Page 1

GRZEJNIKI POKOJOWE

ARPA Chromowanego 05 EN442-1

Element Odległościowy

DANE TECHNICZNE: głębokość 30 mm; kolektory boczne o przekroju półowalnym 40x30 mm; rury stalowe o średnicy 25 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Arpa Chromowanego. Wysokość 2020 mm, 10 elementów, Chromowanego (kod. 50).

MOD.

Kod

Głębokość Wysokość

lt

Watt

∆t 50°C Watt

∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

0,17

22,7

18,1

13,7

9,6

5,8

Ciężar

Pojemność

H’mm

Kg

520 A1x 0520 yy 50

P mm

46

520

470

0,33

0,14

920 A1x 0920 yy 50

46

920

870

0,53

0,21

700 A1x 0700 yy 50

H mm

46

1520 A1x 1520 yy 50 1820 A1x 1820 yy 50 2520 A1x 2520 yy 50

650

46

1520

1470

46

2020

1970

46

2020 A1x 2020 yy 50

700

46

1820 2520

1770 2470

0,42 0,83 0,98 1,08

1,32

yy = ilość elementów; 50 = kod w kolorze Chromowanego

Moc Cieplna

∆tt 60°C

Rozstaw

0,33 0,39 0,42

0,52

17,4 29,4 47,1 56,4 62,6

78,7

13,9 23,3 37,3 44,6 49,5

62,2

Watt

10,6

Watt

7,5

Nośność n.

Watt

4,6

1,218

7,3

1,271

1,242

17,5

12,2

33,5

23,2

13,8

1,284

32,2

19,1

1,287

28,0 37,2

46,7

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

19,4 25,7

11,6

1,279

15,3

1,285

x = litera odpowiada ilości elementów

Odnośnie długości i wysokości baterii, odnieść się do tabeli na stronie obok.

Ceny obejmują: Chela do zamocowania na ścianie, wyposażona w śruby i kołki, zawór odpowietrzający 1/2” chromowany, ślepą zatyczkę 1/2” chromowaną z przykrywką.

Specjalne obróbki fig. 2

fig. 1

Tuleje przyspawane na kolektorze mogą być ustawione w dowolnym punkcie z określonym rozstawem osi. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi jest równy 50 mm (patrz rys. 2), podczas gdy maksymalny jest zależny od długości baterii. Maksymalnym rozstawem osi może być: H’= 34 x (il. elementów - 2) (patrz rys. 1).

PRZEPONA DIAFRAMMA WEWNĘTRZNA INTERNO

PRZEPONA WEWNĘTRZNA

WL.

WY.

H’/2

WL.

50 mm

WY.

H’ H’ = 34 x (il. elementów - 2)

Tuleje przyspawane

Tuleje przyspawane ze skokiem 50 mm Podłączenie uniwersalne

PRZEPONA WEWNĘTRZNA (W celu wykonania podłączenia hydraulicznego od dołu musi być założona przepona w środku dolnego kolektora).

PRZYSTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW OD DOŁU LUB BOCZNYCH Z TULEJAMI 1/2” PRZYSPAWANE I WEWNĘTRZNA PRZEPONA.

€ 27,00

PRZYSTOSOWANIE DO PODŁĄCZENIA ZAWORU JEDNEJ RURY (określić wlot wody) – patrz Uwagi techniczne str. 117

40

9,90

8,50


520

700

920

1520

1820

2020

2520

130 x=B yy=04 198 x=C yy=06 266 x=D yy=08 334 x=E yy=10 402 x=F yy=12 470 x=G yy=14 538 x=H yy=16 606 x=I yy=18 674 x=L yy=20 742 x=Myy=22 810 x=N yy=24 878 x=O yy=26 946 x=P yy=28 1014 x=Q yy=30 1082 x=R yy=32 1150 x=S yy=34 1218 x=T yy=36 1286 x=U yy=38 1354 x=V yy=40

182,50 69 191,90 104 199,10 139 202,90 174 207,90 208 214,40 243 222,20 278 229,90 312 237,10 347 243,70 382 251,40 417 258,60 451 265,20 486 273,00 521 280,70 555 287,80 590 294,50 625 301,60 660 308,80 694

191,40 91 200,70 136 208,50 182 212,30 227 218,90 272 226,10 318 234,30 363 242,10 409 249,80 454 257,50 499 265,20 545 273,50 590 280,70 636 288,40 681 296,10 726 303,90 772 311,60 817 319,80 863 327,00 908

248,10 117 258,00 176 261,90 235 264,70 294 268,00 352 273,00 411 282,30 470 290,60 529 300,60 587 308,30 646 317,70 705 325,90 764 334,60 822 343,50 881 352,40 940 360,60 999 369,50 1057 378,80 1116 387,60 1175

309,90 188 328,70 283 343,50 377 352,90 471 367,80 565 382,60 659 398,60 754 401,40 848 406,30 942 415,70 1036 429,50 1130 443,80 1225 456,60 1319

422,90 225 447,20 338 462,60 451 473,70 564 490,20 676 507,30 789 524,40 902 542,00 1014 560,20 1127 576,80 1240 593,30 1353 610,40 1465 627,50 1578

440,00 250 463,70 375 480,80 501 492,40 626 510,10 751 527,70 876 545,30 1001 563,00 1126 581,70 1251 599,40 1376 616,50 1502 633,60 1627 651,20 1752

465,40 315 490,70 472 509,40 629 527,70 787 546,40 944 566,30 1101 586,20 1258 608,70 1416 616,50 1573 648,50 1730 666,60 1888 673,80 2045 704,70 2202

GRZEJNIKI POKOJOWE

Model Długość yy (elementy)

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. Arpa Chromowanego wysokość / szerokość 2020 z 15 elementami = cena Arpa Chromowanego 2020 z 16 elementami.

198 x=C yy=06 266 x=D yy=08 334 x=E yy=10 402 x=F yy=12 470 Długość mm x=G yy=14 538 x=H yy=16 606 x=I yy=18 674 x=L yy=20 742 x=M yy=22 810 x=N yy=24 878 Ilość x=O yy=26 946 elementów x=P yy=28 1014

136,10 138,20 129 168 146,30 149,00 172 224 156,30 159,70 215 280 166,70 171,00 257 335 177,40 Cena 181,90 300 391 187,40 baterii 192,90 343 447 197,90 203,80 386 503 207,50 214,70 429 559 218,20 225,90 472 615 228,50 236,60 515 671 238,80 248,00 Wydajność 558 727 249,40 258,50 cieplna w Watt 601 783 przy ∆t = 60˚C 259,30 269,70

Jak czytać tabelę

Na zdjęciu: Grzejnik Arpa Chromowanego. Wysokość 2020 mm, 10 elementów, Chromowanego (kod. 50).

41

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2


GRZEJNIKI POKOJOWE

SINTESI 05 EN442-1

DANE TECHNICZNE: głębokość 30 mm i kolektory boczne o przekroju półowalnym 40x30 mm; rury stalowe o średnicy 18 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Sintesi. Wysokość 2000 mm, 15 elementów, kolor Szary Tytan Metalizowany (kod. L3).

MOD.

Kod

Głębokość Wysokość

Watt

Watt

∆t 40°C Watt

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność

lt

∆t 50°C

0,31

38,6

30,5

22,9

15,8

9,3

1,294

Ciężar

Pojemność

H’mm

Kg

500 SBO0500 yy 01

P mm

30

500

470

0,40

0,23

900 SBO0900 yy 01

30

900

870

0,68

0,40

680 SBO0680 yy 01

H mm

30

•1500 SBO1500 yy 01 •1800 SBO1800 yy 01

680

30

1500

1470

30

2000

1970

30

•2000 SBO2000 yy 01

•2500 SBO2500 yy 01

650

1800

30

2500

0,53 1,10

1770

1,31 1,46

2470

1,81

Moc Cieplna

∆tt 60°C

Rozstaw

0,64 0,76 0,84

1,04

29,5 49,8

79,7 94,7

105,0

131,1

23,3 39,3

62,8 74,6 82,6

103,0

17,5 29,4

46,9 55,7 61,6

76,7

Watt

12,1

Watt

n.

7,1

1,291

20,3

12,0

1,297

38,2

22,5

32,2 42,2

52,5

19,0 24,8

30,7

1,306 1,310 1,314

1,321

yy = ilość elementów; 01 = kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Odnośnie długości i wysokości baterii, odnieść się do tabeli na stronie obok. • Mobilny odchylacz strumienia, do zamontowania na wlocie wody, jest zawarty w cenie tylko dla wskazanych modeli. Ceny obejmują: Chela do zamocowania na ścianie, wyposażona w śruby i kołki, zawór odpowietrzający 1/2” chromowany, ślepą zatyczkę 1/2” chromowaną z przykrywką.

Specjalne obróbki Tuleje przyspawane na dolnym kolektorze mogą być ustawione w dowolnym punkcie z określonym rozstawem osi. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi jest równy 50 mm, podczas gdy maksymalny jest zależny od długości baterii. Maksymalnym rozstawem osi może być: H’= 36 x (il. elementów -1).

WL.

H’ [mm]

WY.

H’= 36 x (il. elementów -1)

Przepona Przyspawana na wejściu

WEWNĘTRZNA PRZYSPAWANA PRZEPONA

€ 9,90

PRZYSTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW OD DOŁU Z 2 TULEJAMI 1/2” PRZYSPAWANYMI I WEWNĘTRZNA PRZYSPAWANA PRZEPONA

€ 27,00

DOPŁATA DO GRZEJNIKA Z KĄTEM 90° (bez opakowania i transportu - do ustalenia)

€ 98,50

42


500

680

900

1500

1800

2000

2500

25,90 118 39,00 177 51,70 236 65,00 295 77,60 354 90,80 413 103,50 472 116,70 531 129,40 590 142,60 649 155,20 708 168,40 767 181,10 826 194,30 884 206,90 943 220,10 1002 232,80 1061 246,00 1120 258,60 1179

28,10 154 41,80 232 55,60 309 69,90 386 83,60 463 97,40 541 111,10 618 125,50 695 139,30 772 153,00 849 167,30 927 181,10 1004 194,90 1081 209,10 1158 222,90 1236 236,70 1313 251,00 1390 264,70 1467 278,50 1544

29,80 199 44,60 299 59,40 398 74,90 498 89,70 597 104,50 697 119,50 797 134,30 896 149,10 996 164,00 1095 178,90 1195 193,70 1294 208,60 1394 224,00 1493 238,90 1593 253,70 1693 268,60 1792 283,50 1892 298,30 1991

45,60 319 68,80 478 91,90 637 114,40 797 137,60 956 160,70 1116 183,20 1275 206,40 1434 229,50 1594 252,00 1753 275,20 1912 298,30 2072 320,80 2231 344,00 2390 367,10 2550 389,60 2709 412,80 2869 435,90 3028 458,50 3187

54,00 379 80,90 568 107,80 758 134,80 947 161,80 1137 188,80 1326 215,80 1516 242,20 1705 269,10 1895 296,10 2084 323,10 2274 350,00 2463 377,00 2653 404,00 2842 431,00 3031 457,90 3221 484,80 3410 511,80 3600 538,80 3789

59,40 420 88,60 630 118,30 840 148,00 1050 177,80 1259 206,90 1469 236,70 1679 266,40 1889 296,10 2099 325,30 2309 354,90 2519 384,70 2729 414,50 2939 443,60 3149 473,30 3358 503,10 3568 532,70 3778 562,00 3988 591,60 4198

71,00 524 106,80 786 142,60 1048 178,30 1311 213,50 1573 249,40 1835 285,10 2097 320,80 2359 356,10 2621 391,80 2883 427,70 3145 463,40 3407 498,60 3669 534,40 3932 570,20 4194 605,90 4456 641,20 4718 676,90 4980 712,80 5242

GRZEJNIKI POKOJOWE

Model Długość yy (elementy) 153 yy=04 225 yy=06 297 yy=08 369 yy=10 441 yy=12 513 yy=14 585 yy=16 657 yy=18 729 yy=20 801 yy=22 873 yy=24 945 yy=26 1017 yy=28 1089 yy=30 1161 yy=32 1233 yy=34 1305 yy=36 1377 yy=38 1449 yy=40

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. Sintesi wysokość / szerokość 1800 z 17 elementami = cena Sintesi 1800 z 18 elementami.

