Page 1

Verblijf in Verpleeghuis

De Stromenhof

De-Stromenhof-v7-44pag.indd 1

26-11-13 15:41


Inhoudsopgave Introductie Welkom in De Stromenhof Omgeving en gebouw Uitgangspunten voor de zorg Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Faciliteiten in huis Informatie

3 4 7 8 11 18

Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden 19 21 Kosten 21 Verzekeringen 22 Huisregels Veiligheid 26

2 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 2-1

Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan Vertegenwoordiging Privacy Communicatie Klachten Zorg rondom het levenseinde Vertrek uit De Stromenhof

28 31 31 32 32 34 36

Trefwoorden

38

1 26-11-13 15:41


InInhoudsopgaveroductie Welkom in Vrederust-West body

1. Omgeving, gebouw en Introductie zorgvormen

Welkom in De Stromenhof De medewerkers De omgeving en vrijwilligers van Vrederust-West van De Stromenhof heten u van harte welkom. Gezamenlijk willen wij van uw verblijf een goede bodytijd maken. De informatie in dit boekje helpt u snel wegwijs te worden in De Stromenhof. Bovendien is het een handig naslagwerk. Als u informatie mist of een toelichting wilt hebben, horen we dat graag. Wij wensen u een prettig verblijf. Leest u deze brochure omdat u zich wilt oriënteren op een verblijf in ons kleinschalige verpleeghuis? Of bent u als familielid van een potentiële cliënt geïnteresseerd in de mogelijkheden van De Stromenhof? Ook dan hopen wij dat u de gewenste informatie vindt. Neem gerust contact op met vragen. De contactinformatie vindt u op de achterkant van dit boekje.

2 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 2-3

3 26-11-13 15:41


Omgeving en gebouw Omgeving en gebouw De Stromenhof ligt in de rustige en vriendelijke Rivierenbuurt, in het centrum van Den Haag. Het kleinschalige verpleeghuis van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) bevindt zich in het moderne appartementencomplex Eden, dat ook huur- en koopwoningen en een kinderdagverblijf bevat. Dertig cliënten die vanwege psychogeriatrische klachten (dementie) langdurig intensieve zorg nodig hebben, vinden in De Stromenhof een thuis. Kleinschalige psychogeriatrische zorg Cliënten wonen in De Stromenhof op twee verdiepingen: op de eerste etage zijn er vier huiskamers, op de tweede etage is er één huiskamer. Elke huiskamer (wooneenheid) is er voor

slechts zes bewoners. Daardoor kunnen we iedere bewoner veel individuele aandacht geven. De huiskamers zijn vernoemd naar grote rivieren: Maas, Ganges, Nijl, Donau en Amazone. Ze zijn gezellig en van alle gemakken voorzien. Zo is elke huiskamer uitgerust met een eigen keuken en een comfortabel zitgedeelte. Een luchtje scheppen of genieten van de zon kan altijd op een van de inpandige balkons. De Stromenhof heeft daarnaast een multifunctionele ruimte waar gezamenlijke activiteiten voor het hele huis plaatsvinden. Iedere cliënt beschikt in De Stromenhof over een eigen woon-/ slaapkamer en mooie badkamer volgens een standaard die u niet snel zult aantreffen in een verpleeghuis! Sommige kamers kijken uit op een rustig binnenplaatsje. Andere juist op een groot plein of het levendige kinderdagverblijf. Binnen verpleeghuis De Stromenhof is de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) van toepassing. Deze wet regelt de onvrijwillige opname van cliënten en beschermt hun rechten daarna. Veiligheid van de cliënt en zijn of haar omgeving staan hierbij centraal. In het kader van de Wet Bopz zijn de verschillende verdiepingen binnen de locatie afgesloten. Cliënten mogen alleen onder begeleiding de verdieping verlaten. Medewerkers en bezoekers hebben door middel van een code altijd toegang.

4 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 4-5

Thuisgevoel In De Stromenhof leeft u zo zelfstandig mogelijk in een warme omgeving die zoveel mogelijk de sfeer van een gezin benadert. Onze zorgmedewerkers werken in uw woonomgeving en

5 26-11-13 15:41


Uitgangspunten voor de zorg

gedragen zich ook hiernaar. U behoudt dus nadrukkelijk zelf de regie over uw leven en voert zoveel mogelijk uw vertrouwde, dagelijkse bezigheden uit. Daar waar dat nodig is, staan onze medewerkers u hierbij terzijde met hun ervaring en deskundigheid. Ook uw partner, familie en andere mensen uit uw sociale omgeving spelen een actieve rol tijdens de dagelijkse activiteiten en rondom uitjes. Zij kennen uw geschiedenis en leefstijl immers het beste. Allemaal samen zorgen wij ervoor dat u zich thuis en veilig voelt in De Stromenhof. Aan dat thuisgevoel draagt ook uw kamer bij. Wij nodigen u van harte uit deze in te richten met uw eigen spulletjes. Iedereen kan eveneens iets van zichzelf kwijt in de inrichting van de gezamenlijke huiskamers.

