Page 1

b connected e

R e l at i e m a g a z i n e va n B r i d g i s

Risicokaart helpt rampen voorkomen Geofort stimuleert geografisch denken

ReĂŤle data voor studenten Simulaties verbeterd

Gebruikersoverleg Populator

e

NO.7 • 2010


Redactioneel

Van data naar ICT

In dit zevende nummer van b•connected kan

ik met voldoening vaststellen dat Bridgis in een tijdsbestek van ongeveer vijf jaar is veranderd van een geo databroker in een geo ICT-bedrijf. Dit jaar zullen de opbrengsten uit data- en informatieservices voor het eerst meer dan de helft van het totaal uitmaken.

Het is het resultaat van een welbewust gekozen strategie ‘dat je data straks niet meer hoeft te hebben, om ze toch te kunnen gebruiken’. Iedere dag opnieuw ondersteunen wij op afstand de bedrijfsprocessen van steeds meer klanten. Van vergunningverlening tot ambulancezorg en van makelaar tot project-ingenieur. Onze services blijken van een degelijke en robuuste kwaliteit, de helpdesk heeft het vaak opvallend rustig. De wet van de stimulerende achterstand blijkt eens te meer de tegenpool van de remmende voorsprong. Het wordt een uitdaging om dit vast te houden

en nog verder te versterken. Volgend jaar zal de nadruk liggen op het uitbreiden van onze marktpositie. In dit nummer kunt u daar al wat voortekenen van ontdekken. Dus na de Populator, Valuator en MakeMyMap even geen nieuwe portalen. We zullen alleen nog maar doorontwikkelen op basis van concrete wensen van onze klanten. Dat vereist de nodige zelfbeheersing voor een organisatie die innovatie beschouwt als haar drijvende kracht. Ik houd u op de hoogte! Cees Guikers - Directeur

Marktsegmenten Bridgis

• Vastgoed - Hier ligt het accent op nauwkeurigheid in de combinatie van Bridgis Adreslocaties®, topografische kaarten, luchtfoto’s en adresgegevens. • Milieu en Veiligheid - Hier ontwikkelen wij onze toegevoegde waarde in betrouwbare populatiegegevens voor (groeps)risicoberekeningen, crisis-

MARKT

SERVICES

VASTGOED

POPULATOR

management en rampenbestrijding. • Mobiliteit - Onze dienstverlening concentreert zich op nauwkeurige plaatsbepaling. • Marketing en communicatie Een breed begrip waarin geografie van belang is bij de bepaling van marktposities en potenties maar ook in publieksvoorlichting.

VEILIGHEID

GEO WEBSERVICES

MOBILITEIT

GEOSHOP DE COÖRDINATIE

VALUATOR

SOFTWARE

LAB

BRON

Gratis abonnement

Als relatie van Bridgis ontvangt u b•connected 2 x per jaar. Ontvangt u b•connected nog niet rechtstreeks of weet u niet zeker of u in de verzendlijst bent opgenomen, meldt u dan aan via www.bridgis.nl.

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

I 2 I

MARKETING

MAKEMYMAP


b connected Maak je eigen kaart met MakeMyMap

4

Risicokaart helpt rampen voorkomen 6 Computergame maakt scholieren vertrouwd met GIS 9

En verder: Goed en flexibel advies dankzij kwaliteit data

4

Colofon

Geofort stimuleert geografisch denken

5

b•connected is een uitgave van Bridgis en verschijnt twee maal per jaar. De artikelen in dit magazine zijn ter informatie. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overname voor eigen gebruik is toegestaan met bronvermelding.

Nauwkeurige geodata voor wetenschappelijk onderzoek

5

“Toename gebruik verhoogt kwaliteit”

7

Verbetering overstromingssimulaties op komst

7

Inspirerende relatiemiddag op Geofort

8

De visie van Verbiestdonck

8

Bridgis en DeJong&Verder

Reële data voor studenten Watermanagement

9

Ontwerp en opmaak

Verbeelding van de verbinding

10

Druk en afwerking

Nuttige tips uit eerste gebruikersoverleg Populator

11

In de steigers

11

Bridgis sluit aan bij Jet-Net

11

Locatus nieuwe bronhouder

11

Verbinding in de natuur

12

Redactie

Nout Design

Van Weezep Grafimedia

Bridgis bv

Postbus 71 4000 AB Tiel (0344) 63 62 42 www.bridgis.nl info@bridgis.nl

I 3 I

DECEMBER 2010 I B•CONNECTED


Goed en flexibel advies dankzij kwaliteit data markt

Advies- en ingenieursbureau Tauw neemt regelmatig databestanden af in Geoshop de Coördinatie. Tauw past Bridgis Adreslocaties regelmatig toe voor geocodering. Ook worden datasets gebruikt zoals werkgelegenheidsgegevens voor het beoordelen van mogelijke geluidhinder en neemt Tauw kaarten af voor ArcGis en het eigen Geoportal. Het bureau is zeer geïnteresseerd in de Populator, die databestanden van toonaangevende organisaties ontsluit en koppelt en berekent hoeveel mensen in een gebied aanwezig kunnen zijn. De Populator levert informatie via een generieke webinterface, een XML-service en ook is maatwerk mogelijk. Tauw gebruikt de informatie nog niet grootschalig, maar Data Administrator

Sjoerd Hiemstra, verwacht dat dat binnen de afdeling Milieu & Veiligheid een flinke vlucht zal nemen.

