Page 1

Konkurs wieńców ozdób dożynkowych. Fotorelacje z Jabłonowa, Kawk, Świedziebni i Brodnicy

W tym tygodniu

REKL AMA W CBR TEL . 662 061 355

CZWARTEK 27 SIERPNIA 2015 nakład: 5000 egz. ISSN: 2392-0998

1,49 zł

w tym 5% VAT nr 28/2015 (28)

T Y G O D N IK

R E G I O N U

Klaudia nie żyje

B R O D N I C K I E G O paczy. Ale nadzieja jeszcze w nich była. Na miejsce przyjechała karetka. Lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego Sławomir Olszewski wraz z ratownikami w pośpiechu udał się w kierunku odnalezionego ciała. Nawet wtedy jeszcze nadzieja wśród zebranych nie gasła. Dopiero powoli powracający w stronę karetki lekarz trzymający białą kartkę rozmawiający z prokuratorem – który przejął postępowanie w sprawie – ostatecznie tę nadzieję odebrał. W oczach zebranych pojawiły się łzy. Niektórzy nie dowierzając przykucali z ciągle zasłoniętymi dłonią ustami, ale jeszcze w ciszy, którą nagle przerwał rozpaczliwy krzyk jednej z kobiet. – Boże, nie!! Klaudia !!! – wykrzyknęła kobieta. Po czym osunęła się na ziemię. – … Klaudia … Klaudia – oddało imię dziewczyny echo znad jeziora. I nagle zerwał się bardzo porywisty wiatr, wzniecając wręcz piaskową zamieć z drogi przy jeziorze. Jakby znak, że dziewczyna odeszła. Chwilę potem niebo zaczęło płakać. Przyszedł oczekiwany przez wielu deszcz. Tekst i fot. (nał)

GMINA BRODNICA Nastoletnia Klaudia, która zaginęła w ostatnią niedzielę została odnaleziona martwa w wodzie jeziora Szczuckiego. Zgromadzeni nad brzegiem bliscy, widząc powracającego lekarza wraz prokuratorem, stracili ostatnią nadzieję i zaczęli płakać

Brodniccy policjanci od poniedziałku (24.08) od godzin nocnych szukali zaginionej kilka godzin wcześniej 18–latki z Brodnicy. Dziewczyna wyszła z domu w niedzielę około godz. 18.00 w nieznanym kierunku i nie nawiązała kontaktu z rodziną. Zaniepokojeni rodzice powiadomili policjantów, którzy natychmiast rozpoczęli po-

szukiwania. Powiadomiono media, w Brodnicy porozklejano plakaty. – Funkcjonariusze sprawdzali dworce, szpitale, miejsca gdzie mogła przebywać nastolatka, a także rozpytywali sąsiadów i znajomych – informuje rzecznik brodnickiej policji Agnieszka Łukaszewska. – Sygnał, który dotarł do brodnickich mundurowych w poniedziałek wie-

czorem (24.08), zaprowadził funkcjonariuszy nad jezioro w Szczuce. Tam policjanci odnaleźli rzeczy należące do nastolatki. We wtorek rano rozpoczęto poszukiwanie Klaudii w jeziorze. Na miejsce wysłano dwa zastępy straży pożarnej, a dołączyły do nich dwa zastępy wodno–nurkowe z Bydgoszczy i Włocławka. Rozpoczęto przeszukiwanie dna jeziora. Na brzegu oczekiwali bliscy i przyjaciele zaginionej, pełni nadziei, że Klaudii tam nie będzie, że ona żyje. Niestety finał tych poszukiwań okazał się tragiczny. Około 12.30 natrafiono w wodzie na zwłoki dziewczyny. Zebrani nad brzegiem jeziora zastygli w bezruchu. Niektórzy zakrywali ręką usta, jakby chcieli powstrzymać okrzyk roz-

KOMENTARZ

R E K LAMA

R E K LAMA

Kocham swoją pracę dziennikarza i każdą relację czy interwencję wykonuję z pasją. Nie znałam Klaudii wcześniej. Poznałam ją, gdy otrzymałam zdjęcie przesłane w poniedziałek rano przez policję w celu rozpoczęcia akcji poszukiwawczej poprzez media, w tym nasz portal internetowy i tygodnik. Gdy przychodzi nam dziennikarzom, brać udział w poszukiwaniach kilka kroków za strażakami obserwując wszystko przez obiektyw od aparatu, powinniśmy emocje powstrzymać, stawiać rzetelność dziennikarską ponad wszystko. Czasem jednak i nam służącym naszym Czytelnikom w przekazywaniu informacji, w takich sytuacjach brakuje słów. Patrząc na wyczekującą rodzinę i przyjaciół stojących w milczeniu nad brzegiem jeziora, nie jest łatwo powstrzymać emocje. Składając tę stronę naszego tygodnika w oczach szkliły mi się łzy, a wykrzyczane imię Klaudii nad jeziorem dźwięczało w uszach. Oby jak najmniej było takich tragedii w naszym powiecie. Żegnaj Klaudio. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Klaudii składam szczere wyrazy współczucia. Redaktor naczelna Celina Nałęcz OGŁOSZENIE


2

AKTUALNOŚCI

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

W rocznicę bitwy

KOMENTARZ Przed laty, gdy już można było powrócić do tradycji czczenia pamięci poległych w walce z bolszewikami, na uroczystości do Miejskiego Lasku przychodziły rzesze mieszkańców miasta. Szacuje się, że 25 lat temu uczestniczyło w nich nawet około 6 tysięcy brodniczan. W kolejnych latach ta frekwencja malała lawinowo, aż do tego roku, gdzie uczestników poza delegacjami można było policzyć dosłownie na palcach obu rąk. Za to liczba oficjalnych gości tzw. VIP-ów – jak się wydaje – nieco wzrosła, ponieważ odczytywanie nazwisk rozmaitych oficjeli przybyłych na uroczystości trwała dłużej niż … apel poległych. Przyczyn takiego zjawiska zapewne jest wiele, natomiast z pewnością trzeba przemyśleć czy nie należy zmodyfikować samej formuły obchodów, aby udział w niej bardziej zainteresował mieszkańców miasta. Na pochwałę zasługuje jedynie fakt, że dopiero co odnowiona kaplica prezentuje się bardzo dobrze, a posągi dwóch lwów, które według projektu inż. Kazimierza Józefa Ulatowskiego od 88 lat strzegą wejścia do niej, wreszcie pozbyły się paskudnej powłoki farby olejnej, jaką nałożono na nie podczas poprzedniej renowacji. Piotr Grążawski

BRODNICA 18 sierpnia, na cmentarzu wojskowym w Brodnicy, dokładnie 95 lat po bitwie, jaka miała miejsce na przedpolach miasta pomiędzy żołnierzami polskimi a bolszewikami w 1920 roku odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna poświęcona pamięci poległych obrońców Ojczyzny

Wydarzenie to poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona przez ks. prałata Bolesława Lichnerowicza w brodnickiej farze. Po jej zakończeniu uczestnicy przeszli ulicami miasta na cmentarz wojskowy w Lasku Miejskim, gdzie znajduje się 35 mogił polskich żołnierzy poległych w tamtych walkach i postawiona w 1927 roku kaplica. Przemarszowi czynnie towarzyszyła orkiestra wojskowa Garnizonu Toruń pod batutą kpt. Dominika Sierzputowskiego. Na miejscu wszystkich powitał starosta brodnicki, w krótkim przemówieniu przypominając kilka faktów historycznych, a między innymi i ten, że niemal zaraz po odzyskaniu niepodległości trzeba było jej zaciekle bronić na polach Górzna, Brodnicy, Jabłonowa, Najmowa, Małk, Czekanowa, Grzybna

tym razem przed sowiecką nawałą. Zauważył, że bitwa brodnicka była jednym z ważnych epizodów bitwy warszawskiej. Przed kaplicą (niedawno przeszła gruntowny remont) przeprowadzono też apel poległych, natomiast kompania honorowa z brodnickiego pułku oddała salwy honorowe. Po tym delegacje różnych instytucji, organizacji społecznych, zawodowych i politycznych złożyły kwiaty. Przypomnijmy, że starcie zbrojne pod Brodnicą miało miejsce 18 sierpnia 1920 roku między oddziałami polskimi pod dowództwem płk. Witolda Aleksandrowicza i rtm. Ignacego Mielżyńskiego, a wojskami bolszewickimi z 12-tej Dywizji Strzelców pod dowództwem komendanta Rewy, wspartymi przez oficerów niemieckich.

R E K LAMA

Wówczas to, po trzech dniach sowieckiej okupacji polska ofensywa spod Jabłonowa wypchnęła z miasta wojska rosyjskie. Według relacji zamieszczonej przez korespondenta wojennego w Kurierze Poznańskim (nr 200 z 1 września 1920) bitwa pod Brodnicą stoczona przez oddziały wielkopolskie i pomorskie, była najważniejszym momentem w walkach z bolszewikami na Pomorzu. Dzięki tej bitwie zdołano w szybkim tempie zająć Lidzbark i Działdowo i nawiązać na południu od tej miejscowości łączność z armią gen. Sikorskiego, zamykając w ten sposób krąg, otaczający nieprzyjaciela. Całe masy wojsk bolszewickich zmuszono do przejścia granicy pruskiej, odcinając je od rosyjskich sił głównych. Tekst (pg) Fot. (cr)

W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH Tomasz Przybyszewski, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20, e-mail: biurotp@op.pl

DORADZTWO BEZPŁATNE! PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY? DZWOŃ! tel. 608 380 227

R E K LAMA

BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA

TYGODNIK REGIONU BRODNICKIEGO

Redakcja: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 319 e-mail: c.nalecz@wpr.info.pl Redaktor Naczelny: Celina Nałęcz Dział reklamy: tel. 662 061 355 e-mail: a.zielinska@wpr.info.pl

Ogłoszenia drobne: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 355 Wydawca: Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 Druk: edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 10 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Aktualności    3

Karetka nie dojechała, pomogli strażacy BRODNICA Do mężczyzny, który miał atak padaczki karetka nie dojechała, bo nie było wolnej. Na miejscu pojawili się strażacy, udzielili pierwszej pomocy i odwieźli wozem strażackim chorego do szpitala. Straż ma taki obowiązek – mówi dyrektor szpitala. Tyle, że muszą ten obowiązek spełniać coraz częściej. Czy to oznacza, że w Brodnicy karetek jest za mało?

We wtorek 18 sierpnia po godzinie 19.00 na przystanku przy ul. 3 Maja mężczyzna potrzebował pomocy medycznej. Miał atak padaczki i doznał poważnych obrażeń głowy. Osoby, które przebywały na przystanku wezwały pomoc. Niestety w tym czasie nie mogła przyje-

chać żadna karetka, wszystkie były zajęte. Na miejscu pojawili się strażacy. – Zadysponowanie zastępu straży pożarnej w tego rodzaju sytuacjach następuje zawsze na prośbę dyspozytora medycznego pełniącego dyżur wspólnie z  dyżurnym Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Zintegrowanym Stanowisku Kierowania Powiatu Brodnickiego zlokalizowanym w  siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy – informuje zastępca komendanta brodnickiej straży Piotr Rutkowski. – Strażacy wtedy wyjeżdżają i  udzielają osobie poszkodowa-

Brodnica

Zniszczyli babci dom

Sąd pierwszej instancji orzekł, że gmina Zbiczno naruszyła prawo do wolności człowieka. Jednak gdyby nie złożono apelacji i wyrok się uprawomocnił Jadwiga Rogozińska i tak nie ma dokąd wracać. Zniszczono jej dom.

Dom babci Jadzi został zniszczony. Teraz jest to ruina, która nie nadaje się do zamieszkania. Przed dom wyrzucono resztę jej dobytku m. in. lodówkę... Przypomnijmy Sąd Rejonowy cza człowieka nie wymagającego w Brodnicy 22 lipca – przy udzia- bezwzględnej pomocy, jak jest le w sprawie zastępcy prokuratora w  sytuacji Jadwigi Rogozińskiej, rejonowego w Brodnicy Leszka Ru- wbrew jego woli w  domu pomopińskiego – wydał wyrok w sprawie cy społecznej tylko dlatego, że umieszczenia przez gminę Zbicz- nie ma środków czy pracowników no w  domu pomocy w  Wichulcu do sprawowania doraźnej opieki. wbrew jej woli 88–letniej miesz- Ustawa zezwala na szereg działań, kanki Sosna Jadwigi Rogozińskiej. których nie wykorzystano. Według Sędzia orzekła, że działanie gminy sądu pierwszej instancji prawo nabyło bezprawne, zostało naruszo- ruszył Gminny Ośrodek Pomocy ne prawo do wolności człowieka. Społecznej w Zbicznie wraz z orgaPonadto gmina naruszyła ustawę nem prowadzącym czyli wójtem. o  pomocy społecznej. Dodała, że To oni zdecydowali, aby umieścić nie może być tak, iż gmina umiesz- staruszkę wbrew jej woli w domu

pomocy społecznej w Wichulcu. Najpierw została wywieziona siłą z  ojcowizny. Urzędnicy zjawili się u  pani Jadwigi Rogozińskiej 18 marca z  nakazem zabrania zwierząt, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Fakt ten tak zdenerwował kobietę, że zaczęła grozić samobójstwem. Urzędnicy wezwali więc na miejsce policję. Jak informuje rzecznik brodnickiej policji funkcjonariusze stwierdzili, że stan psychiczny starszej pani może wymagać interwencji medycznej – była bardzo zdenerwowana. Policja wezwała pogotowie i ratownicy medyczni zdecydowali się zabrać Jadwigę Rogozińską na specjalistyczną konsultację medyczną (psychiatryczną) do szpitala w Grudziądzu. Po konsultacji kobieta została odwieziona, lecz nie do domu, a  do brodnickiej noclegowni. Następnego dnia ulokowano ją w domu opieki w Wichulcu. Rzeczy Jadwigi Rogozińskiej spalono. Zabezpieczono jedynie część dokumentów i  pieniądze, które przejęła gmina. Po naszej interwencji zwrócono staruszce ponad 19 tys. zł. Jadwiga Rogozińska całą sytuację bardzo mocno przeżyła

nej pierwszej pomocy medycznej w zakresie zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami. Taka sytuacja miała miejsce także w tym przypadku. Tyle, że jak się okazało karetki miało nie być dłużej niż pół godziny i dowódca zastępu strażaków podjął decyzję o  transporcie chorego do brodnickiego szpitala wozem strażackim na sygnale. Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Pytamy dyrektora naszej lecznicy. – W  tym czasie zespoły ratownictwa medycznego ZOZ w  Brodnicy udzielały pomocy medycznej innym pacjentom – odpowiada dyrektor szpitala Dariusz Szczepański. – W  takich przypadkach Państwowa Straż Pożarna będąca Jednostką Systemu Ratownictwa ma obowiązek zabezpieczenia pacjenta i transportu do jednostki wskazanej przez dyspozytora. Brodniczanie jednak informują, że szpitalne karetki często są widziane u  jednego z  brodnickich mechaników. Czy

to oznacza, że są wyeksploatowane lub jest ich za mało? – Na terenie powiatu funkcjonują 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego. Liczbę oraz rozmieszczenie jednostek na terenie powiatu reguluje Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa kujawsko–pomorskiego – dodaje dyrektor szpitala. Coś chyba jest jednak nie tak albo z tym planem albo z  brodnickimi karetkami, bowiem ze statystyk brodnickich strażaków wynika, że robią to coraz częściej. W roku 2013 były dwa takie przypadki, w  2014 sześć takich przypadków, w tym raz dowieziono osobę wymagającą pomocy do szpitala, a  do 23.08.2015 już pięć takich przypadków, w tym dwa razy dowieziono osoby wymagające pomocy do szpitala.

emocjonalnie – wylewając wiele łez. Od tamtej pory Jadwiga Rogozińska przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Wichulcu. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny, ponieważ gmina złożyła wniosek o  uzasadnienie wyroku i  w  takim przypadku czas na apelację wynosi 14 dni od wydania owego uzasadnienia, którego jeszcze nie ma. W  ostatnim czasie otrzymaliśmy jednak bardzo niepokojący telefon do redakcji. – Przyjedźcie proszę do domu rodzinnego babci Jadzi – mówił mieszkaniec gminy, który przejeżdżał obok na rowerze. – Jej dom został doszczętnie zniszczony. Pomimo, że wygrała nie ma do czego wracać. Faktycznie. Dom babci Jadzi został zniszczony. Jest częściowo zburzony, okna są wymontowane, a  na ich miejsce wmurowano pustaki. Został też znacznie uszkodzony dach. Odcięto prąd. Teraz jest to ruina. – Zrobił to zapewne nowy właściciel tej posesji Szafrański, który powinien zapewnić babci Jadzi dożywotnią możliwość zamieszkania w tym domku – mówi mieszkaniec gminy Zbiczno [imię i nazwisko do wiadomości redakcji]. – Zrobił to celowo, by nie mogła wrócić do siebie, by się jej pozbyć. I  jeszcze zrobił to bardzo cwanie, prawdopodobnie podczepili łańcuchy do traktora i pociągnęli dach sieni tak

aby wyglądało na to, że samo się zawaliło. Mam nadzieję, że poniesie tego konsekwencje i to karne, za zniszczenie cudzego mienia. Co na to wójt Wojciech Rakowski? Bezradnie rozkłada ręce i mówi, że nie wiedział o sytuacji. Jest zaskoczony informacją o tym, że dom staruszki został zniszczony. Dodaje, że teraz wytworzył się problem z  jakim gmina nie miała jeszcze do czynienia. Dlaczego? Bo w  przypadku uprawomocnienia się korzystnego wyroku dla Jadwigi Rogozińskiej, nawet po apelacji, która może potrwać (a  w  tym czasie zniszczony i  niezabezpieczony dom będzie niszczał jeszcze bardziej) obowiązek zapewnienia nowego lokum staruszce spoczywa właśnie na gminie. A biorąc pod uwagę, że kobieta chce wrócić jedynie na ukochaną ojcowiznę, może wytworzyć się problem. I to duży. Tymczasem pełnomocnik z  urzędu Jadwigi Rogozińskiej już przygotowała zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa zniszczenia mienia do prokuratury. Musi go podpisać poszkodowana, wtedy wniosek zostanie złożony. Tylko nikt nie ma odwagi powiedzieć starszej schorowanej kobiecie, która ze łzami w  oczach zawsze powtarzała „ja nawet w nocy, w burzę z piorunami do domu bym szła”, że... już nie ma po co iść.

Tekst Celina Nałęcz Fot. Marek Klonowski

Tekst i fot. (nał)


4

AKTUALNOŚCI

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Powiatowy Konkurs Wieńców i Ozdób Dożynkowych

POWIAT   Koniec lata to w powiecie brodnickim czas na prezentację wieńców i ozdób dożynkowych. 25 sierpnia w parku starościńskim przeprowadzono tradycyjny konkurs organizowany przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. Triumfowała gmina Bobrowo. KGW z jej terenu zebrały cztery nagrody i wyróżnienie Na Powiatowy Konkurs Wieńców i Ozdób Dożynkowych zgłoszono w  tym roku 19 prac. Ozdoby dożynkowe prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z  Wądzyna, Brudzaw, Górzna Wybudowanie i  KGW Michałki. Wieńce dożynkowe przygotowały KGW Kruszyny, Karbowo, Zbiczno, Sumowo, Konojady, Kawki, Zgniłobłoty, Drużyny, Małki-Wymokłe, Szczuka, Wielkie i  Małe Leźno, Bartniki, Grabówiec oraz Klub Seniora „Pokrzydowianki” i  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pokrzydowo i Okolic. Komisja Konkursowa w składzie: Danuta Grzyb – przewodnicząca, Justyna Prajs i Ewa Brylska – członkinie, dokonała oceny i  weryfikacji wieńców o  ozdób. Z zaprezentowanych prac wyodrębniono dwie kategorie, w których przyznano nagrody. Kategoria pierwsza – Tra-

dycyjny Wieniec Dożynkowy tu oceniano: zgodność z tradycją regionu (sposób wykonania wieńca, wartości artystyczne związane z  kulturą robienia wieńca dożynkowego – zachowanie elementów tradycyjnych, ogólny wyraz artystyczny, poziom i styl wykonania). W tej kategorii pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Grabówca, drugie miejsce KGW Kawki, a trzecie KGW Konojady. Drugą kategorią była Ozdoba Dożynkowa tu również oceniano: zgodność z tradycją regionu (sposób wykonania wieńca, wartości artystyczne związane z  kulturą robienia ozdoby dożynkowej – zachowanie elementów tradycyjnych, ogólny wyraz artystyczny, poziom i styl wykonania). W  tej kategorii pierwsze miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z  Brudzaw, drugie

KGW Wądzyn, a trzecie KGW Michałki. Na konkursie przyznano także wyróżnienia specjalne. A  były to: wyróżnienie Danuty Grzyb przewodniczącej Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w  Toruniu dla KGW Sumowo, wyróżnienie Romana Pytlasińskiego przewodniczącego Rady Powiatu w  Brodnicy dla KGW Zbiczno, wyróżnienie Franciszka Zglińskiego radnego powiatu brodnickiego dla KGW Karbowo, wyróżnienie Mieczysława Stachowicza radnego powiatu brodnickiego dla KGW Grabówiec oraz wyróżnienie Przemysława Górskiego burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie dla KGW Drużyny. Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej www.brodnicacbr.pl Tekst i fot. (nał)

Zwycięski i i dodatkowo wyróżniony wieniec KGW Grabówiec

Drugie miejsce zajął wieniec KGW Kawki

Zwycięska ozdoba KGW Brudzawy

Wieniec KGW Karbowo otrzymał wyróżnienie

KGW Zbiczno nagrodził Roman Pytlasiński

Wieniec KGW Drużyny otrzymał wyróżnienie od burmistrza Jabłonowa

Ozdoba KGW Wądzyn zajęła drugie miejsce

Ozdoba KGW Michałki zajęła trzecie miejsce

Trzecie miejsce przyznano dla KGW Konojady

Wieniec KGW Sumowo otrzymał wyróżnienie


BRODNICA–CBR.PL

SPOŁECZEŃSTWO    5

Czwartek, 27 sierpnia 2015

XXXII Wojewódzki Dzień Pszczelarza JABŁONOWO POMORSKIE Na dniu pszczelarza tradycyjnie byli pszczelarze, miód i akcesoria pszczelarskie. Były także odznaczenia i medale. Gwiazdą wieczoru był muzyk, który również kojarzony jest z pszczołą, a show próbowała mu skraść odważna mała pszczółka Lena 22 sierpnia w Jabłonowie Pomorskim po raz pierwszy zorganizowano XXXII Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Święto rozpoczęła uroczysta msza święta w  intencji pszczelarzy z  wprowadzeniem relikwii św. Ambrożego. Następnie spod kościoła na stadion miejski przy akompaniamencie orkiestry dętej z  chełmińskiego domu kultury wyruszył uroczysty orszak złożony z  pocztów sztandarowych, zaproszonych gości i pszczelarzy. W  uroczystości udział wzięli: ks. dr Grzegorz Tworzewski, ks. Jacek Dudziński, ks.prałat Jan Kufel, Siostry Pasterki od Opatrzności Bożej, wicewojewoda kujawsko–pomorski Elżbieta Rusielewicz, prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Toruniu Tadeusz Dussa, prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, po-

słowie Zbigniew Sosnowski i Janusz Dzięcioł, starosta brodnicki Piotr Boiński, radny powiatu brodnickiego Marek Buchalski, burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski wraz z  wiceburmistrzem Jędrzejem Kucharskim oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński. Wydarzenie to było okazją do wręczenia odznaczeń. Srebrnym Krzyżem Zasługi – nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – uhonorowany został Marian Jacewicz, wieloletni działacz Rejonowego Koła Pszczelarskiego w Jabłonowie Pomorskim, Regionalnego Związku Pszczelarskiego w  Toruniu, były radny Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Podczas uroczystości wręczono również Honorowe Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, Statuetki Pomnika ks. dr. Jana Dzierżona, Medale imienia księdza dr Jana Dzierżona oraz

Złote Srebrne i Brązowe Odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego. W podziękowaniu za przygotowanie XXXII Wojewódzkiego Dnia Pszczelarza w  Jabłonowie Zarząd Regionalnego Związku Pszczelarzy w  Toruniu wręczył pamiątkowe Grawertony organizatorom oraz osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie: Ryszardowi Boberowi, Wiesławowi Czarneckiemu, Przemysławowi Górskiemu, Piotrowi Boińskiemu, Krzysztofowi Kamińskiemu, Justynie Prajs oraz Kazimierzowi Jacewiczowi. Po części oficjalnej na scenie wystąpiła Agata Berent, chór,,Lira’’,,,Złoty Kłos’’ oraz zespoły działające przy Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonowie. W trakcie trwania uroczystości w Zespole Szkół odbywał się wykład dr. Arkadiusza Kaplińskiego na temat zdrowia człowieka i  znaczenia apiterapii oraz warsztaty artystyczne pro-

wadzone przez Kubę Matejkowskiego. Podczas uroczystości swoje stoiska prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z Bukowca i  Buku Góralskiego. A  gospodynie z Jabłonowa Zamku przygotowały grochówkę. – Taką zupę przygotowuje się dwa dni – mówi Hanna Falkowska. – W  pierwszy dzień trzeba przygotować wszystkie warzywa, a  w  drugi dodaje się mięso i kiełbasę. Na festynie tylko się podgrzewa. Niespodziewane tłumy przyciągnął Zbigniew Wodecki. Artysta nie zawiódł swoich fanów, w  godzinnym show zaprezentował najbardziej znane przeboje. – To super, że mamy w  Jabłonowie dziś taką gwiazdę – mówią Anna i  Jadwiga podśpiewując znane chyba wszystkim „Chałupy”. – Proszę zobaczyć nawet siostry pasterki się bawią. Faktycznie w  tłumie fanów

muzyka bawiły się i siostry z jabłonowskiego zamku. Miłym akcentem było pojawienie się na scenie pięcioletniej Leny Karaś, która towarzyszyła artyście podczas wykonywania utworu pt. „Pszczółka Maja”, a wcześniej odważna dziewczynka rozdawała w przebraniu pszczółki uczestnikom festynu cukierki z miodem. Po zakończeniu występu głos zabrała Justyna Prajs, która wraz z  przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem Kamińskim podziękowała artyście i  wręczyła mu statuetkę anioła. Następnie w imieniu pszczelarzy głos zabrał Kazimierz Jacewicz, który wręczył piosenkarzowi kosz pszczelich produktów. Po występie gwiazdy na scenie zaprezentowały się zespoły Puls i  Master, które przygrywały do tańca do godziny 24:00. Więcej zdjęć na naszej stronie: www.brodnica-cbr.pl Tekst i fot (nał)

Panie z KGW w Bukowcu sprzedawały ciasto

Panie z KGW w Buku Góralskim serwowały leczo

Hanna Falkowska i Grażyna Fetka serwowały grochówkę

Mała pszczółka Lena Karaś na scenie ze Zbigniewem Wodeckim

Na koncert Wodeckiego przybyły tłumy

Na koncercie bawiły się również siostry pasterki


6

FOTORELACJA

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Rodzinnie na Michałowie

BRODNICA Na michałowskim osiedlu zorganizowano tradycyjnie festyn rodzinny. Była wspólna zabawa, konkursy i nagrody W ostatnią sobotę – 22 sierpnia przy ulicy Władysławy Zieleniewskiej na placu zabaw, Rada Osiedla Michałowo wraz z burmistrzem Brodnicy zorganizowała festyn rodzinny. Zabawa miała charakter pikniku. W trakcie trwania imprezy były liczne zabawy dla dzieci jak i ich opiekunów m. in. konkurs plastyczny czy bieg w workach. Podczas festynu działała również loteria fantowa

w której można było wygrać nagrody takie jak tonę węgla, wiertarki, plecaki czy sesję zdjęciową. Czas umilał zespół ZODIAK. Wielbiciele sportu mogli obejrzeć pokazowy trening bokserski klubu bokserskiego Gladiator. Podczas festynu można było zjeść ciasto, darmową grochówkę, napić się kawy czy herbaty. – Bardzo cieszymy się, że są takie zabawy – mówią mieszkan-

ki Michałowa bawiące się na festynie. – To wspaniała sąsiedzka integracja. – Impreza bardzo mi się podoba – mówi Wiktor z sąsiedniego osiedla. – Co roku tutaj przychodzę, najbardziej podobają mi się gry i zabawy. Więcej zdjęć na naszej stronie brodnica-cbr.pl

