Page 1

gazeta

http://www.moldinit.com

Anul VI, Nr. 2, 1-15 februarie 2014

Ziarul migranţilor moldoveni

BASARABIEI editorial

Lecţia ucraineană Dorin Duşciac franţa

„Împreună creăm viitorul acasă!“ La 31 ianuarie curent, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în colaborare cu Ministerul Economiei RM a organizat conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă”, dedicată prezentării rezultatelor Programului de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” pentru anul 2013. Programul este dedicat migranţilor şi are la bază regula 1+1, adică pentru fiecare leu investit în dezvoltarea afacerii personale de o persoană plecată la muncă peste hotare sau de către

rudele ei de gradul I (copii, părinţi, fraţi sau surori), statul adaugă încă un leu, dar nu mai mult de 200 de mii. Scopul final este de a mobiliza resursele umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii atât de către lucrătorii migranţi, cât şi de beneficiarii de remitenţe. Rezultatele obţinute pe parcursul a trei ani de implementare a Programului „PARE 1+1” sunt remarcabile. Echipa ODIMM a consultat peste 8000 migranţi şi rude

de gradul întâi ale acestora, au fost organizate 33 cursuri de instruire antreprenorială, la care au participat cca 600 lucrători migranţi şi/sau rude de gradul I. Peste 1500 persoane au fost angajate sau şi-au menţinut postul de muncă în întreprinderile create din banii investiţi de migranţii moldoveni, dintre care cca 40% sunt femei şi 35% sunt tineri. Investiţiile planificate de beneficiarii Programului „PARE 1+1” reprezintă cca 200 mil. lei şi vizează diverse domenii de activitate: agricultură (sere, depozite frigorifice, ferme de animale), industrie (brutărie, mate-

riale de construcţie, mobilă, brichete), servicii, turism, construcţii. În cadrul Conferinţei „Împreună creăm viitorul acasă!” au fost decernate diplome de absolvire pentru primii 54 antreprenori de succes care au beneficiat de finanţare nerambursabilă şi au fost tutelaţi de ODIMM pe parcursul a 24 luni. „Experienţa de trei ani în implementarea programului demonstrează crearea unei promoţii de antreprenori cu noi aptitudini şi capacităţi antreprenoriale, care constituie un vector esenţial al

PAG

 pag. 3

 pag. 2

PAG

4

PAG

6

„Jucăriile vor să Serviciile Publice meargă la grădiniţă!“ Electronice În ultimul timp, tot mai des citesc în presă despre multe persoane care se implică în proiecte sociale: politicieni, artişti, jurnalişti şi chiar oameni de rând. E bine când societatea civilă conştientizează că doar ajutând şi fiind loiali unii cu alţii, putem să creştem.

De mai mult de două luni de zile, atenţia comunităţii internaţionale este concentrată asupra evenimentelor din Ucraina. După ce a înregistrat în anii precedenţi o serie de progrese remarcabile pe parcursul de integrare europeană (parafarea Acordului de Asociere cu UE şi negocierea mai multor Acorduri de colaborare pe plan economic cu UE), vecinul de la Răsărit al Republicii Moldova făcea o figură de elev ascultător al Parteneriatului Estic. În pofida unor derapaje contestate vehement în ultimii ani de către oficialii europeni (cel mai răsunător dintre acestea se referă la întemniţarea şi condamnarea fostului Prim-ministru Iulia Timoşenko), Ucraina era o miză importantă a Uniunii Europene în politica sa de vecinătate. Cei mai optimişti dintre decidenţii politici europeni se aşteptau sincer la o serie de cedări ale autorităţilor de la Kiev în preajma Summit-ului Parteneriatului Estic de la Vilnius (28-29 noiembrie 2013). Aceştia se aşteptau ca Iulia Timoşenko să fie eliberată din detenţie (prin graţiere prin decret prezidenţial), şi să fie semnat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, fapt ce avea să pecetluiască opţiunea pro-occidentală a statului ucrainean. Însă nu a fost să fie... În mod surprinzător, în urma unor manevre efectuate de unii politicieni influenţi de la Est, Ucraina a refuzat in extremis să semneze acordurile cu Uniunea Europeană şi să demonstreze indulgenţă faţă de fostul Prim-ministru. Ceea ce a urmat, a depăşit prin amploarea sa toate aşteptările, inclusiv ale oficialilor europeni. Sentimentul de dezamăgire şi de trădare a pus în

mişcare mase foarte mari de oameni, care au declanşat un val de proteste populare în toată Ucraina. Adunaţi sub denumirea simbolică „Euromaidan” (care ar putea fi tradusă ca „Piaţa Europei”), care face aluzie directă la Revoluţia Oranj din 2004, sute de mii de ucraineni şi-au demonstrat în cel mai activ mod opţiunea proeuropeană. Conduşi de liderii partidelor de opoziţie, demonstranţii pro-europeni au înaintat o serie de revendicări de ordin politic, cea mai importantă dintre acestea fiind demisia preşedintelui Viktor Ianukovici şi declanşarea neîntârziată a alegerilor prezidenţiale anticipate. Aşa cum era de aşteptat, autorităţile ucrainene au răspuns în cel mai prost mod posibil la aceste cereri ale opoziţiei, preşedintele şi alţi conducători ai statului calificând în mod repetat demonstranţii drept „duşmani ai Ucrainei”, „cumpăraţi de NATO”, „mercenari ai Uniunii Europene”, „huligani ordinari”, ş.a. În ciuda unor reprimări violente chiar din primele zile, protestele s-au intensificat şi au cuprins întreaga ţară, iar în ultimele câteva săptămâni acestea au luat forma unor confruntări sângeroase. Au fost înregistrate mai multe victime omeneşti (numărul acestor victime variază în funcţie de surse, ar putea fi vorba de mai multe zeci de vieţi pierdute). În mai multe oraşe din Ucraina, dar în primul rând în capitala Kiev, manifestanţii au ocupat sedii ale administraţiilor de stat, ale unor ministere sau instituţii de forţă. În încercarea de a pune capăt confruntărilor violente, mai mulţi oficiali europeni s-au deplasat în capitala ucraineană, încercând să medieze conflictul

disponibile pentru cetăţeni şi business* *Aceste servicii electronice sunt disponibile şi pentru cetăţenii aflaţi în afara ţării şi pot fi accesate cu aplicarea semnăturii digitale mobile

7

„Dorul Basarabiei“ în Portugalia


2

gazeta

BASARABIEI

1-15 februarie 2014

Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior

Ambasada Republicii Moldova la Roma promovează semnarea unui Acord de colaborare între Poşta Moldovei şi Poşta Italiană Ambasadorul Stela Stîngaci: „Vom face totul pentru ca remitenţele cetăţenilor noştri din Italia să ajungă până în cel mai îndepărtat sat din Moldova, rapid, cu cheltuieli minime şi în maximă siguranţă.” Ambasadorul Stela Stîngaci avut o întrevedere cu o delegaţie din Republicii Moldova, în componenţa Viceministrului Tehnologiei