Handig en laagdrempelig

Hiemstra is tevreden over de producten en diensten van Bridgis. Ze sluiten goed aan bij de wensen en hebben een marktconforme prijs/kwaliteit verhouding. Bovendien zorgt Bridgis regelmatig voor updates en verbeteringen van de diensten en producten en dat komt de kwaliteit ten goede. “Doordat wij gebruikmaken van de laagdrempelige en handige webshop Geoshop de Coördinatie, kan Tauw flexibeler inspringen op de GIS-wensen van klanten. Dit draagt bij aan een betere eindkwaliteit van kaartmateriaal en GIS-gerelateerde adviezen”, stelt hij.

Sjoerd Hiemstra

“Bridgis is voor ons een betrouwbare en vernieuwende partner op het gebied van geodata en biedt ons de flexibiliteit om op projectbasis de relevante data flexibel in te kopen. Dit naast een aantal landsdekkende datasets die we voor ons dagelijkse GIS-werk gebruiken. De samenwerking ervaren wij als prettig en professioneel, met een goede mix tussen digitale communicatie en persoonlijke aandacht.” f

e Meer informatie:

Thijs van den Brink tvandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42

Eerste gebruikers aan de slag

Maak je eigen kaart met MakeMyMap Afgelopen zomer introduceerde Bridgis het nieuwe Geo-portaal MakeMyMap. Na een korte aanlooptijd met bèta-tests en verbetering van de applicatie, zijn de eerste gebruikers aan de slag. Services

Het vorige nummer van b•connected beschreef de eerste ervaring van launching customer Areal-agro, adviesbureau voor grond, milieu en bouw. Ook heeft Grondbank zich recentelijk aangemeld die vrijgekomen grond wil registreren en in kaart wil brengen. Dit illustreert MakeMyMap vooral als beheertool, omdat een ruimtelijke database wordt aangelegd en bewaard op de server. Dat is interessant voor onder andere vastgoedbeheerders, woningcorporaties, rentmeesterkantoren, organisaties op het gebied van cultuurbehoud en voor bouwbedrijven. Maar er zijn nog veel meer toepassingen mogelijk waarvoor het handig is snel een kaartje te maken.

Voor de projectleider

De projectleider bij het ingenieursbureau werkt aan de herinrichting van een bedrijventerrein. Hij heeft voortgangsoverleg met de opdrachtgever en heeft nog een kaartbeeld nodig om de situatie goed uit te leggen.

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

De GIS-afdeling heeft helaas geen tijd om hem snel van een eenvoudig kaartje te voorzien. Met MakeMyMap maakt hij dat kaartje nu zelf.

Voor de gemeente

In de gemeente worden jaarlijks verschillende activiteiten georganiseerd. Een toeristische markt, een avondvierdaagse, een wielerwedstrijd, een jazz-festival en andere drukbezochte evenementen. De afdeling publieksvoorlichting is verantwoordelijk voor de routes, de terreinen, de afzetting van wegen, de omleidingen, de parkeerplaatsen enzovoorts. In MakeMyMap maakt men de projecten aan volgens toe te kennen rechten aan diverse medewerkers. Zij maken zelf de kaartjes die nodig zijn voor bijvoorbeeld de website, het persbericht of de folder. f

e Meer informatie:

Christian Hoevenaars c.hoevenaars@bridgis.nl (0344) 63 62 42

I 4 I

De mogelijkheden

•  Zoeken op adres en door zoom- en schuif-functies in de kaart • Objecten tekenen (punten, lijnen, cirkels en vlakken) of selecteren uit de topografische kaart • Eigen objecten importeren door middel van een shapebestand • Objectattributen invoeren, wijzigen en verwijderen • Eigen gegevens downloaden (kaart opslaan als GIF of laag opslaan als shape) • Uitgebreide beheermodule om lagen/ producten aan te maken, gebruikers te registreren én statistieken te bekijken Kijk op www.bridgis.nl voor meer informatie


Voor wie wil weten wat waar is

Geofort stimuleert geografisch denken GeoFort is een bijzondere educatieve attractie in oprichting, gericht op cartografie en navigatie. Het wil een breed publiek tonen dat de geo-wereld interessant en relevant is, met de focus op kinderen van 6 tot 16 jaar. De geo-bedrijfstak heeft het initiatief omarmd, zo getuigen de vele sponsors, waaronder Bridgis. Dat illustreert dat de bedrijfstak overtuigd is van de waarde. realiseren. Willemijn: “Met GeoFort creëren we een centrale rol en verbindende factor in de geo-sector. Wij promoten de sector in de vorm van innovatieve tentoonstellingen, educatieve projecten en publiciteit.”

