Blå Boken

Page 1

BLÃ…BOKENF Ö R O R D

TILLSAMMANS BLIR VI BRANSCHENS MEST ATTRAKTIVA ARBETSPLATS. Oavsett om du är nyanställd eller om du varit med oss ett tag så hoppas jag att du känner dig välkommen och uppmärksammad. Den här boken berättar om vad vi gör, vilka vi är och vad som är viktigt för alla oss som arbetar hos Brixly. Vi har alltid hållit individen och laget högst av allt. Det som bygger och stärker vårt lag är att vi mår bra och trivs med varandra och att vi kan göra vårt jobb bra. Det gäller alla, oavsett vem man är på Brixly. Hela vår verksamhet byggs på ett fundament av tre värdeord: laganda, ansvar och personlighet. De utgör hörnstenarna i Brixlys stabila grund och interna kultur och vi avänder dem dagligen. I tillägg till det är vi noga med att mäta och utvärdera alla anställdas trivsel, hälsa och engagemang; förutsättningar för en långsiktigt sund och stark arbetsplats. Vi är en platt organisation med korta och snabba beslutsvägar. Vi har en stor bredd, en stark lokal närvaro och ligger närmare våra kunder än de flesta andra. Vi är långsiktiga i våra beslut och är därför en trygg arbetsgivare och samarbetspartner. Vi vet att vi är beroende av varandra och andra. Därför är du det viktigaste vi har. Vi vet att det är tillsammans som vi blir starka! Markus Brink VDTILLSAMMANS SKAPAR VI TRYGGA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER ATT LEVA, BO OCH ARBETA I.


VÅ R

VÄ R D E G R U N D

VÅ R VÄ R D E G R U N D TRE ORD SOM BYGGT OCH BYGGER VÅRT FÖRETAG. Vår verksamhet startade redan på 1950-talet - men vårt namn är nytt sedan 2019: Brixly. Det är ett namn som vårt lag tagit fram utifrån vår värdegrund. Det står för och symboliserar att vi har byggt Brixly på en stabil grund med våra hörnstenar; det vill säga våra tre värdeord: Laganda, Ansvar och Personlighet. De tre bildar vår värdegrund; en viktig del i att bygga vårt bolag stabilt och långsiktigt genom åren. Att fortsätta vara ett värderingsdrivet företag, ser vi som en av de allra viktigaste nycklarna till våra framgångar. LAGA

N D

A

NS

PE

NLIGHET RSO

A VA

R

Den fjärde hörnstenen representerar en Brixare, det vill säga dig, individen, oss alla som arbetar på Brixly. Vårt starka lag är byggt av människor och det är vad som är allra viktigast för oss; att vi med människan, individen, i centrum kan skapa trygghet. Vi vill att alla ska kunna och vilja bidra till en professionell arbetsplats, präglad av trivsel, vänskap och glädje.


VÅ R

VÄ R D E G R U N D

VÅ R A VÄ R D E R I N G A R : LAGANDA - det är individer som skapar vår starka lag: Vi håller ihop och bidrar till en positiv företagskultur. Vi delar med oss av vår kunskap till kunder, samarbetspartners och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla människor. ANSVAR - vi gör som vi säger och håller vad vi lovar: Vi tar ett eget och kollektivt ansvar för att lösa utmaningar och problem, snabbt och säkert. Vi skapar trygghet, håller vad vi lovar och är alltid på tid. PERSONLIGHET - vi är stolta yrkespersoner som är enkla att ha att göra med: Vi är stolta för vår yrke och engagerade i det vi gör och låter det lysa igenom. Vi tar vårt arbete och uppdrag på allvar och gör det där lilla extra, för våra kunder och gentemot varandra.

