Page 1

W tym tygodniu

Konkurs dla dzieci fotograficzny, motoryzacyjny oraz quiz o Drwęcy szczegóły na str. 32

REKL AMA W CBR TEL . 662 061 355

CZWARTEK 23 LIPCA 2015 nakład: 5000 egz. ISSN: 2392-0998

1,49 zł

w tym 5% VAT nr 23/2015 (23)

T Y G O D N IK W tym numerze: Brodnica-Zbiczno Ścieżka za wąska? Trwa budowa ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest za wąska. Mieści się w normach – odpowiadają urzędnicy str. 2

R E G I O N U

B R O D N I C K I E G O

Straty po burzach i nawałnicy

POWIAT BRODNICKI Jedna osoba poszkodowana, zniszczone plony, uszkodzone samochody, dachy i płoty, zerwane linie energetyczne, powalone drzewa na drogach – to straty spowodowane przez gradobicie, gwałtowne burze i huraganowe wiatry, które przeszły w ten weekend nad naszym powiatem

Brodnica Rodzić bez bólu, w Brodnicy niekoniecznie Od 1 lipca NFZ płaci szpitalom za znieczulenie zewnątrzoponowe porodu naturalnego. Niestety w Brodnicy pacjentki nie skorzystają z tego przywileju. Brakuje anestezjologów str. 3 Powiat brodnicki Poczta ostrzega Poczta nie pobiera opłat za przechowywanie nieodebranej paczki. Maile z taką informacją są fałszywe, nie należy otwierać zawartych w nich załączników. str. 4 Gmina Osiek Niebezpieczne chwasty – Tyle się mówi, że barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, a u nas we wsi to sobie rośnie i nic nie możemy z tym zrobić – skarżą się mieszkańcy Warpalic, gdzie chwast rośnie na terenie należącym do koła łowieckiego. Gmina bezradnie rozkłada ręce, a mieszkańcy się boją o bezpieczeństwo str. 5

Gałęzie uszkodziły samochody w Górznie (fot. Darek Pudełko) Silne wiatry, grad i nawałnice, to stan na poniedziałek na godz. 12. które w sobotę i niedzielę (18 i 19 Interwencje prowadzone były jeszlipca) przeszły nad Polską , spo- cze do połowy tygodnia. wodowały wiele szkód w powiecie – Największe straty mamy brodnickim. Jedna osoba została w gminie Górzno i Świedziebnia. ranna. Tam są i straty rolnicze w upra– W wyniku wichur na terenie wach, i ponad 13 zerwanych dapowiatu jedna osoba została po- chów, przygniecione przez drzeszkodowana – informuje zastępca wa samochody, no i zerwane linie komendanta Państwowej Straży energetyczne niskiego i wysokiego Pożarnej, Piotr Rutkowski. – Na napięcia. To wstępnie ustalony bisamochód w miejscowości Strzygi lans strat, który na bieżąco preprzewróciło się drzewo. Pojazdem cyzujemy – mówi starosta Piotr podróżowały 3 osoby, opuściły go Boiński, który po przejściu burz rasamodzielnie przed przybyciem zem z Dariuszem Piotrowskim nastraży, 1 osoba została zabrana czelnikiem Wydziału Zarządzania przez pogotowie do szpitala. Kryzysowego w starostwie oceniał Strażacy interweniowali łącz- zniszczenia, objeżdżając miejsca nie 68 razy. W działaniach brało najbardziej dotknięte przez żywioudziały 22 zastępy straży pożarnej, ły. W gminie Świedziebnia do dziś w tym 40 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz 80 strażaków zgłoszono 7 uszkodzonych dachów, Ochotniczych Straży Pożarnych – w gminie Górzno 6 uszkodzonych

dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, zniszczone płoty oraz 2 przygniecione przez drzewa samochody. Zniszczony dach, zalane mieszkanie zgłoszono w gminie Brzozie i uszkodzony dach stodoły w gminie Bobrowo. W gminie Brodnica gradobicie zniszczyło uprawy rzepaku. Wichura zniszczyła w całym powiecie kilkadziesiąt drzew . – Przewrócone i uszkodzone drzewa zablokowały drogi gminne i powiatowe. Strażacy i służby drogowe, pracując całą noc, usuwali szkody. Zabezpieczali też plandekami uszkodzone dachy - mówi starosta Piotr Boiński. Sobotnie nawałnice zniszczyły scenę i przerwały „Biesiadę Kasztelańską” (o czym piszemy na str. 6). Od uderzenia pioruna zapaliła się obora w miejscowości Księte oraz latarnia uliczna w Brodnicy na ul.

Półwiejskiej. Na terenie całego powiatu były czasowe braki w dostawach prądu (gm. Bartniczka, Brodnica, Górzno i Świedziebnia). Uszkodzonych było 15 przekaźników transformatorowych. Trwa szacowanie strat. Wójtowie i burmistrzowie w gminach powołali komisje, które te straty dokładnie szacują. Czy możemy się spodziewać burzy, znać jej siłę i odpowiednio wcześniej się zabezpieczyć? Stowarzyszenie Skywarn Polska – Polscy Łowcy Burz, które liczy ponad 50 członków twierdzi, że tak. Wydają oni ostrzeżenia oraz aktualizują burzowe mapy na swojej stronie www. lowcyburz.pl. Posiadają także fanpage na FB, gdzie na bieżąco są publikowane powiadomienia o zjawiskach burzowych. Tekst (nał)

W Brodnicy wichura łamała drzewa (fot. Piotr Grążawski)

OGŁOSZENIE


2

AKTUALNOŚCI

Czwartek, 23 lipca 2015

Ścieżka za wąska?

BODNICA-ZBICZNO Trwa budowa ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest za wąska. Mieści się w normach – odpowiadają urzędnicy

Jak wąska jest ścieżka widać na zdjęciu. Całą szerokość zajmuje dwóch robotników idących pieszo bez rowerów Pracownicy PDB z Brodnicy kontynuują prace związane z  budową ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna. Układane są obrzeża oraz rozpoczęto utwardzanie nawierzchni pod kostkę. Trwają też prace związane z  przebudową ogrodzeń niektórych posesji, a  za pomocą ciężkiego sprzętu niweBrodnica

lowane są nierówności terenowe. Układane są krawężniki, które wyznaczają obrys nowej ścieżki i wzbudzają wątpliwości. - Ta ścieżka jest za wąska – mówi Marek Jeziorski z  Brodnicy. – Jeżdżę często do Zbiczna i obserwuję tę budowę. Teraz jak się pojawiły krawężniki wyraźnie widać,

że ścieżka jest wąska. Trzeba wziąć pod uwagę, że to może być ścieżka o dużym natężeniu ruchu rowerowego. Będą się nią przemieszczać całe rodziny, jak małe peletony nad jeziora. Biorąc pod uwagę nierówności terenu i poboczne skarpy nie będzie możliwości zjechania rowerami no i może dojść do zderzenia lub potrącania się rowerzystów. Należy pamiętać, że ci powracający ze Zbiczna będą jechali z górki, pewnie niejednokrotnie z  dużą prędkością, zwłaszcza młodzież. A zjechać nie ma jak, bo są krawężniki i skarpy. Dlaczego nie zrobiono tej ścieżki szerszej np. o metr? Czy ona w ogóle mieści się w normach? – pyta Czytelnik. Pytamy więc w starostwie jak to jest z tą szerokością nowej ścieżki? I czy mogłaby być szersza? - Teoretycznie ścieżka mogłaby być szersza, ale obecnie zmiany

Naprawią uszkodzone słupy

szerokości ścieżki to w konsekwencji konieczność zmiany decyzji budowlanych, wykonanie nowych projektów, nowego wykupu ziemi i w konsekwencji znaczne przesunięcie terminu ukończenia prac – odpowiada rzecznik starostwa Maria Oryszczak. - Oczywiście byłyby też konsekwencje finansowe: trzeba by wypłacić odszkodowanie wykonawcy i oddać dotację do Urzędu Marszałkowskiego. Obecna szerokość ścieżki to 2,5m- lokalizowana poza koroną drogi, 3 m-ścieżka lokalizowana w bezpośredniej styczności z jezdnią drogi. Szerokość tą wyznacza Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki Wodnej z  2 marca 1999 w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i  ich usytuowanie. Spełnia więc ona wymagania techniczne, które czynią ją funkcjonalną i  bezpieczną dla użytkowników. Jak dowiadujemy się dodatkowo, ścieżka nie będzie też miała wyznaczonych pasów ruchu dla rowerzystów. Jak wskazuje nam Inspektor Nadzoru Budowlanego z  jednego z  sąsiednich powiatów, ustawa ta stanowi również, że „szerokość ścieżki rowerowej na-

leży ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje”. Nasza ścieżka będzie turystyczną o spodziewanym dużym natężeniu ruchu zwłaszcza w  okresie letnim i  mogłaby być szersza o  0,5 - 1m. A w zasadzie powinna ze względu na bezpieczeństwo rowerzystów. Tekst i fot. (nał)

POD NASZYM PATRONATEM

PKP Utrzymanie naprawi uszkodzone słupy wzdłuż torów, jednak to nie skutek działania sztabu kryzysowego. W poprzednim numerze w artykule „Zagrożenie katastrofą” pisaliśmy o  zagrożeniu katastrofą kolejową, która może wyniknąć na skutek powycinanych i walących się w  pobliżu torowiska słupów, na których jeszcze wisiało okablowanie. O interwencję poprosiliśmy sztab kryzysowy i kierującego nim Mariana Chwiałkowskiego. Wysłał on jedynie drogą pocztową do dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy pismo o treści: „Zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Dyrektora o  podjęcie odpowiednich przedsięwzięć w celu usunięcia zagrożenia życia i  zdrowia, jakie powstało na administrowanym przez Pana terenie przy ulicy Świerkowej w  Brodnicy przy linii kolejowej w  kierunku Płocka. Pokazany na zdjęciach stan faktyczny urządzeń kolejowych oraz budynku, nie tylko zagraża życiu i  zdrowiu przebywających na tym terenie mieszkańców miasta, ale również świadczy o braku dbałości

i troski użytkownika tych urządzeń o  powierzone mu mienie. Ukazuje niechlubny obraz Polskich Kolei Państwowych i świadczy negatywnie o wizerunku miasta. W związku z  powyższym proszę Pana Dyrektora o  podjęcie skutecznych kroków w  celu usunięcia zaistniałego zagrożenia”. Ot i tyle. Postanowiliśmy więc interweniować dalej jako prasa, wykonując szereg telefonów i przesyłając maile ze zdjęciami. Po kilku godzinach naszych działań biuro prasowe PKP poinformowało nas, że na przesłanych zdjęciach widoczna jest zdewastowana napowietrzna linia telekomunikacyjna. Jej właścicielem jest spółka PKP Utrzymanie. Natychmiast po zapoznaniu się ze sprawą zwrócono się do spółki PKP Utrzymanie z żądaniem usunięcia nieprawidłowości. Ponadto na miejsce został wysłany zespół techniczny, który ocenił sytuacje i stan tej linii telekomunikacyjnej. Uznano, że konieczne jest jak

najszybsze naprawienie uszkodzeń. Zajmie się tym PKP Utrzymanie. (nał) KOMENTARZ Na szczęście na skutek naszej interwencji w trybie pilnym pojawił się na miejscu zespół techniczny, wydano nakaz naprawy tej linii. Działania Sztabu Kryzysowego w Brodnicy polegały jedynie na wystosowaniu pisma. Nie było konkretnych działań, nie wykonywano nawet w  sprawie telefonów interwencyjnych (jedyny telefon to był do redakcji z pretensjami – z tego co zrozumieliśmy chodziło o to, że sztab ma przez nas „jakąś” robotę). Nie zabezpieczono też tego miejsca. No cóż, polecam brodniczanom zaopatrzyć się w  sprawne latarki i wodę mineralną, bo jeśli w zagrożeniu jakąś inną katastrofą zostanie znów wysłane jedynie proszące pismo to może być i latarka i woda potrzebna... do przetrwania. Celina Nałęcz R E K L A M A

BIURO DORADZTWA I POŚREDNICTWA

Tygodnik Regionu BRODNICKIEGO

W DOCHODZENIU ODSZKODOWAŃ PO WYPADKACH Tomasz Przybyszewski, 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20, e-mail: biurotp@op.pl

DORADZTWO BEZPŁATNE! PŁATNOŚĆ WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU ODSZKODOWANIA POTRZEBUJESZ PROFESJONALNEJ POMOCY? DZWOŃ! tel. 608 380 227

Redakcja: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 319 e-mail: c.nalecz@wpr.info.pl Redaktor Naczelny: Celina Nałęcz Dział reklamy: tel. 662 061 355 e-mail: a.zielinska@wpr.info.pl

Ogłoszenia drobne: 87-300 Brodnica ul. 18 stycznia 36 B tel. 662 061 355 Wydawca: Wydawnictwo Promocji Regionu Sp. z o.o. 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 20 Druk: edytor Sp. z o.o. 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 10 Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.


Czwartek, 23 lipca 2015

Aktualności    3

Rodzić bez bólu, w Brodnicy niekoniecznie

BRODNICA Od 1 lipca NFZ płaci szpitalom za znieczulenie zewnątrzoponowe porodu naturalnego. Niestety w Brodnicy pacjentki nie skorzystają z tego przywileju. Brakuje anestezjologów Od 1 lipca znieczulenie zewnątrzoponowe może dostać każda z pacjentek, która o  to poprosi. Świadczenie ma być dostępne za darmo i bezwarunkowo. NFZ przekonuje, że chce w  ten sposób poprawić bezpieczeństwo i  komfort zarówno rodzących, jak i ich dzieci. Świadczenie jest refundowane w kwocie ok. 400 złotych a do jego wykonania potrzeba anestezjologa. I tu zaczyna się problem. – Przeszkodą do wykonania znieczuleń w  brodnickim szpitalu jest brak anestezjologów – mówi dyrektor szpitala Dariusz Szczepański. – Mamy tylko dwóch, większość pracuje za granicą. Wiem, że z  Brodnicy dwóch wyjeżdża za granicę, szpital na dzień dzisiejszy potrzebuje właśnie dwóch takich lekarzy. A do obsługi takiego porodu jest potrzebny jeden. Musi być cały czas przy pacjentce. Takie znieczulenie to 6 godzin pracy lekarza, a  trzeba pamiętać, że w  szpitalu mamy jeszcze SOR i OIOM, gdzie są oni w  razie ratowania życia ludzkiego niezbędni. Jak tłumaczy dalej dyrektor placówki jeśli pacjentka poprosi o znieczulenie, a w tym czasie lekarz będzie na SOR lub OIOM-ie to szpital odmówi jego wykonania

biorąc pod uwagę wyższą konieczność ratowania życia ludzkiego. Dyrektor przekonuje, że tej sytuacji jest winien system a nie szpital. Czy szpital może odmówić zabiegu, który należy się pacjentce? Pytamy w  Ministerstwie Zdrowia. Oto pisemna odpowiedź od Krzysztofa Bąka rzecznika prasowego Ministra Zdrowia: „Decyzja o  sposobie prowadzenia porodu, w  tym także zastosowania znieczulenia będącego elementem świadczenia, należy do lekarza. Wiąże się to z  przepisem art. 4 ustawy z  5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 464), który stanowi, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i  środkami zapobiegania, rozpoznawania i  leczenia chorób, zgodnie z  zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością. Zgodnie z  postanowieniami art. 34 ust 1 i  2 wymienionej ustawy: „Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody. Przed wyrażeniem zgody

przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31”. Przywołany artykuł 31 ust. 1 ustawy stanowi, że „Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”. Tak więc, zgodnie z postanowieniami ustawy o zawodach lekarza i  lekarza dentysty, lekarz podejmuje decyzję o wyborze odpowiedniej metody postępowania leczniczego w oparciu o stwierdzone wskazania i ewentualne następstwa zastosowanej metody. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 2 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o  proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, a także dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Brodnica

Kranu na razie nie będzie

Sala porodowa w Brodnicy Ministerstwo Zdrowia prowadzi prace legislacyjne mające na celu wydanie rozporządzenia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego, którego celem jest usystematyzowanie zasad postępowania w przypadku nietolerancji przez kobietę rodzącą bólu porodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Rozporządzenie to ma zostać wydane do końca III kwartału bieżącego roku. Ze względu na fakt, że formalnie nie można mówić o inwazyjnym świadczeniu medycznym na życzenie, to też nie można stwierdzać, że nastąpiła odmowa wykonania takiego świadczenia. Natomiast, zgodnie z  postanowieniami art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent (każdy) ma prawo oczekiwać świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W przypadku stwierdzenia przez pacjenta, że naruszone zostało jego prawo, ma on możliwość zgłoszenia tego faktu Rzecznikowi Praw Pacjenta, który jest powołany w celu ochrony praw pacjenta, jak również Narodowemu FunduszoGmina Bobrowo

wi Zdrowia, który jest płatnikiem świadczeń medycznych.” A jakie jest zdanie lekarza? Pytamy ginekologa Macieja Stuczyńskiego z Brodnicy. – Ok.10-15 proc. pacjentek jest zainteresowanych tego typu znieczuleniem – odpowiada Maciej Stuczyński. - Co do znieczuleń zewnatrzoponowych to nie ma aktualnie możliwości wykonania tego znieczulenia na oddziale w Brodnicy z powodu braku anestezjologów. Natomiast jest inny rodzaj znieczulenia Entonox, wiec jakaś forma znieczulenia jest. Jestem zdecydowanym zwolennikiem ZOP choć są również wady takiego znieczulenia tj. częste wydłużenie drugiego okresu porodu i  większe ryzyku porodu zabiegowego tj. vacum lub kleszcze. W mojej opinii jest to znieczulenie dla pacjentki, która bardzo źle znosi ból i to jest te 1015 proc. Dla reszty zupełnie wystarczający jest Entonox. Gdybym miał do dyspozycji anesteziologa tylko dla siebie, to nie o to chodzi żeby polecać to znieczulenie, tylko o to ze w razie sygnalizowania przez pacjentkę takiej potrzeby mógłbym zaproponować jej ZOP. Tekst i fot. (nał)

Przeszukują jezioro

Przy rewitalizacji brodnickiego rynku zdemontowano kran przy kościele szkol- Strażacy i płetwonurkowie poszukiwali 20-letniego mieszkańca Torunia, który w niedzielę najprawdonym. Na razie nie powróci. Wody nie będzie. podobniej utonął w jeziorze Chojno.

Kran z bieżącą wodą na wąbrzeskim rynku Przed rewitalizacją naszej starówki w pobliżu kościoła szkolnego stał kranik, z  którego leciała czysta woda. Można było umyć w niej ręce, czy buzię dziecka umazaną wcześniej zjedzonymi ze smakiem lodami. – Dlaczego tego kranu teraz

nie ma? – pyta Brodniczanka Janina Lewandowska. – Był bardzo przydatny dla mam z dziećmi, czy turystów, którzy chcieli umyć ręce. Zbliża się kolejna fala upałów, a  kranu nie montują. Myślałam, że po remoncie rynku powróci. Jednak go nie ma,

dlaczego? Czy teraz mamy myć ręce i buzie naszym dzieciom w fontannie? Dlaczego nie ma tego kraniku z  bieżącą wodą? Pytamy w urzędzie miasta. – W  projekcie rewitalizacji nie było go, dlatego kran został usunięty – odpowiada Zdzisława Marciniak z  brodnickiego magistratu. – Urząd miasta zastanowi się i przeanalizuje gdzie można by go umieścić. Musi on być poza obszarem rewitalizacji czyli np. na ul. Hallera. A  w  sąsiednim Wąbrzeźnie przy rewitalizacji starówki o kranie z bieżącą wodą przydatnym mieszkańcom i  turystom nie zapomniano. Stoi dumnie na środku rynku, tuż obok fontanny i wszystkim służy. Tekst i fot. (nał)

– Płynęli na wyspę, we dwóch – opowiada Tadeusz Zakrzewski, który mieszka tuż obok miejsca w którym doszło do tragedii. – Jeden popłynął przodem, a  ten drugi podobno powiedział, że zawróci. Szukali go potem wszyscy, ale widać utonął. Jak ustalili wezwani na miejsce policjanci, mężczyźni weszli do wody około 14.30 i faktycznie planowali dopłynąć do pobliskiej wyspy. – Zgłaszający stracił z  pola widzenia kolegę, a kiedy dotarł na plażę rozpoczął poszukiwania rówieśnika myśląc, że dopłynął on na brzeg – relacjonuje Agnieszka Łukaszewska z  KPP Brodnica. –

Zgłaszający obszedł brzegi, sprawdził miejsca gdzie mógł dopłynąć kolega ,ale niestety nigdzie go nie było. Na plaży pozostał jego pojazd, którym wspólnie przyjechali nad wodę oraz rzeczy osobiste. Na miejsce zostali wezwani również strażacy, którzy wraz z policjantami sprawdzali jezioro oraz brzegi. Mężczyzny nie odnaleziono. W  poniedziałek rano poszukiwania 20-latka zostały wznowione. Do policjantów na łodzi motorowej i strażaków dołączyli płetwonurkowie. W chwili oddania tego numeru do druku, poszukiwania trwały. 20-latka nie odnaleziono. Tekst i fot. (magbet)


4

AKTUALNOŚCI

Czwartek, 23 lipca 2015

Uroczysta sesja

JABŁONOWO POMORSKIE   W ubiegły piątek w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Sesja zainicjowała obchody Dni Jabłonowa Pomorskiego oraz 25 - lecie Samorządności w Polsce Aby podnieść rangę tej sesji rozpoczęto ją wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Potem tradycyjnie sesję zainicjował przewodniczący rady. Podczas sesji burmistrz Miasta i  Gminy Przemysław Górski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński wręczyli podziękowania byłym i obecnym radnym, emerytowanym i  obecnym pracownikom, emerytowanym i  obecnym dyrektorom szkół, sołtysom i  przedstawicielom samorządu mieszkańców, strażom pożarnym, organiza-

cjom, parafiom i Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, mediom i  kołom gospodyń wiejskich z  terenu gminy. Nagrodzono także najzdolniejszych uczniów z  miasta i  gminy przyznając stypendia za najlepsze wyniki w nauce. Podczas tej sesji doszło do niecodziennego spotkania obecnego i byłego burmistrza Jabłonowa. Obecny włodarz swojemu poprzednikowi Tadeuszowi Fuksowi wręczył podziękowania za zaangażowanie i pracę na rzecz miasta. Obrady sesji uświetnił występ

chóru „Lira”, który pod opieką Andrzeja Derkowskiego działa przy jabłonowskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Obrady zakończono uroczystym odśpiewaniem Roty. Po obradach wszyscy goście udali się na poczęstunek. A w  uroczystości udział wzięli m.in.: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjana Zborała, wikary parafii pw. Chrystusa Króla w  Jabłonowie Pomorskim ks. Jarosław Szutarski, poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł, poseł

na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Ryszard Bober, Konsul Honorowy Peru Stanisław Rakowicz, zastępca dyrektora w biurze PROW Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bartosz Szymański, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-

szałkowskiego w Toruniu Elżbieta Siemiątkowska, dyrektor Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy Edyta Zakrzewska, starosta brodnicki Piotr Boiński, wójt Gminy Brodnica Edward Łukaszewski, prezes Toruńskiego Automobilklubu Jan Balcerak. Tekst i fot. (nał)

Sesje rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu, na zdjęciu jabłonowscy radni i poczet sztandarowy

Na zakończenie wystąpił chór „Lira”, który pod opieką Andrzeja Derkowskiego Powiat brodnicki

Zgromadzeni goście i uczestnicy sesji Brodnica

Lwy oczyszczone

Trwa remont kaplicy w lasku miejskim. Oczyszczono ze szpecącej farby dostojne lwy. Magistrat zapewnia, że będą ładniejsze.

Lwy przed renowacją Jak informuje urząd miasta obiekt znajdujący się na brodnickim cmentarzu wojskowym w lasku miejskim wymagał gruntownego remontu. Prace wykonuje firma PHU „Dom i  Ogród” Marek Rumiński. Koszt robót to ok. 49 tys. zł. brutto – środki pochodzą z budżetu miasta. Prace które potrwają do 10 sierpnia obejmą: remont drewnianego stropodachu nad kolumnami, wykonanie miejscowych napraw i  oczyszczenie z  mchu dachu kapliczki pokrytego gontem bitumicznym, oczyszczenie

Lwy zostały oczyszczone ze szpecącej farby ścian wewnętrznych, uzupełnienie malowanymi lwami, które raziły tynków, gruntowanie, malowanie w oczy brodniczan? Czy znów zościan i  sufitów, oczyszczenie ścian staną pomalowane, jeśli tak to na zewnętrznych oraz detali i  ozdób jaki kolor? Pytamy w magistracie. architektonicznych, odbicie luź– Lwy muszą być pomalowane nych tynków oraz ich uzupełnienie, – informuje dyrektor wydziału rozgruntowanie i malowanie, naprawa woju, współpracy zewnętrznej i inpęknięć i uszkodzeń schodów i po- formacji w  Urzędzie Miasta Brodsadzki kapliczki, oczyszczenie i ma- nica Zdzisława Marciniak. – Nie są lowanie elementów krat zamyka- one wykonane z żadnego szlachetjących kapliczkę, naprawy obróbek nego kamienia dlatego malowanie blacharskich,wykonanie opaski wo- jest konieczne. Mogę zapewnić, że kół budynku oraz podestu wejścio- będzie to prawie niewidoczny szary wego z kostki betonowej. kolor. A  co z  kontrowersyjnie poTekst (nał), fot. nadesłane

Poczta ostrzega

Poczta nie pobiera opłat za przechowywanie nieodebranej paczki. Maile z taką informacją są fałszywe, nie należy otwierać zawartych w nich załączników. W ostatnim tygodniu wielu internautów na swoje skrzynki mailowe dostało maile rzekomo od Poczty Polskiej, w  których znajduje się informacja o  nieodebranej przesyłce, jest podany jej numer – oczywiście fałszywy i  prośba, aby udać się po nią na placówkę Poczty Polskiej. W wiadomości jest też informacja, jakoby Poczta Polska za przechowywanie nieodebranej paczki pobierała opłatę w  wysokości 50 złotych dziennie. Poczta Polska S.A  na swojej stronie internetowej opublikowała oświadczenie, w którym informuje, że nadawca maili podszywa się pod tą właśnie instytucję. – Zalecamy nie otwierać podejrzanych wiadomości, a przede wszystkim prosimy ignorować załączniki i odnośniki, gdyż mogą one zawierać szkodliwe oprogramowanie – ostrzega Zbigniew Baranowski rzecznik Poczty Polskiej. – Przypominamy, że Poczta Polska nigdy nie przesyła dokumentów spakowanych w pliki ZIP. Właśnie w tych załącznikach kryje się największe zagrożenie. W fałszywej wiadomości znajduje się odnośnik do domniema-

nej strony, na której można dowiedzieć się więcej o oczekującej paczce. Dodatkowo umieszczono informację o  karze, jaka może zostać nałożona za nieodebranie przesyłki. Jeżeli użytkownik kliknie na link, pobierze, rozpakuje i  uruchomi znajdujący się na stronie plik, bez jego wiedzy na komputerze instaluje się koń trojański, który momentalnie pobiera kolejną szkodliwą aplikację – w tym przypadku jest to CryptoLocker, czyli oprogramowanie szyfrujące dostęp do danych na dysku. W  internecie wypowiadają się osoby, którym po otwarciu tego załącznika zostały zaszyfrowane dane (zdjęcia czy dokumenty) i są już nie do odzyskania. Fałszywy mail należy niezwłocznie skasować. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czy Poczta faktycznie się z  nim kontaktowała, czy nie, może to sprawdzić, kontaktując się z infolinią pod numerami 801333-444 lub też dla dzwoniących z telefonu komórkowego lub zza granicy (+48) 43 842-06-00. Konsultanci Poczty pracują od poniedziałku do piątku w godz. 8 -20. Tekst (cr)


Czwartek, 23 lipca 2015

społeczeństwo    5

Nowe kąpielisko w Głęboczku

GMINA BRZOZIE Mieszkańcy Wielkiego Głęboczka bez pieniędzy i projektów unijnych, a w czynie społecznym z pomocą wójta wykonali nad jeziorem kąpielisko. A na koniec na zrobionej wspólnymi siłami plaży była zabawa

W niewielkiej wsi jaką jest Wielki Głęboczek doszło do pospolitego ruszenia. Sołtys wsi Edmund Kamiński zachęcił mieszkańców do wspólnego działania w  czynie społecznym na rzecz ich małej miejscowości. W ruch poszły łopaty

i grabie – to u mężczyzn – i blachy do ciast – tym zajęły się panie. – Postanowiliśmy wspólnie zadbać, aby w  naszej wsi powstało kąpielisko z plażą – mówi sołtys Edmund Kamiński. – Do wspólnej pracy ruszyli wszyscy mieszkańcy.

Pracowaliśmy cztery dni. Najwięcej prac wykonali: Zbigniew Radomski, Leszek Czepek i Sławek Lendzianowski. Roman Małkiewicz użyczył sprzętu ciężkiego. Do pracy przyłączył się także wójt.

