{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Editie lente 2015 » Zorg...dichtbij en vertrouwd

HWWzorgkrant De HWWzorgkrant wordt uitgegeven door Haagse Wijk- en Woonzorg www.hwwzorg.nl/zorgkrant

Onderweg naar morgen. Samen zijn we sterk!

Wat betekent dat voor onze cliënten?

Mantelzorgers en vrijwilligers Anneke Vreeken is bij HWW zorg voorzitter van de werkgroep communicatie over de veranderingen in de zorg. Zij legt uit: ‘door de veranderingen is het met ingang van het nieuwe jaar niet langer vanzelfsprekend dat, als iemand hulp nodig heeft, er een professionele kracht wordt ingeschakeld. In plaats van zorgen voor iemand, wordt het zorgen dat iemand in staat is diens leven te leiden. Sleutelbegrippen hierin zijn zelfredzaamheid en zorgen voor

HWW zorg komt thuis in de wijk

Marion Vols: ‘blij van dieren’

Groepsbegeleiding Vanaf 2015 bepaalt de gemeente of een cliënt in aanmerking komt voor groepsbegeleiding (voorheen individuele begeleiding, dagbehandeling en –verzorging).

'Hoe moet het straks...?' Meneer De Gier (79) ontvangt drie keer per dag professionele ondersteuning van HWW zorg. Zijn vrouw is al lang zijn mantelzorger en weet het samen met de thuiszorgmedewerkers prima te regelen. Ook meneer De Gier ziet veranderingen komen. Hij voorziet dat het praatje met de wijkzuster eraf zal gaan en dat zij straks alleen nog komt voor de technische handelingen. ‘Meer patiënten doen in minder tijd, daar zal het wel op uitdraaien’, zegt hij. ‘Mijn vrouw en ik redden het samen wel. Maar voor alleenstaande ouderen is dat moeilijker. Hoe moet het straks met hen?’ - Meer hulp van de buren vragen? - ‘Mensen willen best iets voor me doen,’ antwoordt hij. ‘Maar niet te veel. En het moet zeker geen morele verplichting worden. Dat werkt misschien op het platteland, maar niet in de grote stad. Hier zijn mensen erg op zichzelf.’

vervolg op pagina 2 >>

Wisseling van de wacht Terug- en vooruitblik van voorzitters Centrale Cliëntenraad

‘Het maakt de zorg zoveel persoonlijker’ » Pagina 2

niemand eerder opgekomen is – gewoon, omdat het niet nodig was. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een cliënt ’s avonds even helpt met het uittrekken van de steunkousen en ook een boterham smeert. Een kleine moeite, maar het scheelt een bezoek van een professional. Daar valt winst te behalen.’

‘2015 is een overgangsjaar ’ elkaar. De wijkverpleegkundige gaat met alle wijkzorgcliënten in gesprek om te kijken of de zorg passend is en stelt zonodig de indicatie bij. Met onze cliënten gaan we kijken welke taken samen gedaan kunnen worden met een mantelzorger of een vrijwilliger (partner, familie of buren). Vaak zijn er mogelijkheden waar

Vrijwilligers

Foto: Kim Krijnen

Veranderingen in de zorg Sinds 1 januari 2015 heeft HWW zorg te maken met nieuwe regels vanuit de overheid. De belangrijkste veranderingen zijn dat de thuiszorg vanaf die datum onder de Zorgverzekeringswet valt en dat individuele begeleiding, dagverzorging en dagbehandeling (vanaf 1 januari groepsbegeleiding genoemd) onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. HWW zorg heeft zich de afgelopen maanden grondig op deze veranderingen voorbereid, want de zorg aan de cliënten moet zo soepel mogelijk blijven verlopen. Maar dat er iets verandert, is duidelijk. Hoe kan HWW zorg samen met de cliënten hierop inspelen?

