Page 1


Myfanwy arr Brian Noyes

# c Ó &

Slow but lyrical

Soprano

# & c w p Ah

Alto

Tenor

Bass

5

S

A

9

S

A

T

# V c Ó

Œ

?# c

 Œ

&

Œ

# #

˙. œ ddi?

˙

w

˙.

œ

Pa

œ

ham

mae dic - ter, O

˙

œ ˙.

œ.

œ œ œ œ. œ œ J

-

iau tir - ion, O

# & ˙.

Œ

Ah

# V ˙.

œ

Pa

œ.

le

Ah

Yn

llen

j œ œ œ œ. œ -

wi'th ly - haid du - on

 w

Ah

Œ

w

Ah

˙

œ œ Heb

j œ œ œ œ. #œ

œ.

wrid

-

o

wrth fy ngwe - led

˙

œ ˙

 Œ

Ah

Œ

Ah

œ

we - fus

Fu'n

 © Network BN

w

Ah

j œ œ œ œ. œ œ ˙ dy

w Ah

˙.

˙

mae'r wen oedd ar

œ.

œ

Œ

˙

My - fan - wy,

Ah

˙

w

 ˙

Œ

My - fan - wy,

w

rudd

w

Ah

 Œ

Œ

j œ œ œ œ. œ œ ˙

œ.

˙

A'th

# & ˙.

?#

˙.

Ah

i?

B

p

w

Ah

?#

B

p Ah

# & ˙.

V

T

˙

œ.

cynn

-

j œ œ œ œ œ

au 'nghar - iad ffydd - lon


4 13

S

A

T

B

& & V

A

T

B

# #

& & V

# # #

?#

˙

œ

˙.

œ

Ah

˙.

œ

˙.

œ

œ.

ffol?

Pa

le

˙

Ah

?# 17

S

#

Myfanwy

œ J œ

mae sain

w

w

Ah

˙

œ

œ

œ.

œ J œ œ œ

œ.

dy

eir

U

œ

U U

-

œ

Pa

Œ

beth

œ

ôl?

˙

a wneu -thyn, O

œ

Ah

den

My - fan - wy,

œ ˙

œ

w

œ

œ.

I

hae

Ah

Œ

S

# & œ

Ah

A

# & œ # V œ

hardd?

T

œ Œ œ Œ ˙

œ

Ai

œ

Ah

Œ

˙.

B

? # ˙.

Œ

ar

dy

-

ddu gwg

˙.

œ

dy ddwy - rudd

Ah

w

Œ

Ah

œ œ œ œ. œ œ ˙ J

œ. chwa

œ

w Ah

Ah

u'n ngha - lon

j œ œ œ œ.

œ

Ah

21

-

j œ œ œ œ. œ 

Ah

w

Ah

˙

œ

j œ œ œ œ. œ œ ˙

œ.

Ah

iau mel - ys, Fu'n

˙.

Ah

˙.

œ

 Œ

˙.

œ

Ah

œ bœ

˙.

˙

œ

U

w Ah

-

œ

rae oe - ddit, O

˙

My - fan - wy

œ

œ.

A

than

œ œ Œ œ Ah

Ah

Ah

Ah

˙.

œ

œ œ Œ œ

Ah

j œ œ œ œ. #œ -

au

w œ w

˙.

aur - aidd serch

dy

Myfanwy  

An arrangement of the Welsh folk song Myfanwy for SATB Choir 3'

Advertisement