Page 1

Wonen in Woonzorgcentrum

Ametisthorst

1 Ametisthorst-november2010-d.indd 1

26-11-13 15:20


Inhoudsopgave Introductie Welkom in Ametisthorst Omgeving, gebouw en zorgvormen Uitgangspunten voor de zorg Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Faciliteiten in huis Informatie

Introductie 1 2 5 7 10 17

Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden 18 Kosten 18 Verzekeringen 19 Huisregels 21 Veiligheid 24 Zorg ontvangen Zorgzwaartepakket en zorgleefplan Vertegenwoordiging Privacy Klachten Zorg rondom het levenseinde Oplevering van het appartement bij beëindiging van de zorgovereenkomst

27 29 29 30 31

Welkom in Ametisthorst De medewerkers en vrijwilligers van Woonzorgcentrum Ametisthorst heten u van harte welkom. Gezamenlijk willen wij van uw verblijf een goede tijd maken. De informatie in dit boekje helpt u snel wegwijs te worden in Ametisthorst. Bovendien is het een handig naslagwerk. Als u informatie mist of een toelichting wilt hebben op dit boekje, dan horen we dat graag. Wij wensen u een prettig verblijf. Leest u deze brochure omdat u zich wilt oriënteren op een verblijf in ons woonzorgcentrum? Of bent u als familielid van een potentiële cliënt of als wijkbewoner geïnteresseerd in de mogelijkheden van Ametisthorst? Ook dan hopen wij dat u de gewenste informatie vindt. Neem gerust contact op met vragen. De contactinformatie vindt u op de achterkant van dit boekje.

32

Samenwerking met huisarts en andere disciplines Huisarts Medicatie en apotheek Andere disciplines

33 33 33

Trefwoordenlijst

34

1 Ametisthorst-november2010-d.indd 2-1

26-11-13 15:20


Omgeving, gebouw en zorgvormen De omgeving van Ametisthorst Woonzorgcentrum Ametisthorst ligt in een groene, rustige omgeving in de wijk Mariahoeve. Mariahoeve is grotendeels aangelegd in de jaren zestig van de vorige eeuw. De eerste plannen voor de wijk dateren echter al van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Onder andere de beroemde stadsarchitect Dudok hield zich hiermee bezig. Mariahoeve is vernoemd naar een boerderij, die vroeger langs de Bezuidenhoutseweg lag. In de zes buurten van de wijk wisselen flats, huizen, scholen, winkelcentra, andere voorzieningen en het nodige groen elkaar af. In Mariahoeve woont u in stijl. Zo grenst Huis ten Bosch, waar de Koningin domicilie houdt, aan de wijk. Marlot, met zijn landelijke sfeer en stijlvolle huizen, is eveneens een wandelingetje waard.

Het gebouw Het gastvrije, knusse en vriendelijke woonzorgcentrum Ametisthorst vierde in 2010 zijn 25-jarige bestaan. Het woonzorgcentrum telt vier woonlagen. Op de begane grond vindt u de algemene ruimten zoals de receptie, de recreatiezaal/het restaurant, de keuken en de kapper. Ook de ruimten van de dagverzorging, de fysiotherapeut, de pedicure en twee wijkzorgteams zijn hier. Op de vier verdiepingen daarboven bevinden zich de appartementen van de cliënten. Die zullen in de toekomst steeds meer worden geclusterd in kleinschalige woongroepen, die het gevoel geven van een gezellig, vertrouwd huishouden.

Vlakbij Ametisthorst – aan het Kleine Loo – ligt het gezellige winkelcentrum Mariahoeve. Hier kunt u terecht voor dagelijkse boodschappen en luxe artikelen. Er is een aantal sfeervolle restaurants en lunchrooms, waar u heerlijk kunt eten. Elke maand worden er in Winkelcentrum Mariahoeve leuke evenementen georganiseerd. Jaarlijks hoogtepunt is de Pasar Malam. Op loopafstand van Ametisthorst vindt u bovendien een fraai park. Daar kunt u zich lekker ontspannen. Wilt u eropuit met het openbaar vervoer of reist uw bezoek het liefst met het openbaar vervoer? Ook dan zit u goed in Ametisthorst. Bushaltes, tramhaltes en NS-station Mariahoeve liggen vlakbij.