Informaţiei şi Comunicaţiilor V. Ciolac, Viceguvernatorului Băncii Naţionale A. Cincilei, Directorului General al Î.S. „Poşta Moldovei” S. Nastas şi Şefului Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în R. Moldova A. Polosa, aflaţi într-o vizită de lucru în Italia. Scopul întrevederii a fost examinarea posibilităţilor de dezvoltare a colaborării moldo-italiene în domeniul

transferurilor băneşti prin intermediul reţelelor poştale, inclusiv încheierea unui Acord de colaborare între Poşta Moldovei şi Poşta Italiană, precum şi abonarea cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare la ediţii periodice şi reviste din Republica Moldova, prin intermediul Poştei Italiene. „Vom face totul pentru ca remitenţele cetăţenilor noştri din Italia să ajungă până

în cel mai îndepărtat sat din Moldova, rapid, cu cheltuieli minime şi în maximă siguranţă. Sunt încrezătoare că vom reuşi să semnăm în cel mai scurt timp Acordul de colaborare între administraţiile poştale ale celor două ţări şi să realizăm cu succes acest proiect cu un puternic impact social”, a menţionat ambasadorul Stela Stîngaci. Sursa: www.stelastingaci.com

În şedinţa de astăzi (22.01.2014) a Executivului a fost aprobat Regulamentul-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţământul superior. Prin acest act normativ va fi reglementat modul de participare a studenţilor, cercetătorilor şi cadrelor didactice la programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional, precum şi participarea studenţilor la stagii de practică şi programe de schimb educaţionalcultural. Până în prezent, acest proces a fost reglementat printr-un act normativ aprobat de Colegiul Ministerului Educaţiei. La momentul actual, Ministerul Educaţiei implementează circa 60 de tratate internaţionale în domeniul educaţiei, şapte din ele au

fost semnate în anul 2013. În ultimii ani, în programe de mobilitate academică desfăşurate în baza acordurilor menţionate au participat în jur de 6 mii tineri din Republica Moldova. Tot astăzi au fost aprobate trei acorduri de colaborare internaţională în domeniul educaţiei, cercetării şi recunoaşterii actelor de studii cu Lituania şi Regatul Spaniei. Aplicarea lor va contribui la intensificarea cooperării Republicii Moldova cu statele Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi va lărgi posibilităţile de angajare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior din ţara noastră în statele respective. Aceste tratate au fost semnate în octombrie 2013.

punct de vedere teritorial) din această confruntare internă cu iz de război civil. Mai există un motiv pentru care evenimentele ce au loc astăzi în Ucraina sunt importante într-un mod aparte pentru Republica Moldova. Aceste evenimente sunt o avertizare: iată ce se poate întâmpla atunci când întro ţară autorităţile se lasă antrenate de interesele fostului centru imperial, în detrimentul interesului naţional. Avertizarea se adresează în primul rând unor politicieni de la noi, care în aceste zile ar face bine să pornească televizorul sau internetul şi să se uite foarte atent la feţele pline de suferinţă ale ucrainenilor.

Cei care în primăvara anului 2013 au refuzat să voteze pentru Guvernul care a parafat şi a semnat la Vilnius Acordurile care au apropiat ţara noastră de Uniunea Europeană – anume ei ar trebui să înţeleagă astăzi că la Chişinău putea să se întâmple acelaşi lucru. Dacă astăzi la Chişinău este pace şi moldovenii nu se bat între ei pe străzi, iar ţara face paşi (fie ei şi mici) către Uniunea Europeană, este pentru că în primăvara anului 2013 clasa politică de la noi a trecut cu brio examenul responsabilităţii şi al maturităţii politice. Iar pacea socială – lucru bine ştiut – este lucrul cel mai important într-o ţară care vrea să aibă viitor.

Sursa: www.gov.md

editorial

Lecţia ucraineană pag. 1  între autorităţi şi opoziţie. Guvernul condus de Primministrul Mykola Azarov şi-a prezentat demisia, iar reprezentanţii Opoziţiei pro-europene au fost invitaţi de către şeful statului să facă parte din noul executiv. Opoziţia a refuzat această „ofertă”, optând în continuare pentru demiterea preşedintelui şi organizarea alegerilor prezidenţiale anticipate. În aceste zile, confruntările violente continuă, iar soarta Ucrainei este mai incertă decât oricând.

Dorin Duşciac paris, franţa De ce toate aceste detalii sunt foarte importante pentru Republica Moldova? Pentru că tot ce se întâmplă astăzi

în Ucraina ne lasă în sufletele noastre un sentiment de déjàvu. Manifestaţii de protest masive, confruntări sângeroase, bătăi, violenţe stradale – toate aceste lucruri le-a trăit şi ţara noastră, într-un trecut nu foarte îndepărtat. Adevărat este faptul că la noi tragedia din 7 aprilie 2009 a fost de o durată relativ scurtă. Păstrând însă proporţiile, putem spune că şi noi am fost acolo, am trecut printr-o confruntare a autorităţilor reticente şi retrograde cu populaţia majoritar pro-europeană. Bineînţeles, momentul 7 aprilie 2009 în Republica Moldova a fost din multe puncte de vedere diferit faţă de ce se întâmplă astăzi în Ucrai-

na. E vorba şi de amploare, şi de durată, şi de conjunctura internă, şi de situaţia pe plan internaţional – toate aceste elemente sunt foarte diferite astăzi faţă de ceea ce s-a întâmplat la Chişinău acum aproape cinci ani. Însă esenţa este aceeaşi: pe străzile Kievului şi ale altor oraşe din Ucraina astăzi se confruntă în mod violent ucraineni cu ucraineni. Familii, comunităţi locale, oraşe de provincie, centre regionale şi capitala ţării sunt sfâşiate astăzi între taberele beligerante. Violenţa şi ura între oamenii din taberele care se confruntă bate plinul, astfel încât este destul de greu de imaginat că Ucraina va ieşi integră (inclusiv din

