Page 1

Revalidatie na een beroerte


Revalideren na een beroerte? Een beroerte, ook wel CVA genoemd, heeft ingrijpende gevolgen voor het leven van degene die het doormaakt en van hun naasten. Om de gevolgen tot een minimum te beperken is een goede revalidatie noodzakelijk. Als u nog niet voldoende bent hersteld om vanuit het ziekenhuis naar huis te gaan, kunt u bij ons terecht voor revalidatie.

De Stroke Unit van verpleeghuis Vrederust-West biedt uitkomst! Verpleeghuis Vrederust-West van Haagse Wijk- en WoonZorg (HWW Zorg) beschikt over een Stroke Unit. Dit is een gespecialiseerde afdeling voor de revalidatie van mensen die een beroerte, ook wel CVA genoemd, hebben gehad. Revalidatie moet zo snel mogelijk na de beroerte beginnen. De neurologisch verpleegkundige van het ziekenhuis kan u aanmelden voor het zorgprogramma CVA van HWW Zorg. U kunt uiteraard gebruik maken van de faciliteiten in het huis.


Het zorgprogramma: stap voor stap Binnen het zorgprogramma CVA doorloopt u verschillende fasen. Hieronder leest u wat u stap voor stap kunt verwachten tijdens uw revalidatie.

Dag van opname U maakt onder andere kennis met de arts en de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV’er). In een gesprek geeft u uw wensen en behoeften aan. Van ons krijgt u uitleg over uw verblijf in Vrederust-West. Bovendien kunt u wennen aan uw nieuwe omgeving.

Observatiefase U begint met uw revalidatie en kijkt samen met de behan­ delaars welke revalidatiedoelen wenselijk en haalbaar zijn. De afspraken leggen we vast in een behandelplan.

Behandelfase: hulp U leert steeds meer handelingen zelfstandig(er) uit te voeren. Het behandelteam helpt u daarbij.


Behandelfase: Begeleiding In deze fase werken we eraan dat u steeds minder ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse handelingen. De behandelaars geven waar nodig aanwijzingen, maar laten u zoveel mogelijk zelf doen. Samen werken we naar uw ontslag toe.

Fase voor ontslag In deze laatste fase van de behandeling zorgen we dat u (met eventuele aanpassingen en de nodige zorg) weer naar huis kunt. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, zoeken wij samen met u naar een alternatief (woonzorgcentrum of verpleeghuis).

Nabehandeling/nazorg Wellicht heeft u thuis nog ondersteuning nodig. Hierbij is het onderdeel wijkzorg van HWW Zorg u graag van dienst. Nabehandeling door bijvoorbeeld de fysiotherapie of de ergotherapie behoort ook tot de mogelijkheden.


Samen met u De medewerkers van Vrederust-West behandelen u volgens het zorgprogramma CVA. In dit programma staat welke zorgverleners betrokken zijn bij uw revalidatie en wat zij voor u kunnen betekenen. Ons behandelteam doet uiteraard zijn best om u zo goed mogelijk te begeleiden. Maar de revalidatie zal ook van u de nodige inspanning vergen. Samen komen we stap voor stap dichter bij het doel: u weer zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in uw eigen omgeving. De arts bepaalt langs welk traject de revalidatie plaats zal vinden (hoe lang dit ongeveer gaat duren en hoe intensief de revalidatie zal zijn). De arts zal dit kort na de opname met u bespreken.

Multidisciplinair team HWW Zorg zet een team van deskundige medewerkers in voor uw revalidatie. Iedere hulpverlener heeft een eigen specialisatie. Maar de kracht van het behandelteam zit in de multidisciplinaire samenwerking. Het team bestaat onder andere uit: • een specialist ouderengeneeskunde, die als arts eindverantwoordelijk is voor uw revalidatie; • een fysiotherapeut, die uw revalidatie-oefeningen coördineert en begeleidt; • een ergotherapeut, die u helpt om straks weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren; • verzorgenden en verpleegkundigen, die u helpen bij het weer zelf oppakken van uw dagelijkse zorg en u begeleiden bij de oefeningen; • een logopedist, die u helpt bij slik- en spraakproblemen; • een maatschappelijk werker, die u ondersteunt als u kampt met sociaal-maatschappelijke problemen vanwege uw beroerte; • een psycholoog, die onderzoek doet naar de gevolgen van de beroerte voor uw cognitie (zoals aandacht en geheugen), emoties en gedrag en u en uw naasten ondersteuning en adviezen biedt in het verwerken van en omgaan met de gevolgen.


Binnen het behandelteam worden regelmatig uw vorderingen besproken. Uiteraard houden we u hiervan goed op de hoogte. Over eventuele wijzigingen in het behandelplan wordt altijd met u overlegd.

Informatie en aanmelding U kunt zich niet zelf aanmelden. De specialist en het transferpunt van het ziekenhuis regelen dit voor u. Wilt u meer weten over revalidatie na een beroerte? Bel dan met de maatschappelijk werker of de specialist ouderengeneeskunde van:

1 Vrederust-West, Stroke Unit Schuttersdreef 125-127 Scheveningen

2542 XA Den Haag (070) 308 36 36

Centrum Segbroek

HWW Zorg heeft over vrijwel alle diensten een handige folder beschikbaar. Onder andere

Haagse Hout

Laak

Loosduinen

Escamp

1

over Woonzorg, Wijkzorg, Personenalarmering, Ergotherapie Thuis, Thuisbegeleiding, Fysiotherapie en uiteenlopende vormen van revalidatie.

HWW Zorg Haagse Wijk- en WoonZorg levert zorg waar de inwoners van Den Haag behoefte aan hebben. Zorg‌ dichtbij en vertrouwd.

Binckhorstlaan 303, 2516 BC Den Haag Postbus 93042, 2509 AA Den Haag Tel (070) 379 50 00 Bgg (070) 379 33 00 www.hwwzorg.nl

maart 2013

Meer informatie?

HWW revalidatie folder  

na een beroerte

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you