2 Ametisthorst-november2010-d.indd 2-3

3 26-11-13 15:20


Aangrenzend aan Ametisthorst bevindt zich een complex van 35 aanleunwoningen. De bewoners van dit complex ontvangen waar nodig wijkzorg. Zij kunnen tegen betaling gebruikmaken van de services van het woonzorgcentrum. Verschillende zorgvormen in huis Veel cliënten wonen voor langere tijd in Woonzorgcentrum Ametisthorst. Zij hebben continu in meerdere of mindere mate zorg en hulp nodig. Hierdoor kunnen zij niet meer zelfstandig wonen. Daarnaast zijn er cliënten die korte tijd bij ons verblijven, omdat ze tijdelijk meer hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat zij revalideren na een operatie in het ziekenhuis. Bewoners van de aangrenzende aanleunwoningen met een indicatie krijgen van de wijkzorg van HWW Zorg verzorging aan huis. De acute zorg van HWW Zorg biedt hulp na alarmering in acute situaties. Verder biedt Ametisthorst dagverzorging voor wijkbewoners met een lichamelijke of psychische aandoening. De activiteiten worden daarbij afgestemd op de specifieke behoeften. Na afloop gaan de deelnemers gewoon weer naar huis. Inwonende cliënten én wijkbewoners kunnen gebruikmaken van allerlei diensten in het woonzorgcentrum. Denk aan de kapper, de pedicure, het restaurant en uiteenlopende activiteiten. Meer hierover leest u verderop in de brochure.

kunnen een beroep op de wijkzorgmedewerkers doen voor hulp bij het wassen en het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar bijvoorbeeld ook wondzorg en ondersteuning bij het regelen van de dagelijkse dingen, behoren tot de mogelijkheden. Aanvullende (verpleeghuis)zorg Heeft u vanwege psychogeriatrische of lichamelijke klachten langzamerhand meer zorg en begeleiding nodig? Dan kunt u in veel gevallen gewoon in Ametisthorst blijven wonen. Wij bieden u dan extra zorg, toezicht en begeleiding.

Uitgangspunten voor de zorg HWW Zorg Woonzorgcentrum Ametisthorst maakt deel uit van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg). Wij zijn een wijkgerichte zorgorganisatie. Wij zitten bij u in de buurt. Een team dat bekend is met u en uw omgeving, biedt u zorg op maat. Daarbij zijn uw wensen en verwachtingen het uitgangspunt. Want HWW Zorg wil dat iedereen kan leven op de manier die het best bij hem of haar past. Of dat nu thuis is of in een van onze woonzorgcentra en verpleeghuizen. HWW Zorg is een van de grotere zorgaanbieders in Den Haag. We verlenen zorg voor Hagenaren, door Hagenaren. Dichtbij en vertrouwd. Vandaar ons motto: HWW Zorg. Echt Haags!

Ametisthorst is de thuisbasis van twee wijkzorgteams van HWW Zorg. Klanten in Mariahoeve en Bezuidenhout

4 Ametisthorst-november2010-d.indd 4-5

5 26-11-13 15:20


Missie HWW Zorg staat voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg en aanvullende dienstverlening aan inwoners van Den Haag. Ons uitgangspunt is dat cliënten zolang mogelijk de regie over hun eigen leven behouden. Zorgvisie HWW Zorg biedt belevingsgerichte zorg. Wij leven ons in onze cliënten in en sluiten steeds aan bij wat u voelt, vindt en wilt. Want hoe iemand zijn situatie beleeft, kan van persoon tot persoon, van ziektebeeld tot ziektebeeld en van dag tot dag verschillen. Door uw beleving centraal te stellen, trachten wij u zich veilig en geborgen te laten voelen.

Wonen en leven Het reilen en zeilen in huis Met wie heeft u te maken? In Ametisthorst werken veel verschillende soorten medewerkers voor en achter de schermen. Met een aantal van hen heeft u direct contact. Tijdens uw verblijf hier is de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) het directe aanspreekpunt voor u en uw familie. Aarzel ook niet om zelf contact op te nemen bij vragen of wensen. In samenspraak met u maakt de EVV’er de afspraken rond uw verzorging en verpleging. Daarnaast zorgt de EVV’er voor de afstemming tussen de verschillende disciplines binnen Ametisthorst. De EVV’er wordt begeleid door de zorgmanager. De zorgmanager is de eindverantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. De zorgmanager begeleidt ook andere medewerkers binnen het zorgteam, die u directe hulp en zorg bieden. Hen zult u dagelijks zien en spreken. Uw eigen huisarts is uw behandelend arts tijdens uw verblijf in Ametisthorst. Meer hierover leest u verderop in dit boekje. Als het nodig is, kunt u via een machtiging van uw huisarts een beroep doen op een divers team van behandelaars, zoals een specialist ouderengeneeskunde (voorheen verpleeghuisarts genoemd), fysio- en ergotherapeuten, een logopedist en een diëtist.