GeoExperience

e

‘ F or t v ro u w e ’ e n ‘ f e m m e for t e ’ W i l l e m i j n S i m o n va n L e e u w e n .

MARKT

Bart Bennis en Willemijn Simon van Leeuwen zijn initiatiefnemers van GeoFort en hebben beide een geografische achtergrond. Vijf jaar geleden zijn ze met het GeoFort als idee gestart. Komend jaar gaat een belangrijke fase van het project in, namelijk de fysieke verbouwing om GeoFort te

GeoFort brengt de geo-wereld op een aansprekende manier naar buiten met technieken die ruimtelijk denken en de X,Y, Z coördinaten als basis hebben. GeoFort heeft speciale aandacht voor kinderen om ze te interesseren voor het geovak. Het hart van het fort is de GeoExperience. Vanaf 2012 staat hier het experiment centraal, net zo als in andere moderne interactieve musea als Nemo en Space Expo. Binnen kun je ontdekken wat geo is door zelf te experimenteren met navigatie, satellietbeelden, projecties, schalen, noodsituaties, kaarten en globes en te luisteren naar verhalen over oeroude navigatie

van mens en dier. Buiten ga je zelf aan de slag met navigatie- en meetapparatuur en kunnen kinderen met behulp van GPS een schat opsporen. GeoFort gaat in 2012 open en ligt in Herwijnen bij Leerdam. Het is gehuisvest in Fort bij de Nieuwe Steeg van Staatsbosbeheer. Kijk voor meer informatie op www.geofort.nl. f

e Meer informatie:

Cees Guikers c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

Nauwkeurige geodata voor wetenschappelijk onderzoek

MARKT

In samenwerking met onder andere Reisinformatiegroep 9292 levert Bridgis aan TU Eindhoven geo-data voor wetenschappelijk onderzoek. Het verzoek was data te leveren voor promotieonderzoek dat de mogelijkheden van een ‘supernetwerk’ bestudeert. Dit is een netwerk van OV-, auto-, fiets- en wandelroutes om via nieuwe algoritmes reisadviezen te genereren.

Betere bereikbaarheid Randstad

Het onderzoek wordt gefinancierd door het NWO en Rijkswaterstaat in het kader van het programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad. Doel van dat programma is onderzoek te doen naar verbetering van (interne en externe) bereikbaarheid van de Randstad. Het is een vierjarig onderzoeksproject waarin specialisten van TU Eindhoven, TU Delft en Radboud Universiteit Nijmegen samenwerken. Het project is inmiddels het tweede jaar ingegaan.

Afstemming verkeersmodaliteiten

In het project wordt onderzocht op welke manieren transport netwerken voor verschillende modaliteiten (auto, fiets, wandelen, bus, trein en ander openbaar vervoer) beter op elkaar afgestemd kunnen worden, rekening houdend met de activiteiten van reizigers. Aangenomen wordt dat zelfs zonder capaciteitsuitbreiding van de transportnetwerken al aanzienlijke winst geboekt kan worden, als de netwerken goed onderling worden verbonden. Dat maakt bijvoorbeeld ook multimodale trips aantrekkelijker, zoals de combinatie van auto en trein. In het project worden nieuwe methodes toegepast die doorrekenen wat dat oplevert in termen van bereikbaarheid.

e Meer informatie:

Thijs van den Brink tvandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42

gekregen over gedetailleerde routedata van 9292, gecombineerd met nauwkeurige xycoördinaten uit Bridgis Adreslocaties. De data die beschikbaar zijn gesteld voor het onderzoek worden gebruikt om nieuwe algoritmes te testen en te demonstreren. f

Algoritmes

Met name in Eindhoven legt men zich toe op het ontwikkelen van de modellen en algoritmes en daarvoor zijn geodata nodig. De onderzoekers van de TU hebben de beschikking

I 5 I

DECEMBER 2010 I B•CONNECTED


Inzicht in populatie en waarde vergroot betekenis Risicokaart.nl

Kaart voorkomt dat risico

een ramp wordt

Risicokaart.nl toont de risico’s in ieders omgeving. De Nederlandse overheid heeft achttien typen rampen gedefinieerd, dertien zijn locatiegebonden. De risico’s van verkeersongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen, overstromingen, brand, instorting, paniek onder grote groepen mensen, worden inzichtelijk door te zoeken op woonplaats of postcode. Ook krijgt men advies wat in voorkomende gevallen te doen. Een koppeling tussen de risicokaart voor de professionele gebruiker en de Populator en Valuator van Bridgis is in de maak.