4

Oud roze bij HWW zorg geen taboe » Pagina 2

» Pagina 3

Op pad met Sylvia Stavast, specialist ouderengeneeskunde » Pagina 4


HWWzorgkrant » Lente 2015 » Zorg...dichtbij en vertrouwd

» Achtergrond

HWW zorg komt thuis in de wijk ‘Het maakt de zorg zoveel persoonlijker’ Kleinschalig en dicht bij de klant werken: dat is de essentie van Thuis in de Wijk. Een proef met deze nieuwe werkwijze was een groot succes. Daarom gaan nu in heel Den Haag wijkzorgteams van HWW zorg aan de slag vanuit locaties in de wijken. Met een opvallende campagne zorgen we dat niemand dit zal ontgaan. In een winkelstraat, bij een huisartsenpraktijk of apotheek, maar ook in een flat: overal kun je straks een wijkzorgteam van HWW zorg aantreffen. Waar nu al negen teams vanuit de buurten opereren, zullen dat er eind dit jaar circa 35 zijn. De wijkzorgteams krijgen binnen Thuis in de Wijk veel ruimte om hun werk zelf te regelen. Ze maken bijvoorbeeld hun eigen planning en roosteren zelf hun diensten in. Zo kunnen ze werken op een manier die past bij de klanten in hun buurt. Dichtbij en vertrouwd De wijze waarop klanten graag benaderd worden, verschilt van wijk tot wijk en van klant tot klant. Doordat de teams klein zijn (12-15 medewerkers), kennen ze hun buurt en hun cliënten goed. Het maakt het makkelijker om rekening te houden met individuele situaties en wensen. Door de zorg zelf in te plannen, voorkomen de teams bovendien dat klanten steeds andere medewerkers over de vloer krijgen. Meer vertrouwde gezichten dus.

Talenten ontplooien Ook voor medewerkers heeft de nieuwe werkwijze veel voordelen. Het werken binnen een Thuis in de Wijkteam biedt hen vrijheid én verantwoordelijkheid. Bijzonder is dat alle medewerkers volwaardig meedraaien en meebeslissen binnen de teams. Van de verzorgende op niveau 2 tot de wijkverpleegkundige: ieder krijgt de mogelijkheid om zijn talenten te ontplooien. Wat dit in de praktijk betekent, weet wijkverpleegkundige Saskia Prins. Haar team is al sinds 2012 Thuis in de Wijk. Vanuit een vestiging aan de Laan van Meerdervoort ondersteunt het team klanten in de Vogelwijk en de Bloemenbuurt. ‘Ik doe de planning bijvoorbeeld samen met collega Els, een verzorgende. Twee teamleden voeren de mantelzorggesprekken, twee anderen beheren het lief en leed potje. Daaruit betalen we een attentie als er iets te vieren valt of als een teamlid juist iets vervelends heeft meegemaakt. Het team is echt van ons allemaal!’ Vertrouwd gevoel De klanten zijn blij dat het team in de buurt gevestigd is, vertelt Saskia. ‘Ze kennen ons pand goed doordat hier vroeger een sigarenzaak in zat. Dat geeft een vertrouwd gevoel. Het is ook een prettig idee voor klanten dat we snel ter plekke zijn als er iets aan de hand is. We zitten immers bij ze om de hoek. Klanten kunnen ons altijd bellen op één vast

Veranderingen in de zorg Dit wordt vastgelegd in een zogenaamd arrangement. Anneke: ‘Samen met de cliënt en zijn mantelzorger kijken we welke ruimte het arrangement biedt om zo goed mogelijk in de behoefte van iemand te voorzien. Met een beetje creativiteit kom je een heel eind.’ Werken aan zelfredzaamheid Cliënten kunnen ook zelf hun zorgvraag lichter maken, vertelt Anneke: ‘Zij kunnen nadenken over wie zij voor welke taken kunnen vragen.

nummer. Ze kennen de medewerkers en zien daardoor een gezicht bij de stem aan de telefoon. Het maakt de zorg zoveel persoonlijker.’ Zichtbaar Dat HWW zorg thuis is in de wijk mag iedereen weten. We laten dit zien en horen door middel van een onderscheidende

reclamecampagne. Houd ons de komende tijd in de gaten! Wijkzorg kan in elke wijk in Den Haag worden ingezet. Vraag gerust om een kennismakingsgesprek met een wijkverpleegkundige om de mogelijkheden te bespreken. Een afspraak maken of meer informatie? Bel met (070) 379 33 00.