6 Ametisthorst-november2010-d.indd 6-7

7 26-11-13 15:20


Activiteitenbegeleiders organiseren diverse groepsactiviteiten. Ze bieden u hiernaast ook individuele begeleiding. De geestelijk verzorger kan u desgewenst steun geven bij levensvragen. Voor alle praktische vragen kunt u terecht bij de receptie. De receptie is ook het aanspreekpunt voor bezoekers. Achter de schermen werken eveneens verschillende medewerkers aan uw welzijn en een aangename woonomgeving. De medewerkers van de keuken zorgen voor maaltijden waarbij rekening wordt gehouden met uw culturele achtergrond en religie. Voedingsassistenten zijn tijdens de maaltijden aanwezig om cliÍnten eventueel te helpen bij het eten. De Technische Dienst verzorgt onder andere het onderhoud van het gebouw. De medewerkers van de schoonmaak houden uw kamer en de gemeenschappelijke ruimten schoon. De stadsdeelmanager Scheveningen en Haagse Hout van HWW Zorg is eindverantwoordelijk voor de zorgverlening van Ametisthorst. In ons woonzorgcentrum werken niet alleen beroepskrachten, maar worden ook veel taken door vrijwilligers verricht. Zo helpen vrijwilligers in het restaurant en bij activiteiten. Ook geven zij u zo nu en dan extra individuele aandacht. Bijvoorbeeld wanneer u een eindje wilt wandelen. Mocht u informatie willen over ondersteuning door een vrijwilliger, dan kunt u zich wenden tot uw EVV’er.

8 Ametisthorst-november2010-d.indd 8-9

9 26-11-13 15:20


Inspraak en medezeggenschap: de cliëntenraad In Ametisthorst is een cliëntenraad actief. De raad bestaat uit cliënten en familieleden van cliënten. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de zorg in huis. De cliëntenraad is een ‘doorgeefluik’ van wensen, behoeften en suggesties over en knelpunten in zorg- en dienstverlening. De raad overlegt regelmatig met de stadsdeelmanager. De cliëntenraad behartigt ook uw belangen! Eventueel kunt u zelf zitting nemen in de cliëntenraad. Als u contact wilt opnemen met de cliëntenraad kan de receptionist(e) u verder helpen.

Faciliteiten in huis

Oproep- en alarmeringssysteem In uw appartement en in de toiletten op de begane grond zijn trekschakelaars aangebracht. Als u aan zo’n schakelaar trekt, krijgt u een spreekluisterverbinding met een van onze zorgmedewerkers. Cliënten die niet mobiel zijn, kunnen tegen betaling van een borgsom - een halsalarm in bruikleen krijgen. Activiteiten en ontspanning In de recreatieruimten kan iedereen, zowel cliënten als wijkbewoners, binnenlopen voor een praatje of (tegen betaling) een kop koffie. Medewerkers van de activiteitenbegeleiding organiseren er creatieve,

Inrichting van het appartement U heeft in ons woonzorgcentrum uw eigen appartement. Bij oplevering is het gewit en behangen. U kunt uw appartement inrichten zoals u dat zelf wenst. Wel vragen wij u vriendelijk vloerbedekking als linoleum of zeil te laten leggen. Dat is noodzakelijk voor het geval een rolstoel of tillift gebruikt moet worden. Telefoon en televisie In iedere kamer is een telefoonaansluiting. Ook beschikt u over een kabelaansluiting voor uw radio en televisie. U heeft een eigen telefoonnummer, maar u belt via de algemene telefooncentrale naar buiten. De receptie registreert dan de gesprekskosten. Tweemaandelijks krijgt u hiervoor een rekening (abonnement en gesprekskosten).

10 Ametisthorst-november2010-d.indd 10-11

11 26-11-13 15:20


sportieve en ontspannende activiteiten. Regelmatig treedt er een artiest of muzikant op of is er een voorstelling. Verder organiseren wij uitstapjes, bingo’s, kledingverkoop, high teas en creatieve activiteiten als kaarten maken. En deze opsomming is zeker niet uitputtend. Wijkbewoners zijn tegen betaling ook bij deze activiteiten van harte welkom. Voor een aantal bijzondere activiteiten vragen we een bijdrage in de kosten. Wij bieden zowel groepsactiviteiten aan als activiteiten afgestemd op de individuele wensen van cliënten. Aandacht voor levensbeschouwing en religie De geestelijk verzorger van Ametisthorst is beschikbaar voor vragen of een persoonlijk gesprek. Desgewenst wijst deze u door naar een andere geestelijk verzorger. Doorgaans vindt er twee keer per maand een viering plaats in samenwerking met onder andere de rooms-katholieke en protestantse kerken in de wijk. Maaltijden De broodmaaltijden en de warme maaltijd zijn inbegrepen bij uw verblijf. U hoeft hier dus niet apart voor te betalen. Iedere dag heeft u de keuze uit twee menu’s. Regelmatig organiseren we bovendien themamaaltijden. U mag zelf bepalen wanneer en waar u (warm) eet: tussen de middag of ’s avonds, in uw eigen appartement of in het restaurant. U kunt altijd familieleden of andere gasten uitnodigen om – tegen betaling – met u mee te eten. Wijkbewoners mogen ook aanschuiven in ons restaurant of hier een maaltijd afhalen. Wilt u liever zelf voor uw eigen

