Page 7

ONZE AMBITIE

VOOR:

2020 © Alley

• Zorgen voor een grote diversiteit van mannen en vrouwen die hun talenten verenigen om vernieuwende oplossingen voor te stellen aan onze klanten volgens de engagementen die werden aangegaan • Voortdurend streven naar uitmuntendheid • Een referentie zijn in de wereld van de contracting

VERSCHILLENDE

WORKSHOPS ROND AMBITION

ons op de buitenwereld te richten, op de tevredenheid van onze klanten. In onze sector zijn het verantwoordelijkheidsbesef en de motivatie van elk individu onmisbaar. We kunnen immers niet alles vanuit één centraal punt beheren. Want het is op de werf dat alles moet gebeuren. De gemeenschappelijke processen, het delen van goede praktijken en doeltreffende begeleidingsstructuren zijn tegelijkertijd troeven die we moeten benutten om alle krachten te bundelen. DE GROEP CFE KENDE DE LAATSTE JAREN HEEL WAT VERANDERINGEN. ZORGDE DAT VOOR ONGERUSTHEID? De herstructurering zorgde bij sommigen inderdaad voor een gevoel van onzekerheid. De medewerkers van CFE zijn stuk voor stuk gepassioneerde mensen. Ze houden van hun job en zijn trots op hun projecten en realisaties. Zouden zij zich wel herkennen in de nieuwe structuur? Ze hebben er in elk geval zin in! En

dankzij Ambition 2020 willen we deze structuur ook echt gestalte geven. WAT GAAT ER NU GEBEUREN? De groep van 40 zal jaarlijks drie of vier keer samenkomen. Er werden ook werkgroepen opgericht (zie kaderstuk) om nog meer medewerkers te betrekken bij deze vooruitgang. We willen een versnelling hoger schakelen richting uitmuntendheid door een betere uitwisseling van onze goede praktijken zonder een te zware administratie te creëren, meer bepaald door een ware digitale werkplek te creëren. Het intranet zal evolueren naar een platform waar iedereen alle informatie terugvindt om zijn/haar dagelijkse taken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ambition 2020 wordt onze leidraad voor de komende jaren. Uitmuntendheid is immers geen toestand maar een manier van denken. Het is geen bestemming, maar een traject.

2020

• Finance: samenwerking, goede praktijken, efficiëntie, businesspartner • Operations: goede praktijken delen, raam­ overeenkomsten • Aankopen: goede praktijken delen, de kracht van een groep benutten • Operational excellence: ontwikkeling van een bedrijfscultuur • Verbetering van ons personeelsbeleid

EEN MAANDAG IN

SEPTEMBER ... Op 26 september kwamen de verschillende werkgroepen van Ambition 2020 opnieuw samen om de eerste vooruitgang te bespreken en ieders ideeën en vaststellingen te evalueren. Elke werkgroep stelde ook een actieplan voor. Dankzij de constructieve inbreng van alle deelnemers was deze dag een echte verrijking. Wat we vooral onthouden, is de dynamiek van de jonge deelnemers en de ouderen, die jong van geest zijn. Zij lanceerden al een voorstel voor een interne communicatietool. Extra opsteker: er is een uitgesproken wil om samen te werken en de kracht van de groep te benutten om onze goede praktijken uit te wisselen.

7  

Profile for Brigitte Vleghels

CFE On Site  

CFE On Site  

Advertisement