Page 1

omsorg

GIV DIT OLIEFYR LIDT Du kan spare penge og hjælpe miljøet ved at passe godt på dit oliefyr og få det tjekket én gang om året

Informationsmateriale udarbejdet af OR-udvalget, der består af DS Håndværk & Industri, Tekniq, Skorstensfejerlauget , OSS Olie- & gasbrænder Service Sammenslutningen, Debra og OFR.


FORDELE Med et serviceeftersyn opnår du som boligejer: • • • •

Sikkerhed for god vedligeholdelse af dit oliefyr Mindre risiko for driftsstop Optimal fyringsøkonomi med store besparelser på olieforbruget Ren forbrænding til gavn for miljøet

oliefyr

PAS GODT PÅ DIT Det betaler sig at få udført et serviceeftersyn og lovpligtig kedelrensning årligt

rensning, kontrolmålinger, justering samt indregulering af brænder og kedelanlæg. Det er en god investering at give dit

oliefyr denne omsorg, fordi det bliver gengældt med stabil drift og besparelser for både pengepung og miljø mange år frem i tiden.

Et velplejet og veltilpasset oliefyr giver en sikker, økonomisk og miljøvenlig opvarmning af din bolig. Det kan derfor betale sig at få det renset hvert år og få udført et serviceeftersyn. Derved kan du spare penge, forebygge driftsstop og bevare både hygge og komfort i din bolig - selv i de koldeste vintermåneder. Samtidig er du med til at spare miljøet for skadelige partikler og CO2 takket være en optimal forbrænding i fyret. Rens og tjek samtidig En årlig rensning af kedlen er lovpligtig og skal ifølge loven udføres af en teknisk ekspert. Det er enkelt og rentabelt at få oliefyrsmontøren til at udføre serviceeftersynet samtidig med, han gennemfører den lovpligtige rensning af kedlen. Kedelrensningen vil nogle gange ske i samarbejde med en skorstensfejer. Tegn en serviceaftale Hvis du ikke allerede har en aftale med en oliefyrsmontør, kan det betale sig at tegne en samlet serviceaftale om et årligt serviceeftersyn, der omfatter adskillelse,

SÅDAN GIVER DU DIT OLIEFYR OMSORG For at dit oliefyr kan fungere så sikkert, økonomisk og miljøvenligt som muligt, skal du som boligejer være opmærksom på følgende regler og gode råd: • Din oliekedel skal ifølge loven renses 1 gang om året af en godkendt teknisk ekspert (oliefyrsmontør eller skorstensfejer). • Desuden anbefales det, at du får kontrolleret og serviceret dit oliefyr af oliefyrsmontøren i et serviceeftersyn for at opnå optimal drift. • Din oliekedel skal ifølge loven synes hvert 5. år af en godkendt teknisk ekspert (en oliefyrsmontør). Her gennemgår oliefyrsmontøren fyret og kommer i en kort rapport med anbefalinger til bedre varmeøkonomi. • Hele dit varmeanlæg (kedel, beholdere, rør, pumper, automatik og radiatorer) skal ifølge loven gennemgå et samlet éngangseftersyn, når kedlen er over 15 år gammel. Dette eftersyn skal gennemføres af en specielt uddannet teknisk ekspert (enten en særligt uddannet oliefyrsmontør eller energikonsulent). Få yderligere oplysning om reglerne (kedeleftersynsordningen pr. 1. september 2006 - Energistyrelsen) og gode råd hos din oliefyrsmontør. Se adresse, mail og telefonnummer på bagsiden af denne pjece.


GODE RÅD FRA DIN OLIEFYRSMONTØR Din oliefyrsmontør er særligt uddannet til at passe godt på dit oliefyr og give dig sikkerhed for optimal vedligeholdelse og fyringsøkonomi. Han kan også rådgive om en eventuel udskiftning af din oliefyrede kedel. Hvis din oliekedel er 25 år gammel eller ældre, kan en udskiftning oftest betale sig med store årlige besparelser på varmeregningen, mellem 500 og 700 liter olie om året. Montøren kan også vejlede dig om de nye regler for olietanke. Endvidere kan han give dig en række fyringsråd, der kan hjælpe dig med at spare på olien, og vurdere, om forskellige tiltag er rentable. Han kan bl.a. rådgive om:

• Renovering, bl.a. tætning af kedel, røgrør og skorsten med en mulig besparelse på op til 500 liter olie om året • Friskluftindtag til fyrrummet • Udskiftning og evt. tidsstyring af pumper for at reducere elforbruget, ofte med en besparelse på 300 til 500 kr. om året • Fordele ved brug af radiatortermostater og regulering af fremløbstemperaturen, ofte med besparelser på 10-15 procent • Isolering af skorstenen i samarbejde med skorstensfejeren for at undgå kondens • Reduceret fyring i sommerhalvåret, hvilket kan nedsætte olieforbruget med op til 300 liter olie om året • Anvendelse af solfanger eller elvarmer til at producere varmt vand for at kunne slukke for oliefyret i sommerperioden og herved spare energi


Når en oliefyrsmontør foretager et hovedeftersyn på dit oliefyr, kontrollerer han, om kedel og brænder kører effektivt, eller om der er behov for forbedringer. Han afslutter såvel et hovedeftersyn som den lovpligtige kedelrensning med kontrolmåling af følgende: • • • • •

Forbrændingslufttemperatur Røggastemperatur Sodtal O2 CO indhold (kun på anlæg med blåflammebrændere)

og service

OR-UDVALGET

Du kan kontakte din lokale oliefyrsmontør, der sandsynligvis har udleveret denne pjece til dig. Du kan få yderligere oplysninger hos OR-udvalget på www. or.dk, tlf. 72 20 25 90, eller hos et af OR-udvalgets medlemmer. Se følgende hjemmesider: DS Håndværk & Industri - www.ds-net.dk Tekniq - www.tekniq.dk Skorstensfejerlauget - www.skorstensfejerlauget.dk OSS - www.oss-service.dk Debra - www.energibranchen.dk OFR - www.oliebranchen.dk

OR Folder  

OR Folder Oliefyr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you