Page 1

ISSN:2245-1021

Nyt fra

DANSK-JØDISK VENSKAB Nr. 2 - April 2014 - 37. årgang

Presset på Israel Side 2 Interview med Rabbi Yoram Baruchian Side 3 DJV udvider støtten til Israels børn Side 4 - 5 Folkepensionist og volontør Side 6 ”Ban Herrens vej” Side 7 - 10

DJV

- et fælleskirkeligt arbejde for Israel


Dansk-Jødisk Venskab Postboks 448 4700 Næstved Konto 1551 000932 7398 mail: info@djvenskab.dk web: www.djvenskab.dk webmaster: Brian Kallehauge

BESTYRELSE: Eva Ravn Møenbak, formand, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Vagn Møenbak, kasserer, 4465 6252. E-mail: ravn.moenbak@mail.tele.dk Ingelise Gregersen, 7478 9373 E-mail:gregersen@email.dk Filip Graversen, bladsekretær 5765 8989. E-mail: graversen4171@os.dk Kirsten Graversen, 5765 8989 E-mail:graversen4171@os.dk Linda Møller, rejsesekretær, 5056 6414 E-mail: elkaer1@gmail.com Brian Kallehauge, 24949806 E-mail: brian.kallehauge@gmail.com

Nyt fra DANSK-JØDISK VENSKAB Redaktion: Greta Axelsen, ansv.red. 3641 0623 E-mail: gax@privat.dk Eva Ravn Møenbak se ovenfor Layout: Greta Axelsen DJV VOLONTØR Kontaktperson: Linda Møller, se ovenfor

ARTIKLER, der gengives i bladet, dækker ikke nødvendigvis redaktionens synspunkter EFTERTRYK med tydelig kildeangivelse er tilladt Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab kan bestilles hos redaktøren eller et af bestyrelsens medlemmer eller hos: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 448, 4700 Næstved Forsiden: Citroner i Israel Foto: Linda Møller

ISSN:2245ISSN:2245-1021

DJV - side 2

Leder Presset på Israel Israel oplever i denne tid et øget pres fra omverdenen på flere områder både geografisk, økonomisk og politisk. Der lyder krav om en deling af Israel til fordel for en palæstinensisk stat med et delt Jerusalem som hovedstad. Og for at få Israel til at gå med til en deling af landet, lægges der pres på Israel med boykot af israelske varer og et forsøg på deligitimering af staten Israel. At Israel ikke har ret til at eksistere kunne læses mellem linjerne i den netop udkomne rapport fra Amnesty International om forholdene for palæstinenserne på Vestbredden. Vicegeneralsekretær i Amnesty International Danmark, Trine Christensen, opfordrer den danske regering til at rejse et krav om total våbenembargo i EU mod Israel (Information d. 27.2.14). Begrundelsen for et sådant drastisk krav er, at israelske soldater har skudt og dræbt 45 palæstinensere inden for de seneste tre år. Til sammenligning kan nævnes, at alene i 2013 blev 44 israelere såret i palæstinensiske terrorangreb, heraf var 14 civile israelere og 29 fra sikkerhedsstyrkerne. I 2013 var der 1271 terrorangreb i Judæa og Samarie (Jerusalem Post 27.2.14). Ethvert tab af menneskeliv er ulykkeligt, hvad enten det gælder palæstinensere eller israelere, men at Trine Christensens krav om total våbenembargo mod Israel er helt ude af proportioner, står klart for enhver, der ikke er blændet af et irrationalt had mod Israel. Det uhyrlige i et krav om våbenembargo mod Israel understreges yderligere af det faktum, at der er mindst 170.000 missiler og raketter rettet mod Israel fra fjendtligsindene lande, for slet ikke at nævne truslen fra Iran. På en nylig afholdt konference arrangeret af ”Institute for National Security Studies” i Tel-Aviv fremlagde Aviv Kochavi, lederen af det israelske forsvars efterretningstjeneste, Israels udsatte situation. Mellemøstens eneste demokrati og verdens eneste jødiske stat er under pres. Det er i sig selv ikke noget nyt, sådan har det været siden staten Israels genoprettelse i 1948, men det synes som om, at modstanden mod Israel intensiveres på flere fronter. Når det er tilfældet, må vi også øge vores støtte til Israel ved at efterkomme opfordringen hos profeten Esajas: ”For Zions skyld vil jeg ikke tie, for Jerusalems skyld vil jeg ikke være tavs, før dens ret bryder frem som et lysskær og dens frelse som en flammende fakkel” (Esajas 62,1)

Eva Ravn Møenbak, formand for Dansk-Jødisk Venskab

Tværkirkelige bedemøder for Israel ”Bed om fred for Jerusalem” (Salme 122,6) Møderne, der ledes af Eva Ravn Møenbak, er åbne for alle interesserede. Til hvert møde er der informationer fra Israel. Den 3. onsdag i måneden kl. 19.30 er der bedemøde for Israel 16/4, 21/5, 18/6 Møderne finder sted i Apostolsk Kirke, Filippavej 3, 1972 Frederiksberg C

Hjertelig velkommen


Interview med Rabbi Yoram Baruchian (stifter af Ahavat Kol Israel) Af Linda Møller, bestyrelsesmedlem i DanskDansk-Jødisk venskab

Hvordan er situationen her og nu?

