Page 1

Fotorelacja z XXXI obchodów Dni Drwęcy str. 4 i 5

W tym tygodniu

REKL AMA W CBR TEL . 662 061 355

CZWARTEK 6 SIERPNIA 2015 nakład: 5000 egz. ISSN: 2392-0998

1,49 zł

w tym 5% VAT nr 25/2015 (25)

T Y G O D N IK W tym numerze: Powiat Budują strategię W Bartniczce zorganizowano pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych odnośnie Lokalnej Strategii Rozwoju gmin należących do LGD Pojezierze Brodnickie. str. 2 Powiat brodnicki Chronić krajobraz czy interesy gospodarcze Niespodziewanie burzliwy przebieg miała ostatnia sesja Rady Miejskiej Brodnicy, podobnie było w gminach Bobrowo, Brodnica, Górzno, Brzozie i Bartniczka. A wszystkiemu winien obszar chroniony krajobrazu nie tylko Drwęcy, ale także innych wód str. 3

R E G I O N U

B R O D N I C K I E G O

Most przed szkołą

tężenie ruchu na Starym Mieście. Ulica Sienkiewicza to jedna z najważniejszych i najmocniej uczęszczanych ulic w Brodnicy. Wkrótce ma być przejezdna. – Oddanie mostu planowane jest na 15 sierpnia, a już na pewno będzie przejezdny przed rozpoczęciem roku szkolnego we wrześniu – informuje rzecznik Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Sitarek. – Trwa końcówka robót dodatkowych, które

wiązały się z przebudową wodociągu. Do tej pory z zamknięcia tej ulicy korzystali kierowcy autobusów KPTS czyli dawnego PKS, którzy oczekując na kolejny kurs parkowali na niej, tuż przy dworcu. Teraz ta sytuacja się musi zmienić. – Wrócimy na parking przy ul. Maczka – informuje Zdzisław Kulka. – Tak jak to było przed remontem mostu. Z pewnością to przemieszczanie się dla autobusów będzie uciążliwe, natomiast miasto i kierowcy mają szanse odetchnąć z ulgą już pod koniec sierpnia. Wszystko wróci do normy sprzed remontu. Tekst i fot. (nał)

kiem od samorządu, który na jej ręce złożył wójt gminy Zbiczno. – Jeszcze raz życzę Pani Józefinie wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia – mówi wójt Wojciech Rakowski. Redakcja tygodnika CBR do-

łącza się do życzeń. Pragniemy złożyć Pani Józefinie najszczersze życzenia zdrowia, pogody ducha i kolejnych dni przeżytych w szczęściu rodzinnym. Tekst (nał) fot. E. Stawska

BRODNICA Most na ul. Sienkiewicza ma być skończony przed rozpoczęciem roku szkolnego. W Brodnicy ruch się rozładuje, ale ucierpią autobusy

Remont mostu na ul. Sienkiewicza trwa już ponad osiem

miesięcy, a co z tym związane zakorkowanie Brodnicy i na-

Brodnica Rower za nakrętki Emilka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Ma 7 lat. Jej marzeniem jest jazda na rowerze. Nadzieją są nakrętki str. 6

Uwaga! SOR przeniesiony W związku trwającymi pracami budowlanymi związanymi z rozbudową brodnickiego szpitala SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy) od dnia 05.08.2015 (środa) od godz. 12.00 będzie funkcjonował w nowej (tymczasowej) lokalizacji na parterze w nowym skrzydle szpitala. Wejście do SOR-u będzie od strony lądowiska. (nał)

GMINA ZBICZNO

Dwieście lat Pani Józefino!

2 sierpnia Józefina Szramke z Cichego - Ładnówka obchodziła swoje setne urodziny. Po uroczystej mszy świętej w kościele w Cichem, dla jubilatki zorganizowano przyjęcie w restauracji w Rytych Błotach. Były życzenia, prezenty,

kosz róż i łzy wzruszenia Uroczystość była podniosła, zebrała się cała rodzina. Życzenia przesłał także biskup toruński, a złożył je proboszcz z Cichego. Szanowna jubilatka otrzymała również list gratulacyjny wraz z upomin-

OGŁOSZENIE


2

AKTUALNOŚCI

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Oddali hołd powstańcom Budują strategię BRODNICA/JABŁONOWO Pierwszego sierpnia w całej PolPowiat

W Bartniczce zorganizowano pierwsze z serii spotkań konsultacyjnych odnośnie Lokalnej Strategii Rozwoju gmin należących do LGD Pojezierze Brodnickie.

sce obchodziliśmy 71. rocznicę Powstania Warszawskiego. Hołd powstańcom oddano w Brodnicy i Jabłonowie

Kwiaty od władz miasta Brodnicy W Brodnicy obchody miały miejsce przy pomniku Armii Krajowej na ul. Sądowej. Na miejsce przybyła kompania reprezentacyjna 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego oraz poczty sztandarowe ZHP Brodnica, CECH Brodnica, Powiat Brodnicki, Miasto Brodnica oraz OSP Brodnica. Po godzinie

17.00, gdy ucichły syreny Miejska Orkiestra Dęta odegrała Hymn Rzeczypospolitej, po którym głos zabrał burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz oraz ks. prałat płk Bolesław Lichnerowicz, który odmówił modlitwę za poległych powstańców. Następie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Po zakończeniu części oficjalnej orkiestra dęta wykonała utwory patriotyczne. W Jabłonowie natomiast przedstawiciele władz, kombatanci i mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego uczcili 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Poległych i Umęczonych w Jabłonowie Pomorskim. W  uroczystości udział wzięli: Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjana Zborała, wiceburmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński wraz z  radnymi: Zenonem Śmigowskim, Zbigniewem Mikuliczem, Marcinem Olszewskim i  Michałem Kropiewnickim oraz skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Marzanna Fettke. Tekst (cr) Fot. (cr, nadesłane)

Harmonogram spotkań konsultacyjnych w gminach należących do LGD Pojezierze Brodnickie:

Lena Karaś zaśpiewała piosenkę ,,Polskie skrzydła’’

Hołd powstańcom oddała brodnicka policja

Mieszkańcy Jabłonowa podczas uroczystości

Spotkanie poprowadził Bogusław Błaszkiewicz, prezes LGD Pojezierze Brodnickie i wójt gminy Brzozie Opracowanie Lokalnej Strategii stwa gminy w LGD Bogusław BłaszRozwoju stanowi formalną podsta- kiewicz – Później mogą być ograniwę do ubiegania się przez Lokalną czenia, a przypominam wszystkim, Grupę Działania o  środki finanso- że do 2023 r. innych środków nie we z Programu Rozwoju Obszarów będzie. Wiejskich na lata 2014 – 2020. W tej Następnie wspólnie analizokwestii spotkanie informacyjne do- wano słabe i mocne strony gminy tyczące gminy Bartniczka odbyło i  zamieszkującej ją społeczności, się w miniony poniedziałek w tam- a także szanse i zagrożenia które te tejszym urzędzie. uwarunkowania stwarzają. Na tej Prezes zarządu LGD Pojezierze podstawie budowana jest Lokalna Brodnickie Bogusław Błaszkiewicz Strategia Rozwoju dla terenu gmin pokrótce przedstawił zgromadzo- które LGD tworzą. Warto wsponym przedstawicielom lokalnej mnieć, że w samym LGD Pojezierze społeczności perspektywy jakie Brodnickie zaszły ostatnio pewne w najbliższych latach czekają LGD. zmiany, mianowicie dołączyły do Przypomniał też jakie projekty niego gminy Górzno, Osiek i Świew gminie Bartniczka zostały zreali- dziebnia, które do tej pory były zowane w  minionej perspektywie członkami LGD Gmin Ziemi Dofinansowej dzięki projektom tego brzyńskiej. stowarzyszenia. Tekst i fot. (magbet) – Kto wcześniej złoży wniosek, ten ma większe szanse na otrzymanie środków – zachęcał do aktywnego korzystania z  członko-

(początek wszystkich spotkań planowany jest na godz. 10). 06.08, Bobrowo, Gminny Ośrodek Kultury, 07.08, Karbowo, Wiejski Dom Kultury, 10.08, Brzozie, Urząd Gminy, 13.08, Górzno, Zespół Szkół, 24.08, Jabłonowo Pomorskie, Dom Kultury, 27.08, Osiek, Urząd Gminy, 03.09, Świedziebnia, Urząd Gminy, 04.09, Zbiczno, Urząd Gminy,

W Brodnicy kwiaty złożyły delegacje kombatantów

W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH Tomasz Przybyszewski, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20, e-mail: biurotp@op.pl

DORADZTWO BEZPŁATNE! PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY? DZWOŃ! tel. 608 380 227

R E K L A M A

BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA

Tygodnik Regionu BRODNICKIEGO

Redakcja: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 319 e-mail: c.nalecz@wpr.info.pl Redaktor Naczelny: Celina Nałęcz Dział reklamy: tel. 662 061 355 e-mail: a.zielinska@wpr.info.pl

Ogłoszenia drobne: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 355 Wydawca: Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 Druk: edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 10 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Aktualności    3

Chronić krajobraz czy interesy gospodarcze

POWIAT BRODNICKI Niespodziewanie burzliwy przebieg miała ostatnia sesja Rady Miejskiej Brodnicy, podobnie było w gminach Bobrowo, Brodnica, Górzno, Brzozie i Bartniczka. A wszystkiemu winien obszar chroniony krajobrazu nie tylko Drwęcy, ale także innych wód

Ostatnia sesja miasta Brodnica zwołana była na 31 lipca w trybie nadzwyczajnym. Radni musieli rozpatrzyć tylko jeden punkt, a  mianowicie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w  sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Podobnie miała się sytuacja w  gminach mających na swoim terenie obszar chroniony. Cała awantura jest to, że władze województwa planują znieść przepisy pozwalające na budowę obiektów w odległości 100 metrów od rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenach obszaru chronionego doliny Drwęcy. Problem jest poważny i dotyczy dużej części terenów naszego powiatu. Nowe przepisy utrudniłyby m. in. rozbudowę gospodarstw rolnych i wpłynęły na możliwość realizacji inwestycji gminnych. Miasto odrzuca Na kilka dni przed posiedzeniem radni miejscy otrzymali projekt takiej opinii (opracowany przez UM), która wraz z  uzasadnieniem mieściła się na niecałych trzech stronach, jednak tuż przed rozpoczęciem sesji dostali kolejny komplet dokumentów, tym razem liczący 53 strony, a  do tego mapę z naniesionym obszarem chronionego krajobrazu. To zbulwersowało radnych PiS, którzy poprzez wniosek radnego Wojciecha Wiśniewskiego próbowali przełożyć obrady „na inny czas” tak, aby móc zapoznać się z nowymi dokumentami i  umożliwić zebranie się komisji tematycznych Rady Miejskiej. W głosowaniu odrzucono taką propozycję (poparło ją pięciu radnych PiS oraz Janusz Rosik i Alicja Beksa). Natychmiast po tym przewodniczący RM Roman Pawlak odczytał projekt uchwały opiniującej propozycje Sejmiku Wojewódzkiego

i otworzył dyskusję. Podczas dyskusji przede wszystkim wytknięto, że w obszarze, którego nie dotyczą zakazy wymienione w  projekcie został tylko uwzględniony prawobrzeżny odcinek rzeki Drwęcy, biegnący od grobli przeciwpowodziowej przy ulicy Ogrodowej do mostu na ulicy Sienkiewicza, natomiast pominięty został całkowicie odcinek lewobrzeżny Drwęcy. Jest to teren, który dawno już utracił swoje funkcje i  walory przyrodnicze. Zdaniem samorządu Brodnicy, w  sejmikowym projekcie najprawdopodobniej pomylono też numery kilku miejskich działek. Ponadto w opinii przegłosowanej przez nasz samorząd zauważono, że konsekwencją przyjęcia jednego z  zapisów projektu uchwały będzie każdorazowa konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a  tym samym nałożenie obowiązku opracowania raportu o  oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mimo że z  prowadzonego postępowania wynikałaby możliwość odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Sytuacja ta spowoduje wydłużenie procedur związanych z  postępowaniem zmierzającym do wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko i generowaniem dodatkowych kosztów związanych z koniecznością opracowania raportów oddziaływania na środowisko dla powyższych przedsięwzięć. Akurat ten ostatni argument niespecjalnie przekonywał część opozycji, bo dowodzono tu korzyści dla środowiska. Rada Miejska Brodnicy podjęła

uchwałę (14 głosów „za”, 6 „przeciw”, 1 wstrzymujący głos) negatywnie oceniającą projekt uchwały Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Gminy odrzucają Dyskusja na temat uchwały opiniującej projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w  sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zdominowała także obrady ostatniej sesji Rady Gminy Bobrowo. Gośćmi na sesji byli dwaj przedstawiciele sejmiku Ryszard Bober i Marek Hildebrandt. – My poprawiamy, a nie chcemy utrudniać życia mieszkańcom – mówił podczas sesji Ryszard Bober, zachęcając radnych do wydania pozytywnej opinii na temat projektu uchwały, który jego zadaniem otwiera właśnie nowe możliwości. – Nie ma w tym naszej złej woli, żebyśmy na tych terenach ograniczali jakąkolwiek działalność. Przyroda ma swoje prawa, ale my jako społeczeństwo nie możemy się ubezwłasnowolnić. Z kolei Marek Hildebrandt był przeciwnego zdania. – Jedna trzecia naszego województwa to jest obszar chroniony – mówił Marek Hildebrandt – Sejm co parę lat wprowadza zmiany w prawie dotyczącym tych terenów i niedługo dojdzie do tego, że tylko jelenie będą mogły tam biegać. Rada Gminy Bobrowo jednogłośnie, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Radni argumentowali, że projekt likwiduje odstępstwa od zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i  innych zbiorników wodnych, co uniemożliwi budowę na terenach często już zagospodarowanych. Zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 100 m będzie również dotyczył zbiorników sztucznych czyli kopanych stawów. Jak stwierdzono, spora część gminy Bobrowo została błędnie potraktowana jako obszar Doliny Drwęcy. Z  jeziora Chojno wypływa rzeka Lutryna, która przepływa kolejno przez jeziora Grzywinek, Oleczno i  Wądzyńskie a  następnie wpływa do rzeki Osy, zatem obszary te znajdują się w zlewni rzeki Osy, a nie Drwęcy. Również rady gmin Brodnica, Brzozie, Bartniczka i Górzno wydały w tej sprawie opinię negatywną. Jak napisano np. w uzasadnieniu do uchwały podjętej w Górznie: „Przedstawiony projekt może w  znaczny

sposób wpłynąć na funkcjonowanie gospodarstw rolnych znajdujących się w projektowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Ograniczenia swobodnego dysponowania gruntami przez rolników jest zjawiskiem negatywnym i nie wskazanym ze względów społecznych.” O co chodzi w projekcie Sejmiku? Zdaniem inicjatorów projektu uchwały Sejmiku, po ewentualnym uchwaleniu nowego przepisu regionalnego możliwe będzie indywidualne kształtowanie polityki ekologicznej i  racjonalne zarządzanie tzw. „zasobami przyrodniczymi”, w  kontekście m.in. ustaleń dotyczących czynnej ochrony ekosystemów, katalogu obowiązujących zakazów oraz odstępstw od tych zakazów, obowiązujących na terenie obszaru chronionego krajobrazu. Ponadto, choć przyjęto nieco inny katalog zakazów, to jednak nie narusza on właściwej ochrony wyróżniających się krajobrazów o  zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na walory turystyczne lub pełnioną funkcję tzw. „korytarzy ekologicznych”. W omawianym projekcie dokonano także uaktualnienia opisu tekstowego przebiegu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy. Nadto projekt zakłada złagodzenie niektórych zakazów. Na przykład nie ponowiono zapisu dotyczącego obowiązywania bezwzględnego zakazu, jakim jest: „zakaz wydobywania do celów gospo-

darczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w  tym kopalnych szczątków roślin i  zwierząt, a  także minerałów i  bursztynu”. Uznano, iż kwestie związane z właściwą ochroną przyrody i wyróżniających się krajobrazów w  procesie wydawania koncesji na eksploatację złóż kopalin skutecznie reguluje inny ustawowy zakaz zawarty w  tejże uchwale, tj. „zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”. Ważne jest też to, że w  przypadku wejścia sejmikowej uchwały w życie (uchwalenia jej) nastąpi zniesienie zakazu w  wydzielonych enklawach oraz obszarach wzdłuż brzegów rzeki Drwęcy i  jeziora Niskie Brodno w  granicach administracyjnych miasta Brodnica i  gminy Brodnica (także miasta Golub-Dobrzyń). Przyjęto, że te obszary, ze względu na lokalizację wewnątrz granic administracyjnych wymienionych miast, już dawno utraciły swoje funkcje i  walory przyrodnicze. Są to tereny mocno przekształcone działalnością człowieka, o  intensywnej zabudowie miejskiej, przemysłowo-usługowej i  komunikacyjnej, pozbawione siedlisk roślinności naturalnej i walorów krajobrazowych. Dlatego w  większości, w  aktach prawa miejscowego posiadały one znacznie zmniejszoną szerokość wyznaczonego pasa ochronnego od linii brzegów wód, głównie rzeki Drwęcy. (nał, magbet) Fot. Kopiczyński

OGŁOSZENIE


4

Fotorelacja

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

XXXI Dni Drwęcy

POD NASZYM PATRONATEM / BRODNICA   Pogoda, wędkarze, kajakarze, sportowcy, ratownicy oraz licznie dzieci i dorośli dopisali. Zakole wypełniło się muzyką, zapachem potraw z wieprzowiny, rozmowami i śmiechem. A wszystko obserwowała leniwie wijąca się w słońcu ona – bohaterka tych obchodów – rzeka Drwęca Obchody Dni Drwęcy rozpoczęto o świcie zawodami wędkarskimi. O  10 natomiast na zakolu zebrali się kajakarze i  amatorzy spragnieni kajakarskich przygód, którzy wyruszyli na spływ. Wszyscy zostali zawiezieni autokarem na Tamę Brodzką gdzie przydzielono im kajaki. – Nad waszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy brodnickej Drużyny WOPR – poinformował ratownik Stanisław Kowalski. – Spływ rozpoczyna i kończy jeden z ratowników, proszę założyć kapoki i ruszamy. Ogółem spływ trwał 3 godziny, z racji szeregu zawijasów i zakrętów Drwęcy. Podczas spływu można było zaobserwować liczne ptactwo w  tym rodziny łabędzi, które jakby przyzwyczajone do widoku ludzi w  plastikowych łupinach ze śmiesznymi kijami nie przerywały sobie swoich zajęć. Naturalny krajobraz Drwęcy

sprawiał uczestnikom spływu niespodzianki w postaci konieczności omijania powalonych do wody konarów, co nie zawsze się płynnie udawało. Cały trud zmagań z  wyprowadzeniem kajaku wynagradzał przepiękny widok z rzeki. Również Brodnica z kajaku wydawała się piękniejsza. – Pierwszy raz płynęłam Drwęcą – mówi rzecznik prasowy starostwa Maria Oryszczak. – Bardzo mi się podobało. Drwęca jest piękna. Uczestnicy spływu dotarli do Stanicy Wodnej na Zakolu Drwęcy tuż przed rozpoczęciem XXXI obchodów Dni Drwęcy. Na murawach boiska trwał turniej piłkarski oldbojów, a  na zakolu unosił się zapach pieczonego prosiaka i  grillowanej wieprzowiny. Wszystkie posiłki można było degustować za darmo. Również dla najmłodszych przewidziano wiele atrakcji.

Dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, malowanie twarzy, wata cukrowa i liczne konkursy z nagrodami wprowadzały uśmiech na ich twarzach. Był także pokaz ratownictwa wodnego i ekologicznego orazturniej drużyn samorządowych. Na scenie zagrały zespoły „ Sztywny Rumpel” i „Nomakeup”. – Bardzo mi się podoba ta impreza – mówi Dorota Domagalska z  Brodnicy. – Fajnie zorganizowane, dużo konkursów. Szkoda tylko, że nie załapałam się na spływ kajakowy. Nigdy nie płynęłam kajakiem naszą piękną Drwęcą. Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Starostwo Powiatowe w  Brodnicy, Urząd Miejski w Brodnicy. Tekst. Celina Nałęcz Fot. (nał) Cezary Rybarczyk

Kajakarzy asekurowali ratownicy brodnickiej Drużyny WOPR Stanisław Kowalski i Monika Pesta

Starosta Piotr Boiński z małżonką podczas spływu

Państwo Oryszczak po raz pierwszy płynęli Drwęcą

Uczestnicy spływu na Tamie Brodzkiej przed startem

Kajakarze już w Brodnicy

Rozpoczęcie spływu w ramach obchodów Dni Drwęcy

Napotkane na trasie spływu łabędzie nie wykazywały zainteresowania kajakarzami


BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

FOTORELACJA    5

Dzieci i dorośli z zaciekawieniem przyglądali się poczynaniom ratowników

Uczestnicy konkursu dla dorosłych w kategorii mężczyzn

Uczestnicy obchodów Dni Drwęcy na plaży na Zakolu

Brodnicka straż podczas pokazu ratownictwa

Pokaz ratownictwa wodnego na rzece

Animator zabaw i roześmiane dzieci podczas gier

Wiktor, Jasiu, Jessika, Kasia, Ola i Łukasz na scenie „Sztywny Rumpel” podczas koncertu

Turniej piłkarski oldbojów

Zespół „Nomakeup”

Paulina, Piotr, Wanda, Julia, Karolina i Patrycja podczas konkursu


6

SPOŁECZEŃSTWO

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Rower za nakrętki

BRODNICA Emilka urodziła się z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Ma 7 lat. Jej marzeniem jest jazda na rowerze. Niestety koszt specjalistycznego roweru to 8 tys. zł. Rodzice nie są w stanie spełnić marzenia córki. Możliwości dofinansowania nie ma. Nadzieją są nakrętki

Emilka Wenderholm urodziła się 12 stycznia 2008 roku z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem. Pierwsze trzy miesiące swego życia spędziła w szpitalu. Lekarze zalecili bardzo intensywną rehabilitację, dzięki której Emilka może kiedyś postawi swój samodzielny krok. Obecnie Emilka ma już 7 lat. Jest

cały czas rehabilitowana i jest pod opieką innych specjalistów: urologa, okulisty, ortopedy. – Dzięki częstej i intensywnej rehabilitacji zaczynamy dopatrywać się efektów – mówi mama Emilki, Kamila Wenderholm. – Emilka obecnie jest zaopatrzona w specjalistyczne aparaty ortopedyczne, w których uczy się stawiać swoje pierwsze kroki. Konieczna jest dalsza i bardziej intensywna rehabilitacja jak i zarówno dalsze leczenie. Największą potrzebą są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, koszt takiego turnusu jest bardzo duży i nie pozwala

nam zrealizować wyjazdów i dalszą rehabilitacje gdyż przekracza to nasze możliwości finansowe. Na tę chwilę dla Emilki sposobem na poruszanie się byłby specjalistyczny rower, który nie jest jednak refundowany. Dlatego rodzice dziecka postanowili zorganizować na ten cel zbiórkę plastikowych nakrętek. Potrzeba 13,5 tony. Do tej pory zebrali 500 kg. – Zwracam się z prośbą o pomoc w zbiórce i dążenia do spełnienia marzenia – mówi mama Emilki. – Dla niektórych to tylko nakrętki, a dla mnie pragnienie do spełnienia i możliwość przeżycia samodzielnej przygody mojego dziecka.

Nakrętki można przynosić do sklepu spożywczego na ul. Szymanowskiego 17 (obok szkoły nauki jazdy). Przy większych ilościach

można dzwonić pod nr tel. 508 820 146. Tekst. (nał) Fot. archiwum rodziny

Jabłonowo Pomorskie

Na szlaku rowerowym

29 lipca uczestnicy zajęć wakacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie wyruszyli na wycieczkę rowerową szlakiem „Złotej Rybki”. Trasa rowerowa wiodła przez Piecewo, Buk Góralski, Nową Wieś Szlachecką do Płowęża. Mali rowerzyści poznawali walory przyrodnicze na trasie przejazdu, zwiedzili Pałac Szlachecki w Nowej Wsi Szlacheckiej, odpoczęli na plaży nad Jeziorem Dużym. Podczas przejazdu omawiano zasady poruszania się po drogach publicznych i znaczenie napotkanych znaków drogowych. W Płowężu dzieci gościły w Osadzie Rybackiej, która

niebawem zostanie oficjalnie otwarta. Obejrzały tam zgromadzone eksponaty rybackie, było również spotkanie z rybakiem Krzysztofem Kamińskim, który przekazał dzieciom przyrodnicze i historyczne opowieści rybackie oraz zaprezentował pokaz szycia sieci rybackich. – Niezwykłą przygodą było odkrycie nor, w których zamieszkiwały rodziny borsuków oraz obserwacja zwierzyny płowej na poletku żerowym – mówią uczestnicy wycieczki.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy wpisali się do księgi pamiątkowej gospodarza nowo powstałej „Osady rybackiej” i podziękowali gospodarzowi za gościnę. Na wycieczce nie zabrakło czasu na wspólne grillowanie. Opiekunami dzieci byli pracownicy M-GOK w Jabłonowie. Sponsorem kiełbasek i pyszności na wspólne grillowanie była Justyna Prajs dyrektor M-GOK. Tekst (nał) Fot. nadesłane

BRODNICA/CZĘSTOCHOWA Po raz 33 z Brodnicy wyruszyła Piesza Franciszkańska Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku przewodnikiem grupy jest o. Justyn Berus. Z pielgrzymami idą także o. Leonard Bielecki - wieloletni przewodnik grupy, o. Walenty Łaga, o. Filip Wycinka, o. Ryszard Kozłowski - katecheta z Wejherowa i kierowca bagażówki, ks. Przemek Skowroński - wikariusz brodnickiej Fary, br. Florian Zapolski - odpowiedzialny za zespół muzyczny,

Pielgrzymi wyruszyli br. Fabian Witkowski – kwatermistrz, a także siostry zakonne: Faustyna, Laura i jej współsiostra z zakonu. Na parę dni dołączy do grupy o. Cyprian, który jest misjonarzem pracującym w Rosji. Hasło tegorocznej pielgrzymki: „Nawracajcie się! „. Zmagania pielgrzymów z trasą i ponad 30 stopniowym upałem można śledzić na facebooku wpisując „Piesza Franciszkańska Pielgrzymka Brodnica-Jasna Góra”. Tekst (nał) fot. nadesłane R E K LAMA


BRODNICA–CBR.PL

SPOŁECZEŃSTWO

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Dyskutowali o prawie wodnym BOBROWO

7

Bartniczka

Bałagan w internecie

Bobrowscy radni jednogłośnie uznali zapisy Gmina Bartniczka od niedawna ma nową stronę choć – jak zauważają mieszkańcy w nowej ustawie o prawie wodnym za niekorzystne dla gminy internetową, – zbyt rzadko aktualizowaną. Bałagan panuje też w Biuletynie Informacji Publicznej, co utrudnia wyszukiwanie w nim informacji.