Loteria fantowa cieszyła się dużym zainteresowaniem

Tekst i fot. (cr)

Organizatorzy festynu

Pokaz klubu bokserskiego Gladiator

Dzieci mogły pomalować sobie twarz

Zespół ZODIAK umilał czas pikniku

Dzieci wraz z rodzicami rysowały prace na konkurs plastyczny

Laureaci konkursu plastycznego

Na festynie pojawili się motocykliści z grupy BROBIKERS

Do darmowej grochówki ustawiła się spora kolejka

Na festyn przybyli nie tylko mieszkańcy Michałowa

Organizowane były liczne zabawy dla dzieci i rodziców


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

FOTORELACJA    7

Święto plonów w Kawkach

GMINA BOBROWO Setki mieszkańców gminy Bobrowo zebrały się w miejscowości Kawki, aby wspólnie uczcić zakończenie żniw Uroczystości rozpoczęto mszą w miejscowym kościele, po której korowód dożynkowy prowadzony przez orkiestrę dętą przemaszerował przez wieś na miejsce obchodów. Tuż po godzinie 15. wójt Paweł Klonowski i przewodniczący rady gminy Mirosław Sobiech powitali gości i wraz z starostami dożynkowymi podzielili przybyłych tradycyjnym chlebem. Starostami dożynek byli rolnicy z Kawk :Jolanta Henryszewska i  Tadeusz Czarnowski, a  wicestarostami Lucyna Dąbrowska i Leszek Jakubowski. Wśród gości znaleźli się m.in. wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, poseł Zbigniew Sosnowski, starosta Piotr Boiński, oraz przedstawiciele duchowieństwa. Następnie dokonano wyboru najpiękniejszego wieńca te-

gorocznych dożynek. Za najlepszy uznany został ten wykonany przez gospodynie z Grabówca. Drugie miejsce przypadło gospodyniom z Kawk, a trzecie paniom z  Drużyn. Za najpiękniejsza ozdobę dożynkową uznano dzieło pań z Wądzyna. Zgromadzeni mogli podziwiać występy zespołu Złoty Krąg, oraz dzieci ze szkoły w  Nieżywięciu. W  długiej kolejce po grochówkę stał m.in. Wojciech Berliński. – Przyjechaliśmy tu z całą rodziną. Mamy nadzieję, że pogoda pozwoli nam bawić się i nie lunie akurat dziś. Od 16.30 rozpoczęto festyn dożynkowy podczas którego szczególnie dużo atrakcji zapewniono dzieciom. Oprócz płatnego wesołego miasteczka, najmłodsi mogli też skorzystać z  darmowych atrakcji takich jak: warsz-

taty lepienia z gliny, warsztaty kowalskie, łucznicze czy też pokazy fechtunku. Prowadzeniem zabawy wśród najmłodszych zajmował się animator. – Jestem pozytywnie zaskoczony dużym rozmachem tej imprezy – mówi Marcin Hinz z miejscowości Budy. – Od wielu lat odwiedzam rodzinę w sąsiednim Nieżywięciu, a dopiero dziś po raz pierwszy miałem okazję obejrzeć dokładniej tutejszy piękny kościół. Podczas imprezy przeprowadzono też loterię fantową, z której dochód został przekazany na leczenie Elżbiety Jabłońskiej z Czekanowa. Po godzinie 20. wszyscy chętni mogli udać się na parkiet i  tam bawić się do późnych godzin nocnych przy muzyce zespołu Vegas. Tekst i fot. (magbet)

Przed sceną zasiedli posłowie, radni różnych szczebli i włodarze sąsiednich gmin

Starostwie tegorocznych dożynek

Jedną z atrakcji dla dzieci był warsztat garncarski

Wójt Paweł Klonowski dzielił się z mieszkańcami gminy dożynkowym chlebem

Korowód dożynkowy w drodze na miejsce obchodów

Dzieci ze szkoły w Nieżywięciu w programie artystycznym

Panie zachęcono do tańczenia zumby

Animator rozruszał przybyłe na dożynki dzieci


8

SPOŁECZEŃSTWO

Krąg rośnie w siłę

GMINA BOBROWO Zespół Złoty Krąg z gminy Bobrowo w sezonie letnim nie próżnuje. W ostatnim okresie możemy ich podziwiać na festynach, ale zespół bierze też udział w przeglądach i konkursach z których wraca z nagrodami. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zespół się powiększył W czasie mijających już wakacji zespół brał udział w festiwalach i konkursach, jak choćby Festiwal Folklorystyczny „Krajobrazy Sceny Ludowej” w miejscowości Czarne w Borach Tucholskich. Zespół wystąpił tam na początku sierpnia. – Dostaliśmy tam wyróżnienie, nagrodę pieniężną i statuetkę koguta – opowiada Ewa Kulka, kierownik artystyczny zespołu. Festiwal w miejscowości Czarne, to impreza ogólnopolska, cyklicznie organizowana przez miejscowe centrum kultury od kilkunastu lat. W imprezie udział biorą zespoły ludowe i folklorystyczne z różnych regionów Polski, zespoły polonijne, a także przedstawiciele 11 Gmin Lokalnej Grupy Działania

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

„Naszyjnik Północy”. Sukcesem zakończył się też udział w konkursie zorganizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim, skąd Złoty Krąg przywiózł pierwszą nagrodę. Zespół powstał w 2004 r. i liczył wtedy około 20 osób. Z biegiem lat Złoty Krąg obrastał w doświadczenie, repertuar (ponad 150 pieśni, piosenek i przyśpiewek), stroje ludowe z różnych regionów naszego kraju. Od niedawna wyraźnie postawiono na rozwój i na młode pokolenie. Oprócz składu podstawowego istnieją teraz w łonie Złotego Kręgu dwa zespoły dziecięce. – Kruszynki nazywają się tak bo skupiają dzieci z Kruszyn, no i dlatego, że to nasze najmłodsze

pokolenie, czyli dzieci ze szkoły podstawowej – opowiada Ewa Kulka. – Druga grupę stanowią dzieci głównie ze Zgniłobłot, w wieku gimnazjalnym i to są Bobrowianki. Każda z tych grup składa się z 18 osób. Zespół dużo podróżuje z występami po całej Polsce. W ciągu roku jest to ponad 30 bliższych i dalszych podróży. Ich siedziba w Zgniłobłotach pełna jest pamiątek i nagród z tych wyjazdów. W jednym z kolejnych numerów zamieścimy reportaż z próby zespołu. Okiem obiektywu podejrzymy jak wygląda przygotowanie do występów.

Osiek

Mundurowa pod znakiem zapytania Od 1 września miała w Osieku rozpocząć działalność szkoła średnia o profilu mundurowym. Jej otwarcie stanęło pod znakiem zapytania, prawdopodobnie ze względu na niedopełnione formalności.

(magbet), fot. nadesłane

Szkoła o profilu mundurowym funkcjonuje już od kilku lat w Zespole Szkół w Jabłonowie

Ksiêgarnia ul. Hallera 3/5 Teresa Go³êbiewska

Najmłodsi członkowie zespołu, Kruszynki

R E K LAMA

Kolejna część zespołu to Małe Bobrowianki

Mundurowa Szkoła Techniczna w Osieku kształcić ma młodych ludzi w zawodzie technik logistyk. Z tym kuponem Nauka w systemie dziennym ma rabat na podrêczniki trwać cztery lata i zakończyć się maturą i egzaminem zawodo* kl. 3,5,6 Szko³y Podstawowe wym. Jej powstanie zapowiadano * kl. 2 i 3 Gimnazjum od wiosny, szukając gimnazja* ksi¹¿ki do szkó³ œrednich listów, którzy po zakończeniu tego etapu edukacji będą chcieli a tak¿e na wybrane pozosta³e pozycje w ksiêgarniznaleźć się w szeregach pierwszych uczniów osieckiej „mundurówki”. Jak się dowiedzieliśmy, mimo sporego zainteresowania szkołami tego typu, nie wiadomo czy nauka w niej rozpocznie się 1 września. Założycielem szkoły jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo Techniczne z Bydgoszczy, które prowadzi już kilka podobnych szkół na terenie województwa. Siedzibą stać się ma budynek

Zespół w pełnym składzie liczy 60 osób

miejscowego gimnazjum. Jego dyrektorka Elżbieta Gmińska powiedziała tylko, że stowarzyszenie nie otrzymało koniecznego pozwolenia ze starostwa. Z dalszymi pytaniami odesłała nas do jego prezesa Pawła Duzdowskiego, który niestety pozostaje nieuchwytny. – Wniosek który złożono w tej sprawie jest niekompletny – poinformował Stanisław Czajkowski, naczelnik wydziału odpowiedzialnego za sprawy oświaty w powiecie. – Wysłaliśmy do wnioskodawcy pismo z informacją o konieczności uzupełnienia braków. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy wnioskodawcy to zrobią, bo nikt w tej sprawie się ze mną nie kontaktował. O dalszych losach osieckiej szkoły mundurowej poinformujemy w kolejnych numerach. (magbet) fot. nadesłane


REKLAMA    9

Czwartek, 27 sierpnia 2015

  

  

  

    

3!'1$+'%+01=%'+'

*+,

 4>'$+'3!#>1%43' 8#%+45=!    

   

   

!"#$%!&$'(' )*+, )-./,"'%012

 

'8?+'@?4<#

*+,!34'1&'5

#1?4$2'%01 "#+>4"

 '>;(2@8'1+

 !"#$%&'$%(" #)

">#(9+!#"#=%+4

--6B-.6, )3281'&#14<%'(# 4&<#"C%

 67." )80$#"+' '1"98#1,

*" )3281'&#14<%'(# '9>#A

 !34:4(1'+ 67." )80$#"+' 143'12 ;<%+!#

    

          


Czwartek, 27 sierpnia 2015

HITY DNIA

15:50 Wspania³e stulecie 06:00 Audycje referendalne odc. 13 06:15 Program rozrywkowy - rozrywka 06:40 Oceany odc. 5 - dokument 07:35 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:35 Narodziny Solidarnoœci 08:40 Telezakupy 08:55 Egzamin z ¿ycia odc. 49 - serial 09:55 Dama w czarnym welonie odc. 11 - serial 11:00 Przystañ odc. 11 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:25 Smaki polskie 12:45 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 14:20 David Attenborough i cuda natury odc. 2 - dokument 14:45 Miasto ruin - dokument 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:25 Audycje referendalne - info 15:35 Program rozrywkowy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 100 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 101 - serial 18:35 Stra¿acy odc. 10 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz odc. 123 - serial 21:25 Sprawa dla reportera - dokument 22:25 Glina odc. 11, 12 - serial 00:25 Narodziny Solidarnoœci 00:35 Niepogodzeni - dokument 01:30 Naszaarmia.pl 01:55 Sprawa dla reportera - dokument 02:50 Notacje odc. 459 - dokument

18:00 Dr House 06:00 We dwoje odc. 8 - rozrywka 07:25 Revolution s. 2 odc. 1 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 52 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 432 - serial 10:30 Dr House s. 3 odc. 13 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 53 - serial 14:00 Szpital odc. 195 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 433 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 2 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 5 odc. 9 - serial 18:00 Dr House s. 3 odc. 14 - serial 19:00 ¯ony Hollywood odc. 8 - dokument 20:00 Same k³opoty - komedia 22:05 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 18 - serial 23:05 Przeklêty - horror 01:10 Sekrety magii odc. 472 - rozrywka

15:50 M jak mi³oœæ

20:10 Na Wspólnej

06:10 Lokatorzy odc. 176 - serial

06:15 Mango - Telezakupy

06:45 Audycje referendalne - info

08:00 Detektywi odc. 755 - serial

07:05 M jak mi³oœæ odc. 881 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1306 - serial 11:50 Na dobre i na z³e odc. 3 - serial 12:55 Na sygnale odc. 54 - serial 13:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 44 - dokument 13:55 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 15:10 Audycje referendalne odc. 14 - info 15:25 Mariolka prawdê ci powie odc. 14 - rozrywka 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1150 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 43 - serial 17:20 Rodzinka.pl odc. 44 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:45 Videoton FC - Lech Poznañ - pi³ka no¿na 20:50 Legia Warszawa - Zoria £ugañsk - pi³ka no¿na 23:10 Bez wstydu - film psychologiczny 00:45 Ma³a wielka mi³oœæ - komedia romantyczna 02:50 Aida odc. 10 - serial

08:35 Kacper i przyjaciele 06:00 Tata sam w domu odc. 10 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 26 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 33 - serial 08:00 Garfield Show odc. 40, 41 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 36 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 17, 18 - serial 10:00 Kosmos s. 2 odc. 10 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 126 - serial 12:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 13 - dokument 13:00 Policjantki i policjanci odc. 78 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 71, 72 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 127 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 14 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 79 - serial 20:00 Misja na Marsa - film sf 22:25 Abraham Lincoln kontra zombie - horror 00:30 Spadkobiercy odc. 20 - rozrywka 01:30 Interwencja 01:50 Graffiti 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 29 - serial

08:35 Ugotowani s. 4 odc. 12 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 10 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 81 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 330 - serial 12:35 Szpital odc. 226 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 840 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 841 - serial 15:00 Szko³a odc. 82 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2330 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 331 - serial 18:00 Szpital odc. 227 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2127 - serial 20:50 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 2 - rozrywka 21:50 Ksi¹¿ê w Nowym Jorku - komedia 00:10 Piêkne istoty- film fantastyczny 02:50 Uwaga!

19:00 Pingwiny z Madagaskaru 06:20 Kasia i Tomek odc. 3 - serial 06:50 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 4 - serial 07:55 Nash Bridges s. 5 odc. 83, 84 - serial 09:50 Niesamowite! odc. 5 - serial 10:15 Niesamowite! odc. 22 - serial 10:55 Sekret s. 4 odc. 261 - serial 12:05 Santa Diabla odc. 37 - serial 13:00 Za g³osem serca odc. 54 - serial 14:00 Kontrakt na mi³oœæ odc. 11 - serial 16:00 Niania s. 2 odc. 29 - serial 16:30 Niania s. 2 odc. 30 - serial 17:00 Trzej muszkieterowie odc. 3, 4 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 104, 105 - serial animowany 20:00 Ace Ventura: psi detektyw - komedia sensacyjna 21:50 Babcisynek - komedia 23:45 Bitwa o Ziemiê - film sf 02:00 Niesamowite! odc. 5 - serial 02:40 Spotkanie z ballad¹ odc. 27 - rozrywka

14:00 Pierwsza mi³oœæ 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 298 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 579, 580 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 100 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 343 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 2 odc. 86 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 299 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2116 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 101 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy s. 14 odc. 721 - serial 17:00 Dlaczego ja? odc. 586 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2117 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 380 - serial 20:05 Pokojówka na Manhattanie - komedia 22:15 Uciekaj¹ca panna m³oda - komedia 00:35 Moja najmilsza - musical 02:45 Tajemnice losu

„Pkojówka na Manhattanie” (2002r.) Polsat 20:05 Marisa Ventura po rozwodzie samotnie wychowuje syna, zarabiaj¹c na ¿ycie jako pokojówka luksusowego hotelu Beresford na Manhattanie. Podczas sprz¹tania apartamentu Caroline Lane, damy z wy¿szych sfer, Marisa mierzy dla zabawy jej sukniê.

„Same k³opoty” (1991r.) TVN 7 20:00 Chris i Diane wyruszaj¹ na wyprawê do Atlantic City. W podró¿y towarzyszy im para Brazylijczyków, Fausto i Renalda. Wycieczka przybiera zupe³nie nieoczekiwany przebieg, gdy w miasteczku Valkenvania Chris ignoruje znak stopu.

09:15 Reality Bites

12:25 Jutro idziemy do kina

07:05 Eurokultura odc. 47 - dokument 07:25 Doktor Murek odc. 5 - serial 08:35 Portrety wojenne odc. 3 - dokument 09:15 Reality Bites - komedia 11:00 Ksiêga przestrzeni odc. 10 - dokument 11:35 Program do czytania 11:50 Polska sztuka w Korei - dokument 12:25 Moj¹ biografi¹ jest moja bibliografia - Themersonowie - dokument 13:05 Eurokultura odc. 47 - dokument 13:25 Ludzie i bestie - dramat obyczajowy 15:25 Monid³o - film obyczajowy 16:10 Doktor Murek odc. 5 - serial 17:15 Portrety wojenne odc. 3 - dokument 17:50 Na pó³noc od Kalabrii - dokument 19:05 Gdzie diabe³ mówi dobranoc - dokument 19:20 Wyspa R.O. - film krótkometra¿owy 20:05 Wielki kawa³ek tortu w pu³apce na myszy odc. 8 - teatr 21:15 Ptaki - horror 23:25 Pu³apki rozwoju - dokument 01:00 W zawieszeniu - dramat obyczajowy 02:45 Ptaki - horror

06:40 Komunikaty Wojenne odc. 2 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Zaproszenie odc. 382 - przyroda i podró¿e 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 18 - dokument 09:05 Czas honoru odc. 68 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 - dokument 10:35 Powstañcy odc. 27 - dokument 10:45 Mak³owicz w podró¿y 11:20 Titanic - ostateczny scenariusz - dokument 12:25 Jutro idziemy do kina - dramat obyczajowy 14:15 18 strajkowych dni odc. 13 - dokument 14:30 Po co nam to by³o odc. 28 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 94 - dokument 16:25 By³a sobie Ziemia odc. 6 - serial 17:05 Strajk odc. 4 - dokument 18:05 Czas honoru odc. 69 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 - dokument 19:45 Duchy laguny Chuuk - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 41 - dokument 22:40 Szerokie tory odc. 120 - dokument 23:10 Historia kryminalistyki odc. 4 - dokument 00:00 Ja, robotnik budowlany - dokument 00:55 Zaproszenie odc. 382 - przyroda i podró¿e 01:25 "...Có¿eœ ty za pani..." - film wojenny

06:00 Po stronie prawdy - dokument 07:00 Sanktuarium Matki Bo¿ej o Z³otym Sercu w Beauraing 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Jay Jay Odrzutowiec - serial 09:00 Na zdrowie 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Bioetyczny detektyw 09:50 Dobra wiara, dobre tricki 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Za Wenecj¹ - Wyspy Laguny 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Idziemy… - dokument 13:20 Ludzie drogi - dokument 13:55 Spotkanie Ojca Œwiêtego Franciszka z Odnow¹ w Duchu Œwiêtym 03.07.2015 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 16:35 Naprotechnologia - dokument 16:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:00 Drabina Jakubowa 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Królewna Œnie¿ka - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Przyroda Ziemi Œwiêtej - droga nadmorska - dokument 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 23:00 Sanktuarium Matki Bo¿ej o Z³otym Sercu w Beauraing 23:50 Lusaka - City of Hope 00:00 Œwiat w obrazach


Pi¹tek, 28 sierpnia 2015

10:00 Przystañ

17:25 Rodzinka.pl

06:00 Audycje referendalne - info 06:15 Klan odc. 2773 - serial 06:40 Oceany odc. 6 - dokument 07:35 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:15 Pogoda poranna 08:20 Polityka przy kawie 08:40 Narodziny Solidarnoœci 08:45 Telezakupy 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 50 - serial 10:00 Przystañ odc. 12, 13 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Magazyn rolniczy 12:55 Oceany odc. 7 - dokument 14:00 M³odzi pytaj¹ o Sierpieñ - dokument 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Audycje referendalne odc. 16 - info 15:35 Program rozrywkowy - rozrywka 15:45 Wspania³e stulecie odc. 102 - serial 16:45 Czekamy na Œwiatowe Dni M³odzie¿y 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 103 - serial 18:35 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Barum w Zlínie - sporty motorowe 20:10 Pogoda 20:25 Surferka z charakterem - film biograficzny 22:20 Idealni nieznajomi - komedia romantyczna 23:50 Narodziny Solidarnoœci 00:00 Pogorzelisko - dramat wojenny 02:20 Palimpsest - thriller

06:15 Lokatorzy odc. 178 - serial 06:45 Audycje referendalne odc. 15 - info 07:05 M jak mi³oœæ odc. 882 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 11:05 Barwy szczêœcia odc. 1307 - serial 11:40 Na dobre i na z³e odc. 4 - serial 12:40 Na sygnale odc. 55 - serial 13:10 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 15:55 Kabaretowy Klub Dwójki odc. 10 - rozrywka 16:15 Audycje referendalne odc. 16 - info 16:30 M jak mi³oœæ odc. 1151 - serial 17:25 Rodzinka.pl odc. 45 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 6 - rozrywka 21:15 Rodzinka.pl s. 6 odc. 150 - serial 21:50 Rodzinka.pl odc. 151 - serial 22:30 Grimm odc. 17 - serial 23:20 Grimm odc. 18 - serial 00:15 Komicy - komediodramat 02:45 Matrix, czyli 1000 kabaretowych œwiatów - rozrywka

09:35 Kuchenne rewolucje 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 756 - serial 08:35 Ugotowani s. 5 odc. 1 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 11 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 82 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 331 - serial 12:35 Szpital odc. 227 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 842, 843 - serial 15:00 Szko³a odc. 83 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2331 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 332 - serial 18:00 Szpital odc. 228 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i Insygnia Œmierci: czêœæ II - film przygodowy 22:45 Odwa¿na - dramat kryminalny 01:15 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 6 - talk show 02:15 Uwaga! 02:30 Sekrety magii odc. 473 - rozrywka

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 299 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 581, 582 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 101 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 344 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 2 odc. 87 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 300 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2117 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 102 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy s. 14 odc. 722 - serial 17:00 Dlaczego ja? odc. 587 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2118 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 381 - serial 20:05 Pacyfikator - komedia 22:10 Ksi¹dz - film sensacyjny 00:00 Tsotsi - dramat kryminalny 02:15 Tajemnice losu

16:55 Prawo Agaty 05:30 We dwoje odc. 9 - rozrywka 06:55 Mêski typ s. 2 odc. 4 - talk show 07:25 Revolution s. 2 odc. 2 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 53 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 433 - serial 10:30 Dr House s. 3 odc. 14 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 54 - serial 14:00 Szpital odc. 196 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 434 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 3 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 5 odc. 10 - serial 18:00 Dr House s. 3 odc. 15 - serial 19:00 Greystoke: legenda Tarzana, w³adcy ma³p - film przygodowy 21:45 Rob Roy - dramat historyczny 00:40 Dopóki œmieræ nas nie roz³¹czy - film sensacyjny 02:35 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 18 - serial

08:00 Garfield Show 06:00 Tata sam w domu odc. 11 - rozrywka 07:00 Garfield Show odc. 36 , 37- serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 34 - serial 08:00 Garfield Show odc. 42, 43 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 37 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 19, 20 - serial 10:00 Kosmos s. 2 odc. 11 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 127 - serial 12:00 Pamiêtniki z wakacji odc. 40 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 79 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 73, 74 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 128 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 15 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 80 - serial 20:00 Twister - film katastroficzny 22:25 Inwazja rekinów - thriller 00:15 Lato dziewiêtnastolatki - film erotyczny 01:35 Interwencja 01:55 STOP Drogówka 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 32 - serial

HITY DNIA

17:50 W zawieszeniu

10:45 Okrasa ³amie przepisy

06:20 Kasia i Tomek odc. 4 - serial

07:15 Doktor Murek odc. 6, 7 - serial

06:50 Tequila i Bonetti w Rzymie

09:30 Portrety wojenne

06:40 Komunikaty Wojenne odc. 3 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Podró¿nik 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 19 - dokument 09:05 Czas honoru odc. 69 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 10:30 Powstañcy odc. 28 - dokument 10:45 Okrasa ³amie przepisy 11:40 Duchy laguny Chuuk - dokument 12:45 Historia telewizji odc. 4 - dokument 14:05 Nasz reporta¿ odc. 17 - dokument 14:25 18 strajkowych dni odc. 14 - dokument 14:45 Po co nam to by³o odc. 30 - rozrywka 15:50 Spór o historiê odc. 109 - dokument 16:25 By³a sobie Ziemia odc. 7 - serial 17:00 Strajk odc. 5 - dokument 17:35 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 106 - dokument 18:05 Czas honoru odc. 70 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 19:45 Wrak okrêtu Króla S³oñce - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 141, 142 - dokument 22:40 Szerokie tory odc. 130 - dokument 23:20 Wroc³awskie tropy "Warszawskich dzieci" - dokument 00:10 Nasz reporta¿ odc. 43 - dokument 00:45 Podró¿nik 01:20 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 7 - przyroda i podró¿e 02:20 Wielka wojna w ma³ych rêkach odc. 7 - dokument

17:00 Trzej muszkieterowie

„Idealni nieznajomi” (2004r.) TVP 1 22:00 Lloyd Rockwell to typowy zabiegany trzydziestoparolatek. Pracuje w du¿ej firmie w Nowym Jorku i nie ma czasu na ¿ycie prywatne. Susie Wilding jest zatrudniona w londyñskim oddziale tej samej firmy. Choæ sporo ich ³¹czy, nigdy siê nie spotkali i nic o sobie nie wiedz¹.

odc. 5 - serial 07:55 Nash Bridges s. 5 odc. 84 - serial 08:50 Nash Bridges s. 5 odc. 85 - serial 09:45 Kontrakt na mi³oœæ odc. 11 - serial 11:55 Santa Diabla odc. 38 - serial 12:55 Za g³osem serca odc. 55 - serial 13:50 Kontrakt na mi³oœæ odc. 12 - serial 16:00 Niania s. 2 odc. 30 - serial 16:30 Niania s. 3 odc. 31 - serial 17:00 Trzej muszkieterowie odc. 4, 5 - serial 19:00 Pingwuny z Madagastaru

„Harry Potter i Insygnia Œmierci: cz. II” (2011r.) TVN 20:00 Wp³ywy Voldemorta rosn¹. Jego zwolennicy zaczynaj¹ pe³niæ coraz istotniejsze role w Ministerstwie Magii. Po œmierci Dumbledore'a dyrektorem szko³y w Hogwarcie zostaje poplecznik Ksiêcia Ciemnoœci. Harry, Ron i Hermiona opuszczaj¹ Hogwart i rozpoczynaj¹ zlecon¹ misjê.

odc. 105, 106 - serial animowany 20:00 Hooligans III - film sensacyjny 21:55 Zlecenie na œmieræ - thriller 23:45 Zejœcie - horror 01:45 Spotkanie z ballad¹ odc. 28 - rozrywka 02:50 JRG w akcji odc. 11 - rozrywka

odc. 4 - dokument 10:05 Czy mo¿na siê przysi¹œæ? - film krótkometra¿owy 10:50 Ksiêga przestrzeni odc. 11 - dokument 11:30 To nie tak 12:05 Libera - przewodnik po sztuce odc. 35 - kultura 12:25 Planeta Kirsan - dokument 13:30 ¯o³nierz i s³oñ - komedia 15:00 Doktor Murek odc. 6, 7 - serial 17:15 Portrety wojenne odc. 4 - dokument 17:50 W zawieszeniu - dramat obyczajowy 19:25 Kilka opowieœci o cz³owieku - dokument 20:00 Informacje kulturalne 20:30 Z ostatniej chwili - dramat kryminalny 22:10 Ju Dou - dramat obyczajowy 00:00 Informacje kulturalne 00:30 Jacques Loussier na Avo Session 01:35 Café de Flore - dramat obyczajowy

06:00 Król Dawid odc. 20 - serial 07:00 Trzeci Testament - œwiêty Augustyn - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Królewna Œnie¿ka odc. 46 09:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 09:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Peru-Piura - dokument 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Matka Teresa - film animowany 13:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Przyroda Ziemi Œwiêtej - droga nadmorska - dokument 14:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 15:00 Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia 15:20 Mocni w wierze 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Moja Mongolia - dokument 17:00 Na tropie 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte m³odych 18:55 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:00 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 19:30 Parauszek i przyjaciele - serial 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Król Dawid odc. 20 - serial 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 23:00 Trzeci Testament - œwiêty Augustyn - dokument 00:00 Œwiat w obrazach


Sobota, 29 sierpnia 2015

HITY DNIA

10:20 Surferka z charakterem

„Cast Away. Poza œwiatem” (2000r.) TVN 20:00 Chuck Noland jest mened¿erem w amerykañskiej firmie kurierskiej Federal Express. Jego praca wymaga ci¹g³ego przemieszczania siê po ca³ym œwiecie. Noland, fanatyk organizacji bezgranicznie oddany pracy, jest w zawodzie numerem jeden.