„Gazeta Basarabiei” este o publicaţie în bază de voluntariat, fără apartenenţă politică şi non profit, care îşi propune să ia atitudine vizavi de: • Viaţa comunităţii basarabene peste hotare; • Evenimentele social-economice şi politice din R.Moldova şi ţările de reşedinţă ale migranţilor moldoveni; • Noutăţile legislative privind migraţia; • Invitaţii la evenimente culturale şi anunţuri. La momentul actual, este unica publicaţie în limba română, realizată de către şi pentru migranţii moldoveni, deschisă tuturor doritorilor de a colabora cu noi. REDACTOR-ŞEF: Jana RENIŢĂ REDACŢIA: Dorin DUŞCIAC (Franţa), Olesea TANASCIUC (Portugalia, tel. de contact: + (351) 910-909-910, e-mail: olesea_tanasciuc@yahoo.es) , Aliona PURCI (Italia), Svetlana LISAGOR VERGIS (Grecia) CARICATURI: Veronica PINTEA-BET DESIGN: Corneliu COMENDANT MARKETING şi PUBLICITATE: Veaceslav ARAPAN DISTRIBUŢIE: Ghenadie CIUBARA, Ecaterina DAMIAN Opiniile exprimate în articolele ziarului aparţin autorilor. Publicaţia este distribuită gratis la Roma, Veneţia, Padova, Bologna, Torino, Milano, Treviso, Verona, Brescia, Rimini, Faenza, Parma, Florenţa, Paris (Franţa), Lisabona (Portugalia), Atena (Grecia); varianta electronică o puteţi primi scriindu-ne la adresa: gazetabasarabiei@gmail.com Fondator: Asociaţia Obştească FAMILII MIGRANTE Adresa redacţiei: Str. Hristo Botev 29/55, Chişinău Tel. de contact: 0039 3273857381. Publicaţia este înregistrată la Ministerul Justiţiei al R. Moldova cu nr. de înregistrare 259 la 20.02.2012 IDNO:1012620001401 Tiparul este executat la Tipografia „PRAG 3”, Chişinău Tiraj: 6000 ex. P-publicitate, PP- publicitate politică. Redacţia nu poartă răspundere pentru conţinutul articolelor publicitare.


gazeta

BASARABIEI

1-15 februarie 2014

„Împreună creăm viitorul acasă!“ pag. 1  creşterii economice”, a menţionat ministrul Economiei Valeriu Lazăr la deschiderea evenimentului. În discursul său, Primministrul Iurie Leancă a salutat partenerii Programului, în special Delegaţia Uniunii Europene care finanţează acest Proiect, şi a ţinut să evidenţieze rezultatele remarcabile obţinute de Programul PARE 1+1. Este important să atragem nu doar remitenţe financiare, ci şi pe cele intelectuale. „Fără îndoială, programul PARE 1+1 este un succes. Cetăţeniii noştri, atunci când revin acasă, aduc cu ei nu numai bani, dar şi idei inovative, abilităţi, cunoştinţe şi o altă atitudine faţă de muncă”, a evidenţiat oficialul. Şeful Delegaţiei UE în RM, Pirkka Tapiola, a salutat derularea Programului „PARE

1+1”, care se bucură de succes, şi a reiterat importanţa susţinerii întreprinderilor mici, în contextul liberalizării regimului de vize. „Turismul este turism, dar viitorul poate fi construit doar acasă”, a menţionat Şeful Delegaţiei UE în RM. În a doua parte a conferinţei, cei peste 80 de agenţi economici, beneficiari ai Programului PARE 1+1, au

participat la o sesiune de networking, unde au avut ocazia să se cunoască, să discute şi să identifice împreună posibilităţi de cooperare. Ei au recunoscut că există o serie de impedimente în calea c reării unor parteneriate, dar în acelaşi timp au constat că împreună pot face mult mai multe. În cadrul trainingului au sunat propuneri de cola-

borare în diverse domenii. Producătorii de peleţi ar putea să se asocieze pentru a importa împreună metalul necesar fabricării pieselor de schimb care se uzează rapid şi sunt importate frecvent. Crescătorii de chinchilla şi iepuri au susţinut ideea de a achiziţiona împreună echipamentul necesar pentru dughirea blănurilor.

Astfel, au fost puse bazele unei platforme de comunicare şi colaborare între agenţii economici, care s-ar putea fructifica prin crearea unor parteneriate de afaceri între antreprenorii care activează în domenii comune sau conexe. Menţionăm că Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” a fost lansat la 18 noiembrie 2010 prin HG nr. 972. Programul se desfăşoară până în anul 2015, respectiv, fiecare persoană care a muncit sau munceşte peste hotare şi doreşte să investească resursele în dezvoltarea propriei afaceri, este invitată să aplice la Programul „PARE 1+1". Programul PARE 1+1 vine în întâmpinarea migranţilor şi rudelor acestora care doresc să deschidă o nouă afacere sau să dezvolte afacerea existentă, oferindule consultanţă, cursuri de

3

pregătire antreprenorială, finanţare nerambursabilă şi, în ultimă instanţă, monitorizarea afacerilor şi consilierea antreprenorilor. Programul susţine ideile de afaceri ale antreprenorilor migranţi şi îi ajută pe aceştia să le concretizeze în afaceri de succes. „PARE 1+1” se desfăşoară după principiul „Tu investeşti un leu, Programul îţi dă un leu!”, respectiv acordăm granturi de până la 200 mii lei. Singurele cerinţe necesare pentru înscrierea la Program sunt: 1. să fiţi cetăţean al Republicii Moldova; 2. să fiţi lucrător migrant sau rudă a acestuia; 3. să intenţionaţi să iniţiaţi o afacere sau să o dezvoltaţi pe cea existentă; 4. să fiţi plin de Pasiune şi Determinare. Înregistrarea la Programul „PARE 1+1” poate fi efectuată ON-LINE pe pagina http:// pare.odimm.md! Detalii referitor la conţinutul dosarului de finanţare le puteţi găsi pe site-ul www.odimm.md sau la numărul de telefon +373 22 211 663.

Trei întrebări pentru Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola UE susţine Republica Moldova în continuarea eforturilor depuse pentru reformare şi modernizare în următorii ani „Sprijinirea reformei poliţiei şi a administraţiei publice, precum şi dezvoltarea agriculturii şi a zonelor rurale, sunt principalele domenii de cooperare între Moldova şi UE pentru perioada 20142020”, a declarat Şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, într-un interviu acordat Centrului de Informare al Vecinătăţii Europene. Interviul face parte din seriile de Trei Întrebări pentru un Ambasador, realizate de Centrul de Informare. — Care sunt trei domenii prioritare de cooperare în ţara Dumneavoastră (de reprezentanţă) în noua perioadă de programe 2014-2020? Relaţiile dintre UE şi Moldova au fost ghidate de Acordul de Cooperare şi Parteneriat şi de Planul de Acţiuni al Politicii Europene de Vecinătate (PEV). Acum, acestea vor fi înlocuite de Acordul de Asociere RMUE (AA), inclusiv de Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (ZLSAC) şi de Agenda Acordului de Asociere. Asistenţa care urmează să fie furnizată, în timpul perioadei de programe 20142020, este sincronizată cu priorităţile şi obiectivele stabilite în noile Acorduri. Prin urmare, trei domenii prioritare principale de cooperare, se concentrează pe Reforma Poliţiei, Reforma Administraţiei Publice, Agricultură şi Dezvoltare Rurală. Aceste priorităţi ar trebui să permită Moldovei să continue eforturile de modernizare şi reformă iniţiate,

