Page 1

Editie zomer 2012 » Kwaliteit door professionaliteit

HWWZorgKrant De HWWZorgKrant wordt vier keer per jaar uitgegeven door Haagse Wijk- en WoonZorg www.hwwzorg.nl/zorgkrant

4

Vrijwilligers ‘Zorgen zit mij in het bloed’

Teamleiders (v.l.n.r.): Marieta van Dijk, Agnes Oude Nijeweme, Irene Hadjidakis en Florence Sardjoe Foto: Paul Voorham

Structuur, stabiliteit en duidelijkheid Teamleiders in Houtwijk Marieta van Dijk en Florence Sardjoe zijn beiden vanaf 1 mei in dienst als teamleider in verpleeghuis Houtwijk (Agnes Oude Nijeweme, Irene Hadjidakis en Jan-Willem Engelen zijn de andere teamleiders van Houtwijk). Vorig jaar is daar nogal wat commotie ontstaan, onder andere rond het vertrek van de voedingsassistenten. Marieta en Florence kregen daar ook mee te maken. Hoe zijn hun ervaringen tot dusver? Spin in het web Marieta en Florence zijn verpleegkundigen met vele jaren ervaring. Marieta is teamleider op een PG- (Psycho Geriatrische) afdeling en Florence op een afdeling voor langdurige somatische zorg. Teamleider is een tijdelijke nieuwe functie, voorlopig voor de duur van een half jaar. Ze omschrijven zichzelf als ‘spin in het web’: ‘Als teamleider ben je de schakel tussen het management en de werkvloer, disciplines en mantelzorgers. Alle coördinatie op de afdeling loopt via ons en zo brengen wij structuur, stabiliteit en duidelijkheid. Wij werken zelf ook mee op de afdeling en daardoor weten we wat er speelt. We zijn luisterend oor voor ons team. Medewerkers hebben lang het gevoel gehad dat het management hen niet wilde horen. Dat is nu anders, we

trekken nu samen op. En dat werkt: we krijgen veel positieve reacties.’ Voedingsassistenten Marieta en Florence noemen de commotie rond het vertrek van de voedingsassistenten ‘opgeblazen’. Marieta: ‘De media hebben het doen voorkomen alsof er helemaal geen toezicht meer is op de inname van vocht en voeding. Dat is gewoon niet waar, we hebben het anders geregeld. Toen ik hier begon heb ik er extra op gelet. Het viel me toen op hoe goed er hier wordt gegeten.’ Florence beaamt dit. ‘Ik let doorlopend op kwaliteit van zorg en bejegening. Overal zie ik hoe hard het management en de medewerkers daaraan werken.’

Welke indruk heeft de negatieve publiciteit op hen gemaakt? Marieta: ‘Ik sta positief in het leven. Overal is wat, dat heb ik wel gezien. Daarom zie ik deze functie als een uitdaging.’ Ook Florence heeft een uitgesproken mening: ‘Ik laat me daardoor niet beïnvloeden en ben blanco begonnen. We moeten het met zijn allen doen en gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Ik ben tevreden als we HWW Zorg weer goed op de kaart kunnen zetten.’

De overheid heeft extra geld vrijgemaakt voor de zorg. Hoe zet HWW Zorg dat in? ‘HWW Zorg zet dat in voor opleiding van de medewerkers. Het is een groot misverstand dat iedereen zomaar zorg kan verlenen (‘Iedereen kan toch zijn moeder wassen?’). Nee, het is een vak waarvoor je opleidingen

‘Dat extra geld wordt ook ingezet voor extra formatie op de afdelingen. De aanstelling van teamleiders is daar een voorbeeld van, maar er zijn sowieso meer ‘handen aan het bed’. Daardoor is er meer rust onder de medewerkers gekomen. De werklast wordt beter verdeeld. De opleidingen dragen hier ook aan bij. Bijgeschoolde medewerkers hoeven niet langer bepaalde handelingen aan anderen over te laten. Dit extra geld brengt meer lucht in de organisatie.’ Ida Huijgens, HRM Adviseur

