Page 1

PORTFOLIO NUTTAPHON BANGMANEESAKUL


RESUME

NUTTAPHON BANGMANEESAKUL ณัฐพร บ่างมณีสกุล (ไบร์ท)

F : บะไลท์ ไบร์ทตี้

BIRTHDAY : 24 APRIL 1998 (20year) HEIGHT : 165 / WEIGHT : 57 BLOOD TYPE : O ADDRESS : 64/171 ซอยสวนผัก35 แขวงฉิม พลี เขตตลิ ่ ง ชั น กรุงเทพฯ 10170

IG : brighty_aerox

SKILLS

: 094 - 3916441 EDUCATION

VISUAL COMMUNICATION DESIGN AT POH-CHANG ACADEMY OF ART

Ai

Mu

Ps

Id

Lr


EDUCATION

ปริญญาตรี (กำ�ลังศึกษา) วิทยาลัยเพาะช่าง

เกรดเฉลี่ย 3.10

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

เกรดเฉลี่ย 3.50

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เกรดเฉลี่ย 2.79

ED

N O I T A C U


SKETCH UP


SKETCH UP

CHINESE FOOD FESTIVAL Concept : ได้นำ�หัวสิงโตมาเป็นตัวหลักของงานในการออกแบบ และใช้โครงสร้างของบูธ เป็นลวดลายจีนโบราณเอามาผสมด้วยกับไม้ไผ่ และโคมไฟสมัยก่อน สถานที่จัด : ห้างสรรพสินค้า เอ็มควอเทียร์


SKETCH UP


ออกแบบบูธขายเฟอร์นิเจอร์ Concept : ใช้โครงสร้างที่มีลักษณะโค้งมน เพื่อให้ดูซอฟสายตา ไม่แข็งเกินไป และมีตะแกรงไม้เพื่อให้สามารถเห็นบูธได้จากด้านหลัง สถานที่จัด : อิมแพค เมืองทองธานี


SKETCH UP


ออกแบบของใช้ภายในบ้านเท่าขนาดจริง Concept : ใช้การผสมผสานระหว่างไม้กับหินเพื่อให้ดูธรรมชาติ สบายตา เเละเย็นเมื่อเข้าอยู่ ออกแบบเป็นสไตล์โมเดิล ให้ดูมีความทันสมัย เรียบง่าย


SKETCH UP


ออกแบบปั๊มน้ำ�มันแบรนด์ตัวเอง Concept : ใช้สีเหลืองและส้มเป็นตัวหลักเพื่อสื่อถึงพลังงานเชื้อเพลิง และโครงสร้างส่วนใหญ่ จะใช้เป็นแบบโค้งมน มีความอ่อนไหว ดูไม่เเข็ง โลโก้ก็ใช้ลักษณะของไฟมาตัดทอน แล้วรวมเข้าด้วยกันเป็นรูปหยดน้ำ� เพื่อสื่อถึงน้ำ�มัน


SKETCH UP


SKETCH UP


Ai

ILLUSTRATOR


ILLUSTRATOR

ออกแบบเทศกาลดนตรีของตัวเอง Concept : ใช้ชื่องาน Paradise on the face คือใช้หน้ากากมาเป็นตัวหลักในการจัดทำ� ตรีมงานเป็นสีม่วงเพื่อให้ดูสดใส รู้สึกหวาน สดใส สถานที่จัด : อิมแพค เมืองทองธานี


X-stand Poster

J-Flag


ILLUSTRATOR

Stage

ซุ้มทางเข้า

Employee Card

Mug

Booth

T-shirt


ออกแบบฟอนต์ I AM GRAPHIC DESIGNER Concept : ใช้ความเป็นไทยเข้ามาผสมระหว่างการใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สีทองเพื่อให้เกิดความหรูหรา โดยใช้ลายกนกของไทยลงไปในฟอนต์ด้วย


ILLUSTRATOR

ออกแบบโปสเตอร์งานลอยกระทง Concept : เลือกใช้สีน้ำ�ตาลทองเพื่อให้ตัดกับสีเขียวของกระทง และมีความหรูหราแต่ยังคงความเป็นไทย สถานที่จัด : ป้อมมหากาฬ


ออกแบบลายบรรจุภัณฑ์ขนมในเซเว่น Concept : ใช้ตรีมอวกาศเพื่อให้เด็กๆสนใจ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำ�หรับเด็ก โดยมีฉากหลายแบบคือ 1. ท้องฟ้า 2. กาแล็กซี่ 3. ภูเขาไฟ และทั้ง3กล่องถ้านำ�มาต่อกันลายก็จะเป็นภาพที่เชื่อมต่อกัน


ILLUSTRATOR

กล่องใหญ่สำ�หรับบรรจุหลายรสชาติ


กล่องสำ�หรับกินครั้งเดียว


ILLUSTRATOR

กล่องสำ�หรับพกพา


Lr

LIGHTROOM


LIGHTROOM

หัวข้อ พลังศรัทธา Concept : ความศรัทธาของชาวกรุง สถานที่ถ่าย : ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร


หัวข้อ Holiday Concept : วันหยุดที่อบอุ่น สถานที่ถ่าย : The Scenery vintage Farm จังหวัดราชบุรี


LIGHTROOM

หัวข้อ แสงสุดท้าย Concept : อำ�ลา สถานที่ถ่าย : พระเมรุมาศ สนามหลวง


Ps

PHOTOSHOP


PHOTOSHOP

ออกแบบปกสมุดให้โรงเรียนโพธิสารพิทยากร Concept : ใช้สีชมพูเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นสีประจำ�ของโรงเรียนโดยนำ�ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่ได้รับมานำ�มาจัดวางให้สวยงาม


ออกแบบโปสเตอร์ ASEAN Concept : ใช้ลายเส้นและสีที่มีความทันสมัย เทคโนโลยีใหม่ ไฮเทค


PHOTOSHOP

ออกแบบ Ad โฆษณาหมวกกันน็อค Concept : ใช้สีโทนร้อนเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้ดูโดยรวมรู้สึกร้อน และใช้สีฟ้าเพื่อให้เย็นบริเวณตรงหมวก


DRAWING


DRAWING


รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ชนะเลิศ ประเภท : 2D Animation ระดับ : สถานศึกษา


เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท : ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ : ชาติ (ประเทศไทย)


บุคลากรดีเด่นแห่งปี ประเภท : รางวัลนักศึกษาดีเด่น เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา ด้านทักษะวิชาการและวิชาชีพ


THANK YOU

NUTTAPHON BANGMANEESAKUL ณัฐพร บ่างมณีสกุล (ไบร์ท) F : บะไลท์ ไบร์ทตี้ IG : brighty_aerox

: 094 - 3916441 EDUCATION VISUAL COMMUNICATION DESIGN AT POH-CHANG ACADEMY OF ART

Portfolio by นางสาวณัฐพร บ่างมณีสกุล  
Portfolio by นางสาวณัฐพร บ่างมณีสกุล  
Advertisement