Deoarece este prioritar pentru Parteneriatul Estic, Instrumentul European de Vecinătate constituie pentru Moldova un stimulent suplimentar pentru a evolua. Cu toate acestea, este extrem de important pentru Moldova să continue să lucreze în domenii precum independenţa justiţiei şi lupta împotriva corupţiei. Acestea sunt probleme de mare interes nu doar pentru UE, dar şi pentru cetăţenii din Moldova. IEV vine într-un moment crucial şi oferă Republicii Moldova o oportunitate solidă de a continua eforturile depuse în acest sens, în timp ce îşi dezvoltă în continuare agenda europeană.

contribuind astfel la apropierea de UE. Aş vrea, de asemenea, să subliniez că aceste priorităţi sunt rezultatul unor ample consultaţii cu Guvernul, Organizaţiile Societăţii Civile, donatorii multilaterali şi bilaterali, Instituţiile Financiare Internaţionale şi Organizaţiile Internaţionale. Aceste sectoare de intervenţie extind suportul oferit de Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP - predecesor al IEV) 2007-2013, în special în ceea ce priveşte asistenţa permanentă oferită pentru reformele din Sectorul Justiţiei,

Managementul Finanţelor Publice, Dezvoltare Rurală şi Regională şi consolidarea capacităţilor instituţionale ale administraţiei publice centrale. Acestea sunt domenii în care Delegaţia UE a efectuat o expertiză semnificativă şi la care poate cu adevărat adăuga valoare. — Instrumentul European de Vecinătate (IEV) va grăbi finanţarea şi o va face mai flexibilă, permiţând stimularea celor mai bune performanţe. Ce înseamnă acest lucru pentru ţara Dumneavoastră?

— Dacă ar trebui să menţionaţi doar trei exemple concrete de cooperare de succes în ţara Dumneavoastră, care ar fi acestea? Tranziţia este întotdeauna un proces de lungă durată şi scopul cooperării cu UE nu este doar de a ajuta Moldova să-şi îmbunătăţească situaţia actuală, dar şi să-şi construiască un viitor. Multe reforme sunt „lucrări în desfăşurare” şi rodul fructului lor nu ajunge la maturitate peste noapte. Acestea fiind spuse, cooperarea cu UE deja aduce beneficii concrete pentru cetăţeni în mai multe domenii. Permiteţi-mi să menţionez trei exemple doar: Justiţie: acesta este indiscutabil unul dintre domeniile cele mai importante pentru dezvoltarea viitoare a Republicii Moldova. Un Acord de Finanţare pentru un suport

la bugetul reformei sectorului justiţiei în Moldova, în sumă de până la 60 de milioane de euro, a fost semnat în 2013. Acest obiectiv atins a fost rezultatul unui lung proces care a durat mai mulţi ani, a început cu o analiză a lacunelor sistemului Justiţiei în Republica Moldova, elaborarea unei Strategii de Reformă şi aprobarea ei de către Guvern, continuând cu dezvoltarea unui Plan de Acţiuni pentru punerea sa în aplicare, inclusiv bugetarea fondurilor necesare pe termen mediu. Obiectivul principal al acestei iniţiative este de a susţine Guvernul Republicii Moldova în construirea unui sector al justiţiei profesional, accesibil, eficient şi transparent, în conformitate cu standardele europene. Au fost deja întreprinse măsuri pentru a asigura independenţa sistemului judiciar prin reformarea criteriilor şi procedurile de selecţie, numirea, promovarea şi eliberarea din funcţie a judecătorilor. Intoleranţa faţă de fenomenul corupţiei este consolidată (au fost introduse teste de integritate pentru evaluarea noilor şi actualilor profesionişti din justiţie). Şi nu în ultimul rând, sunt adoptate măsuri pentru îmbunătăţirea Drepturilor Omului în Moldova (punerea în aplicare a Legii privind asigurarea egalităţii, programe de formare profesională pentru judecători bazate pe jurisprudenţă şi practicile locale şi internaţionale etc.). Mai rămân multe de realizat, dar eu cred că deja suntem pe calea cea dreaptă. Energie regenerabilă: Graţie Proiectului Energie şi

Biomasă în Moldova, au fost dotate cu instalaţii de încălzire pe bază de biomasă mai mult de 130 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare şi primării din toată ţara. Persoanele care folosesc aceste clădiri vor beneficia de încălzire mai bună şi mai ieftină. De asemenea, proiectul a generat crearea a mai mult de 250 de locuri de muncă noi, precum şi lansarea a zeci de noi întreprinderi producătoare de combustibil din biomasă sub formă de brichete şi pelete. Transport şi Infrastructură: UE oferă granturi pentru proiecte cruciale de infrastructură. Datorită acestor subvenţii şi creditelor oferite de Instituţiile Financiare Europene (BERD şi BEI), oraşele Chişinău şi Bălţi au reuşit să-şi îmbunătăţească reţeaua de transport public. Municipiul Chişinău a achiziţionat deja 102 troleibuze noi, în timp ce municipiul Bălţi achiziţionează în prezent 23 de troleibuze noi, de care vor beneficia toţi locuitorii săi. Troleibuzele noi au devenit atât de populare, încât un troleibuz chiar a fost rezervat pe post de limuzină de nuntă. În linii generale, oricine a experimentat drumurile moldoveneşti acum 10 ani şi călătoreşte prin ţară acum, va observa o îmbunătăţire imensă, care este importantă pentru cetăţeni şi crucială pentru economie şi aceasta, în mare parte, datorită cooperării cu UE şi cu instituţiile financiare europene. Sursa: PR Agency PARC Communications www.parc.md


4 BASARABIEI „Jucăriile vor să meargă la grădiniţă!“ gazeta

1-15 februarie 2014

În ultimul timp, tot mai des citesc în presă despre multe persoane care se implică în proiecte sociale: politicieni, artişti, jurnalişti şi chiar oameni de rând. E bine când societatea civilă conştientizează că doar ajutând şi fiind loiali unii cu alţii, putem să creştem. De multe ori, nu doar concetăţenii noştri, dar şi cetăţeni ai altor ţări trimit ajutoare, vin în Republica Moldova, pentru a-i susţine pe cei mai nefericiţi ca ei. În toiul sărbătorilor de iarna, vedeta italiană Valeria Marini, împreună cu soţul ei, cunoscutul om de afaceri Giovanni Cottone, a dat start Campaniei „Jucăriile vor să meargă la grădiniţă!”, în cadrul căreia peste 30 de grădiniţe din Republica Moldova vor primi jucării de marca „Toys”, aduse special pentru copii din Italia. De asemenea, la 24 ianuarie curent, împreună cu soţul, Giovanni Cottone, preşedintele Lambretta & Motom Electronics Group, Valeria Marini a donat 10 scutere Ministerului Afacerilor Interne, şi anume Inspectoratului Naţional de Patrulare. În exclusivitate pentru „Gazeta Basarabiei”, Vale-

ria Marini a acceptat să ne acorde un interviu şi să ne împărtăşească impresiile sale despre Republica Moldova. — Aliona Purci: Lei è una donna conosciuta non solo in Italia ma anche in tutto il mondo. Si considera più attrice, show girl, imprenditrice o stilista? Valeria Marini: Artisticamente sono nata in teatro, ma la mia popolarità è arrivata dalla TV con lo show live Prima Serata. TV, cinema e teatro sono la mia passione e io la penso all'americana; ma avevo un sogno nel cassetto, quello della moda, un sogno realizzato che mi dà molte soddisfazioni. Oggi per realizzare i propri progetti, bisogna essere imprenditrici di se stesse, mettersi in gioco in prima persona con impegno, se si vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati.

tivo, inoltre ho avuto modo di conoscere persone veramente splendide. Mi piace perché è un paese in sviluppo, dove la gente ha tanta voglia di fare, di lavorare e di costruire.

