RR May-June 2019

Page 1

Magazine for English-language students A1–A2 level 09–10 May–June 2019 Volume 29

CZK 44 | EUR 1.6 (31 copies and more) CZK 50 | EUR 1.8 (11–30 copies) CZK 60 | EUR 2.0 (1–10 copies)

SUMMER IS COMING!

ARIAN A GRAN DE


ČASOPISY PRO VÝUKU ANGLIČTINY

A2 – B1

A1 – A2

B1 – B2

základní a střední školy

základní školy

střední školy

7. třída ZŠ – 2. ročník SŠ

3. – 7. třída ZŠ

1. – 4. ročník SŠ

CENY PŘEDPLATNÉHO 2019/2020 1–10 ks

předplatného

11–30 ks

31 a více ks

250 Kč

220 Kč

9 Eur

9 Eur*

předplatného

300 Kč

+ 200 Kč poštovné a balné

10 Eur

+ 8 Eur poštovné a balné

JAK OBJEDNAT

předplatného

*Zľava pre objednávajúceho učiteľa 11%

+420 241 443 003 www.bridge-online.cz/objednavka objednavky@bridge-online.cz

+421 905 425 447 www.bridge-online.cz/sk/objednavka objednavky@bridge-online.sk

UČITELSKÁ SADA K ČASOPISŮM

KLÍČ K UČITELSKÉ SADĚ

Učitelé, kteří objednají 11 a více kusů předplatného, získají ke každému vydání časopisu učitelskou sadu. Učitelská sada je neprodejná.

KAŽDÝ MĚSÍC CD

SPRING

Čím více kusů předplatného objednáte, tím více učitelských sad dostanete.

JEDNOU ZA ROK

SUMMER

E

MAY-JUN

Počet kusů předplatného

Počet učitelských sad

11–20 ks

1 ks

21–60 ks

2 ks

61–90 ks

3 ks

91–120 ks

4 ks

121–150 ks

5 ks

151–180 ks

6 ks

181–200 ks

7 ks

201–260 ks

8 ks

261–300 ks

9 ks

301 ks a více

10 ks a více

2019

©

dg e Bri

ng lishi Pub

AUTUMN

WINTER

House R-CARD-2018-24.indd 2

CD se cvičeními a písničkami

11/04/2019

výuková karta

08/11/2018 15:00:27

13:52:09

-05.indd 1

R-CD-PRINT-2018

výuková mapa

teachers’ file

časopisy zdarma

učitelský stolní kalendář


CONTENTS Volume 29 Issue 09–10 May–June 2019 Monthly magazine for English-language students A1–A2 level Published by

Correspondence address Bridge Publishing House, SE Ohradní 1421/63a 140 00 Praha 4 Czech Republic +420 241 443 003 dotazy@bridge-online.cz

4

VOCABULARY

What’s the Weather Like?

Summer in December

Summer Solstice

Summer Plans

A Year of Travel

6 SCIENCE 8

SCIENCE / GRAMMAR FIXER

9 CONVERSATION 10 12

AROUND THE US

Neil Gaiman: The Graveyard Book, Part 8

The Queen: A British Icon

Bank account for the Czech Republic (CZK) 169356037/5500

Fantastic Pets and How to Take Care of Them

Bank account for the Slovak Republic (EUR) SK4009000000005128196156 BIC: GIBASKBX Registration in the CR MK ČR E 1048 Editor-in-chief Helena Lee Šrůtková srutkova@bridge-online.cz +420 244 401 397 Editors Paul Farrington-Douglas, Megan LeBoeuf, Liam Peach, Zuzana Pernicová, Zuzana Sklenková, Josef Šorm redakce@bridge-online.cz Correspondents Karen Cryer, Damien Galeone, William Lee, Mary Matz, Patrick Phillips, Auburn Scallon Proofreading Gareth Bowers, Mary Matz Subscriptions Jana Zdvihalová, Veronika Zdvihalová +420 241 443 003 objednavky@bridge-online.cz E-shop Jan Jásek +420 241 440 968 eshop@bridge-online.cz Photo Archive, Shutterstock Illustrations Johana Hrabíková Vojnárová, Petr Kopl, Jana Malečková, Petr Vyoral, freepik.com Graphic design Jana Malečková

POSTER / ANIMATION

Anime Cool

Megan and the RR Editorial Team

Why Do Mothers Have a “Day”?

The First Moon Landing

Wind, Water and Sun

300 Kč SLEVA z ceny zkoušky LanguageCert v následujících LANGUAGECERT centrech

20 TRADITION 21 SCIENCE 22 SPORT 24

TECHNOLOGY / EDUCATION

Watch and Learn

Summer Concerts

26 MUSIC

28 GAMES

The Mystery of the Missing Monkey

Puzzle Time

29 PUZZLES 32 TEST

LanguageCert Owl Exam

Vyhlášení vítězů soutěže

34 36

MY STORY IN PICTURES A NATIVE AMERICAN LEGEND

How Rabbit Got His Long Ears

Key to Icons

Printing EUROPRINT, a.s. Publication date 29. 04. 2019 Next issue publication date 26. 08. 2019

SOUTĚŽE V BŘEZNOVÉM ČÍSLE RR Vyhodnocení

er! Have a great summ

LIFE IN THE UK

16 ANIMALS 18

Is it the end of the school year already? Wow! That means it’s time to remember what we’ve learnt. In this issue you can review animals, the regions of the US, vocabulary from the year, and more! It’s also a time for endings. We will finally see what happened to Nobody in The Graveyard Book, solve the mystery of the missing monkey, and of course, announce the competition winners! Thank you so much for joining us with RR this year. And don’t be sad; we’ll be back next year with lots of fun, new, exciting things to learn and share.

LITERATURE / COMIC STRIP

Distributor for Slovakia Bridge Publishing House International a.s. Nerudova 209/10 118 00 Praha 1 – Malá Strana Czech Republic

14

Dear Readers,

V soutěžích vyhráli žáci z následujících škol: 1. SPRING AT THE ZOO (str. 4 – 5) • ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno • ZŠ Benešov • ZŠ Mnichovo Hradiště 2. BIRDS (str. 15) • ZŠ Novolíšeňská 10, Brno 3. PUZZLE TIME (str. 18 – 19) • ZŠ Kvasice • ZŠ a MŠ Staňkova 14, Brno

listening on CD extra materials in the teachers’ file (TF) extra materials on www.bridge-online.cz

SOUTĚŽE VE DVOJČÍSLE RR KVĚTEN – ČERVEN Pokud se chcete zúčastnit některé ze tří soutěží (str. 10 – 11, 16 – 17, 29 – 31), zašlete správné odpovědi do 30. 06. 2019. Uveďte své jméno, jméno učitele AJ a adresu školy. Vždy dva vylosovaní výherci z každé soutěže obdrží pěkné ceny! Soutěže zasílejte na adresu: Bridge Publishing House, SE | Ohradní 1421/63a | 140 00 Praha 4 | competition@bridge-online.cz

Jazykové zkoušky LanguageCert jsou k dispozici v centrech po celé ČR a skládají se z části písemné a ústní. Jsou zařazeny do seznamů MŠMT a můžete je zvolit jako náhradu zkoušky z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky. Akademie Jana Amose Komenského, z.s. nám. Míru 4, Šumperk www.ajak-sumperk.cz info@ajak-sumperk.cz 583 213 013 Jazyková agentura Channel Crossings Thámova 32, Praha 8 www.chc.cz zkousky@chc.cz 210 215 300 Jazyková škola Confucius Štěpánská 539/9, Praha 2 www.confucius.cz info@confucius.cz 774 480 234 OA Neveklov Školní 303, Neveklov www.oaneveklov.cz eva.skopkova@oaneveklov.cz 317 741 794 Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 23, Praha 3 www.gym‑prazacka.cz tuzova@gym-prazacka.cz 271 096 751 OA, SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pospíšilova 365, Hradec Králové www.oahk.cz | vitova.dana@oahk.cz 495 514 801 Jazyková škola Březinka Na Březince 22, Praha 5 www.e-jazyky.cz kreilova@zkousky‑nanecisto.cz 724 520 598 Slevu 300 korun z ceny zkoušky LanguageCert lze uplatnit při přihlášení na obě části zkoušky. Platnost slevy do 31. 12. 2019. Slevy nelze sčítat.


