpoczęto przy nowym prezencie jaki otrzymali brodniccy harcerze od miasta. – 10 września 2015 r. o godz. 12 w kancelarii brodnickiego notariusza Wacława Jankowskiego przedstawiciel Gminy Miasta Brodnica Krzysztof Hekert dokonał zbycia dla Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP kamienicy przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy – informuje komendant brodnickiego hufca hm. Maciej Betlejewski. – Chorągiew otrzymała 99 proc. bonifikaty od ceny zakupu, co pozwoliło zakupić kamienicę za cenę 1360 zł. Notariusz, przychylny działalności brodnickich harcerzy, odstąpił od pobrania wszelkich opłat notarialnych. Według aktu notarialnego w  kamienicy będzie siedziba Hufca ZHP Brodnica. Dzień podpisania aktu notarialnego traktowany jest jak rozpoczęcie nowej historii hufca. Przy przekazanym budynku,

który ma teraz nazwę Dom Harcerza, przy ul. Nad Drwęcą 30 złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą miejsce kaźni wielu mieszkańców miasta i powiatu w  latach 19391945. – To budynek z  niesamowitą i przejmującą dla brodniczan historią – mówiła podczas obchodów Aleksandra Kurek z  brodnickiego muzeum. – To miejsce kaźni brodniczan, mówi się, że słychać w nim jęki umęczonych. Harcerze będą ten dom szanować z należytą czcią. Przyszedł taki czas, że w tym domu zabrzmią harcerskie pieśni. Spod nowej siedziby harcerze wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowali ulicami miasta do brodnickiego domu kultury, gdzie odbyła się gala z  okazji 95-lecia Hufca ZHP Brodnica. Podczas gali wręczano okolicznościowe statuetki i medale, które otrzymali m. in. Aleksandra Kurek, Ewa Dembek, Jarosław Radacz, Piotr Boiński, ks Bolesław Lichnerowicz, Zdzisława i  Marian Marciniak. Potem jak przystało na jubileusz był tort. Ten z uwagi na zgromadzona liczbę gości był ogromny, a smakował wyjąt-

kowo przy dźwiękach harcerskiej nuty jaka rozchodziły się po domu kultury. Na koniec pierwszego dnia obchodów zorganizowano ognisko obrzędowe przy Domu Harcerza. Drugi dzień jubileuszowych obchodów był pod znakiem muzyki. Najpierw zorganizowano w brodnickim domu kultury Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej, a wieczorem na Dużym Rynku był koncert harcerski oraz wręczenie nagród laureatom festiwalu. – Harcerstwo to mój sposób na życie, moja pasja, coś co kocham bez czego nie potrafiłabym funkcjonować – mówi Monika Pesta z Górzna. – Moja przygoda z ZHP rozpoczęła się w 1991 roku i trwa do tej pory. To z tą organizacją wiążą się moje najmilsze wspomnienia, tu poznałam wielu wspaniałych ludzi. Harcerstwo umożliwia młodym ludziom aktywne poszukiwanie własnych dróg. Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie wyzwań. Tekst i fot. (nał)

Przekazanie kamienicy nastąpiło w kancelarii notarialnej

Pod tablicą pamiątkową złożono kwiaty

Najmłodsi harcerze podczas apelu przy nowym Domu Harcerza

Zaproszeni przez harcerzy goście zgromadzili się przed nowym Domem Harcerza

Jak przystało na jubileusz był i tort pokrojony z honorami

Harcerze przemaszerowali brodnickimi uliczkami

Zwieńczeniem uroczystości były koncerty w BDK i na Dużym Rynku


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

FOTORELACJA

5

Górale bez gór świętowali GMINA JABŁONOWO POMORSKIE W ubiegłą sobotę, 12 września miał miejsce jedenasty już festyn „Górale co gór nie mają”. Jak co roku była zabawa i wspólne biesiadowanie Na części oficjalnej pojawili się starosta Piotr Boiński, dyrektor Szkoły Podstawowej w Góralach Regina Szczotek, burmistrz Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski oraz jabłonowscy radni, którzy wręczyli sołtys Góral Alicji Linowieckiej tort. Następnie na scenie dzieci z SP w Góralach wystąpiły w przedstawieniu ob-

razującym mentalność wsi 100 lat temu i dziś. Na Góralskiej scenie wystąpiła również Agata Berent – uczestniczka jednego z muzycznych programów. – Bardzo nam się podoba festyn, możemy się pobawić i posłuchać muzyki – powiedziały zgodnie Asia, Marta, Oliwia i Agata z Góral.

Podczas festynu harcerze z 37 Drużyny Harcerskiej Jana Perszke sprzedawali ozdoby wykonane z balonów, by zebrać na wyjazd na obóz. Panie z KGW Górale przygotowały kiełbaski, grochówkę oraz bigos. Tekst i fot. Cezary Rybarczyk

Dzieci z SP w Góralach podczas przedstawienia R E K LAMA

Zaproszeni goście wraz z publicznością

R E K LAMA

Harcerze z 37 Drużyny Harcerskiej

Agata Berent podczas występu

Asia, Marta, Oliwia i Agata były zadowolone z zabawy na festynie

Burmistrz Przemysław Górski tradycyjnie pozdrawiał i życzył udanej zabawy


6

FOTORELACJA

Ekologicznie w starostwie

POWIAT BRODNICKI   Wielu mieszkańców w sobotnie przedpołudnie spędziło czas na festynie w parku przy starostwie. Prawie 150 osób skorzystało z możliwości poznawania powiatu brodnickiego w kajaku, na rowerze i pieszo. Wszystko w ramach spotkania z ekologią Festyn ekologiczny „Środowisko ponad wszystko” to czwarte już spotkanie z  ekologią, które w sobotę 12 września zorganizowało Starostwo Powiatowe w  Brodnicy przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu. Od rana grupy aktywnych mieszkańców razem z uczniami ze szkół ponadgimnazjalnych z  powiatu brodnickiego wyruszyły na spotkanie z przyrodą. Ekipy z RCKPiU, I LO w Brodnicy i ZS w Jabłonowie wyruszyły na rowerowe wycieczki po kilku trasach Pojezierza Brodnickiego. Grupa wodniaków, w  tym uczniowie ZSZ w  Brodnicy i  ich goście z  Poleska, poznawali dolinę Drwęcy z  perspektywy kajaka. Była też grupa pieszych wędrowców z Zespołu Szkół w Jabłonowie. Wszyscy po aktywnym dniu powrócili na plac przy starostwie na ekologiczną grochówkę. W starościńskim parku na drugiej części festynu pojawiły stoiska z  ekologiczną żywnością. Można było zakupić m.in. miód z  pasieki Kazimierza Jacewicza.

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

– Z pszczelarstwem imam się od dziecka – mówi Kazimierz Jacewicz. – To nasza rodzinna profesja. I dziadek i pradziadek byli pszczelarzami, a nasze miody wysyłamy nawet do Stanów. Na stoiskach pojawiły się także ciastka węgierskie od Marcina Bendyka, pyszne ekologiczne produkty z „Zagrody pod lipami” Marka Kloneckiego, pieszczące podniebienie sery z gospodarstwa „Mleczna droga” Joanny Matuszewskiej. – Od 5 lat prowadzimy produkcję serów – mówią Joanna i  Wojciech Matuszewscy. Ser jest żywym organizmem i  trzeba być konsekwentnym i wytrwałym przy jego produkcji. Ale warto, bo efekty są zachwycające dla podniebienia. To nie to samo co ser z marketu. Naszą nowością jest ser z suszonymi pomidorami i ziołami. Można było także zakupić swojskie chleby i bułki z gospodarstwa Marleny Sadowskiej z  Małk czy domowe ogórki, chleb i  smalec od Edyty Truszczyńskiej z Małego Leźna. Na stoiskach było też rękodzieło, wata cukrowa i  inne atrakcje oferowane przez Piotra

Lewandowskiego, Krystynę Kalisz i Reginę Szczawińską . W stoisku Nadleśnictwa Brodnica były miłe niespodzianki promujące przyrodę, w  PGK za oddawane eko-śmieci otrzymywało się gadżety, a  na stoisku szpitala w Brodnicy można było sprawdzić stan zdrowia i zdobyć profilaktyczne porady zdrowotne. Roman Pytlasiński, nadleśniczy z  Nadleśnictwa Brodnica oraz Przemysław Szwarc ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Brodnicy wygłosili prelekcje o tematyce ekologicznej. Spotkanie z  ekologią umilały śpiewem panie z  zespołu „Wszyscy razem” z Brzozia i dziewczęta z I LO pod kierunkiem Anny Ćwiklińskiej. Podczas festynu nagrodzono szkoły i  uczniów biorących udział w  konkursach ekologicznych. Nagrody zostały ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Toruniu i Starostwo Powiatowe w  Brodnicy. Wystawę prac konkursowych oglądać można w holu w budynku starostwa na I piętrze. Tekst i fot. (nał)

Nagrodzeni w konkursach ekologicznych Makieta „ Piękno przyrody powiatu brodnickiego widziane okiem dziecka” I miejsce - makieta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zbicznie -Sara Maria Granitz, Izabela Ziółkowska, Aleksandra Maćko II miejsce - makieta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Brodnicy Aleksandra Wątrobińska, Otylia Wójcik, Wiktoria Bałuta III miejsce - makieta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zbicznie - Patryk Biegański, Bartłomiej Biegański, Antoni Markowski Wyróżnienie - makieta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Góralach Klaudia Laskowska, Julia Marchlewska, Andżelika Magda Konkursu plastyczny pn. „ Arcydzieła z odpadów” I miejsce - Kacper Dolecki z Zespołu Szkół w Zbicznie II miejsce - Agnieszka Filipska z  Gimnazjum w Szczuce III miejsce - Sandra Knorps z Zespołu Szkół w Pokrzydowie Wyróżnienie - Sylwia Gorlik z Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim i Lidia Szymańska z Gimnazjum nr 2 w Brodnicy. Konkurs na prezentację multimedialną pn. „ Chrońmy przyrodę powiatu brodnickiego” I miejsce - Joanna Bieniek z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim II miejsce – Zuzanna Peliak z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim III miejsce – Agnieszka Hein z I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

Państwo Joanna i Wojciech Matuszewscy od 5 lat zajmują się produkcją serów

Regina Szczawińska z Małego Leźna polecała ocet śliwkowy

Podczas festynu wystąpił zespół „Wszyscy razem” z Brzozia

Kazimierz Jacewicz zachwalał swój miód

Nagrodzeni uczniowie przy swoich pracach

Sara Maria Granitz, Izabela Ziółkowska, Aleksandra Maćko ze szkoły w Zbicznie zajęły I miejsce


BRODNICA–CBR.PL

Aktywne działanie na PROWadzenie!

WYWIAD O to jakie są nowe możliwości i wyzwania związane z nową perspektywą finansową Wspólnej Polityki Rolnej zapytaliśmy prezesa ARiMR Andrzeja Grossa Najważniejszym priorytetem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego. Program będzie wspierał dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego. Ważne będzie również wspieranie działań proekologicznych, związanych z tworzeniem miejsc pracy na wsi, rozwojem infrastruktury technicznej i społecznej oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego. – Polski PROW został zatwierdzony prze Komisję Europejską jako trzeci w Unii Europejskiej. Czy to spory sukces? – Dla Polski jest to ogromny sukces, tym bardziej, że to dopiero 11 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. Bardzo szybko nauczyliśmy się konstruować programy i skutecznie je wdrażać. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że obsługująca PROW Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedną z najlepszych agencji tego typu we Wspólnocie i najszybciej realizuje wypłaty środków dla beneficjentów. – Mamy także inny powód do zadowolenia – najwięcej młodych rolników w Unii Europejskiej. Co to oznacza dla polskiego rolnictwa? Co jest przyczyną takiej struktury wiekowej naszego rolnictwa? – Polska jest postrzegana jako kraj, który ma dobry przepis na odmłodzenie wsi. Przyczyniła się do tego zmiana pokoleniowa na wsi. Ten proces rozpoczął się, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczęła wypłacać premie na ułatwienie startu młodym rolnikom i równocześnie z nimi tzw. renty strukturalne dla rolników w wieku przedemerytalnym, którzy w zamian za ich otrzymywanie przekazali swoje gospodarstwo młodszym następcom. Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, premie na start otrzymało ponad 51 tys. młodych rolników. Wieś nie tylko pięknieje, ale także młodnieje. Dzięki finansowemu wsparciu, uległa ogromnej transformacji. Stąd też postępujący proces odmładzania struktury wiekowej. Można powiedzieć, że na polskiej wsi …idzie młodość. – Jakie działania zostały już uruchomione w ramach PROW 2014-2020? – Do tej pory, w ramach PROW 2014-2020 uruchomionych zostało już kilka działań. Oprócz pomocy, o którą rolnicy ubiegali

SPOŁECZEŃSTWO

Czwartek, 17 września 2015

Prezes ARiMR Andrzej Gross (z lewej) się w ramach tegorocznych płatności obszarowych, czyli dopłat ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej, można było również ubiegać się o premie dla młodych rolników oraz o wsparcie na zalesianie gruntów. W trakcie pierwszego zakończonego już naboru w ramach działania PROW na lata 2014-2020 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie złożyło łącznie ponad 1 tys. rolników. Łączna powierzchnia przeznaczona do zalesienia wyniosła prawie 1,5 tys. ha, a wnioskowana przez rolników kwota pomocy wyniosła 12,4 mln zł. Przewidziany w PROW 2014-2020 budżet na to działanie wynosi blisko 301 mln euro. – Jakie będą kolejne nabory? – Obecnie trwają intensywne przygotowania do ogłoszenia nowych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach kolejnych działań PROW 2014-2020. W drugiej połowie września bieżącego roku planowane jest uruchomianie naborów wniosków o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych dla tych, którzy zamierzają zainwestować w produkcję mleka, bydło mięsne czy prosięta. Innym rodzajem pomocy, która będzie uruchamiana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” jest wsparcie na budowę lub modernizację dróg lokalnych. W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, planowane jest uruchomienie wsparcia przeznaczonego na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Możliwe jest również otrzymanie dofinansowania na projekty w zakresie gospodarki wodno-ścieko-

wej, inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne oraz zmierzające do kształtowania przestrzeni publicznej, a także mające na celu ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego, czy wreszcie inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane, które mają służyć promocji lokalnych produktów. – Odnośnie tematu inwestycji podejmowanych przez rolników. Czy nie obawia się pan, że w związku z trudną sytuacją w niektórych działach rolnictwa, suszą oraz posiadanymi już przez rolników kredytami do spłacenia, ci mniej chętniej niż dotychczas będą sięgali po środki w ramach PROW 2014-2020? – Z pewnością klęska suszy nie ułatwia rolnikom realizacji planów inwestycyjnych. Oceniając skalę zainteresowania dotacjami, trudno jednak mieć powody do obaw. Jest bardzo duże zapotrzebowanie na modernizację oraz inwestycje. Od kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, także zdarzały się w rolnictwie niełatwe momenty, a to nie wpłynęło jednak na zmniejszenie zainteresowania uzyskaniem pomocy za pośrednictwem Agencji. Mam więc nadzieję, że tak jak do tej pory, fundusze będą aktywnie pozyskiwane. – Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą liczyć na wsparcie. Rząd uchwalił pakiet pomocy o wartości 450 mln zł. Pomoc finansową będzie wypłacać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Do końca września rolnicy będą mogli w ARiMR składać wnioski, a 12 października powinna ruszyć wypłata pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Zapewniam, że jako Agencja zrobimy wszystko, by pomoc trafiła do rolników jak najszybciej i sprawnie.

7

Górzno

Co w GOK-u piszczy

W Gminnym Ośrodku Kultury w Górznie, bywa nie tylko kulturalnie, ale i turystycznie. Tym razem GOK zaprasza na kulturalne szkolenia i spacer.

Wszyscy na spacer – Tak jak w roku ubiegłym, zapraszamy do wzięcia udziału dzieci, młodzież i seniorów w ogólnopolskim wydarzeniu Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna, którego głównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Turystyczno– Krajoznawcze – mówi Krzysztof Magdziak, dyrektor górznieńskiego GOK – Na sztafetę zapraszamy wszystkich chętnych, mile widziani są też spacerowicze z kijkami. Sztafeta rusza w sobotę 26 września o godz. 10.30 spod budynku GOK do Centrum Edukacji Ekologicznej Górznieńsko–Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Po dotarciu na miejsce planowane jest wspólne pieczenie kiełbasek (każdy z uczestników zaopatruje się w kiełbaskę we własnym zakresie). – Po drodze i na miejscu zapewne usłyszymy kilka ciekawych opowieści związanych z przeżytymi przez uczestników przygodami, historiami – kontynuuje Magdziak. – Program jeszcze nie jest zamknięty i wszelkie propozycje co do jego wypełnienia są mile widziane. Celem naszego działania jest pokazanie, że turystyka jest dla wszystkich i wspaniale łączy pokolenia na turystycznym szlaku. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat uczestnictwa, przewidziane są też drobne nagrody i materiały krajoznawcze. Inne zgłoszone inicjatywy w całej Polsce wyruszą na szlaki piesze (nizinne i górskie), rowerowe, kajakowe albo konne. Narodowe Centrum Kultury Szkoli W najbliższym czasie GOK zaprasza też na szkolenia zorganizowane dzięki projektowi Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie”. W Górznie odbędą się następujące warsztaty: – 22–23 września, godz. 9:00– 18:00. Temat: Budowanie publiczności (Audience development). – 13–14 października, godz. 9:00–18:00. Temat: Działaj wspólnie! Metody, narzędzia i korzyści ze współpracy międzysektorowej. – 27–28 października, godz. 9:00–18:00. Festyn jako wydarze-

nie kulturalne. Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 80 instytucji z całej Polski. Komisja oceniająca wnioski pozytywnie oceniła aplikację GOK, więc Górzno będzie jednym z 20 miast w Polsce, w których odbędą się szkolenia. W każdym z trzech dwudniowych szkoleń udział weźmie grupa maksymalnie 25 osób. Więcej szczegółów na stronach Narodowego Centrum Kultury. Zaproszenie na szkolenia skierowane jest do lokalnych liderów życia kulturalnego i społecznego, przedstawicieli innych instytucji kultury, urzędników, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, parafii, radnych, a także, do wszystkich dla, których życie kulturalne miasta, czy okolicy jest ważne. Udział w szkoleniach jest bezpłatny (dojazd na własny koszt), zapewniony jest obiad w trakcie każdego dnia szkolenia. Szkolenia zostaną poprowadzone przez zewnętrznych trenerów współpracujących z Narodowym Centrum Kultury. Przeprowadzenie ich wśród funkcjonujących na tym samym terenie partnerów da komfort i możliwość pracy na rzeczywistych przykładach, pomoże zmierzyć się z realnymi problemami obecnymi w naszym środowisku. Zgłoszenie do udziału w jednym, dwóch lub trzech szkoleniach można złożyć pod numerem telefonu 564889253 lub osobiście w GOK–u (Górzno, ul. Rynek 14A). GOK z nowym basem Jak informuje dyrektor GOK placówka ta w ostatnim czasie została wyposażona w nowy sprzęt oświetleniowo–nagłośnieniowy. A wszystko to dzięki uczestnictwu w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Infrastruktura Domów Kultury”. Kwota dofinansowania to 14 tys. zł. Łącznie za kwotę 16,7 tys. zł zakupione zostały m.in. aktywne kolumny, sub bas i odsłuch aktywny, mikrofony, zestaw oświetleniowy wraz ze sterownikiem. (magbet) R E K LAMA


8

SPOŁECZEŃSTWO

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

Otworzyli centrum edukacji GMINA GÓRZNO Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy wzbogacił swoją ofertę edukacyjną o Centrum Edukacji Ekologicznej w Rudzie. W miniony czwartek dokonano uroczystego otwarcia placówki, które połączono z obchodami 25-lecia parku Uroczystego przecięci wstęgi dokonali dyrektor departamentu środowiska w  urzędzie marszałkowskim Małgorzata Walter, dyrektor RDLP w  Toruniu Janusz Kaczmarek oraz starosta Piotr Boiński. Wszyscy zgromadzeni udali się na piętro gruntownie wyremontowanego budynku do sali konferencyjno-dydaktycznej ( budynek ten służył przez laty jako stajnia przy siedzibie nadleśnictwa). Obecny dyrektor parku Krzysztof Lewandowski przedstawił rys historyczny z  okazji 25-lecia parku. Dziękował też wszystkim, dzięki którym inwestycja jaką była budowa Centrum Edukacji Ekologicznej doszła do skutku. Referaty dotyczące parków krajobrazowych, ich walorów, roli lasu w  społeczeństwie, oraz edukacji i turystyki w lasach wygłosili m.in.: Małgorzata Walter, Janusz Kaczmarek, dr hab. Tomasz Załuski oraz nadleśniczowie

Dyrektor Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego dziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji inwestycji

Przecięcia wstęgi dokonali: dyrektor departamentu środowiska w urzędzie marszałkowskim Małgorzata Walter, dyrektor RDLP w Toruniu Janusz Kaczmarek oraz starosta Piotr Boiński Henryk Kapusta i Jacek Folborski. Po części referatowej przyszedł czas na obiad i wycieczkę. Uczestnicy konferencji konnym wozem zostali zawiezieni do rezerwatu „Jar Brynicy”.

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy zaprasza uczniów z naszego powiatu na zjęcia w nowym Centrum Edukacji Ekologicznej. Tekst i fot. (magbet)

Zgromadzeni wysłuchali kilku prelekcji

Bobrowo

Uczcili pamięć lotników

Rocznicę bitwy o Anglię, oraz pamięć biorących w niej udział polskich lotników uczcili członkowie stowarzyszenia „Aktywna Gmina” i Szkoły Podstawowej w Małkach.

Pod tablicą upamiętniająca Jana Zumbacha złożono kwiaty

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz, ale też pasjonaci historii związanej z Dywizjonem 303 Tym co łączy stowarzyszenie i szkołę jest pamięć o  lotnikach właśnie. Stowarzyszenie prowadzi Izbę Pamięci lotnika Dywizjonu 303 Jana Zumbacha, a szkoła nosi imię tegoż dywizjonu. Na uroczystości zorganizowane w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Bobrowie przybyli m.in. poseł Zbigniew Sosnowski, Stanisław Czajkowski w imieniu starosty, Marian Chwałkowski w  imieniu burmistrza Brodnicy, przedstawiciel urzędu do spraw kombatantów, przedstawiciele szkoły lotniczej w Dęblinie, władze gminy Bobrowo

w wójtem na czele, uczniowie SP w  Małkach, członkowie stowarzyszenia „Aktywna Gmina”. Imprezę poprowadzili Anna Jamroży, kierownik miejscowej biblioteki, oraz Jan Jakubowski, dyrektor szkoły w Małkach. Prezes stowarzyszenia Agnieszka Kowalska przypomniała wszystkim pokrótce historię bitwy o Anglię. – W  kwietniu obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Jana Zumbacha, teraz spotykamy się aby wspominać i uczcić wszystkich Polaków którzy brali udział w tej bi-

twie – mówiła Agnieszka Kowalska – Podtrzymywanie pamięci o nich jest naszą rolą. A szczególnie o Janie Zumbachu, który tu w Bobrowie spędził kilka pięknych lat. Po części oficjalnej zgromadzeni udali się w drugi koniec wsi, gdzie kiedyś stał dworek rodziny Zumbachów, a dziś znajduje się tablica pamiątkowa, pod którą złożono kwiaty. Następnie uczestników uroczystości zaproszono na kawę i ciasto, a później do Małk gdzie zwiedzano szkołę im. Dywizjonu 303 Tekst i fot. (magbet)

Honorowe miejsce zajął poczet sztandarowy SP w Małkach


REKLAMA    9

Czwartek, 17 września 2015

     

 

!0?-$2$@+A21$

:13

+0"&!1     0%0%0&$;$$-.&!

:13 4#7+01

 $456 7$1#8 91

:)*+ ,"9-%$&0%#;<$60

9"!0=;%56

 

   

 

   " !# 

 

0%01/#4!#&9

:((3 ,"9-%$&0%#;<$60 #=D+$&;

 $456 #=$8#+$

>)>*+ ,"9-%$&0%#;<$60 #=$8#+$

$4%91$=<0%"#&$

:13

$-?1$ :13

 

 

 !"#$%&$'

()*+ ,-./0+1$ $%+2-0%3

!"# .-%

BC()*+ ,4.2<1$ #74$&!$!"#"$%21$

   

   

          


Czwartek, 17 wrzeœnia 2015

HITY DNIA

20:30 Ojciec Mateusz

16:15 Na dobre i na z³e

05:55 Telezakupy 06:30 Najdziwniejsze zwierzêta œwiata odc. 2 - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:20 Polityka przy kawie 08:40 Czas dla Ciebie. ¯yj aktywnie 08:55 Ranczo odc. 13 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 13 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 173 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:25 Smaki polskie 12:40 Przepis dnia 12:50 Najdziwniejsze zwierzêta œwiata odc. 3 - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 14 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 174 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2790 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:15 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz odc. 176 - serial 21:25 Sprawa dla reportera - dokument 22:20 Syria. Dzieci wojny - dokument 23:30 Solista - film biograficzny 01:25 Naszaarmia.pl 01:50 Sprawa dla reportera - dokument 02:50 Syria. Dzieci wojny - dokument

06:10 M jak mi³oœæ odc. 895, 896 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:50 Barwy szczêœcia odc. 1318 - serial 11:30 Na dobre i na z³e odc. 16 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 13 - serial 13:30 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 59 - dokument 14:05 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 3 - dokument 14:50 Imperium mi³oœci odc. 14 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:10 Pogoda - kraj 16:15 Na dobre i na z³e odc. 606 - serial 17:15 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 4 - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1318, 1319 - serial 20:40 Paranienormalni Tonight odc. 14 - rozrywka 21:45 Prokurator odc. 3 - serial 22:45 Wstyd - dramat obyczajowy 00:35 Oœwiadczyny po irlandzku - komedia romantyczna 02:25 Wstyd - dramat obyczajowy

19:00 Dr House 05:25 We dwoje s. 2 odc. 7 - rozrywka 06:50 Mêski typ s. 2 odc. 3 - talk show 07:25 Dr House s. 4 odc. 5 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 67 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 447 - serial 10:25 Chirurdzy s. 2 odc. 3 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 68 - serial 14:00 Szpital odc. 210 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 448 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 17 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 6 odc. 11 - serial 18:00 Chirurdzy s. 2 odc. 4 - serial 19:00 Dr House s. 4 odc. 6 - serial 20:00 Zmowa pierwszych ¿on - komedia 22:15 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 21 - serial 23:15 Ostatni w³adca wiatru - film przygodowy 01:30 Sekrety magii odc. 493 - rozrywka

14:00 STOP Drogówka 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 26, 27 - serial 07:00 Garfield Show odc. 25, 26 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 9 - serial 08:00 Garfield Show odc. 31, 32 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 12 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 100 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 13 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 141 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 11 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 91 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 101 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 14 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 142 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 92 - serial 20:00 Yamato - dramat wojenny 23:15 Œwiêci i ¿o³nierze - dramat wojenny

20:10 Na Wspólnej 05:50 Uwaga! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Weso³owska i mediatorzy odc. 8 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 11 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 153 - serial 13:00 Szpital odc. 390 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 511 - serial 15:00 Szko³a odc. 154 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2485 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 18:00 Szpital odc. 391 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2139 - serial 20:50 Kuchenne rewolucje s. 12 odc. 3 - rozrywka 21:50 Kiler - komedia kryminalna 00:05 ¯ony Hollywood s. 2 odc. 3 - dokument 01:05 Ugotowani s. 9 odc. 2 - rozrywka 02:05 Superwizjer 02:40 Uwaga!

