Page 1

TAMILNADU CHENNAI:

Jehovah Shammah Prayer House No.4, Church Lane, Ritherdon Road, Vepery, Chennai, TAMILNADU -600007 God Servant: Bro. K.Phillip Phone: 044 - 26411644

KOVAIPUDUR:

El-Bethel Prayer House Siruvani Nagar Kovaipudur, Tamil Nadu 641042 God Servant: Bro. John Rose Phone: 9842925761


COIMBATORE:

Patmos Prayer House 254 Cross cut Road, Gandhipuram, Coimbatore Tamil Nadu 641012 God Servant: Bro. R.S Kuruvilla

TAMILNADU  
TAMILNADU  
Advertisement