12 Ametisthorst-november2010-d.indd 12-13

Speciale gelegenheden Als u jarig bent of iets anders te vieren heeft, bieden wij u een speciaal menu aan. U mag natuurlijk gasten uitnodigen, die tegen betaling met u samen de maaltijd kunnen gebruiken. Heeft u meer gasten, dan kunt u gebruikmaken van onze ‘partyservice’: tegen betaling verzorgen wij dan voor u de catering. Wijkbewoners kunnen eveneens een beroep doen op de partyservice. Op aanvraag geven we u graag informatie over de mogelijkheden en de kosten.

broodmaaltijden zorgen? Dan krijgt u hier een maandelijkse vergoeding voor. De was U krijgt van ons linnen- en beddengoed in bruikleen. Dit verschonen we uiteraard regelmatig. Voor het wassen van uw kleding moet u zelf zorgdragen. Desgewenst kunt u dit tegen betaling door ons laten verzorgen. Hiervoor wordt dan een overeenkomst extra diensten afgesloten. Alleen als uw kleding extra vaak gewassen dient te worden ten gevolge van uw aandoening, betaalt het huis de extra waskosten. Natuurlijk mag ook uw familie de was verzorgen. Alle was dient gemerkt te worden. Een facilitair medewerker kan dit voor u doen. We raden u aan om goed wasbare kleding mee te brengen naar Ametisthorst. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het wassen van uw kleding ontstaat. Het is ook mogelijk om kleding te laten stomen. De kosten daarvan komen voor uw rekening.

13 26-11-13 15:20


Schoonmaken Eenmaal per week komt een medewerker van de schoonmaak op een afgesproken tijdstip langs. Deze helpt u bij het schoonmaken van uw appartement. U kunt zelf aangeven wat u gedaan wilt hebben in de beschikbare tijd. Er zijn geen kosten aan verbonden. Eventueel kunt u extra schoonmaaktijd regelen met de facilitair manager. Hier zijn wel meerkosten aan verbonden. Vraagt u zelf iemand om extra schoon te maken, dan is de vergoeding daarvoor eveneens voor eigen rekening. We gaan ervan uit dat u de kleinere huishoudelijke werkzaamheden (zoals afstoffen) zelf kunt doen of door anderen laat verzorgen. Reparaties en onderhoud De medewerkers van de Technische Dienst zorgen voor het onderhoud van het hele gebouw. Ze zijn ook u graag van dienst. Overleg eerst met een medewerker van de Technische Dienst als u bijvoorbeeld ergens een schroef, spijker of haak in de muur wilt hebben. In de kamers voor kortdurende opname en de logeerkamers is het niet toegestaan aanpassingen aan te brengen. Ook voor klein onderhoud en storingen in uw appartement kunt u de hulp van de Technische Dienst inroepen. Als u dit meldt via de receptie, neemt de Technische Dienst contact op om bij u langs te komen. Aan de werkzaamheden van de Technische Dienst kunnen kosten zijn verbonden. Informeer hier vooraf naar.

14 Ametisthorst-november2010-d.indd 14-15

15 26-11-13 15:20


Logeerkamers Bezoek van ver kan – tegen betaling – in Ametisthorst overnachten. Hiervoor zijn enkele logeerkamers ingericht. Diensten in huis In de bibliotheek op de begane grond is een kleine collectie boeken beschikbaar. Die kunt u gratis lenen. De collectie wisselt regelmatig en wordt zoveel mogelijk samengesteld naar uw wensen. In het kleine winkeltje in het restaurant zijn levensmiddelen te koop, zoals brood, melk, beleg en drank. Verschillende zelfstandige ondernemers hebben ruimten gehuurd in het woonzorgcentrum. Zij bieden hun diensten tegen betaling aan. Zo is er een kapsalon in huis. De kapsalon is op vaste dagen open en werkt op afspraak. U kunt de

afspraak zelf maken. In Ametisthorst is verder regelmatig een pedicure aanwezig. Ook met haar kunt u zelf een afspraak maken. Uw bezoek aan de kapper en de behandeling door de pedicure zijn voor eigen rekening. Als de behandeling van de pedicure te maken heeft met uw ziekte, aandoening of handicap, kunt u het bedrag terugvorderen bij uw ziektekostenverzekering.