Rabbi Yoram Baruchian

Hvordan startede ideen til AKI? Jeg var indkaldt til den årlige tjeneste i reserven (miloim). Militærbasen lå i Negevørkenen,og det var vinter. Under en øvelse knustes mine briller, og jeg kunne absolut ingenting se. Da opdagede jeg, hvor handicappet man er uden briller. Der var ikke mulighed for at få reservebriller udleveret, så jeg måtte under en orlov have en ledsager til at følge mig til Beer Sheva, hvor nye briller blev bestilt. Da besluttede jeg mig for, i det små, at begynde at indsamle briller og kimen til Ahavat Kol Israel, som hjælpeorganisation, blev lagt.

Ahavat Kol Israel

I vinteren 2013/14 har vi haft en stigende forespørgsel efter hjælp. Mange er faldet under det kraftige snefald i december 13 og har knust deres briller. De lave temperaturer har betydet en øget efterspørgsel efter tæpper og elradiatorer. Mange gamle og svage bliver syge pga kulden og har brug for både mad og medicinsk udstyr. På grund af pladsmangel har AKI ikke kunnet udlevere madvarer, men har i stedet givet gavekort, som kunne indløses til mad og kun til mad i det lokale supermarked. Ifølge den seneste opgørelse fra Israels Statistik ( december 2013) er der 830.000 børn i Israel som lever under fattigdomsgrænsen, så behovet for hjælp er enormt.

Hvad er visionen/ drømmene for AKI? Vi har et akut behov for mere lagerplads ( pt har vi kun et lille kontor på 20m2) og en bil som kan levere diverse hjælpemidler. Vi blev sidste år lovet en grund, hvorpå vi kunne bygge et distribueringscenter. Men pga kommunevalget i efteråret blev det stillet i bero. Den nuværende viceborgmester er heldigvis en stor støtte og fortaler for AKI, så vi håber bevillingen går igennem. Vi drømmer om på sigt at få et center med plads til

hjælpemidler, hospitalsudstyr og uddeling af fødevarer og især babymad og gerne få en bil eller to så vi kan betjene hele Jerusalem og opland.

Takkebrev

Tak til vennerne i Danmark som med jeres støtte, penge og bønner er med til at realisere disse drømme.

Har du briller du ikke længere bruger ? Giv dem til AKI’s arbejde Kontakt Linda Møller for nærmere aftale. Mail:elkaer1@gmail.com Tlf:5056 6414

Side 3 - DJV


DanskDansk-Jødisk Venskab udvider Det er en stor glæde, at vi i Dansk-Jødisk Venskab kan udvide støtten til Israels børn. I den forbindelse bringer Debbie Faier en oversigt over arbejdet blandt nogle af Israels mest udsatte børn.

Pleje og omsorg (Foster Care) For tiden er der 1.010 børn under Orr Shaloms pleje og omsorg. Af disse bor

850 børn, inkl. 200 børn med specielle behov, hos 560 plejefamilier 120 børn med en psykiatrisk profil hos 70 pleje/terapi familier 40 babyer, småbørn og mindre børn hos 8 plejefamilier, der tager sig af særlige behov. Det er disse børn, som er blevet velsignet af projekt ”Hjertestrik” fra DanskJødisk Venskab.

Familie gruppehjem (Family Group Homes) Orr Shalom tager sig pt. af 186 børn i 20 familie gruppe hjem fra Haifa til Eilat. 4 af disse familier nyder godt af den store og trofaste støtte fra Dansk-Jødisk Venskab. Vi giver børnenes liv en form for ”normalitet” og integration i det lokale samfund – en sund familiestruktur med kærlige og omsorgsfulde forældre, hvor børnene lærer ansvarlighed og grænser.

DJV - side 4

Sidste år ønskede vi at give alle disse børn en ferie, de ikke ville glemme! Flertallet af vore børn har aldrig oplevet ferier med familien og har ikke de specielle minder fra barndommen, som hører til sådanne ferier. Så dette år nød hvert gruppehjem en todages tur med overnatning i det nordlige Israel. Disse ture gav børnene en sjov og meget nødvendig pause fra deres daglige rutiner. De var også lærerige og gav dem en jødisk og zionistisk oplevelse ved at forbinde dem med landet og den moderne stat Israel. For børn, der har tilbragt hele livet i udkanten af samfundet, giver oplevelsen af at være en integreret del af Israels folk og land en uvurderlig fornemmelse af at høre til, hvilket de desperat behøver.

Beit Goldschmidt hjem for piger 12 piger i alderen 10-15 år bor i Beit Goldschmidt. Mange af dem reagerer på deres frygt og adfærdsproblemer gennem spiseforstyrrelser, voldelig adfærd og selvmordstendenser. Det lukkede hjem giver pigerne nogle intensive terapeutiske omgivelser hele døgnet for at forhindre dem i at vende tilbage til den selvdestruktive livsstil, som de er undsluppet.

