Page 1

4 TEKENMATERIAAL EN HOBBYARTIKELEN Meten ..................................................................................... 130 Passers .................................................................................. 135 Tekenen en schetsen ................................................................. 138 KalligraďŹ e ................................................................................ 147 Kleuren ................................................................................... 148 Schilderen ............................................................................... 160 Boetseren ............................................................................... 180 Snijden en knippen .................................................................... 185 Plakken en lijmen ...................................................................... 188 Knutselen ................................................................................ 193 Opbergen ................................................................................ 215 Schoolmateriaal ........................................................................ 217 Albums ................................................................................... 220 Speelkaarten en toebehoren ....................................................... 223 Geschenkpapier en linten ........................................................... 224 Wenskaarten ........................................................................... 226 Feestartikelen .......................................................................... 226

129


METEN LATTEN UIT KUNSTSTOF

LATTEN UIT HOUT

Lat uit hout s5ITBEUK s-ETMILLIMETERAANDUIDING s.IETGEVERNIST

CM 1930000 1940000 CM 1950000 CM

VERP VERP VERP

Plooibare lat Flexi s5ITPLASTIC s,ENGTECM s4RANSPARANT GEASSORTEERDEKLEUREN s-ETGRADUATIES 130101

VERP

Lat s5ITPLASTIC s,ENGTECM s4RANSPARANT s-ETGRADUATIES s-ETANTIVLEKBOORD s)NOPHANGETUI

Lat s5ITPLASTIC s,ENGTECM s4RANSPARANT GEASSORTEERDEKLEUREN s-ETGRADUATIES sSTUKSINEENPLASTICPOT

VERP

120106

VERP

120107

Lat Geometric s5ITPLASTIC s'RADUATIES MET56 INKT s-ETANTIVLEKBOORD s)NOPHANGETUI 242020 242030 242032 242040

CM TRANSPARANT CM TRANSPARANT CM GEASSORTEERDEKLEURENGROEN BLAUWENROZE CM TRANSPARANT

VERP VERP VERP VERP

Lat Essentials 146 s5ITPLASTIC s4RANSPARANT s'RADUATIESMET56 INKT s0ERSONALISEERBAAR s)NOPHANGETUI 146507 146112 146510 146119 146519 146114

130

CM DUBBELEGRADUATIE CM CM SMALLEBREEDTE CMECO CM SMALLEBREEDTE CM

Lat onbreekbaar

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s5ITSOEPELENONBREEKBAARPLASTIC s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUWENGROEN s'RADUATIESMET56 INKT s-IDDENSTUKINhSOFTTOUCHvUITGEZONDERDLATCM s!NTIVLEKBOORD s)NOPHANGETUI 244030 244040

CM CM

VERP VERP


METEN

Lat KidyтАЩGrip s5ITONBREEKBAAR GERECYCLEERDPLASTIC s-ETGRADUATIES s:EERLEESBAARDOORGROTECIJFERS s!NTISLIP 278710 278510

CM CM 

VERP VERP

Lat

LATTEN UIT ALUMINIUM

s,ENGTECM s5ITPLASTIC s!NTIVLEKBOORD VERP

1050000

Lat s,ENGTECM s5ITALUMINIUM s-ETANTISLIPRUGENANTIVLEKBOORD s)NOPHANGETUI

Curvenliniaal VERP

120105

s"UIGZAAMECURVENLINIAAL s-ETmEXIBELEMETALENKERN s/VERTROKKENMETBLAUWE06# U43010 U44010 U46010

CM CM CM

VERP VERP VERP

Lat uit roestvrij staal s'EGRAVEERDEGRADUATIES s)NETUI 118300 118500

CM CM

VERP VERP

Voor MatCutter snijsystemen zie pagina 186

Lat uit geanodiseerd aluminium s-ETRUBBERENHOEKBESCHERMPUNTEN s-ETGRADUATIES s/PBLISTER 120030 120040 120050

CM CM CM

VERP VERP VERP

Snijlat Linea uit geanodiseerd aluminium s6OORCREATIEVEACTIVITEITENOFGEBRUIKOPKANTOOR s-ETGRADUATIES s)NOXSNIJBOORDENANTISLIPSTROOK 176040 176060 176080

CM CM CM

VERP VERP VERP

Snijlat ProямБla uit geanodiseerd aluminium s6OORINLIJSTENENANDERECREATIEVE ACTIVITEITEN s-ETSCHAALVERDELING s)NOXSNIJBOORDENANTISLIPSTROKEN s+ANGEBRUIKTWORDENMETDE -AT#UTTERSNIJSYSTEMENVAN-APED 177060 177080 177100 177120

CM CM CM CM

VERP VERP VERP VERP

131


METEN SCHAALLATTEN

DECIMETERLATTEN

Driekantige schaallat Decimeterlat Essentials

s,ENGTECM s0ERKLEUREENANDERESCHAALVERDELING s5ITHOOGWAARDIGEKUNSTSTOF s6ERPAKTINEENSCHOKBESTENDIGEPLASTICKOKER

s,ENGTECM s$RIEDUBBELEDECIMETER s5ITPLASTIC s'RADUATIESMET56 INKT s0ERSONALISEERBAAR s-ETCENTRAALHANDVAT s)NETUI

240011 240014 240013 VERP

1461095

O RANJESCHAALVERDELING    BLAUWSCHAALVERDELING    GROENSCHAALVERDELING    

VERP VERP VERP

Driekantige schaallat s.AUWKEURIGEGRADUATIES DUBBELBECIJFERD INCMENMM s5ITHOOGWAARDIGEKUNSTSTOF

Driekantige schaallat s-ETKLEURCODERING sSCHAALVERDELINGEN   s5ITHOOGWAARDIGEKUNSTSTOF VERP

56198

802020 802022 802023 802024

EN A RCHITECTUUR  EN LANDMEETKUNDE  EN WERKTUIGBOUWKUNDE  EN

VERP VERP VERP VERP

ROLLINIALEN

Rolliniaal s5ITPLEXIVANHOOGSTAANDEKWALITEIT s-ETGEÕNTEGREERDEGRADENBOOGENVERGROOTGLAS sCMMETSCHAALVERDELING VERP

153000

T-LATTEN

T-lat

T-lat

s5ITALUMINIUM s-ETVASTEKOPENENKELZIJDIGEMMSCHAAL

s5ITPLASTIC s-ETMILLIMETERAANDUIDINGENANTIVLEKBOORDAANBEIDEZIJDEN

18560A 18580A

132

CM CM 

VERP VERP

CM 1760000 1775000 CM

VERP VERP


METEN GRADENBOGEN

Gradenboog Geometric Gradenboog Twist’n Flex

s CM s5ITPLASTIC s'RADUATIESAANGEBRACHTMET56 INKT s)NOPHANGETUI

s CM s5ITSOEPELENONBREEKBAARPLASTIC s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUW ROZEENGROEN s)NOPHANGETUI

242180

VERP

VERP

279810

Gradenboog onbreekbaar

Gradenboog

s CM s/NBREEKBAARENSCHOKBESTENDIG s'RADUATIESAANGEBRACHTMET56 INKT s)NOPHANGETUI

s5ITPLASTIC s'RADENBOOGVANÂ s-ETEENUNIEKDRAAISTUKJEVOOREXTRAHULPBIJHETMETEN VANHOEKEN VERP

244180

L10010

VERP

GEODRIEHOEKEN

Geodriehoek Geo-Flex

Geodriehoek

s5ITSOEPELENONBREEKBAARPLASTIC s(YPOTENUSACM Â s)NOPHANGETUI

s5ITGLASHELDERE DUURZAMEPLASTIC s(YPOTENUSACM s-ETSCHAALVERDELINGCMMM s4EGENGESTELDEBECIJFERING GEKLEURDWEERGEGEVEN s)NOPHANGETUI

028600

VERP

120103

VERP

Geodriehoek Technic Geodriehoek Centro

s5ITPLASTIC s(YPOTENUSACM Â s-ETVERSTELBAARHANDVAT s)NOPHANGETUI 028700

s5ITGLASHELDERE DUURZAMEKUNSTSTOF s(YPOTENUSACMMETSCHAALVERDELINGCMMM s4EGENGESTELDEBECIJFERING GEKLEURDWEERGEGEVEN VERP

237630

VERP

133


METEN

s5ITPLASTIC s'RADUATIESAANGEBRACHTMET56 INKT s6ISUELEMERKTEKENSOMDECM s)NOPHANGETUI CM   CM   CM   CM   CM  

26 26 24

VERP VERP VERP VERP VERP

44 21

242421 242621 242426 242626 147527

26 24 24

24 26 21

Winkelhaak Geometric

14 75 27

24 24 21

WINKELHAKEN

24

24

21 46

24

44 26

Winkelhaak onbreekbaar

24

26 46

s5ITONBREEKBAARPLASTIC s'RADUATIESAANGEBRACHTMET56 INKT s0ROGRESSIEVEGRADUATIES s6ISUELEMERKTEKENSOMDECM s-ETANTIVLEKBOORD s/PBLISTER 244421 244621 244426 244626

CM  GEASSORTEERDEKLEUREN BLAUWENGROEN CM   GEASSORTEERDEKLEUREN BLAUWENGROEN CM   BLAUW CM   BLAUW

VERP VERP VERP VERP

TEKENSETS

Tekenset s DELIGETEKENSET LATVANCM GEODRIEHOEK CM GEODRIEHOEK CM s)NOPHANGETUI 120104

VERP

LETTER- EN TEKENSJABLONEN

Cirkelsjabloon

Venndiagram

Cirkelsjabloon

sCIRKELSVANTOTMM s&TXMM s)NOPHANGETUI

sELLIPSENVANTOTMM s&TXMM s)NOPHANGETUI

s!NTIVLEKBOORD s#IRKELSVANTOTMM s&T X CM

120101

134

VERP

120102

VERP

840631

VERP


METEN

Lettersjabloon s,ENGTECM s-ETRECHTELETTERSENCIJFERS s,ETTERHOOGTEMM s)NOPHANGETUI VERP

258608

Lettersjabloon s5ITmEXIBEL ONBREEKBAAR00 s6OORZIENVANHORIZONTALEENVERTICALEVERHEVENHULPLIJNTJES s'ELEVERDZONDERPEN s2ECHTLETTERTYPE H91011

Sjablonenset

HE2010

s%TUIMETSJABLONENLETTERSENCIJFERS s,ETTERHOOGTEMM MMENMM s2ECHTLETTERTYPE

H93011 H57010 VERP

H90011

LETTERHOOGTEMM ETUIMETSTUKCIJFERS HOOFDLETTERSENKLEINELETTERS LETTERHOOGTEMM ETUIMETSTUKHOOFDLETTERS CIJFERS ENSYMBOLEN LETTERHOOGTEMM ETUIMETSTUKCIJFERSEN HOOFDLETTERS LETTERHOOGTEMM ETUIMETSTUKSCIJFERS HOOFDLETTERSENKLEINELETTERS

VERP VERP VERP VERP

Sjabloon Studio Elektro s%ENTEKENHULPVOORDEOPLEIDINGINDEELEKTROTECHNIEK s-ETHOEKENVAN        EN  s-ETMILLIMETER COÚRDINATENVERDELING s'RADENBOOG s#IRKELSMETDIAMETERVANTOTMMENARCEERINRICHTING s%ENVOUDIGCOMBINEERBARESYMBOOLELEMENTEN s3YMBOLENENGETALLENVAN EN MM s3YMBOOLELEMENTENENSYMBOLENVOLGENS$). GETALLENVAN EN MMVOLGENS)3/)"V

Lettersjabloon s5ITORANJEPLASTIC s3JABLONENMET: PROlELVOLDOENAAN DE)3/ NORM s6OOR)SOGRAPH 2APIDOGRAPHEN -ICRONORM s2ECHTELETTERS 342035 342050

 MM MM 

VERP VERP

VERP

852769

PASSERS SCHOOLPASSERS

Passer s DELIGESET METALENPASSER KOKERTJEPOTLOODSTIFTEN s)NEENDOOSJE 120501

VERP

Passer Metal Open s-INEMM s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUW GROENENORANJE s/PBLISTERMETSTUK 369000

VERP

135


PASSERS

Passer Stop System s-INEMM s"ENENUITMETAAL s3TOP3YSTEM#ONCEPT s"ESCHERMINGVOORPASSERPUNTENPOTLOODSTIFT s"LISTERMETPASSER3TOP3YSTEM

Passer Study s-INEMM s"ENENUITMETAAL s'EASSORTEERDEKLEURENGRIJS GROENENROZE 119450 119405

VERP

019600

DELIGEPASSERDOOSPASSER3TUDYENKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN  DELIGEPASSERDOOSPASSER3TUDY GUM MINESLIJPER KOKER TJEPOTLOODSTIFTENENSCHROEVENDRAAIER

VERP VERP

Passer Mars 559 Basic s0RECISIEPASSER s3TOMPEVEILIGHEIDSNAALD s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER s,ENGTEMM s)NCLUSIEFKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN

Passer Origin s"ENENUITMESSING s-ETBESCHERMDOPVOORDEPASSERPUNT s'ARANTIEJAAR sPASSER/RIGINMETPOTLOODINZETSTUKENPOTLOOD

VERP

559WP00

VERP

121651

Passer Mars 559 Arco s-ETTRAPLOZEGELEIDING s-AXCIRKELCAMM s"UIGBAARPOTLOODBEEN 559C03

559C05

P ASSERMETKOKERTJE METRESERVEPOTLOOD ENVERLENGSTUK PASSERMETKOKERTJE METRESERVEPOTLOOD TREKPEN TREKPEN HOUDERENSTEEKPUNT

Schoolpasser Noris Club s-ETPOTLOODSTUKJE s-ETRESERVEPOTLOODINETUI s3TOMPEVEILIGHEIDSNAALD s-AXIMALECIRKELCAMM

VERP

VERP

VERP

55050

Universele passer s3NELLEENMAKKELIJKEREGELINGVANDERADIUS s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER s0ASSINGVOORPASSERINZETSTUKDIAMETER MM s,ENGTEMM s)NCLUSIEFKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN 676530

676540

136

V OORCIRKELSTOTMAXMMDIAME TER DELIGEPASSERDOOSUNIVERSELE PASSERENKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN VOORCIRKELSTOTMAXMMDIAME TER DELIGEPASSERDOOSUNIVERSELE PASSER VERLENGSTUK UNIVERSEEL INZETSTUKENKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN

VERP

VERP


PASSERS TECHNISCHE PASSERS

Passer Centro s DELIGEPASSERDOOS INZETPASSERMETPOTLOODINZETSTUK VERLENGSTANG TREKPENINZETSTUK HOUDERVOORTREKPEN KOKERTJEPOTLOODSTIFTEN s,ENGTEMM s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER 529118

VERP

Passer Technic Compact s-INEMM INCLUSIEFKOKERTJEPOTLOODSTIFTEN s"LOKKEERBARE ENPLOOIBAREBENEN s/PBLISTERMETSTUK VERP

038700

VERDEELPASSERS

Verdeelpasser Precision System s DELIGEPASSERDOOS VERDEELPASSER UNIVERSEELINZETSTUK KOKERTJEPOTLOODSTIFTEN s,ENGTEMM s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER s)NGEASSORTEERDEKLEUREN 291010

Verdeelpasser Giant s-ETUNIVERSEELINZETSTUKEN KOKERTJEMETSCHROEVEN s,ENGTEMM s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER s-ETVERLENGSTUKMM VERP

028025

VERP

Verdeelpasser s-ETPOTLOODINZETSTUKENKOKERTJEPOT LOODSTIFTEN s"EIDEPASSERBENENMETGEWRICHT s,ENGTEMM s$IAMETERVOORPASSERINZETSTUKMM s6OORCIRKELSTOTMAXMMDIAMETER 530115

Passer Mars 552 Comfort

TOEBEHOREN VOOR PASSERS

s-ETSNELVERSTELLINGENPRECISIEWIELTJE s0LOOIBAARNAALD ENPOTLOODBEEN s6ERWISSELBAARPOTLOODSTUKJEMETDIAMETERVANMM s6ERWISSELBAARNAALDSTUK s6OORCIRKELSTOTMAXMM LENGTEMM s)NHOUD PASSER UNIVERSELEADAPTER KOKERTJEMETPOTLOODSTIFTEN 55201

VERP

Potloodstiften voor passer s6OORALLEPASSERSMETEENPOTLOOD STIFTVANMM s"LISTERVANSTUKS VERP

134210

VERP

137


TEKENEN EN SCHETSEN WIT TEKENPAPIER

Tekenblok 200 g/m², Steinbach gekorreld, 20 blad FTX CM! 01327 FTXCM 01307 FT XCM! 01313 200 g/m², bristol, 20 blad FTX CM! 01315 FTXCM 01316 FT XCM! 01330 250 g/m², Steinbach gekorreld, 20 blad FTX CM! 01339 FTXCM 01340 FT XCM! 01341

s7ITPAPIER 120 g/m², houtvrij papier, 24 blad FTX CM! VERP 01305 FTXCM VERP 01309 FTXCM VERP 01303 FT XCM! VERP 01304 190 g/m², extra zwaar houtvrij papier, 20 blad FTX CM! VERP 01312 FTXCM VERP 01314 FTXCM VERP 01311 FT XCM! VERP 01310

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Wit tekenpapier C à grain® s"LOKVANBLAD s,ICHTGEKORRELD s6OORPOTLOOD HOUTSKOOL SANGUINEENPASTEL s6OORINKT PLAKKAAT ENAQUARELVERF 125 g/m² 0027139 0027141 224 g/m² 0027135 0027136 0027138 0027137

FTX CM! FT XCM! FTX CM! FTXCM! FT XCM! FTXCM

Tekenblok Academy

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s"LOKVANBLAD s7ITZUURVRIJPAPIERVANGM£METEENNATUURLIJKEKORREL s6OORDROGETECHNIEKENZOALSPOTLOOD HOUTSKOOLOFSANGUINE GEEFTEENNATURELSCHADUWEFFECTWEER s/OKVOORNATTETECHNIEKENZOALSPLAKKAAT ENAQUARELVERFOF /OSTINDISCHEINKT 0004085 FTX CM! 0004086 FTXCM 0004087 FT XCM!

VERP VERP VERP

Tekenpapier Marker Layout s"LOKVANBLAD s3EMI TRANSPARANTPAPIER VANGM£ s:EERWITENZEERGLAD s7ATERBESTENDIG s)NKTDRINGTNIETINHETPAPIER s6OORALLESOORTENVILTSTIFTEN

Tekenblok Bristol s"LOKVANBLAD s:EERSTERKWITPAPIERVANGM£ s:EERGLADDESTRUCTUUR 457110 457113

138

FTX CM! FT XCM!

VERP VERP

297231 297233

FTX CM! FT XCM!

VERP VERP


TEKENEN EN SCHETSEN

Hobbybladen Tekenpapier s"UNDELVANBLAD s7ITPAPIERVANGM£ 7310770 FT XCM! GAATSPERFORATIE 7310200 FTX CM! GAATSPERFORATIE

VERP VERP

s&TX CM! s"UNDELVANBLAD s7ITPAPIERVANGM£ s GAATSPERFORATIE 7320410

VERP

Tekenpapier s0APIERVANGM£ s&T XM s/PROL s+LEURWIT 0003210

VERP

Tekenpapier s(OUTVRIJPAPIERVANGM£ s/PROL s+LEURWIT 8125 8150

FT MXM FT MXM

VERP VERP

Tekenpapier s7IT

Houthoudend tekenpapier s0AKVANBLAD GM£ s7IT 2250 2260

FT XCM! FTX CM!

VERP VERP

Pak van 250 blad GM£ &TX CM! 3103 Pak van 500 blad GM£ FTX CM! 3102 GM£ FTXCM 3104 GM£ FT XCM! 3101 GM£ FTX CM! 3108 GM£ FTXCM 3109 Losse vellen, plano 90500E GM£ FTXCM GM£ FT X CM 90508 90505E GM£ FTXCM Losse vellen, Steinbach, gekorreld 90520E GM£ FTXCM 90520D GM£ FTXCM 90522E GM£ FTXCM 90522D GM£ FTXCM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

139


TEKENEN EN SCHETSEN GEKLEURD TEKENPAPIER

Gekleurd tekenpapier s"LOKVANBLAD s'EASSORTEERDEKLEUREN s&TX CM! s0APIERVANGM£

Gekleurd tekenpapier Multicolor s"LOKVANBLAD sGEASSORTEERDEKLEUREN s0APIERVANGM£ 01323 01306

FTX CM! FT X CM

VERP VERP

Gekleurd tekenpapier Colorline

Zwart tekenpapier

s"LOKVANBLAD sGEASSORTEERDEKLEUREN s&TX CM! s0APIERVANGM£ 4337252

VERP

600F

s"LOKVANBLAD s0APIERVANGM£ 01338 01308

VERP

FTX CM! FT X CM

Gekleurd tekenpapier

Gekleurd tekenpapier

s&TXCM s0APIERVANGM£

s0APIERVANGM£

Pak van 10 blad F140010 WIT F141210 CITROENGEEL F141410 GEEL F141810 ROOD F142810 PAARS F143010 HEMELSBLAUW F143310 ZEEBLAUW F143510 KONINGSBLAUW F144010 ORANJE F145110 LICHTGROEN F145510 GRASGROEN F145810 DONKERGROEN F147010 DONKERBRUIN F148410 DONKERGRIJS F148510 BRUIN F149010 ZWART

140

VERP VERP V ERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Per blad F1400 F1414 F1418 F1428 F1433 F1440 F1455 F1458 F1484 F1485 F1490 6710009

WIT G EEL ROOD PAARS ZEEBLAUW ORANJE GRASGROEN DONKERGROEN DONKERGRIJS BRUIN ZWART GEASSORTEERDE KLEUREN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Pak van 100 blad, 10 geassorteerde kleuren FTX CM! 605A Pak van 500 blad, geassorteerde kleuren FTXCM 3130 FTX CM! 64500 FTXCM 3131 Pak van 500 blad, ft 21 x 29,7 cm (A4) GEEL 14125 ORANJE 14906 ROOD 14185 FUCHSIA 14909 TURKOOIS 14335 LICHTGROEN 14515 DONKERGROEN 14545 HEMELSBLAUW 14345 PAARS 14908 BRUIN 14907 ZWART 14905

VERP VERP

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP


TEKENEN EN SCHETSEN SCHETSBLOKKEN

Schetsblok XL s0APIERVANGM£ s&IJNGEKORRELD s6OORSNELLESCHETSENPOTLOOD PASTEL HOUTSKOOLENSANGUINE s-ETSPIRAALBINDINGOPDEKORTEZIJDE 787220

Schetsblok

787103

s"LOKVANBLAD s(OUTVRIJTEKENPAPIERVANGM£ 01317 FT XCM! 01318 FTX CM! 01319 FT XCM!

787115

VERP VERP VERP

FT XCM! BLOKVANBLAD FTX CM! BLOKVANBLAD FT XCM! BLOKVANBLAD

VERP VERP VERP

Schetsblok XL Extra White s"LOKVANBLAD s0APIERVANGM£ s&IJNGEKORRELD s6OORSNELLESCHETSENPOTLOOD PASTEL HOUTSKOOLENSANGUINE s-ETSPIRAALBINDINGOPDEKORTEZIJDE

Tekenalbum Field s4EKENPAPIERVANGM£ GERECYCLEERD s"LOKVANBLAD s6ERSTERKTEZWARTESTIJVEKAFT s-ETSPIRAALBINDINGOPDELANGEZIJDE 777606 777607

FT XCM FTXCM

787500 787501

FTX CM! FT XCM!

VERP VERP

VERP VERP

Tekenalbum One s4EKENPAPIERVANGM£ s"LOKVANBLAD s'EBONDENALBUM s:WARTEKAFT 5567C 5568C 5569C

FT X CM FTX CM FT XCM

Schetsblok s0APIERVANGM£ s"LOKVANBLAD s+AFTUIT00 s-ETSPIRAALBINDING

VERP VERP VERP

Ft 14,8 x 21 cm (A5) 4127720 ROZEKAFT 4127724 PAARSEKAFT 4127716 GROENEKAFT 4127708 BLAUWEKAFT

VERP VERP VERP VERP

Schetsboek Ballon

Teken- en kunstschrift

s"LOKVANBLAD s(OUTVRIJPAPIERVANGRM s3PIRAALBINDINGOPDEKORTEZIJDE

s0APIERVANGM£ sBLADZIJDEN s&TX CM s-ETTEKEN ENZIJDEPAPIER

894101 894102

FTX CM! FT XCM!

VERP VERP

8116

Ft 18 x 18 cm 4127719 ROZEKAFT 4127723 PAARSEKAFT 4127715 GROENEKAFT 4127707 BLAUWEKAFT Ft 21 x 29,7 cm (A4) 4127718 ROZEKAFT 4127722 PAARSEKAFT 4127714 GROENEKAFT 4127706 BLAUWEKAFT

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

VERP

141


TEKENEN EN SCHETSEN K ALKPAPIER

Kalkpapier s0APIERVAN GM£ 01682 01321 01681

FTX CM! ETUIVANBLAD FTX CM! BLOKVANBLAD FT XCM! ETUIVANBLAD

VERP

Kalkpapier

VERP

s'ESATINEERDKALKPAPIERVANGM£

VERP

17254 17253

Kalkpapier

FTXCM FTXCM

VERP VERP

Kalkpapier

s0APIERVAN GM£ s'ESATINEERDOPPERVLAK s)NKTMAKKELIJKUITTEVEGEN METEENSPECIALEGUM 11129 11132B

FTX CM! ETUIVANBLAD FT XCM! ETUIVANBLAD

VERP VERP

s"UNDELVANBLAD s0APIERVANGM£ s&TX CM! s GAATSPERFORATIE 7310760

VERP

MILLIMETERPAPIER

Millimeterpapier sGM£ s,INIATUURBRUIN 124011 124012

FTXCM LOSSEBLADEN FTXM OPROL

VERP VERP

Millimeterpapier

Millimeterpapier

s"LOKVANBLAD s0APIERVANGM£ s,INIATUURROOD

s%TUIVANBLAD s0APIERVANGM£ s&TX CM! s,INIATUURBRUIN

M67 M68

142

FTX CM! FT XCM!

