Page 22

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018

Käyttövastikelaskelma 2018 KÄYTTÖVASTIKE I:llä KATETTAVA TOIMINTA Tuotot, ei-tasattavat Käyttövastike I:n tuotot Vesimaksut Muut käyttökorvaukset Vastikkeisiin siirretty ed.vuosien yli-/alijäämä Hoitokulut, ei-tasattavat Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Korjaukset Asukastoiminta Muut hoitokulut Käyttövastike I:n yli- / alijäämä (+/-) ED. TILIKAUSIEN KÄYTTÖVASTIKE I:N JÄÄMÄ (+/-) SIIRTYVÄ KÄYTTÖVASTIKE I:N JÄÄMÄ (+/-)

5 838 071,68 1 207 480,00 163 276,32 –559 750,00 1 106 332,00 231 050,00 177 312,00 2 700 340,00 1 098 528,50 443 650,00 601 120,50 81 700,00 30 250,00 178 795,00

6 649 078,00

6 649 078,00 0,00 –1 817 461,84 –1 817 461,84

KÄYTTÖVASTIKE II:lla KATETTAVA TOIMINTA Tuotot, tasattavat Käyttövastike II:n tuotot Tyhjäkäyttö Vastikkeisiin siirretty ed.vuosien yli-/alijäämä Hoitokulut, tasattavat Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Siivous Vesi ja jätevesi Sähkö Jätehuolto Vahinkovakuutukset Tontin vuokra Kiinteistövero Korjaukset Käyttövastikkeella katettavat aktivoidut kulut Laajakaista Muut hoitokulut Välittömät verot RAHOITUS Pääomatuotot Korkotuotot

15 056 928,49 –749 500,00 652 283,37

14 959 711,86

990 107,00 42 593,19 4 740,00 9 480,00 1 200,00 3 400,00 672,00 168 939,81 8 200,00 660 493,00 3 564 260,00 222 544,00 174 972,00 454 470,00 6 306 071,00

94 000,00 94 000,00

Pääomakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Lainojen lyhennykset

1 690 420,00 111 500,86 6 945 720,00 8 747 640,86 0,00 3 400 008,94 3 400 008,94

Käyttövastike II:n jäämä (+/-) ED. TILIKAUSIEN KÄYTTÖVASTIKE II:N JÄÄMÄ (+/-) KERTYNYT KÄYTTÖVASTIKE II:N YLI- / ALIJÄÄMÄ (+/-) KORJAUSVARAUKSET TUOTOT Korjausvaraustuotot KULUT Perusparannuskulut Korjauskulut Korjausvarausyli/alijäämä (+/-) ED. TILIKAUSIEN KORJAUSVARAUSJÄÄMÄ +/SIIRTYVÄ KORJAUSVARAUSYLI/ALIJÄÄMÄ +/-

1 334 746,80 699 710,00 122 884,00

1 334 746,80

822 594,00 512 152,80 0,00 512 152,80

VARAUTUMINEN LAINOJEN LYHENNYKSIIN TUOTOT Bullet-lainoihin kerätty vastike KULUT Lainan lyhennykset Varautumisen yli/alijäämä (+/-) ED. TILIKAUSIEN VARAUTUMISEN YLI/ALIJÄÄMÄ +/SIIRTYVÄ VARAUTUMISEN YLI/ALIJÄÄMÄ +/KOKONAISJÄÄMÄ +/josta varautumisiin yhteensä KUMULATIIVINEN JÄÄMÄ +/josta varautumisiin yhteensä

22

838 648,00

838 648,00 2 284 160,33 –1 445 512,33 4 814 747,36 3 369 235,03 –933 359,53 –933 359,53 5 463 934,93 3 881 387,83

Kohdekohtaiset valvojat saivat koulutusta Aso-talojen ja koko yhtiön käyttövastikkeiden määräytymis- ja jälkilaskelmat eivät ole helppoa luettavaa. Suuressa osassa Vason kiinteistöjä on asukaskokouksen valitsema kohdekohtainen valvoja, joka tarkastaa oman kohteen kirjanpidon ja tilinpäätöksen keväällä. Valvojat ovat pyytäneet koulutusta tehtävänsä hoitamiseen. Syyskuussa järjestettiin hallintopäällikkö Teija Lammisen koolle kutsumana koulutustilaisuus kohdekohtaisille valvojille. Varattu koulutustila täyttyi yhdeksi illaksi ääriään myöden kun lähes 50 valvojaa saapui paikalle. Paikalla oli myös Vaso-kokouksen valitsema koko Vasossa asukkaiden nimeämänä valvojana vuonna 2017 toimiva Pekka Paatonen, joka piti tilaisuutta tarpeellisena ja oli tyytyväinen, että asukkaiden taholta pidetään huolta kustannusten kehityksestä ja raportoinnista. - Vaikka olen itse ollut pitkään mukana Vason hallinnossa, on hyvä aika ajoin myös itse kerrata perusasioita. Vuosittain tulee uusia valvojia, joille vastuulle tulevat asiat ovat uusia, joten koulutus on hyväksi, totesi Pekka Paatonen koulutustilaisuuden päätteeksi. Pekka Paatosen mukaan jälkilaskelma on paljon monimutkaisempi kuin perinteinen tuloslaskelma ja tase. Osin esitysmuoto on liiankin monimutkainen asian ymmärrettävyyden kannalta, hän toteaa.

Sali oli täynnä, kun kohdevalvojat opiskelivat käyttövastikkeiden laskelmia. Vason hallinto sai myös toiveita laskelmien kehittämiseen.

Profile for Briiffi Oy

Kotivaso syksy 2017  

Varsinais–Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti

Kotivaso syksy 2017  

Varsinais–Suomen Asumisoikeus Oy:n tiedotuslehti

Profile for briiffi