Beskyttede lejre (Safe Haven Overnight Camps) Orr Shaloms familie gruppehjem lukker i de jødiske ferier i forbindelse med Sukkot, Chanukah og Pesach samt i august. Når det er muligt, opmuntrer vi børnene til at tilbringe disse ferier med deres egen familie, forudsat at deres sikkerhed og velbefindende kan sikres. Børn uden et sikkert hjem bliver derimod bragt til Kimama lejren i Kibbutz Amir i det øvre Galilæa. Vores udfordring er at sikre, at disse lejre med overnatning får børnene til at føle sig elskede, ønskede og betydningsfulde. Samtidig sørger vi for et program med uddannelse og berigelse, som går hånd i hånd med den terapeutiske omsorg, som vores lejrdeltagere behøver hele året, selv når familie gruppehjemmene er lukkede.

Sidste år forlod 3 piger hjemmet – to flyttede til mere normale gruppehjem, og den tredje var i stand til at vende hjem til sin familie. Hjemmets største bedrift er, at de fleste af pigerne er forblevet og har trivedes i omgivelserne. Når de arbejder med Orr Shaloms professionelle medarbejdere, flytter de sig fra deres grufulde fortid og voldelige tendenser og vokser op til at være ansvarlige unge kvinder med en chance for en lys fremtid. Ud over den vidunderlige todages tur nordpå festligholdt pigerne Chanukah med deres biologiske forældre. Én af pigerne kunne også fejre en meget bevægende ”konfirmation” (Bat Mitzvah) dette år.


støtten til Israels børn Reut hjem for drenge Ligesom Beit Goldschmidt er for piger, er Reut det sidste sikkerhedsnet for dets 24 drenge i alderen 7-14 år. Drengene i Reut kommer til Orr Shalom med en dybt nedgroet mangel på tillid og mistænksomhed, som de fleste giver udtryk for på en ødelæggende og selvdestruktiv måde. Uden Reut ville de ende på psykiatriske hospitaler, lukkede ungdomsforvaringsanstalter eller endnu værre – tilbage på gaden. •

Som for pigehjemmet var Reut´s største bedrift dette år de drenge, som fortsatte med at vokse og heles inden for hjemmets rammer. Sidste år nåede seks drenge den alder, hvor det var tid at forlade Reut. Én vendte tilbage til sin familie, mens de andre fem flyttede ind i hjem for skoleelever. Dette år deltog drengene i ugentlige ungdomsprogrammer på Israels Museum i Jerusalem og deltog i

specielle terapeutiske forløb med omsorg for hunde. De deltog i basketball undervisning hos Hapoel Jerusalems professionelle basketball team, og overværede adskillige af dette teams hjemmekampe i løbet af året. Adskillige drenge fejrede også en speciel gruppe”konfirmation” (Bar Mitzvah) dette år.

Tak Tak fordi I hjælper os med at redde og drage omsorg for mere end 1.300 børn fra alle dele af det israelske samfund. Ved at sørge for trygge, kærlige hjem og materiel, psykologisk og uddannelsesmæssig støtte gør vi børnene i stand til at bryde voldscirklen, vinde over deres fortid og forberede et liv som uafhængige voksne.

Du kan støttet DJVs arbejde på flere måder, bl.a. ved at indsende brugte frimærker - danske og udenlandske - til: til: Niels Madsen, Madsen, Lundemarken 33, 33, 2740 Skovlunde, Skovlunde, tlf. tlf. 4492 1352

Vi håber, vi kan fortsætte sammen med at give Israels mest udsatte børn den chance, de fortjener, til at vokse op som produktive og positive medlemmer af det israelske samfund.

Dansk-Jødisk Venskabs Generalforsamling

Afholdes d. 2. maj 2014, kl. 19.00. Evangeliekirken, Worsaaesvej, 5, 1972 Frederiksberg C Dagorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Årsberetning v/formanden 3. Årsregnskab v/kassereren 4. Valg til bestyrelsen. På valg: Kirsten Graversen Filip Graversen Ingelise Gregersen 5. Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest en uge før. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Side 5 - DJV


Folkepensionist og volontør Jeg hedder Ejnar, er 65 år og folkepensionist. Jeg er volontør på en institution der hedder Maon Neachim i Netanya. Næsten alle beboere sidder i kørestol på grund af forskellige lammelser. Nogle af dem er ret hjælpeløse og må have hjælp til mange ting, bl.a. når de skal spise. Det er så en af mine opgaver, to gange om dagen. Desuden hjælper jeg til i kørestol-værkstedet og med forskellige pedelopgaver. Jeg har bl.a. hængt en mængde

malerier op på væggene, som nogle af beboerne har malet. Nogle af dem maler med munden eller med fødderne. En anden af mine opgaver er at ledsage beboerne, når de skal en tur i byen for at købe noget eller blot for at komme lidt ud. Nogle af dem elsker at spise en Ejnar sammen med Yaron kage eller en is når vi er i byen. Faren ved dette er at har været med på nogle ture. det "smitter", hvilket Bl.a. til Cæsarea, romernes kan have følger for bastion på Jesu tid. Desuden "mavestørrelsen". planlægger jeg en tur til I min fritid går jeg Jerusalem og til Genesaret. ture i området og nyder Afstandene er jo ikke så store i den dejlige natur og det Israel og der er gode bus og behagelige klima. Om togforbindelser. lørdagen går jeg til en Maon Neachim er Messiansk menighed, bestemt volontør venlig og jeg som ikke ligger så langt fornemmer, at man bliver herfra. Der har jeg også værdsat for sin indsats her. mødt nogle brødre og Med venlig hilsen søstre i Herren, som jeg Ejnar Mikkelsen

