Page 1

Een prettige omgeving

Revalidatie na een ziekenhuisopname

Informatie en aanmelden

Revalideren is hard werken. Dan is het belangrijk dat u

Wilt u meer weten over revalideren bij HWW Zorg?

tussendoor kunt ontspannen. De Eshoeve en Vrederust-West

Bel ons even op of kom op afspraak bij ons kijken.

hebben ook op dat gebied het nodige te bieden.

Onze contactgegevens:

Beide huizen beschikken onder andere over een uitstekende brasserie. Hier kunt u een maaltijd gebruiken of gewoon

1 Verpleeghuis Vrederust-West

iets drinken met wat lekkers erbij. De brasserieĂŤn gebruiken

Schuttersdreef 125-127

alleen gezonde en lekkere producten en dat proeft u. Verder

2542 XA Den Haag

kunt u meedoen aan allerlei activiteiten, optredens bijwonen

(070) 308 36 36

en de kapper of pedicure bezoeken. Alleen als u dat wilt

E-mail sctvrederustwest@hwwzorg.nl

natuurlijk. Niets hoeft, alles mag.

2 Verpleeghuis De Eshoeve

Helemaal ontzorgd

Doorniksestraat 150-152

Het is ingrijpend om langere tijd van huis te zijn. We

2587 AZ Den Haag

denken graag met u mee hoe we eventuele ongemakken

(070) 306 47 00

kunnen verhelpen die hieruit voortvloeien. Of het nu gaat

E-mail sctdeeshoeve@hwwzorg.nl

om de opvang van uw huisdier, het tijdelijk logeren van een partner of familielid in het verpleeghuis of iets heel anders: vraag gerust wat we voor u kunnen betekenen.

HWW zorg

Onze zorg houdt niet op als het revalidatietraject stopt.

De aanmelding verloopt via het transferpunt van het

Voor u naar huis gaat, kijkt onze ergotherapeut welke

ziekenhuis waar u verblijft. Laat gewoon uw voorkeur blijken

aanpassingen nodig zijn, zodat u thuis goed kunt functioneren.

aan het transferpunt en/of de specialist. Het draait

Ook met zorg thuis kunnen wij u van dienst zijn.

uiteindelijk om u en waar u zich het prettigst bij voelt. Zowel De Eshoeve als Vrederust-West beschikt in ieder geval over

Over de financiĂŤn hoeft u zich maken. Uw zorgverzekeraar betaalt de revalidatie in Vrederust-West of De Eshoeve.

een ruime hoeveelheid revalidatieplekken. U kunt dus snel bij

2

ons terecht.

Scheveningen

Haagse Hout Centrum

Segbroek

Laak

Loosduinen

Escamp

1

Binckhorstlaan 303, 2516 BC Den Haag Postbus 93042, 2509 AA Den Haag Tel (070) 379 50 00 Bgg (070) 379 33 00 www.hwwzorg.nl

februari 2015

in ieder geval niet ongerust te


Van alle markten thuis

Moet u revalideren na een ziekenhuisopname?

Moet u revalideren na een val of ongeluk? Hebt u een

U bent gevallen, heeft een beroerte gehad

kunstheup gekregen of een andere gewrichtsvervangende

of een ingrijpende operatie doorgemaakt.

been (deels) heeft verloren? Zowel De Eshoeve als Vrederust-

operatie ondergaan? Of moet u herstellen omdat u uw arm of

Het liefst zou u rechtstreeks vanuit het

West beschikt over de deskundigheid en faciliteiten om u in

ziekenhuis naar huis gaan, maar verder

deze en andere situaties van dienst te zijn. Of de revalidatie nu

herstellen heeft nu voorrang.

lang of kort duurt, wij staan voor u klaar. Vrederust-West heeft daarnaast een afdeling die gespecialiseerd is in revalidatie na een hersenbloeding/beroerte - ook wel CVA genoemd. Op deze Stroke Unit zijn alle voorzieningen en expertise aanwezig om u te helpen bij het herstel. Waar nuttig en nodig zetten we ook andere deskundigen

Een deskundig team

in. Bijvoorbeeld een diëtist, een logopedist of een

HWW zorg zet een team van specialisten in om u te helpen

maatschappelijk werker. Uw behoeften staan voorop!

bij uw revalidatie. Het team bestaat uit:

Dankzij HWW zorg kunt u snel weer naar huis! Haagse Wijk- en Woonzorg (HWW zorg) kan u helpen. Onze verpleeghuizen Vrederust-West en De Eshoeve zijn gespecialiseerd in de revalidatie van ouderen: geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

- een specialist ouderengeneeskunde, die als arts

De huizen beschikken over geavanceerde apparatuur en

eindverantwoordelijk is voor uw revalidatie;

toestellen waarop u uw oefeningen kunt doen. U verblijft

- een fysiotherapeut, die uw revalidatie-oefeningen coördineert en begeleidt;

bovendien in een comfortabel ingerichte kamer, met alle noodzakelijke voorzieningen en aanpassingen.

- een ergotherapeut, die u helpt om straks weer zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen; - verzorgenden en verpleegkundigen, die uw dagelijkse

Voor en met u De medewerkers van HWW zorg behandelen u volgens

zorg voor hun rekening nemen en u ondersteunen bij de

een zorgprogramma. Dit programma is speciaal ontwikkeld

oefeningen.

voor de aandoening waarvan u herstelt. Natuurlijk houden

in vaktermen. De Eshoeve staat aan de rand van

we bij de behandeling rekening met uw individuele situatie

Belgisch Park, een groene wijk in Scheveningen.

en behoeften. Het revalidatieteam overlegt wekelijks

Vrederust-West ligt in de ruime wijk Vrederust, aan de rand van Den Haag en vlakbij het Westland. Welk verpleeghuis u ook kiest voor

onderling en met u en uw familie over de voortgang van uw revalidatie. De revalidatie zal ook van u de nodige inzet en inspanningen vergen. Stap voor stap zorgen we er samen

uw revalidatie, wij hebben maar één doel: samen

voor dat u weer de regie over uw leven krijgt. Tot u klaar

met u werken aan uw herstel.

bent om weer zelfstandig thuis te gaan wonen.

20150637 hww folders revalidatie 02  
20150637 hww folders revalidatie 02