MARKT

De risicokaart is sinds zes jaar beschikbaar en ontwikkeld voor alle burgers, zodat iedereen in Nederland goed geïnformeerd kan zijn over de risico’s in zijn directe omgeving. Het belang van dit initiatief is versterkt na de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam. De risicokaart is ook een belangrijke bron voor professionele gebruikers. De informatie is bruikbaar voor besturen en overheidsdiensten bij het maken en uitvoeren van beleid en het nemen van beslissingen. De risicokaart is tevens nuttig bij ruimtelijke ordening en beheer, milieu- en vestigingsvergunningen en veiligheidsbeleid. Ook eerstehulpdiensten zoals brandweer, ambulancepersoneel en politie kunnen de informatie gebruiken. Zij werken immers mee aan de voorbereiding van ongevallen- en rampenbestrijding.

Risicokaart Prof

Voor professionele gebruikers is er de Risicokaart Prof. Deze versie bevat meer informatie over de risico’s zoals risicocontouren, dan op de openbare risicokaart staan en toont meer objecten die van belang kunnen zijn bij het vaststellen van veiligheidsbeleid of plannen voor ruimtelijke ordening. Omdat het om deels niet-openbare informatie gaat, is deze informatie alleen toegankelijk met een inlogcode. Afgelopen zomer heeft Bridgis zowel de Populator als de Valuator voor de professionele risicokaart toegankelijk gemaakt door middel van XML-webservices. Deze

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

portalen kunnen hierdoor nu rechtstreeks worden aangeroepen door de Risicokaart. Zo wordt deze verrijkt met actuele en volledige gegevens over populatie en economische waarden.

Koppeling

Momenteel werkt de Landelijke Beheer Organisatie van de risicokaart aan een koppeling tussen de risicokaart voor de professionele gebruiker en de Populator en Valuator van Bridgis. Parallel aan diverse technische- en gebruikerstests worden afspraken gemaakt over het gebruik binnen de risicokaart voor de professionele gebruiker. De nieuwe functionaliteit is toegankelijk zodra de technische realisatie is afgerond en er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de informatie. f

De Populator van Bridgis berekent hoeveel mensen in gebieden aanwezig kunnen zijn. Het is een dienst die vele databestanden koppelt en ontsluit. De Populator bevat actuele en betrouwbare data over aantallen aanwezige personen op structurele verblijfplaatsen als woningen en kantoren en tijdelijke verblijfplaatsen zoals campings en pretparken. De Valuator is een soortgelijke dienst, maar berekent waarden in euro’s. Met behulp van de Valuator kunnen economische toegevoegde waarden en WOZwaarden van gebieden worden berekend.

I 6 I

e Meer informatie:

Thijs van den Brink t.vandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42


Interview Landelijk Coördinator Risicokaart Ab van den Berg

‘Toename gebruik verhoogt kwaliteit’ “De discussie tijdens een crisisincident of het misschien over tien- of twintigduizend mensen gaat, moeten we helemaal niet hebben.” Aan het woord is drs. Ab van den Berg, Landelijk Coördinator Risicokaart van het Interprovinciaal Overleg (IPO). MARKT Dankzij de koppeling tussen de Populator, de Valuator en de Risicokaart is er nu snel inzicht hoeveel mensen zich in een bepaald gebied bevinden en wat de economische schade kan zijn. De waarde van de Risicokaart neemt er enorm door toe.

Snelle indicatie

Bij calamiteiten is het essentieel een snelle indicatie te hebben van aantallen mensen en te verwachten schade. De hulpverlening kan er beter en vlotter op afgestemd worden. “Waardevol is met name dat iedereen die van de kaart gebruikmaakt nu met dezelfde soort gegevens werkt en discussie over een aantal of over een object voorbij is”, aldus Van den Berg. “Er moet geen discussie zijn dat het gebouw wel op de ene kaart staat, maar niet op de andere.”