HWW Zorg Verpleeghuis De Stromenhof maakt deel uit van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg). Wij zijn een wijkgerichte zorgorganisatie. Een team dat bekend is met u en uw omgeving, biedt u zorg op maat. Daarbij zijn uw wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Want HWW Zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW Zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. We verlenen zorg, dichtbij en vertrouwd.

In De Stromenhof heerst een huiselijke, gezinsachtige sfeer. Onze zorgmedewerkers verzorgen het eten en doen (deels) de schoonmaak. Waar mogelijk wordt u betrokken bij alledaagse zaken zoals het (voor)bereiden van de maaltijden en het strijken en vouwen van de was. Meer over de dagelijkse gang van zaken en de voorzieningen in De Stromenhof, leest u verderop in deze brochure.

Missie HWW Zorg wil onderscheidende zorg leveren aan de inwoners van Den Haag, die cliënten en verwijzers elkaar aanbevelen, die financiers het vertrouwen geeft om meerjarige afspraken te maken en die medewerkers trots laat zijn op de klantgerichte en professionele dienstverlening waarover zij zich ambassadeur voelen.

Multicultureel Den Haag is een smeltkroes van culturen en religies. Hier houden we rekening mee in De Stromenhof. Bijvoorbeeld door:

Zorgvisie HWW Zorg biedt belevingsgerichte zorg. Wij leven ons in onze cliënten in en sluiten steeds aan bij wat u voelt, vindt en wilt. Want hoe iemand zijn situatie beleeft, kan van persoon tot persoon, van ziektebeeld tot ziektebeeld en van dag tot dag verschillen. Door uw beleving centraal te stellen, zorgen wij dat u zich veilig en geborgen voelt.

• het vieren van diverse religieuze feestdagen, • subtiele culturele accenten in de vijf huiskamers en • het inzetten van een vast, multicultureel team van zorgmedewerkers.

6 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 6-7

7 26-11-13 15:41


Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Met wie heeft u te maken? In De Stromenhof werken verschillende medewerkers voor en achter de schermen. Met veel van hen heeft u direct contact. Tijdens uw verblijf is de EVV’er/woonbegeleider (EVV’er betekent Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) het directe aanspreekpunt voor u en uw familie. De EVV’er/ woonbegeleider is een soort spin in het web binnen De Stromenhof. Hij/zij speelt een belangrijke rol bij uw verzorging en verpleging, schept een huiselijke sfeer, coördineert allerlei huishoudelijke, activerende en ontspannende activiteiten en voert ze ook mede uit. En deze opsomming is verre van compleet. In samenspraak met u en uw naasten maakt de EVV’er/woonbegeleider afspraken over uw verzorging, verpleging en begeleiding. Aarzel ook niet om zelf contact op te nemen wanneer u vragen of wensen heeft. Daarnaast zorgt de EVV’er/woonbegeleider voor de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen De Stromenhof. De EVV’er/woonbegeleider wordt begeleid door de locatiemanager. De locatiemanager is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken in De Stromenhof. De locatiemanager begeleidt ook andere medewerkers binnen het zorgteam, die u directe hulp en zorg bieden. Hieronder de assistent woonbegeleider. Deze ondersteunt de EVV’er/ woonbegeleider bij diens uitgebreide takenpakket.

8 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 8-9

9 26-11-13 15:41


De specialist ouderengeneeskunde is uw behandelend arts tijdens uw verblijf in De Stromenhof. Deze is eindverantwoordelijk voor het zorgleefplan. Meer hierover leest u verderop in dit boekje. Als dat nodig is, kunt u een beroep doen op een divers team van behandelaars, zoals fysio- en ergotherapeuten, een logopedist, een psycholoog en een diëtist. In De Stromenhof zijn verschillende geestelijk verzorgers actief, zoals een predikant, een imam en een pandit. Zij kunnen u bijstaan in de omgang met levensvragen. De maatschappelijk werker kan u helpen bij ondersteuningsvragen van sociaal-maatschappelijke aard. Achter de schermen werken eveneens verschillende medewerkers aan uw welzijn en een aangename woonomgeving. De huismeester zorgt voor technische ondersteuning in het gebouw. De medewerkers van de schoonmaak houden uw kamer en de gemeenschappelijke ruimtes schoon. De locatiemanager van De Stromenhof is eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