— Qual è il suo rapporto con la Moldavia in generale? Ho scoperto la Moldavia lo scorso anno e sono rimasta incantata dall’ospitalità che mi è stata riservata. Il rapporto direi che è posi-

— È stata più volte a Chisinau, come ha trovato la città? Chisinau mi ha colpita per gli spazi verdi, splendidi parchi, dove ho visitato dei caratteristici mercatini. Inoltre le bellezze architettoniche

publicitate

sono imponenti e lasciano senza fiato, come il Palazzo di vetro, la Cattedrale ortodossa della Nascita di Nostro Signore, l’Arco di Trionfo. Monumenti di pregio artistico che fanno di Chisinau una città piacevole e interessante da visitare. — La sua collezione di moda presentata l'anno scorso a Chisinau ha avuto un grande successo. Pianifica di tornare con altre collezioni? Ci sono dei progetti che stiamo vagliando e non escludo di tornare a presentare le nuove collezioni Seduzioni Diamonds e Seduzioni Jeans. — Perché ha scelto proprio la Moldavia per sviluppare i suoi affari? Come è accaduto? Tramite un amico, che mi ha offerto di presentare la collezione. La Moldavia è un paese che offre molte opportunità e per gli affari non ci sono limiti geografici.

2013

2014

se questo sorriso è per i bimbi, mi riempie di gioia. — Quanti asili potranno usufruire di questo servizio? Come è riuscita a superare la burocrazia che a volte impedisce di portare a buon fine queste iniziative? Stiamo ancora organizzando la consegna dei giochi e soprattutto il coordinamento delle visite che farò con piacere agli asili. In questo sono stata supportata dall' Associazione Hepavit, www.thewoman.md, il Ministero della protezione sociale e famiglia, la moglie del presidente della Moldavia Margareta Timofti e anche i miei carissimi amici Tatiana Bordeianu e Alfio Pacifici. I giocattoli andranno a circa 35 asili moldavi. — Ha deciso anche di donare 10 Lambrette al Ministero degli Affari Interni. Perché ha scelto proprio questo

— Come le è venuta l’idea di aiutare i bambini, che sicuramente saranno molto contenti di ricevere giocattoli da una delle più popolari e belle donne d’Italia? Sono sempre molto attenta ai bambini che si trovano in situazioni disagevoli, i bambini sono il nostro futuro ed è doveroso per le persone più fortunate permettere che questo futuro sia il più possibile roseo. Inoltre mi piace regalare un sorriso e

— La maggior parte dei lettori del nostro giornale sono moldavi che vivono in Italia e che la conoscono e l’ammirano, cosa vorrebbe augurare a loro? Il mio augurio è quello di riuscire a raggiungere e realizzare i loro desideri, uniti dall’amore e dalla serenità. Interviu realizat de Aliona Purci Padova, ianuarie 2014

publicitate

www.bilux.md

— La sua presenza nel sociale in Moldavia è un fatto dovuto alle sue attività commerciali o ha anche altri legami con il nostro paese? La mia presenza in Moldavia è cominciata per promuovere la mia attività commerciale ma allo stesso tempo mi ha fatto incontrare persone che subito mi hanno fatto sentire a casa e con le quali abbiamo cominciato a parlare di progetti comuni.

Ministero? Il Ministero degli Affari Interni insieme al Ministero della Giustizia stanno facendo molte riforme per portare la Moldavia sulle linee guida della UE, con un piano di azione del Ministero della Politica Estera, al fine di migliorare la collaborazione con la UE. Credo che questa piccola donazione possa essere d’aiuto in un momento così innovativo e d’impegno per la nazione.

www.bilux.md

Moldova

Italia

Austria

Italia /+39/

389099 3608 389099 3662 389099 3646 389099 3833 329436 4368 389099 3725 389099 3750

Milan Moldova /+37322/ 282445 Oficiu Roma 282447 Oficiu Torino 068041111 Oficiu Bolonia 282446 Depozit 068034444 Depozit Parma, Verona 069872535 Depozit Monza, Dezenzano Austria /+43/ Mestre, Iesolo, Vicenza 6769330838

/+39/ 3891626301

24/24

/+373/ 691 360 01


gazeta

BASARABIEI

1-15 februarie 2014

FRANŢA

La mulţi ani, stimată doamnă Margareta Luţă! Orice comunitate – mai cu seamă atunci când este vorba de migranţi – este activă şi dinamică mai ales datorită persoanelor care se evidenţiază printr-un simţ acut al iniţiativei şi al responsabilităţii. Fără a exagera prea mult, putem spune că aceşti oameni sunt sufletul unei comunităţi şi au rolul de veritabil liant al societăţii cu care se identifică. La Paris, în comunitatea românilor basarabeni, o astfel de persoană este doamna Margaretă Luţă, care de mai mult de cinci ani conduce Asociaţia Culturală „Mihai Eminescu”. Soarta doamnei Margareta Luţă nu se deosebeşte cu mult de cea a multor intelectuali basarabeni din generaţia sa, care şi-au găsit un rost şi şi-au reconstruit viaţa la mii de kilometri depărtare de locul de baştină. Aceşti oameni nu au avut frică să înfrunte dificultăţile vieţii într-o ţară străină şi au reuşit să se integreze şi să muncească în beneficiul societăţii care i-a găzduit. Ei nu au uitat niciodată de patria lor şi în timp şi-au asumat rolul de gardieni ai tradiţiilor, limbii române, ai culturii noastre naţionale. Particularitatea destinului doamnei Margareta Luţă este că dânsa a plecat de la baştină de două ori. Prima dată a fost în anul 1993, când se stabileşte cu traiul la Cernăuţi, unde începe o activitate intensă pe tărâmul cultural. Împreună cu dl Ion Bostan, doamna Luţă