A1 | Vocabulary |

KEY MAY–JUNE VOCABULARY

Tracks 1, 2, 17

You can find these words in the magazine.

WHAT'S THE WEATHER LIKE?

SPRI

NG

SUMM ER

AUTU

MN

WINT

ER

R-CA

RD-20

18-24.

indd

2

Use the question card 08/11/

2018

TASK  1

15:00:

27

Look at the pictures. Read the list of words. Write the correct word(s) next to each picture. Look at the example (1).

1

1

6

sun sunny

WINTER

2

SPRING

3

7

8

SUMMER 4

9

AUTUMN 5

10

11

cloud [klaʊd] cloudy [ˈklaʊdi] cold [kəʊld] fog [fɒɡ] foggy [ˈfɒɡi] TASK 2 4

RR May–June 2019

12

freezing [ˈfriːzɪŋ] hot [hɒt] ice [aɪs] rain [reɪn] rainy [ˈreɪni] rainbow [ˈreɪnbəʊ] Listen to CD Track 1 and check your answers.

13

snow [snəʊ] snowy [ˈsnəʊi] storm [stɔːm] stormy [ˈstɔːmi] sun [sʌn]

sunny [ˈsʌni] wet [wet] warm [wɔːm] wind [wɪnd] windy [ˈwɪndi] BrE x AmE autumn (BrE) x fall (AmE)


Lesson Plan 1

WHAT’S THE WEATHER LIKE IN THE UK? Listen to CD Track 2. Look at Task 1. Match the types of weather that you hear with the right season2: spring, summer, autumn or winter.

TASK 3

TASK 4

Finish sentences A–L with the right words. The letters6 in the rainbow will help you. Use the eight remaining7 letters to finish a weather joke.

A The weather is warm and s _ _ _ _ . Let’s go swimming in the lake. B The second autumn month is O _ _ _ _ _ _ . C Look over there – there’s a r _ _ _ _ _ _ in the sky. It’s so beautiful. D The weather in January is often cold and s _ _ _ _ . People can go skiing. E There isn’t enough8 w _ _ _ to fly a kite. F Look at those black clouds. There’s a s _ _ _ _ coming. G The spring months are M _ _ _ _ , A _ _ _ _ and M _ _ . H Be careful when you drive in f _ _ . You can’t see where you’re going. I J _ _ _ and A _ _ _ _ _ are my favourite months. It’s hot and sunny. J On r _ _ _ _ days, we play games in the gym. K It is f _ _ _ _ _ _ _ outside. Put on your winter coat, warm hat and gloves. L The coldest months in the Czech Republic are usually J _ _ _ _ _ _ and F _

a a a a a a a n n o a o o b oo p r r

m

y

n n n n n n y y z y y

y

An U _

_ _ _ _ _ _ _.

What’s the weather like today? What’s the weather like in spring / summer / autumn / winter? What’s your favourite season? Why? What’s your favourite weather? What kind of weather do you like? Why? What do you usually do in spring / summer / autumn / winter?

  Řešení v TF – Solutions

m

What goes up when the rain comes down?

CLASS CHAT • • • • •

l

y

ANSWER:

CD TRACK 17

w

A WEATHER JOKE QUESTION:

SONG IN TF – ACTIVITIES

l

e g g g e e e h i e d i i c t t i u c t u u r s i b u r l u b r r l u r u b r w r

_ _ _ _ _ _.

LANGUAGE CORNER And or But? It’s dry and sunny. It’s hot and dry. It’s hot and sunny. It’s sunny and warm. It’s windy and rainy. It’s cold and wet. It’s cold and foggy. It’s cold but sunny. It’s warm but windy.

VOCABULARY 1 list [lɪst] seznam 2 season [ˈsiːzn] roční období 3 temperature [ˈtemprətʃə(r)] teplota 4 to spring up [sprɪŋ] vyrůst, vyrašit 5 showery [ˈʃaʊəri] deštivý, přeháňkový in Recording Scripts 6 letter [ˈletə(r)] písmeno 7 remaining [rɪˈmeɪnɪŋ] zbývající 8 enough [ɪˈnʌf] dost, dostatek RR May–June 2019

5


A1–A2 | Science | Damien Galeone (USA) |

Track 3

SUMMER IN 1 No t fo r ? e ng ra st d un so ly 2 Does skiing in Ju . e er ph is m he n er th u so e th in ve li people who

TWO PARTS OF EARTH

THE NORTHERN HEMISPHERE

The earth is split in the middle3 by an invisible4 line called the equator5. The part above the equator is called the northern hemisphere6 and the part below it is the southern hemisphere. THE EQUATOR

WHAT'S IN EACH HALF?

All of North America and Europe, and most of Asia and Africa are in the northern hemisphere. New Zealand, Australia, and most of South America are in the southern hemisphere. About 90% of the earth’s population* lives in the northern hemisphere. It’s also where most of Earth’s land is. But the southern hemisphere has much more water.

THE SOUTHERN HEMISPHERE

SEASONS7 AND WEATHER

The seasons in the northern and southern hemispheres are opposite to each other. So when it’s summer in America and Britain from the end of June to the end of September, it’s winter in Australia and New Zealand. In July, Americans go swimming and Australians go skiing. From the end of December to the end of March it’s summer in Australia and winter in America. While Australian children enjoy hot summer days in December, American children play in the snow and wait for Santa Claus. WINTER (THE NORTHERN HEMISPHERE TILTS AWAY FROM THE SUN)

SPRING (THE SUN POINTS DIRECTLY AT THE EQUATOR)

SUMMER (THE NORTHERN HEMISPHERE TILTS TOWARDS THE SUN)

6

RR May–June 2019

AUTUMN (THE SUN POINTS DIRECTLY AT THE EQUATOR)

23

1/2

˚


Lesson Plan 1

DECEMBER WHY?

The seasons are opposite because of earth’s movement8. In June the northern hemisphere tilts towards9 the sun and the days become longer and warmer. Plants also bloom10 and trees grow back their leaves. When that happens11, the southern hemisphere tilts away12 from the sun, so it’s winter there.

DECEMBER IN AUSTRALIA

SUMMER HOLIDAYS

The school summer holiday in America starts in June and ends in August. In Britain it goes from July to August or September. In New Zealand and Australia the summer holiday goes from December to January or February. VOCABULARY

OUTDOOR FUN

In the summertime, children in both hemispheres do lots of different outdoor activities. In Australia children go snorkelling13 and surfing. In New Zealand they go hiking14 and do watersports like kayaking. In America children play team sports like baseball and go camping. In Britain they go to the seaside or to a summer camp*. Summertime is when children everywhere relax away from school and go on trips with their families. So children everywhere get really excited for summer. TASK

There’s a mistake in every sentence. Correct the sentences. Put the correct words in the boxes. Copy the coloured letters15 into the riddle16. Read the answer.

1

A

1

2

L

2

3

S

3

4

T

5

J

6

M

4 5 6

A RIDDLE What Am I?

The part of the earth below the equator is called the northern hemisphere. Ninety per cent of the earth’s sand is in the northern hemisphere. From December to March, it’s winter in Australia and New Zealand. In June, the earth’s northern hemisphere tilts away from the sun. The summer holiday in America starts in December. From December to April, it’s summer in South Africa.

Listen to CD Track 3. What is the answer to the riddle?

*GLOSSARY population – the number of people summer camp – a place where children go during the summer and do sports and other activities; they spend their time there without their parents   Řešení v TF – Solutions

1 strange [streɪndʒ] zvláštní, podivný 2 southern hemisphere [ˈsʌðən ˈhemɪsfɪə(r)] jižní polokoule (hemisféra) 3 split in the middle [splɪt, ˈmɪdl] rozdělený uprostřed 4 invisible [ɪnˈvɪzəbl] neviditelný 5 equator [ɪˈkweɪtə(r)] rovník 6 northern hemisphere [ˈnɔːðən ˈhemɪsfɪə(r)] severní polokoule (hemisféra) 7 season [ˈsiːzn] roční období 8 movement [ˈmuːvmənt] pohyb 9 to tilt towards [tɪlt təˈwɔːdz] naklánět se směrem k 10 to bloom [bluːm] (roz)kvést 11 to happen [ˈhæpən] stát se 12 to tilt away [tɪlt əˈweɪ] odklánět se 13 to go snorkelling [ˈsnɔːkəlɪŋ] potápět se se šnorchlem 14 to go hiking [ˈhaɪkɪŋ] jít na pěší turistik / na túru 15 letter [ˈletə(r)] písmeno 16 riddle [ˈrɪdl] hádanka, rébus 17 current [ˈkʌrənt] proud 18 tank [tæŋk] nádrž, rybník 19 to cover [ˈkʌvə(r)] zakrývat, pokrývat in Recording Scripts RR May–June 2019

7


A1–A2 | Science / Grammar Fixer | Paul Farrington-Douglas (UK) |

Grammar Fixer, Checker

Summer 1 Solstice Do u yo know 2 what happstens is on June 21 ? It ht ig the longest n of the year.