In ons verpleeghuis werken niet alleen beroepskrachten, maar ook veel vrijwilligers. Zij helpen onder andere bij activiteiten. Ook geven zij u zo nu en dan extra individuele aandacht. Bijvoorbeeld wanneer u een eindje wilt wandelen. Mocht u informatie willen over ondersteuning door een vrijwilliger, dan kunt u zich wenden tot uw EVV’er/woonbegeleider. Inspraak en medezeggenschap: de cliëntenraad De Stromenhof deelt één cliëntenraad met verpleeghuis De Schildershoek, ook onderdeel van HWW Zorg. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en eventueel hun familieleden. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in huis. De cliëntenraad is een ‘doorgeefluik’ van wensen, behoeften, suggesties over en knelpunten in zorg- en dienstverlening, die bij meerdere mensen voorkomen. De raad overlegt regelmatig met de locatiemanager. De cliëntenraad behartigt ook uw belangen! Eventueel kunt u zelf zitting nemen in de cliëntenraad. Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad, kan de locatiemanager u verder helpen.

Faciliteiten in huis Kamer In uw eigen kamer kunt u verblijven wanneer u dat wilt. De kamer beschikt standaard over een bed, kast en overgordijnen. Voor het overige mag u uw kamer – binnen de geldende veiligheidsvoorschriften – inrichten naar uw eigen smaak. Zo voelt u zich snel thuis in De Stromenhof. De kamers beschikken over een badkamer met douche, wastafel en toilet.

10 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 10-11

11 26-11-13 15:41


Er mogen geen gaten in de muren van uw kamer worden geboord. U kunt uw schilderijen echter gewoon ophangen, want er zijn in alle kamers rails aangebracht waaraan ze kunnen worden bevestigd. Telefoon en televisie Iedere kamer heeft een telefoonaansluiting, een kabelaansluiting voor radio en televisie en een internetaansluiting. Voor deze diensten worden kosten in rekening gebracht. Oproep- en alarmeringssysteem In uw kamer en in de algemene en sanitaire ruimtes is een oproep- en alarmeringssysteem aanwezig. Wanneer u hulp nodig heeft, krijgt u daarmee snel contact met een van onze zorgmedewerkers. Huiskamers In de huiskamers van De Stromenhof kunt u samen met uw medebewoners eten en televisie kijken. Bovendien worden er activiteiten georganiseerd. U bent vrij om van de huiskamers gebruik te maken wanneer u dat maar wilt. Activiteiten en ontspanning In De Stromenhof dagen we bewoners via individuele en groepsgebonden activiteiten uit om mee te doen en mee te helpen. U kunt daarbij denken aan dagelijkse (huishoudelijke) activiteiten als koken en helpen met het dekken en afruimen van de tafel. Ook worden er bewegingsoefeningen gedaan om de motoriek te bevorderen. Zo blijft u actief, hoeft u zich nooit

12 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 12-13

13 26-11-13 15:41


te vervelen en vindt u een goede balans tussen activiteiten en rust. Verder zijn er vaak groepsactiviteiten in de huiskamers om de huiselijke sfeer te bevorderen, zoals samen zingen. Natuurlijk mag u zich ook altijd terugtrekken op uw kamer als u behoefte heeft aan rust en privacy!

De bewoners van De Stromenhof kunnen ook deelnemen aan creatieve, sportieve en ontspannende activiteiten in het nabijgelegen woonzorgcentrum Rivierenbuurt van HWW Zorg. De vele mogelijkheden van het Haagse centrum zijn natuurlijk eveneens prima bereikbaar!

Daarnaast vinden er regelmatig grootschaligere activiteiten plaats in de speciale activiteitenruimte van De Stromenhof. Bijvoorbeeld het gezamenlijk vieren van culturele en religieuze gedenk- en feestdagen, gymnastieksessies en een spelletjesmiddag. Ook worden er uitstapjes georganiseerd, die zijn aangepast aan de mogelijkheden en wensen van de cliënten. Naast de EVV’er/woonbegeleider spelen ook de familieleden en vrienden van de bewoners een belangrijke rol bij het aanbieden van de activiteiten. Voor een aantal bijzondere activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten. Daarmee worden extra activiteiten georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen we naar het activiteitenprogramma.

