Page 1

For More Information Call:

020 8981 8299 Mob: 07946 833 607

20p FKVP~ oJyoMhMr YuJ ryoJjPT KmhqJ KmPhv ßpPf mJiJ

Unit 5, Bow Triangle Business Centre, Eleanor Street, Bow London E3 4UR

ISSUE 01/08, THURSDAY 11 February 2010

kOÔJ 11

PVJkj hKuu k´TJv

kOÔJ 02

mqJKrÓJr oAjMu hŒKfr xŒh fhP∂ FjKmIJr

kOÔJ 03

KmnÜ ACPT KmFjKk

KmsPaPj VeIKnmJxj WKaP~PZ ßumJr hu ❑ IKjmJpt TJrPe KkKZP~

ßh~J yP~PZ xPÿuj ❑ \Mj oJPx xPÿuj TrPm oJPuT ßjfífôJiLj V´Δk

KmsamJÄuJ KrPkJat, 10 ßlmsΔ~JrL : KmsPaPj VeIKnmJmxj mJ oqJx oJAPV´vPjr \jq ãofJxLj ßumJr huPT hJ~L TrJ yPòÇ huKa Vf hv mZPrr AKoPV´vj jLKfoJuJ~ ßhPvr IgtjLKf j~ mrÄ xJoJK\T TJbJPoJ kKrmftPjr Ckr ßmvL èÀfô KhP~PZ-APfJkNPmt Ik´TJKvf FTKa ßVJkj hKuPur mrJf KhP~ KmsPaPj FTJKiT ‰hKjT xÄmJhk© F fgq k´TJv TPrPZÇ ßVJkj G hKuPu oJAPV´vjPT IgtQjKfT Cjú~Pjr vft KyPxPm metjJ TPr muJ y~, FKaPT mJiJV´˜ TrPu IgtjLKfr \jq ãKfTr yPmÇ ßumJr xrTJr mrJmrA xoJP\r TJbJPoJ kKrmftPjr yJKf~Jr KyPxPm AKoPV´vjPT mqmyJr TrJr TgJ...kOÔJ 14

‰mi YqJPjPu KmPhPv Igt kJbJPjJr IJymJj KmsKav xrTJPrr KmsamJÄuJ KrPkJat, 10 ßlmsΔ~JrL : ‰mi YqJPjPu ßhPvr mJAPr Igt kJbJPjJr IJymJj \JKjP~PZj mOKav xrTJPrr ‰mPhKvT Cjú~j

Kmw~T oπL VqJPrg goJxÇ KmPhPvr Im˙Jjrf mºá-mJºm S IJ®L~-˝\jPhr TJPZ KjrJkPh S ‰minJPm Igt ...kOÔJ 14

AmsJKyo UKuu : pMÜrJ\q KmFjKkr hMA V´ΔPkr KmPrJi FUj YrPoÇ xŒsKf KmKnjú xnJ xoJPmPv xÄVbPer ßjfJ-TotLPhr kr¸r KmPrJiL mÜPmq kKrK˙Kf @PrJ \Kau „k KjPòÇ Tor CK¨Pjr ßjfífôJiLj pMÜrJ\q KmFjKkr FTKa V´Δk KjP\Phr oNuiJrJ hJmL TrPuS Fo F oJPuT ßjfífôJiLj V´Δk fJPhrPT hPur Vbjfπ ßoJfJPmT @AjJjMV hJmL TrPZjÇ lPu huL~ TotxNKYr ßYP~ WPrr ƪôA FUj ksTaÇ Vf TP~T ...kOÔJ 14

mJÄuJPhPvr k´fqJvJ TJjJcJ jNr ßYRiMrLPT ßlrf ßhPm ” k´iJjoπL dJTJ 11 \JjM~JrL : k´iJjoπL ßvU yJKxjJ mPuPZj, mJÄuJPhPvr \jVe @vJ TPr \JKfr \jT mñmºá ßvU oMK\mMr ryoJPjr @®˝LTíf UMKj S KmYJPrr rJP~ h§k´J¬ jNr ßYRiMrLPT TJjJcJr xrTJr mJÄuJPhPv ßlrf ßhPmÇ mMimJr TJjJKc~Jj KumJPru kJKatr FoKk FmÄ TJjJcJ-mJÄuJPhv kJutJPo≤JKr ßl∑¥vLk V´ΔPkr ßY~JrkJxtj ßoKr~J KojúJ KojJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJr xPñ fJr xrTJKr mJxnmj poMjJ~ ßxR\jq xJãJ“ TrPu KfKj FTgJ mPujÇ xJãJ“TJPu fJrJ xÄxhL~ Vefπ, \umJ~M kKrmftj, mJÄuJPhPv ...kOÔJ 14

ÈK\~J ˝JiLjfJr ßWJwT' ßuUJ xm k´TJvjJ mJP\~JP¬r KjPhtv dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : yJAPTJat ˝JiLjfJr k´go ßWJwT KyPxPm K\~JCr ryoJPjr jJo rP~PZ Foj xm k´TJvjJ mJP\~J¬ TrJr KjPhtv KhP~PZjÇ KmYJrkKf FKmFo UJ~Àu yT S KmYJrkKf oofJ\ CK¨j @yPoPhr ßjfífôJiLj yJAPTJat ßmû Vf mZPrr 11 \Mj F rJ~ ßhjÇ 7 ßlmsΔ~JKr yJAPTJat ßmPûr hM'\j KmYJrT kNetJñ rJP~ xA TPrjÇ rJP~ pJ @PZ : rJP~ muJ yP~PZ, Èßo\r K\~JCr ryoJj mJÄuJPhPvr k´go ˝JiLjfJ ßWJweJ TPrKZPuj'∏ 2004 xJPu oMKÜpM≠ oπeJuP~r ...kOÔJ 14


mJÄuJPhv

2

11 Feb 2010

2

xπJxLPhr èKuPf KmYJrkKf Km ßT hJxPT jmJmkMPr TKovjJr Kjyf xkKrmJPr yfqJr ÉoKT dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : jmJmkMPr VfTJu oñumJr rJPf xπJxLPhr èKuPf 70 j’r S~Jct TKovjJr yJ\L @yJÿh ßyJPxj Kjyf yP~PZjÇ dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJPur \ÀKr KmnJPV ßj~J yPu KYKT“xT fJPT oOf ßWJweJ TrJr k´˜MKf KjPu xPñ gJTJ ToLtrJ fJPT Û~Jr yJxkJfJPu KjP~ pJ~Ç dJTJ ßoKcTqJu TPu\ yJxkJfJu \ÀKr KmnJPVr Tftmqrf KYKT“xT cJ. vqJou mPuj, yJ\L @yJÿh ßyJPxjPT (48) KfKj oOf ßhUPf ßkP~PZjÇ xPñ gJTJ ßuJT\Pjr CP•\jJr TJrPe oOf ßWJweJ TrPf KfKj Kmu’ TPrjÇ F xo~ ßuJT\j fJr uJv KjP~ Û~Jr yJxkJfJPu pJ~Ç rJf 10aJ kpt∂ Û~Jr yJxkJfJPur cJÜJrrJ fJPT @jMÔJKjTnJPm oOf ßWJweJ TPrjKjÇ rJf 10aJ~ Û~Jr yJxkJfJPur \ÀKr KmnJPV ‰hKjT AP•lJT ßgPT ßpJVJPpJV TrJ yPu Tftmqrf KYKT“xT mPuj, ÈfJPT @orJ ßhUKZÇ' KfKj oJrJ ßVPZj jJKT \LKmf @PZj∏ FA k´Pvú KYKT“xT ßTJj o∂mq TPrjKjÇ rJf ßkRPj 8aJ~ yJ\L @yJÿh ßyJPxj @uM mJ\Jr mz oxK\h ßgPT jJoJ\ kPz mJxJ~ KlrKZPujÇ KfKj oxK\h ßgPT ßmr yP~ rJPxh F≤Jrk´JA\ ßhJTJPjr xJoPj @xPu kNmt ßgPT Sf ßkPf gJTJ xπJxLrJ fJr mMPT I˘ ßbKTP~ èKu TPr kJKuP~ pJ~Ç F xo~ KfKj

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : xMKkso ßTJPatr @Kku KmnJPVr KmYJrkKf Km ßT hJxPT xkKrmJPr yfqJr ÉoKT ßh~J yP~PZÇ KfKj mñmºM yfqJ oJouJr rJ~ ßWJweJTJrL ßmPûr xhxq KZPujÇ ÉoKT KhP~ Vf 4bJ ßlmsΔ~JKr KmYJrkKf Km ßT hJPxr mJxJr KbTJjJ~ FTKa ßmjJoL KYKb kJbJPjJ y~Ç KYKbPf muJ y~, ÈKmYJrkKf

ßTJPfJ~JKu gJjJ~ FTKa xJiJre cJP~Kr TrJ yP~PZ (jÄ 351)Ç FKhPT, mñmºM yfqJ oJouJr YNzJ∂ rJ~ ßWJweJTJrL ßmPûr Ikr YJr KmYJrkKfr mJxnmjxy xJKmtT KjrJk•J ß\JrhJr TrJr \jq xMKkso ßTJPatr kã ßgPT ˝rJÓs xKYm, kMKuPvr @AK\Kk S KcFoKk TKovjJrPT KYKb ßh~J yP~PZÇ ßTJat IKlxJr rJoYªs mKeT F fgq \JKjP~PZjÇ

oJPYtr oPiq Inq∂rLe xm ÀPa KmoJj YuPm èKuKm≠ yP~ rJ˜J~ kPz pJj mPu k´fqãhvLt AmsJyLo \JjJjÇ FKhPT yfqJTJP§r xÄmJh ZKzP~ kzPu jmJmkMr S mÄvJu FuJTJ~ ßãJPnr xOKÓ y~Ç FuJTJ~ pJjmJyj YuJYu S ßhJTJjkJa mº yP~ pJ~Ç rJ˜JWJPa ßuJT\Pjr pJfJ~Jf k´J~ mºÇ uJumJV ß\JPjr CkkMKuv TKovjJr @PjJ~Jr ßyJPxPjr ßjfíPfô FuJTJ~ k´YMr kMKuv ßoJfJP~j TrJ yP~PZÇ KfKj WajJ˙u kKrhvtj TPrjÇ yfqJTJP§r ßoJKan xŒPTt kMKuv rJf 10aJ kpt∂ KjKÁf yPf kJPrKjÇ

Kjyf TKovjJr pMmhu oyJjVr hKãPer xnJkKf KZPujÇ fJr KmÀP≠ YÅJhJmJK\ S yfqJxy KmKnjú IKnPpJV rP~PZ mPu kMKuv \JjJ~Ç FA xTu WajJr ß\r iPr fJPT yfqJ TrJ yPf kJPr mPu kMKuv k´JgKoTnJPm xPªy TrPZÇ oyJjVr ßVJP~ªJ kMKuPvr hMAKa Kao FA yfqJTJ§ fh∂ TrPZÇ dJTJ KxKa TPktJPrvPjr ßo~r xJPhT ßyJPxj ßUJTJ yfqJTJP§ ßãJn k´TJv TPrPZjÇ KfKj \KzfPhr ßV´lfJr TrJr hJKm \JjJjÇ KfKj ßvJT x∂¬ kKrmJPrr k´Kf xoPmhjJ ùJkj TPrjÇ

5o xÄPvJijLr rJ~ xTuPT ßoPj KjPf yPm ” mqJKrˆJr oShMh dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : 7 ßlmsΔ~JKr fJKrPU xMk´Lo ßTJat @Aj\LmL xKoKfr xnJ~ VOyLf k´˜JPm @oJr xŒPTt ßpxm IKnPpJV C™Jkj TrJ yP~PZ fJ xKbT j~Ç @APjr vJxj k´KfÔJ, KmYJr KmnJPVr oJj-optJhJ FmÄ oJjmJKiTJr rãJ TrJr \jq @Ko @\Lmj TJ\ TPr ßVKZÇ @Ko Foj ßTJj mÜmq rJKU jJA pJr lPu xMk´Lo ßTJPatr ßTJj oJjoptJhJ mJ nJmoNKft jÓ yP~PZÇ FaJ Ij˝LTJpt ßp, kûo xÄPvJijLr Ckr ßh~J ßhPvr xPmtJó @hJuPfr rJ~ @oJPhr xTuPT ßoPj KjPf yPmÇ xMk´Lo ßTJat @Aj\LmL xKoKfr of FTKa xÿJj\jT k´KfÔJj ÊiM rJ\QjKfT TJrPe ßTJj xhPxqr KmÀP≠ FA irPjr k´˜Jm V´ye TrJ CKYf j~Ç

oJyoMhMr ryoJjPT KmPhv ßpPf mJiJ dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : KmFjKk ßY~JrkJrxPjr CkPhÓJ S @oJr ßhPvr nJrk´J¬ xŒJhT oJyoMhMr ryoJjPT \JotJKjPf IjMKÔ~ l∑Jïláa K¸´Ä ßl~JPr ßpPf ßh~J y~KjÇ Vf rJf 8aJ~ TJfJr F~JruJAP¿ 343 lîJAPa fJr \JotJKj pJS~Jr TgJ KZuÇ @KatxJj KxrJKoPTr ß\jJPru oqJPj\Jr @Krlár ryoJPjr ˝JãKrf FT ßk´x KmùK¬Pf F fgq \JjJPjJ y~Ç SA KmùK¬Pf @PrJ muJ y~, KjitJKrf xoP~ KfKj K\~J KmoJjmªPr ßkÅRZPu AKoPV´vj

hJx, KyªM yA~J @oJr KrKuP\r (UJuJx) IjMPrJi rãJ jJ TKr~J lJÅKxr @Phv Kh~JKZxÇ FmJr rãJ jJAÇ kM©, TjqJxy uJv kKrPmÇ xJoJjq kMKuv rãJ TKrPf kJKrPm jJÇ ‰fKr gJTÇ AKf poÇ' KYKb kJS~Jr kr KmYJrkKf Km ßT hJx Kmw~Ka xMKkso ßTJat Tftk í ãPT ImKyf TPrjÇ Frkr ßxJomJr xMKkso ßTJPatr kã ßgPT jVrLr

FFxKk @K\\Mr ryoJj nëÅA~J \JjJj, CkPrr KjPhtPv fJPT ßhPvr mJAPr ßpPf ßh~J pJPm jJÇ F xo~ KfKj KuKUf KjPhtv ßhUPf YJAPu SA TotTftJ fJ ßhUJPf kJPrjKjÇ KfKj mPuj, @oJr TJPZ ßoRKUT KjPhtv @PZÇ @oJr KTZM TrJr ßjAÇ l∑Jïláa K¸´Ä ßl~Jr KmPvõr xmPY mz KxrJKoT keqPouJÇ Vf mZrS oJyoMhMr ryoJj FA ßouJ~ IÄv ßjjÇ ßouJ~ ßpJVhJPj mJiJ ßh~J~ KfKj fLms ßãJn k´TJv TPrjÇ KfKj mPuj, mftoJj xrTJr FTKa Ixnq,

‰˝rJYJrL S mqmxJ~L KmPÆwL xrTJrÇ F xrTJr ßhPvr Cjú~j YJ~ jJ, rlfJKj mOK≠ YJ~ jJ, \jVePT @PrJ hKrhs rJUPf YJ~Ç F xrTJPrr FToJ© CP¨vq nJrPfr ˝Jgt xÄrãe

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : PmxJoKrT KmoJj kKrmyj S kptajoπL ßVJuJo ßoJyJÿh TJPhr mPuPZj, @VJoL oJYt oJPxr oPiq ßhPvr Inq∂rLe xm ÀPa KmoJj YuJYu KjKÁf TrPf yPmÇ FPãP© xrTJr KmoJj ßTJŒJKjèPuJPT xm irPjr xyPpJKVfJ ßhPmÇ ßhPvr 7Ka KmoJjmªPrr oPiq 4KaPf Kj~Kof KmKnjú ßTJŒJKjr KmoJj YuJYu TrPZÇ Ijq 3Ka ÀPaS KmoJj kKrYJujJr \jq oπL KmoJj ßTJŒJKjèPuJr ksKf @øJj \JjJjÇ KmoJj ßTJŒJKjèPuJ @VJoL oJYt oJPxr oPiq ßhPvr xm ÀPa KmoJj kKrYJujJ TrPf fJPhr xÿKf \JKjP~PZÇ oπL VfTJu oπeJuP~r xPÿuj TPã ßhPvr Inq∂rLe xm ÀPa KmoJj YuJYu KjKÁf TrJr KmwP~ FT xnJ~ xnJkKffô TPrjÇ

oπL mPuj, mftoJPj ßp xm ßTJŒJKj KmoJj kKrYJujJ TrPZ fJPhr oPiq xojõ~ TPr Inq∂rLe xm ÀPa ksKf x¬JPy Kj~Kof KmoJj kKrYJujJ TrPf yPmÇ ßhPvr oJjMw KmoJPj Ãoe TrPf YJ~Ç pJ©LPxmJ KjKÁf TPr xTu ÀPa KmoJj YuJYu KjKÁf TrPf yPmÇ KmoJj kKrYJujJr xo~xNKY KbT ßrPU Ãoe @rJohJ~T S KjrJkh TrPf KfKj xÄKväÓ xmJr ksKf @øJj \JjJjÇ PhPvr Y¢VsJo, KxPua, TémJ\Jr, pPvJr, rJ\vJyL, ‰x~hkMr S mKrvJPu KmoJjmªr rP~PZÇ mftoJPj Y¢VsJo, KxPua, TémJ\Jr S pPvJr KmoJj mªPr KmoJj YuJYu TrPuS rJ\vJyL, ‰x~hkMr S mKrvJPu ßTJPjJ KmoJj YuJYu TrPZ jJÇ Fxm ÀPa KmoJj kKrYJujJ~ ßmv KTZM

xoxqJr TgJ fMPu iPr ßTJŒJKjèPuJÇ oπL fJPhr xoxqJèPuJ xoJiJPjr @võJx ßhj FmÄ xrTJPrr kPã x÷m xmirPjr xMPpJV-xMKmiJ ßh~Jr ßWJweJ ßhjÇ xnJ~ oπeJuP~r nJrksJ¬ xKYm vKlT @uo ßoPyhL, KxKnu FKnP~vPjr ßY~JroqJj F~Jr TPoJcr xJPTm ATmJu UJj o\Kuv, KmoJPjr kKrYJuT (oJPTtKaÄ IqJ¥ ßxu&x) ßoJyJÿh vJy ßjS~J\, K\FoK\ F~Jr uJAP¿r kKrYJuT (IkJPrvj IqJ¥ ßTJ-IKctPjvj) @vLw rJ~ ßYRiMrL, ACjJAPac F~JrSP~P\r CAÄ ToJ¥Jr (Im.) FKaFo j\Àu AxuJo FmÄ oπeJu~ S F~JruJA¿èPuJr D±tfj TotTftJrJ CkK˙f KZPujÇ

TMP~Pfr xJPg 4Ka YMKÜ ˝Jãr

vsoKnxJr KjPwiJùJ ksfqJyJr TPrKj TMP~f dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : ksiJjoπL ßvU yJKxjJ S TMP~Pfr ksiJjoπL ßvU jJPxr @u-PoJyJÿh @u-@yPoh @u xJmJyr oPiq Vf ßxJomJr mJ~Jj ksJxJPh @jMÔJKjT ‰mbPTr kr hMA ßhPvr oPiq YJrKa YMKÜ ˝Jãr yP~PZÇ YqJPju S~Jj \JjJ~, ksiJjoπLr ßksx xKYm @mMu TJuJo @\Jh \JKjP~PZj, YMKÜr oPiq vsoKnxJr Skr KjPwiJùJ ksfqJyJr TPrKj TMP~f xrTJrÇ YMKÜ ˝JãPrr kr ksiJjoπLr ßksx xKYm \JjJj, hM'Ka ßhv xJÄÛíKfT xŒTt ß\JrhJr, IgtQjKfT S TJKrVKr xyPpJKVfJ, kptaj S KÆkãL~ xŒPTtr mqJkJPr ßpRg TKovj KmwP~ Fxm YMKÜ ˝JãKrf yP~PZÇ ksmJxLTuqJe S ‰mPhKvT TotxÄ˙Jj oπL AK†Kj~Jr UªTJr ßoJvJrrl ßyJPxj, krrJÓsoπL cJ. hLkMoKe FmÄ kKrPmv S mj ksKfoπL c.

