__MAIN_TEXT__

Page 1

'HSULM]HQYHUPHOGLQGH]HIROGHU]LMQH[FO%7:HQH[FOWDNVHQKHI˙QJHQ'HWDNVHQKHI˙QJHQZRUGHQVWHHGVDSDUWYHUPHOG2QGHUYRRUEHKRXGYDQGUXNIRXWHQHQSULMVZLM]LJLQJHQ *HVFKHQNHQ]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW

Promo 5 – 2020

Bureaulamp LED MAULstream

29,99

/stuk

OP = OP SUPERPROMO Recupel armatuur: +EUR 0,01 Recupel lamp: +EUR 0,082

• %HYDWQLHWYHUYDQJEDUH LED’s 8W • +HOGHUKHLGOXPHQ • .HOYLQ QHXWUDDOZLW

• +RRJWHFP • $UPOHQJWHFP • 6RNNHOGLDPFPPHWDQWLVOLSODDJ • /DPSHQNDS˜FP

FDOLSDJHEHQHOX[

ʹͮͬͭͯͮʹ

ERUGHDX[

ɫͮ͵͵͵

YHUS

ʹͮͬͭͯ͵ͬ

]ZDUW

ɫͮ͵͵͵

YHUS

ʹͮͬͭͯ͵ͱ

]LOYHU

ɫͮ͵͵͵

YHUS

Gratis tube 80 ml desinfecterende handgel Actievoorwaarden zie p.31

$DQELHGLQJHQJHOGLJWRWHQPHW


Alles voor uw succes

/HYHULQJ ELQQHQX

Persoonlijke VHUYLFH

Eerlijke prijzen

Meer dan SURGXFWHQ

U koopt lokaal

.ODQWHQ WHYUHGHQKHLG

'LHQVWHQYRRUEHKRXGHQYRRU]HOIVWDQGLJHQEHGULMYHQHQYULMHEHURHSHQ

Inhoud Uitgebreid assortiment voor de thuiswerkplek Uitgebreid assortiment Covid-producten Papier en etiketten Agenda’s Klassement en archivering Kantoormateriaal Memoblokken en schriften Schrijfwaren en correctie Facility Kantoormachines Technology Meubilair Presentatie en communicatie

3 4 5 7 8 12 16 19 22 25 26 27 28


Alles voor uw thuiswerkplek

Groot assortiment beschikbaar bij uw Calipage dealer

ÍŻ


Stop de verspreiding van Covid-19 Blokken en schriften

Was regelmatig uw handen met zeep en water of handalcohol.

Bedek uw neus bij hoesten en niezen met een wegwerpzakdoek, uw bovenarm of elleboogplooi. Was daarna onmiddelijk uw handen.

Vermijd nauw contact met iedereen die de griep of een hoest heeft.

Heeft u koorts, een hoest of problemen met ademhalen?

Bel dan naar uw huisarts en vermeld uw symptomen.

In geval van ziekte blijf je beter thuis.

HANDGEL

SIGNALISATIE

MONDMASKERS

ONTSMETTING

Uitgebreid assortiment beschikbaar bij uw Calipage partner


Papier Printpapier Universal

vanaf

19

• • • • •

/pak

Extrawit en glad papier van 80 g/m² Witheid: 169 CIE Voor laser- en inkjetprinters Pak van 500 vel, 5 riemen per doos Ft 21 × 29,7 cm (A4)

vanaf

28

verp/1

/pak

verp/50 verp/100 verp/200

1$9ͬʹͬ ɫͱͬͳ ɫͯ͵ͱ ɫͯʹͰ

Kopieerpapier Essential

ɫͯͳͰ ɫͯͮʹ

Printpapier Multiprint

• Papier van 80 g/m² • Witheid: 146 CIE • Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters • Ideaal voor zwart-wit afdrukken • Pak van 500 vel • Ft 21 × 29,7 cm (A4) verp/1

verp/5

• Wit papier van 75 g/m² • Witheid: 163 CIE • Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters • Pak van 500 vel • Ft 21 × 29,7 cm (A4)

vanaf

95

/pak

verp/5 verp/50 verp/100 verp/200

verp/1

͵ͬͬͬͮͮ ɫͰ͵͵ ɫͯʹͯ ɫͯͳͯ ɫͯͲͯ ɫͯͭ͵

ͳͬͭͬʹʹ

verp/5

verp/50 verp/100 verp/240

ɫͰͱͲ ɫͯͱͱ ɫͯͰͲ ɫͯͯͲ ɫͮ͵ͱ

vanaf

29

/pak

Printpapier Premium • • • • • •

Premium papier voor haarscherp afdrukken Papier van 80 g/m² Witheid: 163 CIE Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters Pak van 500 vel Ft 21 × 29,7 cm (A4)

'ͭͬͮͮ

verp/1

verp/5

verp/20

verp/50

verp/100

verp/200

ɫͰ͵ͯ

ɫͰͬͰ

ɫͯ͵͵

ɫͯ͵ͯ

ɫͯʹͮ

ɫͯͮ͵

Printpapier Clairalfa

99

/pak

• • • • •

Papier van 80 g/m² Witheid: 171 CIE Voor kopieertoestellen, laser- en inkjetprinters Pak van 500 vel Ft 21 × 29,7 cm (A4)

ͮʹͬͬ&

ɫͯ͵͵

verp/1

ͱ


Etiketten en enveloppen vanaf

75

99

/pak

/doos

 49

Witte etiketten • Papier van 80 g/m² • Witheid: 170 CIE • Voor laser- en inkjetprinters ft A4, pak van 250 vel

ɫͮͰʹ

verp/1

&+3ʹͱͬ

ft A4, pak van 500 vel

ɫͰͳͱ

verp/1

ft A3, pak van 500 vel65

ɫ͵Ͳͮ

verp/1

/blister

Witte etiketten • Permanent • Op blister ͯͬͳͮ

ft 16 × 9 mm, 294 stuks, 49 per vel

ͯͬͳͰ

ft 29 × 18 mm, 96 stuks, 16 per vel

• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters • Doos van 100 vel • Ft 21 × 29,7 cm (A4)

Rechte hoeken

&+3ʹͱͭ &+3ʹͲͬ

Witte etiketten

• Voor kopieermachines, laser- en inkjetprinters • Doos van 100 vel • Ft 21 × 29,7 cm (A4)

Printpapier Premium

ɫͬͲͱ

verp/1

ɫͬͲͱ

verp/1

ͯͬͳͱ

ft 32 × 23 mm, 60 stuks, 10 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͯͬͳͲ

ft 38 × 14 mm, 90 stuks, 15 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͯͬͳͳ

ft 38 × 18 mm, 72 stuks, 12 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͯͬʹͲ

ft 50 × 14 mm, 64 stuks, 8 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͯͬͳ͵

ft 50 × 19 mm, 48 stuks, 8 per vel

ɫͬͲͱ

ͯͬʹͳ

ft 54 × 35 mm, 24 stuks, 4 per vel

ɫͬͲͱ

ͯͬʹͰ

ft 66 × 38 mm, 18 stuks, 3 per vel

verp/1 verp/1

ɫͬͲͱ

verp/1

$3ͮͰͭͰ

ft 63,5 × 38,1 mm, 2.100 stuks, 21 per vel (2414)

$3ͮͰͭʹ

ft 99,1 × 34 mm, 1.600 stuks, 16 per vel (2418)

Rechte hoeken ɫͭͰ͵͵ ɫͭͰ͵͵

verp/1 verp/1

ͱʹͮͰͭͱ

ft 63,5 × 46,6 mm, 1.800 stuks, 18 per vel (2415)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͱʹͮͰͬ͵

ft 64 × 33,9 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (2409)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

$3ͮͰͭ͵

ft 99,1 × 38,1 mm, 1.400 stuks, 14 per vel (2419)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͱʹͮͰͮͬ

ft 99,1 × 67,7 mm, 800 stuks, 8 per vel (2420)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͱʹͮͰͮͭ

ft 99,1 × 93,1 mm, 600 stuks, 6 per vel (2421)

ɫͭͰ͵͵

ͱʹͮͰͮͮ

ft 99,1 × 139 mm, 400 stuks, 4 per vel (2422)

ɫͭͰ͵͵

ͱʹͮͰͮͯ

ft 199,6 × 144,5 mm, 200 stuks, 2 per vel (2423)

ͱʹͮͰͭͮ

ft 199,6 × 289,1 mm, 100 stuks, 1 per vel (2412)

ɫͭͰ͵͵ ɫͭͰ͵͵

verp/1

ɫͳͰ͵

verp/1

ft 105 × 35 mm, 16 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͭͭͬͯͳ

ft 105 × 37 mm, 16 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͭͭͬͭͰ

ft 105 × 148,5 mm, 4 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͭͮͭͭͰ

ft 210 × 148,5 mm, 2 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͭͮͭͮ͵

ft 210 × 297 mm, 1 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ɫͭͰ͵͵

$3ͭͮͳͮ

ft 70 × 35 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (1272)

ɫͭͰ͵͵

$3ͭͮͳͯ

ft 70 × 37 mm, 2.400 stuks, 24 per vel (1273)

verp/1

verp/1 verp/1 verp/1 verp/1

ft 76 × 19 mm, 36 stuks, 6 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͱʹͭͮͳʹ

ft 105 × 57 mm, 1.000 stuks, 10 per vel (1278)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͯͬʹͭ

ft 76 × 39 mm, 18 stuks, 3 per vel

ɫͬͲͱ

verp/1

ͱʹͭͮͳ͵

ft 105 × 74 mm, 800 stuks, 8 per vel (1279)

ɫͭͰ͵͵

verp/1

6

ft 70 × 37 mm, 24 per vel

ͭͭͬͯͱ

verp/1

ͱʹͭͮͳͬ

verp/1

ͭͳͬͯͳ

ɫͳͰ͵

ft 70 × 25,4 mm, 3.300 stuks, 33 per vel (1270)

verp/1

verp/1

ͭͭͬͳͰ verp/1

ɫͭͰ͵͵

ɫʹͯ͵

ɫͳͰ͵

verp/1

ft 38 × 21,2 mm, 6.500 stuks, 65 per vel (1283)

ɫͳͰ͵

ft 70 × 36 mm, 24 per vel

ft 105 × 74 mm, 8 per vel

$3ͭͮʹͯ

met grijs kader, in aluminium

verp/1

ͭͳͬͯͲ

verp/1

ɫͭͰ͵͵

met rode kader, zilver polyesterfolie

verp/1

ɫͳͰ͵

verp/1

$3ͭͮʹͭ

Ͳ͵ͮͮͬ

ɫͳͰ͵

ft 70 × 35 mm, 24 per vel

ɫͳͰ͵

ft 210 × 297 mm (A4), 100 stuks, 1 per vel (1281), met 1 rugsplit

Ͳ͵ͬͳ

ft 70 × 32 mm, 27 per vel

ͭͳͬͯͱ

ft 105 × 58 mm, 10 per vel

verp/1

verp/1

ͭͳͬͯͮ

ͭͭͬͱʹ

ɫͭͰ͵͵

ɫͳͰ͵

verp/1

verp/1

ft 105 × 40 mm, 1.400 stuks, 14 per vel (1275)

met grijs kader, zilver polyesterfolie

ɫͳͰ͵

ɫͳͰ͵

$3ͭͮͳͱ

Ͳ͵ͬͱ

ͭͳͬͮͱ

ɫͳͰ͵

verp/1

• Manueel te beschrijven • Weerbestendig • 10 vel, ft 70 × 139 mm, met elk 5 etiketten in een blister (50 etiketten in totaal) • Ft 50 × 20 mm

verp/1

ft 70 × 25 mm, 33 per vel

ft 105 × 48 mm, 12 per vel

ɫͭͰ͵͵

Inventarisetiketten

verp/1

ɫͳͰ͵

ͭͭͬͰʹ

$3ͭͮͳͰ

/blister

ɫͳͰ͵

ft 52,5 × 29,7 mm, 40 per vel

ͭͭͬͰͮ

ͯͬʹͬ$

 49

ft 48,9 × 29,6 mm, 36 per vel

ͭͱͮͮ͵

verp/1

ft 105 × 37 mm, 1.600 stuks, 16 per vel (1274)