De praktijk van alledag

‘Korte lijnen’

Op pad met Lettie van Atteveld, voorzitter Raad van Bestuur

Thuisbegeleiding trekt in bij CJG

» Pagina 2

nodig hebt. Door te investeren in opleiding op de verschillende niveaus professionaliseren we onze zorg en maken we het vak breder en dus aantrekkelijker voor onze medewerkers. Daardoor kunnen we ook betere zorg bieden aan onze cliënten.’ Ankie de Boois, Opleidingsadviseur HWW Zorg

De rode knop » Pagina 3

Cliëntenraad Wijkzorg » Pagina 3

» Pagina 4


HWWZorgKrant » Zomer 2012 » Kwaliteit door professionaliteit

» Achtergrond

Team Thuisbegeleiding blij met plek in Centra voor Jeugd en Gezin

‘Goede samenwerking, korte lijnen’ Nieuwe start geeft energie De afgelopen jaren is het team Thuisbegeleiding van HWW Zorg ingetrokken bij zeven gemeentelijke Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). In een CJG zijn veel organisaties vertegenwoordigd die allemaal raakvlakken hebben met de thuisbegeleiding. Het team voelt zich dan ook helemaal thuis op deze nieuwe plekken. Een gesprek met manager Thuisbegeleiding Marry Jes en Sandra Naglé, thuisbegeleidster CJG Centrum. Snel inzetbaar en praktisch Thuisbegeleiding (vroeger: Gespecialiseerde Verzorging) neemt een aparte plaats in binnen HWW Zorg. Deze hulpverlening is heel breed. Thuisbegeleiding komt niet alleen in actie bij opvoedingsproblemen of de verzorging van kinderen, maar ook bij psychiatrische problemen (depressies, fobieën of overspannenheid), verslaving, verwerking (bijvoorbeeld bij een echtscheiding of een sterfgeval) of financiële en administratieve problematiek (schuldsanering, chaos). Vaak gaat het om een combinatie van problemen. Mensen hebben de grip op hun leven verloren of dreigen die te verliezen. Thuisbegeleiding kan snel ingezet worden in gezinnen met kinderen, om te voorkomen dat iets uit de hand loopt. De inzet is de cliënt zo te helpen dat hij na een tijdje zelf weer verder kan.

Thuisbegeleiding richt zich op heel praktische zaken, zoals iemand leren zijn dag in te delen, een huishouden te runnen of om te gaan met geld. De indicaties die hiervoor worden uitgegeven, zijn ruimer dan voor de zorg. De thuisbegeleiders werken dan ook niet met dwingende roosters. De planning is afhankelijk van de hulpvraag. Thuisbegeleiding is gericht op selfsupport. Goede samenwerking, korte lijnen Een Centrum voor Jeugd en Gezin is een logische plek voor de Thuisbegeleiding, vertelt Marry Jes: ‘Op een CJG kunnen ouders terecht met al hun vragen over de opvoeding van hun kinderen, van de gewone tot heel complexe vragen. Mijn team ziet wekelijks 350 cliënten. Daarvan zijn 90 echtparen of alleenstaanden, en 260 gezinnen met kinderen. Veel van de opvoedproblematiek in onze gezinnen is bekend op het CJG. Daardoor hebben we veel aan elkaar. De kennis en ervaring zijn immers in huis en de lijnen zijn kort. Daar komt nog bij dat het CJG partners heeft, die daar ook gehuisvest zijn, zoals het maatschappelijk werk, het consultatiebureau, de schoolarts, Opvoeden in de buurt en bureau Jeugdzorg. Thuisbegeleiding past daar prima bij. Die partners vragen ons advies en spreken hun waardering uit over onze inbreng.’