Zdaniem radnych, wprowadzenie w życie zapisów opiniowanej ustawy obciąży budżet gminy

Podczas ostatniej sesji Rada Gminy Bobrowo dyskutowała m.in. o założeniach do nowej ustawy o prawie wodnym. Podobnie jak opinia o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zdanie rady o założeniach do nowelizacji 3/5 prawa wodnego było negatywne. – Po raz kolejny na gminy próbuje się nakładać zadania, za którymi nie idą środki na ich wykonanie – mówił wójt Paweł Kloi nowski. Rada gminy apelowała o odrzucenie zapisów projektu ustawy o prawie wodnym, dotyczących przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz z zakresiêgarnisu wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane. Niezadowolenie radnych budzi także zakładane w nowej ustawie ograniczenie kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego poprzez przekazywanie kompetencji organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną. Radni są również przeciwni przekazywaniu gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych i urządzeń melioracji

wodnych, ujętych w zbiory danych przestrzennych bez odpowiedniej pomocy finansowej państwa. – Przejście ustawy w tym kształcie spowoduje m.in. przekazanie gminom zadań planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń powodziowych i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak też zagwarantowania odszkodowań dla właścicieli nieruchomości – wyjaśniała podczas sesji Edyta Orzechowska z UG w Bobrowie. Stanowisko to zostało przekazane do prezydenta, posłów i senatorów. W dalszej części obrad rada zapoznała się ze sprawozdaniem wójta z działalności międzysesyjnej oraz wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Podjęto następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości w miejscowości Budy, w sprawie sprzedaży mienia komunalnego w drodze przetargu, w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia WieloletR E K LAMA

niej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowo na lata 2015-2020, oraz zmieniającą budżet na 2015 rok. Tekst i fot. (magbet) Obecni na sesji sołtysi otrzymali zaktualizowaną informację na temat wysokości funduszy sołeckich na rok 2016. Wysokość środków przypadająca na dane sołectwo: Bobrowo – 18 863,22 zł, Brudzawy – 15 836,55 zł Buczek – 10 975,52 zł Budy – 8 621,44 zł Chojno – 12 962,73 zł Czekanowo – 13 941,05 zł Dąbrówka – 12 901,59 zł Drużyny – 15 316,81 zł Grabówiec – 12 137,28 zł Grzybno – 16 478,57 zł Kawki – 18 007,19 zł Kruszyny – 23 815,96 zł Kruszyny Szlacheckie – 14 949,94 zł Małki – 21 920,47 zł Nieżywięć – 30 572,48 zł Tylice – 14 491,36 zł Wądzyn – 9 905,48 zł Wichulec – 13 757,62 zł Wymokłe – 16 417,42 zł Zgniłobłoty – 19 596,96 zł Razem 321 469,64 zł

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

ZADZWOŃ TEL. 662 061 355

Nowa strona internetowa Urzędu Gminy w Bartniczce (pod nowym adresem www.ugbartniczka.pl) działa od kilku miesięcy. – Cieszymy się z nowej strony, z tego, że jest na niej wyeksponowany herb, z którego jesteśmy dumni – mówi mieszkaniec Nowych Świerczyn (imię i nazwisko do wiadomości redakcji). – Wydaje mi się jednak, że strona mimo tego, że świeża, to już jest zaniedbywana. W dziale aktualności jest informacja o naszym lokalnym „Święcie miodu”, które było pod koniec czerwca, czas chyba usunąć to z tego działu. Jest jeszcze BIP, który nie tylko moim zdaniem dobrze by było inaczej zredagować, a w zasadzie zbudować od nowa, by łatwiej było znajdować pożądane informacje. W obecnym kształcie jest on po prostu niefunkcjonalny. Może pracownicy naszego urzędu przyjrzeliby się np. stronie BIP sąsiedniego Górzna, która jest dużo bardziej

przejrzysta. – Nieprawdą jest, że strona BiP jest aktualizowana zbyt rzadko – twierdzi Benedykt Kamiński, sekretarz gminy Bartniczka. – Strona BiP jest aktualizowana na bieżąco. W biuletynie znajdują się wszystkie uchwały rady gminy i zarządzenia wójta, które są umieszczane bezpośrednio po podjęciu. Osobiście uważam, że w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma bałaganu. Należy tylko należycie wyszukiwać informacje – podkreśla Kamiński. – Strona Urzędu Gminy Bartniczka jest obecnie urządzana i występuje w nowej szacie, jest dopracowywana i unowocześniana. Taki stan potrwa jeszcze jakiś czas. Za prowadzenie strony internetowej Urzędu Gminy Bartniczka odpowiedzialny jest informatyk Jerzy Szramka, za BIP sekretarz Kamiński. (magbet)

Górzno

Wsparcie dla rodzin

Na ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Górzno uchwalono Gminny Program Wspierania Rodziny.

Radni zajęli się problemami rodziny Program, nad którym obradowano, obejmuje plany na najbliższe 3 lata, opracowany został przez pracowników miejscowego GOPS. To właśnie oni będą go realizować we współpracy m.in. z: Urzędem Miasta i Gminy w Górznie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, policją oraz szkołami z terenu gminy. Celem takiego programu jest

stworzenie odpowiednich warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspieranie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Założeniem programu jest zapewnienie rodzinie wsparcia już na etapie, w którym problemy z jej prawidłowym funkcjonowaniem się zaczynają, co ma eliminować sytuacje, gdy dziecko musi rodzinę opuścić. Tekst i fot. (magbet)


8

KAMPANIA INFORMACYJNA

Czwartek, 6 sierpnia 2015

BRODNICA–CBR.PL KAMPANIA INFORMACYJNA


REKLAMA    9

Czwartek, 6 sierpnia 2015

 

   

 !"#$%#!%&'(")*%!+')#*,-&

.#/

 *7!:!7*:*%! -'!02"1

.7 6%1+"!8'"*:)!;' -'!02"1

 '0)123

45#!"2'# 67&8&!6#"!2#! !9'7&8"!8:0 

'"'# =*9*/'8&)*%!81 !%!!-*+0"?8@8/ !8&*

A35/ 69&'7*8! 

 ")1("!%!!7'*

4BA3/ %1+"!8'"*:)!;' -*"9&-#

.>5/ 6%1+"!8'"*:)!;' !8*8'

 '"!9*;0#&%<:)*81

.#/ 1#&  &%*'::C0

>D5E37F 6%1+"!8'"*:)!;' *9(!8&!&%*%!"0#!

&%* !"#! !08''G8'

>D5E37 6(@0)#! "@(! 1%&'-

               


Czwartek, 6 sierpnia 2015

HITY DNIA

20:30 Ojciec Mateusz 05:25 Telezakupy 06:05 Klan odc. 2751 - serial 06:25 Dzikie bia³e lwice odc. 2 - dokument 07:20 Telezakupy 07:40 Innowacje dla Ciebie 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 38, 39 - serial 10:55 Blondynka odc. 39 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Skorpion. Drapie¿ca o oœmiu odnó¿ach - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 13 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 73 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Tour de Pologne - kolarstwo 17:40 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Nutella Mini Tour de Pologne - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 19 - kolarstwo 20:10 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz odc. 120 - serial 21:20 Sprawa dla reportera - dokument 22:25 Glina odc. 1 - serial 23:25 Ojciec i syn w podró¿y - dokument 00:50 Naszaarmia.pl 01:15 Sprawa dla reportera - dokument 02:10 G³ow¹ w mur odc. 11 - serial 02:55 Notacje odc. 487 - dokument

16:55 Prawo Agaty 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 3 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 5 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 37 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 417 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 16 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 38 - serial 13:45 Szpital odc. 180 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 418 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 6 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 7 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 18, 19 - serial 20:00 Szpiedzy tacy jak my - komedia 22:15 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 15 - serial 23:20 Piekielna g³êbia - film sensacyjny 01:35 Sekrety magii odc. 451 - rozrywka

13:30 Paranienormalni Tonight 05:55 Lokatorzy odc. 154 - serial 06:30 Lokatorzy odc. 155 - serial 07:05 M jak mi³oœæ odc. 866 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:25 Janosik odc. 3 - serial 11:20 Barwy szczêœcia odc. 1292 - serial 11:50 Na dobre i na z³e odc. 591 - serial 12:50 Na sygnale odc. 39 - serial 13:30 Paranienormalni Tonight odc. 3 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 29 - dokument 14:55 Janosik odc. 3 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1135 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 14, 15 - serial 17:45 Kocham kino na Dwóch Brzegach odc. 2 - kultura 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:45 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:20 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Œwiêtokrzyska Gala Kabaretowa odc. 2 - rozrywka 21:25 Skandal odc. 12, 13- serial 23:15 Kana³ - dramat wojenny 01:00 Ptaszek na uwiêzi - komedia sensacyjna

08:35 Kacper i przyjaciele 06:00 Czysta chata odc. 10 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 5 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 12 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 8 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 15 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 2, 3 - serial 10:00 Kosmos odc. 8 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 111 - serial 12:00 Na patrolu odc. 17, 18 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 63 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 26, 27 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 112 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 14 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 64 - serial 20:00 Rocky - dramat obyczajowy 22:30 Pod przymusem - thriller 00:10 Spadkobiercy odc. 9 - rozrywka 01:10 Interwencja 01:30 Interwencja 01:50 Graffiti 02:00 Goœæ "Wydarzeñ" 02:20 Tak czy nie 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 19 - serial

15:00 Szko³a

11:45 Pielêgniarki

05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 740 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 9 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 8 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 66 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 315 - serial 12:35 Szpital odc. 211 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 810 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 811 - serial 15:00 Szko³a odc. 67 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2278 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 316 - serial 18:00 Szpital odc. 212 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2115 - serial 20:50 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 12 - rozrywka 21:50 Gliniarz z Beverly Hills III - komedia sensacyjna 00:00 Dzieñ zag³ady - film katastroficzny 02:30 Uwaga! 02:55 Sekrety magii odc. 451 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 283 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 545 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 546 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 85 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 328 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 71 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 284 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 453 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 454 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 86 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 571 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 435 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 357 - serial 20:00 Ksi¹¿ê i ja - komedia romantyczna 22:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami s. 10 odc. 231, 232 - serial 00:15 Nazywam siê Khan - melodramat

17:05 £owcy skarbów 06:10 Kasia i Tomek s. 3 odc. 22 - serial 06:40 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 11, 14 – serial 08:35 Nash Bridges s. 4 odc. 69 - serial 09:35 Niesamowite! odc. 15 - serial 09:55 Niania odc. 14 - serial 10:35 Sekret s. 4 odc. 246 - serial 11:50 Santa Diabla odc. 22 - serial 12:45 Za g³osem serca odc. 39 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 47 - serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 4 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 10, 11 - serial 19:00 Niania odc. 14, 15 - serial 20:00 Urwanie g³owy - komedia sensacyjna 21:55 Wielki Stach - komedia sensacyjna 00:05 Bestia w ringu - film sensacyjny 02:05 Niesamowite! odc. 15 - serial 02:35 Spotkanie z ballad¹ odc. 6 - rozrywka

„Ksi¹¿ê i ja” (2004r.) Polsat 20:00 Paige Morgan, ambitna studentka medycyny, ze zdumieniem dowiaduje siê, ¿e Eddie, ch³opak, którego w³aœnie pozna³a, jest duñskim ksiêciem i nazywa siê Edvard Valdemar Dangaard. Pocz¹tki ich znajomoœci nie s¹ ³atwe.

„Rocky” (1976r.) TV 4 20:00 Rocky Balboa jest nieznanym bokserem mieszkaj¹cym w Filadelfii. Na co dzieñ zajmuje siê œci¹ganiem d³ugów. Wci¹¿ marzy o prawdziwej karierze bokserskiej. Pewnego dnia do miasta przyje¿d¿a mistrz wagi ciê¿kiej Apollo Creed. Jego mened¿er postanawia zorganizowaæ walki.

13:30 Garsoniera

09:05 Czas honoru. Powstanie

07:05 Eurokultura odc. 44 - dokument 07:30 Rycerze i rabusie odc. 6 - serial 08:20 Zima, która nas zmieni³a odc. 4 - dokument 08:50 Tata w podró¿y s³u¿bowej - dramat obyczajowy 11:30 Program do czytania 11:50 Brave Festival 2015 - dokument 12:05 Polska kultura w Chinach - dokument 12:25 Studio R odc. 29 - dokument 13:05 Eurokultura odc. 44 - dokument 13:30 Garsoniera - komedia 15:40 Wenus z Ille - nowele filmowe 16:20 Rycerze i rabusie odc. 6 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 4 - dokument 17:45 Ostatni taniec - thriller 19:20 Zbrodnia i kara - film krótkometra¿owy 20:05 Kobra: Czy pan nie rozumie? To pomy³ka! - teatr 21:35 Cz³owiek, który wiedzia³ za du¿o - thriller 23:45 Zabij to, co kochasz - dokument 01:15 Dziecko wojny - dramat wojenny

06:40 Powstañcy odc. 6 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Zaproszenie odc. 130 - przyroda i podró¿e 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 2 - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 7 - serial 10:00 Wracam do domu - dokument 10:50 Prezydenci odc. 1 - dokument 11:20 Byæ w cieniu - dokument, 12:20 Historia - Wspó³czesnoœæ 12:55 Insygnia prezydenckie - info 12:55 Insygnia prezydenckie - info 13:35 1828 dni Prezydenta - info 14:25 Po co nam to by³o odc. 10 - rozrywka 15:40 Gorycz i chwa³a - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 17 - serial 17:00 Rok Powstania Styczniowego. Rozmowa z Bronis³awem Komorowskim Prezydentem RP - rozmowa 17:40 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 68 - dokument 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 8 - serial 19:00 Œlady odc. 2 - dokument 20:00 Spór o historiê odc. 125 - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 153, 132- dokument 22:40 Szerokie tory odc. 131 - dokument 23:15 Historia kryminalistyki odc. 1 - dokument 00:00 Jêzyk miasta Œwiêtochowski - dokument 00:40 Zaproszenie odc. 130 - przyroda i podró¿e 01:10 Hubal - dramat historyczny

06:00 Po stronie prawdy - dokument 07:00 Sanktuarium œw. Anny w Auray - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Jay Jay Odrzutowiec odc. 4 - serial 09:00 Na zdrowie 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Bioetyczny detektyw odc. 12 - dokument 09:50 Lusaka - City of Hope - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:30 Zofia Czeska - b³ogos³awiona na nasze czasy odc. 2 – dokument 11:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie prawdy - dokument 13:20 Poszukuj¹ce pokolenie - dokument 13:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Aposto³ Piotr - Ostatnia Wieczerza - film religijny 15:35 Powiesili bohatera – dokument 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 16:35 Pamiêtamy o Was - dokument 16:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 17:00 Modlitwa w intencji rodzin i obrony ¿ycia poczêtego w Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu - info 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Królewna Œnie¿ka odc. 43 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Tu rodzi³a siê œwiêtoœæ 23:00 Sanktuarium œw. Anny w Auray - dokument 00:00 Modlitwa w intencji rodzin i obrony ¿ycia poczêtego w Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu - info


Pi¹tek, 7 sierpnia 2015

10:00 Ptaki ciernistych krzewów

15:45 M jak mi³oœæ

18:00 Szpital

13:45 Malanowski i Partnerzy

05:30 Telezakupy 06:10 Klan odc. 2752 - serial 06:30 Skorpion. Drapie¿ca o oœmiu odnó¿ach - dokument 07:25 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:15 Pogoda poranna 08:20 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 40 - serial 10:00 Ptaki ciernistych krzewów odc. 9 - serial 11:00 Si³a wy¿sza odc. 1 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Tajemnice termitów 13:55 Nad rozlewiskiem odc. 1 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:15 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 74 - serial 16:45 Czekamy na Œwiatowe Dni M³odzie¿y 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Tour de Pologne - kolarstwo 17:40 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Nutella Mini Tour de Pologne odc. 347 - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 20 - kolarstwo 20:07 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 20:10 Pogoda 20:25 Afryka - za g³osem serca odc. 4 - serial 21:30 Gra dla dwojga - thriller 23:45 G³ow¹ w mur odc. 11 - serial 00:35 Pomiêdzy niebem a ziemi¹ - dramat wojenny

05:55 Lokatorzy odc. 156 - serial 06:30 Lokatorzy odc. 157 - serial 07:05 M jak mi³oœæ odc. 867 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:15 Janosik odc. 4 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1293 - serial 11:40 Na dobre i na z³e odc. 592 - serial 12:45 Na sygnale odc. 40 - serial 13:20 Hity kabaretu odc. 13 - rozrywka 14:15 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 30 - dokument 14:50 Janosik odc. 4 - serial 15:45 M jak mi³oœæ odc. 1136 - serial 16:45 Rodzinka.pl odc. 16 - serial 17:20 Rodzinka.pl odc. 17 - serial 17:45 Kocham kino na Dwóch Brzegach odc. 3 - kultura 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 5 - rozrywka 21:20 Rodzinka.pl s. 6 odc. 144 - serial 21:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 145 - serial 22:25 Grimm odc. 11 - serial 3:15 Grimm odc. 12 - serial 00:10 Kapitan Ron - komedia 02:00 Skandal odc. 12, 13- serial

05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 741 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 10 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 9 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 67 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 316 - serial 12:35 Szpital odc. 212 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 812 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 813 - serial 15:00 Szko³a odc. 68 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2316 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 317 - serial 18:00 Szpital odc. 213 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i Zakon Feniksa - film przygodowy 22:55 Ocean's Eleven: Ryzykowna gra - film sensacyjny 01:15 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 3 - talk show 02:20 Uwaga! 02:35 Sekrety magii odc. 452 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 284 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 547 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 548 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 86 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 329 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 72 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 285 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 455 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 458 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 87 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 572 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 436 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 358 - serial 20:00 Brzd¹c w opa³ach - komedia 22:05 Gothika - thriller 00:25 £zy diab³a - dramat kryminalny 02:05 Tajemnice losu

19:00 Tylko dla or³ów 06:00 Przerwa w nadawaniu 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 4 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 6 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 38 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 418 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 18 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 39 - serial 13:45 Szpital odc. 181 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 419 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 7 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 8 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 20 - serial 19:00 Tylko dla or³ów - film wojenny 22:20 Chiñczyk odc. 2 - thriller 00:10 Ob³êd - horror 02:05 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 15 - serial

14:00 STOP Drogówka 06:00 Czysta chata odc. 11 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 6 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 13 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 9 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 16 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 3,4 - serial 10:00 Kosmos odc. 9 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 112 - serial 12:00 Pamiêtniki z wakacji odc. 37 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 64 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 28, 29 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 113 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 15 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 65 - serial 20:00 Rocky II - dramat obyczajowy 22:30 Czerwona Frakcja - film sf 00:30 Dorcel Airlines - lot na Ibizê - film erotyczny 01:55 STOP Drogówka 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 23 - serial

HITY DNIA

08:40 Nash Bridges 06:15 Kasia i Tomek s. 3 odc. 23

„Brzd¹c w opa³ach” (1994r.) POLSAT 20:00 9-miesiêczny Bink zostaje porwany sprzed rezydencji w eleganckiej dzielnicy Chicago przez trzech przestêpców. Kidnaperzy zamierzaj¹ wy³udziæ spory okup od jego ojca, zamo¿nego przemys³owca.

- serial 06:45 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 12, 15 - serial 08:40 Nash Bridges s. 4 odc. 70 - serial 09:35 Niesamowite! odc. 16 - serial 10:00 Niania odc. 15 - serial 10:35 Sekret s. 4 odc. 247 - serial

- serial 08:05 Zima, która nas zmieni³a odc. 5 - dokument 08:40 Ma³a Apokalipsa - dramat psychologiczny 10:40 Marysina Polana - dokument 11:30 To nie tak 12:10 Libera - przewodnik po sztuce odc. 32 - kultura

12:45 Za g³osem serca odc. 40

13:40 Dziecko wojny - dramat

- serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 5 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 11,

Harry wraca po wakacjach do Hogwartu, by rozpocz¹æ pi¹ty rok nauki. Zostaje oskar¿ony o bezprawne u¿ycie magii poza szko³¹. Musi stawiæ czo³a plotkom. Dociera do domu Syriusza Blacka, gdzie dowiaduje siê o istnieniu tajemniczego Zakonu Feniksa, który ma za zadanie przeciwdzia³aæ Voldemortowi.

07:15 Rycerze i rabusie odc. 7

12:25 Neon - dokument

13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 48

(2007r.) TVN 20:00

07:05 Afisz kulturalny

11:50 Santa Diabla odc. 23 - serial - serial

„Harry Potter i Zakon Feniksa”

20:25 ¯egnaj, moja konkubino

12 - serial 19:00 Niania odc. 15, 16 - serial 20:00 Nieustraszony - film sensacyjny 22:05 Zasady walki - film sensacyjny

wojenny 15:25 Patrz¹c pod s³oñce - dramat psychologiczny 16:20 Rycerze i rabusie odc. 7 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 5 - dokument 17:45 Niebieski ptak - komedia 20:00 Informacje kulturalne 20:25 ¯egnaj, moja konkubino - dramat obyczajowy 23:20 Opowieœæ o póŸnych chryzantemach - dramat obyczajowy

00:25 Krwawy strza³ - film sensacyjny

02:00 Informacje kulturalne

02:25 Niesamowite! odc. 16 - serial

02:30 Tomasz Stañko i Kroke

16:25 By³y sobie odkrycia 06:40 Powstañcy odc. 7 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Podró¿nik 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 3 - dokument 09:10 Czas honoru. Powstanie odc. 8 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 - dokument 10:45 Okrasa ³amie przepisy 11:25 Zapomniane taœmy - dokument 12:25 Telewizja odc. 1 - dokument 13:35 Wspó³pracowa³em z TW EwaMax - dokument 14:05 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 70 - dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 11 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 119 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 18 - serial 17:00 Œlady odc. 3 - dokument 18:05 Czas honoru. Powstanie odc. 9 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 - dokument 19:45 Eduardo - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 152, 151 - dokument 22:35 Szerokie tory odc. 58 - dokument 23:15 Kabaret œmierci - film telewizyjny 01:00 Podró¿nik 01:35 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 1 - przyroda i podró¿e 02:35 Wielka wojna w ma³ych rêkach odc. 1 - dokument

06:55 Umiera siê tylko raz - dokument 07:25 Z Benedyktem XVI rok, po roku odc. 8 - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Królewna Œnie¿ka odc. 43 - serial 09:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 09:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Benedykta XVI pielgrzymka do Ziemi Œwiêtej 11:15 Umiera siê tylko raz - dokument 11:45 Lufubu - dokument 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Dokonaæ niemo¿liwego - film przygodowy 14:00 Tu rodzi³a siê œwiêtoœæ 15:00 Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia 15:20 Mocni w wierze 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Franz Jägerstätter - cz³owiek sumienia - dokument 17:00 Na tropie 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte m³odych - dla m³odzie¿y 18:55 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:00 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 19:30 Przygody Monster Trucków odc. 24 - serial 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia - dokument 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Król Dawid odc. 17 - serial 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 23:00 Z Benedyktem XVI rok, po roku odc. 8 - dokument 23:30 Liczy siê ka¿dy dzieñ - Chris Lass - dokument 00:00 Œwiat w obrazach 00:05 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 00:10 Informacje dnia 00:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 01:00 Anio³ Pañski 01:05 Pytasz i wiesz 01:15 Westerplatte m³odych - dla m³odzie¿y 01:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ


Sobota, 8 sierpnia 2015

HITY DNIA

10:30 Przystañ

„Resident Evil: Zag³ada” (2007r.) TV Puls 20:00 Obdarzona nadnaturalnymi mocami Alice dowodzi konwojem ludzi, którym uda³o siê uchroniæ przed spreparowanym przez korporacjê Umbrella, wirusem "T". Przez pustynn¹ Nevadê zmierzaj¹ w stronê Alaski _ jednego z najmniej zaludnionych regionów œwiata, gdzie bêd¹ w koñcu bezpieczni.

„Znów mam 17 lat” (2009r.) TVN 20:00 Nastoletni Mike jest gwiazd¹ szkolnej dru¿yny koszykówki. Traci szansê na karierê sportow¹, poœlubiaj¹c dziewczynê, która spodziewa siê jego dziecka. Trzydziestokilkuletni Mike najlepsze czasy ma za sob¹. Jego ma³¿eñstwo rozpad³o siê, w pracy omin¹³ go awans, a dzieci maj¹ go za nieudacznika.

17:00 Lassie 06:15 Mêski typ s. 2 odc. 5 - talk show 06:45 Mango - Telezakupy 08:50 Bananowy doktor s. 4 odc. 16 - serial 09:45 Kamufla¿ s. 3 odc. 3 - serial 10:45 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 12 - dokument 11:45 Prawo Agaty s. 4 odc. 4 - serial 12:45 Prawo Agaty s. 4 odc. 5 - serial 13:50 Prawo Agaty s. 4 odc. 6 - serial 14:55 Ben Hur odc. 1 - film historyczny 17:00 Lassie - film przygodowy 19:00 Mi³oœæ jak narkotyk - komedia 21:15 Szko³a wdziêku Marilyn Hotchkiss - komedia 23:35 Godziny szczytu III - komedia 01:30 Alcatraz odc. 11 - serial 02:20 Sekrety magii - rozrywka

09:05 Gryf z krainy ciemnoœci 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 41 - serial 07:10 Jake i piraci z Nibylandii odc. 7 - serial 07:40 Kacper i przyjaciele odc. 14 - serial 08:10 Jake i piraci z Nibylandii odc. 10 - serial 08:40 Kacper i przyjaciele odc. 17 - serial 09:05 Gryf z krainy ciemnoœci - film fantastyczny 11:00 Policjantki i policjanci odc. 61, 62, 63 - serial 14:00 Poszukiwacze œwiêtej w³óczni - film przygodowy 16:30 Rocky - dramat obyczajowy 19:00 Galileo 20:00 Policjantki i policjanci odc. 64, 65 - serial 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 51 - serial 23:00 Czerwona Frakcja - film sf

05:45 Klan odc. 2753 - serial 06:10 Ekspres mi³osierdzia odc. 20 - dokument 06:40 Pe³nosprawni - magazyn 07:00 Las bli¿ej nas 07:25 Kulisy Tour de Pologne - kolarstwo 08:00 Rok w ogrodzie 08:30 Naszaarmia.pl 08:55 Innowacje dla Ciebie 09:25 Chichot losu odc. 9 - serial 10:15 Fina³ Energa Sailing Cup - ¿eglarstwo 10:30 Przystañ odc. 8 - serial 11:15 Fina³ Energa Sailing Cup - ¿eglarstwo 11:25 Volare - historia Domenico Modugno odc. 4 - serial 12:20 Fina³ Energa Sailing Cup - ¿eglarstwo 12:30 Opole 2015 na bis 13:30 Wakacyjny peleton gwiazd odc. 2 - rozrywka 14:05 David Attenborough i cuda natury odc. 1 - dokument 14:40 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 14:45 Pó³noc - Po³udnie odc. 12 - serial 15:35 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 15:45 Downton Abbey s. 2 odc. 3 - serial 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Tour de Pologne - kolarstwo 17:40 Tour de Pologne - kolarstwo 18:05 Tour de Pologne - kolarstwo 18:10 Tour de Pologne - kolarstwo 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 21 - kolarstwo 20:10 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:15 Pogoda 20:30 Bez twarzy - thriller 22:55 Martwa cisza - horror 00:35 Zemsta odc. 15, 16 - serial 02:15 Downton Abbey s. 2 odc. 3 - serial

16:10 Córka mojego szefa 06:00 Dy¿ur s. 2 odc. 24, 25 - dokument 07:00 Taki jest œwiat 07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 86, 87 - dokument 08:55 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia odc. 1, 2, 3 - dokument 10:30 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 84 - dokument 11:00 Walka o baga¿ s. 2 odc. 11, 12 - dokument 11:55 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 13:10 Ksiê¿niczka na ziarnku grochu - film dla dzieci 14:35 Mieszkanie Joego - komedia 16:10 Córka mojego szefa - komedia 18:00 Jack Hunter i Gwiazda Niebios odc. 3 - film przygodowy 20:00 Resident Evil: Zag³ada - horror

16:10 Cyrk na kó³kach 05:20 Bliskie i groŸne spotkania Steve'a s. 2 odc. 45 - dokument 06:05 Ziemia, planeta roœlin odc. 2 - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 1144 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:45 Dom odc. 8 - serial 12:25 Czarne chmury odc. 8 - serial 13:25 Misja natura odc. 9 - dokument 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl s. 6 odc. 144 - serial 15:05 Kabaretowe hity 2014 roku - rozrywka 15:55 S³owo na niedzielê 16:10 Cyrk na kó³kach - komedia 17:45 Kocham kino na Dwóch Brzegach odc. 4 - kultura 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Postaw na milion - kulisy - dokument 19:05 Postaw na milion - rozrywka 20:10 XVI Mazurska Noc Kabaretowa - Mr¹gowo 2014 odc. 1 - rozrywka 21:10 XVI Mazurska Noc Kabaretowa - Mr¹gowo 2014 odc. 2 - rozrywka 22:15 ¯yleta - film sf 00:05 Raging Fyah 01:30 Leningrad - dramat wojenny

09:25 Warszawa 07:05 Informacje kulturalne 07:30 Jagoda w mieœcie odc. 1, 2 - serial 08:40 Design odc. 22 - dokument 09:25 Warszawa - film obyczajowy 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 11:55 Informacje kulturalne 12:30 Powrót skrzypiec - dokument 13:50 Patrzê na ciebie, Marysiu - dramat obyczajowy 15:10 Koncert ¿yczeñ - Zdzis³awa Soœnicka - rozmowa 15:20 Musicale. Œpiewa Zdzis³awa Soœnicka 16:10 Koncert ¿yczeñ - Zdzis³awa Soœnicka - rozmowa 16:25 Bycie z... bycie dla... - dokument 17:05 Lekcje pana Kuki - film obyczajowy 18:55 Soul Power odc. 1 - dokument 20:05 Zaœlepiona - dramat obyczajowy 21:50 Kierowca dla Wiery - dramat