198 x=C yy=06 266 x=D yy=08 334 x=E yy=10 402 x=F yy=12 470 Długość mm x=G yy=14 538 x=H yy=16 606 x=I yy=18 674 x=L yy=20 742 x=M yy=22 810 x=N yy=24 878 Ilość x=O yy=26 946 elementów x=P yy=28 1014

136,10 138,20 129 168 146,30 149,00 172 224 156,30 159,70 215 280 166,70 171,00 257 335 177,40 Cena 181,90 300 391 187,40 baterii 192,90 343 447 197,90 203,80 386 503 207,50 214,70 429 559 218,20 225,90 472 615 228,50 236,60 515 671 238,80 248,00 Wydajność 558 727 249,40 258,50 cieplna w Watt 601 783 przy ∆t = 60˚C 259,30 269,70

Jak czytać tabelę

Na zdjęciu został przedstawiony przykład montażu “flagowego”.

Na zdjęciu: Grzejnik Sintesi. Wysokość 2000 mm, 15 elementów, kolor Szary Tytan Metalizowany (kod. L3).

43

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2


GRZEJNIKI POKOJOWE

DUBLE 05 EN442-1

130/047

DANE TECHNICZNE: głębokość 30 mm i kolektory boczne o przekroju półowalnym 40x30 mm; rury z blachy stalowej o przekroju półokrągłym 40x20 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Duble. Wysokość 2000 mm, 10 elementów, kolor Czarny Grafitowy (kod. 18).

MOD.

Kod

Głębokość Wysokość

Watt

Watt

∆t 40°C Watt

∆t 30°C Watt

∆t 20°C

Nośność

lt

∆t 50°C

0,39

50,8

40,2

30,2

20,9

12,4

1,282

43,6

25,8

Ciężar

Pojemność

H’mm

Kg

500 DUB0500 yy 01

P mm

30

500

470

0,53

0,30

900 DUB0900 yy 01

30

900

870

0,90

0,51

680 DUB0680 yy 01 •1500 DUB1500 yy 01 •1800 DUB1800 yy 01 •2000 DUB2000 yy 01

•2500 DUB2500 yy 01

H mm

30

680

650

30

1500

1470

30

2000

1970

30

1800

30

2500

0,69 1,46

1770

1,73 1,92

2470

2,38

Moc Cieplna

∆tt 60°C

Rozstaw

37,8 66,2

0,81

106,6

1,07

138,1

0,97 1,32

125,8 167,5

29,9 52,5

84,3 99,3

108,9

131,9

22,4 39,6

63,2 74,2 81,4

98,5

15,5 27,5

51,1 56,0

67,6

Watt

n.

9,2

1,292

16,4

1,269

30,1 33,0

39,7

1,290 1,301 1,304

1,310

yy = ilość elementów; 01 = kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Odnośnie długości i wysokości baterii, odnieść się do tabeli na stronie obok. • Mobilny odchylacz strumienia, do zamontowania na wlocie wody, jest zawarty w cenie tylko dla wskazanych modeli.

Ceny obejmują: Chela do zamocowania na ścianie, wyposażona w śruby i kołki, zawór odpowietrzający 1/2” chromowany, ślepą zatyczkę 1/2” chromowaną z przykrywką.

Specjalne obróbki W celu zamówienia specjalnych wykończeń, należy określić, która z części jest frontowa, czy jest okrągła czy płaska i czy wlot wody znajduje się z prawej czy z lewej strony. Tuleje przyspawane na dolnym kolektorze mogą być ustawione w dowolnym punkcie z określonym rozstawem osi. Ta typologia instalowania przewiduje obowiązkowo założenie przepony, w celu prawidłowego funkcjonowania produktu. Minimalny możliwy rozstaw osi jest równy 50 mm, podczas gdy maksymalny jest zależny od długości baterii. Maksymalnym rozstawem osi może być: H’= 48 x (il. elementów -1)

WL.

H’ [mm]

WY.

H’= 48 x (il. elementów -1)

Przepona Przyspawana na wejściu

WEWNĘTRZNA PRZYSPAWANA PRZEPONA

€ 9,90

PRZYSTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW OD DOŁU Z 2 TULEJAMI 1/2” PRZYSPAWANYMI I WEWNĘTRZNA PRZYSPAWANA PRZEPONA

€ 27,00

DOPŁATA DO GRZEJNIKA Z KĄTEM 90° (bez opakowania i transportu - do ustalenia)

€ 98,50

44


500

680

900

1500

1800

2000

2500

204 yy=04 300 yy=06 396 yy=08 492 yy=010 588 yy=012 684 yy=014 780 yy=016 876 yy=18 972 yy=20 1068 yy=22 1164 yy=24 1260 yy=26 1356 yy=28 1452 yy=30 1548 yy=32 1644 yy=34 1740 yy=36 1836 yy=38 1932 yy=40

31,90 151 47,90 227 63,90 303 79,80 378 95,80 454 111,80 530 127,70 605 143,70 681 159,70 757 175,60 832 191,50 908 208,10 984 224,00 1060 240,00 1135 256,00 1211 271,90 1287 287,90 1362 303,90 1438 319,70 1514

33,60 203 50,70 305 67,70 406 84,80 508 101,20 610 118,30 711 135,30 813 151,90 914 168,90 1016 186,00 1117 203,10 1219 219,60 1321 236,70 1422 253,70 1524 270,80 1625 287,30 1727 304,40 1829 321,50 1930 337,90 2032

36,90 265 55,60 397 73,70 529 92,50 662 111,10 794 129,40 926 148,00 1059 166,20 1191 184,90 1323 203,60 1456 221,80 1588 240,50 1720 258,60 1853 277,40 1985 296,10 2117 314,30 2250 333,00 2382 351,10 2514 369,90 2647

59,90 427 90,20 640 120,50 853 150,80 1066 180,60 1280 210,70 1493 241,00 1706 270,80 1919 301,10 2133 331,40 2346 361,60 2559 391,30 2773 421,60 2986 451,90 3199 482,10 3412 511,80 3626 542,10 3839 572,40 4052 602,10 4265

71,00 503 106,80 755 142,00 1007 177,80 1258 213,00 1510 248,70 1761 284,00 2013 319,70 2265 355,60 2516 390,80 2768 426,50 3020 461,70 3271 497,50 3523 532,70 3775 568,60 4026 604,30 4278 639,50 4529 675,30 4781 710,50 5033

78,20 552 116,70 829 155,70 1105 194,90 1381 233,90 1657 273,00 1934 311,50 2210 350,60 2486 389,60 2762 428,70 3039 467,80 3315 506,30 3591 545,40 3867 584,50 4144 623,60 4420 662,60 4696 701,10 4972 740,30 5248 779,30 5525

92,50 670 138,70 1005 184,90 1340 231,10 1675 277,40 2010 323,60 2345 369,90 2680 416,10 3015 462,30 3350 508,50 3685 554,80 4020 601,00 4355 647,30 4690 693,50 5025 739,60 5360 785,90 5695 832,10 6030 878,40 6365 924,60 6700

GRZEJNIKI POKOJOWE

Model Długość yy (elementy)

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. Duble wysokość / szerokość 680 z 21 elementami = cena Duble 680 z 22 elementami.

198 x=C yy=06 266 x=D yy=08 334 x=E yy=10 402 x=F yy=12 470 Długość mm x=G yy=14 538 x=H yy=16 606 x=I yy=18 674 x=L yy=20 742 x=M yy=22 810 x=N yy=24 878 Ilość x=O yy=26 946 elementów x=P yy=28 1014

136,10 138,20 129 168 146,30 149,00 172 224 156,30 159,70 215 280 166,70 171,00 257 335 177,40 Cena 181,90 300 391 187,40 baterii 192,90 343 447 197,90 203,80 386 503 207,50 214,70 429 559 218,20 225,90 472 615 228,50 236,60 515 671 238,80 248,00 Wydajność 558 727 249,40 258,50 cieplna w Watt 601 783 przy ∆t = 60˚C 259,30 269,70

Jak czytać tabelę

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Duble.

Na zdjęciu został przedstawiony przykład montażu “flagowego”.

45

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2


40

05 EN442-1

85

49 48

8

8

8

H 2

8

15

8

L 2

GRZEJNIKI POKOJOWE

30 25

20

DUBLE2

30

15

130/047

91

Na zdjęciu: Grzejnik Duble2. Wysokość 2000 mm, 10 elementów, kolor Szary Perłowy (kod. L6).

MOD.

Kod

Głębokość Wysokość

Watt

Watt

∆t 40°C Watt

∆t 30°C Watt

∆t 20°C

Nośność

lt

∆t 50°C

0,75

82,8

65,5

49,1

33,9

20,1

1,287

Ciężar

Pojemność

H’mm

Kg

500

DB20500 yy 01

85

500

470

1,05

0,57

900

DB20900 yy 01

85

900

870

1,79

0,98

105,4

1,89

192,6

1500 1800 2000

2500

DB20680 yy 01

85

DB21500 yy 01 DB21800 yy 01 DB22500 yy 01

650

85

1500

1470

85

2000

1970

85

DB22000 yy 01

680

85

1800 2500

1770 2470

1,39 2,91 3,46 3,83

4,76

Moc Cieplna

∆tt 60°C

Rozstaw

P mm

680

H mm

DANE TECHNICZNE: głębokość 85 mm i kolektory sekcja trójkątne 40x30 mm; nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

1,59 2,10

2,61

63,7

50,4 83,2

164,1

129,2

211,4

166,2

258,1

151,5 202,5

37,9 62,3 96,5

26,2 42,9 66,2

Watt

n.

15,6

1,280

25,4

1,296

38,9

1,310

113,0

77,3

45,4

1,316

150,4

102,6

59,8

1,331

123,8

84,7

49,6

1,320

yy = ilość elementów; 01 = kod w kolorze białym standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki. Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n UWAGA: nie jest możliwe założenie zaworów jednej rury. Odnośnie długości i wysokości baterii, odnieść się do tabeli na stronie obok. Ceny obejmują: uchwyty mocujące do ściany wyposażone w śruby i kołki, zawór odpowietrzający 1/2” chromowany, ślepą chromowaną zatyczkę 1/2”.

Specjalne obróbki W celu zamówienia specjalnych wykończeń, należy określić, która z części jest frontowa, czy jest okrągła czy płaska i czy wlot wody znajduje się z prawej czy z lewej strony. Dopuszczalny hydrauliczny rozstaw osi zależy od ilości elementów baterii. Jego wymiar może być obliczony za pomocą poniższego wzoru: H’= 48 x (il. elementów -1) + 21

WL.

H’ [mm]

WY.

