Page 1

Wijkzorg Wanneer u zorg thuis nodig heeft‌


Zorg thuis nodig? Met het ouder worden komen helaas vaak de gebreken. Wellicht heeft u hulp nodig bij dagelijkse handelingen als wassen en aan- en uitkleden.

Wijkzorg biedt uitkomst! Gelukkig staan de deskundige wijkzorgmedewerkers van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) voor u klaar. Ze zijn u graag van dienst met uiteenlopende vormen van verpleging, verzorging en begeleiding. Ons doel: zorgen dat u zolang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met regie over uw eigen leven. Wijkzorg is er trouwens niet alleen voor ouderen. Zo bieden wij zorg aan, bijvoorbeeld bij revalidatie thuis of na een ziekenhuisopname.


Persoonlijke verzorging en verpleging De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW Zorg zijn van alle markten thuis. Ze helpen u bijvoorbeeld niet alleen bij de persoonlijke verzorging (bijvoorbeeld aan- en uitkleden, wassen en steunkousen), maar ook bij complexere verpleegkundige handelingen. Ook zorgen de wijkzorgmedewerkers er eventueel voor dat u de juiste medicijnen op de juiste tijden inneemt. Ze geven u, uw partner en familie ook graag voorlichting over uw ziekte of beperking. Ondersteuning en verpleging bij de revalidatie na een ziekenhuisopname is eveneens een optie. En deze opsomming is zeker niet volledig.

Uitgebreide ervaring Onze wijkzorgmedewerkers zijn zeer betrokken. Waar nodig staan ze ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend voor u klaar. U kunt altijd op ons rekenen! De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW Zorg kennen uw omgeving op hun duimpje. Even overleggen met de huisarts of een maaltijdservice regelen: het gebeurt snel en probleemloos. HWW Zorg heeft al meer dan 100 jaar ervaring met zorg bij cliënten thuis. We zijn immers voortgekomen uit bekende voorgangers als Thuiszorg Den Haag en de kruisverenigingen.


Samenwerking De verzorgenden en verpleegkundigen van HWW Zorg werken intensief samen met uw (huis)arts en andere zorgverleners. Desgewenst regelen ze dat ook thuiswonenden een beroep kunnen doen op de expertise van de verpleeghuizen en woonzorgcentra van HWW Zorg. Bijvoorbeeld op de dienst Ergotherapie Thuis – waarbij u onder andere wordt geadviseerd over handige woningaanpassingen. Of op de behandeling door een fysiotherapeut of psycholoog. Het voordeel van een zorgorganisatie die van alle markten thuis is!

Vergoeding kosten en indicatie Voor de activiteiten van de wijkzorg is een indicatie nodig van het CIZ. U betaalt daarnaast een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Toestemming van de zorgverzekeraar is vereist. Wij helpen u desgewenst bij het regelen van zorg en vergoeding. Aan de hand van de indicatiestelling maakt HWW Zorg nadere afspraken met u. Zodat de zorg helemaal is afgestemd op uw wensen. Een wijkzorgmedewerker komt hiervoor bij u thuis langs.


Specialistisch Verpleegkundig Team HWW Zorg heeft ook deskundigheid in huis over ingewikkelde vormen van verpleegkundige zorg. De ervaren medewerkers van het Specialistisch Verpleegkundig Team worden regelmatig bijgeschoold om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. Zij kunnen u thuis van dienst zijn met onder andere: • h  et toedienen van medicatie, vocht of voeding via een infuus • h  et adviseren over en verzorgen van moeilijk genezende wonden • h  et inbrengen en vervangen van katheters en sondes • p  ijnbestrijding en verlichting van andere symptomen bij patiënten in de laatste levensfase • informatie verstrekken over kanker en de behandeling ervan • coördinatie van de zorg aan de patiënt Het Specialistisch Verpleegkundig Team is er voor mensen van alle leeftijden: van 0 tot 100+! Enkele medewerkers hebben zich bovendien gespecialiseerd in de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Het ziekenhuis of uw huisarts kan specialistische verpleegkundige zorg voor u aanvragen via telefoonnummer (070) 379 51 70.


Informatie en aanmelding Wilt u meer weten over wijkzorg van HWW Zorg of wilt u zich aanmelden? Bel dan met (070) 379 33 00. Een wijkzorgmedewerker komt graag vrijblijvend bij u langs voor een gratis zorgadvies! In spoedeisende situaties leveren wij direct de benodigde zorg. Wijkzorg van HWW Zorg kent sowieso geen wachtlijsten!

HWW Zorg

Scheveningen

Haagse Wijk- en WoonZorg levert zorg waar de inwoners van Den Haag behoefte aan hebben. Zorg‌ dichtbij en vertrouwd.

Haagse Hout Centrum

Segbroek

Loosduinen

Laak

Escamp

HWW Zorg heeft over vrijwel alle diensten een handige folder beschikbaar. Onder andere over Woonzorg, Wijkzorg, Personenalarmering, Ergotherapie Thuis, Thuisbegeleiding,

Binckhorstlaan 303, 2516 BC Den Haag Postbus 93042, 2509 AA Den Haag Tel (070) 379 50 00 Bgg (070) 379 33 00 www.hwwzorg.nl

maart 2013

Fysiotherapie en uiteenlopende vormen van revalidatie.

HWW folder Wijkzorg  

Wanneer u zorg thuis nodig heeft...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you