Sara og Ejnar

Kunne du tænke dig at blive DJV-volontør i Israel? Du kan læse mere om dette på vores hjemmeside: www.djvenskab.dk Eller kontakt DJV’s kontaktperson Linda Møller, mail:elkaer1@gmail.com, tlf. 5056 6414

DJV - side 6


Vi bringer her et uddrag af Hans P. Pedersens tale ved DJV’s Israel-stævne den 2.- 3. november 2013. Temaet ”Ban Herrens vej” er fra profeten Esajas’ Bog, kapitel 40, vers 3-11: ”Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal; Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt. Der var en, der sagde: ”Råb!” Og jeg svarede: ”Hvad skal jeg råbe?” ”Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs! Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid. Stig op på et højt bjerg, Zions budbringer, råb højt, Jerusalems budbringer, råb uden frygt! Sig til Judas byer: Her kommer jeres Gud! Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.” Dette afsnit tidsfæstes til omkring 712 -708 f. Kr. og handler om de glædelige nyheder om befrielse og frelse for det jødiske folk. Den historiske baggrund for dette profetiske udsagn er de landflygtige jøders tilbagevenden fra Babylon, men tager også sigte på den aliyah fra verdens fire hjørner, vi er vidner til i dag. De glædelige nyheder præsenteres af en person, der råber i ørkenen, som forsikrer folket om, at alle forhindringer skal blive fjernet. Og selvom ”Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster og græsset tørrer ind og

blomsterne visner, forbliver vor Guds ord til evig tid.” Det vil altid bestå og udrette, hvad det nævner. Det jødiske folk, Guds folk, får et glædeligt syn af den lykke, denne befrielse og frelse medfører med Gud som en hyrde for sin hjord, som han vogter, samler, løfter og leder.

Østens kongers praksis ”Der er en, der råber: Ban Herrens vej i ørkenen, jævn en vej for vor Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hvert bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkeland til dal; Herrens herlighed skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Herren selv har talt.” Dette udsagn relaterer til østens kongers praksis, som, når de skulle begive sig ud på en ekspedition eller en rejse især gennem ørkener eller svært fremkommelige landskaber, sendte bebudere, budbringere eller sendebud forud, som skulle forberede alt til deres ankomst og/ eller gennemrejse. De skulle bane vej for kongen, gøre vejene fremkommelige, enten hæve eller sænke dem og fjerne alle forhindringer. Den oldgræske sicilianske historiker Diodorus’ beretning om den assyriske dronning Semiramis’ rejser til Medien og Persien giver os en klar forestilling om, hvordan man forberedte og banede vej for en kongelig ekspedition i 800-tallet f.Kr.: ”Undervejs til Ekbatana kom hun til de udstrakte zarkenske bjerge, der var svært fremkommelige med deres ujævne klippeskrænter omgivet af dybe afgrunde og med deres lange dybe hulninger, som krævede store omveje. For at efterlade sig et

evigt minde og for at forkorte vejen, beordrede Semiramis, at højdedragene skulle jævnes og sænkes, og at hulningerne skulle hæves, og for store udgifter fik hun lavet en kortere og hurtigere vej, som den dag i dag kaldes Semiramis’ vej. Bagefter begav hun sig til Persien og til de andre asiatiske lande, der var underlagt hendes herredømme, og overalt hvor hun kom, beordrede hun, at bjergene og dalene skulle jævnes, lod dæmninger bygge i det flade land og betalte dyrt for at gøre vejene farbare.” (Diodorus Siculus. Sic. lib. 2. 1-34). Forfatteren til Baruks Bog, der stammer fra ca.100 f.Kr. – 100 e.Kr. og findes blandt De Deuterokanoniske Bøger, som også kaldes de gammeltestamentlige apokryfer, bruger det samme billede, som profeten Esajas og har det enten fra ham eller fra sine landsmænds almindelige forestilling: ”For Gud har befalet: De store bjerge og de evige høje skal sænkes, dalene skal hæves og landet blive jævnt, så Israel kan gå trygt i Guds herlighed.” (Baruks Bog, kapitel 5, vers 7). Forts.s.8

Side 7 - DJV


Forts.fra s.7

Messias’ sendebud

Et medansvar

Johannes Døber kalder sig for Messias’ bebuder, budbringer eller sendebud, der havde til opgave med høj røst at forkynde for de folk, som holdt til i ørkenerne, at de skulle jævne og forberede vejene, som ’kong Messias’ snart skulle komme ad. Det jødiske folk, som Johannes Døber var sendt til for at bebude Messias’ komme, befandt sig på det tidspunkt i en gold, ufrugtbar og forladt tilstand uegnet til at modtage deres konge. Det var til dette ørkenagtige land, på dette tidspunkt blottet for al åndelig kultivering og ægte pietet og gode gerninger, at Johannes blev sendt for at bane Herrens vej ved at prædike omvendelse fra synd. Johannes blev født i Judæas ørken og tilbragte hele sit liv i den indtil tidspunktet, hvor han skulle træde frem for Israel. Han prædikede i den samme ørken: Det var et bjergrigt land, men ikke helt og holdent ørken, for selv om den var mindre opdyrket end de andre dele af Judæa, var den ikke ubeboet. I Josvabogen kapitel 15, vers 61-62 står der, at der lå seks byer med tilhørende landsbyer i ørkenen. I sin profetiske fremsynethed havde Esajas også noget på hjerte i forhold til vores tid. Fra Det nye Testamente ved vi, at Esajas’ profeti er messiansk. Johannes Døber betragtede sig selv, som den, der banede vej for Herren Jesus. I Matthæusevangeliet 3:1-3 læser vi: ”I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær! Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger: ”Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!” Johannes Døbers liv og forkyndelse i ørkenen giver os en stærk forestilling om hans uslebne karakter, der svarede til stedet, hvor han voksede op og lærte at begå sig.