ɫͭͰ͵͵

ͮͰʹͮ͵

ft 105 × 42,3 mm, 14 per vel

Ronde hoeken

vanaf

/doos

Ronde hoeken ͮͯʹͮͭ

ft 38,1 × 21,2 mm, 65 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͰʹͭͲ

ft 48,3 × 16,9 mm, 64 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͰʹͮͱ

ft 48,3 × 25,4 mm, 44 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͲͲͯͯ

ft 66 × 33,9 mm, 24 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͲͲͯʹ

ft 66 × 38,1 mm, 21 per blad

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͲͲͰͲ

ft 66 × 46,6 mm, 18 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮͲͲͳͮ

ft 66 × 72 mm, 12 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮ͵͵ͯͯ

ft 99,1 × 33,9 mm, 16 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮ͵͵ͯʹ

ft 99,1 × 38,1 mm, 14 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮ͵͵Ͳͳ

ft 99,1 × 67,7 mm, 8 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1

ͮ͵͵͵ͯ

ft 99,1 × 93,1 mm, 6 per vel

ɫͳͰ͵

verp/1


Agenda’s Schrijfonderlegger met kalender 2021–2022

99

• Blok van 25 vel • ,QFOXVLHIDOOHRI˙FL¬OHIHHVWGDJHQ %HOJL¬1HGHUODQG)UDQNULMN 8.'XLWVODQG6SDQMH,WDOL¬ Rusland en Polen) • Weekoverzicht en meetinstrument van 55 cm • Ft 42 × 59 cm (h x b)

/stuk

OP = OP

88

/stuk

'ͳͮ͵ͭͬͭ

ɫ͵͵͵

verp/1

Businesstimer • 1 dag per pagina (zaterdag en zondag op 1 pagina) • 6-talig • Boekgebonden • Wit papier van 70 g/m² • 320 pagina’s • Gedrukt in blauw en grijs • Met leeslint en hoekperforatie • Ft 14,5 × 20,5 cm

Kalenderblok 2021–2022

99

ͯͬͱʹͬͬ=

met opdruk, zwart

ɫͯʹʹ

verp/1

ͯͬͱʹͬͬ%

met opdruk, blauw

ɫͯʹʹ

verp/1

• Blok van 25 vel • ,QFOXVLHIDOOHRI˙FL¬OHIHHVWGDJHQ YDQȻ %HOJL¬1HGHUODQG )UDQNULMN8.'XLWVODQG6SDQMH,WDOL¬ Rusland en Polen) • Met weekoverzicht en meetinstrument van 55 cm • Ft 41 × 57 cm (h x b)

/stuk

'ͳͮ͵ͮͬͮ

ɫͰ͵͵

verp/1

Uitgebreid assortiment beschikbaar Bestel tijdig uw agenda's

ͮͰͬͮͱͲ%

ͯͬͱʹͬͬ=

Ͱͮͮͮͭʹ4

ͯͭͬʹͬͬ=

ͮͬͭ

Ͳͱ ͭͭͭ67

ͳ


Klassement en archivering

Ordner

vanaf46 /stuk • Voor ft A4 • Wolkenmarmer structuur met gekleurde rug • Met zelfklevend rugetiket • Met sleuven en metalen randbeschermers Rug van 5 cm

23

/stuk

Ordner Recycolor • • • •

Voor ft A4 Milieuvriendelijk: uit Recycolor papier met PP buitenzijde Met zelfklevend rugetiket Met sleuven en metalen randbeschermers

͵ͬͬͳ͵ͮ

geel

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬͳ͵ͭ

rood

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬͳ͵Ͱ

groen

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬͳ͵ͬ

blauw

ɫͭͰͲ

verp/1

Rug van 5 cm

verp/1

verp/10

verp/50

Rug van 8 cm

verp/1

verp/10

verp/50

͵ͬͬͳ͵ͯ

grijs

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬͳ

wit

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͳ

wit

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬͳʹ͵

zwart

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬͰ

geel

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͯ

geel

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͬͲ

rood

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͱ

rood

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

verp/1

͵ͬͬ͵ͯͰ

bordeaux

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͭ

bordeaux

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

Rug van 8 cm ͵ͬͬͳʹͱ

geel

ɫͭͰͲ

͵ͬͬͳʹͯ

rood

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬͱ

paars

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͰ

paars

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬͳʹͳ

groen

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬ͵ͯͯ

groen

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͲ

groen

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬͳʹͲ

blauw

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬͭ

blauw

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͬ

blauw

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬͳʹͰ

grijs

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬͯ

grijs

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭͮ

grijs

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬͳʹͮ

zwart

ɫͭͰͲ

verp/1

͵ͬͬʹͬʹ

zwart

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

͵ͬͬʹͭʹ

zwart

ɫͭͲʹ

ɫͭͰͱ

ɫͭͮͯ

verp/1

verp/10

vanaf

Ordner • • • •39 /stuk Voor ft A4 Volledig uit PP Met verwisselbaar rugetiket Met rado sleuven, grijpring en metalen randbeschermers

Rug van 5 cm

verp/1

verp/10

verp/50

Rug van 8 cm

verp/50

͵ͬͬʹͳͯ

wit

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͮ

wit

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͱ

geel

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͳ

geel

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͲʹ

oranje

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͲ

oranje

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͰ

roze

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͱ

roze

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳʹ

rood

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͭ

rood

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͲͳ

bordeaux

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͱ

bordeaux

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͲͱ

violet

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͯ

violet

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͬ

paars

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͳ

paars

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͬ

groen

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ʹ

groen

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳ͵

turkoois

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵Ͱ

turkoois

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͲͰ

lichtblauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͮ

lichtblauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͲ

blauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͯ

blauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͭ

donkerblauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹ͵ͬ

donkerblauw

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͲͲ

grijs

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹͰ

grijs

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹͳͳ

zwart

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

͵ͬͬʹʹ͵

zwart

ɫͭͳͰ

ɫͭͲͭ ɫͭͯ͵

8


Klassement en archivering 75

/stuk

Ordner Smart Pro+

99

• Voor ft A4 • Uit stevig karton, binnen- en buitenzijde overtrokken met PP-folie • Met exact sluitende hefboommechaniek en neerhouder, randbeschermers, grijpring, radosleuven en verwisselbaar rugetiket • Vuil- en vochtwerend Rug van 5 cm

/pak

Rug van 8 cm

ͭͬͰͲͰ:(

wit

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ:(

wit

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ*%

geel

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ*%

geel

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ2*

oranje

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ2*

oranje

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ3.

roze

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ56

roze

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ52

rood

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ52

rood

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ%;

bordeaux

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ%;

bordeaux

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ9,

paars

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ9,

paars

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ0,

mint

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ0,

mint

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ*+

lichtgroen

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ*+

lichtgroen

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ*1

groen

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ*1

groen

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ76

turkoois

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ76

turkoois

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ/$

oceaanblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ/$

oceaanblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ+%

lichtblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ+%

lichtblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ%/

blauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ%/

blauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ'%

donkerblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ'%

donkerblauw

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ%5

bruin

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ%5

bruin

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ*5

grijs

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ*5

grijs

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲͰ6:

zwart

ɫͭͳͱ

verp/10

ͭͬͰͲʹ6:

zwart

ɫͭͳͱ

verp/10

L-map met venster • • • •

Voor ft A4 (22 × 31 cm) Uit papier van 120 g/m² Met venster Pak van 100 stuks

͵ͬͭͭͱͳ

wit

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱ͵

lichtgeel

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱͭ

geel

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͲͮ

oranje

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͲͲ

fuchsia

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱͯ

rood

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͲͬ

lichtroze

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱʹ

lichtgroen

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱͮ

groen

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱͲ

lichtblauw

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͱͰ

blauw

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͲͰ

in geassorteerde lichte kleuren

ɫͭͲ͵͵

verp/1

͵ͬͭͭͲͱ3

in geassorteerde felle kleuren

ɫͭͲ͵͵

verp/1

vanaf

69

vanaf

/stuk

32

/stuk

Archiefbinder JalemaClip

vanaf

36

/stuk

Archiefdoos • Uit stevig bruin golfkarton van 384 g/m² • Uit 100 % gerecycleerd karton $5γ',1

voor ft A4, binnenft: 8 x 34,5 × 25,1 cm (b x h x d)

ɫͬͯͲ

verp/50

$5γ)

voor ft folio, binnenft: 8 x 25,1 × 36,5 cm (b x h x d)

ɫͬͰͭ

verp/50

Verkrijgbaar per stuk

• Om vellen in één handomdraai uit te nemen of tussen te voegen • Voor alle standaard perforatiegaten • Perforatiegaten kunnen niet GRRUVFKHXUHQ ˚H[LEHOHVODQJ

• .RSL¬UHQ]RQGHUKHWYHOXLW de map te halen • Kantlijn volledig leesbaar • Lood- en cadmiumvrij • File-Lifter (gratis bijgeleverd) zet inhoud van ordners over naar een losse JalemaClip • Kleur: geel/wit

Archiefbinder PliFix® • Binders op de mechaniekstangen van de ordner plaatsen om papieren over te hevelen • Alle papieren in één handomdraai op de archiefbinder schuiven • Uiteinden uit zwarte kunststof • Past op elk standaard 80 mm ordner- of ringmap • Wordt met etiketten geleverd • Capaciteit: 90 mm • Kleur: geel

ͱͳͭͬͮͬͬ

blister van 10 stuks

ɫͮͰͱ

verp/1

Ͳͯ͵ʹͬͭ6

blister van 10 stuks

ɫͰͱ͵

verp/1

ͱͳͭͬͬͬͬ

doos van 100 stuks

ɫͭͲʹ͵

verp/1

Ͳͯ͵ʹͬͬ

verpakt in een doos

ɫͬͯͮ

verp/100

͵


Klassement en archivering vanaf

39

/pak

L-map met venster Forever® • Voor ft A4 (22 × 31 cm) • Uit gerecycleerd karton van 120 g/m² Pak van 10 stuks ͱͬͮͬͬ(

b

geassorteerde kleuren: felblauw, felgroen, fuchsia, geel, grasgroen, lichtblauw, lila, oranje, rood en wit

ɫͮͯ͵

verp/1

Pak van 100 stuks

 49

/pak99

Dossiermap Super 160

/pak

• Voor ft A4 (24 × 32 cm) • Uit karton van 160 g/m² • Pak van 100 stuks ͯͰͬͬͬͱ(

geel

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

ͯͰͬͬͬͳ(

oranje

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

ͯͰͬͬͭͮ(

rood

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

ͯͰͬͬͬͰ(

zachtgroen

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

ͯͰͬͬͬͲ(

lichtblauw

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

ͯͰͬͬͬͬ(

geassorteerde kleuren: gems, geel, oranje, roze, rood, lila, lichtgroen, grijs, lichtblauw en donkerblauw

ɫ͵Ͱ͵

verp/1

Dossiermap Forever® 170 • • • •ɫͭͳͭͱ

verp/1

geel

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬͰ(

oranje

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬʹ(

roze

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬͱ(

rood

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬͳ(

lichtgroen

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬͲ(

lichtblauw

ɫͭͳͭͱ

verp/1

ͱͬͭͬͬ(

geassorteerde kleuren: felblauw, felgroen, fuchsia, geel, grasgroen, lichtblauw, lila, oranje, rood en wit

