Page 1

Schools nieuws!

Meises nieuws!

Je weet het misschien al, maar volgende week begint het project: Benin. Geef genoeg geld door wafels te kopen, te sponsoren voor de voettocht of door plaatjes aan te vragen voor de arme kindjes uit Benin!

Een groepje oud-leidsters en – leiders van chiro Eversheim hebben een vzw opgericht, die gaat ervoor zorgen dat de chiro van Eversheim een heel nieuw chirogebouw krijgt. De lokalen van nu zijn versleten.

Sybren

Eva

Belgisch nieuws! Het geheim van de mysterieuze graancirkels is ontrafeld. Dagenlang was Kasterlee in de ban van mysterieuze graancirkels in een maïsveld. De oplossing lag vlakbij voor het rapen in het Frans Masereelcentrum. Het bleek om een stunt te gaan om de 40ste verjaardag van het centrum voro grafische technieken te vieren. Sybren

Internationaal nieuws! Heel Wales is op zoek naar een 5jarig meisje: ‘April Jones’. Ze verdween maandagavond 1 oktober. Ze was aan het fietsen in een park met een vriendinnetje. Er stopte een grijs busje en April stapte in. Sindsdien weet niemand waar ze is. Eva

De Big Bossen 6A: Deze week is Julian de BigBoss. Hij koos het liedje ‘Takata’ van de zanger Tacabro. We hebben ook een leuk spelletje gespeeld met heel de klas. Juf Ilse zong op de tonen van ‘Anne’ een mooi liedje voor Julian! 6B: Kayleigh was de BigBoss en had het liedje ‘Starships’ van Nicky Minaj gekozen, we speelden ook een leuk spel tijdens de speeltijd! Juf Freya schreef ook een mooi gedicht voor haar!

Datum: 5 oktober 2012Datum: oktober Auteurs: Eva 2012 & Sybren Auteurs: Juf fen Ilse & & Sybre Freya 6 A&B Juf fen Il Freya 6

't brixistje week05  
't brixistje week05  
Advertisement