yJZJj oJyoMh fJPhr xÄKväÓ TMP~Kf ksKfkPãr xJPg Fxm YMKÜk© ˝Jãr TPrjÇ PvU yJKxjJ S ßvU jJPxr @uPoJyJÿJh @u-@yPoh @u-xJmJy F YMKÜ ˝Jãr IjMÔJPj CkK˙f KZPujÇ Fr @PV ßvU yJKxjJ TMP~Pfr ksiJjoπLr xJPg KmPvw FTJ∂ ‰mbT TPrjÇ YMKÜ ˝Jãr IjMÔJPjr kr ßvU yJKxjJ S fJr xlrxñLrJ mJÄuJPhPvr ksiJjoπLr xÿJPj TMP~Kf ksiJjoπLr

@P~JK\f FT ßnJ\xnJ~ ßpJV ßhjÇ @KoPrr xJPg ‰mbT ZJzJS TMP~Pfr ksiJjoπL, kJutJPo≤ K¸TJr, TMP~f lr @rm APTJjKoT ßcPnukPoP≤r oyJkKrYJuT @mhMu S~JyJm @umJPhr FmÄ TMP~f AjPnˆPo≤ IgKrKar mqm˙JkjJ kKrYJuT Fo @u xJh mJ~Jj ksJxJPh ksiJjoπL ßvU yJKxjJr xJPg kígTnJPm xJãJ“ TPrjÇ


3

mJÄuJPhv

11 Feb 2010

3

mqJKrˆJr oAjMu hŒKfr xŒh YJÅkJA @hJuPf iKwtfJr xPñ iwtPTr KmP~ : FuJTJ~ YJûuq fhP∂ ßjPoPZ FjKm@r dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : f•ôJmiJ~T xrTJPrr xJPmT CkPhÓJ mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxj FmÄ fJr ˘L KoPxx xJ\M ßyJPxPjr @~Tr KraJjt UKfP~ ßhPU FjKm@rPT fJPhr xŒPhr pJmfL~ fgq ßh~Jr KjPhtv KhP~PZ xÄxhL~ Ck-TKoKaÇ VíyJ~e S VekNft oπeJu~ xŒKTtf ˙J~L TKoKar 2jÄ CkTKoKar kã ßgPT FjKm@Prr ßY~JroqJPjr TJPZ kJbJPjJ FT KYKbPf mqJKrˆJr oAjMu S fJr ˘Lr xŒPhr fgq YJS~J yP~PZÇ FZJzJ @VJoL 15 ßlmsM~JKrr oPiq Ck-TKoKar TJPZ F hŒKfr Km˜JKrf fgq kJbJPjJr \jq muJ yP~PZÇ \JfL~ rJ\˝ ßmJct (FjKm@r) xNP© Fxm fgq \JjJ ßVPZÇ F ksxPñ VíyJ~e S VekNft oπeJu~ xŒKTtf ˙J~L TKoKar xhxq FjJoMu yT FoKk @oJr ßhv'PT mPuj, VíyJ~e S VekNft oπeJu~ xŒKTtf ˙J~L TKoKar 2jÄ xJm-TKoKar kã ßgPT fh∂TJPu ßhUJ ßVPZ, mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxj hŒKf \æJr aJS~JPr FTKa IKlx ߸x FmÄ TjTct aJS~JPr FTKa lîqJa KTPjPZjÇ fPm ksJ¬ fPgq oNPuqr VrKou ksfL~oJj yS~J~ CKuäKUf IKlx ߸x S lîqJPar â~oNuq xKbTnJPm fJPhr mJKwtT KraJPjt ßhUJPjJ yP~PZ KTjJ¬∏ Kmw~Ka Km˜JKrfnJPm \JjPf ßYP~PZ TKoKaÇ â~oNPuq VrKoPur fgq kJS~J ßVPu ßTJPjJ xMkJKrv TrJ yPm KTjJ \JjPf YJAPu KfKj \JjJj, @PV fgq @xMTÇ fJrkr fPgqr Ckr KnK• TPrA TKoKa xMkJKrPvr KmwP~ KY∂J-nJmjJ TrPmÇ xŒ´Kf fh∂ TPr mqJKrˆJr oAjMu ßyJPxj FmÄ fJr ˘L KoPxx xJP\hJ ßyJPxPjr (KoPxx xJ\M ßyJPxj) jJPo rJ\iJjLr èuvJPjr \æJr aJS~JPr 5 yJ\Jr 630 mVtlMPar FTKa IKlx ߸x S lîqJPar xºJj kJ~ xÄxhL~ Ck-TKoKaÇ fhP∂ ßhUJ ßVPZ, IqJkJatPoP≤r oNuq ksJ~ 1 ßTJKa 97

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : YJÅkJAjmJmV† @hJuf TPã IkrJi ˝LTJr TPr iKwtfJPT KmP~ Tru oJouJr IKnpMÜ @xJKo rKmCu AxuJo (25)Ç Cn~kPãr @Aj\LmL, xJÄmJKhT, Tftmqrf kMKuv S @hJuPf Totrf TotYJrLPhr CkK˙KfPf FA KmP~ ßrK\Kˆs y~Ç YJÅkJAjmJmV† ß\uJ KvÊ S jJrL KjptJfj hoj asJAmMqjJu-1 Fr KmYJrT ß\uJ S hJ~rJ \\ ßoJ” @PjJ~Jr ßyJPxPjr @hJuPf SA KmP~ xŒjú y~Ç @hJuf xNP© \JjJ ßVPZ, YJÅkJAjmJmVP†r ßnJuJyJa CkP\uJr YJoMxJ VsJPor

TKxoMK¨Pjr ßZPu rKmCu AxuJo iKwtfJPT 2007 xJPur 12 \Mj xºqJ~ Kj\ mJKzPf ßcPT KjP~ iwte TPrÇ WajJr kr iKwtfJ VntmfL yP~ kPzÇ FA WajJ~ iKwtfJ KjP\A mJhL yP~ jJrL S KvÊ hoj @APj oJouJ TrPu kMKuv rKmCuPT ßVslfJr TPrÇ Fr oPiqA iKwtfJ FTKa ßZPu x∂JPjr \jì ßh~Ç VfTJu oJouJr ÊjJKjr xo~ @xJKokPãr @Aj\LmLrJ IkrJi ˝LTJr TPr iKwtfJr xPñ rKmCPur KmP~r oJiqPo Kmw~Ka oLoJÄxJr ks˜Jm KhPu KmmJhLkPãr @Aj\LmLrJ fJPf xÿKf ßhjÇ FT kptJP~ KmYJrT

@PjJ~Jr ßyJPxj KmTJPu @hJuf TPãA KmP~ ßrK\Kˆs TrJr KjPhtv ßhjÇ KmTJu xJPz 3aJ~ Cn~kPãr @Aj\LmL S @®L~˝\j, xJÄmJKhT, Tftmqrf kMKuv S @hJuPf Totrf TotYJrLPhr CkK˙KfPf 1 uJU aJTJ ßhjPoJyr iJpt TPr KmP~ kzJPjJ y~Ç F xo~ rJÓskPãr @Aj\LmL IKfKrÜ KkKk IqJcPnJPTa @†MoJj @rJ S @xJKokPãr @Aj\LmL ßVJuJo ßoJ˜lJ CkK˙f KZPujÇ KmP~r kr \JKoPj oMÜ rKmCu ßmRPT KjP~ mJKz YPu pJ~Ç Kmw~Ka @hJufkJzJ~ mqJkT YJûuq xíKÓ TPrÇ

˝rJÓs oπeJuP~ ßxJPyu fJ\ uJU 5 yJ\Jr aJTJÇ KT∂á y˜J∂r oNuq kJS~J ßVPZ oJ© 41 uJU 10 yJ\Jr aJTJÇ Fr @PV lîqJaKa ßrK\PˆsvPjr \jq rJ\CPTr oyJUJuL ß\JjJu IKlPx kJbJPjJ fPgq Fr oNuq ßhUJPjJ yP~KZu ksJ~ 36 uJU 80 yJ\Jr aJTJÇ oNPuqr VrKou gJTJ~ CKuäKUf IKlx ߸x S lîqJaKa FjKm@Pr \oJ ßh~J fJPhr mJKwtT @~Tr KraJPjtr xŒh KmmreLPf ßhKUP~PZj KTjJ ßx KmwP~ Km˜JKrf fgq @VJoL 15 ßlmsM~JKrr oPiq xÄxhL~ Ck-TKoKar TJPZ \oJ KhPf muJ yP~PZÇ

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : xJPmT ˝rJÓs k´KfoπL fJjK\o @yPoh ßxJPyu fJ\ oñumJr ˝rJÓs oπeJu~ KVP~KZPujÇ KfKj oπeJuP~ ˝rJÓs k´KfoπL vJoxMu yT aMTMr xJPg xJãJ“ TPrjÇ F xo~ kMKuPvr oyJkKrhvtT jNr ßoJyJÿhS CkK˙f KZPujÇ ßxJPyu fJ\ oπeJuP~ k´J~ 40 KoKja ˝rJÓs k´KfoπLr xPñ ‰mbT TPrjÇ mqKÜVf TJrPe KfKj

oπeJuP~ FPxPZj mPu xJÄmJKhTPhr \JjJjÇ KfKj @mJr oπLr hJK~fô kJPòj KTjJ \JjPf YJAPu ßTJj C•r ßhjKjÇ xJfoJx kr Vf oJPx ßhPv KlPrPZj ßxJPyu fJ\Ç fJr oKπfô ßgPT khfqJV, ßhPv ßlrJr kr oπL @PZ KTjJ AfqJKh jJjJ Kmw~ KjP~ KfKj @PuJYjJ~ @PxjÇ

P¸vJu IlJr

03/20 PD


mJÄuJPhv

4

11 Feb 2010

4

KvãJñPj xπJx mPº kr¸rPT Pkso S KmP~r lJÅPh ßlPu jJrL kJYJr xyPpJKVfJ TrPf yPm : oM\JKyh

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : huL~ ˝JPgtr DP±t SPb KvãJñPj xπJx S yfqJTJ§ mPºr mqJkJPr kr¸Prr xJPg xyPpJKVfJ TrJr \jq xmJr ksKf @øJj \JKjP~PZj \JoJ~JPf AxuJoLr ßxPâaJKr ß\jJPru @uL @yxJj ßoJyJÿh oM\JKyhÇ VfTJu FT KmmíKfPf KfKj rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx FT\j ZJ© Kjyf yS~Jr WajJ~ VnLr CPÆV ksTJv TPrjÇ xrTJr FTKa KmYJr KmnJVL~

fh∂ TKoKa Vbj TPr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ xÄWKaf ZJ©yfqJr WajJxy IfLPf xÄWKaf ZJ©yfqJr xm WajJr xMÔM, m˜MKjÔ S KjrPkã fh∂ TPr ßhJwL mqKÜPhr CkpMÜ vJK˜ kshJj TrPmj mPu KfKj @vJ ksTJv TPrjÇ KmmíKfPf \JoJ~JPfr ßxPâaJKr ß\jJPru mPuj, ßxJomJr rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx FT\j ZJ© Kjyf yS~Jr ootJK∂T WajJ~ @Ko VnLr CPÆV ksTJv TrKZÇ @orJ CPÆPVr xJPg uã TrKZ, Vf mZr rJ\vJyL KmvõKmhqJu~ TqJŒJPx ßoiJmL ZJ© ßjfJ vrLlMöJoJj ßjJoJjL Kjyf yP~PZ FmÄ Vf oJPx rJ\vJyL kKuPaTKjTqJu TPuP\ FT\j ZJ© ßjfJ Kjyf yP~PZÇ KvãJñj yPuJ oJjMw VzJr TJrUJjJÇ FnJPm xπJx YuPf gJTPu xπJPxr TmPu kPz ZJ©rJ Kjyf yP~ oJP~r mMT UJKu yPf gJTPu \JKf ßoiJvNjq yP~ pJPmÇ TJP\A \JfL~ ˝JPgtA IKmuP’ KvãJñPj xπJx S yfqJTJ§ mº yS~J CKYfÇ KvãJñPj xπJx mPºr uPãq ZJ©yfqJr xm WajJr xMÔM S KjrPkã fh∂ TPr WajJr xJPg pJPTA \Kzf kJS~J pJPm fJPTA CkpMÜ vJK˜ kshJj TrJ CKYfÇ huL~ ˝JPgtr DP±t SPb KvãJñPj xπJx S yfqJTJ§ mPºr mqJkJPr kr¸Prr xJPg xyPpJKVfJ TrJr \jq @Ko xmJr ksKf @øJj \JjJKòÇ KfKj mPuj, @Ko @vJ TKr xrTJr FTKa KmYJr KmnJVL~ fh∂ TKoKa Vbj TPr ßxJomJr rJ\vJyL KmvõKmhqJuP~ xÄWKaf ZJ©yfqJr WajJxy IfLPf xÄWKaf ZJ©yfqJr xm WajJr xMÔM, m˜MKjÔ S KjrPkã fh∂ xŒjú TPr ßhJwL mqKÜPhr CkpMÜ vJK˜ kshJj TrPmÇ

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : PTÅPYJ UMz Å Pf xJk ßmKrP~ @xJr oPfJ Im˙JÇ mªL @AKrjPT C≠Jr TrPf KVP~ kMKuv xºJj ßkP~PZ FT @∂\tJKfT jJrL kJYJrTJrL hPurÇ SA hPur hMA xhxqPT kMKuv ßVslfJrS TPrPZÇ ßkso S KmP~r lJÅPh ßlPu FrJ fÀeLPhr KmKnjú ßhPv kJYJr TPr @xPZÇ F kpt∂ FA hPur Kfj xhxqPT kMKuv vjJÜ TrPf ßkPrPZÇ kMKuv \JKjP~PZ, @PrJ TJrJ FA hPur xJPg xŒíÜ fJ fJrJ UKfP~ ßhUPZÇ Vf mZr ßo oJPx rJ\iJjLr xJP~hJmJh ßgPT KmP~r ksPuJnj ßhKUP~ Ikyre TrJ y~ VJPot≤x TotL @AKrjPTÇ kJYJrTJrLrJ fJPT lKrhkMPr KjP~ KmKâ TPr ßh~Ç ßxUJj ßgPT Vf ßrJmmJr @AKrjPT kMKuv C≠Jr TPrÇ ksJ~ FT mZPrr mªL \LmPj @AKrjPT xyq TrPf y~ mmtr IfqJYJrÇ kMKuv \JjJ~, @AKrPjr xJPg ßksPor IKnj~ TPr kJYJrTJrL hPur xhxq KuajÇ ksJ~ mZrUJPjT FnJPm IKnjP~r kr Vf mZr 20 ßo KmP~r TgJ mPu @AKrjPT xJP~hJmJh mJx aJKotjJu ßgPT lKrhkMPr KjP~ pJ~Ç ßxUJPj KjKw≠ kuäLPf KmKâ TPr ßh~ @AKrjPTÇ kMKuv \JjJ~, Kuaj ZJzJS FA hPur Ikr hMA xhxq ßxJPyu S @ÜJrPT vjJÜ TPr kMKuvÇ

@AKrjPT C≠JPrr kr kMKuv dJTJr oJfM~JAu ßgPT @ÜJrPT ßVslfJr TPrÇ @ÜJrPT K\ùJxJmJh TPr kMKuv \JjPf ßkPrPZ fJrJ @∂\tJKfT jJrL S KvÊ kJYJrTJrL hPur xhxqÇ VfTJu vKjr@UzJ FuJTJ ßgPT ßVslfJr TrJ y~ KuajPTÇ kMKuv mPuPZ, FA Vsk M Ka @∂\tJKfT jJrL S KvÊ kJYJPrr xJPg xŒíÜÇ Fr @PV FA VsPM kr xhxqrJ fJxKuoJ jJPor FT fÀeLPT hMmJAP~ kJYJr TPr ßh~Ç xÄKväÓ xN© \JjJ~, fJxKuoJr xJPg ßkso S KmP~r jJaT TPr ßxJPyuÇ ksJ~ Z~ oJx xÄxJr TrJr kr hMmJAP~ nJPuJ YJTKrr TgJ mPu @∂\tJKfT jJrL kJYJrTJrLPhr yJPf fMPu ßh~J y~ fJxKuoJPTÇ YJr uJU aJTJ~ KmKâ TrJ yP~KZu fJxKuoJPTÇ hMmJAP~ KVP~ fJxKuoJ mM^Pf kJPr fJPT KmKâ TrJ yP~PZÇ F WajJKa fJr kKrmJrPT \JjJPjJr kr rJ\iJjLr xmM\mJV gJjJ~ FTKa oJouJ TrJ y~ 2009 xJPuÇ KT∂á SA oJouJ~ xmM\mJV gJjJr Fx@A TJoJu lJAjJu KrPkJat KhP~ ßh~Ç KrPkJPat CPuäU TrJ y~ fJxKuoJPT kJYJr TrJ y~KjÇ fJr ˝JoL ßxJPyu fJPT hMmJAP~ YJTKrr \jq kJKbP~PZÇ ksJ~ FTA xo~ Kuaj ßksPor jJaT TPr vJÿL jJPor Ikr FT fÀeLr xJPgÇ \JjJ ßVPZ, vJÿLPT KjP~ xJP~hJmJh FuJTJr

FT kLPrr ßZJa ˘Lr mJxJ~ nJzJ gJTf KuajÇ xN© \JjJ~, vJÿL FUPjJ KjPUJÅ\Ç oJjmJKiTJr xÄ˙J KyCoqJj KrPxJxt IqJ¥ ßyug lJCP¥vPjr oyJxKYm ßoJ: @uoVLr j~J KhV∂PT mPuPZj, fJrJ vJÿLPT UMÅ\PZjÇ FA xÄ˙JKaA @AKrjPT lKrhkMr ßgPT kMKuPvr xyJ~fJ~ C≠Jr TPrÇ kMKuv \JjJ~, Kuaj S @ÜJrPT ßVslfJr TrJ x÷m yPuS ßxJPyPur FUPjJ ßTJPjJ yKhx kJ~Kj fJrJÇ FPhr KmÀP≠ jJrL kJYJr S jJrL KjptJfPjr IKnPpJPV rJ\iJjLr rojJ, xN©JkMr, ßcorJ, kfij S pJ©JmJzL gJjJ~ I∂f 10Ka oJouJ S xJiJre cJP~Kr rP~PZÇ xmM\mJV gJjJr oJouJKaPf lJAjJu KrPkJat kshJj TrJ yPuS oJjmJKiTJr TotL @uoVLr mPuPZj, KnTKaPor xJPg ßpJVJPpJV TrJr ßYÓJ TrPZj fJrJÇ kPr SA oJouJKa @mJr YJuM TrJr ßYÓJ YJuJPmjÇ pJ©JmJzL gJjJr Fx@A vJyLj j~J KhV∂PT mPuPZj, Kuaj, @ÜJr FmÄ fJPhr xyPpJVLrJ jJrL kJYJPrr xJPg xŒíÜ, ßx mqJkJPr kMKuv KjKÁfÇ @PrJ ßTJPjJ jJrL S KvÊ fJPhr TmPu kPz KnTKao yP~PZ KT jJ fJ KjP~ fh∂ YuPZÇ @AKrjPT lKrhkMr ßgPT C≠Jr IKnpJPj ßjfífô KhP~PZj Fx @A vJyLjÇ

JI Travels

81

(SGYQIRXWF]'SYVMIV OK † OK † (LEOE [MMXLMR HE]W (LEOE [MXLMR HE]W 6 IWX [MXL LMR HE]W 6IWX [MXLMR HE]W

8L 8LI)EWX)RH)\TVIWW LI)EWX)RH) )\ \TVVI IWW E ERH*PSSV ERH*PSSV 3 P PH1 SRXEKYI7XVIIX 3PH1SRXEKYI7XVIIX 0S SRHSR)2+ 0SRHSR)2+

3JJ&VMGO0ERI 3JJJ &VMGO 0ERI RI IEVXS 7SREPM &ERO RIEVXS7SREPM&ERO

xTu k´TJr TjˆsJTvj S KmøJKr TJ\ TPr gJKT

Jewel Islam

4EGOEKIWF]'EVKS  † OK † † OK  † OK † † OK † OK † OK OK4 4PIEWIGE PIEWI GEPPYW PP YW OK4PIEWIGEPPYW

✧ Worldwide Air Ticket ✧ Cargo Service ✧ Power of Attorney nts ✧ Attestation of docume ✧ Changing of name ✧ Sponsorship ✧ Travel Document l ✧ Passport New / Renewe ✧ Visa / no visa ✧ Lost Passport ✧ Bank Account ✧ Credit Problems ✧ Commercial loan n ✧ Secured / unsecured loa ers Oth ✧ Restaurent Job &