ɫͭͳͭͱ

verp/1

vanaf

39

Ͱͮͬͬͬͮ(

gems

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͬͱ(

geel

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͬͳ(

oranje

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͬͯ(

roze

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͭͮ(

rood

ɫͳ͵͵

verp/1

ͰͮͬͬͬͰ(

groen

ɫͳ͵͵

verp/1

ͰͮͬͬͬͲ(

lichtblauw

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͭͬ(

donkerblauw

ɫͳ͵͵

verp/1

Ͱͮͬͬͬͬ(

geassorteerde kleuren: lichtblauw, blauw, ivoor, grijs, geel, paars, oranje, roze, rood en groen

ɫͳ͵͵

verp/1

/stuk

22

Neutrale tabbladen

wit

ͱͬͭͬ͵(

Voor ft A4 (24 × 32 cm) Uit karton van 170 g/m² 100 % gerecycleerd Pak van 100 stuks

vanaf

56

ͱͬͭͭͬ(

/stuk

Numerieke tabbladen • • • •

Ft A4 Uit grijze PP van 120 micron Bedrukking in het zwart 23-gaatsperforatie

͵ͬͭͱʹͰ

set 1–5

ɫͬͯ͵

verp/1

͵ͬͭͱʹͱ

set 1–10

ɫͬͲͬ

verp/1

͵ͬͭͱʹʹ

set 1–12

ɫͬͳͮ

verp/1

͵ͬͭͱ͵ͮ

set 1–15

ɫͬʹ͵

verp/1

͵ͬͭͱ͵ͱ

set 1–20

É«Í­Í­Í°

verp/1

͵ͬͭͱ͵͵

set 1–31

ɫͭͲͲ

verp/1

͵ͬͭͲͬͰ

set 1–52

ɫͯͭͱ

verp/1

vanaf

/pak

65

• Uit PP van 120 micron • Geassorteerde kleuren per set

/pak

6-gaatsperforatie ͵ͬͭͲͯͬ

ft A5, 6 tabs

ɫͬͱͲ

verp/1

11-gaatsperforatie ͵ͬͭͲͯͭ

ft A4, 6 tabs

ɫͬͲͭ

verp/1

͵ͬͭͲͯͮ

ft A4, 7 tabs

ɫͬͳͬ

verp/1

͵ͬͭͲͯͯ

ft A4, 8 tabs

ɫͬʹͰ

verp/1

23-gaatsperforatie ͵ͬͭͲͯͰ

ft A4, 5 tabs

ɫͬͱʹ

verp/1

͵ͬͭͲͯͲ

ft A4, 10 tabs

ɫͭͬ͵

verp/1

͵ͬͭͲͯͳ

ft A4, 12 tabs

É«Í­Í­Í°

verp/1

10

Documentenmap Color Collection

Geperforeerde showtas

• • • • •

• • • • • •

Voor ft A4 (31,6 × 24 cm) Uit transparante PP Met velcrosluiting Capaciteit: 70 vel Geassorteerde kleuren: blauw, rood, geel, groen, paars en transparant • Pak van 12 stuks ͱͭͬͮͬ͵

ɫͭͬͮͮ

verp/1

Voor ft A4 Uit PP van 180 micron Met velcrosluiting Capaciteit: 60 vel (80 g/m²) 11-gaatsperforatie Pak van 12 stuks

ͱͭͬͮͯͬ

transparant, Green Line

ɫ͵Ͳͱ

verp/1

ͱͭͬͮͮ͵

geassorteerde kleuren

ɫͭͬͱͳ

verp/1


Klassement en archivering ͯ͵ͱ

ͮͱͯ

ͮͱͯ

͵ A

75

/stuk

Í°Í®

ͮͳͱ

ͯͳ

ͭͱͱ

%Χ&

70

ͮͯʹ

ͯ͵ͱ

ͮ͵ͱ

/stuk

D

08

/stuk

Í°Í®

ͯͰͱ

ͰͲ

Ͱͬ

ͮʹͱ

ͯͭͱ )Χ*

E

08/stuk

Ͱͭͱ

ͯͭͱ

25

/stuk

H

36

/stuk

ͱͯ Ͱͭͱ

Ͳͮ

ͯͭͱ I84

ͯʹͱ

/stuk J

75

/stuk .Χ/Χ0Χ1

83

/pak

Opbergdoos ProStore™ • • • • • • • •

Opbergdoos ProStoreâ„¢ uit sterke, transparante PP 100% BPA vrij (Bisfenol A) Deksel afsluitbaar met 2 blauwe clips, waardoor de inhoud beschermd wordt tegen stof en vuil Perfect stapelbaar met of zonder deksel Volledig platte en versterkte bodem Recycleerbaar Ideaal voor het opbergen van documenten ft A4, allerlei spullen van het huis, bureauaccessoires, voeding, enz. Conform de Europese voedselveiligheidsnormen Afzonderlijk verpakt in karton inhoud

gewicht

buitenformaat

binnenformaat

A

ͳͳͯͬͯͬͭ

5,5 liter

0,730 kg

25,3 × 39,5 × 9 cm

21,5 × 34 x7,5 cm

B

ͳͳͯͬͰͬͭ

10 liter

0,780 kg

25,3 × 39,5 × 15,5 cm

21,5 × 34 × 14 cm

C

ͳͳͯͬͰͬͰ

10 liter

0,780 kg

25,3 × 39,5 × 15,5 cm

21,5 × 34 × 14 cm

D

ͳͳͯͬͱͬͭ

18,5 liter

1,170 kg

23,8 × 37 × 29,5 cm

20 × 32 × 28 cm

E

ͳͳͯͬͳͬͭ

26 liter

2,210 kg

27,5 × 42 × 28,5 cm

24 × 37,5 × 27 cm

2,200 kg

34,5 × 42 × 31,5 cm

31 × 37 × 30 cm

info

prijs

verp/

ɫͰͳͬ

1

afzonderlijk verpakt in karton

ɫͱͳͱ

1

per set van 4 stuks verpakt in karton

ɫͮͮͰ͵

1

ɫͭͭͬʹ

1

ɫͭͮͬʹ

1

afzonderlijk verpakt in karton

ɫͭͰͮͱ

1

per set van 3 stuks verpakt in karton

ɫͰͮͯͯ

1

F

ͳͳͯͬʹͬͭ

36 liter

G

ͳͳͯͬʹͬͮ

36 liter

2,200 kg

34,5 × 42 × 31,5 cm

31 × 37 × 30 cm

H

ͳͳͯͬ͵ͬͭ

48 liter

2,600 kg

40 × 46 × 31,5 cm

37 × 41 × 30 cm

ɫͭͲͯͲ

1

I

ͳͳͯͭͬͬͭ

70 liter

3,200 kg

41,5 × 53 × 31,5 cm

38,5 × 58 × 30 cm

ɫͮͬʹͰ

1

3,780 kg

41,5 × 62 × 38,5 cm

38 × 57,5 × 37,5 cm

J

ͳͳͯͭͭͬͭ

85 liter

ɫͮͱͳͱ

1

K

ͳͳͯͭͱͬͭ

2 × 10 liter en 1 × 18,5 liter

per set van 3 stuks verpakt in karton

ɫͮͯʹͯ

1

L

ͳͳͯͭͯͬͭ

2 × 70 liter en 1 × 85 liter

per set van 3 stuks verpakt in karton

ɫͲͯͰͰ

1

M

ͳͳͯͭͮͬͭ

1 × 70 liter en 2 × 85 liter

per set van 3 stuks verpakt in karton

ɫͲͳʹͭ

1

N

ͳͳͯͭͲͬͭ

2 × 5,5 liter, 1 × 10 liter en 1 × 18,5 liter

per set van 4 stuks verpakt in karton

ɫͮͱͱͮ

1

Í­Í­


N

EW

!

Blokken en schriften Bespaar tot

50 %

op tijd, verzendmateriaal en ruimte in vergelijking met dozen

EEN GEMAKKELIJKERE MANIER VAN VERZENDEN IS GEARRIVEERD

GEEN DOZEN

GEEN OPVULMATERIAAL

NO TAPE

Alles wat je nodig hebt is Scotchâ„¢ Flex & Seal Verpakkingsrollen en een schaar - geen tape meer nodig

SNIJ

VOUW, DRUK AAN

EN VERZEND!

grijs op grijs

Past zich aan de vorm van het artikel aan

Luchtkussens om een Plakt vast aan zichzelf, grote verscheidenheid maar niet aan je artikelen aan vormen en afmetingen te beschermen

Druk stevig aan voor een goede afsluiting

Een veelzijdige verzendoplossing die per rol tot 50 artikelen kan verpakken. Scotchâ„¢ Flex & Seal Verpakkingsrollen zijn verkrijgbaar in 2 afmetingen: 38 cm x 3 m en 38 cm x 6 m

12

)6ͭͱͭͬ

ft 38 cm x 3 m

ɫͭͭͳ͵

verp/1

)6ͭͱͮͬ

ft 38 cm x 6 m

ɫͮͮͭ͵

verp/1


Kantoormateriaal

69

/stuk

99

19

/stuk

/stuk

Lijm Crocodile Power Epoxy • Lijmt kunststoffen, metaal, porselein, hout, steen, beton, glas, marmer, keramiek, rubber en leder • Geschikt voor binnen en buiten • Supersterk • Droogtijd: 1 min • Flacon van 11 ml • Op blister ͮͱͬͰͭͳͭ

ɫͰͲ͵

verp/1

Plakband Crocodile Power Tape Alleslijm Crocodile Power • Voor het verlijmen van diverse materialen zoals hout, metaal, staal, keramiek, glas, textiel en plastic • Flexibele en veelzijdige alleslijm • Flacon van 50 g • Op blister ͮͱͬͱͭͭͰ

 49

ɫͯ͵͵

ͮͱͬͱͭͯͱ

grijs

ɫʹͭ͵

verp/1

ͮͱͬͱͭͯͰ

zwart

ɫʹͭ͵

verp/1

/stuk

Houtlijm Crocodile Power

Secondelijm Crocodile Power • Lijmt kunststoffen, metaal, porselein, hout, leder, karton en papier • Supersterk • Droogtijd: supersnel, enkele seconden • Tube van 10 g • Op blister ͮͱͰͳͳʹͯ

verp/1

• Ft 50 mm x 30 m • Supersterke tape voor diverse toepassingen in huis, auto, tuin, enz. • 2x dikker voor extreme omstandigheden • Extreme weerstand • Kleeft op ruwe oppervlakken

ɫͰͰ͵

verp/1

 47

/stuk

• Voor een waterdichte verlijming van houten voorwerpen binnen- en buitenshuis • Waterbestendige houtlijm • Hoge kleefkracht • Flacon van 225 g ͮͱͱͬͯͲ͵

ɫͰͰͳ

verp/6

2PYDQGHNRUWLQJWHJHQLHWHQ surf naar: www.pattex.be www.pattex.nl Vul het online formulier in en upload deze bon alsook de kassabon. Refund binnen 4 tot 8 weken. Maximaal 1 terugbetaling per persoon, JH]LQDGUHVHQRI,%$1 Actievoorwaarden op onze website. De actie loopt tot 31/12/2020. (Min. aankoopbedrag € 5)

ͭͯ


Kantoormateriaal

vanaf

24

/stuk

vanaf

83

/stuk

79

/stuk

Plakstift • • • • • •

Voor papier, karton, stof, vilt en foto’s Gemakkelijk uitwasbaar Gemakkelijk in gebruik Gelijkmatige verdeling van de lijm 1LHWWR[LVFK Oplosmiddelvrij