14:55 Co ludzie powiedz¹?

18:00 Pierwsza mi³oœæ 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 543 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 609, 610 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 116 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 13 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 164 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 544 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2131 - serial 14:40 S³oiki odc. 27 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy odc. 736 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 14 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2132 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 399 - serial 20:05 Zdrady odc. 66 - serial 21:05 Przyjació³ki s. 6 odc. 65 - serial 22:05 Potêga strachu - thriller 00:45 8. Sopocka Noc Kabaretowa - rozrywka

10:55 Wschód s³oñca

06:00 Niania s. 3 odc. 43, 45 - serial

08:10 Informacje kulturalne

07:00 Nash Bridges

08:30 Spotkania na krañcach œwiata - dokument

s. 5 odc. 98 - serial 08:00 Nash Bridges s. 5 odc. 99 - serial 09:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 6 - serial 10:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 7 - serial 11:00 Niania s. 3 odc. 44 - serial 11:30 Za g³osem serca odc. 69 - serial 12:35 To moje ¿ycie! odc. 7 - serial 14:55 Co ludzie powiedz¹? s. 3 odc. 1 - serial 15:35 Arrow odc. 13, 14 - serial 17:30 13. posterunek s. 2 odc. 27, 28 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 119 - serial 19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 120 - serial 20:00 Poznaj moich Spartan - komedia 21:50 Bucky Larson: Urodzony gwiazdor - komedia 23:50 Facet pe³en uroku - komediodramat 01:55 13. posterunek s. 2 odc. 27, 28 - serial

10:20 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 10:55 Wschód s³oñca - melodramat 12:40 Faras - dokument 13:15 Informacje kulturalne 13:35 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 14:15 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 16:05 Spotkania na krañcach œwiata - dokument 17:55 Artysta i modelka - dramat obyczajowy 19:50 Dr¿¹ce tr¹by - film krótkometra¿owy 19:55 Moonshine - film krótkometra¿owy 20:20 Urodzony 4 lipca - dramat obyczajowy 22:55 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 23:40 Paparazzi - dokument 00:25 Oslo, 31 sierpnia - dramat obyczajowy 02:10 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 02:45 Iluminacja - film psychologiczny

„Yamato” (2005r.) TV 4 20:00 Pancernik Yamato by³ dum¹ japoñskiej marynarki wojennej. Zosta³ zatopiony przez Amerykanów 7 kwietnia 1945 roku. Z trzech tysiêcy marynarzy obecnych na statku prze¿y³o 270. Szeœædziesi¹t lat póŸniej Makiko Uchida, poszukuje kogoœ, kto móg³by pojechaæ z ni¹ na miejsce, gdzie spoczywa wrak.

„Poznaj moich Spartan” (2008r.) TV Puls 20:00 Do w³adcy staro¿ytnej Sparty, Leonidasa, przybywaj¹ pos³owie z Persji. Stawiaj¹ mu ultimatum - dobrowolne podporz¹dkowanie siê królowi Kserksesowi albo wojna. W³adca mobilizuje wojsko. Choæ udaje mu siê zwerbowaæ tylko trzynastu wojowników, odrzuca kandydaturê Paris Hilton pragn¹cej zaci¹gn¹æ siê do armii.

17:00 Cios w plecy 06:40 Komunikaty Wojenne odc. 19 - dokument 06:45 Powstañcy odc. 48 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:30 Komunikaty Wojenne odc. 20 - dokument 07:40 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 08:25 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 4 - przyroda i podró¿e 09:30 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 138 - serial 10:20 Okrasa ³amie przepisy 10:55 Tajemnica Gór Sowich - dokument 11:30 Historia faszyzmu odc. 2 - dokument 12:15 Pirogi p³askowy¿u - dokument 14:05 Ex libris 14:25 Ludzie rzeki odc. 2 - dokument 15:25 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii odc. 93 - dokument 15:55 Sensacje XX wieku odc. 82 - dokument 17:00 Cios w plecy - dokument 18:05 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 139 - serial 19:00 By³a sobie Ziemia odc. 25 - serial 19:40 Historia faszyzmu odc. 3 - dokument 20:25 Milczeli dziesi¹tki lat - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 21:35 Sensacje XX wieku odc. 73 - dokument 22:35 Szerokie tory odc. 77 - dokument 23:10 Listy goñcze odc. 1, 2 - dokument 00:10 Spór o historiê odc. 60 - dokument 00:50 Cios w plecy - dokument 01:50 Gdzie rosn¹ poziomki? - dokument

06:00 Po stronie prawdy - dokument 06:55 100 dni w celi œmierci a ca³e ¿ycie dla Polski - Ryszard Kaczorowski - rozmowa 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Jay Jay Odrzutowiec odc. 11 09:00 Przyroda i ludzie odc. 6 09:30 Na zdrowie 09:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Œladami historii - dokument 11:30 Dusza Tunezyjska - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie prawdy - dokument 13:15 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 13:20 69. rocznica napaœci sowieckiej na Polskê - dok. 14:00 Polska - Bretania - dokument 15:30 Kustosz Golgoty Wschodu 15:45 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 16:35 Naprotechnologia odc. 5 - dok. 17:00 Drabina Jakubowa odc. 6 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Królewna Œnie¿ka 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 100 dni w celi œmierci a ca³e ¿ycie dla Polski - Ryszard Kaczorowski - rozmowa 23:05 Sanktuarium MB Mi³osierdzia w Pellevoisin we Francji - dok.


Pi¹tek, 18 wrzeœnia 2015

15:20 Okrasa ³amie przepisy 05:55 Telezakupy 06:30 Najdziwniejsze zwierzêta œwiata odc. 3 - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:35 Czas dla Ciebie. Zdrowie 08:50 Ranczo odc. 14 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 14 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 174 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Przepis dnia 12:45 NiedŸwiedŸ z Ksiêgi d¿ungli - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 15 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 175 - serial 16:45 Czekamy na Œwiatowe Dni M³odzie¿y 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2791 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Pekao Szczecin Open 2015 - tenis 20:10 Pogoda 20:25 Anno Domini - Biblii ci¹g dalszy odc. 2 - serial 21:20 Podejrzani zakochani - komedia romantyczna 23:15 Homeland odc. 3 - serial 00:15 Operacja Samum - film sensacyjny 02:00 Solista - film biograficzny

19:25 Rodzinka.pl 06:10 M jak mi³oœæ odc. 896, 897 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:50 Barwy szczêœcia odc. 1319 - serial 11:30 Na dobre i na z³e odc. 17 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 14 - serial 13:30 Papie¿ Franciszek - dokument 14:05 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 4 - dokument 14:50 Imperium mi³oœci odc. 15 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:10 Pogoda - kraj 16:20 Hity kabaretu odc. 15 - rozrywka 17:15 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 5 - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Rodzinka.pl odc. 157 - serial 19:55 Zziajani odc. 2 - serial 20:10 O mnie siê nie martw s. 3 odc. 28 - serial 21:05 Rodzinka.pl s. 7 odc. 158 - serial 21:40 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 2 - rozrywka 22:50 Lataj¹cy Klub II - tylko dla doros³ych odc. 2 - rozrywka 23:25 Prokurator odc. 3 - serial 00:20 Grimm odc. 21 - serial 01:15 Widokówka z wiêzienia - thriller 02:55 C.K. Dezerterzy s. 2 - komedia

07:25 Detektywi 05:50 Uwaga! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi odc. 763 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 12 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 154 - serial 13:00 Szpital odc. 391 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 512 - serial 15:00 Szko³a odc. 155 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2486 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial 18:00 Szpital odc. 392 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Olimp w ogniu - thriller 22:35 Operacja Argo - thriller 01:00 Kuba Wojewódzki s. 10 odc. 3 - talk show 02:00 Uwaga! 02:15 Sekrety magii odc. 494 - rozrywka

17:00 Poznaj swoje prawa 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 544 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 611, 612 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 117 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 14 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 165 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 545 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2132 - serial 14:40 S³oiki odc. 28 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy odc. 737 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 15 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2133 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 400 - serial 20:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami s. 4 odc. 35 - rozrywka 22:05 X-Men Geneza - Wolverine - film sf 00:15 Must be the music - tylko muzyka s. 10 odc. 97 - rozrywka 02:15 Tajemnice losu

20:00 Rybki z ferajny 05:25 We dwoje s. 2 odc. 8 - rozrywka 06:50 Mêski typ s. 2 odc. 4 - talk show 07:25 Dr House s. 4 odc. 6 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 68 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 448 - serial 10:25 Chirurdzy s. 2 odc. 4 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 69 - serial 14:00 Szpital odc. 211 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 449 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 18 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 6 odc. 12 - serial 18:00 Chirurdzy s. 2 odc. 5 - serial 19:00 Dr House s. 4 odc. 7 - serial 20:00 Rybki z ferajny - film animowany 21:55 B³êkitna g³êbia - film sensacyjny 00:15 Seks w wielkim mieœcie - komedia romantyczna

12:00 Galileo 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 28, 29 - serial 07:00 Garfield Show odc. 27, 28 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 10 - serial 08:00 Garfield Show odc. 33, 34 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 13 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 102 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 14 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 142 - serial 12:00 Galileo 13:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 103 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 15 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 143 - serial 18:00 Pamiêtniki z wakacji odc. 43 - serial 19:00 Œwiatowe rekordy Guinnessa odc. 3 - rozrywka 20:00 Zaginiony œwiat: Park Jurajski - film sensacyjny 22:45 Psychol - thriller 00:55 Dorcel Airlines - Pierwsza klasa - film erotyczny 02:25 STOP Drogówka

HITY DNIA

19:00 Pingwiny z Madagaskaru

„Olimp w ogniu” (2013r.) TVN 20:00 W kilkanaœcie minut terroryœci przejmuj¹ kontrolê nad Bia³ym Domem. Bior¹ prezydenta Benjamina Ashera jako zak³adnika. Mike Banning to by³y ochroniarz prezydenta, zwolniony ze s³u¿by w zwi¹zku z wypadkiem, w którym zginê³a ¿ona g³owy pañstwa.

06:00 Niania s. 3 odc. 44, 46 - serial

08:20 Szpieg w Pekinie - dokument

07:00 Nash Bridges

09:20 TVP Kultura na 40. Festiwalu

s. 5 odc. 99 - serial 08:00 Nash Bridges s. 5 odc. 100 - serial 09:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 7, 8 - serial 11:00 Niania s. 3 odc. 45 - serial 11:30 Za g³osem serca odc. 70 - serial 12:35 To moje ¿ycie! odc. 8 - serial 14:55 Co ludzie powiedz¹? s. 3 odc. 2 - serial

Filmowym w Gdyni 09:55 Iluminacja - film psychologiczny 11:35 Witkacy ID - dokument 12:15 Tam, gdzie siê ludzie nie umawiali odc. 5 - dokument 12:50 Autor wychodzi - dramat obyczajowy 13:45 Jest mi lekko - film obyczajowy 15:25 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 16:05 Szpieg w Pekinie - dokument 17:15 West Side Story - musical

15:35 Arrow odc. 14, 15 - serial

20:00 Informacje kulturalne

17:30 13. posterunek

20:20 Filmy Ingmara Bergmana

s. 2 odc. 29, 30 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 120 - serial

„Psychol” (1998r.) TV 4 22:45 Marion Crane okrada pracodawcê i ucieka z ³upem. Zatrzymuje siê na nocleg w niewielkim motelu na peryferiach Phoenix, nale¿¹cym do niejakiego Normana Batesa. Wkrótce kobieta pada ofiar¹ morderstwa, gdy bierze prysznic. Prywatny detektyw usi³uje ustaliæ to¿samoœæ sprawcy.

17:15 West Side Story

19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 121 - serial 20:00 Smak zemsty - film sensacyjny 22:05 Œlepa furia - film sensacyjny 00:00 Redukcja - horror 01:55 13. posterunek s. 2 odc. 29, 30 - serial

odc. 3 - kultura 20:25 Jajo wê¿a - dramat obyczajowy 22:35 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 23:20 Urodzony 4 lipca - dramat obyczajowy 01:50 Informacje kulturalne 02:10 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 02:50 Nina Simone: Live at Montreux

18:05 Wspania³e stulecie 06:40 Powstañcy odc. 49 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 20 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Powrót do przesz³oœci odc. 1 - dokument 08:20 Ludzie rzeki odc. 2 - dokument 09:25 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 139 - serial 10:15 Mak³owicz w podró¿y 10:45 Komunikaty Wojenne odc. 21 - dokument 10:55 Ko³o historii odc. 20 - dokument 11:25 Komunikaty Wojenne odc. 22 - dokument 11:40 Historia faszyzmu odc. 3 - dokument 12:40 niepoKORni - dokument 13:40 Ameryka - stan zagro¿enia 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 95 - dokument 14:35 Œwiêtokrzyski Park Narodowy 15:35 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 16:05 Sensacje XX wieku odc. 73 - dokument 17:05 Trzy dni w przedsionku piek³a 18:05 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 140 - serial 19:05 By³a sobie Ziemia odc. 26 - serial 19:45 Historia faszyzmu odc. 4 - dokument 20:40 Ex libris 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 21:40 Sensacje XX wieku odc. 72 - dokument 22:40 Szerokie tory odc. 49 - dokument 23:20 ¯o³nierze bez imperium 00:25 Riese - tajemnice wykute w skale - dokument 01:40 Chopin - o historii konkursów chopinowskich - dokument 02:50 Czas honoru s. 2 odc. 25 - serial

06:50 Hwange - dokument 07:00 Œw. Patryk - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Królewna Œnie¿ka odc. 48 09:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 09:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Œladami historii - dokument 11:30 Subukia - Narodowe Sanktuarium Maryjne w Kenii 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Us³yszcie nas 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 13:55 100 dni w celi œmierci a ca³e ¿ycie dla Polski - Ryszard Kaczorowski - rozmowa 15:00 Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia 15:20 Mocni w wierze 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Monte San Angelo - dokument 17:00 Na tropie 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte m³odych 18:55 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:00 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 19:30 Parauszek i przyjaciele odc. 4 19:40 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia - dok. 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Król Dawid odc. 24 - serial 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 23:00 Œw. Patryk - dokument 23:50 Hwange - dokument


Sobota, 19 wrezœnia 2015

HITY DNIA

09:05 Podejrzani zakochani

„Wielkie wesele” (2013r.) TVN 21:40 Rozwiedzeni przed 10 laty Ellie i Don spotykaj¹ siê na œlubie adoptowanego syna, Alejandra. Goœciem ma byæ tak¿e biologiczna matka pana m³odego. G³êboko wierz¹ca Madonna Soto nie wie o rozwodzie przybranych rodziców syna.

„Smerfy” (2011r.) Polsat 20:05 Opowieœæ o przygodach smerfów, sympatycznych niebieskich stworków, przeœladowanych przez z³ego czarodzieja Gargamela. Uciekaj¹c przed nim, smerfy w magiczny sposób przenosz¹ siê ze spokojnej wioski do ha³aœliwego i chaotycznego Nowego Jorku.

19:00 Francuski poca³unek 05:50 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 1 - rozrywka 07:00 Mango - Telezakupy 09:05 Ró¿owa pantera odc. 5 – serial 09:40 Dr House s. 4 odc. 6 - serial 10:40 Chirurdzy s. 2 odc. 1 - serial 11:40 Prawo Agaty s. 6 odc. 8 - serial 12:45 Prawo Agaty s. 6 odc. 9 - serial 13:45 Prawo Agaty s. 6 odc. 10 - serial 14:45 Rybki z ferajny - film animowany 16:40 Goonies - film przygodowy 19:00 Francuski poca³unek - komedia romantyczna 21:30 Dziewczyna z ekstraklasy - komedia romantyczna 23:35 Mroczny rycerz - film sensacyjny 02:45 The Following s. 2 odc. 6 - serial

17:15 Flintstonowie 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 53 - serial 07:00 Garfield Show odc. 29, 30 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 11 - serial 08:00 Garfield Show odc. 35 - serial 08:20 Kacper: szko³a postrachu odc. 14 - serial 08:50 Abner, niewidzialny pies - komedia 10:40 Policjantki i policjanci odc. 89, 90 - serial 12:40 STOP Drogówka 13:40 Skarby III Rzeszy odc. 13 - dokument 14:10 Tajna historia XX wieku odc. 3 - dokument 14:45 Wróæ do mnie - komediodramat 17:15 Flintstonowie - komedia 19:00 Galileo 20:00 Policjantki i policjanci odc. 91, 92 - serial 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 57 - serial 23:00 Psychol - thriller 01:10 Kryptonim "Atena" - thriller

05:20 Egzamin z ¿ycia odc. 55 - serial 06:05 S³ownik polsko@polski 06:35 Pe³nosprawni - magazyn 06:55 Las story 07:20 Dzieñ dobry w sobotê 08:00 Rok w ogrodzie 08:30 Naszaarmia.pl 09:05 Podejrzani zakochani - komedia romantyczna 11:00 Sprawa dla reportera - dokument 12:00 Drzwi otwarte 12:35 Cudowny œwiat przyrody odc. 4, 5 - dokument 13:35 Okrasa ³amie przepisy 14:15 Dziewczyny ze Lwowa odc. 2 - serial 15:10 Downton Abbey - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz odc. 176 - serial 18:30 Rolnik szuka ¿ony s. 2 odc. 2 - rozrywka 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:08 Pekao Szczecin Open 2015 - tenis 20:15 Pogoda 20:25 Komisarz Alex odc. 81 - serial 21:25 Biegnij, ch³opcze, biegnij - dramat wojenny 23:20 Transporter odc. 3 - serial 00:20 Glina odc. 15 - serial 01:15 Downton Abbey - serial

11:25 Goœcie w Ameryce 06:00 Na jedwabnym szlaku odc. 4 - dokument 06:30 Biesiada na cztery pory roku odc. 3 - dokument 07:00 Taki jest œwiat 07:55 Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie odc. 2 - serial 09:10 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 59, 60 - dokument 10:20 Dynamo: wiêcej ni¿ magia odc. 3 - dokument 11:25 Goœcie w Ameryce - komedia 13:10 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 14:20 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 15:45 Przygoda na Antarktydzie - film przygodowy 18:05 Bibliotekarze odc. 5 - serial 19:00 Bibliotekarze odc. 6 - serial 20:00 Largo Winch - thriller 22:30 Poznaj moich Spartan - komedia 00:05 Facet pe³en uroku - komediodramat 02:05 13. posterunek s. 2 odc. 21, 22 - serial

16:25 O mnie siê nie martw 06:00 Papugi i my - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 1156 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 11:10 Program do czytania 11:20 Kultura, g³upcze 11:55 WOK - wszystko o kulturze 12:20 Sztuka ¿ycia 12:50 Paranienormalni Tonight odc. 12 - rozrywka 13:45 Zziajani odc. 2 - serial 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl s. 7 odc. 158 - serial 15:15 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 2 - rozrywka 16:25 O mnie siê nie martw s. 3 odc. 28 - serial 17:15 S³owo na niedzielê 17:20 Kocham kino odc. 302 - kultura 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Postaw na milion - rozrywka 19:50 40. Festiwal Filmowy w Gdyni - czerwony dywan - dokument 20:05 The Voice of Poland s. 6 odc. 5, 6 - rozrywka 22:15 40. Festiwal Filmowy w Gdyni - uroczystoœæ wrêczenia nagród - dokument 00:30 Szybcy i wœciekli - Tokio Drift - film sensacyjny 02:20 WOK - wszystko o kulturze 02:45 Wspomnienia niewidzialnego cz³owieka - komedia

16:15 Kocie œlady 08:10 Informacje kulturalne 08:25 Design odc. 28 - dokument 08:55 ¯ycie jako œmiertelna choroba przenoszona drog¹ p³ciow¹ - dramat psychologiczny 10:50 TVP Kultura na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 11:55 Pomniki historii odc. 6 - dokument 12:10 Informacje kulturalne 12:35 Albert Cinema - dokument 13:40 West Side Story - musical 16:15 Kocie œlady - film kryminalny 17:50 Opowieœci z ch³odni - film krótkometra¿owy 18:35 Jak brzmi Korea Po³udniowa? - dokument 19:05 W mgnieniu oka - 40 lat Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych - dokument 20:20 Chce siê ¿yæ - dramat obyczajowy 22:20 Deep Purple z orkiestr¹ - Montreux 2011 23:30 Raj: Nadzieja - dramat obyczajowy 01:10 Chce siê ¿yæ - dramat obyczajowy

11:00 Na Wspólnej

07:45 JeŸdŸcy smoków

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Kobieta na krañcu œwiata

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 1 - serial

s. 7 odc. 2 - dokument 08:30 Dzieñ Dobry TVN 11:00 Na Wspólnej odc. 2136, 2137 - serial 11:50 Na Wspólnej odc. 2138, 2139 - serial 12:45 Ugotowani s. 9 odc. 2 - rozrywka 13:50 MasterChef s. 4 odc. 2 - rozrywka 15:30 Aplauz, aplauz! odc. 2 - rozrywka 16:55 Top Model s. 5 odc. 2 - rozrywka 18:00 Kuchenne rewolucje s. 12 odc. 3 - rozrywka 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Mam talent s. 8 odc. 3 - rozrywka 21:40 Wielkie wesele - komedia 23:25 Olimp w ogniu - thriller 01:55 Uwaga! 02:15 Sekrety magii odc. 495 - rozrywka

07:30 Jak to dzia³a? 06:40 Komunikaty Wojenne odc. 22 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Jak to dzia³a? 08:05 O s³upnikach - dokument 08:30 Powstañcy odc. 50 - dokument 08:35 Kobiety w religii ¿ydowskiej 09:05 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 140 - serial 10:00 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 10:45 Gin¹ce cywilizacje odc. 5 - dokument 11:50 Historia faszyzmu odc. 4 - dokument 12:50 Bieszczadzka kolejka leœna - podró¿ sentymentalna - dok. 13:25 Skarby czeskiego dziedzictwa narodowego odc. 3 - dokument 14:00 Szerokie tory odc. 90 - dok. 14:40 Wielka gra - rozrywka 15:35 Ko³o historii odc. 22 - dok. 16:10 Spór o historiê odc. 60 - dok. 16:45 Ko³o historii odc. 12 - dok. 17:25 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 15 - dokument 17:55 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 141 - serial 18:55 By³y sobie odkrycia odc. 1 - serial 19:30 Cafe Historia 19:50 Polowanie na Radziwi³³ów odc. 1, 2 - dokument 20:55 Przewodnik historyczny Bogus³awa Wo³oszañskiego odc. 3 - dokument 21:35 My filmujemy naród! - dok. 22:50 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 15 - dokument 23:25 Nicolas Le Floch odc. 6 - serial 00:20 Milczeli dziesi¹tki lat - dok. 00:55 Yodok Stories - dokument 02:20 Bagnet z broni - dokument 02:45 Czas honoru s. 3 odc. 27 - serial

08:15 Turbo Fast odc. 2 - serial 08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 18, 19, 20 - serial 10:15 Ewa gotuje 10:45 Nasz nowy dom odc. 48 - rozrywka 11:45 Top chef s. 5 odc. 50 - rozrywka 13:15 Hell's Kitchen - piekielna kuchnia s. 4 odc. 32 - rozrywka 14:45 S³oiki odc. 16 - serial 15:45 Trudne sprawy s. 10 odc. 534 - serial 16:45 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 3 - serial 17:45 Ch³opaki do wziêcia odc. 5, 6 - dokument 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 401 - serial 20:05 Smerfy - film animowany 22:05 Twoja twarz brzmi znajomo s. 4 odc. 30 - rozrywka 00:05 Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami s. 4 odc. 35 - rozrywka 02:05 Tajemnice losu

06:25 Effetha - okno na œwiat - dok. 07:10 Mój brat papie¿ - rozmowa 07:25 Powrót do Domu Ojca 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Westerplatte m³odych 08:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:00 Sanktuarium Matki Ubogich w Banneux - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Ocaliæ od zapomnienia - dok. 10:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:35 Polski punkt widzenia 11:00 Kropelka radoœci - dla dzieci 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 12:50 Na tropie 13:20 Siódmy sakrament 13:45 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Król Dawid odc. 24 - serial 14:50 Kruszynka - dokument 15:30 Powrót do Domu Ojca 16:00 Informacje dnia 16:10 Effetha - okno na œwiat - dok. 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Spotkanie z Magd¹ Buczek 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 20:55 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 22:30 Kim jest papie¿ Franciszek? 23:15 Mój brat papie¿ - rozmowa 23:30 Domek nr 6 - film obyczajowy


Niedziela, 20 wrzeœnia 2015

14:00 Biegnij, ch³opcze, biegnij

12:05 Wspomnienia niewidzialnego cz³owieka

06:30 My, wy, oni 07:00 Msza œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach 08:00 Tydzieñ 08:30 Do zobaczenia w Krakowie odc. 2 - info 09:00 Ziarno odc. 548 - dla m³odzie¿y 09:35 Nie ma jak Polska odc. 57 - przyroda i podró¿e 10:05 Program rozrywkowy - rozrywka 10:40 Droga do zdrowia. Magazyn biegacza - magazyn 11:05 Anno Domini - Biblii ci¹g dalszy odc. 2 - serial 11:50 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:00 Anio³ Pañski - info 12:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:45 Tropem niedŸwiedzi odc. 1 - dokument 13:45 Polskie zwierzêta w niebezpieczeñstwie odc. 4 - dokument 14:00 Biegnij, ch³opcze, biegnij - dramat wojenny 15:55 Kryptonim Szef odc. 3 - rozrywka 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Komisarz Alex odc. 81 - serial 18:30 Jaka to melodia? - rozrywka 19:20 Wiadomoœci naukowe 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 1. PZU Maraton Szczeciñski - maraton 20:09 Pekao Szczecin Open 2015 odc. 3 - tenis 20:10 Pogoda 20:25 Dziewczyny ze Lwowa odc. 3 - serial 21:25 Rolnik szuka ¿ony s. 2 odc. 3 - rozrywka 22:25 To skomplikowane - komedia romantyczna 00:25 Spotkanie Ojca Œwiêtego Franciszka z m³odzie¿¹ na Kubie 01:30 Jaka to melodia? - rozrywka 02:25 Determinator odc. 5 - serial