Verhoogde kwaliteit

Wat vooral telt is dat een toename van meervoudig gebruik de kwaliteit van de informatie zal verbeteren, stelt hij. In feite is sprake van een geaccepteerde standaard van gegevens. “En dat zal leiden tot vragen om de Risicokaart uit te breiden met andere toepassingen.” Van den Berg spreekt de hoop uit dat er ooit een overkoepelende afspraak komt door de landelijke overheid voor het gebruik van populatiegegevens. “Dat is niet alleen uit kostenoogpunt interessant, maar vooral omdat we dan allemaal dezelfde gegevens gebruiken.” Bridgis leverde al diverse datasets voor de Risicokaart en nu dus ook gegevens vanuit de Populator en de Valuator. Van den Berg noemt de samenwerking uitstekend. f

e Meer informatie:

Thijs van den Brink t.vandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42

Verbetering

overstromingssimulaties op komst MARKT

Voor een goed waterbeheer is het eenduidig combineren van metingen, modelresultaten en kennis van deskundigen essentieel. Bridgis is betrokken bij een project van de Waterdienst van Rijkswaterstaat, Deltares en bureau Nelen & Schuurmans. In dit project wordt onderzocht hoe huidige applicaties voor waterbeheer kunnen worden verbeterd met meer actuele en verbeterde data en informatie. De nieuwe webservices Populator en Valuator spelen een grote rol. Rijkswaterstaat heeft voor het berekenen van het potentieel aantal slachtoffers en schade van een gebied rond 2000 het software programma HIS SSM laten maken: Hoogwater Informatie Systeem Schade en Slachtoffer Module. Onafhankelijk kennisinstituut voor deltatechnologie Deltares beheert de software die door meerdere overheden gebruikt wordt. Lizard Flooding is een volledige webbased applicatie waarmee scenario’s van overstromingsmodellen samengesteld, bekeken en beheerd kunnen worden. Alle scenario’s bevinden zich in een centrale database. Lizard Flooding is gebouwd door Nelen & Schuurmans, adviesbureau op het gebied van watermanagement. Het is een online platform waarin men naast de scenario’s ook de resultaten kan vastleggen die met HIS SSM worden uitgerekend. Hiermee kunnen overstromingsscenario’s actueel worden gehouden door een centrale beheerorganisatie en overzichtelijk worden opgeslagen, getoond en gesimuleerd.

Optimale aansturing

Lizard Flooding is onderdeel van het Lizard instrumentarium, een totaaloplossing voor informatievoorziening. De Lizard Webinterface van Nelen & Schuurmans maakt real-time informatiebeheer en automatische rapportages mogelijk. De databases worden up-to-date gehouden met real-time meetinformatie en gekoppelde modellen, waarmee de sturingsmodule (RTC) vervolgens in staat is kunstwerken optimaal aan te sturen. Op dit moment onderzoekt Bridgis met de betrokken partijen hoe de huidige applicatie verbeterd kan worden met meer actuele en verbeterde data en informatie. De nieuwe webservices Populator en Valuator spelen er een grote rol in. f

e Meer informatie:

AB VAN DEN BERG

 hijs van den Brink T t.vandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42

I 7 I

DECEMBER 2010 I B•CONNECTED


Inspirerende relatiemiddag op Geofort

Op donderdag 28 oktober vond de relatiemiddag van Bridgis plaats op het Geofort te Herwijnen. Tijdens deze middag zijn leveranciers, bronhouders en resellers over de laatste ontwikkelingen van Bridgis bijgepraat aan de hand van diverse presentaties. De bijeenkomst had een ontspannen en informeel karakter. Na het inhoudelijke programma werd de bijeenkomst afgesloten met een geo-activiteit op

het forteiland: GPS-tekenen. De bezoekers zijn in groepen ingedeeld met de opdracht ‘Nederland in het klein’ te tekenen met behulp van GPS. f

e Meer informatie:

Jennie van Laar j.vanlaar@bridgis.nl (0344) 63 62 42

De partners van Bridgis

Overzicht van de partners van Bridgis. Meer informatie over de producten en diensten van deze organisaties vindt u op de website van Bridgis. Wilt u ook partner worden? Neem dan contact met ons op via info@bridgis.nl.

Resellers

Bronhouders

De wet van Say In onze geosector woedt al heel lang een discussie over de noodzaak van toegankelijke overheidsdata. De prikkel komt voort uit de verwachting dat het de grondstoffen zijn voor toegevoegde waarde in de informatie-industrie. Bijzonder is dat in onze sector veel data door of in opdracht van de overheid wordt geproduceerd. Vandaar de discussie. Om ons heen gebeurt ondertussen van alles. Google annexeert de geowereld met Google Maps en Streetview, Tom Tom is een soortnaam geworden voor alles dat ons de weg wijst, mobiele operators leveren steeds meer geo gerelateerde services, Layar projecteert omgevingsinformatie real time op je telefoon. Alle voorbeelden hebben gemeen dat onze discussie er volledig aan voorbij gaat. Het zijn ook bewijzen van de validiteit van de Wet van Say: er kan geen vraag zijn zonder aanbod, omdat de vraag (koopkracht) en het aanbod (productie) gelijk moeten zijn. In het dagelijks spraakgebruik is dat verhaspeld tot ‘ieder aanbod schept zijn eigen vraag’. Onze discussie heeft dus zelfs een wetenschappelijke legitimatie. Met data kun je nieuwe informatieproducten en diensten ontwikkelen en dat is goed voor de vraag en dus voor de groei van de economie. Er zijn iedere dag weer bedrijven die dat aantonen. Maar waarom woedt onze discussie zonder veel tastbaar resultaat, terwijl om ons heen de ene na de andere informatieservice het levenslicht ziet? Het antwoord ligt voor de hand: de discussie wordt gevoerd door partijen die zelf geen affiniteit met de informatie-industrie hebben. Het Kadaster bijvoorbeeld is in onze sector met afstand de meest marktgerichte organisatie binnen de overheid, maar met haar wortels diep verankerd in de publieke taak die zij al bijna twee eeuwen uitvoert. Het risicodragend ontwikkelen van informatieproducten en diensten zit niet in haar genen. En die moet je als Kadaster ook eigenlijk niet willen hebben.

