Page 1

East Godavari Dist.

RAJAHMUNDRY:

House of Peace D.No 46-20-3 ,Danavaipet, Opp. Bashyam School, Rajahmundry -3 God Servant: Bro. James Ambros Phone: (0883) 2475650. Cell : 9848376661

KAKINADA:

House of God Kacheri Pet, Indra Palem Kakinada -6 God Servant: Bro. John Mariyanamdam Phone: 7382372773.


ANAPARTHI:

Beer-Sheba Prayer House Girls Hostel Street, Dharani Kota, Anaparthi -533342 Phone: 08857-228398

RAMPACHODAVARAM:

Horeb Prayer House Yarram Reddy Nagar, Rampachodavarm- 533288 God Servant: Bro. U. David Raju Phone: 9441113303


YELESWARAM:

Berachah Prayer House 4-29.Ball Home Compound, Near Rcm Church. Yerravaram Raod Main Road Yeleswaram -533 429 God Servant: Bro. Barnabas Vaddi Phone: 094900 64966

east godavari  
east godavari  

hebron, bakht singh

Advertisement