01:05 ¯o³nierz - thriller

21:55 Zabójczy cel - thriller

02:55 Rodzice na skraju za³amania

00:00 Lake Placid III: aligator - horror

23:55 UB 40 na Avo Session

02:00 Taki jest œwiat

01:05 Mona Lisa - dramat kryminalny

nerwowego odc. 26 - serial

obyczajowy

14:50 Project Runway

12:35 Wygraæ mi³oœæ

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Top wings s. 3 odc. 7

07:45 Nowe przygody Elzy z

- rozrywka 08:30 Dzieñ dobry wakacje 11:00 Na Wspólnej odc. 2112 - 2115 - serial 12:50 Mali giganci odc. 9 - rozrywka 14:50 Project Runway s. 2 odc. 10 - rozrywka 15:55 Project Runway s. 2 odc. 11 - rozrywka 17:00 Ugotowani s. 8 odc. 4 - rozrywka 18:00 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 12 - rozrywka 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Znów mam 17 lat - komedia 22:10 Dom nad jeziorem - melodramat 00:15 Gatunek II - film sf 02:20 Uwaga! 02:40 Sekrety magii odc. 453 - rozrywka

09:10 Czas honoru. Powstanie 06:40 Powstañcy odc. 8 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Naturalnie zakrêceni 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 4 - dokument 09:10 Czas honoru. Powstanie odc. 9 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 10:40 Eduardo - dokument 11:45 Widziane na Ziemi odc. 16 - dokument 12:50 Z natur¹ na co dzieñ 13:30 Z natur¹ na co dzieñ 14:00 Szerokie tory odc. 64 - dokument 14:35 Wielka gra- rozrywka 15:50 Spór o historiê odc. 117 - dokument 16:25 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 42 - dokument 17:00 Ko³o historii odc. 34 - dokument 17:35 Cafe Historia 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 10 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 7 - dokument 19:40 Polacy w bitwie o Angliê - dokument 20:35 Ko³o historii odc. 14 - dokument 21:10 Urodzona na zamku - dokument 21:40 ¯egnajcie, towarzysze odc. 6 - dokument 22:50 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 58 - dokument 23:30 Kolumbowie odc. 3 - serial 00:45 Powrót do przesz³oœci odc. 2 - dokument 01:30 Najpiêkniejsze zamki Francji odc. 2 - przyroda i podró¿e 02:30 Wielka wojna w ma³ych rêkach odc. 2 - dokument

afrykañskiego buszu - film przygodowy 10:00 Ewa gotuje 10:35 Brzd¹c w opa³ach - komedia 12:35 Wygraæ mi³oœæ - komedia romantyczna 14:40 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 122 - serial 15:40 Trudne sprawy s. 9 odc. 512 - serial 16:40 Dlaczego ja? odc. 619 - serial 17:40 Nasz nowy dom odc. 33 - rozrywka 18:40 Mistrz zakupów odc. 10 - rozrywka 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 359 - serial 20:00 Kabaretobranie 2015 - VII Zielonogórska Noc Kabaretowa - rozrywka 23:30 Niepokonani. 35-lecie Perfectu 00:30 Niepokonani. 35-lecie Perfectu 01:50 Tajemnice losu

08:00 Informacje dnia 08:15 Westerplatte m³odych - dla m³odzie¿y 08:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:00 Franciszek wczoraj, dziœ i jutro - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Ocaliæ od zapomnienia - dokument 10:30 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:35 Polski punkt widzenia 11:00 Kropelka radoœci - dla dzieci 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 12:50 Na tropie 13:20 Siódmy sakrament 13:45 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 13:50 Tam, gdzie modlili siê dawni papie¿e - dokument 14:00 Król Dawid odc. 17 - serial 15:00 Matki mê¿ne czy szalone? - dokument 15:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 15:30 Powrót do Domu Ojca 16:00 Informacje dnia 16:10 Tajemnica Œwiêtego Domu - dokument 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Spotkanie z Magd¹ Buczek - dla dzieci 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Listy do Eleny - film obyczajowy


Niedziela, 9 sierpnia 2015

10:35 Alternatywy 4

16:30 Na dobre i na z³e

06:05 Klan odc. 2754 - serial 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach - info 08:00 Tydzieñ 08:25 Pawe³ z Tarsu - pojednanie œwiatów odc. 8 - dokument 08:55 Ziarno odc. 452 - dla m³odzie¿y 09:25 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 09:35 Chichot losu odc. 10 - serial 10:35 Alternatywy 4 odc. 7 - serial 11:40 Dwa ko³a, jedna pasja odc. 6 - magazyn 11:55 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:00 Anio³ Pañski - info 12:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:40 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 12:50 Grand Prix Wolnej Polski w Ciekocinku - jeŸdziectwo 13:50 Dzika Brazylia - kraina ognia i wody odc. 2 - dokument 14:55 Korzenie odc. 8 - serial 15:55 Afryka - za g³osem serca odc. 4 - serial 16:50 Nutella Mini Tour de Pologne - kolarstwo 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Ptaki ciernistych krzewów odc. 9 - serial 18:30 Rolnik szuka ¿ony odc. 8 - rozrywka 19:20 Wiadomoœci naukowe 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Fina³ Energa Sailing Cup - ¿eglarstwo 20:08 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 20:15 Pogoda 20:25 Mi³oœæ w Hongkongu - dramat kryminalny 22:05 Wenecja - dramat obyczajowy 23:00 Titanic - film katastroficzny 00:30 Do bia³ego rana odc. 171 18 - serial 01:30 Kolumbowie odc. 2 - serial 02:35 Martwa cisza - horror

05:45 £owy na grubego zwierza - dokument 06:25 M jak mi³oœæ odc. 1145 - serial 07:20 Samochodzik i templariusze odc. 1 - serial 08:05 Cyrk na kó³kach - komedia 09:45 Wojownicze maleñstwa - dokument 10:45 Podró¿e z histori¹ odc. 1 - dokument 11:20 Mak³owicz w podró¿y 11:50 Sandokan, tygrys z Malezji - film przygodowy 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl s. 6 odc. 145 - serial 15:15 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 5 - rozrywka 16:20 Od wschodu do zachodu s³oñca - 50 lat Skaldów - dokument 16:30 Na dobre i na z³e odc. 600 - serial 17:25 Na sygnale odc. 60 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Hity kabaretu odc. 13 - rozrywka 20:00 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy - rozrywka 20:05 Od wschodu do zachodu s³oñca - 50 lat Skaldów 21:10 Od wschodu do zachodu s³oñca - 50 lat Skaldów 22:10 Paranienormalni Tonight odc. 7 - rozrywka 23:05 Gentleman 00:20 ¯yleta - film sf 02:05 Czas honoru odc. 54 - serial 02:55 Czas honoru odc. 55 - serial

11:40 Kobieta na krañcu œwiata

10:40 Dragonball - Ewolucja

05:50 Mango - Telezakupy

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

07:55 Maja w ogrodzie

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 12, 13

08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzieñ dobry wakacje 11:00 Co za tydzieñ 11:40 Kobieta na krañcu œwiata s. 6 odc. 1 - dokument 12:15 Odlotowy ogród 12:50 Nie rób scen odc. 9 - serial 13:25 Nie rób scen odc. 10 - serial 14:00 Znów mam 17 lat - komedia 16:20 Harry Potter i Zakon Feniksa - film przygodowy 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Matrix - film sf 22:50 Stan zagro¿enia - film sensacyjny 01:35 Partnerki s. 3 odc. 10 - serial 02:40 Uwaga! 02:55 Sekrety magii odc. 454 - rozrywka

- serial 08:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 4 - serial 09:15 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 5 - serial 09:45 Scooby-Doo i Brygada Detektywów odc. 6 - serial 10:20 Mistrz zakupów odc. 10 - rozrywka 10:40 Dragonball - Ewolucja - film fantastyczny 12:15 Wspania³y - komedia sensacyjna 14:20 Kabaretobranie 2015 - VII Zielonogórska Noc Kabaretowa - rozrywka 17:45 Nasz nowy dom odc. 35 - rozrywka 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 361 - serial 20:00 Legendy Rocka £ódŸ 22:30 Koœci s. 10 odc. 207, 208 - serial 00:30 Zdrady odc. 21 - serial 01:30 Magazyn sportowy - magazyn

11:40 Idiota za granic¹ 06:05 Szymon Majewski Show s. 12 odc. 5 - rozrywka 07:10 Mango - Telezakupy 09:15 Dwóch i pó³ s. 9 odc. 16 - serial 09:45 Kamufla¿ s. 3 odc. 4 - serial 10:45 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 13 - dokument 11:40 Idiota za granic¹ s. 3 odc. 2 - dokument 12:40 Prawo Agaty s. 4 odc. 7 - serial 13:45 Prawo Agaty s. 4 odc. 8 - serial 14:45 Tylko dla or³ów - film wojenny 18:00 Kud³aty przyjaciel - komedia 20:00 Godziny szczytu III - komedia 21:55 Trójk¹t Bermudzki na Morzu Pó³nocnym - film katastroficzny 01:00 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 3 - serial 02:00 Sekrety magii - rozrywka

16:55 Apokalipsa androidów 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 42 - serial 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 8 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 15 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 11 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 18 - serial 09:00 Przygody Tintina i k³opoty z profesorem - film animowany 10:15 Galileo 11:15 Galileo 12:15 Szko³a dla drani - komedia romantyczna 14:25 Rocky II - dramat obyczajowy 16:55 Apokalipsa androidów - thriller 19:00 Galileo 20:00 Ojczym - thriller 22:10 Tajemnica Syriusza: Polowanie - thriller 00:10 Mój brat - Bruce Lee - film biograficzny 02:55 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 18 - serial

HITY DNIA

16:05 Piêkna i bestia

18:05 G³ód serca

05:55 Dy¿ur s. 2 odc. 26 - dokument

07:05 Informacje kulturalne

06:30 Niesamowite! Odc. 12, 13 - serial

07:30 Jagoda w mieœcie odc. 3, 4

08:00 Wojciech Cejrowski. Boso

08:40 Gdziekolwiek bêdê...

Etiopia odc. 1, 3 - dokument 09:00 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 44 - dokument 09:30 Wojciech Cejrowski. Boso Etiopia odc. 4,5 - dokument 10:35 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 6, 7 - dokument 11:30 £owcy okazji s. 3 odc. 25, 26 - dokument 12:25 Stuart Malutki III: Trochê natury - film animowany 14:00 Nowe przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów - film przygodowy 16:05 Piêkna i bestia - film obyczajowy 18:00 Jack Hunter i grobowiec Akenatena odc. 2 - film przygodowy 20:00 ¯¹dza œmierci - film sensacyjny 22:00 Stopieñ ryzyka - film sensacyjny 00:00 W poszukiwaniu Œwiêtego Graala odc. 2 - film przygodowy 02:05 Taki jest œwiat 02:55 Spotkanie z ballad¹ odc. 9 - rozrywka

- serial - dokument 09:50 Poznasz przystojnego bruneta - komedia romantyczna 11:30 Informacje kulturalne 12:00 Design odc. 22 - dokument 12:40 Nadzieja - dramat kryminalny 14:30 Byæ jak Stanley Kubrick - komediodramat 16:10 Netrebko, Villazon i Domingo w Wiedniu 17:15 Studio Kultura - Niedziela z... 18:05 G³ód serca - film obyczajowy 19:45 Sublokator odc. 6 - film krótkometra¿owy 20:20 Bellissima - film obyczajowy 21:35 Studio Kultura 21:40 Podró¿e Dostojewskiego - dokument 22:50 Zbrodnia i kara - film krótkometra¿owy 23:30 Krajobraz po bitwie - dramat psychologiczny 01:25 Mocna kawa nie jest wcale taka z³a - film obyczajowy 02:25 Alanis Morissette - Live at Montreux

14:25 Wolna sobota 06:40 Powstañcy odc. 9 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:40 Naturalnie zakrêceni 08:10 Pasterz - prymas Józef Glemp - dokument 09:10 Czas honoru. Powstanie odc. 10 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 10:40 Wojtek, niedŸwiedŸ, który poszed³ na wojnê - dokument 11:55 Epitafium dla or³ów - dokument 12:25 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 49 - dokument 12:45 Opowieœci z koñca œwiata - dokument 13:50 Szerokie tory odc. 78 - dokument 14:25 Wolna sobota - komedia 15:15 Dotkniêcie anio³a - dokument 16:25 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 58 - dokument 17:05 Ko³o historii odc. 36 - dokument 17:40 Ex libris 18:00 Czas honoru. Powstanie odc. 11 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 8 - dokument 19:40 Poœwiêcaj¹c ¿ycie prawdzie - dokument 20:35 Leningrad odc. 4 - dramat wojenny 22:35 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 83 - dokument 22:55 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 42 - dokument 23:30 Kolumbowie odc. 4 - serial 00:40 Powrót do przesz³oœci odc. 3 - dokument 01:25 Po w³asnym pogrzebie - film wojenny

06:05 Sprawa wiary - film obyczajowy 07:30 Chrystus mówi¹cy z krzy¿a - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:05 Polski punkt widzenia 08:30 Z Parlamentu Europejskiego 09:00 Spotkanie z Magd¹ Buczek - dla dzieci 09:15 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 09:20 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Msza Œwiêta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 10:30 Powo³anie - dokument 11:30 Syreny warszawskie - kobiety podziemia odc. 2 - dokument 12:00 Anio³ Pañski z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem - info 12:20 Wieœ - to te¿ Polska 13:30 Sól ziemi 14:30 Sprawa wiary - film obyczajowy 15:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert ¿yczeñ 17:00 Nasz Max i jego przygoda z Bibli¹ odc. 5 - serial 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Retrospekcja 19:30 Lataj¹cy dom odc. 19 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Anatolia - ojczyzna potomków Sema - dokument 22:10 Jak my to widzimy 22:40 Historia królowej Estery odc. 7 - serial 23:35 Chrystus mówi¹cy z krzy¿a - dokument 00:00 Œwiat w obrazach 00:05 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 00:10 Informacje dnia 00:30 Reporta¿ dnia - dokument 00:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 01:00 Anio³ Pañski z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem - info 01:15 Rozmowy niedokoñczone 02:25 Retrospekcja 02:30 Lataj¹cy dom odc. 19 - serial

„Godziny Szczytu III” (2007r.) TVN 7 20:00 Han, ambasador Chin, który ma zamiar ujawniæ dowody przeciwko mafii, zostaje postrzelony przez gangstera Kenjiego. Carter i inspektor Lee wszczynaj¹ dochodzenie. Córka dyplomaty, Soo Yung, zdradza detektywom, ¿e ojciec zostawi³ jej informacje na temat triady.

„Matrix” (1999r.) TVN 20:00 Thomas Anderson wiedzie podwójne ¿ycie _ jest programist¹ w du¿ym koncernie i genialnym hakerem o pseudonimie Neo. Od d³u¿szego czasu instynkt podpowiada mu, ¿e coœ dzieje siê z otaczaj¹cym œwiatem, a pytanie, czym jest matrix, spêdza mu sen z powiek.


Poniedzia³ek, 10 sierpnia 2015

HITY DNIA

11:05 Si³a wy¿sza 05:35 Telezakupy 06:15 Klan odc. 2755 - serial 06:35 Sprawa dla reportera - dokument 07:25 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:15 Pogoda poranna 08:20 Telezakupy 08:30 Psi psycholog odc. 5 - dokument 09:05 Egzamin z ¿ycia odc. 41 - serial 10:05 Pó³noc - Po³udnie odc. 12 - serial 11:05 Si³a wy¿sza odc. 2 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Dzika Brazylia - kraina ognia i wody odc. 2 - dokument 13:55 Nad rozlewiskiem odc. 2 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 75 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Wspania³e stulecie odc. 76 - serial 18:30 Ranczo odc. 101 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Herbalife Ironman 70.3 w Gdyni - triathlon 20:10 Pogoda 20:25 D'Artagnan i trzej muszkieterowie odc. 2 - film przygodowy 22:05 Mi³oœæ w Hongkongu - dramat kryminalny 23:50 Prawdziwe psy odc. 3 - dokument 00:30 Bezmiar sprawiedliwoœci odc. 3 - serial 01:20 Bezmiar sprawiedliwoœci odc. 4 - serial 02:10 Podró¿ ¿ycia odc. 4 - rozrywka 02:35 Notacje odc. 49 - dokument 02:50 S³awa i chwa³a odc. 3 - serial

12:45 S¹d rodzinny 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 2 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 7 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 39 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 419 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 20 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 40 - serial 13:45 Szpital odc. 182 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 420 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 8 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 9 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 21, 22 - serial 20:00 Trójk¹t Bermudzki na Morzu Pó³nocnym - film katastroficzny 23:10 The Following s. 2 odc. 1 - serial 00:10 Dziewi¹ta kompania - dramat wojenny

18:50 Jeden z dziesiêciu 05:25 Przerwa w nadawaniu 06:05 Lokatorzy odc. 158 - serial 06:35 Coœ dla Ciebie 07:05 M jak mi³oœæ odc. 868 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:15 Janosik odc. 5 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1294 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 593 - serial 12:45 Na sygnale odc. 41 - serial 13:20 Od wschodu do zachodu s³oñca - 50 lat Skaldów 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 31 - dokument 14:50 Janosik odc. 5 - serial 15:55 M jak mi³oœæ odc. 1137 - serial 16:55 Rodzinka.pl odc. 18, 19 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:30 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach odc. 1 - rozrywka 21:25 Pod œcian¹ - film sensacyjny 23:05 Nieznane oblicze Kuby odc. 1 - dokument 00:10 Dr House s. 8 odc. 172, 173 - serial 01:50 Pod œcian¹ - film sensacyjny

08:00 Detektywi

13:45 Malanowski i Partnerzy

05:55 Uwaga! 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 742 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 11 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 10 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 68 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 317 - serial 12:35 Szpital odc. 213 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 814 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 815 - serial 15:00 Szko³a odc. 69 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2317 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 318 - serial 18:00 Szpital odc. 214 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2116 - serial 20:50 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 853 - serial 21:30 Sekrety lekarzy odc. 10 - rozrywka 22:30 Ostre ciêcie 23:15 Usterka s. 3 odc. 11 - serial 23:50 Revolution odc. 6 - serial 00:50 Kamufla¿ s. 3 odc. 12 - serial 01:50 Co za tydzieñ 02:20 Uwaga! 02:45 Sekrety magii odc. 455 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 285 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 550, 551 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 87 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 330 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 73 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 286 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 459, 462 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 88 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 573 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 437 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 362 - serial 20:00 Bad Boys - komedia sensacyjna 22:30 Snajper: Kolejne starcie - film sensacyjny 00:00 Pytanie do Boga - dramat obyczajowy 02:00 Tajemnice losu

17:00 Dzikie serce

20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas

06:00 Czysta chata odc. 12 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 9 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 16 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 12 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 19 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 4, 5 - serial 10:00 Kosmos odc. 10 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 113 - serial 12:00 Na patrolu odc. 19, 20 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 65 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 30, 31 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 114 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 16 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 66 - serial 20:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 4, 5 - dokument 21:00 Katastrofy, które zmieni³y lotnictwo - dokument 22:00 Galileo 23:00 Galileo 00:00 Spadkobiercy odc. 10 - rozrywka 01:00 STOP Drogówka 02:00 Graffiti 02:10 Tak czy nie 02:45 Islandia - Czechy - pi³ka no¿na

06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 23, 24 - serial 06:55 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 13, 16 - serial 08:50 Nash Bridges s. 4 odc. 71 - serial 09:45 Niesamowite! odc. 17 - serial 10:05 Niania s. 2 odc. 16 - serial 10:45 Sekret s. 4 odc. 248 - serial 11:50 Santa Diabla odc. 24 - serial 12:45 Za g³osem serca odc. 41 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 49 - serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 6 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 12, 13 - serial 19:00 Niania s. 2 odc. 16, 17 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 2, 3, 4 - serial 22:50 Stopieñ ryzyka - film sensacyjny 00:55 Taki jest œwiat 01:45 Niesamowite! odc. 17 - serial 02:10 Spotkanie z ballad¹ odc. 10 - rozrywka

20:05 Pora umieraæ 07:15 Przedwioœnie odc. 1 - serial 08:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 6 - dokument 08:45 Wino truskawkowe - komediodramat 10:45 Muzykanci Gace z Radomskiego - dokument 11:30 Studio Kultura - Niedziela z... 12:30 Krystian Zimerman gra Chopina 13:35 Testament doktora Mabuse - dramat kryminalny 15:45 Poste restante - dokument 16:15 Przedwioœnie odc. 1 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 6 - dokument 17:45 Odkupienie - dramat wojenny 20:05 Pora umieraæ - dramat obyczajowy 22:05 Portret damy - dramat obyczajowy 00:45 Videogalerie odc. 124 - kultura 01:30 Poczekalnia - film krótkometra¿owy 01:55 Z³a krew - film kryminalny

„Snajper: Kolejne starcie” (2011r.) POLSAT 22:30 Sier¿ant Brandon Beckett, syn legendarnego snajpera, na polecenie si³ ONZ ma wraz z oddzia³em przeprowadziæ akcjê ratunkow¹ w pogr¹¿onym w wojnie domowej Kongu. Ich zadaniem jest uwolnienie europejskiego farmera, który zosta³ uwiêziony na terenie wroga.

„Pod œcian¹” (2009r.) TVP 2 21:25 Marcie pracuje w policji jako technik medycyny s¹dowej. Marzy, by zostaæ detektywem w wydziale zabójstw. Okazja nadarza siê, gdy w tajemniczych okolicznoœciach ginie informator Ray Stone. Z sejfu znika znaleziona przy nim spora iloœæ kokainy, która prawdopodobnie znowu trafi³a na rynek.

11:15 ¯egnajcie, towarzysze 06:40 Powstañcy odc. 10 - dokument 06:50 Dziennik telewizyjny 07:35 Zaproszenie odc. 132 - przyroda i podró¿e 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 5 - dokument 09:05 Czas honoru. Powstanie odc. 11 - serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:20 ¯egnajcie, towarzysze odc. 6 - dokument 12:25 Przesy³ka - dokument 13:20 Rosja - kompleks imperialny - dokument 13:50 Z archiwum porucznika Broka - dokument 14:25 18 strajkowych dni odc. 1 - dokument 14:45 Po co nam to by³o odc. 12 - rozmowa 15:55 Spór o historiê odc. 106 - dokument 16:40 By³y sobie odkrycia odc. 19 - serial 17:10 Pa³acyk Michla, ¯ytnia, Wola - dokument 17:45 Flesz historii 18:05 Czas honoru. Powstanie odc. 12 - serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 9 - dokument 19:45 ¯ar rewolucji - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 150, 149- dokument 22:40 1914-18: Triumf okrucieñstwa i absurdu - dokument 00:35 Zaproszenie odc. 132 - przyroda i podró¿e 01:05 Wolna sobota - komedia 01:50 Dotkniêcie anio³a - dokument

06:00 Lato marzeñ - film obyczajowy 07:20 Wypaczone sumienia - dokument 08:00 Informacje dnia 08:15 Wieœ - to te¿ Polska 09:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:30 Anatolia - ojczyzna potomków Sema - dokument 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:30 Humpty Dumpty - film animowany 11:55 Retrospekcja 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Sól ziemi , 13:20 Koncert ¿yczeñ 14:10 Historia królowej Estery odc. 7 - serial 15:05 Chrystus mówi¹cy z krzy¿a - dokument 15:30 Kikomeko 2 - dokument 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie - dokument 16:30 Spotkanie z Bibli¹ 16:50 Œwiadkowie - dokument 17:20 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:25 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Parafii Przemienienia Pañskiego w Radzyminie - info 19:30 Jezus - królestwo bez granic odc. 4 - serial 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Lato marzeñ - film obyczajowy 23:20 Wypaczone sumienia - dokument 00:00 Œwiat w obrazach 00:05 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 00:10 Informacje dnia 00:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Parafii Przemienienia Pañskiego w Radzyminie – info 02:30 Jezus - królestwo bez granic odc. 4 - serial


Wtorek, 11 sierpnia 2015

15:20 Okrasa ³amie przepisy

16:50 Rodzinka.pl

13:35 W-11 - wydzia³ œledczy

20:00 Speed II - wyœcig z czasem

05:45 Klan odc. 2756 - serial 06:05 Ojciec i syn w podró¿y - dokument 07:25 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 08:35 Psi psycholog odc. 6 - dokument 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 42 - serial 10:00 Korzenie odc. 8 - serial 11:00 Si³a wy¿sza odc. 3 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:45 Biebrza - miêdzy jaw¹ a snem - dokument 13:55 Nad rozlewiskiem odc. 3 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 77 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Wspania³e stulecie odc. 78 - serial 18:35 Ranczo odc. 102 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:10 Pogoda 20:25 Szepty przesz³oœci odc. 11 - serial 21:30 Wygnani do raju odc. 7 - serial 22:35 Glina odc. 2 - serial 23:45 Prawdziwe psy odc. 4 - dokument 00:25 D'Artagnan i trzej muszkieterowie odc. 2 - film przygodowy 02:05 Podró¿ ¿ycia odc. 5 - rozrywka 02:40 Notacje odc. 162 - dokument 02:50 Szepty przesz³oœci odc. 11 - serial

05:35 Przerwa w nadawaniu 06:00 Lokatorzy odc. 159 - serial 06:30 Ludzie s¹ w Centrum - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 869 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:15 Janosik odc. 6 - serial 11:05 Barwy szczêœcia odc. 1295 - serial 11:40 Na dobre i na z³e odc. 594 - serial 12:40 Na sygnale odc. 42 - serial 13:20 Od wschodu do zachodu s³oñca - 50 lat Skaldów - dokument 14:15 Urodzi³em siê w roku 1920... Jan Pawe³ II w Radzyminie - dokument 14:55 Janosik odc. 6 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1138 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 20, 21 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Kabaretowy Klub Dwójki na wakacjach odc. 2 - rozrywka 21:25 Sier¿ant Bilko - komedia 23:10 Co leci w sieci odc. 3 - rozrywka 00:10 Najwiêksza porodówka œwiata odc. 90 - dokument 01:10 Sier¿ant Bilko - komedia 02:55 Dr House s. 8 odc. 172 - serial

06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 743 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 12 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 11 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 69 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 318 - serial 12:35 Szpital odc. 214 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 816 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 817 - serial 15:00 Szko³a odc. 70 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2318 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 319 - serial 18:00 Szpital odc. 215 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2117 - serial 20:50 Przynêta - film sensacyjny 23:15 Kossakowski. Inicjacja odc. 2 - dokument 23:45 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 4 - talk show 00:50 Sekrety lekarzy odc. 10 - rozrywka 01:45 Gra pozorów s. 2 odc. 5 - serial 02:45 Uwaga!

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 286 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 552 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 555 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 88 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 331 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 74 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 287 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 465, 466 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 89 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 574 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 438 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 363 - serial 20:00 Speed II - wyœcig z czasem - film sensacyjny 22:40 Niepokonani - dramat obyczajowy 02:00 Tajemnice losu

18:00 Dr House 06:15 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 1053 - serial 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 8 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 40 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 420 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 21 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 41 - serial 13:45 Szpital odc. 183 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 421 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 9 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 10 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 23, 24 - serial 20:00 Dziewi¹ta kompania - dramat wojenny 23:00 Magazyn Ligi Mistrzów odc. 1 - magazyn 23:35 Bia³y bizon - western 01:40 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 4 - serial 02:45 Sekrety magii - rozrywka

09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów 06:00 Czysta chata odc. 13 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 10 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 17 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 13 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 20 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 5, 6 - serial 10:00 Kosmos odc. 11 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 114 - serial 12:00 Na patrolu odc. 21, 22 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 66 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 47, 48 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 115 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 1 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 67 - serial 20:00 STOP Drogówka 21:00 Katastrofy, które zmieni³y lotnictwo - dokument 22:00 Poci¹g œmierci - film sensacyjny 00:05 Spadkobiercy odc. 11 - rozrywka 01:05 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 4 - dokument 01:35 Interwencja 01:55 Graffiti 02:05 Goœæ "Wydarzeñ" 02:25 Tak czy nie

HITY DNIA

10:00 Niania

„Sier¿ant Bilko” (1996r.) TVP 2 21:25 Sier¿ant Bilko, szef plutonu zmotoryzowanego w Fort Baxter, dorabia do skromnego ¿o³du, wypo¿yczaj¹c samochody wojskowe. Dostarcza te¿ rozrywki kolegom, wiedz¹c, ¿e po trudach s³u¿by ¿o³nierzom nale¿y siê wytchnienie. Za³oga fortu mo¿e korzystaæ m.in. z dobrze zorganizowanej szulerni.