06:05 Natura siê o(d)p³aca s. 2 odc. 27 - dokument 06:40 M jak mi³oœæ odc. 1157 - serial 07:35 Barwy szczêœcia odc. 1316, 1317 - serial 08:40 Barwy szczêœcia odc. 1318, 1319 - serial 09:50 W królestwie roœlin z Davidem Attenborough odc. 3 - dok. 10:55 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 10 - dokument 11:25 Mak³owicz w podró¿y 12:05 Wspomnienia niewidzialnego cz³owieka - komedia 14:00 Familiada - rozrywka 14:40 The Voice of Poland s. 6 odc. 5, 6 - rozrywka 16:30 Na dobre i na z³e odc. 606 - serial 17:25 Na sygnale odc. 67 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:39 Deutsche Bank Polish Masters w Warszawie - golf 18:40 Pogoda 18:55 Paranienormalni Tonight - kulisy odc. 3 - rozrywka 19:05 O mnie siê nie martw s. 3 odc. 28 - serial 20:10 Szybcy i wœciekli - Tokio Drift - film sensacyjny 22:05 Paranienormalni Tonight odc. 14 - rozrywka 23:10 Historia jazzu odc. 3 - dokument 00:20 Komicy - komediodramat 02:55 Czas honoru odc. 66 - serial

15:45 Happy Feet: Tupot ma³ych stóp

11:30 Dziennik cwaniaczka III

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Maja w ogrodzie

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 2 - serial

08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzieñ Dobry TVN 11:00 Kobieta na krañcu œwiata s. 7 odc. 3 - dokument 11:35 Co za tydzieñ 12:05 A¿ po sufit! odc. 3 - serial 13:05 Kto poœlubi mojego syna? s. 2 odc. 3 - rozrywka 14:05 Mam talent s. 8 odc. 3 - rozrywka 15:45 Happy Feet: Tupot ma³ych stóp - film animowany 18:00 Ugotowani s. 9 odc. 3 - rozrywka 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda

- horror 00:55 Kuchenne rewolucje s. 12 odc. 3 - rozrywka 01:55 Uwaga! 02:15 Sekrety magii odc. 496 - rozrywka

odc. 54 - serial

08:45 Scooby-Doo i Brygada

09:20 Ró¿owa pantera

07:15 Garfield Show odc. 32 - serial

Detektywów odc. 21 - serial 09:15 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 22 - serial 09:45 Dinozaur - film animowany 11:30 Dziennik cwaniaczka III - komedia 13:30 Smerfy - film animowany 15:45 Twoja twarz brzmi znajomo s. 4 odc. 30 - rozrywka 17:45 Nasz nowy dom odc. 49 - rozrywka 19:20 Sport

23:00 Oszukaæ przeznaczenie III

06:00 Stra¿nik Teksasu

07:00 Garfield Show odc. 31 - serial

20:00 Aplauz, aplauz!

s. 4 odc. 3 - rozrywka

s. 12 odc. 2 - rozrywka 07:15 Mango - Telezakupy

18:50 Wydarzenia

21:30 MasterChef

06:05 Szymon Majewski Show

11:55 Wróæ do mnie

08:15 Turbo Fast odc. 3 - serial

19:45 Uwaga! odc. 3 - rozrywka

17:50 Ostatni w³adca wiatru

19:25 Pogoda 19:30 Pañstwo w pañstwie 20:05 Must be the music - tylko

odc. 6 - serial 09:55 Ró¿owa pantera odc. 7 - serial 10:30 Dr House s. 4 odc. 7 - serial 11:30 Chirurdzy s. 2 odc. 2 - serial 12:35 Prawo Agaty s. 6 odc. 11 - serial 13:35 Prawo Agaty s. 6 odc. 12 - serial 14:40 Jak zdobyto Dziki Zachód - western 17:50 Ostatni w³adca wiatru - film przygodowy 20:00 Mroczny rycerz - film sensacyjny

07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 12 - serial 08:00 Garfield Show odc. 37, 38 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 15 - serial 09:00 Flintstonowie - komedia 10:55 Galileo 11:55 Wróæ do mnie - komediodramat 14:30 Œwiêci i ¿o³nierze - dramat wojenny 16:25 Zaginiony œwiat: Park Jurajski - film sensacyjny

muzyka s. 10 odc. 98

23:05 Rush odc. 3 - serial

19:00 Galileo

- rozrywka

00:10 Podwójne uderzenie

20:00 Zabójcza gra - film sensacyjny

- film sensacyjny

22:05 The Hurt Locker. W pu³apce

22:05 Hitman - film sensacyjny 00:05 Zdrady odc. 66 - serial 01:05 Magazyn sportowy - magazyn

02:25 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 10 - serial

wojny - dramat wojenny 00:50 Metamorfoza - horror

HITY DNIA

08:10 Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie 06:00 Taki jest œwiat 07:00 Co ludzie powiedz¹? s. 2 odc. 8, 9 - serial 08:10 Stawka wiêksza ni¿ ¿ycie odc. 3 - serial 09:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 61 - dokument 10:00 Wojciech Cejrowski. Boso - Meksyk/Paragwaj odc. 3, 4 - dokument 11:00 Gwiazdy lombardu s. 9 odc. 167 - dokument 11:30 Kontrola t³umu odc. 3 - dokument 12:00 Safari - film animowany 13:50 Przygoda na Antarktydzie - film przygodowy 16:10 Bibliotekarze odc. 5 - serial 17:05 Bibliotekarze odc. 6 - serial 18:00 Ace Ventura: zew natury - komedia 20:00 Wanted. Œcigani - film sensacyjny 22:15 Infiltrator - thriller 00:30 ¯ywe trupy s. 2 odc. 2 - serial 01:25 Spotkanie z ballad¹ odc. 17 - rozrywka 02:45 Dy¿ur s. 2 odc. 17 - dokument

07:55 Uprowadzenie Agaty

10:15 Okrasa ³amie przepisy

07:35 Informacje kulturalne 07:55 Uprowadzenie Agaty - film obyczajowy 09:25 Maurizio Pollini - wirtuoz fortepianu - dokument 10:30 Informacje kulturalne 10:50 Bia³e szaleñstwo - komediodramat 12:20 40. Festiwal Filmowy w Gdyni - czerwony dywan - dokument 12:30 40. Festiwal Filmowy w Gdyni - uroczystoœæ wrêczenia nagród - dokument 14:40 Trochê wielkiej mi³oœci - film obyczajowy 15:30 Design odc. 28 - dokument 16:10 Max Raabe & Palast Orchester - Noc w Berlinie 17:05 Pomniki historii odc. 6 - dokument 17:15 Studio Kultura - Niedziela z... 18:15 Lekkomyœlna siostra - teatr 19:50 Mi³oœæ Larsa - komedia 21:45 C.K.O.D.2 - Plan ewakuacji - dokument 23:00 Jan Garbarek Group at MaiJazz Festival 00:25 Moonshine - film krótkometra¿owy 00:35 Dr¿¹ce tr¹by - film krótkometra¿owy 00:45 Afonia i pszczo³y - film obyczajowy 02:50 Arena - film krótkometra¿owy

06:40 Powstañcy odc. 51 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 23 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Jak to dzia³a? 08:10 Pawe³ z Tarsu - pojednanie œwiatów odc. 5, 6 - dokument 09:20 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 141 - serial 10:15 Okrasa ³amie przepisy 10:45 Gin¹ce cywilizacje odc. 6 - dokument 11:50 Staro¿ytni Rzymianie odc. 3 - dokument 13:00 Ludzie rzeki odc. 3 - dokument 14:05 Szerokie tory odc. 89 - dok. 14:35 Nicolas Le Floch odc. 5, 6 - serial 16:40 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 21 - dokument 17:05 Ex libris 17:20 Encyklopedia II wojny œwiatowej s. 2 odc. 16 - dok. 18:00 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 142 - serial 19:05 By³y sobie odkrycia odc. 2 - serial 19:45 Yodok Stories - dokument 21:15 Reduta PWPW - dokument 21:45 Marsz wyzwolicieli - dokument 22:55 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 16 - dokument 23:30 Nicolas Le Floch odc. 7 - serial 00:25 60 lat Ja³ty - granica poprzez serca - dokument 01:00 Cynga - dramat obyczajowy 02:50 Czas honoru s. 3 odc. 29 - serial

06:35 Józef z Egiptu odc. 3 - serial 07:30 Mahajanga - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:05 Polski punkt widzenia 08:30 Z Parlamentu Europejskiego 09:00 Spotkanie z Magd¹ Buczek 09:15 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 09:20 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Uczeñ i mistrz 11:00 Odpust ku czci Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego - info 12:30 Wieœ - to te¿ Polska 13:30 Koncert ¿yczeñ 14:30 Mahajanga - dokument 14:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 15:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 17:00 Tam, gdzie Bóg p³acze - dok. 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Retrospekcja 19:30 Owca Aniela 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Vatican Magazine 22:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹" - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 22:30 Józef z Egiptu odc. 3 - serial 23:20 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê

„Szybcy i wœciekli - Tokio Drift” (2006r.) TVP 2 20:10 Sean Boswell daje siê namówiæ na udzia³ w ulicznym wyœcigu samochodowym. Niebezpieczny pojedynek, w którym nagrod¹ jest dziewczyna rywala, wygrywa, ale zdewastowane samochody i szkody wyrz¹dzone podczas rajdu œci¹gaj¹ na niego policjê.

„Przygoda na Antarktydzie” (2006r.) TV Puls 13:50 Do stacji badawczej na Antarktydzie przybywa poszukuj¹cy meteorytów geolog Davis McClaren. Przewodnik Jerry Shepard podejmuje siê doprowadziæ uczonego we wskazany rejon. Gdy cel wyprawy zostaje osi¹gniêty, rozpêtuje siê burza œnie¿na.


Poniedzia³ek, 21 wrzeœnia 2015

HITY DNIA

14:00 Tysi¹c i jedna noc

10:55 Barwy szczêœcia

05:55 Telezakupy 06:30 Cudowny œwiat przyrody odc. 4, 5 - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:15 Pogoda poranna 08:20 Polityka przy kawie 08:40 Podró¿e w przesz³oœæ 08:55 Ranczo odc. 15 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 15 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 175 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Przepis dnia 12:45 Tropem niedŸwiedzi odc. 1 - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 16 - serial 14:50 Wiadomoœci naukowe 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 176 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2792 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 ¯eglarskie Mistrzostwa Polski - ¿eglarstwo 20:10 PKO Bieg Charytatywny - Pobiegnijmy razem dla dzieci - reporta¿ 20:15 Pogoda 20:25 Ostatnie dni Lehman Brothers - dokument 21:30 1989 - dokument 22:45 To skomplikowane - komedia romantyczna 00:50 Filary Ziemi odc. 3 - serial 02:40 Notacje odc. 238 - dokument

06:35 Coœ dla Ciebie 07:05 M jak mi³oœæ odc. 898 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1319 - serial 11:35 Postaw na milion - rozrywka 12:35 Imperium mi³oœci odc. 15 - serial 13:30 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 3 - dokument 14:05 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 5 - dokument 14:50 Imperium mi³oœci odc. 16 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:05 Pogoda - kraj 16:10 Reporter Polski 16:40 Rodzinka.pl s. 7 odc. 158 - serial 17:15 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 6 - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1319, 1320 - serial 20:40 M jak mi³oœæ odc. 1158 - serial 21:40 Kulisy serialu "M jak mi³oœæ" - dokument 21:50 Tomasz Lis na ¿ywo 22:55 Umys³ na wolnoœci - dokument 00:05 Skandal odc. 16 - serial 00:55 Czas honoru. Powstanie odc. 1 - serial 01:50 Huœtawka - film obyczajowy

17:00 Prawo Agaty 06:00 We dwoje s. 2 odc. 9 - rozrywka 07:25 Dr House s. 4 odc. 7 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 69 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 449 - serial 10:25 Chirurdzy s. 2 odc. 5 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 70 - serial 14:00 Szpital odc. 212 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 450 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 19 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 6 odc. 13 - serial 18:00 Chirurdzy s. 2 odc. 6 - serial 19:00 Dr House s. 4 odc. 8 - serial 20:00 247 dni - film sensacyjny 22:25 The Following s. 2 odc. 7 - serial 23:25 Lot - thriller 02:20 Sekrety magii odc. 497 - rozrywka

08:00 Garfield Show 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 30, 31 - serial 07:00 Garfield Show odc. 33, 34 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 13 - serial 08:00 Garfield Show odc. 39, 40 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 16 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 104 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 15 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 143 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 92 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 105 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 16 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 144 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 93 - serial 20:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 4, 5 - dokument 21:00 Œwiatowe rekordy Guinnessa odc. 3 - rozrywka 22:00 Galileo 00:00 Spadkobiercy odc. 32 - rozrywka 01:00 STOP Drogówka 02:00 Graffiti 02:10 Tak czy nie 02:45 Szkocja - Niemcy - pi³ka no¿na

12:00 Szko³a 05:50 Uwaga! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi odc. 764 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 13 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 155 - serial 13:00 Szpital odc. 392 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 513 - serial 15:00 Szko³a odc. 156 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2487 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial 18:00 Szpital odc. 393 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2140 - serial 20:50 Weso³owska i mediatorzy odc. 9 - serial 21:30 Top Model s. 5 odc. 3 - rozrywka 22:30 Na jêzykach 23:30 Revolution odc. 12 - serial 00:30 Mroczne zagadki Los Angeles odc. 2 - serial 01:25 Co za tydzieñ 01:55 Uwaga! 02:20 Sekrety magii odc. 497 - rozrywka

07:00 Nash Bridges 06:00 Niania s. 3 odc. 45, 47 - serial 07:00 Nash Bridges s. 5 odc. 100 - serial 08:00 Nash Bridges s. 6 odc. 101 - serial 09:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 8, 9 - serial 11:00 Niania s. 4 odc. 46 - serial 11:30 Za g³osem serca odc. 71 - serial 12:35 To moje ¿ycie! odc. 9 - serial 14:55 Co ludzie powiedz¹? s. 3 odc. 3 - serial 15:35 Arrow odc. 15 - serial 16:35 Arrow odc. 16 - serial 17:35 13. posterunek s. 2 odc. 31, 32 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 121 - serial 19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 122 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 3 odc. 15, 316 - serial 22:10 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 3 odc. 17 - serial 23:05 Wanted. Œcigani - film sensacyjny 01:35 Taki jest œwiat 02:15 13. posterunek s. 2 odc. 31, 32 - serial

16:30 Malanowski i Partnerzy 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 545 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 613, 614 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 118 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 15 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 166 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 546 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2133 - serial 14:40 S³oiki odc. 29 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy odc. 738 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 16 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2134 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 402 - serial 20:10 Œwiat w p³omieniach - film sensacyjny 22:50 Bad Ass: Twardziel - film sensacyjny 01:00 Adam - komediodramat

14:15 Mi³oœæ Larsa 08:15 George Harrison - dokument 10:00 Kocie œlady - film kryminalny 11:30 Studio Kultura - Niedziela z... 12:30 Yuja Wang i Royal Concertgebouw Orchestra pod dyrekcj¹ Marissa Jansonsa 14:15 Mi³oœæ Larsa - komedia 16:10 George Harrison - dokument 17:55 Elena - film obyczajowy 20:00 Informacje kulturalne 20:20 Yuma - dramat kryminalny 22:15 Kolorowe dni - film krótkometra¿owy 22:40 Libera - przewodnik po sztuce odc. 41 - kultura 22:50 Videogalerie odc. 130 - kultura 23:05 Doctor Fabre was uzdrowi - dokument 00:10 Informacje kulturalne 00:30 Pozdrowienia z raju - thriller 02:40 Yuma - dramat kryminalny

„To skomplikowane” (2009r.) TVP 1 22:45 Rodzice trójki doros³ych dzieci, s¹ rozwiedzeni. On, wziêty adwokat, odszed³ z seksown¹ Agness. Ona, po wielu latach dochodzenia do siebie po zdradzie mê¿a, wreszcie odzyska³a równowagê emocjonaln¹. Z okazji ukoñczenia szko³y przez syna spotykaj¹ siê na wspólnej kolacji.

„Œwiat w p³omieniach” (2013r.) Polsat 20:10 Policjant John Cale marzy o pracy w jednostce specjalnej, której zadaniem jest ochrona prezydenta Jamesa Sawyera. Niestety, jego podanie zostaje odrzucone. Nie chc¹c zawieœæ córeczki, John zabiera j¹ na wycieczkê po Bia³ym Domu. Miejsce to zostaje nieoczekiwanie zaatakowane przez dobrze zorganizowanych, bezwzglêdnych terrorystów.

10:10 Mak³owicz w podró¿y 06:40 Powstañcy odc. 52 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 23 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Powrót do przesz³oœci odc. 2 - dokument 08:15 Œwiêtokrzyski Park Narodowy - dokument 09:10 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 142 - serial 10:10 Mak³owicz w podró¿y 10:35 Spór o historiê odc. 60 - dok. 11:20 Marsz wyzwolicieli - dokument 12:20 Gdzie rosn¹ poziomki? - dok. 13:25 Chopin - o historii konkursów chopinowskich - dokument 14:25 Œmia³kowie górnego Mekongu - dokument 15:30 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 16:05 Sensacje XX wieku odc. 72 17:00 Nasz genera³ Franciszek Kamiñski - dokument 17:45 Flesz historii 18:05 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 143 - serial 19:05 By³y sobie odkrycia odc. 3 - serial 19:45 Historia faszyzmu odc. 5 - dok. 20:30 Tajemnica Gór Sowich - dok. 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 21:40 Sensacje XX wieku odc. 24 22:40 Staro¿ytni Rzymianie odc. 3 23:50 Codzienny PRL odc. 8, 9 - dok. 00:50 Z innej strony odc. 2 - dok. 01:25 Flesz historii 01:50 Zapomniany genera³ Tadeusz Jordan Rozwadowski - dok. 02:55 Czas honoru s. 3 odc. 31 - serial

07:30 Nuty nadziei - dokument 07:40 Marana - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Wieœ - to te¿ Polska 09:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:30 Vatican Magazine 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:30 Œladami historii - dokument 11:35 Nuty nadziei - dokument 11:50 Retrospekcja 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Koncert ¿yczeñ 13:20 Œwiêty Pawe³ i pierwsze Koœcio³y - dokument 14:10 G³os serca odc. 3 - serial 15:30 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie - dokument 16:30 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê - info 19:00 Betafo - dokument 19:25 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 19:30 Jezus - królestwo bez granic odc. 10 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:45 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 22:40 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 23:00 Nowy kszta³t wiary - katolicyzm – dokument 23:50 Marana - dokument


Wtorek, 22 wrzeœnia 2015

17:55 Klan

20:45 M jak mi³oœæ

05:50 Telezakupy 06:30 Tajemnice ptaków odc. 4 - dokument 06:55 David Attenborough i cuda natury odc. 6 - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:40 Historia dla ciebie - pamiêæ.pl 08:55 Ranczo odc. 16 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 16 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 176 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Natura rzeczy 12:45 Przepis dnia 12:55 Otch³añ ¿ó³wia - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 17 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 177 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2793 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:10 Pogoda 20:25 40-letni prawiczek - komedia romantyczna 22:30 Genera³ bandytów odc. 4 - serial 23:35 Filary Ziemi odc. 3 - serial 01:30 40-letni prawiczek - komedia romantyczna

06:30 Wspó³praca w wierze 07:05 M jak mi³oœæ odc. 899 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1320 - serial 11:35 Na dobre i na z³e odc. 18 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 16 - serial 13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 60 - dokument 14:05 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 6 - dokument 14:50 Imperium mi³oœci odc. 17 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:10 Pogoda - kraj 16:20 M jak mi³oœæ odc. 1158 - serial 17:15 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 7 - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu – rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1320, 1321 - serial 20:45 M jak mi³oœæ odc. 1159 - serial 21:40 Kulisy serialu "M jak mi³oœæ" - dokument 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 TOTART - czyli odzyskiwanie rozumu - dokument 00:25 Krew z krwi s. 2 odc. 5 - serial 01:25 Instynkt odc. 4 - serial 02:20 Magazyn Ekspresu Reporterów

21:30 A¿ po sufit! 05:50 Uwaga! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Weso³owska i mediatorzy odc. 9 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 3 odc. 1 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 156 - serial 13:00 Szpital odc. 393 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 514 - serial 15:00 Szko³a odc. 157 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2488 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial 18:00 Szpital odc. 394 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2141 - serial 20:50 Weso³owska i mediatorzy odc. 10 - serial 21:30 A¿ po sufit! odc. 4 - serial 22:30 Kuba Wojewódzki s. 10 odc. 4 - talk show 23:30 Superwizjer 00:05 Na jêzykach 01:05 Goœcie s. 2 odc. 1 - serial 02:05 Uwaga! 02:30 Sekrety magii odc. 498 - rozrywka

12:00 Pielêgniarki 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 546 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 615, 616 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 119 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 16 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 167 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 547 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2134 - serial 14:40 S³oiki odc. 30 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy odc. 739 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 17 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2135 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 403 - serial 20:05 Hell's Kitchen - piekielna kuchnia s. 4 odc. 33 - rozrywka 21:35 Skazane odc. 3 - serial 22:40 Bez litoœci s. 2 odc. 4 - serial 00:40 Pewna zdobycz - dramat kryminalny 02:40 Tajemnice losu

17:00 Prawo Agaty 05:20 We dwoje s. 2 odc. 10 - rozrywka 06:40 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 1063 - serial 07:25 Dr House s. 4 odc. 8 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 70 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 450 - serial 10:25 Chirurdzy s. 2 odc. 6 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 71 - serial 14:00 Szpital odc. 213 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 451 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 20 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 7 odc. 1 - serial 18:00 Chirurdzy s. 2 odc. 7 - serial 19:00 Dr House s. 4 odc. 9 - serial 20:00 Podwójne uderzenie - film sensacyjny 22:20 Czysta gra - film sensacyjny 00:25 Rush odc. 3 - serial 01:25 Sekrety magii odc. 498 - rozrywka

12:00 Detektywi w akcji 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 32, 33 - serial 07:00 Garfield Show odc. 35, 36 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 14 - serial 08:00 Garfield Show odc. 41, 42 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 17 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 106 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 16 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 144 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 13 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 93 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 107 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 17 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 145 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 94 - serial 20:00 STOP Drogówka 21:00 Skarby III Rzeszy odc. 13 - dokument 21:30 Tajna historia XX wieku odc. 3 - dokument 22:00 W³adca komarów - horror 00:00 Spadkobiercy odc. 33 - rozrywka 01:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 4 - dokument 01:30 Interwencja 01:50 Graffiti 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Puncher - magazyn

HITY DNIA

12:35 To moje ¿ycie!

„40-letni prawiczek” (2005r.) TVP 1 20:25 40-letni Andy pracuje w sklepie ze sprzêtem elektronicznym, ma przytulne mieszkanie i kolekcjê komiksowych figurek, które maluje w sobotnie wieczory. Nigdy nie mia³ dziewczyny. Kiedy koledzy z pracy siê o tym dowiaduj¹, postanawiaj¹ zainteresowaæ Andy'ego kobietami.

06:00 Niania s. 4 odc. 46, 48 - serial

08:10 Informacje kulturalne

07:00 Nash Bridges

08:30 Z Powiœla - dokument

s. 6 odc. 101, 102 - serial 09:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 9, 10 - serial 11:00 Niania s. 4 odc. 47 - serial 11:30 Za g³osem serca odc. 72 - serial 12:35 To moje ¿ycie! odc. 10 - serial 14:55 Co ludzie powiedz¹? s. 3 odc. 4 - serial 15:35 Arrow odc. 16, 17 - serial 17:35 13. posterunek s. 2 odc. 33, 34 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 122 - serial 19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 123 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 3 odc. 18, 19 - serial

„Podwójne uderzenie” (1991r.) TVN 7 20:00 Paul Wagner i jego ¿ona zostali zamordowani. Uratowali siê tylko ich synowie. Bandyci przejêli kontrolê nad przynosz¹c¹ du¿e zyski firm¹ Wagnera. 25 lat póŸniej doros³y Chad mieszka w Los Angeles z Frankiem Averym, któremu pomaga w prowadzeniu klubu wschodnich sztuk walki.

14:30 Numer siedemnaœcie

21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 3 odc. 320 - serial 22:50 Motyw odc. 4 - serial 23:55 ¯ywe trupy s. 2 odc. 2 - serial 00:50 Dy¿ur odc. 6 - dokument 01:20 JRG w akcji odc. 4 - rozrywka 01:50 13. posterunek s. 2 odc. 33, 34 - serial

08:50 Cz³owiek z ¿elaza - dramat obyczajowy 11:30 Sowa - film krótkometra¿owy 12:30 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 12:40 Lataj¹ce gwiazdy - kultura 13:45 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 14:05 Informacje kulturalne 14:30 Numer siedemnaœcie - film sensacyjny 15:45 Pomniki historii odc. 6 - dokument 16:05 Z Powiœla - dokument 16:20 Kiedy ranne wstaj¹ zorze - film krótkometra¿owy 16:55 S³odkie ¿ycie - dramat obyczajowy 20:00 Eurokultura odc. 51 - dokument 20:30 Bal maskowy - muzyka 23:10 Jedna scena 23:30 Z odzysku - dramat obyczajowy 01:30 W œlepej uliczce - dramat kryminalny

09:20 Wspania³e stulecie 06:40 Komunikaty Wojenne odc. 23 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Powrót do przesz³oœci odc. 3 - dokument 08:15 Œmia³kowie górnego Mekongu - dokument 09:20 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 143 - serial 10:05 Powstañcy odc. 53 - dokument 10:15 KucinAlina 10:45 Flesz historii 11:10 Historia faszyzmu odc. 5 - dok. 11:55 Cafe Historia 12:20 ¯o³nierze bez imperium - dok. 13:25 Codzienny PRL odc. 8, 9 - dok. 14:15 Bieszczadzka kolejka leœna - podró¿ sentymentalna - dok. 14:45 Skarby czeskiego dziedzictwa narodowego odc. 3 - dokument 15:25 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 16:00 Sensacje XX wieku odc. 24 - dokument 17:05 Msza za miasto Grodno - dok. 17:40 Flesz historii 18:05 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 144 - serial 19:00 By³y sobie odkrycia odc. 4 - serial 19:45 Historia faszyzmu odc. 6 - dok. 20:35 Ex libris 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 21:40 Sensacje XX wieku odc. 74 - dokument 22:40 Korczak - dramat wojenny 00:45 Zapomniana flotylla - dok. 01:55 Listy goñcze odc. 1, 2 - dok. 02:55 Czas honoru odc. 33 - serial

06:35 Jerash staro¿ytne miasto Jordanii - dokument 06:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 06:55 Chiara Luce Badano - wspania³y zmys³ - dokument 07:40 Matki dzieci niczyich - dok. 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:20 Dotyk przyjaŸni 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Informacje dnia 10:15 Betafo - dokument 10:45 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 11:05 Mocni w wierze 11:35 Œladami historii - dokument 11:45 Jerash staro¿ytne miasto Jordanii - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Trinity Goodheart 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 13:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 14:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 16:00 Informacje dnia 16:10 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 16:15 Matki dzieci niczyich - dok. 16:30 Przyroda i ludzie odc. 7 17:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka na Kubê 18:30 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Ka¿dy maluch to potrafi 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii – dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka do USA 22:40 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 22:45 Chiara Luce Badano - wspania³y zmys³ – dokument 23:30 Przyroda i ludzie odc. 7


Œroda, 23 wrzeœnia 2015

HITY DNIA

„Dziennik Bridget Jones” (2001r.) TVP 2 22:25 Bridget Jones, trzydziestodwulatka z nadwag¹, budzi siê w noworoczny ranek w domu rodziców. Jej ¿ycie wydaje siê nie mieæ sensu. Bridget postanawia to zmieniæ – chce straciæ parê kilogramów, mniej paliæ i ograniczyæ alkohol, a przede wszystkim przestaæ fantazjowaæ na temat szefa.

