Page 1

Heeft u een klacht? Vertel het ons!

Klachtenfolder algemeen


De medewerkers van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) doen hun uiterste best om u zowel thuis als in onze woonzorgcentra en verpleeghuizen op de juiste wijze te verzorgen, te verplegen, te behandelen en te begeleiden. Toch kunnen er in onze zorg- en dienstverlening dingen misgaan. Een klacht is een teken dat u ergens ontevreden over bent. Heeft u een klacht? Dan horen wij dat graag! HWW Zorg ziet een klacht namelijk als een kans om waar mogelijk, direct in te kunnen grijpen op een ongewenste situatie en/of het de volgende keer beter te doen. Het is daarom van belang dat u klachten aan ons meldt. Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Direct bespreken Het is onze ervaring dat een gesprek met de direct betrokkenen meestal het probleem oplost. U kunt uw ontevredenheid daarom het beste allereerst kenbaar maken aan de betreffende medewerker of diens leidinggevende. Vaak is het mogelijk om samen tot een oplossing te komen. Bemiddeling en/of klachtafhandeling U kunt altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van HWW Zorg. Deze klachtenfunctionaris bespreekt de klacht met u en maakt afspraken over hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. De klachtenfunctionaris kan informatie geven over de klachten-procedure en desgewenst een bemiddelende rol spelen tussen u en de medewerker. Een afspraak voor een vertrouwelijk gesprek is altijd mogelijk. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris kunt u schrijven, bellen of mailen naar: Haagse Wijk- en WoonZorg T.a.v. de klachtenfunctionaris Postbus 93112 2509 AC Den Haag Telefoon: (070) 379 50 87 E-mail: klachten@hwwzorg.nl Website: www.hwwzorg.nl Uiterlijk drie weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een reactie.


Klachtenbehandeling door de klachtencommissie Een andere mogelijkheid is: een schriftelijke klacht indienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan eventueel helpen bij het op schrift stellen van de klacht. Klachtencommissie Haagse Wijk- en WoonZorg T.a.v. de voorzitter Postbus 93112 2509 AC Den Haag De klachtencommissie maakt gebruik van de klachtenregeling HWW Zorg. Deze regeling is op te vragen via www.hwwzorg.nl (onder klachten) of via de klachtenfunctionaris. De klachtencommissie, die onder leiding staat van een onafhankelijk voorzitter, bekijkt uw klacht vanuit uw standpunt en dat van HWW Zorg. Zowel u als HWW Zorg worden in de gelegenheid gesteld de kwestie in elkaars aanwezigheid mondeling toe te lichten. Binnen twee maanden, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geeft de commissie haar advies over de klacht. De uitspraak wordt u en HWW Zorg schriftelijk medegedeeld. Van HWW Zorg wordt verwacht dat zij u, binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak, schriftelijk kenbaar maakt of en welke acties zij verder zal ondernemen.

.


BOPZ-klachten Voor BOPZ-klachten1 geldt een aparte klachtenprocedure. Meer informatie hierover is te vinden in de BOPZ-klachtenfolder van HWW Zorg. Welke mogelijkheden heeft u nog meer? De Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl) De Inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van de gezondheidszorg. De Inspectie kan bijvoorbeeld in actie komen bij zeer ernstige of structurele misstanden. Het Regionaal Tuchtcollege (www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl) Het Regionaal Tuchtcollege behandelt klachten over beroepsbeoefenaren in de individuele gezondheidszorg en kan bepaalde maatregelen opleggen aan de aangeklaagde beroepsbeoefenaar. Die zijn bedoeld om de kwaliteit van de beroepsbeoefening in de gezondheidszorg te bewaken. De burgerlijk rechter Een klacht tegen een medewerker van HWW Zorg kunt u ook voorleggen aan de burgerlijk rechter. U kunt daartoe besluiten als de klachtencommissie uw klacht ongegrond heeft verklaard. Via de burgerlijk rechter kunt u, indien deze u in het gelijk stelt, schadevergoeding krijgen. Een procedure bij de burgerlijk rechter kan kostbaar zijn en duurt meestal erg lang.

Deze brochure gaat alleen over klachten. Indien u verbeterpunten ziet, vernemen wij die uiteraard ook graag van u. Wij streven er immers voortdurend naar de kwaliteit van onze zorg en diensten verder te verbeteren.

1

Alleen van toepassing voor cliĂŤnten met een BOPZ-indicatie (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen)


HWW Zorg levert zorg waar de inwoners van Den Haag behoefte aan hebben. Zorg… dichtbij en vertrouwd. Wat wij u kunnen bieden: • Zorgaanbod in heel Den Haag • Zowel bij u thuis als in onze verpleeghuizen en woonzorgcentra • Nauwe samenwerking in de wijken tussen (wijk)verpleegkundige en huisartsen • Afstemming met ziekenhuizen, gemeente en woningcorporaties • Personenalarmering • Ergotherapie Thuis • Thuisbegeleiding. Onze locaties: Ametisthorst, De Eshoeve, De Eshoeve Residentie, De Schildershoek, De Stromenhof, Houtwijk, Moerwijk, Op de Laan, Rivierenbuurt, Vrederust-West en Zorghuis dr. W. Drees.

oktober 2013

Heeft u een klacht vertel het ons  
Heeft u een klacht vertel het ons  

Klachtenfolder algemeen