„Strzelaj¹c œmiechem” (1993r.) TV Puls 16:30 Detektyw Jack Colt oraz jego partner Wes Luger staraj¹ siê rozwi¹zaæ sprawê zabójstwa by³ej partnerki Lugera. W czasie œledztwa wpadaj¹ na trop organizacji przestêpczej dowodzonej przez pozbawionego skrupu³ów genera³a Mortarsa.

13:55 Greystoke: legenda Tarzana, w³adcy ma³p 05:45 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 10 - rozrywka 06:50 Mêski typ s. 2 odc. 5 - talk show 07:20 Mango - Telezakupy 09:25 Dwóch i pó³ s. 9 odc. 18 - serial 09:50 ¯ony Hollywood odc. 5 - dokument 10:50 ¯ony Hollywood odc. 6 - dokument 11:50 Prawo Agaty s. 5 odc. 6 - serial 12:55 Prawo Agaty s. 5 odc. 7 - serial 13:55 Greystoke: legenda Tarzana, w³adcy ma³p - film przygodowy 16:40 Vinci - komedia kryminalna 19:00 Masz wiadomoœæ - komedia 21:35 Bill - komedia 23:35 Terminator - film sf 01:50 The Following s. 2 odc. 3 - serial 02:55 Sekrety magii odc. 474 - rozrywka

09:20 Operacja "S³oñ" 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 47 - serial 07:00 Garfield Show odc. 38 - serial 07:15 Garfield Show odc. 39 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 35 - serial 08:00 Garfield Show odc. 44 - serial 08:15 Garfield Show odc. 45 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 38 - serial 09:05 Garfield Show - serial 09:20 Operacja "S³oñ" - film przygodowy 11:35 Policjantki i policjanci odc. 78, 79, 80 - serial 14:35 102 minuty, które zmieni³y Amerykê - dokument

06:00 Audycje referendalne - info 06:20 Ekspres mi³osierdzia odc. 23 - dokument 06:50 Pe³nosprawni - magazyn 07:10 Las bli¿ej nas 07:30 Odnawialne Ÿród³a energii 08:00 Rok w ogrodzie 08:25 Naszaarmia.pl 08:50 Innowacje dla Ciebie 09:20 Chichot losu odc. 13 - serial 10:20 Surferka z charakterem - film biograficzny 12:10 Narodziny Solidarnoœci 12:25 Okrasa ³amie przepisy 13:05 Wakacyjny peleton gwiazd odc. 5 - rozrywka 13:35 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 15:35 Audycje referendalne - info 2015 15:50 Downton Abbey s. 2 odc. 6 - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Komisarz Alex odc. 45 - serial 18:30 Dama w czarnym welonie odc. 11 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:10 Pogoda 20:15 Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Barum w Zlínie - sporty motorowe 20:30 Eska Music Awards - Szczecin 2015 - rozrywka 22:55 American Pie: Wesele - komedia 00:35 Narodziny Solidarnoœci 00:45 Zemsta odc. 21 - serial 01:30 Zemsta odc. 22 - serial 02:25 Downton Abbey s. 2 odc. 6 - serial

12:45 Œpi¹ca królewna 06:00 Dy¿ur s. 3 odc. 33 - dokument 06:30 Dy¿ur s. 3 odc. 34 - dokument 07:00 Taki jest œwiat 07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 87 - dokument 08:25 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 41-44 - dokument 10:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 82 - dokument 11:05 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 86 - dokument 11:35 Walka o baga¿ s. 3 odc. 3 - dokument 12:05 Walka o baga¿ s. 3 odc. 4 - dokument 12:45 Œpi¹ca królewna - film fantastyczny 14:20 Olbrzym z jeziora

15:40 102 minuty, które zmieni³y

- film przygodowy

Amerykê - dokument

16:30 Strzelaj¹c œmiechem

16:45 Niezniszczalny - thriller 19:00 Galileo 20:00 Wierna jak pies. Policjantki i policjanci - film obyczajowy 21:40 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 55 - serial 23:05 Nimfa - horror 01:05 Rozstanie - thriller

- komedia 18:20 Ace Ventura: psi detektyw - komedia sensacyjna 20:00 Kontakt bezpoœredni - film sensacyjny 21:50 Maczeta - film sensacyjny 00:00 Uniwersalny ¿o³nierz: Dzieñ odrodzenia - film sf 02:25 Taki jest œwiat

16:15 Du¿y, gruby k³amczuch

13:15 WyobraŸ sobie

10:40 Pacyfikator

06:40 Audycje referendalne - info

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:05 M jak mi³oœæ odc. 1150 - serial

07:55 Top wings s. 3 odc. 10

07:50 JeŸdŸcy smoków

08:00 Pytanie na œniadanie

- rozrywka

10:35 Dom odc. 11 - serial

08:30 Dzieñ dobry wakacje

12:20 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie

11:00 Na Wspólnej odc. 2124, 2125

- lekkoatletyka 14:00 Familiada - rozrywka 14:40 Rodzinka.pl odc. 150 - serial 15:15 Kabaretowe hity 2012 roku odc. 1 - rozrywka 15:50 Audycje referendalne - info

- serial 11:50 Na Wspólnej odc. 2126, 2127 - serial 12:45 Mêskie granie 2015 13:15 WyobraŸ sobie - komediodramat

16:00 S³owo na niedzielê

15:25 Odlotowy ogród

16:15 Du¿y, gruby k³amczuch

16:00 Project Runway s. 2 odc. 13

- komedia 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Postaw na milion - kulisy - dokument

- rozrywka 17:00 Ugotowani s. 8 odc. 7 - rozrywka 18:00 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 2 - rozrywka 19:00 Fakty

19:05 Postaw na milion - rozrywka

19:25 Sport

20:10 Œwiêtokrzyska Gala

19:35 Pogoda

Kabaretowa odc. 1, 2, 3

19:45 Uwaga!

- rozrywka

20:00 Cast Away. Poza œwiatem

23:35 £up - thriller 01:30 Damian Syjonfam 02:30 M³ode wilki 1/2 - film sensacyjny

- film przygodowy 23:00 Bez smyczy - komedia romantyczna 01:10 Carrie - horror

09:00 Pokuszenie

18:00 Czas honoru

07:05 Informacje kulturalne 07:30 Dzieci z naszej szko³y odc. 9 - serial 07:50 Dzieci z naszej szko³y odc. 10 - serial 08:25 Design odc. 25 - dokument 09:00 Pokuszenie - dramat psychologiczny 10:55 Poprzez pi¹ty wymiar - film krótkometra¿owy 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:05 Informacje kulturalne 12:35 W³odzimierz Wysocki i Marina Vlady. Ostatni poca³unek - dokument 13:40 Rekord œwiata - dramat spo³eczny 15:00 Koncert ¿yczeñ - Mieczys³aw Fogg - rozmowa 15:10 Starszy pan. I'm Sorry - rozrywka 15:50 Koncert ¿yczeñ - Mieczys³aw Fogg - rozmowa 16:10 Literacki Sopot 2015 - dokument 16:55 Pajêczarki - komedia 18:55 Potêga soulu odc. 4 - dokument 20:05 Pelle zwyciêzca - dramat obyczajowy 22:40 Z daleka widok jest piêkny - film obyczajowy 00:15 James Brown: Live at Montreux 01:40 Blue Valentine - dramat obyczajowy

06:40 Komunikaty Wojenne odc. 4 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Naturalnie zakrêceni 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 20 - dokument 09:05 Czas honoru odc. 70 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 10:40 Wrak okrêtu Króla S³oñce - dokument 11:45 Konkwistador. Historia Gonzala Guerery - dokument 12:50 Dziobem i pazurem - dokument 13:55 Szerokie tory odc. 92 - dokument 14:25 Powstañcy odc. 29 - dokument 14:40 Wielka gra - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 99 - dokument 16:25 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 12 - dokument 17:00 Ko³o historii odc. 30 - dokument 17:35 Cafe Historia 18:00 Czas honoru odc. 71 - serial 18:55 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 19:40 Bohater naszych czasów - dokument 20:15 Je¿eli zapomnimy o nich - dokument 21:25 Bard - dokument 23:10 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 63 - dokument 23:45 Szpiedzy w Warszawie odc. 4 - serial 00:45 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 01:25 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 8 - przyroda i podró¿e 02:30 Wielka wojna w ma³ych rêkach odc. 8 - dokument

odc. 16 - serial 08:25 Marley i ja: Szczeniêce lata - komedia 10:05 Ewa gotuje 10:40 Pacyfikator - komedia 12:40 Kto pierwszy, ten lepszy - komedia romantyczna 14:40 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 124 - serial 15:40 Trudne sprawy s. 9 odc. 515 - serial 16:40 Dlaczego ja? odc. 622 - serial 17:40 Nasz nowy dom odc. 40 - rozrywka 18:40 Mistrz zakupów odc. 13 - rozrywka 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 382 - serial 20:00 Polsat SuperHit Festiwal 2015 22:00 Niebezpieczny cz³owiek - film sensacyjny 00:15 Polowanie na rekina - thriller 02:15 Tajemnice losu

06:00 Effetha - okno na œwiat 06:50 Powrót Feniksa - odbudowa teatru La Fenice w Wenecji 07:25 Powrót do Domu Ojca 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Westerplatte m³odych 08:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:00 Sanktuarium Matki Bo¿ej w Laus we Francji - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Ocaliæ od zapomnienia 10:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:35 Polski punkt widzenia 11:00 Kropelka radoœci - dla dzieci 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 12:50 Na tropie 13:20 Siódmy sakrament 13:45 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 13:50 Niezwyk³oœci przyrody Nowej Zelandii - dokument 14:00 Król Dawid odc. 20 - serial 14:55 Powrót Feniksa - odbudowa teatru La Fenice w Wenecji 15:30 Powrót do Domu Ojca 16:00 Informacje dnia 16:10 Effetha - okno na œwiat 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Spotkanie z Magd¹ Buczek 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Targ niewini¹tek - dokument 23:30 Ciep³y powiew po³udnia 23:50 Hwange - dokument 00:00 Œwiat w obrazach


Niedziela, 30 sierpnia 2015

10:05 Alternatywy 4

06:20 Samochodzik i templariusze

06:15 Audycje referendalne - info 2015 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach 08:00 Tydzieñ 08:25 Pawe³ z Tarsu - pojednanie œwiatów odc. 11 - dokument 09:05 Ziarno odc. 537 - dla m³odzie¿y 09:35 Program rozrywkowy - rozrywka 10:05 Alternatywy 4 odc. 9 - serial 11:25 Narodziny Solidarnoœci 11:30 Europa to my 11:35 Droga do zdrowia. Magazyn biegacza - magazyn 11:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:00 Anio³ Pañski - info 12:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:50 JeŸdzieckie Grand Prix Wolnej Polski w Jakubowicach - jeŸdziectwo 13:50 Tornister pe³en uœmiechu 14:05 Korzenie odc. 11, 12 - serial 15:55 Audycje referendalne - info 16:05 Tornister pe³en uœmiechu 16:30 Teleexpress 16:45 Pogoda 16:55 Europa to my 17:00 Gwiazdy TVP - Gwiazdy TVN - pi³ka no¿na 18:40 Europa to my 18:50 Eska Music Awards 2014 - rozrywka 19:20 Wiadomoœci naukowe 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Pó³maraton Gryf - maraton 20:10 Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Barum w Zlínie - sporty motorowe 20:15 Pogoda 20:25 Diana: Ostatnie dni ksiê¿niczki - film telewizyjny 21:30 Europa to my 22:40 Do bia³ego rana odc. 23, 24 - serial 23:25 Kolumbowie odc. 5 - serial 00:25 Narodziny Solidarnoœci 00:35 American Pie: Wesele - komedia 02:20 Déja vu - komedia kryminalna

06:00 Audycje referendalne odc. 19 - info 06:20 Samochodzik i templariusze odc. 5 - serial 07:05 M jak mi³oœæ odc. 1151 - serial 10:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 8 - dokument 11:10 Mak³owicz w podró¿y 11:40 Kabaretowe hity 2013 roku odc. 3 - rozrywka 12:20 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 12:30 Mistrzostwa Œwiata w Pekinie - lekkoatletyka 14:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 151 - serial 15:25 Audycje referendalne odc. 20 - info 15:40 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy - rozrywka 16:25 Na dobre i na z³e odc. 603 - serial 17:25 Na sygnale odc. 63 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Hity kabaretu odc. 12 - rozrywka 20:05 150 lat Katowic 22:25 Paranienormalni Tonight - ekstra - rozrywka 23:25 Klucz do koszmaru - horror 01:15 £up - thriller

11:45 Ksi¹¿ê w Nowym Jorku

15:20 Woda dla s³oni

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Maja w ogrodzie

07:50 JeŸdŸcy smoków

08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzieñ dobry wakacje 11:00 Przed meczem - wielki mecz 11:10 Co za tydzieñ 11:35 Przed meczem - wielki mecz 11:45 Ksi¹¿ê w Nowym Jorku - komedia 14:05 Przed meczem - wielki mecz 14:15 Harry Potter i Insygnia

odc. 18 - serial 08:20 JeŸdŸcy smoków odc. 19 - serial 10:55 Mistrz zakupów odc. 13 - rozrywka 11:05 Dobra wró¿ka II - komedia 13:00 Rycerze z Szanghaju - komedia sensacyjna

Œmierci: czêœæ II

15:20 Woda dla s³oni - melodramat

- film przygodowy

17:45 Nasz nowy dom odc. 41

17:00 Wielki mecz TVP vs. TVN 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:30 Kroniki Mêskiego Grania 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 ZapowiedŸ - thriller 22:25 Wejœcie smoka - film sensacyjny 00:30 Partnerki s. 3 odc. 13 - serial 01:30 Uwaga! 01:45 Sekrety magii odc. 475 - rozrywka

- rozrywka 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 383 - serial 20:00 Jak rozpêta³em II wojnê œwiatow¹ odc. 3 - komedia 21:45 Skazani na Shawshank - dramat psychologiczny 00:50 Zdrady odc. 24 - serial 02:00 Magazyn sportowy - magazyn

17:35 Masz wiadomoœæ 05:20 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 11 - rozrywka 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 6 - talk show 07:00 Mango - Telezakupy

07:00 Garfield Show 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 48 - serial 07:00 Garfield Show odc. 40, 41 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 36 - serial

09:05 Kamufla¿ s. 3 odc. 7 - serial

08:00 Garfield Show odc. 46 - serial

10:05 ¯ony Hollywood

08:15 Garfield Show odc. 47 - serial

odc. 7 - dokument 11:05 ¯ony Hollywood odc. 8 - dokument

08:35 Kacper i przyjaciele odc. 39 - serial 09:00 Kopciuszek - komedia romantyczna

12:05 Prawo Agaty s. 5 odc. 8 - serial

10:55 Galileo

13:05 Prawo Agaty s. 5 odc. 9 - serial

11:55 Operacja "S³oñ"

14:05 Prawo Agaty s. 5 odc. 10 - serial 15:10 Chisum - western

- film przygodowy 14:10 Twister - film katastroficzny 16:40 Misja na Marsa - film sf 19:00 Galileo

17:35 Masz wiadomoϾ - komedia

20:00 Niezniszczalny - thriller

20:00 Szeregowiec Ryan

22:25 Pokój 112 - Policjantki

- film wojenny 23:30 Pan i pani Smith - komedia sensacyjna 02:00 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 6 - serial

i policjanci - film obyczajowy 00:00 22 minuty - film sensacyjny 01:45 Zagadki kryminalne odc. 11 - dokument 02:45 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 33 - serial

HITY DNIA

16:25 Smokiem i mieczem

13:45 W imiê ojca

06:00 Dy¿ur s. 3 odc. 35 - dokument

07:05 Informacje kulturalne

06:30 Niesamowite!

07:25 Dzieci z naszej szko³y

odc. 2, 3, 4 - serial 08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 83-85 - dokument 09:35 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 87 - dokument 10:10 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 12 - dokument 10:40 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 13 - dokument 11:05 £owcy okazji s. 4 odc. 5, 6, 7 - dokument 12:45 Asterix kontra Cezar - film animowany 14:15 Zaginiony medalion: przygoda Billy'ego Stone'a - film fantastyczny 16:25 Smokiem i mieczem - film przygodowy 18:15 Bibliotekarz III - przeklêty kielich Judasza - film przygodowy 20:00 Babylon A.D. - film sf 22:00 Cz³owiek z blizn¹ - thriller 01:30 Dy¿ur odc. 3 - dokument 02:10 JRG w akcji odc. 10 - rozrywka 02:45 Spotkanie z ballad¹ odc. 30 - rozrywka

odc. 11, 12, 13 - serial 08:40 Czes³aw Niemen - dokument 09:50 Pelle zwyciêzca - dramat obyczajowy 12:25 Informacje kulturalne 12:50 Design odc. 25 - dokument 13:20 Happy End - dokument 13:45 W imiê ojca - film biograficzny 16:05 Andrea Bocelli - koncert z Toskanii 17:15 Studio Kultura - Niedziela z... 18:15 Zbigniew Wodecki '94 - kultura 18:50 Kaprysy Andrzeja Trzaskowskiego - Zbigniew Wodecki - rozrywka 19:25 Szlakiem Kolberga - Zbigniew Wodecki odc. 1 - kultura 20:05 We mgle - dramat wojenny 22:20 Studio Kultura 22:25 Sposób bycia - dokument 22:55 Daj mi to - dokument 23:40 Wyspa R.O. - film krótkometra¿owy 00:20 Osio³ek Magdany - dramat obyczajowy 01:20 Jak g³êboki jest ocean? - film krótkometra¿owy 01:55 M³oda Kultura

15:10 Defilada 06:40 Komunikaty Wojenne odc. 5 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Naturalnie zakrêceni 08:00 Kod tajemnicy fatimskiej - dokument 09:05 Czas honoru odc. 71 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 10:40 Cieñ radiostacji - dokument 11:30 Powstañcy odc. 30 - dokument 11:50 Bohater naszych czasów - dokument 12:25 18 strajkowych dni odc. 15 - dokument 12:40 Szerokie tory odc. 41 - dokument 13:20 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 3 - przyroda i podró¿e 14:25 Pies - komedia 15:10 Defilada - dokument 16:20 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 63 - dokument 17:00 Zaczê³o siê w Gdañsku - dokument 17:35 Ex libris 18:00 Czas honoru odc. 72 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 19:40 Solidarnoœæ, Solidarnoœæ... - dramat spo³eczny 21:45 Docenia³am ka¿dy prze¿yty dzieñ - dokument 22:45 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 12 - dokument 23:20 Nicolas Le Floch odc. 1 - serial 00:25 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 01:10 Inny œwiat - dokument

06:10 Przygody Kamili odc. 2 - film obyczajowy 07:40 Matki dzieci niczyich 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:05 Polski punkt widzenia 08:30 Z Parlamentu Europejskiego 09:00 Spotkanie z Magd¹ Buczek - dla dzieci 09:15 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 09:20 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Msza Œwiêta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 10:30 Ja Pawe³ - dokument 11:00 Chwa³a Pani: Pieœni dla Maryi 12:00 Anio³ Pañski z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem 12:20 Wieœ - to te¿ Polska 13:30 Sól ziemi 14:15 Matki dzieci niczyich 14:30 Przygody Kamili odc. 1 - film obyczajowy 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert ¿yczeñ 17:00 Nasz Max i jego przygoda z Bibli¹ odc. 8 - serial 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Retrospekcja 19:30 Lataj¹cy dom odc. 22 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Biblioteka Watykañska - dokument 22:10 Jak my to widzimy 22:40 Historia królowej Estery odc. 10 - serial 23:30 Ogrody Castel Gandolfo 00:00 Œwiat w obrazach

„ZapowiedŸ” (2009r.) TVN 20:00 Z okazji otwarcia szko³y w Bostonie dzieci maj¹ narysowaæ, jak bêdzie wygl¹da³ œwiat za 50 lat. Jedna z uczennic oddaje kartkê zapisan¹ cyframi. Pó³ wieku póŸniej uczniowie otrzymuj¹ prace rówieœników sprzed lat. Dzie³o wype³nione cyferkami wpada w oko astrofizykowi.

„Asterix kontra Cezar” (1985r.) TV Puls 12:45 W drodze na polowanie Obelix spotyka piêkn¹ dziewczynê, w której zakochuje siê od pierwszego wejrzenia. Falbala jest córk¹ jednego z galijskich wodzów. Jego mi³oœæ nie zostaje odwzajemniona. Dziewczyna kocha Tragikomiksa, który w³aœnie wróci³ do wioski.


Poniedzia³ek, 31 sierpnia 2015

HITY DNIA

14:00 Tysi¹c i jedna noc 06:15 Audycje referendalne - info 06:30 Sprawa dla reportera 07:20 Telezakupy 07:40 Czas dla Ciebie. Pasje 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:35 Narodziny Solidarnoœci 08:40 Telezakupy 09:00 Ranczo odc. 1 - serial 10:05 Korzenie odc. 11, 12 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Ocalony œwiat odc. 4 - dokument 13:20 David Attenborough i cuda natury odc. 3 - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:25 Audycje referendalne - info 15:35 Program rozrywkowy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 161 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 18:00 Klan odc. 2777 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Festiwal - inny 20:01 Sport 20:05 Tauron Lang Team Race - kolarstwo 20:12 Pogoda 20:25 My, Naród 22:05 Diana: Ostatnie dni ksiê¿niczki - film telewizyjny 23:05 Prawdziwe psy - Krzysiek i S³awek - dokument 23:50 Vinegar Hill - dramat obyczajowy 01:20 Narodziny Solidarnoœci 01:25 Notacje odc. 478 - dokument 01:40 Œwiat siê krêci 02:30 Diana: Ostatnie dni ksiê¿niczki - film telewizyjny

15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska 05:25 We dwoje odc. 10 - rozrywka 06:50 Mêski typ s. 2 odc. 7 - talk show 07:25 Revolution s. 2 odc. 3 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 54 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 434 - serial 10:25 Dr House s. 3 odc. 15 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 55 - serial 14:00 Szpital odc. 197 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 435 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 4 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 5 odc. 11 - serial 18:00 Dr House s. 3 odc. 16 - serial 19:00 Dr House s. 3 odc. 17 - serial 20:00 Dopóki œmieræ nas nie roz³¹czy - film sensacyjny 22:00 The Following s. 2 odc. 4 - serial 23:00 Bill - komedia 00:55 Alcatraz odc. 13 - serial 01:55 Sekrety magii odc. 476 - rozrywka

12:35 XXI Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2015 06:20 Coœ dla Ciebie 06:45 Audycje referendalne - info 07:05 M jak mi³oœæ odc. 883 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1307 - serial 11:35 Na dobre i na z³e odc. 5 - serial 12:35 XXI Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2015 odc. 1, 2 - rozrywka 14:35 Audycje referendalne - info 14:50 Imperium mi³oœci odc. 1 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:00 Pogoda - kraj 16:10 M jak mi³oœæ odc. 1151 - serial 17:00 Tajna historia UFO - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1307, 1308 - serial 20:40 M jak mi³oœæ odc. 1152 - serial 21:40 Kulisy serialu "M jak mi³oœæ" - dokument 21:50 Tomasz Lis na ¿ywo 22:55 Tajemnice III Rzeszy odc. 6 - dokument 23:55 Skandal odc. 13 - serial 00:50 Klucz do koszmaru - horror 02:45 Dr House s. 8 odc. 178 - dokument

09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów 06:00 Tata sam w domu odc. 12 - rozrywka 07:00 Garfield Show odc. 42, 43 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 37 - serial 08:00 Garfield Show odc. 48, 50 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 40 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 21, 22 - serial 10:00 Kosmos s. 2 odc. 12 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 128 - serial 12:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 16 - dokument 13:00 Policjantki i policjanci odc. 80 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 75 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 1 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 129 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 3 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 81 - serial 20:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 10, 11 - dokument 21:00 Apokalipsa - II wojna œwiatowa odc. 5 - dokument 22:10 Galileo 00:10 Spadkobiercy odc. 21 - rozrywka 01:10 STOP Drogówka 02:10 Tak czy nie 02:45 Eliminacje Mistrzostw Europy we Francji - pi³ka no¿na

10:55 Wielki mecz TVP vs. TVN 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi odc. 757 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Wielki mecz TVP vs. TVN 13:00 Szpital odc. 228 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 332 - serial 15:00 Szko³a odc. 84 - serial 16:00 Rozmowy w toku - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 333 - serial 18:00 Szpital odc. 229 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2128 - serial 20:50 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 856 - serial 21:30 Ostre ciêcie 22:15 Kossakowski. Inicjacja odc. 4 - dokument 22:45 Usterka s. 4 odc. 5 - serial 23:20 Revolution odc. 9 - serial 00:20 Kamufla¿ s. 3 odc. 15 - serial 01:20 Co za tydzieñ 01:50 Uwaga! 02:15 Sekrety magii odc. 476 - rozrywka

19:00 Pingwiny z Madagaskaru

17:00 Poznaj swoje prawa 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 300 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 583, 584 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 103 - serial 11:00 Dlaczego ja? odc. 345 - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 151 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 5 odc. 301 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2118 - serial 14:45 S³oiki odc. 14 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy s. 14 odc. 723 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 1 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2119 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 384 - serial 20:05 Faceci w czerni III - film sf 22:15 Akt odwagi - film sensacyjny 00:30 Niebiañska przepowiednia - film przygodowy 02:45 Tajemnice losu

20:20 Plac Zbawiciela

06:00 Kasia i Tomek odc. 5 - serial

07:35 Afisz kulturalny

06:30 Nash Bridges s. 5 odc. 85

08:20 Stones in Exile - dokument

- serial 07:30 Nash Bridges s. 5 odc. 86 - serial

09:30 Zanim opadn¹ liœcie - dokument

08:30 Kontrakt na mi³oœæ

10:05 Siedem czerwonych ró¿, czyli

odc. 12 - serial

Benek Kwiaciarz o sobie

11:00 Santa Diabla odc. 39 - serial 12:00 Za g³osem serca odc. 56 - serial 13:00 Kontrakt na mi³oœæ odc. 13 - serial 15:30 Arrow odc. 1 - serial 16:35 Arrow odc. 2 - serial 17:35 13. posterunek s. 2 odc. 1 - serial 18:15 13. posterunek s. 2 odc. 2 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 101 - serial 19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 102 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 20 - serial 20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 21 - serial 21:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 222 - serial 22:55 Cz³owiek z blizn¹ - thriller 02:35 Taki jest œwiat

i o innych - komedia 11:30 Studio Kultura - Niedziela z... 12:40 Projekt "Harnasie" - dokument 13:30 W imiê ojca - film biograficzny 16:05 Stones in Exile - dokument 17:15 Zanim opadn¹ liœcie - dokument 17:50 One - film krótkometra¿owy 18:20 Ja te¿! - dramat obyczajowy 20:20 Plac Zbawiciela - dramat obyczajowy 22:20 Nasza zima z³a - film krótkometra¿owy 22:50 Libera - przewodnik po sztuce - kultura 23:10 Videogalerie odc. 129 - kultura 01:10 Sen o Afryce - dramat psychologiczny 02:55 Doktor - film krótkometra¿owy

„Faceci w czerni III” (2012r.) Polsat 20:05 Agent J od lat próbuje zrozumieæ i polubiæ sarkastycznego i ma³omównego partnera, który wci¹¿ jest dla niego zagadk¹. Gdy ¿ycie K i los planety s¹ zagro¿one, J decyduje siê na desperacki krok. Mê¿czyzna wyrusza w podró¿ w czasie, ¿eby przywróciæ sprawom w³aœciwy bieg.