Hvorfor har vi som kristne i dag et medansvar for at være med til at bane Herrens vej også for det jødiske folk? Fordi frelseshistorien og det jødiske folks historie er tæt forbundet, for Jesus som Messias er Guds ja til Israel, til folket og landet. I bogen Folket under loven siger præsten og forfatteren Andreas Kalkar: ”Det jødiske folks livskraft, der trods alle storme forbliver uforfærdet, er noget så enestående i historien, at vi nødvendigvis deri må se en guddommelig plan, en højere bestemmelse.” I min bog Hvad jeg skrev, det skrev jeg (www.proskrift.dk) skriver jeg, at der bag det jødiske folk, som går gennem ulykke og død og altid rejser sig igen, skjuler sig en gåde. Man kan fremkomme med utallige forklaringer for at løse denne, men der bliver altid en ubekendt tilbage – det ubegribelige, der hedder Guds udvælgelse.

DJV - side 8

Et udvalgt folk Guds udvælgelse af det jødiske folk omtales i Bibelens første bog: ”Herren sagde til Abram: Jeg vil gøre dig til et stort folk, og jeg vil velsigne dig og gøre dit navn stort, og vær en velsignelse! Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og forbande dem, der forbander dig; i dig skal alle jordens slægter velsignes!” (1. Mos. kapitel 12, vers 1-3). Det jødiske folk er et udvalgt folk: ”Hvis I nu vil lyde min røst og holde min pagt, så skal I være min ejendom blandt alle folkeslagene, thi mig hører hele jorden til, og I skal blive mig et kongerige af præster og et helligt folk!” (2. Mosebog kapitel 19, vers 5). I 5. Mosebog kapitel 7, vers 6-9 bekræftes denne udvælgelse yderligere: ”Af alle verdens folkeslag har han udvalgt jer til at være hans særlige ejendomsfolk. I sin kærlighed udvalgte han jer – ikke på grund af jeres storhed og styrke; for I var det ubetydeligste

folk på jorden. Det var alene på grund af sin kærlighed til jer – og på grund af sit løfte til jeres forfædre – at han udvalgte jer… Husk på, at Herren jeres Gud er en trofast Gud, der i tusinder af generationer holder sine løfter…”.

En frelseshistorisk opgave Det jødiske folk kan ikke frakendes dets frelseshistoriske opgave. Det er fortsat Guds udvalgte folk og vil altid være det: ”Jeg vil aldrig mere forkaste mit folk Israel – lige så lidt som jeg laver om på naturens love! Så længe universet ikke kan måles, og jordens fundament ikke kan vejes, siger Herren, lige så længe vil jeg tilgive Israels folk dets synder. Der kommer en dag, siger Herren, hvor Jerusalem skal genopbygges til Herrens ære…” (Jeremias’ Bog kapitel 31, vers 36-38).

Hvad kan vi gøre? ”Ban Herrens vej” - Hvordan kan vi medvirke til det? Hvad kan vi gøre?

Vi kan bede for det jødiske folk og for landet Israel Hvad er den bibelske begrundelse herfor? Det jødiske folk og Jerusalem spiller en særlig rolle i Guds frelsesplan. Alle, der tror på Gud, opfordres til at bede for det jødiske folk og om Jerusalems og Israels fred og fremtid. (Salme 122, vers 6, Esajas Bog kapitel 62, vers 6-7). Hvordan får vi et sundt forhold til at bede for jøderne og Israel – når vi også ser, hvad der sker i landet i dag? Det er sandt, at Gud ikke kan tages til indtægt for alt, hvad der foregår i Israel i dag, men som kristne er vi forpligtet til at bede for Jerusalem og for byens indbyggeres fred og fremtid. Vi beder også for landets ledere,


fordi vi ønsker og tror på Guds indgriben i dette særlige folks og i denne særlige bys anliggender. Hvad er Guds løfter, når vi beder for Jerusalem og freden i landet? Bibelen fortæller, at Gud på en særlig måde tager sig af det jødiske folk, Jerusalem og landet. Bibelen siger, at der er en særlig velsignelse eller guddommelig velvilje knyttet til at bede for det jødiske folk, Jerusalem og freden i landet. Vi må ikke glemme at bede for det jødiske folk, hvorfra vi som kristne har modtaget troen på den ene Gud, de bibelske skrifter og frelsen i Jesus Kristus.