IJorJ ˝·oNPuq mJÄuJPhv xy KmPvõr ßp ßTJj ˙JPj TJPVtJ S ßp ßTJj oJuJoJu kJbJPf xãoÇ Please Call

   GEGY YIII$KQEMPGSQ GEGYIII$KQEMPGSQ [[[ [)EWX)RH) )\ \TVVI IWWGSQ [[[)EWX)RH)\TVIWWGSQ

Tel: 020 7377 9195 T-Mobile: 07944 040 352 Email : info_ji@yahoo.co.uk

Unit - 1 61 Princelet street, (Off Bricklane) London E1 5LP 02/50-


KxPua

5

11 Feb 2010

5

ZJfPT VuJ~ lÅJx KhP~ oxK\h KjP~ xÄWPwtr ß\r TJKªVJÅ S P~ xÄWPwt TPu\ pMmfLr IJ®yfqJ ZJ©Lxy 3 \j IJyf KxPua : ZJfT CkP\uJr ‰ZuJ IJl\uJmJh ACKj~Pjr ‰ZuJ V´JPo IJ»Mu VKjr ßoP~ yJP\rJ ßmVo (17) Vf ßxJomJr hMkMPr mxfWPrr mJÅPvr fLPrr xJPg SzjJ ßkKÅYP~ IJ®yfqJ TPrPZÇ

kMKuv uJv C≠Jr TPr o~jJ fhP∂r \jq xMjJoV† oPVt ßk´re TPr FmÄ Vf oñumJr fJr uJv kJKrmJKrT ßVJr˙JPj hJlj TrJ y~Ç fPm fJr IJ®yfqJr ßTJPjJ TJre \JjJ

pJ~ KjÇ WajJKa ryxq\jT mPu hJmL TPrPZj FuJTJmJxLÇ F mqJkJPr ZJfT gJjJ~ FTKa IkoOfqM oJouJ hJP~r TrJ yP~PZÇ

jmLVP† u¥jk´mJxLr mJzLPf cJTJKf

5 uJU aJTJr oJuJoJu uMa

KxPua : yKmVP†r jmLV† CkP\uJr mJCxJ ACKkr kJATkJzJ V´JPo ßxJomJr VnLr rJPf u¥j k´mJxL ‰x~h oShMh IJuLr mJzLPf hMiwt t cJTJKf xÄWKaf yP~PZÇ cJTJfrJ mJzLr ßuJT\jPhr IP˘r oNPU K\Kÿ TPr jVh aJTJ, ˝etJuïJr, ßoJmJAu ßlJjPxaxy k´J~ 5 uãJKiT aJTJr oJuJoJu KjPd pJ~Ç cJTJKf WajJr xJPg \Kzf

xPªPy IJ»Mu oKTf jJPo FT pMmTPT Vf oñumJr ßV´lfJr TPr kMKuvÇ kMKuv S V´JomJxL xNP© \JjJ pJ~, CkP\uJr kJATkJzJ V´JPor u¥j k´mJxL ‰x~h oShMh IJuLr mJzLPf ßxJomJr VnLr rJPf 7/8 \Pjr FThu cJTJf mJzLr ßkZPjr hr\J ßnPñ WPrr ßnfPr k´Pmv TPr ßuJT\jPhr IP˘r oMPU K\Kÿ TPr jVh 10 yJ\Jr aJTJ, 16

nKr S\Pjr ˝etJuïJr, 2Ka hJoL ßoJmJAu ßxaxy k´J~ 5 uãJKiT aJTJr oJuJoJu KjP~ pJ~Ç Umr ßkP~ jmLV† gJjJr FThu kMKuv oñumJr xTJPu WajJ˙u kKrhvtj TPr FmÄ hMkMPr TJKu~JrnJñJ FuJTJ ßgPT CorkMr V´JPor oOf IJ»Mu yPTr kM© IJ»Mu oMKTfPT cJTJKfr WajJr xJPg \Kzf gJTJr xPªPy ßV´lfJr TPrÇ

ßhvmqJkL KxKr\ ßmJoJ KmP°Jre

yKmVP† FTKa oJouJ~ YJ\t VbjTJPu xfq S jqJ~ KmYJPrr hJKm @xJKoPhr KxPua, 10 ßlmsΔ~JKr : ßhvmqJkL KxKr\ ßmJoJ KmP°Jre WajJ~ yKmVP† hJP~rTíf 5Ka oJouJr oPiq VfTJu FTKa oJouJr YJ\t Vbj TrJ yP~PZÇ YJ\t ÊjJKjTJPu @xJKorJ ßhPvr k´YKuf @APj xfq S jqJ~ KmYJr ßYP~ KjP\Phr KjPhtJw hJKm TPrPZÇ pKhS FfKhj fJrJ ßhPvr k´YKuf @APjr KmPrJKifJ TPr @xKZuÇ @xJKorJ yPòj∏ FFAY Fo vJoLo, ßoJ. ßmuJu ßyJPxj SrPl fJKoo, yJPl\ É\JAlJ SrPl SmJ~hMuäJy& SrPl xMoj FmÄ @K\\Mu AxuJo VJ\L SrPl @K\\Mu SrPl yJKjlÇ TzJ kMKuKv KjrJk•Jr oPiq VfTJu ßmuJ 12aJ~ YJr @xJKoPT IKfKrÜ hJ~rJ \\ S

߸vJu asJAmMqjJu-2 Fr KmYJrT ßoJ. @SuJh ßyJPxj nëÅA~Jr @hJuPf yJK\r TrJ y~Ç @xJKoPhr CkK˙Pf KkKk @Tmr ßyJPxj 2005 xJPu 17A @Vˆ ßmuJ 11aJ~ yKmV† vyr˙ ßxJjJuL mqJÄPTr xÿMPU ßuPTr TJPZ ßmJoJ KmP°JrPer IKnPpJV kPz ßvJjJjÇ F xo~ CkK˙f @xJKorJ KjP\Phr KjPhtJw hJKm TPr FmÄ xfq S jqJ~ KmYJr YJ~Ç Ijq YJrKa oJouJ~ IKnpMÜ @xJKo xJuJCK¨j SrPl xJPuyLj SrPl xK\m SrPl fJSKyh Ijq oJouJ~ dJTJ ßTªsL~ TJrJVJPr @aT gJTJ~ @hJuPf yJK\r jJ yS~J~ oJouJèPuJr YJ\t Vbj TrJ x÷m y~KjÇ SA oJouJèPuJPf

ß\FoKmr mftoJj k´iJj oJSuJjJ xAhMr ryoJj, vKlTáu AxuJo SrPl jJK\o SrPl jJKyo S xJuJCK¨j jJPo 3 \j ÊÀ ßgPT kuJfT rP~PZÇ @VJoL 9 oJYt oJouJèPuJr krmftLr fJKrU iJpt TrJ yP~PZÇ CPuäUq, 2005 xJPur 17 @Vˆ ßhvmqJkL KxKr\ ßmJoJ yJouJr IÄv KyPxPm yKmV† vyr˙ ß\uJ k´vJxT TJptJu~, ßxJjJuL mqJÄPTr xÿMPU ßuPTr TJPZ, \\ ßTJPatr ZJPh, BhVJPyr TJPZ FmÄ ßkRr oJPTtPar ZJPh FTA xoP~ ßmJoJ KmP°JKrf y~Ç F WajJ~ yKmV† gJjJ~ 5Ka oJouJ hJP~r TrJ yPu kMKuv fh∂ TPr CPuäKUf @xJKoPhr KmÀP≠ YJ\tKva hJKUu TPrÇ

vsLoñPu mqmxJ~L yfqJTJP§ \KzfPhr ßV´lfJPrr hJKmPf mqmxJ~LPhr @iJPmuJ iotWa KxPua, 10 ßlmsΔ~JKr : vsLoñPu ˝et mqmxJ~L mJmMu ßhmjJg yfqJTJP§r xPñ \KzfPhr ßV´lfJPrr hJKm \JKjP~ @iJPmuJ ßhJTJj mº TPr vyPr ßvJTKoKZu ßmr TPrPZ mqmxJ~LrJÇ FKhPT yfqJTJP§r \a UMuPf VfTJu oñumJr v´Loñu gJjJkMKuv hrPmv jJoT

FT mqKÜPT K\ùJxJmJPhr \jq @aT TPrPZÇ hMmOt•Phr ßV´lfJr TPr hOÓJ∂oNuT vJK˜r hJKm \JKjP~ VfTJu oñumJr v´Loñu CkP\uJr k´J~ xm ˝et mqmxJ~L @iJPmuJ ßhJTJj mº ßrPU hMkPM r ßxJjJr mJÄuJ S FyY F oJPTta jfájmJ\Jr hKãe ßrJPcr

CPhqJPV @P~JK\f ßvJTKoKZPu IÄv ßjj KmKnjú ˜Prr mqmxJ~LrJÇ CPuäUq, vsLoñu vyPrr ßxJjJr mJÄuJ oJPTtPar oJ oKj \MP~uJPxtr ˝fôJKiTJrL mJmMu ßhmjJgPT Vf ßrJmmJr rJPf FTKa iJPjr \Kor TJhJ-oJKaPf oJgJ kMPÅ f KjotonJPm yfqJ TPr hMm•tO rJÇ

KxPua : KxPua xhr CkP\uJr TJKªVJÅSP~ oxK\h TKoKar ßjfífô KjP~ ßTJªPur ß\r iPr xÄWPwt TPu\ ZJ©Lxy 3 \j IJyf yP~PZjÇ Vf oñumJr xTJPu ˙JjL~ oxK\h k´JñPj F xÄWPwttr WajJ WPaÇ V´JPor oxK\Phr kNj” KjotJe TJ\ KjP~ mftoJj S xJPmT TKoKar ßuJT\Pjr oPiq xÄWPwtr WajJ WPa mPu \JjJ ßVPZÇ k´fqãhvLt xN© \JjJ~, xÄWPwtr

xo~ ßhvL~ IP˘r IJWJPf oxK\h TKoKar xhxq Kj\JoCK¨j (55) S k´KfkPãr jMÀu IJoLj (35) èÀfr IJyf yjÇ xÄWPwtr xo~ Kj\Jo CK¨jPT rãJr \jq fJr TPu\ kz ~J ßoP~ KvKrjJ ßmVo (18) FKVP~ FPu KfKjS rPcr IJWJPf IJyf yjÇ KvKrjJ vyrfuLr vJy UMrÀo KcV´L TPuP\r FTJhv ßvseLr ZJ©LÇ IJyfPhr KxPua

FoFK\ SxoJjL ßoKcPTu TPu\ yJxkJfJPu nKft TrJ yP~PZÇ \JjJ pJ~, TJKªVJÅS V´JPor kMrPjJ oxK\h kNj”KjoJte KjP~ ßmv T'Khj iPr kMrPjJ TKoKar xPñ jfáj TKoKar ƪ YPu IJxKZPuJÇ Vf oñumJr xTJPu oxK\Phr FTKa xJKo~JjJ YMKr yS~JPT ßTªs TPr mJT-Kmf¥Jr FT kpJtP~ hM'kã xÄWPwt \KzP~ kPzÇ

ßvw yPuJ KxPuPa KmKmKx \JjJuJr AÄPrK\ ßvUJr k´YJr IKnpJj KxPua, 10 ßlmsΔ~JKr : ÈßYÓJ TrPu IxJiq xJij TrJ pJ~', KmKmKx \JjJuJ FA xfqaJA @jª @P~J\Pjr oiq KhP~ @mJPrJ fáPu irPuJ KxPuPaÇ láamu, nKumu, mqJcKo≤j S kJ\u ßVAox'r lÅJPT lÅJPT KoCK\PTr fJPu ßhUJPjJ y~ AÄPrK\ ßvUJr o\Jr o\Jr xm ßTRvuÇ @r FnJPmA Vf ßxJomJr KxPua oyJjVrLr @Ku~J oJhsJxJ oJPb KxPuPa KmKmKx \JjJuJr k´YJreJr xoJK¬ WPaÇ xTJu 10aJ ßgPT

KmTJu 5aJ kpt∂ KmKmKx \JjJuJr @jª ßouJ ßvPw k´KfKa APnP≤ Km\~LPhr oPiq kMrÛJr Kmfre TrJ y~Ç @P~J\TrJ \JjJj, oNuf KmKnjú ßUuJ S oqJK\T ßhKUP~ ßmJ^JPjJ yP~PZ, ßYÓJ TrPu IPjT KTZáA ßvUJ pJ~, TrJ pJ~Ç KmKmKx \JjJuJr FT ^JÅT fÀe ZJzJS ßouJ~ kJrlot TPrj KmKmKx S~Juøt xJKntx asJPˆr ßyc Im oJPTtKaÄ TKoCKjPTvj CoJoJ jSPrJ\ AP•uJ, ßckMKa ßyc Im

oJPTtKaÄ F¥ TKoCKjPTvj xJKorJ \MPmrL KyKoTJ k´oMUÇ TotTftJrJ \JjJj, KxPuPa KmKmKx \JjJuJr k´YJreJ xlu yP~PZÇ KxPuPar ßoJmJAu V´JyTrJ C“xJy KjP~ AÄPrK\ ßvUJr xy\ oJiqoèPuJ ß\Pj KjP~PZjÇ CPuäUq, KmKmKx \JjJuJr 20 xhPxqr Kao Vf 2 ßlmsΔ~JKr KxPuPa @PxÇ 7 Khj fJrJ KxPuPar KmKnjú Ûáu, TPu\, KmvõKmhqJu~ S jVrLr KmKnjú rJ˜Jr ßoJPz k´YJreJ YJuJ~Ç


6 Vf KcPx’Prr oJ^JoJK^ ßgPT F mZr \JjM~JKrr oiqnJV kpt∂ ßVJaJ ACPrJk-@PoKrTJ\MPz mP~ pJS~J fMwJr^Pzr lPu ksvú ßhUJ KhP~PZ ‰mKvõT CÌfJ míK≠ (PVäJmJu S~JKotÄ) f•ô KjP~Ç ksJ~ oJxmqJkL fMwJr^Pz KmKnjú ßhPv fJkoJ©J Vf 30 ßgPT 50 mZPrr oPiq xmtKjÕ kptJP~ ßjPo @PxÇ PVäJmJu S~JKotÄ KmwP~ xJrJ KmPvõr KmùJjLrJ oNuf hMA nJPV KmnÜÇ pJrJ Fr KmkPã fJPhr IPjPTr oPf, KmPvõ CÌfJ mJzPZ FKa xfq, KT∂á fJr \jq ojMwqxíÓ ßp TJrePT hJ~L TrJ yPò fJ xKbT j~Ç \umJ~MKmhqJr lJhJr jJPo kKrKYf pMÜrJPÓsr CAxTjKxj KmvõKmhqJuP~r \umJ~MKmhqJ KmnJPVr ksPlxr ßrc F msJAxj A≤JrPjPa ksTJKvf FT xJãJ“TJPr mPuPZj, \umJ~M kKrmftPjr \jq ojMwqxíÓ ßpxm pMKÜ ßh~J yPò fJ yJxqTrÇ \umJ~M xmxo~ kKrmKftf yPòÇ IfLPfS yP~PZ FmÄ FUPjJ yPòÇ IfLPf pUj Ff oJjMw KZu jJ, TuTJrUJjJ KZu jJ fUPjJ \umJ~Mr kKrmftj yP~PZÇ 18 vfPTr ÊÀPf Kv· KmkäPmr @PVS FojKa yP~KZuÇ KfKj ksvú ßrPU mPuj, 20 uJU mZr @PV ßp \umJ~Mr kKrmftj yP~PZ fJ ßTJPjJ oJjMPwr TJrPe yP~KZu? ksPlxr msJAxj mPuj, CÌfJ ImvqA mJzPZÇ KT∂á fJ oJjMPwr TJrPe j~Ç CÌfJ mJzPZ, TJre @orJ FTKa vLfu pMV ßkKrP~ @xJr ßvw ksJP∂ rP~KZÇ QmKvõT CÌfJ míK≠ fP•ôr kPã-KmkPã pUj KmfTt YuPZ fUj KbT ßxA xoP~ YoTksh Umr FPxPZ \JKfxP–Wr kã ßgPTÇ KyoJuP~ mrl VPu pJS~J KmwP~ \JKfx–W ßp nKmwqÆJeL TPrKZu fJr \jq Vf 22 \JjM~JKr \JKfx–W ãoJ ßYP~PZÇ \umJ~M kKrmftjxÄâJ∂ \JKfxP–Wr KmPvw TKoKa ˝LTJr TPrPZ, Fr @PV SA TKoKa 2035 xJPur oPiq KyoJuP~r mrl VPu pJS~J KjP~ ßp nKmwqÆJeL TPrKZu fJr kMPrJaJA KZu IjMoJjKjntrÇ F mqJkJPr ßTJPjJ ‰mùJKjT VPmweJ mJ xoLãJ YJuJPjJ y~Kj KTÄmJ F KmwP~ fJPhr TJPZ ßTJPjJ hKuuksoJe ßjAÇ \JKfxP–Wr A≤JrVnjtPo≤Ju kqJPju Ij TîJAPoa ßYP†r (@KkKxKx) TJPZ xJrJ Kmvõ ßgPT @xJ CÌfJ ToJ KmwP~ yJ\Jr yJ\Jr KYKb FmÄ VPmweJoNuT ksmº kJbJPjJ yPuS fJ ßVJkj TPr rJUJ yP~PZ hLWtKhjÇ xŒ´Kf F fgq lJÅx yP~ ßVPu fJ KjP~ IPjT ßhPv yAYA yP~PZÇ KyoJuP~r mrl VuJr nMu fgq ksYJr KmwP~ \JKfxP–Wr ãoJ YJS~J, CÌfJ ToJ xÄâJ∂ KYKbk© ßVJkj TPr rJUJ FmÄ xŒ´Kf ACPrJk S @PoKrTJ\MPz ßp fMwJr^z mP~ ßVu fJPf ‰mKÌT CÌfJ míK≠ fP•ôr KmPrJiLrJ fJPhr ksYJPrr kPã o\mMf KnK• ßkuÇ PVäJmJu S~JKotÄ fP•ôr KmÀ≠mJhL KmùJjLPhr oPf, kíKgmLr fJPkr 99 nJV C“x yPuJ xNptÇ fJPhr oPf, ß\qJKfÏo uL~ YâJmPftr lPu kíKgmL xNPptr KjTamftL yS~J FmÄ hNPr xPr pJS~J, xNPpt KmvJu KmP°JrPer lPu @èPjr ßuKuyJj KvUJ kíKgmLr KhPT FKVP~ @xJr TJrPe CÌfJr fJrfoq WPaÇ F\jq ßTJKa mZPrr mqmiJPj míy“ vLfu mJ CÌ pMV, Kfj ßgPT kJÅY uJU mZPrr mqmiJPj oJ^JKr