OLUMN

MARKT

De visie van

Samenwerkingsverbanden

De bedrijven die wedijveren om de toegang tot de data van het Kadaster (en die van andere overheden) ontberen die genen eveneens. Zij verdienen hun boterham met het uitvoeren van opdrachten, nota bene veelal voor diezelfde overheden. Ze zijn projectgeoriënteerd en hebben weinig ervaring met het risicodragend ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten. Het is veel meer de gewoonte om innovaties via een ‘launching customer’ te realiseren. En zo discussiëren partijen met elkaar over een onderwerp waar ze beiden weinig kaas van hebben gegeten. Het is een schijngevecht dat je lang kunt volhouden zonder moe te worden, zo blijkt. Ondertussen worden elders de kaarten geschud.

Prof.dr.ir. Leopold S.F. Verbiestdonck Geograaf

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

I 8 I


Stichting Arbeidsmarkt Geo is opgericht om het aanbod van het aantal afgestudeerde geo-studenten beter af te stemmen op het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Samen met Bridgis wordt een game ontwikkeld als aanvullend lesmateriaal voor HAVO/VWO- leerlingen op middelbare scholen. Zo kunnen leerlingen een evacuatie in een rampgebied nabootsen.

Stichting Arbeidsmarkt Geo promoot vak

Computergame maakt scholieren vertrouwd met GIS MARKT

Doel van de game is dat leerlingen leren samenwerken, kennismaken met de mogelijkheden van geografische informatiesystemen en nadenken over toepassingen. Dat kan hen enthousiast maken voor een gerichte vervolgstudie.

Het idee

De game simuleert het evacueren van een onder water lopende polder. De evacuatie wordt gesimuleerd in geschaalde tijd. De spelleider kan bepalen in hoeveel echte minuten een gesimuleerd uur verstreken is.

In groepen krijgen de leerlingen te maken met virtuele slachtoffers en transporteenheden om evacuaties na te bootsen. Elke groep krijgt de opdracht een bepaalde groep te evacueren en meldt zich aan voor de rol die hij in het spel gaat spelen. Ondertussen loopt de polder vol met water. Het spel stopt als alle evacués veilig uit het gebied zijn verwijderd, of als de polder is volgelopen.

Brede samenwerking

De stichting maakt de realisatie van de game mogelijk met behulp van sponsoring. Bridgis komt met dit innovatieve project in aanmerking voor WBSO-subsidie, een fiscale stimulering van R&D voor Nederlandse bedrijven. Hierdoor heeft Bridgis het project intern al kunnen opstarten met hulp van een stagiair van de opleiding ‘Game Design and Development’ van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Het project wordt een samenwerking tussen Bridgis en Stichting

Arbeidsmarkt Geo. Maar ook Edugis zal worden betrokken, een instantie die middelbare scholieren kennis laat maken met geografische informatiesystemen. Dit vanwege gespecialiseerde kennis en inbreng op het gebied van educatie en didactiek. f Doelen Stichting Arbeidsmarkt Geo • Promoten van het geo-onderwijs • Onderwijsvernieuwing • Samenwerking binnen de geo-opleidingen op MBO-, HBO- en WO- niveau • Samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven Kijk voor meer informatie op www.arbeidsmarktgeo.nl en/of www.gogeo.nl.

e Meer informatie: Cees Guikers c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

Reële data voor studenten Watermanagement

MARKT

De opleiding Watermanagement van de Hogeschool Rotterdam leidt op voor een functie in een interdisciplinaire projectomgeving. Dat betekent straks rekening kunnen houden met vragen en eisen van technische en niet-technische disciplines, wet- en regelgeving en complexe besluitvormingsprocessen. Met informatie van de Populator en Valuator hebben studenten in het onderwijsproject Veiligheid de Europese Hoogwaterrichtlijn toegepast op twee buitendijkse gebieden.