Saskia Prins (r) met wijkzorgcollega Paola Ruiterman

Foto: Eva Collette

(vervolg van pagina 1)

Er zijn best wel mensen die willen helpen met bijvoorbeeld het bijhouden van de financiële zaken. Daarnaast is het belangrijk dat cliënten zelf actief blijven, werken aan hun gezondheid en zoveel mogelijk de regie in eigen hand nemen. Onze medewerkers bieden daar zoveel mogelijk ondersteuning in.’ Overgangsjaar In 2015 gaat HWW zorg kijken hoe de veranderingen uitwerken. ‘Voor de gemeente is

2015 een overgangsjaar’, zegt Anneke. ‘We gaan naar een nieuwe manier van werken, waarvan nog niet helemaal bekend is hoe dat uitpakt. We willen echter binnen de nieuwe kaders onze cliënten zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Daar verandert niets aan, dat blijft onze inzet. ’

Meer weten? Bel HWW zorg via (070) 379 33 00. Meer informatie vindt u op de volgende websites: • www.dezorgverandertmee.nl • www.hoeverandertmijnzorg.nl • www.denhaag.nl/servicepuntsociaal • www.zorgbelang-zuidholland.nl of (0900) 243 70 70 (meldpunt WMO)

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

Oud roze geen taboe bij HWW zorg

2

Het zal sommigen verbazen, maar ook op hogere leeftijd volledig jezelf kunnen zijn is nog lang niet altijd zo vanzelfsprekend. Dat speelt bijvoorbeeld bij LHBT-ouderen. LHBT staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. De locaties De Eshoeve/Residentie en Vrederust-West mochten onlangs van de Stichting Roze 50+ de Roze Loper ontvangen. Dit predicaat is verleend omdat er initiatieven worden ontplooid die van belang zijn voor de veiligheid en sociale acceptatie van LHBT-ouderen. Een van die inmiddels al heel succesvolle initiatieven is de Foyer Coloré in De Eshoeve. Elke derde donderdag van de maand worden hier activiteiten georganiseerd die interessant zijn voor deze doelgroep. Kijk op http://bit.ly/16WOZGX voor het actuele programma-overzicht.


HWWzorgkrant » Lente 2015 » Zorg...dichtbij en vertrouwd

» Interview

» Kennismaken Hannie van Gijzen, teamleider revalidatie

Wisseling van de wacht Terug- en vooruitblik van voorzitters Centrale Cliëntenraad Thésa Blom is jaren voorzitter geweest van de Centrale Cliëntenraad van HWW zorg en voormalige organisaties. François Dutrée heeft het stokje vanaf 1 juli 2014 overgenomen. Hoe kijken zij aan tegen hun werkzaamheden en de organisatie? De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt en wil de medezeggenschap van cliënten bevorderen. Doel hierbij is dat de zorgverlening nog beter wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënten. Bij HWW zorg hebben de meeste woonzorglocaties en de wijkzorg een eigen cliëntenraad. De voorzitters van de lokale cliëntenraden vormen samen de Centrale Cliëntenraad, die

van de organisatie. Ik was blij met de invloed van de CCR, er werd echt rekening gehouden met onze adviezen door de directies. Ook had ik veel waardering voor de medewerkers, die ondanks alle bezuinigingen en veranderingen een geweldig enthousiasme toonden.’ Het belangrijkste advies van de CCR aan de directie was om de locatiemanagers terug te brengen in de organisatie. Van alle kanten kregen we te horen dat de afstand tussen de medewerkers en de stadsdeelmanagers te groot was. De laag die ertussenuit was gehaald, de locatiemanagers, werd erg gemist. De structuur klopte niet. Elk huis is verschillend. Een locatiemanager loopt in het huis rond, kent iedereen en houdt persoonlijk