VERP VERP

67115

VERP


TEKENEN EN SCHETSEN SCHOOL- EN TEKENFINELINERS

Fineliner Drawing System

Fineliner Pigment Liner

s6ORMVASTUITMETAALGEVATTENYLONPUNT s6OORGRAlSCHETEKENINGEN SCHETSEN ILLUSTRATIES ENZ s0IGMENTINKTOPWATERBASIS s8YLEENVRIJENMETVEILIGHEIDSDOP s-ETALENCLIP s+LEURZWART

s-ETEENUITMETAALGEVATTEPUNT s'EPIGMENTEERDEINKTOPWATERBASIS s,ICHT ENWATERBESTENDIG s-ETALENCLIP s+LEURZWART

687203 414691 414692 414693 414694 414695 0665203 0666203 414698 693200 694200

MM  MM MM MM MM MM MM MM MM ETUIVANSTUKS   EN MM ETUIVANSTUKS   EN MM

308-005 308-019 308-029 308-039 308-049 308-059 308059 308-069 308-079 308-089 308WP4

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

9BK3D

 MM MM  MM MM MM MM MM OPBLISTER MM MM MM OPSTELBAREBOXMETSTUKS   EN MM BLISTERVANSTUKS EN MM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

VERP

Fineliner Pin s0ERMANENTEWATER ENLICHTBESTENDIGEINKT s-ETALENCLIP s+LEURZWART MM MM  MM MM MM MM MM MM ETUIMETSTUKS   EN MM PIN0512 ETUIMETSTUKS   EN MM PIN0520 PIN01Z PIN02Z PIN03Z PIN05Z PIN0620 PIN0720 PIN08Z PIN3458

Fineliner Pigma Micron s0ERMANENTEWATERBESTENDIGEINKT s%XTRASTERKEINMETAALGEVATTEPUNT s+ANGEBRUIKTWORDENOPALLEPOREUZEONDERGRONDEN s+LEURZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

DK00549 DK0149 DK0449 DK0849

MM  MM MM MM

VERP VERP VERP VERP

VERP

Fineliner Tikky Graphic s'EPIGMENTEERDEINKT s7ATERBESTENDIG s-ETINMETAALGEVATTEVEZELPUNT s@&REEINKTECHNIEK s+LEURZWART 0814730 0814740 0814750 0814760 0814770 0814780 0814790

MM  MM MM MM MM MM MM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Fineliner Triplus s3CHRIJFBREEDTE MM s3UPERlJNE UITMETAALGEVATTEPUNT s%RGONOMISCHDRIEKANTIGLICHAAM s@$RYSAFEINKTECHNOLOGIE s(OUDERUIT00 METCLIP 334-3 334-2 334-9 334SB4 334SB10 334SB20

B LAUW ROOD ZWART GEASSORTEERDEKLEUREN OPSTELBAREBOXMETSTUKS GEASSORTEERDEKLEUREN OPSTELBAREBOXMETSTUKS GEASSORTEERDEKLEUREN OPSTELBAREBOXMETSTUKS

Fineliner mXz VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s)NMETAALGEVATTENYLONPUNT s)NKTOPWATERBASIS s3ETMETSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 8005P12

VERP

143


TEKENEN EN SCHETSEN

Fineliner Point 88 s3CHRIJFBREEDTE MM s&IJNE UITMETAALGEVATTE KUNSTSTOFPENPUNT s)NKTOPWATERBASIS NEUTRALEGEUR s:ESKANTIGLICHAAM

88-89 88-44 88024 88-54 88054 88-26 88-56 88056S 88-40 88040 88-50 88-59 88-58 88-55 88-43 88-33 88033S 88-32 88-13 88-63 88-53 88-36 88-51 88-57 88-41 88-22 88-45 88-94 88-96 88-46

O KER GEEL mUOGEEL ORANJE mUO ORANJE ABRIKOOS ROZE mUOROZE ROOD mUOROOD KARMIJNROOD LICHTLILA LILA VIOLET LICHTGROEN APPELGROEN mUOGROEN ULTRAMARIJN IJSGROEN OLIJFGROEN DENNENGROEN DONKERGROEN TURKOOIS AZUURBLAUW BLAUW NACHTBLAUW BRUIN LICHTGRIJS DONKERGRIJS ZWART

VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Fineliner Point 88 etuis 88051 8806 8810 8820

ETUIVANSTUKSINGEASSORTEERDENEONKLEUREN E TUIVANSTUKSDONKERGROEN ROOD BLAUW ZWART VIOLETENLILA ETUIVANSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN ETUIVANSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP VERP VERP

Fineliner Point 88 Twin Pack s)NHOUDSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 882001

VERP

Fineliner Point 88 Zebrui Box s)NHOUDSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 8820021

VERP

Fineliner Point 88 Big Point Box s)NHOUDSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN VERP

8820-1

Fineliner Point 88 Mini s%TUIVANSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 68812

144

VERP

Fineliner Point 88 Color Parade s)NHOUDSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN 8820031

VERP


TEKENEN EN SCHETSEN TEKENPENNEN EN -INKT

Tekenpen Rapidograph s-ETGE̥NTEGREERDEINKTSPIRAALENDRUKREGELSYSTEEM s.AVULBAAR s+LEURZWART 155010 155013 155018 155020 155025 155030 155035 155050 155070 155100

MM  MM MM MM MM MM MM MM MM MM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Tekenset Rapidograph s)NHOUD RAPIDOGRAPHPENNEN VULPOTLOOD4IKKY HI POLYMEER(" STIFTEN "GUM PENSTATIONS INKPATRONEN COMBI PASSERINZETSTUK VERP

699530

Tekenkop Rapidograph s!FZONDERLIJKETEKENKOPVOOR DE2APIDOGRAPHTEKENPENNEN 755010 755013 755018 755020 755025 755035 755050

 MM MM  MM MM MM MM MM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Capillair inktpatroon Rapidograph s%TSENDEINKT sINKTPATRONENVOOR2APIDOGRAPHTEKENPENNEN s+LEURZWART 596517 590517

N IET ETSENDEINKT ETSENDEINKT

VERP VERP

Tekeninkt Tekenpenhouder s+AARTMETGEVLAMDEPENHOUDERS s$IKTEMM VERP

520-17

s0LASTICmESJEVANML s4EKENINKTVOOROA)SOGRAPH TEKENPENNEN s+LEURZWART 591017

VERP

Tekenpenhouder Sergent-Major s-ETHEFBOOM sGEASSORTEERDEKLEURENROOD GRIJS GROENENBLAUW 816223 816296

TEKENPENHOUDER DOOSVANSTUKS V ERVANGPEN DOOSVANSTUKS

VERP VERP

Oost-Indische inkt s/PBASISVANSCHELLAK s,ICHTECHT s.ADROGINGWATERVAST s+LEURZWART

Tekenpenhouder/omsteekpenhouder Atome s4RADITIONELEPENHOUDERMETOMKEERBARETEKENPEN s)NGEASSORTEERDEKLEUREN 1770 1423

TEKENPENHOUDER DOOSVANSTUKS V ERVANGPEN DOOSVANSTUKS

VERP VERP

ML HA04501 HA04505 ML

VERP VERP

145


TEKENEN EN SCHETSEN

Tekeninkt

Oost-Indische inkt

s4RANSPARANTEWATERVERFTEKENINKT s'EBRUIKSKLAAR s6OORAIRBRUSH AQUARELTECHNIEKEN SPATTENENTRANSPARANTETEKENINGEN smACONSVANMLINGEASSORTEERDEKLEURENGEEL LICHTBLAUW DONKERGROEN DONKERBRUIN ZWARTENCYCLAAM VERP

HA04420

P17 523-15 523-17 523-18 21A664

TUBEVANML ZWART mESJEVANML SEPIA mESJEVANML ZWART mESJEVANML WIT mACONVANLMET GIETSTOP ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP

TEKENPLATEN

Tekenplaat Rapid sMAGNEETKLEMLIJSTEN s%XTRAPAPIERKLEM s0ARALLELLINIAALMEThSTOPGOv MECHANISME s3NELTEKENDRIEHOEK s3CHAALVERDELINGVOORHETDIRECTENNAUWKEURIGOVERNEMENVANSTRALEN 522404 523403 522403

FTX CM! FT XCM! HANDIGETRANSPORTKOFFER FT XCM!

VERP VERP VERP

Tekenplaat ProямБl s&TXCMVOORFT! s-AGNEETKLEMLIJST s0APIERKLEM s0ARALLELLINIAALMEThSTOPGOv MECHANISME s3CHAALVERDELINGVOORHETDIRECTENNAUWKEURIGOVERNEMENVANSTRALEN VERP

522231

Sneltekenkop s!UTOMATISCHEVASTZETTINGOMDE┬а s&IJNINSTELLINGVANTUSSENLIGGENDEHOEKEN s6RIJLOOPENDUBBELEGRAADVERDELINGVOORHOEKENVAN┬аTOT┬а s3TOPMECHANISME VERP

522346

HOUTSKOOL

Houtskool

Houtskool

s5ITSPECIAALGESELECTEERDEWILGENTWIJGEN s6OLLE RIJKEKLEURDIEGEMAKKELIJKAFGEEFT 9600003 9600030

K OKERTJEMETSTAAFJES DIAMETER MM DOOSJEMETSTAAFJES DIAMETER MM

VERP VERP

s2ONDEENZACHTESTAVEN s$OOSMETSTAAFJES DIAMETER MM s5ITHETBESTEWILGENHOUT s,ENGTECACM 402-4

Voor ямБxatief zie pagina 158 146

VERP


KALLIGRAFIE K ALLIGRAFIE

KalligraямБe minibox s)NHOUDKALLIGRAlESET VULPEN KALLIGRAlEPENPUNTEN lJN MEDIUM BREED INKTPATRONEN

KalligraямБeset

VERP

0273403

9341P08 K ALLIGRAlESETVOORBEGINNERS DELIG INHOUDPENHOUDER PENPUNTEN GEKLEURDE INKTPATRONENENCONVERTOR 9346P14 LUXEKALLIGRAlESET DELIG INHOUDHOUDERMETPEN EXTRAPENPUNTEN AFSLUITDOPJES GEKLEURDEINKTPATRONEN CONVERTORENHANDLEIDING

VERP VERP

Artpen s,ICHAAMUITKUNSTHARS s2OESTVRIJSTALENPENPUNT s+LEURHOUDERMATZWART s'ELEVERDMETZWARTEINKTPATROON 250000 250001 250201 250203 250205 598217

!RTPEN3KETCH EXTRAlJN RTPEN3KETCH lJN ! !RTPEN#ALLIGRAPHY MM !RTPEN#ALLIGRAPHY MM !RTPEN#ALLIGRAPHY MM ZWARTEINKTPATRONEN

KalligraямБepen ErgoLine

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s-ETNYLONPUNT s0IGMENTINKTOPWATERBASIS s8YLEENVRIJ s6EILIGHEIDSDOP s+LEURZWART 0615203 S CHRIJFBREEDTE MM 0616203 SCHRIJFBREEDTE MM 0617203 SCHRIJFBREEDTE MM

VERP VERP VERP

Calligraphy Pen e-1255 s-ETKALLIGRAlEPUNT GEPIGMENTEERDE PERMANENTE ZEERLICHTBESTENDIGEINKTOPWATERBASIS s7ATERVASTOPBIJNAALLEOPPERVLAKKEN s+LEURZWART 125520Z 4497001 125550Z 12553SZ

 MM MM  MM ETUIVANSTIFTENINGEASSORTEERDESCHRIJFBREEDTES

VERP V ERP VERP VERP

Calligraphy Paint Marker e-755 s0UNT MM s,AKMARKERMETKALLIGRAlEPUNT s6OORGLAS HOUT KARTON KUNSTSTOF METAALENAARDE WERK s0ERMANENTEREUKARME LAKACHTIGDEKKENDEINKT

KalligraямБepen s3CHRIJFBREEDTE MM s-ETNYLONPUNT s-ETAALINKT s8YLEENVRIJ s6EILIGHEIDSDOP 0688310 0688320

GOUD Z ILVER

VERP VERP

755W 755Z 755S 755GD

IT W ZWART ZILVER GOUD

V ERP VERP VERP VERP

147


KLEUREN KLEURPOTLODEN

Driehoekig kleurpotlood Color’Peps s&ELLEKLEUREN s-ETZACHTE EXTRASTEVIGEPOTLOODPUNT s)NEENKARTONNENETUI 832002 183212 183218 183224 832017 832004 183213 832500 834010

POTLODEN POTLODEN POTLODEN POTLODEN POTLODEN POTLODENCLASSPACK POTLODENMETGRATIS 6IVOPOTLOODSLIJPER -INI POTLODEN -AXI POTLODEN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s&LEXIBELEKOKERMETPOTLODEN 683212

VERP

Kleurpotlood Noris Club s3UPERIEUREKWALITEIT s,ENGTECM s)NTENSEKLEUREN s-ET@!NTI"REAK3YSTEM Zeskantig kleurpotlood in kartonnen etui 143DC12 POTLODENINEENKARTONNENETUI POTLODENINEENKARTONNENETUI 14424L Zeskantig kleurpotlood in metalen doos POTLODENINEENMETALENDOOS 14512 POTLODENINEENMETALENDOOS 14524 Driehoekig kleurpotlood in kartonnen etui 127NC12 POTLODEN 127NC24 POTLODEN Uitgombaar rond kleurpotlood in kartonnen etui 1445012 POTLODEN 1445024 POTLODEN

148

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Driehoekig kleurpotlood Ergosoft s-ETUNIEK3OFT OPPERVLAK s-ET!NTI BREAKSYSTEM s:ACHTE BREUKVASTEPOTLOODSTIFTMM s-ETNAAMLABEL s"RILJANTEKLEUREN s)NEENOPSTELBAREBOX POTLODEN 157SB12 157SB24 POTLODEN

VERP VERP


KLEUREN

Driehoekig kleurpotlood Supersoft s*UMBOFORMAATMETEENSUPER ZACHTEPUNT s-ETGRATISPOTLOODSLIJPER sSTUKSINEENKARTONNENETUI

Kleurpotlood Ecolutions Evolution

VERP

895921

Kleurpotlood Ecolutions Evolution Triangle

s0OTLOODZONDERHOUT UITKUNSTHARS s5ITERSTSCHOKBESTENDIGESTIFT s"IJTBESTENDIG s6ANAFJAAR s)NEENKARTONNENETUI 829029 829728 829733 807400 907901

POTLODEN POTLODEN POTLODEN POTLODENCLASSPACK POTLODENCLASSPACK

VERP VERP VERP VERP VERP

s$RIEHOEKIGPOTLOODZONDERHOUT s"IJT ENSCHOKBESTENDIG s'EENSPLINTERGEVAAR s6ANAFJAAR 829735 919280

POTLODEN POTLODEN CLASSPACK

VERP VERP

Kleurpotlood Woody 3 in 1 s+LEURPOTLOOD AQUARELPOTLOODENWASKRIJTINÏÏN s:ACHTEGEPIGMENTEERDEMINEDIAMETER›MM VOORHELDEREKLEUREN sSTUKSMETEENPOTLOODSLIJPERINEENKARTONNENETUI

Kleurpotlood Color s'OEDKOPEKLEURPOTLODENZONDERLOODOXYDE s,ENGTECM M12L 1924-3 1812-1 1824-1

POTLODENINEENKARTONNENETUI POTLODENINEENKARTONNENETUI POTLODENINEENMETALENDOOS POTLODENINEENMETALENDOOS

Driehoekig kleurpotlood Trio s-ETEENDRIEHOEKIGLICHAAMVOOREEN NATUURLIJKEENPERFECTEGRIP s)NEENPLASTICETUI 203-12 203-18

POTLODEN POTLODEN

VERP VERP

VERP

880102 VERP VERP VERP VERP

Driehoekig kleurpotlood Trio s0LASTICOPBERGETUIMET STUKS s)NGEASSORTEERDEKLEUREN 203115

VERP

149


KLEUREN

Halve kleurpotloden Basic Colour

Kleurpotlood Soft

s5ITVERANTWOORDVERKREGENHOUT s$UBBELEVERLIJMING WAARDOOR DEMINEBIJHETSLIJPENNIETSNEL BREEKT sPOTLODENINEENKARTONNENETUI

s:ACHTEDIKKEKLEURPOTLODEN s3PECIAALONTWORPENVOORKLEINEKINDERHANDJES STIMULEERTDElJNEMOTORIEKENCREATIVITEIT sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

220506B

VERP

7545K62

Kleurpotlood Basic Colour s&RISSEENBRILJANTEKLEUREN s$EKLEURKERNVANHETPOTLOODWORDT GEMAAKTUITDEBESTEKLEURPIG MENTENDIEZORGENVOOREENGOEDE KLEURAFGIFTE In een kartonnen etui POTLODEN 754512B POTLODEN 7545K24 In een metalen doos POTLODEN 8505M12 POTLODEN 850524B 8505M36 POTLODEN

VERP VERP VERP VERP VERP

Kleurpotlood Mega Colour s$IKKE LANGEKLEURPOTLODEN s3PECIAALVOORKLEINEKINDEREN TERONTWIKKE LINGVANDEMOTORIEK sSTUKSINEENKARTONNENDOOS INCLUSIEF POTLOODSLIJPER VERP

2105K10

Driehoekig kleurpotlood Triple s$RIEKANTIGPOTLOODMET MMKERN s'LUTENVRIJ s6ANAFJAAR 3305K13 3305144

POTLODEN INCLUSIEF4RIPLEPOTLOODSLIJPERINKARTONNENDOOS POTLODENINEENHOUTENKOFFER

VERP VERP

Kleurpotlood Kortjakjes s$IKKE KORTEKLEURPOTLODEN s3PECIAALVOORKLEINEKINDEREN TERONTWIKKELINGVANDEMOTORIEK s)NEENKARTONNENDOOS INCLUSIEF POTLOODSLIJPER 2105G02 2105A20

Kleurpotlood Twin Points s-ETDUBBELEPUNT sFRISSEENBRILJANTE KLEUREN s$UBBELEVERLIJMING WAARDOORDEMINEBIJHET SLIJPENNIETSNELBREEKT sSTUKSINEENKARTON NENETUI 757012B

150

VERP

Kleurpotlood mXz s-INIMALEKANSOPSTIFTBREUKBIJ SLIJPENDOORDUBBELEVERLIJMING s'LUTENVRIJ s)NEENMETALENDOOS POTLODEN 7524M12 7524M24 POTLODEN 7524M36 POTLODEN

VERP VERP VERP

POTLODEN POTLODEN

VERP VERP


KLEUREN

Kleurpotlood Schildpad s'LUTENVRIJ s-INIMALEKANSOPSTIFTBREUKDOORDUBBELEVERLIJMING sPOTLODENINEENMETALENDOOS VERP

5011M45

Kleurenset Girlz Only s)NHOUD XKLEURENVILTSTIFTENOPWATERBASIS XKLEURENKLEURPOTLODENINDEFAVORIETEMEISJESKLEUREN EENGOUDENZILVERKLEURPOTLOOD EENGRAlETPOTLOOD EENSLIJPER EENGUM s%XTRASTERKEPOTLODENDANKZIJDEDUBBELEVERLIJMING s+ERNVAN MM

Kleurpotlood s,ENGTE CM s:ESHOEKIGKLEURPOTLOOD DIAMETERMINEMM s)NEENKARTONNENETUI 73012 73024

VERP

7100K23

POTLODEN POTLODEN 

VERP VERP

AQUARELPOTLODEN

Aquarelpotlood mXz

Aquarelpotlood Color’Peps Aqua

s+LEURENENSCHILDERENTEGELIJK s'ESCHIKTVOORDROGEENNATTEKLEURTECHNIEKEN s-INIMALEKANSOPSTIFTBREUKBIJSLIJPENDOOR DUBBELEVERLIJMING s'LUTENVRIJ s-ETKWALITATIEFPENSEELUITPONYHAAR s)NEENMETALENDOOS 3540M12 3540M20

POTLODEN POTLODEN

s$RIEHOEKIGAQUARELPOTLOOD s&ELLEKLEUREN s-ETGRATISPENSEEL s)NEENKARTONNENETUI

VERP VERP

836011 836012 836013

POTLODEN POTLODEN POTLODEN

Kleurpotlood Aquacolor s(OOGWAARDIGKLEURPOTLOOD s6OLLEDIGAQUARELLEERBAAR s)NEENMETALENDOOS VERP VERP VERP

1612-1 1624-1 1636-1

POTLODEN POTLODEN POTLODEN

VERP VERP VERP

VILTSTIFTEN

Viltstift Color’Peps

Viltstift Color’Peps Duo

s-EDIUMPUNT AFGESCHUINDEVORM s5LTRAAFWASBAREINKT s'EVENTILEERDEDOP 845020 845021 845022 845017 845015

STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENPLASTICETUIMETRITSSLUITING STIFTENINEENPLASTICETUIMETRITSSLUITING

sULTRAUITWASBAREDUOSTIFTEN sSTIFTENKLEUREN s-EDIUMCONISCHEPUNT s/MZOWELlJNTETEKENENALSGROTE VLAKKENTEKLEUREN s)NEENKARTONNENETUI

Viltstift Color’Peps Maxi VERP VERP VERP VERP VERP

s"REDEGEBLOKKEERDEPUNT RONDEVORM s5LTRAAFWASBAREINKT s'EVENTILEERDEDOP sSTUKSINEENKARTONNENETUI 846020

VERP

847010

VERP

151


KLEUREN

Viltstift Visa

Viltstift Kid Couleur

s'EBLOKKEERDE MEDIUMPUNT s6OORZIENVANEENGEVENTILEERDEDOP s$ROOGTNIETUIT s5ITWASBAREINKT s6ANAFJAAR s)NEENKARTONNENETUI 829011 827211 897099

STIFTEN STIFTENCLASSPACK STIFTENCLASSPACK

s'EBLOKKEERDE MEDIUMPUNT s)NKTOPWATERBASIS s5LTRAAFWASBAREINKTVANHANDENENSTOFFEN s)NEENKARTONNENETUI VERP VERP VERP

841798 841799 841800 832912

STIFTEN STIFTEN STIFTEN STIFTENCLASSPACK

VERP VERP VERP VERP

Viltstift Kid Couleur XL s'EBLOKKEERDE BREDEPUNT s6OORKINDERENVANAFJAAR s)NKTOPWATERBASIS s5LTRAAFWASBAREINKTVAN HANDENENSTOFFEN s)NEENKARTONNENETUI 828966 832913

STIFTEN STIFTENCLASSPACK

VERP VERP

Penseelstift Visaquarelle s%XTRA SOEPELEPENSEELPUNT s!FWASBAREINKT s$ROOGTNIETUIT ZELFSNIETNAWEKEN ZONDERDOP sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

828964

Viltstift Colour & Erase s'EASSORTEERDEKLEUREN sUITWISSTIFTEN sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

880510

Viltstift Visacolor XL Ecolutionsâ„¢ s+LEURSTIFTMETBREDEGEBLOKKEERDEPUNT s$ROOGTNIETUIT s!FWASBAREINKTVANHANDEN 892223 892224 892225

STUKSINEENKARTONNENETUI STUKSINEENMETALENPOT STUKSINEENMETALENDOOS

Viltstift Mini Color & Create s-INI FORMAAT s+ARTONNENETUIMETSTIFTEN METGEWONEINKT METDEKKENDEINKT 892221

VERP

Viltstift Visacolor XL Viltstift Decoralo s5LTRADIKKESTIFT s$ROOGTNIETUIT s#LASSPACKMETSTIFTEN 811961

152

VERP

s+LEURSTIFTMETBREDEGEBLOKKEERDEPUNT s$ROOGTNIETUIT s!FWASBAREINKT s#LASSPACKMETSTIFTEN 841216

VERP

VERP VERP VERP


KLEUREN

Viltstift Super Baby Superwashable

Viltstift Mini Jumbo Superwashable

s6OORKINDERENVANAFJAAR s5ITSTEKENDEKWALITEIT s!FWASBAREINKT sSTUKSINEENKARTONNENETUI

s"REDEKEGELVORMIGEPUNT s!FWASBAREINKT s/PBLISTER 40106 40107

STIFTEN STIFTEN

Viltstift Super Jumbo Superwashable

Viltstift Joy Superwashable s-ETlJNEPUNT IDEAALOMTE KLEURENENTESCHRIJVEN s!FWASBAREINKTOPWATERBASIS C10S C12S D12S D24S D36S 40043S 40237C

STIFTENINEEN PLASTICETUI STIFTENINEEN PLASTICETUI STIFTENINEEN KARTONNENETUI STIFTENINEEN KARTONNENETUI STIFTENINEEN KARTONNENETUI STIFTENIN EENPLASTICPOT STUKSINEEN CLASSPACK

VERP

42249 VERP VERP

s"REDEKEGELVORMIGEPUNT s!FWASBAREINKTOPWATERBASIS sSTUKSINEENKARTONNENETUI

VERP

VERP

41010C

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Viltstift Jumbo Superwashable s0UNTVANMM s6OORKINDERENVANAFJAAR s5ITWASBAAR s-ETEENGEVENTILEERDEDOP DJ6 CJ12 DJ12 DJ24 42312 40237B

STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENPLASTICETUI STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENKARTONNENETUI STIFTENINEENPLASTICPOT STIFTENINEENCLASSPACK

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Viltstift Dubbelpunter Birello Superwashable s6ILTSTIFTMETVERSCHILLENDE PUNTEN MMTEKENENENSCHRIJVEN MMKLEUREN s)NEENKARTONNENETUI STIFTEN 4145700 STIFTEN 41521

VERP VERP

Penseelstift Junior Brush Superwashable s6OORHETMAKENVANAQUARELLEN s5ITWASBAAR s-ETEENGEVENTILEERDEDOPEN TRANSPARANTLICHAAM sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

41942

Stempelstift Superwashable

Viltstift Bi-Color Superwashable s4WEEKLEURIGEVILTSTIFTMETINKT OPWATERBASIS s-AKKELIJKUITWASBAAR s"LISTERMETSTIFTENVOOR KLEUREN 42269

VERP

s3TIFTMETPUNTEN KLEURSTIFT STEMPELSTIFT s)NEENKARTONNENDOOS 42279 42240

STIFTENKLEUREN ENSTEMPELMOTIEVEN STIFTENKLEUREN ENSTEMPELMOTIEVEN

VERP VERP

153


KLEUREN

Viltstift Super Point Viltstift

s-ETEENEXTRADIKKE NIET INDRUKBAREPUNT s)NCLUSIEFEENWITTEOPLOSSTIFT s!FWASBAREINKT s)NEENKARTONNENETUI

s-ETDUNNEPUNT s!FWASBAREINKT s)NEENPLASTICETUI STIFTEN 700112B 7001Z20 STIFTEN 7001A50 STIFTEN

VERP VERP VERP

STIFTEN 3001K10 300120B STIFTEN

VERP VERP

Viltstift Big Point s$IKKE RONDEVILTSTIFTVOOR GROTEKLEURVLAKKEN s$IKKE GEBLOKKEERDEPUNT s!FWASBAREINKT s'LUTENVRIJ s6ANAFJAAR sSTUKSINEEN KARTONNENETUI

Viltstift Twin point s6ILTSTIFTMETPUNTEN DIKKEPUNTVOORGROTE KLEUROPPERVLAKKEN DUNNEPUNTVOORlJNELIJNEN sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

200110B

VERP

202020B

Viltstift Power Viltstift Glitter

s-ETDIKKE RONDEPUNT s(ELDEREKLEUREN s!FWASBAREINKT s)NEENPLASTICETUI

s-ETGLITTEREFFECT s/OKGESCHIKTVOOROPZWARTPAPIER sSTUKSINEENKARTONNENETUI

280-12 280-18

VERP

794506B

STIFTEN STIFTEN

VERP VERP

Viltstift Cappi s$EDOPPENKUNNEN AANEENHANDIGERING WORDENBEVESTIGD s4UBEVORMIGLICHAAM s%RGONOMISCHEGRIPZONE s-AKKELIJKEUITWASBAREINKT sSTUKSINEENPLASTICETUI VERP

168121

Viltstift Trio A-Z s$RIEKANTIGEGRIPZONE s,IGTMAKKELIJKINDEHAND s/PWATERBASIS s-AKKELIJKVERWIJDERBAARVANHANDENENUITKLEDING s)NEENPLASTICETUI 378112 378118 378144

154

STIFTEN STIFTEN STIFTENCLASSPACK

VERP VERP VERP

Viltstift Trio Scribbi s$RIEHOEKIGEVORMVOOR EENSTEVIGEENERGONO MISCHEGRIP s!FWASBAREINKT sSTUKSINEENPLASTICETUI 3688

VERP


KLEUREN Viltstift Pen 68 s-ETREUKLOZEINKTOPWATERBASIS s3CHITTERENDEGLANSENKLEURINTENSITEIT s2EGENEREERBAARINDIENDESTIFTNAUUROPENBLIJVENUITGEDROOGDIS PLAATSTUHETDOPJEERWEEROPENDESTIFTISWEERBRUIKBAAR

Viltstift Pen 68 losse stiften 68-24 68-26 68-29 68-56 68-54 68-40 68-48 68-55 68-58 68-33 68-36 68-43 68-13 68-57 68-32 68-41 68-46

C ITROENGEEL VLEESKLEUR LICHTROZE DONKERROZE ORANJE ROOD KARMIJNROOD VIOLET LILA LICHTGROEN GROEN MIDDENGROEN TURKOOIS AZUURBLAUW MARINEBLAUW DONKERBLAUW ZWART

Viltstift Pen 68 in een metalen doos

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

6810-2 6820-2 6830-2

STIFTEN STIFTEN STIFTEN

VERP VERP VERP

Viltstift Pen 68 in Big box

Viltstift Pen 68 Neon

s"EVATEENASSORTIMENTVAN VILTSTIFTEN

s'EASSORTEERDENEONKLEUREN sSTUKSINEENPLASTICETUI

VERP

6820-1

Viltstift Pen 68 Colorparade sSTUKSINPLASTICHOUDER 6820031

VERP

6806-1

VERP

Viltstift Noris Club s%XTRADIKKESTIFTEN s3PECIAALONTWORPEN VOORDEKINDERHAND s!FWASBAREINKT s)NEENPLASTICETUI 340P6BG 340P12