„Diana: Ostatnie dni ksiê¿niczki” (2007r.) TVP 1 22:25 Rekonstrukcja zdarzeñ z 31 sierpnia 1997 roku, dokonana 10 lat po tragicznej œmierci lady Diany Spencer w wypadku samochodowym, uwzglêdniaj¹ca dane z oficjalnego raportu policyjnego z 4-letniego œledztwa w tej sprawie.

18:00 Czas honoru 06:40 Komunikaty Wojenne odc. 6 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Skazani na Owcz¹ Górê odc. 1 - dokument 08:05 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 3 - przyroda i podró¿e 09:10 Czas honoru odc. 72 - serial 10:00 Powstañcy odc. 31 - dokument 10:10 Mak³owicz w podró¿y 10:40 Spór o historiê - dokument 11:20 Bez komentarza 12:25 17 dni 13:25 Z archiwum "S" 13:55 Bez komentarza 14:25 Miêdzy œwiatami - dokument 15:30 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 16:05 Sensacje XX wieku odc. 141, 142 - dokument 17:00 Sierpieñ - dokument 17:40 Flesz historii 18:00 Czas honoru odc. 73 - serial 19:05 By³a sobie Ziemia odc. 8 - serial 19:45 Honor miasta - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii 21:35 Sensacje XX wieku odc. 150, 148 - dokument 22:40 Operacja Himmler - dramat obyczajowy 00:10 Codzienny PRL odc. 1, 2 - dokument 01:00 Cafe Historia 01:25 Flesz historii 01:45 Rakowiecka - dokument 02:55 Wspania³e stulecie s. 3 odc. 140 - serial

06:00 Watykan - dokument 07:00 Biblioteka Watykañska - dokument 07:30 Ogrody Castel Gandolfo - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Wieœ - to te¿ Polska 09:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:30 Biblioteka Watykañska - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:30 Ogrody Castel Gandolfo - dokument 11:55 Retrospekcja 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Sól ziemi 13:05 Matki dzieci niczyich - dokument 13:20 Koncert ¿yczeñ 14:10 Historia królowej Estery odc. 10 - serial 15:00 Watykan - dokument 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie - dokument 16:30 Spotkanie z Bibli¹ 16:50 Œwiadkowie - dokument 17:20 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:25 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Janowie Lubelskim - info 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jezus - królestwo bez granic odc. 7 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Piêkna i Bestia - film przygodowy 23:30 Nadzieja na s³oñce - dokument 00:00 Œwiat w obrazach


Wtorek, 1 wrzeœnia 2015

14:05 Nad rozlewiskiem

12:35 Imperium mi³oœci

06:15 Audycje referendalne - info 06:30 David Attenborough i cuda natury odc. 3 - dokument 07:00 Notacje odc. 486 - dokument 07:15 ¯o³nierze führera podbijaj¹ Polskê - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:35 Narodziny Solidarnoœci 08:40 Historia dla ciebie - pamiêæ.pl 08:55 Ranczo odc. 2 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 1 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 161 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Przepis dnia 12:50 Oceany odc. 8 - dokument 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 2 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Audycje referendalne - info 15:35 Program rozrywkowy - rozrywka 15:45 Narodziny Solidarnoœci 15:50 Wspania³e stulecie odc. 162 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2778 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa – magazyn 20:10 Pogoda 20:25 Nadchodzi Polly - komedia romantyczna 22:05 Genera³ bandytów odc. 1 - serial 23:05 B³êkitna fala II - melodramat 01:05 Nadchodzi Polly - komedia romantyczna 02:40 Historia dla ciebie - pamiêæ.pl

06:15 Program ekumeniczny 06:45 Audycje referendalne - info 07:05 M jak mi³oœæ odc. 884 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1308 - serial 11:30 Na dobre i na z³e odc. 6 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 1 - serial 13:30 150 lat Katowic 14:35 Audycje referendalne - info 14:50 Imperium mi³oœci odc. 2 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:05 Pogoda - kraj 16:10 M jak mi³oœæ odc. 1152 - serial 17:05 Sekretne ¿ycie psów - dokument 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1308, 1309 - serial 20:40 M jak mi³oœæ odc. 1153 - serial 21:40 Kulisy serialu "M jak mi³oœæ" - dokument 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Tajemnice III Rzeszy odc. 2 - dokument 00:00 Krew z krwi odc. 2 - serial 00:55 Instynkt odc. 1 - serial 01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów 02:55 Tajemnice III Rzeszy odc. 2 - dokument

21:30 A¿ po sufit! 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi odc. 758 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 12 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 83 - serial 13:00 Szpital odc. 229 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 333 - serial 15:00 Szko³a odc. 142 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2473 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 500 - serial 18:00 Szpital odc. 379 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2129 - serial 20:50 Weso³owska i mediatorzy odc. 1 - serial 21:30 A¿ po sufit! odc. 1 - serial 22:30 Kuba Wojewódzki s. 10 odc. 1 - talk show 23:30 Superwizjer 00:05 Gra pozorów s. 2 odc. 8 - serial 01:05 Kuchenne rewolucje s. 11 odc. 2 - rozrywka 02:05 Uwaga! 02:30 Sekrety magii odc. 477 - rozrywka

20:05 Tajemnica Westerplatte

13:00 S¹d rodzinny

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 45 odc. 301 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 585, 586 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 104 - serial 11:00 Dlaczego ja? - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 152 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 532 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2119 - serial 14:45 S³oiki odc. 15 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy s. 14 odc. 724 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 2 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2120 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 385 - serial 20:05 Tajemnica Westerplatte - film wojenny 22:35 Bez litoœci s. 2 odc. 1 - serial 00:20 Maria Antonina - dramat historyczny 02:55 Tajemnice losu

06:40 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 1059 - serial 07:25 Dr House s. 3 odc. 17 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 55 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 435 - serial 10:25 Dr House s. 3 odc. 16 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 56 - serial 14:00 Szpital odc. 198 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 436 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 5 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 5 odc. 12 - serial 18:00 Chirurdzy odc. 1 - serial 19:00 Dr House s. 3 odc. 18 - serial 20:00 Pan i pani Smith - komedia sensacyjna 22:35 Rob Roy - dramat historyczny 01:25 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 7 - serial 02:30 Sekrety magii odc. 477 - rozrywka

16:00 Kotka 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 1, 2 - serial 07:00 Garfield Show odc. 44, 45 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 38 - serial 08:00 Garfield Show odc. 51, 52 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 41 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 76 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 1 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 129 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 3 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 81 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 77 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 2 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 130 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 82 - serial 20:00 STOP Drogówka 21:00 Apokalipsa - II wojna œwiatowa odc. 6 - dokument 22:25 Zasady walki III: Kara - film sensacyjny 00:10 Spadkobiercy odc. 22 - rozrywka 01:10 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 10 - dokument 01:40 Interwencja 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Puncher - magazyn

HITY DNIA

20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas

„Nadchodzi Polly” (2004r.) TVP 1 20:25

Reuben Feffer, rzeczoznawca w firmie ubezpieczeniowej, zostaje zdradzony przez ¿onê podczas miodowego miesi¹ca. Upokorzony mê¿czyzna postanawia nigdy wiêcej nie wi¹zaæ siê z kobiet¹. W s³usznoœci podjêtej decyzji utwierdza go przyjaciel, Sandy Lyle.

06:00 Niania s. 3 odc. 32 - serial

07:35 Afisz kulturalny

06:30 Nash Bridges s. 5 odc. 86

08:15 Ocaleni - dokument

- serial 07:30 Nash Bridges s. 5 odc. 87 - serial 08:30 Kontrakt na mi³oœæ odc. 13 - serial 11:00 Santa Diabla odc. 40 - serial 12:00 Za g³osem serca odc. 57 - serial 13:00 Kontrakt na mi³oœæ odc. 14 - serial 15:30 Arrow odc. 2 - serial 16:35 Arrow odc. 3 - serial 17:35 13. posterunek s. 2 odc. 3, 4 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 102, 103 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 23 - serial

„Pan i pani Smith” (2005r.) TVN 7 20:00 Jane i John poznali siê przed kilkoma laty w Bogocie. Wzajemne oczarowanie niebawem zaowocowa³o œlubem. Po szeœciu latach zgodnego po¿ycia Smithowie nie ró¿ni¹ siê niczym od innych par. Jednak ma³¿eñska nuda im nie grozi. Ka¿de z nich prowadzi drugie ¿ycie.

14:00 Persona non grata

20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 3 odc. 1, 2 - serial 22:50 Motyw odc. 1 - serial 23:55 Przepraszam, czy tu bij¹? - film sensacyjny 01:30 13. posterunek s. 2 odc. 3, 4 - serial 02:50 Spotkanie z ballad¹ odc. 32 - rozrywka

09:25 Statyœci - komedia 11:30 Poeci odc. 11 - kultura 12:00 Co Ty wiesz o religii? 12:20 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 12:30 Kultura polska w 30-leciu PRL - Kabarety trzydziestolecia - kultura 13:35 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 14:00 Persona non grata - dramat obyczajowy 16:10 Ocaleni - dokument 17:15 Pomniki historii - dokument 17:30 ¯yæ! - dramat wojenny 20:00 Eurokultura odc. 48 - dokument 20:25 Tajny agent - teatr 21:50 Z³o radykalne - dokument 23:35 Jedna scena 23:50 Wojaczek - film biograficzny 01:35 Poeci odc. 11 - kultura 02:05 Eurokultura odc. 48 - dokument 02:30 Po¿egnanie z Mari¹ - dramat wojenny

18:20 Czas honoru 06:40 Powstañcy odc. 32 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 7 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:25 Bez komentarza 07:55 Flesz historii 08:25 Miêdzy œwiatami - dokument 09:25 Czas honoru odc. 73 - serial 10:20 KucinAlina 10:40 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 1 - dokument 10:50 Flesz historii 11:15 Honor miasta - dokument 12:20 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 2 - dokument 12:25 Powrót Majora - dokument 13:05 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 3 - dokument 13:10 Artylerzysta z "Wichra" 13:40 Pierwszy Virtuti Militari 14:15 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 3 - dokument 14:35 Dziobem i pazurem - dokument 15:45 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii 16:15 Sensacje XX wieku 17:20 Wieluñ 4.40 - dokument 17:50 Polska i œwiat z histori¹ w tle 18:20 Czas honoru odc. 74 - serial 19:10 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 4 - dokument 19:20 By³a sobie Ziemia 19:50 Hitler i Niemcy. Chora namiêtnoœæ odc. 1 - dokument 20:40 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 5 - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii 21:40 Sensacje XX wieku odc. 29 - dokument 22:30 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 6 - dokument 22:40 Popió³ i diament 00:35 Lotnicy - dokument 01:00 Nasz reporta¿ 01:30 To mia³ byæ zwyk³y dzieñ odc. 7 - dokument 01:40 Historia kryminalistyki 02:25 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 3 - dokument 02:50 Wspania³e stulecie

06:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 06:40 1 wrzeœnia 1939. Kontekst geopolityczny - dokument 07:00 To jest wojna - dokument 07:30 Wojna obronna Polski w 1939 roku. Analiza kampanii wrzeœniowej - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:35 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:40 Œwiadkowie - dokument 09:10 Westerplatte - dokument 09:35 Wojna obronna Polski w 1939 roku. Analiza kampanii wrzeœniowej - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Jak my to widzimy 10:45 Spotkanie z Bibli¹ 11:05 Mocni w wierze 11:35 Jasnogórska muzyka dawna 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Miej odwagê milczeæ - Ojciec Placido Cortese 13:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 13:30 To jest wojna - dokument 13:55 Kabwe - dokument 14:00 Niebieska jab³oñ 15:35 Chrystus w Biblii i "Kodzie Leonarda da Vinci" 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 16:15 Enigma - dokument 16:30 Przyroda i ludzie - przyroda 17:00 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 8 - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Ka¿dy maluch to potrafi 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia


Œroda, 2 wrzeœnia 2015

HITY DNIA

„Z³a kobieta” (2011r.) Polsat 20:40 Elizabeth Halsey jest myœl¹c¹ tylko o sobie dziewczyn¹, która przez przypadek zosta³a nauczycielk¹. Kobieta nie stroni od u¿ywek, klnie, a uczniowie jej nie obchodz¹. Marzy tylko o tym, ¿eby poœlubiæ swojego bogatego ch³opaka i rzuciæ pracê.

„Nostalgia anio³a” (2009r.) TVN 7 20:00 Susie zostaje zgwa³cona i zamordowana przez mê¿czyznê mieszkaj¹cego w s¹siedztwie. Po œmierci obserwuje ¿ycie rodziców oraz rodzeñstwa. Uwa¿nie przygl¹da siê detektywowi usi³uj¹cemu rozwi¹zaæ sprawê œmierci, a tak¿e zabójcy staraj¹cemu siê zatrzeæ œlady zbrodni.

10:25 Chirurdzy 05:25 We dwoje odc. 12 - rozrywka 06:50 Mêski typ s. 2 odc. 8 - talk show 07:25 Dr House s. 3 odc. 18 - serial 08:25 S¹d rodzinny odc. 56 - serial 09:25 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 436 - serial 10:25 Chirurdzy odc. 1 - serial 11:25 Mango - Telezakupy 13:00 S¹d rodzinny odc. 57 - serial 14:00 Szpital odc. 199 - serial 15:00 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 437 - serial 16:00 Revolution s. 2 odc. 6 - serial 17:00 Prawo Agaty s. 5 odc. 13 - serial 18:00 Chirurdzy odc. 2 - serial 19:00 Dr House s. 3 odc. 19 - serial 20:00 Nostalgia anio³a - film sf 22:50 Szeregowiec Ryan - film wojenny 02:20 Pamiêtniki wampirów s. 2 odc. 8 - serial

18:00 Detektywi w akcji 06:00 Sekrety s¹siadów odc. 3, 4 - serial 07:00 Garfield Show odc. 46, 47 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 39 - serial 08:00 Garfield Show odc. 1, 2 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 42 - serial 09:00 Dom nie do poznania odc. 78 - rozrywka 10:00 Kotka odc. 2 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 130 - serial 12:00 Detektywi w akcji odc. 12 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 82 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 79 - rozrywka 16:00 Kotka odc. 3 - serial 17:00 Dzikie serce odc. 131 - serial 18:00 Detektywi w akcji odc. 19 - serial 19:00 Policjantki i policjanci odc. 83 - serial 20:00 Linia ryzyka - film sensacyjny 22:00 Nadprzyrodzony pakt - horror 23:50 Spadkobiercy odc. 23 - rozrywka 00:50 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 11 - dokument 01:20 Interwencja 01:40 Interwencja 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 15 - serial

15:50 Wspania³e stulecie

19:25 Barwy szczêœcia

06:15 Audycje referendalne - info 06:30 Oceany odc. 8 - dokument 07:30 Jaka to melodia? - rozrywka 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:30 Narodziny Solidarnoœci 08:40 Expo dla Ciebie 08:55 Ranczo odc. 3 - serial 10:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 2 - serial 10:55 Wspania³e stulecie odc. 162 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:30 Magazyn rolniczy 12:45 Przepis dnia 12:55 ¯urawie: stworzone do latania - przyroda 14:00 Tysi¹c i jedna noc odc. 3 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Audycje referendalne - info 15:35 Program rozrywkowy - rozrywka 15:50 Wspania³e stulecie odc. 163 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? - rozrywka 17:55 Klan odc. 2779 - serial 18:30 Œwiat siê krêci 19:15 Przepis dnia 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 PZU Festiwal Biegowy Krynica-Zdrój - lekkoatletyka 20:06 Bia³o-Czerwoni - magazyn 20:12 Pogoda 20:25 Kryptonim Szef odc. 1 - rozrywka 21:20 Debata - wszystko o referendum 23:05 Prorok - dramat kryminalny 01:40 Narodziny Solidarnoœci 01:50 Genera³ bandytów odc. 1 - serial 02:50 Notacje odc. 548 - dokument

06:45 Audycje referendalne - info 07:10 M jak mi³oœæ odc. 885 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:55 Barwy szczêœcia odc. 1309 - serial 11:30 Na dobre i na z³e odc. 7 - serial 12:35 Imperium mi³oœci odc. 2 - serial 13:35 150 lat Katowic 14:35 Audycje referendalne - info 14:50 Imperium mi³oœci odc. 3 - serial 15:50 Panorama - kraj 16:00 Pogoda - kraj 16:10 M jak mi³oœæ odc. 1153 - serial 17:05 Maksimum przyjemnoœci - dokument 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Barwy szczêœcia odc. 1309, 1310 - serial 20:40 Na dobre i na z³e odc. 604 - serial 21:45 Na sygnale odc. 65 - serial 22:20 Zróbmy sobie wnuka - komedia 23:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 25 - serial 00:55 Pieœni wojny - dokument 02:00 Nowa odc. 1, 2 - serial

17:30 13. posterunek

09:45 Mro¿ony peppermint

06:00 Niania s. 3 odc. 33 - serial

07:35 Afisz kulturalny

06:30 Nash Bridges s. 5 odc. 87

08:10 Eurokultura odc. 48

- serial 07:30 Nash Bridges s. 5 odc. 88 - serial 08:30 Kontrakt na mi³oœæ odc. 14 - serial 11:00 Santa Diabla odc. 41 - serial 12:00 Za g³osem serca odc. 58 - serial 13:00 Kontrakt na mi³oœæ odc. 15 - serial 15:30 Arrow odc. 3, 4 - serial 17:30 13. posterunek s. 2 odc. 5, 6 - serial 19:00 Pingwiny z Madagaskaru odc. 103 - serial 19:30 Pingwiny z Madagaskaru odc. 104 - serial 20:00 Bibliotekarze odc. 1 - serial 21:00 Bibliotekarze odc. 2 - serial 21:55 Hooligans III - film sensacyjny 23:50 Motyw odc. 1 - serial 00:50 Taki jest œwiat 01:45 13. posterunek s. 2 odc. 5, 6 - serial

- dokument 08:35 Ofiarowanie Andrieja Tarkowskiego - dokument 09:45 Mro¿ony peppermint - dramat obyczajowy 11:30 Literacki Sopot 2015 - dokument 12:00 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:35 Studio Kultura - Rozmowy 13:10 Eurokultura odc. 48 - dokument 13:40 Zarz¹dca Sansho - dramat obyczajowy 16:05 Ofiarowanie Andrieja Tarkowskiego - dokument 17:10 Koncert na 707 ulic - film krótkometra¿owy 18:10 Daleko od okna - dramat obyczajowy 20:20 Kampania "Wild Thing" - dokument 21:55 Jesteœ Bogiem - film biograficzny 00:05 Performance - kultura 00:50 Baczyñski - film biograficzny 02:10 Jesteœ Bogiem - film biograficzny

18:00 Szpital 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Weso³owska i mediatorzy odc. 1 - serial 08:00 Dzieñ Dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 13 - rozrywka 12:00 Szko³a odc. 142 - serial 13:00 Szpital odc. 379 - serial 14:00 Ukryta prawda odc. 500 - serial 15:00 Szko³a odc. 143 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2474 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 501 - serial 18:00 Szpital odc. 380 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2130 - serial 20:50 Weso³owska i mediatorzy odc. 2 - serial 21:30 Kto poœlubi mojego syna? s. 2 odc. 1 - rozrywka 22:30 ¯ony Hollywood s. 2 odc. 1 - dokument 23:30 ZapowiedŸ - thriller 02:00 Uwaga! 02:25 Sekrety magii odc. 478 - rozrywka

12:30 Popió³ i diament 06:40 Powstañcy odc. 33 - dokument 06:45 Komunikaty Wojenne odc. 7 06:55 Dziennik telewizyjny 07:40 Skazani na Owcz¹ Górê odc. 3 - dokument 08:20 Dziobem i pazurem - dokument 09:25 Czas honoru odc. 74 - serial 10:20 Mak³owicz w podró¿y 10:45 Komunikaty Wojenne odc. 8 - dokument 10:55 Przewodnik historyczny Bogus³awa Wo³oszañskiego odc. 1 - dokument 11:30 Hitler i Niemcy. Chora namiêtnoœæ odc. 1 - dokument 12:30 Popió³ i diament - dramat wojenny 14:15 Flesz historii 14:35 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 1 - przyroda i podró¿e 15:40 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 16:15 Sensacje XX wieku odc. 29 - dokument 17:10 Pierwszy Virtuti Militari - dokument 17:45 Bez komentarza 18:15 Czas honoru odc. 75 - serial 19:10 By³a sobie Ziemia odc. 10 - serial 19:45 Hitler i Niemcy. Chora namiêtnoœæ odc. 2 - dokument 20:35 Flesz historii 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii 21:40 Sensacje XX wieku odc. 23 - dokument 22:40 Most na Renie - dramat wojenny 00:45 Pierwszy Virtuti Militari - dokument 01:25 Bez komentarza 01:50 Lwy Westerplatte 1989-96 - dokument 02:35 Bagnet z broni - dokument

16:30 Malanowski i Partnerzy 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 532 - serial 09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 587, 588 - serial 10:00 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 105 - serial 11:00 Dlaczego ja? - serial 12:00 Pielêgniarki s. 4 odc. 153 - serial 13:00 Trudne sprawy s. 10 odc. 533 - serial 14:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2120 - serial 14:45 S³oiki odc. 16 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy s. 14 odc. 725 - serial 17:00 Poznaj swoje prawa s. 1 odc. 3 - serial 18:00 Pierwsza mi³oœæ odc. 2121 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 386, 469 - serial 20:40 Z³a kobieta - komedia 22:35 Wojna ¿eñsko-mêska - komedia 00:50 Tajemnice losu

06:10 Po drugiej stronie s³oñca 07:30 Tajne archiwum Watykanu 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Ka¿dy maluch to potrafi 09:00 Przyroda i ludzie - przyroda 09:30 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 09:35 Sanktuaria polskie - dokument 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Audiencja Generalna Ojca Œwiêtego Franciszka z Watykanu 11:10 Kap³an pro-life - dokument 11:25 Œladami historii - dokument 11:30 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 8 - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Prof. Iwo Pogonowski - klêska planów kolonialnych hitlerowskich Niemiec 13:20 Bioetyczny detektyw 13:40 Nuty nadziei - dokument 13:50 Enigma - dokument 14:00 Na przekór ciemnoœci 15:15 Tajne archiwum Watykanu 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 Przyroda i ludzie - przyroda 17:00 Po stronie prawdy - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jay Jay Odrzutowiec 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œladami historii - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Po drugiej stronie s³oñca 23:30 Przyroda i ludzie - przyroda 00:00 Œwiat w obrazach


PRAWO

Czwartek, 27 sierpnia 2015

DOBRZE TO WIEDZIEĆ Zmiany w macierzyńskim dopiero od nowego roku

Ulgi na przyzakładowe żłobki Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. W myśl nowych przepisów, zostaną wprowadzone ulgi w PIT i CIT na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Limit zwolnienia wyniesie 400 zł w przypadku objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna i uczęszczania dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego oraz 200 zł w przypadku świadczeń związanych z uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola. Nowe prawo wejdzie w życie z początkiem 2016 roku.

W listopadzie miały wejść w życie nowe przepisy obniżające zasiłek macierzyński dla matek pracujących na własny rachunek krócej niż rok. To efekt zaakceptowanej przez Sejm w maju tego roku nowelizacji ustawy, która daje prawo do wysokiego zasiłku dopiero po dwunastu miesiącach opłacania składek. Projekt, który odracza wprowadzenie zmian do 1 stycznia 2016 roku jest już gotowy. Dzięki temu kobiety, które mają zaplanowany termin porodu na koniec tego roku, nie muszą już się obawiać, że otrzymają mniej pieniędzy.

Wnioski o zasiłki także przez internet Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustaw m.in. o świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej. Teraz nowele zostały podpisane przez prezydenta i wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. Zmiany dotyczą usprawnienia procesu składania wniosków i przyznawania różnego rodzaju świadczeń. Osoba ubiegająca się o dane świadczenie, obok formy tradycyjnej, będzie mogła złożyć wszystkie potrzebne dokumenty przez internet i drogą elektroniczną otrzyma decyzję. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że do 2024 roku liczba formularzy wypełnionych przez internet wyniesie 45 proc. ogólnie składanych wniosków.

Dawca komórek przejdzie szczegółowe badania przy in vitro Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek rozrodczych. W procedurze in vitro kandydat na dawcę nasienia będzie przechodził badania przesiewowe pod kątem nosicielstwa wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, HIV, kiły oraz infekcji chlamydiowej. Dodatkowe badania przejdą osoby z grup szczególnego ryzyka, np. pochodzących z obszarów o wysokiej zachorowalności lub często podróżujących.

Gminy nie zapłacą za oświetlenie wszystkich dróg 3 sierpnia weszła w życia nowelizacja ustawy o prawie energetycznym, która ogranicza obowiązek finansowania oświetlenia dróg przez gminy. Część kosztów pokryje bowiem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która zapłaci za oświetlenie dróg ekspresowych i autostrad przebiegających przez obszar danej gminy, a także odcinków innych dróg krajowych na terenach niezabudowanych. Gminy zapłacą za oświetlenie dróg krajowych poza obszarem zabudowanym jedynie w określonych przypadkach, np. gdy chodzi o drogi wymagające odrębnego oświetlenia, przeznaczone do ruchu pieszych i rowerów.

Dodatki dla strażaków za wieloletnią służbę

Dotacje dla gmin na przedszkolaki

Weszła w życie nowelizacja ustawy, która ma zachęcić funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do dłuższego pozostawania w służbie. Po 20 latach pracy strażacy za każde kolejne dwa lata służby będą otrzymywać dodatek w wysokości 2 proc. zasadniczego uposażenia, aż do 32 proc. po 32 latach służby. Ci, którzy zdecydują się zostać w straży przez 35 lat, otrzymają dodatek w wysokości 35 proc. uposażenia. Zgodnie z nowym prawem, nabór do służby ma być otwarty i konkurencyjny. Kandydaci przejdą postępowanie kwalifikacyjne, podczas którego komisja oceni czy dana osoba może zostać przyjęta do służby. Sposób przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych. Nowelizacja ustawy o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 19 sierpnia, z wyjątkiem regulacji dot. przyjmowania kandydatów, które będą brane pod uwagę od 5 grudnia tego roku.