Sandra Naglé (l) en Marry Jes Foto: Eva Collette Waardering Een paar jaar geleden is Thuisbegeleiding een tijdje ondergebracht bij de consultatiebureaus. Dat was heel gastvrij, maar niet ideaal. Binnen HWW Zorg raakte het team een beetje uit beeld. In de CJG’s heeft Thuisbegeleiding een nieuwe, mooie werkplek gekregen. Het team is daar heel tevreden over, vertelt Sandra Naglé: ‘We hebben onze eigen plek dicht bij de organisaties waarmee we samenwerken.

We kunnen daardoor ons werk nog beter doen, omdat je elkaar vaak nodig hebt. Bovendien krijg je energie van een mooie ambiance en goede faciliteiten. Daar spreekt een stukje waardering uit van de organisatie en dat maakt het werk alleen maar leuker!’ Marry Jes is optimistisch over de toekomst: ‘We hebben een nieuwe start gemaakt en kijken vooral vooruit.’

» Nieuwsbericht

Medewerker HWW Zorg wint titel ZorgUitblinker Goed nieuws uit de wijkzorg. HWW Zorg verzorgende Monique Kluijtmans is gekozen tot ZorgUitblinker. Deze titel wordt jaarlijks toegekend door Zorg voor Beter, een initiatief van Actiz (werkgevers in de zorg), Vilans

(kenniscentrum langdurige zorg) en ZonMw (onderzoek en innovatie in de zorg). Monique werkt in het wijkzorgteam Segbroek. Zij hield een persoonlijk verhaal over wat goede zorg verlenen betekent volgens haar en hoe ze probeert de zorg verder te verbeteren. Met deze verkiezing krijgt zij nu ook de kans om met haar verhaal anderen te inspireren. Bovendien heeft Monique een training gewonnen voor haar gehele team.

Zorgmanager Tanja de Lange Foto: Eva Collette

HWW Zorg Vrederust

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

Wijkzorgteam Vrederust opende op 28 juni jl. haar nieuwe pand aan de Beresteinlaan 126 B. Bewoners in dit deel van Den Haag die zorg thuis nodig hebben, kunnen dichtbij in de wijk

2

terecht. Voor informatie is er elke werkdag telefonisch spreekuur van 13.00 – 14.00 uur via (070) 308 04 83. Voor het aanmelden van nieuwe cliënten bel (070) 379 33 09 (maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur).

» Nieuwsbericht

Vrienden van De Eshoeve

Illustratie: Carro

Vorige zomer is de Stichting Vrienden van De Eshoeve opgericht. Dit is een initiatief van vrijwilligers en leden van de cliëntenraad van verpleeghuis De Eshoeve. Het doel van deze stichting is geld in te zamelen ten behoeve van

de bewoners. In deze tijden van bezuiniging blijft er weinig geld over voor extraatjes. Met het geld dat de stichting inzamelt, worden er spullen aangeschaft waar bewoners dagelijks plezier van hebben. Voorbeelden zijn breedbeeldtelevisies en dvd’s. Ook worden er uitstapjes en activiteiten van georganiseerd. Hoe meer vrienden, hoe leuker voor de bewoners. Interesse? Kijk op www.vriendenvandeeshoeve.nl


HWWZorgKrant » Zomer 2012

» Interview

Belangen behartigen

»