KlYJr

ksvúKm≠ ‰mKvõT CÌJ~j f•ô ACPrJk-@PoKrTJ\MPz fMwJr^z PoPyhL yJxJj vLfu mJ CÌ pMV FmÄ yJ\Jr mJ vf mZPrr mqmiJPj KoKj vLfu S CÌ pMPVr @mftj WPaÇ ACPrJk-@PoKrTJ\MPz fMwJr ^Pzr KY© : pMÜrJP\qr @myJS~J IKlPxr Umr IjMpJ~L 1981 xJPur kr F mZrA xmPYP~ ßmKv vLf ßjPo FPxPZ ßxUJPjÇ ÛKav yJAuqJP¥ fJkoJ©J oJAjJx 22 KcKVs ßxuKx~JPx ßjPo @PxÇ ßTJgJS ßTJgJS 6 AKû ßgPT FT lMa kpt∂ fMwJr \PoPZÇ KmsPaPjr xmt© hMPptJVkNet FuJTJ ßWJweJ TrJ y~ FmÄ IKf ksP~J\j ZJzJ oJjMwPT Wr ßgPT mJAPr ßmr yPf KjPwi TrJ y~Ç jrSP~Pf fJkoJ©J ßjPo @Px oJAjJx 41 KcKVs ßxuKx~JPxÇ pMÜrJPÓsr 14Ka rJ\q fMwJr ^Pz IYu yP~ pJ~Ç 18 ßgPT 20 KcPx’r Fxm rJP\q ˛reTJPur ßrTct fMwJr ^z yP~PZÇ KluJPcuKl~J~ 23.2 AKû fMwJr \PoÇ 1984 xJPur kr FKa xPmtJóÇ KjCA~Tt CkvyPr 26.3 AKû kMÀ fMwJr \PoÇ 1949 xJPur kr xPmtJó ßrTctÇ F ZJzJ jgt TqJPrJuJAjJ, ßrJc @AuqJ¥, AKuj~, ßlîJKrcJ, \K\t~J, KoKvVJj, ßhuS~JKr, oqJxJYMPxa, TJPjTKaTJa, S~JKvÄaj KcKx ksníKf rJP\q 14 AKû kMÀ fMwJr \PoÇ fMwJr^Pz ACPrJk\MPz \Pu-˙Pu ˙Pu FmÄ I∂rLPã ksJ~ xm irPjr mJx, ßru S KmoJj ßpJVJPpJV mqm˙J IYu yP~ kPzÇ QmKvõT CÌfJ KmwP~ Knjú of : pMÜrJPÓsr 31 yJ\Jr KmùJjL, VPmwT, KmPvwù, \umJ~MKmhPhr FTKa hu ßVäJmJu S~JKotÄ fP•ôr KmPrJKifJ TPr FTKa KkKavj hJP~r TPrPZjÇ rJKv~J~ ߸x VmPweJ ksKfÔJPjr kKrYJuT yJKmmMuäJr ßjfíPfô 400 KmùJjL, KmPvwùPhr FTKa hu ßVäJmJu S~JKotÄP~r f•ôPT KogqJ mPu ksYJreJ~ ßjPoPZÇ A≤JrPjPa xJrJ KmPvõr uJU uJU ksmº, vf vf mA kJS~J pJPò, pJPf ßVäJmJu S~JKotÄPT KogqJ ksoJe TrJ yPòÇ pMÜrJÓs KmPvõr xmPYP~ TJmtj KjVtojTJrL ßhv FmÄ ßx 1997 xJPu \JkJPjr KTSaJ vyPr IjMKÔf xPÿuPjr YMKÜ oJjPf I˝LTJr TPr @xPZÇ ßx \jq ßxUJPj pJrJ ßVäJmJu S~JKotÄP~r KmPrJKifJ TrPZ fJPhr xrTJPrr kPãr FP\≤ mPu ßTC xPªy TrPf kJPrjÇ KT∂á Vf TP~T hvPTr CÌfJr ßrTct, xoMhskíPÔr CófJ míK≠r oJ©J FmÄ

mftoJPj KmPvõ ßp fMwJr^z mAPZ fJPf xmJAPT Kmw~Ka @PrTmJr nJKmP~ fMuPZÇ KmvõmqJkL kKrKYf pMÜrJPÓsr xJ¬JKyT oqJVJK\j aJAo 1974 xJPur 24 \jM xÄUqJ~ È@PrTKa vLfu pMV?' vLwtT FTKa ksmº ksTJv TPrÇ ßx xo~S ACPrJk S @PoKrTJ\MPz ˛reTJPur ßrTct fMwJr ^z ßjPo @PxÇ aJAPor ksmPº muJ y~, Vf Kfj hvT iPr kíKgmLr YJr KhPTr kKrPmv âPo vLfu yPòÇ 1940 xJu ßgPT fJkoJ©J 2.7 KcKVs lJPrjyJAa TPoPZÇ TuJK’~J KmvõKmhqJuP~r \umJ~MKmh \\t ß\ TMTuJ FmÄ fJr ˘L ßyPujJr VPmweJ~ ßhUJ ßVPZ 1971 xJPu ßoÀ IûPur mrlJòJKhf Iûu 12 nJV ßmPzPZ FmÄ FKa ImqJyf rP~PZÇ TJjJKc~Jj @TtKaPTr mJKlj ÆLPkr IPjT mrloMÜ \J~VJ FUj xŒNet mrPlr KjPY YPu ßVPZÇ ACxTjKxj KmvõKmhqJu~, \JotJKjr \umJ~M VPmweJ ksKfÔJj FmÄ ßumKj\ AjKˆKaC Im ßoKrj xJP~P¿r \umJ~MKmhPhr oPf, 1979 xJu ßgPT ßoÀ IûPu mrPlr ˜r mJzPZÇ Vf FT hvPT mrlJòJKhf FuJTJ 25 vfJÄv ßmPzPZÇ 10 mZr @PV nJuMPTr xÄUqJ KZu 12 yJ\Jr Ç FUj fJ ßmPz yP~PZ 15 yJ\JrÇ pMÜrJPÓsr oyJTJv VPmweJ ksKfÔJj jJxJr \umJ~MKmh r~ ߸jxJr mPuj, Vf kJÅY mZr iPr kíKgmLr YJr kJPvr fJkoJ©J ToPZÇ 2006 xJPu KjCA~Tt aJAox kK©TJ~ ksTJKvf UmPr muJ y~ 1986 ßgPT 2000 xJu kpt∂ ßoÀ IûPur ßTªsL~ FuJTJr ßZJa FTKa ÆLk iLPr iLPr mrPl ßdPT ßVPZÇ F \JfL~ @PrJ yJ\JPrJ fgq rP~PZ A≤JrPjPaÇ mJÄuJPhPvr IPjT kKrPmv KmùJjL, \umJ~MKmhqJ KmPvwù, ksJeLKmùJjL rP~PZj, pJrJ ‰mKvõT CÌfJ míK≠r \jq ojMwqxíÓ TJrePT hJ~L TrPf I˝LTJr TPrjÇ FPhr oPiq FT\j yPuj, dJTJ KmvõKmhqJuP~r ksPlxr IqJKoKraJx TJ\L \JPTr ßyJPxjÇ ksJeL KmùJj KmnJPVr xJPmT FA ksPlxPrr oPf, @orJ KyomJy-C•r \umJ~Mr oPiq @KZÇ KyomJy-C•r \umJ~M oJPj CÌfJ mJzPmÇ Vf FT ßTJKa mZPr YJrKa mz KyomJy yP~PZÇ xmtPvw KyomJyKa yP~PZ 22 yJ\Jr mZr @PVÇ Fr ksnJm 8-10 yJ\Jr mZr kpt∂ gJPTÇ oJjMw TJmtj

11 Feb 2010

6

KjVtoPjr oJ©J vNPjq KjP~ FPuS CÌfJ mJzPmÇ fPm TJmtj KjVtoj CÌfJPT fôrJKjõf TrPZ KT∂á ßpnJPm fJ KjP~ KmPvõ yA YA yPò ßxnJPm ImvqA j~Ç CÌfJ mJzPZ ß\qJKfÏo uL~ TJrPe : ‰mKvõT CÌfJ míK≠r KmPrJKifJTJrL mJÄuJPhPvr @PrT kKrPmv KmùJjL yPuj dJTJ KmvõKmhqJuP~r nNPVJu S kKrPmv KmnJPVr ksPlxr c. ßoJyJÿh @»Mr rmÇ ksPlxr rPmr oPf, kíKgmLPf fJPkr 99 nJV C“x xNptÇ mJKT FTnJPVr \jq hJ~L yPuJ ßaTPaJKjTqJu, K\SgJroJu, ‰\m FjJK\t, Wwt fJk FmÄ YJk S KVsjyJC\ FPlÖÇ oJjMPwr TJrPe CÌfJ mJzPZ F fP•ôr KmPrJKifJ TPrj KfKjÇ ksPlxr rm mPuj, kMrJ\umJ~M fJK•ôT VPmweJ~ (PkKuS TîJAPoauK\TqJu KrxJxt) ßhUJ pJ~ ßTJKa ßTJKa mZr @PV kíKgmL Fr ßYP~S CÌ KZuÇ ßxaJr \jq fJyPu hJ~L ßTÇ KfKj mPuj, ß\qJKfÏo uL~ FmÄ kíKgmLr YâJmPftr lPu vLfu S CÌfJr fJrfoq WPaÇ xNPptr YJr KhPT kíKgmLr @mftPjr xo~ kíKgmL xNpt ßgPT xJoJjq hNPr YPu ßVPu ßp kKroJe fJk To kJPm fJr ksnJPm vf mZrmqJkL vLfupMV ßjPo @xPf kJPrÇ @mJr kíKgmL xNPptr KhPT xJoJjq ßyPu kzPu mJ KjTPa YPu ßVPu kíKgmL ßp kKroJe fJk ßmKv kJPm fJr ksnJPm vf mZrmqJkL CÌ pMV ßjPo @xPf kJPrÇ @r kíKgmL ßp FnJPm xJoPj ßkZPj IVsxr y~ fJ ß\qJKfKmtùJjLrJA \JKjP~PZjÇ F ZJzJ kíKgmL TUPjJ TUPjJ C•r S hKãe ßoÀ IûPur KhPT 66 KcKVs ßyPu ßgPT (SmKuÄ ßoJvj) @mftPjr lPuS fJPkr fJrfoq WPaÇ Fxm TJrPe TUPjJ ßTJKa mZr, TUPjJ uJU mZPrr mqmiJPj vLfu S CÌ pMV ßhUJ ßh~Ç F ZJzJ ksKf vfPTr mqmiJPj KoKj vLfu S CÌ pMV ßjPo @PxÇ ksPlxr rm mPuj, @\ ßgPT Kfj pMV @PV pMÜrJÓsKnK•T Ccx IqJ¥ ßyJu SPvPjJVsJKlT KrxJxt AjKˆKaCvj ßWJweJ TPr KmPvõ CÌfJ míK≠r lPu ßoÀ IûPur mrl VuPZÇ F iJrJ ImqJyf gJTPu xoMhskíPÔ kJKjr CófJ míK≠ kJPm FmÄ mJÄuJPhvxy KmPvõr IPjT ÆLk ßhv fKuP~ pJPmÇ ßWJweJr Kfj hvT ßkKrP~ ßVPuS mPñJkxJVPr kJKjr CófJ hvKoT 43 KoKuKoaJr mJzPZ mPu iJrJeJ TrJ y~ FmÄ F kKroJkS ksvúKm≠Ç QmKvõT CÌfJmíK≠ fP•ôr KmPrJiLPhr oPf, ChL~oJj ßhvèPuJ pJPf xLKof ßfPur Skr nJV mxJPf jJ kJPr FmÄ ACPrJk @PoKrTJ fJPhr Kv· ßãP© ßjfífô iPr rJUPf CÌfJ míK≠r F ksYJreJ YJuJPòÇ kJvJkJKv VKrm ßhvèPuJPT TíKwksiJj rJUPf kJrPu FT KhPT KvP·Jjúf ßhvèPuJ ßgPT KjVtf TJmtj ßpoj VKrm ßhPvr xMm\ IÄv ßvJwe TrPf kJrPm, ßfoKj F ßhvèPuJPT fJPhr KvP·r TJÅYJoJu xrmrJyTJrL KyPxPmS mqmyJr TrJ pJPmÇ xPmtJkKr ßVäJmJu S~JKotÄP~r xJPg FUj KmKu~j KmKu~j cuJPrr IjMhJj, nJVmJPaJ~JrJ, KmvJu KmvJu ksT· FmÄ @∂\tJKfT IPjT mz mz @KgtT ksKfÔJPjr ˝Jgt \JKzP~ kPzPZÇ


P¸Jatx

7

Fx F ßVAox

ßvw KhPj IqJgPuKaPé ßTPuÄTJKr

dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : xJAKTîÄP~r kr IqJgPuKaé ßhvPT @mJr uöJ~ ßcJmJPuJÇ xJAKTîÄP~ IQjKfTnJPm ˝et ß\fJr ßYÓJ TPr ßVoPxr ÊÀr KhPT ßTPuÄTJKr WKaP~KZPuj TotTftJrJÇ oñumJr IqJgPuKaé fJ jJ TrPuS oqJrJgj @P~J\j KjP~ mz rz rTPor \KaufJr xOKÓ y~Ç 7 KTPuJKoaJr hNrfô mJKT ßrPU oqJrJgj k´KfPpJKVfJ ßvw TPr ßh~ IqJgPuKaé ßlcJPrvjÇ ßVoPxr Kj~o IjMpJ~L ßpUJj ßgPT ÊÀ yPm ßxUJPj ßvw yPm oqJrJgjÇ KT∂á IqJgPuKaé ßlcJPrvj fJ TrPf kJPrKjÇ mñmºá ߈Kc~Jo ßgPT ÊÀ TPr @ÊKu~J yP~ oqJrJgj ßvw yP~PZ ßxjJTáP† FPxÇ pKhS ßvw yS~Jr TgJ mñmºá ߈Kc~JPoÇ FPf ßhUJ pJ~, ßjkJPur k´KfPpJVL rJP\ª

mJyJhMr ˝et K\PfPZj Kmvõ ßrTct TPrÇ kPr v´LuÄTJ 100 cuJr Kl \oJ KhP~ IKnPpJV TrPu gPur KmzJu ßmKrP~ @PxÇ fUjA irJ kPz, IqJgPuarJ 7 KTPuJKoaJr To ßhRzJjÇ IqJgPuKaé ßlcJPrvj F\jq ãoJ ßYP~PZÇ Ijq KcKxKkäjèPuJ pUj ˝etkhT K\Pf oMU Cöôu TPrPZ IqJgPuKaPér Foj TJptâo ßhPvr nJmoNKft ãáeú TPrPZÇ ˝et jJ K\PfS IqJgPua xMKofJ CuäJPx ßoPf yJKxr ßUJrJT \MKVP~PZjÇ ßVoPxr k´Je mPu UqJf IqJgPuKaé ßgPT FTKa ˝etS K\fPf kJPrKj mJÄuJPhvÇ IgY hMKa ˝et \P~r ßWJweJ KhP~KZu fJrJÇ Ckr∂á ßlcJPrvPjr TotTftJrJ VfTJu pUj FTKa YJAKj\ ßrP˜JrÅJ~ @jª CuäJPx ßoPf SPbj,

ßjkJu jfáj Kmvõ ßrTct VPz ˝etkhT K\Pf ßj~Ç rJP\ª mJyJhMr 1 WμJ 59 KoKja 24 ßxPT¥ xo~ KjP~ ˝etkhT ß\PfjÇ @PVr ßrTctKa KZu 2 WμJr ßYP~ KTZM ßmKvÇ @r F KjP~ xOKÓ y~ \KaufJrÇ pJ KjP~ uïJj TotTftJrJ k´TJPvq ßãJn k´TJv TPrjÇ IqJgPuKaé ßlcJPrvPjr TotTftJPhr IhãfJ Fr \jq hJ~LÇ xTJPu mñmºá \JfL~ ߈Kc~Jo ßgPT ÊÀ y~ oqJrJgj k´KfPpJKVfJÇ @r fJ @ÊKu~J yP~ ßvw y~ ßxjJTáP†Ç @∂\tJKfT Kj~o IjMpJ~L oqJrJgj k´KfPpJKVfJ yP~ gJPT 42 KTPuJKoaJrÇ KT∂á k´KfPpJKVfJ yP~PZ 35 KTPuJKoaJr kpt∂, pJ KjP~ ßãJn k´TJv TPrPZj „kJkhT \~L v´LuïJj TotTftJrJÇ AKfoPiq fJrJ xJCg FKv~Jj ßVox TKoKar TJPZ 100 cuJr Kl \oJ KhP~ F IKnPpJV TPrjÇ fPm F IKnPpJV KjP~ VfTJu KmPTPu ßlcJPrvPjr TotTftJrJ FT xnJ~ mxPuS ßTJj fgq \JjJ pJ~KjÇ mJÄuJPhv IqJgPuKaé ßlcJPrvPjr xJiJre xŒJhT vJy @uPor ßoJmJAu ßlJj mº gJTJ~ fJr xPñS ßpJVJPpJV TrJ x÷m y~KjÇ F APnP≤ v´LuïJr IK\f mJªJrJ „kJ FmÄ nJrPfr rJo KxÄ ßmsJ†khT kJjÇ ˝JVKfT mJÄuJPhPvr ßVJuJo oJSuJ x¬o FmÄ KlPrJ\ UJj yj IÓoÇ

ßrJjJuKhjPyJr KmvõTJk ˝kú ßvw! dJTJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : 2010 KmvõTJPk ßrJjJuKhjPyJr ßUuJr ˝kú kNre jJ-S yPf kJPrÇ msJK\Pur ßvw k´LKf oqJPYr \jq msJK\u hPu ßTJY cáñJ rJPUjKj ßrJjJuKhjPyJPTÇ fJr oJPj, 2 oJYt u¥Pjr @PxtjJu FKoPrax ߈Kc~JPo @~JruqJP¥r KmkPã k´LKf oqJPYS ßUuJ yPò jJ ßrJjJuKhjPyJrÇ 29 mZPrr FA FKx KouJj fJrTJ Vf FT mZr iPr msJK\u hPur mJAPr rP~PZjÇ xŒ´Kf fJr lot nJPuJ yS~J~ xogtTrJ fJPT hPu KlKrP~ @jJr \jq ßTJPYr Skr YJk KhPòÇ KT∂á msJK\Pur KoKc~J FmÄ xogtTPhr YJk CPkãJ TPr ßrJjJuKhjPyJPT hPur mJAPr rJUPujÇ FojKT ßkPuS mJPxtPuJjJr FA xJPmT fJrTJPT \JfL~ hPu KlKrP~ @jJr kPãÇ 87 mJr ßhPvr yP~ ßUuJ ßrJjJuKhjPyJ ßVJu TPrPZj 32KaÇ

11 Feb 2010

7


8

11 Feb 2010

KxPuPa IKn\Jf

mJKz KmKâ yPm KxPua KmoJj mªPrr xKjúTPa 6 ßmcrΔPor FTKa IKn\Jf mJKz KmKâ yPmÇ 33 ßcKxPou \J~VJr Ckr KjKotf hMAfuJ mJKzKar Im˙Jj KxPua TqJPca TPu\, lPrˆ Ûáu, kptaj ßoJPau FmÄ FcPnûJr S~Jøt kJPTtr FPTmJPr TJZJTJKZ (IJÍrUJjJ ßgPT 10 KoKjax csJAn) ßUJuJPouJ kKrPmPv KjKotf mJKzKaPf rP~PZ xMAKoÄkMu FmÄ oPjJro mJVJjÇ xŒNet KmPhvL KlKaÄPx oPjJoMêTr mJKzKaPf KmhMq&, VqJx, kJKj, PaKuPlJj, ßmcKo≤j ßTJat, TJrkJKTtÄ ß¸x, mJgrΔo S~JaJr KyaJr mqm˙Jxy xTu xMKmiJ KmhqoJjÇ CPuäUq ßp, FA mJKzKaPf Vf 7 mZr PgPT mxmJx TPr IJxPZj mJKzr oJKuTÇ e Pric 00

k´Tíf ßâfJPhr ßpJVJPpJV TrJr IjMPrJi TrJ yPóZÇ

£1

70,0

PpJVJPpJV : xM\J ßoJyJAKoj mobile: 0796 1142 485 079 400300 55 mJÄuJPhv ßpJVJPpJV: Imran Ahmed: 01552424625 (Sylhet)