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmiany mają dostosować przepisy do klasyfikacji budżetowej oraz wydłużyć wojewodom termin składania wniosków do rządu o uruchomienie środków dla gmin.

oprac. (ToB)

17


18

ROLNICTWO

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Hydranty nie do ruszenia Dronem w szpaka SUSZA NiektĂłrzy plantatorzy, chcÄ&#x2026;c ratowaÄ&#x2021; uprawy, Nowinki

a jednoczeĹ&#x203A;nie nie podnosiÄ&#x2021; kosztĂłw, kradnÄ&#x2026; wodÄ&#x2122; z hydrantĂłw JuĹź na poczÄ&#x2026;tku wakacji wiele gmin apelowaĹ&#x201A;o o  racjonalne wykorzystanie wody. Obecnie stan wĂłd podziemnych jest bardzo niski. Rolnicy, ktĂłrzy posiadajÄ&#x2026; uprawy stojÄ&#x2026;ce jeszcze na polu, niekiedy ratujÄ&#x2026; siÄ&#x2122;, kradnÄ&#x2026;c wodÄ&#x2122; z hydrantĂłw. Uprzednio zrywajÄ&#x2026; z  nich plomby. Nie jest to bynajmniej nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Ostatnio tego typu praktyki na wielkÄ&#x2026; skalÄ&#x2122; odnotowano w latach 2006 i  2008, kiedy wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;y dĹ&#x201A;ugotrwaĹ&#x201A;e okresy bez deszczu. Finanse

Nasz przypadek nie jest takĹźe odosobniony, jeĹ&#x203A;li chodzi o EuropÄ&#x2122;. NajwiÄ&#x2122;ksze kradzieĹźe wody z  hydrantĂłw odnotowano we Francji. Dysponujemy aktualnymi danymi z Lubelszczyzny. Tam w niektĂłrych wsiach utrata wody z sieci siÄ&#x2122;ga 40 proc. Oznacza to, Ĺźe niemal co drugi wypompowany ze studni litr trafia nielegalnie na pola. W  tym regionie Polski samorzÄ&#x2026;dy powoĹ&#x201A;aĹ&#x201A;y lokalne patrole urzÄ&#x2122;dnikĂłw, ktĂłrzy wieczorami objeĹźdĹźa-

jÄ&#x2026; gminÄ&#x2122; w poszukiwaniu ĹşrĂłdeĹ&#x201A; ubytku wody. Przygodni podbieracze wody mogÄ&#x2026; doprowadziÄ&#x2021; do zamkniÄ&#x2122;cia wodociÄ&#x2026;gu. JeĹ&#x203A;li z  powodu otwarcia hydrantu ulegnie ona zakaĹźeniu bakteriami, dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; caĹ&#x201A;ej sieci moĹźe zostaÄ&#x2021; zawieszona. JeĹ&#x203A;li rolnik pobierajÄ&#x2026;cy wodÄ&#x2122; z hydrantu zostanie zĹ&#x201A;apany na gorÄ&#x2026;cym uczynku, grozi mu kara grzywny do 5 tys. zĹ&#x201A;. (pw)

Ubezpieczenie wciÄ&#x2026;Ĺź rzadkie

DopĹ&#x201A;aty dla rolnikĂłw, ktĂłrzy chcÄ&#x2026; ubezpieczaÄ&#x2021; uprawy, wzrosnÄ&#x2026; do 65 proc. RzÄ&#x2026;dowe zachÄ&#x2122;ty niewiele dajÄ&#x2026;, poniewaĹź gospodarze albo nie chcÄ&#x2026; korzystaÄ&#x2021; z ochrony, albo nie majÄ&#x2026; moĹźliwoĹ&#x203A;ci. SzczegĂłlnie trudno znaleĹşÄ&#x2021; firmÄ&#x2122;, ktĂłra sprzedaĹ&#x201A;aby ubezpieczenie od suszy. Dlaczego firmy ubezpieczeniowe nie chcÄ&#x2026; oferowaÄ&#x2021; rolnikom upraw na wypadek suszy? Przede wszystkim jest to dla nich nieopĹ&#x201A;acalne. Kiedy w 2008 roku tego typu ochronÄ&#x2122; oferowano i  nastÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a susza, w  15 z  16 wojewĂłdztw zabrakĹ&#x201A;o likwidatorĂłw, ktĂłrzy mogliby odwiedziÄ&#x2021; rolnika. W tym roku ubezpieczenia z tytuĹ&#x201A;u suszy wyniosĹ&#x201A;y 157 mln zĹ&#x201A;. W  2008 roku firmy ubezpieczyĹ&#x201A;y od skutkĂłw braku opadĂłw 14,7 tys. rolnikĂłw. Trzy lata później juĹź tylko 650. Firmy ubezpieczeniowe kalkulujÄ&#x2026; takĹźe na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. OpracowaĹ&#x201A;y nawet sce-

nariusze rozwoju suszy w kraju. Wynika z  nich, Ĺźe w  ciÄ&#x2026;gu dwĂłch ich dekad czÄ&#x2122;stotliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wzroĹ&#x203A;nie o 30 proc. Pewnym rozwiÄ&#x2026;zaniem moĹźe byÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cie wzorcĂłw z  innych krajĂłw, gdzie obowiÄ&#x2026;zuje tzw. ubezpieczania indeksowe. Przed sezonem wegetacyjnym ustala siÄ&#x2122; pewien indeks, czyli granicÄ&#x2122; np. zwiÄ&#x2026;zanÄ&#x2026; z  liczbÄ&#x2026; opadĂłw w  danym miesiÄ&#x2026;cu. Gdy liczba opadĂłw jest niĹźsza niĹź indeks, firmy wypĹ&#x201A;acajÄ&#x2026; ryczaĹ&#x201A;towe ubezpieczenie rolnikom, nie patrzÄ&#x2026;c jednak na stopieĹ&#x201E; ich strat na polu. JeĹ&#x203A;li posĹ&#x201A;owie przegĹ&#x201A;osujÄ&#x2026;

nowelizacjÄ&#x2122; ustawy o ubezpieczeniach rolnych, dofinansowanie do rolniczych ubezpieczeĹ&#x201E; wzroĹ&#x203A;nie do 65 proc. z  dotychczasowych 50 proc. Przy uprawie zbóş, kukurydzy, rzepaku, ziemniakĂłw czy burakĂłw cukrowych dofinansowanie moĹźe wynieĹ&#x203A;Ä&#x2021; 3,5 proc. sumy ubezpieczenia, dla warzyw gruntowych, drzew i krzewĂłw owocowych i truskawek â&#x20AC;&#x201C; 5 proc. W  minionym roku ubezpieczenia rolnicze (najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej od wiosennych przymrozkĂłw i  gradobicia) wykupiĹ&#x201A;o 143 tys. rolnikĂłw spoĹ&#x203A;rĂłd grona okoĹ&#x201A;o 2 milionĂłw. (pw)

Zalesianie

TysiÄ&#x2026;c nowych lasĂłw

NiespeĹ&#x201A;na tysiÄ&#x2026;c rolnikĂłw postanowiĹ&#x201A;o przeznaczyÄ&#x2021; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; swoich gruntĂłw pod zalesianie. 17 sierpnia zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; tegoroczna kampania przyjmowania wnioskĂłw w tym projekcie. Z niespeĹ&#x201A;na tysiÄ&#x2026;ca wnioskĂłw o dofinansowanie zostanÄ&#x2026; wybrane te, ktĂłre uzyskajÄ&#x2026; najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; liczbÄ&#x2122; punktĂłw. ZaleĹźeÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie ona m.in. od miejsca, w  ktĂłrym rolnik zadeklarowaĹ&#x201A;, Ĺźe posadzi las. Najbardziej premiowane bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; nasadzenia w  korytarzach ekologicznych, przy jeziorach i  rzekach, na stromych zboczach i  terenach zagroĹźonych Certyfikaty

erozjÄ&#x2026; wodnÄ&#x2026;. Lista szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;liwcĂłw pojawi siÄ&#x2122; na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jesieniÄ&#x2026; (najpóźniej 15 paĹşdziernika). Maksymalna powierzchnia, do ktĂłrej bÄ&#x2122;dzie moĹźna otrzymaÄ&#x2021; pomoc na zalesianie wynosi 20 ha, a  minimalna 0,1 ha. Aby otrzymaÄ&#x2021; takie wsparcie, konieczne jest posia-

danie specjalnego planu zalesieniowego, ktĂłry opracowuje nadleĹ&#x203A;niczy oraz dokonanie nasadzeĹ&#x201E; zgodnie z jego zaĹ&#x201A;oĹźeniami. Pomoc przybierze trzy formy. Pierwsza to wsparcie na zalesienie, druga to 5-letnia premia pielÄ&#x2122;gnacyjna, a trzecia 12-letnia premia zalesieniowa. (pw)

Bez kolejki do Ĺ&#x203A;wiadectw

JeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; chce sprzedawaÄ&#x2021; swoje produkty za granicÄ&#x2122; lub zyskaÄ&#x2021; dodatkowy atut dla wyrobĂłw na rynku krajowym, moĹźe wystÄ&#x2026;piÄ&#x2021; o Ĺ&#x203A;wiadectwo jakoĹ&#x203A;ci handlowej. Dotyczy to nawet plantatorĂłw zbóş. Ĺ&#x161;wiadectwa jakoĹ&#x203A;ci handlowej dla zbóş to dokumenty wydawane przez InspekcjÄ&#x2122; JakoĹ&#x203A;ci Handlowej ArtykuĹ&#x201A;Ăłw Rolno-SpoĹźywczych. MoĹźna je wyrobiÄ&#x2021; nawet na miej-

scu, w gospodarstwie. Wystarczy, Ĺźe zainteresowany rolnik zĹ&#x201A;oĹźy w  wojewĂłdzkim oddziale inspektoratu stosowny wniosek. Trzeba teĹź uiĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; opĹ&#x201A;atÄ&#x2122;. GdybyĹ&#x203A;my chcieli

otrzymaÄ&#x2021; Ĺ&#x203A;wiadectwo na wilgotnoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, zawartoĹ&#x203A;Ä&#x2021; biaĹ&#x201A;ka, gluten, liczbÄ&#x2122; opadania, zanieczyszczenia i szkodniki â&#x20AC;&#x201C; cena wyniosĹ&#x201A;aby grubo ponad 200 zĹ&#x201A;. Do tego naleĹźy

KaĹźdy wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciciel sadu owocowego choÄ&#x2021; raz zaĹ&#x201A;amywaĹ&#x201A; rÄ&#x2122;ce z powodu szpakĂłw. Te niewielkie ptaki mogÄ&#x2026; spowodowaÄ&#x2021; spore straty. Teraz w walce z nimi majÄ&#x2026; pomĂłc drony.

Drony sÄ&#x2026; obecnie wykorzystywane do prowadzenia obserwacji stad bydĹ&#x201A;a, wykonywania map i przeglÄ&#x2026;du pĂłl. Czy przyjmÄ&#x2026; siÄ&#x2122; takĹźe w sadownictwie? W wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;ci krajĂłw, gdzie ist- Ĺ&#x201A;a specjalnÄ&#x2026; maszynÄ&#x2122;. Dron ma niejÄ&#x2026; wielkie sady, owoce chroni siÄ&#x2122; straszyÄ&#x2021; ptaki dĹşwiÄ&#x2122;kiem swoich przed ptakami zakĹ&#x201A;adajÄ&#x2026;c na drze- Ĺ&#x203A;migieĹ&#x201A;, ktĂłre zostaĹ&#x201A;y skonstruwa wielkie siatki. Jest to rozwiÄ&#x2026;za- owane tak, by byÄ&#x2021; jak najgĹ&#x201A;oĹ&#x203A;niejnie doĹ&#x203A;Ä&#x2021; kosztowne, szczegĂłlnie sze. Dodatkowo emituje w powiejeĹ&#x203A;li ktoĹ&#x203A; posiada np. 100 hektarĂłw trzu odgĹ&#x201A;osy 100 rodzajĂłw ptasich sadu. W  USA tego typu farmy nie drapieĹźcĂłw â&#x20AC;&#x201C; od sokoĹ&#x201A;a po orĹ&#x201A;a. naleĹźÄ&#x2026; do rzadkoĹ&#x203A;ci. Jeden z miejNowy typ drona jest obecnie scowych rolnikĂłw, zajmujÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; w  fazie testĂłw. Te wypadajÄ&#x2026; caĹ&#x201A;uprawÄ&#x2026; pistacji, zgĹ&#x201A;osiĹ&#x201A; firmie kiem pomyĹ&#x203A;lnie. Zobaczymy czy produkujÄ&#x2026;cej drony swĂłj problem amerykaĹ&#x201E;skie odpowiedniki szpaz  ptakami. PoprosiĹ&#x201A; o  wykonanie kĂłw nie zorientujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w  koĹ&#x201E;cu, automatu latajÄ&#x2026;cego przeciwko Ĺźe ze strony maszyny nic im nie skrzydlatym szkodnikom. Firma grozi. Monarch z Kalifornii skonstruowa(pw) Uprawa

Pora na rzepak ozimy

Ĺťniwa niedawno dobiegĹ&#x201A;y koĹ&#x201E;ca, a do koĹ&#x201E;ca sierpnia plantatorzy rzepaku ozimego muszÄ&#x2026; wyrobiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z wysianiem roĹ&#x203A;lin. Rolnicy rozpoczÄ&#x2122;li od zaorania i wyrĂłwnania pola. NiektĂłrzy zdecydowali siÄ&#x2122; na prostszÄ&#x2026;, chociaĹź nie pozbawionÄ&#x2026; wad uprawÄ&#x2122; bezorkowÄ&#x2026;. NajczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej przed siewem na polach lÄ&#x2026;duje obornik. Ta metoda wzbogacania gleby ma ostatnio swoich przeciwnikĂłw. Na przykĹ&#x201A;ad w okolicach Poznania uczulano rolnikĂłw, by nie wywozili obornika na pola w upalne dni, poniewaĹź wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; to z nieznoĹ&#x203A;nym smrodem. JeĹ&#x203A;li rolnik nie dysponuje obornikiem, powinien zajÄ&#x2026;Ä&#x2021; siÄ&#x2122; wczesnym podoraniem Ĺ&#x203A;cierniska, a  nastÄ&#x2122;pnie bronowaniem. OkoĹ&#x201A;o 3 tygodni przed wysiewem wyko-

nuje siÄ&#x2122; gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bszÄ&#x2026; (ok. 20 cm) orkÄ&#x2122; przedsiewnÄ&#x2026; przy pomocy agregatu uprawowego. Wczesny siew jest istotny, by rzepak uzyskaĹ&#x201A; odpowiednie wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwoĹ&#x203A;ci przed nastaniem zimy. PoĹźÄ&#x2026;dany jest gÄ&#x2122;sty Ĺ&#x201A;an â&#x20AC;&#x201C; od 50 do 80 roĹ&#x203A;lin na metr kwadratowy. Pojedyncze roĹ&#x203A;liny powinny mieÄ&#x2021; wyksztaĹ&#x201A;cone od 6 do 8 liĹ&#x203A;ci i korzeĹ&#x201E; palowy. Przed nastaniem pierwszych mrozĂłw roĹ&#x203A;lina ma wejĹ&#x203A;Ä&#x2021; w stadium rozety. W  tym sezonie, w  przypadku braku opadĂłw, uzyskanie tych parametrĂłw moĹźe okazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; nie lada wyzwaniem. (pw) R E K LAMA

opĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; koszty dojazdu do gospodarstwa. Ceny Ĺ&#x203A;wiadectw nie sÄ&#x2026; niskie, wiÄ&#x2122;c niewielu rolnikĂłw decyduje siÄ&#x2122; na ich wykonanie. MajÄ&#x2026; one jednak znaczenie dla eksporterĂłw. Tu dokument poĹ&#x203A;wiadczajÄ&#x2026;cy jakoĹ&#x203A;Ä&#x2021; odgrywa kluczowÄ&#x2026; rolÄ&#x2122;. Daje siÄ&#x2122; zauwaĹźyÄ&#x2021;, Ĺźe liczba Ĺ&#x203A;wiadectw wydawanych przez IJHARS roĹ&#x203A;nie z roku na rok. (pw)

      


Czwartek, 27 sierpnia 2015

ROLNICTWO   19

Jak przygotować dobrą kiszonkę z kukurydzy?

ŻYWIENIE Podstawową paszę dla wysokoprodukcyjnych krów powinna stanowić wysokoenergetyczna kiszonka z całych roślin kukurydzy. W wielu gospodarstwach nie są jednak przestrzegane zasady jej produkcji. Wówczas surowiec charakteryzuje się złą jakością i niższą wartością pokarmową

Podstawowym zadaniem kiszonki z kukurydzy jest dostarczenie krowom energii w postaci skrobi, która występuje tylko w ziarnie. Optymalnym terminem zbioru jest woskowo-szklista faza dojrzałości ziarna. W tym czasie kukurydza zawiera od 28 do 35 proc. suchej masy w  całych roślinach i  45-50 proc. w  kolbach, co powoduje, że kolby

stanowią 45-55 proc. masy roślin. Dobry czas Kiszonki zbierane zbyt wcześnie charakteryzują się niską suchą masą i wyższą zawartością cukrów łatwo rozpuszczalnych. Procesy zakiszania przebiegają w  nich gwałtownie. Prowadzi to do powstawania kwasu octowego i  etanolu, które obniżają smakowitość paszy.

Skrobia ulega szybszemu rozkładowi w żwaczu, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kwasicy. Zbyt późny zbiór kukurydzy również nie jest dobrym rozwiązaniem. Na łodygach roślin namnażają się grzyby pleśniowe, a późno zbierana zielonka o zawartości suchej masy powyżej 35 proc. znacznie trudniej się ubija. W zakiszanej masie pozostają wówczas wypełnione powietrzem przestrzenie, co będzie skutkowało pojawianiem się pleśni. Właściwa struktura Bardzo ważne jest także odpowiednie rozdrobnienie roślin w  trakcie zbioru. Sieczkarnie zaczepiane do ciągnika, używane najczęściej w małych gospodarstwach, pozwalają na uzyskanie bardzo krótkiej sieczki (0,5-1,5 cm). Takie rozdrobnienie pozwala na dokładne ubicie pryzmy i  stworzenie optymalnych warunków beztlenowych. Zbyt drobne cząstki nie zapewniają jednak odpowiedniej struktury paszy, co może powodować u  zwierząt wzdęcia, kwasicę oraz obniżenie poziomu tłuszczu w  mleku. By się przed tym ustrzec, kiszonkę należy skarmiać z innymi struktu-

ralnymi paszami objętościowymi, np. z sianokiszonką z traw, sianem czy słomą. Znacznie bezpieczniejszą paszę stanowi kiszonka pocięta na sieczkę o długości 1,5-2,5 cm, która może stać się główną paszą objętościową. Taką strukturę mogą zapewnić tylko sieczkarnie samojezdne wyposażone w zgniatacz ziarna. Dodatki i odporność Kukurydza jest rośliną łatwo zakiszającą się, jednak w  celu poprawy procesów zakiszania stosuje się różne dodatki, pomocne w wyprodukowaniu surowca dobrej jakości. Jeśli nie dodamy konserwantów, nie wpłynie to negatywnie na proces zakiszania, jednak po otwarciu silosu produkt będzie podatny na wtórną fermentację. Proces ten jest spowodowany działalnością drożdży i grzybów pleśniowych, dla których pożywką jest kwas mlekowy oraz łatwo rozpuszczalne cukry zawarte w  kiszonce. Wtórnej fermentacji towarzyszy zawsze zagrzewanie się pryzmy, co sprzyja dalszemu intensywnemu rozwojowi drożdży oraz grzybów pleśniowych. Żywienie bydła kiszonkami zawierającymi niepożądaną mi-

kroflorę oraz produkty jej metabolizmu ogranicza produkcyjność zwierząt i stwarza realne zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet życia. Odporność kiszonki z całych roślin kukurydzy na wtórną fermentację poprawiają dodatki inokulantów bakteryjnych, bakteryjno-chemicznych lub konserwantów chemicznych. Bardzo duży wpływ na jakość przygotowywanej kiszonki ma czas napełniania silosu. Wszystkie prace związane z  produkcją należy tak zaplanować, by wykonać je w ciągu maksymalnie 3 dni. Zakiszana masa musi być szczelnie zabezpieczona folią kiszonkarską, by stworzyć warunki beztlenowe. Tylko wtedy nastąpi prawidłowy rozwój bakterii kwasu mlekowego. Ogranicza to również wnikanie do kiszonki wody opadowej. Pryzma kiszonkowa powinna być obciążona np. oponami lub ziemią, co uniemożliwi podwiewanie folii i  dostęp powietrza do zakiszanej masy. Tak przygotowaną kiszonkę z  kukurydzy po 6-8 tygodniach można przeznaczać do skarmiania. (kw)

R E K L A M A


20

KULTURA

Czwartek, 27 sierpnia 2015

WeĹş udziaĹ&#x201A; warsztatach z legendÄ&#x2026; jazzu

Warsztaty poprowadzi legenda muzyki jazzowej â&#x20AC;&#x201C; Ame-

rykanka Deborah Brown. ZajÄ&#x2122;cia odbÄ&#x2122;dÄ&#x2026; siÄ&#x2122; od 15 do 18 wrzeĹ&#x203A;nia w Szczecinie. SÄ&#x2026; przeznaczone dla osĂłb w wieku 18-30 lat, ktĂłre mieszkajÄ&#x2026; lub pochodzÄ&#x2026; ze wsi lub maĹ&#x201A;ych miast do 20 tys. mieszkaĹ&#x201E;cĂłw. Pierwszym krokiem do udziaĹ&#x201A;u w  zajÄ&#x2122;ciach jest wypeĹ&#x201A;nienie formularza zgĹ&#x201A;oszeniowego umieszczonego na stronie www. efrwp.pl. Dokument naleĹźy przesĹ&#x201A;aÄ&#x2021; do 7 wrzeĹ&#x203A;nia na adres: jazzmania@efrwp. com.pl wraz z  maksymalnie dwoma nagraniami mp3 z prĂłb-

5(./$0$:1$6=<&+7<*2'1,.$&+

=$'=:2Ä&#x201C; 

R E K L AÂ M A

MUZYKA MĹ&#x201A;odzi wokaliĹ&#x203A;ci z naszego regionu majÄ&#x2026; niepowtarzalnÄ&#x2026; szansÄ&#x2122;, by wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w warsztatach wokalnych z prawdziwego zdarzenia. ZgĹ&#x201A;oszenia sÄ&#x2026; przyjmowane do 7 wrzeĹ&#x203A;nia

:<'$:1,&7:2 35202&-,5(*,218

kÄ&#x2026; umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wokalnych. Później komisja wyĹ&#x201A;oni piÄ&#x2122;ciu kandydatĂłw, ktĂłrzy przyjadÄ&#x2026; do Szczecina. Organizatorem Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Fundacja pokrywa koszty ubezpieczenia, zakwaterowania a takĹźe wyĹźywienia uczestnikĂłw. Po stronie mĹ&#x201A;odych wokalistĂłw zostaje jedynie przyjazd do Szczecina. Deborah Brown ma na swoim koncie wspĂłĹ&#x201A;pracÄ&#x2122; ze znakomitym jazzmanem Clarkiem Terrym, a  polskiej publicznoĹ&#x203A;ci jest znana z  pĹ&#x201A;yty â&#x20AC;&#x17E;Double Troubleâ&#x20AC;?, nagranej wspĂłlnie ze Zbigniewem NamysĹ&#x201A;owskim w  latach 80. W Szczecinie wokalistce akompaniowaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; m.in. Kelvin Sholar, swego czasu wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cy ze Stevie Wonderem oraz polscy jazzmani: Piotr Wojtasik i Sylwester Ostrowski. Tomasz BĹ&#x201A;aszkiewicz R E K LAMA


kultura   21

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Rockowa energia z Tłuchowa

MUZYKA    Zespół Drzazga zaprezentował się przed szerszą publicznością podczas dożynek w Skępem. Specjalnie dla nas młodzi artyści opowiedzieli o okolicznościach powstania zespołu i miłości do grupy Dżem

Sylwia Białczewska – Jesteście bardzo młodym zespołem, a już można was usłyszeć na dużej imprezie, w dodatku jako jedną z gwiazd wieczoru. Jak zaczynaliście? Sebastian Koźmiński: – Interesowałem się muzyką właściwie od kiedy pamiętam. Na początku ograniczało się to jedynie do słuchania, ale po pewnym czasie rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, do której zresztą wciąż uczęszczam na lekcje gitary. Sylwia Białczewska: – Ze mną było podobnie. Śpiewam od dawna i ciągle staram się rozwijać w tym kierunku. - A jak powstał zespół? Sebastian: – To dość ciekawa historia, bo gramy dopiero od trzech lat a już wiele się u nas pozmieniało. Zaczynaliśmy od muzyki instrumentalnej, grając w trójkę nasze ulubione piosenki. Z czasem uznaliśmy, że warto rozszerzyć skład o  wokalistkę i  dołączyła do nas koleżanka oraz Szymon Wojdat, nasz obecny perkusista. W zeszłym roku ona zrezygnowała, ale na szczęście udało nam się znaleźć godne następstwo – Sylwię. Teraz ćwiczymy w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Tłuchowie pod okiem pana Daniela Staniszewskiego. – Na koncercie w  Skępem można było usłyszeć dobrze znane piosenki z  repertuaru takich zespołów jak Hey, Happysad czy

Szymon Wojdat Dżem. Słuchacie takiej muzyki na co dzień? Sylwia: – Tak, możemy powiedzieć, że są to nasze inspiracje. Wychowaliśmy się na takiej muzyce. Oczywiście, nie chcemy grać tak samo, wciąż pracujemy nad aranżacjami. Odświeżamy takie utwory jak „Zanim pójdę” czy „Do kołyski”, żeby publiczność mogła tam usłyszeć nowe elementy, nasze. A przy graniu coverów to nie jest wcale tak proste. Sebastian: – Dżem to była nasza pierwsza inspiracja, jeszcze przed założeniem zespołu. Słuchaliśmy Riedla właściwie od dziecka, więc tym bardziej się cieszę, że Sylwia nie ma problemu z zaśpiewaniem tych piosenek. – Gdzie można was usłyszeć? Sebastian: – Właściwie dopiero zaczynamy, więc nie jest łatwo o  koncerty. W  tym roku graliśmy trzy razy w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Tłuchowie. To były m. in. konkursy piosenki kolędowej, a  także koncert podczas Dni Tłuchowa. Także Klub Motocyklowy „Wolny Duch” z Tłuchowa zaprasza nas na każdą swoją imprezę. Dobrze, że mamy możliwość wyjścia z tymi piosenkami do publiczności, bo możemy nabrać doświadczenia. – Pojawiła się trema podczas występu na scenie przed dużą publicznością?

Sebastian Koźmiński Sebastian: – Gdy weszliśmy na scenę, skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej wykonać swoją robotę. Lekki niepokój pojawił się, gdy mieliśmy drobne problemy z keyboardem. Ale sytuację udało się opanować, więc jesteśmy zadowoleni z tego występu. Każda takie doświadczenie jest dla nas bezcenne. Sylwia: – Trema mogłaby się pojawić, gdybyśmy grali własne utwory. W  sobotę było nam trochę łatwiej dotrzeć do ludzi, bo gdy zagraliśmy kilka wielkich przebojów, które raczej każdy zna np. „Agnieszkę” zespołu Łzy, publika od razu się ożywiła. Udało nam się zagrać nawet jeden utwór na bis. To bardzo miłe. – Macie w planach nagranie własnych piosenek? Sebastian: – Przymierzamy się do tego, ale nie chcemy niczego przyspieszać. Nie możemy też odpuszczać szkoły, więc staramy się łączyć obowiązki i  na próbach spotykamy się maksymalnie raz w tygodniu. Być może w ciągu kilku miesięcy uda nam się nagrać coś własnego, ale zdecydujemy się wyjść z  tymi kawałkami do ludzi tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że to brzmi tak, jak byśmy chcieli. – Dziękuję za rozmowę.