Europese Hoogwaterrichtlijn

De Europese Hoogwaterrichtlijn bepaalt dat het aantal slachtoffers en de schade bij overstromingen met een bepaalde herhalingstijd ingeschat moet kunnen worden. Daarvoor moet bekend zijn hoeveel personen in het gebied verblijven en wat de economische waarde van getroffen objecten is. De school heeft eerste contacten met Bridgis gelegd op een studiedag van partner ESRI Nederland. Daarna kwam het snel tot

een overeenkomst over de toegang tot de databases voor gebruik in studieprojecten.

Fictief budget

In het onderwijsproject Veiligheid is de Europese Hoogwaterrichtlijn toegepast op twee buitendijkse gebieden in Rotterdam: de Heijplaat en de Kop van Zuid. De projectgroepen van de opleiding Watermanagement bestonden uit vijf studenten. Iedere groep kreeg een fictief budget om gegevens uit de Valuator en Populator op te vragen. De financiële beperking dwong hen om goed na te denken over welke data nodig waren. De studenten waardeerden zeer dat ze met reële data konden werken om echte problemen op te lossen. Nadat ze hadden vastgesteld om welke data het ging, was het een relatief eenvoudig proces om hierover binnen een dag te beschikken. f

e Meer informatie: Thijs van den Brink t.vandenbrink@bridgis.nl (0344) 63 62 42 I 9 I


EGYPTISCHE HIEROGLIEFEN

Verbeelding van de verbinding Van alle tijden

MODEL

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. In de wereld van de geografische informatie is het met afstand de meest gebruikte slogan om er de kracht van kaartbeelden mee te onderstrepen. Doorgaans

Een beeld zegt meer dan duizend woorden symbool

diagram

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

knikken alle aanwezigen dan bevestigend, want het is een waarheid als een koe. En een dooddoener bij gebrek aan echte argumenten. Beelden zijn de oudste vorm van non-verbale communicatie. Beelden geven heel vaak letterlijk ‘in een oogopslag’ dezelfde informatie als een hele lap tekst. Beelden kunnen modellen zijn (daar is de kaart een voorbeeld

I 10 I

van), symbolen of diagrammen. De letters in ons alfabet zijn ook symbolen. Aanvankelijk waren de lettertekens namelijk kleine tekeningetjes: een alef was een os, een beth een huis, een gimel een werpstok, een daleth een vis. De lettertekens komen voort uit de hiërogliefen, tekens die een woord uitbeelden. In de nieuwe media wordt van beelden heel veel gebruik gemaakt. De fysieke ruimte van een computerscherm is beperkt en van een telefoonschermpje minimaal. Wanneer alles snel moet is een plaatje veel efficiënter en effectiever dan tekst. Websites bestaan uit heel veel beelden en weinig letters. Laten weten dat je ergens vrolijk van wordt of iets grappig bedoelt, schrijf je tegenwoordig niet meer op maar symboliseer je met een emoticon. En zo zijn we eigenlijk weer terug bij waar we begonnen. Verbeelding is van alle tijden.f


Input van gebruikers waardevol

Nuttige tips uit eerste gebruikersoverleg Populator Het ministerie van VROM organiseerde begin november de eerste gebruikersbijeenkomst van de Populator. Er is effectief gediscussieerd en een pad uitgezet voor verdere verbetering en

professionalisering van het PopulatiebestandGR. Dat tilt het bestand naar een nog hoger plan. Afgelopen januari is het Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen live gegaan. Deze service, gebaseerd op de Populator, ontwikkelde Bridgis samen met Atos Origin in opdracht van de Directie Risicobeleid van het ministerie van VROM. Zo’n 200 gebruikers maken er groepsrisicoberekeningen mee voor inrichtingen en het vervoer van gevaarlijke stoffen. In totaal is de service binnen een jaar al ruim 600 keer aangeroepen. Afgelopen zomer is een online enquête gehouden om de tevredenheid onder de gebruikers te meten. Velen hebben hieraan meegewerkt en gaven zeer goede en bruikbare tips en opbouwende kritiek om de service verder te verbeteren.

services

Belangrijkste conclusies

Naar aanleiding van deze enquête organiseerde VROM de eerste gebruikersbijeenkomst. Daaruit kwam naar voren dat de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verbeterd kan worden en ook de kwaliteit van de geleverde data blijkt een belangrijk punt. Aan het eind van dit jaar zal Bridgis een belangrijke data-update uitvoeren. Alle aanwezige datalagen in de Populator worden dan geactualiseerd. Tevens kwam een aantal praktische actiepunten naar voren. Zo zullen controleslagen en vergelijkingen worden uitgevoerd met de data en onderzoek naar eventuele nieuwe databronnen om het bestand vollediger te maken. Ook blijkt de aansluiting van het rekenpakket CAROLA zeer wenselijk. De verwachting is dat die er spoedig komt. Het gebruikersoverleg zal eens per half jaar herhaald worden, de intentie is uitgesproken een gebruikersplatform op te richten. f

e Meer informatie:

Jennie van Laar j.vanlaar@bridgis.nl (0344) 63 62 42

In de steigers Al sinds 1998 is Bridgis gehuisvest in de pastorie van de in 1940 gebouwde Dominicuskerk in Tiel. De kerk staat op de plaats van een waterstaatskerk uit 1861 die in 1938 door brand werd verwoest. Kerk en pastorie staan op de monumentenlijst en sinds enkele maanden geheel in de steigers in verband met een grootscheepse onderhoudsbeurt.  f

Bridgis sluit aan bij Jet-Net Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland Jet-Net is in 2002 opgericht door Unilever, Shell, AkzoNobel en Philips met als doel meer jongeren enthousiast te maken voor technologie. Ook Bridgis is sinds kort aangesloten bij Jet-Net.

MARKT

Op dit moment bestaat het netwerk uit 62 bedrijven, 170 scholen voor HAVO/VWO en 18 partners. In samenwerking met de scholen ontwikkelen de bedrijven leeromgevingen voor de bètavakken. Door onder meer gastlessen en workshops kunnen jongeren met eigen ogen zien dat het in de technologie veelzijdig en interessant werken is. Ieder jaar organiseert JetNet de Career Day waar duizenden leerlingen zich breed oriënteren. f

e Meer informatie:

Cees Guikers c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

Locatus nieuwe bronhouder Bron

Locatus is al tien jaar actief als gespecialiseerd informatiebedrijf op het gebied van retailinformatie. De ‘beroepswinkelaars’ van Locatus bezoeken jaarlijks alle winkelgebieden in de Benelux. De verzamelde gegevens, zoals (winkel)naam, winkelverkoopvloeroppervlak en branche worden geregistreerd in de database. Naast gegevens op pandniveau bevat de database ook informatie over winkelgebieden, verzorgingsgebieden en digitale plattegronden. Locatus maakt deze informatie vervolgens toegankelijk voor klanten.

Winkeldata

Het bedrijf levert sinds kort ook data aan Bridgis. Bridgis neemt de winkeldata van Locatus op in de komende release van Geoshop de Coördinatie die is voorzien voor begin 2011. Daarmee komen de data van Locatus laagdrempelig beschikbaar voor breed gebruik in allerlei geografische toepassingen en kunnen zij naar hartelust worden gecombineerd met andere databestanden in de shop.

Winkelvastgoed

In de klantenkring van Locatus houdt vrijwel iedereen zich op de een of andere manier bezig met winkelvastgoed. De data van Locatus helpt gemeenten, retailers, beleggers, projectontwikkelaars en makelaars bij de besluitvorming over retaillocaties. Nu de databanken van de Benelux compleet zijn, is Locatus gestart met de rest van Europa in kaart brengen. f

e Meer informatie:

Cees Guikers c.guikers@bridgis.nl (0344) 63 62 42

I 11 I

DECEMBER 2010 I B•CONNECTED


Verbinding in de natuur Een dier of plant kan niet alleen bestaan, in de natuur is alles met elkaar verbonden. Het gentiaanblauwtje is een vlinder waarbij dit principe een wonderlijke vorm heeft gekregen.

Het vrouwtje legt haar eieren op nog niet geopende knoppen van de klokjesgentiaan, het liefst in hoog boven de vegetatie uitstekende exemplaren. Na een week komen de rupsjes uit die zich een weg vreten naar het binnenste van de bloem. Na enkele weken eten en groeien laten de rupsen zich op de grond vallen. De rups scheidt een stof af waardoor mieren denken dat het een mierenlarve is. Mieren nemen de rups mee naar hun nest en voeden hem. Een rups verblijft minstens tot de volgende zomer in het mierennest, maar soms nog een jaar langer. Uiteindelijk wordt de rups een vlinder en moet hij het ouderlijk huis zo snel mogelijk verlaten. De mieren zien hem ineens als vijand. Eenmaal uit het nest, begint de cyclus voor de volgende generatie rupsen en vlinders. Voor zijn voortbestaan is het gentiaanblauwtje afhankelijk van één bloemetje, met in de buurt een nest van een van de drie verschillende mierensoorten die de rupsen verzorgen. Niet alle rupsen overleven de tijd in de bloemknop, niet alle rupsen worden door een mier gevonden en niet alle vlinders komen levend uit de mierenhoop. Dit vlindertje is een bedreigde diersoort. Een gentiaanblauwtje verplaatst zich in zijn leven hooguit een paar honderd meter en door de ingewikkelde constructie wordt er elk jaar maar een generatie van deze vlindertjes geboren. Dit is geen succesformule voor werelddominantie, maar het is wel heel mooi. f

B•CONNECTED I DECEMBER 2010

I 12 I

B-connected nr. 7  
B-connected nr. 7  

Relatiemagazine

Advertisement