– Nasz wójt to złoty człowiek – mówi sołtys Wielkiego Głęboczka. – To bardzo dobry wójt, który zna naszą gminę i nasze sprawy. Jak jeździ w  teren to w  aucie zawsze ma gumowce. Zawsze jest chętny do pomocy. Gmina dała kilkanaście wywrotek piasku. I w ten sposób zniwelowano i  wysypano świeżym piachem plażę. Oczyszczono także i poszerzono o ok 30 m. dostępny brzeg jeziora Głęboczek. Wykonano także stoły z ławkami. – To była fajna sprawa takie wspólne działanie – mówi strażak Piotr Tyburski. – Teraz mieszkańcy i  ich dzieci mają bezpieczne miejsce do wypoczynku. A wodę mamy tu czystą, bo przebadaną. Całość nadzoruje sanepid. A co na to wójt? – Jestem dumny z  mieszkań-

ców Wielkiego Głęboczka – mówi Bogusław Błaszkiewicz. – To super inicjatywa. Wspólne działanie integruje i co ważne jeśli mieszkańcy coś sami wykonają, to będą to szanować, a  nie niszczyć. Takim czynem społecznym można wykonać wiele zadań w  gminie, integrując przy tym mieszkańców. I  tak zamierzam działać. A zwieńczeniem tych prac była wspólna zabawa mieszkańców na plaży przygotowana przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Były tańce i poczęstunek, a także kajaki i pokazy strażaków na wodzie. – Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, paniom z KGW i naszemu wójtowi. To dzięki wam mamy swoją plażę – mówi sołtys Edmund Kamiński. Tekst (nał) fot. Ryszard Mikołajczak

Wąbrzeźno

Brodniczanie na wąbrzeskiej wystawie pojazdów zabytkowych

Ponad 140 kierowców pojazdów zabytkowych przyjechało do Wąbrzeźna na V Wąbrzeską Wystawę Pojazdów Zabytkowych, wśród nich znaleźli się również mieszkańcy naszego powiatu. W ubiegłą niedzielę, na Placu Jana Pawła II w  Wąbrzeźnie, wąbrzeski Dom Kultury zorganizował, już po raz piąty, Wystawę Pojazdów Zabytkowych. Na bramie wjazdowej zameldowało się ponad 140 kierowców zabytkowych maszyn. Na zlocie pojawiły się samochody m.in. takie jak Citroeny 2CV, Mercedesy W  110, W123 i W124, Polonezy 1500 – popularne „borewicze”, Fiaty 125p i  126p czy też Syrenki. Nie zabrakło rów-

nież aut zza oceanu i z Wysp Brytyjskich. Mogliśmy obejrzeć Dodge’a  Chargera, Forda Mustanga, Triumph’a czy Rollse Royce’a. Nasz powiat reprezentowali strażacy z Konojad ze swoim wozem strażackim Starem A226 P z 1967 r., Jan Kowalski i Sebastian Małkowski ze swoimi Fiatami 125p oraz Michał Kropiewnicki z Polonezem 1500. Sebastian kupił Fiata wrośniętego w ziemię, odrestaurował

Strażacy z OSP Konojady przyjechali swoim Starem A226 P z 1967 r.

go a teraz cały czas coś przy nim modyfikuje. Michał swoim Polonezem jechał do chrztu, należał on do jego dziadka. A Jan Kowalski swojego fiata kupił od starszego pana w fabrycznym stanie, ma on nawet folie zabezpieczającą z tyłu na dywanikach i oryginalne nie jeżdżone koło zapasowe. Podczas trwania imprezy organizowane były konkursy zarówno dla oglądających – takie jak zmiana koła czy zmiana uszczelki pod głowicą na czas, jak i  dla właścicieli maszyn np. konkurs na najgłośniejszy klakson – którą wygrało właśnie OSP Konojady – czy idealny najazd prawym kołem na linię. W trakcie imprezy można było bezpłatnie sprawdzić stan techniczny swojego auta w PIT – STOPIE zorganizowanym przez hurtownię motoryzacyjną ProfiAuto. Najmłodsi mogli przejechać się zabytkowym ciągnikiem klubu Retro-Traktor z  Golubia-Dobrzynia oraz wykazać się umiejętnościami plastycznymi ozdabiając swoimi rysunkami maskę samochodu oraz specjalnie przygotowaną do tego Syrenkę – na której również dorośli składali swoje podpisy. Tekst i fot. (cr)

Sebastian Małkowski ze swoim Fiatem 125p

Michał Kropiewnicki przy swoim Polonezie 1500

Jan Kowalski wraz ze swoim Fiatem 125p


6

FOTORELACJA

Czwartek, 23 lipca 2015

Biesiada piwna z burzą w tle

BRODNICA W ubiegłą sobotę na stadionie OSiRu bawiły się tłumy fanów muzyki disco polo, pop-u oraz klasycznego rocka. Nie odstraszyła ich nawet burza z gradem, która powaliła parasole, zalała scenę i zniszczyła sprzęt. Koncert gwiazdy wieczoru odbył się planowo

Kasztelan w ramach swojej akcji „Biesiady Kasztelańskie” zorganizował w Brodnicy imprezę pod tą właśnie nazwą. Podczas trwania biesiady organizowano liczne konkursy dla osób pełnoletnich. Były to m.in. konkursy sprawnościowe polegające na wykonywaniu przysiadów z plecakiem pełnym piwa czy skakaniu na skakance. Osoby lubiące grillować mogły wziąć udział w konkursie w grillowaniu pod nadzorem „BBQ Kings” – mistrzów świata w grillowaniu. Konkurs polegał na przyrządzeniu karkówki oraz boczku w czasie 60 minut, potrawy następnie oceniało jury. Główną nagrodą był profesjonalny grill, a wygrała go Magda Kamińska. Podczas imprezy moż-

na było tradycyjnie dla „Biesiad Kasztelańskich”, wygrać lodówkę pełną piwa. Po jednorazowym zakupie 5 piw, uczestnik dostawał kupon, na którym musiał napisać za co kocha swoje miasto. Następnie typowano piątkę uczestników i musieli oni zatańczyć na scenie. Wygrywała osoba, która otrzymała najgłośniejsze oklaski. Swoim układem tanecznym publiczność zachwycili Sebastian Surowiecki oraz Marzena Szymańska i to właśnie oni wygrali lodówki pełne piwa. Najmłodsi natomiast mogli bawić się w wesołym miasteczku. Niestety plany organizatorów pokrzyżowała burza z gradem przechodząca około godziny 18tej przez Brodnicę. Ulewa była tak silna, że zespół The Dox musiał

zejść ze sceny, która była zalana, a osłony boczne zostały odczepione przez wiatr. Na stadionie w przeciągu kilku minut było po kostki wody. Porywy wiatru przewracały i uszkodziły parasole. Ucierpiał również sprzęt. Jednak ekipa techniczna uporała się z problemem i zaraz po osuszeniu sceny brodniczanie, którzy powrócili po nawałnicy na stadion, mogli dalej słuchać wykonawców. Podczas biesiady mogliśmy wysłuchać zespołów takich jak Exaited, Jorrgus, The Dox czy Michała Sołtana. Gwiazdą wieczoru był zespół Perfect, którego występ poprzedziła Jula. Tekst i fot. Cezary Rybarczyk

Jula podczas koncertu

Grzegorz Markowski podczas koncertu

Pierwszą lodówkę wygrał Sebastian Surowiecki

Drugą wygrała Marzena Szymańska

Konkurs grillowania wygrała Magda Kamińska

Najmłodsi mieli do dyspozycji wesołe miasteczko

Publiczność podczas koncertów na Biesiadzie Kasztelańskiej

Prowadzący Andrzej Kocięcki z dwiema Kasztelankami

Konkursy sprawnościowe cieszyły się dużym zainteresowaniem

Grad padający podczas imprezy

Wiatr był tak silny że niszczył nawet parasole


społeczeństwo    7

Czwartek, 23 lipca 2015

Niebezpieczne chwasty

GMINA OSIEK – Tyle się mówi, że barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna roślina, a u  nas we wsi rośnie i  nic nie możemy z  tym zrobić – skarżą się mieszkańcy Warpalic, gdzie chwast rośnie na terenie należącym do koła łowieckiego. Gmina bezradnie rozkłada ręce, a  mieszkańcy się boją o bezpieczeństwo

Jak na razie niebezpieczne zielsko rośnie tylko na terenie obok dawnej świetlicy OSP. Największe okazy widoczne są w głębi za betonowym ogrodzeniem Jak wygląda barszcz Sosnowskiego po ostatnich doniesieniach medialnych wiedzą już chyba wszyscy. Wiadomo też, że roślina stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi – kontakt z nią grozi poparzeniem. Tymczasem w Warpalicach te niebezpieczne chwasty rosną od wielu lat na terenie dawnej remizy strażackiej, obecnie należącej do koła

łowieckiego. – Ta roślina nie pojawiła się tam wczoraj – opowiada sołtys Warpalic Piotr Choiński. – Martwimy się, bo to jest teren prywatny, gmina nie może nic z tym zrobić. Problem w  tym, że kiedyś rosły tam pojedyncze rośliny, a  teraz jest cały zagajnik. To jest roślina inwazyjna, wkrótce rozprzestrzeni się na

inne tereny, a tego sobie nie życzymy. – Niektórzy zgłaszają fakt znalezienia barszczu do nas, ale niszczenie go nie należy do naszych kompetencji – mówi Mirosław Grafiński z  brodnickiego sanepidu. – Rozesłaliśmy np. do gmin ogólne informacje na temat zagrożenia, jakie stwarza ta roślina, ale zgłoszenia o jej obecności przekierowujemy do wydziału zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. – W  pełni potwierdzone zgłoszenie dotyczące barszczu Sosnowskiego mamy tylko jedno, z  Warpalic – potwierdza Maciej Czapiewski z wydziału zarządzania kryzysowego starostwa. – Tam nie można nic zrobić, dopóki ta roślina nie zacznie się rozprzestrzeniać i  nie stanie się dostępna dla ludzi. Pytania dotyczące obecności barszczu Sosnowskiego w  Warpalicach wysłaliśmy do Urzędu Gminy Osiek. Z   prośbą o  kontakt zwróciliśmy się również do koła łowieckiego, na którego terenie ta roślina wyrosła. Tekst i fot. (magbet)

GMINA BOBROWO   Piknik w Nieżywięciu Koło Gospodyń Wiejskich w Nieżywięciu wraz z  radą sołecką, miejscową OSP i przy współpracy urzędu gminy w  minioną sobotę zorganizowały zabawę taneczną z  grillem na placu przy Wiejskim Domu Kultury.

– Bardzo martwiliśmy się o pogodę, ale ta na szczęście nas nie zawiodła – mówi Agnieszka Dąbrowska z WDK w Nieżywięciu (magbet) fot. nadesłane

Wąbrzeźno

Muzyczne święto seniorów

W poprzednią niedzielę do Wąbrzeźna zawitali utalentowani muzycznie seniorzy z całego województwa. Wśród nich zespół „Brodniczanka”.

Brodnickie rozśpiewane seniorki

brodnica   Policja na półkoloniach W piątek Agnieszka Łukaszewska, policjantka z Brodnicy, spotkała się z  dziećmi i  młodzieżą z powiatu brodnickiego, przebywającymi na półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 1 w  Brodnicy. Głównym tematem rozmowy było bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, a  także bezpieczne spędzanie czasu wolnego. Policjant-

ka przypomniała najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego zasady poruszania się po drodze rowerem, przypomniała przepisy ruchu drogowego i ostrzegała przed niebezpieczeństwami także nad wodą. Przypomniano również o podstawowym wyposażeniu jakie powinien posiadać rower. Półkoloniści aktywnie wzięli udział w  spotkaniu. Zadawali mnóstwo

pytań dotyczących nie tylko bezpieczeństwa ale i codziennej służby policjanta. Na koniec spotkania funkcjonariuszka życzyła udanych i  bezpiecznych oraz słonecznych wakacji. Podarowała słuchaczom elementy odblaskowe. (nał) fot. nadesłane

Nasz zespół pojechał do sąsiedniego miasta, by wziąć udział w XII Wąbrzeskiej Biesiadzie Seniorów. Impreza co roku przyciąga doświadczonych artystów, którzy nie konkurują ze sobą, a jedynie dzielą się często autorską twórczością. Tegoroczny przegląd, inaczej niż w  ubiegłych latach, odbył się w  parku przy Wąbrzeskim Domu Kultury. Na scenie pojawiły się zespoły m.in. z  Lubicza, Grębocina, Grudziądza i oczywiście Brodnicy. – Tegoroczna edycja odbyła się w  nieco innej, piknikowej formie – tłumaczy Gizela Pijar, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury. – Bardzo się cieszę, że co roku dołączają do nas nowe zespoły, którym mamy szansę pokazać miasto. Naszym głównym celem jest wspólna integracja środowisk senioralnych oraz przełamywanie barier, na które natrafiają starsi

ludzie. Warto pamiętać, że wiele osób wciąż ma problem z wyjściem z  domu, a  dzięki Klubom Seniora mają motywację do działania. Występ każdego zespołu nie mógł przekroczyć dziesięciu minut. W  repertuarze znalazły się zarówno dobrze znane przeboje np. „Za każdy uśmiech Twój” czy „Oczarowałaś mnie”, jak i  lokalne pieśni ludowe. Zespół „Brodniczanka” zaprezentował aż trzy utwory: Emeryci”, „Miłość jest piękna” oraz „Hej z góry, z góry”. Dla seniorów to nie koniec muzycznego sezonu. 3 października w sali widowiskowej wąbrzeskiego Domu Kultury odbędzie się kolejna edycja Przeglądu Dorobku Twórczego Seniora. Mamy nadzieję, że także z udziałem brodnickich artystów. Tekst i fot. (ToB)


8

SPOŁECZEŃSTWO

wpr.info.pl

Czwartek, 23 lipca 2015

Spotkania między regałami Piknik, którego nie było GÓRZNO Przemarszem ludzi lubiących czytać rozpoGmina Osiek

częto w Górznie święto biblioteki, które było ukoronowaniem cyklu spotkań warsztatowych w ramach projektu „Między regałami”

Szymon Szwarc, jeden z koordynatorów projektu „Czytanie jest cool, czyta nawet żul”, „Czytanie doda ci skrzydeł”, to tylko niektóre z licznych haseł, które pojawiły się na transparentach niesionych przez uczestników demonstracji, którą można było zobaczyć w miniony piątek na górznieńskim rynku. Celem przemarszu było wyrażenie poparcia dla upowszechniania czytelnictwa. By zwrócić uwagę przechodniów, grupa młodzieży biorąca udział w warsztatach robiła straszny hałas przy pomocy różnego rodzaju instrumentów wypożyczonych z miejscowego przedszkola. Po kilku okrążeniach rynku młodzi udali się do Gminnego Ośrodka Kultury. Tam przyszedł czas na wspomnienia z warsztatów, ich podsumowanie i prezentację broszury, w której ukazano niektóre prace uczestniczek zajęć. W publikacji tej po raz pierwszy użyto nowego logo górznieńskiej biblioteki, które fundacja Win–Win stworzyła jako prezent dla tej instytucji. – Dziś dzień szczególny, kończymy warsztaty „Między regałami” – mówi Szymon Szwarc, jeden z koordynatorów projektu – Tak to sobie wymyśliliśmy, żeby święto biblioteki miało charakter ponownego jej otwarcia. Jest to też sposób, by przypomnieć ludziom, że takie miejsce jak biblioteka w tym mieście jest i że może stać się ono przestrzenią dla działań twórczych. Później wszyscy przenieśli się na skwer przy rynku, gdzie na rozstawionych stolikach stworzono trzy stoiska. Na pierwszym można było narysować swoje wyobrażenie biblioteki w przyszłości, na kolejnym zrobić zakładkę do książki, na ostatnim uczestniczki projektu czytały chętnym książki, z czego najchętniej korzystały kilkuletnie maluchy. Dla wszystkich przygotowano ciasteczka, kawę i herbatę. Wieczorem, senne o tej porze centrum miasta, ożywiła muzyka zespołu „Pchełki”. Pierwsze spotkanie warsztatowe przeprowadzono 13 czerwca,

od tego czasu uczestnicy spotykali lecz nie zastanawiałam się nad jej się trzykrotnie. Grupę uczestniczek przyszłymi losami. Teraz na pewno tworzyły: Agnieszka Kwas, Natalia będę się starała, aby więcej moich Kwas, Marta Majkowska, Marta Sa- znajomych czytało książki. – Przed rozpoczęciem projekdowska, Emilia Kurowska, Wiktoria Seroczyńska, Nastia Magdziak i Ze- tu miałam trochę obaw, ale teraz lia Magdziak. W trakcie tych spo- jestem bardzo zadowolona z efektkań dziewczęta uczyły się pisania tów – mówi kierownik biblioteki tekstów dziennikarskich, np. no- Jadwiga Bieńkowska. – Problemem tek informacyjnych. Nie zabrakło przy realizacji tego typu przedsięteż trudnych tematów jak filozofia wzięć jest brak miejsca w naszej i etyka. W ostatniej części zbierano bibliotece, bo tam faktycznie jest materiały i pisano „Miejskie histo- tylko trochę przestrzeni między regałami. Cieszę się więc, że moglirie” związane z Górznem. Niewątpliwą atrakcją zajęć była śmy zrealizować projekt wspólnie Hallera 3/5 kultury. możliwość spotkania ciekawych Ksiêgarnia lu- z ośrodkiemul. Warsztaty były wynikiem dzi takich jak np. Romuald Wicza- Teresa Go³êbiewska Pokojski, Rafał Grzenia czy Paweł współpracy Fundacji Win–Win, Gminnej Tański. Z tymBiblioteki kuponem Publicznej w Górznie oraz Gminnego Ośrodka – Warsztaty bardzo przypa- rabat na podrêczniki dły mi do gustu – opowiada Mar- Kultury. Koordynatorami projektu ta Sadowska. – Najlepsi byli koor- byli: Joanna Scheoring–Wielgus, * kl. 3,5,6 Szko³yMalina Podstawowe Barcikowska, Szymon dynatorzy. Mogliśmy spróbować * kl. 2 i 3 Gimnazjum swoich sił i napisać opowiadanie, Szwarc, Jadwiga Bieńkowska oraz Magdziak. co było szczególnie fajne. do Biblio* ksi¹¿ki szkó³Krzysztof œrednich Tekst i fot. (magbet) teka zawsze była dla mnie ważna,

W sobotę fatalna aura uniemożliwiła zabawę mieszkańcom Warpalic.

Po przejściu nawałnicy przemoczeni mieszkańcy Warpalic usiłowali doprowadzić namioty do porządku

Wspólnymi siłami trzymano chyboczące się konstrukcje

Jak co roku w tej wsi sołtys i rada sołecka zorganizowali zaa tak¿e na wybrane pozosta³e pozycje w ksiêgarni bawę. Wszystko było już przygotowane: namioty rozstawione, muzykanci gotowi, ciasta na stole, kiedy przyszła nawałnica. W ciągu kilku minut zerwał się bardzo silny wiatr, lunął deszcz „że świata nie było widać”. Wszyscy rzucili się, by trzymać namioty, które mimo pomocy ludzkich rąk nie wytrzymały porywów wiatru. Mieszkańcy byli kompletnie przemoczeni, podobnie jak przygotoUczestnicy spotkania w gościnnych progach Gminnego Ośrodka wane na zabawę potrawy. Kultury Niestety, muzycy którzy mie-

li grać do tańca przestraszyli się burzy, zwinęli sprzęt i odjechali. Rozeszli się również przemoczeni mieszkańcy Warpalic. Na pobojowisku został sołtys z garstką ludzi, którzy pomagali mu pozbierać to, co nawałnica zniszczyła. – Ja ich rozumiem, bo bali się o sprzęt – mówił o muzykach sołtys Piotr Chojnicki. – Największe zmartwienie teraz mam z porwanymi namiotami, które pożyczyliśmy z urzędu gminy. Jak ja zdam taki sprzęt? – martwił się sołtys. Tekst i fot. (magbet)

Uczestniczki projektu przygotowały wiązankę piosenek promujących czytanie R E K LAMA

Z biblioteki ruszył niewielki, ale hałaśliwy pochód z transparentami


REKLAMA    9

Czwartek, 23 lipca 2015

               

012%3&4)056

-37

)20&35'*'% -0"!3B-37 <30&263

 !&C0(?)!

-,97 !*+!

 '506&3'%)0*'%

8(9:;. <"4&23! 0@"!*'!'505!)&3!

 '50!)*!=

9:;. <>4?%.3! !).&>%)7

 )26")!5!41A!)%3

-37 )6@!?

 '50

8(9:;. <"4&23! )4"! 65'%1

 !"#$%"&' %"&'!( ')'*+!, " -. %"&'/0.!

 '50301'@!+.%)

8(9:;. <56>)!*%)0+2!$% <"4&23! !).&>%)7

     

          


Czwartek, 23 lipca 2015

HITY DNIA

14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem

10:20 O mnie siê nie martw

06:40 Telezakupy 06:55 Europa to my 07:40 Innowacje dla Ciebie 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:35 Telezakupy 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 26 - serial 09:55 Dama w czarnym welonie odc. 6 - serial 11:00 Blondynka odc. 29 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Planeta Ziemia s. 2 odc. 6 - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 3 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 15:50 Wspania³e stulecie odc. 57 - serial 16:50 Europa to my 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 58 - serial 18:35 Ranczo odc. 94 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 5 - kolarstwo 20:15 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz odc. 118 - serial 21:20 Sprawa dla reportera - dokument 22:20 07 zg³oœ siê odc. 16 - serial 23:45 Kochani recydywiœci - dokument 00:40 Naszaarmia.pl 01:10 Sprawa dla reportera - dokument 02:00 G³ow¹ w mur odc. 9 - serial 02:50 Notacje odc. 725 - dokument

06:05 Lokatorzy odc. 139 - serial 06:30 Lokatorzy odc. 140 - serial 07:00 M jak mi³oœæ odc. 856 - serial 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 19 - serial 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1282 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 581 - serial 12:50 Na sygnale odc. 30 - serial 13:25 Paranienormalni Tonight odc. 6 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 20 - dokument 14:50 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 6 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1125 - serial 16:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 150 - serial 17:25 Rodzinka.pl s. 6 odc. 151 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Wakacje z Kabaretem Szczecin 2014 odc. 2 - rozrywka 21:25 Skandal odc. 9 - serial 22:15 Skandal odc. 10 - serial 23:05 Ostatni Mohikanin - film przygodowy 01:10 Prezydent - mi³oœæ w Bia³ym Domu - komedia romantyczna

07:35 Brzydula 06:30 Mêski typ s. 2 odc. 9 - talk show 07:00 Brzydula odc. 224 - serial 07:35 Brzydula odc. 225 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 27 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 407 - serial 10:10 Dr House odc. 20 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 28 - serial 13:50 Szpital odc. 170 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 408 - serial 15:50 Prawo Agaty s. 3 odc. 10 - serial 16:55 Brzydula odc. 226 - serial 17:25 Brzydula odc. 227 - serial

13:00 Policjantki i policjanci 06:00 K³amczuch odc. 25 - rozrywka 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 30 - serial 07:35 Klub przyjació³ Myszki Miki odc. 37 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 33 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 1 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 14, 15 - serial 10:00 Czarodzieje z Waverly Place odc. 24, 25 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 101 - serial 12:00 Na patrolu odc. 1, 2 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 53 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 6, 7 - rozrywka

18:00 Dr House odc. 22 - serial

17:00 Dzikie serce odc. 102 - serial

19:00 Dr House s. 2 odc. 1 - serial

18:00 Ice Road Truckers: Drogi

20:00 Interkosmos - film 22:30 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 13 - serial 23:35 Numer 23 - thriller 01:40 Sekrety magii odc. 437 - rozrywka

œmierci s. 4 odc. 4 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 54 - serial 20:00 Zgon na pogrzebie - komedia 21:50 Metamorfoza - horror 00:00 Spadkobiercy odc. 1 - rozrywka 01:00 Przerwa w nadawaniu

16:00 Rozmowy w toku 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 730 - serial 08:35 Ugotowani s. 2 odc. 14 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 5 odc. 12 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 56 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 306 - serial 12:35 Szpital odc. 202 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 790 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 791 - serial 15:00 Szko³a odc. 57 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2307 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 307 - serial 18:00 Szpital odc. 203 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2107 - serial 20:50 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 10 - rozrywka 21:50 48 godzin - komedia sensacyjna 23:50 Nastêpne 48 godzin - komedia sensacyjna 01:55 Uwaga! 02:20 Sekrety magii odc. 437 - rozrywka

19:00 20:00Fineasz Kuloodporni i Ferb 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 14, 15 - serial 07:00 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 1, 4 - serial 08:55 Nash Bridges s. 4 odc. 59 - serial 09:55 Za g³osem serca odc. 28 - serial 10:50 Sekret s. 4 odc. 236 - serial 11:45 Santa Diabla odc. 11, 12 - serial 13:45 Sezon na mi³oœæ odc. 37 - serial 16:05 Za g³osem serca odc. 29 - serial 17:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 8 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 1 - serial 19:00 Fineasz i Ferb odc. 16, 17 - serial 20:00 Blondynka w koszarach - komedia 22:00 Najlepsi z najlepszych - film sensacyjny 23:55 Motel II: Pierwsze ciêcie - horror 01:40 Zobacz to! 02:30 Dy¿ur s. 2 odc. 28 - dokument

13:45 Malanowski i Partnerzy 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 273 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 524 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 525 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 75 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 318 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 61 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 274 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 430 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 431 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 76 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 561 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 425 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 341 - serial 20:00 To tylko seks - komedia romantyczna 22:20 CSI: Kryminalne zagadki Miami s. 10 odc. 227 - serial 23:15 CSI: Kryminalne zagadki Miami s. 10 odc. 228 - serial 00:15 Kabaretowa ekstraklasa - rozrywka 01:00 Przerwa w nadawaniu

09:50 Byæ 020:05 jak Stanley Mad MenKubrick 07:05 Eurokultura odc. 42 – dokument 07:25 Noce i dnie odc. 8 – serial 08:35 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 9, 10 - dokument 09:35 Fundacja - komediodramat 11:30 Program do czytania 11:50 Muzeum Œl¹skie w Katowicach - sztuka wielu perspektyw - dokument 12:25 Studio R odc. 34 - dokument 13:05 Eurokultura odc. 42 - dokument 13:25 Brutalna si³a - dramat kryminalny 15:10 Wieczór u Abdona - film obyczajowy 16:05 Noce i dnie odc. 8 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 9, 10 - dokument 18:10 Kraj œwiata - film psychologiczny 19:35 Arytmia - film krótkometra¿owy 19:45 Lunapark - film krótkometra¿owy 20:05 Mad Men s. 7 odc. 4 - serial 21:05 Sabota¿ - thriller 23:10 Mój syn z d¿ungli - dokument 01:15 Sabota¿ - thriller

„48 godzin” (1982r.) TVN 21:50 Detektyw Jack Cates i zwolniony warunkowo wiêzieñ Reggie Hammond maj¹ dwie doby na wytropienie i unieszkodliwienie pary bandytów, którzy zbiegli z aresztu i grasuj¹ w chiñskiej dzielnicy San Francisco. Przestêpca Albert Ganz i jego indiañski partner Billy Bear musz¹ przeczekaæ weekend.

„To tylko seks” (2011r.) Polsat 20:00 Jamie to m³oda, ¿yj¹ca pe³ni¹ ¿ycia specjalistka od spraw rekrutacji. Dziêki pracy poznaje Dylana, dyrektora artystycznego z Los Angeles, i namawia go na przeprowadzkê do Nowego Jorku, gdzie mieszka. Przy okazji oboje odkrywaj¹, ¿e dogaduj¹ siê.

19:45 Kleopatra: portret 09:10 Czas honoru morderczyni 06:00 Przerwa w nadawaniu 06:45 Dziennik telewizyjny 07:30 Ocalony œwiat odc. 10 – dokument 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 24 – dokument 09:10 Czas honoru odc. 45 – serial 10:00 Snowdonia 1890 odc. 9 – dokument 10:40 Okrasa ³amie przepisy 11:20 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 3 – dokument 12:20 Zawrócony – tragikomedia 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 22 – dokument 14:30 Dzieje kultury polskiej odc. 11 – dokument 15:40 Spór o historiê odc. 70 – dokument 16:20 By³y sobie odkrycia odc. 7 – serial 16:55 Betar – dokument 18:05 Czas honoru odc. 46 – serial 19:00 Snowdonia 1890 odc. 9 – dokument 19:45 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 4 – dokument 20:35 Historia dla ciebie – pamiêæ.pl 21:00 By³o, nie minê³o – kronika zwiadowców historii odc. 96 – dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 89, 90 – dokument 22:45 Szerokie tory odc. 80 – dokument 23:15 Prywatne œledztwa odc. 10, 12 – dokument 00:20 Ocalony œwiat odc. 10 – dokument 01:05 Dni chwa³y – dramat wojenny

06:00 Po stronie prawdy 07:00 Sanktuarium Dobrej Matki Marsylczyków de la Garde 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Jay Jay Odrzutowiec 09:00 Na zdrowie 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Bioetyczny detektyw 09:50 Budowa œwi¹tyni w Narodowym Sanktuarium Matki Bo¿ej w miejscowoœci Subukia w Kenii 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Ocaliæ od zapomnienia 11:35 Góry bez ludzi nic nie znacz¹ 11:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Po stronie prawdy 13:20 Ch³opcy z Namugongo 14:00 Niebieska jab³oñ 15:30 Salezjañskie lato 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 16:35 Z pamiêtnika podró¿nika 17:05 B³. ks. Jakub Alberione – prorok mediów masowych 17:30 Reporta¿ dnia 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Królewna Œnie¿ka 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Prawdziwie spad³a z nieba 23:00 Sanktuarium Dobrej Matki Marsylczyków de la Garde 00:00 Œwiat w obrazach


Pi¹tek, 24 lipca 2015

09:55 Ptaki ciernistych krzewów

16:50 Rodzinka.pl

06:35 Telezakupy 06:55 Europa to my 07:35 Czas dla Ciebie. ¯yj aktywnie 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Polityka przy kawie 08:40 Telezakupy 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 27 - serial 09:55 Ptaki ciernistych krzewów odc. 7- serial 11:00 Blondynka odc. 30 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:15 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Baribale z lasów pó³nocy - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 4 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:15 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 15:45 Wspania³e stulecie odc. 59 - serial 16:50 Europa to my 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 60 - serial 18:35 Ranczo odc. 95 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 6 - kolarstwo 20:10 Pogoda 20:25 Afryka - za g³osem serca odc. 2- serial 21:30 Eska Music Awards 2014 - rozrywka 23:20 G³ow¹ w mur odc. 9 - serial 00:05 Szpital Vista Mar - dramat obyczajowy 01:35 Œlady zbrodni - thriller

06:05 Lokatorzy odc. 139 - serial 06:30 Lokatorzy odc. 140 - serial 07:00 M jak mi³oœæ odc. 856 - serial 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 19 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1282 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 581 - serial 12:45 Na sygnale odc. 30 - serial 13:25 Hity kabaretu odc. 10 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 21 - dokument 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 20 - serial 15:55 M jak mi³oœæ odc. 1126 - serial 16:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 152 - serial 17:25 Rodzinka.pl s. 6 odc. 153 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 3 - rozrywka 21:15 Rodzinka.pl s. 6 odc. 140 - serial 21:45 Rodzinka.pl odc. 141 - serial 22:25 Grimm s. 1 odc. 7 - serial 23:15 Grimm s. 1 odc. 8 - serial 00:10 W³adcy ognia - film sensacyjny 02:00 Skandal odc. 9 - serial 02:45 Program rozrywkowy - rozrywka

08:35 Ugotowani 06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 730 - serial 08:35 Ugotowani s. 2 odc. 14 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 5 odc. 12 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 56 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 306 - serial 12:35 Szpital odc. 202 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 790 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 791 - serial 15:00 Szko³a odc. 57 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2307 - talk show 17:00 Ukryta prawda odc. 307 - serial 18:00 Szpital odc. 203 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Harry Potter i wiêzieñ Azkabanu - film przygodowy 22:35 Czerwona planeta - film 00:55 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 1 - talk show 01:55 Uwaga! 02:10 Sekrety magii odc. 438 - rozrywka

21:55 Conan barbarzyñca

18:00 Dr House

07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 273 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 524 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 525 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 75 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 318 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 61 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 274 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 430 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 431 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 76 - serial 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:20 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 561 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 425 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 341 - serial 20:05 Ma³olaty na obozie - komedia 21:55 Conan barbarzyñca - film fantastyczny 00:40 Belfer II - dramat kryminalny 02:35 Tajemnice losu

06:30 Mêski typ s. 2 odc. 9 - talk show

06:00 Czysta chata odc. 1 - rozrywka

07:00 Brzydula odc. 224 - serial 07:35 Brzydula odc. 225 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 27 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 407 - serial 10:10 Dr House odc. 20 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 28 - serial 13:50 Szpital odc. 170 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 408 - serial 15:50 Prawo Agaty s. 3 odc. 10 - serial

07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 31 - serial 07:35 Klub przyjació³ Myszki Miki odc. 38 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 34 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 2 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 15, 16 - serial 10:00 Czarodzieje z Waverly Place odc. 26, 27 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 102 - serial 12:00 Pamiêtniki z wakacji odc. 35 - serial

16:55 Brzydula odc. 226 - serial

13:00 Policjantki i policjanci odc. 54 - serial

17:25 Brzydula odc. 227 - serial

14:00 STOP Drogówka

18:00 Dr House odc. 22 - serial 19:00 Wielka ucieczka odc. 1 - film wojenny 21:05 Wielka ucieczka odc. 2 - film wojenny 22:45 Quigley na antypodach - western 01:15 Skazany na œmieræ s. 2 odc. 13 - serial 02:15 Wybrani s. 2 odc. 20 - serial

15:00 Dom nie do poznania odc. 8, 9 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 103 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 5 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 55 - serial 20:00 Eryk wiking - komedia 22:00 Zamiana - komedia kryminalna 00:20 Swatka z krainy fantazji - film erotyczny 02:00 STOP Drogówka

HITY DNIA

19:00 11:50Fineasz Santa Diabla i Ferb 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 15, 16

„Ma³olaty na obozie” (2007r.) Polsat 20:05 Opieka nad grup¹ niesfornych dzieciaków z letniego obozu to dla Charliego Hintona i Phila Ryersona nie lada wyzwanie, któremu, mimo najszczerszych chêci, nie s¹ w stanie sprostaæ. Brak doœwiadczenia daje o sobie znaæ na ka¿dym kroku.