înfiinţează Clubul Literar. Câţiva ani mai târziu, în 1997, acest Club devine Asociaţia Culturală „Mihai Eminescu”, filiala Cernăuţi. În acea perioadă, de la începutul anilor 90, în mai multe localităţi româneşti din Regiunea Cernăuţi existau filiale ale acestei Asociaţii Culturale, care contribuiau la menţinerea tradiţiilor şi a limbii române în regiune. Înainte de 1997, la Cernăuţi nu există o astfel de filială şi, graţie

eforturilor doamnei Luţă, nedreptatea a fost îndreptată. De atunci, românii din Cernăuţi au obţinut o casă culturală, un cămin de spiritualitate şi de cultură naţională. În 1999 doamna Margaretă Luţă revine în Republica Moldova, la Bălţi, acolo unde activează în calitate de administrator al Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”. În paralel, în timpul liber, înfiinţează şi conduce Cenaclul Literar Muzical Universitar din Bălţi. A doua oară doamnă Luţă pleacă de la baştină într-o perioadă a speranţelor pierdute, atunci când perspectivele de normalizare a situaţiei din Republica Moldova par să se îndepărteze cu o viteză ameţitoare. Astfel, în anul 2002 doamna Luţă se stabileşte cu traiul la Paris, unde în scurt timp devine una din persoanele cele mai active în cadrul comunităţii românilor din capitala franceză. Activează în cadrul mai multor structuri asociative, iar în 2008 devine membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Culturale „Mihai Eminescu”. Zilele trecute doamna Margareta Luţă şi-a sărbătorit un frumos jubileu – 60 de ani. Cu această ocazie, îi adresăm cele mai sincere felicitări, îi dorim multă sănătate şi noi realizări în activitatea sa în domeniul cultural. La mulţi ani, stimată doamnă Margareta Luţă! Membrii comunităţii din Paris

5

PORTUGALIA

Tincuţa Popa, un nume cu mare viitor muzical Tincuţa Popa s-a născut la Nisporeni, într-o familie de muzicieni. La vârsta de cinci ani a trecut cu traiul la Chişinău, unde a început să studieze pianul la şcoala de arte „Alexei Stârcea”. Timp de patru ani, a evolua la diverse concursuri din Republica Moldova şi România, unde s-a învrednicit de locuri de frunte, inclusiv Concursul naţional de pian „Carl Czerny”, Piatra Neamţ; Concursul internaţional de interpretare „George Georgescu” din Tulcea; Concursul republican al tinerilor interpreţi pian solo din Chişinău. În 2007 se stabileşte cu traiul, împreună cu părinţii, în Portugalia, tot atunci susţinând admiterea la Şcoala de muzică a Conservatorului naţional din Lisabona. Concomitent, participă la diverse concursuri de anvergură, cum ar fi Concursul de pian „Carl Czerny” la Conservatorul naţional din Lisabona (trei ediţii consecutive, locul I şi Marele Premiu), Concursul de pian „Lopes-Graça” din Tomar (locul I), Concursul internaţional „Cidade de Fundão” (locul II). De mai mule ori a evoluat pe scena prestigioasei săli de con-

cert a Centrului Cultural Belém. La doar doi ani de la stabilirea în Portugalia, a participat la „Concertos à Conversa”, interpretând lucrări de Felix Mendelssohn şi, în calitate de solistă, la „ciclo de concertos LIÇÕES DE BACH” integrat în „DIAS DA MÚSICA 2009”. Un eveniment memorabil l-a constituit concertul la patru mâini cu faimosul pianist, profesor şi prezentator Miguel Henriques, în cadrul căruia au fost interpretate piese din repertoriul clasic de mare virtuozitate. În palmaresul tinerei artiste se înscriu, de asemenea, strălucite evoluţii în calitate de solist cu orchestra Conservatorului Naţional şi cu Orchestra de cameră a Şcolii superioare de muzica din Lisabona. Tincuţa Popa este una din participantele cele mai active ale spectacolelor prezentate de comunitatea de moldoveni din Portugalia. 24 decembrie 2013 Sursa: www.portugalia.mfa.md


6

gazeta

BASARABIEI

1-15 februarie 2014

Serviciile Publice Electronice disponibile pentru cetăţeni şi business* *Aceste servicii electronice sunt disponibile şi pentru cetăţenii aflaţi în afara ţării (din diasporă) şi pot fi accesate cu aplicarea semnăturii digitale mobile (care poate fi obţinută la oficiile operatorilor de telefonie mobilă Moldcell şi Orange, pentru mai multe detalii vizitaţi http://egov.md/index.php/ro/solutii-pentru-cetateni/serviciul-semnatura-mobila) 1. Depunerea declaraţiei fiscale electronice Instituţia Prestatoare: Serviciul Fiscal de Stat Descrierea serviciului: Serviciul oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale mobile. Serviciul reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a declaraţiilor privind impozitul pe venit (CET08) prin intermediul reţelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal. Pagina de acces a serviciului: https://servicii.fisc.md/login. aspx?ReturnUrl=%2fedec.aspx **Notă: Deţinătorii Semnăturii Mobile urmează să se autentifice prin intermediul Serviciului guvernamental de autentificare şi control al accesului MPass. 2. e-Servicii de Stare Civilă Instituţia Prestatoare: Serviciul Stare Civilă Descrierea Serviciului: Prin intermediul serviciilor electronice de Stare Civilă, pot fi solicitate online duplicatele certificatelor de stare civilă, extrasele de stare civilă şi modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă. Documentele care se vor putea obţine în contextul celor trei e-Servicii de Stare Civilă sunt: duplicatul certificatului de naştere, duplicatul certificatului de căsătorie, duplicatul certificatului de divorţ, duplicatul certificatului de deces, extrasul de pe actul de naştere, extrasul de pe actul de căsătorie, extrasul de pe actul de divorţ, extrasul de pe actul de deces. E-Serviciile Stare Civilă pot fi accesate pe portalul guvernamental servicii. gov.md cu utilizarea Semnăturii Digitale Mobile şi pot fi achitate prin interme-

diul serviciului guvernamental de plăţi electronice MPay. Prin aceste instrumente, e-serviciile Stare Civilă pot fi utilizate şi de persoanele care se află în afara ţării. Folosirea acestora oferă deplină siguranţă utilizatorilor. Costul serviciilor online va fi acelaşi ca şi pentru cele obişnuite, dar preţul va depinde de termenul de eliberare. Duplicatele şi extrasele vor fi eliberate gratuit (se va achita doar 10 lei - taxa de stat) în decurs de o lună, iar costul maxim al acestora este de 135 lei pentru duplicate şi 85 lei pentru extrase în decurs de 5 zile. 3. Raportarea electronică la CNAM (e-CNAM) Instituţia prestatoare: Compania Naţională de Asigurări în Medicină Descrierea serviciului: Sistemul electronic e-CNAM oferă o metodă modernă de schimb informaţional. Implementarea acestuia permite înlocuirea procedurilor manuale cu cele automatizate în obţinerea şi procesarea formularelor de raport. Cu ajutorul serviciului e-CNAM agenţii economici pot depune electronic formularele 2-03 şi 2-04 la orice oră şi din orice loc de unde există acces la Internet. Serviciul e-CNAM vine cu o serie de beneficii pentru companii. Este vorba de economie de resurse, evitarea contactului cu funcţionarul şi simplificarea procesului de depunere a formularelor. Raportarea electronică la CNAM poate fi efectuată atât prin intermediul mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei, eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”(CTS), cât şi prin intermediul serviciului „Semnatura Mobilă”. Pentru obţinerea dreptului de semnătură digitală prin intermediul telefonului mobil, sunt folosite certificate eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, iar dreptul de înregistra-