de 80 en mensen kunnen het beter oprecht jammer vinden dat je weggaat, in plaats van te denken: dat ouwe mens mag nu wel eens weg.’ Op 1 juli 2014 nam François Dutrée de voorzittershamer over van Thésa Blom. De heer Dutrée: ‘Nadat mijn termijn erop zat als voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Raad van Commissarissen van een andere zorginstelling, kwam deze positie bij HWW zorg op mijn pad. De functieomschrijving sloot prima aan op mijn ervaring. Er was één verschil, van Toezicht naar Belangenbehartiging.’ ‘Ik ben nu ruim een half jaar onafhankelijk voorzitter van de CCR en het contact en samenwerking met de leden van de CCR, het managementteam en de bestuurder is prettig en professioneel.’ Dutrée heeft zichzelf een aantal zaken ten doel gesteld: De kwaliteit van de zorg nauwlettend in de gaten houden en leden werven voor opengevallen plaatsen in lokale cliëntenraden.

François Dutree en Thesa Blom wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Zo worden de belangen van de cliënten van HWW zorg op zowel lokaal als centraal niveau behartigd. Mevrouw Blom: ‘Ik was voorzitter van de Raad van Toezicht van Thuiszorg en vervolgens onafhankelijk voorzitter van de Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCR) van Meavita en van de Centrale Cliëntenraad (CCR) van HWW zorg. Je staat dan boven de verschillende belangengroepen binnen HWW zorg. Ik behartigde de belangen van de cliënten én

Foto: Eva Collette contact. Het gaat om het wij-gevoel in huis. Deze verbindende functie is enorm belangrijk. Alles draait uiteindelijk om de cliënt. Die moet zich bij ons veilig en thuis voelen. Sinds 1 maart 2013 hebben alle verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW zorg weer een locatiemanager. Tijdens de afscheidsbijeenkomst van mevrouw Blom op 9 september 2014 ontving zij uit handen van wethouder Karsten Klein de stadspenning van de gemeente Den Haag. ‘Waarom ik eigenlijk afscheid heb genomen? Je moet niet te lang blijven. Ik ben al over

‘De veranderingen in de zorg brengen veel met zich mee, voor de cliënt én voor de zorginstellingen. Zij moeten met meer partijen zaken doen en er is gekort op het budget. Voor de cliënten voorzie ik een toename in het aantal eenzame ouderen, omdat ze minder zorg zullen krijgen. Ook belangrijk voor de organisatie is de nieuwe visie van HWW zorg. In januari heb ik een visiebijeenkomst bijgewoond. De presentatie door de MT-leden was prettig en goed verwoord. Wel werd er erg de nadruk gelegd op ‘doe je werk met een glimlach’. Ik zou het om willen draaien: doe je werk met aandacht voor de cliënt, want dan komt de glimlach bij de cliënt vanzelf en dat maakt het werk ook voor jou prettiger.’ Hoe leg je aan een medewerker die niet naar de bijeenkomst is geweest uit wat de visie inhoudt? Waarom HWW zorg bestaat, waar we heengaan en waarvoor wij staan etc. Ik denk dat hier een taak is weggelegd voor de managers om de visie en strategie te verhelderen aan de medewerkers en regelmatig hierop terug te komen. Er is nog veel te winnen, maar ik ben ervan overtuigd dat HWW zorg de strategische doelen zal halen in de periode 2015-2020. Want samen zijn wij sterk en onze trotse medewerkers hebben passie voor zorg.’