- serial 07:00 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 2, 5 - serial 08:55 Nash Bridges s. 4 odc. 60 - serial 09:55 Za g³osem serca odc. 29 - serial 10:50 Sekret s. 4 odc. 237 - serial 11:50 Santa Diabla odc. 12, 13 - serial 13:45 Sezon na mi³oœæ odc. 38 - serial 16:05 Za g³osem serca odc. 30 - serial 17:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 9 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 2 - serial 19:00 Fineasz i Ferb odc. 17, 18 - serial

„Eryk wiking” (1989r.) TV 4 20:00 Akcja siêga odleg³ych czasów wikingów. Œwiat jest pogr¹¿ony w mroku, panuje bezprawie, szerz¹ siê grabie¿e, gwa³ty i krwawe walki. Podczas zbójeckiej zabawy Eryk nieumyœlnie zabija ukochan¹. Przygnêbiony jej œmierci¹ pragnie przywróciæ pokój na œwiecie.

20:00 Draka w Bronksie - film sensacyjny 21:55 Ninja - film sensacyjny 23:45 Dzieñ ¿ywych trupów - horror 01:20 Zobacz to! 02:00 JRG w akcji odc. 7 - rozrywka 02:30 Dy¿ur s. 3 odc. 30 - dokument

09:2518:20 Portret Skarga podwójny 07:15 Noce i dnie odc. 9 - serial 08:20 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 11, 12 - dokument 09:25 Portret podwójny - film obyczajowy 11:30 To nie tak 12:05 Libera - przewodnik po sztuce odc. 30 - kultura 12:20 Prawda, dobro i piêkno - film o Bohdanie Porêbie - dokument 13:10 Porwana - film krótkometra¿owy 13:40 Kostucha - dramat kryminalny 15:20 Tamañ - nowele filmowe 16:05 Noce i dnie odc. 9 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 11, 12 - dokument 18:15 Ca³a zima bez ognia - dramat psychologiczny 20:05 Mad Men s. 7 odc. 5 - serial 21:00 Informacje kulturalne 21:20 Grobowiec œwietlików - film animowany 23:00 Zarz¹dca Sansho - dramat obyczajowy 01:15 Informacje kulturalne 01:40 Mad Men s. 7 odc. 5 - serial 02:35 Weather Report: Live At Montreux

09:00 13:05Czas Rokhonoru 1863 06:05 Przerwa w nadawaniu 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Podró¿nik 07:55 Gin¹ce cywilizacje odc. 25 – dokument 09:00 Czas honoru odc. 46 – serial 09:55 Powrót do przesz³oœci odc. 1 – dokument 10:35 Okrasa ³amie przepisy 11:15 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 4 – dokument 12:10 Tajemnice pocz¹tków Polski odc. 4 – dokument 13:05 Rok 1863 – dokument 14:15 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 88 – dokument 14:40 Po co nam to by³o? odc. 1 – rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 82 – dokument 16:25 By³y sobie odkrycia odc. 8 – serial 17:00 Po ca³ym ciele – dokument 18:05 Czas honoru odc. 47 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 1 – dokument 19:45 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 5 – dokument 20:35 Historia dla ciebie – pamiêæ.pl 21:00 By³o, nie minê³o – kronika zwiadowców historii odc. 97 – dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 115, 65 – dokument 22:40 Ostatni Mohikanin – film przygodowy 00:40 Szalona mi³oœæ – Rosjanie i Putin – dokument 01:40 Oblicza Afryki odc. 1 – dokument

06:00 Król Dawid 06:50 Wystarczy byœ by³ 07:25 Z Benedyktem XVI rok, po roku 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia – rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Królewna Œnie¿ka 09:10 Z wêdk¹ nad wodê w Polskê i œwiat 09:35 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:45 Duc in altum 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:25 Ocaliæ od zapomnienia 11:35 Filmowe ¿yciorysy 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Samuraj Chrystusa 13:40 Jan Pawe³ II (1978-2005) 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Prawdziwie spad³a z nieba 15:00 Modlitwa w Godzinie Mi³osierdzia z Koronk¹ do Bo¿ego Mi³osierdzia 15:20 Mocni w wierze 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Siódmy sakrament 16:35 Petra - tajemnicze miasto 17:00 Na tropie 17:30 Reporta¿ dnia 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Westerplatte m³odych 18:55 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:00 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 19:30 Przygody Monster Trucków 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Ocaliæ od zapomnienia 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Król Dawid 22:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ


Sobota, 25 lipca 2015

HITY DNIA

„Zagatki sfinksa” (2008r.) TV 4 17:00 Dwóch badaczy odkrywa w Gizie tajemniczy labirynt podziemnych korytarzy. Podczas jego otwarcia budzi siê Sfinks, stra¿nik staro¿ytnych sekretów. Posiadaj¹ca potê¿ne moce bestia za wszelk¹ cenê chce zabiæ wszystkich cz³onków ekipy badawczej.

„Wujaszek Buck” (1989r.) TV Puls 15:50 Buck Russell jest starym kawalerem. Nikt przy zdrowych zmys³ach nie powierzy³by mu pilnowania domu i trójki dzieci. Ktoœ, kto myli pralkê z mikrofalówk¹, a gdy zepsuje siê zmywarka do naczyñ, kupuje now¹ zastawê, odbiega nieco od wizerunku wymarzonej gosposi.

23:10 Handel 07:00 Mango - Telezakupy 09:05 Bananowy doktor s. 4 odc. 14 - serial 10:05 Kamufla¿ s. 2 odc. 16 - serial 11:05 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 8 - dokument 12:05 Prawo Agaty s. 3 odc. 7 - serial 13:10 Prawo Agaty s. 3 odc. 8 - serial 14:15 Czarny rumak powraca - film przygodowy 16:25 Nieugiêty Luke - dramat obyczajowy 19:00 Nowi miastowi - komedia 21:00 Przywódca - komedia 23:10 Handel - film sensacyjny 01:40 Alcatraz odc. 9 - serial 02:40 Sekrety magii odc. 439 - rozrywka

09:30 Chichot losu

07:05 M jak mi³oœæ

22:20 Dziewczyny z wy¿szych sfer

12:30 BezsennoϾ w Seattle

06:05 Klan odc. 2739 - serial 06:30 Ekspres mi³osierdzia odc. 18 - dokument 07:00 Pe³nosprawni - magazyn 07:20 Las bli¿ej nas 07:45 Odnawialne Ÿród³a energii 08:05 Rok w ogrodzie 08:30 Naszaarmia.pl 09:00 Innowacje dla Ciebie 09:25 Chichot losu odc. 7 - serial 10:25 Przystañ odc. 6 - serial 11:20 Volare - historia Domenico Modugno odc. 2 - serial 12:25 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 13:05 Ba³tycki Festiwal Piosenki - Karlshamn 2015 14:05 Tajemnice ptaków odc. 4 - dokument 14:45 Pó³noc - Po³udnie odc. 10 - serial 15:45 Downton Abbey s. 2 odc. 2 - serial 16:50 Ameykañski sen 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Transmisja - pi³ka no¿na 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa 20:09 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 7 - kolarstwo 20:15 Pogoda 20:25 Znamiê - thriller psychologiczny 22:20 Œlady zbrodni - thriller 00:00 Zemsta odc. 11 - serial 00:45 Zemsta odc. 12 - serial 01:40 Downton Abbey s. 2 odc. 2 - serial 02:45 Do bia³ego rana odc. 13 - serial

06:05 Prawo natury odc. 4 - dokument 07:05 M jak mi³oœæ odc. 1140 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 WOK - wszystko o kulturze 10:30 Dom odc. 6 - serial 12:20 Czarne chmury odc. 6 - serial 13:25 Misja natura odc. 7 - dokument 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl s. 6 odc. 140 - serial 15:05 Kabaretowe hity 2014 roku odc. 5 - rozrywka 15:45 S³owo na niedzielê 16:00 Beethoven VI: Wielka ucieczka - film przygodowy 17:45 WOK - wszystko o kulturze 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:55 Postaw na milion - kulisy - dokument 19:05 Postaw na milion - rozrywka 20:05 XXI Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2015 odc. 1 - rozrywka 21:10 XXI Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2015 odc. 2 - rozrywka 22:15 XXI Festiwal Kabaretu w Koszalinie 2015 odc. 3 - rozrywka 23:15 Nienarodzony - horror 00:55 Ky-Mani Marley Tribute to Bob Marley 02:05 Pod przysiêg¹ - film sensacyjny

07:55 Top wings s. 3 odc. 5 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 08:00 JeŸdŸcy smoków odc. 8 - serial 08:30 Scooby-Doo: Wielka draka wilko³aka - film animowany 10:05 Ewa gotuje 10:40 Ma³olaty na obozie - komedia 12:30 Bezsennoœæ w Seattle - komedia romantyczna 14:40 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 3 odc. 120 - serial 15:40 Trudne sprawy s. 9 odc. 510 - serial 16:40 Dlaczego ja? odc. 617 - serial 17:40 Nasz nowy dom odc. 29 - rozrywka 18:40 Mistrz zakupów odc. 8 - rozrywka 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 343 - serial 20:00 Bezczelnie m³odzi - program Kabaretu M³odych Panów na bis odc. 1- rozrywka 21:30 Bezczelnie m³odzi - program Kabaretu M³odych Panów na bis odc. 2 - rozrywka 22:05 Legionista - film sensacyjny 00:10 Pakt milczenia - horror 02:25 Tajemnice losu

01:00 Napiêtnowane miasto 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 37 - serial 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 32 - serial 07:35 Klub przyjació³ Myszki Miki odc. 39 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 35 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 3 - serial 09:00 Garfield Show - serial 09:15 Kung Pow - Wejœcie Wybrañca - komedia sensacyjna 10:55 Policjantki i policjanci odc. 51, 52, 53 - serial 13:55 STOP Drogówka 14:55 Japoñskie wilki - film sensacyjny 17:00 Zagadki sfinksa - film sf 19:00 Galileo 20:00 Policjantki i policjanci odc. 54, 55 - serial 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 49 - serial 23:00 Mroczne miasto - film obyczajowy 01:00 Napiêtnowane miasto - thriller

06:00 Dy¿ur 06:00 Dy¿ur s. 2 odc. 18, 19 - dokument 07:00 Taki jest œwiat 07:50 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 72-76 - dokument 10:30 Walka o baga¿ s. 2 odc. 7, 8 - dokument 11:35 Najpiêkniejsze baœnie braci Grimm - film fantastyczny 12:50 Legenda - film fantastyczny 14:50 Wujaszek Buck - komedia 16:55 Czarodziej Kazaam - komedia 19:00 Fineasz i Ferb odc. 18, 19 - serial 20:00 Snajper - ostatnie zlecenie - thriller 21:50 Podpalaczka 2 - thriller 01:30 W szponach strachu - horror

08:30 Dzieñ dobry wakacje 11:00 Na Wspólnej odc. 2104 - serial 11:25 Na Wspólnej odc. 2105 - serial 11:50 Na Wspólnej odc. 2106 - serial 12:10 Na Wspólnej odc. 2107 - serial 12:50 Mali giganci odc. 7 - rozrywka 14:45 ¯ony Hollywood odc. 7 - dokument 15:55 Project Runway s. 2 odc. 8 - rozrywka 17:00 Ugotowani s. 8 odc. 2 - rozrywka 18:00 Kuchenne rewolucje s. 10 odc. 10 - rozrywka 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Francuski poca³unek - komedia romantyczna 22:20 Dziewczyny z wy¿szych sfer - komedia 00:30 Morderczy przyjaciel - horror 02:10 Uwaga! 02:25 Sekrety magii odc. 439 - rozrywka

16:45 Iluminacja

21:30 ¯egnajcie, towarzysze

04:15 Cz³owiek wózków - dramat psychologiczny 07:05 Informacje kulturalne 07:30 Per³y i dukaty odc. 1, 2 - serial 08:30 Design odc. 19 - dokument 09:10 Struktura kryszta³u - film obyczajowy 10:40 Nasza ulica - film krótkometra¿owy 11:30 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:00 Informacje kulturalne 12:25 Cz³owiek na linie - dokument 14:05 Gdzie jesteœ, Luizo - film obyczajowy 14:50 Koncert ¿yczeñ - Kalina Jêdrusik - rozmowa 15:00 Bo we mnie jest seks - piosenki Kaliny Jêdrusik 15:50 Koncert ¿yczeñ - Kalina Jêdrusik - rozmowa 16:05 Dolny Œl¹sk. Do zobaczenia odc. 12 - dokument 16:45 Iluminacja - film psychologiczny 18:20 Gdzie jesteœ, Luizo - film obyczajowy 19:00 Klasyczne albumy rocka odc. 32 - dokument 20:05 Amadeusz - dramat historyczny 23:10 Ogród Luizy - film obyczajowy 01:10 Rolling Stones - "Some Girls" Live in Texas 02:45 Jestem twój - dramat psychologiczny

06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Zaproszenie odc. 119 – przyroda i podró¿e 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 3 – dokument 09:05 Czas honoru odc. 47 – serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 2 – dokument 10:40 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 5 – dokument 11:35 Zapomniany pionier – dokument 12:05 Widziane na Ziemi odc. 14 – dokument 13:10 Z natur¹ na co dzieñ 14:15 Szerokie tory odc. 117 – dokument 14:45 Wielka gra – rozrywka 15:50 Spór o historiê odc. 85 – dokument 16:30 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 28 – dokument 17:00 Pocz¹tki pañstwa polskiego – dokument 17:30 Cafe Historia 18:00 Czas honoru odc. 48 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 2 – dokument 19:40 Dzieci klasztorów – dokument 20:40 Jestem Rita Kossobudzka – dokument 21:10 Ko³o historii – dokument 21:40 ¯egnajcie, towarzysze odc. 4 – dokument 22:45 Encyklopedia II wojny œwiatowej – dokument 23:20 Dzwony wojny odc. 4 – serial 00:10 Snowdonia 1890 odc. 2 – dokument 00:45 Ex libris 01:00 Oblicza Afryki odc. 2 – dokument 02:45 Arkady Fiedler – cz³owiek bez paszportu – dokument

06:50 Budapeszt 07:20 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 07:25 Powrót do Domu Ojca 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Westerplatte m³odych 08:55 S³owo ¿ycia – rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:00 Miasteczko Œwiêtej Rodziny – Cotignac 10:00 Informacje dnia 10:15 Ocaliæ od zapomnienia 10:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:35 Polski punkt widzenia 11:00 Kropelka radoœci 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Warto zauwa¿yæ… w mijaj¹cym tygodniu 12:50 Na tropie 13:20 Siódmy sakrament 13:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Król Dawid 14:45 Budapeszt 15:15 Elvis 15:30 Powrót do Domu Ojca 16:00 Informacje dnia 16:10 Kapucyni w Rosji 16:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:00 Z Parlamentu Europejskiego 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 19:30 Spotkanie z Magd¹ Buczek 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Listy do Pana Boga 23:50 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 00:00 Œwiat w obrazach


Niedziela, 26 lipca 2015

06:05 Klan

14:00 Familiada

06:05 Klan odc. 2740 - serial 06:30 My, wy, oni 07:00 Msza œw. z Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia w Krakowie £agiewnikach - info 08:00 Tydzieñ 08:35 Pawe³ z Tarsu - pojednanie œwiatów odc. 6 - dokument 09:10 Ziarno odc. 527 - dla m³odzie¿y 09:45 Piêkniejsza Polska w Unii Europejskiej odc. 33 - dokument 10:15 Alternatywy 4 odc. 6 - serial 11:30 Dwa ko³a, jedna pasja odc. 4 - magazyn 11:50 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:00 Anio³ Pañski - info 12:10 Miêdzy ziemi¹ a niebem 12:55 Opole 2015 13:50 Pingwiny w ukrytej kamerze odc. 3 - dokument 14:55 Korzenie odc. 6 - serial 15:55 Afryka - za g³osem serca odc. 2 - serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ptaki ciernistych krzewów odc. 7 - serial 18:30 Rolnik szuka ¿ony odc. 6 - rozrywka 19:20 Wiadomoœci naukowe 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 8 - kolarstwo 20:09 25. Bieg Powstania Warszawskiego 20:10 Pogoda 20:25 Sisi - film kostiumowy 22:15 M³odzi gniewni - dramat obyczajowy 00:00 Do bia³ego rana odc. 13 - serial 00:25 Do bia³ego rana odc. 14 - serial 00:50 Dekalog - film psychologiczny 02:00 Zmowa - film kryminalny

06:05 Ostoja 06:40 M jak mi³oœæ odc. 1141 - serial 07:40 Stawiam na Tolka Banana odc. 6 - serial 08:25 Beethoven VI: Wielka ucieczka - film przygodowy 10:05 WOK - wszystko o kulturze 10:20 Kamczatka. ¯ycie w cieniu wulkanów. - dokument 11:10 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 3 - dokument 11:40 Mak³owicz w podró¿y 12:20 Siódma kompania w blasku ksiê¿yca - komedia 14:00 Familiada - rozrywka 14:35 Rodzinka.pl odc. 141 - serial 15:15 Lataj¹cy Klub II, czyli wieczór kabaretowy odc. 3 - rozrywka 16:25 Na dobre i na z³e odc. 598 - serial 17:20 Na sygnale odc. 58 - serial 17:45 WOK - wszystko o kulturze 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 ¯eglarskie pojedynki - Energa Sopot Match Race odc. 12 - ¿eglarstwo 18:40 Pogoda 18:55 Hity kabaretu odc. 10 - rozrywka 20:05 Lato Zet i Dwójki 2015 21:10 Lato Zet i Dwójki 2015 22:20 Paranienormalni Tonight odc. 9 - rozrywka 23:15 Adam Ba³dych i Yaron Herman 00:10 Nienarodzony - horror 01:45 WOK - wszystko o kulturze 02:15 Czas honoru odc. 50 - serial

11:00 Co za tydzieñ

07:45 JeŸdŸcy smoków

07:55 Maja w ogrodzie

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News

08:25 Akademia ogrodnika

07:45 JeŸdŸcy smoków odc. 9 - serial

08:30 Dzieñ dobry wakacje

08:15 Scooby Doo na wyspie zombie

11:00 Co za tydzieñ 11:30 Piekielny hotel odc. 9 - rozrywka 12:25 Odlotowy ogród

- film animowany 09:40 Mistrz zakupów odc. 8 - rozrywka 09:50 Zakochany wilczek

12:55 Nie rób scen odc. 5 - serial

- film animowany

13:25 Nie rób scen odc. 6 - serial

11:40 Vice versa - komedia

14:00 Nancy Drew i tajemnice Hollywood - komedia kryminalna 16:05 Harry Potter i wiêzieñ Azkabanu - film przygodowy 19:00 Fakty 19:25 Sport

13:45 2001: Odyseja komiczna - komedia 15:45 Twoja twarz brzmi znajomo odc. 16 - rozrywka 17:45 Nasz nowy dom odc. 30 - rozrywka

19:30 Kroniki Mêskiego Grania 2015

18:50 Wydarzenia

19:35 Pogoda

19:20 Sport

19:45 Uwaga!

19:25 Pogoda

20:00 Zap³ata - thriller

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich

22:25 ¯ona terrorysty - dramat obyczajowy

odc. 344 - serial 20:00 Seksmisja - komedia

00:25 Partnerki s. 3 odc. 8 - serial

22:35 Koœci s. 10 odc. 203 - serial

01:25 Uwaga!

23:35 Koœci s. 10 odc. 204 - serial

01:40 Sekrety magii odc. 440

00:35 Zdrady odc. 19 - serial

- rozrywka

01:35 Magazyn sportowy - magazyn

12:10 Prawo Agaty 06:35 Mêski typ odc. 2 - talk show 07:05 Mango Telezakupy 09:10 Kamufla¿ s. 3 odc. 1 - serial 10:10 Gwiazdy wierz¹ w duchy s. 2 odc. 9 - dokument 11:10 Idiota za granic¹ s. 2 odc. 8 - dokument 12:10 Prawo Agaty s. 3 odc. 9 - serial 13:15 Prawo Agaty s. 3 odc. 10 - serial 14:15 Prawo Agaty s. 3 odc. 11 - serial 15:20 Przeminê³o z wiatrem odc. 1 - melodramat 17:30 Interkosmos - film 20:00 Cobra - film sensacyjny 21:55 Tajemnice Laury odc. 21 - serial 22:55 Listy z Iwo Jimy - dramat wojenny 01:55 Sekrety magii odc. 440 - rozrywka

06:00 Stra¿nik Teksasu 06:00 Stra¿nik Teksasu odc. 37 - serial 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 32 - serial 07:35 Klub przyjació³ Myszki Miki odc. 39 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 35 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 3 - serial 09:00 Garfield Show - serial 09:15 Kung Pow - Wejœcie Wybrañca - komedia sensacyjna 10:55 Policjantki i policjanci odc. 51, 52, 53 - serial 13:55 STOP Drogówka 14:55 Japoñskie wilki - film sensacyjny 17:00 Zagadki sfinksa - film sf 19:00 Galileo 20:00 Policjantki i policjanci odc. 54, 55 - serial 22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami odc. 49 - serial 23:00 Mroczne miasto - film obyczajowy 01:00 Napiêtnowane miasto - thriller

HITY DNIA

12:40 Tom i Jerry: 06:20 Twój Robin Puls Hood i jego ksiê¿na Mysz 06:20 Twój Puls 08:00 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 74-78 - dokument 10:00 Aukcja w ciemno s. 3 odc. 2, 3 - dokument 11:00 £owcy okazji s. 3 odc. 21, 22 - dokument 12:00 Tom i Jerry i Sherlock Holmes - film animowany 13:00 Wujaszek Buck - komedia 15:25 Blondynka w koszarach - komedia 17:25 Pierœcieñ Nibelungów odc. 1 - film fantastyczny 20:00 Atak na posterunek - film sensacyjny 22:10 Joy Ride - thriller 00:15 Autostrada grozy - film sensacyjny 01:55 Zobacz to! 02:50 Krêcimy z gwiazdami s. 3 odc. 8 - rozrywka

09:1018:10 Afrykañska Jasminum królowa

14:30 09:10Hydrozagadka Czas honoru

07:05 Informacje kulturalne 07:25 Per³y i dukaty odc. 3 - serial 08:05 Hugh Laurie: Copper Bottom Blues - dokument 09:10 Afrykañska królowa - film przygodowy 11:10 Czeœæ, kapitanie! - film sensacyjny 12:15 Informacje kulturalne 12:35 Design odc. 19 - dokument 13:20 ¯ona doskona³a - komedia 15:10 W domu - film obyczajowy 16:05 Jose Carreras - Pieœni z ró¿nych stron œwiata 17:15 Studio Kultura - Niedziela z... 18:15 Wszystko na sprzeda¿ dramat obyczajowy 20:05 Pok³osie - thriller 22:05 Studio Kultura 22:10 Nigdy nie zapomnij k³amaæ - dokument 23:15 Arytmia - film krótkometra¿owy 23:25 Lunapark - film krótkometra¿owy 23:40 Wyœnione mi³oœci - dramat obyczajowy 01:25 Bóg zap³aæ - film krótkometra¿owy 01:40 Zadymka 2013 - Gretchen Parlato 02:55 Czas Cyganów - dramat obyczajowy

06:50 Dziennik telewizyjny 07:25 Z natur¹ na co dzieñ 08:05 Trwajcie mocni w wierze – dokument 09:10 Czas honoru odc. 48 – serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 3 – dokument 10:40 Dzieci klasztorów – dokument 11:40 Jestem Rita Kossobudzka – dokument 12:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 70 – dokument 12:30 Muzeum polskiej piosenki odc. 11 – rozrywka 12:45 Miêdzy œwiatami – dokument 13:50 Szerokie tory odc. 119 – dokument 14:30 Moja historia – 20 lat póŸniej – dramat obyczajowy 15:55 Ju¿ nadszed³ czas – opowieœæ o Ludwiku Zamenhofie – dokument 16:30 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 44 – dokument 16:55 Waterloo – dokument 17:35 Ex libris 18:00 Czas honoru odc. 49 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 3 – dokument 19:40 Inny œwiat – dokument 21:30 Kleeberg odszed³... kleberczycy zostali – dokument 22:40 Encyklopedia II wojny œwiatowej odc. 45 – dokument 23:20 Spis cudzo³o¿nic – komedia 00:40 Snowdonia 1890 odc. 3 – dokument 01:20 Milady – film obyczajowy

06:10 Kiedy dorosnê 07:35 Pokonaæ tsunami 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 S³owo ¿ycia – rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:05 Polski punkt widzenia 08:30 Z Parlamentu Europejskiego 09:00 Spotkanie z Magd¹ Buczek 09:15 Przegl¹d tygodnika rodzin katolickich "ród³o" 09:20 Przegl¹d katolickiego tygodnika "Niedziela" 09:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 09:30 Msza Œwiêta z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 10:30 Kiedy dorosnê 12:00 Anio³ Pañski z Ojcem Œwiêtym Franciszkiem 12:20 Wieœ – to te¿ Polska 13:30 Sól ziemi 14:30 Bonhoeffer, s³uga bo¿y 16:00 Informacje dnia 16:10 Koncert ¿yczeñ 17:00 Nasz Max i jego przygoda z Bibli¹ 17:30 Reporta¿ dnia 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Retrospekcja 19:30 Lataj¹cy dom 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Vatican Magazine 22:10 Jak my to widzimy 22:40 Historia królowej Estery 23:35 Pokonaæ tsunami 00:00 Œwiat w obrazach

„Sisi” (2009r.) TVP 1 20:25 Córka Franciszka i El¿biety zapada na zapalenie p³uc. Lekarzowi nie udaje siê uratowaæ ma³ej Zofii. Sisi ciê¿ko znosi stratê dziecka. Franciszek zaprasza Napoleona III do Wiednia. Cesarz Francuzów jest zauroczony Sisi, ale ona nie ufa Napoleonowi.

„Interkosmos” (1987r.) TVN 7 17:30 Po zawodzie mi³osnym Tuck bierze udzia³ w eksperymencie miniaturyzacji dokonywanym przez doktora Ozziego Wexlera. Zostaje zmniejszony wraz ze specjalnym pojazdem s³u¿¹cym do poruszania siê wewn¹trz organizmu królika doœwiadczalnego.


Poniedzia³ek, 27 lipca 2015

HITY DNIA

13:55 ¯ycie nad rozlewiskiem 06:20 Klan odc. 2741 - serial 06:50 Sprawa dla reportera - dokument 07:40 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:20 Telezakupy 09:05 Egzamin z ¿ycia odc. 28 - serial 10:00 Pó³noc - Po³udnie odc. 10 - serial 11:05 Blondynka odc. 31 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:50 Pingwiny w ukrytej kamerze odc. 3 - dokument 13:55 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 5 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Teo-ria smaku Teo Vafidisa 15:50 Wspania³e stulecie odc. 61 - serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Wspania³e stulecie odc. 62 - serial 18:30 Ranczo odc. 96 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 9 - kolarstwo 20:10 Pogoda 20:25 Angelika i su³tan - film przygodowy 22:10 Sisi - film kostiumowy 00:00 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym odc. 19 - dokument 00:35 Boisko bezdomnych - film obyczajowy 02:35 Notacje odc. 491 - dokument 02:50 Kameleon odc. 3 - serial

08:10 S¹d rodzinny 06:30 Mêski typ odc. 3 - talk show 07:00 Brzydula odc. 228 - serial 07:35 Brzydula odc. 229 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 29 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 409 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 2 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 30 - serial 13:50 Szpital odc. 172 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 410 - serial 15:50 Prawo Agaty s. 3 odc. 12 - serial 16:55 Brzydula odc. 230 - serial 17:25 Brzydula odc. 231 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 3 - serial 19:00 Dr House s. 2 odc. 4 - serial 20:00 Pu³apka - thriller 21:55 Wybrani s. 2 odc. 21 - serial 22:55 Handel - film sensacyjny 01:30 Sekrety magii odc. 441 - rozrywka

08:00 Pytanie na œniadanie

19:50 Uwaga!