Viltstift Noris Club

STIFTEN STIFTEN

VERP VERP

s+LEURSTIFTENMETDUBBELEPUNT MMENMM s!FWASBAREINKT sSTUKSINEENPLASTICETUI 320P12

Viltstift Noris Club s3TABIELE NIET INDRUKBAREPUNT s$RY SAFEINKTECHNOLOGIEDESTIFT DROOGTNIETUIT ZELFSNIETNA WEKENOPENLIGGEN s5ITWASBAARUITDEMEESTETEXTIEL SOORTEN s)NEENPLASTICETUI 326P10 326P20

STIFTEN STIFTEN 

VERP VERP

VERP

Viltstift Triplus Color s$RUKSTABIELEPUNT s$RY SAFEINKKANENKELEDAGEN OPENLIGGENZONDERUITTEDROGEN s%RGONOMISCH DRIEHOEKIGLICHAAM s)NKTOPWATERBASIS EENVOUDIGUITWASBAARUITDEMEESTETEXTIELSOORTEN s)NEENOPSTELBAREBOX STIFTEN 323SB10 323SB20 STIFTEN

VERP VERP

155


KLEUREN Viltstift Colorella Star Triangular

Viltstift Colorella Star s-ETUITWASBAREINKT s5ITSTEKENDEKWALITEIT s)NEENPLASTICETUI

s$RIEHOEKIGEVILTSTIFTMET ERGONOMISCHEGRIP s&IJNEPUNTENGEVENTILEERDE DOP s)NEENPLASTICETUI 985663 985671

STIFTEN STIFTEN

302-10 302-24 302-30

VERP VERP

STIFTEN STIFTEN STIFTEN

VERP VERP VERP

Viltstift e-1200 s2ONDEPUNTMETEENSCHRIJFDIKTEVAN MM s,ICHTBESTENDIGEINKTOPWATERBASIS

Viltstift Colorella Duo

B LAUW ROOD GROEN ZWART METALENDOOSVANSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 1200-20 METALENDOOSVANSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN 1200B 1200R 1200V 1200Z 1200-10

s6ILTSTIFTMETPUNTEN lJNEPUNTOMTETEKENEN ENTESCHRIJVEN DIKKEPUNTOMTEKLEUREN sSTUKSINEENPLASTICETUI 407-10

VERP

Viltstift Funtastics Magic Fun e-13

s-ETERGONOMISCHEGRIPZONE s5ITWASBAARVANAFÂ # s)NKTOPWATERBASIS KLEURSTOF FENOPBASISVANVOEDINGS STOFFEN s+ANDAGENOPENLIGGENZONDER UITTEDROGEN s)NEENKARTONNENETUI

VERP

4544000

4547000 E ROBUUSTEPUNT VAN MM STUKS 1042000 E ROBUUSTEPUNT VAN MM STUKS

SPECIALE HOBBYSTIFTEN

Textielmarker e-4500 s-ETRONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE MM s,ICHTBESTENDIGE REUKNEUTRALE PIGMENTINKTOPWATERBASIS s6OORBIJNAALLETEXTIELSOORTEN s.AHETlXERENWASECHTTOTÂ #

Textiel Pen e-4600 s-ETRONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTEMM s,ICHTBESTENDIGE REUKNEUTRALEPIGMENTINKT OPWATERBASIS s6OORBIJNAALLETEXTIELSOORTEN s.AHETlXERENWASECHTTOTÂ #

156

VERP

Viltstift Funtastics

s2OBUUSTERONDEPUNTVAN›MM s%RGONOMISCHEGRIPZONE s)NKTOPWATERBASIS s$OPINDEKLEURDIEAANGEEFTIN WELKEKLEURDEINKTVERANDERTALS JEDEZEOVERSCHRIJFTMETDEWITTE -AGIC-ARKER s(IERDOORZIJNVERSCHILLENDE KLEURENMOGELIJK sSTUKSINEENKARTONNENETUI

Z WART 4600Z 4600ASS DOOSVANSTUKSIN GEASSORTEERDEKLEUREN

VERP V ERP VERP VERP VERP

VERP VERP

4500J 4500NJ 4500LO 4500O 4500RS 4500NR 4500R 4500LV 4500V 4500LB 4500B 4500OB 4500P 4500M 4500G 4500Z 3596000

G EEL NEONGEEL LICHTORANJE ORANJE ROZE NEONROZE ROOD LICHTGROEN GROEN LICHTBLAUW BLAUW ORIÑNTBLAUW VIOLET BRUIN GRIJS ZWART ETUIVANGEASSOR TEERDEKLEUREN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

VERP VERP


KLEUREN

Textielstift T-shirt Marker Cromatex s3TIFTENOMTETEKENENENTESCHRIJVENOPTEXTIEL s/NUITWISBAAR s7ASECHT sSTUKSINEENKARTONNENETUI VERP

40957

s+INDERENVERSIERENZELFHUN 4 SHIRTMETDEZE4 SHIRT MARKERS s'EASSORTEERDEKLEUREN sSTUKSINEENKARTONNEN ETUI VERP

603008B

Window Marker Funtastics s+INDERRAAMSTIFTENIN SCHITTERENDEKLEUREN GEEL ROOD GROEN BLAUWENBRUIN s6OORRAMEN GLAS ENDONKERE PAPIEROPPERVLAKKEN s6ERWIJDERBAARMETWATER sSTUKSINEENKARTONNENETUI

Whiteboardmarker s%XTRADIKKE KORTEWHITEBOARDMARKERS s3EMI PERMANENTEINKT s)NKTISREUKLOOSENGEMAKKELIJKAFWASBAARVANDEHUID s.IETWEGDRUKBAREPUNT s'LUTENVRIJ sSTUKSINEENKARTONNENETUI

VERP

1038000

VERP

6011K08

Viltstift e-1200 Metallic s2ONDEPUNT s)NKTOPWATERBASIS s(OGELICHTBESTENDIGHEID s$EKKENDEMETALLICKLEUREN s'EASSORTEERDEKLEUREN sSTUKSINEENMETALENDOOS 1200-6S

VERP

Keramische merkstift Armerina s(OOGGLANZENDEKERAMISCHEVERF s"AKKENISOVERBODIG s6OORHETVERSIERENVANKERAMIEK PORSELEIN AARDEWERK GLAS METAAL ENZ s$ROOGTSNELINOPENLUCHTNAUUR s6AATWASMACHINEBESTENDIG sSTUKSINEENKARTONNENETUI ARME12D

VERP

Viltstift e-1340 Brushpen s&LEXIBELEPUNTINPENSEELVORM s6ARIABELESCHRIJFBREEDTE s7ATEROPLOSBAREINKT sSTUKSINEENPLASTICETUI 134010

VERP

157


KLEUREN PASTELS

Pastel Van Gogh s$ROGEPASTELS s6IERKANTEVORM s6OORZOWELDETAILWERKALSVOOR INKLEURENVANGROTEVLAKKEN s-ETWATERTEVERWERKENVOOR AQUARELEFFECTEN sSTUKSINEENKARTONNENDOOS

Oliepastel Van Gogh s/PTIMALEZACHTHEID s'EMAKKELIJKEKLEURAFGIFTE s7ERKTOPPAPIER KARTON HOUTENAARDEWERK PASTELS 9586012 9586024 PASTELS

VERP

9082024

VERP VERP

Oliepastel Panda s6OORKINDERENVANAFJAAR#% TEKEN s-ENGEFFECTENKUNNENRECHTSTREEKSOPDE ONDERGRONDGEMAAKTWORDEN s6OORPAPIER KARTON HOUT TEKENFOLIE CELLOFAAN AARDEWERKENTEXTIEL 400C12 400C24

PASTELS PASTELS 

Pastel Rembrandt

VERP VERP

s+ENMERKENDEZACHTHEIDVOOREXCELLENTEKLEURAFGIFTE s:EERHOGEKLEURKRACHTENBRILJANTEKLEURTONEN s'EMAAKTVANDEZUIVERSTEPIGMENTEN s%LKEPASTELLIGTINEENSPECIALESCHUIMRUBBERENBODEM s)NEENKARTONNENDOOS PASTELS 300C15 300C30 PASTELS 3182108 STARTERSETMETHALVESOFTPASTELS

VERP VERP VERP

Silky 3-in-1 pastel s IN KLEURSTIFT PASTELEN AQUARELSTIFTTEVERWERKEN METEENPENSEEL s(ELDEREKLEUREN s6OORGEBRUIKOPPAPIEREN CANVAS s)NHANDIGEAPPLICATOR sSTUKSINEENPLASTICETUI VERP

HA08601

Oliepastel s5ITZONDERLIJKZACHTOMAANTEBRENGEN s(ELDEREKLEUREN GOEDELICHTECHTHEID s+ANGEBRUIKTWORDENOPPAPIER KARTONENVELEANDERE OPPERVLAKKEN s'OEDESCHOOLKWALITEIT s2ONDEKRIJTJESINEENPAPIERENHULS s,ENGTEMM DIAMETERMM s)NEENKARTONNENDOOS

Geconcentreerd Fixatief 064 s3AMENSTELLINGKLEURLOZEHARSENENETHANOL s'ECONCENTREERDERDANPASTELlXATIEF s'ECONCENTREERDlXATIEFVOORHETVERBETERENVAN PASTEL HOUTSKOOL KRIJTENGRAlETDEELTJESOPDE ONDERGROND s3NELDROGEND NIET VERGELENDENKLEURLOOS s3PUITBUSVANML 9516016

158

723213 723221

VERP

PASTELS PASTELS

Voor houtskool zie pagina 146

VERP VERP


KLEUREN WASKRIJT

Waskrijt Plastidecor

Waskrijt Plastidecor Triangle

s3TEVIG PLASTICKLEURKRIJT s+ANGESLEPENWORDENALSEENPOTLOOD s:EERGOEDEDEKKING s6ANAFJAAR s)NEENKARTONNENETUI 829770 829771

STUKS STUKS

s$RIEHOEKIGKLEURKRIJT CM s'EMAKKELIJKEGRIP s6ANAFJAAR s)NEENKARTONNENETUI VERP VERP

829773 827210

STUKS STUKSCLASSPACK 

VERP VERP

Waskrijt Wasco s6EILIGENGOEDGEKEURDVOORGEBRUIKDOOR KINDERENVANAFJAAR#% TEKEN s5ITSTEKENDEKLEURAFGIFTE s)NEENKARTONNENDOOSJE STUKS 1010C6 1010C12 STUKS

VERP VERP

Waskrijt Kleinduimpje s+ORTEAQUARELKLEURKRIJTJESVANCM s"IJZONDERGESCHIKTVOORKLEINEKINDERHANDEN s-AKKELIJKAFWASBAARVANDEHUID sSTUKSINEENKARTONNENDOOSJE INCLUSIEFSLIJPER VERP

950208B

Waskrijt sWASKRIJTJESINGEASSORTEERDEKLEUREN ENSLIJPER s)NEENPLASTICRONDDOOSJE

Waskrijt s!FWASBAAR sSTUKSINEENKARTONNENDOOS

VERP

J980/16

J980/37 Z ILVER J980/38 GOUD

VERP VERP

Waskrijt Triwax

Waskrijt

s%RGONOMISCHDRIEHOEKIGEVORMGEVING PERFECTVOORKLEINEHANDJES s6OOROPMATPAPIER BRISTOLPAPIER KARTON HOUTENRUWEOPPERVLAKKEN s)NEENPLASTICPOT

s"RILJANTEENLEVENDIGEKLEUREN s5ITWASBAARUITDEMEESTETEXTIELSOORTEN s)NEENPLASTICPOT

J975 J97372

STUKS SLIJPER STUKS SLIJPERS 

VERP VERP

42388 42399

STUKSJUMBOFORMAAT STUKSSTANDAARDFORMAAT 

VERP VERP

159


SCHILDEREN PLAKK AATVERF

Plakkaatverf Ecola s3PECIAAL ONTWIKKELDVOOR GEBRUIKOPSCHOOL s:ÏÏRHOGEKWALITEIT s6OORDELIGINGEBRUIK s(ANDIGEKNIJPmACON s:EERGOEDMETWATERTEVERDUNNEN s6OLDOETAANDE%UROPESE#% RICHTLIJN

Plakkaatverf s/PWATERBASIS s+LAARVOORGEBRUIK s(OUDBAARHEIDJAAR Flacon van 500 ml GA00646 LICHTGEEL GA00647 DONKERGEEL GA00648 ORANJE GA00649 LICHTROOD GA00650 DONKERROOD GA00651 PAARS GA00652 BLAUW GA00653 DONKERBLAUW GA00654 LICHTGROEN GA00655 DONKERGROEN GA00656 OKER GA00657 LICHTBRUIN GA00658 DONKERBRUIN GA00659 ZWART GA00660 WIT GA00661 ROZE GA00662 HUIDSKLEUR

VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Flacon van 1.000 ml GA00471 LICHTGEEL GA00472 DONKERGEEL GA00473 ORANJE GA00474 LICHTROOD GA00475 DONKERROOD GA00476 PAARS GA00477 BLAUW GA00478 DONKERBLAUW GA00479 LICHTGROEN GA00480 DONKERGROEN GA00481 OKER GA00482 LICHTBRUIN GA00483 DONKERBRUIN GA00484 ZWART GA00485 WIT GA00486 ROZE GA00487 HUIDSKLEUR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Flacon van 500 ml 0972100 WIT 0972205 CITROENGEEL 0972200 GEEL 972220 DONKERGEEL 972227 OKERGEEL 972374 VLEESKLEUR 0972235 ORANJE 0972334 SCHARLAKENROOD 0972318 KARMIJNROOD 0972359 TYRISCHROZE MAGENTA 0972601 LICHTGROEN 0972602 DONKERGROEN 0972501 LICHTBLAUW 0972502 DONKERBLAUW 0972400 BRUIN 0972700 ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Flacon van 1.000 ml 0971100 WIT 0971205 CITROENGEEL 0971200 GEEL DONKERGEEL 972202 OKERGEEL 971227 VLEESKLEUR 971374 0971334 SCHARLAKENROOD 0971318 KARMIJNROOD 0971359 TYRISCHROZE MAGENTA 0971601 LICHTGROEN 0971602 DONKERGROEN 0971501 LICHTBLAUW 0971502 DONKERBLAUW 0971700 ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Plakkaatverf Creall Color s/PWATERBASIS s4OPKWALITEIT s:EERHOGEPIGMENTERING s'EBRUIKSKLAAR s(OUDBAARHEIDJAAR s&LACONVANML HA1059 HA1060

G OUD ZILVER

VERP VERP

Plakkaatverf Extra Fijn s$EKKENDEENHOOGGEPIGMENTEERDE VERFMETWATERVERDUNBAAR s$ROOGTBINNENENKELEMINUTEN s)DEAALOMTESCHILDERENOPSTREEPLO ZEENMATTEOPPERVLAKKEN s(ECHTOPIEDEREVETVRIJEENPOREUZE ONDERGRONDZOALSPAPIER KARTON MAAROOKOPHOUT GIPSENAARDEWERK Flacon van 16 ml WIT 22-100 22-205 CITROENGEELPRIMAIR 22-200 GEEL 22-202 DONKERGEEL 22-235 ORANJE VERMILJOEN 22-311 22-334 SCHARLAKENROOD KARMIJNROOD 22-318 22-397 PERMANENTROZE MAGENTAPRIMAIR 22-357 ROZE 22-362 DONKERROZE 22-536 VIOLET 22-505 ULTRAMARIJNLICHT 22-506 ULTRAMARIJNDONKER KOBALTBLAUWULTRAMARIJN 22-512 22-535 CERULEUMBLAUWPHTALO

160

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Flacon van 16 ml 22-501 CYAAN 22-522 TURKOOISBLAUW 22-601 LICHTGROEN 22-600 GROEN 22-602 DONKERGROEN 22-227 OKERGEEL 22-401 LICHTBRUIN 22-402 DONKERBRUIN SIENNAGEBRAND 22-411 22-409 OMBERGEBRAND SEPIA 22-416 NEUTRAALZWART 22-737 22-800 ZILVER 22-802 LICHTGOUD 22-803 DONKERGOUD 8791609 GEASSORTEERDEPRIMAIRE KLEUREN INPLASTICETUI GEASSORTEERDEKLEUREN P2210 INPLASTICETUI Flacon van 50 ml WIT 23-100 23-205 CITROENGEELPRIMAIR 23-397 PERMANENTROZE MAGENTAPRIMAIR 23-501 LICHTBLAUWCYAAN ZWART 23-737

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP

Plakkaatverf Spongy s/PWATERBASIS s6OORZIENVANDEPPEROMKNOEIENTEVOORKOMEN s+WASTENENVERFBAKJESZIJNOVERBODIG s'EBRUIKSKLAAR s.ADROGINGMAT s0AKMETmACONSVANMLINGEASSORTEERDEKLEUREN GEEL ROOD BLAUW GROEN BRUINENZWART HA35026

VERP


SCHILDEREN WIT C ITROENGEELPRIMAIR GEEL OKERGEEL PERMANENTROZE MAGENTAPRIMAIR VERMILJOEN 7-311P KARMIJNROOD 7-318P DONKERGROEN 7-602 LICHTBLAUWCYAAN 7-501 ULTRAMARIJNDONKER 7-506P KOBALTBLAUW 7-512P ZWART 7-737P INTENSZWART 7-703P 08C405 KARTONNENETUIVAN TUBES GEASSORTEERD 882040 SETVANTUBES GEASSORTEERD 08PS410 PLASTICETUIVAN TUBES GEASSORTEERD 7-100 7-205 7-200 7-227P 7-397P

Plakkaatverf Extra Fijn s4UBEVANML s$EKKENDEENHOOGGEPIGMENTEERDEVERFMETWATERVERDUNBAAR s$ROOGTBINNENENKELEMINUTEN s)DEAALOMTESCHILDERENOPSTREEPLOZEENMATTEOPPERVLAKKEN s(ECHTOPIEDEREVETVRIJEENPOREUZEONDERGRONDZOALSPAPIER KARTON MAAROOKOPHOUT GIPSENAARDEWERK

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Plakkaatverf ArtCreaction Expression s-ETWATERVERDUNBARE DEKKENDEVERF s$ROOGTSNEL DUSPRAKTISCH INGEBRUIK s4UBEVANML

Plakkaatverf 741

9021608 S ETVANTUBES 9021612 SETVANTUBES 9021624 SETVANTUBES

s6ERDUNBAARMETWATER s(ELDEREKLEUREN s"ESTANDTEGENLICHT s&LACONVANMLINGEASSORTEERDEKLEUREN 803973 604080

mACONS mACONS

VERP VERP VERP

VERP VERP

Verfdoos plakkaatverf s0LASTICDOOSMETGEKLEURDENAPJESENTUBEDEKWIT s5ITWISSELBAREKLEURENENAFNEEMBAARDEKSELKANGEBRUIKTWORDENALS MENGPALET

Verfdoos plakkaatverf Serie-S

VERP

735K12

s'EEFTVOLLEDEKKENDEKLEUREN s+LEURENZIJNUITSTEKENDONDERLINGMENGBAAR s6OORGEBRUIKOPSCHOOLENTHUIS s0LASTICDOOSMETNAPJESINGEASSORTEERDEKLEUREN VERP

975-12

Verfdoos plakkaatverf s'EEFTVOLLEDEKKENDEKLEUREN s+LEURENZIJNUITSTEKENDONDERLING MENGBAAR s(OOGGEPIGMENTEERDEDEKKENDEPLAK KAATVERF s-ETALENDOOSMETPLASTICMENGDEKSEL INCLUSIEFTUBEMENGWIT NAPJES 30MP12 30MP24 NAPJES

VERP VERP

Verfdoos plakkaatverf Paintbox s+WALITEITSVERFVOORSCHOOLENVRIJETIJD s,EVENDIGEKLEUREN GEMAKKELIJKTEMENGEN GOED DEKKEND LICHTECHT s0LASTICDOOSMETPENSEEL 721324 721670

NAPJES NAPJES

VERP VERP

161


SCHILDEREN WATERVERF

Ecoline s'ECONCENTREERDEVLOEIBAREWATERVERF s(ANDIGEVIERKANTEmACONMETGROTEHALSOPENING s(ECHTPRIMAOPAQUAREL TEKENPAPIERENKARTONENISMETWATERTEVERDUNNEN s(OBBYENSCHOOLGEBRUIK s"EWAARWERKSTUKKENZOVEELMOGELIJKUITHETLICHTVOOREENOPTIMAALKLEURBEHOUD s&LACONVANML 25-100 25-205 25-236 25-337 25-311 25-318 25-601 25-600

IT W CITROENGEEL LICHTORANJE MAGENTA VERMILJOEN KARMIJNROOD LICHTGROEN GROEN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

25-578 25-506 25-508 25-416 25-700 112506 112510

H EMELSBLAUWCYAAN ULTRAMARIJNDONKER PRUISISCH BLAUW SEPIA ZWART SETVANmACONS GEASSORTEERD S ETVANmACONS GEASSORTEERD

Verfdoos waterverf s(ELDERE INTENSEENDEKKENDEKLEUREN s$EVERFKANVERDUNDWORDENMETWATER OMAQUAREL EFFECTENTEBEKOMEN s.APJESVANMM 3310 3320

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

NAPJES NAPJES 

VERP VERP

Paintball s6OORKINDERENVANAFJAAR s$IRECTKLAARVOORGEBRUIK s/PWATERBASIS UITWASBAAR sWATERVERFROLLERSVANML INGEASSORTEERDEKLEURENGEEL ROOD BLAUW GROEN BRUIN

Waterverf s4RANSPARANTEVERF s+RACHTIGEKLEUREN s'ELEVERDMETEENPENSEEL sNAPJES DIAMETERMM

VERP

1015842

HA28500

VERP

OLIEVERF

Olieverf ArtCreation Expression s6ERFWAARMEEJEZOWELDUNALS ZEERDIKKUNTSCHILDEREN s'EMAAKTVANPIGMENTENEN PLANTAARDIGEOLIE s)NTENSEKLEUREN s$ROOGTERGLANGZAAM s4UBEVANML TUBES 9020108 902112M TUBES 9020124 TUBES

VERP VERP VERP

Olieverf ArtCreation Expression s3ETVAN TUBESVANML TAFELEZEL SCHILDERDOEKXCM PENSELEN AFSCHEURPALET

Olieverf Van Gogh s'ELIJKEDROOGTIJDVANALLEKLEUREN s%ENUNIFORMEGLANSGRAAD s'OEDETOTZEERGOEDELICHTECHTHEID s+UNSTSTOFDOOSMETKLEURENINTUBESVANML 0285140

162

VERP

9010113

VERP


SCHILDEREN AQUARELVERF

Aquarelverf Van Gogh Pocket Box Aquarelverf s-ETALENDOOS METEENPLASTIC MENGDEKSEL s-ETTUBEMENGWIT s.APJESVANMM NAPJES 31MP12 31MP24 NAPJES

VERP VERP

s,ICHTECHTEKLEURENZELFSWANNEERDE VERFMETVEELWATERVERDUNDWORDT s6EILIGALLEPIGMENTENZIJNVRIJVAN SCHADELIJKEMETALEN s#OMPACTEWITTEKUNSTSTOFDOOS METAFGERONDEHOEKEN sHALVENAPJESMETPENSEELNR VERP

2088631

Aquarelverf ArtCreation Expression

Aquarelverf ArtCreation Expression

s4RANSPARANTEVERF s-OGELIJKOMVELETRANSPARANTE LAGENOVERELKAARHEENTEZETTEN s!QUARELSCHILDERINGENZIJNNA DROGINGNIETWATERVAST s4UBEVANML

s3ETBEVAT TUBESVANML PAPIERBLOK PENSELEN MENGBAKJE POTLOOD KNEEDGUM

TUBES 9022008 9022012 TUBES 9022024 TUBES

VERP

9012013

VERP VERP VERP

ACRYLVERF

TITAANWIT

TITAANBUFFDONKER

NAPELSGEELDONKER

NAPELSGEELROODLICHT

GROENGEEL

AZOGEELCITROEN

PRIMAIRGEEL

AZOGEELDONKER

AZO ORANJE

NAFTOLROODLICHT

NAFTOLROODMIDDEL

KARMIJNROOD

PRIMAIRMAGENTA

PERMANENTROODVIOLETLICHT

PERMANENTROODVIOLET

PERMANENTBLAUWVIOLET

GRIJSBLAUW

ULTRAMARIJN

KOBALTBLAUW

PRIMAIRCYAAN

PHTALOBLAUW

BRILJANTBLAUW

TURKOOISGROEN

GEELGROEN

PERMANENTGROENLICHT

0AUL6ERONESEGROEN

PERMANENTGROENDONKER

EMERAUDEGROEN

SAPGROEN

GELEOKER

3IENNANATUREL

SIENNAGEBRAND

OMBERGEBRAND

6AN$IJCKBRUIN

NEUTRAALGRIJS

IVOORZWART

ZILVER

GOUD

Acrylverf ArtCreation Essentials s3NELDROGEND s0ASTEUZECONSISTENTIE s6OORPUURGEBRUIKOFMETWATERVERDUND s.ADROGINGWATERVAST Flacon van 750 ml 3574105 TITAANWIT 3574275 PRIMAIRGEEL 3574318 KARMIJNROOD 3574369 PRIMAIRMAGENTA 3574409 OMBERGEBRAND 3574504 ULTRAMARIJN 3574701 IVOORZWART 3574227 GELEOKER 3574270 AZOGEELDONKER 3574276 AZO ORANJE 3574411 3IENNAGEBRAND 3574564 BRILJANTBLAUW 3574572 PRIMAIRCYAAN 3574617 GEELGROEN 3574618 PERMANENTGROENLICHT 3574619 PERMANENTGROENDONKER 3574661 TURKOOISGROEN 3574396 NAFTOLROOD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Tube van 75 ml 3511105 TITAANWIT 3511223 NAPELSGEELDONKER 3511227 GELEOKER 3511234 3IENNANATUREL 3511243 GROENGEEL 3511267 AZOGEELCITROEN 3511270 AZOGEELDONKER 3511275 PRIMAIRGEEL 3511276 AZO ORANJE 3511290 TITAANBUFFDONKER 3511292 .APELSGEELROODLICHT 3511318 KARMIJNROOD 3511369 PRIMAIRMAGENTA 3511396 NAFTOLROODMIDDEL 3511398 NAFTOLROODLICHT 3511403 6AN$IJCKBRUIN 3511409 OMBERGEBRAND 3511411 SIENNAGEBRAND 3511504 ULTRAMARIJN 3511512 KOBALTBLAUW

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP

3511562 3511564 3511567 3511568 3511570 3511572 3511577 3511615 3511616 3511617 3511618 3511619 3511623 3511661 3511701 3511710 3511800 3511801 3582806 3582812

G RIJSBLAUW BRILJANTBLAUW PERMANENTROODVIOLET PERMANENTBLAUWVIOLET PHTALOBLAUW PRIMAIRCYAAN PERMANENTROODVIOLETLICHT 0AUL6ERONESEGROEN EMERAUDEGROEN GEELGROEN PERMANENTGROENLICHT PERMANENTGROENDONKER SAPGROEN TURKOOISGROEN IVOORZWART NEUTRAALGRIJS ZILVER GOUD SETVANTUBESINGEASSORTEERDEKLEUREN SETVANTUBESINGEASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

163


SCHILDEREN

Acrylverf ArtCreation Expression s'EMAKKELIJKTEMENGEN s/PVET ENSTOFVRIJE ABSORBERENDEOPPERVLAKKEN s-ETWATERVERDUNBAAR s$ROOGTSNELENWATERVASTOP s3ETMETTUBESVANML 9021708 9021712 9021724

TUBES TUBES TUBES

VERP VERP VERP

Acrylverf ArtCreation Expression s)NHOUDSET TUBESVANML TAFELEZEL SCHILDERSDOEKXCM PENSELEN AFSCHEURPALET