Pierwszy bikiniarz epoki PRL-u

Książka „Zły Tyrmand” jest biografią nietypową. Mariusz Urbanek nie rozstrzyga, a oddaje głos innym. Tyrmand został opisany z perspektywy przyjaciół, znajomych, a czasami wrogów. I jest to opis niejednoznaczny. anegdotach przytoczonych przez osoby, które znały pisarza osobiście: Stefana Kisielewskiego, Alinę Janowską, Bohdana Tomaszewskiego czy Tadeusza Konwickiego. Poznajemy barwny świat środowiska artystycznego, który staje się

Lipno 28 sierpnia od 15.00 w parku miejskim w Lipnie odbędzie się część konkursowa festiwalu LIPA . Gwiazdami wieczoru będą Reszta Pokolenia (19.30) i Hurt (20.30). Miejskie Centrum Kulturalne przygotowało dla mieszkańców oficjalne „Pożegnanie lata”. Festyn odbędzie się w  niedzielę 30 sierpnia na placu Dekerta w godzinach 16.00 – 21.00. Dobrą zabawę zapewnią zespoły muzyczne: Contrast i Próba Mikrofonu, przygotowano także gry i zabawy rodzinne. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci np. zabaw na zjeżdżalni i trampolinach. Wstęp wolny. We wrześniu rusza 5. Przegląd Twórczości Poetów Piosenki. W tym roku do Lipna przyjadą wieloletnie gwiazdy polskiej estrady – Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Z pewnością usłyszymy takie utwory jak: „Być kobietą” czy „Odkryjemy miłość nieznaną”. Koncert zaplanowano na sobotę 19 września o 18.00 w kinie Nawojka. Bilety w cenie 30 zł można nabyć w sekretariacie MCK w Lipnie. Brodnica Kulturalną jesień warto zaplanować z  Brodnickim Domem Kultury. 9 października w  Brodnicy wystąpią popularni aktorzy m.in. Tomasz Stockinger, Michał Milowicz i Małgorzata Potocka w  spektaklu „Randka w  ciemno na dwie pary”. Bilety kosztują 70 zł. 13 listopada odbędzie się koncert Katarzyny Groniec. Wokalistka jest autorką takich przebojów jak „Dzięki za miłość” czy „Przetańczyłam już wszystko”. Bilety są dostępne w cenie 50 zł. Wąbrzeźno Od 28 sierpnia do 8 września w Wąbrzeskim Domu Kultury będzie można oglądać ogólnopolską wystawę „Polska Walcząca”, przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku. Ekspozycja pokazuje okoliczności powstania i  działania Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Także 28 sierpnia do Wąbrzeźna po raz kolejny przyjedzie krakowski Teatr Art-Re. Tym razem aktorzy zaprezentują spektakl dla dzieci „Złota Kaczka”. Bilety kosztują 2 zł i można je nabyć od poniedziałku do piątku w kasie WDK lub bezpośrednio przed spektaklem. Od 1 do 13 września już po raz trzeci zostanie zorganizowany Miejski Plener Rzeźby, w którym wezmą udział studenci z Wydziału Sztuk Pięknych UMK w  Toruniu. Podczas dwutygodniowych zajęć studenci nie tylko doskonalą umiejętności, ale także nawiązują współpracę z instytucjami promocji i kultury. Prace będą prowadzone w Parku WDK im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie jest 13 września zostanie otwarta wystawa podsumowująca ćwiczenia. W  piątek, 4 września, o  17.00 w  WDK obędzie się otwarcie wystawy fotograficznej Mirosława Radciniewskiego pt. „Lotnictwo – moja pasja”. Tematyka zdjęć dotyczy lotnictwa sportowego, wojskowego, a także ludzi związanych z lotnictwem. Fotografie zostały wykonane na Air Show Radom 2013 oraz podczas pokazów organizowanych przez Aeroklub Pomorski w Toruniu. W czwartek, 8 października, w WDK wystąpi jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej – Kamil Bednarek. Artysta ma na swoim koncie dwa albumy, w tym wydany w maju tego roku krążek „Oddycham”. Bednarek jest autorem takich przebojów jak: „Cisza” i „Chwile jak te”. Bilety kosztują 35 zł i będą na nabycia w kasie WDK od początku września, a wstępne rezerwacje są przyjmowane już od 20 lipca. Golub-Dobrzyń 19 września o  16.00 w  sali widowiskowej domu kultury wystąpi kabaret Smile. Bilety w  cenie 40 zł można nabyć bezpośrednio w sekretariacie domu kultury lub w internecie na stronach: biletynakabarety.pl i kupbilecik.pl.

Tekst i fot. Tomasz Błaszkiewicz

Recenzje

Leopold Tyrmand – pisarz, publicysta, znawca jazzu. Autor takich powieści jak: „Filip”, „Siedem dalekich rejsów”, a przede wszystkim „Zły” i „Dziennik 1954”. Wreszcie buntownik. Książka Urbanka opiera się na

KULTURA: CO? GDZIE? KIEDY?

przeciwwagą dla szarego okresu PRL-u. Postać Leopolda Tyrmanda jest oceniana dwuznacznie. Dla jednych był błaznem, inni widzieli w nim bohatera walki z ustrojem socjalistycznym. Była to walka

(ToB) symboliczna i dla systemu zupełnie niezrozumiała, a przez to rozbrajająca. Tyrmand był bowiem barwny, wyróżniał się właściwie na każdym polu: poprzez kolorowe skarpetki, propagowanie jazzu (wówczas uważanego za muzykę wolności) czy oryginalne zachowania. Legendą obrosła historia z tenisowego meczu Pucharu Davisa pomiędzy Polską a  Wielką Brytanią z  końca lat 40., gdy odgłos odbijanych piłek przeplatał się ze stukotem maszyny, na której Tyrmand bezpośrednio relacjonował

wydarzenia na korcie. „Zły Tyrmand” to biografia potrzebna i godna polecenia także młodym ludziom. Okazuje się, że szary okres PRL-u  można przedstawić inaczej, bez martyrologii i  nie będzie to obraz mniej wartościowy. Pewne zastrzeżenia budzi jedynie forma przyjęta przez Urbanka. Autor oddał głos innym niemal w stu procentach, przez co niektóre historie się powtarzają lub nie są uporządkowane. Tomasz Błaszkiewicz


22

ROZRYWKA

Czwartek, 27 sierpnia 2015

HOROSKOP

P O G O D A

Ten tydzień jest odpowiedni na zrealizowanie planów osobistych. Ktoś od dawna czeka na Twój gest. Musisz podjąć decyzję, bo cierpliwość ma swoje granice. Kto wie, czy nie jest to szansa na bycie we dwoje na dłuższy czas.

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Kulebiak z kapustą i grzybami

Baran (21.03-21.04)

Twoja wewnętrzna euforia będzie udzielać się innym. Podejmiesz się ważnego zadania, a mianowicie przekonywania najbliższych, że świat jest piękny. Ten życiowy optymizm będzie działał jak wirus i zainfekuje pozytywnie wszystkich.

Byk (20.02-21.05)

PT. 28.08.15 WT. 01.09.15

W tym tygodniu powinieneś zachować ostrożność w kontaktach z ludźmi. W kręgach zawodowych ktoś będzie chciał przejąć Twoją inicjatywę w związku z nowym projektem wprowadzanym w życie. Odkryjesz w sobie potrzebę wolności i niezależności.

SOB. 29.08.15

Każda sprawa, jaką zamierzasz załatwić w tym tygodniu, zakończy się sukcesem. Ktoś okaże Ci bezinteresowną pomoc. Doceń ten gest. Czwartek jest najlepszym dniem, żeby rozpocząć realizację ambitnych planów, jakie od dawna nosisz w sobie.

miejsce do wyrośnięcia. Grzyby suszone po umyciu ugotować a następnie drobno posiekać. Kapustę poszatkować i ugotować. Po ugotowaniu kapustę odcedzić, odcisnąć i posiekać. Pokrojoną w kostkę cebulę przesmażyć na oleju. Połączyć z kapustą i grzybami, doprawić. Ciasto rozwałkować na prostokątny płat o grubości 2 cm, rozsmarować na nim ciepłe nadzienie i zwinąć wzdłuż dłuższego brzegu. Ułożyć na wysmarowanej tłuszczem blaszce i pozostawić do wyrośnięcia. Przed wypiekaniem posmarować rozkłóconym jajkiem i nakłuć widelcem. Wypiekać w temperaturze 190-200 st. C. Smacznego!

NIEDZ. 30.08.15

Ryby (20.02-20.03)

Składniki: ciasto 600 g mąki, 30 g drożdży 130 ml mleka, 30 g cukru 130 g margaryny, 2 jaja, 3 g soli nadzienie 75 dag białej kapusty, 2 dag suszonych grzybów, 50 g oleju, 5 dag cebuli, 1 jajo, sól i pieprz do smaku Przygotowanie: Sporządzić ciasto drożdżowe, pamiętając, by odstawić je w ciepłe

PN. 31.08.15

Wodnik (20.01-19.02) Wykorzystasz zdobyte doświadczenie, żeby wprowadzić atmosferę pełną harmonii. Może unikniesz w ten sposób sytuacji, która rozbiłaby Twój związek. Cokolwiek zrobisz, przemyśl to dokładnie i nie kieruj się emocjami.

CZW. 27.08.15

Koziorożec (22.12-20.01)

Bliźnięta (22.05-22.06)

ŚR. 02.09.15

Podobnie jak w ostatnich dniach Twoim zainteresowaniem w tym tygodniu cieszyć się będzie rodzina. Jeśli zdarzą się niespodzianki, to takie, które odmienią Twój los. Twoja pozycja w pracy jest stabilna. Skończ z samotnością.

Rak (22.06-22.07) Ten tydzień przekona Ciebie, jakie wartości są w życiu najważniejsze. Spotkasz się z ludźmi, wydarzeniami, okolicznościami, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. To bardzo Cię zmieni. Dzięki temu uda Ci się załatwić ważne sprawy, które były przyczyną konfliktu między Tobą a rodziną.

Panna (24.08-23.09) Udana randka na początku tygodnia wprawi Cię w doskonały nastrój. Będziesz chciała przenosić góry, ale lepiej będzie, jak tą pozytywną energię uwolnisz w pracy. Znajdziesz się w doskonałej formie intelektualnej, którą warto zabłysnąć przed szefem. A przy okazji pokażesz swoje nowo zdobyte kwalifikacje.

Waga (23.09-22.10)

Początek tygodnia okaże się trochę pochmurny i pesymistyczny. Jednak już w piątek nastąpi przełom. Rozejrzysz się dookoła i ujrzysz wielu przychylnych Ci ludzi. Nie odrzucaj ich pomocy, ponieważ czeka Cię nie lada wyzwanie.

KRZYŻÓWKA

Strzelec (23.11-21.12)

Może uda Ci się w tym tygodniu załatwić wszystkie zaległe sprawy. Masz w sobie również dość energii, żeby przeprowadzić niezbędne porządki w swoich dokumentach. To przyda Ci się w najbliższej przyszłości, kiedy trzeba będzie zebrać dokumenty potrzebne w ważnej urzędowej sprawie.

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 32 3 1016 14

NOC 18 2,5 1020 11

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 24 0 1023 9

NOC 17 0 1020 15

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 24 0 1020 5

NOC 15 0 1017 9

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 27 2,5 1011 15

NOC 17 0 1015 14

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 24 5 1017 12

NOC 15 1,2 1017 9

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 22 0 1018 16

NOC 6 0 1019 17

°C mm hPa km/h

Dawniej: przysųowie

SUDOKU

PANORAMICZNA

Opiekunka, Kobietanie Celina,bohaterka orħdowniczka; wierzČcawBoga; dramatuZofii Ƒwiħta,którejimiħ ateuszka, Naųkowskiej"Dom nadawanejest bezboǏnica kobiet" przychrzcie

Medycznainfuzja

Aleppo, miastowSyrii

Juliusz,polityk, ekonomista,od 1904prezydent Krakowa

_miaųa,Ƒwiadoma postawawobec niebezpieczeŷstͲ wa;mħstwo, ƑmiaųoƑđ

5

Stado,sfora

Górywpd.Turcji, Opiekunka,najwyǏszepasmo Kobietanie Celina,bohaterka orħdowniczka; górTaurus. wierzČcawBoga; dramatuZofii Ƒwiħta,którejimiħ ateuszka, Naųkowskiej"Dom nadawanejest bezboǏnica kobiet" przychrzcie

Medycznainfuzja

Aleppo, miastowSyrii

Dawniej: przysųowie

Stopie; odprħǏenie

WparzezPawųem

Juliusz,polityk, ekonomista,od 1904prezydent Krakowa

10

Wųoskanazwa Rzymu

14

Jeziorow Alpach Lombardzkich (Wųochy)

MiastonadrzekČ BijČ,wKraju Aųtajskim(Rosja)

LwiČtko,lwie szczeniħ

14

Konferencja LwiČtko,lwie szczeniħ

Jednazwersji

OƑr.adm. posiadųoƑci portugalskiejna terytoriumChRL; Makau

Czterokoųowiecna

Sidųanaptaki

Borowiec,l.a.49 Sidųanaptaki

Eraarchaiczna Dawniej:narty

4 Jeziorona maurach

Borowiec,l.a.49

6

6

7

nadJangcy

Dawnepaŷstwo nadJangcy

pole,ųan

22

Termin neokonfucͲ janizmu

11

11

Przestarzale: odstħpcaod Przestarzale: odstħpcaodwiary;heretyk, wiary;heretyk, sekciarz sekciarz

Miastonawyspie Miastonawyspie Pamanzi,naO. Pamanzi,naO. Indyjskim,w Indyjskim,w archipelagu archipelagu Komory Komory

16

Maųypiecyk Ǐelazny

6

Maųypiecyk Ǐelazny

7

Dawniej:narty

4

Jeziorona Dawnepaŷstwo maurach

Ziemia uprawna, Ziemia uprawna, pole,ųan

9

15

15

1

Termin neokonfucͲ janizmu Jeziorow

4

Jeziorow Irlandii

Irlandii

1

Delfin

2

33

4 4 5 5 6 67

7 8

Delfin sųodkowodny sųodkowodny

2

8 9

24 8 6

9

Eraarchaiczna

Czterokoųowiecna bezdrorza

DzkrzyǏykiem

1

16

bezdrorza Olbrot,sparmacet

5 5 DzkrzyǏykiem

OƑr.adm. posiadųoƑci portugalskiejna terytoriumChRL; Makau

13

Chiŷski werniks

Olbrot,sparmacet

Jednazwersji

13 Chiŷski werniks

8

6

Matkabogów weddyjskich

Rybazrodziny karpiowatych,z rodzajujelców; wsch.wybrzeǏa Azji

8

Zasypka osuszajČca

Atakszaųu

Matkabogów weddyjskich

Rybazrodziny karpiowatych,z rodzajujelców; wsch.wybrzeǏa Azji

Konferencja

Zasypka osuszajČca

Atakszaųu

10

47

9 10

1110 1211 13 1214 13 15 14 16

15

1 6

53

16

6

7 9

Stado,sfora RzemieƑlnik budujČcymury, pracownik pracujČcyprzy murowaniu

RzemieƑlnik budujČcymury, pracownik pracujČcyprzy murowaniu

3

Jeziorow Alpach Lombardzkich (Wųochy)

MiastonadrzekČ BijČ,wKraju Aųtajskim(Rosja)

12

12 Wųoskanazwa Rzymu

WparzezPawųem

_miaųa,Ƒwiadoma postawawobec niebezpieczeŷstͲ wa;mħstwo, ƑmiaųoƑđ

Górywpd.Turcji, najwyǏszepasmo górTaurus.

3

Stopie; odprħǏenie

Skorpion (24.10-22.11)

Przed Tobą idealny tydzień na spotkania zawodowe i towarzyskie. Gwiazdy będą Ci sprzyjać w podejmowaniu decyzji. Warto więc rozsądnie wykorzystać tę szansę. I jeśli ktoś podpowie Ci brawurowe rozwiązanie, odrzuć je. Nad Twoim domem gromadzą się chmury.

NOC 18 0,2 1017 15

Patrycja Rumińska prezentuje kulebiak

Lew (23.07-23.08) Wszystko, co spotka Cię w tym tygodniu, przyniesie Ci dużo satysfakcji. I to uczucie zdominuje najbliższy czas. A ty sam będziesz chciał rozdawać dookoła jak najwięcej uśmiechu i radości życia. Swoją pozytywną energią będziesz zarażać innych.

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 29 0,5 1017 17

8

3

9 5

63 59

2 48 3 5 8 1 573 5 16 8 7 7 7 9 8 5 42

5 9 4 2 9 5 7


Czwartek, 27 sierpnia 2015

HOBBY    23

Sierpień na rybach WĘDKARSTWO Sierpień to idealny miesiąc dla wędkarzy. Łowić można prawie wszystkie gatunki lowanych przelewach, rafach i blatach z  całym impetem i  pasją gonić będą ukleje, łowić je będziemy na duże przynęty. Na wyprawę po klenia i  jazia na niedużą rzekę zabieramy wędkę 2,70 do 12 g z  kołowrotkiem Szczupak złowiony na jeziorze Sośno, 2500 i  żyłką 0,16, 3,71 kg i 80 cm długości a  na agrafkę zakłaOchronie podlegają tylko łosoś damy płytko schodzące woblerki oraz troć i  to tylko w  Wiśle oraz i  smużaki. Hitem są ostatnio wojej dopływach powyżej zapory we blerki przypominające wyglądem Włocławku (od czwartku do nie- chrząszcza majowego. Gdy nie ma dzieli) oraz poniżej zapory (w piąt- brań lub są słabe, zakładamy oweki, soboty i niedziele). go owada i się zaczyna… Dużo brań Można już zacząć się rozglądać jest niezaciętych lub nietrafionych, za szczupakiem stojącym na za- lecz cieszących oko i  przyprawiarośniętych łąkach lub w głębokich jących o gwałtowne bicie serca. Za spadach. Nastawiając się o  świcie to hol dorodnego klenia to już nie lub zmierzchu na okonie, powin- lada emocje. Niestety, woblerki te niśmy szukać ich na płyciznach. Im trudno kupić. bliżej południa, tym głębiej będą Łowcy brzan doskonale wieschodzić. Zakładamy na agraf- dzą, że stoją one na różnorakich kę małe twistery i  rippery(3-8 g) napływach, na zewnętrznym skraw  kolorach motoroil, zielonym ze ju przelewu, skrywają się za leżąsrebrnym brokatem lub fioleto- cymi w nurcie głazami. Ogólnie są wym. Najlepiej, żeby główki były tam, gdzie woda szybka i  dobrze czerwone. Gumę po opuszczeniu natleniona. Biorą w  gorące słona dno podnosimy wysoko pod- neczne południa i w nocy. Z jednej niesioną szczytówką, następnie miejscówki można złowić nawet wykonujemy pięć obrotów korbką kilka sztuk. Oprócz spinningu, łokołowrotka i  na naprężonej żyłce wimy je na robaki, rosówki, pijawki, osiągamy ponownie dno. Proponu- kawałek parówki czy kiełbaski, ale ję stosować różne warianty prowa- podstawa to kostka sprawdzonego dzenia – także i takie, które najbar- żółtego sera. dziej nam odpowiadają. Możemy Miłośnikom połowu pstrągów pasiaka spróbować przechytrzyć i  bytowania pośród dzikiej przyobrotówkami w rozmiarze 0-2 lub rody i  pięknych rzek pozostaje agresywnie pracującym woblerem, niewiele czasu na upolowanie doktóry będzie mocno oddziaływać rodnego, pięknie ubarwionego lorna linię boczną drapieżnika. basa. We wrześniu rozpoczyna się W  rzekach cały czas dobrze okres ochronny, który potrwa do bierze sum. Bolenie stojące na sfa- końca roku. Woda w górskich rze-

kach w sierpniu ochładza się o kilka stopni i pstrągi również czują, że czas zacząć dobrze podjeść przed zbliżającym się tarłem. Przynęty twarde, czyli woblery i obrotówki, sprawdzą się lepiej niż gumy. Wybierając się nad rzekę, pamiętajmy o  swoim bezpieczeństwie. Wysokie trawy kryją liczne bobrze dziury i  o  wypadek nietrudno. Brodząc w rzece też trzeba być ostrożnym nawet przy niskim stanie wody, bo łatwo o niechcianą kąpiel. W jeziorach sezon trwa w najlepsze. Za naszymi przynętami zaczynają się oglądać największe sztuki. Lin bierze świetnie i o medalowy okaz coraz łatwiej. W sierpniu intensywniej żerują wyrośnięte osobniki. Najlepiej łowić je na połowę dużej rosówy, zakładając ją na ciemny haczyk w  rozmiarze 6-8, nakłuwając przez tzw. siodełko. W  przypadku brania musimy zachować spokój. Ryba dopiero zasysa przynętę i zacinać musimy, gdy spławik zatapia się a ryba odpływa ze swoją zdobyczą. Rosówkę warto zarzucić pomiędzy nenufary. Lin i w takim miejscu powinien się na nią skusić, a do tego przytrafić się może spory węgorz. Jak dobrze biorą liny, to karasie również. Duże leszcze – patelnie łowimy na głębokich, łagodnych stokach, natomiast w  dużych rzekach warto spróbować je złapać w nocy. Karpiarze wykorzystają swe urlopy na spotkanie z  okazem dwucyfrowym – najlepiej z dwójką, a może i z trójką z przodu. Wszak sierpień i jesień to najlepszy okres łowienia wielkich karpi, które są teraz w szczytowej kondycji. (ds, mr)

CIEKAWOSTKI WĘDKARSKIE • Brzanki lubią błyskać, ocierając się o kamienie. • Łuski uklejki przez swoją srebrzystość wykorzystywane są do tworzenia ekstraktu do fabrykacji sztucznych pereł. • Boleń poluje ogłuszając najpierw stado ryb uderzeniem ogona o powierzchnię wody, a następnie wyłapując osobniki, które nie są w stanie szybko uciec. • Boleń potrafi w ciągu doby zjeść tyle ryb, że w sumie przekroczyłyby jego wagę 1,5 raza. • Szczupak to naturalny porządkowy, oczyszcza wodę z ryb chorych i uszkodzonych. • Brzana ma trującą ikrę, w czasie tarła szkodliwe mogą być też mięśnie jamy brzusznej tej ryby. • Jazgarz jest jednym z najważniejszych składników rosyjskiej zupy rybnej. • Okoń w nocy zapada w sen, opiera się płetwami brzusznymi i ogonową na dnie i nie wystraszy go wtedy nawet jasny snop światła. • Miętus jest jedyną słodkowodną rybą z rodziny dorszowatych w polskich rzekach i jeziorach. • Strzeble przybierają barwy godowe w czasie tarła: uwydatnia się kontrast boków i grzbietu, a brzuch i okolice płetw stają się jaskrawoczerwone. • Śliz porusza się ruchami skokowymi i nie odpływa od swojego domku dalej niż 500 metrów. • Inna nazwa bolenia do „rapa” – pochodzi od dźwięku wydawanego podczas polowania. • Lin w zimie raczej nie żeruje, zapada w śpiączkę i zagrzebuje się w mule. • Lipień nie jest płochliwą rybą, potrafi żerować pod samymi nogami wędkarza stojącego w wodzie. • Inna nazwa lipieni to kardynały - wywodzi się od czerwonych kardynalskich kolorów, jakie przybierają płetwy dorodnych osobników. • Umiejscowienie czarnych i czerwonych kropek na skórze pstrągów jest niepowtarzalne, to jak linie papilarne u ludzi. • Karaś potrafi przeżyć w wodzie o minimalnym stężeniu tlenu. • Klenie to bardzo płochliwe ryby. Reagują ucieczką w głębinę na każdy, nawet najmniejszy ruch w polu ich widzenia. Wkrótce jednak ponownie pojawiają się pod powierzchnią wody. (mr)


24

HOBBY/OGŁOSZENIA

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Zadania przygotowuje szkoła Mała Lingua w Kowalewie Pomorskim

Rodzina Blabbersów pozuje do rodzinnej fotografii w specjalnych strojach. Czy potrafisz je pokolorować?

Słowniczek: dress – sukienka skirt – spódniczka vest – kamizelka apron – fartuszek

MAŁA LINGUA To ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży, która posiada w całej Polsce już prawie 100 oddziałów. Szkoła językowa Mała Lingua wyróżnia się autorską metodą nauczania języków obcych. Sieć Mała Lingua została wyróżniona tytułem Miejsca Odkrywania Talentów, ponieważ poza nauką języków wspiera swoich słuchaczy w rozwijaniu ich zainteresowań. Zapraszamy do poznawania świata i języków z Blabbersami w filii szkoły w Kowalewie Pomorskim!

Wyœlij z komórki og³oszenie do naszych tygodników 1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treœci¹ og³oszenia. Zacznij od podania prefiksu AF.CBR (og³oszenie do Tygodnika Regionu Brodnickiego CBR), AF.CWA (og³oszenie do Tygodnika Regionu W¹brzeskiego CWA), AF.CGD (og³oszenie do Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD), AF.CLI (og³oszenie do Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI). Po spacji wpisz treœæ og³oszenia. 2. Prefiks musi byæ oddzielony spacj¹ od treœci og³oszenia – jest to warunek konieczny przyjêcia og³oszenia przez system. Maksymalna liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrêbie jednego SMS-a wynosi 160. Treœæ SMS-a nie mo¿e zawieraæ polskich znaków (¹,æ,ê,³,ñ,ó,œ,¿,Ÿ). 3. Wyœlij SMS z treœci¹ og³oszenia pod numer 74886. Koszt SMS-a to 4,92 z³ brutto (4 z³ netto plus VAT 23%).Przyk³adowa ca³oœæ powinna wygl¹daæ tak: AF.CLI (spacja) Kupie samochod, tel. 123 456 789. 4. Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania SMS-a o treœci: Dziêkujemy za przes³anie og³oszenia. Redakcja CLI (CWA, CGD lub CBR). 6. Na og³oszenia do wydania czwartkowego czekamy do poniedzia³ku do godz. 24.00. 7. Jeden SMS oznacza jednorazow¹ emisjê og³oszenia. Szczegó³owy regulamin wysy³ania i publikowania og³oszeñ przez SMS dostêpny jest na stronie internetowej www.GOLUB-CGD.PL


BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

UrzÄ&#x2026;d Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Tel. (56) 494 16 12 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bobrowo Bobrowo 27, 87-327 Tel. (56) 495 18 24 UrzÄ&#x2026;d Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Tel. (56) 493 81 21 UrzÄ&#x2026;d Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Tel. (56) 493 93 17 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bartniczka ul. Bartniczka 8, 87-321 Tel. (56) 493 68 10 UrzÄ&#x2026;d Gminy Ĺ&#x161;wiedziebnia Ĺ&#x161;wiedziebnia 92A, 87-335 Tel. (56) 49 384 60 UrzÄ&#x2026;d Gminy Brzozie Brzozie 50, 87-313 Tel. (56) 491 29 10 Pogotowie Ratunkowe w Brodnicyul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Tel. (56) 668 91 00 lub 999 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica Tel. (56) 491 42 00 lub 997 Komenda Powiatowa StraĹźy PoĹźarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 06 00 lub 998 ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg Powiatowych w Brodnicy ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 28 59 Powiatowy UrzÄ&#x2026;d Pracy w Brodnicy ul. Ĺťwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica tel. (56) 697 06 81 UrzÄ&#x2026;d Skarbowy w Brodnicy ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 47 11

R E K LAMA

R E K LAMA

R E K LAMA

kom. R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 28, 87-330 Tel. (56) 697 68 00

Pranie tapicerki auta Polerownie lakieru karoserii

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta GĂłrzno ul. Rynek 1, 87-320 Tel. (56) 498 92 49

25

   

  !