06:10 Kasia i Tomek s. 3 odc. 25 - serial 06:40 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 14, 17 - serial 08:35 Nash Bridges s. 4 odc. 72 - serial 09:30 Niesamowite! odc. 18 - serial 09:55 Niania s. 2 odc. 17 - serial

08:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 7 - dokument 08:50 Portret damy - dramat obyczajowy 11:30 Poeci odc. 8 - kultura 12:05 Co Ty wiesz o religii?

11:50 Santa Diabla odc. 25 - serial

12:25 Po trochu wyci¹gane z lochu,

12:45 Za g³osem serca odc. 42 - serial

16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 7 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 13, 14 - serial 19:00 Niania s. 2 odc. 17, 18 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 205 - serial 20:55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 6 - serial

Na zlecenie rosyjskiego genera³a doktor Leitzig konstruuje bombê, wykorzystuj¹c pluton skradziony z elektrowni atomowej. Œmiercionoœny ³adunek zostaje umieszczony w poci¹gu towarowym. Terroryœci przemierzaj¹ nim Europê, stawiaj¹c na równe nogi wszystkie s³u¿by bezpieczeñstwa.

07:15 Przedwioœnie odc. 2 - serial

10:35 Sekret s. 4 odc. 249 - serial

13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 50 - serial

„Poci¹g œmierci” (1993r.) TV 4 22:00

08:50 Portret damy

21:50 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas s. 2 odc. 207 - serial 22:50 JeŸdziec bez g³owy odc. 11 - serial 23:45 Rekin w Wenecji - horror 01:30 Niesamowite! odc. 18 - serial 02:00 Spotkanie z ballad¹ odc. 11 - rozrywka

czyli Archiwizja 12:45 Delikatesy odc. 2 - kultura 13:35 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 14:10 Miœ - komedia 16:15 Przedwioœnie odc. 2 - serial 17:15 Zima, która nas zmieni³a odc. 7 - dokument 17:50 Viva Maria! - western 20:05 WiedŸma wojny - film wojenny 21:45 Manon - muzyka 00:55 Poeci odc. 8 - kultura 01:25 Poza Kontrol¹ 02:00 Ulica radoœci - film krótkometra¿owy 02:20 Sytuacja ¿yciowa - dokument

18:00 Czas honoru 06:40 Powstañcy odc. 11 - dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Zaproszenie odc. 135 - przyroda i podró¿e 08:10 Gin¹ce cywilizacje odc. 6 - dokument 09:10 Czas honoru. Powstanie odc. 12 - serial 10:00 Snowdonia 1890 odc. 1 - dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:20 ¯ar rewolucji - dokument 12:25 1914-18: Triumf okrucieñstwa i absurdu - dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 13 - dyskusja 15:40 Spór o historiê odc. 107 - dokument 16:20 By³y sobie odkrycia odc. 20 - serial 17:00 Nowa Huta walczy - dokument 18:00 Czas honoru odc. 53 - serial 19:00 Skrzyd³a Wielkiej Wojny - dokument 19:40 Wielcy marzyciele odc. 1 - dokument 20:40 18 strajkowych dni odc. 2 - dokument 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 135, 84 - dokument 22:35 Piotr Pierwszy. Testament odc. 1 - film historyczny 00:35 Zaproszenie odc. 135 - przyroda i podró¿e 01:05 Bia³oruska narzeczona - dokument 02:10 Historia kryminalistyki odc. 1 - dokument

06:30 Don Hoppe - dokument 07:00 Œwiêta Klara - roœlinka œw. Franciszka - dokument 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:35 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:40 Œwiadkowie - dokument 09:10 Œwiêty Franciszek i Klara - film telewizyjny 10:00 Informacje dnia 10:15 Jak my to widzimy 10:45 Spotkanie z Bibli¹ 11:05 Mocni w wierze 11:35 Don Hoppe - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Trinity Goodheart - dramat obyczajowy 13:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Lato marzeñ - film obyczajowy 15:20 Trzy wyspy - trzy œwiaty - dokument 15:30 Chrystus w Biblii i "Kodzie Leonarda da Vinci" odc. 3 - dokument 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 5 - dokument 16:40 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 16:45 Misjonarze Œwiêtej Rodziny w Papui-Nowej Gwinei - dokument 17:30 Reporta¿ dnia - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Ka¿dy maluch to potrafi - dla dzieci 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Œwiêta Klara - roœlinka œw. Franciszka - dokument 22:55 Œwiêty nie rodzi siê po œmierci - dokument 00:00 Œwiat w obrazach 00:05 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 00:10 Informacje dnia 00:30 Reporta¿ dnia - dokument 00:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 01:00 Anio³ Pañski 01:05 Pytasz i wiesz


Œroda, 12 sierpnia 2015

HITY DNIA

08:55 Anna German

„Bibliotekarz: tajemnica w³óczni” (2004) TV Puls 20:00 Flynn Carsen zostaje zatrudniony przez w³aœcicieli biblioteki, której podziemia kryj¹ nie tylko stare ksiêgi. Znajduj¹ siê tam równie¿ opiewane w legendach eksponaty maj¹ce niebagatelny wp³yw na losy œwiata.

„Komórka” (2004r.) TVN 20:50 Dwudziestolatek Ryan odbiera tajemniczy telefon od zrozpaczonej kobiety, która b³aga o uratowanie ¿ycia. Wiêziona przez porywaczy nie wie, gdzie jest, ale zdaje sobie sprawê, ¿e ¿ycie jej i jej rodziny jest powa¿nie zagro¿one.

20:00 Podaj dalej 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 7 - talk show 07:00 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 9 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 41 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 421 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 23 - serial 11:10 Mango - Telezakupy 12:45 S¹d rodzinny odc. 42 - serial 13:45 Szpital odc. 184 - serial 14:45 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 422 - serial 15:45 Czerwony Orze³ s. 5 odc. 10 - serial 16:55 Prawo Agaty s. 4 odc. 11 - serial 18:00 Dr House s. 3 odc. 1, 2 - serial 20:00 Podaj dalej - film obyczajowy 22:35 Firma - film sensacyjny 01:45 Alcatraz odc. 12 - serial 02:45 Sekrety magii - rozrywka

05:25 Telezakupy 06:00 Klan odc. 2757 - serial 06:25 Biebrza - miêdzy jaw¹ a snem - dokument 07:20 Telezakupy 07:40 Czas dla Ciebie. Pasje 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 08:30 Psi psycholog odc. 7 - dokument 08:55 Anna German odc. 5, 6 - serial 11:00 Si³a wy¿sza odc. 4 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:30 Magazyn rolniczy 12:50 Ewolucja odc. 1 - dokument 14:00 Nad rozlewiskiem odc. 4 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 79 - serial 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 80 - serial 18:35 Ranczo odc. 103 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Uwik³ani odc. 3 - serial 21:20 Anna German odc. 5, 6 - serial 23:30 Glina odc. 3 - serial 00:35 Prawdziwe psy odc. 5 - dokument 01:10 Bia³a wizytówka odc. 3 - serial 02:10 Innowacje dla Ciebie 02:25 Podró¿ ¿ycia odc. 6 - rozrywka 02:55 Notacje odc. 34 - dokument

19:00 Policjantki i policjanci

11:45 Santa Diabla

06:00 Czysta chata odc. 14 - rozrywka 07:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 11 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 18 - serial 08:05 Jake i piraci z Nibylandii odc. 14 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 21 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów s. 2 odc. 6, 7 - serial 10:00 Kosmos odc. 12 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 115 - serial 12:00 Na patrolu odc. 23, 24 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 67 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 49, 50 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 116 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 2 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 68 - serial 20:00 Meteor kontra Ziemia - film sf 21:55 Apokalipsa androidów - thriller 00:05 Spadkobiercy odc. 12 - rozrywka 01:05 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 5 - dokument 01:35 Interwencja 01:55 Graffiti 02:05 Goœæ "Wydarzeñ" 02:25 Tak czy nie

05:55 Kasia i Tomek s. 3 odc. 25, 26 - serial 06:50 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 15, 18 - serial 08:40 Nash Bridges s. 4 odc. 73 - serial 09:40 Niesamowite! odc. 19 - serial 10:05 Niania s. 2 odc. 18 - serial 10:40 Sekret s. 4 odc. 250 - serial 11:45 Santa Diabla odc. 26 - serial 12:45 Za g³osem serca odc. 43 - serial 13:40 Sezon na mi³oœæ odc. 51 - serial 16:00 Tequila i Bonetti w Rzymie odc. 8 - serial 17:05 £owcy skarbów s. 3 odc. 14, 15 - serial 19:00 Niania s. 2 odc. 18, 19 - serial 20:00 Bibliotekarz: tajemnica w³óczni - film przygodowy 22:00 Otch³añ- film sf 01:00 JeŸdziec bez g³owy odc. 11 - serial 01:55 Objawienia odc. 6 - serial

10:25 Janosik

20:10 Na Wspólnej

05:55 Lokatorzy odc. 160 - serial

06:15 Mango - Telezakupy

06:30 Lokatorzy odc. 161 - serial

08:00 Detektywi odc. 744 - serial

07:05 M jak mi³oœæ odc. 870 - serial

08:35 Ugotowani s. 4 odc. 1 - rozrywka

08:00 Pytanie na œniadanie 10:25 Janosik odc. 7 - serial 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1296 - serial 11:50 Na dobre i na z³e odc. 595 - serial 12:50 Na sygnale odc. 43 - serial 13:30 Przygarnij mnie odc. 8 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 33 - dokument 14:55 Janosik odc. 7 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1139 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 22, 23- serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:30 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Mariolka prawdê ci powie odc. 13 - rozrywka 21:25 Dzika lokatorka - komedia 23:15 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 22 - serial 00:10 Zabójcze umys³y s. 3 odc. 62, 63 - serial 01:50 Chiny: triumf i chaos odc. 1, 2 - dokument

14:55 Koty to dranie 07:15 Przedwioœnie odc. 3 - serial 08:15 ¯egnajcie, towarzysze odc. 1 - dokument 09:25 Kameleon - film sensacyjny 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:00 Kulturanek 12:30 Rozmowy o literaturze i nie tylko - rozmowa 13:05 Stromboli, ziemia Bogów - film psychologiczny 14:55 Koty to dranie - film obyczajowy 16:10 Przedwioœnie odc. 3 - serial 17:15 ¯egnajcie, towarzysze odc. 1 - dokument 18:20 Dwa ¿ebra Adama - komedia 20:00 Eurokultura odc. 45 - dokument 20:25 Wesele - komediodramat 22:20 Cz³owiek s³oñ - dramat psychologiczny 00:35 Trzy ma³py - dramat obyczajowy 02:30 Eurokultura odc. 45 - dokument 02:50 Kilka pytañ o s³yszenie œwiata - dokument

09:35 Kuchenne rewolucje s. 9 odc. 12 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 70 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 319 - serial 12:35 Szpital odc. 215 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 818 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 819 - serial 15:00 Szko³a odc. 71 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2319 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 320 - serial 18:00 Szpital odc. 216 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2118 - serial 20:50 Komórka - film sensacyjny 22:50 Akta Golgoty - film przygodowy 00:40 You can dance - Po prostu tañcz! s. 8 odc. 12 - rozrywka 02:30 Uwaga! 02:55 Sekrety magii odc. 457 - rozrywka

09:10 Czas honoru 06:40 Powstañcy odc. 12 – dokument 06:55 Dziennik telewizyjny 07:35 Zaproszenie odc. 136 - przyroda i podró¿e 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 7 - dokument 09:10 Czas honoru odc. 53 - serial 10:00 3. Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z Histori¹" 10:25 Snowdonia 1890 odc. 2 - dokument 10:55 Mak³owicz w podró¿y 11:35 Wielcy marzyciele odc. 1 - dokument 12:40 Piotr Pierwszy. Testament odc. 1 - film historyczny 14:40 Po co nam to by³o odc. 14 - rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 14 - dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 21 - serial 16:55 ¯ó³ta bluzka ze spadochronu - dokument 17:35 To nasza m³odoœæ - dokument 18:05 Czas honoru odc. 54 - serial 19:00 3. Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z Histori¹" 21:00 By³o, nie minê³o - kronika zwiadowców historii - dokument 21:35 Sensacje XX wieku odc. 137, 138 - dokument 22:35 Piotr Pierwszy. Testament odc. 2 - film historyczny 00:35 Zaproszenie odc. 136 - przyroda i podró¿e 01:05 17 dni 02:00 Telewizja odc. 2 - dokument

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 287 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 556, 557 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 89 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 332 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 75 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 288 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 467, 468 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 90 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 575 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 439 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 364 - serial 20:00 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 294 - serial 20:30 Jak upolowaæ faceta? - komedia romantyczna 22:30 Wydzia³ zabójstw, Hollywood - komedia sensacyjna 00:30 30 nocy paranormalnej aktywnoœci z opêtan¹ przez diab³a dziewczyn¹ z tatua¿em – komedia

06:10 Albert Schweitzer - film biograficzny 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Ka¿dy maluch to potrafi - dla dzieci 09:00 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne odc. 5 - dokument 09:30 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 09:35 Sanktuaria polskie - dokument 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Audiencja Generalna Ojca Œwiêtego Franciszka z Watykanu - info 11:10 Brat Elia - tajemnica œwiat³a - dokument 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Rêkopis b³ogos³awionych 14:00 Œwiêta Klara - roœlinka œw. Franciszka - dokument 14:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 15:00 Królestwo rekinów - dokument 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 Bioetyczny detektyw odc. 13 - dokument 16:45 Tam, gdzie modlili siê dawni papie¿e - dokument 16:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:00 Po stronie prawdy - dokument 17:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jay Jay Odrzutowiec odc. 6 - serial 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze - info 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Albert Schweitzer - film biograficzny 23:50 Dobra wiara, dobre tricki - dokument 00:00 Œwiat w obrazach 00:05 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 00:10 Informacje dnia 00:30 Bioetyczny detektyw odc. 13 - dokument 00:45 Tam, gdzie modlili siê dawni papie¿e - dokument 00:55 Kartka z kalendarza - Powstanie Warszawskie - dokument 01:00 Anio³ Pañski 01:05 Pytasz i wiesz 01:15 Rozmowy niedokoñczone 02:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ


PRAWO

Czwartek, 6 sierpnia 2015

DOBRZE TO WIEDZIEĆ Więcej pieniędzy za pracę w komisji referendalnej Adam Bodnar pozytywnie zaopiniowany przez Sejm

Praca w komisji referendalnej będzie jeszcze lepiej opłacana. Przewodniczący komisji otrzyma 180 zł, natomiast jego zastępca 160 zł. Diety pozostałych członków komisji nie zmienią się i wyniosą 140 zł. Referendum odbędzie się w niedzielę 6 września. Polacy odpowiedzą na trzy pytania – czy są za: „wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu”, „za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa” i czy są „za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika”. Koszt organizacji tego głosowania szacuje się na 100 mln złotych.

Dr Adam Bodnar ma zostać nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Jego kandydaturę zatwierdził Sejm, teraz potrzebna jest jeszcze zgoda senatorów. Do tej pory Bodnar pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W swoim programie zwraca uwagę na zwiększenie aktywności RPO w terenie, choćby poprzez odbywanie spotkań z lokalnymi organizacjami w każdym województwie. Jego kontrkandydatką była Zofia Romaszewska.

Spada zdawalność testu teoretycznego na prawo jazdy W 2013 roku zmieniono kształt testów teoretycznych na prawo jazdy. Od tego momentu zdawalność egzaminu teoretycznego za pierwszym podejściem znacznie zmalała. Przed zmianami za pierwszym razem zdawało około 80 proc. egzaminowanych, jednak wówczas baza pytań liczyła ok. 300 ogólnodostępnych pozycji. Obecnie test zalicza około 50 proc. kandydatów na kierowców, a liczba pytań wynosi 2,6 tys. W przyszłości baza ma być jeszcze bardziej poszerzona i na bieżąco aktualizowana.

Brak chętnych na praktyki studenckie Fotoradary jednak zostaną? Mimo próśb samorządowców, senacka Komisja Samorządu nie odrzuciła sejmowego projektu ustawy w sprawie fotoradarów wykorzystywanych przez straże gminne. Senatorzy wprowadzili jednak dwie znaczące poprawki. Po pierwsze, mandaty nieściągnięte do końca tego roku będą obowiązywały także w przyszłym, już po wejściu w życie nowej ustawy. Po drugie, straże będą miały prawo do posługiwania się fotoradarami stacjonarnymi, w tym także rejestrującymi przejazdy na czerwonym świetle.

Konwencja antyprzemocowa weszła w życie Z początkiem sierpnia weszła w życie konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Ma ona chronić kobiety przed dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy. Jest oparta na przekonaniu, że istnieje związek pomiędzy przemocą a nierównym traktowaniem. W związku z tym walka ze stereotypami i dyskryminacją zwiększa skuteczność w przeciwdziałaniu przemocy. W Polsce konwencja została ratyfikowana w kwietniu tego roku przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ta decyzja została skrytykowana przez Episkopat Polski, katolickie organizacje kobiece i rodzinne oraz Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem tych środowisk, konwencja jest niezgodna z Konstytucją RP, bowiem uderza w podstawową i tradycyjną wartość, jaką jest rodzina.

Ministerstwa, urzędy centralne oraz wojewódzkie przygotowały w tym roku aż 16 tys. miejsc na praktyki studenckie. Wiele z tych stanowisk nie zostanie jednak obsadzonych ze względu na złą organizację. Rząd już w marcu przyjął zarządzenie zobowiązujące urzędników do organizowania praktyk studenckich, jednak ogłoszenia o nich zostały opublikowane dopiero pod koniec maja. Tymczasem, zgodnie z kalendarzem uczelni wyższych, studenci powinni najpóźniej do końca kwietnia uzyskać zgodę organizatora na odbycie praktyk. W efekcie wiele miejsc pozostało bez przydziału.

65 mln złotych od UE na przyjazd uchodźców W przyszłym roku do naszego kraju przyjadą pierwsi uchodźcy, głównie z Syrii. W związku z tym Unia Europejska przeznaczy 65 mln złotych na pobyt obcokrajowców w Polsce. W ramach polityki migracyjnej sojuszu Polska ma w ciągu dwóch lat przyjąć 2000 uchodźców. Aż 1100 osób przyjedzie do naszego kraju z Włoch i Grecji, a wiec państw, które mają największy problem z nielegalnymi migracjami. Pozostałe osoby zostaną przesiedlone bezpośrednio z terenów zagrożonych wojną. Oprac. (ToB)

17


18

ROLNICTWO

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Major na czele

Rynek

MASZYNY Zetor Major 80 to najpopularniejszy traktor pierwszego półrocza tego roku. Przedstawiamy pierwszą dziesiątkę najczęściej kupowanych przez polskich rolników maszyn

Aż dwa modele czeskiego Zetora znalazły się w czołowej trójce popularności zakupów w pierwszym półroczu tego roku Zetor Major 80 to maszyna, która sprzedała się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku w  248 egzemplarzach. Nie jest to

konstrukcja urzekająca nowinkami technicznymi, ale posiada dobry silnik, 12-biegową skrzynię biegów i komfortową kabinę.

Drugim najczęściej kupowanym w minionym półroczu traktorem był Kubota L5040 (158 sztuk). Maszyny tego typu produkowane są w Japonii. Są wielozadaniowe i mają prostą konstrukcję oraz silnik z mocą znamionową 51 KM. Zaletą Kuboty jest jej cena i bezawaryjność. Podium ze 148 sprzedanymi ciągnikami zajmuje też Zetor Proxima 90. Kolejne pozycje na liście należą do: New Holland TD5.105, John Deere 5085M i New Holland T6.165. Na ósmym miejscu w zestawieniu znalazł się Farmtrac 675DTN. Maszyna produkowana w Mrągowie zastąpiła w  pierwszej dziesiątce konstrukcję Belarus z  Białorusi. Uznanie rolników i ekspertów zawdzięcza przede wszystkim wszechstronności, niezawodności i niskim kosztom eksploatacji. Przeznaczona jest dla małych i średnich gospodarstw o różnorodnym profilu. (pw), fot. nadesłane

Maszyny

Waga w podnośniku

W USA farmerzy wykorzystują swoje traktory do ważenia bel siana czy słomy. Wystarczy tylko zamontowanie prostego urządzenia.

Za oceanem, jak i w  Europie farmerzy czasami są zmuszeni kupować bele słomy, siana czy sianokiszonki. Waga bel może być jednak bardzo różna i trudno w ten sposób

ustalić ich cenę. Jedna z amerykańskich firm wpadła więc na pomysł, by zaoferować rolnikom urządzenie montowane na traktorze, a służące do pomiaru wagi. Nazywa się ono niezbyt oryginalnie, bo S1100. Składa się z dwóch elementów. Specjalny przetwornik instalowany jest do systemu hydraulicznego podnośnika czołowego traktora. Połączony jest on z  małym wyświetlaczem,

który rolnik instaluje w kabinie traktora. Przetwornik przelicza ciśnienie w systemie hydraulicznym, które powstaje po podniesieniu beli na jej masę. Wynik ukazuje się na wyświetlaczu wewnątrz kabiny. W  ten sposób z  niemal każdego traktora można zrobić wagę. Oczywiście, nie jest ona idealna. Odchylenia w wyniku wynoszą do 2 proc. Taka waga to także dobre rozwiązanie, jeśli chcemy sprzedać jakiś sypki materiał: żwir lub zboże. (pw)

Bezpieczeństwo

Żniwne zagrożenia

Koniec plantacji?

Czy to koniec polskiej potęgi w zbiorach czarnej porzeczki? Związek plantatorów tych owoców chce, aby państwo dołożyło kilka tysięcy złotych do każdego zlikwidowanego hektara plantacji. Producenci czarnych porzeczek wystosowali już list do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, w którym wskazują, że ze względu na bardzo niskie ceny owoców chcą zmniejszyć produkcję. Rezygnacja nie miałaby być jednak bezwarunkowa. Za deklarację zmiany profilu produkcji plantator miałby otrzymać od 3 do 8 tys. zł. Pieniądze nie miałyby pochodzić tylko z budżetu państwa, ale także od zakładów przetwórczych. Ministerstwo także opowiada się za zmniejszeniem powierzchni upraw. Zdaniem polityków nie ma nadziei na interwencję na rynku, a jedną z szans dla branży jest obowiązkowe podpisywanie z  zakładami przetwórczymi umów kontraktacyjnych. Prawo

Plantatorzy póki co mogą liczyć tylko na niewielką pomoc w postaci pomocy de minimis w wysokości 800 zł do hektara. Po stronie rolników byłoby tylko złożenie odpowiedniego oświadczenia w  biurze ARiMR. Podobna forma pomocy obowiązywała rolników także w  zeszłym roku. Wówczas wnioski o pomoc dotyczyły 11 tys. hektarów upraw czarnej porzeczki. Przypomnijmy, że ciągu kilku lat ceny porzeczek spadły z  kilku zł za kilogram do kilkudziesięciu groszy. Plantatorzy utrzymują, że w  tym roku na krzakach pozostanie prawie co drugi owoc porzeczki. Zwyczajnie nie będzie opłacało się ich zbierać. (pw)

Raporty do zmiany

Stan wilgotności gleby w ostatnich tygodniach nieco się poprawił, ale Krajowa Rada Izb Rolniczych, myśląc o kolejnych suchych latach, już postuluje zmiany w systemie szacowania strat. Zdaniem izb rolniczych obecny system oparty o raporty Instytutu Uprawy Nawożenia i  Gleboznawstwa odbiega od rzeczywistości. Po pierwsze raporty dotyczą terenów gmin, a jedna stacja meteorologiczna przypada średnio na jeden powiat. Nie trzeba być klimatologiem, aby stwierdzić, że nawet na obszarze jednej gminy istnieją różnice dotyczące opadów i suszy. Coraz częściej dopływ wody do gleby zapewniają intensywne, krótkotrwałe opady. Kolejny zarzut do raportów IUNG dotyczy braku korelacji kategorii gleb z  oficjalną klasyfikacją gruntów. O  tym czy w  rolnictwie wystąpiła susza, czy nie, decyduje bilans wodny, którego metodę szacowania opracowano w  2007 roku.