Kwaliteit door professionaliteit

» Kennismaken Susy Partodikromo, specialistisch verpleegkundige wondzorg

‘Wijkzorg wordt heel groot’ Magdaleen van Leeuwen en Rudolf Feber, cliëntenraad Wijkzorg Magdaleen van Leeuwen en Rudolf Feber zijn respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van de cliëntenraad Wijkzorg. Wijkzorg dreigde enige jaren geleden iets naar de achtergrond te verschuiven omdat de aandacht uitging naar de intramurale zorg. Recente ontwikkelingen hebben echter deze wijkzorgafdeling van HWW Zorg terug in de belangstelling gebracht. Dat is maar goed ook: Magdaleen van Leeuwen en Rudolf Feber zijn ervan overtuigd dat wijkzorg de toekomst heeft. Aanjager en waakhond Een cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten. Dat kan op verschillende manieren, vertellen Rudolf en Magdaleen: ‘Wij zijn een aanjager van het bestuur en bezoeken vergaderingen, praten en denken mee. Doorlopend vragen wij ons af: wat betekent dit voor een cliënt? Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat niet alleen de vaste medewerkers een identiteitsbewijs bij zich dragen, maar ook ingehuurde krachten. Dat vinden cliënten prettiger. Je laat tenslotte niet zo maar iedereen je huis binnen. Verder onderhouden wij contact met de medewerkers die de wijk ingaan. Vaak zijn zij de enigen die bij iemand binnenkomen. Zij zien van alles en daarover spreken wij met hen. Als er klachten zijn, zien wij erop toe dat die netjes afgehandeld worden. Bij structurele klachten trekken we aan de bel bij het bestuur. We zijn dus ook waakhond.’ Thuis in de Wijk Wijkzorg maakt een stormachtige ontwikkeling door doordat steeds meer ouderen langer thuis wonen. Domotica (huisautomatisering) en zorgverlening via het beelscherm (Zorg op Afstand) ondersteunen deze trend. HWW Zorg heeft daarom de pilot ‘Thuis in de Wijk’ gestart. Magdaleen van Leeuwen: ‘Een vast team ver-

leent zorg aan de cliënten in de wijk. Cliënten zien daardoor telkens dezelfde gezichten. Door de continuïteit in het contact raken medewerkers meer betrokken en bouwen een relatie op met mantelzorgers. Bovendien wordt hun werk gevarieerder, doordat zij het volledige zorgpakket aanbieden.’ Rudolf Feber: ‘Doordat medewerkers zo dicht op een cliënt zitten, kunnen ze ook in iemands welzijn aandachtspunten signaleren. Bijvoorbeeld als iemand nergens meer naartoe gaat door gebrek aan vervoer. Dan loopt iemand het risico te vereenzamen. Als een medewerker zoiets aan ons meldt, gaan wij daarmee aan de slag. Wij hebben korte lijnen met het Wijk- en Dienstencentrum en kunnen daar voor zo’n cliënt vervoersafspraken mee maken.’ Computerlessen Magdaleen van Leeuwen vertelt dat de huisartsen heel tevreden zijn over het contact met de wijkverpleegkundigen. ‘Dat doet me echt goed. Maar er kan nog veel meer. Cliënten kun-

nen ook zelf aangeven waar de kansen liggen en waar ze behoefte aan hebben. Hoe meer informatie wij hebben, hoe meer wij voor hen kunnen doen. Tips en ideeën over wat beter of anders kan zijn allemaal heel welkom. Ik hoop dan ook dat cliënten uit de wijk zich vaker laten horen en echt onze gesprekspartner worden.’ Rudolf Feber vult aan: ‘Er kan veel in de wijk. Een prachtig voorbeeld komt uit Benoordenhout. Op het Maerlant Lyceum geven leerlingen bij wijze van maatschappelijke stage computerlessen aan ouderen. Voor ouderen betekent dit heel veel: ze leren niet alleen hoe ze met de computer moeten omgaan, maar ze gaan in gesprek met een jongere. Bovendien moeten ze de deur uit want de lessen zijn op school. Als iemand slecht ter been is, wordt hij of zij gebracht met de wijkbus of een taxibusje. Dit initiatief is voortgekomen uit het welzijnsoverleg in de wijk, waar zeventien organisaties aan deelnemen. Op wijkniveau vind je elkaar heel makkelijk.’

