Page 10

8

Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a din timpul pascal

„Vai! Vai! Cetatea cea mare din abundenþa cãreia s-au îmbogãþit toþi cei care au corãbii pe mare, într-un singur ceas a devenit pustiu. 20 Bucurã-te, cerule, din cauza ei ºi voi, sfinþilor, apostolilor ºi profeþilor, pentru cã Dumnezeu v-a fãcut dreptate, judecând-o!” RESPONSORIUL

Is 52,11b.12b; Ier 51,45 (cf. Ap 18,4) R. Ieºiþi din Babilon, purificaþi-vã, voi, care purtaþi vasele Domnului, pentru cã Domnul merge înaintea voastrã, * ºi vã va aduna pe voi, Dumnezeul lui Israel, aleluia! V. Ieºiþi din Babilon, poporul meu; fiecare sã-ºi mântuiascã sufletul de mâna furiei Domnului, * ºi vã va aduna. LECTURA A DOUA Din Comentariul la Scrisoarea cãtre Romani, a sfântului Ciril de Alexandria, episcop (Cap. 15, 7: PG 74, 854-855)

Întreaga lume a fost mântuitã prin revãrsarea milostivirii lui Dumnezeu, care ajunge la toþi oamenii Noi, cei mulþi, formãm un singur trup ºi suntem mãdulare unii pentru alþii, legându-ne de Cristos în unitate prin legãtura dragostei: El a fãcut din douã una ºi a dãrâmat zidul despãrþitor, desfiinþând în trupul sãu ura, legea poruncilor cu prescrierile ei (Ef 2,14-15). Aºadar, trebuie ca toþi sã avem aceleaºi sentimente. Dacã un mãdular suferã, toate mãdularele suferã, ºi dacã un mãdular este onorat, toate mãdularele se bucurã. De aceea, spune el, primiþi-vã unii pe alþii dupã cum ºi Cristos v-a primit pe voi spre gloria lui Dumnezeu (Rom 15,7). Ne vom primi reciproc dacã vom cãuta sã avem aceleaºi sentimente, suportând fiecare povara celui-

05-05-2012  

Invitatoriul Psalmul cu antifona sa se poate eventual omite, dacã Invitatoriul se spune înainte de Laude. I MNUL Sâmbãtã, sãptãmâna a IV-a d...

Advertisement