%$ &''

Firma PONAR oferuje: SZTACHETY AKCESORIA OGRODZENIOWE KORZYSTNE CENY NAJWYÂŻSZA JAKOĹ&#x2019;Ă&#x2020;

 " #"$% #

 '()(

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 03 00

ZĹ OMOWANIE â&#x20AC;&#x201C; Autokasacja Wszystkie marki OSOBOWE- DOSTAWCZE- CIÄ&#x2DC;ĹťAROWE PĹ ACIMY NAJWIÄ&#x2DC;CEJ! ZaĹ&#x203A;wiadczenie do wyrejestrowania ODBIĂ&#x201C;R GRATIS! 510-503-510 Stowarzyszenie STOP MYĹ&#x161;LISTWU ul. Pocztowa 5 skrytka pocztowa nr 41 ChÄ&#x2122;tni do dziaĹ&#x201A;ania mogÄ&#x2026; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do nas . Kupie knury i maciory pĹ&#x201A;atne gotĂłwka waga odbiĂłr z gospodarstwa 725804742 Tanio â&#x20AC;&#x201C; siedlisko rolnicze w Gorczenice wraz z dziaĹ&#x201A;kÄ&#x2026; o dowolnej powierzchni sprzedam. Siedlisko posiada wszystkie media i dobry dojazd tel. 691 644 308 ZatrudniÄ&#x2122; kucharza z doĹ&#x203A;wiadczeniem, 608048627. Sprzedam dom na wsi wraz z doĹźywotnikiem TANIO 728 704 254 Sprzedam piĹ&#x201A;Ä&#x2122; spalinowÄ&#x2026; Husqvarna 345, CegĹ&#x201A;Ä&#x2122; biaĹ&#x201A;Ä&#x2026; 3NFD 1000 szt. , CegĹ&#x201A;Ä&#x2122; biaĹ&#x201A;Ä&#x2026; 1NFD 2500 szt. tel. 885-871-298 MiĹ&#x201A;y 55 latek po przejĹ&#x203A;ciach szuka samotnej kobiety do zwiÄ&#x2026;zku 532 122 409 Wygodna poĹźyczka bez spr.bik na dochĂłd z wszystkich ĹşrĂłdeĹ&#x201A;. Bobrowo tel. 516 340 541 PoĹźyczka dla wszystkich na styĹ&#x201A;y dochĂłd z kaĹźdego ĹşrĂłdĹ&#x201A;a. Zbiczno tel. 516 340 541 PoĹźyczka dla wszystkich na staĹ&#x201A;y dochĂłd bez spr.baz bik. Brodnica tel. 516340541 Sprzedam gorczycÄ&#x2122; 2,5 zĹ&#x201A;/kg tel. 604 348 594 Sprzedam rozrzutnik obornika Krone Ĺ&#x201A;ad. 4 tony, cyklop prod. polskiej, agregat uprawowy szer. 3,60m na wysokiej sprÄ&#x2122;Ĺźynie z podwĂłjnymi waĹ&#x201A;kami, okolice Radomina tel. 605 475 996 Transport koni i krĂłw na terenie caĹ&#x201A;ego kraju. Atrakcyjne stawki. WypoĹźyczam przyczepÄ&#x2122; do przewozu koni. Tel 669 450 043 Ĺ&#x161;cinasz wĹ&#x201A;osy? ZarĂłb przy okazji! Skup wĹ&#x201A;osĂłw od 35cm, damskie, mÄ&#x2122;skie, dzieciÄ&#x2122;ce, niefarbowane, zdrowe. 501225507 wysokie ceny! Kierowce C+E z doĹ&#x203A;wiadczeniem lub bez doĹ&#x203A;wiadczenia, ZatrudniÄ&#x2122; (Kraj) tel. 668 852 956 Psychotesty dla kierowcow wszystkich kategorii prawa jazdy,kandydatow na kierowcow kat.C, C+E, D ,kierowcow samochodow sluzbowych,pojazdow uprzywilejowanych, kierowcow skierowanych z uwagi na prowadzenie pod wplywem alkoholu,przekroczenie 24 punktow, sprawcow wypadku ;operatorow

wozkow widlowych, suwnic, koparek i innych maszyn budowlanych w Bialkowie 38a kolo Golubia-Dobrzynia.Rejestracja klientow od poniedzialku do soboty pod numerem 502684122-Pracownia Psychologiczna Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodzicow,osob znajdujacych sie w trudnej sytuacji zyciowej, doswiadczajacych przemocy,rodzin z problemem alkoholowym,DDA.Pracownia Psychologiczna w Bialkowie -kontakt telefoniczny 502684122 Tanio sprzedam dom letniskowy 58m2 wraz z tarasem zadaszonym, poddasze uĹźytkowym, piwnicÄ&#x2026; w miejscowoĹ&#x203A;ci Ĺ Ä&#x2026;czonek nad jeziorem TrÄ&#x2026;biĹ&#x201E;skim. DziaĹ&#x201A;ka 1500m2, wszystkie media, ogrodzone, zagospodarowane tel. 692462824 ZatrudniÄ&#x2122; MechanikĂłw do naprawy maszyn produkcyjnych. Umowa o pracÄ&#x2122;. Okolice Kowalewa Pomorskiego. Kontakt: 506 265 323 ZatrudniÄ&#x2122; PracownikĂłw na produkcjÄ&#x2122;. StaĹ&#x201A;e zatrudnienie, praca zmianowa, okolice Kowalewa Pomorskiego. Kontakt: 506 265 323 Sprzedam ziemiÄ&#x2122; 4ha Gmina ZbĂłjno tel. 608 131 361 WynajmÄ&#x2122; 2-pokojowe mieszkanie, umeblowane tel. 603 865 029 R E K LAMA

Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica tel. (056) 495 08 00

OGĹ OSZENIA DROBNE

R E K LAMA

INFORMATOR

OGĹ OSZENIA

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Na terenie powiatu transport gratis Wrzeszewo 29 k. Osieka

Tel. 660 35 60 50

R E K LAMA

Lista placĂłwek, w ktĂłrych przyjmowane sÄ&#x2026; darmowe ogĹ&#x201A;oszenia drobne 1. Bartniczka â&#x20AC;&#x201C; Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczy DELIKATES PLUS ul. Brodnicka 13 2. Bobrowo â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy BoĹźena Irwan 3. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia Teresa GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biewska ul. Hallera 3/5 4. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; Redakcja CBR ul. 18 Stycznia 36 B 5. Brzozie â&#x20AC;&#x201C; PPHU EDAM Adam Nisgorski â&#x20AC;&#x201C; Sklep Groszek 6. GĂłrzno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy KODI ul. Rynek 12 7. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 29 8. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. Kolejowa 7a 9. Osiek â&#x20AC;&#x201C; Sklep WielobranĹźowy FART Halina JÄ&#x2122;tczak 10. Ĺ&#x161;wiedziebnia â&#x20AC;&#x201C; Kiosk Handlowy Renata SmoleĹ&#x201E;ska 11. Zbiczno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy Lidia Kendziorska, Joanna Ludwiczak Zbiczno 157

  $-'.*&/01-0234.1%

        !! " #$%&'()*%+ *, "  !"#$$$%!"&!'(%

 

   

R E K LAMA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 47 69 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brodnicy ul. WesoĹ&#x201A;a 22, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 46 03

kom. 692 980 805

Miejski OĹ&#x203A;rodek Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej ul. Ustronie 2, 87- 300 Brodnica Tel. (56) 498 49 33

kom. 795 442 745


26

SPOŁECZEŃSTWO

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Odznaczenia i komputery w Brzoziu GMINA BRZOZIE W Brzoziu na konferencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w regionie wręczono listy gratulacyjne i odznaki młodym rolnikom. Szkoła w Jajkowie otrzymała zestawy komputerowe w Brzoziu na konferencji zor- Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Lendziński, Sławomir Domżal-

O efektach dotychczasowego funkcjonowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

a także o  możliwościach, które daje nowa perspektywa PROW na lata 2014-2020 dyskutowano

ganizowanej 18 sierpnia przez Bogusława Błaszkiewicza, wójta gminy Brzozie wraz z Agencją Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa. Prezes ARiMR Andrzej Gross podsumował program PROW 207-2012, mówił też o  wsparciu dla młodych rolników z  PROW 2014–2020. Informował, że od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy mogą składać w  biurach powiatowych ARiMR wnioski o  przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Andrzej Owczarz dyrektor

Brodnica

Jazz na brodnickim rynku

Wielbiciele muzyki jazzowej spotkali się na brodnickim rynku, aby posłuchać kameralnego koncertu zespołu New Bone. Dźwięki muzyki skomponowały się z odgłosami fontanny

Zespół na scenie podczas koncertu na brodnickim rynku W niedzielę – 16 sierpnia na brodnickim rynku wystąpił jazzowy zespół New Bone. Jest to kwintet jazzowy złożony z  młodych muzyków. W  jego skład wchodzą: Tomasz Kudyk - trąbka, flugelhorn, Bartłomiej Prucnal – saksofon altowy, Dominik Wania – pianino, Maciej Adamczak - kontrabas oraz Dawid Fortuna – perkusja. Zespół powstał w  1996 roku z inicjatywy trębacza Tomasza Kudyka. Debiutancki album „Something for now”, na którym znalazły się kompozycje lidera

zespołu, nagrali w 2004 roku. Debiut fonograficzny zaowocował dużą ilością koncertów w  całej Polsce. W  2009 roku grupa New Bone nagraała drugą płytę „It’s not easy”, która jest kontynuacją „Something for now”. W styczniu 2012 roku zespół zarejestrował materiał na trzecią autorską płytę zatytułowaną „Destined” (premiera: kwiecień 2012 rok). W sierpniu 2013 roku Pawła Kaczmarczyka zastąpił Dominik Wania, z którym zespół zarejestrował w 2014 r. album „Follow me”. Autorem więk-

R E K LAMA

R E K LAMA

kom.

szości kompozycji wykonywanych przez New Bone, jest lider zespołu Tomasz Kudyk. Zespół czterema płytami (w tym trzema autorskimi) utwierdził swoją pozycję na polskim rynku jazzowym. Entuzjastycznie o ich muzycznych dokonaniach wypowiadały się takie autorytety w  tej dziedzinie, jak Jarek Śmietana – polski gitarzysta jazzowy i kompozytor czy Bogdan Chmura – dziennikarz muzyczny. Grupa otrzymuje propozycje koncertów na całym świecie, obecnie trwają prace nad kolejnymi zagranicznymi występami. Formacja zaprezentowała się w ramach drugiej edycji festiwalu Polskie Gwiazdy Światowego Jazzu w Moskwie, a  także podczas Międzynarodowego Delhi Jazz Festival w  2013 r. Grupa była także jedną z  gwiazd Varna Summer International Jazz Festival w  Bułgarii w 2014 r. Ponadto warto dodać, że zespół w czasie pobytu w Indiach zapisał się także w  historii jako pierwsza formacja, która wystąpiła z  koncertem jazzowym na żywo w Kaszmirze. - To było dla mnie niesamowite wydarzenie – mówi Maria Grajewska z  Brodnicy. - Powinni częściej organizować takie koncerty na rynku. Wyjście z  muzyką i  kulturą na ulice do ludzi to dobry pomysł. Na co dzień ludzie nie mają na to czasu, a jak już idą i usłyszą to przystaną. Ja też przyszłam tu zwiedziona dolatującymi dźwiękami muzyki. I jestem mile zaskoczona. Organizatorem koncertu był Brodnicki Dom Kultury. Tekst i fot. (cr)

Regionalnego ARiMR w Toruniu mówił o  inwestycjach w  gospodarstwach rolnych oraz o  możliwościach korzystania z  dopłat do powierzchni gruntów. Natomiast Franciszek Kadzik z  Departamentu Działań Społecznych i  Środowiskowych centrali ARMiR wskazywał na szanse dla młodych rolników w pozyskiwaniu wsparcia z PROW. W czasie konferencji wyróżniającym się rolnikom wręczono listy gratulacyjne i odznaki „ Zasłużony dla rolnictwa”. Listy wyróżniające otrzymali: Marcin Sobiesierski, Andrzej

ski, Radosław Sulecki, Krzysztof Żbikowski. Odznaczenia „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali: Tadeusz Uliński, Jerzy Cichowski i Tomasz Kierzenkowski. Rolnikom gratulowali obecny na spotkaniu poseł Zbigniew Sosnowski, starosta Piotr Boiński, wicestarosta Mariusz Klonowski, wójt Bogusław Błaszkiewicz i przedstawiciele ARMiR. Prezes Andrzej Gross w imieniu Agencji przekazał 10 zestawów komputerowych dla szkoły w Jajkowie. Tekst (nał) Fot. nadesłane

Powiat

Budują silpy do wodowania

Członkowie Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego chcą na jeziorach Pojezierza Brodnickiego przygotować miejsca do wodowania łodzi. Już rozpoczęli realizację swojego pomysłu, apelują o pomoc przy budowie kolejnych slipów.

W powiecie brodnickim jest 48 jezior użytkowanych przez Okręg PZW Toruń. Jak oceniają członkowie PZW rejonu brodnickiego większość z nich jest całkowicie lub prawie niedostępna dla wędkarzy, którzy chcą wędkować z  własnych łodzi, ponieważ brakuje odpowiednich miejsc do wodowania. – Postanowiliśmy wybudować chociaż kilka pochylni do wodowania łodzi tzw. slipów – mówi Jerzy Fijołek, przewodniczący Rady Rejonu PZW. – Pomysł ten poparł Henryk Kapusta, nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica, który potwierdził, że tam, gdzie istnieją niekontrolowane miejsca do wodowania, w  większości przypadków usytuowane na terenie Lasów Państwowych, tam są masowo pozostawiane śmieci. Jest duża szansa na to, że na terenie zorganizowanych slipów oraz w  ich otoczeniu uda się utrzymać porządek. W  uzgodnieniu z  Nadleśniczym zaproponowano budowę

trzech slipów. Pierwszy z nich już powstał – w  południowej części jeziora Sosno, na terenie byłej rybaczówki, tuż przy szosie Zbiczno–Najmowo. Zorganizowaniem i  realizacją tego przedsięwzięcia zajął się Grzegorz Kalisz. Następne dwa slipy mają powstać w  obrębie jeziora Bachotek: jeden w  południowej części, w  pobliżu szosy Brodnica–Olsztyn, obok jazu, drugi obok mostku w pobliżu pomnika. – Do ich wybudowania potrzebne są jednak płyty betonowe do zabezpieczenia nabrzeża – dodaje Jerzy Fiołek. – Apelujemy do wszystkich, którzy mają takie możliwości , o pomoc przy pozyskaniu płyt . Prosimy wtedy o kontakt na nr tel.: do mnie 600 696 444 lub siedziby Koła Miejskiego PZW 56 49 311 11, Lecha Sadowskiego prezesa KM PZW 604 591 422, Grzegorza Kalisza członka zarządu KM PZW 660 631 590. Tekst (nał) Fot. nadesłane


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

FOTORELACJA

27

Raz na ludowo

ŚWIEDZIEBNIA Senny zazwyczaj park w Świedziebni, w poniedziałkowy wieczór wypełnił się uczestnikami dorocznej zabawy ludowej urządzanej w dniu św. Bartłomieja przez powiatowe struktury ludowców Mimo tego, że miniony poniedziałek był zwyczajnym dniem roboczym, na zaproszenie Zbigniewa Sosnowskiego i jego partyjnych kolegów do Świedziebni na festyn przybyły prawdziwe tłumy. U wejścia do parku witały wchodzących odpustowe stragany oraz cieszące zwłaszcza dzieci stoisko z watą cukrową. Organizatorzy zadbali o atrakcje dla dzieci. Dla tych całkiem małych były

dmuchane zjeżdżalnie i trampolina, a dla tych nieco większych ściana wspinaczkowa. Nieco głębiej w parku, ustawiono scenę i parkiet taneczny, oraz stoiska gastronomiczne. Uwagę zebranych przyciągnął pokaz cięcia i rąbania w wykonaniu strażaków biorących udział w między narodowych zawodach drwali. Dla dzieci przygotowano też kilka konkursów, które popro-

wadziła Danuta Grzyb. Pomiędzy konkursami i pokazami przygrywał zespół Sągorsi, prezentując przybyłym całą gamę przebojów disco polo. Przed godz. 21 sceną zawładnął zespół Bayer Full, gwiazda wieczoru. Później rozpoczęła się zabawa taneczna i biesiada które trwały do późnych godzin nocnych.

W poniedziałkowe popołudnie, senny zazwyczaj park zaczął wypełniać się ludźmi

Tekst i fot. (magbet)

Najmłodsi ustawili się w kolejce do zjeżdżalni i trampolin Sporą widownie zgromadził pokaz zawodów drwali

Wokół parkietu poustawiano osłonięte parasolami stoliki

Po darmowe kiełbaski z grila ustawiła się długa kolejka

Muzyka w wykonaniu zespołu Sągorsi już pierwszych przybyłych porwała do tańca

Dla dzieci przygotowano konkursy z drobnymi nagrodami. Dziewczęta mogły sie wykazać sprawnością w kręceniu kółka hula-hop, a dla chłopców przygotowano konkurs związany z piłka nozną


28

HISTORIA

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Szpieg Tutivillus z brodnickiej fary BRODNICA  Lubicie historie szpiegowskie? Mowa! No będzie dziś o superszpiegu, który jest z nami w Brodnicy już od prawie 700 lat, a jakieś tam Bondy, Klosy, czy Sztyrlice nie dorastają mu nawet do pięt! Zdecydowana większość brodniczan nie ma zielonego pojęcia o jego istnieniu, zaś on sam przycupnął sobie w zacienionym kącie cudownej, gotyckiej fary i od wieków pilnie notuje nasze grzechy, zaniechania, gadulstwo oraz nieuwagę w świątyni. Diabeł podsłuchiwacz, jedyny z czarnego bractwa, któremu w średniowieczu przyznano prawo do przebywania w przestrzeni kościoła…

Aby podjąć próby wyjaśnienia skąd jego czortowska mość wziął się w wielu gotyckich kościołach (choć w późniejszych epokach także czasem go wpuszczano), zatem zrozumieć jego obecność w naszym, musimy odtworzyć choć namiastkę tamtej atmosfery wspaniałej epoki średniowiecza, gdy granica między tym co rzeczywiste i fikcyjne nie istniała, a świat duchowy i cielesny swobodnie się przenikały w ludzkiej świadomości. Kojarzy się nam ona z eposem rycerskim, symboliką, narodzinami państw, zamkami, ale i objęciem religijności w reguły. Niejednokrotnie były bardzo ostre, czasem wręcz balansowały na granicy ludzkiej wytrzymałości, lecz alternatywa była dość prosta; im więcej na tym niedoskonałym padole ziemskim wyrzeczeń w imię Boga, tym pewniejsza nagroda w niebie, gwarantująca radość wieczną. Przecież przyjęty teocentryzm stawia Boga w centrum zainteresowania, zaś życie na ziemi jest ważną, ale (niestety) przejściową formą istnienia człowieka. Zwłaszcza zakony specjalizowały się w nakładaniu na swoich członków drakońskich reguł, a przynajmniej tak je oceniamy z dzisiejszej perspektywy. Chodziło wówczas o to, by stworzyć pewien wzór, rozpowszechnić wartości i przykład postepowania prawdziwych chrześcijan. Nawet wedle reguły krzyżackiej – czyli rycerskiego zakonu powołanego głównie do walki w „imię Boga” (to rzecz jasna skrót myślowy, bo tu nie miejsce na wywody)

znaczną część dnia zabierała służba Boża. Członek Zakonu Najświętszej Marii Panny budzony był przed świtem, aby mógł odprawić matutinum (tzw. Godzinę Czytań) lub wigilię. Potem, wraz z nastaniem dnia, celebrowano Mszę Świętą. Następnie co trzy godziny odmawiano modlitwy, a jako ostatnią — wieczorem w czasie nieszporów. Dzień kończyła kompleta, po czym bracia kładli się spać. Przebieg zwykłego dnia określony był Mszą Świętą i podzielony modlitwami brewiarzowymi. Tak więc brat zakonny aż do siedmiu godzin zajęty był działaniami związanymi ze służbą Bożą! Co prawda, w czasie wojny ta praktyka była odkładana, tym niemiej tylko ją zawieszano. A przecież reguły niektórych „cywilnych” zakonów nakazywały by mnisi spotykali się na wspólne modły mniej więcej, co trzy godziny! Wyobrażacie sobie takiego wymordowanego służbą fratra - nocną porą, zimą w kościele?! Pewnie – mimo wszystko - niejednemu odlatywała myśl, oko się przymykało, zaś modlitwa przechodziła w fazę odklepywania, opuszczania całych fraz, albo wręcz zamieniała się w jaką czczą gadaninę z sąsiadem – byle przetrwać. Narodziny szpiega Musiało tak być, jak napisałem wyżej, ponieważ historia przekazała nam dziesiątki przykładów średniowiecznych exemplów (homilii z morałem), gdzie kaznodzieje piętnują takie zachowania, nazywając je grzechem acedii, czyli duchowego

lenistwa. Rzecz wcale nie dotyczyła tylko utyranych dyscypliną zakonną braciszków, a także ogółu wiernych, zwłaszcza kobiet, które podejrzewano o szczególne skłonności do paplania o byle czym, w czasie długich nabożeństw. Wówczas też, aby wzmocnić przekaz wyciągnięto z mroków dziejów prawie zapomnianego demona z czasów egipskich ascetów (IV wiek). Miał on bywać w kościołach i klasztorach by spisywać grzechy wszystkich tam spotkanych. Pozbierane grzechy odnosił następnie do piekł, gdzie były liczone w Dniu Sądu Ostatecznego. Znany teolog, zakonnik Caesarius z Heisterbach w swojej XIII-wiecznej pracy „Dialogus Miraculorum” (ok.1230), opisał „pewnego diabła’ stojącego na podwyższeniu, i wyłapującego ‘voces tumultuosas” (dosłownie – „niesforne głosy”) prawą ręką i wsuwającego je zgrabnie do wora trzymanego w lewej… Ciekawe, że kilku innych kaznodziejów, w tym francuski biskup, kardynał, uczestnik V krucjaty Jacques de Vitry wpadło na to samo! Najdalej jednak poszedł John z Walii, który w swoim „Tractatus de Penitentia” (ok. 1285) nazwał owego demona z imienia – Titivillus. Piętnując nieuwagę ludzi w kościele, gadulstwo, „szum” jaki robią napisał tak „A Titivillus zbiera te słowa (fragmenty zdań), wypełniając nimi swój worek po tysiąckroć dziennie”. Tak właśnie narodził się Titivillus, u nas znany także jako Tutivillus, natomiast popularność zapewnili mu wędrowni

kaznodzieje i to do tego stopnia, że fresk rozdziawionej gęby diabła (symbol gadulstwa i nieuwagi) przez długie lata umieszczano w kościołach (do dziś go widać w katedrach np., Ornety, czy Kamienia Pomorskiego), aby wierni wiedzieli, że świątynia jest miejscem szczególnym, gdzie wyjątkowa bliskość Boga nie pozwala na jakiekolwiek uchybienie Jego Majestatowi, bo wszystko będzie zapisane. Moim zdaniem, w żadnym razie nie można tego przekazu spłaszczać do prymitywnego zestawienia obrazka, czy figurki diabła, jako bezpośredniego bata na gnuśnego człowieka, a wejść należy w pole ówczesnej średniowiecznej symboliki, pomocnej przy nauczaniu religijnym. Zresztą Kościół późniejszy zauważył ową spłaszczającą tendencję (do czego niewątpliwie przyczyniły się owoce Soboru Trydenckiego 1545-1563) i w wielu świątyniach wizerunek Tutivillusa schowano pod warstwą pobiały. Brodnicki Tutivillus Okres wykańczania (ozdabiania) wnętrz brodnickiej fary przypadł mniej więcej na drugą ćwierć XIV wieku, czyli na czas, gdy „diabelskie exempla” były szczególnie popularne w całym państwie krzyżackim. Wiemy to na pewno już choćby z lektury bezcennej „Kroniki” Piotra Dusburga. Wówczas to kościół otrzymał sporo rozmaitych zdobień ze sztucznego kamienia, jak choćby konsole (ozdobne wsporniki tu pod rzeźby), kapitele (ozdobne zakończenia tu np. wiązek służek), czy zworniki. Kto ma w miarę dobry wzrok, ten łatwo dostrzeże bogactwo wzorów zwłaszcza tych ostatnich i przekona się, że umieszczone na zwornikach płaskorzeźby przedstawiają nie tylko sceny biblijne, lecz także fantastyczne stwory, które wcale nie są jedynie wytworem nieskrępowanej wyobraźni twórcy. Należą one do świata symboliki, jaką już niewielu potrafi czytać. Najpewniej to wówczas, u spływu sklepienia nawy południowej umieszczono niewielką, mającą ledwo kilkanaście centymetrów podłużną głowę demona. Pierwsze co rzuca się w oczy to szeroko otwarta gęba i sterczące w czujnym oczekiwa-

niu na jakiś interesujący hałas zwierzęce (wilcze?) uszy. Trzeba nam wiedzieć, iż w tradycji chrześcijańskiej otwarte usta nie tylko symbolizowały gadulstwo, paplanie bez umiaru, a często oznaczały głupotę, bluźnierstwo lub herezję. Spójrzmy dalej. Mocno wypukłe półksiężyce brwi podkreślają szeroko otwarte oczy. Z tego, co da się odczytać ze zdjęć, to najprawdopodobniej diabeł jest łysy („najprawdopodobniej”, bo nie wiemy czy pod grubą warstwą pobiały nie ma jednak jakichś rytów symbolizujących włosy), co jest zgodne nawet ze znanymi przykładami przedstawiania demona jeszcze z czasów romańskich (a choćby daleko nie szukać – ze słynnego inowrocławskiego kościoła Najświętszej Maryi Panny). Ciekawe, że o ile najsłynniejsze wizerunki Tutivillusa (choćby te z zachwycającej katedry w Kamieniu Pomorskim, czy największy, z wiejskiego kościółka w Cmolasie koło Kolbuszowej) to freski, natomiast my mamy w formie rzeźby ze sztucznego kamienia, absolutna rzadkość. Nie ma wątpliwości; ten demon umieszczony wysoko, w zacienionej części kościoła czuwa, nasłuchuje, wypatruje, wyszukuje w tłumie wiernych tych wszystkich, którzy nie dość nabożnie chwalą Pana, odklepują pacierze, lub wręcz ględzą po próżnicy, zamiast całą uwagę skupić na ofierze mszy. Jednocześnie jego rozdziawiona głupkowato gęba przestrzega nas, aby tego wszystkiego nie robić. To Tutivillus z Brodnicy. Znajdziecie go w prawym rogu nawy południowej (prawej), na wschodniej ścianie, tuż pod spływem stropowych żeber. Tylko nie szukajcie go w trakcie Mszy Świętej! Wyobrażacie sobie, że jest tam od prawie 700 lat, a mało kto z brodniczan wie o jego istnieniu (pewnie o to po trosze też chodziło)… Hmmm… Zresztą może to dobry objaw, bo a nóż świadczy o tym, że ludzie są skupieni na tych obszarach kościoła, na których powinni z racji nabożnego przeżywania liturgii? Sami wiecie jak jest. Piotr Grążawski