Vi kan bekæmpe erstatningsteologien Den såkaldte erstatningsteologi hævder, at profetierne i Det Gamle Testamente i virkeligheden handler om kirken og ikke om Israel. Dét er erstatningsteologi i en nøddeskal. Når vi læser profetierne, mener man, at vi skal erstatte ordet Israel med ordet kirke, og ordet landet med ordene ny jord. Der er imidlertid nogle meget store problemer i erstatningsteologiens måde at læse profetierne på. Her er tre af problemerne: 1. Erstatningsteologien gør GT uhistorisk. 2. Erstatningsteologien gør GT uforståelig. 3. Erstatningsteologien overser, at NT bekræfter løfterne til Israel. Erstatningsteologien tager fejl, når den siger, at kirken har overtaget Israels plads i profetierne. De løfter, Gud har givet Israels folk og Israels land, gælder virkelig Israels folk og Israels land. Det er mig en gåde, at mange kirker og teologer i dag forkaster Guds plan med det jødiske folk og Israel, når Gud ikke selv gør.

Også her har vi et medansvar for at bane Herrens vej.

Vi kan bekæmpe antisemitismen Antisemitismen er atter på fremmarch og viser mange forskellige og hæslige ansigter. Verden over er der en markant stigning i verbale og fysiske angreb på jøder og deres ejendom, mindesmærker og begravelsespladser, synagoger og skoler etc. ”Det er antisemitisme, når en jøde forfølges, fordi vedkommende er jøde,” sagde den franske filosof Jean-Paul Sartre. Læg mærke til at antisemitismen tiltager. Oftere og oftere hører man: ”Det er jødernes skyld!” Det dokumenterer jeg i min bog Med ryggen mod muren om antisemitismens afskyvækkende historie før og nu (www.proskrift.dk). Det er vigtigt at påpege de farer, antisemitismen indebærer – ikke blot for jøderne, men for alle mennesker. Derfor er faktiske oplysninger om antisemitismens mange myter og udtryk i allerhøjeste grad påkrævet. Der er i høj grad behov for at bekæmpe løgnene om det jødiske folk!

Vi kan være med til at opsøge jøderne Adskillige jøder, der lever i diasporaen i verdens fjerntliggende områder, er ikke længere klar over deres jødiske identitet. Vi kan sammen med Jewish Agency være med i opfyldelsen af Bibelens profetier om, at jøder skal blive klar over deres identitet: ”… først sender jeg fiskere ud, som skal fiske jer op fra dybet…” (Jeremias’ Bog kapitel 16, vers 16).

Vi kan være med til at hjælpe jøderne hjem til Israel Vi kan være med i opfyldelsen af Bibelens profetier om, at jøderne atter skal leve i deres forfædres land: ”Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land” (Ezekiels Bog, kapitel 36, vers 24). Det er blot et af Bibelens omkring 700 profetier om det jødiske folks tilbagevenden. Et andet lyder som følger: ”Og der skal komme et vendepunkt – en herlig dag, hvor skæbnen vender! Til den tid skal samtaleemnet dreje sig om fremtiden – hvordan Herren vil føre sit folk hjem fra landet i nord og de andre lande, som han i sin tid fordrev dem til! Da skal I ikke længere hæge om fortiden – om hvordan jeg engang befriede jer fra slaveriet i Ægypten. Det vil blegne i sammenligning med det, jeg vil gøre. Jeg vil nemlig føre jer hjem igen, siger Herren – hjem til det land, jeg gav jeres forfædre!” (Jeremias’ Bog kapitel 16, vers 14). Den gribende og dramatiske historie om det jødiske folks tilbagevenden til deres fædres land og staten Israels oprettelse og den jødiske masseimmigration hertil siden 1948 og til i dag har jeg skildret i bogen: FRA DRØM TIL VIRKELIGHED (www.proskrift.dk). Vi kan hjælpe jøder i diasporaen til en ny tilværelse i Israel, for at de dér kan møde Messias.

Forts.s.10

Side 9 - DJV


Forts. fra side 9

Vi kan hjælpe jøderne, når de er kommet hjem

Vi kan vise ægte kærlighed i praksis

Vi kan vise jøder i Israel ægte kærlighedsgerninger. Når jeg siger ’ægte kærlighedsgerninger’, tænker jeg på H. C. Andersen, som sagde: ”De fleste har det med kærligheden som med skildpadde, de kender den kun forloren.” Sådan skal det ikke være med vores kærlighed til jøderne. Der er mange muligheder for at hjælpe. Vi kan bl.a. give støtte til • Integration • Uddannelse • Videreuddannelse • Arbejde • Iværksætteri • Forskning • Udviklingsprojekter • Diakoni & sundhed • Afhjælpning af fattigdom • Sunde fritidsinteresser • Åndelig oplysning – den nye Bibeludgivelse • Messianske menigheder • osv. osv.

Ingen siger det bedre end Moder Teresa gjorde: ”Jesu kærlighed til hvert eneste menneske er ikke et begreb eller et dogme, men en daglig realitet, der driver os til at hjælpe og elske alle mennesker, som lever omkring os. Vi ønsker, at de skal lære menneskelig og guddommelig kærlighed at kende og vide, at de ikke er glemt, men elsket. Vi ønsker at bringe Jesu kærlighed, håb og glæde til de mennesker, der lever lige ved siden af os. Vi må give til det gør ondt, for kristent arbejde uden glæde, kærlighed og en dyb medfølelse er ingenting. Vi må derfor finde behovene hos mennesker omkring os og møde dem med Jesu Kristi kærlighed.” (Citat fra min bog Ledere til tiden (www.proskrift.dk).