» Nieuwsbericht

Op 27 januari 2015 ondertekenden in verpleeghuis De Schildershoek van HWW zorg 30 werkgevers samen met minister Asscher het Taalakkoord. Dit unieke moment markeert de eerste keer dat werkgevers de handen ineen slaan om taal op de werkvloer meer prioriteit te geven. De maatregelen van de werkgevers - bijvoorbeeld het aanbieden van taalcursussen, het geven van voorlichting en het bespreekbaar maken van taalproblemen - stimuleren taalbeheersing

en dragen zodoende bij aan meer werkplezier, minder verzuim, betere communicatie en een verhoogde veiligheid. Daags erna verschenen er positieve artikelen in Trouw en het AD over de HWW zorg medewerkers Tineke Broekema (Opleidingscoördinator) en Carla Elouise (verzorgende in De Schildershoek) waarin zij verhaalden over de grote meerwaarde van een goede beheersing van het Nederlands. HWW zorg maakt als koploper van het Taalakkoord al ruim drie jaar serieus werk van taal.

Medewerkers van De Schildershoek met minister Asscher van het ministerie SZW. Foto: Eva Collette

Hoe ben je bij HWW zorg gekomen? ‘In mijn vorige functie als verpleegkundig manager in een revalidatiecentrum, werd het patiënten- en medewerkerscontact steeds minder. Dat vond ik jammer, ik ben een mensenmens. Ik zag een advertentie van HWW zorg en solliciteerde daar vorig jaar op. Per 1 april 2014 kwam ik in dienst. Nog geen moment heb ik er spijt van gehad. Ik vind Vrederust-West een heerlijk huis! Het is open, licht en ik ben er leuk ontvangen. Ik werk heel prettig op de afdeling Lentelaan bij de revalidatie. Daar worden voornamelijk cliënten met een CVA opgenomen.’ Wat houdt CVA precies in? ‘Het staat voor cerebrovasculair accident (CVA). Het is een acute medische aandoening, waarbij er een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen optreedt. In de volksmond wordt een CVA meestal een beroerte of hersenbloeding genoemd. Hoe ziet de revalidatie-afdeling eruit? ‘Op afdeling Lentelaan hebben we plaats voor 31 cliënten. Als iemand met een CVA uit het ziekenhuis wordt ontslagen en niet naar huis kan, omdat de cliënt hiertoe nog niet in staat is kan hij/zij daar terecht. Als er plaats over is, komen er revalidanten met een andere aandoening. De CVA-cliënten kunnen uitvalsverschijnselen, afasie, slikproblemen en/of gedragsveranderingen hebben. Afhankelijk van de beperking wordt er een logopedist, psycholoog, fysiotherapeut en/of ergotherapeut ingeschakeld. Het behandelteam stelt in samenspraak met de cliënt en diens partner/contactpersoon een behandelplan op, het zorgleefplan. Het doel is dat de cliënt een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid bereikt en uiteindelijk weer naar huis kan, met wijkzorg of mantelzorg. Gemiddeld verblijft een cliënt hier twee tot drie maanden, met uitschieters naar boven of beneden.’ Wat heb je voor taken? ‘Ik werk twee uur per dag mee in de zorg, omdat het contact met de cliënten belangrijk is en ik zo feeling met de werkvloer houd. De cliënten zo zelfstandig mogelijk laten worden, dat vind ik fijn om te doen. In eerste instantie zijn de Eerst Verantwoordelijk Verzorgenden (EVV’ers) contactpersoon voor de cliënten. Als er speciale zaken spelen, kom ik in beeld. Verder heb ik veel overleg. Werkoverleg met het team en overleg met de locatiemanager of collega-teamleiders. Ook zit ik in de stuurgroep van de stichting Transmurale zorg en in de kerngroep GRZ (geriatrische revalidatie). Er komt geld vrij voor scholing en dat vind ik heel positief. We kunnen zo de geriatrische revalidatiezorg beter op de kaart zetten.’ Heb je een boodschap aan je collega’s? ‘Tover elke dag een glimlach op je gezicht. Het kost niets en iedereen stelt het op prijs.’