Czy w tym czasie była prowadzona jego certyfikacja, czy zostały uwzględnione występujące w ostatnich latach zimy praktycznie bez śniegu? W roku bieżącym wegetacja roślin zaczęła się już w lutym. Zmieniły się w  czasie krytyczne okresy dla poszczególnych roślin? – pytają izby rolnicze. Ostatni postulat dotyczy szacowania strat w  hodowli zwierząt spowodowanych suszą. Izba rolnicza zauważyła, że w  tegorocznych protokołach kontrolnych gminnych komisji szacujących skutki suszy nie wspominano o  tej zależności. Wiadomo, że susza, która dotknie pastwisko, ma wpływ na produkcję zwierzęcą. (pw)

Raporty

Raport ze żniw

Podczas żniw, oprócz niebezpieczeństw wynikających z pracy z maszynami, Jeśli kogoś ciekawi, jak przebiega akcja żniwna spore zagrożenie mogą stanowić warunki atmosferyczne. W minionych latach w naszym regionie warto, aby zajrzał na stronę KRUS odnotował przypadki śmierci spowodowanej udarem słonecznym czy internetową Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doporażeniem przez piorun. radztwa Rolniczego, gdzie prezentowane są raporty Według statystyk wypadki „spływa” po ściankach do ziemi. z temperaturą oscylującą wokół 30 spowodowane burzami, wiatrem Burzom towarzyszą wichu- stopni Celsjusza. Rolnicy powinni dotyczące żniw. i  innymi zjawiskami pogodowymi stanowią 1 procent wszystkich wypadków. Burze to niebezpieczne zjawisko,tym bardziej, jeśli zastanie nas na polu. Najbezpieczniej jest wówczas znaleźć się w  kabinie traktora. Działa on niczym klatka Faraday’a, czyli nawet po uderzeniu pioruna ładunek elektryczny

ry. Powodują upadki drzew, ale także przedmiotów niezabezpieczonych w gospodarstwie. Zdarzały się wypadki, że rolnik został zraniony np. wrotami do stodoły, które niezabezpieczone poruszyły się na skutek silnego podmuchu wiatru. Żniwom towarzyszy zazwyczaj słoneczna, ciepła pogoda

udawać się na pole koniecznie z nakryciem głowy i wodą niegazowaną. Przy intensywnej pracy do organizmu należy dostarczyć nawet 2 l płynów dziennie. Typowe objawy udaru to bóle głowy, zaczerwienienie skóry, nudności i dreszcze, chwiejny chód, niewyraźna mowa i wysoka gorączka. (pw)

Wśród licznych danych możemy znaleźć także te, jaka część zasiewów danej rośliny została już zebrana z pól oraz jakie są szacunkowe plony z hektara. Pierwsze informacje są dość ciekawe. Plony jęczmienia ozimego wahają się od 3 do 7,5 tony z hektara. Najwyższe są na Kujawach, najniższe w północnej części województwa. Jeśli chodzi o  zbiory

pszenicy ozimej, dane są dość zbliżone i oscylują wokół 4,5 ton. Większe dysproporcje charakteryzują zbiory rzepaku ozimego. Tu dane nawet z  poszczególnych powiatów różnią się i wahają między 2 a 4 tonami. Póki co ,danych nie ma zbyt wiele, ale będzie ich przybywało wraz z intensyfikacją prac na polach. (pw)


Czwartek, 6 sierpnia 2015

Racjonalne żywienie loch

HODOWLA Produkcja trzody chlewnej w cyklu zamkniętym wymaga od hodowcy poświęcenia szczególnej uwagi żywieniu loch. Często to właśnie od tej grupy zwierząt zależą jego przyszłe dochody

W stadzie, w którym żywienie loch stoi na wysokim poziomie, odnotować można wysokie wskaźniki produkcyjne. Dobrze zbilansowana pasza to taka, która zawiera optymalny poziom składników pokarmowych w  mieszance, zgodny z  normami żywienia dla poszczególnych grup zwierząt. W  okresie krycia sposób żywienia loch powinien uwzględ-

niać przede wszystkim ich cykl reprodukcyjny. Młode lochy W wypadku młodych loszek decydującą rolę odgrywa termin pierwszego krycia. Powinno to nastąpić, kiedy zwierzę osiągnie masę ciała ok. 115 kg. Na 2-3 dni przed planowanym kryciem korzystne jest zastosowanie tzw. flushingu. Polega on na podwyższeniu pozio-

mu energii w dawce, co pozwala zwiększyć liczbę zapłodnionych komórek jajowych w czasie owulacji. Zaraz po pokryciu trzeba wrócić do poprzedniego poziomu energii, aby uniknąć nasilenia zjawiska zamierania zarodków. Jednocześnie należy pamiętać, że stosowanie flushingu w wypadku wieloródek nie zawsze ma sens. W  praktyce ruja często występuje po 5-7 dniach po odsadzeniu, dlatego czas ten jest zbyt krótki na podwyższanie energii w paszy dla lochy, by przyniosło to pożądany efekt. Istnieje również niebezpieczeństwo, że flushing, zamiast stymulować owulację, przyczyni się do większego zamierania zarodków. Żywienie loch prośnych Wymaga ono dostarczenia składników pokarmowych niezbędnych zarówno do zaspokojenia potrzeb bytowych, jak i  do

ROLNICTWO   19 prawidłowego rozwoju płodów, łożyska i wymienia. Przy określaniu potrzeb pokarmowych takiej lochy bierze się pod uwagę przede wszystkim masę ciała i jej przyrost w okresie prośności. Poziom włókna surowego w  mieszance w  tym czasie powinien wynosić powyżej 8 proc. Włókno wypełnia żołądek, co daje zwierzęciu uczucie sytości. W efekcie lochy są mniej agresywne. Podawanie takiej ilości włókna w  dawce podczas ciąży zapobiega otłuszczaniu zwierząt i wpływa na zwiększenie mleczności w  okresie laktacji. Warto pamiętać także o  dostarczeniu odpowiedniej ilości białka w dawce. Niedobór tego składnika podczas ciąży powoduje, że w organizmie nie tworzą się rezerwy, co ma swoje widoczne skutki w okresie laktacji. Niższa jest również liczebność miotu i masa ciała prosiąt. Locha podczas ciąży powinna zwiększyć swoją masę ciała o mniej więcej 30–40 kg. Zbyt intensywne żywienie podczas ciąży wydłuża ujemny bilans energetyczny w  czasie laktacji. Locha przez dłuższy okres nie może przyswoić takiej ilości energii z  paszy, jaką zużywa na potrzeby

bytowe i na laktację. Jeśli w  ciąży żywienie jest słabsze, następuje mniejszy przyrost wagi maciory. Kiedy jednak zacznie karmić prosięta, pobiera więcej paszy i  czas ujemnego bilansu energetycznego jest krótszy. Duża różnica w  masie ciała w  okresie ciąży i  laktacji ostatecznie negatywnie oddziałują na skuteczność pokrycia i kondycję maciory. Należy jednak pamiętać, że gromadzenie pewnych rezerw tłuszczu jest niezbędne. Można to monitorować, sprawdzając grubość słoniny na grzbiecie. Nie powinna ona przekraczać 20 mm. Nie można zapominać także o dostarczeniu losze mikro- i  makroelementów oraz witamin. Niedobór miedzi prowadzi m.in. do zaburzeń w rozrodzie i przyczynia się do resorpcji płodów. Zaleca się, by w kilogramie mieszanki było ok. 15–20 mg tego pierwiastka. Zbyt mało witamin w  dawce może się przyczynić do pogorszenia płodności, np. brak witaminy A objawia się rodzeniem martwych lub słabych prosiąt.

możliwość zakupu towaru o odpowiedniej reaktywności. Na reaktywność wapna wpływ ma m.in. jego przemiał, dlatego wapna lepiej przemielone, które trudniej wysiać, lepiej odkwaszają glebę. Na rynku nie brakuje także wapna granulowanego. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość wysiewu tradycyjnymi rozsiewaczami do nawozu. Nie brakuje również nieuczciwych producentów, sprzedających towar słabej jakości. Wśród

sprzedawców wapna pylistego również zdarzają się przypadki oferty wapna w niskiej cenie, najczęściej niewiadomego pochodzenia, bez badań lub z wysoką wilgotnością. Najlepszym terminem wysiewu jest okres pożniwny, umożliwiający dobre wymieszanie z  glebą. Poza tym czas ten pozwala zachować odpowiedni 4–6 tygodniowy odstęp od stosowania obornika czy nawozów azotowych. (mf)

(kw) Fot. Internet Już wkrótce: Jak żywić lochy karmiące?

Uprawa

Niedoceniane wapnowanie

Uzyskanie optymalnego odczynu gleby powinno być priorytetem dla rolnika planującego zasiewy. Polskie gleby mają tendencję do szybkiego zakwaszenia, a ponad połowa z nich wymaga natychmiastowego wapnowania. Kwasowość gleby jest jednym z głównych parametrów charakteryzujących jej przydatność do uprawy oraz produkcji. Zakwaszenie i badanie Odczyn gleby jest ustalony na podstawie stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenowych OH-. Wysokie stężenie tych pierwszych oznacza wysokie zakwaszenie gleby. Optymalny odczyn w  skali pH wynosi od 5,5 do 7,0, 5,5 – 6,0 dla gleb bardzo lekkich i lekkich oraz 6,5 – 7,0 dla ciężkich. Polskie gleby w  większości należą do lekkich i  średnich, mają tendencje do szybkiego

zakwaszenia. Poza tym polscy rolnicy przywiązują małą wagę do ich odczynu, dlatego ponad połowa z nich charakteryzuje się odczynem kwaśnym i bardzo kwaśnym, wymagającym natychmiastowego wapnowania. Nie przekłada się to na zużycie nawozów wapniowych na 1 ha. Obecnie jest to zaledwie 38,9 kg, a  w  naszym województwie 55,7 kg. Nie są to wystarczające dawki. Głównymi przyczynami zakwaszenia gleb w  Polsce są: przewaga opadów nad parowaniem, stosowanie nawozów kwaśnych, a  także ich wywóz

z plonem oraz fakt, że polskie gleby wykształciły się ze skał macierzystych o  charakterze kwaśnym. Do sprawdzenia odczynu i  ustalenia dawki wapna konieczne jest wykonanie badań gleby w stacji rolniczo-chemicznej. Zakres najtańszej próby (ok. 15 zł/próba) obejmuje sprawdzenie pH, ocenę potrzeb wapnowania, zawartość magnezu, potasu i fosforu. Specyfika wapna Na glebach lekkich i  średnich warto stosować wapna węglanowe, na ciężkich – tlenkowe. Szeroki rynek nawozów stwarza

POTRZEBY WAPNOWANIA GLEB MINERALNYCH (GLEBY ORNE)

R E K L A M A


20

PORADY

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Jak żyć i wygrać z rakiem Z ŻYCIA

Choroby nowotworowe i ich leczenie to z jednej strony statystyka i doniosły problem społeczny, z drugiej zbiór indywidualnych przypadków, w których chorzy i ich rodziny zmagają się z własnymi uczuciami i obawami, a także walczą na co dzień o jak najlepsze warunki leczenia i zminimalizowanie uciążliwości związanych z rakiem

Statystyki Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. przypadków, z czego około 70 tys. u mężczyzn i 70,5 tys. u kobiet – czytamy na stronie Krajowego Rejestru Nowotworów. Pomimo licznych programów terapeutycznych i akcji społecznych uświadamiających konieczność badań profilaktycznych, liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich pięciu dekad wrosła prawie 2,4-krotnie. W 2010 roku stwierdzono około 93

„pakiet onkologiczny”, czy darmowe badania, na przykład mammograficzne, mają swoje mocne i słabe strony. Długi czas oczekiwania do specjalistów, czy ciągle zbyt małe przekonanie Polaków do konieczności badań okresowych, to tylko niektóre problemy, o których powstaje wiele reportaży i opracowań. Walka człowieka Z drugiej strony jest jednostka, której przychodzi zmierzyć się z chorobą. Nie od dziś wiadomo, że nasze nastawienie, kondycja psychiczna mają ogromny wpływ na proces leczenia i przebieg samej choroby. Pomoc najbliższych nie

pomógł im walczyć z chorobą i urodzić dziecko. Uzbrojona we własne doświadczenia założyła Fundację Rak’n’Roll. Jej głównym celem jest zmiana schematów myślenia o chorobach nowotworowych i działania na rzecz poprawy jakości życia osób chorych na raka. Razem można więcej Fundacja działa od 2009 roku. Prowadzą ją osoby doświadczone chorobami nowotworowymi, choć nie jest to regułą. W ramach swojej działalności organizują wiele akcji społecznych nie tylko na rzecz kobiet. Niektóre programy to „Boskie matki” – zapewnienie najlepszej opieki kobietom w ciąży chorym na raka, „Poczekalnie onkologiczne” – remont miejsc, w których oczekuje się na wizytę u specjalisty, czy „Super HoSPA” – certyfikowanie hospicjów – miejsc, gdzie przebywają najciężej chorzy i uświadomienie, że hospicjum nie powinno być postrzegane jako „umieralnia”. Oprócz programów Fundacja Rak’n’Roll realizuje wiele projektów mających na celu walkę o godność i piękno osób dotkniętych nowotworem – wydaje ka-

ści

Rak – niszczyciel kobieco-

Zdarza się, że szczególnie kobiety, pomimo wygrania walki z nowotworem, czują się przegrane – na przykład po amputacji piersi uważają, że straciły swoją kobiecość. W trakcie leczenia traumatycznym przeżyciem może być utrata włosów po chemioterapii. Poprzez wygląd zewnętrzny, w tym fryzury, definiujemy kobiecość i choć dla wielu łysa głowa jest niewielką ceną, jaką trzeba zapłacić za zniszczenie komórek nowotworowych, niektóre pacjentki odbierają wypadanie włosów jako stygmatyzację, naznaczenie – chustka na gołej głowie wzbudza zainteresowanie, czasem litość. Rozwiązaniem problemu jest peruka, najlepiej, żeby była zrobiona z naturalnych włosów, jednak te są bardzo drogie i Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa całości kosztów. Fundacja Rak’n’Roll rozpoczęła akcję „Daj włos”, której celem jest pozyskiwanie naturalnych włosów, by tworzyć z nich piękne peruki i rozdawać je kobietom po che-

mioterapii. Program nie jest jednorazową akcją; ma na celu nawiązanie długofalowej współpracy z salonami fryzjerskimi, by osoby pragnące w wybranym przez siebie czasie ściąć swoje włosy, były uświadamiane o możliwości oddania ich na rzecz chorych. Sam proces strzyżenia jest specyficzny i musi być przeprowadzony w odpowiedni sposób. Na stronie fundacji www.raknroll.pl można znaleźć dokładne instrukcje i wykaz salonów wykonujących taką usługę. Nasza redakcja postanowiła przyłączyć się do programu „Daj włos”. Na terenie powiatów brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, lipnowskiego i wąbrzeskiego będziemy popularyzować ideę ścinania włosów w dobrej sprawie. Planujemy wyróżnienia i nagrody dla salonów fryzjerskich oraz upominki dla osób oddających włosy. Szczegóły akcji opiszemy w kolejnych wydaniach gazety. Agata Zielińska Fot. Rak’n’Roll

Zaradna Pani Wspomnienia z wakacji Przywiezione z urlopu muszelki możemy wykorzystać do ozdoby domu i zachowania wakacyjnego klimatu. Najprościej użyć dużych, płaskich muszli (morskich lub przywiezionych znad jeziora) jako podstawek do małych świeczek. Należy wziąć płaski, bezbarwny półmisek i wysypać go piaskiem. Na nim ułożyć kilka muszli skorupkami do dołu, w środek każdej włożyć tea light (mała świeczka). Taka ozdoba umili domowe wieczory lub urozmaici przybranie stołu na uroczystą kolację.

Czytelnicy pytają – ekspert odpowiada Pytanie: Czy istnieją sposoby na skuteczne czyszczenie piekarnika bez używania chemii?

tys. zgonów, przy czym prawie 41 tys. wystąpiło u mężczyzn i ok. 52 tys. u kobiet. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce. Analizując wykresy dotyczące tego typu chorób, nowotwory najczęściej atakują oskrzela i płuca, jest to niewątpliwie skutek palenia papierosów. Dalej kobiety są zagrożone rakiem piersi, mężczyźni nowotworem gruczołu krokowego (prostaty). Panowie nieznacznie częściej zapadają na raka jelita grubego. Alarmujący jest również coraz niższy wiek zapadania na raka, już nie tylko młodzi ludzie chorują, ofiarami nowotworów są dzieci. Z perspektywy społeczeństwa walka z rakiem to przede wszystkim profilaktyka i skuteczne, szybkie leczenie. Obowiązujący

zawsze jest wystarczająca, często rodziny nie radzą sobie z udźwignięciem problemu, a co dopiero wsparciem osoby dotkniętej nowotworem. Przy okazji diagnozowania i leczenia raka pojawia się wiele kwestii, które mogą być przyczyną kolejnych traum. Na przykład jeszcze kilka lat temu kobietom chorym na raka, które zachodziły w ciążę zalecano aborcję w celu skuteczniejszego leczenia. Spotkało to Magdę Prokopowicz, która w wieku 27 lat zachorowała na raka piersi. Kobieta w trakcie leczenia dowiedziała się, że będzie miała dziecko. Jej lekarz prowadzący i wielu innych specjalistów, u których szukała pomocy, zalecali usunięcie ciąży. Pani Magda wraz z mężem walczyli o swoje szczęście, znaleźli doktora, który

lendarze, organizuje warsztaty prowadzone przez stylistów, kosmetologów czy psychologów. Wszystko po to, by podczas leczenia nie zatracić poczucia własnej wartości i nie dać się zdominować myśleniu wyłącznie o raku. Bardzo wymowna jest nazwa jednej z akcji – „Nie po to kupiłam sukienkę, żeby umrzeć”. Osoby, które zetknęły się z chorobą nowotworową przez doświadczenia własne lub najbliższych zapewne zdają sobie sprawę, jak ogromne znaczenie w procesie leczenia ma nastawienie psychiczne samego chorego. Nie chodzi tylko o pełne wyleczenie, ale czasem o godną śmierć, spędzenie czasu z najbliższymi czy realizację własnych pragnień w obliczu śmiertelnej choroby.

Odpowiedź: Ilość i moc środków używanych do czyszczenia powinna zależeć od stopnia zabrudzenia urządzeń. Piekarnik jest szczególnym miejscem, łatwo o przypalenie sosu lub kawałków żywności, które przy ponownym rozgrzaniu mocno przywierają i wypełniają kuchnię zapachem spalenizny. Choć w sklepach można znaleźć sporo środków do usuwania trudnych zabrudzeń, wiele osób ma opory przed używaniem ich do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością, szczególnie pod wpływem wysokiej temperatury. W zależności od stopnia zabrudzenia piekarnika polecam następujące sposoby: Niewielkie zabrudzenia (zalecane po każdym użytkowaniu) – sporządzić roztwór wody z octem w proporcjach 50:50, przelać substancję do butelki ze spryskiwaczem i opryskać wnętrze piekarnika. Następnie wytrzeć czystą szmatką do sucha. Przy większych zabrudzeniach proponuję sporządzić roztwór wody (0,5 szklanki), sody oczyszczonej (1/4 szklanki) i łyżeczki płynu do mycia naczyń. Substancję należy nanieść na plamy i pozostawić na około piętnaście minut. Po tym czasie zebrać zabrudzenia mokrą szmatką. Ostatni sposób dotyczy piekarników z termoobiegiem. Do środka wkładamy naczynie żaroodporne wypełnione wodą i włączamy cyrkulację gorącego powietrza – przypalone zabrudzenia nasiąkną i będą łatwiejsze do usunięcia. Agata Zielińska Na Państwa pytania czekamy pod adresem redakcja@wpr.info.pl


porady   21

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Komórkowy bon ton

SAVOIR-VIVRE Telefon komórkowy stał się nieodłącznym narzędziem kontaktu ze światem niemal każdego człowieka. W ciągu dwudziestu lat od pojawienia się w Polsce pierwszych komórek nie tylko wyparły one telefony stacjonarne, ale znacząco wpłynęły na relacje międzyludzkie Korzystanie ze smartfonów daje mam liczne możliwości i funkcje, wychodzące daleko poza „zwykłą” komunikację na odległość. Z  drugiej strony nakłada na nas obowiązek przestrzegania zasad dobrego wychowania, które – ze względu na krótki okres obowiązywania – nie zawsze są powszechnie znane. Widok ludzi siedzących przy jednym stoliku w  kawiarni, gdy każdy z  nich jest skupiony na swoim telefonie, nie jest obrazkiem rzadkim i  nie sprzyja zacieśnianiu więzi. Jak pogodzić komórkowy świat z  dobrymi obyczajami? Wystarczy pamiętać o  kilku zasadach. Podczas spotkań, zarówno służbowych, jak i  towarzyskich, powinniśmy wyciszyć aparat (włączenie wibracji może być równie irytujące jak dzwonek). Nie należy kłaść komórki na stole, sprawdzać maili czy czytać SMS-ów. Pomimo, że to bezgłośna forma komunikacji, brak uwagi i zainteresowania spotkaniem może być przykry dla inKobiety

nych uczestników. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oczekujemy ważnego telefonu. Wówczas powinniśmy uprzedzić o tym na początku spotkania i w chwili przyjścia połączenia przeprosić, odejść w  ustronne miejsce i  w  miarę jak najszybciej załatwić sprawę. Nie musimy wyłączać aparatu w miejscach publicznych, które nie wymagają uwagi i skupienia, na przykład w  środkach komunikacji czy na ulicy. Podczas rozmowy pamiętajmy, by nie przeszkadzać innym ludziom i zachować dyskrecję. Nie rozmawiajmy głośno o naszych prywatnych sprawach, nie wymieniajmy nazwisk ani nie opowiadajmy o  sytuacjach, które mogą być kojarzone z konkretnymi osobami. Powszechnie przyjęło się, że dzwonić powinniśmy w  godzinach od 9 do 21, chyba że sprawa jest wyjątkowo ważna i  musimy poinformować o  niej rozmówcę. W  kwestiach służbowych, nawet na komórkę, telefonujemy w  godzinach pracy instytucji. Warto też pamiętać, że prowadzenie pogawę-

dek towarzyskich w godzinach pracy jest nietaktem. Nie należy również przedłużać rozmowy na koszt dzwoniącego. Dzwoniąc do kogoś najlepiej się przedstawić, niezależnie od tego, czy nasze dane wyświetlą się na telefonie rozmówcy. Gdy nie jesteśmy pewni, czy wybraliśmy właściwy numer, nie należy wymagać od odbierającego, by się przedstawił. To osoba dzwoniąca powinna wymienić numer telefonu, na jaki chciała się dodzwonić lub nazwisko osoby, z którą pragnie rozmawiać. Jeśli faktycznie połączyliśmy się z kimś innym, wystarczy przeprosić, powiedzieć, że to pomyłka i się rozłączyć. Oddzwanianie Jeśli nie udało się uzyskać połączenia, należy zadzwonić ponownie po pewnym czasie. W dobrym tonie jest oddzwanianie na nieodebrane telefony, z  drugiej strony to dzwoniącemu zależy na załatwieniu sprawy. Nieodbieranie nie jest nietaktem. Niegrzeczne jest rozłączanie połączeń przycho-

Inne spojrzenie na kurę domową

W Nowogrodzie, wsi leżącej na terenie gminy Golub-Dobrzyń, mieszka kobieta, która hoduje kury. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pani Agnieszka Jędraszek traktuje swoją działalność jako pasję i podchodzi do niej w niestandardowy sposób.

Rodzina Jędraszków pochodzi z Torunia, zdecydowali się na wyprowadzkę z dużego miasta, by żyć bliżej natury i wychowywać dzieci w mniejszej społeczności. – Jestem z  miasta, początkowo nie miałam pojęcia o  hodowli drobiu – mówi pani Agnieszka. – Pierwsze kury, takie zwyczajne, mąż przywiózł w  worku. Gdy kazał mi do niego zajrzeć, odczułam lekki niepokój – ja i kury? – dodaje z przekąsem moja rozmówczyni. – Dziś stanowią ogromną część mojego życia, naszej rodziny. Wyjątkowość hodowli pani Agnieszki polega nie tylko na

niestandardowym podejściu do drobiu, jej zwierzęta mają swoje imiona i są oswojone. Główna działalność dotyczy odzyskiwania zagrożonych gatunków, które w dawnych czasach były hodowane na ziemiach polskich. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w Polsce żyło wiele gatunków drobiu doskonale przystosowanych do naszych warunków. Na przestrzeni lat, głównie przez zawirowania historyczne takie jak zabory, nasze gatunki zostały wytępione lub zawłaszczone przez inne narodowości. Tak się stało na przykład z  czubatką dworską. Najbardziej dziwi fakt,

że świat nie odmawia nam prawa do tych gatunków, to my sami nie przywiązujemy specjalnej wagi do naszego dziedzictwa. Kura czubatka dworska, kaczka staropolska czy gęś pomorska mogą być doskonałym produktem eksportowym, jaja i mięso naszych gatunków są wysoko cenione za granicą. Pani Agnieszka nie planuje jednak hodowli drobiu na dużą skalę. Jej prawdziwą pasją jest odtwarzanie zapomnianych gatunków. Wiedzę na ich temat czerpie z fachowej literatury i  opracowań historycznych. Odnajduje wzorce ras i  na ich podstawie odtwarza hodowlę. W ten sposób uratowano od zapomnienia kaczkę staropolską, która w tej chwili nie jest już rasą zagrożoną. Ptactwo pani Agnieszki jest cenione w  całym kraju, zdobywa nagrody na wystawach i pokazach krajowych. Z pasją opowiada o imprezach międzynarodowych, gdzie prezentowane są gatunki z  całego świata. Ze względu na wyjątkowość swojej działalności, pani Agnieszka boryka się z wieloma problemami. – Bardzo trudno znaleźć wetery-

dzących. Jeśli nie możemy rozmawiać, powinniśmy wyciszyć telefon. Możemy również wysłać gotowe powiadomienie o niemożliwości odebrania połączenia. Telefon komórkowy jest zwykle przypisany do jednej osoby. Nie należy odbierać połączeń w nie swoim aparacie. Jeśli jednak jesteśmy do tego zmuszeni, trzeba się przedstawić i  poinformować, że właściciel nie może odebrać, by nie wprowadzać dzwoniącego w  zakłopotanie. Zdecydowanie złym pomysłem jest pozwalanie małym dzieciom na odbieranie telefonu. Nie każdy uważa, że komunikacja z  niewyraźnie mówiącym berbeciem jest słodka i zabawna. Ostatnią kwestią jest dzwonek połączeń przychodzących. Można go porównać do naszego stroju. Jeśli przykładamy wagę do ubrania, pamiętajmy, że muzyka płynąca z na-

szej komórki również dużo mówi o nas samych. Sygnał dzwonka powinien być klasyczny, przypominający najlepiej telefon stacjonarny – pisze Leszek Leopold Kazimierski w  artykule „Jak elegancko korzystać z  telefonu komórkowego” na portalu Platine.pl. – Udziwnione, agresywne sygnały nie przystoją poważnemu człowiekowi. Żenująco wygląda np. elegancki biznesmen, któremu „komórka” odzywa się głosem Czesia z  „Włatcy Móch” – dodaje wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Telefon ułatwia kontakt ze światem, daje nam dostęp do Internetu i znajomych niezależnie od miejsca, w  jakim się znajdujemy. Warto go czasem wyłączyć, by zrozumieć, że to człowiek jest właścicielem urządzenia, a nie odwrotnie (az) Fot. Internet

narza, który chce się podjąć leczenia drobiu. W świadomości ludzi choroba czy śmierć kurczaka nie jest powodem do wielkiego zmartwienia. Dla mnie choroba kury, nad którą pracuję latami, to duży problem, zdarza się, że to jedyny przedstawiciel gatunku w najczystszej postaci, oprócz tego to zwierzę domowe, jestem do nich przywiązana i martwię się o nie – opowiada moja rozmówczyni. Codzienna praca z  ptactwem domowym – karmienie, czyszczenie wolier i  pielęgnacja – to nie wszystkie zajęcia gospodyni z Nowogrodu. Jest przewodniczącą Komisji Standaryzacji Drobiu przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i  Drobnego Inwenta-

rza, zasiada w kolegium redakcyjnym specjalistycznego magazynu „Gołębie”, gdzie kieruje działem drobiu i publikuje artykuły w branżowych czasopismach. By informacje o polskich gatunkach miały jak najszerszy zasięg, rozpowszechnia je w Internecie oraz pisuje do gazet lokalnych. Nasze kury, gęsi i  kaczki nie tylko doskonale nadają się do codziennej hodowli – są odporne na choroby, warunki klimatyczne, znoszą pyszne jajka i  doskonale smakują – powinny stanowić jeden z  elementów promocji Polski w świecie. (az) Fot. archiwum prywatne

WYŁOWIONE Z SIECI Polakpotrafi.pl to portal internetowy, który pomaga realizować ciekawe, kreatywne przedsięwzięcia. Każdy człowiek posiadający pasję i pomysł, jak ją zrealizować może dzięki tej stronie pozyskać środki finansowe. Wystarczy napisać projekt, określić kwotę niezbędną do jego realizacji i czas na zebranie funduszy. Przedsięwzięcie, po uzyskaniu akceptacji administratorów portalu, jest opisane i promowane. Osoby zainteresowane inicjatywą mogą wpłacać choćby niewielką sumę pieniędzy i w ten sposób przyczyniać się do realizacji zamierzenia. W zamian każdy sponsor będzie nagrodzony przez pomysłodawców projektu. Na stronie obowiązuje zasada „wszystko albo nic”. Jeśli w określonym czasie nie uda się zebrać pieniędzy, sponsorzy otrzymają pełny zwrot poczynionych wpłat. Jak podkreślają twórcy portalu, ich pomysł jest dowodem na to, że brak własnych pieniędzy nie jest przeszkodą w realizacji marzeń. (az)


22

ROZRYWKA

Czwartek, 6 sierpnia 2015

HOROSKOP

P O G O D A

W pracy sytuacja zacznie się komplikować. Zacznij słuchać, zamiast tylko mówić. Ciągłe gnanie naprzód może poważnie odbić się na Twoim zdrowiu. Drobne utrudnienia i kłopoty szybko znajdą rozwiązanie. Doceń mądrość starszych członków rodziny.

Drinki bezalkoholowe świetne na upały Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim proponują…

Negatywne aspekty się nasilą. Da o sobie znać tłumiona agresja i brak opanowania. W pracy wystrzegaj się ryzykownych interesów. Ogranicz też swój krytycyzm wobec otoczenia. W miłości ważne jest wzajemne zaufanie.

PT. 07.08.15 SOB. 08.08.15

Przygotowanie: Pomarańczę pokroić na ćwiartki a każdą ćwiartkę jeszcze na trzy części. Granat kroimy na pół i z każdej połówki wyjmujemy pestki. Do każdej szklanki wkładamy ćwiartkę pomarańczy i połowę pestek granatu, wlewamy syrop cukrowy, ugniatamy, wyciskając sok. Dodajemy miętę, wrzucamy ją do szklanki i też ugniatamy. Wsypujemy kruszony lód – prawie pełną szklankę. Na koniec uzupełniamy wodą gazowaną. Smacznego!

Byk (20.02-21.05) W pracy nie powinno wydarzyć się nic ważnego. W trudnych sytuacjach otrzymasz potrzebną pomoc i wsparcie. Rywalizacja i sekretne działania nie przyniosą Ci pożytku. Nie przegap szansy na miłość. Skup się na samorozwoju.

Bliźnięta (22.05-22.06) Tydzień dużych emocji i możliwości. Sprzyja szczególnie zajęciom twórczym i intelektualnym. Koledzy będą chętni do współpracy, jednak pod warunkiem, że zaczniesz się liczyć z ich zdaniem. Spróbuj zbudować trwały związek.