PREPOSITIONS OF TIME

Wait. What? Yes, it is. Not here. For us, it is the summer solstice, the shortest night and the middle of summer. For everyone in the southern hemisphere3, it is the longest night. N

A POLAR DAY (6 MONTHS OF DAY)

Long Northern Days On June 21st in the Czech Republic and Slovakia, the sun will rise4 at 4:52 a.m. and set at 9:15 p.m. The sun will shine5 for 16 hours and 24 minutes. That’s a long day. But further north, the sun shines for even longer. The northernmost6 town in the world is Longyearbyen in Norway. There, it is already midsummer day7. The sun rose in April and will shine for 124 days. Yes, that’s days, not hours. It’s colder than here, though. Last year on midsummer day, we had temperatures8 of about 30˚. In Longyearbyen, it was less than 10˚.

Long Southern Nights The southernmost9 town in the world is Puerto Williams in Chile (it’s even further south than New Zealand). Puerto Williams is about the same temperature in June as the Czech Republic and Slovakia in December. It doesn’t snow often, but it rains a lot. There are no towns further south, but there are people. Hundreds live at McMurdo Research Station10 in Antarctica. Their sunset11 was at 1:39 p.m. on April 24th and sunrise12 will be at 12:33 p.m. on August 19th.

Countries Without Summers So when it is summer here, it is winter in the south, right? Well, yes and no. Countries close to the equator13 don’t have winter and summer. They have a dry season and a wet season. For the tropical countries north of the equator, it is hot and wet in June. For the ones south of the equator, it is hot and dry in June.

8

RR May–June 2019

THE

EQU

ATO

R

12 HOURS OF DAYLIGHT

S A POLAR NIGHT (6 MONTHS OF NIGHT)

VOCABULARY 1 solstice [ˈsɒlstɪs] slunovrat 2 to happen [ˈhæpən] stát se 3 southern hemisphere [ˈsʌðən ˈhemɪsfɪə(r)] jižní polokoule (hemisféra) 4 to rise [raɪz] vyjít, vycházet; min. č. – rose [rəʊz] 5 to shine [ʃaɪn] svítit, zářit 6 northernmost [ˈnɔːðənməʊst] nejsevernější 7 midsummer day [ˌmɪdsʌmə ˈdeɪ] den letního slunovratu 8 temperature [ˈtemprətʃə(r)] teplota 9 southernmost [ˈsʌðənməʊst] nejjižnější 10 research station [rɪˈsɜːtʃ steɪʃn] výzkumná stanice 11 sunset [ˈsʌnset] západ slunce 12 sunrise [ˈsʌnraɪz] východ slunce 13 equator [ɪˈkweɪtə(r)] rovník   Další cvičení v TF – Grammar Fixer, Grammar Checker


Track 4 | Liam Peach (UK) | Conversation | A1–A2

TASK 1

Listen to two conversations (CD Track 4). Match each child with their summer plans.

swim in the sea

take photos

sleep in a tent1

go canoeing4

visit my grandparents

go mountain climbing

visit a museum

JACK

go cycling

HOLLY

go hiking5 grill sausages

go to the mountains

sunbathe6 on the beach

go abroad2

go on a trip

go to a campsite3

play games CHARLOTTE

go to a summer camp

Listen to the two conversations again. Finish the sentences with the right form7 of be ... going to.

TASK 2

A Dan:

DAN

B Charlotte: C Dan: D Jack: E Holly: F Holly: G Holly:

Hi Charlotte. What ......................... you ......................... ......................... do this summer? ... We ......................... ......................... ......................... go on bike trips, go canoeing... I’m ......................... ......................... spend8 the summer with my grandparents. Hi Holly. I’m ......................... ......................... get a new passport9. Oh, Italy. And what ......................... you ......................... ......................... do there? Well, I’m ......................... ......................... ......................... visit a new country. ... We’re ......................... ......................... go hiking, go mountain climbing...

LANGUAGE CORNER We use be ... going to to talk about our future10 plans. AFFIRMATIVE11 ’m going to take photos.

NEGATIVE ’m not going to take I photos. isn’t going to go He / She / It ’s going to go abroad. abroad. We / You / aren’t going to play ’re going to play games. They games.

QUESTIONS Am I going to take photos? Is he / she / it going to go abroad? Are we / you / they going to play games?

CLASS CHAT Read the Language Corner. Work in pairs. Take turns12 to ask and talk about your summer plans. Use vocabulary from Task 1. Examples: What are you going to do this summer? I’m going to...; I’m not going to...; We are going to... Then tell the rest13 of the class about your friend’s plan.   Řešení v TF – Solutions

VOCABULARY 1 tent [tent] stan 2 abroad [əˈbrɔːd] do ciziny / zahraničí 3 campsite [ˈkæmpsaɪt] kemp 4 to go canoeing [kəˈnuːɪŋ] sjíždět řeku na kánoi, jet na vodu 5 to go hiking [ˈhaɪkɪŋ] jít na pěší turistiku / na túru 6 to sunbathe [ˈsʌnbeɪð] opalovat (se) 7 form [fɔːm] tvar 8 to spend [spend] strávit, prožít 9 passport [ˈpɑːspɔːt] (cestovní) pas 10 future [ˈfjuːtʃə(r)] budoucí 11 affirmative [əˈfɜːmətɪv] kladný, pozitivní 12 to take turn [tɜːn] střídat se 13 the rest [rest] zbytek 14 to guess [ɡes] hádat, tipovat in Recording Script RR May–June 2019

9


A2 | Around the US | Megan LeBoeuf (USA) |

Track 18

l e v a r T f o A Ye a r

THE MIDWEST

THE SOUTHWEST

EMMA

TASK 1

This year, I shared1 parts of my travel guide2 for all the different parts of the US. Did you learn something new? How much do you remember? Try my activities, and see how many answers you know. This will be fun!

Match the words to their meanings.

1

assistance dog

A

a person from a Spanish-speaking country

2

deep dish pizza

B

air that goes in a circle really fast

3

glacier

C

thick3 pizza, almost like a cake

4

Hispanic

D

a really big area of ice

5

thin crust pizza

E

a dog that helps a disabled4 person, like a blind5 person

6

tornado

F

a mountain that shoots6 fire sometimes

7

volcano

G

TASK 2

thin pizza with lots of cheese

Read the sentences and choose the correct answers.

1 The Midwest has a place with the most of these on Earth. A volcanoes

B rivers

C tornadoes

2 These two cities are famous for pizza. One city has “thin crust” and the other has “deep dish”. A New York City, Chicago

B Boston, Los Angeles

C Portland, New Orleans

3 This region has the states7 with the most Hispanic people. A the Northeast

B the Southwest

C the Midwest

4 Alaska has more than half of the world’s _________________. A volcanoes

B glaciers

C tornadoes

5 This city is famous for music and assistance dogs. A Orlando

B Los Angeles

C Nashville

6 People in Seattle don’t use these. A umbrellas 10

RR May–June October 2018 2019

B sunglasses

C jackets   Řešení v TF – Solutions a další cvičení v TF – Activities


O

N HE

T TASK 3

Lesson Plan 2

Draw lines from the states to the regions they’re in on the map. If a state is not in a region, draw a line to that state. New Mexico Indiana

T

HEAS

OUT THE S

Alaska

HAWAII

Vermont

Hawaii

Georgia

Massachusetts

Arizona

Florida

Washington

Montana

Iowa

THE NORTHWEST

T

AS

E TH

OR

N HE

T THE MIDWEST THE SOUTHWEST

ST

THEA

OU THE S

HAWAII

ANSWER & WIN SEND US YOUR ANSWERS TO TASKS 1–3 BY JUNE 30th. TWO OF YOU WILL WIN A PRIZE!

TASK 4

Read Emma’s text and listen to the song (CD Track 18).