Aandacht voor levensbeschouwing en religie In De Stromenhof besteden we veel aandacht aan de diverse culturele en religieuze achtergronden van onze cliënten. We hebben een predikant, een pandit en een imam in dienst, die - afhankelijk van de behoefte van de bewoners - wekelijks aanwezig zijn in De Stromenhof. De geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor vragen, een persoonlijk gesprek, een groeps- of familiegesprek of desgewenst een doorverwijzing naar een andere geestelijk verzorger.

14 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 14-15

Maaltijden De EVV’er/woonbegeleider stelt samen met de bewoners van een huiskamer het weekmenu samen. Vervolgens verzorgt hij/zij zelf de maaltijden en eet ook met u mee. Bij de maaltijdkeuze houdt de EVV’er/woonbegeleider zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke voorkeuren en culturele achtergrond van u en uw medebewoners. Waar mogelijk wordt u ook betrokken bij het bereiden van het eten. Uw familie en/of mantelzorgers kunnen tegen een kleine vergoeding mee-eten. Wel is het belangrijk dat zij vooraf even laten weten dat ze willen aanschuiven. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte en om overmatige prikkels te voorkomen, geldt een maximum per huiskamer per dag.

15 26-11-13 15:41


De warme maaltijd ’s avonds en ook de broodmaaltijden zijn inbegrepen in uw verblijf. U hoeft hier dus niet apart voor te betalen. Thee, koffie en vruchtensappen worden verspreid over de dag geserveerd. De was We kunnen uw kleding en persoonlijke linnen- en beddengoed voor u wassen in De Stromenhof zelf. Dit draagt bij aan de huiselijke sfeer in het verpleeghuis. Bovendien kunt u daardoor snel weer over uw wasgoed beschikken! Voor het wassen bent u een vergoeding verschuldigd conform de waskostenregeling van HWW Zorg. Alleen als uw kleding extra vaak gewassen dient te worden ten gevolge van uw aandoening, betaalt het huis de extra waskosten. U kunt ook het linnen- en beddengoed van ons in bruikleen ontvangen. Dit wordt buiten de deur gewassen, op kosten van HWW Zorg. Wij kunnen - tegen betaling – bovendien zorgen dat uw kleding wordt gestoomd. Uw kleding wordt bij uw komst naar De Stromenhof door ons gemerkt. We raden u aan om goed wasbare kleding mee te brengen. Het verpleeghuis is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het wassen van uw kleding ontstaat. Schoonmaken Medewerkers van de schoonmaakdienst zorgen er wekelijks voor dat uw kamer schoon is. Ook de algemene ruimtes maken zij regelmatig schoon. Onze zorgmedewerkers nemen de overige schoonmaakwerkzaamheden op zich.

16 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 16-17

Reparaties Is uw kraan, toilet of telefoon defect? Moet er een

17 26-11-13 15:41


Speciale gelegenheden Als u jarig bent of iets anders te vieren heeft, houden we hiermee rekening bij het samenstellen van het weekmenu. U mag natuurlijk enkele gasten uitnodigen, die tegen betaling met u samen de maaltijd kunnen gebruiken.

lampje worden vervangen? U kunt deze en andere reparatieverzoeken doorgeven aan de EVV’er/ woonbegeleider. De huismeester zorgt er vervolgens voor dat het hersteld wordt. Extra diensten De Stromenhof beschikt over een kleine collectie boeken. Die kunt u gratis lenen. Daarnaast zijn regelmatig een kapper en een pedicure in huis. Uw bezoek aan de kapper en de behandeling door de pedicure zijn voor eigen rekening. Als de behandeling van de pedicure te maken heeft met uw ziekte, aandoening of handicap, hoeft u de kosten niet zelf te betalen. U kunt verder gebruikmaken van de tandarts in verpleeghuis De Schildershoek.

Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden Zodra u gaat verblijven in De Stromenhof, sluit u een zorgovereenkomst af met HWW Zorg. Voor de zorg- en dienstverlening door De Stromenhof geldt een aantal leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden staan in een apart boekje dat u bij het afsluiten van de zorgovereenkomst heeft gekregen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan uw EVV’er/ woonbegeleider of aan de locatiemanager.

Informatie Specifieke en uitgebreidere informatie over allerlei regelingen staat in diverse brochures en folders beschreven. Onze medewerkers lichten de folders graag mondeling toe. Al uw vragen kunt u stellen aan uw EVV’er/woonbegeleider. Wilt u een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers, dan kunt u dat rechtstreeks met hen afspreken.