„Champion” (2002r.) TV 4 20:00 George Chambers, bokser wagi ciê¿kiej, zdobywca tytu³u mistrza œwiata, zostaje oskar¿ony o gwa³t i trafia do wiêzienia. Wkrótce dochodzi do niego wieœæ o s³awie, jak¹ cieszy siê tu niejaki Monroe Hutchens, uchodz¹cy w œrodowisku osadzonych za najlepszego boksera.

14:00 Szpital 05:25 We dwoje s. 2 odc. 11 - rozrywka 06:50 Mêski typ odc. 5 - talk show 07:25 Dr House s. 4 odc. 9 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 71 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 451 - serial 10:25 Chirurdzy s. 2 odc. 7 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 72 - serial 14:00 Szpital odc. 214 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 452 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 21 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 7 odc. 2 - serial 18:00 Chirurdzy s. 2 odc. 8 - serial 19:00 Dr House s. 4 odc. 10 - serial 20:00 Ocean's 13 - komedia kryminalna 22:40 Francuski poca³unek - komedia romantyczna 01:00 Pamiêtniki wampirów s. 2 odc. 11 - serial 02:00 Sekrety magii odc. 499 - rozrywka

16:00 Kotka 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 34, 35 - serial 07:00 Garfield Show odc. 37, 38 - serial 07:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 15 - serial 08:00 Garfield Show odc. 43, 44 - serial 08:35 Kacper: szko³a postrachu odc. 18 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 108 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 17 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 145 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 14 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 94 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 109 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 18 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 146 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 15 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 95 - serial 20:00 Champion - dramat kryminalny 22:00 Zabójcza gra - film sensacyjny 00:00 Spadkobiercy odc. 34 - rozrywka 01:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 5 - dokument 01:30 Interwencja 01:50 Graffiti 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 29 - serial

17:25 Jaka to melodia?

21:45 Na sygnale

20:50 Weso³owska i mediatorzy

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich

05:55 Telezakupy 06:35 Otch³añ ¿ó³wia - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:40 Czas dla Ciebie. Pasje 08:55 Ranczo odc. 17 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 17 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 177 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:30 Magazyn rolniczy 12:45 Przepis dnia 12:55 Nowy dziki œwiat Niderlandów odc. 1 - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 18 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 178 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2794 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Kryptonim Szef odc. 4 - rozrywka 21:25 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 22:10 Firmowe ewolucje 22:45 Bankomat - thriller 00:25 Genera³ bandytów odc. 4 - serial 01:25 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego 02:15 Notacje odc. 311 - dokument 02:30 Œwiat siê krêci

06:10 M jak mi³oœæ odc. 899 , 900- serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1321 - serial 11:35 Na dobre i na z³e odc. 19 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 17 - serial 13:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 61 - dokument 14:05 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 7 - dokument 14:50 Imperium mi³oœci odc. 18 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:10 Pogoda - kraj 16:20 M jak mi³oœæ odc. 1159 - serial 17:15 Moje 600 gramów szczêœcia odc. 8 - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1321, 1322 - serial 20:45 Na dobre i na z³e odc. 607 - serial 21:45 Na sygnale odc. 68 - serial 22:25 Dziennik Bridget Jones - komedia romantyczna 00:10 O mnie siê nie martw s. 3 odc. 28 - serial 01:00 Nieznane oblicze Kuby odc. 1 - dokument 02:05 Nowa odc. 7, 8 - serial

05:50 Uwaga! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Weso³owska i mediatorzy odc. 10 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 3 odc. 2 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 157 - serial 13:00 Szpital odc. 394 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 515 - serial 15:00 Szko³a odc. 158 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2489 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 516 - serial 18:00 Szpital odc. 395 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2142 - serial 20:50 Weso³owska i mediatorzy odc. 11 - serial 21:30 Kto poœlubi mojego syna? s. 2 odc. 4 - rozrywka 22:30 ¯ony Hollywood s. 2 odc. 4 - dokument 23:30 Kiler - komedia kryminalna 01:35 Kobieta na krañcu œwiata s. 7 odc. 3 - dokument 02:10 Uwaga! 02:35 Sekrety magii odc. 499 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 547 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy odc. 617, 618 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 120 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 17 - serial 12:00 Pielêgniarki odc. 168 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 548 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2135 - serial 14:40 S³oiki odc. 31 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy odc. 740 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 18 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2136 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 404, 472 - serial 20:40 Top chef s. 5 odc. 51 - rozrywka 22:10 Rinke za kratami odc. 3 - rozrywka 23:10 Facet do dziecka - komedia 01:00 Tajemnice losu

11:00 Niania 06:00 Niania s. 4 odc. 47, 49 - serial 07:00 Nash Bridges s. 6 odc. 102, 103 - serial 09:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 14 odc. 10, 11 - serial 11:00 Niania s. 4 odc. 48 - serial 11:30 Za g³osem serca odc. 73 - serial 12:35 To moje ¿ycie! odc. 11 - serial 14:55 Co ludzie powiedz¹? s. 3 odc. 5 - serial 15:35 Arrow odc. 17, 18 - serial 17:35 13. posterunek s. 2 odc. 35, 36 - serial

13:50 39 kroków 08:10 Eurokultura odc. 51 - dokument 08:35 Ca³y Gruza - dokument 09:45 W œlepej uliczce - dramat kryminalny 11:50 Jak brzmi Korea Po³udniowa? - dokument 12:20 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:50 Studio Kultura - Rozmowy 13:25 Eurokultura odc. 51 - dokument 13:50 39 kroków - thriller 15:30 Rogalik - film krótkometra¿owy 16:05 Ca³y Gruza - dokument 17:10 Studio Kultura

19:00 Pingwiny z Madagaskaru

17:20 Opowieœæ o póŸnych

odc. 123, 124 - serial

chryzantemach

20:00 Bibliotekarze odc. 7, 8 - serial 21:50 Koszmar minionego lata - horror 23:50 Motyw odc. 4 - serial 00:50 Taki jest œwiat 01:35 13. posterunek s. 2 odc. 35, 36 - serial

- dramat obyczajowy 20:00 Informacje kulturalne 20:20 Sen o Warszawie - dokument 22:15 Rozmowy o literaturze i nie tylko - rozmowa 22:50 Pan Tadeusz - film obyczajowy 01:30 Performance odc. 47 - kultura 02:15 39 kroków - thriller

22:35 Baczyñski 06:40 Powstañcy odc. 54 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 23 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:40 Powrót do przesz³oœci odc. 4 - dokument 08:15 Bieszczadzka kolejka leœna - podró¿ sentymentalna - dok. 08:45 Skarby czeskiego dziedzictwa narodowego odc. 3 - dokument 09:25 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 144 - serial 10:15 Mak³owicz w podró¿y 10:50 Przewodnik historyczny Bogus³awa Wo³oszañskiego odc. 3 - dokument 11:25 Historia faszyzmu odc. 6 - dok. 12:25 Korczak - dramat wojenny 14:30 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 5 - przyroda i podró¿e 15:30 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 16:05 Sensacje XX wieku odc. 74 - dokument 17:05 Zapomniana flotylla - dok. 18:15 Wspania³e stulecie s. 6 odc. 145 - serial 19:10 By³y sobie odkrycia odc. 5 - serial 19:45 Historia faszyzmu odc. 7 - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dok. 21:35 Sensacje XX wieku odc. 71 - dokument 22:35 Baczyñski - film biograficzny 23:55 Chichot historii - dokument 00:35 ...powinniœcie byæ wdziêczni Stalinowi - dokument 01:40 Œlady odc. 3 - dokument 02:40 Czas honoru odc. 35 - serial

06:05 Krzysztof Kolumb 07:40 Kikomeko 2 - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Ka¿dy maluch to potrafi 09:00 Przyroda i ludzie odc. 7 09:30 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 09:35 Sanktuaria polskie - dokument 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Œwiêty nie rodzi siê po œmierci - dokument 11:10 Trzy wyspy - trzy œwiaty - dok. 11:20 Œladami historii - dokument 11:25 Ja g³uchy - dokument 11:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Krzysztof Kolumb - film historyczny 13:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 14:00 Wêdrówka serca - ¿ycie ks. Henriego Nouwena - dokument 15:00 Chiara Luce Badano - wspania³y zmys³ - dokument 15:45 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka do USA 16:30 Przyroda i ludzie odc. 8 17:00 Po stronie prawdy - dokument 17:30 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka do USA 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jay Jay Odrzutowiec odc. 12 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Kikomeko 2 - dokument 22:15 Mi³oœæ jest nasz¹ misj¹ - podró¿ apostolska Ojca Œwiêtego Franciszka do USA


PRAWO

Czwartek, 17 września 2015

DOBRZE TO WIEDZIEĆ Będzie więcej dróg i autostrad Więcej pieniędzy na wymiar sprawiedliwości W budżecie na przyszły rok znajdzie się o 400 mln zł więcej na wymiar sprawiedliwości niż w 2015 roku. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na podwyżki dla sędziów, pracowników administracji oraz na pomoc prawną dla obywateli. W całym kraju od 1 stycznia 2016 roku ma powstać blisko 1600 punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla różnych grup społecznych: młodych ludzi do 26 roku życia, seniorów powyżej 65 roku życia, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz kombatantów i weteranów. Środki zostaną też przeznaczone na unowocześnienie sądów, w tym zakup sprzętu.

Rząd podjął decyzję o realizacji programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Przez siedem najbliższych lat na infrastrukturę drogową zostanie przeznaczonych 107 mld złotych. W Polsce ma powstać 3,9 tys. km autostrad i dróg ekspresowych a także 57 obwodnic. Pieniądze na te inwestycje mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Rząd uchwalił także program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. W ciągu czterech lat samorządy otrzymają z budżetu państwa 4 mld złotych na budowę i przebudowę dróg lokalnych. Kwota jednorazowej dotacji nie będzie mogła przekroczyć 3 mln złotych.

Fizjoterapeuta musi mieć uprawnienia Posłowie zajęli się obywatelskim projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zakłada on uregulowanie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym kształcenia, uzyskiwania prawa do wykonywania zawodu oraz zasad odpowiedzialności zawodowej, a także utworzenie samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Warto przypomnieć, że obecnie zawód fizjoterapeuty nie jest w żaden sposób regulowany prawnie, a zatem taką działalność może założyć niemal każdy. Dokumenty i uprawnienia są wymagane jedynie przy współpracy z NFZ.

Powstaną centra urazowe dla najmłodszych? Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatruje poselski projekt ustawy nowelizującej prawo o państwowym ratownictwie medycznym. Parlamentarzyści pracujący nad ustawą proponują m. in. utworzenie centrów urazowych dla dzieci. Mają być to oddziały szpitalne, do których będą trafiały osoby najmłodsze, poszkodowane w wypadkach. Do jednostek tych będą transportowane karetką lub helikopterem.

Podwyżki dla pielęgniarek Minister zdrowia Marian Zembala, w odpowiedzi na postulaty Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, proponuje podniesienie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych (które realizują świadczenia z NFZ) o 400 zł miesięcznie przez kolejne cztery lata. Pieniądze mają być przekazywane w formie rozporządzenia ministra zdrowia jako środki dodatkowe do umów z NFZ na świadczenie opieki zdrowotnej. To kolejny krok w kierunku zawarcia kompromisu między ministerstwem a środowiskiem pielęgniarek. Wcześniej Marian Zembala podpisał rozporządzenie, dzięki któremu pielęgniarki otrzymają od września tego roku średnio 300 zł podwyżki, a od 1 stycznia 2017 roku kolejną transzę. Łącznie będzie to kwota 600 zł brutto.

Uwaga na dzieci W związku z rozpoczęciem roku szkolnego, policja przypomina rodzicom o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Zgodnie z art. 89 kodeksu wykroczeń, dziecko do ukończenia 7 lat nie może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego, a zatem nie może samo poruszać się chodnikiem i przechodzić na drugą stronę ulicy. Rodzicom, w przypadku niedopilnowania obowiązku, grozi mandat od 20 do 500 zł lub sprawa w sądzie i kara grzywny do 5 tys. zł.

Oblegane WORD-y W całej Polsce o 30 proc. wzrosła liczba kandydatów na kierowców. Są ośrodki, w których na egzamin trzeba czekać nawet kilka tygodni. Ma to związek z zaostrzeniem przepisów, które wchodzą w życie 4 stycznia 2016 roku. W związku z nowym prawem, młodzi kierowcy będą objęci 2-letnim okresem próbnym. Będą oni musieli też przejść dodatkowe kursy w specjalnych ośrodkach doskonalenia techniki jazdy.

oprac. (ToB)

17


18

ROLNICTWO

Czwartek, 17 wrzeĹ&#x203A;nia 2015

Kukurydza jak marchewka Krowa z aukcji INNOWACJE PomaraĹ&#x201E;czowa kukurydza to najnowszy Hodowla

nie. W 2016 roku ta wersja bÄ&#x2122;dzie dostÄ&#x2122;pna takĹźe w USA. PomaraĹ&#x201E;czowy i şóĹ&#x201A;ty to niejedyne kolory kukurydzy. Istnieje odmiana Glass Gem (w dosĹ&#x201A;ownym tĹ&#x201A;umaczeniu â&#x20AC;&#x17E;szklane klejnotyâ&#x20AC;?), ktĂłrej nasiona mieniÄ&#x2026; siÄ&#x2122; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; paletÄ&#x2026; barw. Nasiona moĹźna kupiÄ&#x2021; w internecie. Za 10 sztuk zapĹ&#x201A;acimy kilka zĹ&#x201A;otych. MoĹźe to byÄ&#x2021; ciekawa propozycja dla posiadaczy ogrĂłdkĂłw, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; zaimponowaÄ&#x2021; swoim sÄ&#x2026;siadom. (pw)

Choroby

Od bakterii do zgnilizny

NiektĂłre bakterie potrafiÄ&#x2026; atakowaÄ&#x2021; dziesiÄ&#x2026;tki róşnych roĹ&#x203A;lin. NaleĹźy do nich Ralstonia solanacearum, powodujÄ&#x2026;ca straty m.in. w uprawie ziemniakĂłw. Ralstonia solanacearum zostaĹ&#x201A;a wykryta w Europie i Polsce w ubiegĹ&#x201A;ym roku. W naszym kraju stwierdzono jÄ&#x2026; na ziemniakach (w tym dwa przypadki z wojewĂłdztwie mazowieckim), pomidorach i pelargoniach. Dla rolnika â&#x20AC;&#x201C; plantatora ziemniakĂłw wykrycie bakterii jest w zasadzie niemoĹźliwe. PoczÄ&#x2026;tkowa faza infekcji przebiega bezobjawowo. Rozwojowi drobnoustrojĂłw sprzyja ciepĹ&#x201A;a i wilgotna pogoda.

Kiedy mikroorganizmy namnoĹźÄ&#x2026; siÄ&#x2122;, liĹ&#x203A;cie ziemniakĂłw zaczynajÄ&#x2026; wiÄ&#x2122;dnÄ&#x2026;Ä&#x2021;. Po przekrojeniu Ĺ&#x201A;odygi roĹ&#x203A;liny wycieka z niej Ĺ&#x203A;luz bakteryjny. Ralstonia powoduje zgniliznÄ&#x2122; bulw. Zwalczanie tego drobnoustroju jest bardzo trudne. Nie istniejÄ&#x2026; jeszcze dedykowane mu Ĺ&#x203A;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin. Bakteria przedostaje siÄ&#x2122; na pole z sadzeniakami, ale takĹźe z wodÄ&#x2026; zalewowÄ&#x2026;. W profilaktyce najwaĹźniejsze

jest zachowanie higieny w caĹ&#x201A;ym systemie produkcji, dystrybucji i przetwarzania ziemniakĂłw poprzez wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwe oczyszczanie i dezynfekcjÄ&#x2122; wszystkich uĹźywanych przedmiotĂłw oraz urzÄ&#x2026;dzeĹ&#x201E;. Nawet sÄ&#x2026;siedzka wymiana ziemniakĂłw do sadzenia z wĹ&#x201A;asnych rozmnoĹźeĹ&#x201E; moĹźe przenieĹ&#x203A;Ä&#x2021; chorobÄ&#x2122;. Przed kolejnym sezonem warto pamiÄ&#x2122;taÄ&#x2021; o niebezpieczeĹ&#x201E;stwie brunatnej zgnilizny. (pw)

Ĺ atwiej odrolniÄ&#x2021; Tej jesieni wejdzie w Ĺźycie ustawa o ochronie

nie potrzeby uzyskiwania zgody ministra. Ustawa wejdzie w Ĺźycie 30 dni od momentu jej ogĹ&#x201A;oszenia, a wiÄ&#x2122;c jeszcze tej jesieni. To szansa dla rolnikĂłw, ktĂłrzy posiadajÄ&#x2026; grunty w pobliĹźu miast. Innym waĹźnym dokumentem, ktĂłry przyjÄ&#x2122;to w tych dniach jest ustawa o ksztaĹ&#x201A;towaniu ustroju rolnego. NajwaĹźniejsze zmiany dotyczÄ&#x2026; zasad pierwokupu gruntĂłw paĹ&#x201E;stwowych. Wprowadzono takĹźe ograniczenia dla najwiÄ&#x2122;kszych rolnikĂłw oraz obcokrajowcĂłw. Nowe prawo wejdzie w Ĺźycie 1 stycznia 2016.

Prawo

gruntĂłw rolnych i leĹ&#x203A;nych. Wtedy moĹźliwe stanie siÄ&#x2122; odralnianie gruntĂłw najwyĹźszych klas. Nowe prawo pozwala na odrolnienie gruntĂłw klas od I do III. OczywiĹ&#x203A;cie naĹ&#x201A;oĹźono szereg obwarowaĹ&#x201E;, by w dalszym ciÄ&#x2026;gu chroniÄ&#x2021; te najcenniejsze rolniczo tereny. JeĹ&#x203A;li wiÄ&#x2122;c jakiĹ&#x203A; rolnik bÄ&#x2122;dzie chciaĹ&#x201A; odrolniÄ&#x2021; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; swoich Ĺźyznych gruntĂłw, to wolno mniej niĹź 0,5 hektara. Dodatkowo dziaĹ&#x201A;ka musi znajdowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; poza obszarem objÄ&#x2122;tym planem zagospodarowania.

Kolejne obwarowanie dotyczy lokalizacji przynajmniej poĹ&#x201A;owy powierzchni zwartej dziaĹ&#x201A;ki w obszarze zwartej zabudowy. OdlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; od granicy najbliĹźszej dziaĹ&#x201A;ki budowlanej i drogi publicznej to nie wiÄ&#x2122;cej niĹź 50 metrĂłw. Przez zwartÄ&#x2026; zabudowÄ&#x2122; rozumie siÄ&#x2122; zgrupowanie co najmniej 5 budynkĂłw. Uproszczona zostanie procedura odralniania poprzez zniesie-

Uprawa

Zysk z tradycji

ByÄ&#x2021; moĹźe niebawem pojawi siÄ&#x2122; moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zakupu tradycyjnych odmian warzyw.

PrzyjÄ&#x2122;ta trzy lata temu ustawa o nasiennictwie daje moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odtwarzania cennych, dawnych odmian roĹ&#x203A;lin. Rolnicy mogÄ&#x2026; rejestrowaÄ&#x2021; je jako tradycyjne. Gospodarze, szczegĂłlnie ci prowadzÄ&#x2026;cy dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ekologicznÄ&#x2026;, tylko czekajÄ&#x2026; na pojawienie siÄ&#x2122; w obrocie starych i odpornych na wiele czynnikĂłw odmian. Nie mogÄ&#x2026; bowiem w swo-

ich gospodarstwach stosowaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;rodkĂłw ochrony roĹ&#x203A;lin. SkorzystaÄ&#x2021; mogÄ&#x2026; takĹźe rolnicy, ktĂłrzy zdecydujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; uprawiaÄ&#x2021; dawne odmiany. Do nich adresowane jest dziaĹ&#x201A;anie rolno-Ĺ&#x203A;rodowiskowo-klimatyczne â&#x20AC;&#x17E;Zachowanie zagroĹźonych zasobĂłw genetycznych roĹ&#x203A;lin w rolnictwieâ&#x20AC;?. Za uprawÄ&#x2122; przez minimum 5 lat przysĹ&#x201A;ugiwaÄ&#x2021;

(pw) bÄ&#x2122;dzie dopĹ&#x201A;ata 750 zĹ&#x201A; za hektar. Ci farmerzy, ktĂłrzy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zachowywaÄ&#x2021; odmiany amatorskie lub regionalne, mogÄ&#x2026; liczyÄ&#x2021; na jeszcze wyĹźsze wsparcie, bo aĹź 1 tys. zĹ&#x201A;/ha. WiÄ&#x2122;cej na temat dawnych odmian oraz korzyĹ&#x203A;ci (takĹźe tych finansowych) wynikajÄ&#x2026;cych z ich uprawy znaleĹşÄ&#x2021; moĹźna w opracowaniu pt. â&#x20AC;&#x17E;Informator nt. starych odmian roĹ&#x203A;lin rolniczych i ogrodniczych wystÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;cych na terenie Rzeczpospolitej Polskiejâ&#x20AC;? na stronie internetowej resortu rolnictwa www.minrol.gov.pl. (pw)

Pod mĹ&#x201A;otek trafiÄ&#x2026; odsadki â&#x20AC;&#x201C; jaĹ&#x201A;Ăłwki i buhajki. Aukcje to ciekawa propozycja dla hodowcĂłw, ktĂłrzy mogÄ&#x2026; zarĂłwno sprzedawaÄ&#x2021;, jak i kupowaÄ&#x2021; krowy. CaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; przypomina nieco bardziej znane janowskie aukcje koni arabskich. Obecnie najpopularniejszÄ&#x2026; w Polsce i na Ĺ&#x203A;wiecie rasÄ&#x2026; krĂłw miÄ&#x2122;snych jest Hereford. WidzÄ&#x2026;c rosnÄ&#x2026;cy popyt na niÄ&#x2026;, doĹ&#x203A;wiadczeni hodowcy podczas spotkania pod koniec sierpnia zarekomendowali jak najniĹźsze ceny za krowy tej rasy przeznaczone do dalszej hodowli. Ma to sprawiÄ&#x2021;, Ĺźe na rynek Ĺ&#x201A;atwiej bÄ&#x2122;dzie wejĹ&#x203A;Ä&#x2021; nowym rolnikom, ktĂłrzy decydujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na tÄ&#x2122; rasÄ&#x2122;. Proponowane ceny HerefordĂłw to ok. 5 tys. zĹ&#x201A; za jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; do zacielenia, 8,5 tys.

zĹ&#x201A; za jaĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2122; cielnÄ&#x2026; i 10 tys. zĹ&#x201A; za buhaja rozpĹ&#x201A;odowego. Herefordy przekonujÄ&#x2026; hodowcĂłw kilkoma cechami. PierwszÄ&#x2026; sÄ&#x2026; niskie koszty utrzymania, kolejnÄ&#x2026; Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wycieleĹ&#x201E; i szybkie przyrosty. BydĹ&#x201A;o tej rasy jest takĹźe spokojne i szybko osiÄ&#x2026;ga dojrzaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; pĹ&#x201A;ciowÄ&#x2026;. JaĹ&#x201A;Ăłwki posiadajÄ&#x2026; zdolnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; rozrodczÄ&#x2026; juĹź w wieku 14 miesiÄ&#x2122;cy. Jedynym minusem w obecnej sytuacji na rynku bydĹ&#x201A;a miÄ&#x2122;snego jest brak zamiĹ&#x201A;owania PolakĂłw do woĹ&#x201A;owiny. Jeszcze kilkanaĹ&#x203A;cie lat temu statystyczny Kowalski zajadaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; kilkunastoma kilogramami tego miÄ&#x2122;sa rocznie. Obecnie spoĹźywa tylko 2,5 kg. (pw)

Szkodniki

JesieĹ&#x201E; dla Ĺ&#x203A;limakĂłw

Po upalnym i suchym lecie mamy wreszcie nieco bardziej obfitujÄ&#x2026;cÄ&#x2026; w opady jesieĹ&#x201E;. Wraz z niÄ&#x2026; w oziminach mogÄ&#x2026; pojawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;limaki. Ĺ&#x161;limaki sÄ&#x2026; wielkim zagroĹźeniem szczegĂłlnie dla ozimej pszenicy i rzepaku. Ĺ atwo poznaÄ&#x2021; czy nasza plantacja padĹ&#x201A;a ich ofiarÄ&#x2026;, poniewaĹź miÄ&#x2122;czaki pozostawiajÄ&#x2026; po sobie Ĺ&#x203A;luz na roĹ&#x203A;linach oraz â&#x20AC;&#x17E;siatkÄ&#x2122;â&#x20AC;? z blaszki liĹ&#x203A;cia, ktĂłra zostaje po jego wyĹźarciu. Wielkim smakoszem ozimin jest pomrownik plamisty. Jest to Ĺ&#x203A;limak bezmuszlowy z charakterystycznymi plamkami na ciele. Do zwalczania Ĺ&#x203A;limakĂłw stosuje siÄ&#x2122; moluskocydy, czyli specjalnie dedykowane Ĺ&#x203A;rodki ochrony roĹ&#x203A;lin. Nie naleĹźy ich uĹźywaÄ&#x2021;, jeĹ&#x203A;li miÄ&#x2122;czakĂłw jest maĹ&#x201A;o i nie zagraĹźajÄ&#x2026; naszej plantacji. CiekawÄ&#x2026; metodÄ&#x2026; walki ze Ĺ&#x203A;limakami jest usypanie na obrzeĹźach pola barier z wapna palonego. MiÄ&#x2122;czaki nie sÄ&#x2026; w stanie ich przebyÄ&#x2021;, poniewaĹź wapno powoduje u nich poparzenia. (pw)

R E K LAMA

Bardzo kolorowa odmiana kukurydzy o nazwie Glass Gem Naukowcy tak zmodyfikowali zwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; kukurydzÄ&#x2122;, by zawieraĹ&#x201A;a

beta-karoten, czyli prowitaminÄ&#x2122; A. Przy okazji powoduje to, Ĺźe jej zazwyczaj şóĹ&#x201A;te nasiona przyjmujÄ&#x2026; piÄ&#x2122;kny pomaraĹ&#x201E;czowy odcieĹ&#x201E;. Nowe zboĹźe stworzono z myĹ&#x203A;lÄ&#x2026; o Afryce. Co roku z powodu niedoborĂłw witaminy A wzrok tracÄ&#x2026; tam tysiÄ&#x2026;ce dzieci. U nas nie ma takiego problemu, poniewaĹź cennÄ&#x2026; dla zdrowia substancjÄ&#x2122; zawierajÄ&#x2026; inne roĹ&#x203A;liny, np. marchew czy pomidor. W Afryce te warzywa nie chcÄ&#x2026; rosnÄ&#x2026;Ä&#x2021;, co innego kukurydza. Pierwsze pola pomaraĹ&#x201E;czowej odmiany sÄ&#x2026; juĹź w Zimbabwe, Nigerii i Gha-

HodowlÄ&#x2026; bydĹ&#x201A;a miÄ&#x2122;snego zajmuje siÄ&#x2122; wielu polskich rolnikĂłw. Bardzo istotny jest nie tylko wybĂłr odpowiedniej rasy, ale takĹźe pojedynczych osobnikĂłw. By go uĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021;, 1 paĹşdziernika w Janowie (woj. podlaskie) odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; pierwsza aukcja bydĹ&#x201A;a.

