Page 1

Januar 2008

Nr 92

1. kvartal 24. 책rgang


Redaktion Hanna Lieberkind, Slettebjerget 59, 3400 Hillerød 48 25 39 60 eller hanna@brodeskov.dk

Deadlines 1. januar 1. april 1. august 1. oktober

Udkommer Midt januar Midt april Midt august Midt oktober

Dækker periode Februar, marts, april Maj, juni, juli (august start) August, september, oktober November, december, januar

AKTIVITETSKALENDER FOR BRØDESKOV GRUPPE

TID

AKTIVITET

DELTAGERE

12-Jan-2008 16-Feb-2008 19-Feb-2008 7-8-9-Mar-2008 4-6-Apr-2008 25-26-27-Apr-2008

Fødselsdagsreception i Hytten 20 km tur Grupperådsmøde Divisions tur Gruppetur Næsbycenter

Alle Junior Forældre Mikro + Mini Alle Junior

2


Nyt fra gruppelederen… Julen og Nytåret er nu overstået, vejret er ved at slå om til vinter og det er begyndt at blive lysere om morgenen. Men der er stadig mørkt til spejdermøder. Nu bliver det spændende at se om I skal ud i mørket og opleve! Vi skal fejre vores 25 års jubilæum i januar. Det bliver mange aktiviteter, et byløb, en reception med fane indvielse og en fest. Det bliver drøn sjovt. Som nogle af jer måske har set, så har vi fået sponsoreret en ny flagstang, Nu har den gamle stået flot i 20 år, så det må siges at den har gjort det godt. I anledningen af vores jubilæum skal vi have nyt tørklæde alle samme. Det vil sige der er ikke så meget nyt idet farver, kant og træet bliver ved med at være der. Vi vælger bare at vi alle sammen skal have et nyt, da træet bliver syet på nu i stedet for. Vi kommer så også til at se ens ud da vi alle har samme orange farve, samme bredde kant. Det bliver i løbet af foråret at de nye tørklæder er klar, der arbejdes i øjeblikket på fuld kraft med at sy dem. Hvis du skulle få smidt dit nye tørklæde væk vil et nyt kunne købes hos din leder for 50 kr. Det første nye er gratis. Håber i får nogle rigtig gode oplevelser på ugens møder og weekendens ture. Med spejderhilsen Gruppelederen

3


I N VI T A T I O N

Brødeskov gruppe vil fejre sin 25 – års fødselsdag vi glæder os. Før i tiden fejrede man ikke fødselsdage, men navnedage, som var den dag man var blevet døbt. Vores spejdergruppe er ikke døbt derfor fejrer vi fødselsdag og det skal være en rigtig god oplevelse for os, så derfor ønsker vi gæster, du og dine forældre er hermed inviteret til reception i ”spejderhytten ” på Hulvejen 29 D

Lørdag den 12 januar 2008 mellem kl. : 14.00 – 17.00 Bestyrelsen for Brødeskov Gruppen.

4


Det Danske Spejderkorps Også i Brødeskovområdet Med det formål at starte en lokal gruppe under Det Danske Spejderkorps, blev der den 5. oktober 1982 afholdt et møde på Nr. Herlev Skole. På mødet var der ildsjæle, ”medlemmer” af Det danske Spejderkorps, som fortalte levende og berigende om spejdersporten og hvad de ville med spejderarbejdet i Nr. Herlev området. Der var flere personer, som havde meldt sig som ledere for, som de udtrykte det ville fungere som en ”filial” af en Hillerød Gruppe. På mødet blev dette forslag nedstemt og der blev besluttet, at en spejdergruppe i Nr. Herlev var der nok ikke grundlag for, men en gruppe i hele det gamle Nr. Herlev sogn var nok ”området” og det forslag blev vedtaget. Der blev på mødet gennemført valg af forældrerepræsentanter til en gruppestyrelse, der bestod af såvel forældre som ledere. Som forældrerepræsentanter blev følgende valgt: Kirsten Friis Nielsen Lisbeth Rubinstein Møller Hauerslev alle med en fortid, som spejdere i forskellige dele af riget. Som lederepræsentanter blev følgende valgt. Gitte Axelsen Kirsten Bonne Ernst Clausen Som revisor : Lise Sørensen Gruppen var nu klar til at starte en spejdergruppe op med børn i alderen 8 – 10 år og datoen blev fastsat nemlig den 1. januar 1983 med første mødedag:

den 11 januar 1983. 5


Grupperådsmøde Invitation Kære forældre til alle gruppens medlemmer under 18 år, spejderledere og ikke mindst andre med interesse for Brødeskov Gruppe samt medlemmer – over 15 år. Emne : Dagsorden for grupperådsmøde i henhold DDS’s love.

Sted :

Hulvejen 29 D ”Hytten”

Hvornår : Den 19 februar 2008 kl. – 18.00 Gruppen er vært for aftensmaden denne dag Grupperådsmødet påbegyndes kl. : 19.00 • Det er vigtigt, at forældrene til spejderne støtter op om det frivillige arbejde, som lederne gør i det daglige spejderarbejde, hvor værktøjet er de blå værdier: • Kammeratskab • Tage ansvar • Friluftsliv • Sjovt og udfordrerne Aftenen slutter med at: troppen vil fortælle i billede og lyd op deres sommeroplevelse 2007 i Kebnekaise

6


Den officielle dagsorden for mødet er : a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra bestyrelse og ledergruppen c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og status for 2007 – til godkendelse d. behandling af indkomne forslag e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 1. planer for det indeværende år 2. beslutninger om gruppens spejderarbejde 3. vedtagelse af budget for indeværende år 4. fastsættelse af kontingent f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer g. valg af bestyrelse – 1. forældre og o.a. 2. uge mellem 15 – 24 år 3. ledere til bestyrelsen h. valg af gruppens to medlemmer til korpsrådet heraf et medlem mellem 15 – 24 år i. valg af gruppens fem medlemmer til divisionsrådet j. Valg af revisor or revisorsuppleant k. beretning af større arrangementer - Zoo - dag l. eventuelt Bem: Har du forslag som du ønsker behandlet under punkt d. skal de sendes til : Møller Hauerslev mhauerslev@mail.dk senest den 5 februar 2008. ---------- klip --------------- klip -------------- klip -------------- klip ------------Tilmelding til grupperådsmødet i hytten den 19 februar 2008 Jeg hedder :

__________________________________

Vi kommer :

_______

voksne

________

børn

Nej : vi kan desværre ikke komme i år : ____ sæt kryds

Hjemmets underskrift Afleveres til din leder senest den 14 februar 2008 7


Indkaldelse til generalforsamling 19-Feb-2008 Brødeskov Gruppens støtteforening ’Virkelyst’. Du kan være med fra starten med lidt spisning kl. 18:00 – derefter generalforsamling i Brødeskov Gruppe og derefter generalforsamling i Virkelyst Ca kl. 20

Der er følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning for den foregående periode og planer for fremtidige aktiviteter 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Eventuelle indkomne forslag sendes til Møller Hauerslev (moller@brodeskov.dk ) eller Bent Kauffmann 48 25 11 11

8


Dette er en historie om fire spejdere, hvis navne er :

ALLE – NOGEN – HVEM SOM HELST OG INGEN. Patruljen havde en vigtig opgave, der skulle løses ! og ALLE blev bedt om, at gøre det ALLE troede, at NOGEN ville gøre det HVEM SOM HELST kunne have gjort det men INGEN gjorde det NOGEN blev vred, fordi det var ALLES job ALLE troede HVEM SOM HELST kunne gøre det. Men INGEN fattede, at ALLE ikke ville gøre det. Det endte med, at ALLE gav NOGEN skylden, selvom INGEN faktisk spurgte NOGEN Hvis du vil være sikker på, at noget bliver gjort :