H’= 48 x (il. elementów -1) + 21

Przepona Przyspawana na wejściu

WEWNĘTRZNA PRZYSPAWANA PRZEPONA

€ 9,90

PRZYSTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW OD DOŁU Z 2 TULEJAMI 1/2” PRZYSPAWANYMI TYLKO NA KOŃCÓWKACH

€ 28,20

46


500

680

900

1500

1800

2000

2500

488 yy=010 584 yy=012 680 yy=014 776 yy=016 872 yy=18 968 yy=20 1064 yy=22 1160 yy=24 1252 yy=26 1352 yy=28 1448 yy=30 1544 yy=32 1640 yy=34 1736 yy=36 1832 yy=38 1928 yy=40

204,10 637 244,90 764 286,20 892 326,90 1019 367,60 1146 408,40 1274 449,70 1401 490,40 1528 531,10 1656 571,90 1783 613,10 1911 653,80 2038 694,50 2165 735,30 2293 776,50 2420 817,30 2547

211,40 828 253,70 994 296,10 1159 337,90 1325 380,30 1491 422,70 1656 465,00 1822 507,50 1988 549,30 2153 591,60 2319 634,10 2484 676,40 2650 718,70 2816 760,60 2981 803,00 3147 845,30 3313

225,70 1054 270,80 1265 315,40 1475 360,50 1686 405,60 1897 450,70 2108 495,80 2318 541,00 2529 586,20 2740 631,30 2951 676,40 3161 721,50 3372 766,60 3583 811,70 3794 856,30 4004 901,50 4215

317,00 1641 380,30 1969 443,60 2297 507,50 2625 570,70 2954 634,10 3282 697,30 3610 760,60 3938 824,40 4266 887,80 4595 951,00 4923 1014,30 5251 1077,60 5579 1141,40 5907 1204,80 6235 1268,00 6564

366,60 1926 439,70 2311 512,90 2696 586,20 3082 659,30 3467 732,50 3852 805,80 4237 878,90 4622 952,60 5008 1025,90 5393 1099,10 5778 1172,20 6163 1245,50 6548 1318,70 6934 1391,80 7319 1465,10 7704

401,80 2114 482,10 2537 562,00 2960 642,30 3383 722,60 3805 803,00 4228 883,30 4651 963,70 5074 1044,00 5497 1124,30 5920 1204,80 6342 1285,10 6765 1365,50 7188 1445,80 7611 1525,60 8034 1606,00 8457

472,30 2581 566,30 3097 661,00 3613 755,10 4129 849,80 4645 943,90 5161 1038,50 5677 1132,70 6193 1227,30 6710 1321,40 7226 1416,00 7742 1510,20 8258 1604,80 8774 1699,00 9290 1793,60 9806 1887,80 10322

GRZEJNIKI POKOJOWE

Model Długość yy (elementy)

W przypadku zamówień grzejników z nieparzystą ilością elementów, cena zostanie obliczona jak dla baterii z większą parzystą ilością. Np. Duble 2 wysokość / szerokość 900 z 13 elementami = cena Duble 2 900 z 14 elementami.

198 x=C yy=06 266 x=D yy=08 334 x=E yy=10 402 x=F yy=12 470 Długość mm x=G yy=14 538 x=H yy=16 606 x=I yy=18 674 x=L yy=20 742 x=M yy=22 810 x=N yy=24 878 Ilość x=O yy=26 946 elementów x=P yy=28 1014

136,10 138,20 129 168 146,30 149,00 172 224 156,30 159,70 215 280 166,70 171,00 257 335 177,40 Cena 181,90 300 391 187,40 baterii 192,90 343 447 197,90 203,80 386 503 207,50 214,70 429 559 218,20 225,90 472 615 228,50 236,60 515 671 238,80 248,00 Wydajność 558 727 249,40 258,50 cieplna w Watt 601 783 przy ∆t = 60˚C 259,30 269,70

Jak czytać tabelę

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Duble2.

47

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2


Wypełnić pustki, tworzyć perspektywy, dążyć do realizacji produktów tak bardzo innowacyjnych i koniecznych, że natychmiast stają się modelem do naśladowania: to sposób firmy Irsap na tworzenie grzejnika. Grzejniki, które wychodzą poza prostą wartość funkcjonalną i ozdobną, przywołują świat sztuki w swoim odbiciu nowoczesności. Śledząc możliwe drogi rozwoju grzejnika powstała “Officina delle Idee”. Ścisła współpraca z projektantami i projektantami pozwoliła na stworzenie niezwykłych rozwiązań stylistycznych w oparciu o silne sugestie estetyczne, urzękające i fascynujące.

48


OFFICINA DELLE IDEE

Wszystkie produkty OFFICINA DELLE IDEE zostały wyposażone w zestaw podłączenia hydraulicznego objętego w cenie, zintegrowania z design grzejników i elementami grzewczymi.

ZESTAW ZAWORÓW

ZAWARTY W CENIE ZESTAW PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO

OBJĘTY W CENIE

Wszystkie produkty OFFICINA DELLE IDEE są dostępne w serii Colori Special bez dodatkowych kosztów. Spoecjalny proces obróbki wykończeń z opalizującą miedzią i opalizującym mosiądzem, z ciepłym efektem chromatycznym sprawia, że każdy grzejnik jest jedyny w swoim rodzaju.

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Design Radiators


TRATTO 204

WO

1200±2

NO

450±2

35

204

332±2

35

1600±2

332±2

50

Designed by Synthesis

50

332±2

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

332±2

450±2

ŚĆ

Tratto M

Tratto L

Na zdjęciu: Grzejnik Tratto. Wysokość mm 1600, szerokość mm 450, kolor Niebieski Fiolet (kod. 1D).

Ceny obejmują:

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm. Kolektorów prostokątnych 30x40 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na życzenie jest dostępna (jako optional) głowica termostatyczna (patrz rozdział Akcesoria, str. 105).

1 Innowacyjny “schowany” system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w ZESTAW łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14 i 16 mm), PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); OBJĘTY W 1 system zamocowania do ściany; CENIE 1 odległość do ścian; 1 uchwyt do akcesoriów; 1 zawór odpowietrzający. • Tratto jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 70 Kod MODEL MODELLO

Tratto Tratto

TRTM045Bxx TRTL045B xx

TRTM045Bxx

ze światłem* TRTL045B xx

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

Pojemn.

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

450 450

50 50

326 326

326 326

1200 1600

1200 1600

450 450

50 50

21,9 28,3

1,7 1,9

21,9 28,3

1,7 1,9

Moc Cieplna

∆t 60°C

∆t 50°C

625 878

500 700

Watt

625 878

Watt

500 700

∆t 40°C Watt

381 531

381 531

∆t 30°C

∆t 20°C

268 372

163 225

Watt

268 372

Watt

163 225

Nośność

Cena

n.

1,222 1.090,00 1,240 1.275,00

1,222 1.490,00 1,240 1.730,00

• xx = opcja koloru • Tratto jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • Wykończenia “Serii Elegance” z Opalizującej Miedzi (kod. 3B) i Opalizującego Mosiądzu (kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną.

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. • Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n * Funkcjonowanie Tratto z opcjonalnym światłem kod KITLED01.

Tratto z podwójnym oświetleniem bocznym, które biegnie wzdłuż profili grzejnika stanowi idealne połączenie artystycznego design z efektem chromatycznym. Wieszak na ręczniki jest akcesorium design, który charakteryzuje grzejnik Tratto przekształcając go w produkt funkcjonalny i optymalny również jako wieszak na ręczniki. W opakowaniu jest on zawsze zawarty i może być zamontowany lub nie według uznania użytkownika końcowego. Może być zamontowany na trzech różnych wysokościach. Wieszak na ręczniki jest dostępny z wykończeniem przezroczystego metakrylanu, co podkreśla szczególne wykończenie grzejnika.

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Tratto ze światłem i wieszakiem na ręczniki.

50


NO

DEDALO 660±2

WO

ŚĆ

27

Designed by Synthesis

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

1600±2

90±2

50

90±2

24

95±2

Na zdjęciu: Grzejnik Dedalo. Wysokość mm 1600, szerokość mm 660, kolor Kwarc 1 (kod. 1C).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Ceny obejmują: 1 Innowacyjny “schowany” system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w ZESTAW łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14 i 16 mm), PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); OBJĘTY W 1 system do zamocowania na ścianie wbudowany CENIE do kolumny produktu; 1 diodowy, schowany system oświetlenia; 1 zawór odpowietrzający.

• Dedalo jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 71 Kod MODEL MODELLO

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

Pojemn.

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

Moc Cieplna

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

Nośność

Cena

n.

Dedalo

DEDL066B xx

90

1600

660

50

23,2

1,4

802

640

486

340

206

1,238

1.365,00

Dedalo

DEDL066B xx

90

1600

660

50

23,2

1,4

802

640

486

340

206

1,238

1.570,00

ze światłem*

• xx = opcja koloru • Dedalo jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • Wykończenia “Serii Elegance” z Opalizującej Miedzi (kod. 3B) i Opalizującego Mosiądzu (kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną.

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. • Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n * Funkcjonowanie Dedalo z opcjonalnym światłem kod KITLED01.

Dedalo, z tylnym oświetleniem, który powiela profil produktu, stanowi idealne połączenie artystycznego design z efektem chromatycznym.

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Dedalo.

51


Design by Luigi Molinis

MEDUSA 187÷197

1415

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

1415

91÷101

92

50±0,5

Na zdjęciu: Grzejnik Medusa. Wysokość mm 1415, szerokość mm 1415, kolor Biały Perłowy (kod. 16).

Ceny obejmują: 1 zespół zaworu i przetrzymywacza rozstaw osi 50 mm prosty, wyposażony w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); AW 4 wsporniki na ścianę; Z E S TR Ó W 1 zawór odpowietrzający. Z AW O R T Y

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Przewody rurowe okrężne Ø 33,70 mm. Przewody faliste ze stali Ż 16 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Z A W AE N I E W C

Kod MODELLO MODEL

Medusa

MEDAV01xx

Głęb.

Wys.

Szer

mm

mm

mm

92

1415

1415

Rozstaw Ciężar Pojemn. mm

50

Kg

28,1

lt

∆t 60°C

∆t 50°C

1518

1206

Watt

8,0

Watt

Moc Cieplna ∆t 40°C

∆t 30°C

910

633

Watt

Watt

∆t 20°C

Nośność

Cena

n.

380

1,261

2.490,00

Watt

• Medusa jest dostępna w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • Wykończenia “Serii Elegance” z Opalizującej Miedzi (kod. 3B) i Opalizującego Mosiądzu (kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną. xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

06 EN442-1

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Medusa.

Na zdjęciu: szczegół grzejnika Medusa, kolor Szaroperłowy (kod. L6).

52


CURVAL Montaż poziomy

759 x 1230

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Montaż pionowy

1820 x 509

1820 x 759

Na zdjęciu: Grzejnik Curval. Wysokość mm 1820, szerokość mm 759, kolor Szary Aluminium.

1820 x 1009

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); W A Z E S TR Ó W 4 wsporniki na ścianę; Z AW O R T Y 1 zawór odpowietrzający. ZAWA N I E

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Grzejnik Composito pokryty panelami polimerycznymi. Elementy grzewcze są okrągłymi rurami o średnicy 18 mm. Kolektory okrągłe o średnicy 30 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Głęb.

Wys.

Szer

mm

mm

mm

mm

Curval CVVGA GAGA

107

1820

509

Curval CVVGB GAGA

107

1820

Curval CVVGC GAGA Curval CVOPD GAGA

MODEL

Kod

1820x509

1820x759

1820x1009 759x1230

W C E

∆t 60°C

∆t 50°C

Moc Cieplna ∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność

Cena

Watt

n.

600

461

328

203

1,181

927,00

1334

1054

790

544

322

1,294

1.189,70

9,4

1838

1450

1085

746

441

1,300

1.344,20

4,5

1062

856

657

467

289

1,185

942,50

Rozstaw Ciężar Pojemn. Kg

lt

Watt

395

21,0

3,6

744

759

633

33,5

6,3

107

1820 1009

905

46,5

107

759 1230

1013

23,0

Watt

Watt

Watt

* Hydrauliczne rozstawy osi są mierzone przy użyciu seryjnych zaworów, zainstalowanych na grzejniku i dostarczonych w ramach wyposażenia. Curval jest dostępny jedynie w kolorze Szary Aluminium

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Designed by: Marcello Maniscalchi Jessica Chon Scuola Politecnica di Design

06-E EN442-1

Przykład zmiany konfiguracji.

53


RELAX 15 L±2

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

H±2

63÷68

38÷43

40

x

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: płyta grzewcza; elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm; kolektory okrągłe o średnicy 30 mm; nagwintowania 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Relax 15. Wysokość 1543 mm, szerokość 504 mm, kolor Czerwony Matowy (kod. 7B).

Wieszak na ręczniki Ceny obejmują: 1 Innowacyjny “schowany” system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w ZESTAW łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), PODŁĄCZENIA HYDRAULICZNEGO wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); OBJĘTY W 1 system do zamocowania na ścianie Chela; CENIE 1 zawór odpowietrzający 1/2”;

rys. 1

Na życzenie jest dostępna (jako optional) głowica termostatyczna (patrz rozdział Akcesoria, str. 105).