R E K LAMA

wynalazek naukowcĂłw z USA. Nie chodziĹ&#x201A;o im bynajmniej o to, by lepiej sprzedawaĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; ze wzglÄ&#x2122;du na swojÄ&#x2026; barwÄ&#x2122;. Zawiera cennÄ&#x2026; dla zdrowia prowitaminÄ&#x2122; A

   

    

MARKET BUDOWLANO-WYKOĂ&#x2018;CZENIOWY

ZNAJDî&#x201A;? NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrĂłwkaRypin


Czwartek, 17 września 2015

Potencjał pasz rzepakowych

ŻYWIENIE Śruta rzepakowa poekstrakcyjna i makuch rzepakowy z powodzeniem mogą być stosowane jako tańszy odpowiednik poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu trzody chlewnej. Z ich stosowaniem wiążą się co prawda pewne ograniczenia, szczególnie w żywieniu młodych zwierząt

Udział pasz rzepakowych w żywieniu młodych zwierząt powinien być nieco niższy niż w przypadku starszych Obecnie do produkcji oleju zawartością substancji antyżywieGłównym atutem pasz rzestosuje się już wyłącznie dwu- niowych. Nadal jednak wielu rol- pakowych jest cena – wyraźnie zerowe odmiany rzepaku, które ników niechętnie stosuje je w ży- niższa od cen soi. W  porównaniu charakteryzują się znacznie niższą wieniu świń. do poekstrakcyjnej śruty sojowej,

ROLNICTWO   19 zawartość białka w produktach rzepakowych jest niższa i produkty te są również uboższe w lizynę, jednak mają wyższą zawartość aminokwasów siarkowych (metioniny, cystyny) oraz treoniny. Śruta rzepakowa ustępuje śrucie sojowej również pod względem zawartości energii. W  jej składzie występuje dużo więcej włókna surowego. Dawka energii Poekstrakcyjna śruta rzepakowa powstaje w  wyniku wstępnego tłoczenia podgrzanych nasion rzepaku, a  następnie poddaniu ich ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi, natomiast makuch wytwarzany jest podczas tłoczenia podgrzanych nasion rzepaku. W wyniku różnic w technologii pozyskiwania oleju, odpady rzepakowe nieco różnią się wartością odżywczą. Śruta zawiera trochę więcej białka i  mniej energii niż makuch. Dzieje się tak dlatego, że ekstrakcja jest bardziej wydajnym procesem pozyskiwania tłuszczu z  nasion rzepaku niż tłoczenie, a ten z kolei jest nośnikiem energii. Obydwa produkty rzepakowe stanowią źródło kwasów tłuszczowych. Uzupełnienie białka Nieco niższa strawność i wyższa zawartość substancji antyżywieniowych, w  porównaniu z  poekstrakcyjną śrutą sojową, ograniczają stosowanie pasz rze-

pakowych jako jedynego źródła białka w dawce pokarmowej. Pasze rzepakowe, ze względu na profil aminokwasowy, są świetnym uzupełnieniem dla soi. Należy również pamiętać, że makuch pochodzący z małych tłoczni charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zawartości składników pokarmowych w  partiach pochodzących z różnych dostaw. Dlatego bardzo ważne jest wykonanie analiz chemicznych surowca przed układaniem dawki pokarmowej. Jak podawać? Mając na uwadze ograniczenia w stosowaniu odpadów z przerobu rzepaku, w  żywieniu warchlaków nie należy przekraczać 3-5 proc. ich udziału w dawce pokarmowej. W paszach dla zwierząt starszych można bezpiecznie stosować 8-procentowy dodatek śruty rzepakowej w  pierwszej fazie tuczu, natomiast w drugiej fazie możemy zwiększyć jej udział do 10 proc. Wyższe dawki pasz rzepakowych wymagają dokładnego zbilansowania. W  mieszankach dla loch można użyć 5 proc. tego składnika. Podawanie wyższych ilości pasz rzepakowych niż zalecane powoduje zmniejszenie dziennych przyrostów masy ciała oraz pogorszenie wskaźników rozrodu. Jeżeli są stosowane zgodnie z zaleceniami, to nie wpływają ujemnie na wydajność rzeźną świń. (kw) R E K L A M A


20

PORADY

Czwartek, 17 września 2015

Ponadczasowa propozycja MODA Coraz chłodniejsze dni zmuszają do analizy zawartości szafy ubraniowej. Czas pożegnać letnie stroje i zamienić je na cieplejsze. Pora na powitanie jesiennych kurtek i płaszczy. Choć nieodzowne we wrześniowe dni, rzadko kiedy zastanawiamy się nad ich pochodzeniem i historią

Płaszcz jaki znamy jest obowiązkowym elementem zawartości kobiecej szafy. Każda z nas miała, ma lub będzie w  przyszłości cieszyć się urokami tego okrycia wierzchniego. Obecnie wszystkie fasony, niezależnie od projektanta i  salonu mody, wywodzą się z  jednego modelu – trencza stworzonego przez firmę Burberry w 1901 roku. Wojskowe pochodzenie Historia współczesnego płaszcza sięga XIX wieku, kiedy poszukiwano odpowiedniego ubioru dla wojska. Miał być mocny, ciepły i  nieprzemakalny. Po próbach wykorzystania gumy oraz innych materiałów, które były ciężkie i niewygodne, amerykański projektant Thomas Burberry w  1879 roku wynalazł gabardynę, rodzaj nieprzemakalnej bawełny, która była lekka, wytrzymała i  przyjemna w  dotyku. Na początku XX wieku zaczął on projektować dla wojska płaszcze gabardynowe, nazywane potocznie trenczami (z  ang. dosłownie rów, okopy). Miały one służyć oficerom w  chłodniejsze dni. Wojskowy charakter zamówienia wpłynął na kształt płaszcza, który sięgał do kolan, w  pasie wiązany był solidnym pasem, miał pagony i dwa rzędy po pięć guzików – opisuje trencz Nina Garcia, stylistka znana z  programu telewizyjnego Project Runway. – Przy pasku miał metalowe zaczepy w  kształcie litery D, przeznaczone do mocowania granatów ręcznych, pojemne kieszenie mogły swobodnie pomieścić mapy i  zapasową amunicję. Trencz był beżowy, brązowy lub w  kolorach zgniłej zieleni.

Po wojnie dwurzędowy płaszcz zrobił niebywałą karierę wśród ludności cywilnej. Jest wiele teorii jego popularności. Jedni historycy mody twierdzą, że wszechobecne braki odzieżowe zmusiły powojenną ludność cywilną do wykorzystywania odzieży wojskowej i dostępnych materiałów. Inni są zdania, że moda na trencze ma związek z  dużą wyprzedażą z  wojskowych magazynów (demilitaryzacja wiązała się z  mniejszym zapotrzebowaniem na odzież militarną, którą można było odsprzedać cywilom). Jednak wielu znawców mody, w  tym Michał Kielban, redaktor strony internetowej czasgentlemanow.pl, nie zgadza się z tą teorią: – Trencze były zarezerwowane wyłącznie dla oficerów, nie stanowiły obowiązkowego umundurowania i  żołnierze musieli je kupować za własne pieniądze. Nie mogły więc one zalegać w  wojskowych magazynach. Mniej kontrowersji budzi teza, iż żołnierze tak dobrze czuli się w swoich płaszczach, że chcieli nosić ten fason również w życiu po wojnie. Niezaprzeczalnie masowa popularność przyszła za sprawą kina i gwiazd Hollywood. Każdy mężczyzna chciał wyglądać jak Humphrey Bogart w „Casablance”.

Płaszcze na ekranie W latach 40. trencze przestają być wyłącznie częścią męskiej garderoby. Dzieje się tak za sprawą Marleny Dietrich i Elizabeth Tylor. Eleganckie aktorki ubierały płaszcze dwurzędowe

zarówno na ekranie, jak i prywatnie. Najsławniejsza odtwórczyni roli Kleopatry uczyniła go jeszcze bardziej kobiecym, nosząc biały płaszcz z  szeroką koktajlową suknią i  butami na wysokim obcasie. Kolejną ikoną kina, która miała słabość do trencza, była Audrey Hepburn w  kultowej roli Holly w  „Śniadaniu u  Tiffany’ego”. Końcowa scena filmu, gdy w  strugach deszczu tuli się do ukochanego, przeszła nie tylko do historii kina, ale również mody. Aktorka była ubrana w trencz. Wojskowe płaszcze stanowiły podstawę kobiecej garderoby do lat 80., gdy nastała moda na oversize, obszerne ubrania zakrywające zarys sylwetki. Jednak trencz przetrwał okresowe trendy, by triumfalnie powrócić na światowe wybiegi. Dziś każda szanująca się firma odzieżowa, począwszy od światowych marek a  kończąc na sieciówkach, ma w  swojej ofercie płaszcze trenczowe. Wraz ze zmianami w  modzie, zmieniały się formy i  kolory. Jednak dobrze skrojony trencz powinien przylegać u góry, mieć kołnierz, dwa rzędy guzików, być dopasowany w talii i  lekko odstawać na dole. Długość płaszcza waha się od mini (do pół uda) do maxi, można spotkać fasony sięgające kostek. Klasycznie długość powinna sięgać do kolan lub lekko powyżej nich. Kolorystyka również ewoluowała, od barw wojskowych do wszystkich kolorów, jakie można sobie wyobrazić. Anna Wintour, światowa wyrocznia w  sprawach mody, redaktor naczelna amerykańskiej wersji magazynu „Vogue”, wybrała dla siebie trencz w  kolorowe cętki. Obecnie płaszcze nie zawsze są szyte z  gabardyny. W  ofercie sklepów występują lżejsze egzemplarze doskonałe na wiosnę i  wczesną jesień. Jednak każdy trencz powinien być szyty na podszewce. Ta oryginalna firmy Burberry jest zawsze w beżowoczerwono-czarną kratkę zwaną nova check. Pod taką nazwą została opatentowana. Jak nosić trencz Od wielu sezonów płaszcz trenczowy stanowi modowy must have. Jest wymieniany jako baza – podstawa każdej garderoby. Jak nosić taki płaszcz? Sposobów jest wiele. Elegancko – do sukienki i  butów na wysokim obcasie. Swobodnie – płaszcz

świetnie komponuje się z jeansami i  tenisówkami. Zawsze można wrócić do klasycznej elegancji, czyli spodni typu Capri

(długość ¾) i balerinek. Trencz pasuje do każdego typu figury. Dzięki swojej formie wysmukla i wyszczupla sylwetkę, a mnogość dostępnych fasonów pozwoli każdej kobiecie dobrać model idealny do jej kształtów. Ciekawym rozwiązaniem jest zawiązanie paska z tyłu, co dodatkowo wytaliuje tkaninę i uczyni stylizację bardziej kobiecą. Trencz jako modowy klasyk nie potrzebuje dodatków, jednak zawsze można urozmaicić wygląd dodając apaszkę, szalik lub ciekawe nakrycie głowy. Trencz jest jedną z  rzeczy, które pozwolą nie tylko dobrze wyglądać, dodadzą fantazji i filmowego blichtru każdej stylizacji. „Mając na sobie trencz, od razu wyglądasz jak Audrey Hepburn spacerująca nad Sekwaną” mawiał Michael Kors, światowy projektant mody. Agata Zielińska fot. internet

Zaradna Pani Jak się pozbyć zapachu przypalonego jedzenia? Zapach spalenizny jest wyjątkowo drażniący i trwały, by szybko i definitywnie go usunąć nie wystarczy intensywne wietrzenie. Najlepiej wynieść przypalony garnek na zewnątrz, a  w  pomieszczeniu wysypać na talerzyk sporą garść soli, która wchłonie nieprzyjemną woń. W czystym garnku należy zagotować czystą wodę z  kilkoma plastrami cytryny lub pomarańczy. Taki wywar gotujemy kilka godzin na wolnym ogniu. Trzeba uważać, by woda całkiem nie wyparowała z garnka. Zamiast wywaru cytrusowego można uprażyć na patelni kilka ziaren kawy, które wypełnią pomieszczenie przyjemnym zapachem. Definitywne usunięcie zapachu spalenizny wymaga wyprania firan i zasłon z kuchni, ponieważ tkaniny bardzo szybko wchłaniają nieprzyjemną woń.

Czytelnicy pytają – ekspert odpowiada Pytanie: Jak wyczyścić zamszowe buty? Odpowiedź: Delikatna skóra zamszowa jest bardzo efektowna, ale trudna do utrzymania w czystości. Nawet czysta woda pozostawia na niej brzydkie, trudne do usunięcia zacieki. By odświeżyć zamszowe buty trzeba je dobrze wysuszyć, najlepiej wypchane w środku papierem, by nie straciły fasonu, następnie obsypać talkiem i zostawić co najmniej na dobę. Po tym czasie talk i zabrudzenia należy delikatnie zetrzeć gumką do butów. Można ją kupić w sklepach obuwniczych i niektórych drogeriach. Nie wolno przyciskać gumki zbyt mocno, by nie zniszczyć skóry. Pyłek po czyszczeniu usuwa się miękką szczotką do obuwia. Agata Zielińska Na Państwa pytania czekamy pod adresem redakcja@wpr.info.pl


PORADY 21

Czwartek, 17 września 2015

Masaż dla zdrowia i przyjemności

ZDROWIE Moda na zdrowy tryb życia od wielu lat wpływa na nasze codzienne przyzwyczajenia. Świadomy sposób odżywiania, ruch i ćwiczenia stają się codziennością dla coraz większej liczby polskich rodzin. Sporo czasu i uwagi poświęcamy naszemu zdrowiu i poszukujemy kolejnych sposobów dbania o nasze ciała

Ludmiła Maciejewska Jednym z nich są masaże. Zabiegi można podzielić na dwa typy – relaksacyjne, które znajdują się w ofertach SPA i salonów odnowy biologicznej oraz lecznicze, wykonywane przez profesjonale rehabilitantki w specjalistycznych ośrodkach i gabinetach. Ze względu na coraz większe zapotrzebowanie na tego typu usługi, powstają gabinety masażu, które łączą metody zdrowotne z odprężającymi. Na temat właściwości masa-

żu rozmawiamy z Ludmiłą Maciejewską, specjalistką od bólu kręgosłupa i mięśni pochodzącą z Golubia-Dobrzynia, właścicielką toruńskiego gabinetu masażu. – Skąd pomysł na prowadzenie takiej działalności? – Od dziecka chciałam zostać masażystką. Zaczynałam od chodzenia po plecach mojego taty i masowania „po swojemu”. Nie miałam wątpliwości co do wyboru zawodu. Ukończyłam szkoły medyczne masażu leczniczego

oraz liczne kursy doszkalające w terapii kręgosłupa. Początkowo zabiegi wykonywałam prywatnie, dla rodziny i znajomych. Pracowałam w salonach odnowy biologicznej renomowanych hoteli. Jednak zawsze chciałam otworzyć własny gabinet masażu, gdzie mogę prowadzić terapię dla osób potrzebujących tej formy pomocy. Bardzo poważnie podchodzę do swojej pracy, traktując każdego pacjenta indywidualnie. – W pani gabinecie można poddać się nie tylko zabiegom relaksacyjnym? – Oczywiście. Głównie zajmuję się masażem leczniczym, który łączę z terapią. – Proszę przybliżyć na czym ta terapia polega? – Przede wszystkim należy zdiagnozować problem. Moi pacjenci przychodzą najczęściej z zespołami bólowymi kręgosłupa oraz niefizjologicznymi napięciami mięśni, które przeszkadzają im w codziennym życiu, uniemożliwiają wykonywanie zwykłych czynności. Koryguję ustawienie kręgów, stawów i miednicy. Często nierówne ułożenie miednicy i przesunięte kręgi powodują ucisk na nerwy obwodowe odchodzące od krę-

gosłupa, co może być przyczyną stanów zapalnych i stanów bólowych jakie powstają w aparacie ruchu. Zdarzają się przypadki, gdy problem wymaga konsultacji medycznej. Dopiero po wykonaniu właściwych badań, wizycie u lekarza, czasami pomocy farmakologicznej, można przejść do właściwej terapii. Podczas pierwszego spotkania dużo rozmawiam z pacjentami. Przeprowadzając szczegółowy wywiad, staram się poznać ich problemy zdrowotne, zwrócić uwagę na wszelkie dolegliwości i poznać przyczynę problemu, następnie przechodzę do terapii, którą zawsze omawiam z pacjentem. – Z jakimi dolegliwościami najczęściej się pani spotyka? – Powszechne są bóle odcinków szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa często spowodowane siedzącym trybem życia, pracą za biurkiem i stresem. Wielu pacjentów cierpi także na rwę kulszową, rwę barkową, szumy w uszach, bóle głowy, rąk i nóg. – Kiedy masaż przynosi ulgę? Ile potrzeba zabiegów, by rozwiązać problem? – Wszystko zależy od nasilenia bólu i rodzaju dolegliwości. Jak mówiłam, już pierwszy masaż i rozluźnienie mięśni przy-

nosi ulgę. Liczba zabiegów jest zawsze kwestią indywidualną i zależy od zaangażowania samego pacjenta i reakcji jego organizmu. Oprócz terapii w gabinecie, zalecam ćwiczenia w domu. Są to zwykle nieskomplikowane czynności, które można wykonać samemu. Jeśli klient stosuje się do moich zaleceń, efekty są szybko odczuwalne. – Oprócz zabiegów specjalistycznych proponuje pani także relaksacyjne. – Tak, masaż relaksacyjny możemy również rozpatrywać w kontekście terapeutycznym. Przyjemność i odprężenie są świetnymi metodami walki ze stresem, który z kolei jest przyczyną wielu dolegliwości fizycznych. Warto czasem znaleźć chwilę dla siebie i poddać się takiemu masażowi. Zawsze powtarzam, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Dbajmy o swoje zdrowie, poświęcajmy mu uwagę, a będzie nam lepiej służyło. – Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Więcej informacji na temat terapii masażem na stronie internetowej www.polskiemasaze. pl. (az) fot. archiwum prywatne

Modny szczegół

Bądź EKO na zakupach

Według raportów Unii Europejskiej, Polska znajduje się w niechlubnej czołówce pod względem ilości zużywanych foliowych toreb na zakupy. W naszym kraju każdy mieszkaniec korzysta średnio z ponad 460 foliówek rocznie, dla porównania Niemcy zużywają 98, a Duńczycy zaledwie 4.

Przeciętny czas wykorzystania jednej plastikowej torebki to 25 minut, czyli czas spakowania zakupów i doniesienia ich do domu. Później siatki lądują w koszu na śmieci. Nie trzeba przypominać, że plastik jest

jednym z najdłużej rozkładających się materiałów. Według Ewy Łabno z serwisu zielonaziemia.pl, jedna torebka będzie zalegała na wysypisku śmieci około 400 lat. Palenie plastikowych śmieci uwalnia do środowiska szereg toksycznych i bardzo niebezpiecznych związków chemicznych. Rozwiązanie problemu może być proste i modne zarazem. Każda z nas powinna zaopatrzyć się w wielorazowe torby na zakupy. Na rynku jest bogata oferta zarówno pod względem wielkości, jak i wzorów takich gadżetów. Torby mogą

być duże, płócienne, w stylu eko albo mniejsze, zwijane, zajmujące zdecydowanie mniej miejsca w kobiecej torebce. Ostatnio bardzo popularne są torebki w formie breloczków. Zawinątka przypominające małe zwierzątka lub ozdobne kulki można przypiąć do paska od torebki. Pakując zakupy rozwijamy torbę, by w domu znowu przyczepić zabawną ozdobę. Posiadając kilka takich woreczków, możemy dobierać odpowiedni do codziennej stylizacji i nadawać nowy wygląd torebce. W ten sposób nie tylko chronimy środowisko i pokazujemy światu, że jesteśmy eko. Mamy najmodniejszy dodatek w tym sezonie. (az) fot. internet

WYŁOWIONE Z SIECI Gdy brakuje pomysłów na codzienne dobieranie strojów, a stylizacje modelek ze światowych wybiegów wydają się zbyt ekstrawaganckie, szukaj pomysłów na stronie www.szafa.pl To portal nie tylko dla fashionistek, zdjęcia i propozycje zainspirują każdą kobietę. Każdego dnia tysiące kobiet publikują tam swoje fotografie modowe. Dodatkowo na stronie można wystawić używane ubrania na sprzedaż albo kupić sobie nowy ciuszek czy dodatek. (az)

R E K LAMA


22

ROZRYWKA

Czwartek, 17 wrzeĹ&#x203A;nia 2015

HOROSKOP

P O G O D A

Wszystko, co spotka CiÄ&#x2122; w tym tygodniu, przyniesie Ci duĹźo satysfakcji. I to uczucie zdominuje najbliĹźszy czas. A Ty sam bÄ&#x2122;dziesz chciaĹ&#x201A; rozdawaÄ&#x2021; dookoĹ&#x201A;a jak najwiÄ&#x2122;cej uĹ&#x203A;miechu i radoĹ&#x203A;ci Ĺźycia. SwojÄ&#x2026; pozytywnÄ&#x2026; energiÄ&#x2026; bÄ&#x2122;dziesz zaraĹźaÄ&#x2021; innych.

Ryby (20.02-20.03)

PoczÄ&#x2026;tek tygodnia okaĹźe siÄ&#x2122; trochÄ&#x2122; pochmurny i pesymistyczny. Jednak juĹź w czwartek nastÄ&#x2026;pi przeĹ&#x201A;om. Rozejrzysz siÄ&#x2122; dookoĹ&#x201A;a i ujrzysz wielu przychylnych Ci ludzi. Nie odrzucaj ich pomocy, poniewaĹź czeka CiÄ&#x2122; nie lada wyzwanie.

Baran (21.03-21.04)

SkĹ&#x201A;adniki: 700 g biaĹ&#x201A;ej kieĹ&#x201A;basy parzonej 4 cebule 1 szkl. jasnego piwa majeranek czerwona papryka sĂłl, pieprz masĹ&#x201A;o klarowane Przygotowanie: KieĹ&#x201A;basÄ&#x2122; nakĹ&#x201A;uÄ&#x2021; wykaĹ&#x201A;aczkÄ&#x2026;, by nie popÄ&#x2122;kaĹ&#x201A;a w trakcie pieczenia. Cebule obraÄ&#x2021;, pokroiÄ&#x2021; w piĂłrka,

PT. 18.09.15

podsmaĹźyÄ&#x2021; na maĹ&#x203A;le, doprawiÄ&#x2021; solÄ&#x2026;, pieprzem i majerankiem. PrzeĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; do naczynia Ĺźaroodpornego. PodlaÄ&#x2021; piwem. Na tym uĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; kieĹ&#x201A;basÄ&#x2122;, posypaÄ&#x2021; jÄ&#x2026; majerankiem i paprykÄ&#x2026;. Piec pod przykryciem w piekarniku nagrzanym do temp. 180 st. C ok. 30 minut, nastÄ&#x2122;pnie bez przykrycia jeszcze kwadrans â&#x20AC;&#x201C; aĹź kieĹ&#x201A;basa siÄ&#x2122; zrumieni.

SOB. 19.09.15

To bÄ&#x2122;dzie tydzieĹ&#x201E; peĹ&#x201A;en napiÄ&#x2122;Ä&#x2021;, a Ty sam bÄ&#x2122;dziesz przeĹźywaĹ&#x201A; jeden stres po drugim. Jednak Twoje dobre samopoczucie i Ĺźyciowy optymizm, ktĂłrego masz ostatnio w nadmiarze, pomogÄ&#x2026; Ci Ĺ&#x201A;agodnie przejĹ&#x203A;Ä&#x2021; przez to wszystko.

BiaĹ&#x201A;a kieĹ&#x201A;basa w cebuli

Smacznego!

NIEDZ. 20.09.15

Wodnik (20.01-19.02)

CZW. 17.09.15

KozioroĹźec (22.12-20.01)

Udana randka na poczÄ&#x2026;tku tygodnia wprawi CiÄ&#x2122; w doskonaĹ&#x201A;y nastrĂłj. BÄ&#x2122;dziesz chciaĹ&#x201A; przenosiÄ&#x2021; gĂłry, ale lepiej bÄ&#x2122;dzie, jak tÄ&#x2026; pozytywnÄ&#x2026; energiÄ&#x2122; uwolnisz w pracy. BÄ&#x2122;dziesz bowiem w doskonaĹ&#x201A;ej formie intelektualnej, ktĂłrÄ&#x2026; warto zabĹ&#x201A;ysnÄ&#x2026;Ä&#x2021; przed szefem.

PN. 21.09.15

Byk (20.02-21.05)

WT. 22.09.15

Tylko Tobie uda siÄ&#x2122; rozwiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021; rodzinny problem. Wykorzystasz zdobyte doĹ&#x203A;wiadczenie, Ĺźeby wprowadziÄ&#x2021; atmosferÄ&#x2122; peĹ&#x201A;nÄ&#x2026; harmonii. Kto wie czy dodatkowy, peĹ&#x201A;en zgody gest z Twojej strony nie bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A; wpĹ&#x201A;ywu na dalszy rozwĂłj wypadkĂłw.

BliĹşniÄ&#x2122;ta (22.05-22.06)

Ĺ&#x161;R. 23.09.15

W tym tygodniu powinieneĹ&#x203A; zachowaÄ&#x2021; daleko idÄ&#x2026;cÄ&#x2026; ostroĹźnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w kontaktach z ludĹşmi. W krÄ&#x2122;gach zawodowych ktoĹ&#x203A; bÄ&#x2122;dzie chciaĹ&#x201A; przejÄ&#x2026;Ä&#x2021; TwojÄ&#x2026; inicjatywÄ&#x2122; w zwiÄ&#x2026;zku z nowym projektem wprowadzanym w Ĺźycie. UwaĹźaj na jego postÄ&#x2122;powanie.