Informatie Specifieke informatie over allerlei regelingen staat in diverse brochures en folders beschreven. Onze medewerkers zullen de folders graag mondeling toelichten. Al uw vragen kunt u stellen aan uw EVV’er. Ook de receptie kan u helpen. Wilt u een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers, dan kunt u dat rechtstreeks met hen afspreken. Vier maal per jaar komt er binnen Ametisthorst een huiskrant uit, ‘Van Horen Zeggen’ genaamd. Hierin staan het laatste nieuws over het huis en wetenswaardigheden over cliënten en medewerkers.

16 Ametisthorst-november2010-d.indd 16-17

17 26-11-13 15:20


Rechten en plichten Zorgovereenkomst en leveringsvoorwaarden Voordat u uw intrek neemt in Ametisthorst, sluit u een zorgovereenkomst af met HWW Zorg. Voor de zorg- en dienstverlening door Ametisthorst geldt een aantal leveringsvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden staan in een apart boekje dat u bij het afsluiten van de zorgovereenkomst heeft gekregen. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen aan uw EVV’er of aan de zorgmanager.

Kosten

Extra diensten Voor de extra diensten in huis, zoals de kapper, de pedicure en uw aankopen in het winkeltje, moet u apart betalen.

Verzekeringen HWW Zorg heeft een gemeenschappelijke inboedelverzekering afgesloten voor inwonende cliënten. Uw bezittingen in het huis zijn onder meer verzekerd tegen brand, waterschade en diefstal. Na constatering van (een van) deze zaken dient dit per direct doorgegeven te worden aan de EVV’er. Op de inboedelverzekering geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Om in geval van diefstal voor uitkering in aanmerking te komen, moeten er braaksporen zijn. Voor kostbaarheden, verzamelingen en bijzondere inboedels adviseren wij u een aparte verzekering af te sluiten. Indien u beschikt over een kluisje, adviseren wij u uw

Eigen bijdrage voor AWBZ-zorg Uw verblijf in Ametisthorst en de zorg die u ontvangt, worden voor het grootste deel betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wettelijk is vastgesteld dat iedereen die zorg ontvangt, een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte daarvan hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen. Deze eigen bijdrage betaalt u maandelijks aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

18 Ametisthorst-november2010-d.indd 18-19

19 26-11-13 15:20


kostbaarheden daarin te bewaren. Of u kunt ze in bewaring geven bij uw familie/zaakwaarnemer. Wij hebben ook een gemeenschappelijke verzekering Wettelijke Aansprakelijkheid afgesloten voor inwonende cliënten. Voor de WA-verzekering geldt eveneens een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis. Tevens is schade meeverzekerd aan bezittingen van cliënten die is veroorzaakt door medewerkers van HWW Zorg of door medebewoners. De genoemde bedragen voor het eigen risico kunnen veranderen. Vraag de actuele bedragen eventueel na bij uw zorgmanager. Ziektekosten U moet zich blijven verzekeren tegen ziektekosten wanneer u bij ons verblijft. Dit is wettelijk verplicht.

Huisregels In een woonzorgcentrum leven en werken veel mensen met elkaar. In een dergelijke situatie is het nuttig afspraken te maken over wat men binnen het huis in de omgang met elkaar en van elkaar mag verwachten. In Ametisthorst gelden daarom de hierna volgende huisregels. In uw individuele zorgleefplan kan van deze huisregels worden afgeweken.

• Van u en uw naasten/bezoekers verwachten we een respectvolle benadering van medewerkers, vrijwilligers, andere cliënten en hun naasten. Elke vorm van