͵ͬͬͳʹͭ

10 g

ɫͬͮͰ

verp/30

͵ͬͬͳʹͬ

20 g

ɫͬͯ͵

verp/20

͵ͬͬͳͳ͵

40 g

ɫͬͱ͵

verp/12

Plakband Scotch® Magic™ Tape • • • •

Ft 19 × 33 mm Onzichtbaar Beschrijfbaar 2SIRWRNRSLH¬QLVHUYDQGHSODNEDQG geen spoor te vinden • Doos met 1 rolletje

ʹͭͬγͯͯ

verp/12

verp/24

ɫͮͬͱ

ɫͭʹͯ

 49

Plakbandafroller • Voor Scotch® Magic™ Tape, ft 19 mm x 33 m • Verzwaarde bodem • Kleur: zwart &ͯʹ%/$

ɫͮͳ͵

verp/1

/stuk

Plakbandafroller • Voor rollen van ft 19 mm x 33 m • Rechthoekig model • Kleur: zwart ͰͮͰͰͭͬͮ

ɫͭͰ͵

verp/1

vanaf

39

/blister

vanaf

Schaar Super • Met scherpe punt • Messen uit roestvrij staal (56 Rockwell) • Met precisie geslepen en geschroefde messen • Onbreekbaar, ergonomisch handvat uit ABS • Voor rechtshandigen • Asymmetrische ogen • Vaatwasmachinebestendig • Kleur: zwart • Op blister

14

ͱͬͬͬʹ

21 cm

ɫͭͰͯ͵

verp/1

ͱͬͬͭͬ

26 cm

ɫͭͲͲ͵

verp/1

39

/stuk

Schaar • Met afgeronde punt • Handgreep uit kunststof • Kleur: zwart .)ͬͭͮͮʹ

17 cm, voor rechtsen linkshandigen, symmetrische ogen

ɫͭͯ͵

verp/20

.)ͬͭͮͮͳ

21 cm, voor rechtshandigen, asymmetrische ogen

ɫͭͲ͵

verp/15

Verkrijgbaar per stuk


Kantoormateriaal Perforator • Perforatieafstand: 8 cm • Met aanleglat • 100 % uit metaal

05

/stuk

perforeert 10 blad, zwart

ɫͯͬͰ

verp/1

͵ͲͬͱͬͲ

perforeert 20 blad, zwart

ɫͰͬʹ

verp/1

vanaf

͵Ͳͬͱͭͬ

perforeert 20 blad, blauw

ɫͰͬʹ

verp/1͵ͲͬͱͭͰ

perforeert 30 blad, zwart

ɫͱͳͮ

verp/1

͵Ͳͬͱͮͮ

perforeert 30 blad, blauw

ɫͱͳͮ

verp/1

͵Ͳͬͱͮʹ

perforeert 40 blad, zwart

ɫͳͳͮ

verp/1

04

/stuk

Nietmachine B8R • • • • •

͵Ͳͬͱͬͮ

Voor nietjes BB8 en SB8 Capaciteit: 30 blad Inlegdiepte: 65 mm Met ontnieter Inclusief 200 nietjes BB8

Brievenbakje C4 • • • •

Voor ft A4 Uit kunststof Hoogglanzend, robuust en stapelbaar Ft 25,5 × 34,8 × 6,5 cm (b x d x h)

%Í´5(,

ivoor

ɫͲͬͱ

verp/1

%Í´5(%(

beige

ɫͲͬͱ

verp/1

%Í´5(5

rood

ɫͲͬͱ

verp/1

%Í´5(%'

bordeaux

ɫͲͬͱ

verp/1

%Í´5(%

blauw

ɫͲͬͱ

verp/1

ͭͬͮͲ;ͮͯ

transparant

ɫͭͯͬ

verp/6

ɫͭͯͬ

verp/6

30

/stuk

%Í´5(*

grijs

ɫͲͬͱ

verp/1

ͭͬͮͲ;ͮͱ

transparant geel

%Í´5(=

zwart

ɫͲͬͱ

verp/1

ͭͬͮͲ;ͮʹ

transparant oranje

ɫͭͯͬ

verp/6

ͭͬͮͲ;ͮͳ

transparant groen

ɫͭͯͬ

verp/6

ͭͬͮͲ;ͮͲ

transparant blauw

ɫͭͯͬ

verp/6

Nietjes %%Í´

STCR211506Z (6 mm), voor B8R, B8HC, B8HDP, B8P, B8E, doos van 5000 nietjes

ɫͭͰ͵

verp/1

Bebat (BE): +EUR 0,057 Stibat (NL): +EUR 0,002 Recupel (BE): +EUR 0,041

vanaf

254

96

99 /stuk

/stuk

Elektronisch markeerapparaat E-Mark • Veelkleurige afdrukken • Gratis app voor onbeperkte Full Colour afdrukken • Datum-, tijd- en nummeringsgenerator • QR-code en barcodegenerator • Zelf aan te passen sjablonen • Kant-en-klare stempelafdrukken • Oplaadbare lithium-ion batterij • Inclusief oplader en USB-kabel

Perforator Heavy Duty • • • • •

Perforeert 65 blad Perforatieafstand: 8 cm Met aanleglat 100 % metaal Kleur: zwart

͵Ͳͬͱͯͬ

/stuk

ɫͭͰ͵Ͳ

verp/1

ͭͱͯͭͭͭ

wit

ɫͮͱͰͬͬ

verp/1

ͭͱͯͭͭͳ

zwart

ɫͮͱͰͬͬ

verp/1

ͭͱͯͱͰͲ

zwarte beschermhoes

ɫͭͮͱͭ

verp/1

ͭͱͯͱͱ͵

10 A4 vellen van 30 etiketten voor de Colop E-mark

ɫͭͮͳͳ

verp/1

ͭͱͯͱͲͮ

inktcartridge met 3 kleuren, 5000 afdrukken

ɫͯͭͮͭ

verp/1

Stempel Green Line Printer • Met automatische beïnkting • Met voucher waarmee u snel en eenvoudig het tekstplaatje kunt bestellen • Uit 65 tot 80 % gerecycleerd materiaal • XXL index venster voor personalisatie • =HO˙QNWHQGHVWHPSHOPHWQLHW]LFKWEDDU inktkussen • Eén stempel, 2 imagecard ontwerpen • 9HUZLMGHUGHEHVFKHUP˙OPPHWUDVWHU op de tekstplaathouder voor een snellere en nauwkeurige plaatsing van het stempelplaatje ͭͮ͵ʹͮ͵

Printer 20, max. 4 regels, ft 14 × 38 mm

ɫͲ͵͵

verp/1

ͭͮ͵ʹͯ͵

Printer 30, max. 5 regels, ft 18 × 47 mm

ɫͳ͵͵

verp/1

ͭͮ͵ʹͰͰ

Printer 40, max. 6 regels, ft 23 × 59 mm

ɫʹʹ͵

verp/1

ͭͱ


Memoblokken en schriften

vanaf

29

vanaf

/doos

29

Gratis totebag

/doos

Gratis totebag

Notes voordeelpak • Blok van 100 gele memoblaadjes • Voordeelpak van 20 blokken (16 + 4 GRATIS)

6XSHU6WLFN\=1RWHV voordeelpak

.,ͰͱͰ͵ͭ

[3RVWLW1RWHVIW[ 51 mm (ref. 653Y20) + 1 x Post-it canvas totebag (ref. &$197$6 JUDWLV

ɫͲͮ͵

verp/1

.,ͰͱͰ͵ͮ

[3RVWLW1RWHVIW[ 76 mm (ref. 654Y20) + 1 x Post-it canvas totebag (ref. &$197$6 JUDWLV

ɫͭͯͰ͵

verp/1

.,ͰͱͰ͵ͯ

[3RVWLW1RWHVIW[ 127 mm (ref. 655Y20) + 1 x Post-it canvas totebag (ref. &$197$6 JUDWLV

ɫͭͳͳ͵

verp/1

• Blok van 90 memoblaadjes • Voordeelpak van 16 blokken (14 + 2 GRATIS) • Ft 76 × 76 mm • Geassorteerde kleuren: asperge, fuchsia, neongeel en mediterraanblauw .,ͰͱͰ͵Ͱ

1 x Post-it Super Sticky =1RWHV UHI6  x Post-it canvas totebag UHI&$197$6 JUDWLV

ɫͭͰͰ͵

verp/1

COMMUNICEREN IN ZWARE OMSTANDIGHEDEN IS NU NOG MAKKELIJKER

vanaf

69

vanaf

/pak

21

/pak

Notes • Blok van 100 memoblaadjes • Laat geen lijmresten na • Kleur: geel

Extreme Notes • Plakken op ruwe oppervlakken • Water- en weerbestendig • Geassorteerde kleuren ͮͮͭͭͳͲͬ

ft 76 × 76 mm, pak van 3 blokken: groen, oranje en geel

ͮͮͭͭʹͬͬ

ft 76 × 76 mm, pak van 12 blokken: geel, groen, oranje en munt

ͮͮͭͭͳʹͬ

ft 114 × 171 mm, pak van 2 blokken: geel/groen of oranje/groen

16

͵ͬͬͳͱͮ

ft 38 × 51 mm, pak van 12 blokken

ɫͭͬͬ

verp/1

͵ͬͬͳͱͯ

ft 76 × 76 mm

ɫͬͮͭ

verp/1

ɫͱͲ͵

verp/1

͵ͬͬͳͱͰ

ft 76 × 127 mm

ɫͬͮʹ

verp/1

ɫͭʹ͵͵

verp/1

͵ͬͬ͵ͯͱ

ft 76 × 51 mm

ɫͬͯ͵

verp/1

ɫʹͲ͵

verp/1

͵ͬͬ͵ͯͲ

ft 76 × 101 mm

ɫͬͲͬ

verp/1

Verkrijgbaar per stuk


Memoblokken en schriften 09

/blister

Index Smal • • • •

Laat geen lijmresten na Ft 45 × 12 mm Blister van 4 × 35 tabs Geassorteerde kleuren

99

͵ͬͬͳͲͱ

klassieke kleuren: rood, geel, blauw en groen

ɫͮͬ͵

verp/1

͵ͬͬ͵ͭͰ

neonkleuren: groen, geel, oranje en roze

ɫͮͬ͵

verp/1

39

99

/stuk

/stuk

/blister

Index Strong Index Smal • Ideaal om uw documenten te markeren en met kleur aanduidingen aan te brengen • Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet • Makkelijk beschrijfbaar • Ft 12 × 43 mm • Set van 5 × 20 tabs (3 + 2 GRATIS) • Geassorteerde kleuren: blauw, geel, roze, paars en groen Ͳʹͯͱ&%3

ɫͮͯ͵

Index

• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet • Makkelijk beschrijfbaar • Voor langdurige kleurcodering en archivering • Uit duurzaam materiaal • Ft 25,4 × 38 mm • Geassorteerde kleuren ͲʹͲ0(7

ɫͮ͵͵

• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet • Design: metallic • Ft 11,9 × 43,2 mm • 5 × 20 tabs • Geassorteerde kleuren • Op blister verp/1

ͲʹͰ0(7

ɫͯ͵͵

verp/1

 49 

59

/blister

89

Index Standaard voordeelpak

• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet • Makkelijk beschrijfbaar • Ft 12 × 43 mm • Voordeelpak van 6 × 35 tabs (4 + 2 GRATIS) • Geassorteerde kleuren: rood, blauw, geel en groen

• Herpositioneerbaar, beschadigt ondergrond niet • Makkelijk beschrijfbaar • Ft 25,4 × 43,2 mm • Voordeelpak van 12 × 50 tabs (10 + 2 GRATIS) • Geassorteerde kleuren: rood en geel, blauw en groen

Verkrijgbaar per stuk

ɫͭͳͱ͵

verp/1

Ͳʹͬ3ͭͬͮ

/stuk

/blister

Index Smal voordeelpak

ͲʹͯͰ3Ͳ

verp/1

ɫͭͲʹ͵

Cursusblok • • • • •

verp/1

Ft 21 × 29,7 cm (A4) Papier van 80 g/m² Met kantlijn Blok van 100 vel 2-gaatsperforatie