Thanks so much for reading my travel guide this year. I had so much fun, and I learned a lot of new things. Did you learn something new, too? Wow! We all got a little smarter8. I’m ready to take a break now. But there’s still time to learn one more fun thing: the names of all 50 states in alphabetical order9. Does that sound crazy? Too much work? Well, I have a secret10 for you: there’s a song to help you! Hint11: after you listen to it, practice singing it slowly, then get faster and faster. Everyone will be amazed12. Have a great summer! BrE x AmE learnt (BrE) x learned (AmE) to practise (BrE) x practice (AmE)   Řešení v TF – Solutions

VOCABULARY 1 to share [ʃeə(r)] sdílet, podělit se 2 travel guide [ˈtrævl ˌɡaɪd] (cestovní) průvodce 3 thick [θɪk] silný 4 disabled [dɪsˈeɪbld] HAWAII hendikepovaný, invalidní 5 blind [blaɪnd] slepý, nevidomý 6 to shoot [ʃuːt] vystřelit, vymrštit, vyšlehávat 7 state [steɪt] stát 8 smart [smɑːt] chytrý 9 alphabetical order [ˌælfəˈbetɪkl ˈɔːdə(r)] abecední pořadí 10 secret [ˈsiːkrət] tajemství 11 hint [hɪnt] nápověda 12 amazed [əˈmeɪzd] ohromený, užaslý RR May–June 2019

11


A1–A2 | Literature / Comic Strip |

12

RR May–June 2019

Track 14 |


VOCABULARY 1 graveyard [ˈɡreɪvjɑːd] hřbitov 2 to kill [kɪl] zabít, usmrtit 3 strange [streɪndʒ] zvláštní, podivný 4 to hide [haɪd] skrýt (se), schovat (se) 5 to escape [ɪˈskeɪp] uniknout, utéct 6 to worry [ˈwʌri] dělat si hlavu, znepokojovat se 7 magic [ˈmædʒɪk] kouzlo, magie 8 prophecy [ˈprɒfəsi] proroctví, věštba 9 power [ˈpaʊə(r)] moc, síla 10 master [ˈmɑːstə(r)] pán 11 to erase [ɪˈreɪz] vymazat, smazat 12 memory [ˈmeməri] paměť 13 dream [driːm] sen 14 scary [ˈskeəri] strašidelný, děsivý 15 to fade [feɪd] mizet, ztrácet se 16 passport [ˈpɑːspɔːt] (cestovní) pas 17 proud of sb [praʊd] hrdý / pyšný na někoho

  Další cvičení v TF – Extra Activities (online)

RR May–June 2019

13


A2 | Life in the UK | Karen Cryer (UK) |

Tracks 5, 6

: n e e u Q e Th n o c I h s i t i a Br

Do you know who’s celebrating1 her 93rd birthday on June 8th this year? Elizabeth II, the Queen of the United Kingdom and the other Commonwealth realms2, is one of the most famous people in the world. Let’s find out more about Her Majesty3.

Young Elizabeth The Queen was born in London on April 21st 1926. Her full name is Elizabeth Alexandra Mary Windsor. She and her younger sister never went to school. They studied at home. Sounds great, right? When Elizabeth was just six years old, she got a cottage4 as a present. It sounds like the perfect ELIZABETH life, but Elizabeth wasn’t a typical WITH HER 5 princess. She is the only female royal MOTHER 6 to join the army ; she was a truck driver and mechanic in the Second World War7. ELIZABETH JOINS THE ARMY

Becoming Queen Elizabeth became Queen Elizabeth II in 1952, when she was just 25 years old. Her coronation* in 1953 was the first one ever on television. Over 25 million people in the UK watched Elizabeth become queen on television. THE CORONATION

WITH PRINCE PHILIP AND THE CHILDREN AFTER THE CORONATION 14

RR May–June 2019

QUEEN ELIZABETH II


Family Life Elizabeth II married her husband, Philip, in 1947, when she was still a princess. She first met him when she was eight years old. They have three sons – Charles, Andrew and Edward – and one daughter called Anne. She is also the grandmother of the famous Princes William and Harry. PRINCES HARRY AND WILLIAM

Here are some fun facts about Queen Elizabeth II: ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦ ♦♦

Her favourite dogs are corgis. She has had 30 corgis while being Queen. She officially owns8 all the dolphins in the UK. It is a very old law9. She can drive without a licence10 and travel without a passport. She has two birthdays – her real one, on April 21st, and another in May or June, when the weather is better. Her nickname11 was Lilibet when she was a child. It began when her sister couldn’t say Elizabeth. She only carries money in her purse12 on Sundays, when she gives it to the poor. She owns two sloths13, an elephant, two giant turtles and a jaguar. They live at London Zoo. She gets 60,000 letters every year. If you live in the UK, Canada, Australia or New Zealand and it is your 100th birthday, she will send you a birthday message.

TASK 1

Listen to two fun facts about the Queen (CD Track 5). Match each fact with the right sentences (A–E).

Fact 1 Fact 2 A Elizabeth II uses this thing to show what she wants. B The guard14 didn’t want to let the Queen into a show. C The Queen wears good luck charms15. D The man didn’t know she was the Queen. E There are photos or small presents from the Queen’s children in her handbag.

Listen to sentences 1–10 (CD Track 6). Decide if they are true (T) or false (F). Circle the right letter. TASK 2

*GLOSSARY coronation – a ceremony at which a crown is formally put on the head of a new king or queen   Řešení v TF – Solutions

1

T

F

6

T

F

2

T

F

7

T

F

3

T

F

8

T

F

4

T

F

9

T

F

5

T

F

10

T

F

VOCABULARY 1 to celebrate [ˈselɪbreɪt] (o)slavit, oslavovat 2 Commonwealth realm [ˈkɒmənwelθ relm] království Britského společenství národů 3 Her Majesty [ˈmædʒəsti] Její Veličenstvo 4 cottage [ˈkɒtɪdʒ] venkovský domek 5 female royal [ˈfiːmeɪl ˌrɔɪəl] žena z královské rodiny 6 army [ˈɑːmi] armáda, vojsko 7 war [wɔː(r)] válka 8 to own [əʊn] vlastnit 9 law [lɔː] zákon, právní norma 10 licence [ˈlaɪsns] řidičský průkaz 11 nickname [ˈnɪkneɪm] přezdívka 12 purse [pɜːs] dámská peněženka 13 sloth [sləʊθ] lenochod 14 guard [ɡɑːd] královská stráž, člen královské gardy 15 good luck charm [ˈɡʊd lʌk ˌtʃɑːm] talisman 16 sticker [ˈstɪkə(r)] samolepka in Recording Script RR May–June 2019

15


A1–A2 | Animals | Patrick Phillips (USA) + Helena Lee Šrůtková (CR) |

TS FANTASTIC PE TAKE AND HOW TO CARE OF THEM

TASK 1

16

RR May–June 2019

Tracks 7, 8

This school year we met seven popular pet animals, and we learnt a lot of interesting things about them. What do you remember?

WHICH ANIMAL IS IT? Listen to CD Track 7. Write numbers 1–7 in the right box next to each picture. Write the name of the animal under each picture.


DO YOU UNDERSTAND YOUR PET? Match 1–14 on the left with the final parts of the sentences on the right. Listen to CD Track 8 and check your answers. Use the blue letters on the right to finish the joke.

TASK 2

1

If your cat’s eyes are really big,

E

it will come to you when you come to its tank19.

2

If your rabbit licks15 you,

Y

it means the water is too dirty.

3

When your turtle or tortoise knows you,

V

it shakes and jumps up and down. This is called popcorning.

4

If your fish swims in a crazy way,

5

I

it means that it’s happy.

If your dog’s tail is between its legs,

N

it will be sad and bored.

6

If you put a mirror in your bird’s cage,

L

it means the water is too warm.

7

When your guinea pig is happy

N

it’s afraid or angry. This is not a nice sound.

8

When your turtle or tortoise knows you,

E

it means that it’s your friend.

9

If you don’t give your bird enough attention16,

T

it’s ready to attack20.

10

If your dog wags17 its tail very fast,

I

it’s very excited and happy.

11

When your guinea pig screams18

A

it will think it’s a new bird and it will talk to it.

12

If your cat slowly closes its eyes,

E

it will not hide in its shell when you pick it up.

13

If your fish moves slowly and has no energy,

H

it’s stressed.