18 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 18-19

19 26-11-13 15:41


Kosten Eigen bijdrage voor AWBZ-zorg De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt dat iedereen die zorg ontvangt, een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte daarvan hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen. Deze eigen bijdrage betaalt u maandelijks aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). Voor nadere informatie kunt u daar terecht.

Verzekeringen HWW Zorg heeft een gemeenschappelijke inboedelverzekering afgesloten voor inwonende cliënten. Uw bezittingen in het huis zijn onder meer verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Na constatering van (een van) deze zaken dient dit per direct doorgegeven te worden aan de EVV’er/woonbegeleider. Op de inboedelverzekering geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Om in geval van diefstal voor uitkering in aanmerking te komen, moeten er braaksporen zijn. Voor kostbaarheden, verzamelingen en bijzondere inboedels adviseren wij u een aparte verzekering af te sluiten. Indien u beschikt over een kluisje, adviseren wij u uw kostbaarheden daarin te bewaren. Of u kunt ze in bewaring geven bij uw familie/zaakwaarnemer. HWW Zorg heeft ook een gemeenschappelijke verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor inwonende cliënten. Voor de WA-verzekering geldt eveneens een

20 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 20-21

21 26-11-13 15:41


eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Tevens is schade meeverzekerd aan bezittingen van cliënten die is veroorzaakt door medewerkers van HWW Zorg of medebewoners. De genoemde bedragen voor het eigen risico kunnen veranderen. Vraag de actuele bedragen eventueel na bij uw locatiemanager. Ziektekosten U moet zich blijven verzekeren tegen ziektekosten wanneer u bij ons verblijft. Dit is wettelijk verplicht.

Huisregels In een verpleeghuis leven en werken mensen met elkaar. In een dergelijke situatie is het nuttig afspraken te maken over wat men binnen het huis in de omgang met elkaar en van elkaar mag verwachten. In De Stromenhof gelden daarom de hierna volgende huisregels. In uw individuele zorgleefplan kan van deze huisregels worden afgeweken.

• Wij willen alle mensen, ongeacht geloof, ras, seksuele voorkeur en culturele achtergrond, zorg en begeleiding bieden, binnen en vanuit onze huizen. In onze zorg en dienstverlening houden we rekening met uw levensbeschouwing en culturele achtergrond. Van u en uw naasten/bezoekers verwachten we een respectvolle benadering van medewerkers, vrijwilligers, andere cliënten en hun naasten. Elke vorm van discriminatie, geweld en ongewenste intimiteiten wordt afgewezen. • Iedereen houdt rekening met het leefritme van (mede) cliënten en respecteert hun (nacht)rust.

22 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 22-23

26-11-13 15:41


• Wij verwachten van u en uw naasten een actieve •

• •

opstelling om uw leefgewoonten te handhaven. Wij spreken Nederlands met elkaar. Als u de taal niet beheerst, proberen zowel medewerkers als u alles om zich verstaanbaar te maken. Zo nodig via een tolk. Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken, is alleen toegestaan als de betrokken cliënten/ zorgvertegenwoordigers en medewerkers hiervoor toestemming geven. Indien u meewerkt aan een foto, film- of televisieopname binnen De Stromenhof die bestemd is voor publicatie of uitzending, wordt u verzocht hierover vooraf contact op te nemen met het hoofd van uw afdeling. Kantoor-, therapie- en dienstruimten zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van deze ruimten. Cliënten en familieleden mogen alleen op afspraak en onder begeleiding van een medewerker deze ruimten betreden. We verzoeken u om eigendommen zoals uw bril en schoenen en hulpmiddelen zoals een stok of een rollator van een merkje met uw naam te voorzien. Dat helpt te voorkomen dat spullen zoekraken. En wanneer ze onverhoopt toch kwijtraken, kunnen wij ze zo weer snel bij u terugbezorgen. Het houden van huisdieren is niet toegestaan in De Stromenhof. Bezoekers zijn altijd welkom. Vaste bezoektijden hebben wij niet. Het is natuurlijk wel verstandig dat uw bezoekers rekening houden met uw afspraken en met uw medecliënten.

24 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 24-25

• Voor gezondheidsinstellingen geldt een algemeen rookverbod. Bewoners mogen uitsluitend roken in de speciale rokersruimte van De Stromenhof. • Alcoholgebruik is toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en het niet in strijd is met de afspraken in uw zorgleefplan. Het in het bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan. • Het is niet toegestaan om onderling te handelen. • We verzoeken u om onze medewerkers en vrijwilligers geen geschenken of beloningen aan te bieden. Hoezeer u hun inzet ook waardeert. Een gift aan het huis is wel toegestaan.