Van Leeuwen (l) en Feber bij wijkteamvestiging Bezuidenhout Foto: Jürgen Burkhardt

Cliëntenraad Wijkzorg

Een veilig gevoel Foto: Bosch

» De rode knop Denkt u er ook wel eens over na of een alarmkastje thuis iets voor u zou zijn? Op de website hwwzorg.nl treft u een nieuw filmpje aan over personenalarmering. In nog geen 3½ minuut krijgt u een goed beeld van de voordelen

en mogelijkheden. Personenalarmering, een veilig gevoel voor u en uw familie! Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afdeling Alarmering via (070) 379 52 60.

Judith Zeijlmans van Emmichoven Haagse Wijk- en WoonZorg Postbus 93042, 2509 AA Den Haag. e-mail: j.zeijlmans.van.emmichoven@hwwzorg.nl

Wat voor werk doe je? ‘Ik werk al achttien jaar bij HWW Zorg als verpleegkundige in verschillende functies. Op dit moment ben ik bij het Specialistisch Verpleegkundig Team. Daarnaast coördineer ik de extramurale wondzorg samen met zeven wondzorgaandachtsvelders uit de verschillende wijkteams. Ik heb net mijn opleiding tot wondverpleegkundige afgerond bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Mijn opdracht is om wondzorg beter op de kaart te zetten bij HWW Zorg.’ Waarom heb je voor wondzorg gekozen? ‘Uit interesse. Je ziet een wond de drie genezingsfases doorlopen. Bij de behandeling moet je rekening houden met allerlei factoren, zoals hygiëne en onderliggend lijden. Bovendien geeft het mij voldoening als ik comfort – onder andere door pijnbestrijding - kan bieden aan een terminale patiënt of als een wond niet meer geneest.’ Waarom moet wondzorg beter op de kaart gezet worden? ‘Patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars gaan steeds meer eisen stellen aan de wondzorg. Nieuwe ontwikkelingen binnen de wondzorgtechnologie volgen elkaar snel op. Daardoor hebben veel verpleegkundigen of ziekenverzorgers extra scholing nodig. Ik heb aanvullende scholing geregeld, onder andere over negatieve druktherapie. Dit is een wondbehandeling met behulp van een vacuümpomp, toegepast voor snellere genezing bij diepe wonden. Voor 1 juli jl. zijn veel medewerkers hierin bijgeschoold. Dat is maar goed ook, want er zijn nieuwe spelers actief die ook wondzorg aanbieden. Daardoor kunnen wij marktaandeel verliezen en ziet een cliënt wéér iemand anders die hem komt behandelen. Dat is voor hem niet prettig en het is niet nodig.’ Heb je een boodschap aan je collega’s? ‘Als je je onvoldoende gekwalificeerd voelt om een wond te behandelen, laat het dan over aan een collega die wel bekwaam is en laat je scholen. Maak gebruik van de kennis van de wondzorgaandachtsvelder binnen je team. Het is ook heel belangrijk dat iedereen zich houdt aan de landelijke richtlijnen en protocollen over wondzorg. We willen met elkaar optimale zorg bieden. Dat betekent dat je op de hoogte moet blijven van de nieuwe ontwikkelingen in je vak. Soms moet je daarvoor extra tijd vrij maken om je te laten scholen. Dat is een investering in eigen kennis. Op 30 oktober wordt er een symposium wondzorg georganiseerd door Stichting Transmurale Zorg Den Haag. De toegang is gratis. Via firma Combicare komt een e-learningmodule wondzorg beschikbaar die je kunt doen wanneer het jou uitkomt. Heb je vragen over scholingen of wil je advies over een gecompliceerde wond, bel of mail mij gerust.’ 06 820 10 057 s.partodikromo@hwwzorg.nl