Gasaftale undertegnet (21.febr.): Israel og Jordan har undertegnet en aftale om israelsk leverance af gas til nabolandet i øst til er værdi af 500 mio dollar. Gassen kommer fra Tamar-feltet i Middelhavet, og aftalen gælder i 15 år med virkning fra 2016. Aftalen åbner for at Israel skal kunne blive en af Jordans hovedleverandører af gas. En sådan aftale har en økonomisk ramme på 30 milliarder dollar.

Araberne vil have israelske varer

Fandt 103 stjålne Tora-ruller

PLO-myndigheden har fremlagt tal der viser, at 70 % af det som importeres til PLOs selvstyreområder er fra Israel. Israel har ingen restriktioner af import af forbrugsvarer til PLOområderne, og israelske varer konkurrerer med varer fra andre araberlande. Men alt tyder på, at palæstinenserne foretrækker israelske produkter på grund af kvalitet og pris.

103 Tora-ruller, som blev stjålet fra jøder i Ungarn under Anden Verdenskrig, er nu fundet i Lenins videnskabelige bibliotek i Nizhny Novgorod, 400 km øst for Moskva. Chefrabbiner Slomo Koves i Den forenede ungarske jødiske menighed håber at rullerne kan repareres og tilbageleveres til det jødiske samfund i Ungarn, skriver Reuter.

Jødiske kvinder i Judæa og Samaria

Antallet af turister til Israel i januar er gået op med 10 procent sammenlignet med januar 2013. Totalt var der 229.000 turister. Det er lidt færre end i 2011 og 2012. Som turist regnes en, der er mere end én dag i Israel.

Flere turister i januar

Frugtbarheden er større hos jødiske kvinder end hos arabiske Byggekomiteen i Jerusalem kvinder i Judæa og Samaria. kommune har godkendt planerne Jødiske kvinder fik i gennemsnit om at bygge 558 lejligheder i den 3,04 børn mens palæstinensiske østlige del af Jerusalem. Af disse kvinder fik 2,92 børn i 2013, skal 386 bygges på Har Homa, skriver befolkningsekspert Yoram mellem Jerusalem og Betlehem. 136 skal bygges i Neveh Ya'kov og Eittinger i Yisrael Hayom. 36 i Pizgat Ze'ev. der er tale om bygninger fra 6-10 etager.

Vil bygge 558 lejligheder

DJV - side 10

Lad os vise ægte kærlighed i praksis for ”et gram praksis er mere værd end et helt ton teori.” Et japansk ordsprog lyder: ”Med kærlighed bliver ar til smilehuller!” Det jødiske folk er påført ufatteligt mange ar, ikke mindst af mange kristnes og kirkers misforståede handlinger mod det. Med oprigtige bønner om tilgivelse og ægte kærlighedsgerninger kan vi være med til at bane Herrens vej.

Kilde: Karmel, Israelnyt Nr. 5, 1.-15. marts 2014


Kvittering for gaver og kontingenter til Dansk-Jødisk Venskab Januar 2014: Christa & Steen Lorenz Vogt 250, Michael Wadsholt 100, Annette Madsen 100, Hanne Petersen 300, Hugo Larsen 500, Lilli MyssFrederiksen 500, Evan Kurt Flistad 1100, Elding 600, Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten Jønsson 300, Kristina & Jan Poulsen 400, Brian Kallehauge 200, Anonym 100, Else & Jens Erik Pedersen 275, Irene Poulsen 75, Eva & Ove Stage 100, Svend Erik Larsen 1200, Susanne Helen Jensen 200, Anette J. Pugh 400, Dorte Andreasen 200, Gurli Pedersen 200, F. Boysen 250, Ruben Juul Nielsen 200, Arne Toldam 100, Esther Sørensen 100, Ingo & Gunhild Høgh 200, Inge Ravndrup Thomsen 100, Lis & Johan Due 600, Kirsten Nielsen 1200, Hans Henrik Simonsen 300, Inger Margrethe Blomhøj 2000, Levi A. Hansen 100, Ane Marie Hindberg 100, Amos Slor 100, Vibeke & Kjeld Kammer 200, Eva Westerdahl 600, Ketty Rasmussen 200, AnnaGrete & Svend Høy 500, Levi Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Nina Pedersen 1000, Kirsten Steffensen 300, Birthe Jørgensen 500, Evangeliekirken 1000, Niels E. Flensted-Jensen 100, Jørgen Vagn Petersen 2100, Anonym 100, Kaja Redam 200, Lore-Lisa Lauterlein 1000, Karl & Birtha Hansen 300, Exodus MC 500, Ole Jensen 300, Herdis Pedersen 300, Niels Kristiansen 500, Eli Nielsen 200, Hava & Bjørn Andersen 150, Søren Bøgel Pedersen 150, Sonja & Henning Næsager 5200, Anette B. Jørgensen 100, Brigitte Torp 100, Elsebeth & Børge Boesen 200

