Page 1

Investeer in de toekomst van Rwanda en schenk een schooltas!


Wat is One School Bag Per Child? One School Bag Per Child is een campagne van UWAF om arme Rwandese schoolkinderen te steunen met schoolspullen zodat ze op een fatsoenlijke manier basisonderwijs kunnen volgen.

Meer Rwandese kinderen in de schoolbanken krijgen ĂŠn houden is hard nodig. Want ondanks de wederopbouw na de genocide van 1994 blijft de toegang tot en de kwaliteit van het basisonderwijs in veel gebieden achter, zeker op het platteland. Meer dan 60% van de Rwandezen leeft nog steeds onder de armoedegrens van 1 dollar per dag. Het spreekt voor zich dat hier zelfs de meest basale onderwijsspullen buiten bereik blijven. De huidige generatie schoolkinderen wacht hetzelfde lot als de cirkel van armoede en ellende niet snel wordt doorbroken. Met One School Bag Per Child geven we de schoolkinderen een zetje in de rug op weg naar een betere toekomst door te voorzien van schooltassen gevuld met pennen, potloden, woordenboeken en schriften.

Waarom One School Bag Per Child? De wederopbouw van Rwanda is in volle gang maar zonder kwalitatief onderwijs blijft er van een hoopvolle toekomst weinig over. Door de kinderen te steunen, investeren we in de toekomst van deze kinderen en daarmee die van heel Rwanda. One School Bag Per Child geeft kinderen waar ze recht op hebben: basisvoorwaarden voor een goede scholing en dus meer kansen in de maatschappij. Dit motiveert om naar school te gaan en haalt druk weg bij de (arme) ouders. Ook geeft het leraren betere omstandigheden om fatsoenlijk onderwijs te kunnen geven.


Bouw mee aan een betere toekomst voor schoolkinderen in Rwanda: word partner van One School Bag Per Child

Hoe werkt het? UWAF gaat voor reële, haalbare doelen. Daarom zetten we met One School Bag Per Child in eerste instantie in op 3.500 gevulde schooltassen (à 25 euro per stuk) voor negen scholen in het district Muhanga. Die brengen we bijeen door financiële steun van particulieren en bedrijven en materiële bijdragen (bv. pennen, tassen of transport) van partners. Om ze vervolgens persoonlijk te overhandigen op de scholen in Muhanga. Zodat de spullen direct terecht komen bij de kinderen die ze het hardst nodig hebben. En zonder dat er ergens iets aan de strijkstok blijft hangen. Na de actie voor Muhanga zal UWAF One School Bag Per Child ook uitbreiden naar andere arme gebieden in Rwanda.

Steun One School Bag Per Child! Zelf of met uw organisatie: elke support is welkom, in welke vorm of omvang dan ook. Natuurlijk kunt u (fiscaal aftrekbaar) doneren. UWAF is ook nadrukkelijk op zoek naar partners om One School Bag Per Child samen tot een groot succes te maken. Mankracht, kennis, materialen en advies zijn daarin net zo belangrijk als euro’s. UWAF is overtuigd van de kracht van duurzame samenwerking tussen partners met commitment. Samen kunnen we bijdragen aan de toekomst van Rwanda en haar kinderen.

One School Bag Per Child: investeer in de toekomst van Rwandese kinderen!


Over United Wisdom of Africa Foundation (UWAF) UWAF zet zich in voor beter onderwijs voor kinderen in Rwanda, omdat scholing elk kind de kans geeft op een betere toekomst, ongeacht zijn of haar sociaal-economische achtergrond. Daar heeft elk kind recht op. UWAF zorgt onder meer voor financiĂŤle steun, mentoring en coaching en laat via het Give Back-programma Rwandese studenten hun kennis delen met jongere kinderen. Kijk voor alle projecten op www.uwaf.org. UWAF is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Creating a brighter future for underprivileged bright minds

One School Bag Per Child wordt ondersteund door:

United Wisdom of Africa Foundation (UWAF) Queridostraat 14-2 | 3532 ED Utrecht E info@uwaf.org | T 030-8794294 | W www.uwaf.org Rabo 1086.70.422 | KvK 52232646


JA,

ik steun Rwandese schoolkinderen

■ Ik donereer

schoolbag(s) à e 25,- per stuk

■ Ik geef UWAF toestemming om eenmalig e van mijn bankrekening af te schrijven ter ondersteuning van One School Bag Per Child. ■ Ik geef UWAF toestemming om tot wederopzegging maandelijks e van mijn bankrekening af te schrijven ter ondersteuning van One School Bag Per Child. ■ Neem contact met mij op om te kijken wat we samen voor de Rwandese kinderen kunnen betekenen. Uw naam: Organisatie: Straat: Postcode:

Plaats:

E-mail: Bankrekening: Datum:

Handtekenning:


United Wisdom of Africa Foundation (UWAF) ANTWOORDNUMMER 4014 3500 VB Utrecht

postzegel

hoeft niet!

One School Bag Per Child UK  

One school bag per child

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you