25 26-11-13 15:41


Veiligheid De Stromenhof heeft een calamiteitenplan. In alle kamers, gangen en openbare ruimtes bevinden zich rookmelders. De zorgmedewerkers krijgen automatisch een melding als deze afgaan. Als het brandalarm afgaat, voeren medewerkers het calamiteitenplan uit. De brandweer wordt bovendien automatisch gewaarschuwd. Al onze medewerkers worden jaarlijks getraind in het handelen bij brandmeldingen. Verschillende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten nemen zij de leiding. Brandpreventie Van de cliënten verwachten we een bijdrage in het voorkomen van brand door het uitvoeren van de volgende instructies: • Roken is alleen toegestaan in de rokersruimte. Rook niet in bed. • Leeg een asbak niet direct na het roken in de prullenbak. • Laat geen lucifers of aanstekers slingeren. • Zet uw televisietoestel uit als u niet kijkt (dus ook niet in de stand-by stand). • Geen extra warmtebronnen, zoals elektrische kachels, gebruiken. • Het is door de brandweer verder verboden om kaarsen, waxinelichtjes of olielampen te branden.

Maatregelen bij brand • Blijf kalm. • Ga niet naar de brand toe. • Sluit deuren en ramen. • Maak geen gebruik van de liften. • Wacht op nadere instructies en volg ze op. • Neem geen kledingstukken of andere voorwerpen mee indien het gebouw ontruimd moet worden. Bij het zelf ontdekken van de brand Meld de brand onmiddellijk door alarm te maken via het oproepsysteem of door een brandmelder in te drukken. De brandmelders bevinden zich op iedere etage in de buurt van de brandslangen.

Ten behoeve van de veiligheid vragen we u verder om de gangen vrij te houden.

26 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 26-27

27 26-11-13 15:41


Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan De overheid heeft voor de financiering van de zorg de zorgzwaartepakketten (ZZP’en) ingevoerd. Deze ZZP’en beschrijven de zorg waar u recht op heeft als u niet langer zelfstandig kunt wonen. HWW Zorg kan u van dienst zijn met tien zorgzwaartepakketten. Deze zijn gericht op mensen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis (willen) verblijven. Hoe hoger het nummer van het zorgzwaartepakket, hoe meer zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op welk ZZP u een beroep kunt doen. HWW Zorg helpt u graag bij het aanvragen van de indicatie. Neem gerust contact op met ons Service Centrum Toewijzing, via (070) 379 33 00. Als u in een van onze huizen woont, hoeft u meestal geen indicatie

28 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 28-29

aan te vragen. U beschikt dan waarschijnlijk al over een zorgzwaartepakket. Op basis van uw ZZP gaat u met uw EVV’er/ woonbegeleider en de specialist ouderengeneeskunde in gesprek over uw wensen en behoeften, waarbij ook eventueel noodzakelijke behandeling en medicatiebeleid met u besproken worden. Eventueel betrekken wij ook uw familie, een vriend of een andere wettelijk vertegenwoordiger hierbij. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan is het belangrijkste onderdeel van uw cliëntdossier. Hierop kunt u zich altijd beroepen als u ergens niet tevreden over bent. In uw zorgleefplan staat in ieder geval wat wij met onze hulp en zorg voor u willen bereiken. Bijvoorbeeld zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig dingen kunt blijven doen. Zoals u zelf wassen, aankleden en deelnemen aan leuke activiteiten. Een belangrijk onderdeel is verder wat uw wensen en behoeften zijn. Er staat ook feitelijke informatie in het cliëntendossier. Onder andere wie wij moeten bellen als er iets met u aan de hand is. Met behulp van uw zorgzwaartepakket en zorgleefplan bieden wij u zorg op maat. We nemen uw zorgleefplan ten minste eens per halfjaar met u en/of uw vertegenwoordiger door om te zien of alles nog naar wens is. Blijkt dat u onverhoopt meer of minder zorg nodig heeft? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor een ander ZZP. Ook daarbij

29 26-11-13 15:41


zijn wij u graag van dienst. Indien uw zorgzwaarte verandert naar een ander zorgzwaartepakket, kan het zijn dat HWW Zorg de zorg niet meer kan leveren vanuit deze afdeling/ locatie. Met u wordt dan een oplossing besproken.