14

If your rabbit jumps up and down,

H

it means your bunny loves you.

AN ANIMAL JOKE

ANSWER & WIN

QUESTION: Why are cats good at video games?

SEND US YOUR ANSWERS TO TASKS 1–3 BY JUNE 30th. TWO OF YOU WILL WIN A PRIZE!

ANSWER:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Because

TASK 3

14

ves.

ANIMAL BODY PARTS Match each animal with its body parts.

a dog

a fish

a cat

a guinea pig

feathers, a head, fins21, eyes, a shell, ears, legs, claws, wings, a tail, fur, a beak, whiskers22

a rabbit

a bird

a turtle / a tortoise

CLASS CHAT ►► Have you got a pet? How old is it? Where did you get it from? Who takes care of it? What does it look like (colour, body parts, etc.)? What do you feed it? Do you play with it? What is its name? ►► If you haven’t got a pet, why not? Would you like to have one? Which one would you like to have?   Řešení v TF – Solutions

VOCABULARY 1 fur [fɜː(r)] srst, kožich 2 cute [kjuːt] roztomilý 3 hay [heɪ] seno 4 shell [ʃel] krunýř 5 claw [klɔː] dráp, drápek 6 human [ˈhjuːmən] člověk 7 to pretend [prɪˈtend] předstírat 8 to hunt [hʌnt] lovit 9 vibration [vaɪˈbreɪʃn] vibrace, chvění 10 pack [pæk] smečka 11 beak [biːk] zobák 12 feather [ˈfeðə(r)] pero, pírko 13 cage [keɪdʒ] klec 14 to chew [tʃuː] kousat, okousávat, žvýkat in Recording Scripts 15 to lick [lɪk] lízat, olizovat 16 attention [əˈtenʃn] pozornost 17 to wag [wæɡ] (za)vrtět, (za)mávat 18 to scream [skriːm] pištět 19 tank [tæŋk] terárium, nádrž 20 to attack [əˈtæk] (za)útočit 21 fin [fɪn] ploutev 22 whisker [ˈwɪskə(r)] vous, vousek (např. kočičí) RR May–June 2019

17


A1–A2 | Poster / Animation | Paul Farrington-Douglas (UK)

Anime Cool Anime is an animation style from Japan. There are anime films, and there are lots of television shows. Some shows have hundreds of episodes. They usually tell exciting stories with lots of action1. Often they have magic2. Other films or television shows are quieter stories, beautiful and sometimes sad. Here are some of our favourites. TASK A B C D

Can you guess the names of the series and films? Write A–D in the right box.

Ronja, the Robber’s3 Daughter (series) (= Ronja, dcera loupežníka) The Secret4 World of Arrietty (film) (= Arrietty ze světa půjčovníčků) Digimon Universe5: App Monsters (series) (= Digimon Universe: Appli Monsters) Bleach6 (series, films) Arrietty is about little people (as big as your thumb7) who live under our floors. They “borrow” our things. All human8 things are big for them. A pin9 is a sword10 – perfect for fighting a big beetle. Ichigo Kurosaki can see ghosts11. He uses a magic sword to help a girl, Rukia, to fight the Hollows, which are evil (= zlý) monsters. The story is about his normal life at home and school and his secret life as a magical12 hero13. It’s very exciting, and often funny. Ronja is the only child of the chief14 of a group of robbers. When she is old enough, she goes into the forest. She has adventures there and meets magical creatures15. She learns to live in the forest. Then she meets the son of another robber chief, and everything changes. It is 2045. The internet is now a world for “appmons” (app monsters), which are born in mobile apps. One day, a schoolboy called Haru Shinkai finds an appmon in his smartphone. They become friends. They must stop the bad Leviathan, who is making viruses to make all the appmons bad.

F ORLD O W T E R THE SECARRIETTY

18

RR May–June 2019


BLEACH

DIGIMON UNIVERSE

RONJA, THE ROBBER’S DAUGHTER VOCABULARY 1 action [ˈækʃn] akce, jednání 2 magic [ˈmædʒɪk] kouzlo, magie 3 robber [ˈrɒbə(r)] loupežník 4 secret [ˈsiːkrət] tajný 5 universe [ˈjuːnɪvɜːs] vesmír, svět 6 bleach [bliːtʃ] odbarvený 7 thumb [θʌm] palec 8 human [ˈhjuːmən] lidský 9 pin [pɪn] špendlík 10 sword [sɔːd] meč 11 ghost [ɡəʊst] duch 12 magical [ˈmædʒɪkl] kouzelný, magický 13 hero [ˈhɪərəʊ] hrdina 14 chief [tʃiːf] náčelník, velitel 15 creature [ˈkriːtʃə(r)] tvor, bytost

  Řešení v TF – Solutions

RR May–June 2019

19


A2 | Tradition | Mary Matz (USA) |

Track 9

WHY DO MOTHER S HAVE A “DAY”? Ann Reeves Jarvis...

worked very hard for peace1. During a war2, she was a nurse for soldiers3. She started clubs so women could learn to be healthy.

What Happened?

Ann’s daughter wanted to say “thank you” to her mother for her care4. She asked the US president to make a holiday for mothers. Then everyone could thank their mothers. And in 1914, he did.

When Is Mother’s Day?

Today, people have Mother’s Day in many countries: the US, Canada, Australia, New Zealand, even China. And in most EU countries, including5 the Czech Republic and Slovakia. This year it’s on May 12th here. In the UK, “Mothering Sunday” was on March 31st. Not Only for Mothers You can also wish a happy Mother’s Day to grandmothers, aunts, sisters, or any other woman who has children.

TASK 1

We take our mother to a restaurant or we cook her favourite meal (and we wash the dishes). In many families, mothers get flowers, chocolates and home-made cards. These are all good ways to say “Thanks, Mum!”

FUN FACTS:

►► The word mum is about 150 years old. It came from mama, about 500 years old. ►► Almost every language has a word like mum for mother. For example: matka (Czech), Mutter (German), mãma (Chinese), mama (Swahili), Mut (ancient Egyptian7).

Put the words into the right order8. Make questions 1–4 and write them on the lines9. Unscramble10 the words A–G. Match the questions with the right answers.

1 you / mum / What / give / can / your / ? _______________________________________________ 2 is / 2019 / May 12th / What / ? _______________________________________________ 3 What / say / can / you / ? _______________________________________________ 4 do / can / What / you / ? _______________________________________________

TASK 2 20

How Do We Celebrate6?

RR May–June 2019

A B C D E F G

kthsan, umm! ooclheact okoc a emla ’tehomrs yad ssreo haws het ehidss sadcr

MOTHER’S DAY TICKETS Here’s an idea for a present for your mum. Listen to CD Track 9.

VOCABULARY 1 peace [piːs] mír 2 war [wɔː(r)] válka 3 soldier [ˈsəʊldʒə(r)] voják 4 care [keə(r)] péče 5 including [ɪnˈkluːdɪŋ] včetně 6 to celebrate [ˈselɪbreɪt] (o)slavit, oslavovat 7 ancient Egyptian [ˈeɪnʃənt iˈdʒɪpʃn] starověká egyptština 8 order [ˈɔːdə(r)] pořadí 9 line [laɪn] čára, linka, řádek 10 to unscramble [ˌʌnˈskræmbl] dešifrovat 11 to sign [saɪn] podepsat 12 envelope [ˈenvələʊp] obálka in Recording Scripts   Řešení v TF – Solutions


Activities |

Track 10 | Megan LeBoeuf (USA) | Science | A2

the FIRST MOON LANDING 1 The Race2 to the Moon In the 1950s and 1960s, the Soviet Union (= Sovětský svaz) and the US were in a “space3 race”. The Soviet Union was first to get to space, but on July 20th 1969, US astronauts Neil Armstrong and Buzz Aldrin were the first people on the moon. This year, NASA* made a new logo to celebrate4 the 50th anniversary5 of the moon landing.