ͬͭͱͯͭ

gelijnd

ɫͭͰ͵

verp/10

ͬͭͱͯͯ

geruit 5 mm

ɫͭͰ͵

verp/10

ͬͭͱͯʹ

commercieel geruit

ɫͭͰ͵

verp/10

ͭͳ


Memoblokken en schriften

vanaf

55 vanaf

/stuk

vanaf99

59

/stuk

/stuk

International Activebook

• Optik papier van 80 g/m² • Met 80 uitscheurbare vellen om snel en makkelijk op te bergen • Kaft van stevig karton, om langdurig en intensief te gebruiken • Met scanfunctie • Compatibel met Scribzee app

• Optik papier van 80 g/m² • Met 80 uitscheurbare vellen om snel en makkelijk te kunnen opbergen • Met verplaatsbaar tabblad; om snel en makkelijk de laatste notities terug te vinden • Met opbergvak voorin; om losse documenten, visitekaartjes, enz. tijdelijk te kunnen opbergen • Met scanfunctie • Compatibel met Scribzee app

)W˜FP $ JDDWVSHUIRUDWLH

)W˜FP $ JDDWVSHUIRUDWLH

)W˜FP $

International Notebook

Schrift Smart Black • Optik papier van 90 g/m² • 180 bladzijden (90 vel) • 6RHSHOHJHSODVWL˙FHHUGHNDIWXLW glanzend gelamineerd karton • Met spiraalbinding • Met verplaatsbare bladwijzerliniaal • Met scanfunctie • Compatibel met Scribzee app • Kleur: zwart

ͬͬͭͮͭͮ

gelijnd

ɫͯ͵͵

verp/5

ͬͬͭͰͭͮ

gelijnd

ɫͱͱ͵

verp/5

ͬͬͮ͵ʹʹ

gelijnd

ɫͯͱͱ

verp/5

ͬͬͭͮͭͭ

geruit 5 mm

ɫͯ͵͵

verp/5

ͬͬͭͰͭͭ

geruit 5 mm

ɫͱͱ͵

verp/5

ͬͬͮ͵ʹͯ

geruit 5 mm

ɫͯͱͱ

verp/5

)W˜FP $ JDDWVSHUIRUDWLH

)W˜FP $ JDDWVSHUIRUDWLH

)W˜FP $

ͬͬͭͮͬͮ

gelijnd

ɫͱ͵͵

verp/5

ͬͬͭͰͬͮ

gelijnd

ɫʹͭ͵

verp/5

ͬͬͮ͵ʹͮ

gelijnd

ɫͱͯ͵

verp/5

ͬͬͭͮͬͭ

geruit 5 mm

ɫͱ͵͵

verp/5

ͬͬͭͰͬͭ

geruit 5 mm

ɫʹͭ͵

verp/5

ͬͬͮ͵ʹͬ

geruit 5 mm

ɫͱͯ͵

verp/5

vanaf

59

/stuk

Bebat: +EUR 0,057 Stibat (NL): +EUR 0,002 Recupel: +EUR 0,041

Orderbook • • • •

99

Doorschrijfboek =HOINRSL¬UHQGSDSLHU Verticaal Gelijnd

'XSOL ˜YHO

ͯͭͯͮ;

ft 13,5 × 10,5 cm

ɫͭͱ͵

verp/1

ͯͭͮʹ;

ft 17,5 × 10,5 cm

ɫͮͬ͵

verp/1

ͯͭͯͲ;

ft 21 × 13,5 cm

ɫͮ͵ͬ

verp/1

ͯͭͰͬ;

ft 29,7 × 21 cm

ɫͱʹͱ

verp/1

TULSOL ˜YHO

ͯͭͯͯ;

ft 13,5 × 10,5 cm

ɫͮͰͱ

verp/1

ͯͭͯͳ;

ft 21 × 13,5 cm

ɫͰͯ͵

verp/1

18

 49

/stuk

/stuk

Klemplaat met rekenmachine

Schrijf- en snijplaat

• Voor ft 21 × 29,7 cm (A4) • Zwarte kunststof klemplaat • Met een geïntegreerde rekenmachine met de 4 wiskundige basisberekeningen, 8-cijferig display, onafhankelijk geheugen, %-toets. Dual power (zonne-energie en batterijen) • Klemwijdte: 10 mm

• Ft 32,5 × 22 × 1,2 cm • Plaat van 2-laags speciale duurzame kunststof, buigzaam • Ook voor kleiner snijwerk op de plaat, waarop geen snijsporen achterblijven • Vlakke, vernikkelde beugelklem • Kan opgehangen worden • Klemwijdte: 10 mm

ͮͯͮͱͰ͵ͬ

ɫͳ͵͵

verp/1

ͮͯͯͭͬͬ͵

ɫʹͰ͵

verp/1

Verkrijgbaar per stuk


Schrijfwaren en correctie vanaf

36

69

/stuk

/stuk

Balpen M10 Clic

Balpen 4 Colours • Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt • Klassieke inktkleuren: rood, groen, blauw en zwart • Intrekbaar en navulbaar

• • • • •

Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt Zichtbaar inktniveau Houder met clip in de kleur van de inkt Drukknop aan de zijkant 1LHWQDYXOEDDU verp/1

verp/50

0ͭͬ0%

blauw

ɫͬͯ͵ ɫͬͯͲ

0ͭͬ05

rood

ɫͬͯ͵ ɫͬͯͲ

ʹͬͭʹͲͳ

zonder rubberen grip

ɫͭͯ͵

verp/12

0ͭͬ09

groen

ɫͬͯ͵ ɫͬͯͲ

ʹʹͳͭͯͲ

met rubberen grip

ɫͭͲ͵

verp/12

0ͭͬ0=

zwart

ɫͬͯ͵ ɫͬͯͲ

Gratis 30 + 6

53

Gratis 90 + 10

32

/stuk

Balpen Atlantis Classic voordeelpak

Gratis 90 + 10

20

/stuk

Balpen M10 Clic voordeelpak

• Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt: 1 mm • Comfortabele rubberen grip • Intrekbaar en navulbaar • Documentechte inkt volgens ISO 12757–2 • Verdeeldoos van 36 stuks (30 + 6 GRATIS)

• • • • • •

Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt Zichtbaar inktniveau Houder met clip in de kleur van de inkt Drukknop aan de zijkant 1LHWQDYXOEDDU Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 GRATIS)

/stuk

Balpen Cristal Medium voordeelpak • Schrijfbreedte: 0,4 mm, medium punt • Transparante houder voor zichtbaar inktniveau • Top en dop in de kleur van de inkt • Verdeeldoos van 100 stuks (90 + 10 GRATIS)

͵ͮͬͮʹͲ

blauw

ɫͭʹ͵͵

verp/1

ʹ͵ͲͬͰͭ

blauw

ɫͯͮͰͬ

verp/1

ʹ͵Ͳͬͯ͵

blauw

ɫͭ͵ʹʹ

verp/1

͵ͮͬͮʹͳ

zwart

ɫͭʹ͵͵

verp/1

ʹ͵ͲͬͰͮ

zwart

ɫͯͮͰͬ

verp/1

ʹ͵ͲͬͰͬ

zwart

ɫͭ͵ʹʹ

verp/1

Verkrijgbaar per stuk

ͭ͵


Schrijfwaren en correctie vanaf49

 45

/stuk

/stuk

Permanent marker 400 Gelroller Energel RT BL77 • • • • • • •

vanaf

Schrijfbreedte: 0,7 mm, medium punt Sneldrogend Ideaal voor linkshandigen Metalen houder en clip Rubberen grip Uit 84 % gerecycleerde plastic Intrekbaar en navulbaar

%/ͳͳ%

ɫͭͰ͵

rood

03

/stuk

Vulpotlood • Met gum en metalen drukknop 3ͮͬͯ

potloodstift: 0,3 mm, bruine houder

ɫͲͭͬ

verp/12

3ͮͬͱ

potloodstift: 0,5 mm, zwarte houder

ɫͰͬͯ

verp/12

ɫͰͯͲ

verp/12

ɫͰͯʹ

verp/12

verp/12

%/ͳͳ'

groen

ɫͭͰ͵

verp/12

3ͮͬͳ

potloodstift: 0,7 mm, blauwe houder

%/ͳͳ&

blauw

ɫͭͰ͵

verp/12

3ͮͬ͵*

%/ͳͳ&$

marineblauw

ɫͭͰ͵

verp/12

potloodstift: 0,9 mm, gele houder

%/ͳͳ$

zwart

ɫͭͰ͵

verp/12

• • • • •

Ronde punt Schrijfbreedte: 1 mm Permanente, reukarme inkt Houder uit kunststof 1DYXOEDDU

Ͱͬͬγ%

blauw

ɫͭͰͱ

verp/10

Ͱͬͬγ5

rood

ɫͭͰͱ

verp/10

Ͱͬͬγ9

groen

ɫͭͰͱ

verp/10

Ͱͬͬγ=

zwart

ɫͭͰͱ

verp/10

Ͱͬͬ$66

doos van 10 stuks: geel, oranje, roze, rood, paars, groen, lichtblauw, blauw, bruin en zwart

ɫͭͰͰ͵

verp/1

vanaf

89

/stuk

OHP-marker Lumocolor Permanent • Watervaste stift voor o.a. retroprojectie • Schrijft op gladde oppervlakken: plastic, glas, porselein, diepvrieszakjes, OHP-transparanten, CD/DVD, enz. • ‘Dry safe ink’ technologie: kan dagenlang openliggen zonder uit te drogen 6XSHU˙MQPP ͯͭͯγͯ

blauw

ɫͭͬͮ

verp/10

ͯͭͯγͮ

rood

ɫͭͬͮ

verp/10

ͯͭͯγͱ

groen

ɫͭͬͮ

verp/10

ͯͭͯγ͵

zwart

ɫͭͬͮ

verp/10

ͯͭͯ:3Ͱ

box van 4 stuks: rood, blauw, groen en zwart

ɫͰͬͮ

verp/1

ͯͭͯ:3Ͳ

box van 6 stuks: oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart

ɫͲͬͳ

verp/1

Permanent marker Artline

ͯͭͯ:3ʹ

box van 8 stuks: geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, bruin en zwart

ɫʹͬ͵

verp/1

• 1DYXOEDUHYLOWVWLIWPHWSHUPDQHQWHLQNW • 6QHOGURJHQG1($7IRUPXOH1HZ Ecological Advanced Technology • Bevat noch xyleen, noch enig ander giftig oplosmiddel • Voor alle oppervlakken • Lichaam uit metaal

)LMQPP

vanaf99

5RQGHSXQW VFKULMIEUHHGWHPP

verp/1

/stuk

verp/12

verp/60

ͳͬ%

blauw

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

ͳͬ5

rood

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

ͳͬ9 ͳͬ=

groen zwart

%HLWHOYRUPLJHSXQW schrijfbreedte: 2–5 mm

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵ ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵ verp/1

verp/12

verp/60

ͯͭʹγͯ

blauw

ɫͬʹ͵

verp/10

ͯͭʹγͮ

rood

ɫͬʹ͵

verp/10

ͯͭʹγͱ

groen

ɫͬʹ͵

verp/10

ͯͭʹγ͵

zwart

ɫͬʹ͵

verp/10

ͯͭʹ:3Ͱ

box van 4 stuks: rood, blauw, groen en zwart

ɫͯͲ͵

verp/1

ͯͭʹ:3Ͳ

box van 6 stuks: oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart

ɫͱͯͰ

verp/1

ͯͭʹ:3ʹ

box van 8 stuks: geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, bruin en zwart