20 Ametisthorst-november2010-d.indd 20-21

21 26-11-13 15:20


• • •

discriminatie, geweld en ongewenste intimiteiten wordt afgewezen. Iedereen houdt rekening met het leefritme van (mede)cliënten en respecteert hun (nacht)rust. Wij verwachten van u en uw naasten een actieve opstelling om uw leefgewoonten te handhaven. Wij spreken Nederlands met elkaar. Als u de taal niet beheerst, proberen zowel medewerkers als u alles om zich verstaanbaar te maken. Zo nodig via een tolk. Fotograferen, filmen en geluidsopnamen maken is alleen toegestaan als de betrokken cliënten en medewerkers hiervoor toestemming geven. Indien u meewerkt aan een foto-, film- of televisieopname binnen Ametisthorst die is bestemd voor publicatie of uitzending, wordt u verzocht hierover vooraf contact op te nemen met de zorgmanager. Kantoor-, therapie- en dienstruimten zijn alleen toegankelijk voor de gebruikers van deze ruimten. Cliënten en familieleden mogen alleen op afspraak en onder begeleiding van een medewerker deze ruimten betreden. We verzoeken u om eigendommen zoals uw bril, schoenen en hulpmiddelen zoals een stok of een rollator van een merkje met uw naam te voorzien. Dat helpt te voorkomen dat spullen zoekraken. En wanneer ze onverhoopt toch kwijtraken, kunnen wij ze zo weer snel bij u terugbezorgen. Huisdieren: tijdens uw verblijf in Ametisthorst kunt u kleine huisdieren, zoals een hondje, kat, vogel of vis in principe meenemen. Wel is het nodig dat u ze zelf kunt verzorgen of dat iemand anders dat voor u doet. Bezoekers mogen hun hond aangelijnd meebrengen. Bezoekers zijn altijd welkom. Vaste bezoektijden hebben

22 Ametisthorst-november2010-d.indd 22-23

• •

wij niet. Het is natuurlijk wel verstandig dat uw bezoekers rekening houden met uw afspraken en met uw medecliënten. In Ametisthorst geldt voor iedereen, dus ook voor bezoekers, een rookverbod. Dit is eveneens van toepassing in de logeerkamers en in de kamers voor kortdurende opname. Roken is alleen toegestaan in de aparte serre voor rokers achterin het restaurant en in uw eigen appartement. Alcoholgebruik is toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en het niet in strijd is met de afspraken in uw zorgleefplan. Het in het bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om onderling te handelen. Alleen met instemming van de directie is het toegestaan loten te verkopen of te collecteren voor welk doel dan ook. Neem hiervoor dan ook tijdig contact op met de directie.

23 26-11-13 15:20


• We verzoeken u om onze medewerkers en vrijwilligers geen geschenken of beloningen aan te bieden. Hoezeer u hun inzet ook waardeert. Een gift aan het huis is wel toegestaan.

Veiligheid Ametisthorst heeft een calamiteitenplan. In alle kamers, gangen en openbare ruimtes zijn er rookmelders. Deze staan in verbinding met de receptie. Als het brandalarm afgaat, voeren medewerkers het calamiteitenplan uit. De brandweer wordt bovendien automatisch gewaarschuwd. Al onze medewerkers worden jaarlijks getraind in het optreden bij brandmeldingen. Verschillende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bij calamiteiten nemen zij de leiding. Brandpreventie Van de cliënten verwachten we een bijdrage in het voorkomen van brand door het uitvoeren van de volgende instructies: • Roken is alleen toegestaan in de aparte serre voor rokers achterin het restaurant en in uw eigen appartement • Niet in bed roken. • Leeg een asbak niet direct na het roken in de prullenbak. • Laat geen lucifers of aanstekers slingeren. • Zet uw televisietoestel uit als u niet kijkt (dus ook niet in de stand-by stand). • Het is door de brandweer verder verboden om kaarsen, waxinelichtjes of olielampen te branden.

24 Ametisthorst-november2010-d.indd 24-25

25 26-11-13 15:20


Zorg ontvangen Ten behoeve van de veiligheid vragen we u verder om de gangen vrij te houden. Maatregelen bij brand • Blijf kalm. • Ga niet naar de brand toe. • Sluit deuren en ramen. • Maak geen gebruik van de liften. • Wacht op nadere instructies en volg ze op. • Neem geen kledingstukken of andere voorwerpen mee indien het gebouw ontruimd moet worden.

Zorgzwaartepakket en zorgleefplan De overheid heeft voor de financiering van de zorg de zorgzwaartepakketten (ZZP’en) ingevoerd. Deze ZZP’en beschrijven de zorg waar u recht op heeft als u niet langer zelfstandig kunt wonen. HWW Zorg kan u van dienst zijn met tien zorgzwaartepakketten. Deze zijn gericht op mensen die in een woonzorgcentrum of verpleeghuis (willen) verblijven.

Bij het zelf ontdekken van de brand Meld de brand onmiddellijk door alarm te maken via het oproepsysteem.