FRANŢA

Întâlnire a deputaţilor moldoveni la APCE cu Diaspora

Duminică, 26 ianuarie, la Strasbourg a avut loc şedinţa a doua a Clubului de discuţii „Neo-Dacii”. La această şedinţă au fost invitaţi membrii delegaţiei Parlamentului Republicii Moldova la Asambleia Parlamentară a Consiliului Europei: Liliana Palihovici (şefa delegaţiei), Ana Guţu, Stella Jantuan, Anatolie Arhire şi Valeriu Ghileţchi. La întâlnire a fost

prezentă şi Excelenţa Sa dna Ambasador al Republicii Moldova pe lânga CoE Tatiana Pârvu. Membrii Diasporei române şi moldave din Strasbourg au susţinut o discuţie amicală cu deputaţii Parlamentului RM, împreună au abordat diverse subiecte care îi preocupă, au efectuat un schimb de opinii asupra subiectelor de actualitate din Republica

Moldova. Cele mai aprinse discuţii au fost despre diferendumul transnistrean şi despre căile spre soluţionare a lui, despre integrarea europeană a Republicii Moldova, despre corupţie în sistemul judecătoresc şi şcolar. Discuţia amicală, care a durat mai mult de două ore, a continuat cu un concert susţinut de membrii Diasporei şi de artistul francez Paul Fernique. Întâlnirea deputaţilor cu diaspora s-a încheiat cu o gustare din plăcinte şi sarmale moldoveneşti. Organizatorul acestei întâlniri a fost asociaţia „Neo-Dacii” din Strasbourg, preşedinte Svetlana Pallady şi coordonator Gheorghe Bobeică. Info: www.neodacii.com

re a utilizatorilor aparţine operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell). Serviciul e-CNAM este parte a Platformei de raportare, integrată în sistemul M-Cloud şi găzduită de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”. Pagina de acces a serviciului: http://raportare.md/Security/ Login?ReturnUrl=%2f 4. Raportarea electronică la CNAS (e-CNAS) Instituţia prestatoare: Casa Naţională de Asigurări Sociale Descrierea serviciului: Prin intermediul sistemului e-CNAS, angajatorii din RM pot prezenta în format electronic declaraţiile Rev 5 pentru angajaţii săi, concomitent cu declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, forma 4-BASS. Avantajele e-CNAS sunt următoarele: eliminarea deplasărilor la Casele Teritoriale de Asigurări Sociale şi economisirea timpului de aşteptare la ghişee, depistarea automată a divergenţelor dintre datele din declaraţiile Rev 5 şi Forma 4-BASS, a greşelilor din datele personale ale angajaţilor şi excluderea necesităţii de tipărire a documentelor pe suport de hârtie. Raportarea electronică la CNAS poate fi efectuată atât prin intermediul mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei, eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”(CTS), cât şi prin intermediul serviciului „Semnatura Mobilă”. Pentru obţinerea dreptului de semnătură digitală prin intermediul telefonului mobil sunt folosite certificate eliberate de Î.S. „Centrul de telecomunicaţii speciale”, iar dreptul de înregistrare a utilizatorilor aparţine operatorilor de telefonie mobilă (Orange, Moldcell). Pentru primirea autorizaţiei de prezentare a rapoartelor este necesar să efectuaţi următorii paşi: 1. Să vă înregistraţi pe Portalul de raportare. 2. Să înregistraţi în sistem întreprinderea pe care o reprezentaţi 3 Să obţineţi autorizaţia în instituţia corespunzătoare. Pagina de acces a serviciului: http://raportare.md/Security/ Login?ReturnUrl=%2f 5. e-Licenţiere (depunerea cererii de eliberare, reperfectare sau prelungire a licenţei de activitate) Instituţia prestatoare: Camera de Licenţiere Descrierea serviciului: Serviciul

„e-Licenţiere” oferă o gamă completă de funcţii specializate pentru a optimiza depunerea şi analiza cererilor de eliberare a licenţelor de la Camera de Licenţiere. Licenţele pot fi solicitate în format electronic, fără ca agentul economic să se deplaseze la Chişinău. Autenticitatea informaţiilor depuse de solicitanţii sau titularii de licenţă va fi verificată prin intermediul reţelelor electronice ale Autorităţilor publice vizate. Pot fi accesate următoarele tipuri de servicii: depunerea unei cereri de eliberare de licenţă, reperfectarea sau prelungirea licenţei. Pentru a folosi serviciul, solicitantul accesează interfaţa servicii.gov.md, selectează serviciul e-Licenţiere, apoi alege din meniu tipul operaţiunii dorite: eliberare, reperfectare/prelungire. Ulterior acesta selectează activităţile sau domeniile potrivite şi confirmă condiţiile de licenţiere. După ce completează secţiunile indicate în formular, încărcă documentele necesare, scanate, şi confirmă datele completate. După examinarea cererii de către Camera de Licenţiere, solicitantul este anunţat prin e-mail despre decizia autorităţii. În cazul aprobării cererii, agentul economic poate achita taxele pentru licenţă la orice bancă. În final, el poate merge la Camera de Licenţiere pentru a-şi ridica licenţa sau o poate primi prin poştă. Pagina de accesare a serviciului: https://servicii.gov.md/ServiceDetails. aspx?id=17bdd5a3-23b1-49b0-af49e5873f1104b0# 6. e-Apostila (Serviciul de apostilare) Instituţia prestatoare: Ministerul Justiţiei Descrierea serviciului: Serviciul oferă posibilitatea depunerii online a cererii de apostilare a actelor oficiale. “APOSTILA” este semnul imprimat al ştampilei, completat la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător. Aplicarea “APOSTILEI” este unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act. Pagina de acces a serviciului: https://apostila.gov.md/ Pentru mai multe detalii despre agenda de e-transformare a Guvernării, vă rugam să vizitaţi pagina web a Centrului de Guvernare Electronică egov.md Sursa: Centrul de Guvernare Electronică


gazeta

BASARABIEI

1-15 februarie 2014

7

PORTUGALIA

„Dorul Basarabiei“ în Portugalia În incinta cine-teatrului "São João" din Palmela, a avut loc primul spectacol din cadrul proiectului internaţional „Dorul Basarabiei”, următoarele ţări de pe itinerar fiind Spania, Franţa şi Marea Britanie. Turneul se înscrie în acţiunile Guvernului Republicii Moldova privind susţinerea şi aprofundarea relaţiilor cu comunitatea moldovenilor de peste hotare. În faţa unui număr impresionant de spectatori au evoluat Nicolae Botgros, Ion Paladi şi Ioana Căpraru. Prezentarea, scenografia şi asistenţa logistică au fost asigurate de Centrul de Cultură şi Artă „Trei Culori”, spectacolul fiind susţinut, de asemenea, de asociaţiile „Tezaur” din Faro şi „Busuioc” din Setubal, Liga Femeilor Moldave din Almada, Centrul Cultural Moldav din Cascais. La spectacol au participat dnii Valeriu Turea, Ambasadorul Republicii Moldova şi Vasile Popovici, Ambasadorul României în Portugalia. Sursa: www.portugalia.mfa.md