T

RIN A FOOTP

VOCABULARY 1 moon landing [ˈmuːn lændɪŋ] přistání na Měsíci 2 race [reɪs] závod 3 space [speɪs] vesmírný 4 to celebrate [ˈselɪbreɪt] (o)slavit, oslavovat 5 anniversary [ˌænɪˈvɜːsəri] výročí 6 was supposed to [səˈpəʊzd] měl, měla 7 step [step] krok 8 giant [ˈdʒaɪənt] obrovský 9 leap [liːp] skok 10 mankind [mænˈkaɪnd] lidstvo 11 way [weɪ] způsob, možnost 12 humanity [hjuːˈmænəti] lidstvo, lidé 13 confused [kənˈfjuːzd] zmatený 14 footprint [ˈfʊtprɪnt] stopa, otisk nohy 15 tool [tuːl] nástroj, nářadí 16 bleached [bliːtʃt] vybledlý, odbarvený 17 peace [piːs] mír 18 fake [feɪk] padělek, podvrh 19 to prove [pruːv] dokázat, prokázat 20 to reflect [rɪˈflekt] odrazit, odrážet 21 to bounce [baʊns] odrazit, odrážet in Recording Script

Here are some FUN FACTS about the moon landing.

1 A Famous Mistake When Neil Armstrong walked on the moon for the very first time, he was supposed to6 say “This is one small step7 for a man, one giant8 leap9 for mankind10.” But he made a mistake. He forgot one word, and said, “one small step for man”. Since “man” and “mankind” are both old ways11 to say “humanity12”, it made some people very confused13.

2 The Changing Flag The astronauts left some things on the moon: footprints14, some tools15 and an American flag. This was to show that the US was first on the moon and winners of the space race. But 50 years is a long time. Today, the colours on the flag are bleached16 away by the sun, and the flag is totally white. A white flag means peace17. Isn’t that nice?

3 Did They Really Do It? TASK

  Řešení v TF – Solutions a další cvičení v TF – Activities

Listen to CD Track 10 and answer the question.

*GLOSSARY NASA – National Aeronautics and Space Administration (= Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) RR May–June 20199

21


A1–A2 | Sport | William Lee (UK) |

Track 11

n i W d

d d , n W i n a ter a W

Su n

, Wat

What do you like doing when the weather is hot and the sun is shining1? Do you go swimming? Do you go canoeing2? Are they too boring for you?

Today there are many new water sports. Some are exciting and adventurous 3. Some are more relaxing. Do you know any?

KITEBOARDING

What Is It?

Kiteboarding is a very exciting sport. You stand on a short board4. You wear a harness5. The harness is connected to a kite and the kite pulls you over the water. The kites are much bigger than normal kites. They are between 5 and 15 metres long. You inflate6 them. When you are on the sea, you can jump over waves. When the wind is strong you can fly. In competitions7 people jump and fly and do tricks. When it is cold you can still kiteboard. Some people stay on the beach. They sit in a small kart8. The kart is connected to the kite and the kite pulls the kart across the sand. The good thing about kiteboarding is that you can do it anywhere – you just need wind. So kiteboarders fly and jump with their boards from Scotland to the islands of Hawaii.

Being the Best

There are many kiteboarding competitions around the world. It is a very young sport. The competitions are mostly free-style9. This means that they judge10 entrants11 on how they jump over waves and fly, and the tricks they do. It’s a bit like snowboarding jump competitions but on water with very strong winds. In 2024 in Paris kiteboarding will be one of the Olympic sports for the first time.

The Czech Republic and Slovakia

In the Czech Republic people kiteboard on lakes like Lipno, Rozkoš, Nechranice and Nové mlýny. The sport is becoming popular in Slovakia, too, in places like Gabčíkovo-Nagymaros reservoir12, Liptovská Mara and Vel’ká Domaša. Unfortunately13, the waves aren’t as big as on the sea, but the wind can be strong. Do you want to try it? Maybe kiteboarding seems too dangerous for you. But there is another new water sport. It is calmer14 and more relaxing. What is it? 22

RR May–June 2019


Listen to CD Track 11. Finish the sentences with the right words.

PADDLEBOARDING

n

a   n u d r S e t TASK 1

This sport is something between canoeing and surfing. A paddleboard is a long plastic 1.......................................... . It looks like a surfboard15 and it floats16. But you don’t need 2.......................................... to ride it. Instead you 3.......................................... or kneel17 on the board and use a long paddle18 to slowly push yourself over the 4........................................... . The modern stand-up paddleboarding 5........................................... Hawaii. John Zapotocky from Hawaii is considered19 to be the 6........................................... of modern stand-up paddleboarding. He died20 in 2013 at the age of 95. He was the 7........................................... stand-up paddleboarder in the world. People paddleboard everywhere, on 8.......................................... and lakes. It is relaxing and calm but it is quite hard work. You can sometimes see people paddleboarding on the rivers in the Czech Republic and Slovakia. Would you like to try it? Don’t fall in!

TASK 2

Match the question words on the left with the questions on the right. You can use the words more than once. Answer the questions.

A How

1

_________ is it that pulls you over the water?

B

Who

2

_________ do you wear when you kiteboard?

C

Which

3

_________ long are the kites?

D

When

4

_________ do people kiteboard in the Czech Republic?

E

What

5

_________ will it be in the Olympics?

F

Where

6

_________ do you use to move a paddleboard over water?

7

_________ country does modern paddleboarding come from?

8

_________ is the father of modern paddleboarding?

  Řešení v TF – Solutions

VOCABULARY 1 to shine [ʃaɪn] svítit, zářit 2 to canoe [kəˈnuː] jet na kánoi, jet na vodu 3 adventurous [ədˈventʃərəs] dobrodružný 4 board [bɔːd] prkno 5 harness [ˈhɑːnɪs] trapéz, bederní pás 6 to inflate [ɪnˈfleɪt] nafouknout 7 competition [ˌkɒmpəˈtɪʃn] soutěž 8 kart [kɑːt] motokára, vozítko (buggy) 9 free-style [ˈfriːstaɪl] volný styl 10 to judge [dʒʌdʒ] hodnotit, bodovat 11 entrant [ˈentrənt] soutěžící, účastník 12 reservoir [ˈrezəvwɑː(r)] přehrada 13 unfortunately [ʌnˈfɔːtʃənətli] bohužel 14 calm [kɑːm] klidný 15 surfboard [ˈsɜːfbɔːd] surfovací prkno 16 to float [fləʊt] plavat, plout 17 to kneel [niːl] klečet 18 paddle [ˈpædl] pádlo 19 to be considered [kənˈsɪdəd] považovat se 20 to die [daɪ] zemřít RR May–June 2019

23


A2 | Technology / Education | Megan LeBoeuf (USA) |

Track 12

N R A E L D N WATCH A Summer is coming. No more school. But that doesn’t mean you can’t learn. There are lots of educational1 YouTube channels that can teach you something fun. Here are just a few examples. What would you like to learn? KURZGESAGT These videos use colourful animations to teach you about science2. They are very interesting and fun to watch, and they have subtitles3 in many languages, usually including4 Czech. The Fermi Paradox (= Fermiho paradox), The Antibiotic Apocalypse Explained (= vysvětlení antibiotické apokalypsy), Are GMOs* Good or Bad?, Homeopathy Explained OUR FAVOURITES:

MAANGCHI This Korean woman is always so happy. She teaches you how to cook Korean foods like kimchi and rainbow rice cake. She speaks English with a strong Korean accent, but most of her videos have good subtitles in many languages, often including Czech. How to Make Gimbap, Traditional Kimchi Recipe, Bibimbap, How to Make Korean Ramyeon

OUR FAVOURITES:

PRIMITIVE TECHNOLOGY The Australian man on this channel has an interesting hobby: he goes into the forest and tries to build houses, make pottery5, and grow and cook food like people did thousands of years ago. His videos show you how he does it. All of the videos have good English subtitles, and many have other languages too, sometimes including Czech. Tiled Roof Hut (= bouda se střešními taškami), Reusable Charcoal Mound (= recyklovatelný milíř), Pottery and Stove (= keramika a pec), Iron Prills (= zrnka železné rudy)

OUR FAVOURITES:

24

RR May–June 2019


EXTRA CREDITS Would you like to make games? These animated videos are about game design6 and help people learn how to make good games. They also have series7 about history and mythology8. They make learning history feel like watching a fun TV series. OUR FAVOURITES: Fail Faster, Education: An End to Fear, Because Games Matter, Accessibility – The Curb Cut Effect (= bezbariérový přístup)

These are just a few of the many YouTube channels that can teach you something. There are lots more. Think of one new thing you’d like to learn about this summer. Then, when school starts next year, you can teach your classmates – or even your teacher.

TASK

Listen to CD Track 12 about another YouTube channel. Read the text. There are 10 mistakes. Circle the mistakes and write the correct words on the lines9.