ɫͲʹ͵

verp/1

Medium: 1 mm ͯͭͳγͯ

blauw

ɫͬ͵ͭ

verp/10

ͯͭͳγͮ

rood

ɫͬ͵ͭ

verp/10

ͯͭͳγͱ

groen

ɫͬ͵ͭ

verp/10

ͯͭͳγ͵

zwart

ɫͬ͵ͭ

verp/10

ͯͭͳ:3Ͱ

box van 4 stuks: rood, blauw, groen en zwart

ɫͯͱͲ

verp/1

͵ͬ%

blauw

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

ͯͭͳ:3Ͳ

box van 6 stuks: oranje, rood, blauw, groen, bruin en zwart

ɫͱͯͰ

verp/1

͵ͬ5

rood

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

ͯͭͳ:3ʹ

box van 8 stuks: geel, oranje, rood, paars, blauw, groen, bruin en zwart

ɫͳͭͬ

verp/1

͵ͬ9

groen

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

Set

͵ͬ=

zwart

ɫͭͯͭ ɫͭͬ͵ ɫͬ͵͵

ͯͭ͵:3Ͱ*

VHWYDQVWXNV]ZDUW[VXSHU˙MQ[˙MQ[PHGLXPHQ[EUHHG

ɫͯʹ͵

verp/1

20

Verkrijgbaar per stuk


Schrijfwaren en correctie vanaf

67

/stuk

Markeerstift STABILO BOSS original • • • • •

Schuine punt: maakt 2 streepdiktes mogelijk (2 en 5 mm) Fluorescerende inkt op waterbasis Reukloos Ergonomisch 1DYXOEDDU verp/1

verp/10

ͳͬγͮͰ

geel

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͱͰ

oranje

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͱͲ

roze

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͯͯ

groen

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͰͰ

milky yellow (pastelgeel)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͮͲ

creamy peach (pasteloranje)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͮ͵

pink blush (pastelroze)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͱͱ

lila haze (pastellila)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͭͲ

hint of mint (pastelgroen)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬγͭͭͯ

turkoois (pastelblauw)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬͭͰͬͬ

faded coral-red (licht pasteloranje)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬͭͱͬͬ

cherry blossom (licht pastelroze)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬͭͯͯͬ

dash of lime (limoen)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬͭͭͭͬ

cloudy blue (licht pastelblauw)

ɫͬʹͰ

ɫͬͲͳ

ͳͬͰͯͬ

etui van 4 stuks in pastelkleuren: faded coral-red (lichtoranje), cherry blossom (lichtroze), cloudy blue (lichtblauw) en dash of lime (limoen)

ɫͯͭͲ

verp/1

ͳͬͲͯͬ

etui van 6 stuks in pastelkleuren: lila haze (paars), cloudy blue (lichtblauw), dash of lime (limoen), milky yellow (lichtgeel),mellow coral-red (lichtoranje),en cherry blossom (lichtroze)

ɫͰͳͱ

verp/1

ͳͬʹͯͬ

etui van 8 stuks in pastelkleuren: milky yellow (geel), turkoois (blauw), faded coral-red (lichtoranje), pink blush (roze), lila haze (lila), hint of mint (groen), cloudy blue (blauw) en dash of lime (limoen)

ɫͲͯͲ

verp/1

 49

/stuk

69

Correctieroller Mini Pocket Mouse • • • • • •

Verkrijgbaar per stuk

Correctieroller Soft Grip

Breedte van de tape: 5 mm Lengte van de tape: 5 m Onmiddellijk overschrijfbaar Transparante houder Handig miniformaat Voor zowel links- als rechtshandigen

ʹʹ͵ͮ

/stuk

ɫͭͰ͵

verp/10

• • • • •

Breedte van de tape: 4,2 mm Lengte van de tape: 10 m Uitstekende hechting Direct overschrijfbaar Correctieroller met soft grip voor een comfortabel en precies gebruik

ʹ͵ͱ͵ͯͯ

ɫͭͲ͵

verp/10

ͮͭ


Facility 29

/pak

Gratis 6 glazen

vanaf

 42

Thee Feel Good

• De Everyday reeks speelt in op 4 gemoedstoestanden die gedurende een dag voorkomen: - Black Tea: geeft extra energie - Infusion: ideaal voor een relaxmoment - Flavoured Tea: een stevige verfrissing - Green Tea: volledig tot rust komen

Water Bru • Flesje van 50 cl • 1DWXXUOLMNOLFKWVSUDQNHOHQG mineraalwater • Belgisch kwaliteitsproduct • Laag zoutgehalte • Pak van 24 stuks .,ͰͱͰʹ͵

2 x Bru lichtsprankelend ZDWHUËšHVYDQFO UHI 05180) + 6 Bru glazen gratis (ref. BRUGLAS)

99

ɫͰͰͮ͵

verp/1

PREMIUM QUALITY

/stuk

Doos van 25 zakjes

Gratis 12 + 12

Ice Caffe Latte • Blikje van 25 cl • Pak van 12 stuks .,ͰͱͰ͵ͬ

 49

[1XWURPD,FH&DII© Latte, blik van 25 cl, pak 12 stuks (ref. 49715) + 1 x gratis pak van 12 stuks

/doos

ͬʹͳͬͬͬ

Yellow label Tea, Black Tea

ɫͮͰͮ

verp/1

ͬʹͳͬͭͬ

Green tea Mint, Green Tea

ɫͮͲͬ

verp/1

ʹͳͬͬͰ

Rozebottel, Infusion

ɫͯͭͯ

verp/1

ʹͳͬͬͳ

Citroen, Flavoured Tea

ɫͮͳͬ

verp/1

Doos van 100 zakjes

ɫͭͱ͵͵

verp/1

ͰͲʹʹͬ

Rozebottel, Infusion

ɫͭͭͭͯ

verp/1

ͰͲʹͲͱ

Yellow Label Tea, Black Tea

ɫͲͮͭ

verp/1

ͰͲʹͲʹ

Green Tea Citrus, Flavoured Green Tea

ɫ͵͵ͱ

verp/1

/doos

Capsules Dolce Gusto • Doos van 16 capsules ͬʹͳͮͬͬ

Latte Macchiato

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͰʹ

Espresso Intenso

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͬͭ

Lungo

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͬͰ

Cappuccino

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͬͳ

1HVTXLN

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͮͭ

Marrakesh

ɫͱͰ͵

verp/1

ͬʹͳͮͮͲ

Café au lait

ɫͱͰ͵

verp/1

ʹͳͮͬͮ

Lungo Decaffeinato

ɫͱͰ͵

verp/1

vanaf

99

/doos

Soep99

/doos

Doos van 20 zakjes

Speculoos • Kleine lotus speculooskoekjes • Individueel verpakt • Dispenserdoos van 150 stuks Ͱͳͬͱʹ

22

ɫ͵͵͵

verp/1

ͬͬͬʹͮͰ

tandoori kip

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͰͲͲͬͬ

groentesuprême + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͬͭʹʹͯ͵

pompoensuprême + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͰͲͱͰͬ

gevogelte + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͬͰͲͲͳͮ

classic tomaten groenten vermicelli

ͰͲͱʹͬ

St. Germain + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͰͲͲͭͬ7

curry + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͬͰͲͳͯͬ

tomaten met balletjes

ͰͲͱͲͬ

ɫͭͮ͵͵

verp/1

ɫͭͮ͵͵

verp/1

asperges + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͰͲͱͳͬ

champignons + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

ͰͲͱ͵ͬ

tomatensuprême + croutons

ɫͭͰ͵͵

verp/1

Doos van 25 zakjes ͬͰͲͲͲͬ

prei

ɫͭͮ͵͵

verp/1

ͬͰͲͳͬͬ

classic tomaten

ɫͭͮ͵͵

verp/1

ͰͲͳͭͬ

kip

ɫͭͮ͵͵

verp/1


Facility

vanaf

99

 44

/pak

/pak vanaf

 49

/doos

=DNGRHNHQ

Toiletpapier Bio Tech Handdoeken

• Biologisch actief toiletpapier dat tegelijk uw leidingen schoonmaakt • Gerecycleerd • Kleur: wit • 250 vel per rol • Pak van 8 rollen

• • • • • •

3ͰͬͳͱͳͲ

2-laags, patroon: honingraat

ɫͭ͵͵

verp/1

3Ͱͬ͵ͬͰͱ

3-laags, patroon: bloemen

ɫͮ͵͵

verp/1

Voor dispenser HyTech (ref. P416143) V-vouw Gerecycleerd 2-laags Pak van 250 vel Ft 24 × 23 cm

3ͰͬͲͯͰͮ

wit

É«Í­Í°Í°

verp/15

3ͰͬͲͯͰͯ

extra wit

ɫͭͲͰ

verp/15

• 2-laags • Extra zacht • Kleur: wit .ʹʹͯͰ

90 zakdoeken, ft 21,1 × 20,1 cm

ɫͮͬͱ

verp/1

.ʹʹͯͱ

100 zakdoeken, ft 21,5 × 18,5 mm

ɫͭͰ͵

verp/1

64

/stuk

Toiletreiniger • Helpt kalkaanslag te voorkomen • Exclusieve combinatie van tensio-active stoffen • Zonder gevaar voor septische putten • Onder de rand aanbrengen, borstelen en naspoelen • Voor sterke bevuiling: laten inwerken en naspoelen • Flacon van 750 ml ͮͬʹͭ͵ͯ99

99

/doos

71

Handdoekrol

Handdoekrol Mini • Voor mini dispenser Pearl White (ref. 431105) • 100 % cellulose • 1-laags • Snel en hoog absorptievermogen • Ft 22 cm x 120 m • Doos van 12 rollen ͭͭͬͬ͵͵

/doos

ɫͰ͵͵͵

verp/1

• • • • • •

Op rol Doos van 6 rollen Ft 275 m x 25 cm 1-lagig, 100 % cellulose Snel en hoog absorptievermogen Voor Midi Pearl White dispenser (ref. 431104) • Milieuvriendelijk productieproces ͭͭͬͬͬͭ

ɫͰͰ͵͵

verp/1

ɫͮͲͰ

verp/1

/stuk

Multi-oppervlak reiniger • Geschikt voor het dagelijks reinigen en ontsmetten van togen, tafels, stoelen, deuren, enz. • 'RRGWYDQGHEDFWHUL¬Q • Ondersteunt u om te voldoen aan de HACCP principes • Flacon van 750 ml ͳͱͬͯͬͭ

ɫͰͳͭ

verp/1

ͮͯ


Facility 99 61

/stuk

/stuk

Pedaalemmer Glasreiniger • Voor glazen oppervlakken en spiegels • Verwijdert vingerafdrukken en andere vlekken • Voor een streeploos resultaat • Ook voor andere harde, waterbestendige oppervlakken • Flacon van 750 ml ͲͱͲͭͯͮͮ

ɫͰͲͭ

verp/2

• Ideaal voor sanitaire ruimtes • Romp en vlak deksel van roestvrij staal of gecoat plaatstaal • Deksel sluit geruisloos • Extern aangebracht pedaalmechanisme • Voetpedaal uit kunststof, zwart • Uitneembare binnenemmer • Inhoud: 4 l • Kleur: wit ͳͬͰͰͲͬ

ɫͭʹ͵͵

verp/1

vanaf

79

Verpakkingsplakband • Kan gemakkelijk en geluidloos afgerold worden • Voor het sluiten van lichte tot middelzware verzenddozen • UV-bestendig • Op water gebaseerde acrylaatkleefstof • Inzetbaar op alle gebruikelijke afrol- en verpakkingsmachines

Gratis Nivea douchegel

OP = OP

.,ͰͱͰ͵ͱ

8 x Tesa verpakkingsplakband Strong, ft 38 mm x 66 m 7 [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͭͱͮͬ

verp/1

.,ͰͱͰ͵Ͳ

6 x Tesa verpakkingsplakband Strong, 50 mm x 66 m 7 [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫ͵ͳ͵

verp/1

.,ͰͱͰ͵ͳ

6 x Tesapack Ultra Strong, 50 mm x 66 m (412450M) [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͮͬͱ͵

verp/1

.,ͰͱͰ͵ʹ

6 x Tesapack Ultra Strong, ft 50 mm x 66 m, PVC, WUDQVSDUDQW 7 [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͮͬͱ͵

verp/1

Afdekplakband

vanaf

09

• Uit crêpepapier met een natuurrubberkleefstof • Geschikt voor alle toepassingen zoals afdekken bij binnenhuiswerken, het sluiten van kartonnen dozen en lichte bevestigingen, enz.