NIEDZ. 09.08.15

Baran (21.03-21.04)

Przygotowanie: Do szklanki włożyć lód, wlać sok pomarańczow y i delikatnie dodać Blue Curaçao. Można ozdobić plasterkiem pomarańczy.

PN. 10.08.15

Należy się liczyć ze spadkiem sił. Pewne obowiązki zaczną się nawarstwiać i trudno im będzie podołać. Zmniejsz tempo życia, a wszystko na pewno dobrze się ułoży. Nie prowokuj napiętych sytuacji. W pracy zdyscyplinowanie pomoże Ci podołać zadaniom.

Letnie pomarańczowe orzeźwienie Składniki: Połówka pomarańczy, połówka granatu, kilka listków mięty, po 10 ml syropu cukrowego do każdej szklanki, kruszony lód, gazowana woda mineralna do dopełnienia

WT. 11.08.15

Ryby (20.02-20.03)

Zielono-niebieski drink bezalkoholowy Składniki: 40 ml Blue Curaçao, kostki lodu, sok pomarańczowy

ŚR. 12.08.15

Wodnik (20.01-19.02) Napięcia towarzyszyć Ci będą w każdym działaniu. Pewne niespodziewane wydarzenia pokrzyżują Twoje plany i utrudnią pracę. Tylko odpowiednia strategia pozwoli Ci uniknąć niepowodzeń. Rób, co Ci dyktuje rozum i serce.

CZW. 06.08.15

Koziorożec (22.12-20.01)

Rak (22.06-22.07) W każdym działaniu towarzyszyć Ci będą emocje. W domu Twoje zamierzenia mogą kolidować z planami rodziny. Spróbuj się uspokoić i zdobyć na rozsądny kompromis. Nerwami bardziej skomplikujesz sytuację. Napięcia w domu nie sprzyjają pracy zawodowej.

Patrycja Opalińska zaprasza na kolorowe, letnie i bezalkoholowe drinki

KRZYŻÓWKA

Lew (23.07-23.08) Nerwy utrudnią Ci realizację zaplanowanych zadań. Wycisz emocje. To, co osiągniesz, możesz zepsuć działając bez przemyślenia. Lekkomyślne postępowanie odbije się na jakości pracy. Twoja praca musi być dobrze zorganizowana.

Panna (24.08-23.09) Tranzyt jest korzystny, chociaż trudno Ci będzie opanować emocje. Kontroluj się więc i unikaj zbytniej aktywności. Stosunki z otoczeniem będą napięte. Szczerość nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, więc zachowuj się dyplomatycznie. W pracy nie bądź zarozumiała.

Waga (23.09-22.10)

Tydzień zapowiada się niespokojnie i nerwowo. Twoje samopoczucie mocno na tym ucierpi. W relacjach ze współpracownikami zachowaj spokój. Odłóż na inny czas wszelkie dyskusje. Nie rozmieniaj się na drobne. Kontroluj swoje działania.

Skorpion (24.10-22.11)

Początek tygodnia obfitować będzie w nerwowe napięcia. Nie wszystkie sprawy potoczą się tak, jak oczekujesz. Staraj się bardziej panować nad emocjami i nie komplikuj stosunków z otoczeniem. Unikaj plotek. Mogą one zaszkodzić Twojemu związkowi. W pracy bądź bardziej dociekliwy i spostrzegawczy.

Strzelec (23.11-21.12)

Napięcia i konflikty utrudnią Ci większość działań. Nie bierz na siebie zbyt wielu obowiązków. Te, które masz wykonać zaplanuj tak, by móc im podołać. Pomyśl o swoim zdrowiu. Zrób badania. Lepiej zapobiegać niż leczyć ta stara zasada sprawdzi się i tym razem. Łatwo o konflikt z bliską osobą.

IloƑđ,miara Sztuczka,chwyt, ustalona, sposób przewidzianajako Bylinazrodziny wymagana, turzycowatych obowiČzujČca

Czųonkiniludu polinezyjskiegow NowejZelandii

NOC 18 0 1019 11

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 34 0 1019 11

NOC 23 0 1018 12

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 37 0 1018 15

NOC 19 0 1021 13

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 25 0 1025 13

NOC 11 0 1025 12

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 31 0 1025 12

NOC 19 0 1024 13

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 30 0 1023 15

NOC 18 0 1022 14

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 26 0 1021 14

NOC 15 0 1018 17

°C mm hPa km/h

SUDOKU

PANORAMICZNA

Kobieta zatrzymanaprzez porywacza, bħdČca gwarantem

Punktwidzenia; ujħcie,postađ czegoƑ,rodzaj, przejaw

temperatura: opady: ciśnienie: wiatr:

DZIEŃ 30 0 1019 11

WČǏdusiciel

LiniaųČczČca punktobserwacji zobserwowanym obiektem

Rubaszny Ƒmiech

2

13

3

Miasto Demokryta Niewielkikawaųek sųodkiego Pogardliwieo Niemcu

Stuosobowy oddziaųwojskaw dawnejSerbiiina Wħgrzech

14 OdzieǏ: nħdzne, podarte ubranie

10 GųoƑne woųanie, wrzask

Punktwidzenia; ujħcie,postađ czegoƑ,rodzaj, przejaw

Czųonkiniludu polinezyjskiegow NowejZelandii

9

Autor"Nany"

21

22

Kobieta zatrzymanaprzez porywacza, bħdČca gwarantem

Miasto Demokryta

JakoƑđ,forma, postađ

Niewielkikawaųek sųodkiego

Odgųos Pogardliwieo pukania, Niemcu koųatania

14

Umowa, porozumienie

OdzieǏ: nħdzne, podarte ubranie

Powózdworski

Osadagórali 9 21 22 JakoƑđ,forma, kaukaskich Odgųos postađ MaųaUrszula pukania,

WalutaIranu 3 KompanPortosa

WalutaIranu

12

2

Powózdworski

16

17

10

ImiħǏeŷskie; imiħRolskiej

9

23

21

6

Osadagórali kaukaskich

8 Przedrostek(Byųy)

Babiloŷskibóg nieba

1

2

6

4

Bokserski zwód

7

Japoŷskagra planszowa

Lacha,ciupaga, kij,paųa,paųka, kostur;dųuga, grubalaska

Bokserski zwód

17

WalutaIranu

Iszterta

4

Wojsk.,hist.: ciħǏkiedziaųo okrħtowezXVIIw.

2

1

7

ImiħǏeŷskieͲ imieniny11.II., 14.II.,19.IV., 17.VI.,21.VIII

1

Bokserski zwód

17

3

4

5

6

20

21 13

7

8

9

17

23 18

17

4

3

19

5

46

20

21

18

19

5

7 22

8

69

10

7

11

12

23

20

21

22

23

8

13

14 9

15

17 10 16 11

SpaliųRzym

18

Nwalfabecie greckim BoginimiųoƑci,

MaųaUrszula

1219

18

5 6 5 4 7 8 5 4 1 3 6 97

1423 15

22

11

15

Powózdworski

Przedrostek(Byųy)

Wojsk.,hist.: 20 ciħǏkiedziaųo Nwalfabecie okrħtowezXVIIw. greckim

16 CzħƑđspųaty

20 12

5 6 1

23

StolicaAlbanii.

8

1

3

Umowa, porozumienie

Babiloŷskibóg nieba

4

6

19

Autor"Nany"

KompanPortosa

22

5

6 83

13

Potocznie: czųowieko ultralewicoͲ wych poglČdach

5

KwaƑny cytryny

18

JakoƑđ,forma, postađ

Odgųos pukania, Przedrostek(Byųy) koųatania

KwaƑny cytryny

Wojsk.,hist.: ciħǏkiedziaųo okrħtowezXVIIw.

14.II.,19.IV., 17.VI.,21.VIII

2

Japoŷskagra planszowa

Japoŷskagra planszowa

ImiħǏeŷskieͲ imieniny11.II., 14.II.,19.IV., ImiħǏeŷskieͲ 17.VI.,21.VIII imieniny11.II.,

1

18

BoginimiųoƑci, Iszterta

BoginimiųoƑci, Iszterta

Lacha,ciupaga, kij,paųa,paųka, kostur;dųuga, grubalaska

1

OdzieǏ: nħdzne, podarte ubranie

Niem.imiħmħskie

SpaliųRzym

6

2

SpaliųRzym GųoƑne woųanie, wrzask

15 CzħƑđspųaty

StolicaAlbanii.

MaųaUrszula Lacha,ciupaga, kij,paųa,paųka, kostur;dųuga, grubalaska

11

8

LiniaųČczČca punktobserwacji zobserwowanym obiektem

Rubaszny Ƒmiech

Stuosobowy oddziaųwojskaw dawnejSerbiiina Wħgrzech

15

14

CzħƑđspųaty

8

16

Umowa, porozumienie

Osadagórali kaukaskich

Pogardliwieo Niemcu

19

Niem.imiħmħskie

WČǏdusiciel

Niewielkikawaųek sųodkiego

Autor"Nany"

12

koųatania

Potocznie: czųowieko ultralewicoͲ wych poglČdach

Kobieta zatrzymanaprzez porywacza, bħdČca gwarantem

23

13

5

StolicaAlbanii.

ImiħǏeŷskie; imiħRolskiej

Punktwidzenia; ujħcie,postađ czegoƑ,rodzaj, przejaw

Miasto Demokryta

16

Stuosobowy oddziaųwojskaw dawnejSerbiiina Wħgrzech

10 GųoƑne woųanie, wrzask

16

KompanPortosa

Czųonkiniludu polinezyjskiegow NowejZelandii

5 7

2 73

19

IloƑđ,miara Sztuczka,chwyt, ustalona, sposób przewidzianajako Bylinazrodziny wymagana, turzycowatych obowiČzujČca

3

LiniaųČczČca punktobserwacji zobserwowanym obiektem

Rubaszny Ƒmiech Niem.imiħmħskie

WČǏdusiciel

1

11

5

ImiħǏeŷskie; imiħRolskiej

IloƑđ,miara Sztuczka,chwyt, ustalona, sposób przewidzianajako Bylinazrodziny wymagana, turzycowatych obowiČzujČca

Potocznie: czųowieko ultralewicoͲ wych poglČdach

1

49

7

10

Babiloŷskibóg nieba

20

1 3 26 11

12

KwaƑny cytryny

2

Nwalfabecie greckim

4

7

13

6 14

7

15

348

2 1

4


TURYSTYKA    23

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Na letni weekend do Pragi

CZECHY    Stolica naszych południowych sąsiadów jest coraz popularniejszym celem weekendowych wypadów i nie ma się co dziwić. Atrakcyjne ceny i duża liczba zabytków przyciągają turystów

Most Karola w Pradze (fot. nadesłana) Praga to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych miast na starym kontynencie. Miasto oblegane przez turystów z  całego świata, głównie dzięki swojej wielokulturowości. Pomimo tłumów przy ważniejszych zabytkach, odpocząć można przecznicę dalej w zacisznej kawiarence i poczuć magię tego miasta. Do Pragi możemy polecieć samolotem z Gdańska, Poznania czy Warszawy. Poza sezonem można kupić okazyjnie bilety nawet po 50 zł w  jedna stronę. Bez promocji koszt biletu to ok 300 zł w obie strony. Bilety najlepiej bukować wcześniej i  za pośrednictwem stron internetowych, wyszukujących tanie loty. Zakwaterowanie Noclegi w  praskich hotelach nie należą do najtańszych. Warto przed wyjazdem poszperać w  Internecie w  poszukiwaniu bonów zniżkowych lub obniżek cen w hotelach. Najkorzystniej będzie wynająć pokój w  trzygwiazdkowym hotelu. Za nocleg ze śniadaniem zapłacimy od 50 zł. Większość tanich hoteli znajduje się z  dala od centrum, jednak komunikacja miejska jest na tyle rozwinięta, że nie będzie to stanowić dla nas żadnego problemu. Szukajmy więc kwater w pobliżu metra czy przystanków, dzięki temu w kilka chwil będziemy mogli dojechać z  najdalszego zakątka miasta do ścisłego centrum. Cała sieć komunikacji miejskiej w Pradze jest zintegrowana i wykupując jeden bilet możemy poruszać się wszystkimi środkami transportu publicznego. Na przystankach nie będziemy czekać dłużej niż 10 minut. Nawet w  tramwajach zapowiadane i wyświetlane są kolejne przystanki wraz z  informacją o  przesiadce do metra. W  Pradze obowiązują bilety czasowe. Za 100 koron (ok. 15 zł) możemy poruszać się całą komunikacją miejską do woli przez 24 godziny od pierwszego skasowania biletu. Bilet kasujemy tylko raz, na początku. Co warto zwiedzić Prawie każdy turysta swoją wycieczkę po mieście „stu wież”

zaczyna od Hradczan. To dzielnica Pragi z Zamkiem Królewskim oraz przykuwającą wzrok gotycką katedrą pod wezwaniem św. Wita, Wacława i Wojciecha, której strzeliste wieże górują nad całym kompleksem zamkowym. To właśnie tam spotkamy najwięcej turystów z  całego świata. Po zwiedzeniu kompleksu zamkowego kierujemy się na Ogrody Królewskie, z  których możemy podziwiać panoramę miasta. Z  ogrodów możemy przejść do dzielnicy Malá Strana. Znajdują się tu ambasady oraz liczne budynki rządowe, w tym Senat Republiki Czeskiej, który również możemy odwiedzić. Z Malej Strany, podążając urokliwymi uliczkami, zbliżamy się do Mostu Karola – najbardziej znanego mostu w Pradze, który jest jednym z  najważniejszych miejsc miasta. Do XVIII w. był jedynym mostem na Wełtawie – głównej rzece czeskiej stolicy, łączącym obydwa brzegi Pragi. Na moście znajdują się zabytkowe figury autorstwa najwybitniejszych wówczas artystów. Do najbardziej znanych należy figura św. Jana Nepomucena wraz z dwiema tablicami przedstawiającymi utopienie św. Jana Nepomucena w Wełtawie oraz spowiedź królowej Zofii u św. Jana Nepomucena. Obydwie tablice są wytarte do gołej blachy przez turystów, ponieważ każdy ich dotyka na szczęście, bo tak każe legenda. Mostem, po przejściu przez okazałe bramy, dojdziemy do dzielnicy Staroměstské Náměstí, czyli Starego Miasta. Do najważniejszych zabytków tej dzielnicy należy Ratusz Staromiejski z  charakterystycznym zegarem Orloj. Co godzinę tłumy zbierają się, aby obejrzeć XV-wieczny astronomiczny zegar, wprowadzający w  ruch zdobiące go figury. A  są to śmierć pod postacią szkieletu, lubieżność przedstawiona jako Turek, próżność – odbita w lustrze i chciwość pod postacią żydowskiego lichwiarza. Zanim kogut pianiem obwieści kolejną godzinę, nad zegarem przechodzi procesja 12 apostołów. Nieopodal Starówki znajduje się też

ważny wielkomiejski bulwar – Plac Wacława (Vaclavske Namesti), nad którym góruje okazały gmach Muzeum Narodowego. Będąc w Pradze, warto zwiedzić również „czeską wieżę Eiffla” – ponad 66-metrową wieżę widokową, przypominającą tą z miasta miłości. Czesi nazwali ją Petrínská rozhledna, a znajduje się ona na wzgórzu Petrín. Wejść na nią można przez cały rok. Co warto zjeść Będąc w  Pradze spróbujmy tamtejszych przysmaków. Kuchnia czeska wcale nie kończy się na swoich sztandarowych daniach: smazenym sỳrze – czyli panierowanym, smażonym ementalerze podawanym z  frytkami i  sosem tatarskim oraz knedlikach. Z  tymi drugimi wcale prosto nie jest. Mogą być lekkie, mączne (houskový knedlík) i sycące, ziemniaczane (bramborový knedlík). Do nich najlepiej pasują dania z  dużą ilością sosu, co w  czeskim wykonaniu oznacza na ogół – gulaš. A potrawa nazwana w  skrócie „vepro-knedlo-zelo”, czyli wieprzowina w sosie z knedlikiem i  kapustą, to czeska klasyka. Na przekąskę najlepiej zamówić topielce (utopence), czyli kiełbaski marynowane w  specjalnej zalewie (z octu, cebuli i przypraw) lub hermelina – macerowany w  zalewie ser. Miłośnicy piwa do dyspozycji mają setki piwiarni i gospód. Tym, co piwa nie piją, zostaje skosztować czeskich win – najlepiej z  Moraw, a  miłośnikom drinków cytrynowo-ziołowego Ferneta ze Spritem. Zamawiając desery musimy pamiętać, że jahody to truskawki, a lody to zmrzlina. Jak się przygotować na wyjazd do Pragi Pierwszą rzeczą jest zakup koron czeskich. Najlepiej zrobić to z dala od przejścia granicznego czy lotniska, będzie po prostu taniej. Z  Czechami w  miarę dogadamy się po polsku, lecz Praga to miasto wielokulturowe i możemy spotkać ludzi nie znających kompletnie czeskiego, więc przyda się podstawowa znajomość angielskiego czy niemieckiego „rozmówki” w  tych

językach. Musimy pamiętać o różnicach w  naszych językach. Choć w  miejscowościach przygranicznych Czesi są już przyzwyczajeni, to w  dalszych regionach Czech musimy unikać pewnych zwrotów. Dobrym przykładem jest słowo szukać i wszystkie jego pochodne, którego starajmy się nie wypowiadać, bo w  najlepszym przypadku Czech się tylko obrazi. Czeski czasownik „šukat” brzmi tak samo, ale to wulgarne określenie stosunku seksualnego, używane jako przekleństwo. Nasze „szukanie” to po czesku „hladanie”, i tej formy używajmy. Natomiast jeśli będziemy chcieli kupić pieczywo, to zawsze prośmy o  to „čerstvé”, bo wtedy dostaniemy właśnie to świeże, i nie prośmy o  opakowanie, bo „opakovat” to powtórzyć. Natomiast

jeśli w autobusie usłyszymy: Kto ne ma listka w zadu? – nie mamy powodu do obaw. Kontroler pyta jedynie o bilety pasażerów siedzących z  tyłu .Pamiętajmy również, że „sklep” to piwnica, a  „piwnica” oznacza piwiarnię, nawet położoną na wyższym piętrze. „Odchody” autobusu oznaczają odjazdy. „Momentalnie niepritomny” oznacza chwilowo nieobecnego, „napad” to pomysł, „kveten” to maj, a jeśli ktoś nam powie, że coś jest „poruchane” to znaczy, że jest popsute. Zważywszy na liczbę zabytków, jak i język, z którym spotkamy się w  tym pięknym mieście, nasz weekendowy wyjazd będzie nie tylko owocny w zwiedzanie, ale i niewątpliwie nas rozweseli. Tekst i fot. Cezary Rybarczyk

Katedra na Hradczanach

Ogrody Królewskie w Pradze

Zegar Orloj na Ratuszu Staromiejskim

Pomnik św. Wacława


24

HOBBY/OGŁOSZENIA

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Zadania przygotowuje szkoła Mała Lingua w Kowalewie Pomorskim

MAŁA LINGUA To ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i młodzieży, która posiada w całej Polsce już prawie 100 oddziałów. Szkoła językowa Mała Lingua wyróżnia się autorską metodą nauczania języków obcych. Sieć Mała Lingua została wyróżniona tytułem Miejsca Odkrywania Talentów, ponieważ poza nauką języków wspiera swoich słuchaczy w rozwijaniu ich zainteresowań. Zapraszamy do poznawania świata i języków z Blabbersami w filii szkoły w Kowalewie Pomorskim!

Już niedługo Baby Blabber pójdzie do przedszkola. Co powinien zapakować do swojego plecaka? Pokoloruj wszystkie potrzebne rzeczy, a w wolnych miejscach narysuj to, co Ty zabrałbyś do przedszkola albo szkoły. Słowniczek: Book – książka Pen – długopis Scissors – nożyczki Crayons – kredki

Wyœlij z komórki og³oszenie do naszych tygodników 1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treœci¹ og³oszenia. Zacznij od podania prefiksu AF.CBR (og³oszenie do Tygodnika Regionu Brodnickiego CBR), AF.CWA (og³oszenie do Tygodnika Regionu W¹brzeskiego CWA), AF.CGD (og³oszenie do Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD), AF.CLI (og³oszenie do Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI). Po spacji wpisz treœæ og³oszenia. 2. Prefiks musi byæ oddzielony spacj¹ od treœci og³oszenia – jest to warunek konieczny przyjêcia og³oszenia przez system. Maksymalna liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrêbie jednego SMS-a wynosi 160. Treœæ SMS-a nie mo¿e zawieraæ polskich znaków (¹,æ,ê,³,ñ,ó,œ,¿,Ÿ). 3. Wyœlij SMS z treœci¹ og³oszenia pod numer 74886. Koszt SMS-a to 4,92 z³ brutto (4 z³ netto plus VAT 23%).Przyk³adowa ca³oœæ powinna wygl¹daæ tak: AF.CLI (spacja) Kupie samochod, tel. 123 456 789. 4. Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania SMS-a o treœci: Dziêkujemy za przes³anie og³oszenia. Redakcja CLI (CWA, CGD lub CBR). 6. Na og³oszenia do wydania czwartkowego czekamy do poniedzia³ku do godz. 24.00. 7. Jeden SMS oznacza jednorazow¹ emisjê og³oszenia. Szczegó³owy regulamin wysy³ania i publikowania og³oszeñ przez SMS dostêpny jest na stronie internetowej www.GOLUB-CGD.PL


OGĹ OSZENIA DROBNE

UrzÄ&#x2026;d Gminy Bartniczka ul. Bartniczka 8, 87-321 Tel. (56) 493 68 10 UrzÄ&#x2026;d Gminy Ĺ&#x161;wiedziebnia Ĺ&#x161;wiedziebnia 92A, 87-335 Tel. (56) 49 384 60 UrzÄ&#x2026;d Gminy Brzozie Brzozie 50, 87-313 Tel. (56) 491 29 10 Pogotowie Ratunkowe w Brodnicyul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Tel. (56) 668 91 00 lub 999 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica Tel. (56) 491 42 00 lub 997 Komenda Powiatowa StraĹźy PoĹźarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 06 00 lub 998 ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg Powiatowych w Brodnicy ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 28 59 Powiatowy UrzÄ&#x2026;d Pracy w Brodnicy ul. Ĺťwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica tel. (56) 697 06 81 UrzÄ&#x2026;d Skarbowy w Brodnicy ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 47 11

R E K LAMA R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Tel. (56) 493 93 17

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Tel. (56) 493 81 21

  

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Bobrowo Bobrowo 27, 87-327 Tel. (56) 495 18 24

  ! """

poĹźyczam przyczepÄ&#x2122; do przewozu koni. Tel 669 450 043 Posiadam lokal (parter ) do wynajÄ&#x2122;cia w Golubiu-Dobrzyniu ok 140 m2 ogrodzony z mediami i parkingiem cena do uzgodnienia lub inne propozycje tel. 510 061 775 WyposaĹźenie sklepu lady chĹ&#x201A;odnicze przeszklone, regaĹ&#x201A;y itp. tanio sprzedam tel. 510 061 775

25

  

     

 

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu do klienta bÄ&#x2026;dĹş wizyta w biurze 

 

    

)*+,!-./0/+1

2.3,145

            

              ! "#$%& '             

(   )*    

    ! " #$ %

 "& '' ( #''

Pranie tapicerki auta Polerownie lakieru karoserii

kom. R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Tel. (56) 494 16 12

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 28, 87-330 Tel. (56) 697 68 00

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta GĂłrzno ul. Rynek 1, 87-320 Tel. (56) 498 92 49

OGĹ OSZENIE

UrzÄ&#x2026;d Miasta Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 03 00

ZĹ OMOWANIE â&#x20AC;&#x201C; Autokasacja Wszystkie marki OSOBOWE- DOSTAWCZE- CIÄ&#x2DC;ĹťAROWE PĹ ACIMY NAJWIÄ&#x2DC;CEJ! ZaĹ&#x203A;wiadczenie do wyrejestrowania ODBIĂ&#x201C;R GRATIS! 510-503-510 JAJKA konsumpcyjne od zielononóşki prosto z kurnika Golub-DobrzyĹ&#x201E; tel. 600 046 672 Stowarzyszenie STOP MYĹ&#x161;LISTWU ul. Pocztowa 5 skrytka pocztowa nr 41 ChÄ&#x2122;tni do dziaĹ&#x201A;ania mogÄ&#x2026; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do nas . ZATRUDNIÄ&#x2DC; PRACOWNIKĂ&#x201C;W OGĂ&#x201C;LNOBUDOWLANYCH, Z PRAWEM JAZDY KAT. Bâ&#x20AC;? CV PROSZÄ&#x2DC; SKĹ ADAÄ&#x2020; DO BIURA FIRMY PRZY UL. BRZOZOWEJ 9 W GOLUBIU-DOBRZYNIU PRO DOMO przyjazna poĹźyczka gotĂłwkowa, dziĹ&#x203A; dzwonisz i masz

gotĂłwkÄ&#x2122;. Doradca przyjedzie do Ciebie ZADZWOĹ&#x192; 511 960 943 Sprzedam kuca walijskiego, 4 letni kasztan cena 1200 zĹ&#x201A;. Do negocjacji tel. 880 409 580 Kupie knury i maciory pĹ&#x201A;atne gotĂłwka waga odbiĂłr z gospodarstwa 725804742 Transport koni i krĂłw na terenie caĹ&#x201A;ego kraju. Atrakcyjne stawki. Wy-

R E K LAMA

INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica tel. (056) 495 08 00

OGĹ OSZENIA

Czwartek, 6 sierpnia 2015

R E K LAMA

BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

L

]W\PNXSRQHP]QLÄ°N

kom. R E K LAMA

Lista placĂłwek, w ktĂłrych przyjmowane sÄ&#x2026; darmowe ogĹ&#x201A;oszenia drobne 1. Bartniczka â&#x20AC;&#x201C; Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczy DELIKATES PLUS ul. Brodnicka 13 2. Bobrowo â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy BoĹźena Irwan 3. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia Teresa GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biewska ul. Hallera 3/5 4. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; Redakcja CBR ul. 18 Stycznia 36 B 5. Brzozie â&#x20AC;&#x201C; PPHU EDAM Adam Nisgorski â&#x20AC;&#x201C; Sklep Groszek 6. GĂłrzno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy KODI ul. Rynek 12 7. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 29 8. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. Kolejowa 7a 9. Osiek â&#x20AC;&#x201C; Sklep WielobranĹźowy FART Halina JÄ&#x2122;tczak 10. Ĺ&#x161;wiedziebnia â&#x20AC;&#x201C; Kiosk Handlowy Renata SmoleĹ&#x201E;ska 11. Zbiczno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy Lidia Kendziorska, Joanna Ludwiczak Zbiczno 157

  $-'.*&/01-0234.1%

        !! " #$%&'()*%+ *, "  !"#$$$%!"&!'(%

 

   