∂áÓ

KntPx x J x r h P J f IJKo

8


9

11 Feb 2010

9


10

11 Feb 2010

● Chief Editor : Shah Yousuf ● Editor : Muhammad Abdul Hye Ibne Safi 124 Whitechapel Road (3rd floor), London E1 1JE Tel: 020 8123 7849 Fax: 08715 227 176 E-mail: info@dailybritbangla.com Publisher: BritBangla Media

x ŒJ h TL ~

mJÄuJPhPvr KmPrJiL ßj©Lr mÜmq xÄxPh KlPr pJS~Jr Kx≠JP∂r TgJ \JKjP~ KmPrJiL ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J xŒJhT S KxKj~r xJÄmJKhTPhr \JKjP~PZj, \j˝JPgt fJrJ rJ\kPg k´KfmJh \JjJPjJS ImqJyf rJUPmjÇ KmPrJiL hu F irPjr ßTRvu Imu’j TrPu ßTC @kK• \JjJPmj jJÇ @orJ Imvq @vJ Trm, kKrK˙Kf iotWa, yrfJu, ImPrJPir KhPT pJPm jJÇ FPãP© xrTJr kPãrS hJK~fô rP~PZÇ KmPrJiL ßj©Lr F o∂mq pgJgt ßp, xŒPTtJjú~Pj FT kPãr xKhòJA pPgÓ j~Ç @orJ oPj TKr, xÄxh IKiPmvPj KmPrJiL hPur ImqJyf CkK˙Kf S xKâ~ IÄvV´ye hM'kPãr xŒTtPT ß\JrJPuJ TrPmÇ ßmVo K\~Jxy KmFjKkr FTJKiT KxKj~r ßjfJ IKnPpJV TrPZj, xrTJKr hu ßgPT CÛJKjoNuT mÜmq ßrPU fJPhr xÄxPh KlPr @xJPT KjÀ“xJKyf TrJ yPòÇ Foj IKnPpJV TPrS KmFjKkr xÄxPh k´fqJmftPjr ßWJweJPT xmJA AKfmJYTnJPmA ßhUPmjÇ xŒJhT S KxKj~r xJÄmJKhTrJS F\jq k´vÄxJ TPrPZj ßmVo K\~J S fJr hPurÇ fJrJ pgJgtA mPuPZj, xÄxh ßTJj hu mJ kPãr j~Ç FaJ \jVe ÆJrJ KjmtJKYf xm xÄxh xhPxqrÇ Kj\ Kj\ KjmtJYjL FuJTJr oJjMwS YJ~, ßp ßTJj kKrK˙KfPf fJrJ xÄxPh ßgPT jqJ~xñf TgJ muMjÇ xÄxPhr ßnfPr, FojKT mJAPr @PuJYjJ TPr GTofq k´KfÔJr oJiqPo èÀfôkNet jJjJ KmwP~ Kx≠J∂ KjP~ xrTJKr huS kJPr VefJKπT xÄÛíKfPT ß\JrhJr TPr fáuPfÇ KmPrJiL huPT mJh KhP~ j~, mrÄ @˙J~ KjP~A ßhv kKrYJujJ~ FKVP~ ßpPf yPm xrTJrPTÇ FPãP© \JfL~ xÄxhPTA TPr fáuPf yPm ßTª´Ç KmPrJiL ßj©Lr F CKÜ k´vÄxjL~ ßp, \ÀKr Im˙JiLPjr xrTJPrr ßYP~ KjmtJKYf xrTJr nJPuJÇ k´iJjoπLS oJP^ mPuKZPuj, S~Jj-APuPnPjr oPfJ kKrK˙Kf @r xOKÓ yPf ßh~J pJPm jJÇ rJPÓsr xPmtJó ßlJrJo xÄxhPT xm KhT ßgPT TJptTr TrJr oiq KhP~A FaJ KjKÁf TrJ ßpPf kJPrÇ fJPf xMvJxjxy Kj~ofJKπT rJ\jLKfPT FKVP~ ßj~JS xy\ yPmÇ ÈQhKjT KmsamJÄuJ' mJÄuJPhPvr \JfL~ ‰hKjT AP•lJT, AjKTuJm, xÄV´Jo, pMVJ∂r, k´go @PuJ, oJjm \Koj, ‰hKjT IJoJr ßhv, KmKcKjC\24.To, ‰hKjT j~J KhV∂, ßcAuL ÓJr, xJ¬JKyT 2000, kNKetoJ, pJ~pJ~Khj, KmKmKx IjuJAj, ÛJA KjC\, r~aJxt xy CPuäUPpJVq TJV\ S KmKnjú KjC\ FP\K¿r xÄmJh KlYJr S TuJPor xyPpJKVfJ ßj~Jr \jq @orJ fJPhr k´Kf @∂KrTnJPm TífùÇ

jJoJPpr xo~xNYL u¥j S IJvkJPvr FuJTJr IJVJoLTJPur jJoJP\r xo~xNYL jJoJ\ ÊÀ \JoJf l\r 05:43 aJ 06:15 aJ ßpJyr 12:18 aJ 12:35 aJ IJx&r 02:43 aJ 03:45 aJ oJVKrm 05:13 aJ 05:18 aJ AvJ 06:35 aJ 07:15 aJ

IJVJoLTJu xNPptJh~ : 7:16 aJ

10

KmFjKkr xÄxPh ßlrJ S ßhJwJPrJPkr rJ\jLKf c. fJPrT vJoxMr ßryoJj xÄxh IKiPmvPj KmFjKkxy YJrhuL~ ß\JPar xÄxh xhxqrJ ßpJV KhPòj YuKf x¬JPyAÇ F rTo FTKa Umr @oJPhr KhP~PZj KmPrJiL hPur KYl ÉAk ßVu mOy¸KfmJr xÄxhL~ hPur ‰mbPTr krÇ Vf ßxJomJr KmPrJiL huL~ ßj©L ßmVo UJPuhJ K\~J xŒJhTPhr xPñ ofKmKjo~ IjMÔJPjS xÄxPh ßpJV ßh~Jr TgJ mPuPZjÇ ßp ßTJPjJ KmPmYjJ~ FKa FTKa nJPuJ xÄmJhÇ KT∂á fJPhr FA xÄxPh ßlrJ ˙J~L jJS yPf kJPrÇ ßTjjJ xrTJKr hPur KxKj~r ßjfJrJ vyLh rJÓskKf K\~JCr ryoJPjr uJv KjP~ ßp IvJuLj S IoptJhJTr mÜmq KhP~PZj FmÄ fJr ßrv pKh xÄxPhr @PuJYjJPT @PrJ C•¬ TPr fJyPu kMjrJ~ xÄxh m~TPar WajJ WaPf kJPrÇ FT\j \JfL~ ßjfJPT KjP~ F irPjr o∂mq TJoq j~Ç K¸TJr Fr @PV KmPrJiL huPT xÄxPh FPx TgJ muJr IjMPrJi \JKjP~KZPujÇ KT∂á xÄxPh ßvU ßxKuPor oPfJ FT\j KxKj~r ßjfJ pUj mPuj, ÈK\~Jr TmPr uJv ßjAÇ TJlPjr mJéKa fáPu fJ jhLPf ßlPu ßh~J ßyJT', fUj K¸TJr xrTJKr hPur F ßjfJr IxÄxhL~ mÜmqKa FékJ† TPrjKjÇ F irPjr mÜmq KmFjKkr ßp ßTJPjJ ßjfJTotLPT @yf TPr gJTPmÇ k´J~ 29 mZr @PVr TgJÇ @\ FPfJ mZr kr xrTJr pUj YJAPZ KmFjKk xÄxPh @xMT, fUj F irPjr mÜmq TJoq KZu jJÇ FojKT @oJPhr iotL~ xÄÛíKfPfS oOf mqKÜPT KjP~ IvJuLj S UJrJk o∂mq TrJ y~ jJÇ KT∂á xÄxPhr oPfJ FTKa kKm© \J~VJ~ FT\j \JfL~ ßjfJPT KjP~ @PuJYjJ yPuJ FmÄ fJ ßrTct yP~ gJTPuJÇ FA ßp ßhJwJPrJPkr rJ\jLKf, FT\j Ikr\jPT xyq jJ TrJr oJjKxTfJ, FA mO• ßgPT @orJ FUPjJ ßmr yP~ @xPf kJKrKjÇ @orJ VPz fáuPf kJKrKj ÈTjKlPc¿ KmKflÄ ßo\Jrx', pJ KT jJ @oJPhr xÄxhL~ rJ\jLKfr \jq Ifq∂ k´P~J\jÇ F oMyPë ft ßmv KTZá Kmw~ rP~PZ, pJ KjP~ xÄxPh @PuJYjJ yS~J mJüjL~Ç dJTJ KmvõKmhqJuP~ kMKuPvr Ka~Jr ßvPu @yf yP~ oJrJ ßVPZj ßoiJmL ZJ© @mM mTr KxK¨TÇ kMKuPvr FA nëKoTJ @PuJKYf yS~J CKYfÇ k´iJjoπL nJrPfr xPñ KfjKa YáKÜ TPr FPxPZj FmÄ ßpRg KmmOKfPf Y¢V´Jo S oÄuJ mªr mqmyJr TrJr TgJ muJ yP~PZÇ iJrJèPuJ mJÄuJPhPvr \JfL~ ˝Jgt fgJ KjrJk•Jr xPñ xŒKTtfÇ F mqJkJPr KcPma yS~J CKYf xÄxPhÇ FTKa ßVJkj YáKÜr IKnPpJVS CPbPZ, pJ mJrmJr k´iJjoπL I˝LTJr TPrPZjÇ CKuäKUf KfjKa YáKÜr oPiq hMKa @∂\tJKfT xπJxmJh hoPj S IkrJi hojKmw~T @AjVf xyJ~fJ YáKÜ KjP~ ßfoj KTZá muJr ßjAÇ ßTjjJ xπJxmJh @\ ÊiM @lVJKj˜Jj S kJKT˜JPjr \jq ÉoKT j~, mrÄ mJÄuJPhv S nJrfS Fr mJAPr j~Ç F ßãP© xπJxmJh hoj YáKÜ yPfA kJPrÇ fPm xJTtnÜ á xm ßhvPT pKh FA YáKÜr @SfJ~ @jJ ßpPfJ, fJyPu nJPuJ yPfJÇ YáKÜKa KÆkãL~ yP~ pJS~J~ FaJ KjP~ TgJ CPbPZÇ xJ\Jk´J¬ \KñKmKjo~ KjP~ TgJ CPbPZ ßmKvÇ F mqJkJPr xrTJKr ßTJPjJ mqJUqJS @oJr ßYJPU kPzKjÇ fPm F YáKÜ KjP~ TgJ

@PZÇ ßpoj F YáKÜr @SfJ~ kKÁomPñ Im˙Jjrf mJÄuJPhKv xπJxLPhr TPm jJVJh mJÄuJPhPv ßlrf @jJ yPm, fJ ¸Ó j~Ç KpKj Fr @PV xJ\JPnJV TPrPZj, @orJ KjKÁf jA fJPT ßlrf kJbJPjJ yPm KT jJÇ IgmJ KpKj ÈrJ\QjKfT @v´~' ßYP~PZj, KfKj YáKÜr @SfJ~ @xPmj KT jJ fJS @orJ \JKj jJÇ YáKÜKa TPm ßgPT TJptTr yPm? FmÄ IfLf IkrJPir \jq TJCPT Kj\ Kj\ ßhPv ßlrf kJbJPjJ yPm KT jJ? Fxm Kmw~ KjP~ KmFjKk xÄxPh fTt TrPf kJPrÇ mqJUqJ YJAPf kJPrÇ k´P~J\Pj xÄmJh xPÿuj TPr fJPhr IKnof \JKfPT \JjJPf kJPrÇ fPm F ßãP© K¸TJPrr k´Kf @oJr FTKa IjMPrJi gJTPmÇ KfKj ßpj KjKhtÓ FTKa Khj iJpt TPrj FmÄ KmPrJiL huPT @PuJYjJ TrJr pPgÓ xo~ ßhjÇ xÄxPh fJPhr xo~ ßh~J y~ jJ, F IKnPpJV fJPhr @PZÇ K¸TJr fJr ÈKjrPkã Im˙Jj'PT vKÜvJuL TrJr \jqA Kj\ ãofJmPu KmPrJiL huPT \JfL~ ˝JPgt TgJ muJr \jq IKfKrÜ xo~ KhPf kJPrjÇ SA KfjKa YáKÜr mJAPr ßp hMKa ˛JrT ˝JãKrf yP~PZ, fJPf TgJ muJr KTZá @PZ mPu oPj y~ jJÇ fPm TgJ muJr @PZ Y¢V´Jo mªr S oÄuJ mªr mqmyJr TrJ KjP~Ç TgJ muJr @PZ nJrf ßp @oJPhr TJPZ KmhMq“ KmKâ TrPm S ImTJbJPoJ UJPf ßp @KgtT xJyJpq ßhPm, fJ KjP~SÇ KmvõJ~Pjr FA pMPV FTKa mªr Ijq FTKa ßhv mqmyJr TrPm, FKa ˝JnJKmTÇ KxñJkMr KTÄmJ rParcJo mªPrr TgJ muJ pJ~Ç KT∂á Y¢V´Jo mªPrr xoxqJ Ijq©Ç ImTJbJPoJVfnJPm F mªPrr Cjú~j jJ TPr FA mªr KÆfL~ mJ fífL~ ßTJPjJ rJÓsPT mqmyJr TrJr xMPpJV KhPu fJPf \KaufJ mJzPmÇ FoKjPfA mJÄuJPhPvr Kj\˝ @ohJKj S r¬JKj yqJ¥KuÄ TrPf KVP~ Y¢V´Jo mªr jJjJ k´KfmºTfJr xÿMULj yPòÇ k´Kf mZrA @ohJKj-r¬JKjr kKroJe mJzPZÇ FTKa kKrxÄUqJj KhPu FaJ mM^JPf xy\ yPmÇ 2003 xJPu Y¢V´Jo mªr ßgPT @ohJKj yP~PZ 1 ßTJKa 89 uJU 84 yJ\Jr 335 ßoKasT aj TJPVtJ (2004 xJPu F kKroJe ßmPzPZ 1 ßTJKa 94 uJU 13 yJ\Jr 460 ßoKasT aPj)Ç 2007 xJPu fJ ßmPz hÅJzJ~ 2 ßTJKa 42 uJU 36 yJ\Jr 261 ßoKasT aPjÇ FTA xo~ r¬JKjr kKroJe KZu 24 uJU 57 yJ\Jr 554 ßoKasT aj (2003) ßgPT 33 uJU 92 yJ\Jr 974 ßoKasT aj (2007)Ç 2003 xJPu Y¢V´Jo mªr ßoJa yqJ¥KuÄ TPrPZ 2 ßTJKa 14 uJU 41 yJ\Jr 889 ßoKasT aj keqÇ 2007 xJPu fJ ßmPzPZ 2 ßTJKa 76 uJU 29 yJ\Jr 235 ßoKasT aPjÇ \JyJ\ KnPzPZ 1 yJ\Jr 720Ka ßgPT (2003) 1 yJ\Jr 945Ka (2007)Ç k´Kf mZr 14 nJV TjPaAjJr kKrmyj mJzPZÇ FA ßp kKrxÄUqJj, FA kKrxÄUqJj @oJPhr TL mPu? kKrxÄUqJjA mPu ßh~, @VJoL kÅJY mZr FA mªPrr TjPaAjJr kKrmyj @PrJ mJzPmÇ fJA mftoJj ImTJbJPoJ m\J~ ßrPU Ijq ßTJPjJ ßhvPT F mªr mqmyJr TrPf ßh~J pJ~ jJÇ VnLr xoMPhs mªr KjKotf yPu, fJ KmPmYjJ~ ßj~J ßpPf kJPrÇ oPj rJUPf yPm, @oJPhr KjrJk•Jr

\jq F mªPrr pPgÓ èÀfô rP~PZÇ @oJPhr xJoMKhsT kKrmyPjr 92 nJV kKrYJKuf yP~ FA mªr KhP~Ç FUj nJrPfr ÈxJf ßmJj' rJP\qr TjPaAjJr IV´JKiTJr KnK•Pf kKrmyPjr xMPpJV KhPu Y¢V´Jo mªPr \a xOKÓ yPmÇ KmKWúf yPm @oJPhr keq r¬JKjÇ oPj rJUPf yPm, 2007-08 IgtmZPr Y¢V´Jo mªr KhP~ @xJ 14 uJU 42 yJ\Jr 757 ßoKasT aj VJPot≤ keq (‰fKr ßkJvJT) r¬JKj TPrKZ, pJ KZu r¬JKjr fJKuTJ~ vLPwtÇ FUj F UJPf r¬JKj KmWú yS~Jr FTaJ x÷JmjJ rP~PZÇ FTAxPñ UJhqhsmq S KmKnjú TÅJYJoJu oNuf @ohJKj y~ FA mªr KhP~AÇ UJPhq @orJ ˝~ÄxŒNet jAÇ nJrf ßgPT UJhq @ohJKj TrJr x÷JmjJ (ßasj) Khj Khj TPo @xPZÇ ßTjjJ ßxUJPj C“kJhj ysJx kJPò UrJr TJrPeÇ YuKf mZr nJrfPT UJhq @ohJKj TrPf yPòÇ xMfrJÄ xoMhks PgA @oJPhr UJhq @ohJKj TrPf yPmÇ F ßãP© nrxJ SA Y¢V´Jo mªrÇ KT∂á nJrfPT F mªr mqmyJr TrPf ßh~J~ FUj YLjS FA mªr mqmyJr TrPf YJAPmÇ ßTjjJ YLPjr C•rJûPur k´PhvèPuJr (ACjJjxy) xPñ ßTJPjJ xoMhsmªr ßjAÇ F IûPu rP~PZ YLPjr ßmv TP~TKa k´Phv∏ ACjJj, èA\M, è~JjK\ AfqJKhÇ ÊiM è~JjK\ k´PhPvr hKãe YLPj xJVr ßWÅPw gJTJ~ FUJPj ßkJat rP~PZÇ fPm fJ @∂\tJKfT oJPjr j~ FmÄ TájKoÄ (ACjJPjr rJ\iJjL) ßgPT ßmv hNPrÇ keq kKrmyPj fJA UrY ßmPz pJ~Ç TájKoÄP~r xPñ Y¢V´JPor KmoJj hNrfô oJ© FT WμJrÇ YLPjr fJA @V´y rP~PZ Y¢V´Jo mªPrr mqJkJPrÇ @VJoLPf YLPjr xPñ xzTkPg Y¢V´JPor (Ko~JjoJPrr ßnfr KhP~) FTaJ ßpJVxN© ˙JKkf yPf kJPrÇ FUj nJrfPT @orJ Y¢V´Jo mªr mqmyJr TrPf KhuJoÇ @VJoLPf YLjPTS KhPf yPmÇ FTAxPñ YLjPT F mªr mqmyJr TPr @ohJKj TrJrS xMPpJV KhPf yPmÇ @orJ KT Kmw~ IjMiJmj TrPf kJrKZ, TL kKroJe TjPaAjJr fUj Y¢V´Jo mªPr @xPm? YáKÜPf ÈTJPjKÖKnKa'r @SfJ~ nMaJj S ßjkJuPT oÄuJ mªr mqmyJr TrJr TgJ muJ yP~PZÇ KT∂á oÄuJ mªr ßfJ FT TgJ~ IYuÇ kKu kPz xoMPhsr oMU mº yP~ ßVPZÇ mz \JyJ\ ßxUJPj UMm FTaJ k´Pmv TrPf kJPr jJÇ IfLPf ßTJPjJ xrTJrA oÄuJPT xYu TrJr CPhqJV ßj~KjÇ ßTjjJ ßcsK\ÄP~ IPjT UrYÇ Ckr∂á ßcsK\Ä TPrS ßhUJ ßVPZ, IKfhsΔf kKu FPx fJ @mJr nrJa TPr ßh~Ç oÄuJ IûPur rJ˜JWJaS k´v˜ j~Ç ßyKn asJT YuJYPur \jq IjMkpMÜÇ pMKÜr UJKfPr náaJj S ßjkJPur TgJ muJ yPuS mJ˜m ßãP©A fJrJ FaJ mqmyJr TrPm jJÇ nJrPfr @V´y ßjA oÄuJ mªPrr mqJkJPrÇ oNuf nJrPfr C•r-kNmtJûPur ÈxJf ßmJj' rJP\qr \jqA Y¢V´Jo mªPrr FA èÀfôÇ YáKÜPf 100 ßTJKa cuJPrr Ee xyJ~fJr TgJ muJ yP~PZÇ fJS @mJr xzT S ßrukg Cjú~PjÇ FPf TPr ßfJ uJnmJj yPm nJrfÇ mJÄuJPhPvr ßnfrTJr rJ˜J k´v˜ yPm, ßmv KTZá TíKw\Ko fJPf jÓ

