Page 1


Pedi-Wrap beskyttelse for barn under behandling  

Pedi-Wraps er en patentert barnebeskyttelse som forhindrer barnet i å bøye armene, og på den måten å skade seg selv under eller etter behand...

Pedi-Wrap beskyttelse for barn under behandling  

Pedi-Wraps er en patentert barnebeskyttelse som forhindrer barnet i å bøye armene, og på den måten å skade seg selv under eller etter behand...