19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich

06:00 Lokatorzy odc. 141 - serial 06:30 Coœ dla Ciebie 07:00 M jak mi³oœæ odc. 858 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 8 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1284 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 583 - serial 12:45 Na sygnale odc. 32 - serial 13:25 Lato Zet i Dwójki 2015 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 22 - dokument 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 8 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1127 - serial 16:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 154 - serial 17:20 Rodzinka.pl s. 6 odc. 155 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 P³ocka Noc Kabaretowa 2011 odc. 1 - rozrywka 21:25 Odzyskaæ Haley - thriller 23:05 Saudyjska wiosna - dokument 00:10 Dr House s. 8 odc. 168 - serial 00:55 Dr House s. 8 odc. 169 - serial 01:50 Odzyskaæ Haley - thriller

06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 732 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 1 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 5 odc. 14 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 58 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 308 - serial 12:35 Szpital odc. 204 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 794 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 795 - serial 15:00 Szko³a odc. 59 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2276 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 309 - serial 18:00 Szpital odc. 205 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2108 - serial 20:50 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 851 - serial 21:30 Sekrety lekarzy odc. 8 - rozrywka 22:30 Ostre ciêcie 23:15 Usterka s. 3 odc. 9 - serial 23:50 Revolution odc. 4 - serial 00:50 Kamufla¿ s. 3 odc. 10 - serial 01:50 Co za tydzieñ 02:20 Uwaga! 02:45 Sekrety magii odc. 441 - rozrywka

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 275 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 528 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 529 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 77 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 320 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 63 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 276 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 434 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 435 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 78 - serial 15:50 Wydarzenia 16:05 Pogoda 16:10 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 427 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 345 - serial 20:05 Ghost Rider - film sensacyjny 22:25 S.W.A.T.: Miasto w ogniu - film sensacyjny 00:10 The Social Network - dramat obyczajowy 02:45 Tajemnice losu

12:00 Na patrolu

17:00 Kobra 08:55 Nash – oddzia³ Bridges specjalny

06:00 Czysta chata odc. 2 - rozrywka 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 34 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 2 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 37 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 5 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 16 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 17 - serial 10:00 Czarodzieje z Waverly Place odc. 28 - serial 10:30 Czarodzieje z Waverly Place odc. 29 - serial 11:00 Dzikie serce odc. 103 - serial 12:00 Na patrolu odc. 3 - serial 12:30 Na patrolu odc. 4 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 55 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 10 - rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 11 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 104 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 6 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 56 - serial 20:00 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 8 - dokument 20:30 Œmieræ na 1000 sposobów odc. 1 - dokument 21:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 5 odc. 13 - dokument 22:00 Galileo 23:00 Galileo 00:00 Spadkobiercy odc. 2 - rozrywka 01:00 STOP Drogówka 02:00 Graffiti 02:10 Tak czy nie 02:45 S³owenia - Anglia - pi³ka no¿na

06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 16, 17 - serial 07:00 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 3, 6 - serial 08:55 Nash Bridges s. 4 odc. 61 - serial 09:50 Za g³osem serca odc. 30 - serial

21:05 07:15Rajska Noce ijab³oñ dnie 07:15 Noce i dnie odc. 10 - serial 08:25 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 13, 14 - dokument 09:25 Kontrakt - film obyczajowy 11:30 Studio Kultura - Niedziela z... 12:30 Anne-Sophie Mutter: Koncert skrzypcowy Mendelssohna

10:50 Sekret s. 4 odc. 238 - serial

13:15 Pan Tadeusz - film obyczajowy

11:50 Santa Diabla odc. 13, 14

16:00 Noce i dnie odc. 10 - serial

- serial 13:50 Sezon na mi³oœæ odc. 39 - serial 16:05 Za g³osem serca odc. 31 - serial 17:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 10 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 3 - serial 19:00 Fineasz i Ferb odc. 19, 20 - serial 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 13, 14, 15 - serial 22:55 Podpalaczka 2 - thriller 02:35 Zobacz to!

17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 13, 14 - dokument 18:10 Kuzynka Angelica - dramat obyczajowy 20:05 Mad Men s. 7 odc. 6 - serial 21:10 Bia³e ma³¿eñstwo - film psychologiczny 23:00 Wszystko w porz¹dku - komediodramat 00:55 Performance odc. 72 - kultura 01:55 Mad Men s. 7 odc. 6 - serial 02:55 Lato mi³oœci - film krótkometra¿owy

„Angelika i su³tan” (1968r.) TVP 1 20:25 Jeoffrey poszukuje Angeliki porwanej przez Escrainville'a, handlarza niewolników. Udaje mu siê dogoniæ jego galerê, ale w tym czasie Angelika zostaje sprzedana su³tanowi Maroka. W rêce handlarzy wpada równie¿ Peyrac, ale po przybyciu do portu w Algierze ucieka.

„Odzyskaæ Haley” (2012r.) TVP 2 21:25 Trzyletnia córka Karen znika bez œladu podczas zabawy na karuzeli. M³oda matka prze¿ywa tragediê, nie mo¿e pogodziæ siê z utrat¹ dziecka. Rozpoczyna wieloletnie poszukiwania córki. Po 12 latach trafia na pierwszy œlad zaginionej Haley.

10:4009:05 Mak³owicz Czas honoru w podró¿y 06:45 Dziennik telewizyjny 07:30 Zaproszenie odc. 116 – przyroda i podró¿e 08:00 Gin¹ce cywilizacje odc. 26 – dokument 09:05 Czas honoru odc. 49 – serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 4 – dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:15 ¯egnajcie, towarzysze odc. 4 – dokument 12:20 Z biegiem Bugu odc. 8, 9 – dokument 13:20 Poœwiêcaj¹c ¿ycie prawdzie – dokument 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 72 – dokument 14:35 Po co nam to by³o? odc. 2 – rozrywka 15:00 Hair – dokument 15:15 Po co nam to by³o? odc. 2 – rozrywka 15:40 Spór o historiê odc. 112 – dokument 16:20 By³y sobie odkrycia odc. 9 – serial 16:50 Niefachowy stryczek – dokument 17:40 Flesz historii 18:00 Czas honoru odc. 50 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 4 – dokument 19:45 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 6 – dokument 20:35 Historia dla ciebie – pamiêæ.pl 21:00 By³o, nie minê³o – kronika zwiadowców historii odc. 98 – dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 135, 84 – dokument 22:30 Stanis³aw – król, filozof odc. 2 – dokument 23:20 Jaster – dokument 00:35 Zaproszenie odc. 116 – przyroda i podró¿e

06:00 Kod Genesis 07:35 Moja Mongolia 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Wieœ - to te¿ Polska 09:25 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 09:30 Vatican Magazine 10:00 Informacje dnia 10:15 Rozmowy niedokoñczone 11:30 Refleksje nad Psalmem XXIII 11:40 Lusaka Bauleni 11:50 Retrospekcja 11:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Sól ziemi 13:05 Urugwaj 13:20 Koncert ¿yczeñ 14:10 Historia królowej Estery 15:05 Tryptyk rzymski 15:45 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Sanktuaria polskie 16:30 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 16:50 Œwiadkowie 17:20 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:30 Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Sanktuarium œw. Micha³a Archanio³a i b³. Ks. Bronis³awa Markiewicza w Miejscu Piastowym 19:30 Jezus - królestwo bez granic 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Kod Genesis 23:35 Moja Mongolia 00:00 Œwiat w obrazach


Wtorek, 28 lipca czerwca

09:05 Egzamin z ¿ycia 06:15 Klan odc. 2742 - serial 06:45 Kochani recydywiœci - dokument 07:40 Telezakupy 08:00 Wiadomoœci 08:05 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 09:05 Egzamin z ¿ycia odc. 29 - serial 10:05 Korzenie odc. 6 - serial 11:00 Blondynka odc. 32 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Smaki polskie 12:55 Zwierzêta na dzikim zachodzie odc. 1 - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 6 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 63 - serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 64 - serial 18:30 Ranczo odc. 97 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 GOL Ekstraklasa - magazyn 20:09 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 10 - kolarstwo 20:15 Pogoda 20:25 Szepty przesz³oœci odc. 9 - serial 21:30 Wygnani do raju odc. 5 - serial 22:40 07 zg³oœ siê odc. 17 - serial 00:05 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym odc. 20 - dokument 00:40 Angelika i su³tan - film przygodowy 02:20 Notacje odc. 193 - dokument 02:35 Kameleon odc. 4 - serial

10:15 O mnie siê nie martw

09:35 Kuchenne rewolucje

09:15 Malanowski i Partnerzy

06:05 Lokatorzy odc. 146 - serial 06:30 Katowicki jubileusz - dokument 07:00 M jak mi³oœæ odc. 859 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:15 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 9 - serial 11:10 Barwy szczêœcia odc. 1285 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 584 - serial 12:45 Na sygnaleodc. 33 - serial 13:20 Dziêki Bogu ju¿ weekend - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 23 - dokument 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 9 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1128 - serial 16:50 Rodzinka.pl s. 6 odc. 156 - serial 17:25 Rodzinka.pl odc. 1 - serial 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 ¯eglarskie pojedynki - Energa Sopot Match Race odc. 14 - ¿eglarstwo 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 P³ocka Noc Kabaretowa 2011 odc. 2 - rozrywka 21:25 Skazany na bluesa - film biograficzny 23:15 Co leci w sieci odc. 1 - rozrywka 00:15 Zakazany g³os blogerów - dokument 01:20 Skazany na bluesa - film biograficzny

06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 732 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 1 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 5 odc. 14 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 58 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 308 - serial 12:35 Szpital odc. 204 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 794 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 795 - serial 15:00 Szko³a odc. 59 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2276 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 309 - serial 18:00 Szpital odc. 205 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2108 - serial 20:50 Rozgrywka - film sensacyjny 23:25 ¯ony Hollywood odc. 8 - dokument 00:25 Kuba Wojewódzki s. 9 odc. 2 - talk show 01:25 Sekrety lekarzy odc. 8 - rozrywka 02:25 Gra pozorów s. 2 odc. 3 - serial

06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 275 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 528 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 529 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 77 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 320 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 63 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 276 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 434 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 435 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 78 - serial 15:50 Wydarzenia 16:05 Pogoda 16:10 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 427 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 345 - serial 20:05 Rekrut - thriller 22:30 Ludzie honoru - dramat kryminalny 01:15 Zginiesz w ci¹gu 3 dni - horror

13:50 Szpital 06:15 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 1049 - serial 07:00 Brzydula odc. 230 - serial 07:35 Brzydula odc. 231 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 30 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 410 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 3 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 31 - serial 13:50 Szpital odc. 173 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 411 - serial 15:50 Prawo Agaty s. 3 odc. 13 - serial 16:55 Brzydula odc. 232 - serial 17:25 Brzydula odc. 233 - serial

12:00 Na patrolu 06:00 Czysta chata odc. 2 - rozrywka 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 35 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 2 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 38 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 6 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 17 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 18 - serial 10:00 Kosmos odc. 1 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 104 - serial 12:00 Na patrolu odc. 5 - serial 12:30 Na patrolu odc. 6 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 56 - serial

18:00 Dr House s. 2 odc. 5 - serial

14:00 STOP Drogówka

19:00 Dr House s. 2 odc. 6 - serial

15:00 Dom nie do poznania

20:00 ¯ywy zapalnik - film sensacyjny 21:50 Brudny Harry - film sensacyjny 00:05 Tajemnice Laury odc. 21 - serial 01:05 Fringe: Na granicy œwiatów s. 3 odc. 2 - serial 02:05 Sekrety magii odc. 442 - rozrywka

odc. 12- rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 13- rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 105- serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 7- dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 57- serial

HITY DNIA

21:55 JeŸdziec bez g³owy 06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 17, 18 - serial

„Ludzie honoru” (1992r.) Polsat 22:30

W bazie piechoty morskiej w zatoce Guantanamo ginie w tajemniczych okolicznoœciach szeregowiec William Santiago. O morderstwo zostaj¹ oskar¿eni jego dwaj koledzy z plutonu: Dawson i Downey. Na ich obroñcê w procesie dowództwo wyznacza porucznika Daniela.

07:00 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 4, 7 - serial 08:55 Nash Bridges s. 4 odc. 62 - serial 09:55 Za g³osem serca odc. 31 - serial 10:50 Sekret s. 4 odc. 239 - serial 11:50 Santa Diabla odc. 14, 15 - serial 13:45 Sezon na mi³oœæ odc. 40 - serial 16:05 Za g³osem serca odc. 32 - serial 17:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 11 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 4 - serial 19:00 Fineasz i Ferb odc. 20, 21 - serial

„W szponach strachu” (2007r.) TV Puls 23:50 Szeryf Wayne i jego ¿ona maj¹ zamiar przenieœæ siê do du¿ego miasta. Zosta³ im tylko jeden dzieñ do przeprowadzki. Tymczasem policja znajduje zw³oki miejscowego farmera. Na ciele widniej¹ dziwne zadrapania i rany. Badaj¹cy sprawê szeryf Wayne nie wierzy jednemu z mieszkañców.

20:00 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 16, 17 - serial 21:55 JeŸdziec bez g³owy odc. 9 - serial 22:50 Joy Ride - thriller 01:00 Zobacz to! 01:50 No problem! 02:20 Dy¿ur s. 3 odc. 35 - dokument 02:50 Muzyczne ¿yczenia

09:20 Rififi po szeœædziesi¹tce 07:15 Noce i dnie odc. 11 - serial 08:20 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 15, 16 - dokument 09:20 Rififi po szeœædziesi¹tce - komedia 10:50 Co Ty wiesz o religii? 11:10 Poeci odc. 6 - kultura 11:45 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 12:05 Ewa Wiœniewska przedstawia 12:50 Po trochu wyci¹gane z lochu, czyli Archiwizja 13:20 Cz³owiek z marmuru - dramat obyczajowy 16:05 Noce i dnie odc. 11 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 15, 16 - dokument 18:15 Lourdes - dramat obyczajowy 20:05 Mad Men s. 7 odc. 7 - serial 21:15 Eugeniusz Oniegin - muzyka 00:10 Poeci odc. 6 - kultura 00:40 Anna Karenina - dramat obyczajowy 02:40 Mad Men s. 7 odc. 7 - serial

16:20 By³y sobie odkrycia 06:45 Dziennik telewizyjny 07:30 Ocalony œwiat odc. 11 – dokument 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 27 – dokument 09:05 Czas honoru odc. 50 – serial 09:55 Powrót do przesz³oœci odc. 5 – dokument 10:35 Mak³owicz w podró¿y 11:15 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 6 – dokument 12:10 Szalona mi³oœæ – Rosjanie i Putin – dokument 13:15 Wybaczyæ wszelkie z³o – dokument 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 90 – dokument 14:35 Po co nam to by³o odc. 3 – rozrywka 15:45 Spór o historiê odc. 88 – dokument 16:20 By³y sobie odkrycia odc. 10 – serial 17:00 Powstanie zamojskie odc. 1 – dokument 18:00 Czas honoru odc. 51 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 5 – dokument 19:45 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 7 – dokument 20:35 Historia dla ciebie – pamiêæ.pl 21:00 By³o, nie minê³o – kronika zwiadowców historii – dokument 21:35 Sensacje XX wieku odc. 137, 138 – dokument 22:30 Milady – film obyczajowy 00:50 Ocalony œwiat odc. 11 – dokument 01:30 Mundial bia³o-czerwonych – dokument 02:35 Prywatne œledztwa odc. 10 – dokument

06:40 Œl¹ska Samarytanka Maria Luiza Merkert 07:00 Franciszek - papie¿ z Nowego Œwiata 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:35 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:40 Œwiadkowie 09:10 Franciszek - papie¿ z Nowego Œwiata 10:00 Informacje dnia 10:15 Jak my to widzimy 10:45 Tydzieñ z Ziemi Œwiêtej 11:05 Mocni w wierze 11:35 Refleksje nad Psalmem XXIII 11:45 Bazylika œw. Piotra w Rzymie 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Wagon wspomnieñ 13:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 14:00 Kod Genesis 15:35 Chrystus w Biblii i "Kodzie Leonarda da Vinci" 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne 16:40 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 16:45 Pragnienie Boga 17:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 17:30 Reporta¿ dnia 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Ka¿dy maluch to potrafi 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 Za nastêpn¹ gór¹ 23:40 Œl¹ska Samarytanka Maria Luiza Merkert 00:00 Œwiat w obrazach


Œroda, 29 lipca 2015

HITY DNIA

10:00 Anna German

„BliŸniacy” (1988r.) TVP 2 21:25 BliŸniacy Julius i Vincent przyszli na œwiat w wyniku eksperymentu genetycznego. Dorastali, nie wiedz¹c wzajemnie o swoim istnieniu. Gdy spotykaj¹ siê jako 35latkowie, okazuje siê, ¿e bardzo siê od siebie ró¿ni¹.

„Green Hornet” (2011r.) Polsat 20:35 Britt Reid wiedzie beztroskie ¿ycie zamo¿nego wydawcy. Pewnego dnia ci¹g³e imprezy i luksus zaczynaj¹ go nudziæ. Poszukuj¹c prawdziwych wyzwañ, postanawia przywróciæ porz¹dek w terroryzowanym przez przestêpców Los Angeles.

12:50 S¹d rodzinny 06:30 Mêski typ odc. 4 - talk show 07:00 Brzydula odc. 232 - serial 07:35 Brzydula odc. 233 - serial 08:10 S¹d rodzinny odc. 31 - serial 09:10 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 411 - serial 10:10 Dr House s. 2 odc. 5 - serial 11:15 Mango - Telezakupy 12:50 S¹d rodzinny odc. 32 - serial 13:50 Szpital odc. 174 - serial 14:50 Sêdzia Anna Maria Weso³owska odc. 412 - serial 15:50 Prawo Agaty s. 4 odc. 1 - serial 16:55 Brzydula odc. 234 - serial 17:25 Brzydula odc. 235 - serial 18:00 Dr House s. 2 odc. 7 - serial 19:00 Dr House s. 2 odc. 8 - serial 20:00 ¯ona astronauty - film 22:20 Alcatraz odc. 0 - serial 23:20 Bez granic - melodramat 01:55 Pamiêtniki wampirów s. 2 odc. 5 - serial 02:50 Sekrety magii odc. 443 - rozrywka

06:05 Klan odc. 2743 - serial 06:35 Zwierzêta na dzikim zachodzie odc. 1 - dokument 07:20 Telezakupy 07:40 Czas dla Ciebie. Pasje 08:00 Wiadomoœci 08:10 Pogoda poranna 08:15 Telezakupy 09:00 Egzamin z ¿ycia odc. 30 - serial 10:00 Anna German odc. 5 - serial 11:00 Blondynka odc. 33 - serial 12:00 Wiadomoœci 12:10 Agrobiznes 12:35 Magazyn rolniczy 12:55 Zwierzêta na dzikim zachodzie odc. 2 - dokument 14:00 ¯ycie nad rozlewiskiem odc. 7 - serial 15:00 Wiadomoœci 15:10 Pogoda 15:20 Okrasa ³amie przepisy 15:50 Wspania³e stulecie odc. 65 - serial 16:50 Amerykañski sen 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Wspania³e stulecie odc. 66 - serial 18:30 Ranczo odc. 98 - serial 19:30 Wiadomoœci 20:00 Sport 20:05 LOTOS Polish Open w Pêtkowicach - golf 20:09 Kronika 72. Tour de Pologne odc. 11 - kolarstwo 20:15 Pogoda 20:25 Uwik³ani odc. 3 - serial 21:25 Anna German odc. 5 - serial 22:30 07 zg³oœ siê odc. 18 - serial 23:45 Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym odc. 21 - dokument 00:20 Bia³a wizytówka odc. 1 - serial 01:20 Notacje odc. 132 - dokument 01:30 Innowacje dla Ciebie 01:45 Wygnani do raju odc. 5 - serial 02:45 Zagadkowa Jedynka - rozrywka

14:00 STOP Drogówka

Centurion 07:0020:00 Gliniarz i prokurator

06:00 Czysta chata odc. 4 - rozrywka 07:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 36 - serial 07:35 Kacper i przyjaciele odc. 4 - serial 08:05 Szczeniêce lata Toma i Jerry'ego odc. 39 - serial 08:35 Kacper i przyjaciele odc. 7 - serial 09:05 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 18 - serial 09:35 Gwiezdne wojny: Wojny klonów odc. 19 - serial 10:00 Kosmos odc. 2 - dokument 11:00 Dzikie serce odc. 105 - serial 12:00 Na patrolu odc. 7 - serial 12:30 Na patrolu odc. 8 - serial 13:00 Policjantki i policjanci odc. 57 - serial 14:00 STOP Drogówka 15:00 Dom nie do poznania odc. 14 - rozrywka 16:00 Dom nie do poznania odc. 15 - rozrywka 17:00 Dzikie serce odc. 106 - serial 18:00 Ice Road Truckers: Drogi œmierci s. 4 odc. 8 - dokument 19:00 Policjantki i policjanci odc. 58 - serial 20:00 USS Seaviper - dramat wojenny 22:00 Zamiana - komedia kryminalna 00:10 Spadkobiercy odc. 4 - rozrywka 01:10 Mega Chichot - rozrywka 01:40 Graffiti 01:55 Goœæ "Wydarzeñ" 02:15 Tak czy nie 02:50 Rodzice na skraju za³amania nerwowego odc. 17 - serial

06:00 Kasia i Tomek s. 3 odc. 18, 19 - serial 07:00 Gliniarz i prokurator s. 5 odc. 5, 8 - serial 08:55 Nash Bridges s. 4 odc. 63 - serial 09:55 Za g³osem serca odc. 32 - serial 10:55 Sekret s. 4 odc. 240 - serial 11:55 Santa Diabla odc. 15, 16 - serial 13:50 Sezon na mi³oœæ odc. 41 - serial 16:05 Za g³osem serca odc. 33 - serial 17:00 Kobra - oddzia³ specjalny s. 19 odc. 12 - serial 18:00 £owcy skarbów s. 3 odc. 5 - serial 19:00 Fineasz i Ferb odc. 21, 22 - serial 20:00 W poszukiwaniu Œwiêtego Graala odc. 1 - film przygodowy 22:05 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas odc. 18 - serial 23:00 JeŸdziec bez g³owy odc. 9 - serial 00:00 Objawienia odc. 4 - serial 01:10 Zobacz to! 01:45 W blasku fleszy 02:15 No problem! 02:45 Dy¿ur s. 3 odc. 37 - dokument

19:00 Fakty

11:50 Na dobre i na z³e 06:25 Lokatorzy odc. 145 - serial 07:00 M jak mi³oœæ odc. 860 - serial 08:00 Pytanie na œniadanie 10:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 10 - serial 11:15 Barwy szczêœcia odc. 1286 - serial 11:45 Na dobre i na z³e odc. 585 - serial 12:50 Na sygnale odc. 34 - serial 13:25 Przygarnij mnie odc. 6 - rozrywka 14:20 Wojciech Cejrowski - boso przez œwiat odc. 24 - dokument 14:55 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 10 - serial 15:50 M jak mi³oœæ odc. 1129 - serial 16:50 Rodzinka.pl odc. 2 - serial 17:25 Rodzinka.pl odc. 3 - serial 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:40 ¯eglarskie pojedynki - Energa Sopot Match Race odc. 15 - ¿eglarstwo 18:44 Pogoda 18:50 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 19:25 Jeden z dziesiêciu - rozrywka 20:10 Sabat czarownic VI - Kielce 2015 21:25 BliŸniacy - komedia 23:20 O mnie siê nie martw s. 2 odc. 7 - serial 00:15 Zabójcze umys³y s. 3 odc. 58 - serial 01:00 Zabójcze umys³y s. 3 odc. 59 - serial 01:55 Mroczna strona antydepresantów - dokument

09:40Big Fantomas 22:10 Lebowski 07:15 Noce i dnie odc. 12 - serial 08:20 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 17, 18 - dokument 09:20 Tylko Beatrycze - dramat obyczajowy 11:45 Cappuccino z ksi¹¿k¹ 12:10 Kulturanek 12:35 Rozmowy o literaturze i nie tylko - rozmowa 13:15 Cz³owiek z ¿elaza - dramat obyczajowy 16:00 Noce i dnie odc. 12 - serial 17:15 Teledyski zmieni³y muzykê odc. 17, 18 - dokument 18:15 ¯ycie za ¿ycie. Maksymilian Kolbe - dramat historyczny 20:05 Czy Noam Chomsky jest wysoki czy szczêœliwy? - dokument 21:45 Eurokultura odc. 43 - dokument 22:10 Big Lebowski - komedia 00:15 Nawet deszcz - dramat obyczajowy 02:10 Eurokultura odc. 43 - dokument 02:30 Wystrza³ - film psychologiczny

06:15 Mango - Telezakupy 08:00 Detektywi odc. 732 - serial 08:35 Ugotowani s. 3 odc. 1 - rozrywka 09:35 Kuchenne rewolucje s. 5 odc. 14 - rozrywka 10:35 Szko³a odc. 58 - serial 11:35 Ukryta prawda odc. 308 - serial 12:35 Szpital odc. 204 - serial 13:35 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 794 - serial 14:20 W-11 - wydzia³ œledczy odc. 795 - serial 15:00 Szko³a odc. 59 - serial 16:00 Rozmowy w toku odc. 2276 - talk show 16:55 Pogoda na wakacje 17:00 Ukryta prawda odc. 309 - serial 18:00 Szpital odc. 205 - serial 19:00 Fakty 19:35 Sport 19:45 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:10 Na Wspólnej odc. 2108 20:50 Czas patriotów - film sensacyjny 23:15 Uciekinier - film 01:20 You can dance - Po prostu tañcz! s. 8 odc. 10 - rozrywka

18:05Ma³a Czas honoru 12:10 Apokalipsa 06:50 Dziennik telewizyjny 07:30 Zaproszenie odc. 117 – przyroda i podró¿e 08:05 Gin¹ce cywilizacje odc. 28 – dokument 09:05 Czas honoru odc. 51 – serial 10:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 – dokument 10:40 Mak³owicz w podró¿y 11:15 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 7 – dokument 12:10 Ma³a Apokalipsa – dramat psychologiczny 14:10 Polska i œwiat z histori¹ w tle odc. 28 – dokument 14:30 Po co nam to by³o? odc. 4 – rozrywka 15:40 Spór o historiê odc. 110 – dokument 16:20 By³y sobie odkrycia odc. 11 – serial 16:55 Powstanie zamojskie odc. 2 – dokument 18:05 Czas honoru odc. 52 – serial 19:00 Powrót do przesz³oœci odc. 6 – dokument 19:45 Pierwsza wojna œwiatowa odc. 8 – dokument 20:35 Flesz historii 21:00 By³o, nie minê³o – kronika zwiadowców historii – dokument 21:40 Sensacje XX wieku odc. 158, 159 – dokument 22:55 Cz³owiek z marmuru – dramat obyczajowy 01:45 Zaproszenie odc. 117 – przyroda i podró¿e 02:20 Z biegiem Bugu odc. 10, 11 – dokument

00:50 Studenci 06:00 Nowy dzieñ z Polsat News 07:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 275 - serial 08:45 Malanowski i Partnerzy odc. 528 - serial 09:15 Malanowski i Partnerzy odc. 529 - serial 09:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 77 - serial 10:45 Dlaczego ja? odc. 320 - serial 11:45 Pielêgniarki s. 2 odc. 63 - serial 12:45 Trudne sprawy s. 5 odc. 276 - serial 13:45 Malanowski i Partnerzy odc. 434 - serial 14:15 Malanowski i Partnerzy odc. 435 - serial 14:45 Dzieñ, który zmieni³ moje ¿ycie s. 2 odc. 78 - serial 15:50 Wydarzenia 16:05 Pogoda 16:10 Interwencja 16:40 Dlaczego ja? odc. 563 - serial 17:40 Trudne sprawy s. 7 odc. 427 - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 345 - serial 20:00 Œwiat wed³ug Kiepskich odc. 292 - serial 20:35 Green Hornet - komedia sensacyjna 22:55 Nocna randka - komedia sensacyjna 00:50 Studenci - komedia 02:50 Tajemnice losu

06:45 Asy¿ - miasto œw. Franciszka 07:00 Trzeci Testament 07:55 Œwiat w obrazach 08:00 Informacje dnia 08:15 Polski punkt widzenia 08:40 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 08:45 Ka¿dy maluch to potrafi 09:00 Kultura ¿ycia. Problemy bioetyczne 09:30 Aktualnoœci akademickie WSKSiM 09:35 Sanktuaria polskie 09:55 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 10:00 Informacje dnia 10:15 Trzeci Testament 11:10 Œw. Józef - patron na trzecie tysi¹clecie 11:25 Refleksje nad Psalmem XXIII 11:35 Tak go pamiêtam 12:00 Anio³ Pañski 12:03 Informacje dnia 12:20 Zaufaj [w] P³ocku. Przysz³oœæ zaczyna siê dzisiaj 14:05 Za nastêpn¹ gór¹ 15:45 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 15:50 Pytasz i wiesz 16:00 Informacje dnia 16:10 Na zdrowie 16:30 Bioetyczny detektyw 16:55 S³owo ¿ycia - rozwa¿anie Ewangelii dnia 17:00 Po stronie prawdy 18:00 Anio³ Pañski 18:05 Informacje dnia 18:15 Rozmowy niedokoñczone 19:25 Œwiêty na ka¿dy dzieñ 19:30 Jay Jay Odrzutowiec 19:45 Modlitwa z telefonicznym udzia³em dzieci 20:00 Informacje dnia 20:20 Ró¿aniec 20:50 Refleksje nad Psalmem XXIII 21:00 Apel Jasnogórski z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze 21:20 Informacje dnia 21:40 Polski punkt widzenia 22:00 ¯ycie doczesne 23:45 Asy¿ - miasto œw. Franciszka 00:00 Œwiat w obrazach


PRAWO

Czwartek, 23 lipca 2015

DOBRZE TO WIEDZIEĆ Poseł też zapłaci mandat (jeśli zechce)

5 tys. kierowców straciło prawko Według najnowszych statystyk Komendy Głównej Policji, od 18 maja do 12 lipca policjanci w całym kraju zatrzymali 4 tys. 885 praw jazdy za przekroczenie prędkości. Najwięcej problemów sprawiają kierowcy ze stolicy i okolic (Warszawa, Legionowo, Otwock), bo w tym rejonie zabrano aż 870 praw jazdy. Zgodnie z nowym prawem, kierujący którzy przekroczą dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w terenie zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Jeśli w tym czasie dopuszczą się prowadzenia pojazdu bez ważnych uprawnień, kara zostanie przedłużona do sześciu miesięcy. Kolejne zatrzymanie będzie skutkowało cofnięciem przez starostę prawa do kierowania pojazdem.

Sejm uchwalił nowe przepisy, które umożliwią płacenie mandatów osobom objętym do tej pory immunitetem. Nowelizacja dotyczy: posłów, senatorów, prezesa IPN, prokuratorów, Rzecznika Praw Dziecka oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Opłacenie mandatu nie będzie jednak koniecznością. Jeśli np. poseł lub senator odmówi jego przyjęcia, procedura będzie wyglądała tak jak do tej pory. W przypadku posła, GIODO, RPD i szefa IPN zgodę na uchylenie immunitetu podejmie Sejm, w przypadku senatora – Senat, a w przypadku prokuratora decyzję wyda sąd dyscyplinarny. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Droższa podróż z psem lub kotem Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada podwyższenie ceny za wydanie paszportu dla psa lub kota z 51 zł do 100 zł. Na nową kwotę ma składać się wynagrodzenie lekarza (70 zł) oraz: druk paszportu, prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania dokumentów uprawniających do podróżowania, przekazywanie druków.

Rodzina otrzyma jublieuszówkę po zmarłym Nie oddawaj dowodu w zastaw Żądanie pozostawienia dokumentu tożsamości w zamian np. za wypożyczenie sprzętu rowerowego czy wodnego jest karalne. Zgodnie z ustawą o dowodach osobistych, zatrzymywanie ich jest nielegalne i może być karane ograniczeniem wolności lub karą grzywny. Te przepisy nie dotyczą np. policji.

Uważaj na fałszywe e-maile od ZUS Uwaga na internetowych oszustów! Jeśli na naszej skrzynce elektronicznej pojawi się rzekoma wiadomość od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w dodatku z załącznikiem, nie należy jej otwierać. Najprawdopodobniej jest to wirus. W fałszywych mailach pojawia się nawet oryginalne logo ZUS-u. Warto pamiętać, że w indywidualnych sprawach ZUS nie kontaktuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwłaszcza w przypadku błędnego rozliczenia składkowego. Prawdziwe maile z ZUS trafiają jedynie do tych osób, które zdecydowały się na indywidualny kontakt z urzędnikiem i zawsze widnieje na nich podpis tego urzędnika. W razie wątpliwości, warto skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, dzwoniąc pod numer: 22 560 16 00.