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

HWW Zorg heeft een aantal cliëntenraden. Deze komen op voor de belangen van de cliënten en onderhouden nauwe contacten met de directie. Wijkzorg heeft ook zo’n cliëntenraad (zie bovenstaand artikel). Deze wil graag weten wat cliënten in de wijk vinden van de zorg die zij van HWW Zorg ontvangen. Als u niet tevreden bent, wat moet er dan anders? Als u wel tevreden bent, hoe kunnen we de zorg dan nog beter maken? Cliënten worden uitgenodigd hun reacties te sturen aan:

Foto: Eva Collette

3


HWWZorgKrant » Zomer 2012

» Medewerkers

»

Kwaliteit door professionaliteit

De praktijk van alledag

Op pad met Lettie van Atteveld, voorzitter Raad van Bestuur

‘Wie is die mevrouw?’

Zeven uur ‘s ochtends

Onderhandelen hoort erbij

‘Elke morgen sta ik om kwart over vijf op. Ik woon in Brielle en als ik zo vroeg vertrek, ben ik voor de files op kantoor. Dat valt mee hoor, je kunt je daarop instellen. Rond zeven uur handel ik in alle rust mijn e-mails af voordat het kantoor vol begint te lopen. Doordat ik zo vroeg opsta, kom ik ’s avonds wel eens in de knel als er een avondvergadering of een etentje is. Ik probeer mijn slaapuren zo veel mogelijk te plannen, maar soms lukt dat niet. Dat merk ik direct de volgende dag, want dan ben ik een beetje brak.’

» Vrijwilligers

‘In mijn functie vergader ik ook heel veel. Zo is er elke maand een vergadering van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad. Deze vergaderingen zijn goed voor het contact over en weer. Natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens. Maar de sfeer is heel open. We proberen samen tot oplossingen te komen die voor iedereen acceptabel zijn. Onderhandelen hoort erbij en kan leiden tot aanpassingen in het beleid. Voorbeelden zijn de ‘vastevrijedaggarantie’ en de honorering van niet in de cao genoemde stages.’

Vaak onderweg

‘Voor mijn werk ben ik veel onderweg. Ik ga regelmatig bij onze locaties op bezoek om met de medewerkers te praten en hen aan het werk te zien. Dit contact met de praktijk vind ik heel erg leuk en belangrijk. Als voorzitter van de Raad van Bestuur ben ik bezig met beleid. Dat moet goed aansluiten bij de praktijk. Daarom zit ik als toehoorder bij allerlei soorten overleggen op allerlei plekken in de organisatie. Ik kijk en ik luister. Soms vraagt een deelnemer: ‘Wie is die mevrouw?’ Als ik mezelf voorstel en vertel waarom ik er bij ben, zijn de reacties altijd positief.’

Onmisbaar in de huizen

HWWZorgKrant is een uitgave van de afdeling Communicatie van Haagse Wijk- en WoonZorg in opdracht van de afdeling Kwaliteit Redactie Jürgen Burkhardt, Eva Collette, Bernard Derksen, Pauline Gantvoort, Marieke Keur, Liesbeth van de Krol en Anneke de Lange

Het verhaal van Nettie Darsan

In 1970 kwam zij als 18-jarig meisje uit Suriname naar Nederland. Vervolgens werkte zij jaren als ouderenhulp. In 2003 werd zij afgekeurd en kon alleen nog zittend werk doen. ‘Ik wilde per se iets met ouderen en ging naar

het voormalige verzorgingshuis Om en Bij om te vragen of ik vrijwilligerswerk kon doen. Eerst hielp ik bewoners bij de maaltijden.’ In Om en Bij is in 2005 het idee van een kledingwinkeltje ontstaan, omdat er zoveel ongemerkte kleding van bewoners op de linnenkamer bleef liggen. ‘We wachtten drie maanden om te kijken of de kleding door iemand werd teruggevraagd. Als dat niet het geval was, verkochten wij het.’ Toen Om en Bij gesloten werd, verhuisde het