D E T S O M V I V I L L AT T V I S K A S A M L A S K R I N G O C H S O M S K A B I N DA I H O P O S S - Ä R VÅ R A T R E VÄ R D EO R D. När vi känner att vi alla jobbar åt samma håll och att vi präglas av samma attityd - då kan vi vara stolta över att ha utvecklat en riktigt bra arbetsplats. Tillsammans. När man tagit till sig vår värdegrund och agerar i linje med den, ja då är man en Brixare!


VÅ R T

VA R U M Ä R K E

O C H

I D E N T I T E T

VÅRT VARUMÄRKE OCH IDENTITET VÄ R D E T AV VÅ R T VA R U M Ä R K E BYG G E R V I T I L L S A M M A N S. Det som i praktiken formar bilden av Brixly är allt vi gör och säger om oss själva till vår omvärld. När vi agerar och kommunicerar med en gemensam och tydlig röst kan vi skapa en enhetlig, stark och inspirerande upplevelse av vårt företag. Som stöd för det arbetet har vi vårt varumärke; plattformen för vår identitet och kommunikation och berättelsen om vem Brixly är och vad vi står för. Det är vårt varumärke som binder ihop vårt företag och kultur och som ger oss en tydlig identitet som gör att vi upplevs vara meningsfullt annorlunda.

VÅ R INSIKT

VÅR ÖVERTYGELSE

Stora som små kunder vill ha rätt produkt till rätt pris och alltid i tid; från en kunnig, närvarande och trygg byggpartner. I dag och än mer i morgon.

Vi är en lokal, ansvarsfull partner som bygger och underhåller trygga samhällen och hållbara livsmiljöer där människor och företag kan leva, utvecklas och frodas.

VÅRA VÄDERINGAR

VÅR PERSONLIGHET

VÅRT LÖFTE

- Laganda

- Trygg

- Ansvar

- Kunnig

- Personlighet

- Enkel

Tillsammans skapar vi trygga och hållbara livsmiljöer att leva, bo och arbeta i.

Om du inte läst Brixlys varumärkesplattform, fråga din närmsta chef så får du den.


VÅ R T

VA R U M Ä R K E

O C H

I D E N T I T E T

VÅ R VA R U M Ä R K E S B E R ÄT T E L S E. “Vi tror på att skapa, bygga och sköta om trygga, hållbara livsmiljöer. Hem och rum för människor att bo och arbeta i. Platser där man kan leva och utvecklas och dit man alltid längtar. Vår ledstjärna är trygghet; att våra medarbetare är trygga med varandra, med vårt företag och att våra kunder och samarbetspartners är trygga med oss. Vi har levt enligt den övertygelsen i över ett decennium och vi kommer att värna tryggheten i varje framtida steg och andetag vi tar. Socialt ansvar, hög etik och inkluderande medmänsklighet får våra hjärtan att slå extra hårt. Det genuina samhällsengagemang våra medarbetare, vårt lag, känner och visar, uttrycks i konkreta handlingar. Såväl till vardags som i hur vi ger tillbaka till de samhällen vi verkar i. Vi kommer alltid att vara beroende av andra och varandra. Vi är trygga i vetskapen om att det är tillsammans som vi blir starkare - att vi gör varandra bra.”VI TROR PÅ ATT SKAPA, BYGGA OCH SKÖTA OM TRYGGA, HÅLLBARA LIVSMILJÖER; PLATSER DÄR MAN KAN LEVA OCH UTVECKLAS OCH DIT MAN ALLTID LÄNGTAR.


VÅ R

H I S T O R I A

VÅR HISTORIA E T T N Y T T G A M M A LT F Ö R E TA G. Brixly såg dagens ljus i september 2019, då vi fick vårt namn. Men vår verksamhet har funnits betydligt längre än så. Företaget startade faktiskt redan för 70 år sedan, i Kungsbacka, som Erlandsson Bygg. Häng med på vår resa, från 1950 fram till idag!

1950

Karl-Erik Erlandsson startar byggverksamhet i Kungsbacka. Erlandssonkoncernen ägs fortfarande av familjen och huvudkontoret är kvar i Kungsbacka.