W przypadku śmierci pracownika, zakład pracy musi wypłacić rodzinie (czyli następcom prawnym) nagrodę za staż pracy zmarłego, tzw. jubileuszówkę, jeśli miał on do niej prawo. Taka gratyfikacja nie jest powszechnym przywilejem płacowym. Przysługuje jedynie tym pracownikom, dla których świadczenie to przewidziano w przepisach zakładowych np. w regulaminie wynagradzania.

Więcej na dopłaty do leków W przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczy dodatkowych 238 mln zł na dopłaty do leków, które nie znajdują się na liście refundacyjnej. Tak wynika z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie podziału środków finansowych stanowiących wzrost całkowitego budżetu na refundację. Teraz projekt trafi do konsultacji społecznych.

opr. (ToB)

17


18

ROLNICTWO

Czwartek, 23 lipca 2015

Czarna rozpacz plantatorów

RYNEK OWOCÓW Już rok temu ceny skupu czarnych porzeczek były poniżej kosztów produkcji. Sytuacja stale się pogarsza Polska to kraj produkujący najwięcej czarnej porzeczki na świecie. Już w ubiegłym roku ceny tych owoców spadły do poziomu poniżej kosztów produkcji. Wiele osób zlikwidowało uprawy. Ci, którzy liczyli, że w tym roku sytuacja się poprawi, srogo się zawiedli. Związek plantatorów czarnej porzeczki zaapelował do rolników o  wstrzymanie zbiorów i  zaprzestanie dostaw do fabryk do czasu

uzyskania podwyżki cen skupu. Związkowcy szacują, że obecnie proponowane ceny pokrywają koszty produkcji tylko w 25 proc. – Są to ceny już nie tylko uwłaczające godności ludzkiej, ale są wyrazem pogardy dla naszej i  naszych rodzin ciężkiej pracy – czytamy w  piśmie komitetu protestacyjnego. Przypomnijmy, że jeszcze w  2011 roku kilogram czarnej po-

rzeczki w skupie kosztował ok. 5 zł. W  sklepach za litr soku z  tych owoców płaciliśmy 4 zł. Obecnie cena skupu spadła do ok. 50 groszy za kilogram, a ceny soków pozostały na tym samym poziomie. Zdaniem plantatorów, jedynym wyjściem jest odcięcie przedsiębiorstw przetwórczych od surowca. Pytanie tylko, czy rolnicy wykażą solidarność? (pw)

Łowiectwo

Dzików będzie mniej?

Minister rolnictwa zaapelował do wójtów o dostosowanie planów łowieckich na dany rok do poziomu szkód wyrządzanych przez dziki.

Rośliny

Walczą z barszczem

W naszym województwie odnotowuje się coraz więcej ognisk barszczu Sosnowskiego. Niebezpieczną roślinę zwalcza się w całym kraju. Najlepsze efekty są Małopolsce, dzięki metodom naukowców z  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Barszcz Sosnowskiego – roślinę powodującą poparzenia skóry i  układu oddechowego – trudno zwalczyć, bo jest odporna na środki chemiczne i  rozmnaża się bardzo szybko. W  Małopolsce jest go o wiele więcej niż w naszym województwie. Tam działania zmierzające do likwidacji rośliny rozpoczęto od szczegółowej inwentaryzacji

ognisk barszczu. Następnie przystąpiono do wycinki oraz niszczenia go herbicydem Chicara. Sporym wyzwaniem okazały się ogniska w pobliżu rzek, gdzie nie wolno stosować oprysków herbicydowych. Naukowcy wstrzykują więc truciznę w korzenie. Daje to bardzo dobre rezultaty. O trwałym efekcie będzie można jednak mówić do-

piero po pięciu latach regularnych zabiegów. W małopolskich gminach barszcz niszczy się cztery razy w  roku. Wszystko po to, by uniemożliwić roślinie rozprzestrzenianie się. Projekt kosztuje sporo, bo aż 4 mln zł. (pw)

Uprawa

Rozrzedzony znaczy lepszy

Po żniwach rzepakowych przyjdzie czas na ponowne zasiewy. W ostatnich latach wielu rolników decyduje się na uprawę rozrzedzoną rzepaku ozimego. Dlaczego? W  rozwoju wszystkich upraw ozimych kluczowy jest stopień rozwinięcia roślin przed nadejściem zimy. Jeśli posiejemy je zbyt gęsto, wówczas będą konkurować o  światło. Rzepak zacznie rosnąć w  górę, a  nie rozwijać liście. To niekorzystne zjawisko.

Siew rozrzedzony sprzyja rozbudowie rozety rzepaku. Rośliny rosną wszerz, przypominając nieco kapustę. Rzędy rozmieszczone są co 45 cm, a to daje roślinom pole do rozwoju. Nawet wiosną rzepak ozimy zasiany metodą siewu rozrzedzonego różni się od

tego wysianego metodą tradycyjną, np. kwitnie równomiernie. Szacuje się, że materiał siewny przeznaczony do tradycyjnego siewu na 3 ha w przypadku rozrzedzonego wystarcza na 5 ha. (pw)

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo podczas żniw

Podczas żniw często dochodzi do pożarów słomy, zboża lub pracujących w polu maszyn rolniczych. By tego uniknąć, warto przestrzegać kilku zasad. W  ubiegłym roku w  naszym województwie strażacy kilkadziesiąt razy wyjeżdżali gasić płonące na polu zboże. Zdarzały się także przypadki pożarów maszyn rolniczych i  samozapłonów zboża. Oto kilka prostych zasad, których warto przestrzegać, by ustrzec się wypadków. W  przypadku składowania siana należy zbierać je, gdy jest dobrze wysuszone, czyli gdy jego wilgotność wynosi ok. 16 proc. (jest kruche i łamie się pod naciskiem palca, chrzęści w dłoniach). Słoma powinna przynajmniej 2 dni dosuszać się

na polu zanim zostanie zebrana. Jeśli po żniwach chcemy przystąpić do budowania stogu (sterty), to jego kubatura nie powinna przekraczać 5000 m3. Strażacy zalecają, aby stogi sytuować przynajmniej 30 metrów od budynków i linii elektrycznych wysokiego napięcia. Zabronione jest także garażowanie pojazdów silnikowych, w których na stałe nie odłączono akumulatora, w  stodołach, gdzie przechowujemy siano. Czasami zdarza się, że przyczyną pożaru podczas żniw jest zapró-

szenie ognia od niedopałka. Pamiętajmy więc, by robić sobie przerwę „na dymka” w bezpiecznym miejscu. Teoretycznie za niestosowanie się do przepisów przeciwpożarowych rolnik może dostać mandat w  wysokości 500 zł. Dla tych, którzy zakupili przed żniwami nowy sprzęt np. kombajn i obawiają się, że w wyniku wypadku może np. spłonąć, firmy ubezpieczeniowe oferują specjalną ofertę tzw. Agro casco. (pw)

– Poziom szkód łowieckich powinien być jednym z decydujących wskaźników rozpatrywanych przy zatwierdzeniu poziomu pozyskania dzików w  rocznym planie łowieckim – czytamy w  piśmie ministra. Zaapelował on także do władz lokalnych o  wspieranie rolników w szacowaniu szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta. Jak wiadomo, samorząd może pełnić rolę mediatora między kołem łowieckim a  pokrzywdzonym gospodarzem. Z  identycznym apelem jak ministerski wystąpiła Krajowa Rada Izb Rolniczych. Populacja dzika powinna być ograniczana szczególnie na

obszarach zagrożonych chorobą ASF, czyli na Podlasiu. Tamtejsi rolnicy mają dość i pod koniec czerwca zapowiedzieli, że jeśli nie doczekają się w  najbliższym czasie odstrzałów, wyjadą ciągnikami i kombajnami pod Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Dla rolników, którzy chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu szacowania strat i  postępowania w razie konfliktu z kołem łowieckim, bardzo przystępną publikację przygotował Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Dostępna jest ona na stronie www.wir.org.pl/szkody/ szkody_lowieckie_wir.pdf. (pw)

R E K LAMA

R E K LAMA

WYDAWNICTWO PROMOCJI REGIONU

Reklama

ZADZWOÑ

TEL: (56) 682 26 80


Czwartek, 23 lipca 2015

Zaraza – zmora plantacji ziemniaczanych UPRAWA W ostatnich latach ziemniak jako roślina uprawna traci na popularności. W  latach 80. ubiegłego wieku w Polsce uprawiano go na ponad 2 mln ha, około roku 2000 już tylko na ok. 1 mln ha, obecnie na mniej niż 350 ha

Prawidłowo przeprowadzona agrotechnika może uchronić przed zarazą ziemniaczaną Do spadku zainteresowania ziemniakiem jako rośliną uprawną przyczyniło się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest coraz rzadsze wykorzystywanie go na spasanie. Poza tym plony ziemniaka w produkcji rolniczej pozostają słabe. Średnia

wydajność to zaledwie 20 t/ha, podczas gdy potencjał plonowania niektórych odmian przekracza nawet 50 t/ha. Zagrożenia upraw Jedną z głównych przyczyn słabego plonowania jest brak odpowiedniej ochrony przed bardzo groźną chorobą – zarazą ziemniaczaną. W  niektórych latach może to ograniczyć zbiory nawet o połowę. Zaraza atakuje głównie liście i  łodygi, z  czasem przenosi się do bulw, powodując straty podczas przechowywania. Objawia się ona na dolnej części liści. Uwidaczniają się na nich oliwkowo-szare plamy. Po pewnym czasie liście brunatnieją, a  na brzegach widoczny jest biały nalot grzybni. Przy dużym porażeniu roślina zamiera. Choroba najlepiej rozwija się, gdy utrzymuje się wysoka wilgotność powietrza oraz temperatura w granicach 1518 st. C.

Agrotechnika Z uwagi na obowiązek uprawy w  systemie integrowanym, przed zastosowaniem ochrony chemicznej warto zadbać o  prawidłową agrotechnikę. Można do niej zaliczyć m.in. sadzenie bulw zdrowych i niszczenie porażonych, częstą wymianę materiału sadzeniakowego oraz wybór odmiany o  lepszej odporności. Ważne jest także sadzenie bulw podkiełkowanych lub pobudzonych z uwagi na to, że starsze, lepiej rozwinięte rośliny posiadają lepszy system obrony przed infekcją. Ważna jest również pielęgnacja. Warto zatem wykonać kilka zabiegów obsypywania redlin. Zabieg ten nie tylko niszczy chwasty, ale również przewietrza plantację, a woda szybciej odparowuje, co ogranicza rozwój choroby. Istotne, by odpowiednio nawozić potasem i fosforem oraz ograniczyć azot – zbyt duża jego dawka wpływa na rozwój bujnej

ROLNICTWO   19 naci i jest niekorzystna dla bulw. Ochrona chemiczna Zarazy ziemniaka nie można zwalczać w momencie wystąpienia pierwszych objawów. Wówczas bowiem zabezpieczenie skupia się na jeszcze nie porażonych częściach roślin. Ochrona chemiczna w  przypadku ziemniaka wymaga szczególnej uwagi. Fungicydy działają zapobiegawczo (nie dopuszczają do rozwoju zarodników), interwencyjnie (zwalczają zarodniki po zakażeniu, przed wystąpieniem objawów) oraz wyniszczająco (likwidują patogen podczas wyraźnego porażenia, zapobiegają rozprzestrzenianiu się choroby). Dlatego odpowiednia ochrona chemiczna nie ogranicza się wyłącznie do zmiany substancji aktywnej, ale również do wyboru sposobu działania. W  tej kategorii fungicydy podzielić można na trzy grupy. Pierwsza z nich to fungicydy systemiczne, czyli układowe, które wnikają do rośliny oraz przemieszczają się w  niej, chroniąc przez około 2 tygodnie jej przyrastające części. Preparaty te zwalczają zarazę nawet wtedy, gdy już doszło do infekcji, ale jeszcze nie ma widocznych objawów. Niestety, na niektóre substancje aktywne z tej grupy zaraza jest już odporna. Fungicydy wgłębne działają w  miejscu naniesienia, wnikają do roślin na kilka komórek w głąb, ale

nie chronią nowych przyrostów. Niszczą zarazę nawet wówczas, gdy do infekcji doszło przed 2-3 dniami. Często używane są w warunkach intensywnych opadów deszczu. Zaleca się stosowanie ich w  pełni wegetacji. Ostatnią grupę stanowią fungicydy kontaktowe, czyli powierzchniowe. Chronią one rośliny przed infekcją przez około 7 dni. Najlepiej działają w  warunkach całkowitego pokrycia liścia. Zalecane są do ochrony roślin w  pełni wegetacji, gdy rozwój naci jest już zakończony. Warto stosować je łącznie z  preparatami przedłużającymi działanie poprzez zabezpieczenie przed zmywaniem przez deszcz (Opoker) lub produktami indukującymi naturalną obronę roślin przed patogenami (Elvita Ochrona). Bardzo ważny jest termin pierwszego zabiegu, zazwyczaj profilaktycznego – około 2 miesiące po posadzeniu. Stosować należy środki układowe lub wgłębne, a po około 2 tygodniach – środki wgłębne lub kontaktowe. Do kolejnych zabiegów warto używać środków kontakowych co 7-10 dni. By ograniczyć ryzyko uodpornienia choroby na stosowane substancje, należy dobierać preparaty o różnych mechanizmach działania. Wielu rolników, by nie dopuścić do przeniesienia zarazy z łodygi do bulw, przed zbiorem wykonuje desykację. (mf) R E K L A M A


20

PORADY

Czwartek, 23 lipca 2015

Dress code, czyli etykieta ubioru SAVOIR-VIVRE

Anglojęzyczne określenie dress code oznacza zbiór reguł, jakimi powinniśmy się kierować przy doborze stroju odpowiedniego do okoliczności

– Najczęściej spotykamy się z zasadami dotyczącymi stroju w  pracy, jednak właściwy wizerunek powinien towarzyszyć wszelkim okolicznościom naszego życia. Zbyt często zapominamy, że jesteśmy oceniani na podstawie tego, jak wyglądamy – uważa Krzysztof Łoszewski, stylista, dziennikarz i autor książek o modzie i zasadach ubierania się. Naszym strojem możemy w znacznym stopniu wzmocnić wrażenie, jakie wywieramy na innych ludziach, albo zniechęcić ich do siebie. Istnieje pięć rodzajów dress codu: od najbardziej formalnego do tego rodem z domowych pieleszy. Zdarza się, że zasady właściwego ubioru traktuje się jako obligatoryjne wyłącznie w  sytuacjach formalnych i  zawodowych. Etykieta ubioru dotyczy wszelkich okazji przy jakich spotykamy się z innymi ludźmi. Obowiązuje zarówno na formalnych przyjęciach i  spotkaniach z  przyjaciółmi, spotkaniach służbowych i  obiadach rodzinnych. Nasz strój jest równie istotny w pracy, jak i podczas wyprawy po zakupy. Strój najbardziej formalny – white tie (biały krawat) To ubiory, które obowiązują podczas oficjalnych, wielkich uroczystości. Dotyczą okoliczności, w  których przeciętny człowiek raczej rzadko uczestniczy – to bale wyższych sfer, premiery operowe i teatralne, niektóre spotkania dyplomatyczne. Nazwa wzięła się od białego krawata, a  raczej muszki, który panowie zakładają do fraków. Panie powinny wybierać eleganckie, długie suknie balowe, błyszczącą wieczorową biżuterię i szpilki. W takich strojach nie powinniśmy się pokazywać przed godziną 18.00. Strój koktajlowy – black tie (czarny krawat) Historycznie stroje koktajlowe obowiązywały na przyjęciach popołudniowych, czyli do godziny 20.00. Obecnie to kreacje, które wybieramy na oficjalne okazje to-

warzyskie – wesela, bale (zabawy taneczne), przyjęcia firmowe i uroczystości rodzinne. Panowie powinni występować w  garniturach, koszulach z długim rękawem i krawatach. Kobiety wybierają eleganckie sukienki, których długość nie powinna być krótsza niż nad kolano. Stroje koktajlowe trzeba dostosować do okoliczności: jeśli zakładamy wizytę w kościele lub na oficjalnej uroczystości, pamiętajmy o żakiecie lub szalu zakrywającym ramiona. Podczas kolacji i  tańców możemy sobie pozwolić na głębsze dekolty i  cienkie ramiączka (a  nawet ich brak). Strój biznesowy Ubranie do pracy. Niektóre zawody i  pełnione funkcje wiążą się z  przestrzeganiem restrykcyjnych zasad wyglądu. Są formacje mundurowe czy korporacje wymagające odpowiedniego stroju służbowego. Jednak najczęściej nie ma oficjalnych reguł. Według badania przeprowadzonego przez portal Praca. pl, 74 proc. pracowników deklaruje, że w  ich miejscu zatrudnienia nie obowiązuje dress code. – Wybierając strój do pracy powinniśmy pamiętać, że przejście od niezobowiązującego stylu „domowego” do określonego zasadami stylu służbowego pozwala zbudować profesjonalny wizerunek, zauważany i  doceniany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy – mówi Michał Filipkiewicz, ekspert portalu Praca.pl. Na temat bussines look powstało najwięcej opracowań, wskazówki można znaleźć na stronach internetowych dotyczących pracy, oferowane są nawet szkolenia. Wygląd w pracy zależy też od stanowiska jakie zajmujemy i  przede wszystkim od tego, czy nasze obowiązki służbowe zakładają kontakt bezpośredni z innymi ludźmi. Casual, czyli ubranie codzienne Rzeczy, które wybieramy na co dzień, w sytuacjach nieoficjalnych, pozwalają nam na uzewnętrznienie naszej osobowości i fantazji. To

okazja do testowania nowych trendów i modowych ciekawostek. – Warto pamiętać, że mody nie tworzą modelki i modele – podkreśla w wywiadzie dla gazety.pl Krzysztof Łoszewski. – Moda to pewna koncepcja, propozycja ubioru. Każdy z projektantów wymyśla coś innego (…). Jeden w kolorze pomarańczowym zrobi sukienkę, inny całą kolekcję, a jeszcze inny wykorzysta go tylko jako podszewkę albo drobne akcesoria. Tak powstają trendy. Ale nie należy traktować ich dosłownie i  myśleć: Muszę być tak ubrany. Cętki dzikich zwierząt na jednych wyglądają interesująco, na innych wulgarnie. Wszystko zależy od tego, co to jest i jak to potrafimy nosić. Ubranie domowe – informal, activ W  tej kategorii znajdują się rzeczy wygodne, domowe, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie nam komfortu i swobody. Nie oznacza to, że wszystko jest dopuszczalne. Każdy strój powinien być schludny, czysty i niezniszczony. Katarzyna Danowska, ekspert w  zakresie opracowania i  wdrażania dress code biznesowego podkreśla również: – Strój sportowy ma uzasadnienie w  czasie uprawiania sportu na sali, hali czy górskim szlaku. Jest niedopuszczalny na spacerze w mieście. Negatywne skojarzenia z  subkulturą dresiarzy będą chyba wystarczającym uzasadnieniem tej tezy. Przedstawione powyżej reguły mówią nam jak powinno być, a nie jak jest. W  codziennym życiu obserwujemy wiele sytuacji zaprzeczających etykiecie ubioru. Strojem można przecież szokować i prowokować. Zdarza się, że ubierzemy się nieadekwatnie do sytuacji, ale naszym zachowaniem bądź dzięki akceptacji innych ludzi nie wzbudzimy ani sensacji, ani zażenowania. Cenną wskazówką może być rada, by nigdy nie ubierać się lepiej od gospodarza. Może dlatego panie nie powinny wybierać na wesela białych kreacji, zarezerwowanych dla panien młodych. Etykieta ubioru powstała, by opisywać i  określać zasady ubierania, co ma nam pomóc w  komunikacji z innymi ludźmi. Z dress codem możemy się zgadzać lub nie, jednak znajomość jego zasad pozwoli nam dostosować się do okoliczności i  uniknąć ubraniowej wpadki. Agata Zielińska fot. internet

Modny szczegół

Kolorowy zawrót głowy

Lato kojarzy się z zabawą, słońcem i wolnością. Wakacyjne nastroje mogą znaleźć przełożenie na nasze codzienne kreacje dzięki dodatkom, szczególnie biżuterii.

Projektanci w tym sezonie postawili na duże, fantazyjne ozdoby w stylu vintage i boho – moda nawiązująca do szalonych lat 70. i cyganerii. Szczególnie kolczyki powinny być widoczne. Decydujmy się na te wyraziste i kolorowe, wiszące, najlepiej zdobione kamieniami,

kryształkami lub koralikami. Musi być dużo i kolorowo. Odważniejsze panie mogą nosić dwa różne kolczyki jednocześnie – propozycja Oscara de la Renta. Kontrast możemy uzyskać przez wymieszanie wzorów lub wybrać ten sam fason, tylko w  innym kolorze. Osobom bardziej zachowawczym proponuję komplet kolczyków wyróżniających się kolorem, który podkreśli barwę oczu lub opaleniznę. Wybierajmy wyraźne kolory i  naturalne materiały (kamienie) – czerwony koral, pomarańczowy karneol lub niebieski turkus oprawione w srebro albo brązowy metal. Agata Zielińska fot. internet

Zaradna Pani Dobroczynne działanie herbaty Herbata, dzięki takim składnikom jak tanina i garbnik, nadaje się znakomicie do pielęgnacji roślin. Wystarczy dodać zużyte torebki lub fusy do zimnej wody i podlewać nimi kwiaty, by lepiej rosły i intensywniej kwitły. Kwasy zawarte w herbacie przyspieszają powstawanie próchnicy i zwiększają kwasowość gleby, co nie tylko odżywia rośliny, zapobiega też powstawaniu nieestetycznego, białego nalotu w  doniczkach. Saszetki po zaparzeniu napoju lub wilgotne fusy można również wykorzystać w  ogrodzie. Obłożone nimi róże, azalie i rododendrony odwdzięczą się nam pięknymi kwiatami. Do pielęgnacji roślin najlepiej używać resztek po herbacie czarnej i gorzkiej.

Czytelnicy pytają – ekspert odpowiada Pytanie: Latem chciałabym chodzić w sandałach, ale moje stopy nie nadają się do pokazywania. Są przesuszone i popękane. Czy można temu zaradzić? Odpowiedź: Domowy pedicure powinien być wykonywany raz na dwa tygodnie. Zapewni to odpowiednie odżywienie i nawilżenie skóry. Najpierw trzeba zmyć lakier i obciąć paznokcie. Następnie wymoczyć stopy w ciepłej wodzie (nie może być gorąca) z dodatkiem soli lub sody oczyszczonej. By uprzyjemnić zabieg, można dodać odrobinę lawendy lub rumianku – oprócz kojącego zapachu, ma właściwości przeciwzapalne. Po około 15 minutach należy stopy dokładnie wytrzeć i zastosować peeling. Najprościej natrzeć stopy mieszanką 2 łyżeczek brązowego cukru, 2 łyżeczek płatków owsianych, łyżeczki miodu, soku z cytryny i oliwy z oliwek. Wymasowane stopy trzeba dokładnie opłukać i wytrzeć do sucha. Pozostało nawilżanie. Domową maseczkę do stóp sporządzimy z banana rozgniecionego z trzema łyżkami serka homogenizowanego lub łyżki masła wymieszanego z łyżką kakao i odrobiną soku z cytryny. Miksturę nakładamy na 15 minut, dobrze jest owinąć stopy folią spożywczą i ręcznikiem. Resztki maski zmywamy wodą, stopy dokładnie wycieramy i wtedy są gotowe, by pomalować paznokcie. Systematyczne wykonywanie proponowanych zabiegów gwarantuje piękne stopy przez całe lato. Agata Zielińska Na Państwa pytania czekamy pod adresem redakcja@wpr.info.pl


PORADY   21

Czwartek, 23 lipca 2015

Gdy na plaży słońce praży…

MODA Stroje kąpielowe przyprawiają wiele kobiet o ból głowy, bo zbyt dużo odsłaniają. Na szczęście projektanci idą z pomocą tym, które nie mają idealnej figury

Moda daje nam wiele możliwości – strój kąpielowy nie musi się ograniczać do biustonosza i majtek. Kilka lat temu morskie wybrzeża zdobiły kolorowe chusty – pareo, które wiązało się na biodrach lub na wysokości biustu. Zwiewne tkaniny zasłaniały damKobiety

skie krągłości i ukrywały wszelkie nadprogramowe kilogramy. W obecnym sezonie króluje moda retro, wracamy do kostiumów w  stylu lat 50. – majtek z  wyższym stanem i  zabudowanych, usztywnianych biustonoszy bez ramiączek, co jest dobrą wiado-

mością dla pań ceniących letnią opaleniznę. Na plażę wracają też stroje jednoczęściowe, szczególnie fasony z głębokimi, efektownymi dekoltami zarówno z przodu, jak i  na plecach. Najmodniejsze kolory to czyste barwy – czerwień, granat, biel i czerń oraz neonowa zieleń i  róż, mocne połączenia i  kontrasty podkreślone geometrycznymi wzorami. Gwiazdy i  celebrytki lansują w tym sezonie stroje z wycięciami lub fantazyjnie wiązanym paskiem. Efekt przenikania się skóry i materiału może być intrygujący, jednak nie zapominajmy o  nieopalonych częściach ciała, które pozostaną blade. Warto mieć kilka kostiumów kąpielowych w różnych fasonach. Zmiana stroju podczas plażowania pozwoli uniknąć nieestetycznych, ostro zarysowanych śladów opalenizny. Jeśli zabudowany stanik nie daje nam poczucia komfortu, możemy wybrać tankini – plażową koszulkę. Wybór fasonów jest ogromny: od obcisłych, bardzo

Artystyczna dusza

Anna Olszewska mieszka w Lipnie i pracuje Urzędzie Miasta i Gminy Skępe. W wolnych chwilach tworzy grafiki, rysunki i obrazy.

W przeszłości traktowała swoją pasję jako hobby i tworzyła „do szuflady”. W 2008 roku jej prace zostały dostrzeżone przez znajomych, którzy nakłonili ją do zgłoszenia ich na ekspozycję organizowaną przez Miejskie Centrum Kultury w  Lipnie. Wernisaż cieszył się dużym zainteresowaniem, a prace zdobyły uznanie krytyków. Od tamtej pory Anna Olszewska często uczestniczy w  wystawach, zdobywa nagrody oraz wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych. O jej sukcesach rozpisują się lokalne gazety, portale internetowe, jest zapraszana do telewizji. Pomimo tremy, która towarzyszy jej przed kolejnymi wernisażami, Anna Olszewska nie

boi się oceny swoich prac i niejednokrotnie sama znajduje konkursy, w  których prezentuje swoją twórczość. – Konkursy nie są moim wyznacznikiem czy celem – jest to zawsze subiektywna ocena jury. Oczywiście jest mi miło, gdy moje prace zostają docenione – mówi. W 2012 roku grafika artystki zajęła I miejsce w konkursie na Dzieło Roku, podobnie było w 2014. Również w tym roku zdobyła podwójne I  miejsce w  kategoriach rysunek i  grafika. Kolejne jej prace zostały docenione w  konkursach: ,,Zainspiruj się biżuterią Apart i namaluj obraz”, w  którym grafika ,,Fantazja” zakwalifikowała się do ścisłej szóstki najlepszych prac i  można ją było zobaczyć na wernisażu

Street of Design na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, I miejsce w konkursach: ,,Mój kosmiczny Włocławek”, MIUKI, BMW Polska czy Sephora Polska, gdzie spośród 3 tysięcy prac wybrano jej projekt. Szczególnym wyróżnieniem było zakwalifikowanie się grafiki ,,Pegaz” na międzynarodową wystawę, która odbyła się w Newcastle upon Tyne w  Anglii oraz wręczenie rysunku właścicielowi najsłynniejszej restauracji w Brukseli – Chez Léon. Dzieła portretowe artystki otrzymali m.in. Agata Buzek, Bronisław Komorowski, Agnieszka Grochowska, Agata Passent, Wojciech Cejrowski, Artur Barciś, Paweł Deląg, Piotr Adamczyk czy Igor Kwiatkowski z  Kabaretu Paranienormlani oraz wiele innych osób publicznych. Młoda mieszkanka Lipna nie wyobraża sobie zmiany swojego życia, w którym ważną rolę odgrywa praca zawodowa – Malowaniepo godzinach było moim hobby, które przerodziło się w prawdziwą pasję. Moje wernisaże, nagradzane grafiki czy też wręczanie portretów znanym postaciom daje mi wiele satysfakcji – mówi artystka. – Jestem osobą, która oddziela życie prywatne od zawodowego i  nie sądzę bym była jakoś szczególnie

wyciętych topów, po luźne sukienki zasłaniające uda. To dobre propozycje dla pań, które pragną zasłonić brzuch. Tankini może stanowić komplet z majtkami lub kontrastować z nimi kolorem albo fakturą materiału. Niezależnie od stylu kostiumu, na jaki się zdecydujemy, trzeba pamiętać o  dopasowaniu odpowiedniego rozmiaru. Moda plażowa nie przewiduje stylizacji oversize – kostium nie powinien być za duży i zdecydowanie nie może być zbyt mały. Większość kobiet nosi różne rozmiary w górnej i dolnej części ciała. Na szczęście producenci strojów kąpielowych wyszli temu naprzeciw. Dzięki rozdzieleniu sprzedaży staników i majtek, bez problemu dobierzemy komplet w  odpowiednich rozmiarach. Plażowe grzechy Potrzeba zasłaniania nieatrakcyjnych części ciała powoduje, że panie o szerokich biodrach i grubych udach dobierają do plażowych biustonoszy obcisłe, krótkie szorty. Efekt końcowy bywa odwrotny od zamierzonego – szczególnie z tyłu takie spodenki skracają optycznie nogi i podkreślają kwadratowy kształt pośladków, a gumka w pasie uwydatnia wałeczki na plecach. Pamiętajmy, że nic tak nie wydłuża i  nie wysmukla nóg jak dobrze wycięte

figi! Biodra i brzuszek świetnie przytrzymają odpowiednio wysokie majtki. Kobiety z  nadprogramowymi kilogramami mają najczęściej obfite piersi, które podkreślone właściwie dobranym biustonoszem, odwrócą uwagę od dolnych części ciała i przyciągną rozmarzone spojrzenia męskiej grupy plażowiczów. Plażowe stylizacje to nie tylko kostiumy kąpielowe, ale też dodatki – chustka na głowie, kolor paznokci, okulary przeciwsłoneczne i ciekawa torba dopełniają wizerunku. Agata Zielińska fot. internet

rozpoznawalna. Sięgam po kolejne techniki – portrety najczęściej rysuję ołówkiem, abstrakcje tworzę cienkopisami, farbami, tuszem. Ostatnio dużo maluję na płótnie akrylami, akwarelami oraz olejami. Jestem samoukiem, poprzez moją twórczość wyrażam siebie i jest to część mojego życia.