yPmÇ KT∂á Cjú~j yPm nJrPfr ÈxJf ßmJj' rJP\qrÇ Y¢V´Jo ßgPT @VrfuJr hNrfô 248 KTKo, @A\Pur hNrfô 655 KTKo, KvuÄP~r hNrfô 675 KTKoÇ @r ßTJKyoJ rP~PZ 880 KTKo hNrPfôÇ FUj F IûuèPuJ mqmyJr TPr TuTJfJ mªrÇ hNrfôaJ uãq TÀj; TuTJfJ ßgPT @VrfuJ (K©kMrJ) 1 yJ\Jr 680 KTKo, TuTJfJ-@A\u (KoP\JrJo) 1 yJ\Jr 550 KTKo, TuTJfJ-KvuÄ (ßoWJu~ 1 yJ\Jr 180 KTKo S TuTJfJ-ßTJKyoJ (jJVJuqJ¥) 1 yJ\Jr 420 KTKoÇ IPïr KyxJmA mPu ßh~, Y¢V´Jo mªPrr mqJkJPr nJrPfr @V´y ßTj? k´vú @xPfA kJPr, KmKjoP~ @orJ TL ßkuJoÇ KTZá IÊ‹ mJiJ hNr TrJr k´Kfv´ΔKf (ßTJj ßTJj keq? pJ x÷mf mJÄuJPhv C“kJhj TPr jJ)? 250 ßoVJS~Ja KmhMq“ (TPm ßgPT fJS @orJ \JKj jJ)Ç @oJPhr FP\¥J ßfJ IPjTÇ KakJAoMU, Kf˜J, xLoJ∂ KYKflfTre, xoMhsxLoJ mJKe\q nJrxJoq ToJPjJ, KmFxFl yfqJ mº, KZaoyu, hKãe fJukK¢ AfqJKhÇ k´KfKa KmwP~r xPñ @oJPhr \JfL~ ˝Jgt \KzfÇ FmÄ ßp YáKÜ S xoP^JfJ ˛JrT ˝JãKrf yP~PZ KTÄmJ ßpRg AvPfyJPr IñLTJr TrJ yP~PZ, k´KfKa Kmw~ @oJPhr \JfL~ ˝JPgtr xPñ xŒKTtfÇ @Ko UMKv yfJo pKh xrTJrk´iJj j~JKhKuä pJS~Jr @PV KmPrJiL hPur ofJof mJ fJPhr xPñ TgJ mPu ßpPfjÇ @orJ ßfJ FA xÄÛíKf mJÄuJPhPv ‰fKr TrPf kJKrKjÇ nJrf KT∂á fJ TPrÇ \JfL~ AxMqPf KmPrJiL hPur ofJof ßj~Ç ACPrJPkr TgJ jJ y~ jJAmJ muuJoÇ xJŒ´KfT xoP~ kJKT˜JPjr ßk´KxPc≤S KmPrJiL hPur xPñ TgJ mPuPZjÇ KT∂á @orJ fJ TrKZ jJÇ \jVPer ßnJPa @S~JoL uLV Km\~L yP~PZÇ ßp ßTJPjJ KmwP~ Kx≠J∂ ßj~Jr IKiTJr huKar mJ k´iJjoπLr rP~PZÇ \jVPer oqJP¥a fJr rP~PZÇ KT∂á ßpUJPj rJPÓsr ˝Jgt \Kzf, ßxUJPj KmPrJiL hPur krJovt ßj~J ãKfr KTZá KZu jJ? mrÄ fJPf TPr k´iJjoπLr Im˙Jj @PrJ vKÜvJuL yPfJÇ fJrkrS KcPma ßyJTÇ KmFjKk xÄxPh KVP~ YáKÜ KjP~ @PuJYjJ TÀTÇ fJPhr xoJPuJYjJ xÄxPhA ßyJTÇ fJrJ fJPhr k´˜Jm xÄxPh Ck˙Jkj TÀTÇ ÊiM FTaJ IjMPrJi rJUPmJ xrTJKr hPur xÄxh xhxqPhr k´Kf, fJrJ xÄxPh IxÄuVú @Yre TrPmj jJ, IfLf AKfyJx ßaPj xÄxPh IpgJ C•Jk ZzJPmj jJÇ fJrJ KmPrJiL hPur mÜPmqr \mJm ßhPmj, KT∂á fJ ßpj y~ oJK\tf FmÄ fgqKjntrÇ @orJ IPkãJ~ gJTuJo ßxA KmfPTtr \jqÇ KmFjKkPT xÄxPh @xPf xMPpJV ßh~J ßyJTÇ \JfL~ AxMqèPuJ @PuJKYf ßyJTÇ KcPma ßyJTÇ k´Tíf xfq ßmKrP~ @xMTÇ @r @orJ xJiJre oJjMw \JjPmJ, YáKÜèPuJ @PhR ÈßhvKmPrJiL' KTÄmJ ÈIxo' KZu KT jJÇ cJ. fJPrT vJoxMr ßryoJj: \JyJñLrjVr KmvõKmhqJuP~r @∂\tJKfT xŒTt KmnJPVr IiqJkT S KjrJk•J KmPväwTÇ


11

11 Feb 2010

11

IJoLvJ-TJjPmr ZJzJZJKz? FKVP~ YuJ KmhqJ KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : IKnPj©L IJoLvJ kqJPatPur xPñ TJjm kMrLr ßrJoJP¿r m~x Kfj mZrÇ hMntJVqâPo x÷mf fJPhr oJP^ xŒTtPòh yP~PZÇ Vf 8 oJPx iPrA fJPhr oJP^ xŒPTtr aJjJkPzj YuKZu mPu \JjJ ßVPZÇ KT∂á ßTj FA Kmkpt~? \JjJ ßVPZ, TJjm KmP~r \jq IJoLvJPT YJkJYJKk TrKZPujÇ IgY IJoLvJ fJr TqJKr~JPrr \jq Kmw~Ka KmuK’f TrKZPujÇ xmJrA \JjJ IJPZ, fJr TqJKr~JPrr Im˙J FUj xKñjÇ KT∂á KfKj TqJKr~JrPT YJñJ TrJr \jq IJk´Je ßYÓJ YJKuP~ pJPòjÇ ßpPyfá KfKj ßTJj xJluqA uJn TPrjKj fJA x÷mf KmP~PT KfKj fJr kKrT·jJr fJKuTJ~ xmJr KjPY ˙Jj KhP~KZPujÇ xÄmJh ßgPT \JjJ pJ~, fJPhr oJP^ F KjP~ oPjJoJKujq YuKZu hLWtKhj iPrÇ TJjm pUj KmP~r TgJ IJuJk TPrj fUj ßhUJ pJ~ IJoLvJ fJPf KjorJK\ gJPTjÇ Vf mZr \MPj TJjm fJr \jìKhPjIJoLvJPT KmP~r k´˜Jm KhP~KZPujÇ KT∂á ßxxo~ ßgPT IJoLvJ fJr xPñ hLWtxN©fJ TPr IJxPZjÇ fJPhr

xŒTtPòPhr IJPrTKa TJre yPuJ xŒsKf mJmJ-oJP~r xPñ IJoLvJr IJkx yP~PZÇ ßx\jq KfKj FUj mqKÜVfnJPm IPjT KjrJkhPmJi TrPZjÇ ßmJiVoqnJPmA KfKj FUj IJr

TJjPmr k´P~J\jL~fJ IjMnm TrPZj jJÇ IJoLvJ ßpPyfá mJmJoJ, nJA IxKof IJr TqJKr~JrPTA IV´JKiTJr KhPòj fJA TJjm IJr fJr xo~ jÓ TrPf rJK\ jjÇ

ImPvPw @KoPrr xPñ

KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : ImPvPw @Kor UJPjr xPñ láPa\ nJVJnJKV TrPmj IKofJn mójÇ \MKj~r S \jKk´~ xm jJ~PTr xPñ KhKæ IKnj~ TrPuS @Kor UJPjr oPfJ k´KfnJmJj IKnjPfr KmkrLPf Ff KhPjS IKnj~ TrJ

y~Kj fJrÇ KT∂á ßvw kpt∂ @KoPrr mJmJ fJKyr ßyJxJAPjr ßvwTífq IjMÔJPj KmV Km IÄv KjPf ßVPu hMA fJrTJr FT xPñ IKnjP~r Kmw~Ka YNzJ∂ yP~ pJ~Ç KmV Km fJr mäPV \JKjP~PZj KoˆJr kJrPlTvKjˆ ßpPY FPxA fJr xPñ IKnjP~r

APò k´TJv TPrjÇ KmV Km fUj @Kor UJjPT KÙ¡ k´˜Mf TrJr TgJ mPujÇ KmV Km @KorPT FS \JjJj, ZKmKa @KorPTA kKrYJujJ TrPf yPmÇ KmV Km fJr mäPV F KjP~S vïJ k´TJv TPrPZj F fgq k´TJv yS~J oJ©A fJ UmPr kKref yPmÇ

KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlms~JKr : TqJKr~JPrr k´go ZKmPfA IKnj~ hãfJ KhP~ KjP\PT KnjúnJPm Ck˙Jkj TPrKZPuj mKuCc IKnPj©L KmhqJ mJuJjÇ KjP\r IKnj~ hãfJ KhP~A KfKj FUj xJoPjr xJKrPf YPu FPxPZjÇ IKnjP~r ßãP©A ßp KfKj Knjú fJA j~, YKr© mJZJAP~r ßãP©S KfKj IjqPhr ßYP~ @uJhJÇ @r mJuKTr kJ ZKmPf KfKj IKofJn móPjr oJP~r YKrP© KjKÆtiJ~ IKnj~ TPrjÇ mJmJr m~xL FT\j IKnPjfJr oJ KyPxPm fJPT TUjS ßmoJjJj uJPVKjÇ FKa x÷m yP~PZ KmhqJr IKnj~ hãfJr èPeAÇ fPm F \jq KfKj xÿJjjJS ßkP~PZjÇ ßxrJ IKnPj©L KyPxPm Kluì ßl~Jr kMrÛJr FPj KhP~PZ ZKmKaÇ Vf mZPrr ßvPw oMKÜ kJS~J F ZKmKa KhP~ 2009 xJPu @PuJYjJ~ YPu @Pxj KfKjÇ xŒ´Kf oMKÜ kJS~J AvKT~J ZKmPfS Knjú iJÅPYr FTKa YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ FrA oJPZ ZKmKa mKuCc akYJPatr vLPwt KjP\r Im˙Jj TPr KjP~PZÇ ZKmKa ßpnJPm mqmxJ TrPZ fJPf TPr iJreJ TrJ pJ~ fJ Kya fJKuTJ~ ˙Jj TPr KjPf kJrPmÇ IKnPwT YSPm kKrYJKuf F ZKmPf KmhqJ FT\j xJiJre ßoP~r YKrP© IKnj~ TPrPZjÇ ßp ßZJ¢ FTKa vyPr mxmJx

TPrÇ jJKxÀK¨j vJy FmÄ @rvJh S~JrKx ßkvJ~ ßYJrÇ hM'\Pj fJPhr mPxr TJZ ßgPT kJKuP~ @PxÇ kuJfT hMA ßYJr KmhqJPT ßhPU fJr ßk´Po kPz pJ~Ç Frkr hM'\j KjP\Phr oPjr TgJ ßmJ^JPjJr \jq jJjJj k∫J Imu’j TPrÇ FnJPmA FKVP~ YPu AvKT~J ZKmr TJKyjLÇ F ZKmPf IKnjP~r xo~A @PuJYjJr \jì KhP~PZj

KmhqJÇ ZKmKa KjP~ fJr o∂mq FrTo∏ VfJjMVKfT iJrJr mJAPr Knjú iJrJr ZKmPf TJ\ TrPf @Ko k´˜MfÇ @Ko oPj TKr, F irPjr ZKm FT\j IKnj~ Kv·LPT hLWtKhj mJÅKYP~ rJPUÇ kJ ZKmr kr AvKT~JPf @Ko FTKa mqKfâoL YKrP© IKnj~ TPrKZÇ ZKmPf IKnj~ TrJr IPjT ßmKv xMPpJV KZu mPuA TJ\Ka @Ko TPrKZÇ


IJ∂\tJKfT

12

11 Feb 2010

12

KlKuK˜Kj GPTqr k´PYÓJPT ArJPjr KmÀP≠ ImPrJi @PrJPk xÿf pMÜrJÓs S l∑J¿ mJiJV´˜ TrPZ pMÜrJÓs : yJoJx KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : ArJj fJPhr 20 vfJÄv ACPrKj~Jo xoO≠Tre k´T· ÊÀ TPrPZÇ kroJeM TKovPjr C≠íKf KhP~ ArJPjr @u @uo ßaKuKnvj \JKjP~PZ @∂\tJKfT @jKmT vKÜ xÄ˙J (@AFAF) kKrhvtPTr CkK˙KfPf ArJj fJr ACPrKj~Jo xoO≠Tre k´T· ÊÀ TPrPZÇ FKhPT ArJj kroJeM \ôJuJKj TKovPjr k´iJj @Ku @Tmr xJPuKy mPuPZj kKÁoJ rJÓsèPuJ fJPhr kroJeM \ôJuJKj ßpJVJPjr KjÁ~fJ KhPu fJrJ 20 vfJÄv kroJeM \ôJuJKj C“kJhj mº TrPmJÇ l∑JP¿r ßk´KxPc≤ h¬r xN© \JjJ~, ArJPjr KmÀP≠ jfáj ImPrJi @PrJk xÿf yP~PZj lrJKx ßk´KxPc≤ KjPTJuJx xJrPTJK\ S oJKTtj k´KfrãJ oπL rmJat ßVaxÇ kqJKrPx hM\Pjr ‰mbPTr kr F TgJ \JKjP~PZÇ kKÁoJ ßhvèPuJr hJKm ArJj 20 vfJÄv ACPrKj~Jo xoO≠TrPer oJiqPo kroJeM I˘

C“kJhPjr KhPT FèPòÇ TJre xoO≠Tre 90 vfJÄPv ßkÅRZJPu fJ ßgPT kroJeM I˘ C“kJhj TrJ pJ~Ç IkrKhPT, ßxJomJr @AFAF xfTt TPr KhP~ mPuPZ ArJj ßp yJPr ACPrKj~Jo xoO≠ TrPZ fJPf fJrJ kroJeM I˘ mJjJPjJr IKnk´J~ k´TJKvf yPòÇ l∑J¿ S pMÜrJÓs mPuPZ ArJjPT fJPhr kroJeM TotxNKY ßgPT k´Kfyf TrPf @PrTKa KjPwiJùJA FUj xPmtJ•o k∫JÇ rJKv~J @PV ßgPTA F mqJkJPr TëaPjKfT @PuJYjJPT èÀfô

KhP~ KjPwiJùJr KmPrJiLfJ TPr @xPuS fJrJ \JKjP~PZ IKfKrÜ vJK˜ ßh~Jr FaJA CkpMÜ xo~Ç ArJj ACPrJKj~Jo xoO≠Tre TotxNKY ß\JrhJPrr kr jfáj TPr TPbJr ImPrJi @PrJPk \JKfxÄWPT YJk ßhS~J yPm mPu \JKjP~PZ pMÜrJÓs, l∑J¿ S AxrJP~uÇ ArJPjr ACPrJKj~Jo xoO≠Tre xoãfJ mOK≠r khPkã kKÁoJ ßhvèPuJPT @mJPrJ KmK˛f TPrPZÇ kKÁoJPhr @vïJ ßfyrJj kroJeM I˘ ‰fKrr ßYÓJ TrPZÇ

©Je KmfrPe hMjLtKf yJAKfPf KmPãJn KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : nNKoTPŒ Km±˜ yJAKfr rJ\iJjL ßkJat I Kk´P¿r ßo~Prr KmÀP≠ ©Je KmfrPe hMjLt Kfr IKnPpJPV ßrJmmJr ßkJat I Kk´P¿r CkTP£ hMVtfrJ KmPãJn TPrPZÇ 12 \JjM~JKrr nNKoTPŒr kr ßkJat I Kk´P¿r ßkvjKnu FuJTJr FA KmPãJn KZPuJ xmPYP~ mz KmPãJnÇ @∂\tJKfT ©Je KmfrPe IKj~Por KmÀP≠ ßãJPnr mKy”k´TJv KZPuJ FKaÇ G nNKoTPŒ hMA uJPUrS ßmKv oJjMw Kjyf y~ FmÄ k´J~ 10 uJU ßuJT VOyyLj y~Ç xJrJ Kmvõ ßgPT yJAKfPf KmkMu kKroJe YJu S IjqJjq ©Je xJoV´L ßkÅJZJ~Ç KT∂á KmfrPe IKj~Por TJrPe ãáiJft

S VOyyLjPhr TJPZ ßxxm ©Je ßkÅRZJPò UMmA iLrVKfPfÇ ßkvjKnPu Kmãá… oJjMw käJKˆPTr mJuKfPf VJPZr cJu KhP~ @WJf TrPf TrPf KxKa yPur KhPT FKVP~ pJ~Ç KxKa yPur xJoPj KVP~ fJrJ ßo~r KuKc ßkPrP≤r KmÀP≠ ©JexJoV´L YáKrr IKnPpJV @PjÇ F xo~ KuKc ßkPr≤ KxKa yPu KZPuj jJÇ FT\j KmPãJnTJrL mPuj: @Ko ãáiJftÇ KuKc ßkPr≤ @oJPhr YJu jJ KhP~ YáKr TrPZÇ @orJ ßpUJPj gJKT ßxUJPj ©JeToLtrJ TUPjJA pJ~ jJÇ KmPãJnTJrLPhr ßmKvr nJVA KZPuj jJrLÇ KmPãJnTJrL IVJKˆj KoPYR mPuj, @orJ

xmJA Fr KvTJrÇ FA ßhvKa FUj Km±˜Ç @orJ xmJA kKrmJPrr xhxq S @®L~˝\jPhr yJKrP~KZÇ KmPãJnTJrLPhr ߡJVJj KZPuJ: kMKuv @oJPhr Skr èKu YJuJPu xmKTZM \ôJKuP~ ßh~J yPmÇ KT∂á kMKuv ßTJPjJ irPjr y˜Pãk jJ TrJ~ vJK∂kNetnJPm KmPãJn ßvw y~Ç hJfJ ßhvèPuJ hKrhs ßhv yJAKfPf nNKoTPŒr kPr ßTJKa ßTJKa cuJr xJyJpq kJKbP~PZÇ yJAKfr mJKxªJrJ mPuPZj, hMjtLKfr TJrPeA iLrVKfPf ©Je Kmfre yPòÇ ©JPer YJPur KTZM m˜J ˙JjL~ mJ\JrèPuJPf KmKâ yPf ßhUJ ßVPZÇ

u¥Pj KmKâ yPm Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjr YJ-TKl dJTJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : KmsPaPjr Aˆ AK¥~J ßTJŒJKj fJPhr YJ, TKl, oxuJ, TJkzxy KmKnjú keq KmKâr \jq UMm vLWsA u¥Pj FmÄ nJrfxy jJjJ ßhPv Kmâ~ ßTªs ßUJuJr Kx≠J∂ KjP~PZÇ KmsKav @oPu mJÄuJPhvxy f“TJuLj nJrfL~ CkoyJPhPv hLWtKhj uJn\jT mqmxJ YJKuP~ pJS~J 4v' mZPrr kMrPjJ FA mqmxJ

k´KfÔJjKar mfto Jj oJKuT nJrfL~ mÄPvJØNf KmsKav jJVKrT xK†m ßoyfJ (48)Ç FA mqmxJ~L 2004 xJPu G ßTJŒJKjr xTu ßv~Jr KTPj ßjj FmÄ k´KfÔJPjr Cjú~Pj KfKjxy @rS TP~T\j mqmxJ~L 2 ßTJKa kJC¥ KmKjP~JVS TPrjÇ ßTJŒJKjKa KmKnjú kPeqr UMY rJ mJ\Jr hUPur uPãq F mZrA oiq

u¥Pj ImK˙f ßo ßl~JPr KmvJu KmkeL KmfJj UMuPmÇ UMm vLWsA nJrf S oiqk´JPYq FmÄ @VJoLPf \JkJj, rJKv~J S pMÜrJPÓsS Kmâ~PTªs ßUJuJr kKrT·jJ rP~PZ fJPhrÇ Aˆ AK¥~J ßTJŒJKjr Kmâ~ kPeqr fJKuTJ~ kNPmt CPuäKUf keq ZJzJS @xmJmk©, YTPua, YJozJ\Jf keq, lu, xMKvxy @rS IPjT KTZMA rP~PZÇ

dJTJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : KlKuK˜Kj GPTqr k´PYÓJPT pMÜrJÓs mJiJV´˜ TrPZ mPu IKnPpJV TPrPZj KlKuK˜Kj xÄVbj yJoJPxr ßjfJ UJPuh ßovJuÇ KfKj mPuPZj, AxrJP~Pur mftoJj ßjfíPfôr IiLPj oiqk´JYq vJK∂ @PuJYjJ~ ßTJj kKrmftj @xPm jJÇ rJKv~Jr krrJÓsoπL ßxPVtA uqJnrPnr xPñ oPÛJ~ ‰mbT ßvPw UJPuh ßovJu FT xÄmJh xPÿuPj mPuj, KlKuK˜Kj GTq VbPj pf fJzJfJKz x÷m ßk´ K xPc≤ oJyoM h @æJPxr

xÄVbj lJfJy @PªJuPjr xPñ yJoJx FTKa YáKÜ TrPf YJ~Ç KT∂á F irPjr YáKÜ TrJr ßãP© IPjT k´KfmºTfJ @PZÇ xmJr @PV ßpaJ muJ pJ~ fJ yPuJ, KmPhKv k´nJm FmÄ pMÜrJPÓsr YJkÇ ßovJu F mqJkJPr Km˜JKrf KTZM mPujKjÇ KovPrr oiq˙fJ~ TrJ KlKuK˜Kj GTq YáKÜr KTZM IÄv yJoJPxr xPñ ßTJj @PuJYjJ jJ TPrA kKrmftj TrJ yP~PZÇ ßxKa @mJr kNmtJm˙J~ @jJ jJ yPu yJoJx FPf ˝Jãr TrPm jJÇ KfKj mPuj, yJoJPxr hJKm IjMpJ~L AxrJP~Pu mKª KlKuK˜KjPhr oMKÜ jJ KhP~

k´iJjoπL ßm†JKoj ßjfJKj~JÉ ßUuJ ßUuPZjÇ KlKuK˜Pj @VJoL \Mj oJPx IjMPÔ~ KjmtJYPjr luJluPT vs≠Jr xPñ V´ye TrJ yPm, KovPrr TJZ ßgPT Foj FTKa KjÁ~fJ YJ~ yJoJxÇ 2006 xJPu yJoJx kJutJPo≤ KjmtJYPj \~uJn TPrÇ KT∂á k´nJmvJuL hu lJfJy @PªJuPjr xPñ KmPòh xOKÓ yS~J~ yJoJPxr FA KjmtJYjL luJlu ßTJj ˝LTíKf kJ~KjÇ FT mZr kr lJfJyr xogtTPhr xPñ xv˘ uzJA TPr VJ\J CkfqTJ Kj~πPe ßj~ yJoJxÇ