R E K LAMA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 47 69 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brodnicy ul. WesoĹ&#x201A;a 22, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 46 03

kom. 692 980 805

Miejski OĹ&#x203A;rodek Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej ul. Ustronie 2, 87- 300 Brodnica Tel. (56) 498 49 33

kom. 795 442 745


26

SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Wakacje u MichalakĂłw

Brodnica

GMINA BRZOZIE W MaĹ&#x201A;ym LeĹşnie w obejĹ&#x203A;ciu dostojnie wyleguje siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;winiak Edzio, czasem przejdzie koĹ&#x201A;o niego jakaĹ&#x203A; kaczka, co leniwie obserwuje jeden z psĂłw wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;cicieli. Nagle sĹ&#x201A;ychaÄ&#x2021; tupot dzieciÄ&#x2122;cych stĂłp, Edzio leniwie odwraca siÄ&#x2122; na drugi bok. Nic siÄ&#x2122; nie dzieje, to tylko pora obiadu obozowiczĂłw W gminie Brzozie moĹźemy znaleĹşÄ&#x2021; wiele gospodarstw agroturystycznych. Lecz to w MaĹ&#x201A;ym LeĹşnie jest chyba najbardziej oblegane. WĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie dobiega koniec V turnusu obozowego w Stajni LeĹşno. Te wakacje u MichalakĂłw spÄ&#x2122;dziĹ&#x201A;o juĹź ponad 125 dzieci. Wszystkie gĹ&#x201A;askaĹ&#x201A;y leniwie wygrzewajÄ&#x2026;cego siÄ&#x2122; w sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu Edzia. Wakacje tu sÄ&#x2026; nietypowe i wcale nie leniwe jakby sugerowaĹ&#x201A; przepastny Ĺ&#x203A;winiak leĹźÄ&#x2026;cy na Ĺ&#x203A;rodku obejĹ&#x203A;cia. DzieĹ&#x201E; obozowiczĂłw wyglÄ&#x2026;da nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026;co: pobudka o godzinie 7.00 jeĹ&#x203A;li trzeba przyprowadziÄ&#x2021; konie z pastwiska nad jeziorem, o 7.30 gdy konie sÄ&#x2026; na pastwisku przy domu i karmienie koni; o godzinie 8.00 ludzkie Ĺ&#x203A;niadanie; od 8.30-9.00 dyĹźury i przygotowanie siÄ&#x2122; do jazdy; o 9.00 jazdy przedpoĹ&#x201A;udniowe. Potem wyprowadzanie, czyszczenie koni, siodĹ&#x201A;anie (dla

poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych nauka tych czynnoĹ&#x203A;ci), godzina jazdy na padoku lub w terenie (dla poczÄ&#x2026;tkujÄ&#x2026;cych 45 min. na lonĹźy), w miÄ&#x2122;dzyczasie jeĹźeli jest pogoda wyjazd nad jezioro (dla tych ktĂłrzy akurat nie jeĹźdĹźÄ&#x2026;), prĂłby taĹ&#x201E;ca w grupach (dla tych ktĂłrzy akurat nie jeĹźdĹźÄ&#x2026;), rozsiodĹ&#x201A;anie i rozczyszczenie koni. O godzinie 13 obozowicze majÄ&#x2026; obiad, potem sÄ&#x2026; jazdy popoĹ&#x201A;udniowe aĹź do kolacji o godz. 18. Od 18.30 do 20.00 nastÄ&#x2122;pujÄ&#x2026; dyĹźury, mycie koni itp. O 20 wyjazd na oklep na pastwisko lub wyprowadzenie koni. Potem sÄ&#x2026; gry zespoĹ&#x201A;owe, nauka teorii itp. Codziennie inne zajÄ&#x2122;cia. Cisza nocna nastÄ&#x2122;puje o 23. A w samym gospodarstwie dzieci nie tylko zajmujÄ&#x2026; siÄ&#x2122; koĹ&#x201E;mi, karmiÄ&#x2026; teĹź kaczki, perliczki, kozy i Edzia oraz jego rodzinÄ&#x2122;. â&#x20AC;&#x201C; To waĹźne by dzieci miaĹ&#x201A;y

BRODNICAâ&#x20AC;&#x201C;CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

kontakt ze zwierzÄ&#x2122;tami, na tym mi najbardziej zaleĹźy â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Marek Michalak. â&#x20AC;&#x201C; Dlatego w naszym gospodarstwie zwierzÄ&#x2122;ta chodzÄ&#x2026; sobie luzem. Obozowicze karmiÄ&#x2026; zwierzÄ&#x2122;ta i sprzÄ&#x2026;tajÄ&#x2026; im. UlubieĹ&#x201E;cem dzieci jest oczywiĹ&#x203A;cie Edzio. OprĂłcz tego obozowicze uczestniczÄ&#x2026; w rajdzie konnym przez Park Krajobrazowy lasami nad rzekÄ&#x2122; WkrÄ&#x2122;, w spĹ&#x201A;ywach kajakowych. MajÄ&#x2026; takĹźe szkolenia z nowoczesnej technologii m. in. puszczania dronĂłw. â&#x20AC;&#x201C; W Stajni LeĹşno sÄ&#x2026; super wakacje â&#x20AC;&#x201C; twierdzÄ&#x2026; zgodnie obozowicze. â&#x20AC;&#x201C; A najlepsze sÄ&#x2026; konie i inne zwierzÄ&#x2122;ta â&#x20AC;&#x201C; dodajÄ&#x2026; pochĹ&#x201A;aniajÄ&#x2026;c ze smakiem podany obiad. Zaraz chwila sjesty i znĂłw ciekawe zajÄ&#x2122;cia i jazdy konne. Tylko Edzio jak zwykle ma wolne i leniwie obraca siÄ&#x2122; na drugi bok. Tekst i fot. (naĹ&#x201A;)

Uczestnicy obozu podczas jazdy konnej

Wielka Gala Cyrkowa

27 lipca mieszkaĹ&#x201E;cy powiatu, turyĹ&#x203A;ci mogli podziwiaÄ&#x2021; sztukÄ&#x2122; cyrkowÄ&#x2026; w Bachotku. MiÄ&#x2122;dzynarodowe Brodnickie Lato Artystyczne 2015 dobiegĹ&#x201A;o koĹ&#x201E;ca. A zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A;a je wielka gala

Kolejny juĹź raz organizatorzy zaproponowali spotkanie ze sztukÄ&#x2026; cyrkowÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x201C; sztukÄ&#x2026; ludzkich moĹźliwoĹ&#x203A;ci. Nad Bachotkiem pojawili siÄ&#x2122; cyrkowcy z obrÄ&#x2122;czami, szarfami i ogniem. â&#x20AC;&#x201C; Jest to wydarzenie o charakterze kulturalno-edukacyjnym, majÄ&#x2026;ce na celu promocjÄ&#x2122; twĂłrczoĹ&#x203A;ci artystycznej w dosĹ&#x201A;ownym tego sĹ&#x201A;owa znaczeniu. Od sztuki cyrkowej, poprzez malarstwo, muzykÄ&#x2122; i taniec â&#x20AC;&#x201C; informuje dyrektor brodnickiego domu kultury Ewa Dembek. W ramach MiÄ&#x2122;dzynarodowego Brodnickiego Lata Artystycznego organizowane byĹ&#x201A;y dla dzie-

ci i mĹ&#x201A;odzieĹźy z Polski i Niemiec warsztaty artystyczne w oĹ&#x203A;rodku wypoczynkowym UMK w Bachotku. Organizatorzy zadbali rĂłwnieĹź o spotkania z róşnymi twĂłrcami i artystami, ktĂłre pozwoliĹ&#x201A;y mĹ&#x201A;odym ludziom poznaÄ&#x2021; ich twĂłrczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i kulisy pracy, a jednoczeĹ&#x203A;nie byĹ&#x201A;y doskonaĹ&#x201A;Ä&#x2026; okazjÄ&#x2026; do wspĂłlnej zabawy. OrganizatoremMiÄ&#x2122;dzynarodowego Brodnickiego Lata Artystycznego jest Brodnicki Dom Kultury, Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka WspĂłĹ&#x201A;praca MĹ&#x201A;odzieĹźy) oraz Fundacja â&#x20AC;&#x17E;KĹ&#x201A;adkaâ&#x20AC;?. Tekst (naĹ&#x201A;) Fot.nadesĹ&#x201A;ane

WYGRAJ BILETY NA KONCERT!

Dzieci na obozie karmiÄ&#x2026; zwierzÄ&#x2122;ta

WspĂłlny obiad uczestnikĂłw obozu

Edzio wygrzewajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; na sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;cu

JuĹź w najbliĹźszy piÄ&#x2026;tek, 7 sierpnia, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; ostatni wystÄ&#x2122;p w ramach KoncertĂłw Pod Gwiazdami 2015. Na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu zaĹ&#x203A;piewa Ryszard Rynkowski. Z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; nie zabraknie takich przebojĂłw jak â&#x20AC;&#x17E;Dary losuâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x17E;Jedzie pociÄ&#x2026;g z dalekaâ&#x20AC;? czy â&#x20AC;&#x17E;Ĺťycie jest nowelÄ&#x2026;â&#x20AC;?. PoczÄ&#x2026;tek o godzinie 21.00. PrzygotowaliĹ&#x203A;my konkurs, w ktĂłrym moĹźna wygraÄ&#x2021; cztery pojedyncze bilety na to wydarzenie. Wystarczy odpowiedzieÄ&#x2021; na pytanie: kto jest autorem tekstu do wielkiego przeboju Ryszarda Rynkowskiego â&#x20AC;&#x17E;Wypijmy za bĹ&#x201A;Ä&#x2122;dyâ&#x20AC;?? Odpowiedzi, wraz z numerem telefonu, prosimy przesyĹ&#x201A;aÄ&#x2021; w czwartek, 6 sierpnia, od godziny 15.00 na adres mailowy: redakcja@wpr.info.pl. LaureatĂłw poinformujemy telefonicznie w piÄ&#x2026;tek rano. Bilety bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; do odebrania w kasie Muzeum Etnograficznego na dwie godziny przed koncertem. R E K LAMA

   

ZajÄ&#x2122;cia taneczne na obozie

SpacerujÄ&#x2026;ce po obejĹ&#x203A;ciu kaczki

  !

%$ &''

 " #"$% #

 '()(


BRODNICA–CBR.PL

SPOŁECZEŃSTWO    27

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Teatralne lato w Górznie Wakacje z biblioteką Gmina Bobrowo

GÓRZNO Młodzi mieszkańcy gminy, dzięki Fundacji Win - Win już po raz kolejny mają okazję na kontakt z teatrem i to nie tylko jako widzowie, ale i jako twórcy

W poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do prób, uczestnicy warsztatów zawędrowali na kopiec – Projekty w Górznie realizujemy już od kilku lat, ten jest trzeci – mówi Joanna ScheuringWielgus, prezeska Fundacji WinWin. – Program pod nazwą „Lato w  teatrze” finansowany przez Instytut Teatralny w  Warszawie

i Ministerstwo Kultury. Grupa 27 dzieci w  wieku od 9 do 14 lat pod okiem reżysera teatralnego i  innych osób związanych z  działalnością kulturalną tworzyć będzie spektakl. Organizatorzy warsztatów,

dają najmłodszym szerokie pole do popisu, bo podczas tych dwóch tygodni młodzież nie będzie pracować nad konkretnym, z góry narzuconym tekstem. Określony jest tylko motyw, którym w tym roku jest orient. Celem jest pokazanie dzieciom, że można stworzyć coś z niczego. Inspiracją, oprócz górznieńskich plenerów, mają być teksty „Bajek z tysiąca i jednej nocy”. – Pracą uczestników warsztatów pokieruje m.in. reżyserka Ewelina Marciniak – opowiada Joanna Scheuring-Wielgus. – To moim zdaniem obecnie najlepsza reżyserka w Polsce, uznawana przez krytyków za bardzo ważną postać. Efektem warsztatów będzie przedstawienie, które zostanie wystawione gdzieś w Górznie (poszukiwania odpowiedniego miejsca trwają). Za dwa tygodnie relacja z premiery i  rozmowy z  młodymi aktorami Tekst i fot. (magbet)

Na sierpień propozycję wakacyjnych zajęć dla najmłodszych przedstawiła Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami oraz ośrodek kultury. – Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w zajęciach – mówi Anna Jamroży, kierownik biblioteki w Bobrowie. – Mamy nadzieję, że mimo poprawy pogody znajdą się chętni do zabawy z nami. W tym roku zajęcia organizujemy pod hasłem „Słoneczne wakacje”. Harmonogram zajęć: Bobrowo (godz. od 11 do 13) – 6.08 „Jestem malarzem”, zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych. Tworzenie prac o tematyce dowolnej, – 7.08 „Wakacyjne łamanie głowy”, wesoły świat gier i  zabaw, – 13.08 „Moja letnia przygoda z cyrkiem” – przyjdź, zobacz, spróbuj i  zostań z  nami na dłużej. Zajęcia cyrkowe dla dzieci i młodzieży, – 14.08 „Bajkowy świat kredką malowany” – zajęcia plastyczne, – 18.08 „Letni koszyk owoców lata” – czyli lepienie owoców i warzyw z plasteliny. Zajęcia plastyczne dla wszystkich grup wiekowych, – 19.08 „ „Wakacyjna przygoda z  książką” – czytanie wybranych wierszy, ilustrowanie ulubionych bohaterów, – 25.08 „Każde dziecko coś potrafi” – prezentacja swoich umiejętności – wokalnych, tanecznych, recytatorskich itp., – 26.08 „Bajki jak malowane” czyli rysowanie i malowanie ilustracji do ulubionych bajek. Zaję-

cia dla młodszych dzieci. Małki (godz. od 10 do 12) – 17.08 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się pod hasłem „Projekt okładki do ulubionej książki”, gry i zabawy, – 24.08 „Czytanie pod chmurką”. Grzybno (godz. od 14 do 16) – 21.08 Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży – „Projekt okładki do ulubionej książki”, gry i zabawy, – 28.08 „Czytanie pod chmurką” – konkurs pięknego czytania. Kruszyny (godz. od 11 do 13) – 07.08 „Pocztówka z wakacji” – konkurs plastyczny „Jak spędzam wakacje”, „Kącik bajko czytacza” – wspólne czytanie bajek, – 14.08 „Papierowe cuda” – koszyczek z  gazet, gry planszowe, – 21.08 „Mądra głowa”- dzień z  zagadką – krzyżówki, rebusy i kalambury, zabawy i zajęcia ruchowe – tor przeszkód. Nieżywięć (godz. od 12 do 14) – 13.08 „Kto zagadkę zgadnie tego nuda nie dopadnie” – dzień z  zagadką – krzyżówki, rebusy, kalambury, gry planszowe, – 18.08 „Wyprawa po…” – zajęcia z cyklu bieg na orientację i  podchody, „Czytanie na polanie”, „Papierowe cuda” – kolczyki, bransoletki. (magbet)

Kto będzie szejkiem, a kto muezinem? Podział ról w przedstawieniu Górzno

Triathloniści na start Po raz 27. Górzno zaprasza na zawody triathlonowe i duathlonowe. Tegorocznym zawodom towarzyszy mnóstwo wątpliwości. Z jednej strony tych, którzy byli przeciwni organizacji podobnych imprez w Górznie, a z drugiej tych, którzy chcieliby widzieć w Górznie imprezę o  większym rozmachu i znaczeniu. Tegoroczne zawody zaplanowano na najbliższą sobotę, 8 sierpnia. Część sportowa odbywać się ma na plaży miejskiej i w jej okolicach. O godz. 10 wystartować mają niepełnosprawni w duathlonie, o 12 minitriathlon dla dzieci, a dwie go-

dziny później przewidziano start triathlonu dorosłych. Od godz. 16 impreza przenieść się ma na ul. Chopina, gdzie dorośli będą mogli wziąć udział w siłowaniu na rękę, a dla najmłodszych będzie minidisco oraz występ iluzjonisty. Dla górznieńskiej publiczności wystąpią m.in. zespół Covers, Avinion Dance, Gesek oraz tajemnicza jak do tej pory gwiazda wieczoru. Od godz. 23 zaplanowano zabawę taneczną na świeżym powietrzu. Nie wiadomo jeszcze ilu za-

wodników wystartuje w głównych zawodach, bo na parę dni przed startem zarejestrowanych jest około 60, z czego zaledwie kilkunastu ma potwierdzone opłaty startowe. Organizatorami sobotnich imprez w Górznie są: miasto i gmina Górzno, TKKF Toruń oraz forma STS Timing. Niestety, jak do tej pory burmistrz Tomasz Kinicki nie odpowiedział na pytania dotyczące kosztów organizacji tegorocznego triathlonu i imprez mu towarzyszących. (magbet)

Górzno

  Studenci dla dzieci

Wyjątkowo rozbrykana grupa górznieńskich dzieci, rozpoczęła w miniony poniedziałek zajęcia w szkolnej świetlicy. Prowadzą je studentki uczestniczące w programie „PROJEKTOR – wolontariat studencki”. Jest to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Łączy dziecięcą chęć uczenia się i poznawania świata ze studenckim zaangażowaniem. Górznieńską grupę odwiedziliśmy podczas pierwszych zajęć. Tekst i fot. (magbet)


28

HISTORIA

Legion Orła Białego cz. II GMINA SWIEDZIEBNIA  Wiosną 1941 roku kilkunastu młodych mieszkańców Świedziebni i okolic postanowiło założyć niepodległościową organizację pod nazwą Legion Orła Białego. Po kilku śmiałych, choć nieostrożnych akcjach LEORBI, Niemcy – będący w przededniu inwazji na Rosję – nie mogąc od razu wykryć sprawców wzięli ze Świedziebni oraz sąsiedztwa 23 zakładników, jako gwarancję spokoju

Krzyż na miejscu rozstrzelania Mając 23 zakładników, tymczasowo uwięzionych w jednym z  obiektów świedziebnieńskiej parafii (tzw. „garażu”) gestapowcy z  Rypina przystąpili do brutalnych przesłuchań. Po kolei wywoływali więźniów, prowadzili pod eskortą do siedziby żandarmerii, która znajdowała się w środku wsi i tam metodą tortur próbowali „wycisnąć” z aresztowanych gospodarzy jakieś informacje na temat sprawców włamań do niemieckich obiektów, a  także podpalenia gospodarstwa zawłaszczonego przez osadnika -Niemca z  Besarabii. Zdecydowana część zakładników mogła nie mieć żadnego pojęcia o sprawie, bo najwyraźniej aresztowania odbyły się na podstawie wskazań faszystowskich szpiclów, typujących rolników nie na zasadzie domniemania związku ze spiskowcami, a tych, którzy od zawsze odznaczali się jednoznaczną postawą polskiego patrioty. Pozostali, jeśli nawet cokolwiek wiedzieli - mężnie znosząc męczarnie – milczeli (a  co najmniej pięciu wiedziało wszystko). Skatowanych mężczyzn żandarmi odprowadzali ponownie do „garażu”, a od rana kolejnego dnia ponownie rozkręcali bandycką karuzelę. W  niedzielę 22 czerwca 1941 roku prawie 3 milionowa armia niemiecka runęła na swojego dotychczasowego sojusznika ZSRR, jednocześnie wzmógł się terror na zapleczu, czyli okupowanej

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Polsce. Dwa dni później dowódca grudziądzkiego gestapo, gdzie przekazano śledztwo w sprawie wypadków w  Świedziebni nakazał przewiezienie wszystkich zakładników do aresztu rejonowego gestapo w  Grudziądzu. Początkowo „badaniem” uwięzionych zajęli się śledczy z pionu kryminalnego ale prawdopodobnie albo niczego nie wskórali, albo zdołali uzyskać jakiś ślad sugerujący, że zajścia w  Świedziebni nie miały kryminalnej natury, w każdym razie sprawę dość szybko oddano sadystom z pionu politycznego SS. Tajemnicze zajście na komendzie Tymczasem, pozostający na wolności przywódca Legionu Orła Białego Jan Turowski ani myślał rezygnować z  działalności antyniemieckiej. Najwyraźniej uznał, że kolejna akcja przeprowadzona dalej od rodzinnej wsi, może zmienić przekonanie gestapowców, że stanowi ona centrum spiskowców. W  tym celu potrzebował jakiegoś środka lokomocji i  wpadł na dość nieszczęśliwy pomysł „buchnięcia” w  biały dzień roweru miejscowego volksdeutscha. Miał pecha, bo wyjeżdżając z jego posesji omal nie rozjechał niemieckiego żandarma. Ten w  lot zrozumiał co się dzieje, po czym schwytał dziewiętnastoletniego Janka za kołnierz i zawlókł na komisariat. Tu wydarzyło się coś, czego pewnie do końca nie da się wyjaśnić,

bo istnieją dwie wersje, a świadków nie ma. Jedna mówi o tym, że Niemcy z posterunku żandarmerii w Świedziebni, kompletnie nieświadomi kogo schwytali zupełnie zlekceważyli Turowskiego, taktując go jak gówniarza przyłapanego na pachtowaniu gruszek (co do tego zgodne są obydwie wersje). Na chwilę zostawili go samego w  pokoju komendanta, nie krępując mu rąk, nie zamykając drzwi, a  nawet nie zdjęli z wieszaka pasa komendanta do którego była przytroczona kabura z pistoletem(!). Wówczas chłopak niewiele myśląc wyrwał broń i wybiegł z budynku. Druga z  wersji mówi, iż pistolet miał przy sobie w  momencie zatrzymania, lecz go nie zrewidowano. Wprawdzie komendant Brüner natychmiast poderwał swoich podwładnych do pościgu, ale Janek miał dziewiętnaście lat, znał w  okolicy każdy krzak i  każdy kamień, trzymał w  garści spluwę komendanta z  pełnym magazynkiem, a przede wszystkim miał w  sobie tę lekkomyślną brawurę zmieszaną z  cudowną bezczelną odwagą, jaka często nawiedza młodych mężczyzn, sprawiając, że ich czyny są wielkie, bohaterskie, albo… głupie. Gdy żandarmi wybiegli z budynku Turowski niewiele myśląc ostrzelał ich z pistoletu, skutecznie osadzając na miejscu. Zdołał zbiec, zaś potem przez jakiś czas ukrywał się na pograniczu Prus Wschodnich i  w  wielkim kompleksie lasów koło Bryńska. Gestapo na tropie Po incydencie ze strzelaniną pod budynkiem żandarmerii w Świedziebni gestapowcy podeszli do sprawy z całą ich bandycką profesjonalnością. Ponieważ Turowski pracował jako parobek u  jednego z  miejscowych volkdeutschów natychmiast „przetrzepano” jego zabudowania, a  szczególnie komórkę, którą chłopak zajmował. Znaleziono tam opaski z  orłem i  napisem LEORBI, spis nazwisk, natomiast z  pobliskiej sterty torfu wyciągnięto maszynę do pisania oraz pieczątki Urzędu Gminy Schwetheim (Świedziebnia). Tymczasem żandarmi buszowali w domu rodzinnym Janka,

w Zdunach. Przy pomocy cukierków, podstępem wyciągnęli od jednego z  małoletnich domowników niektóre nazwiska „panów odwiedzających wujka Janka”. Potem porównano to ze znalezionym spisem i  wyszło, że wszystko się zgadza - to byli członkowie Legionu Orła Białego. W drugiej połowie lipca, w ciągu jednej nocy aresztowano prawie wszystkich: Bonifacego Jabłońskiego z  Zasadek (28 lat), Józefa Jabłońskiego z  Zasadek (22 lat), Edwarda Kaczmarka ze Świedziebni (19 lat), Romana Klimowskiego z  Księtego (16 lat), Jana Kulwickiego z Janowa (21 lat), Kazimierza Nadolskiego z Księtego (19 lat), Antoniego Strzeszewskiego ze Świedziebni (21 lat, był zakonnikiem). Szybko też wyszło, że wśród wcześniej aresztowanych zakładników (w nocy z 21 na 22 maja) jest co najmniej pięciu kolejnych członków LEORBI: Jan Boćkowski z Granatów (21), Jan Budzanowski (24) z Księtego, Stanisław Getka (27) z Okalewka, Tadeusz Klimowski (22) ze Świedziebni i  Feliks Kulwicki (36) z Janowa. Na drugi dzień po ostatnich aresztach gestapo zatrzymało też Wacława Twarogowskiego (26) ze Świedziebni. Wszystkich wywieziono do straszliwego więzienia śledczego w Grudziądzu. Jeszcze w lipcu gestapo wydało listy gończe za Janem Turowskim, Zygmuntem Sarnowskim z  Gołkowa i  Stanisławem Kucińskim z  Księtego. W liście informowano, że wszyscy trzej są członkami „grupy terrorystycznej, która dokonywała włamań i podpaleń”. 32 aresztowanych Polaków przetrzymywano w  Grudziądzkim więzieniu do 3 października 1941 roku, choć słowo „przetrzymywano” nie jest tu może zbyt stosowne, bo niemal każdego dnia poddawano ich nieludzkim metodom faszystowskiego śledztwa. Wreszcie skatowanych i  ledwo żywych wywieziono do niemieckiego obozu śmierci w  Stutthofie, gdzie prawdopodobnie dalej prowadzono „dochodzenie”, lub po prostu starano się ich zakatować, bo w październiku przyszła wiadomość o śmierci Tadeusza Grochowalskiego (Stanisław zginął w styczniu 42) , a w grudniu Wacława Twarogowskiego, Józefa Rakoczego i  Tadeusza Klimowskiego. W  końcu oprawcy doszli do wniosku, że w sprawie już wszystko ustalono, bo zwolnili część zakładników. W  obozie zamordowano jeszcze Antoniego Błażejewskiego oraz Franciszka Skibickiego. Jan Lisiecki, zakładnik ze Świedziebni, co do którego nie ma całkowitej pewności, iż był członkiem Legionu został przeniesiony ze Stutthofu do niemieckiego obozu śmierci w Dachau, gdzie krótko przed jego zajęciem przez VII

Armię Amerykańską został także zamordowany. Tragiczny finał Niemcy zwolnili część zakładników ale nie mieli zamiaru tego samego zrobić z członkami Legionu Orła Białego. Oni musieli ponieść odpowiedzialność. Ustalono, że było to 20 osób. Trzech im się wymknęło: Jan Turowski, Jan Kulwicki i Zygmunt Sarnowski. Rankiem 20 stycznia 1942 roku, Niemcy wjechali do Janowa, Świedziebni, Księtego, Mełna, Brodniczki i  okolicznych przysiółków, po czym zaczęli wypędzać ludzi na jedną z  zaśnieżonych wówczas łąk przed księtskim lasem. Oprócz grupki skrępowanych powrozami ludzi i  funkcjonariuszy w  gestapowskich uniformach, sterczało tam już ze zmarzniętej ziemi dziesięć drewnianych pali, do których żandarmi po kolei, niespiesznie przywiązywali więźniów. Byli to zatrzymani jeszcze w  lipcu poprzedniego roku członkowie Legionu Orła Białego: Bonifacy Jabłoński, Józef Jabłoński, Edward Kaczmarek, Roman Klimowski, Jan Kulwicki, Kazimierz Nadolski, Antoni Strzeszewski, Jan Strzeszewski, Stanisław Znamiecki i jeszcze ktoś, dotąd nieznany, kogo Niemcy aresztowali w  Szczutowie (prawdopodobnie przebywał tam wówczas tymczasowo). Oprawcy wszystkim zawiązali oczy, a  następnie dowódca rozkazał podległym sobie funkcjonariuszom uformowanie plutonu egzekucyjnego. Krótko coś powiedział do zgromadzonych, po czym żołnierzom dał rozkaz do salwy. Część kul nie zadała śmiertelnych ran, toteż prowadzący egzekucję wyciągnął swój pistolet i niemal z przyłożenia dobijał rannych, przy czym raz musiał wymienić magazynek… Natychmiast po tym nakazano zgromadzonym pośpiesznie oddalić się do domów, zaś zwłoki pod strażą leżały na śniegu do wieczora. Wówczas hitlerowcy sprowadzili sanie i trzem więźniom - specjalnie na to ściągniętym z obozu Stutthof mieszkańcom okolic Świedziebni: Janowi Boćkowskiemu, Janowi Budzanowskiemu i  Stanisławowi Getce rozkazali przewieźć zwłoki parę kilometrów dalej do wcześniej przygotowanego dołu… Dwa dni później i  tych trzech powieszono na dziedzińcu więzienia w Lipnie. Mieszkańcy Księtego odnaleźli zbiorowy grób, przenieśli zwłoki na cmentarz, a  miejsca egzekucji i  zbiorowej mogiły są dziś dobrze oznaczone. Co się stało z założycielem LEORBI Janem Turowskim? Ooo, to już zupełnie inna historia, do której wkrótce pewnie wrócę. Piotr Grążawski


BRODNICA–CBR.PL

Z brodnickiego lamusa

POWIAT BRODNICKI Początek sierpnia przed laty to traktaty dotyczące rozbioru, zebranie organizacyjne, narodziny Anny Wazy, ratowanie dziewczynki, sprawa w sądzie, śmierć starosty, burza i letarg właściciela majątku, który zszokował wszystkich

5 sierpnia 1772 roku, w Petersburgu nastąpiło podpisanie traktatów, dotyczących I rozbioru Rzeczypospolitej. Bezpośrednim i wygodnym uzasadnieniem dokonania rozbioru stał się zamach i próba porwania 3 listopada 1771 r. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez spiskowców, związanych z  konfederatami barskimi. Wszystkie trzy dwory rozpętały kampanię, jakoby był to dowód na niezdolność Rzeczypospolitej do utrzymania porządku i jedności wewnętrznej oraz że jej stan anarchii jest zagrożeniem dla trzech sąsiednich państw. Decyzja o  rozbiorze Polski zapadła w Petersburgu już w połowie 1771 roku, jednak ambasador rosyjski Kasper von Saldern miał polecenie trzymania Polaków w  nieświadomości. 18 września 1772 roku Rosja, Austria i  Prusy notyfikowały Rzeczypospolitej fakt rozbioru, żądając zwołania sejmu dla przeprowadzenia cesji. Opór łamały groźby i  dokuczliwa okupacja kraju przez wojska trzech mocarstw. 30 września 1773 r. traktaty rozbiorowe ratyfikował Sejm Rozbiorowy zwołany w  Warszawie przez zaborców (przy proteście trzech posłów: Tadeusza Reytana, Samuela Korsaka i Stanisława Bohuszewicza). Prusy anektowały Warmię i  Prusy Królewskie, z  Brodnicą, lecz bez Gdańska i  Torunia (36 tys. km² oraz 600 tys. mieszkańców). W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o  państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby, a  nasi dziadowie popadli w zabór, którego piętno (dobre i złe) widać do dziś. 6 sierpnia 1937 roku, w  Brodnicy odbyło się zebranie organizacyjne Chrześcijańskiej Spółdzielni Rybackiej, której członkowie postawili sobie za

HISTORia    29

Czwartek, 6 sierpnia 2015

cel wyeliminowanie pośredników i handlarzy (zwłaszcza żydowskich), oraz stworzenie własnego hurtowego i  detalicznego systemu sprzedaży. Jako drugie zadanie spółdzielcy wyznaczyli sobie zjednoczenie wszystkich rybaków słodkowodnych w  jedną silna organizację zawodową, opartą na zasadach spółdzielczości, z  tym, że każdy wstępujący do niej rybak musiał być współwłaścicielem firmy przez nabycie odpowiedniej ilości udziałów. Wszyscy hurtownicy i  detaliści z powiatu chcący wstąpić do Spółdzielni musieli kontaktować się z  pełnomocnikiem Henrykiem Kokoszyńskim zamieszkałym wówczas w  Jabłonowie Pomorskim, przy ulicy Głównej 21. 7 sierpnia 1619 roku, w Krakowie urodziła się Anna Katarzyna Konstancja Waza polska księżniczka i  przyszła starościna brodnicka. Od początku była ulubienicą dworu, choć trzymaną nieco w  cieniu. Zwłaszcza uwielbiał ją jej brat królewicz Władysław i  on właśnie najczęściej wyciągał ją z owego lekkiego cienia, zabierając z sobą, gdzie tylko mógł. W późniejszych czasach Anna często wspierała brata, także finansowo, ponieważ ten zanim został królem (a  potem od czasu do czasu) prowadził dość hulaszczy tryb życia, niejednokrotnie robiąc spore długi. Ponieważ nie było dla Anny przesadnie dużego posagu, dlatego zarówno jej ojciec, jak później brat długo szukali wśród książąt ówczesnego świata odpowiedniej partii, której by nie przeszkadzał ten (wtedy) dość istotny mankament. Tymczasem, gdy tylko Władysław został królem Polski (8 listopada 1632 roku) natychmiast nadał Annie Katarzynie Konstancji starostwo brodnickie i golubskie, osierocone po królowej Konstancji. Jak do tej pory nie natrafiono na dowód, że księżniczka kiedykolwiek odwiedziła nadane sobie dobra. Wiadomo, że administrację nimi powierzyła niejakiemu Feliksowi Wiewierskiemu, o którym nic bliższego nie wiadomo, poza tym, iż wywiązywał się z  płatności. Wypada zaznaczyć, że 6 letni okres przynależności starostwa brodnickiego do Anny Katarzyny Konstancji był czasem wielkiej „odwilży” dla tamtejszych protestantów.