Rak (22.06-22.07) Ten tydzieĹ&#x201E; przekona Ciebie, jakie wartoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026; w Ĺźyciu najwaĹźniejsze. Spotkasz siÄ&#x2122; z ludĹşmi, wydarzeniami, okolicznoĹ&#x203A;ciami, ktĂłre na dĹ&#x201A;ugo pozostanÄ&#x2026; w Twojej pamiÄ&#x2122;ci. To bardzo CiÄ&#x2122; zmieni. DziÄ&#x2122;ki temu, uda Ci siÄ&#x2122; zaĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; waĹźne sprawy, ktĂłre byĹ&#x201A;y przyczynÄ&#x2026; konfliktu miÄ&#x2122;dzy TobÄ&#x2026; a rodzinÄ&#x2026;.

KRZYĹťĂ&#x201C;WKA

Lew (23.07-23.08) Przed TobÄ&#x2026; idealny tydzieĹ&#x201E; na spotkania zawodowe i towarzyskie. Gwiazdy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; Ci sprzyjaÄ&#x2021; w podejmowaniu decyzji. Warto wiÄ&#x2122;c rozsÄ&#x2026;dnie wykorzystaÄ&#x2021; tÄ&#x2122; szansÄ&#x2122;. JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; podpowie Ci brawurowe rozwiÄ&#x2026;zanie, odrzuÄ&#x2021; je.

Panna (24.08-23.09) Twoja wewnÄ&#x2122;trzna euforia bÄ&#x2122;dzie udzielaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; innym. Podejmiesz siÄ&#x2122; waĹźnego zadania, a mianowicie przekonywania najbliĹźszych, Ĺźe Ĺ&#x203A;wiat jest piÄ&#x2122;kny. Ten Ĺźyciowy optymizm bÄ&#x2122;dzie dziaĹ&#x201A;aĹ&#x201A; jak wirus i zainfekuje pozytywnie wszystkich, ktĂłrzy znajdÄ&#x2026; siÄ&#x2122; blisko Ciebie.

Waga (23.09-22.10)

Ten tydzieĹ&#x201E; jest najbardziej odpowiedni na zrealizowanie planĂłw osobistych. KtoĹ&#x203A; od dawna czeka na TwĂłj konkretny gest. Musisz podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; w koĹ&#x201E;cu decyzjÄ&#x2122;, bo cierpliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ma swoje granice. Kto wie, czy nie jest to szansa na bycie we dwoje na dĹ&#x201A;uĹźszy czas.

Skorpion (24.10-22.11)

KaĹźda sprawa, jakÄ&#x2026; zamierzasz zaĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; w tym tygodniu, zakoĹ&#x201E;czy siÄ&#x2122; sukcesem. KtoĹ&#x203A; okaĹźe Ci bezinteresownÄ&#x2026; pomoc. DoceĹ&#x201E; ten gest. Czwartek jest najlepszym dniem, Ĺźeby rozpoczÄ&#x2026;Ä&#x2021; realizacjÄ&#x2122; ambitnych planĂłw, jakie od dawna nosisz w sobie.

Strzelec (23.11-21.12)

MoĹźe uda Ci siÄ&#x2122; w tym tygodniu zaĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; wszystkie zalegĹ&#x201A;e sprawy. Masz w sobie rĂłwnieĹź doĹ&#x203A;Ä&#x2021; energii, Ĺźeby przeprowadziÄ&#x2021; niezbÄ&#x2122;dne porzÄ&#x2026;dki w swoich dokumentach. To przyda Ci siÄ&#x2122; w najbliĹźszej przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, kiedy trzeba bÄ&#x2122;dzie zebraÄ&#x2021; papiery potrzebne w waĹźnej urzÄ&#x2122;dowej sprawie.

Â&#x2018;Â&#x2026;Â?Â&#x203A;ÇĄÂ&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Ǥ Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;Ǣ Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;äÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192; ͳ͝͡ʹnj͡͸Ǥ

Â&#x192;Ă?Â&#x192; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;

Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;

Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A;

Â&#x2018;Â&#x2026;Â?Â&#x203A;ÇĄÂ&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Ǥ Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;Ǣ Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;äÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192; ͳ͝͡ʹnj͡͸Ǥ

Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x192;Ă?Â&#x192; Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192; Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;

Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2020; Č&#x2039;ͳͺ͝͸njͳ͝ͺ͜Č&#x152;ÇĄ Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?ÇĄ Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x192; ͳ͚͜͝

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A; Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A; Â&#x2019;Â?ǤnjÂ&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ǤÂ&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2039;Ǣ Â&#x2018;äÂ&#x201D;ǤÂ&#x192;Â&#x2020;Â?Ǥ Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2039; Â?Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201E;

Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;

8

Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;

Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Ă?äÂ&#x2122;Â&#x2039;¸Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x192;Â&#x2122;Ă?Â&#x192;

Â&#x153;Â&#x2021;Ä&#x20AC;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153; ĚśÂ&#x160;Ă?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2030;¸Â&#x2022;Â&#x2039;ÂŚĚś

Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;

5 Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x203A;Â?Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2014;

Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;¸

Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x152;Â?Â&#x203A;Â?Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x17D; Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2014;

1

1

2

2

1

1

3

Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Č&#x2039;Â&#x2014;Â&#x201D;Ǥ Â&#x153;¸äŠÂ&#x2022;Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x203A;

Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?

15

15

4

5

3

4

5

9

Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Č&#x2039;Â&#x2014;Â&#x201D;Ǥ Â&#x203A;Â? Â&#x153;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x192;ÇĄ ͳ͝;͜Č&#x152;ÇĄÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x17D; Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤǢÂ?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153; Č&#x2039;ͳͺ;Ͳnjͳ͝ͳ͜Č&#x152;ÇĄ Č&#x2039; Â&#x153;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x152; Â&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2014; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;ÇĄ ͳ͚͝͡ Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x203A;Â?Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Ǣ Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x192;ͳ͝ͳͲ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2122; Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2039; Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2020; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â? Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2122;Â&#x2018;Â?Â&#x203A;Â?

Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2122; Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2039; Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;ÇĄÂ?Â&#x192;Â&#x2020; Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â? Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2122;Â&#x2018;Â?Â&#x203A;Â?

10 10

7

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x153; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Ǣ Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2021;

7

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x153; Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x201D;

2

NOC 13 0,5 1018 12

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 21 4,9 1020 11

NOC 13 1,4 1018 11

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 18 3,7 1016 12

NOC 13 2,3 1014 13

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 16 0 1012 15

NOC 6 0 1011 16

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 15 0,5 1010 16

NOC 5 0 1010 15

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 16 0 1012 12

NOC 11 0 1012 14

°C mm hPa km/h

SUDOKU

Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021; Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;ÇĄÂ?Â&#x192; Â&#x2019;Â?ǤnjÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;ǤÂ&#x2018;Â&#x2020; Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x203A;Ä&#x201A;Â&#x192;

8

9

7

5 1

7

4 Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x153; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â?Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2122;Ǣ Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2021;

8

10

11

9

Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Č&#x2039;Â&#x2014;Â&#x201D;Ǥ ͳ͝ͳ͡Č&#x152;ÇĄ Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Ă&#x2014;Ä&#x201A;Â?Â&#x2039;Â?

4

Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Č&#x2039;Â&#x2014;Â&#x201D;Ǥ ͳ͝ͳ͡Č&#x152;ÇĄ Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2039; Ă&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Ă&#x2014;Ä&#x201A;Â?Â&#x2039;Â?

12

10

8

Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;

6

13

9

13

13

11

7 9 3

16

16

Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021; Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;ÇĄÂ?Â&#x192; Â&#x2019;Â?ǤnjÂ&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x160;ǤÂ&#x2018;Â&#x2020; 6 Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x203A;Ä&#x201A;Â&#x192;

8 2 7

3

Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;

Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2020;Ǥ Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;ÇĄ Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;

6

DZIEĹ&#x192; 22 1,7 1017 13

Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x17D; Č&#x2039;ͳͺ;Ͳnjͳ͝ͳ͜Č&#x152;ÇĄ Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?ǤÂ&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;ÇĄ Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x203A;Â?Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Ǣ Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x192;ͳ͝ͳͲ

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x153; Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x201D;

2

Ă&#x2014;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2018;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;

12

6

Â&#x203A;Â? Â&#x153;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x192; Č&#x2039; Â&#x153;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D;Č&#x152;

3

Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Ă&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x192;

Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x2020;Ǥ Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â?Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153;ÇĄ Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201D;

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Ă?¸Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160; Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x160;ÇĄ Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x192;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192;

Â&#x192;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2039;ÇĄÂ&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2122;Â?Â&#x192; ͳͲͲÂ&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Ă?¸Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160; Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x160;ÇĄ Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x192;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192;

Â&#x192;Â?Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2039;ÇĄÂ&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2122;Â?Â&#x192; ͳͲͲÂ&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122;

ͳ͝;͜Č&#x152;ÇĄÂ&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192; Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤǢÂ?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153; Â&#x2039;Â?Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2014; ͳ͚͝͡

Â&#x153;¸äŠÂ&#x2022;Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x203A; Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2030;Ă?äÂ&#x2122;Â&#x2039;¸Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x192;Â&#x2122;Ă?Â&#x192;

12

Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;¸

Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2018; Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2018;

Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x192;ÇĄÂ&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2039;Â?

5

Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;ÇĄ Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â?

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â?Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2039; Â&#x2020;¸Â&#x201E;Â&#x2014;

17

Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Ă&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x192;

Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Ă?Â&#x192;Â&#x2122;ÇĄ

Â&#x160;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â?Â&#x2039;Â? Â&#x153;Â&#x2021;Ä&#x20AC;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x153; ĚśÂ&#x160;Ă?Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2030;¸Â&#x2022;Â&#x2039;ÂŚĚś

°C mm hPa km/h

17

Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x192;

8

Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â?Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2039; Â&#x2020;¸Â&#x201E;Â&#x2014;

14

Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2014;Ă?Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2014; Â&#x2022;Â&#x203A;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x192;

14

Â&#x203A;Â&#x2013;Â&#x2014;Ă?Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2014; Â&#x2022;Â&#x203A;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2013;Â&#x192;

NOC 16 0 1011 13

PANORAMICZNA

Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2020;Ǥ Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153;Ǥ Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153;Ǥ Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2030;

9

Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x2021;Â?Â&#x2014;

Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x152;ǤÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x153;Â?Â&#x192;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â?ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2020;ͳ͝͸ͳÂ&#x2122;Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â?

Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2019;Â&#x2020;Ǥ Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153;Ǥ Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153;Ǥ Â&#x2039;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2030;

Â?Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x203A;Â&#x152;Â&#x2022;Â?Â&#x192;

Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D; Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2020; Č&#x2039;ͳͺ͝͸njͳ͝ͺ͜Č&#x152;ÇĄ Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;ǤÂ&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?ÇĄ Â&#x2021;Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122; Â?Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x192; ͳ͚͜͝ Â&#x2021;Â?Â&#x2014;

Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2019;Â?ǤnjÂ&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ǤÂ&#x203A;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2039;Ǣ Â&#x2018;äÂ&#x201D;ǤÂ&#x192;Â&#x2020;Â?Ǥ

Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â?Â&#x2014;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x201E; Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x152;ǤÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x153;Â?Â&#x192;Ă&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â?ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2020;ͳ͝͸ͳÂ&#x2122;Ă?ÂŚÂ&#x2026;Â&#x153;Â&#x2018;Â?Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â?

Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;ÇĄ Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;ÇĄ Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;¸Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;ÇĄ Â?Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2122; Â&#x153;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201E;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;ÇĄ Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;¸Â?Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 27 0 1005 14

11

14

11

15

16

12

17

13

14

15

3 1 16 7

93 1 7 8 695 9 7 4 7 9 4 5 23 2 1 1 2 35 6 57 3 5 2 4 47 6 3 1 2 7 1 4 7 8 4 2 17 9 8 5


URODA

Czwartek, 17 września 2015

URODA Dni robią się coraz krótsze, jest chłodniej, często czujemy się przygnębieni, senni, gorzej idzie nam w pracy i mniej dbamy o swój wygląd. Właśnie teraz dobrze wybrać się do gabinetu kosmetycznego. Można wykonać wiele zabiegów niewskazanych latem, a przy tym poprawić sobie nastrój

Depilacja laserowa Bardzo popularnym zabiegiem kosmetycznym, który warto rozpocząć jesienią, jest depilacja laserowa. Tradycyjne metody usuwania nadmiernego owłosienia, tj. golenie, wyrywanie pęsetą czy depilacja woskiem, dają efekty tymczasowe. Do niedawna jedynym zabiegiem w miarę trwale usuwającym owłosienie była elektroliza. Niestety, jest bardzo bolesna i czasochłonna. Blizny, przebarwienia, wrastanie włosków – to częste efekty uboczne wspomnianych metod. Depilacja laserowa pozwala na usunięcie niechcianych włosów na stałe, bezboleśnie, bezinwazyjnie, nie uszkadzając skóry. Długość fali emitowanej przez laser wynosi 800 nm i przenika 2 mm w głąb skóry. Działa więc powierzchniowo, nie wpływając przy tym na funkcje organizmu. Laser emituje łagodną wiązkę promieni, przenikającą aż do mieszka włosowego i niszczącą bezpowrotnie jego cebulkę. Zabieg jest prawie bezbolesny, odczuwalne jest jedynie lekkie pieczenie. Do depilacji laserowej należy się specjalnie przygotować, o czym poinformuje kosmetolog, który będzie wykonywał zabieg. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie włosy rosną równocześnie. Część z nich znajduje się w fazie wzrostu (są to włosy widoczne na skórze) i właśnie one reagują na światło lasera. Pozostałe są w fazie „uśpienia”, która ma różny okres trwania (od 3 do 8 tygodni). Dlatego też zabiegi muszą być powtórzone (minimum 3 razy), by usunąć prawie wszystkie włosy. Przy pierwszym zostaje zlikwidowane 40-60 proc., po trzech

– 92 proc. Ten niewielki pozostały odsetek to włosy jaśniejsze, delikatniejsze, niewidoczne. Osoby zakwalifikowane do zabiegu są poddawane próbie laserowej. Przed zabiegiem skóra powinna być ogolona, umyta i niczym nie posmarowana. Każda skóra inaczej reaguje na przeprowadzany zabieg. Może wystąpić rumień lub obrzęk okołomieszkowy. Zarówno zaczerwienienie, jak i niewielkie strupki czy przebarwienia ustępują po kilku dniach. Przy wyjątkowej nadwrażliwości mogą się utrzymywać do kilku tygodni. Ceny takich zabiegów wahają się od 150 do 400 zł za partię, np. depilacja wąsika to koszt ok. 150-200 zł, pach ok. 300zł, łydek ok. 400zł. Jeżeli do tej pory nie zdecydowałaś/zdecydowałeś się na trwałe pozbycie się męczącego owłosienia, teraz jest na to idealny moment. Leczenie przebarwień, trądziku, blizn Jesień to również idealny okres na wykonanie bardzo intensywnych zabiegów na skórę twarzy takich jak: silne peelingi chemiczne, mikrodermabrazja, ultradźwięki, laseroterapia. Takie zabiegi zwiększają uwrażliwienie skóry na słońce, dlatego lepiej wykonać je w trakcie pór roku, kiedy nasłonecznienie jest słabsze. Mikrodermabrazja jest bezpiecznym, bezbolesnym, a zarazem bardzo skutecznym zabiegiem. Jej mechanizm polega na ścieraniu naskórka, warstwa po warstwie, za pomocą głowicy diamentowej. Dzięki zabiegowi skóra jest oczyszczona, odmłodzona, zostają usunięte niewielkie przebarwienia i zwiększa się produkcja kolagenu i elastyny.

Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu, jednak najlepiej wykonać serię kilku, co pozwoli na długotrwałą poprawę stanu skóry. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest lekko zaczerwieniona, ale nie powoduje to dyskomfortu i można wrócić do codziennego trybu życia. Jest to zabieg dla osób z bliznami potrądzikowymi oraz przebarwieniami, jak również dla skóry dojrzałej. Delikatniejszą alternatywą złuszczania wierzchniej warstwy naskórka jest peeling kawitacyjny. W wyniku działania ultradźwięków o wysokiej częstotliwości ze skóry szybko usuwane są zanieczyszczenia, wzrasta metabolizm komórek i przyspieszone jest krążenie krwi. Zabieg ten również należy do bezbolesnych, a nawet przyjemnych. Serię zabiegów zaleci kosmetolog w miarę potrzeb skóry. Peeling kawitacyjny szczególnie polecany jest osobom mającym problem z cerą trądzikową, zanieczyszczoną, z przebarwieniami, jak również w celu odświeżenia. Doskonałe w walce z przebarwieniami, jak również z szarą zanieczyszczoną cerą, są zabiegi z użyciem różnego rodzaju kwasów. Dają efekt „świeżej” skóry, poprawiają jej koloryt, a także nawilżają i wygładzają. Peelingi kwasami to jeden z najbardziej popularnych i cenionych zabiegów. Trzeba się do niego przygotować. Po pierwsze, skóra musi być zdrowa. Wykluczona jest np. opryszczka. Polecam przede wszystkim zabiegi z użyciem kwasu migdałowego, azelainowego, kwasu salicylowego, pirogronowego i retinolowego, glikolowego, jak również z witaminą C, czyli kwasem askorbinowym oraz zabiegi rozjaśniające np. Lightenning. Peeling migdałowy polecany jest do każdego typu skóry, ze szczególnymi uwzględnieniem wrażliwej i nietolerującej innych kwasów AHA. Daje niemal natychmiastowy efekt, poprawiając stan skóry i regulując wydzielanie sebum, a kwas azelainowy niweluje przebarwienia i ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz złuszczające. Peeling kwasem salicylowym przeznaczony jest głównie do skóry dojrzałej i tłustej. Oprócz działania

przeciwzapalnego i przyspieszania procesu gojenia wyprysków i podrażnień, wykazuje on też działanie przeciwstarzeniowe i fotoochronne. Retinol zwiększa elastyczność skóry i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Witamina C ujędrnia skórę i przywraca jej blask, redukuje popękane naczynka. Za zabiegi pielęgnacyjne na twarz zapłacimy w gabinecie kosmetycznym minimum 100 zł. Dla części kobiet to niepotrzebny wydatek, a nawet luksus. Jesienią warto jednak pozwolić sobie na takie szaleństwo. Nie tylko dla urody, ale również dla poprawienia sobie nastroju. Niezwykle ważne jest dostosowanie pielęgnacji do wieku. Wykwalifikowany personel gabinetu kosmetycznego pomoże nam dobrać odpowiedni zabieg, zwracając przy tym uwagę nie tylko na wiek, ale też na typ cery i ogólną jej kondycję. Do cer problematycznych, z nadmierną produkcją sebum, stosowane są zazwyczaj zabiegi głęboko oczyszczające, niwelujące zaskórniki i normalizujące. Cera dojrzała wymaga zabiegów regenerujących, głęboko nawilżających, przeciwstarzeniowych, redukujących przebarwienia po-

słoneczne i modelujących owal twarzy. Szczególnie polecane są zabiegi z użyciem fal radiowych, które spłycają zmarszczki i liftingują twarz, szyję i dekolt. Jeśli chcemy kompleksowo zadbać o wygląd naszej cery, z pewnością nie wystarczą wizyty u kosmetyczki. Najważniejszy jest plan i systematyczna pielęgnacja w domu – pozwala zdecydowanie dłużej utrzymać dobre rezultaty. Największym błędem, jaki robią kobiety, jest kupowanie przypadkowych produktów, uleganie reklamom albo zaglądanie na półkę koleżanki. W codziennej pielęgnacji pamiętajmy o podstawowych zasadach, czyli oczyszczaniu, złuszczaniu i nawilżaniu. Pożegnać chandrę W sezonie jesiennym coraz większa liczba klientów gabinetów kosmetycznych, oprócz radykalnych efektów pielęgnacyjnych, poszukuje odprężenia i przyjemności. Zabiegi pielęgnacyjne połączone z aromaterapią, wykonywane przy blasku świec i przy kojącej zmysły muzyce potrafią zdziałać cuda. kosmetolog Marika Świtalska fot. www.studiourody marika.pl R E K LAMA

R E K LAMA

Jesień – idealny czas na wizytę w salonie kosmetycznym

23


24

DLA DZIECI/OGŁOSZENIA

Czwartek, 17 września 2015

Zadania przygotowuje szkoła Mała Lingua w Kowalewie Pomorskim

MAŁA LINGUA To ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży, która posiada w całej Polsce już prawie 100 oddziałów. Szkoła językowa Mała Lingua wyróżnia się autorską metodą nauczania języków obcych. Sieć Mała Lingua została wyróżniona tytułem Miejsca Odkrywania Talentów, ponieważ poza nauką języków wspiera swoich słuchaczy w rozwijaniu ich zainteresowań. Zapraszamy do poznawania świata i języków z Blabbersami w filii szkoły w Kowalewie Pomorskim!

Oto zdjęcie z bajkowej krainy Blabbersów – Livendell! Czy potrafisz odnaleźć wśród zwierząt ich ulubieńców – kota Pinky i psa Lucky?

Wyœlij z komórki og³oszenie do naszych tygodników 1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treœci¹ og³oszenia. Zacznij od podania prefiksu AF.CBR (og³oszenie do Tygodnika Regionu Brodnickiego CBR), AF.CWA (og³oszenie do Tygodnika Regionu W¹brzeskiego CWA), AF.CGD (og³oszenie do Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD), AF.CLI (og³oszenie do Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI). Po spacji wpisz treœæ og³oszenia. 2. Prefiks musi byæ oddzielony spacj¹ od treœci og³oszenia – jest to warunek konieczny przyjêcia og³oszenia przez system. Maksymalna liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrêbie jednego SMS-a wynosi 160. Treœæ SMS-a nie mo¿e zawieraæ polskich znaków (¹,æ,ê,³,ñ,ó,œ,¿,Ÿ). 3. Wyœlij SMS z treœci¹ og³oszenia pod numer 74886. Koszt SMS-a to 4,92 z³ brutto (4 z³ netto plus VAT 23%).Przyk³adowa ca³oœæ powinna wygl¹daæ tak: AF.CLI (spacja) Kupie samochod, tel. 123 456 789. 4. Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania SMS-a o treœci: Dziêkujemy za przes³anie og³oszenia. Redakcja CLI (CWA, CGD lub CBR). 6. Na og³oszenia do wydania czwartkowego czekamy do poniedzia³ku do godz. 24.00. 7. Jeden SMS oznacza jednorazow¹ emisjê og³oszenia. Szczegó³owy regulamin wysy³ania i publikowania og³oszeñ przez SMS dostêpny jest na stronie internetowej www.GOLUB-CGD.PL


BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

UrzÄ&#x2026;d Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Tel. (56) 493 81 21 UrzÄ&#x2026;d Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Tel. (56) 493 93 17 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bartniczka ul. Bartniczka 8, 87-321 Tel. (56) 493 68 10 UrzÄ&#x2026;d Gminy Ĺ&#x161;wiedziebnia Ĺ&#x161;wiedziebnia 92A, 87-335 Tel. (56) 49 384 60 UrzÄ&#x2026;d Gminy Brzozie Brzozie 50, 87-313 Tel. (56) 491 29 10 Pogotowie Ratunkowe w Brodnicyul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Tel. (56) 668 91 00 lub 999 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica Tel. (56) 491 42 00 lub 997 Komenda Powiatowa StraĹźy PoĹźarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 06 00 lub 998 ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg Powiatowych w Brodnicy ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 28 59 Powiatowy UrzÄ&#x2026;d Pracy w Brodnicy ul. Ĺťwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica tel. (56) 697 06 81 UrzÄ&#x2026;d Skarbowy w Brodnicy ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 47 11 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 47 69 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brodnicy ul. WesoĹ&#x201A;a 22, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 46 03 Miejski OĹ&#x203A;rodek Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej ul. Ustronie 2, 87- 300 Brodnica Tel. (56) 498 49 33

R E K LAMA

R E K LAMA

R E K LAMA

   

  R E K LAMA

R E K LAMA

Pranie tapicerki auta Polerownie lakieru karoserii

kom. R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Bobrowo Bobrowo 27, 87-327 Tel. (56) 495 18 24

%

&'"

    

 

     

 !" # $ %&'("

# )'*'(+(', - # . - %/"

#

),%)))'++

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Tel. (56) 494 16 12R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 28, 87-330 Tel. (56) 697 68 00

         !"     ! !#

 !" !#$

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta GĂłrzno ul. Rynek 1, 87-320 Tel. (56) 498 92 49

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 03 00

ZĹ OMOWANIE â&#x20AC;&#x201C; Autokasacja Wszystkie marki OSOBOWE- DOSTAWCZE- CIÄ&#x2DC;ĹťAROWE PĹ ACIMY NAJWIÄ&#x2DC;CEJ! ZaĹ&#x203A;wiadczenie do wyrejestrowania ODBIĂ&#x201C;R GRATIS! 510-503-510 KamieĹ&#x201E; polny kupie w kaĹźdej iloĹ&#x203A;Ä&#x2021;, wĹ&#x201A;asny transport tel. 784 383 507 Sprzedam 15 arkuszy blachy 0,2 ocynkowanej z  rozbiĂłrki telefon 781 099 975 Stowarzyszenie STOP MYĹ&#x161;LISTWU ul. Pocztowa 5 skrytka pocztowa nr 41 ChÄ&#x2122;tni do dziaĹ&#x201A;ania mogÄ&#x2026; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do nas . WyposaĹźenie sklepu lady chĹ&#x201A;odnicze przeszklone, regaĹ&#x201A;y itp. tanio sprzedam tel. 510 061 775 Posiadam lokal (parter ) do wynajÄ&#x2122;cia w Golubiu-Dobrzyniu ok 140 m2 ogrodzony z  mediami i  parkingiem cena do uzgodnienia lub inne propozycje tel. 510 061 775 Wygodna poĹźyczka dla kaĹźdego na udokumentowany dochĂłd z wszystkich ĹşrĂłdeĹ&#x201A;. ObsĹ&#x201A;uga w  domu lub biurze. Tel. 660 964 137, zgĹ&#x201A;oszenia na a i sms. Prowadzenie domu sprzÄ&#x2026;tanie, budynkĂłw i obiektĂłw przemysĹ&#x201A;owych, gruntowne sprzÄ&#x2026;tanie po remontach, solidnie 791 451 006 Kierowce C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem lub bez doĹ&#x203A;wiadczenia, ZatrudniÄ&#x2122; (Kraj) tel. 792 544 832

R E K LAMA

OgĹ&#x201A;oszenia drobne

informator Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica tel. (056) 495 08 00

OGĹ OSZENIAâ&#x20AC;&#x201A; â&#x20AC;&#x201A; 25

Czwartek, 17 wrzeĹ&#x203A;nia 2015

kom. 692 980 805

kom. 795 442 745

Lista placĂłwek, w ktĂłrych przyjmowane sÄ&#x2026; darmowe ogĹ&#x201A;oszenia drobne 1. Bartniczka â&#x20AC;&#x201C; Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczy DELIKATES PLUS ul. Brodnicka 13 2. Bobrowo â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy BoĹźena Irwan 3. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia Teresa GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biewska ul. Hallera 3/5 4. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; Redakcja CBR ul. 18 Stycznia 36 B 5. Brzozie â&#x20AC;&#x201C; PPHU EDAM Adam Nisgorski â&#x20AC;&#x201C; Sklep Groszek 6. GĂłrzno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy KODI ul. Rynek 12 7. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 29 8. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. Kolejowa 7a 9. Osiek â&#x20AC;&#x201C; Sklep WielobranĹźowy FART Halina JÄ&#x2122;tczak 10. Ĺ&#x161;wiedziebnia â&#x20AC;&#x201C; Kiosk Handlowy Renata SmoleĹ&#x201E;ska 11. Zbiczno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy Lidia Kendziorska, Joanna Ludwiczak Zbiczno 157

kom.


