Page 1

POMPY I POMPOWE ZESTAWY CZYSZCZĄCE "POWER-FLUSH" CENY NETTO SPRZEDAś BEZPOŚREDNIA I SKLEP INTERNETOWY 02.2009 ZASTOSOWANIE; Instalacje c.o., jedno- i wielorodzinne - Kotły domowe i przemysłowe - Instalacje wodne i HVAC - Wymienniki ciepła, węŜownice, wytwornice pary itp. - Podgrzewacze wody - Skraplacze, chłodziarki - Wtryskarki przemysłowe, chłodnice oleju itp. NUMER MOD.

SERIA / TYP

CENA NETTO

Zastosowania A

B

C

D

Zespół hydrauliczny E

Rewers typ

Zbiornik litry

Kształt kolor

Przepływ (l/min)

Parametry Wys. podn.

Moc KM

Bar

Pompa typ Materiał

Wymiary cm

Waga kg

wirnikowa metakrylan

H 50x36x36

8,0

membranowa

H 27x35x17

3,5

wirnikowa metakrylan

H 35x33x33

5,2

POMPY MAŁE - CZYSZCZENIE; KOTŁY DOMOWE, GRZEJNIKI, WYMIENNIKI PŁYTOWE ITP..

PC200

PRO-FLO "Basic"

1 870 zł

PC201

PRO-FLO "Compakt"

2 090 zł

PC202

PRO-FLO "Round"

2 145 zł

+ + ++ ++ +

brak

20

manual

4

manual

5

kwadratowy pomarańcz owalny pomarańcz okrągły pomarańcz

56

10

1,0 bar 0,30 KM

10

20

2,0 bar

18

7

3 Amp

0,7 bar 0,08 KM

POMPY ŚREDNIE -CZYSZCZENIE; INSTALACJE DOMOWE C.O., MAŁE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE ORAZ KOTŁY , GRZEJNIKI, ARMATURA.

PC203

PRO-FLO "20R"

2 200 zł

PC204

PRO-FLO "30R"

2 640 zł

PC100

PRO "15 / 48 RA"

2 750 zł

PC101

PRO "24 / 90 R"

3 025 zł

PC102

PRO "24 / 90 RA"

3 300 zł

++ ++ ++ ++ ++

++ ++ + ++ ++ + ++ +

manual

20

manual

30

electronic

15

manual

24

electronic

24

kwadratowy pomarańcz kwadratowy pomarańcz okrągły przezrocz. okrągły przezrocz. okrągły przezrocz.

56

10

1,0 bar 0,30 KM

70

12

1,2 bar 0,55 KM

40

10

1,0 bar 0,20 KM

90

20

2,0 bar 0,45 KM

90

20

2,0 bar 0,45 KM

wirnikowa metakrylan wirnikowa metakrylan wirnikowa polipropylen wirnikowa polipropylen wirnikowa polipropylen

H 50x36c36

8,5

H 63x35x35

11,0

H 48xØ35

6,5

H 63xØ40

10,5

H 63xØ40

10,5

POMPOWE ZESTAWY CZYSZCZĄCE - PŁUKANIE, CZYSZCZENIE I NAPEŁNIANIE; INSTALACJI C.O.,HVAC. CZYSZCZENIE KOTŁÓW, ARMATURY itp.

PC205

PRO-FLO "Plant"

3 300 zł

PC103

PRO-"24 / 90 Plant"

3 850 zł

PC206

PRO-FLO "Maxima"

4 510 zł

PC207

PRO"40/150 Quantum

5 390 zł

+ ++ ++ + + ++ ++ + + + ++ ++ + + ++ ++

manual

30

manual

24

manual

20

manual

40

kwadratowy pomarańcz okrągły przezrocz. prostokąt pomarańcz

70

12

wirnikowa H 63x35x35 metakrylan wirnikowa H 63xØ40 0,45 KM polipropylen wirnikowa 0,70 KM Pedrollo mosiądz H 63x47x29

90

20

2 bar

40

90

9,0 bar

specjalny biały

150

22

2,0 bar 0,75 KM

1,2 bar 0,55 KM

wirnikowa

H 93x37x60

12,0 11,0 17,0 19,0

POMPY DUśE -CZYSZCZENIE; CAŁE INSTALACJE DOMOWE I PRZEMYSŁOWE, DUśE KOTŁY, WYTWORNICE PARY. ZŁADY POWYśEJ 0,5m3.

PC105

PRO "100 / 150R"

4 400 zł

PC106

PRO "200 / 150R"

4 950 zł

PC107

CENTRO "330"

6 600 zł

+ ++ ++ + + ++ ++ ++ ++

manual manual brak

okrągły przezrocz. okrągły 200 przezrocz. do uŜycia z dodatkowym zbiornikiem na preparat

100

150

22

2,2 bar 0,75 KM

150

22

2,2 bar 0,75 KM

330

18

1,8 bar

1,50 KM

wirnikowa polipropylen wirnikowa polipropylen centryfuga

H 72xØ53

14,0

H 85xØ67

16,0

H 25x45

22,0

AKCESORIA - PC302 Zestaw podłączeniowy ZPP w miejsce pompy cyrkulacyjnej 325 zł, PC303 Zestaw do czyszczenia wymienników płytowych ZPW 295 zł PC300 Filtr Magnetyczny do wychwytywania tlenków Ŝelaza, zanieczyszczeń podczasz czyszczenia 1450 zł, PC301 Grzałka 3kW do montaŜu w PC300 780 zł,