BRODNICA–CBR.PL

Z brodnickiego lamusa

POWIAT W ostatnim tygodniu sierpnia przed laty miały miejsce różne wudarzenia. Jakie? Zapraszamy do lektury naszego lamusa

21 sierpnia 1939 roku, dość popularny brodnicki publicysta Jerzy Reichel wytknął władzom miasta, że tolerują niepomalowane płoty kilku posesji (m.in. przy ul. Dworcowej), oraz bajzel przy synagodze, z której w  kilku miejscach odpadł tynk, a  gmina żydowska nie spieszyła się z jej naprawieniem. Odnosił to do wydanego przez premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego specjalnego okólnika dotyczącego wyglądu płotów, likwidacji ruder, suchych drzew itp. Pewnie przez myśl pana Jerzego nie przeszło, że już za kilkanaście dni to wszystko będzie nieważne, zaś z  synagogi nie zostanie nic. 23 sierpnia 1929 roku Rada Miejska Brodnicy uchwaliła, że w  Sali obrad „po wsze czasy” będzie wisiał portret pierwszego, urzędującego burmistrza po odzyskaniu niepodległości Mieczysława Jerzykiewicza. Ten wspaniały nieustraszony człowiek, wielki patriota, ofiarny burmistrz, któremu miasto zawdzięcza odbudowanie polskiej administracji, park przy ul. Kamionka, rozbudowę wodociągów i wiele innych zmarł po tym, gdy załamany nerwowo strzelił do siebie ze swojego pistoletu. W trakcie obrad Rady Miejskiej, w ramach tzw. „wolnych głosów” jeden z  radnych podniósł kwestię, że „w  mieście 8 tysięcznym jest ponad 30 re-

HISTORia    29

Czwartek, 27 sierpnia 2015

stauracyj, a coraz mniej rzemieślników, bo na przykład ślusarz tylko jeden”. Potem ten sam mówca poprawił się, twierdząc, iż co prawda ślusarzy jest w  mieście więcej, lecz tych „pobrały” liczne warsztaty naprawy samochodów i  efekt jest taki, że „nie ma gdzie dorobić klucza”. 24 sierpnia 1928 roku, o godzinie 2.20 doszło do katastrofy na stacji w  Konojadach. W  przejeżdżającym przez tę stację pociągu pośpiesznym nr 602 wykoleiły się trzy końcowe wagony, z  których jeden uderzył w  parowóz stojącego na sąsiednim torze pociągu osobowego. Rannych zostało piętnastu pasażerów, natomiast straty materialne wyliczono na 16 tysięcy ówczesnych złotych. Przyczynę katastrofy ustalono bardzo szybko. Okazało się, iż dyżurny ruchu stacji Konojady zbyt szybko przełożył dźwignię sygnałową, wskutek czego przesunęła się automatycznie zwrotnica, odrywając trzy ostatnie wagony składu i  przesuwając je na kolizyjny tor. Ciekawostką jest, że tym pociągiem, który uległ katastrofie jechał słynny budowniczy portu Gdynia, minister przemysłu i handlu Eugeniusz Kwiatkowski. Na szczęście nic mu się nie stało. 24 sierpnia 1938 roku, w  trakcie obrad Rady Miejskiej nad miastem rozszalała się tak gwałtowna burza i  tak gęsto bombardowała je piorunami, że część radnych w  obawie o  los swoich nieruchomości (sklepów, domów, zakładów) opuściła obrady i  mimo rzęsistego deszczu pognała pilnować dobytku. W końcu na Sali obrad zabrakło niezbędnego kworum i  burmistrz Blokus musiał zamknąć obrady (wg. ówczesnych przepisów to on kierował obradami Rady). 23 sierpnia 1939 roku zarządzono mobilizację powszechną pierwszego rzutu. Jej początek wyznaczono na godz 5.00, 24 siepnia. 67 Pułk Piechoty i  podporządkowane mu Bataliony Obrony Narodowej „Brodnica” i  „Jabłonowo” roz-

poczęły mobilizację w rejonie zakwaterowania, by przejść na etaty wojenne od 24 sierpnia. Rozwiązano orkiestrę pułkową, instrumenty wysłano do Rzeszowa (gdzie był ośrodek zapasowy pułku), zaś muzyków włączono do oddziałów piechoty. 24 sierpnia 1968 roku odbyły się w  Brodnicy III Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich. Zupełnie bez sensu wprzęgnięto je jako element propagandy antykapitalistycznej przed olimpiadą w  Meksyku (otwarto ją 12 października). Dzielnicę Brodnicy Nowa Gdynia przemianowano na… Meksyk i oznaczono ją czerwonymi emaliowanymi tabliczkami ze stosownym napisem (stały długi czas). Nowa nazwa dzielnicy była przyczynkiem licznych kpin i dowcipów, a nas – chłopaków z  Gdyni nazywano w szkole „Meksykanami”. 25 sierpnia 1934 roku, w  Augustowie, pow. brodnicki rozbił się wojskowy samolot z Torunia. Obaj piloci, choć trochę poturbowani wyszli z  katastrofy obronną ręką. 25 sierpnia 1981 roku, w  Brodnicy powołano Miejską Komisję do Walki ze Spekulacją, której przewodniczącym został Eugeniusz Chojnicki (zastępca Naczelnika Miasta), zaś zastępcą Jerzy Matczak (kierownik komisariatu Milicji Obywatelskiej). Tymczasem od kilku miesięcy działała już specjalna grupa antyspekulacyjna powo-

łana przy Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność”. Szefował jej Mieczysław Mosakowski. 26 sierpnia 1886 roku środowiska polskie w naszej części Prus ogłosiły, że o  mandat do Sejmu Rzeszy po zmarłym Ignacym Łyskowskim starać się będzie Leon Rybiński z Dębińca (okręg wyborczy obejmował powiaty grudziądzki i  brodnicki – wówczas były dużo większe niż obecnie). Do roku 1881 posłami z tego okręgu byli zawsze Niemcy i dopiero Ignacy Łyskowski przełamał ten swoisty monopol 26 sierpnia 1964 roku starą brodnicką nazwę ulicy Świniokąty zamieniono na ul. Ustronie. Ta nowa podobno lepiej brzmi. 27 sierpnia 1937 roku, w  Jabłonowie miała miejsce niezwykła uroczystość, a  mianowicie obchody jubileuszu 50lecia pracy miejscowego organisty Antoniego Borkowskiego. Jubilat urodził się 20 lipca 1869 roku w  Jabłonowie. Jako organista praktykował w  Nieżywięciu, zaś egzamin kościelnego organisty zdał w  Pelplinie w roku 1887. W czasach zaboru uczestniczył w tajnych organizacjach polskich, zajmował się dziećmi polskimi. Pod płaszczem przygotowywania jasełek, czy pracy chóru uczył ich polskich pieśni narodowych, popularyzował naszą literaturę. Był współzałożycielem Towarzystwa Czytelni Ludowych na okolice Jabłonowa. W okresie międzywojennym działał w  Stronnictwie Narodowym. Przede wszystkim jednak pan Antoni był znakomitym muzykiem, mistrzem swego zawodu i  to do tego stopnia, że jak miał się wyrazić proboszcz jabłonowski ksiądz Czubek

„jego miłość do muzyki i umiejętności sprawiły, że stał się nieodłączną częścią organów kościoła w Jabłonowie”. 28 sierpnia 1937 roku ogłoszono koniec głównego etapu budowy linii kolejowej Brodnica – Sierpc. Od tamtej pory pozostały jedynie do wykończenia roboty torowe na podejściu do Sierpca, oraz przy budynkach stacji. Budowę linii długości 55,4 kilometra rozpoczęto w  1935 roku (na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 kwietnia 1935 r) . Ponieważ biegnie w terenie mocno pofałdowanym, wykonano dziesiątki nieraz bardzo głębokich wykopów i  wysokich nasypów. Wybudowano dwa duże mosty (oprócz kilku mniejszych): na Skrwie pod Sierpcem i na Drwęcy pod Brodnicą. Ogólny koszt budowy wyniósł  8.640.000 ówczesnych złotych. Dla porządku jeszcze dodam, że ruch pociągów pasażerskich został zawieszony dnia 3 kwietnia 2000 roku. Na zdjęciu uroczysty wjazd na stację w  Sierpcu pierwszego pociągu relacji Sierpc - Brodnica (stąd na bramie powitalnej litery SB). 29 sierpnia (wtorek) 1939 roku. Polskie społeczeństwo Brodnicy było zszokowane nocnymi wypadkami na pobliskiej granicy. Oto z niemieckiej strony dwukrotnie ostrzelano dwa polskie patrole pograniczników. W  pierwszym wypadku zginął ułan wraz z koniem, zaś w drugim (pod Biskupcem) dwóch żołnierzy odniosło rany. Kontrwywiad zakończył sporządzanie listy miejscowych Niemców, których przewidziano do aresztowania, gdyby miała wybuchnąć wojna. Piotr Grążawski


30

SPORT

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

Tenisowe Brzozie

TENIS ZIEMNY Zwycięstwem Janusza Łukaszewskiego zakończył się II Turniej Tenisa o Puchar Wójta Gminy Brzozie W drugim tenisowym turnieju rozgrywanym na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” wystartowało 8 zawodników z Lidzbarka, Tereszewa, Kurzętnika, Nowego Miasta Lubawskiego i Brzozia. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, w których rozgrywali mecze do jednego wygranego tenisowego seta od stanu 2:2 (gra się do sześciu zdobytych gemów, przy remisie 5:5 do siedmiu, przy stanie 6:6 decyduje tie-break). Z grupy A do półfinałowej rywalizacji awansowali Janusz Łukaszewski i Tomasz Nowocin (obaj z Lidzbarka), natomiast w grupie B z pierwszej pozycji pewnie do finałowej czwórki przeszedł Mirosław Nisgorski (Lidzbark). O ostatnią premiowaną awansem pozycję trwała zacięta walka pomiędzy pozostałymi trzema zawodnikami (Jaworski, Roszkowski, Tomella). Każdy z nich w końcowej tabeli miał na swoim koncie

jedno zwycięstwo i dwie porażki, o pozycji decydował zatem stosunek zdobytych i straconych gemów. Najlepszy bilans miał Tomella z Brzozia i to właśnie on mógł cieszyć się z awansu do półfinału II Turnieju Tenisa o Puchar Wójta Gminy Brzozie. Przed decydującą rozgrywką grano również mecze o lokaty 5-8. W spotkaniu o miejsce 7. Jarosław Roszkowski pokonał swojego młodszego brata Radosława 6:4, natomiast w pojedynku o 5. pozycję Kazimierz Jaworski wygrał z Markiem Reszką (również 6:4). Brązowy medal i miejsce trzecie wywalczył Tomasz Nowocin, po

pewnej wygranej z Tomellą 6:2, zaś w wielkim finale zmierzyli się Janusz Łukaszewski i Mirosław Nisgorski. Ostatecznie, po bardzo wyrównanej rywalizacji, triumfował Łukaszewski i to on został zwycięzcą całego turnieju tenisowego w Brzoziu. Statuetki dla wszystkich uczestników ufundował wójt Brzozia, Bogusław Błaszkiewicz. Pomysłodawcą i głównym organizatorem imprezy był natomiast Jarosław Roszkowski, animator sportu w Urzędzie Gminy w Brzoziu. (kl) fot. Urząd Gminy Brzozie

Końcowa klasyfikacja II Turnieju Tenisa o Puchar Wójta Gminy Brzozie: 1. Janusz Łukaszewski (Lidzbark) 2. Mirosław Nisgorski (Lidzbark) 3. Tomasz Nowocin (Lidzbark) 4. Tomasz Tomella (Brzozie) 5. Kazimierz Jaworski (Nowe Miasto Lubawskie) 6. Marek Reszka (Tereszewo) 7. Jarosław Roszkowski (Kurzętnik) 8. Radosław Roszkowski (Kurzętnik)

Siatkówka

LKS najlepszy w Bobrowie

Zwycięstwem LKS-u Grabówiec zakończył się Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich rozgrywany w Bobrowie. W turnieju rozgrywanym na Orliku w Bobrowie, ze względu na limity wprowadzone przez organizatorów, wystartowały cztery drużyny: Play4Fun, Copra Piacenza, Galaktyczni Kumple Końcowa kolejność Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich: 1. LKS Grabówiec 2. Play4Fun 3. Copra Piacenza 4. Galaktyczni Kumple

i LKS Grabówiec. Na placu gry przebywało każdorazowo pięciu zawodników, wśród nich obowiązkowo co najmniej dwie kobiety. Rywalizowano systemem „każdy z każdym”, do dwóch wygranych setów (każdy z nich do 25 punktów, w przypadku remisu 1:1 grano tie-break do 15 „oczek”). W każdej przystępującej do turnieju ekipie musiało znajdować się również co najmniej trzech zawodników zamieszku-

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników imprezy

jących na co dzień w gminie Bobrowo. Ostatecznie po zsumowaniu wywalczonych punktów w imprezie triumfował zespół LKS-u Grabówiec, na drugim miejscu uplasowali się siatkarze i siatkarki drużyny Play4Fun, zaś najniższy stopień podium należał do Copry Piacenza. Wszystkie drużyny nagrodzone zostały pamiątkowymi pucharami, piłkami oraz dyplomami. (kl) fot. facebook

Zwycięzcy turnieju – ekipa LKS Grabówiec


BRODNICA–CBR.PL

Łokietek pokonany

PIŁKA NOŻNA W spotkaniu trzeciej kolejki IV ligi piłkarze Naprzodu Jabłonowo pewnie pokonali Łokietka Brześć Kujawski

Naprzód po dotychczasowych dwóch rozegranych meczach plasował się w ligowej tabeli na miejscu szóstym, z dorobkiem czterech zdobytych punktów. Gospodarze sobotniego starcia w Brześciu zgromadzili natomiast trzy „oczka”, przegrywając na własnym boisku z Pogonią Mogilno oraz pokonując w Kowalewie Pomorskim miejscowego Promienia. Obiekt Łokietka charakteryzuje

SPORT 31

Czwartek, 27 sierpnia 2015

się znakomitą murawą, wiadome zatem było, że taki stan płyty sprzyjać będzie szybkiej i kombinacyjnej grze. Od początku meczu zdecydowaną przewagę osiągnęli podopieczni Rafała Gałuszewskiego. Już w 12. minucie białoniebiescy cieszyli się z pierwszego trafienia autorstwa Rafała Klonowskiego. Pomocnik LKS -u wykorzystał brak komunikacji pomiędzy miejscowym bram-

karzem, a defensywą i pewnie umieścił futbolówkę w pustej bramce. W kolejnych minutach trzy doskonałe okazje do podwyższenia rezultatu miał Valentin Dah, który po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie, zastępując najlepszego snajpera Naprzodu, Grzegorza Bałę. Za pierwszym razem Valentin zbyt lekko uderzył piłkę w sytuacji sam na sam z bramkarzem, w kolejnej futbolówkę

z linii bramkowej wybił obrońca gospodarzy, za trzecim zaś razem Dah trafił w słupek brzeskiej bramki. – Mimo wszystko cieszy łatwość z jaką ten napastnik dochodzi do bramkowych sytuacji, widać że ma odpowiedni instynkt i potrafi odnaleźć się w polu karnym przeciwnika – zaznacza Rafał Gałuszewski. W drugiej połowie na boisku pojawił się Grzegorz Bała (wracał prosto z Warszawy, gdzie występowały trenowane przez niego dziewczęta w rozgrywkach I ligi kobiet), zmieniając Kamila Urbańskiego, który narzekał na drobny uraz stawu skokowego. Obraz tej części meczu nieco się zmienił. Gospodarze usilnie starali się doprowadzić do wyrównania, ale gra toczyła się głównie w środkowej części boiska, a bramkowych okazji było znacznie mniej. W doliczonym czasie gry sfaulowany w polu karnym Brześcia został doświadczony Bała, a szansę na rehabilitację za niewykorzystane okazje dostał Dah. Z jedenastu metrów pewnie pokonał golkipera Łokietka, a zaraz po zdobytej bramce arbiter meczu

zakończył sobotnie spotkanie. – Cieszą kolejne trzy punkty wywalczone na trudnym terenie. Szczególnie sposób rozgrywania akcji w pierwszych 45. minutach mógł się naprawdę podobać – podsumował starcie trener Gałuszewski. W kolejnym spotkaniu, w niedzielę 30 sierpnia, piłkarze Naprzodu Jabłonowo podejmować będą na własnym boisku Piasta Złotniki Kujawskie. Początek meczu zaplanowano na godzinę 15.00. (kl) fot. facebook ŁOKIETEK BRZEŚĆ KUJAWSKI VS. NAPRZÓD JABŁONOWO

0

(0: 1)

2

Gole Klonowski 12’, Dah 90+3’

Skład Naprzód:

Jaworski W. – Brzóska S., Dah, Golovatenko, Jaworski P., Klonowski (83’ Berendt), Kowalczyk, Rupiński (75’ Kwiatkowski), Sosnowski, Urbański (60’ Bała), Zapalski (70’ Prokopczyk)

Wyniki 3.kolejki IV ligi kujawsko-pomorskiej: Łokietek Brześć Kujawski

0–2

Naprzód Jabłonowo Pomorskie

Notecianka Pakość

3–1

Promień Kowalewo Pomorskie

Sadownik Waganiec

1–1

Pogoń Mogilno

Cuiavia Inowrocław

0–1

Zawisza II Bydgoszcz

Unia Solec Kujawski

4–2

Orlęta Aleksandrów Kujawski

Chemik Bydgoszcz

2–1

Włocłavia Włocławek

Rol.Ko Konojady

3–1

Chełminianka Chełmno

Lech Rypin

3–3

Piast Złotniki Kujawskie

Zapowiedź 4. kolejki IV ligi kujawsko-pomorskiej: Naprzód Jabłonowo Pomorskie

Piast Złotniki Kujawskie

30 sierpnia, 15:00

Chełminianka Chełmno

Lech Rypin

29 sierpnia, 16:00

Włocłavia Włocławek

Rol.Ko Konojady

29 sierpnia, 17:00

Orlęta Aleksandrów Kujawski

Chemik Bydgoszcz

30 sierpnia, 11:00

Zawisza II Bydgoszcz

Unia Solec Kujawski

30 sierpnia, 16:00

Pogoń Mogilno

Cuiavia Inowrocław

29 sierpnia, 17:00

Promień Kowalewo Pomorskie

Sadownik Waganiec

29 sierpnia, 17:00

Łokietek Brześć Kujawski

Notecianka Pakość

29 sierpnia, 11:00

Piłka nożna

Kowalewo szczęśliwe dla Rol.Ko

W meczu rozgrywanym wyjątkowo w Kowalewie Pomorskim piłkarze z Konojad pewnie pokonali Chełminiankę Chełmno 3:1

Spotkanie nie mogło odbyć się tradycyjnie na stadionie Naprzodu

w Jabłonowie Pomorskim, ponieważ w dniu meczu przeprowadzano tam XXXII Wojewódzki Dzień Pszczelarza. Z tego względu widowisko przeniesiono do pobliskiego Kowalewa Pomorskiego, gdzie na dobrze przygotowanej murawie piłkarze Łukasza Kaliszewskiego podejmowali Chełminiankę Chełmno. Goście w dotychczasowych dwóch rozegranych meczach nie zdobyli punktu, przegrywając z Unią Solec Kujawski 5:1 oraz ulegając Chemikowi Bydgoszcz w stosunku 1:4. Dlatego też zdecydowanym faworytem sobotniej

konfrontacji była jedenastka z Konojad. Mecz lepiej rozpoczęli miejscowi. Kontrolowali grę w środowej części boiska i dłużej utrzymywali się przy piłce, czego efektem było szybko uzyskane prowadzenie. W 13. minucie premierowego gola strzelił Maciej Jankowski. Trafienie wyraźnie zdekoncentrowało graczy spod Jabłonowa Pomorskiego, bowiem już kilkadziesiąt sekund później do wyrównania doprowadził Dawid Piasecki. Do końca pierwszej połowy nikt nie zdołałał już zagrozić defensywie rywala i po 45.

minutach Rol.Ko niespodziewanie remisowało z Chełminianką 1:1. Po zmianie stron gracze z Konojad ruszyli do zdecydowanych ataków, zdając sobie sprawę, że ewentualna strata punktów z ligowym outsiderem jest niedopuszczalna. W 59. minucie piłkę w bramce umieścił Maciej Kaźmierczyk, a niespełna pięć minut później wygraną przypieczętował Maciej Koczur. Tym samym zawodnicy Kaliszewskiego po trzech rozegranych kolejkach mają na swoim koncie sześć zdobytych „oczek” i plasują się w tabeli na miejscu 5. W czwartej kolejce Rol.Ko pojedzie do Włocławka, by tam skonfrontować siły z miejscową Włocłavią. Spadkowicz z III ligi w dotychczasowych trzech meczach nie zdobył jeszcze punktu,

zatem po raz kolejny faworytem do zwycięstwa będą zapewne gracze z Konojad. (kl) ROL.KO KONOJADY VS. CHEŁMINIANKA CHEŁMNO

3

(1: 1)

1

Gole Jankowski 13’, Każmierczyk 59’, Koczur 64’

Skład Skład Rol.Ko:

Siamuk – Jankowski, Katerla (73’ Budziński), Kaźmierczyk, Koczur, Kozłowski (70’ Grudziński), Łupiński, Piskorski, Rogóż (55’ Talaśka), Solonynko (84’ Płochacki), Stankiewicz


32

SPORT

Drżały bramki

PIŁKA NOŻNA Rażąca nieskuteczność pod bramką przeciwnika sprawiła, że piłkarze brodnickiej Sparty nie zdobyli punktów w meczu z Polonią Środą Wielkopolską Rywal ze Środy Wielkopolskiej nie należy do ulubionych rywali Sparty. W minionym sezonie żółtoczarni dwukrotnie musieli uznać wyższość Polonii, przegrywając na wyjeździe 0:4 i u siebie 0:1. Dlatego już przed meczem wiadome było, że podopiecznych Macieja Grzybowskiego czeka w Wielkopolsce ciężka przeprawa. W początkowych fragmentach sobotniego starcia żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć przewagi. Gra toczyła się głównie w środku pola, mało było płynnych akcji i celnych podań. W miarę upływu czasu inicjatywę zaczęli przej-

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 27 sierpnia 2015

miejscowemu golkiperowi, ale za każdym razem brakowało precyzji i po pierwszych 45. minutach Polonia Środa Wielkopolska prowadziła ze Spartą Brodnica 1:0. Po zmianie stron w 46. minucie potężnym strzałem z dystansu popisał się Feter, ale futbolówka minimalnie minęła bramkę. W 53. minucie powinno być 1:1 – Zalewski uderzył w spojenie, a dobijający Kretkowski trafił słupek. Po tej sytuacji na portalu brodniczan pojawił się wymowny komentarz prezesa Adama Twarogowskiego: „Skuteczność dziś pierwsza klasa…”. W 60. minucie gospodarze mimo niemrawej gry prowadzili już 2:0. Dośrodkowanie z prawej strony boiska próbował POLONIA ŚRODA przecinać Cezary MichaWIELKOPOLSKA lak, ale interweniował VS na tyle niefortunnie, że SPARTA BRODNICA skierował piłkę do własnej bramki. Dwie minu3 (1: 0) 0 ty przed zakończeniem Skład gry żółto-czarnych dobił Radosław Barabasz, któSparta: Szewczyk – Śnieć, Michalak, Lamka, ry strzałem głową ustalił Janczak (54’ Szczupakowski), Zalewski wynik meczu na 3:0. – (65’ Magdziński), Feter (90’ WiTrzeba powiedzieć wyśniewski), Yoneda (90’ Stypczyński), raźnie, że mieliśmy dziRutkowski, Ciechowski, Kretkowski siaj mnóstwo szczęścia.

mować spartanie. W 15. minucie Krzysztof Kretkowski trafił w słupek bramki Polonii, a nadbiegający Zalewski dobijał niecelnie. Kiedy wydawało się, że kolejne okazje są kwestią czasu arbiter zdecydował o podyktowaniu rzutu karnego dla gospodarzy. Mariusz Śnieć zahaczył co prawda delikatnie o nogi rywala, ale równocześnie wybił futbolówkę, stąd też odgwizdanie „jedenastki” było bardzo kontrowersyjne. Skutecznym egzekutorem okazał się Krzysztof Bartoszak, który strzałem w lewy górny róg bramki nie dał szans Kamilowi Szewczykowi. W pierwszej połowie goście jeszcze kilka razy zagrozili

Aktualna tabela III ligi Lp.

Nazwa

Punkty

1.

Sokół Kleczew

9

2.

Jarota Jarocin

9

3.

Warta Poznań

7

4.

Pelikan Niechanowo

6

5.

Polonia Środa Wielkopolska

6

6.

Unia Swarzędz

6

7.

Start Warlubie

6

14.

Sparta Brodnica

1 (+ m e c z zaległy)

Czterokrotnie przed utratą gola ratował nas słupek lub poprzeczka, a dodatkowo dwa razy Krzysztof Kretkowski przestrzelił w bardzo dogodnych sytuacjach – powiedział po meczu Mariusz Bekas, trener Polonii Środa Wielkopolska. Spartanie po dwóch rozegranych spotkaniach mają zatem na koncie jeden zdobyty punkt (mecz drugiej kolejki z Elaną Toruń został przeniesiony na 16 września). W najbliżej kolejce podejmą na

własnym boisku Kujawiankę Izbica Kujawska (sobota, 29.09, godzina 17.00), która dotychczas przegrała wszystkie swoje spotkania i legitymuje się bilansem bramkowym 1:11. Starcie z tym rywalem powinno być zatem dobrą okazją na pierwsze ligowe zwycięstwo i zdobycie premierowych goli na trzecioligowych boiskach w sezonie 2015/16. Kamil Lewandowicz fot. polonia-sroda.pl

Zapowiedź 30.kolejki IV ligi: Sokół Kleczew

2–0

Pelikan Niechanowo

Unia Swarzędz

1– 3

Centra Ostrów Wielkopolski

KKS 1925 Kalisz

0–1

Wda Świecie

Lech II Poznań

4–1

Nielba Wągrowiec

Elana Toruń

0–1

Jarota Jarocin

Polonia Środa Wielkopolska

3–0

Sparta Brodnica

Kujawianka Izbica Kujawska

0–4

Warta Poznań

Start Warlubie

2–1

Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski

NASZE KONKURSY Konkurs fotograficzny „Żniwa w powiecie brodnickim”

Zrób zdjęcie obrazujące żniwa w powiecie brodnickim. Prześlij je do redakcji mailem, na adres redakcja.cbr@wpr.info.pl do 23 sierpnia. W opisie podaj - miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu autora. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach naszego tygodnika.

Konkurs motoryzacyjny „Nasze blachy”

Wytnij tablicę rejestracyjną z logo naszego tygodnika CBR (zamieszczoną poniżej) i wpisz swoje numery rejestracyjne samochodu. Wycięty kupon przynieś na dożynki powiatowe – 30 sierpnia w Brzoziu – i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek odbędzie się losowanie. Na zwycięzców czekaja nagrody.

Bocian w Małkach na ściernisku. Autor foto: Anna Majkrzak

TYGODNIK REGIONU BRODNICKIEGO

Sponsorami nagród w konkursach są: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Teresa Gołębiewska księgarnia ul. Hallera Brodnica, Jan Kowalski Cerako Brodnica, Foto Express Janusz Kopiczyński ul. Farna 2 Brodnica, Auto Complex Brodnica ul. 18 Stycznia oraz Tygodnik CBR. Regulaminy konkursów dostępne są w redakcji Tygodnika CBR ul. 18 Stycznia 36 B, Brodnica

Cbr nr 28  
Advertisement