Acrylverf Amsterdam s(OGELICHTECHTHEIDSGRAAD s'EEFTEENDUURZAMEVERFlLM s!LKALIBESTENDIG s+ORTEDROOGTIJDENVRIJWELGEURLOOS s4UBEVANML

7091042 7091052 7097352 1799904 7800905

Z INKWIT TITAANWIT OXYDEZWART SETVANTUBESIN NIET PRIMAIREKLEUREN SETVANTUBESIN PRIMAIREKLEUREN

VERP VERP VERP VERP

VERP

9011713

VERP

Acrylverf Amsterdam s'EMAKKELIJKMETWATERTE VERDUNNEN s+ORTEDROOGTIJD sTUBESVANMLIN GEASSORTEERDEKLEUREN 1782046

VERP

Glanzende acrylverf s+ANGEBRUIKTWORDENOPVERSCHILLENDEONDERGRONDENHOUT -$& GIPS ALUMINIUM MODELLEERPASTA s&LACONVANML

Metal effect acrylverf s+ANGEBRUIKTWORDENOPVERSCHILLENDE ONDERGRONDENHOUT -$& GIPS MODELLEERPASTA s&LACONVANML 230280 230250

164

Z ILVER GOUD

VERP VERP

3500010 3502720 3502752 3502475 3502490 3502900 3502611 3502256 3502805 3502100

WIT D ONKERGEEL ORANJE ROZE VERMILJOEN VIOLET LICHTGROEN ULTRAMARIJN BRUIN ZWART

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP


SCHILDEREN VINGERVERF

Vingerverf

Vingerverf

s/PWATERBASIS s-AKKELIJKVERWERKBAARVOORDEALLERKLEINSTEN s0OTVANG

sPOTJESVANCC s'EASSORTEERDEKLEURENGEEL BRUIN ROOD WIT GROENENBLAUW s)NEENKARTONNENDOOS

IT HA7007 W HA7001 GEEL HA7002 ROOD

VERP

J550/S

VERP VERP VERP

HA7005 G ROEN HA7004 BLAUW HA7006 BRUIN

VERP VERP VERP

Vingerverf s/PWATERBASIS s'OEDEDEKKRACHT s-ETWATERVERDUNBAAR s-AKKELIJKVERWERKBAARVOORDE ALLERKLEINSTEN s$ROOGTMATOP s+LEURENONDERLINGMENGBAAR s$OOSMETPOTJESVANG INGEASSORTEERDEKLEURENGEEL ROOD BLAUWENGROEN

Vingerverf Senses s3ENSOPATISCHEVINGERVERFOPWATERBASIS s%LKEKLEURHEEFTEENANDERESTRUCTUUR s"EVORDERTDEHANDMOTORIEKENTASTZINBIJKINDEREN s$OOSMETmACONSVANML s'EASSORTEERDEKLEURENGEEL ROOD BLAUW GROEN WITENZWART

VERP

HA7018

VERP

HA7080

Vingerverf Mini s-AKKELIJKUITWASBAARUITDEMEESTESTOFFENOPÂ # s!FWASBAARVANDEHUID s0RAKTISCHEmESMETMENGSCHAAL s6ANAFJAAR s6OLDOETAANDE%UROPESEVEILIGHEIDSNORM%. s0OTVANML 07507 07501 07509 07502 07505

IT W GEEL ORANJE ROOD GROEN

HA07535

VERP VERP VERP VERP VERP

07504 07503 07506 07508

B LAUW VIOLET BRUIN ZWART

S ETMETPOTJESVANMLINGEASSORTEERDE KLEURENGEEL ROOD BLAUWENGROEN

VERP VERP VERP VERP VERP

Vingerverf sPOTJESVANMLINGEASSORTEERDEKLEURENGEEL ROOD GROENENBLAUW s0ENSEELENSPATELINBEGREPEN VERP

951604B

Vingerverf Superbox

Vingerverf Nijntje

s'ELEIACHTIGEVERFOPWATERBASIS ONGEVAARLIJKENGEMAKKELIJKAFWASBAAR s0LASTICBOXMET POTJESVANCCINGEASSORTEERDE KLEURENGROEN BRUIN GEEL ROOD BLAUWENWIT TAFELBESCHERMER SPONSJES VERFROL SJABLONEN J556

sVROLIJKEKLEURENROOD GROEN BLAUWENGEEL INEENHANDIGE TUBEVANML s6OORKNOEIVRIJVERVEN s%ENVOUDIGTEVERWIJDERENVAN NIET POREUZEOPPERVLAKKEN s)NCLUSIEF.IJNTJESPONSJEVOOR DELEUKSTEEFFECTEN VERP

9518K04

VERP

165


SCHILDEREN TEXTIELVERF

Textielverf s/PACRYLBASIS s'EBRUIKSKLAAR s4ElXERENMETEENSTRIJKIJZER WASBAAR OPÂ # s&LACONVANML s0AKVANSTUKSINGEASSORTEERDE KLEUREN

Textielverf Tex s"ESTEMDVOORLICHTGEKLEURDTEXTIEL s$OOROVERDETEKENINGTESTRIJKENWORDTDEVERFGElXEERD s7ASBAAROPÂ # s&LACONVANML TEX5 TEX10

E TUIVANmACONS ETUIVANmACONS

VERP VERP

HA24050

VERP

ANDERE HOBBYVERVEN

Plakkaatverf Glitter s'OEDDEKKENDEVERF GEMAKKELIJKIN GEBRUIK s6OORKINDERENVANAFJAAR s+ANGEBRUIKTWORDENOPALLESOORTEN VANPOREUSMATERIAALZOALSMATPAPIER BRISTOLPAPIER KARTON HOUT ENZ s&LACONVANML

J51702 J51706 J51708 J51717 J51721 J51723 J51737 J51738

G EEL ORANJE ROZE GROEN BLAUW PAARS ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Lichtgevende plakkaatverf

Plakkaatverf Glitter s0LAKKAATVERFMETGLITTERS INHELDEREKLEURENORANJE FUCHSIA BLAUW PAARS GROENENGEEL s'OEDDEKKENDEVERF GEMAKKELIJKINGEBRUIK6OORKINDERENVANAFJAAR s6OORALLESOORTENPOREUSMATERIAALMATPAPIER BRISTOLPAPIER KARTON HOUT ENZ s+ARTONNENDOOSMETPOTJESVANML

s'EEFTLICHTINHETDONKER s'OEDDEKKENDEVERF GEMAKKELIJKINGEBRUIK s6OORJONGEKINDERENVANAFJAAR s6OORALLESOORTENPOREUSMATERIAALMATPAPIER BRISTOLPAPIER HOUT ENZ s+ARTONNENDOOSMETPOTJESVANMLINHELDEREKLEURENGEEL GROEN ORANJEENFUCHSIA VERP

J504

VERP

J518

Lichtgevende verf

Fluoverf s&LUORESCERENDESCHOOL HOBBYVERF s/PWATERBASIS s+ANGEBRUIKTWORDENOPPAPIER GLAS TEXTIEL ENZ s&LACONVANML HA2641 HA2643 HA2656 HA2644 HA2649 HA2647

166

GEEL O RANJE ROZE ROOD GROEN BLAUW

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s3PECTACULAIRE LICHTGEVENDEVERF s6OORGEBRUIKOPOA PAPIER KARTON HOUT ENZ s%ENWITTEONDERGRONDGEEFT HETBESTEEFFECT s.AENIGETIJDNEEMTHET LICHTGEVENDEEFFECTAF s(OUDDEDECORATIEWEER EVENINHETLICHT DANGLOEIT DEZEWEERINHETDONKER s3CHUDDEVERFVOORGEBRUIK s&LACONVANML HA05941 G ROENGEEL HA05942 ROODROZE HA05943 BLAUW

VERP VERP VERP


Verf voor veelzijdig gebruik s.ADROGINGWATERBESTENDIG s+ANGEBRUIKTWORDENOPHOUT PLASTICENGLAS s:EERDEKKEND s'EMAKKELIJKUITWASBAARVANDEHANDENENUITTEXTIEL s(ETPENSEELKANMETWATERGEREINIGDWORDEN s6OORKINDERENVANAFJAAR J670

mACONSVANMLROOD WIT GROEN GEEL BLAUWENZWART

VERP

Flacon van 250 ml J68001 WIT J68002 GEEL J68006 ORANJE J68007 VERMILJOEN J68008 MAGENTA J68021 CYAAN J68017 MIDDENGROEN J68019 DONKERGROEN J68023 VIOLET J68024 MARINEBLAUW J68012 BRUIN J68030 ZWART

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Dekzwart s$IEPZWARTE STERKDEKKENDEVERF s/PWATERBASIS s(ECHTOPMETWASKRIJTOFOLIEPASTELINGEKLEURDEONDERGROND s.ADROGINGWEGTEKRASSENWAARDOORONDERGRONDZICHTBAARWORDT s4UBEVANML VERP

HA32002

Magneetverf s:WARTEMAGNETISCHEVERFOP ACRYLBASIS s/MOPELKEGEWENSTEONDERGROND EENMAGNEETBORDTEMAKEN s:EERGOEDEDEKKRACHT s6OORGEBRUIKOPKARTON HOUT METAAL MUREN ENZ sOFMEERLAGENKRUISELINGSAAN BRENGEN s$ROOGTWATERVASTOP s.AUURDROGINGOVERSCHILDERBAAR s6ERBRUIKMLPERM£PERLAAG s&LACONVANML HA38001

Schoolbordverf Boardy s:WARTESCHOOLBORDVERFOPACRYLBASIS s:EERGOEDEDEKKRACHT s6OORGEBRUIKOPKARTON HOUT METAAL MUREN ENZ OFMEERLAGENKRUISELINGSAANBRENGEN s$ROOGTWATERVASTOP s.AUURDROGINGBESCHRIJFBAARMETSCHOOLBORDKRIJT s5ITWISBAAROFAFNEEMBAARMETWATER s6ERBRUIKMLPERM£PERLAAG s&LACONVANML

VERP

HA34004

VERP

Glasverf Glass s4RANSPARANT HELDER OPALCOHOLBASIS s2ECHTSTREEKSOPGLASAANTEBRENGENDMVEENPENSEEL smACONSVANMLINGEASSORTEERDEKLEUREN GLASS5

VERP

167


SCHILDEREN PENSELEN

Penseel Hobby & School serie 150

Penseel reeks 610

s6OORPLAKKAATVERF AQUARELENECOLINE s0ONY ENGEITENHAARGEMENGD s6ORMRONDENGEPUNT s2ONDE ALUMINIUMHULS s+ORT ROODGELAKTESTEEL s,ENGTE MM

s:UIVERPONYHAAR s6OORWATER ENPLAKKAATVERF s2ONDEPENSELENMETEEN DONKEREGEVERNISTESTEEL 610-1 610-2 610-3 610-4 610-5 610-6 610-7 610-8 610-10 610-12 610-14

N R NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

150-01 150-02 150-03 150-04 150-05 150-06 150-07 150-08 150-09 150-10 150-11 150-12

NR N R NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Penseel Hobby & School serie 220 s6OORPLAKKAAT ACRYL ENOLIEVERF s6ARKENSHAAR s'USSOW MODEL s!FGEPLATTE NAADLOZE GEPOLIJSTEALUMINIUMHULS s,ANGE GROENGELAKTEHOUTENSTEEL s,ENGTE MM s(AARBUNDELMETGOEDEVERFOPNAMEENLANGELEVENSDUUR

Talens penselenset s3ETVANRONDEHOBBYPENSELENNR  s-IXVANPONY ENGEITENHAAR s(ULSVANNAADLOOSALUMINIUM s+ORTE ROODGELAKTESTEEL s6OORDUNNEVERFSOORTENPLAKKAAT ENAQUARAL VERFENECOLINE 9915033

220-02 220-04 220-06 220-08 220-10

VERP

N R NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP

220-12 220-16 220-18 220-24

NR N R NR NR

VERP VERP VERP VERP

Penseel Kaërell s+ORTRONDPENSEELMETSYNTHETISCHEVEZEL s6OORELKESOORTVERFENVOORIEDEREONDERGROND R820430 R82040 R82041 R82042 R82043 R82044 R82045 R82046

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

R82047 R82048 R82049 R820410 R820412 R820414 R820420 R820424

N R NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Penseel Kaërell

Penseel Kaërell

s+ORTPLATPENSEELMETSYNTHETISCHEVEZELS s6OORHETSCHILDERENVANKLEINEREOPPERVLAKKEN s)DEAALVOORHETAANBRENGENVANKLEINEACCENTEN OFOMTEWERKENMETVERNIS

s+ORTRONDPENSEELMETLANGE SYNTHETISCHEVEZEL s6OORLANGEONONDERBROKENLIJNENOF TEKENACHTIGSCHILDERWERK s+ANOOKGEBRUIKTWORDENVOORKALLIGRAlE

R82342 R82344 R82346 R82348 R823410 R823412

168

N R NR NR NR NR NR NR NR

NR N R NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

R82240 R82242 R82244 R82246 R822410

NR N R NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP


SCHILDEREN

Penseel Textura

Penseel s0LATPENSEELMETKORTESTEEL s6OORPLAKKAAT ACRYL ENOLIEVERF 15202 15204 15206 15208 15210 15212 15214 15216 15218 15220

NR N R NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s+ORTESYNTHETISCHEVEZEL s(EELSTEVIGENVEERKRACHTIG s/MTEWERKENMETACRYLVERFOFSTRUCTUURPASTAS s/MDOEKENVOORTEBEREIDENENRELIÑFTEGEVEN s#OMPLEMENTAIRAANHETSCHILDERSMES Rond penseel met lange steel R8600 R8602 R8604 R8606 R8608 R86010 R86012 R86016 R86020

N R NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Plat penseel met lange steel R8700 R8702 R8704 R8706 R8708 R87010 R87012 R87016 R87020 R87024 R87032 R87036

Hobbypenseel

N R NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s3YNTHETISCHEVEZELS s+ORTESTEEL ZWARTGELAKT s3ET RONDENR   PLATTEPENSELENNR   P10531

VERP

Acrylverfpenseel s3YNTHETISCHEVEZELS s3ETVANACRYLVERPENSELEN s)NHOUD KWASTNR RONDEPENSELENNR  PLATTEPENSELENNR  KATTENTONGPENSELENNR  P10541

VERP

Aquarelpenseel s:UIVEREEKHOORNHAAR s"LAUWGELAKTESTEEL

Aquarelpenseel BLISTERMETPENSELENNUMMERSTOTENMET 6610 B610246 BLISTERMETPENSELENNUMMERS EN

VERP VERP

622100 622101 622102 622103 622104 622105 622106 622107 622108 622109 622110 622111 622112 622114 622116

N R NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

169


SCHILDEREN Penseel Van Gogh serie 191 s6OORAQUARELENPLAKKAATVERF s'OUDKLEURIGEPOLYESTERVEZEL s3TRAKKERONDEPUNTVORM s.AADLOZEVERNIKKELDEMESSINGHULS s+ORTEDONKERBLAUWGELAKTESTEEL LENGTE MM s%LKEPENSEELPUNTAPARTBESCHERMDDOORPLASTICKOKERTJE

191-0 191-1 191-2 191-3 191-4 191-5 191-6 191-7 191-8 191-9 191-10 191-12

N R NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Penseel s5ITSYNTHETISCHEVEZELMETONGEÑVENAARDERETENTIECAPACITEIT s'EGOLFDEVORMVANDEZEVEZELNEEMTWATERENKLEUREXTRAGOEDOP s(IERMEEKUNNENLANGETOETSENWORDENAANGEBRACHTZONDERTERUGNAARHETPALETTEMOETENGAAN s$ITPENSEELKANWORDENGEBRUIKTVOORAQUARELLERENMAAROOKVOORHETWERKENMETINKT HETKALLIGRAFEREN HETMAKENVANGOUACHES SCHILDERENMET VERDUNDEACRYLVERFOFSCHILDERENOPZIJDE

Softaqua

Kolinsky

s2ONDKORTPENSEELOPPENNENSCHACHTGEMONTEERD R8050 R8052 R80530 R8054 R8056 R8058

NR N R NR NR NR NR

V ERP V ERP V ERP V ERP V ERP V ERP

s,ANGESTEEL PLATPENSEEL R9054 R9058 R90512 R90516 R90520

N R NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP

Waterverfpenseel

Olieverfpenseel

s.ATUURLIJKEVEZELS s+ORTESTEEL ZWARTGELAKT s3ET RONDEPENSELENNR  INEEKHOORNHAAR PLATTEPENSELENNR INVARKENSHAAR

s.ATUURLIJKEVEZELS s,ANGESTEEL s)NHOUD RONDEPENSELENNR   PLATTEPENSELENNR  

VERP

P10530

P10533

Olieverfpenseel s6ARKENSHAAR s0LATPENSEELMETEENLANGESTEEL 208-2 208-4 208-6 208-8 208-10

170

N R NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP

208-12 208-14 208-16 208-18 208-20

N R NR NR NR NR

VERP VERP VERP VERP VERP

VERP


SCHILDEREN

Schildersmes ArtCreation s3CHILDERSMESSENSETVOOROLIE ENACRYLVERF sVERSCHILLENDEVORMENENFORMATEN VERP

9146990

Vernisspalter serie 360 s,ICHTVARKENSHAAR s6ORMSPALTERPLAT RECHTENBREED s0LATTE ALUMINIUMHULS s3TEELKORT ONGELAKTBLANKHOUT s6OORHETVERNISSENOFVOORBEREIDENVANONDERGRONDEN s,ENGTE MM 360-25 360-38 360-50

v v v

Spalter set s3YNTHETISCHEVEZELS s3OEPELHAAR s6OORHETPREPARERENVANDOEKENEN HETAANBRENGENVANVERFENVERNIS s3ETVANSTUKSNR EN

VERP VERP VERP

P10535

VERP

Spalter set Spalter set Spalter set s3ETVANSPALTERSNR EN MET NATUURLIJKEVEZELVARKENSHAAR s)DEAALVOORHETMENGENVANKLEURENOPHET PALETOFOMDEVERFTEVERDELENOPHETDOEK P10542

VERP

s3ETVANSPALTERSNR EN MET SYNTHETISCHEVEZEL s)DEAALOMHETDOEKVOORTEBEREIDEN s+ANGEBRUIKTWORDENMETDESMALLEZIJDEOM LANGELIJNENOFSPECIALEEFFECTENTEMAKEN VERP

P10543

s3ETVANPENSELENVOORVERNISENLIJM PENSELENMETVARKENSHARENVOORLIJM PENSEELMETSYNTHETISCHEVEZELOM VERNISAANTEBRENGEN s5ITERSTGESCHIKTVOORDESERVIETTEN TECHNIEK P10534

VERP

Penselenset Art Creation s5ITRUNDERORENHAAR s6OOROLIEVERF ACRYLVERFENPLAKKAATVERF s3ETVANSTUKS XRONDNR XKATTENTONGNREN XPLATNREN

Penselenset Art Creation s5ITPOLYESTER s6OOROLIEVERF ACRYLVERFENPLAKKAATVERF s0LATMODEL s3ETVANSTUKSNR EN 9099223

VERP

9099225

VERP

171


SCHILDEREN

Penselenset Art Creation

Penselenset Art Creation

s5ITVARKENSHAAR s6OOROLIEVERF ACRYLVERFENPLAKKAATVERF s0LATMODEL s3ETVANSTUKSNR EN

s5ITPOLYESTER s6OOROLIEVERF ACRYLVERFENPLAKKAATVERF s3ETVANSTUKS XRONDNR XKATTENTONGNREN XPLATNREN

VERP

9099213

VERP

9099235

Penselenset Art Creation s5ITROODMARTERHAARENPOLYESTER s6OORAQUARELVERF s2ONDMODEL s3ETVANSTUKSNR EN

Penselenset Art Creation s5ITPOLYESTER s6OOROLIEVERF ACRYLVERFENPLAKKAATVERF s0LATMODEL s3ETVANSTUKSNR EN

VERP

9099113 VERP

9099233

Penselenset Art Creation s5ITVARKENSHAAR s6OOROLIE ACRYL PLAKKAATVERF s2ONDNR KATTENTONGNR EN PLATNREN s"LISTERVANSTUKS 9099215

VERP

Penseel s%XTRADIKKEPENSELENVOORKLEUTERS s2OLLENNIETOVERDETAFELENZIJNMAKKELIJK TEREINIGEN s,EKKENNIET s0RAKTISCHEKOKER

Penselenset Art Creation s2ONDEPENSELENUITPOLYESTER s6OORAQUARELVERFNR EN s"LISTERVANSTUKS 9099123

J806 J807

VERP

EDIUM STUKS M BREED STUKS

VERP VERP

SPONSJES, KWASTEN EN VERFROLLEN

Verfrol

Verfrol

s5ITSCHUIMRUBBER s"REEDTECM

s5ITSCHUIMRUBBER s"REEDTE CM

6585

172

VERP

19209

VERP


SCHILDEREN

Kwast

Verfrol

s3ETMETVERSCHILLENDEFORMATEN s,ENGTE  EN CM s"REEDTE  EN CM s5ITSCHUIMRUBBER

s5ITSCHUIMRUBBER s"REEDTECM DIAMETERCM s3TEVIGEKUNSTSTOFHOUDER s-AKKELIJKTEHANTERENDOORKINDEREN s3ETMETVERSCHILLENDEKLEUREN

VERP

HA39018

HA39015

Verfrol met palet

Sjabloneersponsje

s0ALETMETVERFROLLEN s"REEDTE CM s'EASSORTEERDEMOTIEVENRONDJES LIJNTJES GOLVENENVIERKANTJES

s$IAMETERCM s-ETEENHANDVATUITSCHUIMRUBBER

VERP

19198

B590410 S ETVANSTUKS CIJFERS B590426 SETVANSTUKS HOOFDLETTERS! :

Penselen Twirl-motieven

VERP

VERP VERP

Sjabloneersponsje s)NGEASSORTEERDE KLEURENENVORMEN s:AKJEMETSTUKS

s3ETVANSTUKS s&T MM VERP

80574

J4/16

VERP

SCHILDERDOEKEN

Schilderdoek ArtCreation s5ITSTEKENDESTUDIEKWALITEIT s!ANDEACHTERZIJDEGENIET s-ETUNIVERSELEPREPARERINGSLAAG s3PIERAMENUIT0AULOWNIAHOUT

Schilderdoek ArtCreation 3D 9575101 9575131 9575182 9575202 9575243 9575303 9575304 9575404 9575405 9575505 9575507 9575608 9575000

FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s%XTRADIKKESPIERAMENMETVRIJTEBESCHILDERENZIJKANTENCM s5NIVERSEELGEPREPAREERDKATOENENDOEKMETEENlJNESTRUCTUUR s3TRAKOPGESPANNENOPEENBLANKVURENHOUTENSPIERAAM s#OMPLEETMETBEUKENHOUTENSPIEÑNVOORHETNASPANNENVANHETDOEK 9576101 9576202 9576303 9576304 9576606 9576608 9576808 9576000

FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

173


SCHILDEREN SCHILDERSEZELS

Tafelezel Mouse s5ITONGELAKTVURENHOUT s-AXDOEKHOOGTECM s&TXCM HA39102

VERP

Tafelezel Horse s5ITONGELAKTVURENHOUT s-AXDOEKHOOGTECM s&TXCM HA39101

VERP

Driepootezel ArtCreation Isabel Tafelezel ArtCreation Ariane

s3TABIELEVURENHOUTENDRIEPOOTATELIEREZEL s)NDEHOOGTEVERSTELBAAR s6OORZIENVANEENDOEKKLEM s-AKKELIJKINKLAPBAAR s"REEDTEOPDEGRONDCM s-AXDOEKHOOGTECM s4OTALEHOOGTECM s'EWICHTKG 9105055

s5ITVURENHOUT s)NDEHOOGTEVERSTELBAREMIDDENSTIJL METDOEKDRAGER s-ETINKLAPBAREVOET s-AXDOEKHOOGTECM s4OTALEHOOGTE CM s'EWICHT KG VERP

105014M

VERP

TOEBEHOREN VOOR HET SCHILDEREN

Palet s5ITMETAAL s"OVENZIJDEISWITGELAKTENDAARDOORGEMAKKELIJKSCHOONTEMAKEN s6OORWATERIGEVERFSOORTENZOALSAQUAREL ACRYL ENPLAKKAATVERF ENVOORDIVERSE$ECORlNHOBBYVERVEN s2ECHTHOEKIGMODEL s&T XCM s-ETMENGVAKJES 106200

Palet s5ITPLASTIC s-ETRONDEENRECHTHOEKIGEMENGVAKJES s&T X CM 66P

VERP

VERP

Afscheurpaletten s!LTIJDEENSCHOONSCHILDERSPALET s6ANSPECIAALPAPIERMETEENGLADOP PERVLAK VOORMAKKELIJKMENGEN s'ESCHIKTVOOROLIE ACRYL AQUAREL EN PLAKKAATVERF sVELLENPAPIERVANGM£ FTXCM

Palet s/VALENPALETUITPLASTICMETHANDIGEGRIP s-ETMENGVAKJES 710-004

174

VERP

9067230

VERP


SCHILDEREN

Spatzeefje s&TXCM

Mengnapjes

VERP

5042-2

s3ETVANPLASTICNAPJES s-ETDEKSEL VERP

273

Antiknoeipot voor verf s5ITSTEVIGEKUNSTSTOF s-ETBREEDOPSTAANDERANDAANDEBINNENZIJDE s!FSLUITBAAR s$EKSELSLUITDEANTIKNOEIPOT(! ENKELAFALSOOKDE TRECHTER(! INDEPOTGEPLAATSTWORDT HA17061 HA17062 HA17063 HA17060

ANTIKNOEIPOTML METBLAUWDEKSEL T RECHTERML BLAUWDEKSELML SETVANPOTJESVANMLMETROODDEKSEL

Dubbele antiknoeipot s$UBBELESPOELPOTVOORPENSELEN s+LEURROOD

VERP VERP VERP VERP

VERP

117181

Vernis transparant s'LANZEND s&LESVANML J625

VERP

Vernis s6ERNISVANUITSTEKENDEKWALITEIT s+ANOPALLEONDERGRONDENAANGEBRACHTWORDEN s6ERGEELTNIETENISVERDUNBAARMETALCOHOL s/MDEPENSELENTEREINIGENKANUALCOHOLGEBRUIKENOFPENSEELREINIGER Mat 310003D 310010D 31250D 31500D Glanzend 15030 300010D 4025003 300050D

mACONVANML mACONVANML mACONVANML mACONVANML mACONVANML mACONVANML mACONVANML mACONVANML

Voor penselen voor vernis zie pagina 171

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Vernis s/PWATERBASIS s$ROOGTTRANSPARANTENGLANZENDOP s"ESCHERMTOPTIMAALENMAAKTCREATIESWATERVAST s&LACONVANML HA1099

VERP

175


SCHILDEREN

Gel medium s'EBRUIKSKLAARGELMEDIUMVOOR ACRYLVERF s)SNADROGINGTRANSPARANTENKLEURLOOS s6ERHOOGTDEGLANSENDETRANSPARANTIE ENBLIJFTmEXIBEL s-AAKTACRYLVERFVETTER s/OKGESCHIKTVOORVERLIJMINGVANDIVERSE MATERIALENOPDOEK s4UBEVANML

Protecting Spray 680 s5NIVERSEELSNELDROGENDEVERNIS s6OORHETBESCHERMENVANTEKENIN GENWERKSTUKKENINBVPLAKKAAT OF AQUARELVERFENINKTEN s+LEURLOZE NIET VERGELENDEACRYLAAT HARSOPGELOSTINOATERPENTINE s3PUITBUSVANML 9516680

VERP

HA43005

VERP

Structuurpasta s/VERSCHILDERBAARMETACRYL ENOLIEVERF s6OORHETMAKENVANONDERGRONDENINRELIÑF OFHETVASTZETTENVANVOORWERPEN s+ANOPDIVERSEVETVRIJEONDERGRONDEN WORDENGEBRUIKT s%LASTISCHENWATERVAST s,AAGDIKTENIETBOVENCMLATENKOMENOM SCHEURVORMINGTEVERMIJDEN s4UBEVANML HA40036 lJN HA40037 GROF