/stuk

Gratis Nivea douchegel

.,ͰͱͰ͵͵

12 x Tesa afdekplakband, ft 25 mm x 50 m (432341) [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͭͲͬ͵

verp/1

.,Ͱͱͱͬͬ

8 x Tesa afdekplakband, ft 38 mm x 50 m (432343) [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͭͲͭ͵

verp/1

.,Ͱͱͱͬͭ

6 x Tesa afdekplakband, ft 50 mm x 50 m (432344) [1LYHDGRXFKHJHOJUDWLV 

ɫͭͳͯ͵

verp/1

24

/stuk

OP = OP

Verkrijgbaar per stuk


Kantoormachines inclusief starterspakket

inclusief starterspakket Recupel (BE): +EUR 0,100

00 Recupel (BE): +EUR 0,041

00

Lamineermachine Jupiter 2

/stuk

Lamineermachine Saturn 3i • Geschikt voor regelmatig gebruik in een thuiskantoor of klein kantoor • 0D[SODVWL˙FHHUGLNWHPLFURQ • 3ODVWL˙FHHUVQHOKHLGPPPLQ • InstaHeat Technologie • Opwarmtijd: 1 min • Lamineerproces stopt meteen indien een hoes zou vastlopen • Vermindert het energieverbruik: machine wordt automatisch uitgeschakeld na 30 minuten van inactiviteit • Inclusief een starterspakket met 10 lamineerhoezen (Enhance 80 micron) • Gewicht: 2,25 kg • Kleur: grijs/zwart ͱͳͯͲͬͬͯ

ɫͳͲͬͬ

verp/1

Bebat: +EUR 0,057 Stibat (NL): +EUR 0,002 Recupel: +EUR 0,04199

/stuk

Bureaurekenmachine MS-120TER II • • • • • • • • • • •

LCD-display met 12 cijfers Muntconversie %-berekening BTW-berekening Onafhankelijk geheugen Snelcorrectietoets Dubbele nul-toets Verdeling in duizenden Toets voor wijziging plus-/minteken Ft 2,9 × 10,3 × 14,7 cm (h x b x d). Werkt op zonnecellen en batterijen (1 x LR54 bijgeleverd)

06ͭͮͬ,,

/stuk

ɫͭͯ͵͵

verp/1

• AutoSense systeem detecteert de dikte van de lamineerhoes en past hierop lamineerinstellingen aan • InstaHeat Technologie: klaar binnen 1 min • Lamineersnelheid: 750 mm/min • Lamineert alle lamineerhoezen tot 250 micron • 100 % Jam Free bij gebruik van Fellowes lamineerhoezen • Simpele gebruikersinterface met achteruitstand voor het herstellen van fout ingevoerde documenten • Sleepmode wordt geactiveerd na een periode van inactiviteit, voor minder energieverbruik • HeatGuard technologie isoleert de warmte in de lamineermachine waardoor de buitenkant altijd veilig is om aan te raken • Inclusief 2 pakken lamineerhoezen (5306114) • Ft 12,9 × 53,9 × 20,8 cm ͱͳͯͯͱͬͯ

ɫͭͳͱͬͬ

verp/1

vanaf

80

/pak

Lamineerhoes • Beschermt uw documenten tegen vloeistoffen, vocht, vuil en stof • Scheurbestendig • Pak van 100 stuks ͵ͬͬͭͮʹ

ft 54 × 86 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫͬʹͬ

verp/1

͵ͬͬͭͮ͵

ft 67 × 99 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫͭͬͳ

verp/1

͵ͬͬͭͯͭ

ft A7, 80 × 111 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫͭͳͬ

verp/1

͵ͬͬͭͯͰ

ft A5, 154 × 126 mm, 160 micron (2 × 80 micron)

ɫͯͳͯ

verp/1

͵ͬͬͭͯͱ

ft A5, 154 × 126 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫͱͲͯ

verp/1

͵ͬͬͭͯͲ

ft A4, 216 × 303 mm, 150 micron (2 × 75 micron)

ɫͱͲ͵

verp/1

͵ͬͬͭͯͳ

ft A4, 216 × 303 mm, 200 micron (2 × 100 micron)

ɫʹͭͱ

verp/1

͵ͬͬͭͯʹ

ft A4, 216 × 303 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫ͵ͯͱ

verp/1

͵ͬͬͭͰͱ

ft A3, 303 × 426 mm, 150 micron (2 × 75 micron)

ɫͭͮͰͱ

verp/1

͵ͬͬͭͰͲ

ft A3, 303 × 426 mm, 200 micron (2 × 100 micron)

ɫͭͳͲͲ

verp/1

͵ͬͬͭͰͳ

ft A3, 303 × 426 mm, 250 micron (2 × 125 micron)

ɫͮͮͰͮ

verp/1

00

/stuk

Hefboomsnijmachine 502 • • • • • •

Tot ft A4 Snijlengte: 320 mm Snijdikte: 0,8 mm (8 vel) Stalen onder- en bovenmes Stabiele metalen tafel Ft 42 × 17,5 cm

ͬͬͱͬͮ

ɫͮ͵ͬͬ

verp/1

ͮͱ


Technology vanaf

189

Recupel (BE): +EUR 0,041

/stuk

Luchtreiniger

Recupel (BE): +EUR 0,041

109

• Met SensorPod, die de luchtkwaliteit controleert in heel de kamer • Ventilatiesnelheid wordt automatisch aangepast als reactie op de luchtkwaliteitsmetingen van de SensorPod • Modern design dat past in elke huisomgeving • Makkelijk draagbaar door het gestroomlijnde geïntegreerde handvat • Filters: Koolstof, HEPA, UV • Lucht wordt ververst 5 x per uur: 14 m² • Lucht wordt ververst 4 x per uur: 17 m² • Lucht wordt ververst 2 x per uur: 35 m² • Kleur: wit

/stuk

Gratis NRROVWRI˙OWHU N

/XFKWUHLQLJHU= • Eenvoudige tiptoetsbediening van de YHQWLODWLHVQHOKHLG89IXQFWLHHQ˙OWHU vervangingssignalering • Modern design dat past in elke huisomgeving • Makkelijk draagbaar door het gestroomlijnde geïntegreerde handvat • Filters: Koolstof, HEPA, UV • Lucht wordt ververst 5 x per uur: 9 m² • Lucht wordt ververst 4 x per uur: 12 m² • Lucht wordt ververst 2 x per uur: 23 m² • Kleur: wit • Ft: 20 × 20 × 46 cm

.,Ͱͱͱͬͮ

Gratis NRROVWRI˙OWHU N

ɫͭͬ͵ͬͬ

ɫͭʹ͵ͬͬ

verp/1

.,ͰͱͱͬͰ

1 x Leitz TruSens Z-3000 luchtreiniger, met SensorPod luchtkwaliteitsmonitor, tot 70 m² (ref. 2415114) + GRATIS 1 x Leitz 'X3RQW.RROVWRI˙OWHUYRRU7UX6HQV= Luchtreiniger, pak van 3 stuks (ref. 2415109)

ɫͮͲ͵ͬͬ

verp/1

Auvibel (BE): +EUR 0,500 Copyright (BE): +EUR 0,600

Recupel (BE): +EUR 0,041

69 /blister

verp/1

Toetsenbord ClassicLine

vanaf

88

/stuk

USB-stick 2.0 Swivel • • • •

Auvibel (BE): +EUR 0,500 Copyright (BE): +EUR 0,600

Schrijfsnelheid: 2,5 MB/s Leessnelheid: 8 MB/s Plug & Play Compatibel met PC, Linux en Mac capaciteit: 16 GB, rood

ɫͱͭͭ

verp/1

Ͱ͵ʹͭͱ

capaciteit: 32 GB, groen

ɫͱͯͲ

verp/1

ͮͬͲͮͱ7

azerty-toetsenbord

ɫʹͲ͵

verp/1

Ͱ͵ʹͭͲ

capaciteit: 64 GB, paars

ɫʹͯͭ

verp/1

ͮͬͱͭͳ7

TZHUW\WRHWVHQERUG

ɫʹͲ͵

verp/1

Recupel (BE): +EUR 0,041

Uitschuifbaar Wachtwoord- en beveiligingssoftware Plug & Play Compatibel met PC, Linux en Mac Kleur: zwart

 49

/stuk

Headset Primo

Ͱ͵ͬͲͮ

capaciteit: 8 GB, schrijfsnelheid: 2,5 MB/s, leessnelheid: 8 MB/s

É«Í°Í´Í´

verp/1

Ͱ͵ͬͲͯ

capaciteit: 16 GB, schrijfsnelheid: 2,5 MB/s, leessnelheid: 8,5 MB/s

ɫͱͭͭ

verp/1

Ͱ͵ͬͲͰ

capaciteit: 32 GB, schrijfsnelheid: 5 MB/s, leessnelheid: 12 MB/s

ɫͱͯͲ

verp/1

Ͱ͵ͬͲͱ

capaciteit: 64 GB, schrijfsnelheid: 5 MB/s, leessnelheid: 12 MB/s

ɫͳͳʹ

verp/1

26

• Full-size toetsenbord met standaardindeling om comfortabel te typen • Speciale knoppen voor aan/uit, slaapstand en activatie • Morsbestendig • Kabel van 1,8 m • Plug & Play

Ͱ͵ʹͭͰ

USB-stick 2.0 Pinstripe • • • • •

/stuk

vanaf

11

1 x Leitz TruSens Z-1000 luchtreiniger, tot 23 m² (ref. 2415112) + GRATIS 1 x Leitz DuPont .RROVWRI˙OWHUYRRU7UX6HQV Z-1000 Luchtreiniger, pak van 3 stuks (ref. 2415103)

.,Ͱͱͱͬͯ

1 x Leitz TruSens Z-2000 luchtreiniger, met SensorPod luchtkwaliteitsmonitor, tot 35 m² (ref. 2415113) + GRATIS 1 x Leitz 'X3RQW.RROVWRI˙OWHUYRRU7UX6HQV= Luchtreiniger, pak van 3 stuks (ref. 2415106)

• Lichtgewicht stereo headset met verstelbare, ˚H[LEHOHPLFURIRRQYRRUKDQGVIUHHFRPPXQLFDWLH • Ideaal voor online gamesessies, genieten van muziek en chatapplicaties zoals Skype • Inline volumeregeling • Comfortabel ontwerp met zachte oorkussens en verstelbare hoofdband • *HYRHOLJHPLFURIRRQPHW˚H[LEHORQWZHUSYRRUHHQKHOGHUHVSUDDNNZDOLWHLW ͮͭͲͲͱ7

ɫͳͰ͵

verp/1


Meubilair

00

00

/stuk

Bureaustoel Point 70

Bureaustoel Top Pro 1

• Traploze zithoogte-instelling met Toplift (TÜV getest) • Contourgevormde rugleuning met ingebouwde lendensteun • Speciale ergonomische zitting, met bekkensteun • Zithoogte: 41 – 53 cm • Zitbreedte: 45 cm • Zitdiepte: 45 cm • Rughoogte: 57 cm • Gemakkelijk te monteren • Inclusief set wielen • Kleur: zwart