2000

Vi börjar vårt engagemang som sponsorer till Grunden Bois. Än idag ett av de viktigaste sociala åtaganden vi har.

2007

Markus Brink, Brixlys VD börjar på Erlandsson Bygg. Han lockar med sig duktiga kollegor från andra bolag. En ny resa börjar.

2008

Vi formaliserar vår interna kultur och betonar vikten av ett gemensamt arbetssätt; vi skapar Den Blå Boken.

2010

Vi etablerar oss i Tanum och bildar Affärsområde Bohuslän.


VÅ R

H I S T O R I A

2013

Vi etablerar oss i Skaraborg och kontoret placeras i Skövde.

2015

Vi slår igenom miljardtaket och omsätter strax över en miljard kronor.

2016

Den första årskullen elever på Brixlys utbildning ”Lärande Bygg - integration på riktigt” börjar. Initiativet blir en succé och är fortfarande ett aktivt och populärt program och utbildning.

2018

Vi var tidiga med att använda fossilfri diesel i personbilar och lätta lastbilar. 2018 bestämde vi att också inkludera samtliga Volvobilar, ett viktigt steg. 2018 var också vårt mest lönsamma år någonsin med en vinstmarginal på över 4,5 procent. Vi får Citroën att godkänna HVO100.

2019

Vi får vårt nya namn Brixly, vi får ett nytt varumärke och tydliggör vårt arbetssätt genom den nya Blåboken.


VÅ R T

A N S VA R

VÅRT ANSVAR H U R V I TA R O C H V I S A R A N S VA R G E N T E M OT M Ä N N I S KO R, M I L J Ö N O C H S A M H Ä L L E T. Vi tror på att vara en lokal, ansvarsfull partner som bygger och underhåller trygga samhällen och hållbara livsmiljöer där människor och företag kan leva, utvecklas och frodas. Därför tar vi ansvar för hur vi påverkar vår omgivning ur tre perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Alla våra anställda tar del av och skriver under vår uppförandekod (”Code of Conduct”) som är en del av Blåboken. Ekonomiskt ansvar De affärer vi gör ska vara etiskt korrekta och alltid bygga på schyssta villkor. Vi ska sköta och driva vår verksamhet så att den är lönsam. Vi skriver alltid sunda avtal med våra under leverantörer och vi kontrollerar att de sköter sina finansiella och juridiska åtaganden korrekt. Miljömässigt ansvar Vi ska undvika att använda ämnen eller material som klassas som farliga eller riskabla för miljön, djur eller människor i vårt arbete. De restprodukter som vi och vårt arbete genererar, vill vi ska tas omhand av godkända avfallshanterare. Vår ambition är att vår bilflotta ska vara fossilfri och hålla högsta möjliga miljö- och säkerhetsklass så snart som det är möjligt. Andra områden av vår verksamhet, som till exempel kontor, arbetskläder, trycksaker med mera, ska om möjligt alltid vara miljömärkta eller klimatneutrala. Socialt ansvar Vi strävar efter att ge tillbaka till de samhällen vi verkar i, i form av till exempel engagemang, finansiellt stöd, kunskap eller projekt. Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former. Vi gör det i vårt eget företag och vi bidrar till en positiv utveckling av branschen. Ingen människa eller grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd; alla ska känna sig trygga och välkomna, i synnerhet på våra egna arbetsplatser.