KyÄxJ mº TrPuA oJSmJhLPhr xPñ @PuJYjJ - KYhJ’ro KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : KyÄxJ mº gJTPu fPmA oJSmJhLPhr xPñ @PuJYjJ~ mxJ yPmÇ jJ yPu ßpRg IKnpJj kKrT·jJ oJKlT YuPmÇ oñumJr TuTJfJr oyJTrPe hMA rJP\qr oMUqoπL S k´KfKjKiPhr xPñ @PuJYjJr kr ßlr F TgJ \JKjP~ KhPuj nJrPfr ˝rJÓs oπL Kk KYhJ’roÇ KfKj mPuj, \ñuoyPu VeyfqJ \JfL~ KTZM y~KjÇ @oJPhr ßpRg mJKyjL Ifq∂ xÄpPor xPñ TJ\ TrPZ pJPf ßTJjS xJiJre oJjMPwr ãKf jJ y~Ç F mqJkJPr ßruoπL oofJ mqJjJK\tr Im˙Jj KjP~ FT xJÄmJKhPTr k´Pvú Kk KYhJ’ro mPuj, ßTJjS rJ\QjKfT hu, pJrJ xÄxhL~ VefPπ KmvõJx TPr, fJrJ oJSmJhLPhr xPñ ßpJVxJ\v rJUPf kJPr jJ mPuA @oJr KmvõJxÇ KbT KZu 4 rJP\qr oMUqoπLPT KjP~ ‰mbT TrPmj Kk KYhJ’roÇ kKÁomPñr oMUqoπL mM≠Phm n¢JYJpt S SKzvJr oMUqoπL jmLj k¢jJP~T gJTPuS @PxjKj KmyJPrr oMUqoπL KjfLv TáoJr S ^JzUP¥r oMUqoπL KvmM ßxJPrjÇ kPr xJÄmJKhT xPÿuPj Kk KYhJ’ro \JjJj, IKnpJPj pPgÓ IV´VKf yP~PZÇ Vf TP~T oJPx oJSmJhLPhr k´iJj

k´iJj ßjfJ irJ kPzPZÇ @oJPhr IKnpJPjr CP¨vq TJCPT oJrJ j~Ç fJrJ @oJPhrA ßuJTÇ fJPhr pfú ßjS~J, \Lmj rãJ TrJS @oJPhr uãqÇ IKnpJPjr FToJ© CP¨vq, SA xo˜ FuJTJ~ @APjr vJxj TJP~o TrJÇ

\qJTxPjr yfqJTJP§ @PrJ IPjPT \Kzf KZu : kKrmJr KjP\PT KjPhtJw hJKm cJ. oJPrr KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : kkxo&sJa oJAPTu \qJTxPjr mqKÜVf KYKT“xT TjrJc oJPr @®xoktPer kr \JKoPj oMÜ yP~PZjÇ @hJuPf KfKj @mJrS \qJTxjPT yfqJ TPrjKj mPu hJKm TPrPZjÇ \qJTxPjr kKrmJPrr kã ßgPT hJKm TrJ yP~PZ, ÊiM cJ. TjrJc oJPrA j~, @PrJ IPjPT FA yfqJTJP§ \Kzf KZuÇ Umr KmKmKx, KxFjFj S IjqJjq xNP©rÇ PxJomJr @®xoktPer kr oJPr mPuj, KfKj xŒNet KjPhtJwÇ oJAPTu \qJTxPjr @TK˛T oífMqr \jq KjP\PT ßTJPjJnJPmA hJ~L oPj TPrj jJ KfKjÇ oJKTtj pMÜrJPÓsr ux IqJP†PuPxr FTKa @hJuPf ßkRÅZJPjJr xo~ @hJuPfr mJAPr KZu \qJTxj nÜPhr KnzÇ @hJuf TPã

CkK˙f KZPuj KkfJoJfJ, YJr nJA S FT ßmJjxy \qJTxj kKrmJPrr xhxqrJÇ cJ. oJPrr KmÀP≠ IKnPpJV∏ fJr ßh~J mqgJjJvT CóoJ©Jr SwMi ßxmj TPr 25 \Mj \qJTxj oJrJ pJjÇ IKnPpJV ksoJKef yPu oJPrr YJr mZPrr TJrJh§ yPf kJPrÇ oJPrr \JKoPjr \jq ux IqJP†uPxr FTKa @hJuf 75 yJ\Jr cuJr KjitJre TPrÇ oJPr SA Igt kshJj TPr \JKoPj oMÜ yjÇ xrTJKr @Aj\LmL \JKoPjr \jq @PrJ mz IPïr \JKoPjr hJKm TPrKZuÇ KfKj @vïJ TPrPZj, \JKoj KjP~ oJPr kJKuP~ ßpPf kJPrjÇ KmYJrT oJPrr KYKT“xJ uJAPx¿ ˙KVf TrJrS @Phv ßhjKjÇ fPm ßrJVLPhr @r ßTJPjJ FPjP˙Kx~J mqmyJr jJ TrPf mPujÇ

F KhPT \qJTxPjr KkfJ ß\J \qJTxj hJKm TPrPZj, fJr kM©PT yfqJ TrJ yP~PZ FmÄ Fr xJPg @PrJ IPjPT \KzfÇ ßxJomJr rJPf KfKj KxFjFj'r uqJKr KTÄ uJAn IjMÔJPj FA hJKm TPrjÇ Fr TP~T W≤J @PV oJPr @®xokte TPrKZPujÇ \qJTxPjr KkfJ IjMÔJPj mPuj, @Ko jqJ~KmYJPrr IPkãJ~ @KZÇ FaJ FTaJ UMPjr oJouJÇ \qJTxPjr ßmJj uJ a~J S nJA rqJK¥ \qJTxj mPuj, fJPhr nJAPT cJ. oJPr FTJ yfqJ TPrjKjÇ KmrJa FT wzpPπr IÄv KyPxPm FA yfqJTJ§ WaJPjJ yP~PZÇ fJrJ hJKm TPrPZj, \qJTxPjr oífMqPf pJrJ uJnmJj yP~PZ, fJPhr xmJAPT ÊjJKjPf yJK\r TrJ CKYfÇ


13

11 Feb 2010

13


14

võÊr pUj TJutJ msΔKjr ZKmÇ KmvJu TqJjnJPx @ÅTJ ßx ZKmÇ fJPf ßhUJ pJPm TJutJ msΔKj KVaJr yJPf FTKa Kk~JPjJr Skr mPx xÄVLf xJijJ~ oVúÇ Fr kJPvA fJr ˝JoLPT ßhUJ pJPTÇ ßmv hJoS yJÅTJPjJr TgJ mPuPZj kuÇ mPuPZj, ÊiM TJutJ msΔKj j~, kshvtjLr ßp ßTJj ZKm ksKfKa KmKâ TrJ yPm 7 yJ\Jr kJCP¥Ç ku xJrPTJK\ jVú jJrLPhy @ÅTJr \jq AKfoPiq ßmv kKrKYKf ßkP~PZjÇ FoKjPfA KjPTJuJx xJrPTJK\ S fJr ˘L TJutJ msΔKjPT KjP~ jJjJ rTo V·Ç jJjJ TJKyjLÇ fJr Skr kM©miNPT ßTªs TPr võÊr ku xJrPTJK\r Foj @P~J\Pjr KhPT FUj xPYfj KmvõmJxLr j\rÇ 2008 xJPu YMKaP~ ßkso TPr fJrkr TJutJ msΔKjPT KmP~ TPrj KjPTJuJxÇ FUj ku xJrPTJK\r ßZPu KjPTJuJx l∑JP¿r ßksKxPc≤ FmÄ TJutJ msΔKj xJPmT xMkJroPcu, kM©miNÇ F hM'KaPT ßTªs TPr ku xJrPTJK\r TqJKr~Jr ßpj ßlr CjìLKuf yP~ kPzPZÇ ku xJrPTJK\ xJPmT F\ KmùJkj Kc\JAjJrÇ KfKj mPuPZj, TJutJ msΔKj ßp Kk~JPjJr Skr mxJ fJPf rJUJ yP~PZ FTKa ßVJuJkÇ FaJ rJUJ yP~PZ mJo rJ\jLKfTPhr ksKf KjPTJuJx xJrPTJK\r CjìMÜ oJjKxTfJr ksTJv WaJPfÇ fJZJzJ FaJ nJumJxJr ksfLTSÇ ku xJrPTJK\ ˝LTJr TPrPZj fJr ßZPur Im˙Jj fJr TqJKr~Jr VzPf xJyJpq TPrPZÇ

KmsPaPj VeIKnmJxj I˝LTJr TPr IJxPZÇ 2000 xJPu KuKUf 'oJAPV´vj : IqJj APTJjKoT F¥ ßxqJvJuFjJuJAKxx' KvPrJjJPor G hKuPu IJPrJ muJ yP~PZ, AKoPV´vj Kj~πe TrJ ßumJr hPur jLKf-KmÀ≠ Ç KmsPaPj mÉ xÄÛíKfPT C“xJKyf TrPf ßumJr hu 'SPkj ßcJr' AKoPV´vj jLKf V´ye TPrPZ oPot IKnPpJV CPbPZÇ Tj\JrPnKan hu ßVJkj hKuuKa UKfP~ ßhUPf ˝JiLj fh∂ hJmL TPrPZÇ ßumJr hPur xJPmT k´iJjoπL aKj ßmä~Jr, \qJT ˆs FmÄ ßcKnc mäJÄPTPar FcnJA\Jr F¥sM KjhJr ßVJkj hKuuKa k´TJv TPrjÇVPmweJ k´KfPmhjKa ‰frL TPrKZu ßTKmPja IKlx FmÄ ßyJo IKlPxr VPmwT huÇ oJAPV´vjS~JY jJPor FTKa ßk´vJr V´ΔPkr IJPmhPj kMPrJ ßVJkj hKuu k´TJKvf y~ oñumJrÇ 'oJAPV´vj : IqJj APTJjKoT F¥ ßxqJvJuFjJuJAKxx' KvPrJjJPor kKuKx ßkkJr xŒPTt vqJPcJ ßyJo ßxPâaJrL ßcKoP~j V´Lj mPuPZj, ßVJkj hKuuA mPu ßh~ ßumJr hPur SPkj ßcJr AKoPV´vj kKuKx KZu CPhqvqoNuT S AòJTOfÇ SPkj ßcJr jLKfr \jq ßumJr huPT

1o S ßvw kJfJr kr ãoJ YJS~Jr IJymJj \JjJj KfKjÇ Kmw~Kar ˝JiLj fh∂S hJmL TPrPZj KfKjÇ SKhPT, ßumJr hPur xJPmT ßyJo ßxPâaJrL ßTJPjJ k´TJr ßVJkj jLKf V´yPer TgJ I˝LTJr TPr mPuPZj, KfKj AKoPV´vj AxqMPf mrJmrA TPbJr Im˙JPj KZPujÇ

KmnÜ ACPT KmFjKk KhPjr mqmiJPj KmFjKkr vLwt kpJtP~r FTJKiT ßjfJ pMÜrJ\q xlr TrPuS KmKnjú xnJ xoJPmPv F Kmw~Ka fJrJ PTRvPu FKzP~ pJjÇ pMÜrJ\q KmFjKkr FT IÄv KuKoPac ßTJŒJjLPf „kJ∂Krf yS~J~ \JfL~fJmJhL @hPvtr fíeoNu ßjfJ ToLtPhr oPiq k´vú xOKÓ yP~PZj pMÜrJ\q KmFjKk @xPuA TJr ßjfíPfô YuPZ? Vf 29 \JjM~JrL xÄmJh xPÿuj TPr mJÄuJPhv \JfL~fJmJhL hu (pMÜrJ\q KmFjKk) jJPo jfáj FTKa KuKoPac ßTJŒJjL @®ksTJv TPrÇ pMÜrJ\q KmFjKkr xJPmT xJiJrj xŒJhT Fo F oJPuT xÄmJh xPÿuPj F ßWJwjJ ßhjÇ xÄmJh xPÿuPj KuKUf mPÜPmq KfKj \JfL~fJmJhL hPur xyJ~T vKÜ KyPxPm xÄVbPjr @hvt, CP¨vq S uãq mJ˜mJ~Pj TJ\ TPr pJPmj mPu IKñTJr mqÜ TPrjÇ F xo~ xJÄmJKhTPhr k´Pvúr \mJPm KfKj hPur Vbjfπ IjMpJ~L KuKoPac ßTJ¸JjL TPrPZj mPu hJmL TPrjÇ kJvJkJvL KjmJtYj TKovPj hJKUu TrJ hPur VbjfPπr @PuJPT PrK\Pˆsvj ZJ&zJ Ijq oyuPT pMÜrJ\q KmFjKkr hJKmhJr muJ IQmi mPu hJmL TPrjÇ Kmw~Ka KjP~ mOPaPjr KmKnjú oyPu ßfJukJz xOKÓ y~Ç KjP\Phr oMuiJrJ~ KmvõJxL mPu hJmL TPr F KmwP~ KmKòjúnJPm TgJ muPuS @jMÔJKjTnJPm ßTJj k´KfKâ~J \JjJjKj Tor CK¨j ßjffôJiLj IÄvÇ FKhPT Vf oñumJr KmFjKkr PTªsL~ TKoKar jm KjmJtKYf pMVì oyJxKYm Ko\tJ lUrMu AxuJo @uoVLPrr pMÜrJ\q xlr CkuPãq kNmt u¥Pjr KmsTPuPjr PxJjJrVÅJS ßrˆMPrP≤ u¥j KmFjKkr CPhqJPV &xÄmitjJ xnJr @P~J\j TrJ yPuS xÄmitjJ xnJKa kPr k´KfmJh xnJ~ „k ßj~Ç xnJr kMPrJ IÄv\MPz ßjfJ ToLtrJ fJPhr mÜPmq KmPwJhVJr TPrPZj xrTJr S KmFjKkr KmPrJiL V´ΔPkr k´KfÇ Fxo~ IKiTJÄv ßjfJToLtrJ oJPuT V´ΔkPT CP¨vq TPr mPuj, pMÜrJ\q KmFjKkPf ßTJj hJuJPur ˙Jj ßjAÇ fJrJ Ko\Jt lUrMu AxuJo @JuoVLrPT CP¨vq TPr mPuj, pMÜrJ\q KmFjKk Tor CK¨Pjr ßjfíPfôA GTqm≠Ç PjfJrJ F xo~ Tor CK¨Pjr jJo iPr ߡJVJj ßhjÇ Imvq KTZá KTZá ßjfJ ToLt pMÜrJ\q KmFjKkr mftoJj FA V´ΔKkÄ S ÆPªôr \jq yfJvJ k´TJv TPr mPuj, rJ\QjKfT hu KyPxPm @S~JoLuLV ßkR| yP~S ßpUJPj frMj

ßjfOfô S @iMKjT mqm˙J IjMxrj TrPZ , ßxPãP© KmFjKk ßTj Khj Khj F KmwP~ mqgt yPò Ç IPjT mÜJA @TJPr AKñPf Tor CK¨Pjr ksKf KmPwJhVJr TPrPZjÇ FKhPT TorCK¨j fJr mÜPmqr FT kptJP~ k´mJxL ßjfJPhr oNuqJ~j TrJr mqJkJPr muPf KVP~ Ko\Jt @uoVLPrr TJPZ 15 \j ßjfJToLtr fJKuTJ KhP~PZj mPu CPuäU TPr F jJoèPuJ KmPmYjJ~ @jJr \jq KfKj Ko\Jt @uoVLPrr TJPZ hJmL \JjJjÇ mqJkJrKaPT IjMÔJPj CkK˙f IPjT ßjfJToLt ryxq\jT oPj TPr V´ΔKkÄ Fr \jì FnJPmA y~ mPu o∂mq TPrjÇ xnJ~ xÄmKitf IKfKg Ko\tJ lUrMu AxuJo @uoVLr ZJzJS KmPvw IKfKg KyPxPm CkK˙f KZPuj uãLkMr-2 @xj ßgPT KjmJtKYf KmFjKkr xÄxh xhxq @JmMu UJP~r nëÅA~JÇ KfKj xJŒ´KfT pMÜrJ\q KmFjKkr ÆPªôr mqJkJPr AKñf TPr mPuj, KmFjKk FT FmÄ IKnjúÇ mrÄ pJrJ Ijq KmFjKk k´JKfÔJ TrPf YJ~ fPhrPT k´Kfyf TrJr \jq CkK˙f ßjfJ-ToLPhr KjPhtv KhPuS Ko\Jt lUrMu AxuJo @uoVLr F mqJkJrKa xŒNet FKzP~ pJjÇ xnJ~ ZJ©hu , pMmhu , KmFjKk S Iñ xÄVbPjr IPjT ßjfJTotLPT ßhUJ ßVPuS Fo F oJPuT S fJr xogtTPhr ßhUJ pJ~KjÇ Fo F oJPuT KyPgsJ KmoJj mªPr KVP~ Ko\Jt lUrMu AxuJoPT pMÜrJP\q ˝JVf \JjJPuS xÄmitjJ xnJ~ hPur FT xoP~r FA fqJVL PjfJPT CkK˙f jJ ßhPU IjMÔJPj @Vf IPjPTA Km˛~ k´TJv TPrPZjÇ FKhPT Vf 24 \JjM~JrL KmFjKk pMÜrJ\q vJUJr xPÿuj yS~Jr TgJ gJTPuS fJ KkZJPjJ yP~PZ IKjmJptTJremvf”Ç F mqJkJPr pMÜrJ\q KmFjKkr 18 mZPrrS PmvL xo~ xJiJrj xŒJhPTr hJK~fô kJujTJrL Fo F oJPuPTr xJPg ßpJVJPpJV TrJ yPu KfKj \JjJj, xÄmitjJ xnJKa u¥j KmFjKkr KmiJ~ vJUJ TKoKar xnJ~ CkK˙f gJTJ jJ gJTJ~ KTZá @Px ~J~ jJÇ fPm KfKj \JjJj, @VJoL \Mj oJPx fJrJ pMÜrJ\q KmFjKkr TJCK¿u IjMÔJj TrPmjÇ AKfoPiq fJrJ hPur ßY~JrkJxtPjr CkPhÓJ @Kor UxrM oJyoMh ßYRiMrLr oJiqPo PmVo UJPuhJ K\~JPT @oπe TPrPZj FmÄ TJCK¿Pur IjMoKf ßYP~PZj mPu \JjJjÇ

mJÄuJPhPvr k´fqJvJ KmKjP~JVxy xJKmtT KmwP~ ofKmKjo~ TPrjÇ ‰mbT ßvPw k´iJjoπLr ßk´x xKYm @mMu TJuJo @\Jh xJÄmJKhTPhr F TgJ \JjJjÇ mJÄuJPhPvr \jVPer k´fqJvJ, mºák´fLo ßhv TJjJcJ jNr ßYRiMrLPT KlKrP~ KhP~ mJÄuJPhPv @APjr vJxj k´KfÔJ~ xyJ~fJ TrPmÇ CPuäUq, UMKj jNr ßYRiMrL hLWtKhj pJm“ TJjJcJ~ Im˙Jj TrPZÇ KojúJ KojJ hLWtKhj kr mJÄuJPhPv Vefπ