VERP V ERP

Primer Gesso s6OOROLIE WATER ENACRYLVERF s$ROOGTMATOP s6ERMINDERTVERFABSORPTIE s6ERGEELTNIET s6OORIEDEREVETVRIJEONDERGROND s7ATERVERDUNBAAR s4UBEVANML VERP

HA41016

Modelleerpasta s/VERSCHILDERBAARMETACRYL ENOLIEVERF s0ASTAOPBASISVANACRYLAATVOORHET MAKENVANRELIÑFONDERGRONDEN s-ENGBAARMETACRYLVERF s7ATERVASTNADROGING s6ERGEELTNIET s4UBEVANML HA40038

VERP

Schilderijhaakjes

Schilderijhaakjes

s$IAMETERMM s$RAAGKRACHTTOTG s"LISTERMETSTUKS

s$IAMETERMM sZELFKLEVENDE KADERHANGERTJES

3732

VERP

14210

VERP

Verfschort voor kinderen s.YLONVERFSCHORTMETLANGEMOUWEN s7ASBAAROPÂ GRADEN s!PARTWASSEN s,EKVRIJENGOEDVENTILERENDEVERFSCHORT s6ELCROSLUITINGINDERUG s6OORZIENVANOPHANGLUSENHANDIGOPBERG ZAKJEAANDEVOORZIJDE JAAR ORANJE HA27000 HA27005 JAAR ROOD HA27010 JAAR BLAUW

176

VERP VERP VERP

Verfschort voor volwassenen s5ITNYLON s/PTIMALEBESCHERMING LEKVRIJENGOEDVENTILEREND s7ASSENOPÂ #INlJNWAS s!PARTWASSEN s+LEURGROEN HA27015

VERP


SCHILDEREN PAINT MARKERS Paint Marker e-751 s2ONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE MM s3CHRIJVENENMARKERENOP BIJNAALLEMATERIALEN s0ERMANENTE REUKARME LAKACHTIGDEKKENDEINKT s(ITTEBESTENDIGTOTÂ #

Paint Marker e-780

751W 751J 751R 751B 751Z 751BR 751S 751GD

s-ETINMETAALGEVATTERONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE MM s6OORHETSCHRIJVEN MARKERENENTEKENENOPBIJNAALLE MATERIALEN s0ERMANENTE REUKARME LAKACHTIGDEKKENDEINKT s(ITTEBESTENDIGTOTÂ # 780W 780Z 780S 780GD

WIT Z WART ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP

IT W GEEL ROOD BLAUW ZWART KOPER ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Paint Marker e-750 s2ONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE MM s3CHRIJVENENMARKERENOPBIJNA ALLEMATERIALEN s0ERMANENTE REUKARME LAKACHTIG DEKKENDEINKT s(ITTEBESTENDIGTOTÂ # 750W 750J 750O 750R 750V 750B 750P 750ZW 750S 750GD

IT W GEEL ORANJE ROOD GROEN BLAUW PAARS ZWART ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Paint Marker Active Paint e-74 s2ONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE MM s"ESCHRIJVEN VERSIERENVANWENSKAARTEN BRIEVENEN CADEAUS s6OORDONKEREENTRANSPARANTEMATERIALENEN BIJZONDERGLADDEOPPERVLAKKEN ZOALSGLAS s2EUKARMEPIGMENTINKT s7ATERVASTENLICHTBESTENDIG s3NELDROGENDENVEEGBESTENDIG s)NKTVLOEIDOORMIDDELVANVENTIEL GEENPOMPEN MEER 74MS 74MG

Z ILVER GOUD

VERP VERP

Paint Marker White s2ONDEPUNT s6ILTSTIFTMETDEKKENDE SNELDROGENDEWITTEINKT s7ATERVAST s!LLEGEBRUIKENALLEMATERIALEN

Paint Marker PX-20 s-EDIUMRONDEPUNT s3CHRIJFBREEDTE  MM s/LIEVERF s0ERMANENTENDEKKEND s3CHRIJFTOPELKOPPERVLAK s"ESTANDTEGENTEMPERATURENTOT Â # PX20W PX20J PX20O PX20K PX20R PX20LV PX20V PX20LB PX20B PX20M PX20P PX20Z PX20S PX20GD

IT W GEEL ORANJE ROZE ROOD LICHTGROEN GROEN LICHTBLAUW BLAUW BRUIN PAARS ZWART ZILVER GOUD

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

P100WS S CHRIJFPUNTMM SCHRIJFBREEDTE MM P100WM SCHRIJFPUNT MM SCHRIJFBREEDTEMM P100W SCHRIJFPUNT MM SCHRIJFBREEDTEMM

VERP VERP VERP

Paint Marker Pen-Touch s3PECIAALONTWIKKELDVOORDECORATIEVETOEPASSINGEN s3NELDROGEND DEKKENDENMETAALACHTIGRESULTAAT 42100 PTG-EF PTS-EF 42300 XPFA49 PTG-F PTS-F 42500 XPMA49 41501 41502

P UNTVAN MM WIT PUNTVAN MM GOUD PUNTVAN MM ZILVER PUNTVANMM WIT PUNTVANMM ZWART PUNTVANMM GOUD PUNTVANMM ZILVER PUNTVANMM WIT PUNTVANMM ZWART PUNTVANMM GOUD PUNTVANMM ZILVER

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

0.7 mm 1 mm 2 mm

177


SCHILDEREN

PAINTMARKER OP WATERBASIS, VOOR ELKE ONDERGROND

POSCA KLEURENSPECTRUM MEER DAN 40 KLEUREN WAARVAN 8 GEMETALLISEERD EN 6 FLUORESCEREND

POSCA IS GETEST OP 55 ONDERGRONDEN, TE VINDEN OP:

178


SCHILDEREN Kenmerken s 0/3#!ISEENVILTSTIFTOPWATERBASIS VOORELKEONDERGROND NIETGIFTIG BEVATGEENALCOHOLNOCHOPLOSMIDDEL s $E0/3#!VERFISIDEAALALSMARKEERSTIFT OMKLEURENTEMENGEN OFOMTEVERDUNNEN OMTESCHILDEREN OMTETEKENENOF NAUWKEURIGTESCHRIJVEN s $E0/3#!VERFISONDOORSCHIJNENDENDEKKEND$EDUURZAMEKLEURPIGMENTENZORGENVOORDIEPEHELDEREKLEURENOPELKEONDERGROND s $E0/3#!VERFHOUDTOPPOREUZEVLAKKEN ISMAKKELIJKAFWISBAAROPGLASENLOOPTNIETDOORBIJPAPIER3NELDROGEND s /MTESCHILDEREN TEKLEUREN TETEKENEN TESCHRIJVEN TEVERSIEREN TEMARKEREN

3CHRIJFBREEDTE

 MM

MM

2EF 0#-27

WIT IVOOR BEIGE GEEL LICHTGEEL LICHTORANJE LICHTORANJE DONKERORANJE ZALMROZE LICHTROZE ROZE ROOD WIJNROOD LILA PAARS LICHTGROEN GROEN SMARAGDGROEN APPELGROEN DONKERGROEN BLAUW HEMELSBLAUW DONKERBLAUW ZILVER GOUD BRONS BRUIN GRIJS LEIGRIJS ZWART METAALBLAUW METAALROZE METAALROOD METAALGROEN METAALPAARS FLUOGEEL FLUOGROEN FLUOORANJE FLUOROOD FLUOROZE FLUOTURQUOISE

 MM

6ERP 2EF

0#-2*

6ERP

 0#+ 7

 0#&7 0#-#*

0#-) 0#-"% 0#-*

  

0#+) 0#+ "% 0#+* 0#+*0 0#+ $* 0#+ &,/

  0#+* 

 0#&*0#-$*

 0#-) 0#-"% 0#-* 0#-*0 0#-$*

0#-/ 0#-,/ 0#-,+ 0#-+ 0#-2 0#-72 0#-, 0#-0 0#-,6

    

0#-/ 0#-,/ 0#-,+ 0#-+ 0#-2 0#-72 0#-, 0#-0 0#-,6

    

0#+ ,/0#+ + 0#+ 2 0#+ 72

 0#+ + 0#+ 2 

 0#&20#+ 0 0#+ ,6

 

0#-6% 0#-60 0#-6 0#-"# 0#-," 0#-" 0#-3 0#-'$ 0#-"2 0#-0#-' 0#-'! 0#-:

      

0#-6% 0#-60 0#-6 0#-"# 0#-," 0#-" 0#-3 0#-'$ 0#-"2 0#-0#-' 0#-'! 0#-: 0#-"0#-+ 0#-20#-60#-0-

          

0#-20

 0#-#0 0#-#,6 0#-#6

 

  

0#-#," 0#-#" 0#-#3 0#-#'$

  

0#-#"2 0#-#:  0#+ 6

DOOSVANSTUKS INGEASSORTEERDE KLEUREN DOOSVANSTUKS INGEASSORTEERDE KLEUREN

0#-

DOOSVANSTUKS INGEASSORTEERDE 0#-2 KLEUREN

"RUSH 6ERP 2EF

 0#+ 7

 0#-#2% 0#-#2

0#-2: 0#-2"0#-2+ 0#-220#-26-

MM 6ERP 2EF

 0#-7

0#-2+ 0#-22

0#-2," 0#-2"& 0#-2!2 0#-2/2

MM 6ERP 2EF

 0#-70#-26

6ERP 2EF

 0#-#7

0#-#/ 0#-2/

  MM

6ERP 2EF

 0#-

0#+ 60#+ ," 0#+ " 0#+ !2 0#+/2 0#+ "2 0#+ 0#+' 0#+'! 0#+ : 0#+ "0#+ + 0#+ 20#+ 60#+ 00#&* 0#& 6 0#&/ 0#&2 0#&+ 0#+ 4&

 0#+ ," 0#+ "    0#+ :     

0#+

 0#+

 0#+ 0#&," 0#&3 0#&'$

 

 0#&:

0# -2

0# -#

0# -

0# -

0# +

0# +

0#& 

EXTRA-FIJN

EXTRA-FIJN

FIJN

MIDDEN

BREED

EXTRA-BREED

PENSEEL

 MM

MM

 MM

  MM

MM

MM

 MM

179


BOETSEREN ZELFHARDENDE BOETSEERPASTA

Boetseerpasta Extra Light

Boetseerpasta s'EBRUIKSKLAARVERPAKT s6ERHARDTINDAGENIN OPENLUCHT ZONDERBAKKEN s(ECHTOPIEDEREHARDEONDERGROND s+ANNADROGENBESCHILDERDWORDEN 15052 15053 810500D 811000D 831000D

#LASSIC PAKVANG WIT LASSIC PAKVANKG WIT # 4ERRACOTTA PAKVANG 4ERRACOTTA PAKVANKG 2OC PAKVANKGHOGEKWALITEIT

VERP VERP V ERP V ERP VERP

s:EERlJNEENLICHTESTRUCTUUR s6ERHARDTAANDELUCHTZONDERBAKKEN s(ECHTAANALLEONDERGRONDEN s+LEURWIT s0AKVANG VERP

083000

Boetseerpasta Kids

Boetseerpasta Do & Dry

s%XTRASOEPELEWITTEPASTA s6ERHARDTAANDELUCHT ZONDERBAKKEN s)DEAALVOORKINDEREN s(ECHTZICHAANALLEHARDEOPPERVLAKKEN s+ANNAHETDROGEN BESCHILDERDENEVENTUEELGEVERNISTWORDEN s-AAKTGEENVLEKKEN s0AKVANG

s'EBRUIKSKLAAR s$ROOGTAANDELUCHT s+LEEFTOPVRIJWELIEDEREONDERGROND s0LAKTNIETAANDEHANDEN s'OEDBESCHILDERBAAR

VERP

850900

HA26011 HA26000 HA26016 HA26005

IT PAKVANG W WIT PAKVANKG TERRACOTTA PAKVANG TERRACOTTA PAKVANKG

VERP VERP VERP VERP

Boetseerpasta Schoolbox s$ROOGTAANDELUCHT s-AAKTGEENVLEKKEN s)NHOUDPLASTICBOX XPAKVANGWIT XPAKVANGTERRACOTTA GEASSORTEERDEBOETSEERSPATELSUITHOUT

Deegklei

VERP

J80

s'EBRUIKSKLAAR s"IJZONDERMAKKELIJKKNEEDBAAR s$ROOGTAANDELUCHT LANGVERWERKBAAR s'LUTENVRIJ s0AKVANG

Boetseerpasta

Boetseerklei Fimo Air

s$ROOGTAANDELUCHT s-AAKTGEENVLEKKEN s6OORKINDERENVANAFJAAR

s,UCHTDROGENDEBOETSEERKLEI

J85 J86 J88 J89

180

WIT PAKVANG IT PAKVANKG W TERRACOTTA PAKVANG TERRACOTTA PAKVANKG

VERP VERP VERP VERP

81000S 81010 810043S 810143 810076 810176

IT PAKVANG W WIT PAKVANKG HUIDSKLEUR PAKVANG HUIDSKLEUR PAKVANKG TERRACOTTA PAKVANG TERRACOTTA PAKVANKG

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

HA26501 HA26502 HA26503 HA26504 HA26505

R OOD GROEN BLAUW GEEL WIT

VERP VERP VERP VERP VERP


BOETSEREN HERBRUIKBARE BOETSEERPASTA

Boetseerpasta Plastilina s/PPLANTAARDIGEBASIS s6OORKINDERENVANAFJAAR s'OEDEKNEEDBAARHEID s7ORDTNIETHARDDOORDELUCHT s(ELDEREKLEURENDIEONDERLINGGEMENGDKUNNENWORDEN Pak van 350 g J7201 J7202 J7203 J7207 J7204 J7208 J7205 J7206 J7210 J7211 J7212 J7213 J7214 J7209 J7215

IT W GEEL DONKERGEEL ROZE ORANJE VLEESKLEUR ROOD BORDEAUX LICHTGROEN DONKERGROEN LICHTBLAUW DONKERBLAUW PAARS BRUIN ZWART

Set s)NHOUD PAKJESVANG PLASTICTAFELBESCHERMER BOETSEERTOEBEHOREN J14

VERP

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Boetseerpasta Softy s7ORDTNIETHARDDOORDELUCHT s7ORDTSOEPELDOORCONTACTMETDEHANDEN s'EMAKKELIJKINGEBRUIK s0AKVANG 87500D 87700D 87752D 87475D 87400D 87600D 87200D 8705008 87100D

IT W GEEL ORANJE ROZE ROOD GROEN BLAUW BRUIN ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Boetseerpasta Pongo s7ORDTNIETHARDDOORDELUCHT s5ITWASBAARUITDEMEESTESTOFFEN ENOPPERVLAKKEN s0AKVANG 510407 510401 510410 510409 510402 510408 510404 510412 510403 510406 510413 510405

IT W GEEL ORANJE ROZE ROOD LICHTGROEN DONKERGROEN LICHTBLAUW DONKERBLAUW BRUIN GRIJS ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Boetseerpasta Supersoft s:EERSOEPELENGEMAKKELIJKKNEEDBAAR s"LIJFTZACHTENDROOGTNIETUIT s)DEAALVOORDEALLERKLEINSTEN s'LUTENVRIJ s0OTVANG HA25014 HA25011 HA25012 HA25013 HA25000

GEEL R OOD GROEN BLAUW GEASSORTEERDEKLEUREN

Boetseerpasta

VERP VERP VERP VERP VERP

s6OORDEMOTORISCHEONTWIKKELING s6OORKINDERENVANAFJAAR s"IJZONDERMAKKELIJKKNEEDBAAR s"LIJFTZACHTENDROOGTNIETUIT s'LUTENVRIJ s0OTVANGINGEASSORTEERDEKLEUREN HA25905

VERP

Boetseerpasta Blandiver s6OORKINDERENVANTOTJAAR s.ATUURLIJKPRODUCTVERVAARDIGDOPBASISVANVOEDINGSSTOFFEN ZOUTENWATER J341 J478 J444

P INGUÕNZAKJEMETPOTJES"LANDIVERBOETSEERPASTAVANG PLASTICBOETSEERVORMPJESENEENETUIMETWASKRIJTJES*OVICOLOR PLASTICBOXMETPOTJESVANG PERS SPATELS BOETSEERVORMPJES ENZ KLEURRIJKEEMMERTJEMETPOTJESBOETSEERPASTAVANCCINGEASSORTEERDEKLEUREN BOETSEERVORMPJES BOETSEERSPATELSENEENPLASTICTAFELBESCHERMER

VERP VERP VERP

181


BOETSEREN BOETSEERPASTA OM TE BAKKEN

Boetseerpasta Therm Junior s/PKUNSTSTOFBASIS s6OORKINDERENVANAFJAAR s3OEPELTEVERWERKEN s'EEFTNIETAFENPLAKTNIETAANDEHANDEN s+LEURENONDERLINGMENGBAAR s+ANGEBAKKENWORDENINEENGEWONE KEUKENOVENÂ # s(ELDEREKLEUREN s0OTVANKG

HA3005 HA3004 HA3001 HA3002 HA3003

IT W GEEL ROOD GROEN BLAUW

V ERP VERP VERP VERP VERP

Fimo Soft s'EMAKKELIJKKNEEDBAAR s/VENHARDENDEBOETSEERKLEI s+ANGEBAKKENWORDENINDEKEUKENOVEN s"LOKVANG

Juwelenset Fimo Soft s/VENHARDENDEBOETSEERKLEI s4RENDYJUWELENSETSVOOREENPERSOONLIJKELOOK s)NCLUSIEFTOEBEHORENENGEDETAILLEERDEINSTRUCTIES s3ETMETHALVEBLOKKENVANG TOEBEHOREN 802384 802385 802386 802387 802388

&LOWERS & UNNY"EADS 2ED$REAMS +NOTTED$OTS 2OMANTIC

VERP VERP VERP VERP VERP

80200F 802010 802016 802022F 802024F 802026 802042 802043 802053 802056 802033 802035 802037F 802061 802062 802063 80207 802070 802076 802080 802039 802050 802075 80209F

WIT LIMOENGEEL ZONNEGEEL FRAMBOOS INDISCHROOD KERSROOD MANDARIJN HUIDSKLEUR TROPISCHGROEN SMARAGDGROEN BRILLANTBLAUW WINDSORBLAUW PACIlCBLAUW PURPERVIOLET LAVENDEL PRUIM CARAMEL SAHARA COGNAC DOLlJNGRIJS PEPERMUNT APPELGROEN CHOCOLADEBRUIN ZWART

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP

Fimo Soft Kits for Kids s/VENHARDENDEBOETSEERKLEI s(ANDLEIDINGOPDEBINNEN KANTVANDEVERPAKKING s3ETMETBLOKJES 802431 802433 802434 802439 802440 802443 802444 802445 802446

182

BEREN B OERDERIJDIEREN HUISDIEREN ZOO FUNNYGARDEN PRINSES RUIMTE FEEÑN RIDDERS

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Fimo Soft s:OWELVOORBEGINNERSALSVOORPROFESSIONALS s$ECORATIEVEIDEEÑNEENVOUDIGGEREALISEERD s3ETMETHALVEBLOKKENVANG 802310 802301 802302

STUKS STUKS STUKS

VERP VERP VERP


BOETSEREN

Boetseerhoutjes Fimo sSTUKSINPLASTICETUI VERP

8711S

Glanslak Fimo

Glanslak Fimo

s3EMI GLANZEND s/PWATERBASIS s'LAZENPOTJEVANML s/PBLISTER

s/PWATERBASIS s'LANZEND s/PBLISTER VERP

870501

870301 G LAZENmESJEVANML 870401S GLAZENPOTJEVANML

VERP VERP

Acryl roller Fimo s6OORHETGELIJKMATIG UITROLLENVAN&IMOBOET SEERKLEI s/PBLISTER 870005

VERP

Grind ‘n Polish set s&LEXIBELE SCHUIMRUBBERENSCHUUR SPONSJES s6OORHETNATSCHURENENGLADMAKEN VANVERHARDE&IMOOPPERVLAKKEN sVERSCHILLENDEGRADATIESlJN SUPER lJN MICROlJN s%ENVOUDIGUITTEWASSENENHERBRUIK BAAR 870008

VERP

Parelmaker s0ARELMAKERINCLGEDETAILLEERDEBROCHURE sVERSCHILLENDEKRALENVORMEN@"ICONE"EAD @/LIVE @"ALL VERP

8712

Pastamachine s3PECIAALONTWORPENVOORHETUITROLLENVANOVENHARDENDEBOETSEERKLEI ZOALS&IMO#LASSIC &IMOSOFTEN&IMOEFFECT s%XTRABREDEROLLERSVOOREENBLADBREEDTEVANMM

Cutter set Fimo s3ETVANSTUKS 870004

VERP

8713

VERP

183


BOETSEREN GIPS EN KLEI

Gips s:UIVERWITMINERAAL s:AKVANKG VERP

GIP3B05

Gipsband

Boetseerklei

s'IPSBANDOMALLESOORTENSTRUCTURENTEBEDEKKEN BVCARNAVALMASKERS s.ATISDEZEGIPSBANDZEERSOEPELENKNEEDBAAR s$ROOGTZEERSNEL s+ARTONNENDOOSMETGIPSBANDENVANMXCM

s:EERGESCHIKTOMTEBOETSERENINSCHOLEN ATELIERSOFINSTELLINGEN s+ANGEBAKKENWORDENTOT # s.IETGIFTIG HYGIÑNISCHVERPAKT s"AKKENINKERAMISCHEOVENVANn #

VERP

66385

KRKL05 KRKL10

PAKVANKG P AKVANKG

VERP VERP

HOUTPASTA

Papier-maché PatMaché s"OETSEERPASTAVANPAPIER MACHÏ s$ROOGTAANDELUCHT s-AAKTGEENVLEKKEN s%ENMAALDROOG KANHETOBJECTBESCHILDERDWORDEN s6OORKINDERENVANAFJAAR s0AKVANG

Houtpasta s0OEDEROMZELFHOUTPASTA TEMAKEN s,ANGZAAMDROGEND s%ENUITSTEKENDALTERNATIEFVOOR DETRADITIONELEhPAPIER MACHÏv s:AKVANKG 65940

VERP

J380

Voor Perfax-lijm om papier maché te maken zie pagina 191

VERP

TOEBEHOREN VOOR BOETSEERPASTA

Boetseerspatel s5ITHOUT s3ETVANSTUKS M05SP6

VERP

Boetseerspatel s:AKJEMETSTUKSINGEASSOR TEERDEKLEUREN s5ITPLASTIC 48541

VERP

Basisset klei s'EREEDSCHAPVOORDETAILLERINGBIJBOETSEERWERK DRAAIWERKENOPBOUWWERK s3ETVANSTUKS INCLUSIEFKLEISNIJDER M08SP6

184

VERP

Kleisnijder s-ETALENDRAADMETHOUTENHANDVATJES M50

VERP


BOETSEREN

Kleiroller s"REEDTECM DIAMETER CM s'ELAKTHOUT s-AKKELIJKTEREINIGEN HA03912

Boetseervormen Boetseerrol

s:AKJE VERSCHILLENDEVORMPJES ROL

s+LEURWITGROEN s0AKVANSTUKS

VERP

J7/6R

VERP

J155R25

VERP

SNIJDEN EN KNIPPEN CUTTERS EN SNIJSYSTEMEN

Scalpel Easy’Cut

Scalpel Soft

s+UNSTSTOFSCALPELMETAFNEEMBAREKOP s$EMESJESZIJNMAKKELIJKTEVERVANGEN s'ELEVERDMETKOPMETMESJEOPHETHEFTGEMONTEERDENRESERVEKOPPEN METMESJES s+LEURGRIJSROOD s/PBLISTER

s+UNSTSTOFSCALPEL s-ETSOFTGRIP s5NIVERSELEKOPVOORMESJESVANMM s+LEURGRIJSROOD 009900

VERP

009400

009493

B LISTERMETSCALPELMETMESJEOPHETHEFTGEMONTEERDEN VERVANGMESJES BLISTERMETVERVANGMESJES

Cutter Rotary

Hobbycutter

s6OORHETSNIJDENVANALLERLEISOORTEN MATERIALENLEER PAPIER FOLIE ENZ s:OWELVOORLINKS ALSRECHTSHANDIGEN s)NCLUSIEFFANTASIEMESJES

s6OORZEERlJNENNAUWKEURIGSNIJWERK s,ICHAAMUITALUMINIUM s#OMFORTABELEGRIP s7ORDTGELEVERDMETRESERVEMESJES

23002

VERP

23001

VERP VERP

VERP

Snijpennen s0LASTICDOOSJEVANSTUKS 848

VERP

Voor latten zie pagina 130 185


SNIJDEN EN KNIPPEN

Voor snijlatten zie pagina 131 MatCutter 45°

MatCutter 90°

s#UTTERÂ VERVANGMESSEN s4EGEBRUIKENMETDE-APEDSNIJLATTEN0ROlLA

s#UTTERÂ VERVANGMESSEN s4EGEBRUIKENMETDE-APEDSNIJLATTEN0ROlLA

AT#UTTERÂ VERVANGMESJES

172050 094593

VERP VERP

172090 099093

AT#UTTERÂ VERVANGMESJES

VERP VERP

Kit Classic MatCutter

Kit MatCutter

s3YSTEEMVOORSJABLOON ENPRECISIESNIJDEN s.AUWKEURIGEGELEIDING s)NHOUD CUTTERVANÂ ALUMINIUMLINIAALVANCMMETANTISLIPLAAG

s3YSTEEMVOORSJABLOON ENPRECISIESNIJDEN s.AUWKEURIGEGELEIDING s)NHOUD CUTTERVAN ENVAN  ALUMINIUMLINIAALVANCMMETANTISLIPLAAG

172660M

VERP

VERP

172500

Kit Universal MatCutter Kit Advanced MatCutter

s3YSTEEMVOORSJABLOON ENPRECISIESNIJDEN s.AUWKEURIGEGELEIDING s)NHOUD CUTTERVAN CUTTERVAN  ALUMINIUMLINIAALVANCMMETANTISLIPLAAG

s-AAKPASSE PARTOUTSMETEENPROFESSIONEELRESULTAAT s)NHOUD CUTTERVAN ENVAN  ALUMINIUMLINIAALVANCM DRIEHOEKMETHOEKAANDUIDING VERP

090100

VERP

172800

SNIJMATTEN

Snijmat

Snijmat

s-ETEENGRAlSCHEVERDELINGPERCM s+LEURGROEN

s-ETGEPRINTROOSTERENANTISLIPBASIS s+LEURBLAUW 10691 10692 10693

186

FTXCM! FTXCM! FTXCM!

