Page 1

LANG ZAL ZE LEVEN m’n onbedoelde pogingen tot een enigszins rock ’n rollerig bestaan – Roken: check. Drinken: check. Slapen: X. Gezond eten: X. – in acht nemend, zou ik normaal een jaar of tachtig worden. Met die pil achter de kiezen vind ik dus op verjaardag nummer honderd-en-vier m’n laatste kaarsen op de taart. Hopelijk heb ik tegen die tijd nog genoeg longkracht voor zoveel blaasgeweld. En kijk, daar hebben we meteen de keerzijde. Want: als ik op m’n tachtigste al afgetakeld ben, dan hoef ik echt niet nog 24 jaar voort. Hoe hard die immense bubs offspring ook voor me zorgt.

TEKST & BEELD Britte Kramer

Britte Kramer is derdejaars studente op het MIC, Media Informatie Communicatie. Naast haar Minor ‘Creative Writing’ schrijft zij ook stukken voor Ellegirl.nl. Voor Magnify geeft zij haar visie op trend Ageless.

Bovendien: is het wel fijn om geen rush te voelen, om te leven zonder haast? Uitstelgedrag, ik heb er een handje van. Geen deadline in het leven… Kan ik dat handelen? Straks krijg ik de serieuze neiging the best for last te bewaren. ‘Een cruise? Te gek idee. Hadden we al iets voor ons tachtigjarig huwelijksfeest?’ En hop, voor je ’t weet loop je je boottrip mis. Want laten we niet vergeten dat er ook nog ufo’s zijn die je any time tegen de vlakte knallen. (Nee, je hebt niet te

Vandaag ben ik jarig. Ik heb besloten het niet te vieren.

maken met een SciFi-freak, maar hé: bussen zijn zó 2010.)

Nee, ik ga het vijven. Toch, als die pil er komt: ik slik! Genoeg tijd voor ingeniNiet eens zo lang geleden rekende ik uit dat ik – als alles

euze types om die invriesmethodes aan te scherpen. M’n

volgens plan zou gaan – nog zeker wel viervijfde van m’n

vierde generatie nageslacht zorgt heus wel dat ik in drie-

leven voor me had. Slechts een paar verjaardagen later con-

ëntwintighonderdzoveel weer ontdooid wordt en dan heeft

cludeerde ik dat viervijfde plots nog maar driekwart was. En

Robert Schoemacher – hoe ouder hoe wijzer – inmiddels

vandaag, op deze verjaardag, zou ik me lam schrikken bij

ongetwijfeld een methode om me terug te toveren tot de

het besef dat ik inmiddels eenderde achter de rug heb.

jeugdige versie die ik dan slechts nog van goed geconserveerde foto’s ken.

‘Lang zal ze leven’, zingt de visite. Ze moesten eens weten. Retelang ga ik leven, want er komt een pil. Een levens-

Mijn voornemen voor dit nieuwe levensjaar: genieten met

verlengende pil. Kwakzalverij? Vast. Maar met een pietsie

overvolle teugen. Omdat ik nu, vanzelf en zonder moeite,

placeboeffect ben ik al blij.

die jeugdige versie gewoon nog bén – en omdat je maar nooit weet wanneer die ufo’s je van je sokken komen

Het begeerlijk middel zou in staat zijn ons leven met zo’n

rammen. Hiephiep, hoera!

dertig procent te verlengen. M’n goeie genen, maar ook

> MAGNIFY 19

AMFI MAGAZINE MAGNIFY COLUMN | LANG ZAL ZE LEVEN  

Magnify 2010 (magazine by students of the Amsterdam Fashion Institute (AMFI))