Så sørg for at placere ansvaret - også som spejder

9


Hej alle mikroer. Velkommen tilbage efter jul og nytår. Vi håber at, i alle har haft en god jul og et godt nytår og at i er klar til endnu mere spejder. Vi sluttede sidste års spejder med en rigtig god juletur, hvor vi rigtigt fik julet. I det nye år sker der rigtig mange spændende spejder arrangementer, bl.a. har vores gruppe 25års jubilæum, der er gruppe tur i april og der vil komme andre forskellige arrangementer i løbet af foråret, som i kan se frem til. Vi er fortsat indenfor indtil, at det bliver lysere igen. Tag derfor gerne hjemmesko med for der kan godt være lidt koldt i hytten. I kan evt. have dem liggende i vores skab. Der er rigtigt dejligt, at se i har uniform på til møderne, bliv ved med det. Det er en af tingene, som kendetegner en spejder. Kig på kalenderen på næste side for, at se hvad vi skal lave. Vi kan allerede nu oplyse at vores sommerlejr, som i år er sammen med minierne, er fra lørdag den 28-Juni til onsdag den 02-Juli-2008 Husk, at melde afbud til en af os, hvis du ikke kan komme. Vores telefonnummer står på sidste side. Vi glæder os til, at komme i gang med spejderarbejdet igen. Mange spejder hilsner Brian, Mette og Stine

10


Kalender for Mariehønsene for Januar, Februar og Marts 2008 .

Januar Mandag Lørdag

7. 12.

Mandag Mandag Mandag

14. 21. 28.

Lave reflekser. 25års Jubilæums løb i Brødeskov Gruppe (Se seddel for tilmelding). Fuglemad – fedtkugler. Lave stearinlys. Fastelavnsris.

Februar Mandag Mandag Mandag Mandag

4. 11. 18. 25.

Fastelavn (Vi slår katten af tønden, husk at være udklædt). Intet møde pga. Vinterferie. Lommeorden og uniform. Spejderløb.

3.

Forberedelse til Divisionstur.

7.-9. 10. 17. 24. 31.

Mikro – mini Divisionstur (Seddel kommer senere). Verdenshjørnerne. Intet møde pga. Påskeferie. Intet møde pga. Påskeferie. Spor.

Marts Mandag FredagLørdag Mandag Mandag Mandag Mandag

11


Bjørneungerne

Hej alle Bjørneunger og forældre. Så er vi atter startet efter en god lang juleferie. Inden ferien gik vi i gang med at lave et elektrospil som vi skal have lavet færdig her i det nye år. Vi skal også fejre at Brødeskov Gruppen har jubilæum og bliver 25 år nu i januar. Tirsdag den 19. februar 08 bliver der holdt Grupperådsmøde i hytten for alle forældre, det er spejdernes Generalforsamling. Se tidspunkter og dagsorden andetsteds i bladet. I weekenden den 7. – 9. Marts afholder Ravnsholt Division, som vi er med i, en mikro-mini tur. Her vil mikroer og minier fra 8-10 grupper have et fælles tema for hele weekenden hvor alle kæmper mod alle. Den 4. – 6. april skal vi på weekendtur med hele Brødeskov Gruppe, det vil sige alle fra 6 – 16 år samt ledere. På turen vil der være forskellige aktiviteter samt løb som skal løses på tværs af aldersgrupperne. Weekenden sluttes af søndag med en naturheik for hele familien inden vi alle tager hjem. Som leder har vi en bøn til alle vores forældre, hvis I planlægger eller har kendskab til arrangementer med skolen/klassen som afholdes om onsdagen eller i en weekend, vil vi meget gerne have besked om det, så vi kan bruge det i vores planlægning. HUSK sommerlejr fra lørdag den 28. Juni til onsdag 2. Juli 2008 for mikroer og minier, sæt x i kalenderen allerede nu. Husk at minimøderne er om onsdagen fra kl. 19:00 til 20:30. Ha’ altid tøj/sko på efter vejret så vi både kan være ude og inde