7 sierpnia 1938 roku. To była bardzo upalna niedziela i wielu Brodniczan korzystając z wolnego czasu udało się nad pobliskie jeziora i Drwęcę. Także liczna rodzina brodnickiego Żyda Kaczena – właściciela składu drewna budowlanego udała się nad Drwęcę w  okolice bekoniarni. W  pewnym momencie bystry nurt rzeki porwał jedną z chlapiących się w  niej córek Kaczena i  wszyscy będący na brzegu podnieśli wielkie larum, lecz nikt nie chciał wskoczyć, by ratować dziewczynkę. Zrobił to dopiero pewien młody chłopak z  brodnickiej Gdyni, za co uradowany Kaczen dał mu całe 5 złotych! O sprawie napisała też miejscowa prasa. 8 sierpnia 1895 roku przed sądem w  Brodnicy toczyła się rozprawa, gdzie na świadka powołano mistrza bednarskiego niejakiego Karola Wrotka. Ponieważ postepowanie przeciągnęło się nieco, sędzia – zgodnie z pruskim prawem – chciał przyznać Wrotkowi rekompensatę za tzw. zmudę (stratę czasu) w  wysokości, jaką zwykle przyznawano rzemieślnikom, to jest 1,5 marki za dzień. Jednak mistrz bednarski nie na darmo słynął z  chytrości i  niezłego sprytu. Tu postanowił przechytrzyć sędziego i  bezczelnie oświadczył, że 1,50 marki to on płaci swojemu pomocnikowi, a sam dziennie zarabia co najmniej 10 marek. Skoro zatem w  sądzie stracił pół dnia, to ten powinien mu wypłacić faktyczną stratę. Sędzia w pierwszym odruchu żachnął się, ale po trzech sekundach przemyślał sprawę i zarządził wypłatę 5 marek. Zadowolony z siebie Wrotek wrócił w  podskokach do warsztatu rozpowiadając tu i  tam jak to zrobił w  konia mądralę – sę-

dziego. Jednak zdziwił się bardzo, gdy parę dni później briftriger (listonosz) przyniósł mu postanowienie pruskiego urzędu skarbowego, że ma teraz płacić podatek dochodowy od 3650 marek rocznego dochodu, bo przecież przed sądem taki właśnie podał! Dotąd płacił od 1500 marek, czyli wg. pruskiej stawki 16 marek, natomiast po własnej deklaracji musiał zapłacić 80 marek. Jak widać – czasem lepiej jeść małą łyżeczką, ale stale. 9 sierpnia 1650 roku zmarł starosta brodnicki Jerzy Ossoliński herbu Topór. Przez prawie dwa lata bezkrólewia faktycznie rządził Rzeczpospolitą, a przez długi czas był jedną z najważniejszych postaci w  państwie; wódz, mąż stanu, wyrafinowany kolekcjoner, magnat pilnie baczący aby raz zdobyte pozycje, czy godności zostawiać w  rodzinie – własnej rodzinie. W  roku 1650, mimo, że dochodził dopiero do 55 lat, musiało go ogranąć jakieś przeczucie, ponieważ zaczął gwałtownie porządkować też swoje prywatne sprawy. 7 maja 1650 roku starostwo brodnickie przekazał swojemu zięciowi Samuelowi Kalinowskiemu (z  potwierdzeniem królewskim nie miał żadnych trudności, tym bardziej, że Samuel był synem hetmana polnego koronnego Marcina), a 9 sierpnia dopadła go śmierć. Kanclerza pochowano w  podziemiach klimontowskiego kościoła, który sam ufundował. 10 sierpnia 1934 roku, w  godzinach południowych nad większością powiatu brodnickiego rozszalała się gwałtowana burza, o  niespotykanej sile wyładowań. Za Brzoziem doszło do największej tragedii, ponieważ w jednym miejscu zginęło od pioruna aż sześć osób! Reporter „Słowa pomorskiego” tak to opisał: „Pierwszy piorun uderzył w stóg słomy, drugi niewiadomo jeszcze dotychczas w co, a trzeci w dom komorników. Gdy stóg słomy zaczął płonąć, robotnicy majątku wybiegli, aby ugasić płomienie; widząc jednak, że nic nie wskórają, wrócili do sieni domu komorników, skąd przez otwarte drzwi

przyglądali się dogasaniu stogu. Nagle około godziny 11.30 rozległ się ogłuszający huk. Zimny grom uderzył w otwartą lukę na strychu i wpadł do sieni, w której stali robotnicy. Skutki uderzenia były straszliwe. Na ziemi leżało kilkoro ludzi wijąc się w konwulsjach konania. Piorun zabił na miejscu 6 robotników, a 4 poraził lżej”. 12 sierpnia 1895 roku, w  jednej z  wsi naszego powiatu miał miejsce następujący wypadek. Zmarł niejaki pan Zalewski właściciel majątku. Nieboszczyka ubrano i  złożono do trumny postawionej w  salonie. Trzeciego dnia zjechało się na pogrzeb mnóstwo rodziny i towarzystwa, bo wszyscy lubili i  żałowali tegoż Zalewskiego. W oczekiwaniu na przyjazd księdza żałobnicy skupili się wokół trumny, gdy wtem nieboszczyk westchnął i… całkiem żwawo uniósł się na łokciu. Rzecz jasna to cudowne ożywienie wywołało nieprawdopodobną panikę. Ileś kobiet natychmiast zemdlało i  ciężko walnęło o  ziemię, ponieważ nie miał ich kto podtrzymać (panowie i  reszta wrzeszcząc wniebogłosy dali dyla). W  tej sytuacji „nieboszczyk” wygramolił się z  trumny i  chwiejnym krokiem wyszedł na ganek, przed który akurat zajechał ksiądz. Woźnica, gdy spostrzegł żywego dziedzica cisnął lejce i  wyjąc przeraźliwie czmychnął do stajni o  mało nie zabijając się o  jej wrota. Uwolnione młode konie wystraszyły się wrzasku woźnicy, porwały bryczkę i  roztrzaskały ją na najbliższych drzewach. Ksiądz momentalnie zaczął odmawiać modlitwę, ale, że niejedno już w  życiu widział, szybko ochłonął. Chwycił pana Zalewskiego pod pachę i  zaprowadził do łóżka, a  następnie zaczął wyciągać z  rozmaitych zakamarków zszokowanych domowników, ogłaszając im dobrą nowinę. Jak zgrabnie podsumował jeden z reporterów lokalnej gazety „Stan zdrowia p. Zalewskiego, chociaż poważny, lecz niebezpieczeństwa podług zdania lekarzy nie przedstawia, ponieważ popadł on jedynie w letarg”. Piotr Grążawski


30

sport

Czwartek, 6 sierpnia 2015

BRODNICA–CBR.PL

Kolarze przy plaży KOLARSTWO GÓRSKIE    W niedzielę do Brodnicy przybyło ponad 700 kolarzy górskich rywalizujących w kolejnych zawodach z cyklu Mazovia MTB Marathon

W Brodnicy wystartowało ponad 700 kolarzy

Rozegrano również wyścigi dla najmłodszych zawodników Seria kolarskich marato- nej na terenach Brodnickiego nów Mazovia MTB to największa Parku Krajobrazowego, wzdłuż krajowa impreza dla amatorów czterech różnych jezior. – Teren dwóch kółek. Organizacją za- był bardzo zróżnicowany. Każdy wodów od kilku lat zajmuje się z uczestników musiał pokonać Cezary Zamana, były zawodo- kilka dłuższych podjazdów oraz wy kolarz, jeden z  najlepszych „singiel tracków”, czyli szybkich polskich zawodników przełomu i  technicznych wąskich ścieżek. wieków XX i XXI. Ponadto na dystansie mega Rowerowe miasteczko i  giga pojawił się dość trudny zlokalizowano tuż przy plaży czterokilometrowy odcinek bruw Brodnicy, nad jeziorem Niskie ku – powiedział po zawodach Brodno. Także w  tym miejscu Cezary Zamana. znajdowała się meta wszystNa brodnickich trasach najkich wyścigów, rozgrywanych lepsi okazali się: Luiza Wawer na czterech różnych dystansach i Kacper Gieryk (dystans hobby), – hobby dla dzieci o długości 8 Izabela Macutkiewicz i  Paweł km, fit o  długości 30 km, mega Pięta (dystans fit), Kasia Łysek liczący 60 km i  giga o  długości i  Maciek Kaczmarek (dystans 80 km . Zawodnicy rywalizowali mega) oraz Małgorzata Lutecka na malowniczej trasie wytyczo- i Marek Stram (dystans giga). Klasyfikacja najlepszego mieszkańca Brodnicy w zawodach Mazovia MTB Marathon: Dystans Fit kobiety: 1. Martyna Rudzińska czas: 01:36:28 2. Katarzyna Szychowska czas: 01:43:11 Dystans Fit mężczyźni: 1. Dominik Jakubowski (Masters Brodnica) czas: 01:10:46 2. Karol Gołkowski czas: 01:14:03 3. Jonasz Weiss (Masters Brodnica) czas: 01:18:35 4. Michał Rakowski (Masters Brodnica) czas: 01:20:46 5. Mateusz Szrejter (Masters Brodnica) czas: 01:26:27 6. Kamil Kalczewski czas: 01:34:01 7. Marcin Zalewski czas: 01:40:18 8. Oliwier Bonawenturski czas: 01:40:44 9. Maciej Rżeński czas: 01:42:47 10. Mirosław Rudziński czas: 01:52:39 Dystans Mega kobiety: 1. Lewandowska Izabela (Masters Brodnica) czas: 02:49:37 Dystans Mega mężczyźni: 1. Łukasz Lewicki (Masters Brodnica) czas: 01:57:14 2. Andrzej Ochocki (Masters Brodnica) czas: 02:02:39 3. Paweł Łasiński (Visotec Brodnica) czas: 02:09:32 4. Adam Białkowski czas: 02:17:05 5. Daniel Skibiński (Masters Brodnica) czas: 02:20:02 6. Paweł Jaworski (Luz Grupa Mrągowo) czas: 02:26:33 7. Jacek Lewandowski (Masters Brodnica) czas: 02:26:41 8. Robert Rżeński czas: 02:57:25 9. Grzegorz Jarzębski czas: 03:17:32 Dystans Giga mężczyźni: 1. Witold Kamiński (Masters Brodnica) czas: 03:34:02

– Organizacja tak udanej imprezy nie była by możliwa bez zaangażowania przedstawicieli klubu Masters Brodnica. Zawodnicy tej drużyny w sobotę przez kilka godzin pomagali przygotować trasę wyścigu, oczyszczali ją z przeszkód i dzięki temu wszyscy mogli ścigać się bezpiecznie w  niedzielne południe – dodał główny organizator Mazovii. W  trakcie zawodów poza tradycyjną klasyfikacją na poszczególnych dystansach, wprowadzono również specjalną kategorię dla najlepszych mieszkańców Brodnicy, a  zwycięzców dekorował nadleśniczy Nadleśnictwa w  Brodnicy, Henryk Kapusta. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, bowiem w  trakcie trwania „seniorskich” wyścigów rozegrano kilka mniejszych i  krótszych zawodów dla najmłodszych. Ścigać można się było nawet na tzw. rowerkach biegowych, nieposiadających pedałów i łańcucha. – Cieszę się, że druga wizyta w Brodnicy była równie udana jak ta premierowa. Ponad 700 startujących zawodników to dobry wynik. Malownicza trasa i  zaangażowanie wielu osób sprawia, że prawdopodobnie zagościmy tutaj również w  przyszłym roku. Być może zmienimy nieco obszar po którym będą ścigali się kolarze, ale te decyzje zależą już od moich lokalnych współpracowników, między innymi od pana Henryka Kapusty i  zawodników klubu Masters Brodnica – zakończył Cezary Zamana. Tekst i fot. Kamil Lewandowicz

Na trasie nie zabrakło kilku stromych podjazdów

Podium najlepszych brodniczan na dystansie Mega

Najlepsi mieszkańcy Brodnicy na dystansie Fit


BRODNICA–CBR.PL

Czas na ligę

Wyniki wszystkich sparingowych spotkań Sparty Brodnica:

PIŁKA NOŻNA W minionym tygodniu piłkarze Sparty Brodnica rozegrali dwa ostatnie spotkania kontrolne przed inauguracją III ligi. Początek rozgrywek już w najbliższą sobotę

Porażka w Elblągu W  środę zawodnicy Sparty wyjechali do Elbląga, by tam zmierzyć się z  drużyną III-ligowej Olimpii Elbląg. Piłkarze z województwa warmińsko-mazurskiego w  poprzednim sezonie uplasowali się w  tabeli na miejscu drugim, a  do zajęcia najwyższej lokaty (premiowanej grą w barażach o drugą ligę) zabrakło im zaledwie jednego

sport   31

Czwartek, 6 sierpnia 2015

punktu. W nadchodzących rozgrywkach Olimpia uważana jest za głównego faworyta III ligi podlasko-warmińsko-mazurskiej, stąd też sparing z  takim przeciwnikiem stanowił wartościowy sprawdzian dla piłkarzy Macieja Grzybowskiego. Środowe starcie lepiej rozpoczęli miejscowi, którzy osiągnęli nieznaczną przewagę w  środkowej części boiska. To

przekładało się na liczbę stwarzanych sytuacji bramkowych. Po 30. minutach Olimpia udokumentowała swoją dominację zdobyciem pierwszego gola. Jednobramkowe prowadzenie gospodarzy utrzymało się do końca pierwszej połowy meczu. Po zmianie stron obie strony starały się zmienić rezultat gry, ale żadna ze stron nie była w stanie bramkarza przeciwnika. Między słupkami żółto-czarnych dobrze spisywał się Kamil Szewczyk, którego w  60. minucie meczu zastąpił Ostrowski, zachowując tym samym czyste konto. Spotkanie zakończyło się ostatecznie skromną wygraną Olimpii, która tym samym potwierdziła swoje drugoligowe aspiracje. Remis w Olsztynku W  ostatnim meczu sparingowym przed inauguracją III ligi piłkarze Sparty zmierzyli się z  Olimpią Olsztynek. Drużyna prowadzona przez Mirosława Romanowskiego w  minionym sezonie wywalczyła awans do III ligi i w nadchodzących rozgrywkach chce walczyć o  spokojne utrzymanie. Żółto-czarni źle rozpoczęli sobotni mecz i po 45. minutach

1.

Legia Chełmża

Sparta Brodnica

0-5

2. 3.

Sparta Brodnica Drwęca Nowe Miasto Lubawskie Pogoń II Szczecin Motor Lubawa Olimpia Elbląg Olimpia Olsztynek

Concordia Elbląg Sparta Brodnica

1-2 0-1

Sparta Brodnica Sparta Brodnica Sparta Brodnica Sparta Brodnica

1-1 0-5 1-0 2-2

4. 5. 6. 7.

nieco niespodziewanie przegrywali z Olimpią 0:2. W  przerwie trener Grzybowski zdecydował się na dwie zmiany (Grzesik za Babiarza i  Magdziński za Ciechowskiego) i  po tych roszadach gra Spartan znacznie się poprawiła. Bramkę kontaktową zdobył w  71. minucie Krzysztof Kretkowski, a  do wyrównania, już 60 sekund później, doprowadził wprowadzony chwilę wcześniej na murawę Szymański. Do ostatniego gwizdka arbitra rezultat nie zmienił się i  ostatni test-mecz zakończył się sprawiedliwym remisem. W  siedmiu przedsezonowych sparingach zawodnicy Sparty Brodnica odnieśli trzy zwycięstwa, remisowali dwukrotnie i  również dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala. – Wszystkie gry przygotowawcze miały na celu doprowadzenie piłkarzy do optymalnej dyspozycji przed planowaną na sobotę inauguracją III ligi – powiedział trener BKS-u, Maciej Grzybowski. drużynę Lecha II Poznań. Kamil Lewandowicz fot. Sparta Brodnica

Olimpia Olsztynek VS. Sparta Brodnica

2

2

Skład Gole dla Sparty: Kretkowski 71’, Szymański 72’ Sparta Brodnica: Szewczyk – Śnieć, Lamka, Michalak, Szczupakowski, Stypczyński, Sato, Ciechowski, Zalewski, Babiarz, Kretkowski Grali również: Grzesik, Magdziński, Szymański, Wiśniewski, Sugalski Olimpia Elbląg VS. Sparta Brodnica

1

0

Skład Sparta Brodnica: Szewczyk – Szczupakowski, Lamka, Michalak, Śnieć, Grzesik, Stypczyński, Zalewski, Sato, Babiarz, Kretkowski Grali również: Magdziński, Wiśniewski, Ostrowski, Ciechowski, Szymański

Piłka nożna

Piłka nożna

Flisak bez szans

Motywująca wygrana

W pierwszym meczu o stawkę Naprzód Jabłonowo pewnie pokonał Flisa- W kolejnym meczu sparingowym piłkarze Rol.Ko ka Złotoria i awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski. Konojady pokonali III-ligowy GKS Wikielec 3:2.

W sobotnie popołudnie seniorski zespół Naprzodu zmierzył się z Flisakiem Złotoria w ramach pierwszej rundy regionalnego Pucharu Polski. Flisak w najbliższym sezonie występować będzie w klasie okręgowej, bowiem w rozgrywkach 2014/15 nie zdołał utrzymać się w IV lidze. Dobrze przygotowane boisko w  podtoruńskiej miejscowości od pierwszych minut wyraźnie sprzy-

jało ofensywnie usposobionej jedenastce gości. LKS zdołał narzucić swój styl gry i do przerwy prowadził 3:0. Po zmianie stron obraz meczu nie zmienił się – Naprzód nadal częściej utrzymywał się przy piłce, co przekładało się na liczbę stwarzanych okazji bramkowych. Ostatecznie spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem przyjezdnych w stosunku 7:2, a wśród piłkarzy biało-niebieskich ponownie wyróżnił się niezawodny Grzegorz Bała, który cztery razy umieścił futbolówkę w  siatce Flisaka. Po jednym golu zdobyli natomiast Marcin Rupiński, Rafał Klonowski i Damian Magalski. – Zawodnicy pokazali namiastkę dobrego i  ofensywnego futbolu, tuż przed inauguracją ligowych rozgrywek. O  tym, z  kim zmierzymy się w kolejnej rundzie Pucharu Polski zadecyduje losowanie, natomiast już w najbliższą sobotę rozpoczniemy nasze zma-

gania na IV-ligowych boiskach. W pierwszym spotkaniu sezonu 2015/2016 podejmiemy na wyjeździe Promień Kowalewo Pomorskie i to jest teraz nasz cel numer jeden – powiedział po wygranej w  Pucharze Rafał Klonowski, trener Naprzodu Jabłonowo. Mecz w Kowalewie Pomorskim rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00, a piłkarze LKS-u tradycyjnie zapowiadają walkę o  zwycięstwo, które pozwoliłoby udanie rozpocząć zmagania w IV lidze. Kamil Lewandowicz Flisak Złotoria vs. Naprzód Jabłonowo Pomorskie

2

(0: 3)

7

Gole dla Naprzodu

Bała (4), Rupiński, Klonowski, Magalski

GKS Wikielec w sezonie 2014/2015 zajął drugie miejsce w  warmińsko-mazurskiej grupie IV ligi i dzięki temu zapewnił sobie awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Mecz z  takim przeciwnikiem był zatem poważnym testem dla graczy z Konojad, którzy otwarcie zapowiadają walkę o najwyższe lokaty w nadchodzącym sezonie IV ligi kujawsko-pomorskiej. Spotkanie lepiej rozpoczęli gospodarze z  Wikielca, którzy po kwadransie prowadzili 1:0. Rzut karny podyktowany za faul w obrębie „szesnastki” wykorzystał bowiem Oleszko. Po pięciu minutach do wyrównania doprowadził Solemenik i taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej połowy. Po zmianie stron jako pierwsi bramkę zdobyli piłkarze GKS-u. W  64. minucie zespołową akcję miejscowych skutecznie wykończył Hapko. Końcówka meczu

należała jednak do zawodników Łukasza Kaliszewskiego. 120 sekund po golu Hapki wyrównującą bramkę zdobył Grudziński, a rezultat meczu ustalił w 71. minucie Arkadiusz Kozłowski. Wygrana z  III-ligowym przeciwnikiem pokazuje, że forma Rol. Ko wyraźnie zwyżkuje. Inauguracja IV ligi planowana jest już w najbliższy weekend. Gracze z Konojad w premierowym spotkaniu rundy jesiennej 2015/16 podejmą Lecha Rypin. Mecz odbędzie się na stadionie w Jabłonowie Pomorskim. (kl) fot. ilawatv.pl GKS Wikielec vs. Rol.Ko Konojady

2

(1: 1)

3

Gole dla Rol.Ko

Solemnik 20’, Grudziński 66’, Kozłowski 71’


32

NASZE KONKURSY

BRODNICA–CBR.PL

Czwartek, 6 sierpnia 2015

Konkurs fotograficzny „Żniwa w powiecie brodnickim”

Zrób zdjęcie obrazujące żniwa w powiecie brodnickim. Prześlij je do redakcji mailem, na adres redakcja.cbr@wpr.info.pl do 23 sierpnia. W opisie podaj - miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu autora. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach naszego tygodnika.

Konkurs motoryzacyjny „Nasze blachy”

Wytnij tablicę rejestracyjną z logo naszego tygodnika CBR (zamieszczoną poniżej) i wpisz swoje numery rejestracyjne samochodu. Wycięty kupon przynieś na dożynki powiatowe – 30 sierpnia w Brzoziu – i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek odbędzie się losowanie. Na zwycięzców czekaja nagrody.

Konkurs dla dzieci „Herb powiatu”

Zbierz wszystkie cztery części herbu powiatu brodnickiego, które będą drukowane w naszym tygodniku przez kolejne cztery numery. Ułóż z nich herb powiatu, naklej na kartkę i pokoloruj odpowiednio z barwami herbu. Obrazek z tyłu podpisz: imię nazwisko, wiek i adres zamieszkania. Gotowy obrazek przynieś na dożynki powiatowe - 30 sierpnia w Brzoziu - i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek nastąpi losowanie nagród.

TYGODNIK REGIONU BRODNICKIEGO

Sponsorami nagród w konkursach są: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Teresa Gołębiewska księgarnia ul. Hallera Brodnica, Jan Kowalski Cerako Brodnica, Foto Express Janusz Kopiczyński ul. Farna 2 Brodnica, Auto Complex Brodnica ul. 18 Stycznia oraz Tygodnik CBR. Regulaminy konkursów dostępne są w redakcji Tygodnika CBR ul. 18 Stycznia 36 B, Brodnica

HUMOR ** Trzej żonaci mężczyźni spotkali się w kościele. Jeden mówi: -Wiecie co? gdy moja żona była w ciąży czytała książkę „Jaś i Małgosia” i mamy dwoje dzieci. Mówi drugi: -A gdy moja żona była w ciąży czytała „Trzech muszkieterów” i mamy troje dzieci. Ostatni zerwał się do drzwi a jeden spytał: -A gdzie Ty tak pędzisz? -Lecę do domu bo moja żona czyta „101 Dalmatyńczyków.

** Tato kto to jest alkoholik? Pyta Jasiu. -Widzisz te cztery drzewa? Alkoholik widzi osiem. -Ale tato tam są tylko dwa drzewa. ** Przychodzi kobieta do aptekarza i mówi: - Poproszę trutkę. - A po co? - Chcę otruć męża! - Nawet jeśli panią zdradza dla innej nie mogę pozwolić żeby pani go otruła! Wtedy kobieta pokazuje zdjęcie jej męża kochającego się z żoną

aptekarza. Wtedy aptekarz mówi: - Nie wiedziałem, że ma pani receptę. ** Jasiu jest z babcią w kościele i jest wyznanie wiary. Babcia mówi: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. A Jasiu: babci wina, babci wina, babci bardzo wielka wina. ** Przychodzi baba do lekarza i mówi: - Panie doktorze mam chorobę zwierzęcą. - Jaką?

wilk.

- Cały czas jestem głodna jak

- Proszę się położyć zaraz panią zbadam. Po zbadaniu lekarz mówi: - Ma pani jeszcze jedną chorobę zwierzęcą. Jest pani brudna jak świnia. ** Dwóch bankierów rozmawia po krachu na giełdzie: - I co, jak przespałeś dzisiejsza noc? - Jak niemowlę! - Co? Jak niemowlę? Jak to? - Całą noc płakałem i dwa razy się zesrałem.

** W supermarkecie mąż z żoną przechodzą obok stoiska z bielizną. Żona do męża widząc „stringi”: - Kochanie, może kupiłbyś mi taką bieliznę? - Ależ skąd! d*pę masz jak kombajn i nie będzie to ładnie wyglądać! Wieczorem leżą razem w łóżku i mąż delikatnie sugeruje żonie, o co mu chodzi: - Może się troszkę popieścimy? No wiesz...? Żona: - Dla takiego jednego, małego kłosika nie będę kombajnu uruchamiać!

Cbr nr 25  
Advertisement