VERP VERP VERP

2340F 2341F 2342F 2343F

FTXCM FTXCM FTXCM FTXCM

VERP VERP VERP VERP


SNIJDEN EN KNIPPEN HOBBYSCHAREN

Kartelschaar s-ESSENUITGLASVEZEL s+NIPTGEENSTOF HUIDOFHAAR s6OORPAPIERVANTOTGM£ 601003 601005 601010

BLISTERVANSTUK VERSCHILLENDEKARTELMOTIEVEN SETSCHAAR VERWISSELBAREKARTELMOTIEVEN VERSCHILLENDESAMENSTELLINGENPERVERKOOPVERPAKKING SETSCHAREN VERWISSELBAREKARTELMOTIEVEN

VERP VERP VERP

Kartelschaar s,ENGTECM s/OKVOORHETKNIPPENVANSTOF VERP

20410

Silhouetschaar sSCHARENÏÏNMETEEN4EmONCOATINGENÏÏNZONDER s,ENGTE CM s/PBLISTER 779

Allesknipper s,ENGTECM s-ETVEILIGHEIDSSLOT VERP

20220

VERP

FIGUURPONSEN

Figuurpons s-ETHENDEL s/PBLISTER Diameter: 15/20 mm B571017 ENGEL B571019 STER B571021 DEN B571022 BLAD B571023 HART B571030 BEER B571036 ZON B571037 TULP B571038 VLINDER B571074 KINDERWAGEN B571077 DOLlJN B751005 VOET

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Diameter: 25 mm B574005 VOET B574007 SNEEUWVLOK B574014 BLOEM B574017 ENGEL B574019 STER B574021 DEN B574022 BLAD B574023 HART B574024 BLOEM B574030 BEER B574036 ZON B574038 VLINDER

VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP

187


SNIJDEN EN KNIPPEN

Rivetteertang s6OORZIETDOCUMENTENCREATIEVEPROJECTENVANKOPERENHECHTRINGEN s:OWELVOORPONSENTOTMM ALSHECHTEN s+LEURCHROOM VERP

0220049

Rivetten s5ITKOPER s$IAMETER MM s$OOSVANSTUKS 0320050 0320051 0320052

Gaatjestang s6OORHETPERFORERENVANGAATJESINLEER PLASTIC STOF KARTON ENZ s6ERSCHILLENDEDIAMETERS   EN MM s-ETRODEHANDVATEN

NR LENGTE MM N R LENGTE MM NR LENGTE MM

VERP VERP VERP

VERP

2900400

PLAKKEN EN LIJMEN HOBBYPLAKBAND

Klittenband tape s+LEURWIT s"REEDTEMM 194000 19402

s2ONDJESZELFKLEVENDEKLITTENBAND STOFENHAAKJES s$IAMETERMM

s&TMXMM s+LEURWIT s"LISTERMETSTUKS

HolograямБsche plakband

s&TMMXM s)NDIVIDUEELVERPAKT s5IT00 MICRON s5ITSTEKENDEKLEEFKRACHT

188

19401 19403

VERP

Plakband

12274 12275 12272 12273

G EEL GROEN ROOD BLAUW

VERP VERP

Klittenband rondjes

Klittenband tape

2302

LENGTEM LENGTEM

VERP VERP VERP VERP

s&TMMXM s6OORDECORERENENVERPAKKEN s)NCLUSIEFAFROLLER s'EASSORTEERDEKLEURENROOD BLAUW GROEN ROZE ZILVERENGOUD s"LISTERMETAFROLLERENROLLEN 306

VERP

ZAKJEMETSTUKS R OLVANSTUKS

VERP VERP


PLAKKEN EN LIJMEN

Voor fotopapier zie pagina 15 - 16 Voor fotoalbums zie pagina 220 - 221

Bevestigingsband

Dubbelzijdige plakband Photo s,ENGTEM s"REEDTEMM s$UBBELZIJDIGEPLAKBANDOPAFROLLERMETAFSCHEURMES VERP

01638

s/MTEKENINGENENPLANNEN OPDETEKENTAFELVASTTEKLEVEN s&TMMXM s6ERWIJDERBAARZONDERLIJMRESTENNATELATEN VERP

57416

HOBBYLIJM

KidsArt magische plakstift s/PLOSMIDDELVRIJEEN UITWASBAREPLAKSTIFT VANG s0LAKTBLAUWENDROOGT TRANSPARANTOP s6OORPAPIER KARTONEN FOTOS VERP

452355

Plakstift Rainbow s$ROOGTGEKLEURDOP s/PLOSMIDDELVRIJ s5ITWASBAAROPÂ # s6EILIGENGESCHIKTVOORKINDEREN s"LISTERVANSTUKSVANG VERP

1445072

Plakstift s'EKLEURDELIJMDIEOOKNA OPDROGENGEKLEURDBLIJFT s5ITWASBAAROP # s6OORPAPIER KARTON VILTEN TEXTIEL s6OLDOETAANDEESSENTIÑLEEISEN VANDE%UROPESENORM%. VOORVEILIGHEIDENSPEELGOED s'ESCHIKTENVEILIGVOORKINDEREN s3TICKVANG s"LISTERVANSTUK 1445071 R OZE 1483536 GROEN

VERP VERP

Knutsellijm s7ITTEVINYLLIJM s%XTRASTERKEKLEEFKRACHT s$ROOGTTRANSPARANTOP s)DEAALVOORPOREUZEMATERIALENPAPIER HOUT KARTON STOFENZ s5ITWASBAAR s/PLOSMIDDELVRIJ LP100 LP250 LP401

ML ML ML

VERP VERP VERP

Knutsellijm s4RANSPARANTEVINYLLIJM s6OORLICHTEREKNUTSELWERKEN s)DEAALVOORHETPLAKKENVANPAPIER STOF ENZ s5ITWASBAARENOPLOSMIDDELVRIJ s&LACONVANML LF100

VERP

189


PLAKKEN EN LIJMEN

Knutsellijm

Alleslijm Hobby

s6OORLICHTMATERIAALALSPAPIER VILT KURKENPIEPSCHUIM s7ITTELIJM DROOGTTRANSPARANTOP s0RAKTISCHE KINDVRIENDELIJKEmES s+OUDUITWASBAAR s&LACONVANG

s6OORHETVERLIJMENVANHOUT PAPIER KARTON LEER TEXTIEL KURK METAAL ENZ s4RANSPARANT s/PLOSMIDDELVRIJ s5ITWASBAARBIJÂ #

VERP

1267241

1358459 TUBEVANG 1345749 mACONVANG

VERP V ERP

Voor andere lijmsprays zie pagina 424

Lijmspray Hobby s6OORVERLIJMENVANPOREUZEENNIET POREUZE MATERIALEN s/OKVOORGROTEOPPERVLAKKEN s5LTRAHOGEHECHTKRACHT STERKENSNEL s3PRAYVANML

Alleslijm s/PLOSMIDDELVRIJ s-ETHANDIGEDOSEERDOP s&LACONVANML 6306624

1425699 P ERMANENT 1425700 NON PERMANENT

VERP VERP

VERP

Voor andere lijm en tapes zie pagina 417 - 418 Rubbercement s6OORTIJDELIJKPLAKWERK s4RANSPARANTELIJMVOORRIMPELLOZELIJMINGVANFOTOSENDUNPAPIER s"ESTANDTEGENWATER s.AHETDROGENGEMAKKELIJKENVLEKKELOOSTEVERWIJDEREN s4UBEVANML VERP

T10

Fotolijm (Rubbercement) s6OORHETVERLIJMENVANFOTOSENDUNPAPIER s,IJMRESTENZIJNGEMAKKELIJKENVLEKKELOOSTE VERWIJDEREN s0APIERRIMPELTENKRIMPTNIET s4UBEVANML VERP

6225

Houtlijm s(OOGWAARDIGEHOUTLIJMVOOR BINNENTOEPASSINGEN s,IJMTALLESOORTENHARDENZACHT HOUT HARDBOARD SPAANPLAAT TRIPLEX lNEER PAPIERENKARTON s$ROOGTTRANSPARANTOP s&LESVANG 1337076

190

VERP

Voor lijmkwasten zie pagina 193

Houtlijm s&LACONVAN L 42200

VERP


PLAKKEN EN LIJMEN HOBBYLIJM

Textiellijm

Textiellijm

s,IJMOPBASISVANNATUURLATEXVOORTEXTIEL JUTE VILTENKOKOS s7ASMACHINEBESTENDIG s/PLOSMIDDELVRIJ s/PBLISTER s4UBEVANML

s3PECIAALVOORTEXTIELKATOEN LINNEN JEANS SYNTHETISCHESTOFFEN s4EXTIELBLIJFTWASBAAR s$ROOGTTRANSPARANTOP s/PBLISTER s4UBEVANG

VERP

1341002

Vernislijm

Vernislijm

s'ESATINEERDE VOORGEPATINEERDEACRYLVERNIS OPWATERBASIS s6OORHETMAKENVANCOLLAGESOPDRAGERS ZOALSHOUT GLAS METAAL BOETSEERKLEI ENZ s&LACONVANML

s)DEAALVOORHETBESCHERMENVAN WERKJESALSOOKVOORDESERVET TECHNIEK s$ROOGTTRANSPARANTOPENBLIJFT SOEPEL s6OORALLERLEIONDERGRONDENSTOF KARTON PLAASTER ENZ s:ONDEROPLOSMIDDEL 43250 43000

mACONVANML mACONVANL

VERP

1472397

330025D

VERP

VERP V ERP

Boekbinderslijm s6OORHETBINDENVANBOEKEN s"LIJFTSOEPEL s:ONDEROPLOSMIDDEL s0OTVANML 10101

VERP

Plakpoeder GlutoямБx s5NIEKDOORDEGROTEPOEDERZUIVERHEIDENHETGROOTOPLOSVERMOGEN s!BSOLUUTVEILIGVOORKINDEREN s!NTI ALLERGISCH s5ITWASBAARUITKLEDINGMETKOUDWATER s"EVATGEENOPLOSMIDDELENENGLUTEN s6OORPLAKKENVANPAPIERENPAPIER MACH├П s$OOSVANG

Voor papier mach├й zie pagina 184

8658

VERP

Behangplaksel Metyl s6LEKTNIET KLONTERTNIET EXTRASTERK s'OEDCORRIGEERBAARENVOCHTBESTENDIG s6OORHETMAKENVANPAPIER MACH├П s0AKJEVANG 72206

VERP

191


PLAKKEN EN LIJMEN Voor schuimrubber zie pagina 201

Isomolijm Lijm voor schuimrubber

s6OORHETKLEVENVANISOMO s"LIJFTSOEPEL s:ONDEROPLOSMIDDEL s&LACONVANML

s6OORHETLIJMENVANSCHUIMRUBBERMOSGUMMI s4UBEVANG s/PBLISTER

VERP

44100

VERP

23021

Lijmpistool Hobby

Lijmpistool Hobby

s6OORSNELLEHERSTELLINGEN BEVESTIGINGEN VERLIJMINGEN MONTAGES DECORATIESENKNUTSELWERKEN s,IJMTENKELEMINUTENOAHOUT KARTON METAAL STEENENKUNSTSTOF BV0OLYSTYROL® !"3 HARD06# ENZ s,IJMVERBINDINGALNAMINBELASTBAAR

s%LEKTRISCHLIJMPISTOOLMETUNIVERSELELIJMPATRONENVANMM s7EERBESTENDIG s7ARMTEBESTENDIGTOT Â # s4RANSPARANTELIJM s/PBLISTER

1425723 LIJMPISTOOL INCLUSIEFLIJMPATRONEN 1425722 BLISTERVANLIJMPATRONENVANG

6301975 LIJMPISTOOLINCLUSIEFLIJMPATRONENMM 1490812 BLISTERVANLIJMPATRONEN

VERP VERP

VERP VERP

Lijmpistool s6OORHETELEKTRISCHAANBRENGENVANLIJM 30010B 30020

LIJMPISTOOL ZAKJEMETLIJMPATRONEN DIAMETER MM LENGTE MM

VERP VERP

Glitterlijm s"LISTERMETTUBESVAN ML s'EASSORTEERDEhMETALLICvKLEURENGOUD ZILVER ROOD GROEN BLAUWENPAARS B570

VERP

Lijmdruppels

Quickie Glue

s/NZICHTBAARENULTRAlJN s+LEEFTSTERKENKANPROPERVERWIJDERDWORDEN s)DEAALVOORVERTICALETOEPASSINGEN s0AKVANSTUKSMETEENDIAMETERVANMM

s6OORHETLIJMENVANKLEINEONDERDELEN s&OTO PROOF s:OWELTIJDELIJKEALSPERMANENTEHECHTINGMOGELIJK s$OORhPINPOINTBALLvSYSTEEMDROOGTDELIJMNIETUIT

FIX02

192

VERP

XONB11

VERP


PLAKKEN EN LIJMEN Lijmpasta s6OORKINDERENVANAFJAAR s'LUTENVRIJOPBASISVANNATUURLIJKE GRONDSTOF s-AKKELIJKUITWASBAAROPÂ # s-AKKELIJKAANTEBRENGENMETVINGERS OFLIJMKWASTJE s0OTVANG

Lijmkwast s-ETKUNSTSTOFSTEEL VERP

HA16095

VERP

HA10600

Lijmroller E-Z Runner

Lijmroller E-Z Dots

Lijmroller E-Z Runner

s(ERPOSITIONEERBARELIJM s.IET PERMANENT s:UURVRIJ s&TMMXM 01941

1643

s0ERMANENTELIJM s:UURVRIJ s&TMMXM VERP

s0ERMANENT s)DEAALVOORVELLUM s:UURVRIJ s,ENGTEM s"REEDTEMM

Voor andere lijmrollers zie pagina 422

VERP

01948

VERP

KNUTSELEN HOBBYPAPIER EN -K ARTON

T-shirt Transfer Paper s6OORINKJETPRINTERS s-OOIEWEERGAVE s6OORTEXTIELMETMINIMUMKATOEN s0AKVANBLAD s&TX CM! OCI4770 V OORLICHTOFWITTEXTIEL OCI4771 VOORDONKEROFZWARTTEXTIEL

VERP VERP

T-shirt Transfer Paper

T-shirt Transfer Paper

s6OORINKJETPRINTERS s'LANZENDPAPIERVOORHETAFDRUKKENVANEIGEN ONTWERPENOPKATOENEN4 SHIRTS s0AKVANBLAD s&TX CM!

s6OORINKJETPRINTERS s0ERSONALISEERZELFUW4 SHIRTS SWEATSHIRTS PETTEN ENZ s0AKVANBLAD s&TX CM!

584128

VERP

C9405

VERP

193


KNUTSELEN

T-shirt Transfer Paper s6OORINKJETPRINTERS s0APIERVANGM£ s6OORHETAFDRUKKENVANEIGEN ONTWERPENOP4 SHIRTS PETTEN TASSEN MUISMATTENENANDERE STOFFEN s'EMAKKELIJKTEVERWIJDERENCOOL PEELDRAGER s0AKVANBLAD s&TX CM!

T-shirt Transfer Paper s6OORINKJETPRINTERS s0APIERVANGM£ s0AKVANBLAD s&TX CM! IT 0987288 W 0987240 ZWART

VERP VERP

C6050A

VERP

Karton Plume® Creative s(ETECONOMISCHALTERNATIEFVOORKARTON0LUME®#LASSIC s6OORPRESENTATIE DECORATIE $ MAQUETTES ENZ s,ICHTEPANELENUITHARDPOLYSTYREENSCHUIM s+LEURWIT

Karton Plume® Classic s,ICHTEENSTEVIGEPANELENVERVAARDIGDUITPOLYURETHAANSCHUIM s"EIDEZIJDENBEKLEEDMETMATPAPIER s6OORINLIJSTINGEN DECORATIE $ MAQUETTES ENZ 3 mm 5154220 5154222 5154201 5 mm 5154202 5154325 5154408

FTX CM! WIT PAKVANBLAD FT XCM! WIT PAKVANBLAD FTXCM WIT PAKVANBLAD FTXCM WIT PAKVANBLAD FTXCM ZWART PAKVANBLAD FTXCM WIT PAKVANBLAD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Grijs handgemaakt karton

194

GM£ DIKTE MM BLADPERPAK GM£ DIKTE MM BLADPERPAK GM£ DIKTE MM BLADPERPAK

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Karton Bristol

s&TXCM s0AKVANKG K12 K10 K6

3 mm, pak van 25 blad 0000281 FTXCM 5154610 FTXCM 5 mm, pak van 25 blad 0000282 FTXCM 5154602 FTXCM 10 mm, pak van 12 blad FTXCM 000283 5154614 FTXCM

VERP VERP VERP

s&TXCM s+ARTONVANGM£ DIKTEMM s%TUIVANBLAD 90096P

VERP


KNUTSELEN

Fluokarton s0AKVANBLAD s&TXCM s+ARTONVANGM£

Fotokarton s&TXCM s+ARTONVANGM£ sGEASSORTEERDEKLEUREN s"LOKVANBLAD 606F

VERP

65911 65915 65926 65929 65941

C ITROENGEEL ORANJE FUCHSIA ROOD LICHTGROEN

Fotokarton VERP VERP VERP VERP VERP

Fotokarton s&TX CM! s0APIERVANGM£ s'EASSORTEERDEKLEUREN BLAD 6145009 6142509 BLAD

VERP VERP

Fotokarton s&TXCM s+ARTONVANGM£ s0AKVANBLAD 65611 65631

GOUD Z ILVER

Fotokarton

Spiegelkarton

s&TX CM! s+ARTONVANGM£ s-APMETBLAD s'OUDENZILVERGEASSORTEERD

s3CHITTERTZOALSEENECHTESPIEGEL s&TXCM s+ARTONVANGM£ s0AKVANBLAD

611F

VERP

59560 59565

ZILVER G OUD

VERP VERP

VERP VERP

s&TXCM sGM£ Pak van 10 blad F300010 WIT F300110 PARELWIT F301010 GEMS F301110 STROGEEL F301210 CITROENGEEL F301410 GEEL F301510 GOUDGEEL F301610 DONKERGEEL F301710 OKER F301810 ROOD F301910 VERMILJOENROOD F302010 HOOGROOD F302210 BORDEAUX F302310 FUCHSIA F302510 MUNT F302610 ROZE F302710 WIJNROOD F302810 PAARS F302910 OUDROZE F303010 HEMELSBLAUW F303110 LILA F303210 BLAUWVIOLET F303310 ZEEBLAUW F303410 PAUWBLAUW F303510 KONINGSBLAUW F303610 ULTRAMARIJN F304010 ORANJE F305110 LICHTGROEN F305310 MOSGROEN F305410 SMARAGDGROEN F305510 GRASGROEN F305810 DONKERGROEN F307010 DONKERBRUIN F307510 LICHTBRUIN F308010 LICHTGRIJS F308110 GRAUWGRIJS F308410 DONKERGRIJS F308510 BRUIN F308810 ANTRACIET F309010 ZWART ZILVERGLANZEND F6161 GOUDGLANZEND F6166 F616010 ZILVERMAT F616510 GOUDMAT Per blad F3000 F3014 F3018 F3026 F3030 F3033 F3040 F3055 F3058 F3070 F3080 F3085 F3090 6110009

IT W GEEL ROOD ROZE HEMELSBLAUW ZEEBLAUW ORANJE GRASGROEN DONKERGROEN DONKERBRUIN LICHTGRIJS BRUIN ZWART GEASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

195


KNUTSELEN

Glitterkarton s&TXCM s'LITTERKARTONVANGM£ s%ENZIJDIGBEDRUKT s0AKVANBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN 85149 85249 85349

#LASSICKOPER ZILVER ZWART CHAMPAGNEKLEURENBRONS )CEDONKERBLAUW TURKOOIS FUCHSIA OUDROZEENPAARS /RIENTALGEEL ORANJE ROOD HELGROENENDONKERGROEN

VERP VERP VERP

Golfkarton s0AKVANBLAD s$IKTE MM

Crêpepapier

Crêpepapier

s&TXCM sGM£ s6ERPAKTINEENOPHANGETUI

s/PROL FTCMXM s)NGEASSORTEERDEKLEUREN s.IETWATERBESTENDIG s0AKVANROLLEN

822100 822106 822109 822108 822119 822176 822154 822134 822140 822145 822142 822141 822120 822128 822122 822161 822115 822199 8229125 8229126 8201650 82209

WIT G EEL LICHTORANJE ORANJE LICHTROZE ROZE DONKERROZE ROOD GEELGROEN LICHTGROEN OLIJFGROEN MOSGROEN LICHTBLAUW HELBLAUW PAARS BRUIN CHOCOLADEBRUIN ZWART GOUD ZILVER REGENBOOGEFFECT PAKVANSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN WIT GEEL LICHTORANJE LICHTBLAUW BLAUW ROOD LICHTGROEN DONKERGROEN ROZEENBRUIN

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

VERP

82109

Ft 50 x 70 cm 741000 WIT 741010 GEMS 741014 GEEL 741020 ROOD 741023 FUCHSIA 741031 LILA 741033 ZEEBLAUW 741034 BLAUW 741040 ORANJE 741051 HELGROEN 741058 GROEN 741060 ZILVER 741065 GOUD 741080 GRIJS 741085 BRUIN 741090 ZWART 741009 GEASSORTEERDEKLEUREN Ft 25 x 35 cm 740409 GEASSORTEERDEKLEUREN

Kraftpapier s/PROL s"RUINEKRAFTGM£ s7ITTEENANDEREKLEURENGM£ Ft 68 x 300 cm 4296C 4295C 4294C 4293C 4298C 4299C 992100 4297C Ft 100 x 1.000 cm 4292C

G EEL ORANJE ROOD GROEN BLAUW VIOLET BRUIN ZWART WIT

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Crêpepapier s&TXCM sREKBAARHEID sGM£ 2002436 2002409 2002411 2002572 2002404

196

IT W GEEL ORANJE ROZE FELROZE

V ERP V ERP VERP VERP VERP

2002406 2002413 2002416 2002423 2002579

FRAMBOOS ROOD GROEN BLAUW BRUIN

VERP VERP VERP VERP VERP

V ERP VERP VERP VERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP


KNUTSELEN

Glanspapier s&T X CM s-APMETBLADGEGOMDGLANSPAPIER sGEASSORTEERDEKLEUREN 750

VERP

Zijdepapier s&TXCM sGM£ sVELONDERKRIMPFOLIEVERPAKT 90000F 90012F 90014F 90018F 90040F 90021F 90020F 90023F 90031F 90030F 90034F 90060F 90061F 90051F 90050F 90052F 90070F 90090F 90065F 90066F 90077F 90009F

IT W CITROENGEEL DONKERGEEL LICHTORANJE ORANJE OUDROZE ROOD BORDEAUX LICHTBLAUW BLAUW DONKERBLAUW VIOLET LILA LICHTGROEN G ROEN DONKERGROEN BRUIN ZWART GOUD ZILVER REGENBOOGKLEURIG GEASSORTEERDEKLEURENDONKERBLAUW WIT LICHTGROEN PAARS ZWART BRUIN GEEL GROEN ORANJE WIJNROOD ROZE ROOD BLAUW

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Glanspapier plano s&TXCM sBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANBLAD VERP

5176A

70000F 70012F 70040F 70020F 70051F 70050F 70030F 70034F 70070F 70090F 70081F 70018F

Glanspapier s&TXCM s'EGOMDGLANSPAPIER s0AKVANBLAD

IT W GEEL ORANJE ROOD LICHTGROEN DONKERGROEN LICHTBLAUW DONKERBLAUW BRUIN ZWART ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Transparant papier s&TXCM GEVOUWENFTXCM s0APIERVANGM£ s0AKVANBLAD 82500F 82512F 82514F 82540F 82523F 82520F 82551F 82550F 82530F 82534F 82560F 82566F 82570F 82590F

WIT LICHTGEEL GOUDGEEL ORANJE ROZE ROOD LICHTGROEN DONKERGROEN LICHTBLAUW DONKERBLAUW VIOLET LILA BRUIN ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Transparant papier

Transparant Regenboogpapier

s&T X CM sGEASSORTEERDEKLEUREN s-APMETBLAD

s&TXCM s4RANSPARANTREGENBOOGPAPIERVANGM£ s0AKVANBLAD

810

VERP

77082F

VERP

197


KNUTSELEN

Regenboogkarton

Regenboogpapier

s&TXCM s+ARTONVANGM£ s$UBBELZIJDIGGEKLEURD s-APMETBLAD

s&TXCM s0APIERVANGM£ s%NKELZIJDIGGEKLEURD s-APMETBLAD VERP

775

VERP

765

Alufolie s/PROL s&TCMXM s$UBBELZIJDIGGEKLEURD

Metaalpapier s&T X CM s$UBBELZIJDIGGEKLEURD ACHTERZIJDEGOUDKLEURIG s'EASSORTEERDEKLEUREN s-APMETBLAD

R11 R66

G OUDGOUD ZILVERZILVER

VERP VERP

VERP

B500

Metaalkarton s&T! s+ARTONVANGM£ s$UBBELZIJDIGGELAMINEERD s-APMETBLAADJESINGEASSORTEERDEKLEURENZILVER GOUD GROEN BLAUW ENROOD

Metaalpapier s&T X CM sMICRON s-APMETBLAD GOUDKLEURIG VERP

520G

VERP

590

Magnetisch papier s&TX CM! s0APIERVANGM£ s&OTOKWALITEIT s6OORINKJETPRINTERS s0AKVANBLAD 10245

198

Patroonpapier s&TX M sGM£ s%TUIVANBLAD s+LEURWIT VERP

790

VERP


KNUTSELEN

Patroonpapier Perkament papier

s&TX M sGM£ s/NDERCELLOFAAN s+LEURWIT P1015

s+ANGEBRUIKTWORDENALSKALKPAPIER BIJHETKOKEN ENVOORALLERLEI CRATIEVEHOBBYS s&T X M s+LEURWIT

VERP

VERP

330200C

Motiefpapier Basics s&TXCM s"LOKMETBLAD XTWEEZIJDIGBEDRUKTMOTIEFPAPIERVANGM£ XGEKLEURDTEKENPAPIERVANGM£ XMOTIEFKARTONVANGM£ 46149 46349 46449 46549

G EEL ROZE BLAUW GROEN

VERP VERP VERP VERP

Motiefpapier s&TXCM s"LOKMETBLAD XMOTIEFPAPIERVANGM£ XMOTIEFKARTONVANGM£

Vlechtstroken s,ENGTECM BREEDTE CM sGM£ s'EASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANSTRIPS 70215

VERP

46749 46849 46949 47149

ZWARTWIT IDZOMERLAND M ROMANTIEK TUIN

VERP VERP VERP VERP

Designpapier s&TX CM! s(OOGWAARDIGGEÕLLUSTREERDGLITTERPAPIER s)DEAALVOORHETMAKENVANWENSKAARTEN KNUTSELWERKENSCRAPBOOKING s%TUIVANBLADINGEASSORTEERDEVELLEN 11149 11249

PARTY S WEET

VERP VERP

199


KNUTSELEN

Vouwblaadjes s0APIERVANGM┬г sGEASSORTEERDEKLEUREN 89650 8915 8965 8920 8970

D IAMETERCM PAKVANBLAADJES FTXCM PAKVANBLAADJES FTXCM PAKVANBLAADJES FTXCM PAKVANBLAADJES FTXCM PAKVANBLAADJES

VERP VERP VERP VERP VERP

Velourspapier sGM┬г s&TXCM s0AKVANBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN VERP

540409

Vouwblaadjes in glanspapier s$IAMETERCM sGEASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANRONDEBLAADJES VERP

12G

Vouwblaadjes s0APIERVANGM┬г s6IERKANTEBLAADJES s)NGEASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANBLAADJES 9100 9105 9160

Viltpapier

FTXCM FTXCM FTXCM

VERP VERP VERP

s&TXCM s0AKVANBLAD sGEASSORTEERDEKLEURENBLAUW WIT ROOD GROEN GEEL ZWART ORANJE LILA GRIJSENBRUIN VERP

520409

Viltpapier s0AKVANBLAD s'EASSORTEERDEKLEUREN 14105 14106

FT! FT!