Jej prace możemy oglądać na wernisażach oraz na stronie internetowej http://www.mezzania.pl. Ostatnio brała udział w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie opowiadała o  swoich dziełach i  rysowała Aleksandrę Kostkę. (az) fot. archiwum prywatne

WYŁOWIONE Z SIECI Wakacje to czas wypoczynku. Jak kreatywnie spędzić czas z naszymi pociechami? Odpowiedź znajdziemy na portalu internetowym dużarodzina.pl, który stworzony został z myślą o rodzinach wielodzietnych. Informacje zawarte na stronie podpowiedzą nam, gdzie możemy uzyskać rabaty i zniżki do restauracji, teatrów, muzeów i sklepów w naszym województwie. Strona jest również pełna przydatnych artykułów, które poradzą m. in. jak skorzystać z darmowego stypendium dla naszych dzieci lub za co nie zapłacimy, wyprawiając je o szkoły. Każdemu, kto lubi gotować i dobrze zjeść, polecamy stronę kuchniaagaty.pl. Autorka nie ogranicza się tylko do prezentowania przepisów kulinarnych. Prowadzi dwa programy telewizyjne w stacji kuchnia+ oraz gościnnie gotuje w Dzień Dobry TVN. Przepisy przez nią proponowane nie są skomplikowane, a na pewno trafią w gusta każdego konesera dobrego smaku. Na portalu znajdziemy wiele zakładek, które ułatwią nam znalezienie konkretnej receptury. Agata bardzo często organizuje też konkursy, w których można wygrać atrakcyjne nagrody. (az)


22

ROZRYWKA

Czwartek, 23 lipca 2015

HOROSKOP

P O G O D A

BÄ&#x2122;dziesz w tym tygodniu energiczny i pewny siebie. Wykorzystaj to na przemyĹ&#x203A;lane i twĂłrcze dziaĹ&#x201A;ania. UwaĹźaj jednak, bo zbyt wysokie mniemanie o sobie moĹźe doprowadziÄ&#x2021; do kĹ&#x201A;opotĂłw. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci warto czasem pĂłjĹ&#x203A;Ä&#x2021; na ustÄ&#x2122;pstwa.

Zupa minestra

Wodnik (20.01-19.02)

Baran (21.03-21.04)

Czeka CiÄ&#x2122; dzieĹ&#x201E; peĹ&#x201A;en emocji. Kontakty i wspĂłĹ&#x201A;praca z innymi stanÄ&#x2026; siÄ&#x2122; powodem nieporozumieĹ&#x201E;. Podejmowane decyzje wymagajÄ&#x2026; ostroĹźnoĹ&#x203A;ci. NiektĂłre proponowane Ci oferty nie nadajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; do realizacji. WiÄ&#x2122;cej uwagi poĹ&#x203A;wiÄ&#x2122;Ä&#x2021; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

Byk (20.02-21.05)

PT. 24.07.15

dodajemy Ĺ&#x201A;yĹźkÄ&#x2122; masĹ&#x201A;a. Warzywa i ziemniaki kroimy w kostkÄ&#x2122;, czosnek rozcieramy z odrobinÄ&#x2026; soli. Na tĹ&#x201A;uszczu przesmaĹźamy cebulÄ&#x2122; i dodajemy pozostaĹ&#x201A;e warzywa, dusimy, dodajemy ziemniaki i pomidory obrane ze skĂłrki. Warzywa dokĹ&#x201A;adamy do wywaru, a nastÄ&#x2122;pnie dodajemy zioĹ&#x201A;a i przyprawy. Gotujemy, aĹź ziemniaki bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miÄ&#x2122;kkie, ale nie rozgotowane, na koniec dorzucamy ugotowanÄ&#x2026; fasolÄ&#x2122;. ZupÄ&#x2122; moĹźemy podaÄ&#x2021; z ryĹźem lub makaronem, posypanÄ&#x2026; startym serem. Smacznego!

SOB. 25.07.15

Te tydzieĹ&#x201E; nie sprzyja realizacji waĹźnych przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Pewne osoby nie zgodzÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zainwestowaÄ&#x2021; w TwĂłj projekt. MoĹźliwe sÄ&#x2026; konflikty z kolegami, z ktĂłrymi Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; CiÄ&#x2122; wspĂłlne interesy. Nie ociÄ&#x2026;gaj siÄ&#x2122; z wyznaniem miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci.

SkĹ&#x201A;adniki: 1,5 l wywaru z miÄ&#x2122;sa 10 dag surowego boczku 20 dag ziemniakĂłw 15 dag biaĹ&#x201A;ej fasoli (ugotowanej) 5 dag cebuli 10 dag selera 10 dag dyni lub cukinii 10 dag marchwi 20 dag pomidorĂłw 5 dag tartego parmezanu 1 zÄ&#x2026;bek czosnku sĂłl, pieprz, posiekana bazylia 5 dag ryĹźu lub makaronu nitki Przygotowanie: Boczek kroimy w kostkÄ&#x2122;, stapiamy,

NIEDZ. 26.07.15

Ryby (20.02-20.03)

Pierwsze kroki w kuchni, czyli uczniowie ZespoĹ&#x201A;u SzkĂłĹ&#x201A; w Kowalewie Pomorskim proponujÄ&#x2026;â&#x20AC;Ś

PN. 27.07.15

Im bliĹźej urlopu, tym wiÄ&#x2122;ksze odczuwasz zmÄ&#x2122;czenie. Drobne, ale ustawiczne kĹ&#x201A;opoty wyprowadzÄ&#x2026; CiÄ&#x2122; z rĂłwnowagi. ZastanĂłw siÄ&#x2122;, czy na pewno wszystkie warte sÄ&#x2026; Twego zdenerwowania. Czasem odpuĹ&#x203A;Ä&#x2021;. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci bez specjalnych emocji.

CZW. 23.07.15

KozioroĹźec (22.12-20.01)

WT. 28.07.15

Od poczÄ&#x2026;tku tygodnia napiÄ&#x2122;cia i nerwy. Nie daj siÄ&#x2122; jednak ponieĹ&#x203A;Ä&#x2021; emocjom i uwaĹźaj, aby nie popeĹ&#x201A;niÄ&#x2021; bĹ&#x201A;Ä&#x2122;du. W przeciwnym razie poniesiesz straty, ktĂłre odczujÄ&#x2026; teĹź Twoi bliscy. Ludzie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; bardziej Ĺźyczliwi. Lew poda Ci pomocnÄ&#x2026; dĹ&#x201A;oĹ&#x201E;.

BliĹşniÄ&#x2122;ta (22.05-22.06)

Ĺ&#x161;R. 29.07.15

DuĹźo bÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; dziaĹ&#x201A;o w Twoim Ĺźyciu uczuciowym. MoĹźliwa jest nowa miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; lub ponowne odkrycie starej. SÄ&#x2026; duĹźe szanse na urzeczywistnienie pewnych osobistych planĂłw. MoĹźesz ulec fascynacji pewnÄ&#x2026; osobÄ&#x2026;. W pracy broĹ&#x201E; swoich przekonaĹ&#x201E; i racji.

Rak (22.06-22.07) Ten tydzieĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie niespokojny. Sprawy zwiÄ&#x2026;zane z finansami rokujÄ&#x2026; pomyĹ&#x203A;lnie. Natomiast kontakty towarzyskie mogÄ&#x2026; byÄ&#x2021; napiÄ&#x2122;te. Zadbaj o sympatiÄ&#x2122; otoczenia. SĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ce sprzyja Twoim zawodowym inicjatywom. Naucz siÄ&#x2122; spokojnie radziÄ&#x2021; sobie z problemami.

SpecjalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wĹ&#x201A;oskiej kuchni â&#x20AC;&#x201C; poĹźywna zupa minestra

KRZYĹťĂ&#x201C;WKA

Lew (23.07-23.08)

Nie najlepsze samopoczucie utrudni Ci kontakt z otoczeniem. MiÄ&#x2122;dzy Wami bÄ&#x2122;dzie sporo napiÄ&#x2122;Ä&#x2021;. Czas nie sprzyja nowym znajomoĹ&#x203A;ciom ani romansom. Te ostatnie traktuj z ostroĹźnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i zachowaj dystans. Sprzyja Ci Skorpion.

Panna (24.08-23.09) ZĹ&#x201A;e samopoczucie wpĹ&#x201A;ynie ujemnie na TwojÄ&#x2026; wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w pracy. Nie przejmuj siÄ&#x2122; swoim spadkiem siĹ&#x201A;. Pod koniec tygodnia wszystko wrĂłci do normy. Zachowaj spokĂłj, nie denerwuj siÄ&#x2122; i pij dziurawiec. Samotne Panny majÄ&#x2026; szanse na romans. Pewne Twoje plany wymagajÄ&#x2026; udoskonalenia.

Waga (23.09-22.10)

TydzieĹ&#x201E; bÄ&#x2122;dzie nerwowy, ale sprzyjajÄ&#x2026;cy Twoim ambitnym planom. DziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; zawodowa przyniesie Ci oczekiwane korzyĹ&#x203A;ci. Twoja pozycja w pracy stanie siÄ&#x2122; teraz bardziej stabilna. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci raz lepiej, raz gorzej. Dobrze zainwestuj zarobione pieniÄ&#x2026;dze.

Ă?Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2021;Â?ÇĄ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Ǣ Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â?Â&#x2039;ä Â&#x152;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x203A;

Â&#x2021;Â&#x2020;ǤǣÂ&#x2019;Â&#x2018;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â?Â&#x2039;Â?

Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x192; Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2039;

Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x153; Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Ă&#x2014;Â&#x2122; Ă?Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2021;Â?ÇĄ Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â?Ǣ Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â?Â&#x2039;ä Â&#x152;Â&#x192;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x153;Â?Â&#x203A;

Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x153;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2019;Â?Â&#x203A;Â? Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2014;Ǥ

Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?

Â&#x2021;Â&#x2020;ǤǣÂ&#x2019;Â&#x2018;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â?Â&#x2039;Â?

4

Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2039;

Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x153; Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â?Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2122;Â?Â&#x192; Â&#x201D;Â&#x2018;äÂ&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;ǢÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x192;

1

4

Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x192; Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2122;Â?Â&#x192; Â?Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x201D;Â&#x2018;äÂ&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;ǢÂ&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;

5

10

12

Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2039;

Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2039;

8

Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192; Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;ÇŚ Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Ă?Â&#x2021; Â?Â&#x192;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x203A; Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2014;Ă?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2039;¸Â&#x2030;Â&#x2039;

Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x203A;Â?Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x203A;Â?Â&#x2014;

Â&#x153;Â?Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x153;

3

34

14

45

6

57

6

Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ÇŁÂ&#x192;Â?Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;ǨÇŚ Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x153;ÇĄÂ&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x152; Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2026;¸

Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2020;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Ă?Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;

68

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 23 0 1015 12

NOC 13 0 1013 12

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 23 0,9 1011 12

NOC 15 0 1010 12

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 21 5,3 1009 11

NOC 10 4,0 1011 16

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 20 1,5 1015 19

NOC 8 1,2 1015 20

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 21 1 1015 22

NOC 8 0,9 1020 19

°C mm hPa km/h

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 25 3 1010 17

NOC 12 2,7 1018 17

°C mm hPa km/h

SUDOKU

79

10

811

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2021; Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Ä&#x201A;Ă&#x2014;Â&#x2122;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192; Ă?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2030;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;

17 9

7

3

2

7

Â&#x2039;Â&#x153;¸Ǥ

Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x160;

Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122; Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2026;Â&#x160;

Â&#x2022;Â&#x2019;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2122;ÇŁ Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;

15

129 13

Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2021; Ă?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;ÇĄ Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x2019;Ă?Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x153; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x152;¸Â&#x2039; Â&#x2039;Â&#x153;¸Ǥ

8 51

4 7 84

7 51

Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2021;Â&#x153;

Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x152;¸Â&#x2039; ̜ǤǤǤÂ&#x2020;Â&#x2018;Â?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;äÂ&#x2026;Â&#x2039;Ěś

9

16 2

4 8 15 2 9 46 65

11 Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2020;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Ă?Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;

17

Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Ä&#x201A;Ă&#x2014;Â&#x2122;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2030;Â&#x192;

16 2

6

11

̜ǤǤǤÂ&#x2020;Â&#x2018;Â?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;äÂ&#x2026;Â&#x2039;Ěś

Â&#x2022;Â&#x2019;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â?Â&#x203A;Â&#x2122;ÇŁ Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;ÇĄ Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2013;

Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ?Â&#x192; Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A;Â?Â&#x2026;Â&#x2018;ä Â&#x2022;Â&#x2039;¸Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;ÇĄ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;ǢÂ&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â?Â&#x2039;Â&#x192;

Â&#x153;Â&#x2122;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ÇŁÂ&#x192;Â?Â&#x2039; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;ǨÇŚ Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x153;ÇĄÂ&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x152; Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x152;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2039;Â&#x2026;¸

Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2021;

7 Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â?ÂŚÂ&#x2013;Â&#x192; Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;

Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;ÇŚ Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2122;

Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?ÇĄÂ?Â&#x192; Â?Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A;Â?Â&#x2026;Â&#x2018;ä Â&#x2022;Â&#x2039;¸Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;ÇĄ Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x153;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;ǢÂ&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â?Â&#x2039;Â&#x192;

14

Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2020;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â?Â&#x192; Â?ÂŚÂ&#x2013;Â&#x192; Â&#x2019;Ă?Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;

Â&#x2021;Â?Â?Â&#x203A; Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Ă&#x2018;

°C mm hPa km/h

Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2021;

18

7

Â&#x203A;Â?Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x203A;Â?Â&#x2014;

Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D; Â?Â&#x2022;Â&#x2039;ÂŚÄ&#x201A;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x192; Â?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x203A;Ǣ ĚśÂ&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153; Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Ěś

13

13

18

Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x17D;¸Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201E; Â?Â&#x192;Ă?Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x2020;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2039;¸ Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â? Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;

Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D; Â?Â&#x2022;Â&#x2039;ÂŚÄ&#x201A;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x17D;Â&#x192; Â?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Ä&#x201A;Â&#x203A;Ǣ ĚśÂ&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x153; Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Ěś

cÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?ÇĄ Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192;

Â&#x192;Â&#x2122;Â&#x2018;Â&#x2020;Â?Â&#x2039;Â?Â?Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2014;Â?Ă?Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;Ă&#x2014;Â&#x2122;

8

Â&#x2021;Â?Â?Â&#x203A; Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Ă&#x2018;

2

12

Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2039;¸Â&#x2030;Â&#x2039;

Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x192;

ǤǤǤÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A;

2

5

cÂ&#x2122;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?ÇĄ Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2014;Ă?Â&#x192;

19

Â?Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ ǤǤǤÂ&#x2039;Â&#x192;Â&#x153;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x203A;

Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2122; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;

Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;ǤǣÂ?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;ǤÂ&#x2026;Â&#x153;¸äÂ&#x2026;Â&#x2039; Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2039;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x192;Ă?Â?Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;Ǥ

Â?Â&#x192;Ă?Â&#x2018;Ä&#x201A;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201E;Â&#x203A;

Â&#x2013;Â&#x2122;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2122;äÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A;

1 1

Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;ǤǣÂ?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2122; Â&#x2021;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;ǤÂ&#x2026;Â&#x153;¸äÂ&#x2026;Â&#x2039; Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x152;Â&#x2039;ÇĄÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x192;Ă?Â?Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x152;Â&#x2039;Ǥ

Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â? Â?Â&#x192;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;

Ă?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x203A;Ă?Â&#x192;ÇĄ Â&#x2014;Â?Â&#x2018;äÂ?Â&#x192;ǢÂ&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;

19 Â&#x2013;Â&#x2122;Ă&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2122;äÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;

Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192; Â&#x2018;Â?Â&#x192; Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x192;ÇĄ Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x203A; Â&#x2122;Ă?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Ǥ

Â&#x153;Â?Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â?ÂŚ Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x153; Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2122;Â?ÂŚ

Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122;

3

10

Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2122; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;

Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153; Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ǢÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;

Ă?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x153;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x153;Â?Â&#x192;ÇĄ Â&#x17D;Â&#x2039;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x203A;Ă?Â&#x192;ÇĄÂ&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x17D;¸Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201E; Â?Â&#x192;Ă?Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x192;Â? Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Ă&#x2014;Â&#x2122; Â&#x2018;Â&#x2020;Ä&#x201A;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x152;ÂŚÂ&#x2026;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2039;¸ Â&#x2014;Â?Â&#x2018;äÂ?Â&#x192;ǢÂ&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;

Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153; Â&#x2122;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x192;Â?Â&#x203A; Â&#x2122;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x160;ǢÂ&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;

Â&#x192;Ă?Â&#x2021;ÇĄÂ?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;ÇĄĂ?Â&#x192;Â?Â&#x2039;ÇĄ Â?Â&#x17D;¸Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2019;Ǥ

NOC 16 3 1014 13

PANORAMICZNA

3

Â&#x2018;Â?Â&#x192; Â&#x153;Â&#x203A;Â&#x201D;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x192;ÇĄ Â&#x2122;Ă?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x203A;Â?Â&#x2039; Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Ǥ Â&#x201E;Â&#x203A;Â&#x2122;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x192;

Strzelec (23.11-21.12)

Nie daj siÄ&#x2122; zaskoczyÄ&#x2021; nieprzewidzianym wydarzeniom. DziaĹ&#x201A;ania zawierajÄ&#x2026;ce w sobie ryzyko muszÄ&#x2026; byÄ&#x2021; dobrze przeanalizowane. Postaraj siÄ&#x2122;, a sfinalizujesz waĹźny zawodowy kontrakt. WykaĹź siÄ&#x2122; jednak zdwojonÄ&#x2026; rozwagÄ&#x2026;. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci sprzyja Ci szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie. Zamiast kawy pij napar z dziurawca.

Â&#x192;Ă?Â&#x2021;ÇĄÂ?Ă?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x203A;ÇĄĂ?Â&#x192;Â?Â&#x2039;ÇĄ Â?Â&#x17D;¸Â&#x2019;Â&#x203A;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2019;Ǥ

1

Skorpion (24.10-22.11)

TwĂłj stan psychiczny ulegnie wyraĹşnemu pogorszeniu. W pracy warto zachowaÄ&#x2021; wszelkie Ĺ&#x203A;rodki ostroĹźnoĹ&#x203A;ci. PrzemyĹ&#x203A;lane i rozwaĹźne decyzje pomogÄ&#x2026; Ci doprowadziÄ&#x2021; sprawy do koĹ&#x201E;ca. W miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i przyjaĹşni - unikaj kĹ&#x201A;Ăłtni. Ryzyko podjÄ&#x2122;te w tym tygodniu moĹźe daÄ&#x2021; zĹ&#x201A;e skutki.

Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x2013;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x153;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2122;Â?Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2122;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2019;Â?Â&#x203A;Â? Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Ă&#x2018;Â&#x2026;Â&#x153;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2014;Ǥ

Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?

temperatura: opady: ciĹ&#x203A;nienie: wiatr:

DZIEĹ&#x192; 29 3,2 1013 14

5

15

10 11 14 15

12 16

1713 18

14 19 15

16

9

9 6

117

18

2

6

7 8

1 5

2 9 8 6 1 8 9 2 4 4 2 7 19 7


KULTURA    23

Czwartek, 23 lipca 2015

Dzisiaj ludzi trzeba bawić

MUZYKA    Artysta z profesjonalnym wykształceniem muzycznym i lokalny patriota. Adam Wieczorek, mieszkaniec Orzechówka w gminie Wąbrzeźno, opowiada o podróżach i wciąż aktywnej działalności muzycznej

– Mieszkańcy Orzechówka powiedzieli mi, że grał pan w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. To prawda? – Tak, pracowałem przez długi czas na amerykańskich statkach Celebrity Cruises. Później przeniosłem się na niemieckie i mogę powiedzieć, że właściwie oprócz Australii i Japonii widziałem wszystko. A i te dwa kraje chętnie bym zobaczył (śmiech). – I dlaczego wrócił pan w nasze strony? – Czuję się związany z  Orzechówkiem. Ewentualne plany podróżnicze będę wiązał jedynie z miejscami, w których jeszcze nie byłem. Teraz zająłem się rolnictwem, mam spore gospodarstwo blisko jeziora. Wystarczy już włóczenia się po świecie (śmiech). – A to włóczenie się po świecie było związane z muzyką? – Przede wszystkim. Urodziłem się w  Bydgoszczy, a  po raz pierwszy udałem się na Zachód mając 24 lata. To były czasy, w których trudno było o dobry in-

strument. Żeby taki kupić, trzeba było u nas pracować pięć lat, a za granicą wystarczyło trzy, cztery miesiące. Pierwsze raz wyjechałem na kontrakt w  1974 roku, do Norwegii. Tam pracowałem przez dwa lata, wróciłem na moment do Polski i pojawiła się szansa na pracę w Holandii. I tak to się potoczyło, później byłem m.in. w  Finlandii, Szwecji i  Szwajcarii, aż wreszcie zamieszkałem w  Niemczech. Do Orzechówka wróciłem niedawno, kupiłem dom i  gospodarstwo rolne. Na początku nie bardzo się na tym znałem, ale zawsze mogłem i nadal mogę liczyć na pomoc sołtysa i innych mieszkańców. – A wie pan, jak nazywa pana lokalna społeczność? – No? – Nasza gwiazda! – Tak? To bardzo miłe. Muszę panu powiedzieć, że nadal gram, nie porzuciłem muzyki. – Od razu zdecydował się pan na saksofon? – Nie, w  szkole uczyłem się grać na klarnecie, który jest instru-

mentem o wiele trudniejszym od saksofonu. Ale, z  drugiej strony, saksofon ma duże możliwości barwowe. Można grać na nim bardzo miękko, ale gdy jest potrzeba, da się też zacharczeć albo krzyknąć. – Gra pan koncerty? – Tak, ostatnio najczęściej w Kołobrzegu. To dość daleko, więc staram się ten wyjazd jak najlepiej spożytkować. Najpierw gram koncert półklasyczny, który nazywa się „Opowieści nie tylko saksofonowe”. Wtedy opowiadam historię tego instrumentu, a także dzielę się przemyśleniami na temat utworów, które przygotowałem. Później przychodzi czas na zabawę, więc gram piosenki do tańca. – Zauważyłem, że ma pan spore umiejętności wodzirejskie. – Dzisiaj trzeba ludzi bawić, bo okazuje się, że sama muzyka nie wystarczy. Dobrym przykładem są kabarety, tak popularne w  Polsce. To pokazuje, że słowo zaczęło się bardzo liczyć. Ludziom trzeba tłumaczyć w  jakim świecie żyjemy, jak barwny jest to świat. Ja na swoich koncertach gram np. bossa novę. Nasze społeczeństwo kojarzy sambę, bo jest pokazywana na festiwalu w Rio. Ale już o bossa novie niewiele wie, dlatego warto o  niej opowiadać. Podobnie jest z  walcem. Dobrze znamy walc wiedeński, ale przy okazji warto wiedzieć, że Amerykanie stworzyli podobny taniec, który nazywa się boston i jest zagrany trochę wolniej. Cieszę się, że mogę tę wiedzę przekazywać. – Mamy jako społeczeństwo problem z edukacją muzyczną? – W czasach głębokiego komunizmu ta edukacja muzyczna stała na naprawdę niskim poziomie. Miałem nadzieję, że gdy zmieni się ustrój i  ludzie będą wolni, zaczną wówczas korzystać z  wiedzy.

KULTURA: CO? GDZIE? KIEDY?

Lipno W piątek, 24 lipca, kino Nawojka wyświetli chilijsko-hiszpańską „Glorię” w reżyserii Sebastiana Lelio. Obraz przestawia historię atrakcyjnej kobiety w średnim wieku, która rzadko widuje się z dziećmi, za to regularnie odwiedza dancingi. Tam spotyka Rodolfo, a znajomość szybko przeradza się w płomienny romans. Produkcja została wyróżniona na MFF w Berlinie, zdobywając trzy statuetki. Film był też oficjalnym chilijskim kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny. Początek seansu o 18.00. Bilety kosztują 10 zł. Brodnica W piątek, 14 sierpnia, do Brodnicy przyjedzie Kabaret Moralnego Niepokoju. Jedna z najpopularniejszych grup satyrycznych w kraju zaprezentuje nowy program zatytułowany „Jerzyk dzisiaj nie pije” z Magdaleną Stużyńską w roli głównej. Początek występu o godzinie 18.00 (BDK). Bilety do nabycia w Brodnickim Domu Kultury, salonach Empik oraz na stronach internetowych: biletyna.pl, ebilet.pl i kupbilecik.pl. Golub-Dobrzyń Także Golub-Dobrzyń przygotował interesującą propozycję dla fanów dobrego humoru. 19 września o 16.00 w sali widowiskowej domu gultury zaprezentuje się kabaret „Smile”. Bilety kosztują 40 zł i można je nabyć bezpośrednio w sekretariacie domu kultury lub w internecie na stronach: biletynakabarety. pl i kupbilecik.pl. Wąbrzeźno Wąbrzeski Dom Kultury po raz drugi zaprasza na Przegląd Kapel Podwórkowych. W tym roku impreza odbędzie się w sobotę, 22 sierpnia. Zespoły, które chcą wystąpić podczas tegorocznej edycji muszą do 8 sierpnia wysłać kartę zgłoszenia np. na adres mailowy: animacja@wdkwabrzezno.pl. (ToB)

Z przykrością zauważyłem, że mam wielu kolegów wykształconych muzycznie, magistrów, którzy nie potrafią grać na żadnym instrumencie, a w najlepszym przypadku grają na tym jednym, wyuczonym. Nie potrafią też uczyć, opowiadać o muzyce. W Skandynawii czy w Niemczech magister sztuki rzeczywiście coś o  tej sztuce wie. Innym problemem jest to, że nawet jeśli są osoby wykształcone muzycznie to show-biznes je odrzuca, wybierając łatwą muzykę. Proszę zobaczyć, co jest puszczane w  telewizji. Oprócz muzyki jazzowej, którą jeszcze można usłyszeć na żywo, wszystkie pozostałe gatunki są najczęściej grane z automatu. – Znowu mamy boom na disco polo. – Też to zauważyłem. Moim zdaniem popularność tej muzyki nie wynika do końca z  formy, ale bardziej z treści. Ludzie lubią usłyszeć tekst o  czymś, jakąś historię np. „Żono moja”. Sama muzyka disco polo jest dla mnie mało atrakcyjna, bo rytm jest zbyt prosty. Gdyby te teksty ubrać w ciekawsze aranżacje, od razu brzmiałyby to lepiej. Osobiście bronię się przed graniem takiego rodzaju muzyki, ale dwa utwory zawsze muszę zaserwować. – A  jakiej muzyki pan słu-

cha? – Najłatwiej chyba powiedzieć, że słucham muzyki wszech czasów. Wie pan, kiedyś razem z kolegą byliśmy w piwnicy i myśleliśmy, że coś się zepsuło w  rurach. Okazało się, że to mój syn słuchał muzyki na pierwszym piętrze (śmiech). Jednak z czasem zauważyłem, że zaczynają znikać mi płyty. Później wydało się, że to właśnie mój syn zaczął je pożyczać i słuchać. Moim idolem jest i  chyba już pozostanie znakomity Stan Getz, który rozpropagował grę na saksofonie na całym świecie. Jeśli chodzi o  stronę wokalną, zawsze ceniłem Raya Charlesa, którego słuchałem jeszcze, gdy jeździłem do dawnej agencji artystycznej Pagart w Warszawie. To właśnie ta firma załatwiała nam zagraniczne kontrakty. Ogromny talent miał oczywiście Joe Cocker, ale jestem też wielkim fanem Udo Jurgensa, który też, niestety, niedawno od nas odszedł. Pisał wspaniałe teksty, które mówiły o  czymś, o  problemach życia codziennego. Ci artyści, których wymieniłem to rzeczywiście są wielkie gwiazdy. Więc jeśli jestem gwiazdą w  Orzechówku to nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się cieszyć (śmiech). – Dziękuję za rozmowę. Rozmawiał i fot. Tomasz Błaszkiewicz

WYGRAJ BILETY NA KONCERT! Już w najbliższy piątek, 24 lipca, w ramach Koncertów Pod Gwiazdami 2015 wystąpi Ania Dąbrowska. Koncert odbędzie się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Początek o godzinie 21.00. Dla naszych Czytelników mamy cztery pojedyncze bilety na to wydarzenie. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Jaki tytuł nosi płyta, z której pochodzi utwór „Jeszcze ten jeden raz”? Odpowiedzi prosimy przesyłać w czwartek, 23 lipca, od godziny 15.00 na adres mailowy: redakcja@wpr.info.pl. Bilety będą do odebrania w kasie Muzeum Etnograficznego na dwie godziny przed koncertem. R E K LAMA


24

HOBBY/OGŁOSZENIA

Czwartek, 23 lipca 2015

Zadania przygotowuje szkoła Mała Lingua w Kowalewie Pomorskim

MAŁA LINGUA To ogólnopolska sieć szkół języków obcych dla dzieci i modzieży, która posiada w całej Polsce już prawie 100 oddziałów. Szkoła językowa Mała Lingua wyróżnia się autorską metodą nauczania języków obcych. Sieć Mała Lingua została wyróżniona tytułem Miejsca Odkrywania Talentów, ponieważ poza nauką języków wspiera swoich słuchaczy w rozwijaniu ich zainteresowań. Zapraszamy do poznawania świata i języków z Blabbersami w filii szkoły w Kowalewie Pomorskim!

Blabbersi bardzo lubią obserwować letnie niebo. Czy potrafisz powiedzieć, co na nim zobaczyli?