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

HWW zorg ondertekenaar en gastheer Taalakkoord

Foto: Eva Collette

3


HWWzorgkrant » Lente 2015 » Zorg...dichtbij en vertrouwd

» Medewerkers

De praktijk van alledag

Op pad met Sylvia Stavast, specialist ouderengeneeskunde:

‘Het belang van de cliënt staat altijd voorop’

Een boeiend vak

Revalidatie is teamwerk

‘Na drie jaar als tropenarts in Kameroen gewerkt te hebben, kwam ik in 2008 terug in Nederland. “Wat nu?”, vroeg ik me af. In verpleeghuis De Schildershoek van HWW zorg kon ik starten met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dit vak, vroeger verpleeghuisarts genoemd, vind ik erg boeiend. Ik behandel en begeleid ouderen die vaak met meerdere aandoeningen te maken hebben. Ik beperk me niet tot medische zaken, maar kijk naar de hele mens. Hoe kan ik zorgen dat de kwaliteit van leven van deze oudere zo goed mogelijk blijft? Daarbij moet ik pragmatisch zijn. Een cliënt uitgebreid laten onderzoeken in het ziekenhuis om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, is niet altijd het meest passend. Dit is voor veel ouderen te belastend. Het welbevinden van de cliënt gaat dan altijd voor.’

» Vrijwilligers

‘Als dokter ben je nergens zonder een team. Dat merkte ik elke dag weer in verpleeghuis Vrederust-West, waar ik tot voor kort werkte. Dit verpleeghuis van HWW zorg heeft twee revalidatieafdelingen. Daar revalideren mensen die zijn gevallen, een beroerte hebben gehad of herstellen van een operatie. Met de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en verzorgenden bespreek ik wekelijks de vorderingen van cliënten. Het geeft veel voldoening als we samen bereiken dat iemand weer zelfstandig kan functioneren. Tegelijkertijd is er een spanningsveld: wij willen dat mensen veilig en goed naar huis kunnen, de zorgverzekeraars willen vooral dat ze vlot revalideren. Het is belangrijk ook in deze situatie steeds het belang van de cliënt voor ogen te houden.’

Bij mensen thuis werken

‘Ik bezoek ook mensen thuis. Nu nog alleen in Moerwijk, straks ook in andere wijken. Ik werk nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, casemanagers dementie, wijkverpleegkundigen, ouderenconsulenten en psychologen. Ik breng de situatie van ouderen met fysieke en geheugenklachten in kaart en formuleer een zorgbehandelplan. Soms begeleid ik ook de uitvoering. Het is leuk om met mensen in hun eigen omgeving te werken. Ik draag er graag aan bij dat ze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Al is dat natuurlijk niet altijd mogelijk. Soms hebben mensen zoveel gezondheidsproblemen en psychische klachten, dat ze beter af zijn in een verpleeghuis. Aan deze “achtervang” blijft behoefte bestaan.’

Onmisbaar in de huizen

De HWWzorgkrant is een uitgave van de afdeling Communicatie van Haagse Wijk- en Woonzorg Redactie Jürgen Burkhardt, Eva Collette, Bernard Derksen, Liesbeth van de Krol, Anneke de Lange en Leslie Voerman

Het verhaal van Marion Vols

www.hwwzorg.nl/zorgkrant

Je hoort Marion al aankomen. Met een bak piepende cavia’s in geurig hooi loopt ze elke week van Buurtboerderij De Nijkamphoeve naar verpleeghuis Houtwijk. Elke keer bezoekt ze een andere afdeling met de diertjes die daar veel gezelligheid brengen. Twaalf jaar geleden op de jaarlijkse open dag van Houtwijk besloot ze vrijwilliger te worden.

4

‘Ik werk als specialist ouderengeneeskunde met cliënten aan heel concrete doelen. Zo wilde een mevrouw graag weer piano spelen. Stap voor stap hebben we hiernaartoe gewerkt. Met hulp van de oogarts is het gezichtsvermogen van mevrouw verbeterd. Daardoor kon ze zelfstandig naar de piano lopen. Dankzij de fysiotherapeut en de ergotherapeut kon ze haar arm weer beter bewegen. Piano spelen was geen droom meer, maar werd werkelijkheid. Het bescheiden doel heeft voor deze mevrouw grote gevolgen gehad. Eerst had ze twee keer per week de huisarts nodig, nu nog maar één keer per maand. Ze heeft de regie over haar leven teruggekregen. Zo’n resultaat geeft mij veel energie.’