• Relax 15 jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 78

Wieszak na ręczniki jest akcesorium design, który może być umieszczony na zamontowanym już grzejniku, na dowolnej wysokości, zmieniając wygląd wersji Relax w zależności od pomieszczenia, w którym chce się go zamontować (przedpokój, salon, łazienka itp.). Dostępny w 2 wersjach Small (rys. 1) i Large (rys. 2), oba z wykończeniem chromowanym z połyskiem. Patrz str. 112.

06 - C -s2, d0 EN442-1 MODEL Relax 15 653

Kod

RE15I0616 xx

Relax 15 653

RE15I1064 xx

Relax 15 653

RE15I1400 xx

Relax 15 833

RE15H0616 xx

Relax 15 833

RE15H1064 xx

Relax 15 833

RE15H1400 xx

Relax 15 1653 RE15E0392 xx Relax 15 1653 RE15E0504 xx Relax 15 1653 RE15E0616 xx Relax 15 1953 RE15D0392 xx Relax 15 1953 RE15D0504 xx Relax 15 1953 RE15D0616 xx Relax 15 2153 RE15C0392 xx Relax 15 2153 RE15C0504 xx Relax 15 2153 RE15C0616 xx

Głęb.

Wys.

Szer

mm

H mm

L mm

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

653

653

616

1064

653

1400

833

1064

833

616

833

1400

1653

504

1653

1653

1953

1953

1953

2153

2153

2153

392

616

392

504

616

392

504

616

Rozstaw Ciężar L’ mm

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

rys. 2

Kg

13,6

22,9

29,8

17,0

28,8

37,7

20,9

26,8

32,8

24,5

31,5

38,5

26,8

34,4

42,3

Pojemn. lt

2,5

4,5

∆tt 60°C Watt

453 762

6,0

932

5,6

1026

3,1

596

7,5

3,6

1233

4,8

5,9

922

4,2

1066

5,6

7,0

1121

743

884

4,6

1272

7,7

1253

6,2

976 1409

∆t 50°C Watt

361

607

754

475

815

994

590

731

857

703

890

1023 778

995

1133

Moc Cieplna ∆t 40°C Watt

274

459

582

360

615

764

445

550

656

531

671

783

589

751

868

∆t 30°C Watt

192

321

416

252

428

544

309

381

465

371

466

555

412

522

615

∆t 20°C Watt

116

194

259

152

257

337

185

228

286

223

279

342

248

313

379

• Relax 15 dostępny tylko w kolorach Serii Special i z wykończeniami Serii Elegance (poza kod. 6B i kod. 50). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • xx = opcja koloru lub wykończenia

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

54

Nośność n.

1,239

1,247

Cena (Euro)

Kolory Serii Special

170,00 286,00

1,164

355,00

1,260

384,00

1,245

224,00

1,180

469,00

1,273

432,00

1,265

378,00

1,198

472,00

1,268

518,00

1,246

458,00

1,254

1,196

1,264

1,195

411,00 564,00 564,00 630,00


RELAX 48 100÷105

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

H±2

L±2

78÷81

48

x

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: płyta grzewcza; elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm; kolektory okrągłe o średnicy 30 mm; nagwintowania 1/2” Gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Na zdjęciu: Grzejnik Relax 48. Wysokość 2043 mm, szerokość 392 mm, kolor Szarego Kwarcu (kod. 31).

Podłączenie hydrauliczne Relax

Ceny obejmują:

Zastosowany nowy system podłączenia hydraulicznego (PATENT PENDING) polega na wykonaniu połączenia z rozstawem osi 50 mm (odległość między wlotem a wylotem wody). Ten niewidoczny system jest wyposażony w kurki otwierające i zamykające wody. Ten typ podłączenia jest przewidziany dla grzejnika Relax 15 jak i dla grzejnika Relax 48. Nowy zestaw podłączenia hydraulicznego zakłada również możliwość dopasowania głowicy termostatycznej (dostarczonej jako optional).

1 Innowacyjny “schowany” system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w ZESTAW łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), PODŁĄCZENIA wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); HYDRAULICZNEGO OBJĘTY W 1 system zamocowania do ściany (drążek); CENIE 2 zawór odpowietrzający 1/2”. Na życzenie jest dostępna (jako optional) głowica termostatyczna (patrz rozdział Akcesoria, str. 105).

06 - C -s2, d0 EN442-1

• Relax 48 jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 78

MODEL

Kod

Relax 48 653

RE48I0616 xx

Relax 48 653

RE48I1064 xx

Relax 48 653

RE48I1400 xx

Relax 48 833

RE48H0616 xx

Relax 48 833

RE48H1064 xx

Relax 48 833

RE48H1400 xx

Relax 48 1653 RE48E0392 xx Relax 48 1653 RE48E0504 xx Relax 48 1653 RE48E0616 xx Relax 48 1953 RE48D0392 xx Relax 48 1953 RE48D0504 xx Relax 48 1953 RE48D0616 xx Relax 48 2153 RE48C0392 xx Relax 48 2153 RE48C0504 xx Relax 48 2153 RE48C0616 xx

Głęb.

Wys.

Szer

mm

H mm

L mm

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

48

653

653

653

833

833

833

1653

1653

1653

1953

1953

1953

2153

2153

2153

616

1064

1400 616

1064

1400 392

504

616

392

504

616

392

504

616

Rozstaw Ciężar L’ mm

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Kg

19,6

33,2

43,4

24,9

42,5

55,7

31,5

40,5

49,5

37,1

Pojemn. lt

4,3

7,7

10,3 5,6

10,0

13,3

∆tt 60°C

∆t 50°C

661

529

Watt

1113 1427 841 1400 1864

6,8

1051

11,3

1575

9,0

1307

8,0

1203

58,5

13,4

1855

52,5

11,8

1606

47,8

40,8

64,4

10,7 8,8

14,8

1486 1304 2044

Watt

887

1139 676

1122

1480 838

1038

1252 964

1188

Moc Cieplna ∆t 40°C

∆t 30°C

403

284

Watt

672

864

517

856

1115 635

783

946

735

904

1470

1106

1289

985

1048

1616

802

1212

Watt

470

605

366

604

775

444

544

659

518

635

766

569

696

837

∆t 20°C

Nośność

173

1,222

Watt

284

366

225

370

464

268

326

395

316

386

457

350

427

496

• Relax 48 dostępny tylko w kolorach Serii Special i z wykończeniami Serii Elegance (poza kod. 6B i kod. 50). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • xx = opcja koloru lub wykończenia

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

55

n.

Cena (Euro)

Kolory Serii Special

256,00

1,245

430,00

1,200

327,00

1,267

660,00

1,237

1,212

551,00 543,00

1,244

518,00

1,258

663,00

1,265

611,00

1,216

544,00

1,276

796,00

1,206

796,00

1,226

1,197

1,288

730,00 610,00 862,00


DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Relax Szczegóły

Relax 48 Nierdzewną Stalą (kod. AS).

MODEL Relax 15 653 Relax 15 653 Relax 15 653 Relax 15 833 Relax 15 833

Kod

Cennik (Euro) Model Relax

RE15I0616 xx

RE15I1064 xx

RE15I1400 xx

RE15H0616 xx

RE15H1064 xx

RE15H1400 xx Relax 15 1653 RE15E0392 xx Relax 15 1653 RE15E0504 xx

Relax 15 833

Relax 15 1653 RE15E0616 xx Relax 15 1953 RE15D0392 xx

Relax 15 1953 RE15D0504 xx Relax 15 1953 RE15D0616 xx

Relax 15 2153 RE15C0392 xx Relax 15 2153 RE15C0504 xx

Relax 15 2153 RE15C0616 xx Relax 48 653 RE48I0616 xx Relax 48 653 Relax 48 653 Relax 48 833 Relax 48 833

RE48I1064 xx

Satynowana Stal nierdzewna Stal nierdzewna lustrzana stal nierdzewna wodospadu

258,00

368,00

368,00

537,00

767,00

767,00

433,00

339,00

581,00

617,00

484,00

829,00

484,00

916,00

976,00

744,00

1.068,00

1.068,00

715,00

1.029,00

1.029,00

810,00

810,00

906,00

504,00

846,00

1.144,00

1.144,00

1.220,00 504,00

846,00

1.144,00

1.144,00

1.220,00

504,00

846,00

1.085,00

1.085,00

1.085,00

RE48H1064 xx

1.070,00

1.070,00

1.070,00

RE48H0616 xx

Relax 48 1653 RE48E0616 xx Relax 48 1953 RE48D0392 xx Relax 48 1953 RE48D0504 xx Relax 48 1953 RE48D0616 xx Relax 48 2153 RE48C0392 xx Relax 48 2153 RE48C0504 xx Relax 48 2153 RE48C0616 xx

644,00

1.255,00

1.139,00

1.179,00

1.257,00

1.336,00

1.454,00

1.532,00

1.414,00

1.556,00

1.650,00

644,00

1.255,00

1.139,00

1.179,00

1.257,00

1.336,00

1.454,00

1.532,00

1.414,00

1.556,00

1.650,00

998,00

628,00

1.071,00

877,00

976,00

628,00

1.071,00

877,00

648,00

998,00

824,00

620,00

916,00

803,00

644,00

1.255,00

1.139,00

1.179,00

1.257,00

1.336,00

1.454,00

1.532,00

1.414,00

1.556,00

1.650,00

1.315,00

1.140,00

1.190,00

1.269,00

1.388,00

1.487,00

1.338,00

1.487,00

1.586,00 656,00

1.100,00 1.411,00 837,00

1.392,00

1.627,00

1.481,00

1.532,00

1.634,00

1.736,00

1.890,00

1.992,00

1.838,00

2.022,00

2.145,00

1.315,00

1.140,00

1.190,00

1.269,00

1.388,00

1.487,00

1.338,00

1.487,00

Relax 15 Wodospad (kod. IC).

1.586,00

656,00

1.100,00 1.411,00

837,00

1.392,00

1.627,00

1.481,00

1.532,00

1.634,00

1.736,00

1.890,00

1.992,00

1.838,00

2.022,00

2.145,00

xx = kod wykończenia; AS = Satynowana stal nierdzewna; IS = Stal nierdzewna lustrzana; IC = Stal nierdzewna wodospadu; 3B = Miedziany Ognisty; 4B = Mosiężny Ognisty. Wydajność cieplna w modelach z wykończeniem Lustra (kod. IS), Wodospadu (kod. IC) i Satynową Nierdzewną Stalą (kod. AS), redukuje się o około 30%.

56

Relax 48 Mosiężny Ognisty (kod. 4B).

478,00

1.078,00

1.012,00

678,00

803,00

1.078,00

1.012,00 824,00

Miedziany Ognisty

829,00

708,00

544,00

Mosiężny Ognisty

478,00

617,00

RE48I1400 xx

RE48H1400 xx Relax 48 1653 RE48E0392 xx Relax 48 1653 RE48E0504 xx

Relax 48 833

Relax 15 Miedziany Ognisty (kod. 3B).

Relax 48 Lustrzany (kod. IS).


FLEXO 7

7

7

7

7

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

7

Flexo 1 7

Flexo 2

Flexo 3

7

7

Na zdjęciu: Grzejnik Flexo 3. Wysokość 1820 mm, szerokość 788 mm, kolor Biały Perłowy (kod. 16).

Ceny obejmują: Flexo 1: 1 zawór odpowietrzający 1/2”; 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie; 3 wieszaki drewniane z drzewa czereśniowego pełnego. Flexo 2: 1 zawór odpowietrzający 1/2”; 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie; 2 wieszaki drewniane z drzewa czereśniowego pełnego; 1 lustro. Flexo 3: 1 zawór odpowietrzający 1/2”; 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie; 2 wieszaki i 2 półki na przedmioty z drzewa czereśniowego pełnego; 2 lustra. Flexo 1, Flexo 2, Flexo 3: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone AW Z E S T R Ó W w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), O Z AW R T Y wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2). AWA

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm. Kolektory okrągłe o średnicy 30 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Z N I E W C E

MODEL

Kod

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw Ciężar Pojemn.