26 Ametisthorst-november2010-d.indd 26-27

27 26-11-13 15:20


Hoe hoger het nummer van het zorgzwaartepakket, hoe meer zorg u nodig heeft. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt op welk ZZP u een beroep kunt doen. HWW Zorg helpt u graag bij het aanvragen van de indicatie. Neem gerust contact op met onze klantenservice, via (070) 379 50 00. Als u in een van onze huizen woont, hoeft u meestal geen indicatie aan te vragen. U beschikt dan waarschijnlijk al over een zorgzwaartepakket. Op basis van uw ZZP gaat u met uw EVV’er en de huisarts in gesprek over uw wensen en behoeften, waarbij ook eventueel noodzakelijke behandeling en medicatiebeleid met u besproken worden. Eventueel betrekken wij ook uw familie, een vriend of een andere wettelijk vertegenwoordiger hierbij. Alle afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het zorgleefplan – ook wel zorgplan genoemd – is het belangrijkste onderdeel van uw cliëntdossier. Hierop kunt u zich altijd beroepen als u ergens niet tevreden over bent. In uw zorgleefplan staat in ieder geval wat wij met onze hulp en zorg voor u willen bereiken. Bijvoorbeeld zorgen dat u zo lang mogelijk zelfstandig dingen kunt blijven doen. Zoals u zelf wassen, aankleden en deelnemen aan leuke activiteiten. Een belangrijk onderdeel is verder wat uw wensen en behoeften zijn. Er staat ook feitelijke informatie in het cliëntdossier. Onder andere wie wij moeten bellen als er iets met u aan de hand is. Met behulp van uw zorgzwaartepakket en zorgleefplan bieden wij u zorg op maat. We nemen uw zorgleefplan ten minste eens per halfjaar met u door om te zien of alles nog naar wens is.

28 Ametisthorst-november2010-d.indd 28-29

Blijkt dat u onverhoopt meer of minder zorg nodig heeft? Dan kunt u een indicatie aanvragen voor een ander ZZP. Bij de aanvraag zijn wij u graag van dienst. Indien uw zorgzwaarte (de ZZP) verandert naar een ander zorgzwaartepakket, kan het zijn dat HWW Zorg de zorg niet meer kan leveren vanuit deze afdeling/locatie. Met u wordt dan een oplossing besproken.

Vertegenwoordiging Wij verzoeken u om een zorgvertegenwoordiger aan te wijzen. Dat is iemand uit uw familie- of vriendenkring die uw belangen behartigt wanneer u dit niet meer (volledig) zelf kunt doen. Uw zorgvertegenwoordiger wordt in dat geval betrokken bij besluiten over de zorgverlening en medische behandeling. Uitgangspunt bij deze besluiten vormt ook de eventueel door u opgestelde schriftelijke wilsverklaring. Hierin kunt u aangeven hoe u wilt dat er wordt gehandeld, indien u in een situatie komt waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Voor de behartiging van uw financiële zaken kunt u ook iemand machtigen. Deze zogenoemde zaakwaarnemer kan dezelfde persoon zijn als uw zorgvertegenwoordiger. U mag echter ook iemand anders aanwijzen als zaakwaarnemer.

Privacy Voor een goede zorg- en dienstverlening leggen wij een aantal persoonlijke gegevens schriftelijk vast in het cliëntdossier. Hier gaan we zorgvuldig mee om. In een privacyreglement

29 26-11-13 15:20


hebben we vastgelegd welke medewerkers toegang hebben tot uw dossier en wie er gegevens mogen wijzigen. Hierin staat ook hoe lang uw gegevens bewaard worden en wat de regels rond inzage zijn. Zelf kunt u aan uw EVV’er of diens vervanger altijd vragen om uw cliëntdossier in te zien. Meer informatie is te vinden in de folder over bescherming persoonsgegevens binnen Haagse Wijk- en WoonZorg.

Klachten Onze medewerkers en vrijwilligers staan open voor vragen en proberen zoveel mogelijk aan uw behoeften tegemoet te komen. We vinden het dan ook belangrijk dat u ons laat weten wanneer iets niet goed is of beter kan. Heeft u klachten of problemen? Ga zo mogelijk eerst in gesprek met de betrokken medewerker of vrijwilliger. Ook kunt u aankloppen bij uw eigen EVV’er. Een goed en rustig gesprek kan vaak al veel oplossen. Mocht dat niet lukken, wendt u zich dan tot de leidinggevende van de medewerker of vrijwilliger. U kunt ook altijd een beroep doen op de klachtenfunctionaris van Haagse Wijk- en WoonZorg. De klachtenfunctionaris kan de klacht met u bespreken en afspraken met u maken over hoe de klacht verder afgehandeld zal worden. Zo nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen tussen de partijen. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie. De klachtenfunctionaris kan u eventueel helpen bij het op schrift stellen van de klacht. Zie voor meer informatie de aparte klachtenfolder.

