Page 7

Oficiul lecturilor

5

21

Tu îi ascunzi sub protecþia feþei tale de uneltirile oamenilor, † îi adãposteºti în cortul tãu, * departe de limbile care îi clevetesc. 22 Binecuvântat sã fie Domnul, † cãci a fãcut pentru mine lucruri minunate, * într-o cetate întãritã. 23 În neliniºtea mea ziceam: * „Sunt izgonit dinaintea ta”, dar tu ai ascultat glasul rugãciunii mele * când am strigat cãtre tine. 24 Iubiþi, aºadar, pe Domnul, voi, toþi credincioºii lui! † Domnul îi pãzeºte pe cei credincioºi * ºi îi pedepseºte cu vârf ºi îndesat pe cei mândri. 25 Fiþi tari, prindeþi curaj, * voi, toþi cei care nãdãjduiþi în Domnul! Ant. Binecuvântat sã fie Domnul, cãci a fãcut pentru mine lucruri minunate. V. Condu-mã, Doamne, în adevãrul tãu ºi învaþã-mã. R. Pentru cã tu eºti Dumnezeul mântuirii mele. LECTURA ÎNTÂI Din cartea Înþelepciunii

1,16–2,1a.10-24

Gândurile rele ale celor nelegiuiþi împotriva celui drept 1,16 Cei nelegiuiþi cheamã asupra lor moartea prin gesturi ºi prin cuvinte, se uitã la ea ca la o prietenã, sunt pãtimaºi dupã ea ºi încheie alianþã cu ea, pentru cã sunt vrednici, cu adevãrat, ca sã fie ai ei. 2,1a Cei care cugetã nedrept ºi-au zis: 10 „Sã-l asuprim pe dreptul sãrac, sã nu ne fie milã de vãduvã ºi sã nu ne ruºinãm de cãrunteþile bãtrânului încãrcat de ani. 11 Tãria noastrã sã fie legea dreptãþii; pentru cã ceea ce este slab nu este de nici un folos.

25-10-2010  

V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Sã cântãm cu veselie Domnului ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim....

25-10-2010  

V. Doamne, deschide-mi buzele. R. ªi gura mea va vesti lauda ta. Ant. Sã cântãm cu veselie Domnului ºi în cântãri de psalmi sã-l preamãrim....