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

∆t 60°C

∆t 50°C

Watt

Watt

Moc Cieplna ∆t 40°C ∆t 30°C Watt

Watt

∆t 20°C

Nośność

Cena

Watt

n.

Flexo 1 FX11820xxCl

73

1820

624

50

23,0

7,6

1527

1207

905

625

371

1,288

509,90

Flexo 2 FX21820xxCl

73

1820

792

50

30,0

7,3

1374

1088

818

566

337

1,279

602,60

Flexo 3 FX31820xxCl

73

1820

792

50

30,0

7,3

1374

1088

818

566

337

1,279

842,00

H mm 1820

H mm 1820 H mm 1820

• Flexo jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych.

xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n Ewentualne niedoskonałości znajdujące się na wieszakach i półkach są wynikiem zastosowania naturalnego litego drewna.

We współpracy z:

57

06 EN442-1


Design by Domenico De Palo

IMMAGINA 82÷92

H

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

L

50±0,5

70

12÷22

43÷53

Na zdjęciu: Grzejnik Immagina L. Wysokość 2000 mm, szerokość 600 mm, kolor Ciemny Tytoń (cod.1B).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); AW Z E S TR Ó W 4 wsporniki na ścianę; O W A Z RTY 1 zawór odpowietrzający. ZAWA I E

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

N W C E

Kod MODEL MODELLO

Głęb.

Wys.

Szer

mm

mm

mm

Immagina S IMGAV01NC xx 70

1800

Immagina L IMGBV01NC xx 70

Rozstaw Ciężar Pojemn. ∆t 60°C mm

Kg

lt

Watt

500

50

26,3

1,4

963

2000

600

50

33,3

1,9

Immagina S IMGAV01NC xx 70 ze światłem

1800

500

50

26,3

Immagina L IMGBV01NC xx 70 ze światłem

2000

600

50

33,3

Moc Cieplna ∆t 40°C ∆t 30°C

∆t 50°C Watt

Watt

Watt

769

584

1261

1009

1,4

963

1,9

1261

∆t 20°C Nośność.

Cena (€) Seria

Wykończenie

Wall

Special

opalizujące

Finished

Watt

n.

409

248

1,234

1.171,00 1.465,00 1.316,00

768

540

329

1,224

1.367,00 1.709,00 1.564,00

769

584

409

248

1,234

1.878,00 2.172,00 2.023,00

1009

768

540

329

1,224

2.074,00 2.416,00 2.270,00

• Immagina jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special” i z wykończeniami “Serii Elegance” (kod. 3B, 4B i 6B). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych.

* Funkcjonowanie Immagina z opcjonalnym światłem kod KITLED01. xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Immagina ze światłem przedstawia idealne połączenie artystycznego designu z efektem chromatycznym; za pomocą pilota na podczerwień możliwy jest wybór wśród szerokiej gamy wariantów chromatycznych.

09 EN442-1

Na zdjęciu: szczegół Immagina ze światłem.

58


KORNER A

1850

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Design by Arch. Angeletti & Ruzza

432 425

POZYCJA ZŁĄCZY HYDRAULICZNYCH

WIDOK OD A

X

X+50

448

35

max 200

max 200

5 Na zdjęciu: Grzejnik Korner. Wysokość 1850 mm, szerokość 425 mm, kolor Petra (kod. 3D).

POZYCJA ZŁĄCZY HYDRAULICZNYCH

Ceny obejmują: 1 zawór, łącznik żelazny; 1 system wsporników na ścianę; 1 zawór odpowietrzający.

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Kod MODELLO MODEL

Korner

KO1850425B xx

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

Pojemn.

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

97

1850

425

35,4

4,1

(*) Patrz rysunek

Moc Cieplna

∆t 60°C

∆t 50°C

1246

1000

Watt

Watt

∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C

Nośność

Cena

Watt

Watt

Watt

n.

764

540

331

1,207

970,00

• Korner jest dostępna w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • Wykończenia “Serii Elegance” z Opalizującej Miedzi (kod. 3B) i Opalizującego Mosiądzu (kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną. xx = opcja koloru

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. • Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n (*) Wymiar rozstawu osi hydraulicznej nie jest zobowiązujący do montażu produktu, ale konieczne jest, aby podłączenie hydrauliczne zawierało się w wymiarach pokazanych na rysunku.

59


DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

SOFT - SOFT inox

Na zdjęciu: Grzejnik Soft Inox. Wysokość 1843 mm, szerokość 504 mm, wykończenie z nierdzewnej stali (kod. AS).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); AW Z E S TR Ó W 1 zawór odpowietrzający 1/2”; Z AW O R T Y 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie. Z A W AE N I E

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm. Kolektory okrągłe o średnicy 30 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

W C

Kod MODEL MODELLO

Soft Soft inox

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw Ciężar

mm

mm

mm

mm

Kg

SOFTDD504 xx

47

1843

504

50

SONXDD504 AS

47

1843

504

50

Pojemn. ∆t 60°C

∆t 50°C

Moc Cieplna ∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność

Cena

Watt

n.

lt

Watt

Watt

Watt

Watt

31,5

5,6

1094

881

676

481

297

1,186

710,00

26,5

5,6

804

644

491

346

211

1,219

810,00

• xx = opcja koloru; AS = kod wykończenia stali inox satynowana • Soft jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special” • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • Wykończenia “Serii Elegance” z Opalizującej Miedzi (kod. 3B) i Opalizującego Mosiądzu (kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

06 - C -s2, d0 EN442-1

Na zdjęciu: Grzejnik Soft, kolor Czarnym Satynowym (kod. 30).

Na zdjęciu: Szczegół grzejnika Soft Inox (kod. AS).

60


DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

DOMO

Na zdjęciu: Grzejnik Domo. Wysokość 1843 mm, szerokość 504 mm, kolor Czarnym Satynowym (kod. 30).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), AW wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); Z E S TR Ó W zawór odpowietrzający 1/2”; Z A W O 1R T Y A ZAW E N I E 2 pary CHELA do zamocowania na ścianie. C

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Elementy grzewcze w postaci rur o przekroju podłużnym 50x10 mm. Kolektory okrągłe o średnicy 30 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Kod MODEL MODELLO

Domo DOMODD504

W

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw Ciężar Pojemn.

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

44

1843

504

50

31,0

5,6

∆t 60°C

∆t 50°C

1133

900

Watt

Watt

Moc Cieplna ∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność

Cena

Watt

n.

679

472

283

1,262

900,00

Watt

Watt

Dostępny jedynie w kolorze Czarny Satynowany z ozdobnymi płytkami ze stali Inox Satynowanej.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

06 - C -s2, d0 EN442-1

Na zdjęciu: Grzejnik Domo. Kolor Czarnym Satynowym (kod. 30).

Na zdjęciu: Szczegół grzejnika Domo.

61


SEQUENZE Design by Angeletti & Ruzza

92÷102 500 92÷102

1735

45

45

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

845

400

400

500

20 50±0,5

90

17

68÷78

20 50±0,5

90

17

68÷78

Sequenze S

Sequenze L

Na zdjęciu: Grzejnik Sequenze L. Wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm, kolor Quartz 2 (kod. 2C).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); AW Z E S TR Ó W 4 wsporniki na ścianę; Z AW O R T Y 1 zawór odpowietrzający ZAWA N I E

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

W C E

• Sequenze jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 74

MODEL Kod MODELLO

Sequenze S

Sequenze L

Cena (€)

∆t 50°C

∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

1,1

483

386

294

207

126

1,225

925,00 1.220,00

2,3

925

738

560

392

238

1,236

1.316,00 2.105,00

Wys.

Szer

mm

mm

mm

mm

Kg

lt

90

845

500

50

18,6

SQZBV01NC xx 90

1735

500

50

36,6

SQZAV01NC xx

Moc Cieplna

∆t 60°C

Głęb.

Rozstaw Ciężar Pojemn.

Watt

Watt

Watt

Watt

Espon.

Seria

Wykończenie

n.

Special

opalizujące

Watt

• Sequenze jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special” i z wykończeniami “Serii Elegance” (Miedziany Ognisty kod. 3B i Mosiężny Ognisty kod. 4B). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

09 EN442-1

Na zdjęciu: Grzejnik podwójny, kolor Biały Perłowy (kod. 16).

Na zdjęciu: Szczegół grzejnika Sequenze.

62


QUADRAQUA 300

48

Design by Domenico De Palo

48

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

308

65

20

224±2

224±2 65

300

300

20

48

1828

1116

48

308

300

Quadraqua S

Quadraqua L Na zdjęciu: Grzejnik Quadraqua L. Wysokość 1828 mm, szerokość 300 mm, kolor Ciemny Tytoń (kod. 1B).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), W wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); A T S ZE ÓW 4 wsporniki na ścianę; Z A W O RR T Y 1 zawór odpowietrzający Z A W AE N I E

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzewcza. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

W C

• Quadraqua jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 75

MODEL Kod MODELLO

Głęb.

Wys.

Szer

mm

mm

mm

1116

300

224

29,0

Quadraqua QDRBV0130 xx 300 1828

300

224

44,3

Quadraqua QDRAV0130 xx 300 S

L

• • • •

mm

Kg

Moc Cieplna

Cena (€)

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność.

Seria

Watt

n.

Special

2,3

521

417

317

223

136

1,222

975,00

3,5

822

656

497

348

211

1,240

1.120,00

Rozstaw Ciężar Pojemn. lt

Watt

Watt

Watt

Watt

Quadraqua jest dostępna tylko w kolorach “Serii Special” Wykończenia “Serii Elegance” (Opalizującej Miedzi kod. 3B i Opalizującego Mosiądzu kod. 4B) są dostępne z osobną wyceną. Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

09 EN442-1

Na zdjęciu: Grzejnik, kolor Flame Red (kod. 7D).

Na zdjęciu: Grzejnik Quadraqua Small.

63


FORMA A

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Forma A pion. (fig. 2)

Forma A pionowa montaż “flagowy” (fig. 4)

Forma A pion. zaczepy 50 mm (fig. 3)

Na rys. 2 jest zilustrowany moduł podstawowy

06 EN442-1

Na zdjęciu: Grzejnik Forma A Poz. 2 moduły. Wysokość 420 mm, szerokość 1800 mm, kolor Czarnym Satynowym (kod. 30).

Forma A poziome (fig. 5)

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Oprzewodowanie rurowe ze stali 30x30 mm i 15x10 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki Z E S T A W ÓW Z A W O RR T Y miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 AWA N I E Z grubość 2); 1 zestaw wsporników na ścianę; 1 zawór odpowietrzający. W C E Tabela odnosi się do modułu podstawowego

MODEL Kod MODELLO

Forma A pionowy

Forma A pion. “flagowy”

Forma A poziome

KOMPOZYCJA: Forma A jest grzejnikiem modularnym, który może być dostarczony w wersji pionowej jak i poziomej w zestawie od 2 do 6 podstawowych modułów połączonych ze sobą; dostępne jest również wykończenie chromowane (kod. 50) w zestawie od 2 do 3 modułów. Forma A może być zamontowana “flagowo” w zestawach od 2 do 3 modułów. Moc Cieplna ∆t 40°C ∆t 30°C

Pojemn. ∆t 60°C lt

Watt

∆t 50°C

8,2

3,0

512

Patrz tabela

8,2

3,0

1760

8,2

3,0

Głęb

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

mm

mm

L mm

L’ mm

Kg

FORAVnnxx

30

1804

Patrz tabela

Patrz tabela

FORABnnxx

30

1804

Patrz tabela

FORAOnnxx

30

Patrz tabela

1800

Watt

∆t 20°C

Nośność.

Watt

n.

