Page 1

Zo mooi kan effectieve bescherming tegen weersinvloeden z캐n

Brillux Dekkende Beits 871


Brillux Dekkende Beits 871

Ons recept voor gezond hout

Wind en regen, vorst en zon: houten bouwelementen buitenshuis staan soms bloot aan extreme omstandigheden. Het is dan ook duidelijk dat afwerkingen hier heel wat moeten kunnen verduren. Daarom heeft Brillux met de Dekkende Beits 871 een dispersielak voor niet-maatvaste en beperkt maatvaste bouwelementen zoals de onderkant van uitstekende daken, vensterluiken, lambriseringen, hekwerken, dakgoten en stijlwerk in het assortiment die zorgt voor een zeer goede bescherming tegen weersinvloeden. En omdat wij weten dat u als professionele verwerker ook grote waarde hecht aan een individuele decoratieve vormgeving, is onze Dekkende Beits 871 niet alleen leverbaar in 10 standaardkleuren, maar via het Brillux kleurmengsysteem ook in vele andere aantrekkelijke kleuren.

Ontdek de unieke voordelen

Goede elasticiteit van de verffilm

en eigenschappen van Dek-

Ook dat is een belangrijke eis waaraan

kende Beits 871:

dekkende afwerkingen van niet-maat-

zeer weerbestendige disper-

vaste houten bouwelementen moeten

sielak

voldoen: ze moeten elastisch zijn. Per

op waterbasis

slot van rekening staat hout bloot aan

ideale combinatie van

aanzienlijke uitzet- en krimpbewe-

maximale uv-bescherming,

gingen. Om er zeker van te kunnen

bescherming tegen weersin-

zijn dat de afwerking deze uitzet- en

vloeden en esthetiek

krimpbewegingen kan volgen, moet

decoratieve houtstructuur

de verffilm goed elastisch zijn. Dankzij

blijft behouden

de bindmiddelbasis heeft Dekkende

sneldrogend

Beits 871 een goede elasticiteit, wordt

dampdoorlatend en wateraf-

de beits niet bros en worden er met

wijzend tegelijk

dit product dus uitstekende resultaten

goede elasticiteit, wordt niet

bereikt.

bros ■

ook te gebruiken op hard pvc, zink en coil coating

verpakkingsgrootten: 750 ml, 3 liter, 10 liter


Tip van de vakman: Dekkende Beits 871 kan worden gebruikt als grond-, tussen- en eindlaag op vele soorten houten ondergronden. Een uitzondering vormen houtsoorten met veel inhoudsstoffen. Terwijl deze stoffen bij gebruik van traditionele voorstrijkmiddelen grotendeels aan de oppervlakte komen, wordt doorslaan door de nieuwe Isoprimer 243 effectief verhinderd. In het bijzonder bij witte en lichte afwerkingen adviseren wij daarom de grondlaag in de systeemopbouw uit te voeren met Isoprimer 243.

Uitstekend: kleurstabiliteit en vorm-

Vochtregulering door de afwerking

gevingsvrijheid

Overal waar niet kan worden uitge-

Rood blijft rood en blauw blijft blauw.

sloten dat er vocht in het hout bin-

Een hoogwaardige laagopbouw heeft

nendringt, moet de afwerking damp-

naast beschermende ook esthetische

doorlatend zijn, zodat een goede

functies. Met Dekkende Beits 871 bent

vochtbalans gewaarborgd is. Ook

u niet alleen verzekerd van een uitste-

voor de afwerking van vakwerk zijn er

kende kleurstabiliteit, maar hebt u ook

duidelijke eisen voor de waterdamp-

een onbeperkte vormgevingsvrijheid

diffusieweerstand gedefinieerd. De

en brengt u uiterlijk en functionaliteit

receptuur van Dekkende Beits 871

met elkaar in overeenstemming. Het

is zo ingesteld, dat de afwerkingen

➊ Brillux Isoprimer 243 lost nauwelijks inhoudsstoffen op …

grenzeloze kleurenscala maakt het

dampdoorlatend en waterafwijzend

➋ … en door de kationische formule

mogelijk zelfs de meest ongewone

tegelijk zijn.

ontstaat er een barrièrewerking die doorslaan effectief verhindert.

wensen van klanten waar te maken.

➋ ➊


3131/197/1/0614 8826.9169.0021

Voordat het te groen wordt

Brillux Protect

Buitenshuis kan hout - net als gevels

Met Protect biedt Brillux een flexibel

- in de loop van de tijd groen worden.

beschermingsconcept waarbij de

Dit wordt veroorzaakt door micro-

afwerking preventief wordt beschermd

organismen. Doordat de zwaveldi-

door een filmlaag. Desgewenst kunt

oxideconcentratie in de lucht steeds

u Dekkende Beits 871 in alle kleuren

geringer wordt maar de hoeveelheid

ook verkrijgen in een Protect-variant.

stikstofverbindingen toeneemt, zijn

Zo zorgt u met de afwerking niet alleen

veel oppervlakken in sterke mate

voor een zeer goede bescherming

aangetast door algen en schimmels.

tegen weersinvloeden en voor decora-

De lelijke groenkleuring die hierdoor

tieve vormgeving, maar ook voor een

optreedt, heeft ook op houten bou-

systematische complete bescherming

welementen een negatieve invloed op

tegen algen en schimmels.

het optische beeld en wordt juridisch zelfs vaak aangemerkt als een gebrek.

www.brillux.nl/afwerking-van-houten-onderdelen

Brillux Benelux b.v. | Schuttevaerweg 15 | 3044 BA Rotterdam Tel. +31 (0)10 29234-89 | Fax +31 (0)10 29234-70 info@brillux.nl | www.brillux.nl

Brillux Dekkende Beits 871  

Zo mooi kan effectieve bescherming tegen weersinvloeden zij n