Lokal Nyt Lolland December 2016

Page 35

P001-064 december 2016.qxp_247-juli11-side01-56 12/11/16 12.49 Side 35

LOKAL NYT LOLLAND · DECEMBER 2016

35

Let på Tå fik donation fra Poul Erik Bech Fonden Seniordansekreds "Let på Tå", der holder til i Blomsterparken i Rødby, bidrager positivt til lokalsamfundet og afholder mange fine arrangementer, der giver en god stemning og livskvalitet blandt deltagerne. Deres gode initiativer har Poul Erik Bach fonden valgt at påskønne med en donation på 8.000 kr. Pengene skal gå til en fælles bustur for medlemmerne til de eventyrlige Birkegårdens Haver på Midtsjælland. I haverne er der op til jul pyntet op med 180.000 lys i buske og træer, og der er masser af juleboder. Historien bag fonden: Det hele startede i Vestjylland, hvor Poul Erik tilbragte det meste af sin barndom i Varde. Her oplevede han sin bedstefar erhverve sig som uldkræmmer og handelsmand, og sin far, der først startede vaskeri sammen med moderen og senere en lille købmandsforretning. Fra barnsben lærte han, at jo mere engagement man lægger i opgaverne, desto mere opnår man. En lektie, som Poul Erik har taget med sig gennem livet både på arbejdet, overfor medarbejdere og overfor sin familie. Som ung drømte Poul Erik om at blive møbelsnedker, men klasselæreren pressede på og sørgede for, at han som 17-årig fik en læreplads i Handelsbanken i Varde (der senere blev til Danske Bank). Bankjobbet førte Poul Erik til København, hvor interessen for ejendomme blev vakt, mens han i bankens hovedsæde arbejdede som chef for ejendomsafdelingen.

Seniordansekreds “Let på Tå” har modtaget 8.000 kr. af Poul Erik Bech fonden. Pengene skal gå til en tur til Birkegårdens Haver for medlemmerne. Foto: Jørgen Christensen I 1978 førte Poul Erik drømmen om at blive selvstændig ud i livet, da han startede sin første ejendomsmæglerbutik ved Nørreport Station i hjertet af København. I dag er EDC Poul Erik Bech Danmarks største og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed med flere end 50 boligbutikker, 16 erhvervscentre og butikker i Sverige og Frankrig. En virksomhed, der gennem alle årene er blevet drevet med flid, etik og godt købmandskab og med tiden har optaget mere end 50 lokale partnere. I juni 2015 valgte Poul Erik som 66-årig at gennemføre et generationsskifte i virksomheden. Ikke fordi han har planer om at gå på pension, men som Lise Nørgaard engang sagde til et foredrag: ”Du skal gøre det inden du selv føler, der er et behov herfor”. Løsningen på generationsskiftet blev, at Poul Erik forærede 60% af aktierne i virksomheden til denne almennyttige fond, 30% af virksomheden til

Sydlollands Begravelsesforretning v/Lone og Frits Søvndal Eksamineret bedemand Brovej 8 · 4970 Rødby Tlf. 54 60 80 20 www.soevndal.dk

Telefonen svarer hele døgnet alle ugens syv dage

sin datter og selv beholdte de sidste 10%. Via fondsejerskabet er fremtiden sikret for såvel medindehavere som virksomhedens 450 medarbejdere – en ejerstruktur, som vi kender det fra nogle af de største, danske virksomheder. Via det overskud, som mæglervirksomheden giver, vil fonden hvert år modtage udbytte. Penge, som fonden vil donere til almennyttige kulturelle aktiviteter med særligt fokus på børn, handicappede og flygt-

ninge samt støtte til kunst og bygningskultur særligt i hjembyen Varde. Gennem hele sin karriere har Poul Erik Bech nemlig forsøgt at bakke op om gode initiativer som eksempelvis opførelse af huse i Burundi sammen med nødhjælpsorganisationen ADRA – og derfor var det ikke fjernt for ham at overdrage størstedelen af virksomheden til en fond, som nu er med til at støtte det prisværdige frivillige arbejde.

v/Rita Suhr

Et håb om julefred i hele verden Oktober den forsvandt pist væk, med Halloween og klovneskræk og græskarmænd der lyste, så børn og gamle gyste. Ind havemøblerne blev sat, nu skumringstimen blev til nat. Vor tillid til et stort parti, og ærlighed er helt forbi, til E.U fad de ville, og holde gratis gilde. November vi ej glemme kan, den bringer nemlig Mortens and Kartofler søde, rødkålsduft , måske lidt ren og klar frostluft. Nu adventstiden starter, afsted mod jul vi farter. December nu vi pynter op, vi tænder lys i træets top. Vi priser kærligheden, med håb om julefreden. Glædelig Jul og godt Nytår til alle fra Rita Suhr


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.