Do you like making things? There are lots of YouTube channels that can teach you how to do tasks, or give you ideas for fun things to make. 5-Minute Crafts HOME is a great example. They have lots of videos with ideas for fun things parents can make. Some of them help make your life easier, some show you how to fix cars, some show you how to make ugly and fashionable10 things, and some are just silly11 and fun. The videos don’t have any music in them, just videos you can watch and understand in any country. Our favourite video is “22 Great Ways to Use Old Clothes”. It shows lots and lots of ways12 to use old things to make cool new things, instead of carrying them away. Fun, cool and great for the teacher, too. Wrong Word

Right Word *GLOSSARY GMO – a genetically modified organism

CLASS CHAT Do you watch any educational YouTube channels? Talk about your favourite one. Is there something you’d like to learn this summer? What is it, and how will you learn? What skills13 do you have that you could teach someone?   Řešení v TF – Solutions

VOCABULARY 1 educational [ˌedʒuˈkeɪʃənl] vzdělávací, výchovný 2 science [ˈsaɪəns] věda 3 subtitles [ˈsʌbtaɪtlz] titulky 4 including [ɪnˈkluːdɪŋ] včetně 5 pottery [ˈpɒtəri] keramika 6 design [dɪˈzaɪn] vzhled, styl 7 series [ˈsɪəriːz] řada, série 8 mythology [mɪˈθɒlədʒi] mytologie, bájesloví 9 line [laɪn] řádek 10 fashionable [ˈfæʃnəbl] módní, elegantní 11 silly [ˈsɪli] bláznivý 12 way [weɪ] způsob 13 skill [skɪl] dovednost RR May–June 2019

25


A1–A2 | Music | Auburn Scallon (USA) |

Tracks 19, 20, 21 |

Activities

Some of music’s biggest names are coming to the Czech Republic this summer. Which of these pop stars would you most like to see? SONG

THE GUY1 WITH A GUITAR

IN TF – ACTIVITIES CD TRACK 19

When Ed Sheeran’s fans hear his songs on the radio or at concerts, everyone starts to sing along. He writes upbeat2 pop music about love and having a good time. How old is he?______ Ed Sheeran was born on February 17th 1991 (you do the maths). Where is he from? Sheeran’s hometown is called Halifax. It’s a small town in northern England. What does he look like? Ed Sheeran is famous for being an average-looking3 celebrity with short red hair. People know him more for his talent than his looks.

S U M M E R SONG

THE NORWEGIAN4 TWINS5 Marcus & Martinus are twin brothers from Norway who make dance music. Sometimes they sing in Norwegian, but they also have lots of songs in English. How old are they? ______ Marcus and Martinus were both born on February 21st 2002. Marcus was born ten minutes before his brother. Where are they from? They were born in the Norwegian town of Elverum, about two hours north of the capital city of Oslo. Later, Marcus and Martinus moved to the small northern town of Trofors. What do they look like? These blond brothers are identical6 twins, which means they look almost the same. Marcus is just a little bit taller than Martinus. 26

RR May–June 2019

IN TF – ACTIVITIES CD TRACK 20


SONG IN TF – ACTIVITIES CD TRACK 21

C O N C E R T S TASK

1 2 3 4 5

THE GIRL WITH A PONYTAIL7 Ariana Grande has an amazing8 vocal range9, which means she can sing really high and really low. Fans love her pop songs and her romantic ballads*. She is also famous on social media, with more Instagram and YouTube followers10 than any other female11 musician in the world. How old is she? ______ Ariana Grande was born on June 26th 1993.

Where is she from? She was born in the town of Boca Raton in the southern US state of Florida, but now lives in New York City. What does she look like? Ariana is only 5 feet 3 inches* tall (1.53 metres). She has long dark hair, but she sometimes changes the colour. She usually wears her hair in a high ponytail on top of her head. *GLOSSARY ballad – a slow song about love 1 foot – 30.48 centimetres 1 inch – 2.54 centimetres LANGUAGE POINT English speakers sometimes use the informal phrase “You do the maths” when answering a question about numbers. This means that they are giving you the information you need, but not giving you the specific number.

See Them Live Ed Sheeran: Letnany Airport in Prague, July 7th–8th 2019

Marcus & Martinus:

the Slavkov Open festival in Brno, July 13th 2019

Ariana Grande: Prague’s O2

Arena, September 8th 2019

Choose the correct word or phrase to finish the sentences.

Ariana Grande is older than / younger than / the same age as Ed Sheeran. Marcus and Martinus have darker / lighter hair than Ariana Grande. Ed Sheeran’s hair is much longer / shorter than Ariana’s. A romantic ballad is usually slower / faster than dance music. Marcus is older than / younger than Martinus by just a few minutes.

  Řešení v TF – Solutions a další cvičení v TF – Activities

VOCABULARY 1 guy [ɡaɪ] chlápek, chlapík 2 upbeat [ˈʌpbiːt] radostný, optimistický 3 average-looking [ˌævərɪdʒ ˈlʊkɪŋ] normálně vypadající 4 Norwegian [nɔːˈwiːdʒən] / Norway [ˈnɔːweɪ] norský, norština / Norsko 5 twin [twɪn] dvojče 6 identical [aɪˈdentɪkl] stejný, totožný 7 ponytail [ˈpəʊniteɪl] culík 8 amazing [əˈmeɪzɪŋ] úžasný 9 vocal range [ˌvəʊkl ˈreɪndʒ] hlasový rozsah 10 follower [ˈfɒləʊə(r)] ten, kdo sleduje; sledovatel; fanoušek 11 female [ˈfiːmeɪl] ženský RR May–June 2019

27


A1–A2 | Games | Megan LeBoeuf (USA) |

MORE TASKS TF – ACTIVITIES CD TRACK 13

Track 13 |

Activities

THE MYSTERY OF THE MISSING MONKEY BACK TO THE BEGINNING

Someone took Lagun, the little squirrel monkey1, from the zoo. It’s time to talk to the zookeeper2 again. I think I know who has the monkey now.

TASK 1

The zookeeper looks very sad. She knows why we’re here. To finish her story, fill each gap3 with on, at, or in. Some of the words have wrong letters in them. Circle the wrong letters4.

“Hello, detective. Yes, I took Lagun. He was supposed to5 go to a different zoo. But he’s my best friend. I was so sad. So I made a plan to take Lagun and hide him. I did it ............ Thhrsday. ............ the morning, I came to werk, just like I do every day. I borrowed my husband’s cir. He was in the hospital anyway, so he didn’t need it. I startsd working ............ eight o’clock. I had my usual linch ............ noon. Normally I go hone ............ the atternoon, ............ five o’clock, but ............ this day I only went to the cah and waited. ............ the evening, the guards6 closed the zoe. They were watching, but I have the keys, so it was eazy to go insode with the car. I knew that the guard takes a break ............ ton o’clock ............ nikht, so that’s when I ded it. I drove the car to the menkey cage7 and opened it with my keys. Lagun was pappy to see me. I put hem in the car and drove rim to a secret8 plase. I stayed with him oll night. ............ the morning I starfed working. I pretended9 to be sad that Lafun was missing. Di you understand, deteccive? I can’t let my best freend go away.”

TASK 2

The zookeeper doesn’t want to say where Lagun is hiding. Look at the wrong letters you circled in Task 1. Write them on the lines10 to find the monkey.

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ’ __ __ __ __ __ __ __ The End

We worked hard, we used our brains11, we solved12 the mystery, and now we can bring Lagun to his new home. It’s bigger than his old one, and he’ll have many new monkey friends. Great work this year, detectives!

VOCABULARY 1 squirrel monkey [ˈskwɪrəl] kotul veverkovitý (druh americké opičky) 2 zookeeper [ˈzuːkiːpə(r)] ošetřovatel(ka) v zoo 3 gap [ɡæp] mezera

28

RR May–June 2019

4 letter [ˈletə(r)] písmeno 5 to be supposed to do sth [səˈpəʊzd] údajně, prý měl / měla 6 guard [ɡɑːd] hlídač 7 cage [keɪdʒ] klec

8 9 10 11

secret [ˈsiːkrət] tajný, skrytý to pretend [prɪˈtend] předstírat line [laɪn] čára brain [breɪn] mozek, hlava, rozum 12 to solve [sɒlv] (vy)řešit

  Řešení v TF – Solutions a další cvičení v TF – Activities


Activities | Puzzles | A1–A2

E M I T E L PUZZ TASK 1

A WEATHER MAZE1

Find your way through the maze. There are 14 weather words on the way. Write them on the line2 in the right order3. FINISH

START

Vocabulary 1 maze [meɪz] labyrint, bludiště 2 line [laɪn] čára, linka 3 order [ˈɔːdə(r)] pořadí RR May–June 2019

29


TASK 2

50 SHORT STATES1

Every US state has a two-letter2 abbreviation3. For example, Rhode Island is RI and Kentucky is KY. How many abbreviations can you guess4? Write the state names in the boxes.