ZASTOSOWANIA POMP i ZESTAWÓW CZYSZCZĄCYCH A B C D E

Kotły naścienne c.o., małe wymienniki ciepła, węŜownice i grzejniki c.o..Podstawowe pompy czyszczące dla instalatora. Do pojemności około 20 litrów wody. Kotły stojące, podgrzewacze wody, wymienniki ciepła, zasobniki c.w.u., grzejniki róŜnych typów c.o lub sekcje instalacji. Do 50 - 80 litrów wody w zładzie. Domowe instalacje c.o., sekcje większych instalacji HVAC, duŜe wymienniki ciepła, kotły przemysłowe, węŜownice. Do 100 - 150 litrów wody w zładzie. Bardzo zanieczyszczone / z osadami; domowe i większe instalacje c.o., HVAC., duŜe wymienniki ciepła, wytwornice pary, kotły przemysłowe, skraplacze. Do 200-300 litrów. Bardzo duŜe domowe i duŜe przemysłowe instalacje grzewcze, HVAC., duŜe wymienniki ciepła, kotły przemysłowe itp. Modele; "12" do 0,5m3, "13" do 1m3, "14" pow 1m3. o

o

o

PARAMETRY; 230V/50Hz. W komplecie węŜe podłączeniowe. Temperatury-początkowa preparatu max 35-40 C, w trakcie czyszczenia ok.50 C ("40/150 Quantum" max. 70 C). POMPY PRO Kolor kąpieli czyszczącej z KWA moŜna kontrolować przez ścianki przezroczystego zbiornika. Wszystkie pompy do uŜycia z preparatami na bazie kwasów i innymi preparatami. Pompy z rewersem electronicznym (Mod. "6", "8") programowalne od 1 do 9 min. PRO "40/150 Quantum" optymalny, mobilny i wydajny zestaw dla profesjonalisty.

POMPY PRO-FLO Przełączniki rewersu wmontowane w zbiorniki zmniejszają ryzyko wycieku. Łatwy demontaŜ większości pompy-zespół motoru jest wkręcony w zbiornik. Kolor kąpieli czyszczącej z KWA moŜna kontrolować przez przezroczyste węŜe. Pompy do uŜytku z preparatami na bazie kwasów, z wyjątkiem PRO-FLO "Maxima"

NS

NIE STOSOWAĆ SKUTECZNY BARDZO SKUTECZNY

1. ON-LINE - W trakcie pracy systemu c.o. 2. POWER-FLUSH - Przy uŜyciu pompy czyszczącej 3. ARMATURA - Kotły, grzejniki, wymienniki itp.. 4. KWA - Kolorowy wskaźnik aktywności - wskazuje

czy proces czyszczenia został zakończony. *) Temperatura czyszczenia uzaleŜniona od parametrów pompy czyszczącej **) JeŜeli nie moŜna włączyć źródła ciepła (lato) utrzymać preparat w zładzie do 1 miesiąca. Wszystkie preparaty są dopuszczone do stosowania. NaleŜy zachować ostroŜność podczas ich uŜytkowania

SPOSOBY CZYSZCZENIA--1) "ON-LINE" Tylko instalacje c.o., lub instalacje w których jest źródło ciepła np. chłodzenie wtryskarek. Preparat pozostaje w systemie od 2 do 30 dni, następnie naleŜy system opróŜnić i napełnić ponownie .2) "POWER-FLUSH" W pozostałych instalacjach lub gdy czyszczenie musi odbyć się w krótszym okresie z uŜyciem pompy.


POMPY I POMPOWE ZESTAWY CZYSZCZĄCE “POWER-FLUSH 2.2009 Do instalacji i armatury; grzewczych, wodnych, klimatyzacji - HVAC

11

14

1450 zł

ZESTAW MAG

780 zł GRZAŁKA PC 301

DO POMP CZYSZCZĄCYCH

16

FILTR MAGNETYCZNY PC 300

PRO 200/150 R

PC 106

12

PC 207

PRO 40/150 Quantum

PC 206

9

PC 205

PRO-FLO Plant

8

6

PC 100

PRO 15/48 RA

PC 102

3

PC 202

PRO-FLO Round

5

PRO-FLO Maxima

02.2009

CENTRO 330

15

PC 107

PRO 100/150 R

13

PC 105

PRO 24/90 Plant

10

PC 103

PC 204

PRO 24/90 RA

7

PRO 24/90 R

PC 101

2

PRO-FLO 30R

4

PRO-FLO 20R

PC 203

PC 201

PRO-FLO Compact

1

PRO-FLO Basic

PC 200

ZPP - Zestaw podłączeniowy w miejsce pompy cyrkulacyjnej PC 302

IMPORTER I DYSTRYBUTOR BRITEX SP. Z O.O. www.britex.pl, e-mail: biuro@britex.pl infolinia: 0 801 698 531

295 zł

PC 303

325 zł

ZPW - Zestaw do czyszczenia wymienników płytowych

PROFLOW_Pompy_Ceny_Kat_2009_D  

56 10 1,0 bar 0,30 KM 56 10 1,0 bar 0,30 KM 70 12 1,2 bar 0,55 KM 40 10 1,0 bar 0,20 KM 90 20 2,0 bar 0,45 KM 90 20 2,0 bar 0,45 KM 70 12 1,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you