30 Ametisthorst-november2010-d.indd 30-31

Zorg rondom het levenseinde Als het levenseinde van een cliënt nadert, doen zorgmedewerkers van Ametisthorst er alles aan om deze laatste levensfase menswaardig te laten verlopen. Zo wordt in goed overleg tussen cliënt, familie, EVV’er en huisarts bekeken welke (extra) zorg nodig is. Als de cliënt er zelf niet meer toe in staat is, wordt overleg gevoerd met de contactpersoon/zorgvertegenwoordiger uit familie of vriendenkring. Wanneer dat nodig is, vragen we ook advies aan uiteenlopende deskundigen op het gebied van palliatieve zorg. Denk aan een specialist ouderengeneeskunde, een fysiotherapeut of een ergotherapeut. Als een cliënt is overleden, bestaat de mogelijkheid om opgebaard te worden in het eigen appartement. Na het overlijden wordt de uitvaart verzorgd door de familie (of vriendenkring). Voor overleden cliënten kunnen wij in overleg met de familie een herdenkingstafel inrichten in de hal, compleet met condoleanceboek. Hierdoor hebben medecliënten ook de gelegenheid om afscheid te nemen. Gedenken Eén keer per jaar organiseert Ametisthorst een herdenkingsbijeenkomst. Bij die gelegenheid herdenken wij alle overledenen samen met nabestaanden, medewerkers en medecliënten.

31 26-11-13 15:20


Oplevering van het appartement bij beëindiging van de zorgovereenkomst Als u gaat verhuizen of komt te overlijden, dan moet uw appartement – in overleg – binnen 14 dagen worden leeggemaakt. Wij kunnen desgewenst voor kleine verhuisdozen zorgen. Wordt bij de eindinspectie schade aan het appartement of de inventarisgoederen geconstateerd dan kunnen de herstelkosten worden doorberekend aan u of uw nabestaanden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij schade die is ontstaan door eigen nalatigheid of door ongebruikelijke slijtage.

Samenwerking met huisarts en andere disciplines Huisarts U kunt, indien mogelijk, uw eigen huisarts behouden. U kunt ook overstappen naar een van de huisartsen met wie Ametisthorst intensief samenwerkt. Er komt wekelijks een huisarts voor spreekuur in het woonzorgcentrum. De andere huisartsen waarmee we samenwerken, komen op afspraak.

Medicatie en apotheek Uw medicatie wordt geleverd door een apotheek van uw keuze.

Andere disciplines Uw huisarts kan u in voorkomende gevallen doorverwijzen naar een diëtist, ergotherapeut, psycholoog, specialist ouderengeneeskunde of het algemeen maatschappelijk werk. Voor een behandeling door een fysiotherapeut hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. Een fysiotherapeut heeft in Ametisthorst zijn praktijkruimte. Uw EVV’er kan u hier meer over vertellen.

32 Ametisthorst-november2010-d.indd 32-33

33 26-11-13 15:21


H

huisarts huisdieren huisregels

Trefwoorden

A

aansprakelijkheid activiteiten apotheek appartement AWBZ bezoek bibliotheek brand en brandpreventie

B

C D E

21 9, 11 33 10, 32 18 16 16 24

cliëntdossier cliëntenraad

28-30 10

diëtist

7, 33

eigen bijdrage 18 ergotherapeut 7, 31, 33 Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er) 7

F G

fysiotherapeut

gebouw

34 Ametisthorst-november2010-d.indd 34-35

3, 7, 31, 33

2, 3

I K

inrichting appartement

kapper klachten kosten

L M O

leveringsvoorwaarden logeren bezoek maaltijden medezeggenschap

onderhoud oplevering appartement overlijden

P

partyservice pedicure privacy

R

receptie recreatiezaal reparaties restaurant roken

7, 33 22 21 10

3, 4, 17, 19 30 18 18 16 12 10 14 32 31-32 13 3-4, 17, 19 29 3, 9, 17 3 14 3, 12 23-24

35 26-11-13 15:21


S T

schoonmaken specialist ouderengeneeskunde

technische dienst telefoon televisie

V

veiligheid verhuizen verzekeringen vrijwilligers

W Z

was winkeltje

zaakwaarnemer zorgleefplan zorgmanager zorgovereenkomst zorg rondom het levenseinde zorgvertegenwoordiger zorgvisie zorgvormen zorgzwaartepakketten

36 Ametisthorst-november2010-d.indd 36-3

14 7, 31, 33 9, 14 10 10 24 32 19 9 13 16, 19 29 27 7 18 31 29 6 4 27

3 26-11-13 15:21


Woonzorgcentrum Ametisthorst Ametisthorst 9 2592 HD Den Haag Telefoon (070) 344 35 00

HWW 121

Meer informatie? Kijk op www.hwwzorg.nl of bel (070) 379 50 00

Ametisthorst-november2010-d.indd 4

26-11-13 15:21

Ametisthorst  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you