Februar 2014 Elding 600, Annette Madsen 200, Ole Erik Kristjansen 100, Else Marie Vig 5000, Tage Barrit Nielsen 150, Kirsten Jønsson 300, N.Pedersen & K. Steffensen 300, Peter Pedersen 500, Inge & Kim Thinggaard 135, Kristina & Jan Poulsen 500, Leif Roslind 500, Jens Erik & Else Pedersen 200, Jørgen D. Grønbæk 1100, Mette Hintze Larsen 100, Anonym 100, Gudmund Bach Petersen 600, Brian Kallehauge 200, G. & H. Marsbøll 300, Lis & Johan Due 500, Ernst H. Jensen 500, Tommy & Kirsten Vestesen 200, Henning & Ellen Tetzlaff 100, Eva & Ove Stage 100, Henning Møller Christensen 200, Bent Balle 200, Lene Dige 250, Else Lange 350, Gunnar Ingemann Jensen 600, Kirsten Genach 100, Anette J. Pugh 300, Lisa Cordes 100, Missionsfonden af 4/5-1964 5590, Arne Toldam 100, Ivan Pedersen 100, Solveig Rasmussen 100, Eskil Holm 100, Elisabeth JuulPetersen 100, Vibeke Søllner 500, E. & I. Pedersen 100, Eva Johanne Nielsen 200, Ellen Molin 500, Grethe K. Knudsen 1000, Edith Sørensen 150, Grethe & Erik Sørensen 200, Lilly Nielsen 100, K.

& B. Nederby Jessen 200, Henning Simonsen 300, Kristian Møller Nielsen 500, Carl Christian Jensen 200, Emma & Ivar Pedersen 200, Kirsten & Poul Hoffmann 200, Elise Carlsen 100, Tage Barrit Nielsen 100, A.V. Moos 1400, Arne Melchior 100, Anonym 100, Hanne Jensen 250, Henning E. Lütje 300, Martha Hansen 1100, Levi A. Hansen 300, Anita Nørgaard 100, Dagmar Viftrup 100, Mrk. HHG 12100, Lisa Cordes 100, Grethe E. Dohn 150, Lis Bech 100, Jørgen Vagn Petersen 2000, Margit Vielsted 100, Andersson 100, Bodil Nielsen 350, Niels E. Flensted-Jensen 100, Bent Claudi Mortensen 100, Evangeliekirken 1000, Anette Madsen 200, Inger Ravndrup Thomsen 200, Poul Otto Hansen 200, G. Lund-Jensen 100, Greta Larsen 100, Jens Friis 100, Rita Ersbøll 200, Jette Berg Poulsen 200, William Marcher 1000, Exodus MC 500, Kent Nielsen 200, Johnnie & Marta Gregersen 200, Luise & Mogens Lind 300, Birgit Askholm 100, Nielsine Frandsen 500, Søren Bøgel Pedersen 150, Lis & Johan Due 500, Gudrun Larsen 100

Januar og Februar 2014: Fattige og nødstedte jøder: Senior-fællesskabet, Vejle 433, Edith Sørensen 150,Guttermann 200 Orr Shalom, Mrk. Meg 1000, Kirsten Genach 1000 AKI, Mrk. Ekko 200, Dorte Andreasen 200, Anette B. Jørgensen 1100, Gudrun Larsen 200 Orr Shalom, Alice Hamann 200, Anne Maria Zachariassen 140, Levi Randrup 300 Orr Shalom, Karl Aage Hagsteen 800, Eva Westerdahl 1000 Orr Shalom og 1000 AKI, Anette Clausen 100 Orr Shalom, M. Federspiel 500,Anni Bak Frank 400, Gudrun Larsen 200 AKI ChanukaChanuka-indsamlingen: Emma & Iver Pedersen 200, Marlin Yonan 100, Peter Kusk Thomsen 500, Asta & Peter Schmidt 400, Else M. Haahr Rasmussen 300

Kære venner Hjertelig tak for alle indkomne gaver i de første to måneder i 2014. Nu er det ved at være forår, men det betyder ikke, at arbejdsopgaverne bliver mindre - snarere tvært i mod. Der er stadig behov for midler til de forskellige projekter, som DJV støtter og samarbejder med, og som du kan læse på side 4 og 5 har DJV yderligere udvidet støtten til Israels børn. Dette har vi kunnet gøre takket være jeres mange bidrag og forbøn. På forhånd mange tak for at I også i år vil støtte DJV’s arbejde i Israel. Med venlig hilsen - Shalom Vagn Møenbak kasserer

side 11 - DJV


Støt DJV’s arbejde i Israel - køb vore doble kunstkort

5 DJVDJV-kort (dobbeltkort med kuverter) Malet af Greta Axelsen Pris pr. sæt: 50 kr. + forsendelse Bestilles pr. mail:gax@privat.dk / tlf.36410623

Bliv medlem af

Dansk-Jødisk Venskab Vi vil gerne opfordre til medlemskab af DanskJødisk Venskab. Et højt medlemstal har bl.a. betydning for foreningens godkendelse som skattefradragsberettiget. Mange af jer er allerede medlemmer, men er du det ikke vil det glæde os at ønske dig velkommen som nyt medlem her i 2014. Du kan blive medlem ved at betale

kr. 100,- pr. år. Benyt det vedhæftede girokort og sæt kryds ved medlemskab.

Velkommen som DJV-medlem!

Udgiver: Dansk-Jødisk Venskab, Postboks 448, DK-4700 Næstved

ID NR. 47420 Maskinegnet adressering

Nyt fra Dansk-Jødisk Venskab  

Nr. 2 - April 2014 - 37. årgang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you