VÅ R T

A N S VA R

Vi tar ansvar för hur vi påverkar vår omgivning ur tre perspektiv: Ekonomiskt, Miljömässigt och Socialt.VI HÅLLER VÅRA MEDARBETARE, VÅRA KAMRATER, VÅRA KOLLEGOR OCH VÅRT URSTARKA LAG HÖGST AV ALLT; DE ÄR DE SOM GÖR JOBBET. TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE.VÅ R

B A L A N S

VÅ R B A L A N S B R I X LY S K A A L LT I D VA R A E T T I N K LU D E R A N D E O C H VÄ L KO M N A N D E F Ö R E TA G. Vi inte bara vill vara branschens mest attraktiva arbetsgivare, det är ett måste. Vi vill inte bara attrahera de bästa, vi vill också behålla de medarbetare vi har. Därför måste vi ha en bra balans och representation som speglar samhället i stort. Vår bransch har många utmaningar. Inte minst i fråga om jämställdhet. Det beror på många saker, hela vägen från utbildningsväsendet till jargong och attityd på en arbetsplats och det handlar om ledarskap. Vårt mål är att vara en klar och tydlig röst för att förändra vår bransch i positiv riktning; att främja mångfald och jämställdhet och att motverka diskriminering i alla dess former. Vi ska göra det på egen hand och i samverkan med andra. Därför samarbetar vi med Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Europeiska Socialfonden (ESF). Vi vill att alla människor, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning eller identitet, ålder, religion eller funktionsnedsättning, ska känna sig välkomna hos Brixly. Att vara det företaget, att försvara den kulturen är inget vi önskar av oss själva; vi kräver det.


VA R D A G

O C H

F R A M T I D

VÅR VARDAG OCH FRAMTID V I Ä R T RYG G A , K U N N I G A O C H E N K L A AT T H A AT T G Ö R A M E D. Brixlys organisation är platt, våra hierarkier ska vara obefintliga. Kunden väljer oss, de väljer dig och de litar på att vi är de bästa på vad vi gör och att vi tar riktiga och snabba beslut. Vi litar i vår tur på varandra och har förtroende för var och ens engagemang och kompetens. Vi har tillit till att alla alltid gör det där lilla extra. Vi ska alltid jobba för att göra våra kunder trygga genom att vi kan deras affär och att vi är enkla och omsorgsfulla i vår kommunikation. Det bottnar i en solid kunskap och genuin nyfikenhet och en vilja att utveckla lösningar, samarbeten eller kanske också sig själv. Samtidigt: vi är professionella i allt vi gör. Kunniga och kompetenta och noga med att lyssna och ställa krav. Vi tummar aldrig på frågor om rättvisa villkor eller säkerhet för oss och våra samarbetspartners. Vi är i en högriskbransch där mycket står på spel; pengar och värden - men framförallt människors hälsa. Vårt mål är att ingen människa vi rår över ska riskera att vara med om en incident eller olycka på jobbet; aldrig någon, aldrig någonsin. Därför genomför vi regelbundet räddningsövningar och krishantering. Det handlar i grunden om god beredskap.


M I N

F Ö R S Ä K R A N

MIN FÖRSÄKRAN Jag står bakom och respekterar vår uppförandekod, eller Code of Conduct, som är denna: Så som vi gör affärer och vårdar våra kundrelationer, så är vi också mot varandra; präglade av våra tre värdeord: laganda, ansvar och personlighet. Värderingar som är grunden för vår interna kultur och vår affär. Vi är alltigenom professionella, vi respekterar och håller avtal och överenskommelser och vi följer bestämmelser. Vi är öppna och ärliga utan dolda agendor samtidigt som vi är respektfulla och välkomnande mot alla och korrekta på ett ansvarsfullt sätt. Vi är lojala till varandra, våra samarbetspartners, våra kunder och uppdrag - vi är lojala till Brixly. När jag talar och berättar om Brixly gör jag det som ambassadör för vårt varumärke. Jag ska vara en god kamrat och alltid lyfta fram allt bra mina kollegor gör och vad vi står för och vad vi lovar. Med min underskrift försäkrar jag, att jag efter bästa förmåga ska arbeta i enlighet med våra värderingar och vårt varumärke och bidra till att Brixly blir den mest attraktiva arbetsgivaren i vår bransch.

O R T / D AT U M

NAMN
WWW.BRIXLY.SE | 031-389 00 00