26

SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Policjanci prewencyjnie

POWIAT Brodniccy policjanci, jak co roku we wrzeĹ&#x203A;niu, kiedy rozpoczyna siÄ&#x2122; nauka w szkoĹ&#x201A;ach rozpoczynajÄ&#x2026; szereg spotkaĹ&#x201E;, podczas ktĂłrych z najmĹ&#x201A;odszymi uczniami podstawĂłwek rozmawiajÄ&#x2026; na temat bezpieczeĹ&#x201E;stwa. W tym roku rozmawiajÄ&#x2026; rĂłwnieĹź o dopalaczach

WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awowo

OtrzÄ&#x2122;siny we WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awowie

Od 7 do 9 wrzeĹ&#x203A;nia 2015 w nadmorskim WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awowie odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; obĂłz integracyjny dla klas pierwszych III LO w Brodnicy. Zorganizowano na nich otrzÄ&#x2122;siny dla pierwszakĂłw Pierwszy dzieĹ&#x201E; pobytu rozpoczÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; siÄ&#x2122; od zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; integracyjnych w klasach i spotkaĹ&#x201E; z wychowawcami. Wieczorem, mimo kapryĹ&#x203A;nej

pogody, caĹ&#x201A;ej grupie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; powitaÄ&#x2021; nasze polskie morze. Drugi dzieĹ&#x201E; natomiast byĹ&#x201A; peĹ&#x201A;en atrakcji. Starsi koledzy z klas drugich i  trzecich przygotowali

BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

Czwartek, 17 wrzeĹ&#x203A;nia 2015

dla pierwszakĂłw niezapomniane otrzÄ&#x2122;siny, ktĂłre miaĹ&#x201A;y oficjalnie wĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; ich do grona licealistĂłw. â&#x20AC;&#x201C; PocaĹ&#x201A;unek z rybÄ&#x2026;, bliĹźsze spotkanie z  robakami, konsu-

W ostatnich dniach, funkcjonariusze brodnickiej komendy, odwiedzili podstawĂłwki m. in. w Zbicznie, Pokrzydowie, GoĹ&#x201A;kowie, GĂłrznie, GrÄ&#x2026;Ĺźawach, Ĺ aszewie, Radoszkach, Brodnicy i  Ĺ&#x161;wiedziebni. Byli takĹźe w gimnazjach w Zbicznie, GĂłrznie, GoĹ&#x201A;kowie, JastrzÄ&#x2122;biu, Pokrzydowie i Ĺ&#x161;wiedziebni. â&#x20AC;&#x201C; Na spotkaniach z  najmĹ&#x201A;odszymi uĹźytkownikami drĂłg, funkcjonariusze rozmawiajÄ&#x2026; na temat bezpiecznej drogi do i  ze szkoĹ&#x201A;y, bezpieczeĹ&#x201E;stwa podczas zabaw w  domu i  na podwĂłrku â&#x20AC;&#x201C; informuje rzecznik prasowy brodnickiej policji Agnieszka Ĺ ukaszewska. â&#x20AC;&#x201C; Policjanci uĹ&#x203A;wiadamiajÄ&#x2026; dzieciom rĂłwnieĹź jak waĹźnym jest, aby zawsze byÄ&#x2021; widocznym, zwĹ&#x201A;aszcza poruszajÄ&#x2026;c siÄ&#x2122; po drodze oraz w jej pobliĹźu. Dzieci wykazywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; ogromnÄ&#x2026; znajomoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; przepisĂłw ruchu drogowego. WiedzÄ&#x2026; juĹź, jak poruszaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; po drodze oraz jak siÄ&#x2122; zachowywaÄ&#x2021; w  jej pobliĹźu i  jakie zasady bezpieczeĹ&#x201E;stwa obowiÄ&#x2026;zujÄ&#x2026; podczas przechodzenia przez jezdniÄ&#x2122;. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczÄ&#x2026; w spotkaniach z funkcjonariuszami i  odwdziÄ&#x2122;czajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; pytaniami, dotyczÄ&#x2026;cymi codziennej sĹ&#x201A;uĹźby. To nie koniec spotkaĹ&#x201E; z naj-

mĹ&#x201A;odszymi. Funkcjonariusze przez caĹ&#x201A;y rok bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; spotykaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z dzieÄ&#x2021;mi i przypominaÄ&#x2021; im zasady bezpiecznego zachowania siÄ&#x2122; na drodze. W tym roku rĂłwnieĹź brodniccy policjanci, wspĂłlnie z pracownikiem Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Brodnicy, przeprowadzajÄ&#x2026; spotkania z uczniami szkĂłĹ&#x201A; gimnazjalnych. â&#x20AC;&#x201C; Podczas tych spotkaĹ&#x201E;, pracownik stacji PrzemysĹ&#x201A;aw Szwarc, ktĂłry rĂłwnieĹź jest czynnym ratownikiem medycznym, opowiada mĹ&#x201A;odzieĹźy jakie skutki przynosi zaĹźywanie dopalaczy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi rzecznik policji. â&#x20AC;&#x201C; MĹ&#x201A;odzieĹź moĹźe wysĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; z jakimi przypadkami zaĹźycia tej trucizny spotyka siÄ&#x2122; w  swojej pracy ratownik. Policjanci chcÄ&#x2026;c ustrzec uczniĂłw przed czyhajÄ&#x2026;cymi zagroĹźeniami, podczas spotkaĹ&#x201E; prezentujÄ&#x2026; krĂłtki filmik, ktĂłry ukazuje negatywne reakcje organizmu mĹ&#x201A;odego czĹ&#x201A;owieka na zaĹźyty wczeĹ&#x203A;niej Ĺ&#x203A;rodek odurzajÄ&#x2026;cy. Funkcjonariusze zapowiadajÄ&#x2026; dalsze wizyty w  gimnazjach oraz szkoĹ&#x201A;ach ponadgimnazjalnych.

mowanie niezidentyfikowanych pokarmĂłw czy pokonanie wyznaczonej trasy z zawiÄ&#x2026;zanymi oczami to tylko niektĂłre z zadaĹ&#x201E;, ktĂłre pokonaliĹ&#x203A;my w czasie otrzÄ&#x2122;sin â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Maciej Suchocki z  klasy I A . OtrzÄ&#x2122;siny byĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;wietnÄ&#x2026; zabawÄ&#x2026;, ktĂłra z  pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; na dĹ&#x201A;ugo pozostanie w pamiÄ&#x2122;ci. â&#x20AC;&#x201C; Nigdy nie zapomnÄ&#x2122; tego pocaĹ&#x201A;unku z  rybÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi nam

jeden z uczniĂłw klasy pierwszej III LO. PocaĹ&#x201A;unek ze zwierzÄ&#x2122;ciem byĹ&#x201A; jednÄ&#x2026; z licznych atrakcji, ktĂłre czekaĹ&#x201A;y na pierwszoklasistĂłw na tradycyjnym obozie integracyjnym we WĹ&#x201A;adysĹ&#x201A;awowie. DzieĹ&#x201E; zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; klasowÄ&#x2026; rywalizacjÄ&#x2026; karaoke oraz dyskotekÄ&#x2026;, na ktĂłrej wszyscy Ĺ&#x203A;wietnie siÄ&#x2122; bawili. W  Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; klasy dokoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;y autoprezentacjÄ&#x2122; podczas przedstawiania autorskich piosenek i  zawodĂłw sportowych. Wszyscy poĹźegnali morze z  uĹ&#x203A;miechem i  z  bagaĹźem wspomnieĹ&#x201E; wrĂłcili do domĂłw. Tekst (cr) Fot NadesĹ&#x201A;ane

Tekst (cr) Fot. nadesĹ&#x201A;ane

MIEJSCE NA TWOJÄ&#x201E; REKLAMÄ&#x2DC;

ZADZWOĹ&#x192;

Liceum w projekcie

I Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce znalazĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; w gronie 16 szkĂłĹ&#x201A; ponadgimnazjalnych z terenu caĹ&#x201A;ej Polski, ktĂłre wezmÄ&#x2026; udziaĹ&#x201A; w projekcie â&#x20AC;&#x17E;Akademia 3.0 â&#x20AC;&#x201C; apki. orgâ&#x20AC;? realizowanego dziÄ&#x2122;ki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. W ramach projektu otwartych zostanie 16 klubĂłw ,,Lab 3.0â&#x20AC;? zrzeszajÄ&#x2026;cych grupy uczniĂłw zainteresowanych programowaniem i tworzeniem aplikacji. ,,Lab

3.0â&#x20AC;? bÄ&#x2122;dzie miejscem spotkaĹ&#x201E; uczniĂłw zainteresowanych nowymi technologiami ICT oraz aplikacjami mobilnymi. Uczniowie nie tylko bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; uczestniczyÄ&#x2021; w szko-

leniach prowadzonych przez edukatorĂłw, ale takĹźe poznawaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; praktycznie zastosowanie umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci programistycznych, dziÄ&#x2122;ki tworzeniu aplikacji.

Wszystkie â&#x20AC;&#x17E;labyâ&#x20AC;? bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miaĹ&#x201A;y jednoczeĹ&#x203A;nie moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłĹ&#x201A;pracy i wymieniania siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; dziÄ&#x2122;ki pierwszej w Polsce interaktywnej platformie do nauki programowania. Ponadto w  ramach programu przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy projekt aplikacji webowej lub mobilnej. ZwyciÄ&#x2122;ska aplikacja otrzyma wsparcie mentorskie na dalsze rozwijanie aplikacji oraz nagrodÄ&#x2122; rzeczowÄ&#x2026; w postaci tabletĂłw. Tekst (cr)

tel. 662 061 355

R E K LAMA

Brodnica

  $-'.*&/01-0234.1%

        !! " #$%&'()*%+ *, "  !"#$$$%!"&!'(%

 

   


BRODNICA–CBR.PL

Społeczeństwo    27

Czwartek, 17 września 2015

Spotkanie z Prusem

POWIAT BRODNICKI W bibliotekach w Brodnicy i Grzybnie zorganizowano spotkania w ramach akcji Narodowe Czytanie „Lalki”

Górzno

Porządki w mieście

Władze Górzna postanowiły skończyć z psimi odchodami walającymi się po chodnikach. W kilku miejscach miasta pojawiły się specjalne pojemniki.

Na ulicach Górzna ustawiono 5 takich pojemników

W niewielkiej bibliotece w Grzybnie zebrało się pokaźne grono miłośników twórczości Prusa Akcja ta zorganizowana została już po raz czwarty. W kolejnych latach począwszy od 2012 r. czytano: „Pana Tadeusza”, utwory Fredry, a w ubiegłym roku fragmenty trylogii Sienkiewicza. Akcja ta jest projektem kancelarii prezydenta. Na stronie kancelarii lokalni organizatorzy mogli zgłaszać przystąpienie do akcji, a pierwszy tysiąc otrzymał pamiątkowe pieczęcie. W powiecie brodnickim szczególnie udane ze względu na liczbę uczestników czytanie odbyło się w  małej bibliotece w  Grzybnie. Wspólnie lekturą klasyka delektowali się m.in.: wójt Paweł Klonowski, prezes stowarzyszenia „Aktywna Gmina” Agnieszka Kowalska, przewodnicząca gminnego koła gospodyń wiejskich Halina Jagieło i stali bywalcy miejscowej biblioteki. (magbet) fot. nadesłane

Halina Jagieło czyta zgromadzonym

Górzno mające ambicje turystyczne postanowiło zapewne poprawić swój wizerunek. Na razie w mieście ustawiono 5 pojemników: na ul. Leśnej, Chopina, na terenie rekreacyjnym Wisiałki oraz 2 na Rynku. Przy każdym z  koszy znajdują się specjalne torebki z  łopatkami, którymi spacerujący

z psami powinni uprzątać „niespodzianki” zostawione przez czworonożnych ulubieńców. – Pamiętajmy, że w ten sposób przyczynimy się do poprawy wizerunku naszej „Małej Ojczyzny” – apelują urzędnicy. Dla tych do których nie przemawiają argumenty patriotyczne i  estetyczne, przygotowano też inne argumenty za sprzątaniem „Najbardziej niebezpieczne dla ludzi szczególnie dla dzieci są jaja pasożytów, które znajdują się w  odchodach psów. Mogą być powodem wielu poważnych chorób. Dla ludzi przeciwnych zwierzętom to potężny oręż. Dla posiadaczy psów powinien przeważyć argument, że nie sprzątnięte odchody innych psów mogą być zagrożeniem dla ich własnych zwierząt.” – czytamy na stronie magistratu. (magbet) fot. nadesłane

Powiat brodnicki

Zostań królową

Konkurs na „Królową Mleka” organizuje Fundacja Promocji Zdrowego Żywienia PROCIBUS. Kandydatki na królową mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 30 września.

W Brodnicy lekturę połączono z muzyką

Aneta Giemza-Bartnicka czytała przybyłym do brodnickiej biblioteki

Filię biblioteki w Grzybnie prowadzi Grażyna Muzalewska

Mieszkańcom gminy czytał też wójt Paweł Klonowski

Kandydatka na „Królową Mleka” musi spełniać co najmniej jedno z podanych kryteriów: jest absolwentką bądź studentką kierunków związanych z  branżą mleczarską, jest uczennicą szkoły średniej przygotowującej do zawodu związanego z  branżą mleczarską, pracuje w  gospodarstwie rolnym związanym z branżą mleczarską, wywodzi się z rodziny o wieloletniej tradycji mleczarskiej, działa na rzecz propagowania zdrowego żywienia, posiadając przy tym dużą wiedzę na temat branży mleczarskiej. Ponadto kandydatka do tytułu „Królowej Mleka” musi: być kobietą polskiej narodowości lub posiadającą obywatelstwo polskie, mieć ukończone 18 lat w chwili zgłosze-

nia, nie więcej jednak niż 30 lat, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać doświadczenie i wiedzę dotyczącą branży mleczarskiej, posiadać predyspozycje do wystąpień publicznych, być osobą fotogeniczną, pełną gracji, odznaczać się wysoką kulturą osobistą, a  także posługiwać się językiem polskim w stopniu pozwalającym na wykonywanie obowiązków związanych z  pełnieniem funkcji ’’Królowej Mleka’’ lub ‘’Księżniczki Mleka’’ , Więcej informacji znajduje się na stronie www.krolowamleka.pl

oprac. (magbet)

r e k l ama w c B R Z A D ZWOŃ tel. 662 061 355


28

HISTORIA

Brodnicki udział w skarbie ze Skrwilna REGION  Sensacyjna sprawa „Złotego Pociągu” z Wałbrzycha pobudziła emocje i wyobraźnię chyba wszystkich rodaków. Tymczasem wielkie, bajeczne skarby kisną w  ziemi, w  zapomnianych piwnicach, studniach, pod korzeniami wiekowych drzew, trzeba tylko w  odpowiednim miejscu i czasie po nie sięgnąć

Nooo, czasem tak jest, lecz w wielu przypadkach szczęściu musi pomóc żmudna, wręcz benedyktyńska praca dochodzeniowa. Nie wystarczy kupić wykrywacz metali, po czym „puścić się” z nim na najbliższe pole, by znaleźć skarb. Już pomijam fakt, że bieganie z  detektorem, choć zdrowe, jest jednak obwarowane przepisami prawa, a  gdy tak robimy w  miejscach uznanych jako obiekty historyczno-archeologiczne (np. tereny grodzisk, wykopalisk) wówczas możemy popaść w całkiem spory konflikt z  prawem, ale takie „niuchanie” bez solidnego przygotowania jest zwyczajną stratą czasu. Wytrawni poszukiwacze skarbów są zazwyczaj całkiem nieźle wyposażeni w  potężną wiedzę historyczną, nieraz całymi latami, czy miesiącami odtwarzając trasy przemarszów wojsk, miejsca bitew, przekopują tony akt, słuchają lokalnych legend, opowieści, ba czasem nawet podpatrują z jakich naczyń autochtoni karmią swoje zwierzęta, albo co wala się po ich gospodarstwie! Nie wierzycie? Przekonam Was do tego twierdzenia w kolejnym artykule, bo tymczasem ważne jest zdefiniowanie samego pojęcia „SKARB”. Dla jednych jest to złoto, czy biżuteria obojętnie w  jakiej postaci, zaś dla innych pamiątka narodowa albo ciekawy zabytek historii, który czasem wykonany z  jakiegoś podłego materiału ma wartość i  znaczenie kulturowo-historyczne większe, niż wór złotych blaszek. Bywa tak – choć rzadko – że jedno z drugim (kruszec i  znaczenie historyczne) łączą się razem, a  wówczas

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

mamy do czynienia z wielkim skarbem. Tak właśnie zdarzyło się w  Skrwilnie (36 kilometrów od Brodnicy) i  jak dotąd żadne inne znalezisko w promieniu 100 kilometrów od Brodnicy go nie przebiło. Wielki Prawdziwy Skarb Skrwilno leży we wschodniej części naszego województwa wśród wzgórz, lasów i jezior pojezierza chełmińsko-dobrzyńskiego. Powietrze tu czyste, zaś lasy kipią niezwykłej urody florą i fauną, jakiej już niewiele można zobaczyć gdzie indziej. Sama wieś opromieniona jest sławą dawnych jarmarków konnych, oraz tym, że w  tutejszym lesie zwanym Rak hitlerowcy popełnili potworną zbrodnię na Polakach. Lecz mnie co innego tu przyciąga i  powoduje, że gdy tylko nadarza się okazja zaglądam do Skrwilna z  przyjemnością. Oto za sporym kościołem, o  eklektycznej architekturze oraz przepięknym neogotyckim wystroju wnętrza znajduje się stary cmentarz, na którym po pracowitym życiu, w  ciszy i  spokoju śpią snem wiecznym dawni mieszkańcy Skrwilna. Jest wśród nich wnuczka kompozytora naszego hymnu narodowego Joanna Wybicka, są powstańcy styczniowi, przedstawiciele okolicznej szlachty, jednak dla mnie najważniejsze są tu… białe kamienne anioły. To zjawiskowej urody, absolutne arcydzieło włoskiej sztuki rzeźbiarskiej, wykute w  karraryjskim marmurze z taką wirtuozerią i uczuciem, że nawet średnio wrażliwy na piękno człowiek musi przyznać, że Bóg istnieje skoro daje artystom

tak nadzwyczajne umiejętności, chyba niemożliwe do wypracowania! Aby coś równie zachwycającego zobaczyć należy odbyć pielgrzymkę do Włoch, do renesansowych sanktuariów sztuki! Ale do rzeczy. Było to 27 maja 1961 roku, w trzecim dniu prac wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku położonym tuż przy wsi. Toruńscy archeolodzy kierowani przez profesor Jadwigę Chudziakową byli już trochę znużeni całodzienną pracą, tym bardziej, że do tej pory nie natrafiono na nic nadzwyczajnego – ot parę archeologicznych drobiazgów. Nagle jeden z  pracowników tryumfalnie ogłosił, iż właśnie odsłonił „jakieś żelastwo” – prawdopodobnie fragment okucia skrzyni. Wiadomość jeszcze nikomu nie podniosła ciśnienia, bo na głębokości ledwo 50 centymetrów od powierzchni mógł to być zwyczajny współczesny śmieć, na jakie niestety nader często można się natknąć w pobliżu siedzib ludzkich. Profesor Chudziakowa poleciła ostrożnie podkopać owo „żelastwo”, gdy wtem pod szpachlą pojawiły się najpierw wyraźne, choć już tylko ślady drewnianych klepek, a potem pod nimi błysnęło… ZŁOTO! Prawdziwy skarb jak z  sennych marzeń! Ponad dwa kilogramy precjozów z  czystego złota i  ponad 5 kilogramów wyrobów ze srebra, zaś do tego diamenty, rubiny, szafiry, turkusy, szmaragdy, sznury pereł, w sumie: 4 bransolety, 6 łańcuchów, w  tym jeden kameryzowany (ozdobiony, wysadzany drogimi kamieniami), 2 fragmenty łańcuchów, z których jeden zdobiony emalią, 4 pierścienie, zawieszenie z syreną, 16 guzów do żupana trzech typów, z  czego dwa zespoły kameryzowane, pas oraz 51 pereł stanowiących niegdyś być może naszyjnik. Wśród sreber stołowych, ze względu na niezwykłą urodę wyróżnić trzeba: augsburskie lavabo (misa z dzbanem - nalewką do umywania rąk), kufel, 2 pary świeczników (tuleje do świec były odkręcone i schowane w podstawach), nożyce do knotów świec, oraz 12 łyżek. Rzecz jasna znalezisko zszo-

kowało całą ekipę, bo już po pierwszych wydobytych przedmiotach było wiadomo, że jeżeli nie jest największym, to napewno jednym z najcenniejszych znalezionych skarbów w Polsce! Profesor Bieniak odsłania historię Po oczyszczeniu i konserwatorskim zabezpieczeniu wszystkich elementów zespołu zabytków poproszono znakomitego profesora toruńskiego Uniwersytetu Janusza Bieniaka (mediewista specjalizujący się w tematyce dotyczącej historii Polski średniowiecznej oraz nauk pomocniczych historii m.in. genealogii, heraldyki, dyplomatyki i źródłoznawstwa) o  próbę zidentyfikowania przedmiotów i  dojścia do wyjaśnienia zagadki – skąd się wzięły w  skrwilnieńskim dole. Pan profesor spisał się doskonale! Uważnie oglądając każdy centymetr składników skarbu odnalazł na nich inicjały i dwa herby; Rogala oraz Prawdzic. „Przyłożył to” do posiadanej wiedzy heraldyczno-genealogiczno – historycznej i w ten prosty (wyłącznie dla Niego, bo to – o  mój Boże – lata pracy, nabyta niebotyczna wiedza) sposób ustalił dawnych właścicieli. Dzięki herbom na łyżkach, a także po inicjałach udało się stwierdzić, że właścicielem skarbu był podczaszy płocki Stanisław, o bardzo mile brzmiącym nazwisku – Piwo, szlachcic z ziemi dobrzyńskiej, herbu Prawdzic. Część przedmiotów miała sygnatury wskazujące, że stanowiły własność jego żony Zofii Magdaleny, córki Jana Loki, herbu Rogala, starosty borzechowskiego. Właśnie owe oznaczenia rodowe wprost zachwyciły znawców polskiej historii, ponieważ skarb stał się jednocześnie cennym materiałem naukowym, ukazującym zamożność średniej szlachty Rzeczypospolitej w połowie XVII wieku. Profesor Bieniak bez wahania wiąże zakopanie skarbu ze szwedzkim najazdem za czasów Jana Kazimierza. Tajemniczy mistrz z Brodnicy Dla nas – brodniczan – najmilsze miało dopiero nadejść! Na krawędzi podstawy srebrnych lichtarzy obok gmerku złotnika (jak dwie zetknięte duże litery „C”, lewa w  lustrzanym odbiciu, przecięte w  połowie wysokości prostą kreską) odkryto cechę miejską Brodnicy (ryt dłoni). To samo widniało na srebrnym, pozłacanym kuflu oraz łyżce. Nie było żadnych wątpliwości, część precjozów została wykonana w  XVII wiecznym brodnickim warsztacie złotniczym! Czy wiemy przez kogo? Hmm… Trochę tak, a trochę nie. W  drugiej ćwierci XVII wieku powstał samodzielny cech rzemieślniczy brodnickich złotników (starszym cechu w 1635 był

Martin Hubrich). Zdaniem historyka Edyty Osiak miał on nawet swój własny ołtarz w kościele farnym. Ponieważ prawo Prus Królewskich nakazywało złotnikom znakowanie swoich wyrobów, to nasi jako znak puncy (narzędzie do nabijania znaku) mieli herb miasta (tu – prawą dłoń w  owalu), a  do tego umieszczali też swoje indywidualne znaki, lub inicjały, czy wręcz napisy. Do dzisiejszych czasów niewiele się tych brodnickich wyrobów zachowało, stąd skrwileńskie znalezisko powinno dla nas mieć znaczenie absolutnie wyjątkowe, bo tu każdy ślad jest wyjątkowy. Niestety, mimo wysiłków nasza wiedza o brodnickich złotnikach wciąż nie jest imponująca. Najsłynniejszym z nich był Johan Christoph Krell, którego w  roku 1651 wybrano burmistrzem miasta, ale w  skrwileńskim zbiorze nie ma jego dzieł (swoje sygnował literką „K”). Są tam tylko wyroby jednego brodnickiego złotnika; na razie bezimiennego, tajemniczego mistrza o  dziwnym gmerku (opisany wyżej), który w  skarbie jest reprezentowany przez pozłacany kufel, parę srebrnych lichtarzy i  srebrną łyżkę. Pani Osiak też jest bezradna, choć w swojej książce o brodnickich warsztatach złotniczych spekuluje, że może to być Martin Hubrich. Uzasadnia tym, że skoro te przedmioty datowane są na drugą część XVII wieku, to wówczas najaktywniejsi byli dwaj: Krell i  właśnie Hubrich. Pewności oczywiście nie ma. To samo signum (jak dwie zetknięte litery C, lewa w  lustrzanym odbiciu, przecięte w  połowie wysokości prostą kreską) znamy jeszcze tylko z dwóch wyrobów: monstrancji w Czarnowie, oraz krzyża relikwiarzowego w  Szynwałdzie. Wypada tu zaznaczyć, iż dzieła naszego, jeszcze nierozszyfrowanego mistrza zawarte w znalezisku ze Skrwilna są jedynymi znanymi nam wyrobami XVII wiecznych złotników brodnickich przeznaczonymi do użytku świeckich. Po prostu wchodziły w skład zastawy stołowej, chyba jednak dość zamożnego szlachcica z ziemi dobrzyńskiej. W toruńskiej ciemnicy Dość regularnie odwiedzam skrwileński skarb, który można oglądać na wystawie stałej w toruńskim ratuszu. Przeznaczono dla niego specjalne, dość mroczne pomieszczenie, odpowiadające popularnemu wyobrażeniu skarbca, gdzie precjoza prezentują się znakomicie. Staję czasem przy gablocie z pozłacanym brodnickim kuflem i zastanawiam się – jakież to miody, jakież to wina, jakież alasze z niego wychylano. Boć nie uwierzę, iż wielmożny pan Stasiu piwo pił z  niego eno piwo, o nie! Piotr Grążawski


BRODNICA–CBR.PL

Z brodnickiego lamusa

POWIAT Cygański sejm, jubileusz hodowców gołębi, komisje pożarowe, kradzież na telefon, powołanie na tron, strzelanina i piekarze przed sądem znaleźli się w tym odcinku naszego lamusa