Vertegenwoordiging Wij verzoeken u om een zorgvertegenwoordiger aan te wijzen. Dat is iemand uit uw familie- of vriendenkring die uw belangen behartigt wanneer u dit niet meer (volledig) zelf kunt doen. Uw zorgvertegenwoordiger wordt in dat geval betrokken bij besluiten over de zorgverlening en medische behandeling. Uitgangspunt bij deze besluiten vormt ook de eventueel door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Hierin kunt u aangeven hoe u wilt dat er wordt gehandeld, indien u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Voor de behartiging van uw financiĂŤle zaken kunt u ook iemand machtigen. Deze zogenoemde zaakwaarnemer kan dezelfde persoon zijn als uw zorgvertegenwoordiger. U mag echter ook iemand anders aanwijzen als zaakwaarnemer.

Privacy Voor een goede zorg- en dienstverlening leggen wij een aantal persoonlijke gegevens schriftelijk vast in het cliĂŤntdossier. Hier gaan we zorgvuldig mee om. In een privacyreglement hebben we vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot uw dossier en wie er gegevens mogen wijzigen. Daarin staat ook hoe lang uw gegevens bewaard

30 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 30-31

31 26-11-13 15:41


worden en wat de regels rond inzage zijn. Zelf kunt u aan uw EVV’er/woonbegeleider of diens vervanger altijd vragen om uw cliëntdossier in te zien. Meer informatie is te vinden in de folder over bescherming van persoonsgegevens binnen Haagse Wijk- en WoonZorg.

Communicatie Door de culturele diversiteit onder de cliënten en hun familie is communicatie in huis minder makkelijk. Niet alleen taalproblemen, maar ook culturele verschillen kunnen de omgang ingewikkeld maken. Gelukkig werken er in De Stromenhof medewerkers uit alle windstreken en met heel veel verschillende culturele achtergronden. Zij beheersen vaak naast het Nederlands één of meer andere talen. Hierdoor kunnen we veel communicatieproblemen oplossen.

Heeft u klachten of problemen? Ga zo mogelijk eerst in gesprek met de betrokken medewerker of vrijwilliger. Ook kunt u aankloppen bij uw eigen EVV’er/woonbegeleider. Een goed en rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Mocht dat niet lukken, wendt u zich dan tot de leidinggevende van de medewerker of vrijwilliger. U kunt ook altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Haagse Wijk- en WoonZorg. Deze is bereikbaar via telefoonnummer (070) 379 50 87 en e-mailadres klachten@hwwzorg.nl. De klachtenfunctionaris kan de klacht met u bespreken en afspraken met u maken over hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen de partijen. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. De klachtenfunctionaris helpt u eventueel bij het op schrift stellen van de klacht. Zie voor meer informatie de aparte klachtenfolder.

Voor die gevallen waarin we er niet op deze manier uitkomen, kunnen we een beroep doen op tolken. Bij gesprekken op afspraak zorgen wij altijd dat er een tolk aanwezig is. In incidentele gevallen gebruiken wij de tolkentelefoon. Voor het dagelijkse contact zijn er per taal eenvoudige communicatieboekjes ontwikkeld.

Klachten Onze medewerkers en vrijwilligers staan open voor vragen en proberen zoveel mogelijk aan uw behoeften tegemoet te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat u ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan.

32 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 32-33

33 26-11-13 15:41


Zorg rondom het levenseinde Medisch beleid Zo spoedig mogelijk na uw verhuizing naar De Stromenhof bespreekt de specialist ouderengeneeskunde met u of uw zorgvertegenwoordiger uw wensen ten aanzien van het medisch beleid. Hierbij komt ook de medische behandeling in acute situaties aan de orde en zal naar uw wensen worden gevraagd ten aanzien van reanimatie. Als u in voorkomende situaties gereanimeerd wilt worden en reanimatie medisch zinvol is, dan leggen wij dit vast. De specialist ouderengeneeskunde maakt zelf een inschatting zolang er met u of uw zorgvertegenwoordiger geen afspraken zijn gemaakt over het medisch beleid. In dat geval neemt de specialist ouderengeneeskunde een voorlopig besluit over de medische behandeling in acute situaties (waaronder een besluit over wel of niet reanimeren). Dit (voorlopige) besluit wordt vastgelegd in uw dossier. Het individuele reanimatiebeleid wordt periodiek met u of uw zorgvertegenwoordiger getoetst en besproken. In situaties waarin het levenseinde nabij is, doen zorgmedewerkers van De Stromenhof er alles aan om deze laatste levensfase menswaardig te laten verlopen. Zo wordt in goed overleg tussen cliÍnt, familie, specialist ouderengeneeskunde en EVV’er/ woonbegeleider bekeken welke (extra) zorg nodig is. Als de cliÍnt er zelf niet meer toe in staat is, wordt overleg gevoerd met de contactpersoon/zorgvertegenwoordiger uit familie of vriendenkring.