Mini hilsner fra Camilla, Lars og Anita

12


Bjørneungerne

2007

Januar

Februar

Marts

April

Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag Fre. – Søndag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Fre. – Søndag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag

9 16 23 30 6 13 19 20 27 5 7-9 12 19 26 2 4-6 9 16 23 30

Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde Vinterferie Grupperåds-møde

Flokmøde Flokmøde Flokmøde Mikro-minitur Flokmøde Påskeferie Flokmøde Flokmøde Gruppetur Flokmøde Flokmøde Flokmøde Flokmøde

13


GNAVERNE

.

Hej Gnavere Så er vi i gang med et nyt spejderår, hvor der skal ske en masse spændende ting. I løbet af vinteren og foråret skal vi bl.a. forberede os på årets sommerlejr, ved at lære en masse nye spejder ting, og vi skal have genopfrisket nogen af de ting vi allerede kan. Vi skal øve os i at gå, så vi en weekend kan tage på en rigtig hejk, det gør vi bl.a. ved at gå 20 km i februar. Husk der er gruppetur d. 4-6 april.

Årets sommerlejr bliver i uge 27.

Husk at melde afbud, hvis ikke du kan komme. Godt nytår til dig og din familie. Med gnaver hilsen Niels, Heidi, Brian og Pernille

14


Kalender

GNAVERNE Dag Januar Mandag Mandag Mandag Mandag Februar Mandag Mandag Lørdag Mandag Tirsdag Mandag Marts Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag April Fre-Søndag Mandag Mandag Mandag Fre-søndag

Mandag

Dato

Arrangement

Sted

7. 14. 21. 28.

Stearinlys + trangia Stearinlys + trangia Dyrelyde + nitro-trans Svømmehal

Inde Inde Ude Inde

4. 11. 16. 18. 19. 25.

3D kort + Fjerflyvere Vinterferie 20 km. Mærke I N T E T M Ø D E pga Grupperådsmødet Spil

Inde

3. 10. 17. 24. 31.

Blæk + fjerpen Blæk + vulkan Påskeferie Påskeferie Olielamper

4-6. 7. 14. 21. 25. – 27. 28.

Gruppetur. Konkurrencer Gammelmandsild Mad over bål Sandheden om Rødhætte, Næsbycenteret. INTETMØDE

Ude grupperådsmøde Inde Inde Inde Ude/Inde

Inde / ude Inde / Ude Inde / Ude Ude Ude Ude

15


16


Sommerlejr 2008 for mikroer og minier kommer til at foregå i dagene lørdag den 28. juni til onsdag den 2. juli 2008 så sæt allerede nu x i kalenderen.

17


Telefonliste.

Mariehønsene. Mikroleder Mikroassistent Mikroassistent Bjørneungerne. Minileder Miniass. Miniass. Gnaverne. Juniorleder Juniorass. Juniorass. Juniorass.

Mette Sørensen chip1985@gmail.com Stine Nielsen Brian Jørgensen

40359182 48267807 22439134

Anita Kauffmann Camilla Simonsen Lars Simonsen

48247361 26968029 48254596

Pernille Jensen Heidi Sørensen Brian Jørgensen Niels Lieberkind

40456473 61461209 22429134 45941604

Falkene. P.t. ikke aktive Tropsleder Jesper Løwe Gruppeleder.

Niels Lieberkind niels@brodeskov.dk

21677361

45941604

Gruppestyrelsesformand. Møller Hauerslev

48265342

Gruppekasserer.

Niels Christensen

48170475

Hytteudlån.

Gerda Hauerslev

48265342

Hytte.

Hulvejen 29 D

48243860

18


19


20

Knuden Januar 2008  

Deadlines Udkommer Dækker periode 1. januar Midt januar Februar, marts, april 1. april Midt april Maj, juni, juli (august start) 1. august M...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you