• Traploze zithoogte-instelling met Toplift (TÜV getest) • Ergonomische, contourgevormde rugleuning met ingebouwde lendensteun • Verstelbaar in de hoogte en diepte • Zithoogte: 42 – 54 cm • Zitbreedte: 46 cm • Zitdiepte: 45 cm • Rughoogte: 45 cm • Gemakkelijk te monteren • Inclusief set wielen • Kleur: zwart

ʹͭͳͬ*ͮͬ

206

ɫͳ͵ͬͬ

verp/1

7ͭͬͬ*ͮͬ

ɫʹͱͬͬ

verp/1

ɫͮͭ͵ͬͬ

verp/1

/stuk

219

• Aanpasbare hoogte • Ergonomisch (Body Balance Tec: zitting driedimensionaal beweegbaar, orthopedische zitting) • Verschillende posities mogelijk • Speciaal afgestemd op de zitbehoefte van vrouwen • Zithoogte: 39 – 49 cm • Zitbreedte: 48 cm • Zitdiepte: 48 cm • Rughoogte: 57 cm • Inclusief set wielen • Kleur: zwart ɫͮͬͲͬͬ

/stuk

Directiestoel TD Lux 10

Bureaustoel Lady Sitness

/7ͬ%.%&

/stuk

verp/1

• Aanpasbare hoogte • Verchroomde lederen armleuningen • Rugsteun uit leder, achter- en zijkant in gelijkaardige lederlook • Holle zitting met knierol • Zithoogte: 42 – 51 cm • Zitbreedte: 48 cm • Zitdiepte: 50 cm • Rughoogte: 70 cm • Gemakkelijk te monteren • Inclusief set wielen • Kleur: zwart ʹͳͳ͵$ʹͬ

ͮͳ


0HXELODLUSUHVHQWDWLHHQFRPPXQLFDWLH

00

vanaf

/stuk

vanaf99

99

/stuk

/stuk

Rek Strong 265

Deurmat Ultimat • Maximale stof- en vochtopneming door ultrasterke vezels • Uit 70 % microvezels en 30 % polypropyleenvezels • Kleur: grijs

Vloermat Cleartex Advantage Mat • Rechthoekig • Dikte: 2,2 mm • Uit transparante PVC ͭͭͭͱͮͮͱ

voor tapijt, ft 120 × 150 cm

ɫͰͮ͵͵

verp/1

ͭͮͭͱͮͮͱ

voor harde oppervlakken, ft 120 × 150 cm

ɫͰͮ͵͵

verp/1

ͭͮͮͬͬͮͱ

voor harde oppervlakken, ft 120 × 200 cm

ɫͱ͵͵͵

verp/1

)&͵ͬ*5

ft 60 × 90 cm

ɫͮͮ͵͵

verp/1

)&ͭͱͬ*5

ft 90 × 150 cm

ɫͰͱ͵͵

verp/1

• • • • • • •

Stevig rek Gemakkelijk zelf en snel te monteren 5 legborden verstelbaar in hoogte Volledig boutloos Gegalvaniseerd Draagvermogen: 265 kg/legbord Ft 200 × 120 × 50 cm (h x b x d)

ʹͱͱͬͬͱ

ɫͰ͵ͬͬ

verp/1

vanaf

79

/stuk

vanaf

59 Krijtmarker 4090 • Beitelvormige punt • Schrijfbreedte: 4 – 15 mm • Geurneutraal, vloeibaar krijt op waterbasis • Voor het beschrijven van o.a. ramen en krijtborden • Met een vochtige doek te verwijderen van bijna alle niet-poreuze oppervlakken Ͱͬ͵ͬ:

wit

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ1-

neongeel

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ12

neonoranje

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ1.

neonroze

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ5

rood

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ/9

lichtgroen

ɫͯͳ͵

verp/5

Ͱͬ͵ͬ=

zwart

ɫͯͳ͵

verp/5

ͯͰͰͲͬͬͬ

etui van 5 markers: 2 x wit, 1 x neongeel, 1 x neonoranje en 1 x neonroze

28

ɫͭͳͮ͵

verp/1

/stuk

Krijtbord Woody • • • •

Muurmodel Budgetvriendelijk Met een houten frame Dubbelzijdig schrijfoppervlak

ͲͰ͵Ͱʹͳͬ

ft 20 × 40 cm, teak, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭͭͱ͵

verp/6

ͲͰ͵Ͱͳͳͭ

ft 20 × 40 cm, zwart, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭͭͱ͵

verp/6

ͲͰ͵Ͱ͵ͮʹ

ft 30 × 40 cm, zwartgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers (wit en zwart)

ɫͭͰͲ͵

verp/6

ͲͰ͵Ͱ͵ͬͳ

ft 30 × 40 cm, witgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers (goud en zwart)

ɫͭͯͳͱ

verp/6

ͲͰ͵Ͱʹʹͳ

ft 30 × 40 cm, teak, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭͰͬʹ

verp/6

ͲͰ͵Ͱͳʹʹ

ft 30 × 40 cm, zwart, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭͰͬʹ

verp/6

ͲͰ͵Ͱ͵ͯͱ

ft 40 × 60 cm, zwartgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers (wit en zwart)

ɫͮͮ͵ʹ

verp/6

ͲͰ͵Ͱ͵ͭͰ

ft 40 × 60 cm, witgelakte afwerking, inclusief 2 krijtmarkers (goud en zwart)

ɫͭʹͯͲ

verp/6

ͲͰ͵Ͱʹ͵Ͱ

ft 40 × 60 cm, teak, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭ͵͵ͬ

verp/6

ͲͰ͵Ͱͳ͵ͱ

ft 40 × 60 cm, zwart, inclusief 1 krijtmarker

ɫͭ͵͵ͬ

verp/6

ͲͰ͵Ͱ͵ͬͬ

ft 60 × 80 cm, teak, inclusief 1 krijtmarker

ɫͯͮͯͭ

verp/6

:%:%/Ͳͬ

ft 60 × 80 cm, zwart, inclusief 1 krijtmarker

ɫͯͮͯͭ

verp/6

Verkrijgbaar per stuk


Presentatie en communicatie

Andere formaten beschikbaar

 49 vanaf

99

/stuk

Whiteboard • • • •

Onderhoudsvriendelijk )UHTXHQWJHEUXLN Magnetisch oppervlak in gelakt staal Metalen lijst

͵ͬͬͲʹͳ

ft 60 × 45 cm

ɫͭͱ͵͵

verp/1

͵ͬͬͲʹʹ

ft 90 × 60 cm

ɫͮͰ͵͵

verp/1

00

/stuk

/stuk

Flipchart

Flipchart Excellence

• 1LHWPDJQHWLVFKGURRJ uitwisbaar oppervlak • Gemakkelijk te monteren en te verplaatsen • Lichtgewicht, geschikt voor HONIRUPDDW˚LSRYHUV • Verstelbare hoogte tot 195 cm • Met pennengootje • Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 × 100 cm

• Magnetisch, droog uitwisbaar oppervlak • Telescopische, magnetische armen en verstelbare hoogte tot 185 cm • Met verstelbare klem, geschikt voor HONIRUPDDW˚LSRYHUEORN • Met vergrendelbare wieltjes • Lichtgewicht • Met pennengootje • Ft beschrijfbaar oppervlak: 75 × 100 cm

͵ͬͬͳͬͬ

ɫͰͰͰ͵

verp/1

͵ͬͬͳͬͮ

ɫͭͭ͵ͬͬ

verp/1

vanaf

69 29

/stuk

/stuk

Whiteboardmarker Velleda 1701 Ecolutions

 49

Reinigingsspray • Verwijdert inkt van whiteboardmarkers • Mooi glanzend en perfect schoon resultaat • Alcoholvrij • Onontvlambaar • Aangename citroengeur • Te gebruiken met Pergamy absorberende doekjes (ref. 901034) • Flesje van 250 ml ͵ͬͭͬͯͯ

Verkrijgbaar per stuk

ɫͭͮ͵

verp/1

• • • • • •

/stuk

Bordenwisser • • • •

Magnetisch Ecologisch 1LHWQDYXOEDDU Ft 11,5 × 6,7 × 2,2 cm

͵ͬͭͬͯʹ

ɫͮͰ͵

verp/1

Ronde punt Schrijfbreedte: 1,5 mm Plastic houder Inkt op alcoholbasis, neutrale geur Goed uitwisbaar Uit 51 % gerecycleerd materiaal

ͭͳͬͭ%

blauw

ɫͬͲ͵

verp/12

ͭͳͬͭ5

rood

ɫͬͲ͵

verp/12

ͭͳͬͭ9

groen

ɫͬͲ͵

verp/12

ͭͳͬͭ=

zwart

ɫͬͲ͵

verp/12

ͭͳͬͰ$

doos van 4 stuks: zwart, blauw, rood en groen

ɫͮ͵͵

verp/1

ͮ͵


Presentatie en communicatie Folderhouder11

• • • •

Ft A4 Verticaal Uit transparante polystyreen Afgeronde hoeken voor een elegant design • Gekanteld voor optimale zichtbaarheid • Gemakkelijk aan de muur te bevestigen

/stuk

'(ͳͳͬͬͭ

É«Í°Í­Í­

verp/1

85

/stuk

Folderhouder L-voet

vanaf

69

Folderhouder

• Uit transparante polystyreen • Gekanteld voor een betere zichtbaarheid • Snel verwisselbare inhoud door zijdelingse opening • Grote en stabiele basis /stuk

• • • • •

'(Ͱͳͱͬͭ

ft A5

ɫͮͲ͵

verp/1

'(ͰͳͰͬͭ

ft A4

ɫͯͳ͵

verp/1

Ft 1/3 A4 4 opbergvakken Uit transparante polystyreen Kan ook aan de muur bevestigd worden Gekanteld voor een optimale zichtbaarheid

'(ͳͳͳͬͭ

 49

ɫͳʹͱ

verp/1

/stuk

vanaf

59

/stuk

3DSLHUEORNYRRU˚LSFKDUWV(DUWKLW • • • •

Kurkbord Earth-it • • • •

Oppervlak uit kurk, 90 % uit gerecycleerd materiaal MDF frame: 62 % uit gerecycleerd materiaal Gehele bord: 97 % recycleerbaar Inclusief monteerset

5(&ͬͳͬͭ

ft 60 × 90 cm

ɫͭͱͱ͵

verp/1

5(&ͭͰͬͭ

ft 90 × 120 cm

ɫͮͭ͵͵

verp/1

30

Ft 65 × 98 cm Blok van 50 blad Gerecycleerd, effen papier van 55 g/m² Met microperforatie voor eenvoudig afscheuren • De vellen laten geen inkt door • *HVFKLNWYRRUDOOH˚LSFKDUWIRUPDWHQ )/ͬͯͭͭʹ

ɫͳͰ͵

verp/5

Verkrijgbaar per stuk


Meer dan 25 000 artikelen online YRRUXZNDQWRRUbinnen 24 uurJHOHYHUG Bestel nu via de webshop

GHWDLO˙OWHU

op al uw mobiele apparaten

makkelijk producten vergelijken

Gratis tube desinfecterende handgel 6XUIQDDURQ]H&DOLSDJHZHEVKRS %LMHHQEHVWHOOLQJYDQPLQLPDDOHXUR RQWYDQJWXªªQPDOLJ*5$7,6WXEH GHVLQIHFWHUHQGHKDQGJHOPO ref. $+ͬͬͭ&

$DQELHGLQJJHOGLJYDQDIWHPRI]RODQJGHYRRUUDDGVWUHNW 1LHWWHUXJEHWDDOEDDULQFRQWDQWHQ%HVWHOOLQJH[FO%7:HQWDNVHQKHI˙QJHQ HQPHWXLW]RQGHULQJYDQSRVW]HJHOV

Profile for Adveo Belgium NV

Calipage promoties  

Advertisement