215

129

1,252

550,00

930,00

308

215

129

1,252

550,00

930,00

310

223

140

1,146

550,00

930,00

Watt

Watt

407

308

512

407

493

400

Cena Euro

Cena Euro

Modułu podst. Chromowany

• Forma A jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special” i z wykończeniem Chromowanym (kod. 50). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych.

xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n • Moc cieplna modeli chromowanych redukuje się o około 30% • Cena dla podstawowego modułu. 2 moduły € 1.100,00, 3 moduły € 1.650,00, 4 moduły € 2.200,00, 5 moduły € 2.750,00, 6 moduły € 3.300,00 • Cena dla Forma A chromowanego. 2 moduły € 1.860,00, 3 moduły € 2.790,00 Odnośnie wartości szerokości i rozstawu dla Forma A pion. i wysokości Forma A poz. należy skonsultować podaną obok tabelę.

LEGENDA KODU PRODUKTU

FOR A V nn xx 1

2

3

4

LEGENDA KODU PRODUKTU

5

1) LITERY POCZĄTKOWE NAZWY PRODUKTU; 2) MODEL; 3) INSTALACJA (dostępna wersja Pionowa, typu Flaga i Pozioma); 4) ILOŚĆ MODUŁÓW (od 2 do 6 dla Forma A kolorowgo, od 2 do 3 dla Forma A chromowanego; 5) KOLOR: kod opcji koloru (kod.50 wersji Chromowanej).

PODŁĄCZENIE: W wersji pionowej i typu pochylonego(flaga) zaczepy zaworów mogą być dostępne tak na pierwszym jak i na ostatnim poziomie przy rozstawie 50 mm. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie grzejnika należy zastosować się do schematu obiegu podanego na ilustracji 1. Zaczepy 50 mm znajdują się w środku w zestawach z dwoma elementami, pomiędzy pierwszym a drugim modułem lub pomiędzy przedostatnim a ostatnim w zestawach z trzema lub więcej modułami (patrz rys.3). W zestawach z zaczepami na końcówkach (patrz rys.2) jest konieczne wskazanie wejścia wody: prawe lub lewe. Kompozycja pozioma ma rozstaw osi jak w tabeli (patrz rys. 5).

64

Moduły Forma A pion. Forma A pion. Forma A poz. n° L mm L’ mm H mm 2

420

380

424

3

640

600

644

4

860

820

864

5

1080

1040

1084

6

1300

1260

1304

rys. 1


FORMA B Forma B pionowa montaż “flagowy” (fig. 4)

Forma B pion. zaczepy 50 mm (fig. 3)

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Forma B pion. (fig. 2)

Na rys. 2 jest zilustrowany moduł podstawowy

06 EN442-1

Forma B poziome (fig. 5)

KOMPOZYCJA: Forma B jest grzejnikiem modularnym, który może być dostarczony w wersji pionowej jak i poziomej w zestawie od 2 do 6 podstawowych modułów połączonych ze sobą; dostępne jest również wykończenie chromowane (kod. 50) w zestawie od 2 do 3 modułów. Forma B może być zamontowana “flagowo” w zestawach od 2 do 3 modułów.

MODEL Kod MODELLO

Forma B pionowy

Forma B pion. “flagowy”

Forma B poziome

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Oprzewodowanie rurowe ze stali 30x30 mm i 15x10 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); 1 zestaw wsporników na ścianę; 1 zawór odpowietrzający.

AW Z E S TR Ó W Z AW O R T Y

Z A W AE N I E W C

Tabela odnosi się do modułu podstawowego

Głęb

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

mm

mm

L mm

L’ mm

Kg

FORBVnnxx

30

1804

Patrz tabela

Patrz tabela

FORBBnnxx

30

1804

Patrz tabela

Patrz tabela

FORBOnnxx

30

Patrz tabela

1800

1760

Na zdjęciu: Grzejnik Forma B Pion. 2 moduły. Wysokość 1804 mm, szerokość 420 mm, kolor Szaroperłowy (kod. L6).

Pojemn. ∆t 60°C lt

Watt

8,7

2,9

8,7 8,7

Moc Cieplna ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność.

Watt

n.

224

134

1,257

550,00

930,00

321

224

134

1,257

550,00

930,00

333

242

153

1,119

550,00

930,00

Watt

Watt

Watt

535

425

321

2,9

535

425

2,9

535

428

Cena Euro

Cena Euro

Modułu podst. Chromowany

• Forma B jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special” i z wykończeniem Chromowanym (kod. 50). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych.

xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n • Moc cieplna modeli chromowanych redukuje się o około 30% • Cena dla podstawowego modułu. 2 moduły € 1.100,00, 3 moduły € 1.650,00, 4 moduły € 2.200,00, 5 moduły € 2.750,00, 6 moduły € 3.300,00 • Cena dla Forma B chromowanego. 2 moduły € 1.860,00, 3 moduły € 2.790,00 Odnośnie wartości szerokości i rozstawu dla Forma B pion. i wysokości Forma B poz. należy skonsultować podaną obok tabelę.

LEGENDA KODU PRODUKTU

FOR B V nn xx 1

2

3

4

LEGENDA KODU PRODUKTU

5

1) LITERY POCZĄTKOWE NAZWY PRODUKTU; 2) MODEL; 3) INSTALACJA (dostępna wersja Pionowa, typu Flaga i Pozioma); 4) ILOŚĆ MODUŁÓW (od 2 do 6 dla Forma A kolorowgo, od 2 do 3 dla Forma A chromowanego; 5) KOLOR: kod opcji koloru (kod.50 wersji Chromowanej).

PODŁĄCZENIE: W wersji pionowej i typu pochylonego(flaga) zaczepy zaworów mogą być dostępne tak na pierwszym jak i na ostatnim poziomie przy rozstawie 50 mm. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie grzejnika należy zastosować się do schematu obiegu podanego na ilustracji 1. Zaczepy 50 mm znajdują się w środku w zestawach z dwoma elementami, pomiędzy pierwszym a drugim modułem lub pomiędzy przedostatnim a ostatnim w zestawach z trzema lub więcej modułami (patrz rys.3). W zestawach z zaczepami na końcówkach (patrz rys.2) jest konieczne wskazanie wejścia wody: prawe lub lewe. Kompozycja pozioma ma rozstaw osi jak w tabeli (patrz rys. 5).

65

Moduły Forma B pion. Forma B pion. Forma B poz. n° L mm L’ mm H mm 2

420

380

424

3

640

600

644

4

860

820

864

5

1080

1040

1084

6

1300

1260

1304

rys. 1


FORMA C Forma C pion. zaczepy 50 mm (fig. 3)

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

Forma C pion. (fig. 2)

Na zdjęciu: Grzejnik Forma C Pion. 1 moduł. Wysokość 1804 mm, szerokość 420 mm, kolor Chromowany (kod. 50).

KOMPOZYCJA: Forma C jest grzejnikiem modularnym, który może być dostarczony w wersji pionowej jak i poziomej, w zestawach od 1 do 3 podstawowych modułów połączonych ze sobą; jest dostępny również z wykończeniem chromowanym (kod. 50) w zestawie 1 modułu. Forma C może być montowana w wersji “flagowej” w zestawie 1 modułu

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Oprzewodowanie rurowe ze stali 30x30 mm i 15x10 mm. Nagwintowania 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar;Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C. Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm), wielowarstwowy (14 grubość 2 i 16 grubość 2); 1 zestaw wsporników na ścianę; 1 zawór odpowietrzający Tabela odnosi się do modułu podstawowego

MODEL Kod MODELLO

Forma C pionowy

Forma C pion. “flagowy”

Forma C poziome

Forma C poziome (fig. 5) Forma C pionowa montaż “flagowy” (fig. 4)

AW Z E S TR Ó W Z AW O R T Y

Na rys. 2 jest zilustrowany moduł podstawowy

Z A W AE N I E W C

Moc Cieplna ∆t 40°C ∆t 30°C

Pojemn. ∆t 60°C lt

Watt

∆t 50°C

17,0

5,6

1064

Patrz tabela

17,0

5,6

1760

17,0

5,6

Głęb

Wys.

Szer

Rozstaw

Ciężar

mm

mm

L mm

L’ mm

Kg

FORCVnnxx

30

1804

Patrz tabela

Patrz tabela

FORCBnnxx

30

1804

Patrz tabela

FORCOnnxx

30

Patrz tabela

1800

Watt

∆t 20°C

Nośność.

Watt

n.

442

265

1,265

1.100,00

1.860,00

637

442

265

1,265

1.100,00

1.860,00

639

461

290

1,138

1.100,00

1.860,00

Watt

Watt

845

637

1064

845

1014

824

Cena Euro

Cena Euro

Modułu podst. Chromowany

• Forma C jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special” i z wykończeniem Chromowanym (kod. 50). • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych.

xx = opcja koloru

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n • Moc cieplna modeli chromowanych redukuje się o około 30% • Cena dla podstawowego modułu. 1 moduł € 1.100,00, 2 moduły € 2.200,00, 3 moduły € 3.300,00 • Cena dla Forma C chromowanego. 1 moduł € 1.860,00 Odnośnie wartości szerokości i rozstawu dla Forma C pion. i wysokości Forma C poz. należy skonsultować podaną obok tabelę.

LEGENDA KODU PRODUKTU

FOR C V nn xx 1

2

3

4

LEGENDA KODU PRODUKTU

5

1) LITERY POCZĄTKOWE NAZWY PRODUKTU; 2) MODEL; 3) INSTALACJA (dostępna wersja Pionowa, typu Flaga i Pozioma); 4) ILOŚĆ MODUŁÓW (od 2 do 6 dla Forma A kolorowgo, od 2 do 3 dla Forma A chromowanego; 5) KOLOR: kod opcji koloru (kod.50 wersji Chromowanej).

PODŁĄCZENIE: W wersji pionowej i typu pochylonego(flaga) zaczepy zaworów mogą być dostępne tak na pierwszym jak i na ostatnim poziomie przy rozstawie 50 mm. Łączniki 50 mm znajdują się na środku w kompozycjach z tylko jednym modułem, w pierwszym lub ostatnim module w kompozycjach z większą ilością podstawowych elementów (patrz rys.3). W zestawach z zaczepami na końcówkach (patrz rys.2) jest konieczne wskazanie wejścia wody: prawe lub lewe. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie grzejnika należy zastosować się do schematu obiegu podanego na ilustracji 1. Zestaw poziomy ma rozstaw do zaczepów zawsze na końcówkach (patrz rys.5).

66

Moduły Forma A pion. Forma A pion. Forma A poz. n°

L mm

L’ mm

H mm

1

420

380

424

2

860

820

864

3

1300

1260

1304

06 EN442-1 rys. 1


Design by: Synthesis

EVO 38 rur (6+8+10+14) 97÷107

85 ± 3

26 rur (4+8+14)

L±3 H±3

H±3

L±3

L’

(58,5)

(58.5) (180)

40 20

20

H±3

(X)

L±3

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

18 rur (4+14)

H±3

L±3 32 rur (8+10+14)

1040

L’

L’

1440

1680

57÷67

L’

38÷48

2000

In foto: Radiatore Evo. Altezza mm 1441, larghezza mm 688, colore Quartz 2 (cod. 2C). Na zdjęciu: Grzejnik Evo. Wysokość 1441 mm, szerokość 688 mm, kolor Quartz 2 (kod. 2C).

Szczegół grzejnika z głowicą termostatyczną

Ceny obejmują: 1 Innowacyjny “schowany” system podłączenia hydraulicznego, zainstalowany na produkcie, wyposażony w złącza do podłączenia rurek miedzianych (średnice 10, 12, 14, 15 i 16 mm) ZESTAW PODŁĄCZENIA i wielowarstwowy (14 gr. 2 i 16 gr. 2). HYDRAULICZNEGO 1 zawór odpowietrzający 1/2” chromowany; OBJĘTY W CENIE 4 łączniki ścienne.

Szczegół schowanego podłączenia hydraulicznego

50

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Grzejnik – suszarka do ręczników stalowy. Elementy poziome rurowe o przekroju prostokątny 20x25 mm. Kolektory boczne o przekroju rundy 30 mm. Podłączenie wypośrodkowane, skok 50 mm. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

mm

Zastosowany nowy system podłączenia hydraulicznego polega na wykonaniu połączenia z rozstawem osi 50 mm (odległość między wlotem a wylotem wody). Ten niewidoczny system jest wyposażony w kurki otwierające i zamykające. Evo jest dostępny w 2 wersjach, wersja bogatsza zakłada również montaż seryjnej głowicy termostatycznej.*

* Działanie z głowicą termostatyczną opcja kod KITVTERM.