Colofon

‘Iedereen wordt blij van dieren’

‘Ik ben een bezig bijtje, heb altijd iets te doen. Naast het wekelijkse uitje met de cavia’s naar Houtwijk help ik daar bij activiteiten, bijvoorbeeld bingo of een pianoconcert. Ook werk ik in een manege waar ik rijles geef aan volwassenen en kinderen met een handicap of het syndroom van Down.’ Verder is zij veel te vinden op BuurtBoerderij De Nijkamphoeve. Eerst was de boerderij van de gemeente. Nu is Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve de nieuwe beheerder. Marion is een van die beheerders. ‘We hebben vanuit de Boerderij een heel goed contact met de verpleegkundigen en zorgmedewerkers van HWW zorg. Zij komen tussendoor ook met bewoners langs om een kopje thee te drinken. Er is altijd wat te zien; behalve cavia’s zijn er ook ezels, schapen, varkens, geiten, kippen en konijnen. We worden ook gesponsord door Houtwijk. Twaalf jaar geleden kregen we twee ezels van ze.’ Elke dinsdagmiddag kiest zij vier van de acht cavia’s uit die zij meeneemt naar Houtwijk. Dit

Concrete doelen, concrete resultaten Foto’s: Eva Collette

Bladmanagement Anneke de Lange Redactieadres Binckhorstlaan 303, 2516 BC Den Haag, anneke.de.lange@hwwzorg.nl Tekst Jürgen Burkhardt, Noël Houben, Marieke Keur Tekst & Advies, Anneke de Lange Basisontwerp, art direction en vormgeving Brienen & Baas Grafische en Interactieve Media Fotografie Eva Collette en Kim Krijnen

Wekelijks uitje met de cavia's keer was de dagbehandeling aan de beurt waar ze Dolly, Humpy, Frits en Pluisje mee naar toe nam. Sommige cavia’s hebben mannennamen, maar het zijn bewust allemaal vrouwtjes, want anders zijn er binnen een mum veel te veel. ‘Per keer ga ik naar een andere afdeling om de cliënten te laten genieten van de cavia’s. Ik laat ze op een tafel lopen en geef ze lekkere hapjes, zoals paprika, witlof of brokjes.’ Een van de cliënten legt haar armen om de beestjes heen. ‘Lekker warm’, zegt ze. Ze straalt als ze naar de diertjes kijkt en praat zachtjes met ze. Marion doet haar voor hoe ze het beestje onder het kinnetje kan aaien.

Foto: Eva Collette Dat vinden ze lekker. Marion: Als een cliënt niet goed of helemaal niet meer kan zien, pak ik de hand en aai daarmee de cavia’s. Een dier prikkelt meerdere zintuigen zoals zien, horen, ruiken en voelen. Iedereen wordt blij van dieren.’ “Het contact met mensen vind ik het prettigst. Ik begin meestal over dieren of kinderen te praten, want dat spreekt ouderen erg aan. Dan komen er altijd veel verhalen los over de eigen ervaringen met dieren. Er is niet veel tijd over voor dat soort aandacht in de zorg en juist als vrijwilliger kun je daar meer tijd voor vrijmaken.’

Illustratie Carro Drukwerk Oranje van Loon De HWWzorgkrant is bestemd voor alle cliënten en familie/vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers van Haagse Wijk- en Woonzorg. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Haagse Wijk- en Woonzorg. De HWWzorgkrant verschijnt een aantal keer per jaar. Voor zorgvragen en het aanmelden van cliënten bel (070) 379 33 00.

Profile for Brienen & Baas

Hww zorgkrant lente 2015 v5 def  

Zorgkrant van Haagse Wijk- en Woonzorg

Hww zorgkrant lente 2015 v5 def  

Zorgkrant van Haagse Wijk- en Woonzorg