14 września 1938 roku. Czterech przedstawicieli brodnickich Romów (zajmowali się wówczas głównie hodowlą koni, często współpracując z miejscowymi hodowcami, m.in. Abramowskim), na wezwanie ich pomorskiego przywódcy Bazylego Kwieka udało się do Brześcia nad Bugiem aby wziąć udział w  „cygańskim sejmie”. W  tym samym czasie nieformalny król romski Michał Kwiek (jak widać obaj z  tego samego rodu) zwołał zjazd swoich zwolenników do Świecia nad Wisłą. Tematem obu zjazdów miało być legalne przywództwo narodu wędrowników. 14 września 1931 roku. Brodnickie Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych „Pociecha” obchodziło jubileusz X- lecia swego powstania. Przy okazji urządzono wystawę najpiękniejszych okazów z  brodnickich hodowli. Na uroczyste zebranie prezes Towarzystwa Julian Rochnowski zaprosił burmistrza miasta, zastępcę dowódcy jednostki wojskowej, komendanta policji, proboszcza i  naczelnika poczty. Przyszli wszyscy. 15 września 1885 roku. Do powiatu brodnickiego i  działdowskiego zjechały specjalne komisje powołane przez prezydenta prowincji z  Kwidzyna aby zbadać i  wyjaśnić przyczyny niezwykle częstych pożarów jakie miały miejsce na tych terenach. Przy okazji

HISTORia    29

Czwartek, 17 września 2015

chciano położyć kres rozsiewaniu plotek jakoby podpalaczami byli… Żydzi. Ludowa plotka oskarżała ich o niszczenie własnych – uprzednio ubezpieczonych – lasów (które niedawno wykupili z  rąk polskich). Od lasów ogień zajmował wioski. Mieli robić tak dlatego, ponieważ dramatycznie spadły ceny drewna i  zwyczajnie groziła im finansowa plajta. Z  kolei w  powiecie działdowskim o  podpalanie oskarżono bandy nielegalnych robotników z  Kongresówki. Doszło nawet do prób samosądów na zupełnie niewinnych ludziach. 15 września 1937 roku. Tego dnia odnotowano w Brodnicy chyba pierwszy w historii przypadek kradzieży „na telefon”. Oto do właściciela drogerii przy ulicy Hallera 7 – Zygmunta Chojnackiego zadzwonił ktoś, przedstawiając się jako naczelnik stacji kolejowej w  Brodnicy. Poinformował, że spodziewają się jakiejś nagłej kontroli z  ministerstwa i  chcą przed tym szybko pomalować konstrukcję wiaty, a  w  związku z tym potrzebują spory pojemnik farby olejnej, za który zapłacą „jutro”. Po farbę mieli przysłać chłopaka. Rzeczywiście wkrótce po telefonie na Hallera 7 stawił się młody jegomość, zabrał towar i… tyle. Pan Chojnacki, który podobno był bardzo dobrym człowiekiem i  kupcem, nie jeden raz kredytował swoich klientów, tym bardziej był chętny, gdy usłyszał o potrzebie solidnej firmy państwowej. Niestety, tym razem był to jakiś niezidentyfikowany oszust, ponieważ na brodnickim dworcu nic nie słyszeli o jakiejś kontroli, tym bardziej o  potrzebie gwałtownego odnawiania wiat. Zygmunt Chojnacki stratę wycenił na 35 zł, zaś policja wszczęła energiczne, choć bezskuteczne dochodzenie. 16 września 1668 roku, załamany psychicznie nieudacznik – król Jan Kazimierz Waza, niemal w dwudziestolecie swej władzy zrzekł się korony. Warszawa dostała politycznej gorączki przed kolejną elekcją. Przyszła starościna brodnicka Maria Kazimiera Franciszka de la Grange d’Arquien primo voto Zamoyska, secundo voto Sobieska, albo po prostu Marysieńka błyskawicznie namówiła swego męża – potężnego hetma-

na Jana Sobieskiego aby przystąpić do frakcji francuskiej mającej za zadanie wspieranie kandydata Francji Kondeusza. Jak wiadomo jednak – głównie za sprawą szlacheckiego pogłowia – wybrano kompletną gulaję – Michała Korybuta Wiśniowieckiego (syna walecznego, dzielnego „Strasznego Jaremy”), którego zresztą Sobiescy w swej wcześniejszej korespondencji nazywali „małpą”. Choć Sobieski od razu demonstracyjnie okazał, że przechodzi do opozycji, to Maria nie była już taka jednoznaczna. Dla swoich korzyści próbowała wyzyskać fakt pokrewności z  królem, wynikający z  jej pierwszego małżeństwa (była dla Michała Korybuta... wujenką!). Pojechała nawet (bez męża) na ślub Wiśniowieckiego z  Eleonora Austriaczką. Jednak wiele wskazuje na to, że w jej ślicznej głowie nabierał kształtu zgoła inny zamiar – powołanie na tron Jana Sobieskiego. Opowiedziała nawet o tym wysłannikowi Kondeusza, który zbaraniały pomysłem tak napisał o hetmanowej do Paryża: „Jest to dziwna osoba i  jeżeli wbije sobie ową mrzonkę do głowy pomiesza nam jeszcze nieźle karty”. 16 września 1938 roku. Komendanta brodnickiego więzienia Włodzimierza Urskiego przeniesiono do pełnienia tych samych obowiązków w więzieniu wadowickim. Opustoszałe stanowisko naczelnika objął niejaki Strzelecki z  Ostroga nad Horyniem (kresy wschodnie) i pozostał na nim do czasu wejścia wojsk niemieckich we wrześniu 1939 roku.

17 września 1898 roku, na granicy zaborów w pobliżu Gorczenicy doszło do gwałtownej strzelaniny między przemytnikami herbaty, a  rosyjskimi pogranicznikami. Ci pierwsi chcieli przenieść przez granicę kilkanaście worów herbaty, którą zgromadzili w opuszczonej stodole niedaleko rubieży państwowej. Opłacili też kilku żołnierzy rosyjskich, tyle, że … nie tych co trzeba było. Podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy zostali przydybani, a na wezwanie do poddania się odpowiedzieli ogniem pistoletów. Pogranicznicy natychmiast zrobili to samo, po czym przez kilkadziesiąt minut trwała wymiana ognia alarmująca także wojsko po pruskiej – „naszej” stronie. W końcu większości przemytników udało się jednak uciec (wpadło dwóch ciężko rannych), lecz pozostawili na miejscu ładunek herbaty wartości około 5 tysięcy marek pruskich, co było dla nich sporą stratą. 18 września 1924 roku, w  Brodnicy robotnicy budowlani – w większości sympatycy Narodowej Partii Robotników „namierzyli” komunistę, niejakiego Zenona Krauze z Kongresówki, który chodził po Brodnicy i  rozdawał jakąś bibułę bolszewicką z  kosmatą gębą Lenina na okładce. Dokonano „zatrzymania obywatelskiego” i  wezwano posterunkowego. Ponieważ w wyniku owego zatrzymania brodniczanie nieco „pozczochrali” bolszewika i pewnie dlatego był cokolwiek krnąbrny, przeto posterunkowy od razu zakuł gagatka w kajdany, po czym wrzucił do aresztu. Szybko sporządzono akt oskarżenia „o  podburzanie do walki klasowej i  inne komunistyczne zbrodnie”. Od zarzutu zbrodni sędzia uwolnił go już na początku rozprawy, ale za agitację komunistyczną wlepił mu bez mrugnięcia okiem rok paki w  brodnickim więzieniu, co miało towarzy-

szowi Zenonowi posłużyć jako czas na głębokie refleksje nad dalszym życiem. Ponoć z brodnickiego pudła wyszedł skutecznie nawrócony… 19 września 1931 roku, przed brodnickim sądem powiatowym zasiedli na ławie oskarżonych prawie wszyscy tutejsi mistrzowie piekarscy: Pieniążek, Dąbrowski, Gerlach, Rundt, Gortowski, Smoczyński, Lula, Psuty, Małkowski oraz pani Soboczyńska. Wszyscy zostali oskarżeni o  popełnienie tego samego wykroczenia. Mianowicie komisja sanitarna starostwa składająca się ze starosty Olszewskiego, urzędnika sanitarnego oraz policjanta stwierdziła w  piekarniach oskarżonych niezmytą podłogę i  wniesione ślady błota. Groziła im dość wysoka grzywna, a  nawet wstrzymanie funkcjonowania piekarń. Całą grupę reprezentował przed sądem mecenas dr. Pawłowski, który przedstawił sędziemu sprawozdania meteorologiczne z marca (ponieważ to wówczas była nieszczęsna kontrola). Wynikało z  nich, iż w  tamtych dniach panowała długa słota, na przemian z  opadami śniegu. Mądry sędzia nie dał się zasugerować urzędnikowi Olszewskiego i  podszedł do sprawy praktycznie, uznając, że w takie dni jak wówczas nie można było uniknąć drobnych uchybień higienie obowiązującej tego typu zakłady. Z uśmiechem przyjął oświadczenie dr. Karwata, przedstawione przez mecenasa Pawłowskiego, że „w marcu 1931 roku nikt w Brodnicy i okolicy nie zatruł się chlebem”. Uwolnił wszystkich piekarzy od zarzutów, a także nie zasądził jakichkolwiek kosztów sądowych. Sami piekarze uznali incydent za… polityczny, ponieważ starosta był zwolennikiem BBWR, zaś oni w  większości sympatyzowali ze Stronnictwem Narodowym, lub prawicą ogólnie. Piotr Grążawski


30

SPORT

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

Igliczyzna najlepsza w Szczuce PIŁKA NOŻNA W minioną sobotę na „Orliku” w Szczuce rozegrano II Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Brodnica Do rywalizacji zgłosiło się 5 zespołów, korzystających na co dzień z „Orlika” w Szczuce: Bank Spółdzielczy z Brodnicy, „Folmar” z Brodnicy, „Świt” z Moczadeł oraz ekipy z Igliczyzny i Opalenicy. Drużyny rywalizowały systemem „każdy z każdym” w celu wyłonienia zwycięzcy, a nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie – Roman Ratkowski, Mateusz Kłosowski i Tomasz Kamiński

(dwaj ostatni to animatorzy Orlika w Szczuce i współorganizatorzy całego turnieju) . Piłkarskie zespoły rywalizowały o efektowne puchary i wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Brodnica, zaś turniejowe spotkania zostały połączone ze specjalnie przygotowanym poczęstunkiem i gorącym dopingiem licznie zgromadzonych kibiców. Pomimo deszczowej pogody w imprezie wzięło udział oko-

ło 60 osób, a medyczną opiekę nad zawodnikami sprawowała Danuta Kopczyńska. Nagrody w imieniu wójta wręczyła Justyna Klimowska – sekretarz gminy Brodnica. (kl) fot. nadesłane Końcowa klasyfikacja II Turnieju Piłki Nożnej w Sztuce: 1. Zespół z Igliczyzny 2. Zespół Banku Spółdzielczego 3. Zespół „Świt” z Moczadeł 4. Zespół z Opalenicy 5. Zespół „Folmar” z Brodnicy

Piłka nożna

UKS GOL na zwycięskiej ścieżce Orlicy i młodzicy brodnickiego klubu zanotowali kolejne efektowne zwycięstwa w ramach ligowych rozgrywek dla najmłodszych

Orlicy

Młodzicy

UKS GOL BRODNICA VS PIAST ŁASIN

UKS GOL BRODNICA VS ELANA IV TORUŃ

14

1 Bramki

Bednarczyk 4x, Tomaszewski 3x, Kotuła 2x, Rozwadowski 2x, Piotrowski, Potempa, Otremba

5

0 Bramki

Jakubowski 2x, Łapkiewicz, Szymborski, W. Grochowska

Skład

Skład

UKS: Mateusz Domański, Tymoteusz Piotrowski, Roman Rozwadowski, Krzysztof Potempa, Jakub Otremba, Mikołaj Cellmer, Maksymilian Bednarczyk Na zmiany wchodzili: Kamil Stefański, Paweł Hiszpański, Adrian Tomaszewski, Kacper Michalski, Adam Kotuła

UKS: Maciej Aniszewski, Szymon Goźliński, Szymon Łapkiewicz, Patryk Pizoń, Mikołaj Szymborski, Karina Potyra, Miłosz Jakubowski, Marta Grochowska, Kacper Neumann Na zmiany wchodzili: Paweł Tomaszewski, Zuzanna Rysiewska, Weronika Grochowska

Orlicy (chłopcy z rocznika 2005) w swoim drugim ligowym pojedynku podejmowali na własnym boisku drużynę Piasta Łasin. Podopieczni Arkadiusza Chojnackiego od samego początku osiągnęli zdecydowaną przewagę, a swoją dominację udokumentowali zdobyciem 14 goli. Było to drugie ligowe zwycięstwo młodych brodniczan, którzy z dorobkiem 6 punktów i efektownym bilansem bramkowym 43-1 pewnie prowadzą w tabeli, a w przyszłym tygodniu podejmą w Grudziądzu miejscową Stal. Natomiast brodniccy młodzicy z UKS-u (rocznik 2004) w ramach 4. kolejki zmierzyli się z toruńską Elaną. Zawodnicy trenera Sławomira Zakrzewskiego pewnie pokonali przeciwników 5:0 i tym samym zanotowali trzecią ligową wygraną. Z dorobkiem 10 punktów zajmują w tabeli miejsce drugie, ustępując tylko Promieniowi Kowalewo Pomorskie (12 zgromadzonych „oczek”). Spotkanie z Elaną było ostatnim z serii czterech pojedynków rozgrywanych na boisku w Brodnicy. W następnej kolejce UKS GOL 2004 wyjedzie do Podwieska na starcie z tamtejszymi Błękitnymi. (kl) fot. uksgolbrodnica.futbolowo.pl

Strzelectwo

Strzelecki pojedynek w Brodnicy Uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim wzięli udział w zawodach rozgrywanych na strzelnicy wojskowej w Brodnicy

Dziewczyny z Jabłonowa uplasowały się w strzeleckim pojedynku na miejscu trzecim Mimo niesprzyjającej pogo- talia Dombrowska, Paulina Bady i padającego deszczu ucznio- rańska oraz Marta Dominikowska wie z Jabłonowa wystartowa- i ostatecznie uplasowały się na li w strzeleckim pojedynku na miejscu trzecim. Chłopacy (Patryk brodnickiej strzelnicy. Rywaliza- Lewandowski, Damian Lewiński, cja polegała na strzelaniu do tarcz Radosław Schodowski) zajęli natobiathlonowych z karabinka spor- miast piątą lokatę. – Zawody statowego. Każda drużyna mierzyła ły na bardzo wysokim i niezwykle do tarcz przeciwników, a zwycię- wyrównanym poziomie, bowiem żał zespół, który jako pierwszy do samego końca nie było pewstrącił wszystkie „obiekty” rywali. ne, kto znajdzie się na podium. W zawodach obowiązywał system Ostatecznie udało się to naszym „każdy z każdym”, wyniki bezpo- dziewczynom z czego jestem barśrednich pojedynków zapisywano dzo zadowolony – powiedział po i sumowano w ramach końcowej strzeleckim pojedynku kpt. Słaklasyfikacji. womir Żochowski z Zespołu Szkół Jabłonowscy mundurowcy w Jabłonowie Pomorskim. wystawili dwie drużyny. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Na(kl) fot. jablonowo.com


BRODNICA–CBR.PL

SPORT 31

Czwartek, 17 września 2015

Efektowna inauguracja MKS-u PIŁKA NOŻNA Szczypiorniści MKS-u Henri Lloyd Brodnica w pierwszym meczu nowego sezonu wysoko pokonali AZS UKW Bydgoszcz Podopieczni Jana Orzecha starciem z akademikami z Bydgoszczy rozpoczęli zmagania na drugoligowych boiskach w sezonie 2015/2016. Po spadku z I ligi szczypiorniści z Brodnicy wymieniani są w gronie kilku faworytów walczących o miejsce premiowane ponownym awansem na zaplecze Superligi mężczyzn. AZS UKW Brodnica w minionym sezonie zajął dziewiątą lokatę wśród drugoligowców, pozostawiając za swoimi plecami

zespoły takie jak: SPR Wybrzeże II Gdańsk, Tytani Wejherowo, Alfa Strzelno, czy też LKS Kęsowo. Goście przybyli jednak do Brodnicy w mocno okrojonym składzie i od początku spotkania zdecydowaną przewagę osiągnęła siódemka MKS-u Henri Lloyd. Miejscowi już do przerwy prowadzili dziesięcioma trafieniami (23:13), a w drugiej odsłonie konsekwentnie powiększali przewagę, zwyciężając ostatecznie 45:26. Dzięki wysokiej wygranej zawodnicy trenera

Orzecha już po pierwszej kolejce zadomowili się w czołówce tabeli, ustępując tylko GKS-owi Żukowo, który rozgromił na wyjeździe Borowiaka Czersk 44:19. 19 września MKS wyjedzie do Wejherowa, by tam zmierzyć się z miejscowymi Tytanami. Najbliżsi rywale brodniczan w swoim pierwszym spotkaniu ulegli Stali Gorzów Wielkopolski 27:32 i w starciu z brodnicką siódemką nie będą faworytami. Tekst i fot. (kl)

Wyniki 1. kolejki II ligi piłki ręcznej mężczyzn (grupa II): Wybrzeże II Gdańsk – Sambor Tczew – mecz przełożony SMS ZPRP II Gdańsk – Energetyk Gryfino – 29:25 (14:13) Borowiak Czersk – GKS Żukowo – 19:44 (11:21) MKS Henri Lloyd Brodnica – AZS UKW Bydgoszcz – 45:26 (23:13) Cartusia Kartuzy – LKS Kęsowo – 23:22 (11:10) Tytani Wejherowo – Stal Gorzów – 27:32 (13:14) Szczypiorniak Olsztyn – Gwardia Koszalin – 23:22 (12:11) Piłka nożna

Czwartoligowcy w kratkę

Aktualna tabela IV ligi

Naprzód Jabłonowo pokonał na własnym boisku Chełminiankę Chełmno, zaś zawodnicy Rol.Ko Konojady nie sprostali rezerwom bydgoskiego Zawiszy NAPRZÓD JABŁONOWO VS CHEŁMINIANKA CHEŁMNOŃ

2

1

Bramka dla Naprzodu:

Bała, Dah

Naprzód zwycięski LKS w spotkaniu 6. kolejki IV ligi podejmował na stadionie przy ulicy Słonecznej ekipę Chelminianki. Rywale z Chełmna w dotychczasowych pojedynkach zgromadzili 6 punktów, za zwycięstwa z Lechem Rypin i Piastem Złotniki Kujawskie w dwóch poprzednich kolejkach. Wygrane zwiastowały rosnącą dyspozycję gości, stąd też trener Naprzodu Rafał Gałuszewski spodziewał się zaciętego i ciekawego widowiska. Ostatecznie gospodarze pokonali swoich przeciwników 2:1 po trafieniach dwóch najskuteczniej-

szych zawodników LKS-u – Grzegorza Bały i Valentina Daha. Dzięki kolejnym trzem punktom Naprzód powrócił na podium ligowej tabeli, a do bydgoskiego Chemika (jedyna drużyna z kompletem punktów po 6. kolejkach) traci cztery „oczka”. W następnym meczu piłkarze Gałuszewskiego podejmą na wyjeździe Sadownika Waganiec. Porażka Rol.Ko Jedenastka Rol.Ko udała się natomiast do Bydgoszczy, by tam zmierzyć się z ekipą Zawiszy II Bydgoszcz. Goście od kilku tygodni mają problemy z kontuzjami w zespole i do stolicy województwa

udali się w nieco eksperymentalnym zestawieniu. Zawisza, wzmocniony przez kilku piłkarzy, którzy na co dzień występują w pierwszoligowym zespole, okazał się zbyt silnym rywalem. Przy ulicy Sielskiej obie ekipy stworzyły ciekawe widowisko, obfitujące w liczne bramkowe okazje, ale to gospodarze cieszyli się ostatecznie z wywalczenia trzech punktów. Już w 5. minucie Michał Cywiński przejął piłkę wybijaną zbyt krótko przez obrońcę Rol.Ko i strzałem zza pola karnego pokonał Rodiona Siamuka. Rezultat pod koniec pierwszej połowy podwyższył Arkadiusz Gajewski, który po podaniu Kamila Żylskiego pewnie wykorzystał sytuację „sam na sam” z golkiperem z Konojad. W drugiej po-

Msc.

Zespół

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Chemik Bydgoszcz Unia Solec Kujawski Naprzód Jabłonowo Pomorskie Zawisza II Bydgoszcz Rol.Ko Konojady Notecianka Pakość Pogoń Mogilno Cuiavia Inowrocław Orlęta Aleksandrów Kujawski Piast Złotniki Kujawskie Łokietek Brześć Kujawski

18 16 14 12 12 8 8 7 7 7 6

12. 13. 14. 15. 16.

Chełminianka Chełmno Sadownik Waganiec Lech Rypin Promień Kowalewo Pomorskie Włocłavia Włocławek

6 5 5 2 0

łowie przyjezdni starali się zdobyć bramkę kontaktową, lecz dobrze zorganizowana obrona Zawiszy zakończyła mecz z czystym kontem. Porażka w Bydgoszczy sprawiła, że Rol.Ko spadło na piąte miejsce w ligowej tabeli. W następnej, siódmej kolejce, gracze z Konojad na stadionie w Jabłonowie Pomorskim zmierzą się z jedenastką Pogoni Mogilno. (kl) Fot. jablonowo.com

Punkty

ZAWISZA II BYDGOSZCZ VS ROL.KO KONOJADY

2

0 Skład

Rol.Ko: Siamuk – Jankowski, Kaźmierczyk, Kozłowski, Łupiński, Piskorski, Płochacki (81’ Szmańkowski), Rogóż, Solonynko, Talaśka, Wilmowicz


32

SPORT

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 17 września 2015

Niedosyt po remisie

PIŁKA NOŻNA Piłkarze Sparty Brodnica zremisowali na własnym boisku z Ostrovią Ostrów Wielkopolski i po pięciu rozegranych spotkaniach zajmują dziewiątą lokatę w tabeli III ligi kujawsko-pomorsko-wielkopolskiej

Zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego przed sobotnim pojedynkiem zgromadzili na swoim koncie trzy punkty. W spotkaniu drugiej kolejki pokonali na własnym boisku ligowego outsidera, Kujawiankę Izbica Kujawska, a poza tym ulegli Polonii Środzie Wielkopolskiej, Startowi Warlubie, Pelikanowi Niechanowo i Lechowi II Poznań. Dlatego też w roli faworyta do końcowego zwycięstwa upatrywano gospodarzy, którzy zapowiadali, że walczyć będą o kolejne trzy punkty. Mecz w początkowych minutach toczył się głównie w środkowej części boiska. Żadna ze stron nie była w stanie sforsować dobrze spisującej się defensywy rywala, a brak dokładności w podaniach sprawiał, że widowisko nie było atrakcyjne dla zgromadzonych kibiców. Pierwszą groźną sytuację stworzyli gospodarze, gdy na zegarze wybiła 40. minuta spotkania. Na strzał z pierwszej piłki zdecydował się Bartosz Zalewski, ale uderzenie brodnickiego wychowanka pewnie wyłapał golkiper w Ostrowa Wielkopolskiego. Chwilę później szansę na kolejne ligowe trafienie miał Satoki Yoneda – po dograniu Janczaka trafił w piłkę niezbyt czysto, a kozłującą futbolówkę zdołał odbić bramkarz gości. Tuż przed gwizdkiem zwiastującym koniec pierwszej połowy idealnej sytuacji nie wykorzystał Rutkowski, który po dobrym podaniu Kret-

kowskiego znalazł się sam przed Rafałem Peksą, ale trafił prosto w nogi wychodzącego golkipera. Po zmianie stron lekką przewagę osiągnęli goście. W 50. minucie napastnik przyjezdnych, mając przed sobą tylko Kamila Szewczyka, przeniósł piłkę wysoko nad bramką, a chwilę później Szewczyk pewnie wyłapał strzał z 16. metrów. Przy tej interwencji brodniczanin doznał bolesnego urazu i w 58. minucie został zastąpiony przez Ostrowskiego. Debiutujący w ligowym meczu bramkarz po raz pierwszy udanie interweniował w 65. minucie, kiedy to odbił strzał z okolic 20. metra boiska. Chwilę później był już jednak bez szans – po dośrodkowaniu z lewej strony defensorzy Sparty zbyt krótko wybili futbolówkę, a do odbitej piłki dobiegł Damian Błaszczyk, który nie miał najmniejszych problemów z pokonaniem Ostrowskiego. Gospodarze po stracie gola nabrali wyraźnego animuszu i odważniej zaatakowali przeciwnika. W 75. minucie udało im się doprowadzić do remisu. Wprowadzony chwilę wcześniej na boisko Wiśniewski dograł do Yonedy, Japończyk z pierwszej piłki wyprowadził na czystą pozycję Marka Magdzińskiego, a napastnik żółto-czarnych (który również wszedł na murawę z ławki rezerwowych) wyrównał stan gry. Do końca spotkania podopieczni Macieja Grzybowskiego starali się o trafienie za-

pewniające trzy punkty, lecz dobrze funkcjonująca obrona gości nie pozwoliła na kreowanie klarownych okazji i mecz zakończył się podziałem punktów. Warto pochwalić kibiców obu drużyn, którzy żywiołowym dopingiem przez 90 minut wspierali swoich ulubieńców, tworząc przy tym efektowną oprawę widowiska. W środę Sparta Brodnica w zaległym spotkaniu drugiej kolejki podejmowała na własny boisku Elanę Toruń (mecz zakończył się po zamknięciu tego numeru „CBR”), a 19 września wyjedzie do Poznania, by tam zmierzyć się z miejscową Wartą. Poznaniacy w tabeli plasują się aktualnie na drugim miejscu, a przed sezonem otwarcie zapowiadali, że ich celem jest awans do II ligi. Żółto-czarnych czeka zatem kolejna ciężka batalia o ligowe punkty. Tekst i foto. Kamil Lewandowicz

Aktualna tabela III ligi Lp.

Nazwa

Punkty

1.

Jarota Jarocin

16

2.

Warta Poznań

14

3.

Sokół Kleczew

13

4.

Lech II Poznań

11

5.

Pelikan Niechanowo

10

Skład

6.

Polonia Środa Wielkopolska

9

Sparta: Szewczyk (58’ Ostrowski) – Śnieć, Michalak, Lamka, Janczak, Feter (70’ Wiśniewski), Yoneda, Zalewski (62’ Magdziński), Ciechowski (59’ Babiarz), Rutkowski, Kretkowski

7.

Nielba Wągrowiec

9

8

KKS 1925 Kalisz

9

9

Sparta Brodnica

SPARTA BRODNICA VS OSTROVIA OSTRÓW WLKP.

1

(0: 0)

1

Gole Magdziński 75’

8 (+mecz zaległy)

Cbr nr 31  
Cbr nr 31  
Advertisement