VERP VERP

Mosgummi s&TXCM s$IKTEMM

Voor ямБguren in vilt zie pagina 211 200

231009F P AKVANBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN 235009 PAKVANBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP


KNUTSELEN

Mosgummi Frottee

Mosgummi glitter s&TXCM s:ELFKLEVEND sGEASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANBLAD

s&TXCM s'EKORRELDESTRUCTUUR s0AKVANBLAD sGEASSORTEERDEKLEURENWIT GEEL GROEN BLAUW ROODENZWART VERP

232909

231909 231919

ROZE PAARS LICHBLAUW LICHTGROEN WIT R OOD GROEN BLAUW ZILVER GOUD

VERP VERP

Mosgummi s&TX CM! s0AKVANSTUKS s'EASSORTEERDEKLEUREN

Mosgummi s&T! s$IKTEMM s0AKVANBLADINHELDEREKLEURENPERVERPAKKING

VERP

62600

VERP

HA21000

Voor lijm voor schuimrubber zie pagina 192

Naturel papier s&TXCM s!SSORTIMENTVANBLAD XMOERBEIBOOMPAPIER XBANAANPAPIER XMOONROCK PAPIER XRIJSTPAPIER XBLOEMENPAPIER

Voor ямБguren in mosgummi zie pagina 210

5823189

Rijstpapier

Sisalpapier

s&TXCM sGM┬г s0AKVANBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN

s&TXCM s-APMETBLADINGEASSORTEERDEKLEUREN

910409

VERP

850409 870409

OLORKONINGSBLAUW LICHTGROEN NATUREL BANAANGEEL WARMROOD # 'LITTER0ASTELORANJE CITROENGEEL LICHTGROEN ROZE LICHTBLAUW

VERP

VERP VERP

201


KNUTSELEN Froezelpapier s2OLVANMXCM

Kokospapier s&TXCM sGM£ s0AKVANBLAD s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUW BRUIN GEEL ROOD BEIGE GROEN 5423069

VERP

1205000 12051 12052 12053 12054 12056 12059 12057 12058 12055 12060 12061

IT W GEEL ORANJE ROZE FUCHSIA ROOD LICHTGROEN LICHTBLAUW DONKERBLAUW PAARS BRUIN ZWART

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

KNUTSELSETS

Knutselpapierkoffer Knutselset Young s DELIG MOTIEFKARTON GEKLEURDKARTON GEKLEURDTEKENPAPIER GOLFKARTON UITKAPVORMEN INSCHUIMRUBBER EPOXYSTICKERS $ KNIPVELLEN $ FOAMBLOKJES KNUTSELOOGJES KNUTSELSCHAAR ENZ 943F

VERP

s DELIG GOLFKARTON $ GOLFKARTON REGENBOOGKARTON VLECHTSTROKEN METAALFOLIE FOTOKARTON GEKLEURDTEKENPAPIER VOUWBLAADJES SPLITPENNEN KNUTSELOOGJES CHENILLEDRAAD PLAKSTIFT HANDLEIDINGENKNIPPATRONENOPDEACHTERKANTVANDEDOOS VERP

930K

Knutselset Creatief

Knutselset All Year II

s DELIG MOTIEFKARTON TRANSPARANTPAPIER GEKLEURDKARTON GEKLEURDTEKENPAPIER GOLFKARTON RELIÑFKARTON $ FOAMBLOKJES SILHOUETSCHAAR $ KNIPVELLEN BRIEFOMSLAGEN SIERSTENEN SIERSTICKERS GLITTERSTICKERS PAPIERENDRAAGTASJES ENZ 942

s DELIG MOTIEFKARTON TRANSPARANTMOTIEFPAPIER GEKLEURDKARTON GEKLEURDTEKENPAPIER GOLFKARTON ZIJDEPAPIER VOUWBLAADJESUITONZINKBAARPAPIER STICKERSMET$ EFFECT SIERSTENEN UITKAPVORMENINSCHUIMRUBBER lLIGRAANSTROKEN HANDLEIDING VERP

946 VERP

Voor hobbypapier zie pagina 193 - 201 Knutselset Lente sDELIG VELLENGEKLEURDTEKENPAPIER VELLENGEKLEURDFOTOKARTON VELLENGEKLEURDKARTONMETRELIÑF VELLENMOTIEFKARTON VELLENTRANSPARANTPAPIER VELLENGEKLEURDGOLFKARTON s)NCLUSIEFINSTRUCTIES 1940

202

VELLENGEKLEURDCREATIEFKARTON VELGLITTERKARTON VELVILT VELSTOF VELZELFKLEVENDEKNUTSELOGEN SIERSTENEN VERP


KNUTSELEN Filigraanstroken s0AKVANSTUKSINVERSCHILLENDE KLEUREN STUKSFT X CM STUKSFT X CM VERP

1282

Filigraanset s)NHOUDlLIGRAANSTROKEN STUKSFT X CM STUKSFT X CM lLIGRAANPEN SJABLONEN SPELDEN KURKENMAT HANDLEIDING

Vingerpoppen s-AAKJEEIGENVINGERPOPPETJES s3ETVANVERSCHILLENDESTUKSDIERENENlGUREN METTOEBEHOREN 23019

VERP

12819

VERP

Knutselset mozaïek Fotokader s)NHOUD RECHTHOEKIGEFOTOLIJSTFTXMM VIERKANTEFOTOLIJSTFTXMM MOZAÕEKSTENENUITKUNSTHARSXFTXMM XFTXMM INGEASSORTEERDEKLEUREN DUBBELZIJDIGEPLAKBANDMMXM HANDLEIDING VERP

57019

Fotokader s&T X CM s5ITKARTON METPAPIERENENMATERIALENOMZELFVORMTEGEVEN 23334 23335

P RINSES SETVANSTUKS WASLIJN SETVANSTUKS

VERP VERP

Knutselset Mozaïek Jumbo s)NHOUDSTUKS INLEGSTUKJESINVERSCHILLENDE FORMATEN KLEURENENVORMEN XMOZAÕEKLIJM XVOEGMORTEL HANDLEIDING 575720

VERP

Scoubidoe draad s$RADENVANMLENGTE EN MMDIKTE s0AKVANDRADEN INOPAAKKLEUREN ENINTRANSPARANTE KLEUREN s)NTOTAALGEASSOR TEERDEKLEUREN

Knutselset Scoubidou s$OOSVANDRADENENACCESSOIRES s6OORHETMAKENVANLEUKESCOUBIDOUS s)NCLUSIEFHANDLEIDING 73019

VERP

731100

VERP

Scoubidou draad s$RADENVANMLENGTE EN MMDIKTE s0AKVANSTUKS sGEASSORTEERDEKLEUREN 732050 733050

METGLITTER ETGOUD ENZILVERDRAAD M

VERP VERP

203


KNUTSELEN Vilt knutselset s3ETVANSTUKS s)NHOUD KNUTSELVILTEN BORDUURGAREN BOLLETJESSPROOKJESWOL VILTNAALD GLASPARELS METALENPARELS BLOEMEN PAILLETTEN LANGWERPIGEPARELS INCLUSIEFHANDLEIDINGENPATRONEN

Weefset s3ETVOORHETMAKENVANDOZEN s)NHOUD BLADFOTOKARTON GM£METVOORGEDRUKTEPA TRONEN FT! INGEASSORTEERDE KLEUREN VLECHTSTROKEN XFTXCMENX FT XCMINGEASSORTEERDE KLEUREN VERP

51019F

VERP

70290

Mini monsters set s+LEINEMONSTERVRIENDJES OMZELFTENAAIEN s3ETSTUKS s)NHOUDSET BLADENVILT STRENGENBORDUURGAREN DECORATIE ONDERDELEN PAKWATTEN HANDLEIDINGMETKNIPPATROON

Knutselset Monster Friends s-AAKJEEIGENMONSTERVRIENDJE s)NHOUDSET BLADENVILT STRENGENBORDUURGAREN DECORATIE ONDERDELEN PAKWATTEN HANDLEIDINGMETKNIPPATROON s6OORKINDERENVANAFJAAR 50102B 50103 50104B 50105B 50101B

ARY ' "ATTY 3PECTER 3CRAGGLES ,OONYMOO

50106F

VERP

VERP VERP VERP VERP VERP

Kindermaskers s3CHILDER PLAKENVERSIERJEEIGENMASKER s$EVOORGEDRUKTELIJNENHELPENHIERBIJ s-ETUITTREKBARENEUSVOOREENBETERDRAAGCOMFORTENEENDRIE DIMENSIONAALEFFECT s0AKVANGEASSORTEERDEDIERENMOTIEVEN 23209

VERP

Kinderkroon s+ARTONNENKINDERKROONOMZELFINTEKLEURENENTEDECOREREN s6OOREENHOOFDOMTREKVAN CM sVERSCHILLENDEVORMEN s0AKVANSTUKS 23309F

204

Papieren masker s-ETELASTIEK s:AKJEMETSTUKS VERP

14055

VERP


KNUTSELEN KNUTSEL- EN DECORATIEMATERIAAL

Luciferdoosje s/MZELFTEDECOREREN s0AKVANSTUKS s+LEURWIT

Kartonnen doosje s3ETVANDOOSJESINWITKARTONOMZELFTEDECOREREN s6ERSCHILLENDEVORMENPERSET s&TGROTEDOOSXXCM

VERP

2317F VERP

31500F

Juwelenkist

Commode

s/MZELFTEDECOREREN s5ITWITKARTON s&TX XCM

s/MZELFTEDECOREREN s5ITWITKARTON s&TX XCM VERP

3312F

VERP

3316

Decoratiedoos s3ETVANDECORATIEDOZEN UITSTEVIGKARTON s)NGEASSORTEERDEKLEUREN s4EDECORERENMETVERF STOF SCHELPJES ENZ 3109F V IERKANT FTGROOTSTE X CMLXH FTKLEINSTE XCMLXH 3309 HARTVORMIG FTGROOTSTE X X CMLXBXH FTKLEINSTE X XCMLXBXH

VERP VERP

Doosje s3ETVANMINI DOOSJES s5ITBRUINKARTON

Papieren vlag s6LAGGENINWITPAPIEROM ZELFTEDECOREREN s0AKVANSTUKS 2372 2373

FT! FTXXCM

VERP VERP

3320F 3321F 3322F 3323F 3324F 3325F

FTXCM ROND FT X CM VIERKANT FT X CM OVAAL FT X XCM ZESHOEK FTX CM HART FT X CM STER

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

205


KNUTSELEN

Blanco puzzel s/MZELFTETEKENENENTEKLEUREN s&T! STUKJES

Papieren lichtzak s0APIERVANGM£ GEENMOTIEF s3FEERVOLLEDECORATIEVOORBINNEN ENBUITENSHUIS s"LISTERVANSTUKS 11900 12400

FTX XCM FT XX CM

VERP

2320

VERP VERP

Bloempotje s3TENENNATURELBLOEMPOTJE s/MTEDECOREREN 14700 14701 14702

H OOGTE CM HOOGTECM HOOGTECM

Fotokader VERP VERP VERP

s6ERSIERJEEIGENFOTOLIJST s-ETSTAANDERAANDEACHTERZIJDE s5ITEXTRASTEVIGWITKARTON 2334 2333

FT X CM VIERKANTMODEL VOORFOTOSFTXCM FT X CM RECHTHOEKIGMODEL VOORFOTOSFTXCM

VERP VERP

Knutselkalender s&TXCM sBLADEN WAARVANMETRUIMTEVOORFOTOSFTXCM s-ETSPIRAALBINDINGENOPHANGOOG s7ITPAPIER ZWARTEDRUK

Verjaardagskalender s/MZELFINTEKLEUREN s&T! sGEKLEURDEBLADENMETZWARTEMEERTALIGEBEDRUKKING s-ETSPIRAALBINDINGENOPHANGOOG 2318

VERP

23600

VERP

Isomobol

Klemplaat s5ITHOUT s-ETKLEMOPKLEINEZIJDE 100560 10561 100564

206

FT! X CM FT!XCM FT!XCM

VERP VERP VERP

Zakje met 50 stuks DIAMETERMM 16109 161100 DIAMETERMM Zakje met 10 stuks DIAMETERMM 16111 DIAMETERMM 16112 DIAMETERMM 16113 DIAMETERMM 16114 DIAMETERMM 16115 Zakje met 5 stuks DIAMETERMM 16116 DIAMETERMM 16126

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP


KNUTSELEN

Wasknijper

Mengstokje

s5ITHOUT s(ALFMODEL s:AKJEMETSTUKS

s5ITHOUT s:AKJEMETSTUKS VERP

635500

63558 63559

FTXMM FTXMM

VERP VERP

Bloemenstokje s&TXCM s+LEURGROEN s:AKJEMETSTUKS VERP

63565

Bamboestokje s,ENGTECM s:AKJEMETSTUKS VERP

63562

Knutsellucifers s0AKVANSTUKS VERP

2316

Voor brochettepennen en tandenstokers zie pagina 228

Magneetband s&T X MM s)NDUSTRIÑLEKWALITEIT s3TERKEREMAGNEET ENKLEEFKRACHT s2OLVANM VERP

62668

Magneetband s:ELFKLEVEND s%XCLUSIEFMAGNETEN 62670 62671

FT MMXMBXL FTMMXMBXL

VERP VERP

Prikmatje s&TXXMM VERP

19252

Zelfklevende magneten

Priknaald

sBLADENMETMAGNETENVANXMM 62680

VERP

192500 19251

PRIKNAALD CMMETBESCHERMING KUNSTSTOFHANDVAT P RIKNAALD CM HOUTENHANDVAT

VERP VERP

207


KNUTSELEN

Katoentouw s+ATOENTOUWVANG s)DEAALVOORMACRAMÏ 14505 14506 14508 14507 14509

Knutseltouw s0APIERTOUWVERSTERKTMETEENMETAALDRAADJE s6OORHETMAKENVANOAARMBANDJES STRIKJES ENZ s,ENGTEM s+LEURNATUREL VERP

14515B

N ATUUR GEEL ROOD GROEN BLAUW

VERP VERP VERP VERP VERP

Bloemendraad s-ETALENDRAADVOORHETVERVAARDIGENVANBLOEMSTUKKEN sG s/PHOUTSTAAF 300-008 3000090

G ROEN BREEDTE MM ZILVER BREEDTE MM

VERP VERP

Hoedenelastiek s,ENGTEM BREEDTEMM s+LEURWIT 145600

VERP

Papierdraad s&T MMXM sKLEUREN VERP

79809

Hobbydraad Zuignap Nylondraad s+LOSMETM 14550 14551

208

D IKTE MM DIKTE MM

VERP VERP

s6OORHETMAKENVANSIERADENENHETVERSIERENVANKNUTSELWERK ENWENSKAARTEN sSPOELENINGEASSORTEERDEKLEURENFT MMXM s/PBLISTER

s$IAMETERMM s-ETHAAKJE s:AKJEMETSTUKS 14207

VERP

79909

VERP


KNUTSELEN

Chenilledraad s&TCMXMM s:AKMETCHENILLEDRAADNEON VERP

19115B

Chenilledraad s)NGEASSORTEERDEKLEUREN s,ENGTECM P AKVANSTUKS DIAMETERMM 778109 PAKVANSTUKS DIAMETERMM 7714109 PAKVANSTUKS DIAMETERMM

77809

VERP

Chenilledraad

VERP

s'EASSORTEERDEKLEUREN

VERP

19132 190080

FTXMM STUKS FTXMM STUKS

VERP VERP

ArtiямБci├лle rafямБa s0AKJEVANM s'LANZEND

Chenilledraad s&TCMXMM s0AKVANSTUKS 19118 191210 19124 19119 19125 19120 19122 19116 19117

WIT G EEL ORANJE ROOD GROEN BLAUW ZWART GOUD ZILVER

V ERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

9200W 9210 9214 9240 9220 9254 9235 9232V 9275 9290 9260 9265

IT W NATUREL GEEL ORANJE HOOGROOD SMARAGDGROEN KONINGSBLAUW VIOLET BRUIN ZWART ZILVER GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

RafямБa s0AKJEVANG 9010N 9014 9040 9020 9054 9036 9090

NATUREL D ONKERGEEL ORANJE DONKERROOD SMARAGDGROEN ULTRAMARIJN ZWART

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Spelden Houten knopen

s,ENGTEMM s:ILVERKLEURIG s+ARTONNENDOOSJEVANG s$OOSVANSTUKS

s'EASSORTEERDEKLEURENEN VERSCHILLENDEAFMETINGEN s:AKVANSTUKS 2402730

VERP

340120

VERP

209


KNUTSELEN

Wasspeldjes s5ITPLASTIC sSTUKSINGEASSORTEERDEKLEUREN s6ERPAKTINEENOPHANGDOOSJE

Mini wasspeldjes s,ENGTE CM s5ITHOUT s'EASSORTEERDEKLEUREN s:AKJEVANSTUKS

3440111

VERP

VERP

2409445

Pompons s:AKJEMETSTUKS s'EASSORTEERDEGLITTERKLEUREN s6ERSCHILLENDEGROOTTES 19010

VERP

Pompons Rijgpompons

s6ERSCHILLENDEAFMETINGENVANTOTCM s"LISTERVANSTUKS s)NGEASSORTEERDEKLEUREN

s:AKJEMETRIJGPOMPONS s'EASSORTEERDEKLEURENENGROOTTES VERP

50309

1900300

Metalen belletjes

Glitter ямБguurtjes

s6ERSCHILLENDEAFMETINGEN s:AKJEVANSTUKS

s'EASSORTEERDEKLEURENENMOTIEVEN s:AKJEVANG VERP

2401230

2405500

VERP

VERP

Mosgummi ямБguren s0AKVANSTUKS s)NVERSCHILLENDEKLEURENENFORMATEN

Mosgummi ямБguren s'EASSORTEERDEKLEURENENMOTIEVEN s:AKJEVANSTUKS 62607

210

VERP

2357 2358 2356

ANENENSTERREN M BLOEMENENVLINDERS HARTEN

VERP VERP VERP


KNUTSELEN

Sierstenen s5ITACRYL s6OORHETVERSIERENVANWENSKAARTEN UITNODIGINGEN SCRAPBOOKING ENZ s)NGEASSORTEERDEKLEURENENFORMATEN 1241 1240

STUKS HARTJES STUKS GEASSORTEERDEMOTIEVEN

VERP VERP

Decoratieve juwelenset sONDERDELEN s'EASSORTEERDEKLEURENINVERSCHILLENDEVORMEN VERP

12419

Vilten bloemetjes s:AKJEMETSTUKS s)NVERSCHILLENDEFORMATENENKLEUREN VERP

62630

Vilt s5ITKAPVORMUITVILT s(OOGTEMM s'EASSORTEERDEKLEUREN 5251F 5252F

Knutseloogjes

C IJFERSENLETTERS STUKS GEASSORTEERDESEIZOENSMOTIEVEN STUKS

VERP VERP

s:AKJEMETSTUKS 750007 750012 751209 751511

R ONDMM RONDMM OVAALXMM OVAALXMM

VERP VERP VERP VERP

Knutseloogjes s:AKJEMETSTUKS 193000 19301 19302 193030

MM MM MM MM

VERP VERP VERP VERP

Knutseloogjes met wimpers s:AKJEMETSTUKSINGROOTTES 7511F 7510

WIT G EASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP

Knutseloogjes Stickers ogen 19280 19281 19282

ZWARTEOGEN DIAMETERMM DOOSVANSTUKS Z WARTEOGENMETWIMPERS DIAMETERMM DOOSVANSTUKS GEKLEURDEOGEN DIAMETERMM BLADVANSTUKS

VERP VERP VERP

s:AKJEMETZELFKLEVENDE BEWEGENDEOOGJES sFORMATENXMM XMMENXMM s/PVEL 19290

VERP

211


KNUTSELEN

Decoratiesets s&ANTASIESPLILTPENNENENSIERLINTENOM TEDECOREREN sPINNENENSIERLINTENVANCM 12601 12603 12604 12606 12607

Velours lint

ZOMERBRIES % TNO ROMANTIEK PRINSES KINDERLAND

VERP VERP VERP VERP VERP

s6OORHETMAKENVANWENSKAARTEN SCRAPBOOKING ENZ s:ELFKLEVEND 12701 12700F

IT W ZWART

VERP VERP

Voor splitpennen zie pagina 457

Parel

Fantasie splitpennen

s5ITHOUT s:AKJEMETSTUKS 14250 14251 14252

D IAMETERMM DIAMETERMM DIAMETERMM

VERP VERP VERP

s6OORHETDECORERENVANKAARTEN VOORSCRAPBOOKING ENZ s$OOSJEVANSTUKSINVERSCHILLENDEKLEURENENFORMATEN 12501 12502

ROND V ERSCHILLENDEVORMENHARTJES STERRETJES BLOEMETJES ENZ

VERP VERP

Glitterpoeder

Glitterset

s0OTVANG s-ETSTROOIDEKSEL

s'LITTERPOEDERVOORHETVERSIERENOPDIVERSEONDERGRONDENKARTON KUNSTSTOF GLAS s)NHOUD TUBESMETGLITTERPOEDERINVERSCHILLENDEKLEURENALSOOKSTERRETJES HARTJES SNEEUWVLOKJES ENZ INCLUSIEFTUBEUNIVERSELEKNUTSELLIJMVANG

530100 5301100 530120 530130 53014

212

GOUD Z ILVER ROOD GROEN BLAUW

VERP VERP VERP VERP VERP

579

VERP


KNUTSELEN

Fleece veren s,ENGTEVANTOTCM s'EASSORTEERDEKLEUREN 53019 53109

G G

VERP VERP

Glitterpoeder s6OORHETVERSIERENVANWENSKAARTEN UITNODIGINGEN ENZ s-ETSTROOIDOP s"LISTERMETTUBESVANG 57801F 57802F

XGOUD XZILVERENXREGENBOOGKLEURIGWIT BLAUW GROEN ROZE ROODENGEEL

Pluimen s)NGEASSORTEERDEKLEUREN VERP VERP

14102 14103 14104

CM STUKS CM STUKS CM STUKS

VERP VERP VERP

FANTASIESTICKERS

Verwijderbare stickers s'EKLEURDEAFNEEMBARESTICKERSIN VERSCHILLENDEFORMATEN s%TUIVANVELLEN 12970 12971 13239 13240

CIRKELS STUKS V IERKANTEN STUKS DRIEHOEKEN STUKS VERSCHILLENDEVORMEN STUKS

VERP VERP VERP VERP

Printbare beloningsstickers Gekleurde stickers

Beloningstickers Mr. Smiley

s-ETRUWETEXTUUR s6OOREDUCATIEVEACTIVITEITEN 12534 12535 12536

R OND DIAMETERMM STUKS DRIEHOEK FTXXMM STUKS VIERKANT FTXMM STUKS

VERP VERP VERP

s"LISTERVANBLAD sETIKETTENXGOUD X GROEN XGEELENXROOD 11680

VERP

s-OTIVEERGEDRAGENBELOONPRESTATIESINHET KLASLOKAALOFTHUIS s"EDRUKBAAR s3TERVORM s$IAMETERMM s&T! PAKVANBLAD STERRENOPBLAD INTOTAAL E3610

VERP

213


KNUTSELEN

Stickers Z-Design Creative Crystal s$ STICKERSINKUNSTHARSENGEKLEURDEBEDRUKTEZILVERFOLIE s"LISTERMETVEL 55209 55231

H ARTJES STERREN

VERP VERP

Reliëfsticker s6OORHETVERSIERENVANWENSKAARTEN COLLAGES KNUTSELWERKJES ENZ s0AKJEVANBLADVERSCHILLENDETHEMASXKLEURENZWARTENWIT 1215

VERP

3D-stickers s5ITEPOXYHARS s0AKVANGEASSORTEERDESETSINVERSCHILLENDEMOTIEVEN 16190F

VERP

Stickers met 3D-effect s6OORHETVERSIERENVANWENSKAARTEN GESCHENKJES FOTOALBUMS ENZ s(ANDLEIDINGAANDEBINNENZIJDEVANDEVERPAKKING s3ETVANBLAADJESINVERSCHILLENDETHEMAS VERP

1311B

Stickers Z-Design Kids Glitters

Glitterstickers

s-ETGLITTEREFFECT

s0AKVANETUISMETGLITTERSTICKERSINMOSGUMMI s0ERPAKXMOTIEVENBLOEMEN STERREN HARTJESENVLINDERS 23390

214

VERP

53340 53878 53241

SCHILDPAD VEL S MILEYSBLOEM VEL SMILEYS VEL

VERP VERP VERP


KNUTSELEN

Stickers Z-Design Creative s'EKLEURDBEDRUKTPAPIER s"LISTERMETVEL 4362A 4371 4400 53323 53371 54337 55812 55813

LIEVEHEERSBEESTJESENKLAVERTJESVIER H ARTJES LIEVEHEERSBEESTJES VROLIJKEGEZICHTJES BLOEMENGEZICHTJES ROZEN BIJTJES SLAKKEN

Stickers Z-Design Kids VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

s0APIERENSTICKERS s"LISTERMETVEL 4340A 4346A 53720A 55712A 53463A 53874

H ONDJES KATJES BOERDERIJDIEREN VISSENENDOLlJNEN FOTOSVANKATJES SMILEYS

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Stickers Z-Design Christmas s"LISTERMETVEL STUKS 4001A G OUDROOD 52228 ZILVERBLAUW

VERP VERP

FANTASIESTEMPELS Voor stempelkussens zie pagina 462

Fantasiestempel

Stempel

s'EASSORTEERDEMOTIEVEN s3ETMETSTUKSVANMM

sMM VERP

80800

80606 80607

LACHENDGEZICHT T RIESTIGGEZICHT

VERP VERP

OPBERGEN TEKENMAPPEN EN -BUIZEN

Tekenmap met linten s-ETPAARLINTEN s(OEKENENRUGINZWARTLINNEN s'ROENZWARTGEMARMERD 5311 5312 5320 5322 5326 5328 5330 5334 5336

FTXCM! FTXCMFOLIO FTXCM! FTXCM! FTXCM! FTXCM! FTXCM! FTXCM! FTXCM!

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Tekenmap met elastieken s:WARTLINNENRUG s'ROENZWARTGEMARMERD 5411 5412 5420A3 5422 5428

FTXCM! FTXCMFOLIO FTXCM! FTXCM! FTXCM!

VERP VERP VERP VERP VERP

215


OPBERGEN

Tekenmap met elastieken s&TXCM! s5ITBRUINEKRAFT VERP

5446

Telescopische tekenbuis s5IT06# s6OORHETVERVOERVANPLANNEN SCHETSENEN TEKENINGEN s3TEVIGENMODULEERBAAR s-ETDRAAGRIEM

Tekenmap met elastieken s:WARTLINNENRUGVANCM s3LUITINGDMVELASTIEKEN s'EASSORTEERDEKLEUREN 25532E 25542E 25552E

FTXCM! FTXCM" FTXCM!