• Evo jest dostępny również w wersji elektrycznej, patrz str. 77

MODEL

Kod

EVS050 xx EVS060 xx H mm 1040 18 rur - 1 przerwa EVS075 xx

1040

EVM050 xx EVM060 xx H mm 1440 26 rur - 2 przerwy EVM075 xx

1440

EVL050 xx EVL060 xx H mm 1680 32 rur - 2 przerwy EVL075 xx

1680

EVE050 xx EVE060 xx H mm 2000 38 rur - 3 przerwy EVE075 xx

2000

Szer Rozstaw Ciężar Pojemn. ∆tt 60°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C Nośność. Kcal/h

Głęb.

Wys.

P mm

H mm

1440 1440 1440

585 685 835

L’mm

71 71 71

1040 1040 1040

L mm

7,9 9,0 10,5

775 894 1072

585 685 835

50 50 50

13,2 15,0 17,8

2000 2000 2000

585 685 835

50 50 50

71 71 71

1680 1680 1680

585 685 835

50 50 50

19,1 21,8 25,8

11,4 13,0 15,3

1156 1329 1592

71 71 71

71 71 71

50 50 50

Z głowicą termostatyczną

Moc Cieplna

Kg

9,2 10,5 12,4

16,1 18,3 21,7

lt

5,5 6,3 7,4

9,6 10,9 12,9

541 631 762

974 1137 1378

Watt

436 509 616

622 720 866

780 913 1111

926 1067 1282

Watt

335 391 475

476 552 667

595 698 853

706 816 984

Watt

238 279 340

Watt

147 173 212

n.

1,184 1,177 1,165

Cena

Cena (*)

Euro

237,00 245,00 253,00

212,00 220,00 228,00

Euro

336 392 477

206 242 297

1,203 1,190 1,169

298,00 306,00 314,00

323,00 331,00 339,00

498 577 699

304 354 432

1,215 1,204 1,187

440,00 448,00 463,00

465,00 473,00 488,00

419 494 607

256 303 376

1,216 1,203 1,182

• Evo jest dostępny w kolorach “Serii Special”. • Dla innych kolorów RAL dopłata 25%, dla tych wykonalnych. • xx = opcja koloru

361,00 369,00 377,00

386,00 394,00 402,00

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy ∆t 60°C. • Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

67


TOLÉ Chromowany 21 rur

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

15 rur

11 rur

842

1310

1902

Na zdjęciu: Grzejnik Tolé. Wysokość 1902 mm, szerokość 481 mm, kolor Chromowany (kod. 50).

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm); AW 1 zawór odpowietrzający 1/2” chromowany; Z E S TR Ó W O W ZA 4 elementy odległościowe do mocowania do ściany. ARTY

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Grzejnik do suszenia serwetek z mosiądzu chromowanego. Elementy poziome rurowe o przekroju kwadratowym 22x22 mm. Kolektory boczne o przekroju kwadratowym 25x25 mm. Nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

ZAW E N I E W C

05 EN442-1 MODEL

Kod

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw Ciężar Pojemn.

P mm

H mm

L mm

L’mm

Kg

lt

Moc Cieplna

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 40°C

∆t 30°C

Watt

Watt

Watt

Watt

∆t 20°C

Nośność.

Cena

Funk. Mieszane

Watt

n.

Watt

842

TLP048 50 TLP058 50

44,5 44,5

842 842

481 581

456 556

9,7 11,0

2,0 2,3

238 281

189 224

143 170

100 119

60 72

1,250 1,237

833,30 859,00

-

1310

TLM048 50 TLM058 50

44,5 44,5

1310 1310

481 581

456 556

13,9 15,7

2,9 3,4

353 407

282 325

214 247

150 173

91 105

1,236 1,234

1.034,10 1.065,00

300 300

1902

TLG048 50 TLG058 50

44,5 44,5

1902 1902

481 581

456 556

19,3 21,8

4,1 4,7

515 595

410 474

311 359

217 251

131 151

1,248 1,248

1.448,20 1.492,50

400 400

H mm 842 11 Rur

H mm 1310 15 Rur H mm 1902 21 Rur

50 = kod w kolorze Chromowanego

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

68


STILÉ Stal Nierdzewna 30 rur (5+7+7+11)

DESIGN RADIATORS OFFICINA delle IDEE

22 rur (4+7+11)

15 rur (4+11)

842

1292

1792 Na zdjęciu: Grzejnik Stilé. Wysokość 1792 mm, szerokość 481 mm,wykończenie z Nierdzewnej Stali Satynowej (kod. AS).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Grzejnik do suszenia serwetek ze stali inox satynowanej. Elementy poziome z rur okrągłych o średnicy 25 mm. Kolektory boczne okrągłe o średnicy 25 mm. Nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2” Gas prawa. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar. Maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

Ceny obejmują: 1 zawór i przetrzymywacz poziomnicowe wyposażone w łączniki miedziane (średnice 12, 14 i 15 mm); AW 1 zawór odpowietrzający 1/2”; Z E S TR Ó W 3 CHELA do zamocowania na ścianie. Z AW O R T Y Z A W AE N I E W C

05 EN442-1 MODEL

Kod

Głęb.

Wys.

Szer

Rozstaw Ciężar Pojemn.

P mm

H mm

L mm

L’mm

Kg

lt

Moc Cieplna

∆t 60°C

∆t 50°C

∆t 40°C

∆t 30°C

∆t 20°C

Nośność.

Cena

Funk. Mieszane

Watt

n.

Watt

Watt

Watt

Watt

Watt

842

SLP048 AS

25 25

842 842

481 581

456 556

8,4 9,1

2,7 3,3

299 351

237 279

179 211

124 147

74 89

1,270 1,252

539,70 561,40

300

1292

SLM048 AS

25 25

1292 1292

481 581

456 556

12,0 13,1

4,1 5,0

452 532

361 424

274 322

192 225

116 136

1,234 1,243

718,90 750,90

400 400

1792

SLG048 AS

25 25

1792 1792

481 581

456 556

16,7 18,2

5,5 6,7

639 752

507 597

381 449

264 311

157 186

1,276 1,274

1.113,40 1.157,70

400 700

H mm 842 SLP058 AS 15 Rur - 1 Przest. H mm 1292 SLM058 AS 22 Rur - 2 Przest. H mm 1792 SLG058 AS 30 Rur - 3 Przest.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

AS = Wykończenie z Nierdzewnej Stali Satynowej

69


N

O OW

ŚĆ

TRATTO ELEKTRYCZNY 450±2

332±2

332±2

332±2

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

Designed by Synthesis

332±2

1200±2

1600±2

204

204

450±2

Tratto M Elektryczny

Tratto L Elektryczny

Na zdjęciu: Grzejnik Tratto Elektryczny. Wysokość 1600 mm, szerokość 450 mm, kolor Czarny Satynowany (kod. 30).

Ceny obejmują: 1 system do zamontowania na ścianie; 1 odległościowe do mocowania do ściany; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless. 1 uchwyt na ręczniki. • Wieszak na ręczniki jest zawsze zawarty w opakowaniu i może być zamontowany lub nie według uznania użytkownika końcowego.

MODEL MODELLO

Tratto elektryczny

Tratto elektryczny ze światłem *

Kod

TRTM045Z xx TRTL045Z xx TRTM045Z xx TRTL045Z xx

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzejna elektryczna. Moc elektryczna rozwinięta: Tratto M (H 1200 mm) 430 Watt, Tratto L (H 1600 mm) 550 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II, IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

Euro

1200 1600

450 450

326 326 326 326

1200 1600

450 450

• xx = opcja koloru • Tratto Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”.

19,0 23,0 19,0 23,0

430 550

1.365,00 1.595,00

430 550

1.865,00 2.165,00

* Funkcjonowanie Tratto Elektryczny z opcjonalnym światłem kod KITLED01.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Tratto jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

70

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień


NO

DEDALO

WO

ŚĆ

ELEKTRYCZNY 660±2

1600±2

90±2

Na zdjęciu: Grzejnik Dedalo Elektryczny. Wysokość 1600 mm, szerokość 660 mm, kolor Szary Perłowy (kod. L6).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE:

Ceny obejmują: 1 system do zamontowania na ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

Płyta grzejna elektryczna. Moc elektryczna rozwinięta: 700 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II, IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

MODEL MODELLO

Dedalo elektryczny

Dedalo elektryczny ze światłem *

Kod

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

Euro

DEDL066Z xx

90

1600

660

22,5

700

1.710,00

DEDL066Z xx

90

1600

660

22,5

700

1.965,00

• xx = opcja koloru • Dedalo Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”. * Funkcjonowanie Dedalo Elektryczny z opcjonalnym światłem kod KITLED01.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Dedalo jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

71

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

90±2

24

Designed by Synthesis

95±2


N

O OW

ŚĆ

STENOS ELEKTRYCZNY

219±3

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

Designed by Synthesis

1900±3

800±3

Na zdjęciu: Grzejnik Stenos Elektryczny. Wysokość 1900 mm, szerokość 800 mm, kolor płyty Czarny Grafitowy (kod. 18).

Ceny obejmują: 1 system do zamocowania na podłodze z zakotwieniem w ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami z blachy stalowej; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

MODEL MODELLO

Stenos

Kod

STNG080Z xx

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Grzejnik z kamienia trachitowego pochodzącego z Wzgórz Euganejskich podłączony do blaszanej części grzejnej. Moc elektryczna rozwinięta: 400 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II, IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

Euro

219

1900

800

108,7

400

3.545,00

• xx = opcja koloru • Stenos Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”. • Produkt Stenos jest seryjnie wyposażony w światło z białymi diodami, który oświetla profil produktu.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Stenos jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

72

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień


NO

EGO

WO

ŚĆ

ELEKTRYCZNY

12

700±2

600±2

1200

1400

1800 Na zdjęciu: Grzejnik Ego Elektryczny. Wysokość 1400 mm, szerokość 600 mm.

CENY OBEJMUJĄ: 1 zestaw do zamontowania na ścianie. Kontrola elektroniczna z klawiaturą.

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Elektryczna płyta szklana. Moc elektryczna od 500 do 1200 Watt. Kontrola elektroniczna z klawiaturą. Izolacją Klasa II, stopniem ochrony IP44. MODEL MODELLO

Kod

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

mm

mm

mm

Kg

Watt

Cena przezroczystym szkłem (Euro)

Cena lustrzanym szkłem (Euro)

Ego 1200

EGM040Y xx

12

1200

400

12,8

500

1.430,00

1.645,00

Ego 1400

EGL060Y xx

12

1400

600

22,3

800

1.546,00

1.780,00

Ego 1800

EGE070Y0 xx

12

1800

700

33,3

1200

1.700,00

1.955,00

• xx = S1 dla wersji Ego z przezroczystym szkłem; FS dla wersji z lustrzanym szkłem.

Wieszak do ręczników do Ego (patrz strona 112) Wieszak na ręczniki należy do akcesoriów design, który charakteryzuje grzejnik Ego przekształcając go w produkt funkcjonalny i optymalny również jako suszarka do ręczników. Może być umieszczony na zamontowanym grzejniku, na dowolnej wysokości. Wieszak na ręczniki jest dostępny z wykończeniem chromowanym dla każdego wymiaru korpusu grzewczego.

Na zdjęciu: szczególności grzejnik Ego elektryczny.

73

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

1200±2

1400±2

1800±2

400±2


Design by Angeletti & Ruzza

ELEKTRYCZNY 92÷102 500

400

92÷102

45

17

45

845

400

1735

500

90

17

90

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

SEQUENZE

Sequenze S

Na zdjęciu: Grzejnik Sequenze elektryczny. Wysokość 1735 mm, szerokość 500 mm, kolor Biały Perłowy (kod. 16).