Słowniczek: star – gwiazda sun – słońce planet – planeta  

 

Wyœlij z komórki og³oszenie do naszych tygodników 1. Wpisz w telefonie komórkowym dowolnej sieci SMS z treœci¹ og³oszenia. Zacznij od podania prefiksu AF.CBR (og³oszenie do Tygodnika Regionu Brodnickiego CBR), AF.CWA (og³oszenie do Tygodnika Regionu W¹brzeskiego CWA), AF.CGD (og³oszenie do Tygodnika Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD), AF.CLI (og³oszenie do Tygodnika Regionu Lipnowskiego CLI). Po spacji wpisz treœæ og³oszenia. 2. Prefiks musi byæ oddzielony spacj¹ od treœci og³oszenia – jest to warunek konieczny przyjêcia og³oszenia przez system. Maksymalna liczba znaków razem z prefiksem, znakami interpunkcyjnymi i spacjami w obrêbie jednego SMS-a wynosi 160. Treœæ SMS-a nie mo¿e zawieraæ polskich znaków (¹,æ,ê,³,ñ,ó,œ,¿,Ÿ). 3. Wyœlij SMS z treœci¹ og³oszenia pod numer 74886. Koszt SMS-a to 4,92 z³ brutto (4 z³ netto plus VAT 23%).Przyk³adowa ca³oœæ powinna wygl¹daæ tak: AF.CLI (spacja) Kupie samochod, tel. 123 456 789. 4. Otrzymasz od nas potwierdzenie otrzymania SMS-a o treœci: Dziêkujemy za przes³anie og³oszenia. Redakcja CLI (CWA, CGD lub CBR). 6. Na og³oszenia do wydania czwartkowego czekamy do poniedzia³ku do godz. 24.00. 7. Jeden SMS oznacza jednorazow¹ emisjê og³oszenia. Szczegó³owy regulamin wysy³ania i publikowania og³oszeñ przez SMS dostêpny jest na stronie internetowej www.GOLUB-CGD.PL


OGĹ OSZENIA

Czwartek, 23 lipca 2015

OGĹ OSZENIA DROBNE

INFORMATOR Starostwo Powiatowe w Brodnicy ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica tel. (056) 495 08 00

ZĹ OMOWANIE â&#x20AC;&#x201C; Autokasacja Wszystkie marki OSOBOWE- DOSTAWCZE- CIÄ&#x2DC;ĹťAROWE PĹ ACIMY NAJWIÄ&#x2DC;CEJ! ZaĹ&#x203A;wiadczenie do wyrejestrowania ODBIĂ&#x201C;R GRATIS! 510-503-510 Opieka nad seniorami- legalna praca w Niemczech i Anglii. Zacznij zarabiaÄ&#x2021; z Promedica24! Tel. 519 690 440 Natychmiastowa pomoc gotĂłwkowa w 15 minut dla kaĹźdego klienta na udokumentowany dochĂłd i zasiĹ&#x201A;ek staĹ&#x201A;y zadzwoĹ&#x201E;

UrzÄ&#x2026;d Miasta Brodnica ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 03 00

UrzÄ&#x2026;d Gminy Brodnica ul. Zamkowa 13A, 87-300 Tel. (56) 494 16 12 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bobrowo Bobrowo 27, 87-327 Tel. (56) 495 18 24

Wapno rolnicze posodowe, mokre do 25% tanio. Transporty caĹ&#x201A;osamochodowe tel. 603 325 155 lub tel. 601 641 913

KamieĹ&#x201E; polny kupie kaĹźdÄ&#x2026; iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; tel. 692 141 928 Sprzedam przyczepÄ&#x2122; rolniczÄ&#x2026; 4-tonowÄ&#x2026; bez wywrotu stan dobry, cena do uzgodnienia tel. 532 491 355 KRĂ&#x201C;LIKI OLBRZYMY BELGIJSKIE TEL

889 12 17 32 Sprzedam cielaki tel. 889 12 17 32 KupiÄ&#x2122; gospodarstwo rolne z 3 ha ziemi w odlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci do 20km od Golubia-Dobrzynia tel. 733 514 192 Sprzedam mieszkanie G-D na ul. Nowej w bloku na II piÄ&#x2122;trze tel. 609 933 526 Sprzedam Suzuki Grand Vitara 2003 r. Benzyna-gaz, stan b-d, koĹ&#x201A;a zimowe tel. 604 605 539 KupiÄ&#x2122; knury i maciory pĹ&#x201A;atne gotĂłwka waga tel. 725 804 742 Sprzedam cielaki w róşnym wieku tel. 889 12 17 32 R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 28, 87-330 Tel. (56) 697 68 00

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Miasta GĂłrzno ul. Rynek 1, 87-320 Tel. (56) 498 92 49

516 340 541 OPIEKUN/KA OSĂ&#x201C;B STARSZYCH- atrakcyjne zarobki, legalna praca- Promedica24 zatrudni do pracy w Niemczech i Anglii. Tel. 519 690 440.

JuĹź dziĹ&#x203A; zamĂłw Ĺźyczenia NASZYM TYGODNIKU dla swoich najbliĹźszych z okazji...

25

Sprzedam krĂłliki tel. 889 12 17 32 Stowarzyszenie STOP MYĹ&#x161;LISTWU ul. Pocztowa 5 skrytka pocztowa nr 41 ChÄ&#x2122;tni do dziaĹ&#x201A;ania mogÄ&#x2026; przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do nas . Sprzedam Renualt Megane Scenik 1997rok benzyna+gaz silnik 1,6 tel. 886 604 796 TANIE FIRANY, zasĹ&#x201A;ony, poĹ&#x203A;ciel, szycie pod wymiar, fachowe doradztwo Sklep DECOR-AWI Golub-DobrzyĹ&#x201E; (za UrzÄ&#x2122;dem Miasta) tel. 516-126-855 Peugeot 106 1,0 litra 1996 rok prod. Cena 1500 zĹ&#x201A; tel. 667 894 908 WynajmÄ&#x2122; trzypokojowe mieszkanie ul. PowstaĹ&#x201E;cĂłw Wielkopolskich tel. 603 153 828

L

]W\PNXSRQHP]QLÄ°N

UrzÄ&#x2026;d Gminy Osiek Osiek 85, 87-340 Tel. (56) 493 81 21

   

R E K LAMA

UrzÄ&#x2026;d Gminy Zbiczno Zbiczno 140, 87-305 Tel. (56) 493 93 17 UrzÄ&#x2026;d Gminy Bartniczka ul. Bartniczka 8, 87-321 Tel. (56) 493 68 10 UrzÄ&#x2026;d Gminy Ĺ&#x161;wiedziebnia Ĺ&#x161;wiedziebnia 92A, 87-335 Tel. (56) 49 384 60 UrzÄ&#x2026;d Gminy Brzozie Brzozie 50, 87-313 Tel. (56) 491 29 10

...rocznic Ĺ&#x203A;lubu

Pogotowie Ratunkowe w Brodnicyul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Tel. (56) 668 91 00 lub 999 Komenda Powiatowa Policji w Brodnicy ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica Tel. (56) 491 42 00 lub 997 Komenda Powiatowa StraĹźy PoĹźarnej w Brodnicy ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 06 00 lub 998 ZarzÄ&#x2026;d DrĂłg Powiatowych w Brodnicy ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 28 59 Powiatowy UrzÄ&#x2026;d Pracy w Brodnicy ul. Ĺťwirki i Wigury 3, 87-300 Brodnica tel. (56) 697 06 81 UrzÄ&#x2026;d Skarbowy w Brodnicy ul. Sikorskiego 19, 87-300 Brodnica Tel. (56) 495 47 11

... i wielu innych okazji... Nie czekaj! ZadzwoĹ&#x201E;:

    

R E K LAMA

Lista placĂłwek, w ktĂłrych przyjmowane sÄ&#x2026; darmowe ogĹ&#x201A;oszenia drobne 1. Bartniczka â&#x20AC;&#x201C; Lewiatan â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczy DELIKATES PLUS ul. Brodnicka 13 2. Bobrowo â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy BoĹźena Irwan 3. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; KsiÄ&#x2122;garnia Teresa GoĹ&#x201A;Ä&#x2122;biewska ul. Hallera 3/5 4. Brodnica â&#x20AC;&#x201C; Redakcja CBR ul. 18 Stycznia 36 B 5. Brzozie â&#x20AC;&#x201C; PPHU EDAM Adam Nisgorski â&#x20AC;&#x201C; Sklep Groszek 6. GĂłrzno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy KODI ul. Rynek 12 7. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. GĹ&#x201A;Ăłwna 29 8. JabĹ&#x201A;onowo Pomorskie â&#x20AC;&#x201C; Salon Prasowy ul. Kolejowa 7a 9. Osiek â&#x20AC;&#x201C; Sklep WielobranĹźowy FART Halina JÄ&#x2122;tczak 10. Ĺ&#x161;wiedziebnia â&#x20AC;&#x201C; Kiosk Handlowy Renata SmoleĹ&#x201E;ska 11. Zbiczno â&#x20AC;&#x201C; Sklep SpoĹźywczo-PrzemysĹ&#x201A;owy Lidia Kendziorska, Joanna Ludwiczak Zbiczno 157

Pranie tapicerki auta Polerownie lakieru karoserii

kom. R E K LAMA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy ul. Mickiewicza 1, 87-300 Brodnica Tel. (56) 498 47 69 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Brodnicy ul. WesoĹ&#x201A;a 22, 87-300 Brodnica Tel. (56) 493 46 03 Miejski OĹ&#x203A;rodek Pomocy SpoĹ&#x201A;ecznej ul. Ustronie 2, 87- 300 Brodnica Tel. (56) 498 49 33

kom. 692 980 805

kom. 795 442 745


SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Czwartek, 23 lipca 2015

JabĹ&#x201A;onowskie warsztaty

JABĹ ONOWO POMORSKIE W ubiegĹ&#x201A;y wtorek i Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122; w Miejsko-Gminnym OĹ&#x203A;rodku Kultury w JabĹ&#x201A;onowie Pomorskim, odbyĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; warsztaty z wykonywania broszek i kwiatĂłw. Warsztaty byĹ&#x201A;y miÄ&#x2122;dzypokoleniowe uczestnicy poznali â&#x20AC;&#x17E;caĹ&#x201A;kiem zwykĹ&#x201A;e materiaĹ&#x201A;yâ&#x20AC;?, ktĂłre przetworzone stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; niezwykĹ&#x201A;Ä&#x2026; ozdobÄ&#x2026; na kaĹźdÄ&#x2026; okazjÄ&#x2122;. UmiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci nabyte w czasie trwania zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; pozwoliĹ&#x201A;y w kreatywny sposĂłb wykorzystaÄ&#x2021; zawsze dostÄ&#x2122;pne materiaĹ&#x201A;y. â&#x20AC;&#x201C; Techniki plastyczne prezentowane na warsztatach pobudziĹ&#x201A;y wyobraĹşniÄ&#x2122;, chÄ&#x2122;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;ania i twĂłrczÄ&#x2026; inwencjÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x201C; przekazuje organizator warsztatĂłw. â&#x20AC;&#x201C; Tworzenie tych piÄ&#x2122;knych drobiazgĂłw odprÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;o uczestnikĂłw, a powstaĹ&#x201A;e przedmioty uĹźytkowe zapewniĹ&#x201A;y satysfakcjÄ&#x2122; i pozwoliĹ&#x201A;y odkryÄ&#x2021; w sobie nowe umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci. (naĹ&#x201A;) Fot nadesĹ&#x201A;ane

WdziaĹ&#x201A; w warsztatach braĹ&#x201A;y trzy pokolenia Warsztaty realizowane byĹ&#x201A;y Ĺ&#x203A;rodkĂłw Programu Fundusz Inicjaw ramach projektu â&#x20AC;&#x17E;JesteĹ&#x203A;my Ra- tyw Obywatelskich. Na pierwszych zem â&#x20AC;&#x201C; aktywizacja miÄ&#x2122;dzypokole- warsztatach wykonywano broszki, niowa, poprzez poszukiwanie no- na kolejnych kwiaty z krepy. wych pasjiâ&#x20AC;?, dofinansowanego ze Jak podkreĹ&#x203A;lajÄ&#x2026; organizatorzy,

Uczestnicy warsztatĂłw wykonywania kwiatĂłw

R E K LAMA

R E K LAMA

R E K LAMA

Uczestnicy warsztatĂłw wykonywania broszek

MASARNIA BRZOZIE Kazimierz LeĹ&#x201C;niewski, Bogdan BiegaĂąski, Grzegorz Sobiech

Brodnica

Festiwal kultury

Prawie 180 najlepszych uczestnikĂłw jednostek Ochotniczych HufcĂłw Pracy z terenu caĹ&#x201A;ego kraju wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w V Festiwalu Kultury MĹ&#x201A;odzieĹźy OHP Brodnica 2015, ktĂłry zorganizowano pod koniec czerwca. Prezentowali swoje talenty w dwĂłch kategoriach: scenicznej oraz plastycznej.

Przemarsz ulicami Brodnicy MĹ&#x201A;odzieĹź wraz z opiekunami na czas festiwalu przebywaĹ&#x201A;a w OĹ&#x203A;rodku Wypoczynkowym RytebĹ&#x201A;ota. GĹ&#x201A;Ăłwne imprezy festiwalu natomiast miaĹ&#x201A;y miejsce w Brodnicy. PrzesĹ&#x201A;uchania konkursowe odbywaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; jednoczeĹ&#x203A;nie na czterech scenach: w PaĹ&#x201A;acu Anny WazĂłwny, w I Liceum OgĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cym oraz w dwĂłch salach Brodnickiego Domu Kultury, gdzie wystawiono takĹźe prace plastyczne. Na uczestnikĂłw czekaĹ&#x201A;o teĹź wiele innych atrakcji. ByĹ&#x201A;y to m.in. zajÄ&#x2122;cia survivalowe w Brodnickim Parku Krajobrazowym, wystÄ&#x2122;py grupy cyrkowej â&#x20AC;&#x17E;Hecaâ&#x20AC;? z Lipinek, nauka zumby prowadzona przez Macieja ZajdÄ&#x2122; z BDK, wystÄ&#x2122;py tancerzy Teatru Ognia. GĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; atrakcjÄ&#x2026; byĹ&#x201A; koncert RafaĹ&#x201A;a Brzozowskiego, zdobywcy m.in. Super Jedynki 2015. Po koncercie byĹ&#x201A;a okazja do zrobienia wspĂłlnego zdjÄ&#x2122;cia oraz zdobycia autografu piosenkarza. Koncert galowy z udziaĹ&#x201A;em zaproszonych goĹ&#x203A;ci poprzedzony byĹ&#x201A; przemarszem mĹ&#x201A;odzieĹźy ulicami Brodnicy, nastÄ&#x2122;pnie na scenie BDK wystÄ&#x2026;pili finaliĹ&#x203A;ci w programie artystycznym przygotowanym dzieĹ&#x201E; wczeĹ&#x203A;niej przez paniÄ&#x2026; MaĹ&#x201A;gorzatÄ&#x2122; MiÄ&#x2122;tkiewicz. Najlepsi z nich otrzymali nagrody z rÄ&#x2026;k Komendanta GĹ&#x201A;Ăłwnego OHP Mariana Najdychora oraz WojewĂłdzkiego Komendanta OHP w Toruniu Iwony LizoĹ&#x201E;-Szurmiej. Brodniczanin Daniel Zakrzewski, uczeĹ&#x201E; Zasadniczej SzkoĹ&#x201A;y Zawodowej, za wystÄ&#x2122;p wokalny dostaĹ&#x201A; wyróşnienie w kategorii scenicznej. W koncercie udziaĹ&#x201A; wziÄ&#x2122;li zaproszeni goĹ&#x203A;cie, w tym: StarostaPowiatu Brodnickiego Piotr BoiĹ&#x201E;ski, PrzewodniczÄ&#x2026;cy Rady Powiatu Roman PytlasiĹ&#x201E;ski, Dyrektor WydziaĹ&#x201A;u Rozwoju WspĂłĹ&#x201A;pracy ZewnÄ&#x2122;trznej i Informacji UrzÄ&#x2122;du Miasta Brodnica ZdzisĹ&#x201A;awa Marciniak, Naczelnik WydziaĹ&#x201A;u OĹ&#x203A;wiaty UrzÄ&#x2122;du Miasta Brodnica Anna Kupczyk, Naczelnik WydziaĹ&#x201A;u Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy StanisĹ&#x201A;aw Czajkowski, Radny Powiatu Brodnickiego Waldemar GÄ&#x2122;sicki, Dyrektor Biura WicemarszaĹ&#x201A;ka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha Marek Jopp, Kierownik WydziaĹ&#x201A;u PoĹ&#x203A;rednictwa Pracy WojewĂłdzkiego UrzÄ&#x2122;du Pracy w Toruniu ElĹźbieta Giersz, ZastÄ&#x2122;pca OkrÄ&#x2122;gowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Emilia Pankowska, Dyrektor Brodnickiego Domu Kultury Ewa Dembek oraz przedstawiciele innych instytucji wspĂłĹ&#x201A;pracujÄ&#x2026;cych z OHP. Organizatorami Festiwalu byli: Komenda GĹ&#x201A;Ăłwna OHP, KujawskoPomorska WojewĂłdzka Komenda OHP i Hufiec Pracy w Brodnicy. Magdalena Golubska Fot. OHP R E K LAMA

26

  ! """   

  

     

 

MoĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dojazdu do klienta bÄ&#x2026;dĹş wizyta w biurze 

 

R E K LAMA 87-313 Brzozie

kom.

tel. 56 49 354 23 tel. 602 439 671 fax. 56 49 354 18

e-mail masarnia.brzozie@o2.pl

  

  !

%$ &''

 " #"$% #

 '()(


SPOĹ ECZEĹ&#x192;STWO

Czwartek, 23 lipca 2015

27

SoĹ&#x201A;ecki piknik w Brudzawach

GMINA BOBROWO Mimo niesprzyjajÄ&#x2026;cej pogody, mieszkaĹ&#x201E;cy Brudzaw bawili siÄ&#x2122; w minionÄ&#x2026; sobotÄ&#x2122; na pikniku. Burza przerwaĹ&#x201A;a grillowanie, ale nie przeszkodziĹ&#x201A;a taĹ&#x201E;com w Ĺ&#x203A;wietlicy

JuĹź od kilku lat mieszkaĹ&#x201E;cy Brudzaw i goĹ&#x203A;cie z okolicznych wsi spotykajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; na placu naprzeciwko dawnej szkoĹ&#x201A;y, by bawiÄ&#x2021; siÄ&#x2122; na pikniku organizowanym przez miejscowe koĹ&#x201A;o gospodyĹ&#x201E; i radÄ&#x2122; soĹ&#x201A;eckÄ&#x2026;. Na przybyĹ&#x201A;ych czekaĹ&#x201A;y miÄ&#x2122;sa z rusztu oraz duĹźy wybĂłr ciast przygotowanych przez panie. â&#x20AC;&#x201C; To juĹź u nas lipcowa tradycja

â&#x20AC;&#x201C; opowiada Halina JagieĹ&#x201A;o, szefowa miejscowego KGW. â&#x20AC;&#x201C; Zawsze dbamy o atrakcje dla dzieci, a w tym roku postanowiliĹ&#x203A;my wynajÄ&#x2026;Ä&#x2021; profesjonalnych animatorĂłw. Zabawa na Ĺ&#x203A;wieĹźym powietrzu nie potrwaĹ&#x201A;a dĹ&#x201A;ugo, bo wiatr przygnaĹ&#x201A; chmury i spadĹ&#x201A; ulewny deszcz, ktĂłry rozgoniĹ&#x201A; biesiadnikĂłw. Na szczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;cie drugÄ&#x2026;, wieczornÄ&#x2026; czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; zabawy przewidziano juĹź

pod dachem. Od godziny 20.00 w Ĺ&#x203A;wietlicy wiejskiej do taĹ&#x201E;ca przygrywaĹ&#x201A; Piotr Kalwa. â&#x20AC;&#x201C; Nasze imprezy zawsze przyciÄ&#x2026;gajÄ&#x2026; goĹ&#x203A;ci z sÄ&#x2026;siednich wsi. Tu ludzie sÄ&#x2026; spokojni, to i zabawy obywajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; bez nieprzyjemnych incydentĂłw â&#x20AC;&#x201C; chwali Halina JagieĹ&#x201A;o.

Czas najmĹ&#x201A;odszych uczestnikĂłw pikniku wypeĹ&#x201A;niĹ&#x201A;y zabawy z animatorami

Tekst i fot. (magbet)

O jedzenie zadbaĹ&#x201A;y miejscowe gospodynie

Zanim rozpadaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; deszcz, mieszkaĹ&#x201E;cy Brudzaw biesiadowali w najlepsze Gmina Bobrowo

RoztaĹ&#x201E;czone gospodynie Ponad 150 kobiet naleĹźÄ&#x2026;cych do kĂłĹ&#x201A; gospodyĹ&#x201E; wiejskich w ubiegĹ&#x201A;ym tygodniu wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o udziaĹ&#x201A; w spotkaniu w bobrowskim oĹ&#x203A;rodku kultury, zorganizowanym przez Gminne KoĹ&#x201A;o GospodyĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x17E;Kobiety z pasjÄ&#x2026;â&#x20AC;?.

 

   

WystÄ&#x2122;p KGW z Bobrowa R E K LAMA

$-'.*&/01-0234.1%

        !! " #$%&'()*%+ *, "  !"#$$$%!"&!'(%

Najpierw wszystkie uczestniczki zasiadĹ&#x201A;y do stoĹ&#x201A;u, by mieÄ&#x2021; siĹ&#x201A;y na zabawÄ&#x2122;

R E K LAMA

  

czyĹşni: MirosĹ&#x201A;aw Sobiech, przewodniczÄ&#x2026;cy Rady Gminy Bobrowo oraz prezes â&#x20AC;&#x17E;ZĹ&#x201A;otego KrÄ&#x2122;guâ&#x20AC;? Janusz Zielonko. â&#x20AC;&#x201C; Od przewodniczÄ&#x2026;cego rady usĹ&#x201A;yszaĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my wiele miĹ&#x201A;ych sĹ&#x201A;Ăłw â&#x20AC;&#x201C; opowiada Anna JamroĹźy. â&#x20AC;&#x201C; Jak twierdzi, niektĂłre gminy mogÄ&#x2026; nam zazdroĹ&#x203A;ciÄ&#x2021; tak licznych i prÄ&#x2122;Ĺźnie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cych kĂłĹ&#x201A; gospodyĹ&#x201E;. W spotkaniu wziÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;a teĹź udziaĹ&#x201A; kosmetyczka, ktĂłra radziĹ&#x201A;a, jak wykonaÄ&#x2021; makijaĹź i odpowiednio pielÄ&#x2122;gnowaÄ&#x2021; cerÄ&#x2122;. (magbet) , fot. nadesĹ&#x201A;ane

CzĹ&#x201A;onkinie KGW w NieĹźywiÄ&#x2122;ciu w programie artystycznym R E K LAMA

R E K LAMA

Spotkanie integracyjne dla czĹ&#x201A;onkiĹ&#x201E; KGW z gminy Bobrowo zorganizowano juĹź po raz trzeci. â&#x20AC;&#x201C; W gminie mamy 17 kĂłĹ&#x201A;, ktĂłre zrzeszajÄ&#x2026; ponad 300 kobiet â&#x20AC;&#x201C; mĂłwi Halina JagieĹ&#x201A;o z Brudzaw, prezes koĹ&#x201A;a â&#x20AC;&#x17E;Kobiety z pasjÄ&#x2026;â&#x20AC;?. â&#x20AC;&#x201C; Niestety, rozmiary sali GOK sprawiajÄ&#x2026;, Ĺźe nie moĹźemy spotkaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; tu wszystkie naraz. ByÄ&#x2021; moĹźe w przyszĹ&#x201A;ym roku trzeba bÄ&#x2122;dzie pomyĹ&#x203A;leÄ&#x2021; o zmianie

R E K LAMA

Prezentacja udzielania pierwszej pomocy

lokalu, by umoĹźliwiÄ&#x2021; uczestnictwo wiÄ&#x2122;kszej liczbie kobiet. â&#x20AC;&#x201C; ZagraĹ&#x201A; dla nas Piotr Kalwa, bawiĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do późnego wieczora â&#x20AC;&#x201C; opowiada Anna JamroĹźy z KGW w Grzybnie. â&#x20AC;&#x201C; KoleĹźanka ze ZgniĹ&#x201A;obĹ&#x201A;ot czytaĹ&#x201A;a nam swojÄ&#x2026; poezjÄ&#x2122;, a panie z kĂłĹ&#x201A; w Bobrowie i NieĹźywiÄ&#x2122;ciu przygotowaĹ&#x201A;y wystÄ&#x2122;py artystyczne. DowiedziaĹ&#x201A;yĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; teĹź czegoĹ&#x203A; poĹźytecznego, bo przygotowano pokaz udzielania pierwszej pomocy. W tym wybitnie damskim gronie znaleĹşli siÄ&#x2122; teĹź nieliczni mÄ&#x2122;Ĺź-


28

HISTORIA

Czwartek, 23 lipca 2015

Ostatnie dni Ignacego Łyskowskiego

POWIAT BRODNICKI  129 lat temu, 14 lipca 1886 roku zmarł jeden z najważniejszych, najbardziej zasłużonych polityków jakich nosiła ziemia brodnicka – Ignacy Łyskowski. Jego śmierć okryła autentyczną żałobą nie tylko świadome społeczeństwo ówczesnego powiatu brodnickiego, lecz także znaczącą część mieszkańców Prus

Nic dziwnego, ponieważ dziedzic Mileszew był naprawdę niezwykłym człowiekiem, a owoce jego pracy i  działalności widać do dziś. Przede wszystkim był świetnym rolnikiem – zarządcą, otwartym na wszelkie nowinki i  potrafiącym zastosować je w  praktyce. Napisał wiele artykułów prasowych popularyzujących ideę nowoczesnego rolnictwa, a  nadto wydał niezwykle wzięte książki- poradniki pt. „Gospodarz” oraz „Trzy nauki gospodarskie”, znane we wszystkich trzech zaborach. Jego polski patriotyzm był wręcz przysłowiowy, choć nie narwany, gwałtowny, lecz bardzo pozytywistyczny. Sam zresztą wyznaczył sobie określające go motto „Przez pracę i oszczędności, do mienia i godności”. Nie wykluczając używania szabli, twierdził, iż aby wybić się na niepodległość Polacy powinni równolegle budować swoją „podstawę materialną”. To nie oznaczało lekceważenia przez niego narodowego ducha. A  gdzie tam! Zakochany w  folklorze ziemi michałowskiej i  chełmińskiej „tropił” ją,

utrwalał w zapiskach („Pieśni gminne i  przysłowia polskie w  Prusach Zachodnich”, popularyzował jak tylko potrafił, jak mu na to pozwalała coraz bardziej gęstniejąca atmosfera antypolskiej polityki władz pruskiego zaborcy. Aby wesprzeć sprawę narodową dziedzic Mileszew zgodził się kandydować do pruskiego parlamentu, zaś gdy już został posłem (od 1866 roku, przy potężnym wsparciu entuzjastycznie nastawionych rodaków z ziemi brodnickiej i lubawskiej) oddał swojej małej ojczyźnie nieocenione, skutkujące dobrem do dziś – usługi. Nieustępliwie i z sukcesem zabiegał o włączenie miasta i  powiatu do sieci znakomitych pruskich kolei, uzyskał fundusze na budowę utwardzonych dróg powiatowych. Ba! Wykorzystał swoją pozycję w  parlamencie do przeforsowania zniżek transportowych na śląski węgiel dla mieszkańców powiatu! Jak to wszystko wpłynęło na ożywienie gospodarcze naszego regionu, no, tu był potrzebny spory referat. Niestrudzenie zachęcał do pracy dobrym słowem, lecz

jeszcze bardziej przekonywująco – własnym przykładem. Będąc w nieustannym ruchu, zabiegając skutecznie o  setki istotnych spraw zapomniał nieco o sobie samym. Pierwsze poważne ostrzeżenia, że zdrowie przestaje mu służyć dopadły go w  1884 roku. Ówczesna medycyna nie była w stanie dokładnie rozpoznać przyczyny jego choroby płuc, a operacja, którą wówczas przebył w niczym nie pomogła. W Poznaniu Z  Łyskowskim był jeszcze i  ten kłopot, że nie lubił nikogo sobą zajmować, więc tak naprawdę niewielu wiedziało jak bardzo podupada na zdrowiu. Dopiero w  czerwcu 1886 roku jego córka, która przyjechała z  Poznania (gdzie mieszkała z  mężem), gdy tylko zobaczyła ojca, postanowiła natychmiast zabrać go z  sobą. Uznała, że tam, w  silnym ośrodku miejskim łatwiej będzie znaleźć dla niego dobrą opiekę, a nadto jej mąż – doktor Wicherkiewicz sam był świetnym lekarzem. Na jakikolwiek ratunek było już jednak za późno. W  środę 14 lipca 1886 roku dziedzic Mileszew zmarł. Wieść lotem błyskawicy obiegła Poznań, zaś przed domem jego córki zaczął gromadzić się wielonarodowy tłum mieszkańców stolicy Wielkopolski, chcący oddać cześć wielkiemu politykowi. Przyjeżdżali posłowie sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy, przemysłowcy, arystokracja. Tymczasem rodzina postanowiła, że ciało Ignacego musi wrócić do rodzinnej ziemi, dla której miał tyle miłości. Początkowo planowano po prostu przewieźć trumnę na dworzec kolejowy, lecz na prośbę społeczeństwa Poznania odbyło się

to w formie manifestacyjnego pochodu. Jedna z  ówczesnych gazet tak zrelacjonowała wydarzenie: „Gdyby jaki człowiek obcy, gdzie z  dalekich krajów, który o  Polakach i  Polsce nic nie słyszał i nie wiedział, zobaczył był ten wspaniały orszak pogrzebowy, który ciało zmarłego z  Poznania wyprowadzał, gdyby był widział te tysięczne tłumy ludu, ten sznur duchowieństwa i  wspaniałą liczbę naszych posłów, naszych ludzi uczonych i  stanowiska zajmujących, te wieńce pokrywające trumnę, a  zacną ręką kładzione, zaiste zdawałoby mu się, że wielkiego mocarza wiedzie naród do grobu”. Powrót do domu Kto w  okolicach północy z  19 na 20 lipca 1886 próbował dotrzeć na stację kolejową w  Jabłonowie, tego pewnie spotkał srogi zawód, ponieważ droga do niej i samo miasteczko było kompletnie zapchane setkami powozów i  majaczącym w świetle lampek nieprzebranym tłumem mieszkańców powiatu, chcących po raz ostatni powitać swojego posła na rodzinnej ziemi. Gdy o  1.30 pociąg wjechał na wyznaczony peron, dopiero na wezwanie ks. Prądzyńskiego - kanonika pelplińskiego, który przez całą podróż z Poznania czuwał przy trumnie utworzono szpaler, umożliwiający przeniesienie jej na specjalny powóz przysłany z mileszewskiego dworu. W wielkiej asyście wrócił dziedzic na swe włości, które za życia tak troskliwie doglądał. Ośmiu jego siostrzeńców dźwignęło trumnę z  karawanu, po czym wniosło do dworu, na specjalnie wykonany katafalk. A  ludzi wciąż przybywało… W  wielonarodowym tłumie byli Polacy, Niemcy, nawet nieco Żydów. Nie brakowało nikogo spośród okolicznej szlachty – bez względu na nację. O  godzinie 9.00 poseł Magdziński z  Koła Polskiego w  parlamencie Rzeszy wygłosił wzruszające przemówienie, wyrażając boleść nad stratą „tak światłego męża, obrońcy Ojczyzny i  Kościoła” Po nim głos zabrał serdeczny przyjaciel Łyskowskiego – ziemian Parczewski podnosząc zasługi zmarłego dla ludu, a  kończąc upomniał: „Najmilszy mu pomnik wystawmy w sercach na-

szych, pielęgnując jego pamięć, jego zasady, a naśladując jego pracę i gospodarność. Trzymajmy się ziemi naszej!”. Gdy skończył, kilku dziedziców podbrodnickich majątków, pomimo wzmagającego się upału ubranych w odświętne fraki, dźwignęło trumnę i  wśród żałobnych pieśni poczęli ją nieść w kierunku lembarskiego kościoła. Tuż za nimi prowadzono rumaka okrytego kapą z  herbem Doliwa. Co jakiś czas niosących zastępowała nowa grupa; a  to gospodarze, a  to rzemieślnicy, przedstawiciele różnych stanów i  stowarzyszeń. Każdy z nich podjęcie tego trudu poczytywał sobie za zaszczyt, tak, że ostatnią drogę z Mileszew do lembarskiego kościoła (ok 2 km) Łyskowski odbył na barkach swoich przyjaciół. Z przodu konduktu dano miejsce rodzinie i  delegacjom, gdzie zwłaszcza dwa wieńce zwracały uwagę swoją niezwykłą wielkością i  kompozycją. Pierwszy nieśli posłowie z Koła Polskiego w  parlamencie Rzeszy, a  drugi delegacja brodnickich mieszczan. Brodniczanie ozdobili ów wieniec jedwabną szarfą z wielkim napisem: „Polakowi, Polacy z Brodnicy”. Po trudach życia Nabożeństwo żałobne, koncelebrowane przez wielu księży odprawił niezmordowany ksiądz Prądzyński kanonik pelpliński, przywilej wygłoszenia kazania oddając ks. Neubauerowi kanonikowi brodnickiemu. Ten, przykład życia Łyskowskiego polecił głównie młodzieży, uwypuklając nadzwyczajną pracowitość, bogobojność, ale i  skromność zmarłego. Oczywiście przypomniał też motto życiowe dziedzica Mileszew: „Przez pracę i  oszczędność dojdziemy do mienia i godności”…. W końcu nadszedł moment umieszczenia trumny w  podziemnej krypcie świątyni w  Lembargu. Zwrócę tu uwagę, że był to ostatni tego typu pochówek (w  obiekcie kościoła parafialnego) na terenie powiatu brodnickiego. Robotnicy zasunęli ją ciężkim kamieniem, potem zastąpionym przez ozdobną płytę nagrobną i  tak zakończył się etap ziemskiej wędrówki Ignacego Łyskowskiego, a poczęła jego legenda. Piotr Grążawski


HISTORia    29

Czwartek, 23 lipca 2015

Z brodnickiego lamusa

POWIAT BRODNICKI Co się działo w ostatnim tygodniu lipca przed laty? W kronikach poszperał i zebrał ciekawostki historyczne do naszego lamusa Piotr Grążawski

24 lipca 1873 roku rozporządzeniem nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie (gdzie wówczas przynależała Brodnica) Karla von Horna w szkołach elementarnych (podstawowych) zakazano używania języka polskiego. Odtąd całe nauczanie mogło odbywać się wyłącznie w języku niemieckim. Trzy lata później 19 kwietnia 1876 roku sejm pruski uchwalił ustawę wprowadzającą język niemiecki jako urzędowy we wszystkich instancjach administracji i  sądownictwa. W  całym powiecie zakaz wywołał wielkie wzburzenie Polaków, którzy stanowili zdecydowaną większość społeczeństwa. 25 lipca 1928 roku, w Brodnicy odbyła się pierwsza z serii trzech mszy żałobnych za duszę profesora naszego gimnazjum Bronisława Nowaka. Wszystkie gromadziły tłumy brodniczan, ponieważ profesor był osobą niezwykłą i wielce dla miasta zasłużoną. Pochodził ze Lwowa, a przypadek sprawił, że bolszewicka ofensywa z 1920 roku zastała go w Jabłonowie. Jako oficer rezerwy natychmiast zgłosił się do walki i przydzielono mu komendę dworca kolejowego w  Jabłonowie. Potem odbijał Brodnicę z  rąk bolszewików, zaś po wszystkim osiadł tu na stałe, jako wykładowca gimnazjalny. Był uwielbiany przez młodzież, natomiast starsi podziwiali jego niezłomny, jak podkreślano: „kryształowy” charakter. Zabiła go śmiertelna choroba w wieku zaledwie 46 lat.