Naşterea Domnului la Padova A devenit deja o tradiţie ca majoritatea sărbătorilor să le petrecem împreună cu întreaga familie, prin Skype. Ei plâng în Moldova, adică acasă, şi noi aici, tot „acasă”, doar că într-un anturaj puţin mai diferit ca cei de la celălalt capăt al firului... Şi de fiecare dată le promitem: „Bunică, data viitoare, chiar că o să vin acasă de sărbători”. Dar timpul trece şi ne regăsim mereu în faţa aceluiaşi Skype... Aici sărbătorile au alt gust: de tristeţe, dor şi amintiri. Şi doar evenimentele pe care le organizează uneori câte o asociaţie ne mai aduc în suflet bucuria sărbătorilor şi ne ajută să nu uităm adevăratul miros al Crăciunului. Anul acesta, sărbătoarea Naşterii Domnului a fost mai deosebită pentru noi. Am avut parte de un concert care de mult lipsea în Padova. Cu genericul „Am venit să colindăm”, concertul dedicat sărbătorilor de iarnă a fost organizat la data de 12 ianuarie de către asociaţia „Moldavi nel Veneto”şi biserica ortodo-

xă moldovenească din Padova „Naşterea Maicii Domnului” (paroh părintele Vasile Şestovschi), cu suportul Biroului pentru Relaţii cu Diaspora şi în colaborare cu „Gazeta Basarabiei”. Evenimentul va rămâne mult timp în memoria celor peste 270 de persoane prezente în sală. Concertul a avut un „meniu” foarte bogat şi frumos. Au cântat colinde şi cântece populare mai multe vedete locale: Victoria Martin, Petru Dinjos, Ana Căruţă, Mădalina Blajinu, Nicolae Crăciun, Euganeo, Angela Chirinciuc şi mici-

le vedete Francesco Duluţă şi Cătrin Dacinoi, ansamblul de dans „Moldoviţa”. Spectatorii au mai avut parte de un mic program cultural prezentat de către copilaşii care fecventează şcoala duminicală din cadrul bisericii, conducător artistic Cristina Blănaru. Copiii au primit în dar de la Moş Crăciun dulciuri. Tot în cadrul concertului a fost lansată acţiunea de caritate îndreptată să ajute familia Tasca din satul Bahrineşti, raionul Floreşti. Cei 435 euro adunaţi la concert, împreuna cu alţi 635 euro colectaţi anterior la biserică, au fost

729222 2 Como: Sergiu Mirciu tel. 069131027 2 Veneţia, Treviso - Gara Feroviara, str. Piata Garii ½; 79469869 Leonid, 79069549 Rita, 23730221 oficiu 2 Grosseto: Valeriu Iabanji, tel. 069155111 2 Padova: str. Burebista 90,

Valera tel. 069139105 2 Vicenza şi Padova: preluarea pasagerilor sau coletelor la domiciliu: tel. 389 9937983, 320 6025763, Vlad www.colete.weebly.com

trasmişi familiei, pentru fiul Cătălin care suferă de o maladie rară. La sfârşitul evenimentului, părintele Vasile Şestovschi a ţinut să menţioneze: „Azi am avut parte de o seară frumoasă, cu tradiţionalele colinde şi urături care ne ajută să nu uităm credinţa şi semnificaţia duhovnicească a sărbătorilor religioase. Naşterea Domnului e una din cele mai importante sărbători pentru noi, creştinii ortodocşi, şi este important să o sărbătorim cu sufletul curat şi inima împăcată.” Doamna Irina Drăguţanu a dorit să trasmită mulţumiri părintelui Vasile pentru organizarea acestui eveniment, care a făcut-o să se simtă pentru câteva ore acasă, lângă cei dragi. „Merg în fiecare duminică la biserică, unde paroh este părintele Vasile Şestovschi. De fiecare dată el ne îndrumează şi ne ajută, în limitele posibilităţilor. Dorim să îi mulţumim pentru tot ce face pentru noi şi să îl încurajăm să organizeze şi în continuare asemenea evenimente”, ne-a relatat dna Drăguţanu. Aliona Purci, Padova

Moldova - Europa Transport de mărfuri şi pasageri Transport Italia 2 Roma: C IN 850 Marin Godonoagă, tel. 328 0945569 2 Torino: Lev Tolstoi 33, Ruslan 079990441, Eugen 328 0092107, tel. 388 5620521, 2 Imperia, Arma di Taggia, San Remo: Ion tel.3206815864

2 Verona: Vasile Alecsandri 1, of 550 Grigorie tel.068936729 2 Florenţa: str.Burebista 17, et.1, of.1; tel: 523338/57-19-45; 069397251 2 Perugia: SRL "PROVIRAJ" Creanga 6/3 tel. 74 87 61 2 Brescia: Tel. 069372396 sau 069168150 Dima şi Ion 2 Trento: Ion tel. 069033544

2 Bologna: Bulevardul Decebal 99, tel 7838688 sau 069095937 2 Milano: Italia-star.md, Vlad 069247308 şi Tudor 069175716 2 Asti: Ion 069723551, Tamara 320 3286333 2 Rimini şi Faenza: Str.Vasile Alexandri 13 tel. 069114311;

Transport Grecia Natalia Travel, str. Ismail 27/1, tel. 27 23 46

Transport de mărfuri şi pasageri Moldova-Franţa 2 Paris: Nation +33 688 176 488 (Vitalie); +33 672 971 385 (Nina); +33 670 987 686 (Anatol) Transport Portugalia Milos Tur 636-937, 279-668, 279-669, milosm@mtc.md


8

1-15 februarie 2014

SUB PATRONAJUL

gazeta

BASARABIEI

AMBASADEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN REPUBLICA ITALIANĂ

CONCERT

ORICE FEMEIE E FRUMOASĂ cc.cc;4:77 cc.cc;4:77

Anastasia Lazariuc Anisoara Dabija Adriana Ochisanu Formatia Akord si Ansamblul de Dans Fluieras

cĂ ccccc.cc5ccc33777cu 3ccc;c2cu ccc c‐c;9259;7.ccc‐c.cc;67657.c;782258

Gazeta basarabiei nr 2 - 2014  

Ziarului realizat şi editat de către reprezentanţii diasporei moldoveneşti pentru moldovenii din Italia