Ceny obejmują: 1 zestaw do zamontowania na ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

MODEL MODELLO

Kod

Sequenze S Sequenze L

Sequenze L DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE:

Płyta grzejna elektryczna. Moc elektryczna rozwinięta: Sequenze S 260 Watt, Sequenze L 520 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II, IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

SQZA0845Z xx

90

845

500

19,7

260

1.435,00

SQZB1735Z xx

90

1735

500

38,9

520

1.670,00

• xx = opcja koloru • Sequenze Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Sequenze jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

74

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień


NO

QUADRAQUA

WO

ŚĆ

ELEKTRYCZNY 300

250

300

Quadraqua S

Quadraqua L

Na zdjęciu: Grzejnik Quadraqua elektryczny. Wysokość 1828 mm, szerokość 300 mm, kolor Czerwony Matowy (kod. 7B).

Ceny obejmują: 1 zestaw do zamontowania na ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Płyta grzejna elektryczna. Moc elektryczna rozwinięta: Quadraqua S 330 Watt, Quadraqua L 500 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II, IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie. MODEL MODELLO

Kod

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

Quadraqua S

QDEA030Z xx

300

1116

300

15,5

330

1.220,00

Quadraqua L

QDEB030Z xx

300

1828

300

24,9

500

1.400,00

• xx = opcja koloru • Quadraqua Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Quadraqua jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

75

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

H±2

H±2

250


OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

RELAX ELEKTRYCZNY RELAX ELEKTRYCZNY MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY ZARÓWNO W PIONIE JAK I POZIOMIE

48

2.043÷2

504÷2

Relax 48

93÷103

Na zdjęciu: Grzejnik Relax elektryczny. Wysokość 504 mm, szerokość 2043 mm, kolor Czerwony Matowy (cod. 7B).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE:

Ceny obejmują: 1 zestaw do zamontowania na ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

MODEL MODELLO

Relax 48 2043 x 504

Kod Codice

Profondità Głębokość Altezza P mm

RX48C504Z xx

H mm P mm

48

Płyta grzejna elektryczna. Moc elektryczna rozwinięta: Relax 800 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II,IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie. Wysokość Larghezza mm HLmm

PesoSzeroko Res. elettricaCiężar Prezzo Kg L mm Watt

2043

504

Kg Euro

51,0

Nagrzewnica elektryczna Prezzo con Interruttore

Cena elektroniki

Euro Watt

800

1.670,00

• xx = opcja koloru • Relax Elektryczny jest dostępny tylko w kolorach “Serii Special”.

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Relax jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

76

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień


NO

EVO

WO

Designed by Synthesis

ELEKTRYCZNY

38 rur (6+8+10+14) L±3

97÷107

32 rur (8+10+14) 26 rur (4+8+14)

18 rur (4+14)

ŚĆ

L±3

L±3

H±3

20

H±3

38÷48

1040

1440

1680

2000 Na zdjęciu: Grzejnik Evo elektryczny. Wysokość 1440 mm, szerokość 585 mm, kolor Biały Perłowy (cod. 16).

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: Stalowy elektryczny grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z poziomymi elementami z prostokątny rur sekcja 25x20 mm. Kolektory boczne o przekroju okrągłym i średnicy 30 mm. Dostarczony wraz z cieczą termiczną. Moc elektryczna od 300 do 100 Watt. Cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowa. Częstotliwość funkcjonowania 433 MHz. Izolacją Klasa II,IP44. Funkcja ITCS (Intelligence Temperature Control System), tzn. inteligentna kontrola temperatury, która pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie. MODELLO MODEL

1040 1440 1680 2000

H mm 1040 18 rur 1 Przest. H mm 1440 26 rur 2 Przest. H mm 1680 32 rur 2 Przest.

H mm 2000 38 rur 3 Przest.

Kod

Ceny obejmują: 1 zestaw do zamontowania na ścianie; 1 system podgrzewania z nagrzewnicami; 1 odbiornik wireless wbudowany w płytę z 2 diodami, które sygnalizują tryb funkcjonowania; 1 programowany przekaźnik cyfrowy wireless.

Głębokość

Wysokość

Szeroko

Ciężar

Nagrzewnica elektryczna

Cena elektroniki

P mm

H mm

L mm

Kg

Watt

EVS050Z xx

71

1040

585

14,4

300

485,00

EVM050Z xx

71

1440

585

20,3

400

615,00

EVL050Z xx

71

1680

585

24,3

700

710,00

EVG050Z xx

71

2000

585

28,9

1000

780,00

• xx = opcja koloru

Chronotermostat Wireless Grzejnik elektryczny Evo jest wyposażony w chronotermostat wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkich funkcji grzejników elektrycznych. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermostatu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowych robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. Funkcja Funkcjonowanie Zredukowany Wyłączenie Odnośnie specyfikacji technicznej odsyła się na str. 103. Ustawienie godziny zasięg nocny antyzamrorzeniowa automatyczne termostatu Komfort

Dane techniczne Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekaz wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. • Promień działania ok. 30-50 metry w strefie mieszkalnej (433 MHz) • Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normatywą europejską • FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System) opcjonalna, do inteligentnej kontroli temperatury. Ta technologia pozwala na uzyskanie dokładnej temperatury w ustawionej godzinie.

77

i dnia tygodnia

Programowanie

Program dzienny (24 godziny)

Godzina

Dzień

OFFICINA delle IDEE ELEKTRYCZNY

40

20

H±3

H±3

L±3


ARES 34 rur (7+8+8+11) 28 rur (4+6+7+11)

ARES 50 mm 22 rur (4+7+11) 15 rur (3+4+8)

818

1462

1720

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomowymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm; kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm; gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2” gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Na zdjęciu: Grzejnik Ares. Wysokość 1720 mm, szerokość 600 mm, Biały kolor Standardowy (kod. 01).

1118

05 EN442-1 MODEL

Kod

Moc Cieplna

Głębokość Wysokość Szeroko Rozstaw Ciężar Pojem. P mm H mm L mm L’ mm Kg lt

818

E X S043 E X S050 E X S060 E X S075

01 01 01 01

30 30 30 30

818 818 818 818

430 500 600 750

400 470 570 720

5,9 6,7 7,7 9,2

3,2 3,6 4,1 4,8

1118

E X M043 E X M050 E X M060 E X M075

01 01 01 01

30 30 30 30

400 470 570 720

10,8 12,1 14,0 16,8

4,6 5,1 5,8 6,9

01 01 01 01

430 500 600 750

400 8,4 470 9,5 570 11,0 720 13,2

E X L043 E X L050 E X L060 E X L075

1462 1462 1462 1462

430 500 600 750

1462

30 30 30 30

1118 1118 1118 1118

1720

E X G043 E X G050 E X G060 E X G075

01 01 01 01

30 30 30 30

1720 1720 1720 1720

430 500 600 750

400 470 570 720

13,0 7,1 14,6 7,9 16,8 9,0 20,3 10,7

H mm 818 15 RUR 2 PRZERWY

H mm 1118 22 RUR 2 PRZERWY

H mm 1462 28 RUR 3 PRZERWY

H mm 1720 34 RUR 3 PRZERWY

5,9 6,6 7,5 8,9

∆t 60°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C Nośność Watt Watt Watt Watt Watt n.

50 mm Cena

Cena

Funk. Miesz.

Euro

Euro

Watt

404 456 530 641

324 366 426 515

248 280 325 393

175 198 230 278

107 121 141 171

1,207 1,207 1,206 1,206

48,80 50,60 51,10 62,60

54,40 56,20 56,70 68,20

300 400 400 400

577 662 774 941

459 526 617 753

346 397 467 574

241 276 326 404

145 165 197 247

1,258 1,265 1,246 1,219

69,40 72,20 76,50 92,80

75,00 77,80 82,10 98,40

400 400 400 700

742 845 991 1210

594 676 793 969

895 717 1020 818 1193 957 1453 1166

451 514 603 737 546 624 731 890

317 361 424 519 385 441 516 629

193 220 258 316 235 270 316 385

1,227 1,226 1,224 1,221

76,50 82,10 79,30 84,90 83,60 89,20 99,90 105,50

400 700 700 1000

1,218 82,30 87,90 1,211 87,10 92,70 1,210 89,80 95,40 1,208 114,60 120,20

700 700 1000 1000

X = I do łączników na końcówkach grzejnika; B do łączników 50 mm 01 = kod w kolorze białym standardowym – odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Ceny obejmują: 1 zawór odpowietrzający 1/2” chromowany nastawny; 3 łączniki międzyrurowe białe do montażu na ścianie.

78


VENUS L 497 595 740

P 45 55 74

R 1300 1300 1300

M1 M2 47÷62 62÷77 42÷57 56÷71 29÷44 44÷59

34 rur (7+8+8+11) 28 rur (4+6+7+11)

VENUS 50 mm

22 rur (4+7+11) 15 rur (3+4+8)

818

1118

1462

1720

Na zdjęciu: Grzejnik Venus. Wysokość 1720 mm, szerokość 595 mm, Biały kolor Standardowy (kod. 01).

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCYJNE: grzejnik – suszarka do ręczników stalowy z elementami poziomowymi w postaci okrągłych rur o średnicy 23 mm; kolektory boczne łukowe o przekroju półowalnym 40x30 mm; gwinty końcówek kolektora i łączniki środkowe (50 mm), pierwsza rura dolna 1/2” gas prawa; maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar; maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C.

05 EN442-1 MODEL

818

H mm 818 15 RUR 2 PRZERWY

1118 H mm 1118 22 RUR 2 PRZERWY

1462 H mm 1462 28 RUR 3 PRZERWY

1720 H mm 1720 34 RUR 3 PRZERWY

Kod

M X S050 01 M X S060 01

45 55

M X S075 01

74

M X M050 01

45

M X M060 01

Moc Cieplna

Głębokość Wysokość Szeroko Rozstaw Ciężar Pojem. P mm H mm L mm L’ mm Kg lt

55

818 818

818

1118 1118

497 595

740

497 595

467 565

710

467

6,6 7,6

9,1

9,4

565 10,9

3,6

∆t 60°C ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C Nośność Watt Watt Watt Watt Watt n.

456

4,1

530

4,8

5,1

5,8

366 426

641

515

662

526

774

617

280 325

393

397

467

198 230

278

276

326

121 141

171

165

197

50 mm Cena

Cena

Funk. Miesz.

Euro

Euro

Watt

54,70

60,70

55,20

61,20

400

67,60

73,70

400

1,246

78,00

84,20

400

82,60

88,70

85,60

91,70

90,30

96,34

1,207 1,206

1,206

1,265

400

700

M X M075 01

74

1118

740

710 13,0

6,8

941

753

574

404

247

1,219 100,20 106,30

700

M X L050 01

45

1462

497

467 12,1

6,5

845

676

514

361

220

1,226

700

M X L075 01

74

1462

740

710 16,6

8,8

1210

969

737

519

316

1,221 107,90 113,90

M X G050 01

45

1720

497

467 14,5

7,8

1020

818

624

441

270

1,211

M X L060 01

M X G060 01 M X G075 01

55

55

74

1462

1720

1720

595

595

740

565 13,9

565 16,7

7,4

8,9

710 20,0 10,6

991

1193

793

957

1453 1166

603

731

890

424

516

629

258

316

385

1,224

1,210

94,10 100,10 97,00 103,00

1,208 123,80 129,80

X = I do łączników na końcówkach grzejnika; H do łączników 50 mm 01 = kod w kolorze białym standardowym – odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki.

Dla ∆t odmiennych od 60°C stosować formułę: Q=Qn (∆t / 60)n

Ceny obejmują: 1 zawór odpowietrzający 1/2” chromowany nastawny; 4 łączniki międzyrurowe białe do montażu na ścianie.

79

700

1000 700

1000

1000

IRSAP_Katalog_Cennik_2010_2  

PRZYSTOSOWANIE ŁĄCZNIKÓW OD DOŁU LUB BOCZNYCH Z TULEJAMI 1/2” PRZYSPAWANE I WEWNĘTRZNA PRZEPONA. € 27,00 PRZYSTOSOWANIE DO PODŁĄCZENIA ZAWOR...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you