Page 7

Oficiul lecturilor

5

60

A pãrãsit lãcaºul sãu din ªilo, * cortul în care locuia printre oameni. 61 A lãsat puterea lui în robie * ºi mãreþia lui în mâinile duºmanilor. 62 A dat poporul sãu pradã sabiei * ºi s-a mâniat pe moºtenirea lui. 63 Pe tinerii lui i-a mistuit focul, * iar fecioarele lui n-au avut cântare de nuntã. 64 Preoþii lui au cãzut sub sabie, * iar vãduvele lui n-au cântat de jale. Ant. Domnul i-a condus la muntele sãu cel sfânt, aleluia. Ant. 3 A ales tribul lui Iuda ºi pe David, slujitorul sãu, ca sã-l pãstoreascã pe Israel, moºtenirea sa, aleluia. VI 65

Apoi Domnul s-a trezit ca din somn, * ca un viteaz ameþit de vin. 66 ªi i-a lovit pe vrãjmaºii sãi din urmã, * acoperindu-i cu umilire veºnicã. 67 A respins cortul lui Iosif * ºi nu a ales tribul lui Efraim, 68 ci a ales tribul lui Iuda, * muntele Sion, pe care îl iubeºte. 69 ªi-a zidit lãcaºul sãu cel sfânt ca înãlþimile cerului, * ca pãmântul pe care l-a întemeiat pe veci. 70 L-a ales pe David, slujitorul sãu, * ºi l-a luat de la turmele de oi. 71 L-a luat de lângã oile ce alãptau, † ca sã pãstoreascã pe Iacob, poporul sãu, * ºi pe Israel, moºtenirea sa; 72 ºi i-a pãstorit cu o inimã nevinovatã * ºi i-a cãlãuzit cu mâini pricepute. Ant. A ales tribul lui Iuda ºi pe David, slujitorul sãu, ca sã-l pãstoreascã pe Israel, moºtenirea sa, aleluia.

05-05-2012  

Invitatoriul Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude. I MNUL Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a d...

Advertisement