488400

VERP VERP VERP

484800

D IAMETER CM LENGTETOTCM DIAMETER CM LENGTETOTCM

VERP VERP

TEKEN- EN OPBERGDOZEN

Schilderkoffer

Tekendoos s,EGETEKENDOOSUITGEVERNISTEBEUK 25106 T27

FTXXCM FTXXCM

VERP VERP

s,EGESCHILDERKOFFERUITGEVERNISTEBEUK s-ETEENUITNEEMBAARBINNENVAK 28218 36278

FTXXCM FTXXCM

VERP VERP

PENNENZAKJES

Pennenzak s,ENGTECM s5ITNATURELLEER 260481

VERP

Pennenzak s5ITDOORZICHTIGE06# s6ERSCHILLENDEVORMENROND RECHTHOEKIGENDRIEHOEKIG s)NGEASSORTEERDEKLEURENTRANSPARANT BLAUW ROZE PAARSENGROEN 131101

216

VERP

Pennenzak Stripes s&TXXMM s5ITPOLYAMIDE s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUW GROEN ORANJE ROZEENVIOLET 8223461

VERP


SCHOOLMATERIAAL TEKENKRIJT

Krijt Robercolor Krijt Robercolor Krijt s2ONDSTOFVRIJKRIJT s-ETCOATING s$OOSVANSTUKS K100EW K100EJ K100ER K100EV K100EB K100EA

WIT G EEL ROOD GROEN BLAUW GEASSORTEERDE KLEUREN

s2ONDSTOFVRIJKALKKRIJT s%CHTCHAMPAGNEKRIJT

s2ONDSTOFVRIJKALKKRIJT s-ETCOATING s%CHTCHAMPAGNEKRIJT

VERP V ERP V ERP VERP VERP VERP

VERP VERP

Doos van 10 stuks WIT 46401 46402A GEASSORTEERDEKLEUREN Doos van 10 doosjes van 10 stuks WIT 46301 46300J GEEL 46300R ROOD 46300V GROEN 46300B BLAUW GEASSORTEERDEKLEUREN 46302

VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Doos van 10 stuks WIT 47556 GEASSORTEERDEKLEUREN 47557 Doos van 100 stuks WIT 47701 GEEL 47703 ORANJE 47707 ROOD 47706 GROEN 47704 BLAUW 47705 GEASSORTEERDEKLEUREN 80201

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

Krijt s2ONDSTOFVRIJKRIJT s5ITCALCIUMCARBONAAT Doos van 10 stuks 593500 WIT 593501 GEASSORTEERDEKLEUREN Doos van 100 stuks 935020 WIT 935021 GEASSORTEERDEKLEUREN

VERP VERP VERP VERP

Voor leien zie pagina 219

Schoolbordkrijt s/VAALKRIJT s$OOSVANSTUKS 755-12 745-12

IT W GEASSORTEERDEKLEURENLICHTGEEL GEELORANJE VERMILJOENROOD KARMIJNROOD ROOD VIOLET LICHTBLAUW DONKERBLAUW LICHTGROEN DONKERGROEN LICHTBRUIN DONKERBRUIN ENHUIDSKLEUR

VERP VERP

Stoepkrijt Chalk s&ORSRONDSTOEPKRIJT s'EMAKKELIJKMETWATERTEVERWIJDEREN sGEASSORTEERDEKLEURENGEEL GROEN ROZE BLAUW ORANJEENWIT HA6010 D OOSVANSTUKS HA6000 EMMERTJEVANSTUKS

VERP VERP

217


SCHOOLMATERIAAL BORDWISSERS

Bordwisser s)NGESNEDENVILTGEDEELTEVOORBETERE KRIJTSTOFOPNAME s&TXX CMLXBXH

Krijthouder

Bordwisser

s-ETDRUKKNOP sGEASSORTEERDEKLEURENGROEN GEELENORANJE s"LISTERVANSTUKS

s5ITHOUT s-ETSTROKENUITVILT s&TX CM

692300

VERP

VERP

43040

VERP

552801

Voor spons zie pagina 612

SCHOOLBORDARTIKELEN

Lat s5ITPLASTIC s-ETHANDVAT s,ENGTECM VERP

1100300

Multifunctioneel meetinstrument s6OORGEBRUIKOPEENWITBORDOFEENZWARTSCHOOLBORD s"ESTAATUIT WINKELHAAK GRADENBOOG  LATVANCM s-ETMAGNEETSTRIPOPDERUGZIJDEVOORGEBRUIKOPEENMAGNETISCHWITBORD s.EERKLAPBAARVOOREENMAKKELIJKERTRANSPORT s-ETAFNEEMBAARHANDVAT s5ITGELEKUNSTSTOF X62040

VERP

Geodriehoek s3CHUINEZIJDECM s"ESTAATUITEENWINKELHAAK ENEENGRADENBOOG  s-ETHANDVAT 1101715

VERP

Bordpasser s6OORGEBRUIKOPEENWITBORDOFEENZWARTSCHOOLBORD s-ETHULPSTUKVOORKRIJTOFWITBORDSTIFT s)NCLUSIEFZUIGNAP s+ANINDELENGESPLITSTWORDENVOOREENMAKKELIJKERTRANSPORT s5ITGELEKUNSTSTOF X64040

218

Bordpasser s5ITPLASTIC s)NCLUSIEFZUIGNAP VERP

1101010

VERP


SCHOOLMATERIAAL

Schoolbordfolie s:ELFKLEVEND s/PROL FTXCM MICRON s%ENVOUDIGAANTEBRENGENOPELKEVLAKKEENHARDEONDERGROND s"ESCHRIJFBAARMETTRADITIONELEKRIJTJESOFMETVLOEIBAREKRIJTMARKERS s4EREINIGENMETEENVOCHTIGEDOEK s'ELEVERDMETKRIJTJESXWITENXGEASSORTEERDEKLEUREN VERP

390090

LEIEN

Natuurlei s-ETHOUTENKADER sZIJDEEFFEN ZIJDEGERUITMM s&T XCM VERP

258550

Zwarte lei s%ENZIJDEOMTETEKENEN EENZIJDEOMTESCHRIJVEN s$EACCESSOIREHOUDERKANDIENENALSSTAANDERVOORDELEI s-ETPLASTICKADER s)NCLUSIEFSPONSJE KRIJTPOTLOODENPOTLOODSLIJPER s)NGEASSORTEERDEKLEURENGROENENORANJE VERP

258530

Natuurlei s-ETHOUTENKADER sZIJDEEFFEN ZIJDEGERUITMM s&T XCM VERP

48014

Witte lei s-ETPLASTICKADER s)NCLUSIEFBORSTELENSTIFT s$ROOGUITWISBAAR s$EENEZIJDEOMTETEKENEN DEANDEREOMTESCHRIJVENGERUIT s$EACCESSOIREHOUDERKANDIENENALSSTAANDERVOORDELEI s)NGEASSORTEERDEKLEURENGROENENBLAUW

Lei s$UBBELZIJDIGELEI s$ROOGUITWISBAAR s)NCLUSIEFSTIFT6ELLEDABLAUW s&TXCM VERP

1218

VERP

258500

BLOKFLUITEN MODERN

Voor krijt zie pagina 217

BAROK

Plastic blokямВuit

Voor potlood voor leien zie pagina 114

s/PTIMALEKLANKGEGARANDEERD s'ELEVERDMETOPBERGETUI BORSTELTJEENGEBRUIKSAANWIJZING 040701 040702

ODERNEVINGERZETTING M BAROKKEVINGERZETTING

V ERP VERP

219


SCHOOLMATERIAAL WERELDBOLLEN

Wereldbol Safari s6ERLICHTEWERELDBOLMETILLUSTRATIES VANDIEREN PLANTENENMONUMENTEN s)NCLUSIEFBOEKJE s$IAMETERCM s(OOGTECM s6OETUITBLAUWEKUNSTSTOF s3CHAAL

Wereldbol Orion s6ERLICHTPOLITIEKECARTOGRAlE s.IETVERLICHTFYSISCHECARTOGRAlE s$IAMETERCM s(OOGTECM s6OETUITZWARTEKUNSTSTOF s4RANSPARANTEMERIDIAAN s3CHAAL

P4FRA P4NED

ORIONF & RANSTALIGETEKST ORIONN .EDERLANDSTALIGETEKST

& RANSTALIGETEKST .EDERLANDSTALIGETEKST

VERP VERP

VERP VERP

Wereldbol Pink s6ERLICHTEWERELDBOL s$IAMETERCM s(OOGTECM s6OETUITROZEKUNSTSTOF s3CHAAL PINKFR PINKNL

& RANSTALIGETEKST .EDERLANDSTALIGETEKST

VERP VERP

Wereldbol Arca

Wereldbol Mini

s6ERLICHTEWERELDBOLMETTALVANAFBEELDINGEN s$IAMETERCM s(OOGTECM s6OETUITBLAUWEKUNSTSTOF s3CHAAL

s.IETVERLICHTEWERELDBOLMETPOLITIEKECARTOGRAlE s$IAMETERCM s(OOGTECM s6OETUITZWARTEKUNSTSTOF s3CHAAL

ARCA25F & RANSTALIGETEKST ARCA25N .EDERLANDSTALIGETEKST

VERP VERP

MINIF MININ

&RANSTALIGETEKST EDERLANDSTALIGETEKST .

VERP VERP

ALBUMS FOTOALBUMS EN PLAKBOEKEN

Fotoalbum Classic

Fotoalbum Fiori

s+LASSIEKESTIJLVOLLEKLEUREN ENVEELRUIMTEVOORDEFOTOS sBLADZIJDEN s6OORFOTOSFT XCMOFFOTOSFTXCM s&TXCM

s%ENVOUDIGSTRAKKE WITTEVORMGEVING sBLADZIJDEN s6OORFOTOSFT XCMOFFOTOSFTXCM s&TXCM

4501980

220

VERP

4501220

VERP


ALBUMS FOTOALBUMS EN PLAKBOEKEN

Fotoalbum Memo Fiori

Fotoalbum Mini-max Fiori

s!LBUMMETHORIZONTALEINSTEEKHOESJESVOORFOTOS s-ETGEÕLLUSTREERDBINNENWERK XCM s&T XCM

s6ERTICAALALBUMMETHOESJESVOORFOTOSFT XCM s%ENVOUDIGEENSTRAKKEWITTEVORMGEVING s&TX CM VERP

9814220

9604220

VERP

Fotoalbum Design s-ETSPIRAALBINDING s6OORFOTOS sBLADZIJDEN s&TXCM s'EASSORTEERDEKLEURENZWART BLAUWENROOD

Fotoalbum Design s-ETSPIRAALBINDING s6OORFOTOS sBLADZIJDEN s&TXCM 16921E 16925E

Z WART ROOD

V ERP VERP

16940E

VERP

Fotoalbum s3TEVIGEEFFENOMSLAGMET SPIRAALBINDING s7ITHOUTVRIJPAPIERVANGM£ sBLADZIJDEN s-ETPERGAMIJNTUSSENBLADEN s'EASSORTEERDEKLEUREN

Fotoalbum Tutti Frutti s&OTOALBUMMETHOESJESVOORFOTOS s&TXCM s'EASSORTEERDEKLEURENANIJSGROENENTURKOOIS

1408010 FTXCM 1408313 FTXCM

VERP VERP

VERP

62162E

Fotoplakboek

s RINGSBLADENVANZUURVRIJKARTON s-ETEENPERGAMIJNDEKVEL s0AKVANBLAD

s3TEVIGEEFFENOMSLAGMET SPIRAALBINDING s7ITHOUTVRIJPAPIERVAN GM£ sBLADZIJDEN s'EASSORTEERDEKLEUREN

IT 7360270 W 7360280 GEMS

1408009 FTXCM 1408008 FTXCM

Fotobladen

VERP VERP

VERP VERP

221


ALBUMS FOTOHOEKJES

Fotohoekjes s4RANSPARANT s:ELFKLEVEND s$OOSVANSTUKS

Fotosplitjes Fix s4WEEZIJDIGEZELFKLEVENDEFOTOSPLITJES F250 F500

VERP

3516A

D OOSVANSTUKS DOOSVANSTUKS

VERP VERP

Kleefstrips Fotohoekjes PP

s0ERMANENTE DUBBELZIJDIGEKLEEFSTRIPS s)DEAALVOORHETINPLAKKENVANFOTOS s6ERDEELDOOSVANSTUKS s+LEURWIT s&TXMM

s5ITTRANSPARANTE00 s:ELFKLEVEND s6ERDEELDOOSVANSTUKS 01774 80315

FTMM FTMM

VERP VERP

VERP

80110

GASTENBOEK

Gastenboek Nature s+AFTUITBRUINLINNEN sBLADZIJDEN KLEURWIT s&T X X CM 3090611 H ART 3090711 MEMORIES

VERP VERP

Gastenboek Europe

Gastenboek Belleganza

s,INNENKAFTMETPRINTINRELIÑF sBLADZIJDEN s&T X X CM

s5ITZWARTKUNSTLEDERMETNERF s0APIERVANGM£ sBLADZIJDEN s&T X CM

3090307 3090310 3090320

B LAUW GRIJS ROOD

V ERP VERP VERP

8935601 Z WART 8935614 WIT

VERP VERP

POSTZEGELALBUMS

Postzegelalbum s+ARTONNENKAFT sWITTEBLADZIJDEN STRIPS PERBLADZIJDE sGEASSORTEERDEKLEURENROOD ENBLAUW s&T X XCM 3012500

222

Postzegelalbum sZWARTEBLADZIJDEN s&T X CM s'EASSORTEERDEMOTIEVEN VERP

25644E

VERP


SPEELKAARTEN EN TOEBEHOREN SPEELK AARTEN

Speelkaarten Joker Speelkaarten Ace

s)NCLUSIEFSPELREGELSVOORVERSCHILLENDEKAARTSPELLEN s3TANDAARDKWALITEIT sKAARTEN JOKERS BRIDGESCOREKAART s&TXMM s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUWENROOD 7112101 V OOR"ELGIÑ 7113111 VOOR.EDERLAND

s3PEELKAARTENVANLUXEKWALITEIT sKAARTEN JOKERS BRIDGESCOREKAART s&TXMM s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUWENROOD VERP VERP

Speelkaarten Diamond

VERP VERP

Speelkaarten Patience

s3PEELKAARTENVANCASINOKWALITEIT sKAARTEN JOKERS BRIDGESCOREKAART s&TXMM s'EASSORTEERDEKLEURENBLAUWENROOD 8027101 V OOR"ELGIÑ 8028111 VOOR.EDERLAND

7402101 V OOR"ELGIÑ 7403111 VOOR.EDERLAND

VERP VERP

s,UXEKWALITEIT0ATIENCESPEELKAARTEN s)NTERNATIONALE%NGELSEVOORKANTEN s"LAUWENROODSPELINEENPLASTICDOOSJE s+LEINKAARTFORMAATXMM 7401429

VERP

SPECIALE VERSIES SPEELK AARTEN

Speelkaarten Texas Hold’em Poker Peek Index sPLASTICKAARTENVANCASINOKWALITEIT s)NTERNATIONALE%NGELSEVOORKANTEN s-ETJUMBOKAARTTEKENSENKAARTTEKENSINDEHOEK s:WARTEOFRODERUGZIJDE sKAARTEN JOKERS GARANTIEKAART s&TXMM s$OOSMETXZWARTENXROOD 4008328

Speelkaarten Texas Hold’em Poker Jumbo Index s0ROFESSIONELESPEELKAARTENUIT06#VANCASINOKWALITEIT s)NTERNATIONAL'IANT&ACES ZWARTEOFRODERUGZIJDE sKAARTEN JOKERS GARANTIEKAART s&TXMM s$OOSMETXZWARTENXROOD VERP

4006338

VERP

223


SPEELKAARTEN EN TOEBEHOREN TOEBEHOREN VOOR SPEELK AARTEN

Set beker en dobbelstenen s,EDERENBEKERMET DOBBELSTENENMM VERP

9903006

Kaarttapijt s5ITVELOURS s+LEURGROEN s&TXCM

Dobbelstenen s$OBBELSTENENINKLEURIVOOR MM s$OOSVANSTUKS VERP

7406994

VERP

9600116

GESCHENKPAPIER EN LINTEN GESCHENKPAPIER

Geschenkpapier Metallic

Geschenkpapier Black & white

s&TXCM sGEASSORTEERDEKLEUREN

s&TXCM sGEASSORTEERDEMOTIEVEN VERP

9109

VERP

21031

Geschenkpapier s&TCMXM sGM£ sMOTIEVEN 6100

VERP

Geschenkpapier

Cellofaan

Geschenkpapier Glossy

s4RANSPARANTPAPIEROPROL sMICRON

s'LANZENDPAPIERVANGM£

299705 FTCMXM 2997010 FTCMXM

224

VERP VERP

201599 201699

ZWARTWIT G EASSORTEERDEKLEURENROZE BLAUW GROEN GEEL ORANJE ROOD

VERP V ERP

s/PROL s&TCMXM s"EIDEZIJDENINEENANDEREKLEUR sGEASSORTEERDEKLEURENGEEL ORANJE ROODGROEN BLAUWGROEN BLAUWROODENLILAANTRACIET 360

VERP


GESCHENKPAPIER EN LINTEN GESCHENKZAKKEN

Draagtas Geschenkzak

Geschenkzak voor ямВessen

s5ITKRAFTPAPIERVAN GM┬г s-ETHANDVATTEN s'EASSORTEERDEKLEUREN

s5ITKRAFTPAPIERVANGM┬г s&TXXCM s0AKVANSTUKS

2120910 FTX XCM PAKVANSTUKS 218097 FTXXCM PAKVANSTUKS

VERP VERP

IT W GOUDENZILVER

21600 21669

s5IT+RAFTVERG├ПGM┬г s"UITENKANTBEDRUKT BINNENKANTBRUINKRAFT s-ETGEDRAAIDEHANDVATTEN s&TXXCM s0AKVANSTUKS

VERP VERP

101649

VERP

Doorzichtige zakjes s4RANSPARANTZAKJEMETPLATTEBODEM s5IT00 GESCHIKTVOORLEVENSMIDDELEN 48000 481F 482F

FTXMM PAKVANSTUKS FTXMM PAKVANSTUKS FTXMM PAKVANSTUKS

Sluitclips s:AKJEMETGOUDKLEURIGESLUITCLIPS s,ENGTECM

VERP VERP VERP

289

VERP

LINTEN

Linten en strikken Sierlint

s3ETVANLINTENENSTRIKKEN s)NHOUD STRIKKENVANMM VANMMENVANMM ROLLETJESLINTVANMMXM LINTENVANMMXM 617263 617275

Z ILVERBLAUW GOUD

s"OBIJN s"REEDTEMM

VERP VERP

101933 101934 101931A 101932

GOUD M Z ILVER M BLAUW M ROOD M

VERP V ERP VERP VERP

225


WENSKAARTEN WENSK AARTEN

Passe-partout wenskaarten s0AKVANKAARTEN ENVELOPPEN s&T!GEPLOOID s7IT GM£

Wenskaarten s/MZELFTEDECOREREN s:ONDEROPDRUK s)NHOUD WENSKAARTEN INLEGVELLEN ENVELOPPEN Ft 13,5 x 13,5 cm 140500 WIT 140501 BEIGE 140511 STROGEEL 140514 GEEL 140520 ROOD 140522 DONKERROOD 140526 ROZE 140530 LICHTBLAUW 140535 BLAUW 140558 GROEN 140560 ZILVER 140565 GOUD

876810 876910

V ERP VERP VERP VERP V ERP VERP V ERP VERP VERP VERP VERP VERP

Ft 10,5 x 15 cm 150500F WIT 150501 BEIGE 150511F STROGEEL 150514 GEEL 150520 ROOD 150522 DONKERROOD 150526 ROZE 150530 LICHTBLAUW 150535 BLAUW 150558 GROEN 150560 ZILVER 150565 GOUD

VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP VERP

R ECHTHOEK VIERKANT

VERP VERP

Wenskaartenset s)NHOUD OVALEPASSE PARTOUTSMETBRIEFOMSLAGEN RECHTHOEKIGEPASSE PARTOUTSMETBRIEFOMSLAGEN VIERKANTIGEDUBBELEKAARTENMETBRIEFOMSLAGEN DOOSJESGLITTERPOEDER mESJESLIJM GEKLEURDELETTERSINMOSGUMMIHOOGTEMM

Voor decoratiemateriaal zie pagina 208 - 213

VERP

10019F

FEESTARTIKELEN FEESTARTIKELEN

Maquillage staafjes

Maquillage staafjes

s'EMAKKELIJKAANTEBRENGEN s'OEDEDEKKING s!ANTREKKELIJKEKLEURENDIE GEMENGDKUNNENWORDEN s'EMAAKTMETCOSMETISCHE PIGMENTEN IDEAALVOORDEHUID s,ENGTECM DIAMETERCM s)NEENKARTONNENDOOSJE J175 J176

STUKSWIT GEEL ROOD BLAUW ZWART STUKSWIT GEEL ROZE ROOD GROEN DONKERBRUIN LICHTBRUIN BLAUW GRIJSENZWART

s!FWASBAAR sSTAAFJESVANGIN GEASSORTEERDEKLEURENWIT GEEL ROOD GROEN BLAUW ZWART J190

VERP

VERP VERP

Fun Face Painter E47/1

Maquillage crème s!FWASBAAR s!ANTEBRENGENMETDEVINGERS SPONSOFPENSEEL sPOTJESVANMLINGEASSORTEERDEKLEURENWIT GEEL GROEN ROOD BLAUW ZWART J172

226

VERP

sSCHITTERENDEKLEUREN WIT GEEL ORANJE ROOD BLAUW GROENENZWART GECOMBINEERDINSCHMINKSTIFT s)DEAALVOORCARNAVALEN VERJAARDAGSFEESTJES s+LEURENZIJNHUIDVRIENDELIJKEN DERMATOLOGISCHGETEST s%ENVOUDIGTEVERWIJDERENMET WATERENZEEP 4228000

VERP


FEESTARTIKELEN

Papieren lantaarn sSTUKS s&TXCM s'EASSORTEERDEKLEUREN GEEL ROOD BLAUWENGROEN 92409

VERP

Maquillage penselen Maquillage sponsjes GT41225 B LISTERVANSTUKS GT41226 ZAKJEVANSTUKS

VERP VERP

s3ETVANSTUKS sVERSCHILLENDEPENSEEL PUNTEN AABFP

VERP

Voor plastic bekers, borden, enz. zie pagina 591 - 592

Serpetines s0AKVANSTUKS s2OLVANM s'EASSORTEERDEKLEUREN 0007293

Ballonnen VERP

s/PSCHRIFT(APPY"IRTHDAY s0AKVANSTUKS s'EASSORTEERDEKLEUREN 0028466

Roltongen

Vlagbanner

s0AKVANSTUKS sKLEUREN

s/PSCHRIFT(APPY"IRTHDAY

0007298

VERP

0007297

Partyzakjes

Partyhoedjes

s/PSCHRIFT(APPY"IRTHDAY s:AKJEVANSTUKS

s'EASSORTEERDEMOTIEVEN s0AKVANSTUKS

0028444

VERP

0028048

VERP

VERP

VERP

227


FEESTARTIKELEN

Brochettepennen s5ITHOUT s0AKVANSTUKS s,ENGTECM s$IKTEMM 0010319

Buigrietjes VERP

s,ENGTECM s'EASSORTEERDEKLEUREN 0027991 0027993

GESTREEPT PAKVANSTUKS N EONKLEUREN PAKVANSTUKS

VERP VERP

Tandenstokers s5ITHOUT s$UBBELGEPUNT s$OOSVANSTUKS 0028002

Verjaardagskaarsen VERP

s"LISTERMETKAARSENENHOUDERS sKLEURENWIT BLAUW GEELENROZE 0028057

VERP

Slinger s,ENGTEM s'EASSORTEERDEKLEUREN s0AKVANSTUK 0028287

Slinger Happy birthday s0AKVANSTUK VERP

0028292

VERP

Polsbandjes Tyvek s:AKJEMET4YVEKPOLSBANDJES s/NSCHEURBAARENWATERBESTENDIGMATERIAAL s:ELFKLEVENDESLUITING s%LKBANDJEISAFZONDERLIJKGENUMMERD s&TX CM s+LEURGEEL PA20003

VERP

Polsbandje Vinyl

Vestiairebonnen

s:AKJEMETVINYLPOLSBANDJES s+WALITATIEFENZACHT s3LUITINGDMVEENDRUKKNOP s&TXCM s+LEURORANJE

s:AKJEMETVESTIAIREBONNENMET DUBBELENUMMERING s'EMAKKELIJKINGEBRUIK s&TX CM s+LEURBLAUW

PA20004

228

VERP

CL12501

VERP


Fellowes introduceer t AutoMax™

Laat het vernietigen over aan de expert. Wees slim en vernietig met Fellowes. De AutoMax™ papiervernietiger versnippert uw documenten automatisch terwijl u werkt aan belangrijke taken.

De AutoMax™ gaat door waar anderen stoppen: Papier Nietjes Paperclips Creditcards CD/DVD Reclame Gekreukte bladen Gevouwen bladen Dubbelzijdig gekleurde prints Glanzend papier

Fellowes stelt u graag voor aan de AutoMax™ 300C en 500C. De eerste handsfree papiervernietigers die werkelijk automatisch vernietigen. Door de gepatenteerde SureFeed technologie op de AutoMax™ serie verliest u geen tijd meer met het sorteren en rechtleggen van papier en reclame. Simpelweg, vul de lade, druk op de knop en loop weg. Wees slim, vernietig met Fellowes. Lees meer op www.fellowes.com

1

2

Vul de lade...

druk op de knop...

3

en loop weg!


6

KANTOORMACHINES EN VERBRUIKSMATERIAAL Datavernietigers

!

rs SM e H ig g r iet a ee n ra M ver anv ta a da op

240 mm

310 mm HS M

HS M

90

90

UP TO

M

G

G

A

Verhoog uw datazekerheid rondom uw arbeidsplaats – met een HSM datavernietiger

SA

A DE I

HSM

Y

HSM ER

GY

N

A DE I

PERCENT

ING

R

V

SA

82 L

N

M

GY

V

PERCENT

R

ENE

ENE

34 L

ING

UP TO

ER

MAN

B

HSM SECURIO B24

Y

Bestseller

MAN

HSM SECURIO B32

Voor meer data-zekerheid op kantoor (1-5 personen). Met levenslange garantie op de volstalen snijwalsen en energiebesparend management-systeem EMCS voor gering stroomverbruik in de stand-by modus. Datavernietiger is verrijdbaar – voor mobiele inzet. Kleur; wit, met zichtvenster

Voor meer data-zekerheid op kantoor (3-8 personen). Betrouwbaar gebruik ook bij duurloop. Met levenslange garantie op de volstalen snijwalsen en energiebesparend management –systeem EMCS voor gering stroomverbruik in de stand-by modus. Verrijdbaar – voor mobiele inzet.

Bestelnummer 1782111 1785111 1661995050 1235997403

Bestelnummer 1822111 1825111 1330995000 1820995200 1235997403

Uitvoering / inhoud Snipperuitvoering 1,9x15* Snipperuitvoering 0,78x11 Plasticzakken (100 Stuks) Speciale snijwalsen olie (250ml)

rouween bet p o t e L g van rnietigin e v e r a b lijke- en uw zake private nten! docume

Uitvoering / inhoud Snipperuitvoering 1,9x15* Snipperuitvoering 0,78x11 Plasticzakken (100 Stuks) Kartonbox (1 Stuk) Speciale snijwalsen olie (250ml)

HSM adviseert deze snipperuitvoeringen voor maximale data-zekerheid:

1,9 x 15 mm 310 mm

0,78 x 11 mm

330 mm

145 L

HS M

HS M

SA

C HSM SECURIO B34

M

Y

D HSM SECURIO P36

Grotere afdelingen

Grotere afdelingen

Voor data-zekerheid op grotere kantoren (> 8 personen), geruisarm ook bij duurloop. Met levenslange garantie op de volstalen snijwalsen. Energie besparend managementsysteem EMCS. Voorzien van geïntegreerde automatische olievoorziening. Verrijdbaar - voor mobiele inzet.

Bestelnummer 1842111 1845111 1410995000 1840995200 1235997403

Bestelnummer 1852111 1855111 1442995000 1850995200 1235997403

Veiligheidsniveaus

Shreddervolumes

Uitvoering / inhoud Snipperuitvoering 1,9x15* Snipperuitvoering 0,78x11 Plasticzakken (100 Stuks) Kartonbox (1 Stuk) Speciale snijwalsen olie (250ml)

x6

Voor meer informaties: www.hsm.eu

B

C

D

HSM SECURIO B24

HSM SECURIO B32

HSM SECURIO B34

HSM SECURIO P36

Snippers

Snippers

Snippers

Snijvarianten

Snijcapaciteit in vellen 80g/m2

Stroken-vernietiging heeft tot zes keer meer volume nodig dan fijne snippers!

A

Productdetails:

Snijgrootte in mm

Snippers

Snippers in originele grootte, papier in liggend formaat bedrukt.

MAN

Voor data-zekerheid op grotere kantoren (> 8 personen), ook bij langdurig gebruik. Met levenslange garantie op de volstalen snijwalsen. Energiebesparend managementsysteem EMCS voor gering stroomverbruik. De automatische terugloop voorkomt papierophoping. Verrijdbaar – voor mobiele inzet.

Product

> 7,250

P-6

Snippers

A DE I

ER

MAN

Uitvoering / inhoud Snipperuitvoering 1,9x15* Snipperuitvoering 0,78x11 Plasticzakken (100 Stuks) Kartonbox (1 Stuk) Speciale snijwalsen olie (250ml)

> 2,280

P-5

SA

HSM G

G

ER

GY

N

A DE I

HSM

PERCENT

V

V

GY

R

N

M

PERCENT

ENE

ENE

R

90

ING

UP TO

90

ING

UP TO

Y

100 L

Snippers

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

1,9 x 15 mm

0,78 x 11 mm

9-11

6

9-11

6

12-13

8

15-17

10-11

P-6/F-3

P-5/T-5/E-4/F-2

P-6/F-3

P-5/T-5/E-4/F-2

P-6/F-3

P-5/T-5/E-4/F-2

P-5/T-5/E-4/F-2

P-6/F-3

Opvangvolume in liters

34

82

100

145

Invoerbreedte in mm

240

310

310

330

395 x 317 x 605 mm

497 x 398 x 793

541 x 439 x 845

580 x 550 x 936

20,5

27,0

42,0

68,0

RO G

HS M UP TO

ENE

E LID ST

CUTTIN

* Garantie op volstalen snijwalsen voor de volledige levensduur van de HSM SECURIO datavernietigers in veiligheidsniveaus P-2 tot en met P-5.

R

90 PERCENT

GY

ING

HS M

LLERS

SO

EL

V

Afmetingen (BxDxH) in mm Gewicht in kg

SA

In vergelijking met een traditionele stand-by-schakeling zonder het HSM energiemanagementsysteem EMCS.

Ac14 nl 4 tekenmateriaal en hobbyartikelen 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you