Page 1

A Rede Pardela Seminário Internacional “Alterações Climáticas e as súas repercussões sócio-ambientais” São Tomé e Príncipe 20-23 de Agosto de 2012

Carlos Vales Vázquez. Director do CEIDA cvales@ceida.org www.ceida.org


COOPERACIÓN INTERNACIONAL DO CEIDA


ANTECEDENTES: ANO 2007 PROXECTO I Congreso Internacional de Educación Ambiental dos Países Lusófonos e Galicia PROMOTORES PRINCIPAIS

LIÑAS TEMÁTICAS  Cambio climático.  Sustentabilidade socioambiental  Conservación da biodiversidade


ANTECEDENTES: ANO 2009 PROXECTO Capacitación y Trabajo en Red de los Gestores de los ENPs de Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Bissau y Mozambique OBXECTIVOS Contribuir á conservación da biodiversidade mediante a optimización da xestión dos ENPs, xunto co desenvolvemento sostible das comunidades humanas ligadas a eles, nos países de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guinea Bissau e Mozambique. ACTUACIÓNS  Capacitación para Xestores e responsables de espazos naturais protexidos.  Creación da Rede de Xestores e Responsables de ENPs no Mundo Lusófono.  Edición dun manual de xestión da conservación


CURSO Capacitación de xestores de espazos naturais protexidos de Cabo Verde, San Tomé e Príncipe, Guinea Bissau e Mozambique •Datas 2-16 marzo 2010 Destinatarios Persoal técnico das autoridades nacionais de conservación, directores de parques nacionais, parques naturais e outras tipoloxías de áreas protexidas

•Participantes 20 - 8 de Cabo Verde − 4 de Guinea Bissau − 4 de Mozambique − 3 de San Tomé e Príncipe − 1 de Timor Leste (convidado)


MANUAL de Gestión de Áreas Protegidas para los Países Lusófonos CD-Rom que recolle os contidos do curso coa finalidade de ser un material de reforzo para os participantes da acción formativa, adaptado á súa realidade bioxeográfica e sociopolítica. O manual pretende ser de utilidade ademáis para xestores doutras áreas protexidas que non puideron participar nesta actividade.


PROTOCOLOS ASINADOS ANGOLA Asinado entre o CEIDA e a Rede MAIOMBE en xullo 2010 OBXETIVOS • A creación de condicións técnico-pedagóxicas, de formación e capacitación, intercambio de experiencias, reforzo da capacidade institucional, movilizacións de apoio e financiamento, para a creación do Centro de Referencia en Educación Ambiental de Angola.


PROTOCOLOS ASINADOS TIMOR LESTE Asinado entre o CEIDA e a Fundación Haburas en abril 2011 A Fundación Haburas é a agrupación nacional de medio ambiente máis antiga e importante de Timor Leste e dirixe as súas actividades a proxectos de xestión e educación ambiental deseñados para mellorar a vida das comunidades locais OBXETIVOS • A creación dun centro de capacitación en materia de medio ambiente co obxectivo de concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos recursos naturais en Timor Leste. • Mellorar a calidade de vida das pesoas que moran na área de influencia das Áreas Protexidas e do Parque Nacional Nino Konis Santana.


ANO 2011-2012 PROXECTO Apoyo a la puesta en marcha de la Red Hispano-Lusófona de Gestores de Espacios Naturales Protegidos de Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Santo Tomé y Principe y Mozambique OBXECTIVOS  Formalización, institucionalización e posta en marcha da Rede.  Creación e soporte dun sistema de intercambio de información e experiencias nos países membros da Rede. ACTUACIÓNS Constitución dun Secretariado e elaboración dos Estatutos da Rede. Creación dunha lista de distribución como canal de comunicación entre os membros. Creación dun portal web. Elaboración dun boletín informativo semestral.


A REDE PARDELA OBXECTIVO Crear un escenario de intercambio de experiencias e adquisición de destrezas na xestión das áreas naturais protexidas no mundo, incluíndo especialmente a todos os países da CPLP e a España, con especial relevancia en Galicia. OS MEMBROS Persoas en representación de actores que desenvolven actividades nas áreas naturais protexidas dos países da CPLP e do estado español (con especial destaque en Galicia), tanto do sector público como de ONG’s, ou de organizacións comunitarias.

52 membros na actualidade


FORMALIZACIÓN DA REDE PARDELA

•SECRETARIADO DA REDE •REDACCIÓN DOS ESTATUTOS •CARTA DE ADHESIÓN DOS GOBERNOS


LISTA DE DISTRIBUCIÓN Sistema de comunicación permanente que permite o intercambio de experiencias, ideas, e coñecemento ademáis de a circulación de información entre todos os membros. Para darse de alta na lista, é necesario enviar unha mensaxe a cooperacion@ceida.org Indicando no asunto: ALTA PARDELA


BOLETÍN ELECTRÓNICO Boletín de periodicidade semestral que recolle: -Información das actividades dos membros. -Novas de actualidade -Artigos -Recursos de interese -Documentación online COMO COLABORAR NO PRÓXIMO BOLETÍN? Aberto á participación de todos os membros da Rede. Os interesados poden enviar os seus artigos ou novas a: cooperacion@ceida.org


Pテ々INA WEB: www.pardela.org


MUITO OBRIGADO www.ceida.org

16

Rede Pardela  

Carlos Vales Vázquez Seminário Internacional "Alterações Climáticas e suas repercussões sócio-ambientais", São Tomé, 22 de Agosto