11 Feb 2010

14

k´KfÔJ~ xP∂Jw k´TJv TPrjÇ KfKj ßvU yJKxjJr mKuÔ ßjfíPfôr k´vÄxJ TPr mPuj, fJr ßjfíPfô mJÄuJPhv IKYPrA IPjThNr FKVP~ pJPmÇ k´iJjoπL mJÄuJPhPv ImJi S xMÔá KjmtJYj IjMÔJPj xyJ~fJ TrJr \jq TJjJcJr xrTJr S ßxPhPvr \jVePT ijqmJh \JjJjÇ KfKj mPuj, È2008 xJPur 29 KcPx’Prr KjmtJYPj \jVe @oJPhr kPã ßp KmvJu rJ~ KhP~PZ fJPT @orJ KmrJa hJK~fô KyxJPm V´ye TPrKZ FmÄ \jVPer TuqJPe TJ\ TPr pJKòÇ'

‰mi YqJPjPu KmPhPv ßk´re TrPf mqJÄT, oJKj asJ¿lJr ßTJŒJjL S lPrAj FéPY† ßTJŒJjLr xyJ~fJ ßj~Jr IJymJj \JKjP~PZj KfKjÇ KmPhPv Igt ßk´reTJrLPhr oPiq xPYfjfJ xOKÓr uPãq 'oJKjPoAcKTî~Jr' jJPo FTKa KjPhtKvTJ CPÆJij TPr KfKj F IJymJj \JKjP~PZjÇ CPÆJijL IjMÔJPj IJPrJ CkK˙f KZPuj Pas\JrL ßxPâaJrL xJrJy oqJTTJKgtÇ KjPhtKvTJ~ Igt ßk´reTJrLPhr \jq KjrPkã krJovt xKjúPmKvf TrJ yP~PZÇ mOKav xrTJPrr ‰mPhKvT Cjú~j Kmw~T oπL VqJPrg goJx mPuj, KmsPaj ßgPT FA oMÉPft mZPr k´J~ hMA KmKu~j kJC¥ IQmi YqJPjPu KmPhPv kJbJPjJ y~ IJr ‰mi YqJPjPu kJbJPjJ y~ 4 KmKu~j kJC¥Ç

ÈK\~J ˝JiLjfJr ßWJwT' k´TJKvf mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ hKuuk© V´∫JmuL KxKrP\r fífL~ U§xy ßpxm kM˜T-kMK˜TJ, V´P∫ Foj mÜmq oMKhsf mJ KmmOf yP~PZ, IKmuP’ fJ mJP\~J¬ TrPf mJÄuJPhv xrTJPrr k´Kf KjPhtv ßh~J yuÇ rJP~r CkxÄyJPr muJ y~, mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ ßWJweJ xÄâJ∂ KmwP~ 2004 xJPur k´fq~j TKoKar IKnof fgqKnK•T j~Ç FaJ k´Tíf xPfqr kKrk∫LÇ fJZJzJ SA IKnof 1971 xJPur 10 FKk´Pur ˝JiLjfJr ßWJweJkP©r xPñ IxJo†xqkNetÇ ßx TJrPe fJ xÄKmiJPjr 150 IjMPòPhr xPñS xrJxKr xJÄWKwtTÇ fJA fJ mJKfuPpJVqÇ rJP~ muJ y~, 2004 xJPu oMKÜpM≠Kmw~T oπeJuP~r kMjoMtKhsf mJÄuJPhPvr ˝JiLjfJ pM≠ hKuuk©-Fr fífL~ UP§r k´go kOÔJ~ Èßo\r K\~Jr k´go ˝JiLjfJ ßWJweJ' KvPrJjJPo oMKhsf metjJ ˝JiLjfJr ßWJweJkP©r kKrk∫L fgJ xÄKmiJjkKrk∫LÇ fJA FaJ IQmi ßWJweJ TrJ yuÇ fJZJzJ SA fífL~ UP§r k´go kOÔJr kJhaLTJ~ 1971-Fr 26 oJYt K\~JCr ryoJj IÓo Aˆ ßmñu ßrK\PoP≤r mqJaJKu~j IKlxJr, ß\KxS FmÄ \S~JjPhr FTK©f TPr È˝JiLjfJr ßWJweJ ßhj' AfqJKh mÜmqS xÄKmiJjkKrk∫L mPu fJ IQmi ßWJweJ TrJ yuÇ


15

11 Feb 2010

GKfyJKxT KmsTPuj \JPo oxK\Phr CPhqJPV

Bh-A-oLuJhMjúmL (x.) CkuPãq hMA Khj mqJkL A≤JrjqJvjJu TjlJPr¿

˙Jj: KmsTPuj \JPo oxK\h, 59 KmsTPuj u¥j A1 fJKrU: vKjmJr 6 oJYt S rKmmJr 7 oJYt 2010, KmPTu 2 aJ ßgPT rJf 9 aJ kpt∂

KmPvw rqJuL, vKjmJr mJh ß\Jyr

xÿJKjf mÜJ vJ~U xJK~qh ACxNl yJKvo ßrlJB, TáP~fßrlJ~L~J fKrTJr KmKvÔ mMpV M ,t xJPmT ˝rJÓs oπL, TáP~fvJ~U xJK~qh IJæJx Kmj IJuJmL IJu oJKuTL IJu oJÑL, ßxRKh IJrm oÑJ vrLPlr IJuJmL fKrTJr k´UqJf mMpV M tk´Plxr vJ~U c. ßoJyJÿJh IJmM uJAuJ, Kovr IJu-IJ\yJr ACKjnJKxtKa, TJ~PrJ

vJ~U xJK~qh IJuL yJKvoL, xÄpMÜ IJrm IJKorJf vJ~U xJK~qh \MjJAh IJyoJh oJhJjL, nJrfßk´KxPc≤, hKãe kNmJt ûuL~ IJyPu xMjJú f S~Ju \JoJf, nJrfvJ~UMu yJhLx IJuäJoJ ßoJ” yKmmMr ryoJjZJPym\JhJ oJSuJjJ ÉZJo C¨Lj ßYRiMrL láufuL

ßk´KxPc≤, mJÄuJPhv IJj\MoJPj IJu AxuJy 

ßxPâaJrL ß\jJPru, mJÄuJPhv IJj\MoJPj IJu AxuJy

IJuäJoJ oMlKf oM\JKyh C¨Lj ßYRiMrL hMmJVLCkPhÔJ, IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPT 

IJuäJoJ oMlKf IJuJC¨Lj

ßk´KxPc≤, VnKjtÄ mKc, hJÀu yJhLx uKfKl~J, u¥j

yJKl\ oJSuJjJ IJmhMu \KuukKrYJuT, KojyJ\Mu TárIJj, u¥j

ßk´KxPc≤, IJj\MoJPj IJu AxuJy ACPT 

vJ~U UJuLlJ AöfvJ~U A~J\hJjL ßr\J IJu KoxmJyL

UKfm, KrP\≤ kJTt oxK\h, u¥j 

IJuäJoJ xJKhT TárJAvL

ßY~JroqJj, u¥j lJfJS~J TJCK¿u

mqJKrÓJr lJ~\Mu IJTfJm KxK¨TL Ky\Jp TPu\, TPnK≤s

oKyuJPhr \jq IJuJhJ mxJr mqm˙J gJTPm IJuyJö IJfJCr ryoJj ßYRiMrL

ßyuJu CK¨j IJuL

xnJkKf

ßxPâaJrL

KmsTPuj \JPo oxK\h asJÓ (u¥j) Ku” Km˜JKrf \JjJr \jq ßpJVJPpJV TrΔj

Tel: 02072 476 052, 07956 820 102 e-mail: miladunnabibricklane@yahoo.co.uk, info@bricklanemosque.co.uk

KoKc~J kJatjJr D&P: CM media 0208 981 4035

15


PvPwr kJfJ

võÊr pUj Kv·L

ISSUE 01/08, THURSDAY 11 February 2010

FUJPjA ßvw j~Ç KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : TJutJ kM©miNr ZKmÇ Pu KfKj TJutJ msΔKjPT msΔKjPT nJuPmPx KmP~ TPrPZj @VJoL FKks ZKmr kshvtj TrPmj SA J T @Å l∑JP¿r ßksKxPc≤ KjPTJuJx KjP~ x KkP~Pr TJKctPjÇ FP¸ Pxr kqJKr ku xJrPTJK\Ç @r fJr KkfJ iJj @Twte gJTPm xJrPTJK\ (82) FÅPTPZj jfMj VqJuJKrr ks

kOÔJ 14

TKoKar oJiqPo KmPhPv ßuJT kJbJPjJ yPm ” ßvU yJKxjJ k´iJjoπL ßvU yJKxjJ ßhPvr nJmoNKft xoMjúf rJUPf ˙JjL~ @Aj S @YJr ßoPj YuPf k´mJxL mJÄuJPhvLPhr k´Kf @øJj \JKjP~PZjÇ F mqJkJPr xfTtfJ CóJre TPr k´iJjoπL mPuj, KmPhPv ßhPvr nJmoNKft KmjÓTJrLPhr ßhPvr @APjr @SfJ~ @jJ yPmÇ ßTjjJ TKfk~ ßuJPTr IkTPotr \jq @oJPhr vso mJ\Jr KmjÓ yPf ßh~J yPm jJÇ oñumJr KmTJPu mJ~Jj k´JxJPh mJÄuJPhvL xŒ´hJ~ TfítT k´iJjoπLPT xÄmitjJ k´hJj IjMÔJPj nJwehJjTJPu KfKj @PrJ mPuj, È@orJ @Aj nñTJrLPhr KmÀP≠ TPbJr mqm˙J KjPf TáP~f xrTJPrr k´KfS IjMPrJi \JjJPmJÇ' IjMÔJPj IjqJPjqr oPiq krrJÓsoπL cJ. hLkM oKj FmÄ kKrPmv S mj k´KfoπL c. yJZJj oJyoMh mÜOfJ TPrjÇ ßvU yJKxjJ

mPuj, È@orJ pUj TáP~Pf xv˘ mJKyjLr mLPrJKYf nNKoTJr TgJ ÊKj fUj VmtPmJi TKr, fPm FUJPj TKfk~ mJÄuJPhvLr IkTPotr TgJ pUj ÊKj fUj @yf yAÇ' k´iJjoπL mPuj, mJÄuJPhPvr nJmoNKft pJPf ŸJj jJ y~ ßx\jq mJZJAP~r kr \jvKÜ KmPhPv kJbJPjJr \jq FTKa TKoKa Vbj TrJ yPmÇ KfKj @PrJ mPuj, @orJ F mqJkJPr pgJpg mqm˙J ßjm pJPf TPr IKiT vsKoT TáP~Pf @xPf kJPrÇ KfKj @PrJ mPuj, k´mJxLrJ pJPf fJPhr ßnJaJKiTJr k´P~JV TrPf kJPr FmÄ ßhPv IKiT KmKjP~JV TrPf kJPr F mqJkJPr fJr xrTJr khPãk ßjPmÇ Èßhv S \jVPer TuqJPer \jq @oJr rJ\jLKfÇ' hMjLtKf FmÄ xπJPxr KmÀP≠ TPbJr Im˙JPjr CPuäU TPr KfKj mPuj, hMjLtKfmJ\ S xπJxL ßpA ßyJT

jJ ßTj fJrJ ßryJA kJPm jJÇ ßhPvr IgtjLKf ß\JrhJr TrPf FmÄ xTu UJPf ˝Kjntr TrJr oJiqPo xrTJr ßhvPT FKVP~ KjPf YJ~Ç KfKj pM≠JkrJiLPhr KmYJr IjMÔJPj xrTJPrr IñLTJrS kMjmtqÜ TPrjÇ

nJrPf ßrKxPcK¿~Ju kJrKoa ßYP~PZj fxKuoJ jJxKrj dJTJ 11 \JjM~JrL : KhuäL FPx nJrPf gJTJr KnxJr ßo~Jh mJzJPjJr @Pmhj TrPuj KmfKTtf ßuKUTJ fxKuoJ jJxKrjÇ kJvJkJKv @Pmhj \JKjP~PZj ßrKxPcK¿~Ju kJr-KoParÇ KhuäLPf ßkÅRZJPjJr krA TzJ KjrJk•J~ KmfKTtf mJÄuJPhvL ßuKUTJPT IùJf ˙JPj xrTJKr @KfPgq rJUJ yP~PZÇ \JjJ ßVPZ, fxKuoJ TuTJfJ~ @xJr AòJ k´TJv TPrPZjÇ fxKuoJr nJrPfr KnxJ @PZ 16 ßlmsΔ~JKr kpt∂Ç 2007-Fr jPn’Pr TuTJfJ ßZPz pJS~Jr kr KTZMTJu KhuäLPf xrTJKrnJPm IùJf ˙JPj gJTJr kr uöJr ßuKUTJ 2008-Fr 18 oJYt KmPhPv YPu pJjÇ k´mJx ßgPT ßuUJ fJr @®\LmjLr wÔU§ k´TJKvf y~ FmJPrr TuTJfJ mAPouJ~Ç ßrKxPcK¿~Ju kJrKoa ßkPu TuTJfJ~ ˙J~LnJPm gJTPf YJj fxKuoJÇ CPuäUq, 2007 xJPu KakM xMufJj oxK\Phr AoJo fJr jJPo lPfJ~J \JKr TrPu fJPT KjP~ @PuJzj xOKÓ yPu KfKj TuTJfJ ZJzPf mJiq yjÇ FA Im˙J~ fxKuoJ TuTJfJ~ @xJr IjMoKf kJPmj KT-jJ fJ FUj nJrPfr krrJÓs oπeJu~ FmÄ ˝rJÓs oπeJuP~r KmYJpt Kmw~Ç

20p

ArJT pMP≠r Skr fh∂ xPªymJKfTPhr TJ\ ” ßmä~Jr KmsamJÄuJ ßcÛ, 10 ßlmsΔ~JKr : 2003 xJPu pMÜrJPÓsr ßjfíPfô ArJT @âoPe xJKou yS~Jr ßkZPj ßTJj wzpπ gJTJr IKnPpJV I˝LTJr TPrPZj f“TJuLj KmsKav k´iJjoπL aKj ßmä~JrÇ F pM≠ KWPr fJr ßTPuÄTJKrPf \zJPjJr @vÄTJS jJTY TPrPZj KfKjÇ pMÜrJPÓsr lé KjC\PT ßh~J xJãJ“TJPr ArJT pMP≠r Skr KmsPaPjr xmtPvw fh∂PT kJfi J @âoe TPrj ßmä~JrÇ KfKj xqJr \j KvuTPar ßjfífôJiLj F fh∂ xŒPTt mPuj, ArJT pM≠ KjP~ xPªymJKfTPhr TJ\ FKaÇ FrJ xm KTZMr ßkZPj wzpπ UMÅ\Pf Inq˜Ç F pM≠ ßp xKbT KZu fJ fJrJ oJjPf YJ~ jJÇ KfKj Foj FT xoP~ F o∂mq TrPuj pUj xqJr \j KYuTa pM≠TJuLj vLwt TotTftJPhr mÜPmq IKou kJS~J ßVPZ \JKjP~ fJPhr @mJr K\ùJxJmJPhr k´˜MKf KjPòjÇ KYuTa @rS \JjJj, fJr fh∂ hu Foj xm ¸vtTJfr fgq \JjPf ßkPrPZj ßpèPuJ ArJT pMP≠ ßmä~JPrr nëKoTJPT k´vúKm≠ TrPf kJPrÇ fhP∂ ÊjJKj ImqJyf rJUJr ßWJweJ KhP~PZj KYuTaÇ xJPmT mMv

k´vJxPjr KxKj~r TotTftJPhrS K\ùJxJmh TrJ yPmÇ KvuTa \JjJj, 2003 xJPur xrTJKr jKgkP© k´J¬ fPgqr xPñ fhP∂r oMPUJoMKU yS~J KmsKav TotTftJPhr TgJ~ I\x VrKou irJ kPzPZÇ ArJT pMP≠ KÆfL~ mOy•o ßxjJhu kJbJ~ KmsPajÇ Vf mZr IKiTJÄv ßxjJ ßlrf ßj~Jr @PV ßoJfJP~jTíf ßxjJr xPmtJó xÄUqJ hÅJzJ~ 46 yJ\JPrÇ

ÈZJ©uLPVr TKoKaPf KvKmr dáPTPZ' dJTJ, 10 ßlmsΔ~JKr : dJTJ KmvõKmhqJuP~ ZJ©uLPVr yu TKoKar èÀfôkNet kPh ZJ© KvKmr dáPT kPzPZ mPu \JKjP~PZj @S~JoL uLPVr xJiJre xŒJhT S ˙JjL~ xrTJroπL ‰x~h @vrJláu AxuJoÇ fh∂ TPr F k´oJe kJS~J ßVPZ mPuS KfKj \JjJjÇ @r F TJrPeA dJTJ KmvõKmhqJuP~r xJŒ´KfT yfqJTJP§r WajJ WPaPZ mPu KfKj o∂mq TPrjÇ KfKj VfTJu 14 hPur xnJ ßvPw xÄmJh xPÿuPj FT k´Pvúr C•Pr F TgJ mPujÇ ‰x~h @vrJPlr mÜPmqr kr ZJ©uLPVr xnJkKf oJyoMh yJxJj KrkPjr k´KfKâ~J YJS~J yPu KfKj mPuPZj, F irPjr k´oJe kJS~J ßVPu fJPhrPT hu ßgPT mKyÏJr TrJ yPmÇ xÄmJh xPÿuPj ‰x~h @vrJl mPuj, dJTJ KmvõKmhqJuP~r 4Ka yu TKoKar èÀfôkNet kh KjP~ @PZ KvKmPrr TotLrJÇ fh∂ TPr ßhPUKZ Fr k´oJe rP~PZÇ fPm Fr KmÀP≠ KT mqm˙J ßj~J yPm \JjPf YJAPu @vrJl mPuj, ZJ©uLV @S~JoL uLPVr Iñ-

xyPpJVL xÄVbj j~Ç fJPhr xMkJKrv TrPf kJKr mqm˙J ßj~Jr \jqÇ KfKj rJ\vJyL S xŒ´Kf dJTJ KmvõKmhqJuP~r yfqJTJP§r k´xPñ mPuj, ÊiM ZJ©uLVA j~, ZJ© rJ\jLKfr jJPo ßp ßTC è¥JKo-xπJxL TrPu fJPhr KmÀP≠ TPbJr @AjJjMV mqm˙J ßj~J yPmÇ xrTJr, @S~JoL uLV S 14 hu F mqJkJPr K\PrJ auJPr≤Ç ßTJPjJ irPjr xπJxL-è¥JKo @orJ xypq TrPmJ jJÇ ZJ© rJ\jLKf xJoK~T ˙KVPfr ßTJPjJ kKrT·jJ @PZ KTjJ \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, F irPjr ßTJPjJ kKrT·jJ ßjAÇ FaJ xÄKmiJPjS ßjAÇ fJZJzJ KmPvõr xm ßhPvA ZJ© rJ\jLKf @PZÇ FKhPT ‰x~h @vrJPlr mÜmq k´xPñ krmKftPf ZJ©uLPVr xnJkKf oJyoMh yJxJj KrkPjr TJPZ \JjPf YJS~J yPu KfKj mPuj, Kmw~Ka @orJ kptPmãe TrKZÇ fh∂ TPr pKh F irPjr k´oJe TJPrJ KmÀP≠ kJS~J pJ~ fPm ImvqA fJPT xÄVbj ßgPT ßmr TPr ßh~J yPmÇ

BritBangla Media, 124 Whitechapel Road (3rd Floor) , London E1 1JE, Tel: 020 8123 7849, Mob: 079 400300 55, E-mail: info@dailybritbangla.com

Issue0108-11Feb2010  

Issue0108-11Feb2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you