1

AL

2

NV

3

MA

4

ME

5

UT

6

NJ

7

GA

8

MO

9

OK

10

OR

11

WI

12

TN

13

MT

14

IN

15

IL

16

CO

17

AK

18

DE

19

LA

20

VT

21

TX

ANSWER & WIN SEND US YOUR ANSWERS TO TASKS 1–3 BY JUNE 30th. TWO OF YOU WILL WIN A PRIZE!

Vocabulary 1 state [steɪt] stát 2 letter [ˈletə(r)] písmeno 3 abbreviation [əˌbriːviˈeɪʃn] zkratka 4 to guess [ɡes] uhádnout 5 to be buried [ˈberid] být pohřbený 6 alive [əˈlaɪv] naživu, živý

Read down the blue boxes and write the answer to the joke.

A JOKE QUESTION: Why ANSWER: _ 30

RR May–June 2019

can’t a woman living in the US be buried5 in Canada?

______ ___’_ _____ _____


TASK 3

RR VOCABULARY IN CODES

Do you remember all the words you learnt on pp. 4–5 this year? There were words for school things, shops, jobs, hobbies, technology, zoo animals and city & country words. Use the code to find out what the words are. Match some of the words with the right pictures. There are six words that don’t match the topics. Can you put them in the right order1 and read our summer message2 for you?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

P

Q

R

S

T

U

V W X

Y

Z

  

    

1

M N O

2 

4

5

Shoes

19

22

OUR SUMMER MESSAGE

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.  Řešení v TF – Solutions a další cvičení v TF – Activities

15

17

20

21

23 

25

9

12

14 

16   18

3

8

11

13

6 

7  10

26

24

27

Vocabulary 1 order [ˈɔːdə(r)] pořadí 2 message [ˈmesɪdʒ] vzkaz

RR May–June 2019

31


LANGUAGECERT YOUNG LEARNERS ESOL

Owl Exam (A2 level)

Mezinárodní zkoušky LanguageCert Young Learners ESOL Jazykové zkoušky LanguageCert navazují na tradici britských zkoušek City & Guilds. Nabízejí mimo jiné i zkoušky pro děti ve věku od 7 do 12 let. Tyto zkoušky existují na dvou úrovních: Fox Exam na úrovni A1 a Owl Exam na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Skládají se ze dvou částí: písemné (poslech, čtení a psaní) a ústní. Zvládli byste tato dvě vybraná cvičení na úrovni A2?

ENGLISH USAGE Choose the correct word for each gap from the list on the right. Write the word in the correct space. Use each word once only.

My best friend My best friend is called Sally. We live near …….........……… (1) other and our mums …….........……… (2) good friends too. Sally and I both attended Isca Primary School and we were in …….........……… (3) same class. We had …….........……… (4) lot of fun there.

a about away are become

We were close friends …….........……… (5) we had different interests and hobbies. Sally always liked

being

music and she …….........……… (6) play the piano and guitar when she …….........……… (7) only eight

but

years old. I was never musical. I preferred sport. I was better at running and playing volleyball …….........……… (8) Sally.

can could

Sally’s family moved …….........……… (9) another town three years ago. …….........……… (10) telephone

each

or e-mail every day except Sunday and talk …….........……… (11) all our news. …….........……… (12) are

it

two excellent music teachers at Sally’s school, Miss Grigson and Mr Poole. Miss Grigson,

one

…….........……… (13) is Sally’s teacher, thinks that Sally might …….........……… (14) a famous musician

than

…….........……… (15) day.

the

I hope so.

there to was we which who

Slevový kupón na zkoušky LanguageCert naleznete na str. 3. 32

RR May–June 2019

(Total: 15 marks)


Owl Exam (A2 level)

LANGUAGECERT YOUNG LEARNERS ESOL

LISTENING PART 1 You hear five sentences twice. Match what you hear with one of the answers. Look at the example. If you hear: “It’s a square black table. It’s a square black table.”, the answer is (a). Put a circle round the letter of the right answer.

Example

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

1

2

3

4

5

(Total: 5 marks)

 Řešení v TF – Solutions

RR May–June 2019

33


CELOROČNÍ SOUTĚŽ ČASOPISU RR 2018/19 MY STORY IN PICTURES

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Děkujeme všem, kdo nám zaslali své úžasné, pestrobarevné komiksy a vtáhli nás do svých příběhů. Celá naše redakce žasla nad jejich nápaditostí, vtipem a výtvarným zpracováním. Věříme, že jste si jejich přípravu užili stejně tak, jako my jejich pročítání. Děkujeme také vašim obětavým

učitelkám a učitelům, kteří s vámi projekty připravovali a podpořili vás ve vašem úsilí. Jsme nadšení, že naše soutěž vzbudila takový zájem. Do redakce nám přišlo více než 250 komiksů od žáků ve věku

A VÍTĚZI SE STÁVAJÍ... Daniel Beneš A Misunderstanding

Gymnázium Opatov, Praha 4 Vyučující: Ing. Ilona Strečková

RR May–June April 2019 2019

Těšíme se na da lší společné soutěže v příš tím školním ro ce!

Dominik Fišer Chicken Legends Ondřej Berti, Aneta Matoušková, Tereza Netrhová Money on the Floor

ZŠ Mikulova, Praha 4 Vyučující: Mgr. Vilma Houdková

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Vyučující: Mgr. Karla Ichová, Mgr. Ivana Brabcová

Vocabulary Zuzana Jurenková 1 maze [meɪz] bludiště The Sad Sock‘s Thoughts 2 to follow [ˈfɒləʊ] sledovat ZŠ Frýdek-Místek (Osmička) 3 hunt [hʌnt] honba za, lov Vyučující: PaedDr. Hana Přidalová 4 diagonally [daɪˈæɡənəli] šikmo, úhlopříčně 5 hidden [ˈhɪdn] skrytý, schovaný 6 to hide [haɪd] schovat, ukrýt 34

od 8 do 15 let. Moc nás potěšily a bylo těžké vybrat osm nejlepších. Všechny byly skvělé.

ANSWER & WIN SEND US YOUR ANSWERS TO TASKS 1–4 BY APRIL 30th. TWO OF YOU WILL WIN A PRIZE!


Markéta Kaňková Legend of Mister Hanuš Gymnázium Opatov, Praha 4 Vyučující: Ing. Ilona Strečková

Kristýna Petrová The Fence and the Puppy

2. ZŠ Nové Město na Moravě Vyučující: Mgr. Leona Hanusová, Mgr. Renata Suková

Adéla Nováková A Magic Diary

Gymnázium Písnická, Praha 4 Vyučující: PhDr. Jaroslav Cejnar

Kristýna Pluhařová Every Transguy Understand

VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyučující: Mgr. Lea Janáková

♦♦

The two students at the left and the right desks have names that start with E.

♦♦

David and Nathan sit next to each other. i se mohou těšit na dárkov Výherc é poukazy v hodnotě 2500 Kč: • poukaz do obchodu Alza v hodnotě 2000 Kč + poukaz do knihkupectví Neoluxor Mia sits between Ella and David. v hodnotě 500 Kč A boy sits at the desk all the way to the right.

♦♦ ♦♦

 Řešení v TF – Solutions

C E NY

Učitelé AJ vítězů obdrží poukaz do knižního e-shopu Bridgebooks.cz! RR May–June 2019

35


d gen e L an eric

e Am ativ

AN

Artist: Johana Hrabíková Vojnárová (CR) Script: Liam Peach (UK)

?

1 bored [bɔːd] znuděný 2 to rise [raɪz] vyjít, vycházet   Další cvičení v TF – Extra Activities (online)

3 dark [dɑːk] tma 4 naughty [ˈnɔːti] neposlušný, uličnický

5 to hide [haɪd] skrýt se, schovat se 6 lie [laɪ] lež