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

4

winkeltje naar Rivierenbuurt aan de Christoffel Plantijnstraat en Nettie verhuisde mee. De kleding in het winkeltje is afkomstig van bewoners die hun kast hebben opgeruimd, maar er komt ook kleding van medewerkers of van buitenaf. Nettie: ‘Ik sorteer de kleding en gooi weg wat onder de norm is. Daarna was ik alles en strijk het om het vervolgens in de rekken te hangen. Bij de lift staat een paspop als het winkeltje open is. Die kleed ik elke twee weken om naar gelang het weer. ’ Haar klanten zijn meestal bewoners van Rivierenbuurt, maar er komen ook wel familieleden mee die iets kopen. ‘Er is geen pashokje, maar wel een spiegel, dus als iemand wil passen, ga ik even de gang op om hem of haar privacy te geven. Vaker nemen de bewoners de kleding mee naar hun eigen kamer om te passen en komen hierna terug om af te rekenen. Het zijn allemaal kleine prijsjes. Truien kosten een euro en een jas maar twee. Er is van alles hier: sokken, ondergoed, pantalons, jurken, maar ook sieraden en tassen.’

Nettie (r) geeft kledingadvies Foto: Eva Collette

‘Netwerken hoort ook bij mijn functie. Zo woon ik vier keer per jaar een bijeenkomst bij waar zorgdirecteuren uit Haaglanden ontwikkelingen in de ouderenzorg bespreken. Deze ‘Tafel van Kwaliteit’ is een initiatief van de gemeente Den Haag. We voeren allerlei projecten uit. Zo hebben we een procedure gemaakt voor mantelzorgers die in de knel komen en even hun handen vrij moeten hebben. Degene die ze verzorgen, kan dezelfde dag opgenomen worden. Het papierwerk regelen we achteraf. Ik hoop dat meer mensen hierdoor mantelzorger durven te worden. We zijn nu bezig met het vraagstuk hoe we het imago van de zorg kunnen verbeteren.’

Colofon

Van sokken tot sieraden Drie kledingrekken, kasten, stoelen en een tafel, een passpiegel en een paspop. Dat is het decor waarin Nettie Darsan (59), vrijwilligster in woonzorgcentrum Rivierenbuurt, zich drie keer per week beweegt. Het kledingwinkeltje is dan haar domein.

Contacten leggen buiten HWW Zorg Foto’s: Eva Collette

‘Ik help mensen echt zoeken, kijk naar hun maat en help ze verder. Het geeft mij een fijn gevoel als ze opgewekt met een leuk kledingstuk het winkeltje uitgaan. Sommige mensen kijken speciaal naar mij uit als ze naar het winkeltje gaan. Ze komen echt voor de gezelligheid. Ze vertellen mij dan hun verhalen en ik haal er gezellig een kopje koffie bij. Daar geniet ik ook van. Zorgen zit mij gewoon in het bloed.’

Bladmanagement Jürgen Burkhardt, Anneke de Lange Redactieadres Binckhorstlaan 303, 2516 BC Den Haag, anneke.de.lange@hwwzorg.nl Tekst Jürgen Burkhardt, Marieke Keur Tekst & Advies, Anneke de Lange Basisontwerp, art direction en vormgeving Brienen & Baas Grafische en Interactieve Media Fotografie Bosch, Jürgen Burkhardt, Eva Collette en Paul Voorham Illustratie Carro Drukwerk Oranje van Loon HWWZorgKrant is bestemd voor alle cliënten en familie/vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers van Haagse Wijk- en WoonZorg. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Haagse Wijk- en WoonZorg. De HWWZorgKrant verschijnt vier keer per jaar.

Voor het aanmelden van cliënten bel (070) 379 33 00.

HWW Zorg, Zorgkrant zomer 2012  

HWWZorgKrant is een uitgave van de afdeling Communicatie van Haagse Wijk- en WoonZorg in opdracht van de afdeling Kwaliteit. HWWZorgKrant i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you