34 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 34-35

26-11-13 15:41


Gedenken Op gezette tijden organiseert De Stromenhof een herdenkingsbijeenkomst. Daarin herdenken nabestaanden, medewerkers en medebewoners de overleden cliënten. Voor overleden cliënten kunnen wij in overleg met de familie een herdenkingstafel inrichten. Hierdoor hebben anderen ook de gelegenheid om afscheid te nemen.

Vertrek uit De Stromenhof Het streven is dat u zolang u wilt in De Stromenhof kunt blijven wonen. Kleinschalig wonen is echter op een aantal punten anders dan de reguliere verpleeghuiszorg. Heel soms kunnen zich situaties voordoen die zodanig belastend zijn voor uw omgeving of uzelf dat het voortzetten van het verblijf in De Stromenhof niet langer meer verantwoord is. Bijvoorbeeld bij frequente en/of langdurige agressie, ontremming of ernstige psychiatrische stoornissen die niet door behandeling of met medicijnen te verhelpen zijn. In dergelijke situaties beschikt een groter verpleeghuis vaak over betere mogelijkheden om u passende zorg te bieden. Wanneer u om deze of andere redenen verhuist naar een ander verpleeghuis, is het noodzakelijk dat u tijdig voorbereidingen treft. De specialist ouderengeneeskunde, de maatschappelijk werker en de ergotherapeut kunnen u adviseren en helpen met het regelen van de nodige zorg- en andere voorzieningen op uw nieuwe adres. Op het moment

36 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 36-37

dat u De Stromenhof verlaat, moet u – of vrienden of familie – zelf het inpakken van uw eigendommen en de verhuizing regelen. Vakantie Wilt u een aantal dagen op vakantie? Dan is toestemming nodig van de behandelend specialist ouderengeneeskunde. Deze beoordeelt of meerdaags verlof veilig en verantwoord is. Uw plaats komt niet te vervallen als u maximaal veertien dagen wegblijft. Bent u van plan langer weg te blijven, bespreek uw plannen dan tijdig met uw EVV’er/ woonbegeleider en de locatiemanager. Naar het ziekenhuis Uw overeenkomst met De Stromenhof blijft ook bestaan als u korte tijd wordt opgenomen in een ziekenhuis. Gaat uw ziekenhuisopname langer duren, dan bekijken we graag in overleg of uw kamer al dan niet kan worden aangehouden. Bij overlijden Na het overlijden verzorgt de familie (of vriendenkring) de uitvaart. We verwachten dat de kamer in principe binnen één week na het overlijden wordt leeggemaakt. Dit uiteraard in overleg.

37 26-11-13 15:41


Trefwoorden

A

aansprakelijkheid 21 activiteiten 13 assistent woonbegeleider 8 AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 21

B

bibliotheek brand en brandpreventie

C

cliëntdossier cliëntenraad communicatie diëtist

D E

18 26-27 29-31 11 32 10

eigen bijdrage 21 eigendommen 24 ergotherapeut 10 EVV’er/woonbegeleider 8

F

fysiotherapeut

10

G H

geestelijke verzorging

10, 15

huismeester H huisregels

38

De-Stromenhof-v7-44pag.indd 38-39

10 22

I K

internet

kamer kapper klachten kosten leveringsvoorwaarden locatiemanager

L

13

11, 13 18 32 21 19 8

M

maaltijden maatschappelijk werker medezeggenschap overlijden pedicure privacy psycholoog reanimatiebeleid reparaties roken

O P

R S

schoonmaken specialist ouderengeneeskunde

15 10 11

34-37 18 31 10 34 17 25-26 17 10, 29, 34-37

39 26-11-13 15:41


T

tandarts telefoon televisie vakantie veiligheid verhuizen verzekeringen vrijwilligers was

V

W Z

18 13 13 37 26-27 36-37 21 11 17

zaakwaarnemer ziekenhuisopname zorg rondom het levenseinde zorgleefplan zorgovereenkomst zorgvertegenwoordiger zorgvisie

40 De-Stromenhof-v7-44pag.indd 40-3

31 37 34 28-29 19 31 7

3 26-11-13 15:41


Verpleeghuis De Stromenhof Scheldestraat 76A 2515 TG Den Haag (070) 379 36 10 Meer informatie? Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 33 08

De-Stromenhof-v7-44pag.indd 4

26-11-13 15:41

De Stromenhof