Page 133

KATWIJK

in de Zuiderduinen

Rosa is fraai getekend met een witte bef en glanzende, kastanjebruine ogen.

duinregio, nu lijken het er minder

Het dier lijkt het echtpaar gewend, maar blijft alert. Het zijn immers men-

te zijn. Ik vraag me af of ze worden

TEKST EN BEELD

sen, je weet nooit of je die echt kunt vertrouwen. Het Katwijkse echtpaar,

afgeschoten,’ zegt Dirk. Rosa kennen

Carla Overduin

in september vijftig jaar getrouwd, geniet zichtbaar van het vrouwenvosje.

ze al zeven jaar. ‘Ze is niet bang van

Doordeweeks is dit een dagelijks uitstapje. De vossenfluisteraars komen per

mensen, wel van honden. Die heeft

scootmobiel naar de Zuiderduinen.

ze al gehoord voordat jij ze ziet, dan is ze ineens verdwenen,’ vertelt Thea.

ZOMER EN WINTER

‘Twee jaar geleden had ze twee jon-

Het echtpaar Van Duyn kent elk bankje in deze omgeving. Ze kiezen samen

gen, waarvan er eentje overleefde.

een plek om even uit te blazen, op basis van de windrichting en natuurlijk of

Dit jaar had ze er vier, maar we heb-

Rosa daar is. ‘Een paar jaar geleden waren er nog zo’n zestig vossen in deze

ben ze al een tijdje niet gezien.’ 133

Profile for NEX Magazines

NEX XL Magazine 4th edition  

The Summer edition of NEX XL Magazine starring Kevin Langeree, famous kite boarder from Noordwijk and king of the air.

NEX XL Magazine 4th edition  

The Summer edition of NEX XL Magazine starring Kevin Langeree, famous kite boarder from Noordwijk and king of the air.

Advertisement