26 lipca 1416 roku wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Michał Küchmeister von Sternberg, polityk mądry i rozumny, który odsunął od władzy narwanego Henryka von Plauena powiększył uposażenie ziemskie Brodnicy, nadając mieszczanom (w  oparciu o  prawo chełmińskie) na lewym brzegu Drwęcy 50 łanów wsi Bürgersdorf (Mieszczańska Wieś) i  44 łany wsi Michałowo. Na tym obszarze miasto zyskało również prawo wyższego i niższego sądownictwa, a także zgodę Zakonu na budowę jednego młyna na potrzeby mieszczan. Co do posiadłości ziemskich Brodnicy, to sprawa jest o  tyle ciekawa, że historycy dochodzący jakie były zapisy w  pierwotnym przywileju lokacyjnym (choćby Czaja, czy Powierski) uważają, że najstarsze patrymonium ziemskie rozciągało się na północ od miasta, aż do wsi Żmijewo. Znaczną cześć tego terenu „okupuje” teraz gmina wiejska Brodnica (w  sytuacji, gdy miastu „kończą się” wolne tereny inwestycyjne) i nie zanosi się na to, aby miasto w  najbliższym czasie zdołało przesunąć swoje granice (były już przygotowania do takiego posunięcia). Zatem gdyby jakimś cudem odnalazł się pierwotny przywilej, a zapisy w nim potwierdziły przypuszczenia historyków, to Brodnica może śmiało rościć przesunięcie granic administracyjnych, już ci to

drogą sądowego potwierdzenia, już ci to zajazdu – mieszczanie do szabli i kupą mości panowie! 26 lipca 1938 roku Prezydent Rzeczpospolitej odznaczył Medalami Niepodległości dwóch mieszkańców Brodnicy: kupca Pawła Jankiewicza (firma przy ul. Nad Drwęcą) i  krawca Nowakowskiego (firma przy ul. Przykop). Obaj działali na rzecz Polski jeszcze w  czasach zaborów. 27 lipca 1765 roku król Stanisław August Poniatowski potwierdził przywileje wyznaniowe Brodnicy (dające pełną wolność i równe prawa każdemu wyznaniu). Zrobił to z pewnym ociąganiem i wskutek nacisków rosyjsko - pruskich. 28 lipca 1926 roku. Wielkie poruszenie w  świecie towarzyskim całego Pomorza wywołały wiadomości, jakie tego dnia przedrukowały niektóre gazety polskie z  prasy zagranicznej, a  dotyczące losów rzekomo cudem ocalałego carewicza Aleksandra. Przypomnę, że 17 lipca bolszewicy rozstrzelali całą rodzinę carską (parę cesarską i  ich pięcioro dzieci). Po tym co jakiś czas pojawiały się w  Europie doniesienia, że ktoś cudem ocalał; a to córka cara Anastazja, a to mały carewicz. Tu legenda opierała się na prawdziwym incydencie, bo według późniejszych zeznań członków plutonu egzekucyjnego, w  nocy z  16 na 17 lipca 1918 Romanowowie zostali poproszeni o  ubranie

się i zejście do piwnicy, rzekomo w  celu przygotowania do wyjazdu, przez nadzorującego straż nad nimi Jakowa Jurowskiego. Chorego Aleksego niósł na rękach ojciec. Chłopiec ubrany był w  ulubiony strój – wojskową bluzę i  czapkę. Po zajęciu przez byłą parę carską miejsc na krzesłach (pozostałe osoby stały wokół nich) Jurowski oznajmił, że cała rodzina zostanie rozstrzelana. Gdy zszokowany Mikołaj II przerwał mu, Jurowski natychmiast strzelił do niego, zabijając byłego cara na miejscu. Drugi strzał został wymierzony w Aleksego, jednak chłopiec, choć trafiony, nie zginął od razu. Po zabiciu jego sióstr członkowie plutonu egzekucyjnego zorientowali się, że trzynastolatek jeszcze żyje i  usiłowali dobić go bagnetami. Nie wiedzieli, że w  ubraniu chłopca – podobnie jak w  gorsetach Olgi, Tatiany, Marii i Anastazji – zaszyta była część rodowych klejnotów. Kiedy kolejne próby zabicia Aleksego w ten sposób kończyły się niepowodzeniem, bolszewicki bandzior Jurowski dobił go strzałem w głowę. Tymczasem rozpowszechniona przez zagraniczne i  polskie gazety legenda mówiła, iż Aleksy mimo wszystko nie umarł, a  ciężko rannego odbili wierni carowi kozacy. Ba, wraz z  nimi (incognito – rzecz jasna) miał się dostać do polskiego obozu dla rosyjskich jeńców w  Strzałkowie, gdzie jakiś jezuita „nawrócił go” na katolicyzm i  wywiózł na Pomorze w  okolice Grudziądza, „do hrabiowskiego pałacu” (podejrzewano hrabiego Skórzewskiego). Tu miano go przedstawiać jako „rosyjskiego uciekiniera”. Podobno prawdziwą tożsamość znał notariusz z  Brodnicy, kuzyn hrabiego…

Fajna baja, w sam raz na sezon ogórkowy, jednak rzeczywistość była o wiele bardziej brutalna. W  lipcu 1625 roku nastąpiło apogeum zarazy cholery, która dosłownie przetrzebiła miasto. Zadziwiającym zbiegiem okoliczności wymarli niemal wszyscy członkowie Rady Miejskiej wyznania ewangelickiego (stanowili większość we władzach). Rzecz jasna zostało to skwapliwie wykorzystane przez katolików do przejęcia władzy, w czym wydatnie dopomogli ludzie królowej Konstancji, nowego (po Annie Wazównie) starosty brodnickiego. W  lipcu 1846 roku brodnicki cukiernik, o bardzo ładnym nazwisku Ferrari, po raz pierwszy w historii sprowadził do miasta beczkę piwa bawarskiego. Według badacza tej sprawy Szczepana Wierzchosławskiego – piwo było tak wyśmienite, że gościom cukierni pana Ferrari zawartość beczki wystarczyła jedynie do wieczora. Szczegółów imprezki niestety nie znamy… W  końcu lipca 1938 roku, w  Brodnicy ogłoszono dotąd niebywałą rzecz. Oto, w  ciągu jednego miesiąca zbankrutowały trzy firmy żydowskie. Jedna, zajmująca się handlem bławatami należała do Ruchli Klejnberg i mieściła się przy ulicy Kościuszki (zwanej złośliwie dzielnicą „Brodnickie Nalewki”). Druga, swego czasu prężnie rozkręcona przez Srula Hoppenahaima (ubrania, bielizna) mieściła się na prestiżowej ulicy Hallera. Wreszcie trzecia, należąca do Józefa Kleinberga miała swój skład przy ul. Kościuszki (handel nową i używaną porcelaną). Z  tych trzech jedynie Kleinberg wznowił działalność. Piotr Grążawski


30

sport

Czwartek, 23 lipca 2015

Sukcesy w kickboxingu Znamy SPORTY WALKI    Brodniccy zawodnicy klubu Tang Soo Do dobrze zaprezentowali się na Mistrzostwach Polski w kickterminarz IV ligi boxingu, a Amelia Rzepecka wywalczyła dwa medale Piłka nożna

Trener Józef Drozdowski (z lewej) wraz z Amelią Rzepecką, dwukrotną medalistką Mistrzostw Polski Mistrzostwa Polski rozegrano w Suszu koło Iławy. W  zawodach wystartowało w  sumie 185 zawodników z kilku województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, podlaskiego, lubelskiego i  lubuskiego. Wśród uczestników nie zabrakło

również czterech młodych przedstawicieli brodnickiego klubu Tang Soo Do. –Zawody stały na wysokim poziomie, a nasi reprezentanci, mimo niewielkiego doświadczenia w  imprezach takiej rangi, prowadzili wyrównaną walkę z rówieśnikami obytymi w turniejowej rywalizacji – mówi Józef Drozdowski, trener brodnickiej

sekcji Tang Soo Do. W kategorii dziewcząt do lat 7 bezkonkurencyjna okazała się Amelia Rzepecka, która do złota dołożyła jeszcze srebrny medal wywalczony w  wyżej kategorii wiekowej. Dominik Gielnik wśród chłopców do lat 10 ukończył rywalizację tuż za podium (miejsce czwarte), Adam Szeliga w  tej samej kategorii uplasował się na miejscu szóstym, zaś Sebastian Patalon walczący wśród chłopców do lat 8 zajął ostatecznie miejsce siódme. – Kolejny raz moi młodzi podopieczni sprawiają miłą niespodziankę. Cieszy mnie, że dzieci które trenują Tang Soo Do od niespełna 8 miesięcy już odnoszą spore sukcesy na arenie krajowej. Chciałbym im bardzo podziękować za wysiłek włożony w zajęcia i  dzielną postawę we wszystkich turniejach. Warto bowiem zaznaczyć, że startując w  Mistrzostwach Polski Taekwon Do, Tang Soo Do, czy też w  Kickboxingu, zawsze zdobywamy kilka medali – kończy trener Drozdowski. (kl) fot. nadesłane

Siatkówka

Plażówka w Nowej Wsi

Naprzód Jabłonowo i Rol.Ko Konojady poznały terminarz IV-ligowych rozgrywek w sezonie 2015/2016 Inauguracyjna kolejka rundy jesiennej zostanie rozegrana 8 sierpnia 2015 roku. Tydzień później zaplanowano następne spotkania, a runda jesienna zakończy się 11 listopada (śro-

da). Wcześniej zaplanowano mecze 14. kolejki (sobota 31 pażdziernika). W dniach 14-15 listopada planowana jest natomiast inauguracja rundy rewanżowej. (kl)

Terminarz pierwszej kolejki rundy jesiennej IV ligi sezonu 2015/16 wygląda następująco: Promień Kowalewo Pomorskie

-

Naprzód Jabłonowo Pomorskie

Łokietek Brześć Kujawski

-

Pogoń Mogilno

Notecianka Pakość

-

Zawisza II Bydgoszcz

Sadownik Waganiec

-

Orlęta Aleksandrów Kujawski

Cuiavia Inowrocław

-

WKS Włocłavia

Unia Solec Kujawski

-

KS Chełminianka

Chemik Bydgoszcz

-

Piast Złotniki Kujawskie

Rol.Ko Konojady

-

Lech Rypin

Badminton

Medalowy badminton

Zawodnicy Akademii Badmintona w Jabłonowie Pomorskim wywalczyli trzy medale na turnieju w Warszawie

W minioną niedzielę na plaży w Nowej Wsi zorganizowano Turniej Siatkówki Plażowej

Uczestnicy turnieju plażowego zapozowali do wspólnej fotografii z burmistrzem W imprezie w  której rywalizowano o  Puchar Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w  Jabłonowie Pomorskim wystartowało 9 drużyn, m.in. z Łaszewa, Grążaw, Świecia nad Osą i  Jabłonowa Pomorskiego. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem turnieju sprawował Jarosław Jańczak, sędzia główny

zawodów. Po rozegraniu spotkań grupowych oraz fazy pucharowej na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna z Jabłonowa Pomorskiego w  składzie: Wojciech Jaworski i Patryk Jaworski. Miejsce drugie przypadło ekipie ze Świecia nad Osą, zaś ostatnie miejsce na podium należało do

reprezentantów Łaszewa. Nagrody najlepszym drużynom wręczył burmistrz miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński oraz Dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jabłonowie Justyna Prajs. (kl) fot.nadesłane

Jabłonowska ekipa udała się do stolicy na Wakacyjny Turniej Badmintona w sześcioosobowym składzie. Akademię Badmintona reprezentowali: Aleksandra Ługiewicz (Grudziądz), Jarosław Kurkowski (Brodnica), Mariusz Kotlęga, Krzysztof Bogucki, Zbigniew Modrzejewski i  Paweł Perszke. Medale w  warszawskiej Arenie Ursynów zdobyli: Mariusz Kotlęga - brąz indywidualnie (kategoria OPEN A) i srebro wraz z Agnieszką Smolińską (kategoria MIXT OPEN A) oraz Krzysztof Bogucki z Aleksandrą Ługiewicz (brąz w kategorii MIXT OPEN B). Zaeodnicy i  trenerzy Akademii zapraszają również wszystkich miłośników badmintona na treningi tej sekcji, które odbywają się w  każdy poniedziałek i  środę od 18-21 na hali sportowej Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim. (kl) fot. facebook

Wyniki medalistów z Akademii Badmintona: Singiel:

Mariusz Kotlęga – Tomasz Sobczak 2:0 (21-19,21-19) Mariusz Kotlęga – Tomasz Ziółek 2:0 (21-14,21-18) Mariusz Kotlęga – Xiang Gao 1-2 (2113,16-21,18-21)

Mixt A:

Agnieszka Smolińska/Mariusz Kotlęga – Dawid Maron/Marlena Komuda 1:2 (21-19,12-21,12-21) Agnieszka Smolińska/Mariusz Kotlęga – Piotr Bilski/Justyna Pietrzak 2:1 (1521,21-9,22-20)

Mixt B:

Krzysztof Bogucki/Aleksandra Ługiewicz – Bartłomiej Gibadło/Monika Koc 2:0 (22-20,21-11) Krzysztof Bogucki/Aleksandra Ługiewicz – Jarosław Kurkowski/Daria Durańska 2:0 (22-20,21-14) Krzysztof Bogucki/Aleksandra Ługiewicz – Tomasz Katus/Katarzyna Zakrzewska 1:2 (14-21,21-16,12-21) Krzysztof Bogucki/Aleksandra Ługiewicz – Marek Rudyk/Katarzyna Wojakowska 2:0 (21-10,21-13)


SPORT 31

Czwartek, 23 lipca 2015

Optymizm w Sparcie

Piłka nożna

Piłka nożna Dwa kolejne mecze kontrolne rozegrali piłkarze Sparty Brodnica w ramach przygotowań do sezonu 2015/16

W środę zawodnicy żółto-czarnych podejmowali na własnym stadionie ekipę Concordii Elbląg. Mecz zakończył się porażką Spartan 1-2, ale gra w sparingu napawa optymizmem. Miejscowi od początku osiągnęli przewagę w posiadaniu piłki i kontrolowali grę. Po bezbramkowej pierwszej połowie rozpoczęli imponująco drugą część meczu i za sprawą Krystiana Janczaka w 47. minucie objęli prowadzenie. Wydawało się, że kolejne trafienia są tylko kwestią czasu, ale za każdym razem w podbramkowych sytuacjach brakowało zimnej krwi. Concordia wykorzystała natomiast swoje okazje. W 73. minucie doprowadziła do remisu po strzale z rzutu karnego, a w końcowych minutach zdobyła zwycięską bramkę. Po meczu wśród brodnickich graczy dało się wyczuć sportową złość. Krytyczny wobec swojej postawy był zwłaszcza Cezary Michalak, który zapowiedział, że do rozpoczęcia Piłka nożna

ligowych rozgrywek poprawi swoją grę. – W meczach sparingowych liczy się przede wszystkim realizacja taktycznych założeń i możliwość zgrywania poszczególnych formacji. Dlatego też rezultat jest kwestią drugorzędną – podsumował nowy trener Sparty Maciej Grzybowski. W sobotę Sparta rozegrała kolejny mecz kontrolny, Rywalem IIIDRWĘCA NOWE MIASTO VS SPARTA BRODNICA

0

(0: 0)

1

ligowca była występująca na tym samym poziomie rozgrywek Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Zespół ten nie ukrywa swoich drugoligowych ambicji, stąd też należało spodziewać się ciężkiego spotkania. Mecz od początku stał na wysokim poziomie, a żadna ze stron nie chciała pozwolić na dominację przeciwnika. Jeszcze w pierwszej połowie po jednym z ostrych zagrań boisko opuścić musiał obrońca Sparty Mariusz Śnieć, ukarany przez arbitra czerwoną kartką. Brodniczanie mimo liczebnego osłabienia zdołali zachować czyste konto do końca meczu, a dzięki efektownej bramce Satokiego Yonedy odnieśli drugie zwycięstwo w przedsezonowych przygotowaniach. (kl) fot. facebook Foto Sparta Brodnica SPARTA BRODNICA VS CONCORDIA ELBLĄG

1

(0: 0)

2

Yoneda

Sparta (I połowa): Szewczyk – Adamczyk, Lamka, Janczak, Czyżniewski, Sato, Wiśniewski, Rutkowski, Kretkowski, Szymański, Magdziński Sparta (II połowa): Ostrowski – Śnieć, Janczak, Michalak, Szczupakowski, Feter, Stypczyński, Ciechowski, Zalewski, Babiarz, Magdziński

Porażka na początek przygotowań

W inauguracyjnym sparingu piłkarze Naprzodu Jabłonowo po wyrównanym spotkaniu ulegli III-ligowej Wdzie Świecie Mecz z Wdą Świecie stanowił pierwszy etap letnich przygotowań do premierowego sezonu Naprzodu w IV lidze. Trener Rafał Gałuszewski miał do dyspozycji 17 zawodników, w tym jednego piłkarza testowanego, a w meczowej kadrze znalazło się również miejsce dla kilku juniorów. Całe spotkanie w barwach LZS-u rozegrał Grzegorz Bała, co potwierdziło wcześniejsze spekulacje o tym, że snajper zdecydował się przedłużyć swoją karierę o co najmniej jeden sezon. Zabrakło natomiast kilku piłkarzy pierwszej drużyny, przebywających jeszcze na posezonowych urlopach. Mecz rozgrywano w „tropikalnych” warunkach. W pierwszej połowie obie drużyny stworzyły kilka klarownych sytuacji, głównie w końcowych minutach pre-

mierowej połowy. W 37. minucie po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, bramkę dla gospodarzy sobotniego starcia zdobył Radosław Mik. Wda nie nacieszyła się prowadzeniem zbyt długo, albowiem w 43. minucie faulowany w narożniku pola karnego był Adrian Berendt, a pięknym uderzeniem z rzutu wolnego popisał się Rafał Klonowski. Chwilę po wyrównaniu arbiter spotkania odgwizdał koniec pierwszej części gry. Po zmianie stron mecz stał się bardziej otwarty, a obie drużyny większą wagę przywiązywały do akcji ofensywnych. Dwie dogodne sytuacje zmarnował Marcin Derkowski – raz strzelił nad bramką z kilku metrów, a następnie przegrał pojedynek z bramkarzem gospodarzy. Szansę na okazały debiut w seniorskiej ekipie miał

W meczu, który inaugurował okres przygotowawczy piłkarze z Konojad podejmowali Mustanga Ostaszewo, występującego w klasie okręgowej. Mecz rozgrywano w ponad trzydziestostopniowym upale, stąd też tempo gry nie było zbyt wysokie. W pierwszej połowie Rol.Ko było stroną dominującą, ale przewaga w posiadaniu piłki nie przekładała się na klarowne okazje bramkowe. W przerwie trenerzy obu ekip zdecydowali się na kilka zmian w składach. Rol.Ko ponownie osiągnęło przewagę, którą w 60.

minucie udokumentował Adrian Talaśka. Otrzymał podanie z głębi pola, wbiegł z futbolówką w pole karne i precyzyjnym strzałem pokonał interweniującego bramkarza gospodarzy. Kiedy wydawało się, że gracze Łukasza Kaliszewskiego utrzymają jednobramkowe prowadzenie do końcowego gwizdka arbitra, Mustang wyprowadził jeden z nielicznych kontrataków. Do wybitej przed pole karne piłki dopadł Maciej Dudek i strzałem w samo okienko doprowadził do wyrównania. Chwilę później sędzia Jarosław Gryckiewicz zakończył mecz i pierwszy sparing IV-ligowca z Konojad zakończył się podziałem punktów. Tekst i fot. (kl) MUSTANG OSTASZEWO VS. ROL.KO KONOJADY

1

(0: 0)

1

Gole dla Rol.Ko

Talaśka 60’

Janczak 47’ Skład

Sparta: Ostrowski - Śnieć, Lamka, Janczak, Szczupakowski, Stypczyński, Sato Rutkowski, Zalewski, Feter, Kretkowski

Piłkarze Rol.Ko Konojady od remisu rozpoczęli przygotowania do rundy jesiennej IV ligi.

Gole

Gole

Skład

Remis w upale

również 15-letni Szymon Hanzek, lecz on również nie zdołał zdobyć bramki w sytuacji „sam na sam” z miejscowym golkiperem. Trener Gałuszewsk w drugich 45-minutach zdecydował się bowiem na kilka roszad w składzie. Doświadczonych zawodników zastąpili młodzieżowcy, którzy mieli okazję zaprezentowania swoich umiejętności na tle wymagającego przeciwnika. Niestety nie udało im się utrzymać korzystnego remisu do końcowego gwizdka, bowiem w doliczonym czasie stracili bramkę na 1-2. – Przegrana w sparingu, z mocnym III-ligowym przeciwnikiem nie przynosi nam wstydu. Mimo ciężkich treningów moi piłkarze rozkręcali się z minuty na minutę, a pierwsze starcie kontrolne oceniam na plus – podsu-

mował trener Rafał Gałuszewski. – Przed nami spotkanie z kolejnym trzecioligowcem, Drwęcą Nowe Miasto Lubawskie Ekipa ta budowana jest pod kątem awansu do drugiej ligi, zatem należy się spodziewać ciężkiej przeprawy – kończy opiekun LZS-u. Mecz planowany jest na środę i prawdopodobnie zostanie rozegrany na boisku w Nowym Mieście Lubawskim. (kl) fot. naprzodjablonowo. futbolowo.pl

WDA ŚWIECIE VS NAPRZÓD JABŁONOWO

2

(1: 1)

1

Gole

Klonowski 43’ Skład Naprzód: W. Jaworski – Urbański. P. Jaworski, Sosnowski, Kwiatkowski – Rupiński, Magalski, Berendt, Zapalski, Klonowski – Bała. Na zmiany weszli: Leiss, Kalinowski, Derkowski, Hanzek, Zieliński, zawodnik testowany.


32

NASZE KONKURSY

Czwartek, 23 lipca 2015

Konkurs fotograficzny „Żniwa w powiecie brodnickim”

Zrób zdjęcie obrazujące żniwa w powiecie brodnickim. Prześlij je do redakcji mailem, na adres redakcja.cbr@wpr.info.pl do 23 sierpnia. W opisie podaj - miejsce i datę wykonania zdjęcia, imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu autora. Najciekawsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach naszego tygodnika. Sponsorami nagród w konkursach są: Starostwo Powiatowe w Brodnicy, Teresa Gołębiewska ksiegarnia ul. Hallera Brodnica, Jan Kowalski Cerako Brodnica, Foto Express Janusz Kopiczyński ul. Farna 2 Brodnica, Auto Complex Berodnica ul. 18 Stycznia oraz Tygodnik CBR. Regulaminy konkursów dostępne są w redakcji Tygodnika CBR ul. 18 Stycznia 36 B, Brodnica

Konkurs motoryzacyjny „Nasze blachy”

Wytnij tablicę rejestracyjną z logo naszego tygodnika CBR (zamieszczoną poniżej) i wpisz swoje numery rejestracyjne samochodu. Wycięty kupon przynieś na dożynki powiatowe – 30 sierpnia w Brzoziu – i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek odbędzie się losowanie. Na zwycięzców czekaja nagrody.

Konkurs dla dzieci „Herb powiatu”

Zbierz wszystkie cztery części herbu powiatu brodnickiego, które będą drukowane w naszym tygodniku przez kolejne cztery numery. Ułóż z nich herb powiatu, naklej na kartkę i pokoloruj odpowiednio z barwami herbu. Obrazek z tyłu podpisz: imię nazwisko, wiek i adres zamieszkania. Gotowy obrazek przynieś na dożynki powiatowe - 30 sierpnia w Brzoziu - i wrzuć do specjalnie oznakowanej skrzynki. Podczas dożynek nastąpi losowanie nagród.

Konkurs na „Dni Drwęcy”

Odpowiedz poprawnie na pytania, przesyłając odpowiedzi na maila redakcji redakcja.cbr@wpr.info.pl: 1. Jaka jest długość rzeki Drwęca? 2. Gdzie i w jakim województwie znajdują się źródła Drwecy? 3. Jak nazywał się największy prawoboczny dopływ Drwecy? Pierwszych trzech Czytelników, którzy nadeśla prawidłowe odpowiedzi do 30 lipca otrzyma nagrody.

TYGODNIK REGIONU BRODNICKIEGO

HUMOR

** - Co mają wspólnego fundusze z Unii Europejskiej i kosmici? - Ciągle o nich słyszysz, ale nigdy nie widziałeś. ** Przychodzi unijna krowa do sklepu: - Poproszę dwa kilo mączki kostnej. Jak szaleć, to szaleć!!! ** Przychodzi unijna krowa do sklepu: - Poproszę dwa kilo mączki kostnej. Jak szaleć, to szaleć!!! ** Mąż i żona jadą wiejską drogą do znajomych. Wjechali w błoto i samochód

ugrzązł. Po kilku minutach bezowocnych prób wyciągnięcia go spostrzegli młodego rolnika z parą wołów. Rolnik zatrzymał się i zaoferował pomoc za 200 złotych. Mąż się zgodził i po chwili samochód mógł jechać dalej. Rolnik mówi do męża: - Wie pan, dzisiaj wyciągnąłem już 10 samochodów z tego błota. Facet patrzy z niedowierzaniem na pole i pyta: - A kiedy ma pan czas, żeby zaorać pole? W nocy? - Nie - mówi młody rolnik - w nocy leję wodę w dziury. ** Facet z USA zwiedzał Polskę i się zgubił. Zobaczył rolnika pracującego na polu i zatrzymał się zapytać o wskazów-

ki. Rolnik powiedział mu, jak dostać się do głównej drogi. Facet chciał trochę pogadać, więc pyta: - To pańska ziemia? - Taa? odpowiedział rolnik. - Duża jest? - No, zaczyna się tam gdzie płynie strumień przy drodze, ciągnie się przez wzgórze aż do tego miejsca, gdzie widać to wielkie drzewo. Sięga od tamtej stodoły do tej wielkiej sterty kamieni, tego płotu i biegnie aż do tej drogi. - To piękne miejsce. Ale opowiem panu o mojej ziemi w Stanach. Wsiadam do mojego samochodu na jednym końcu mojej farmy o wczesnym ranku. Jadę cały dzień i dopiero kiedy słońce zachodzi, docieram do końca mojej posiadłości. Co pan o tym myśli? Rolnik myśli przez chwilę i mówi:

- Też miałem kiedyś taki samochód. ** Do wsi słynącej z długowieczności swoich mieszkańców przyjeżdża telewizja. - W jaki sposób - pyta reporter staruszka - można dożyć tak sędziwego wieku? - Rano gimnastyka, po południu gimnastyka, wieczorem gimnastyka. - A ile lat sobie liczycie ? - 96. - A wy, dziadku, jaką macie dewizę? pyta reporter drugiego. - Rano mleko - odpowiada dziadek - po południu mleko, wieczorem mleko... - A ile macie lat ? - 106. - A wy, dziadku ? - Rano kobietki, po południu kobietki,

wieczorem kobietki - odpowiada rozmówca. - Coś podobnego! A ile macie lat, dziadku ? - 36. ** Środek lata, południe, skwar. Droga jedzie wóz, ciągnięty przez konia. Na wozie gospodarz, obok biegnie pies gospodarza. - Co za upal! - wzdycha głośno gospodarz. - Okropny! - zgadza się pies. - O rety! - dziwi się gospodarz. - Do dziś nie wiedziałem, ze umiesz mówić! - Ja tez nie wiedziałem! - dodaje koń.

Cbr nr 23  
Cbr nr 23  
Advertisement