Page 1

PRACOHOLIZM Z PRZYMUSU Normy te są jednak nagminne łamane. Na co dzień Wpływ pracy na życie prywatne Japończyków dobrze

Japończyków

oddaje jedno z tamtejszych przysłów. Mówi ono, że trzy

kultywowane przez dekady tradycje i zwyczaje.

rzeczy, o których każdy pracownik powinien zapomnieć,

Szeregowy pracownik wychodzi z pracy dopiero po tym, jak

to: dom, rodzina i własny interes.

biuro opuści jego przełożony. Ten z kolei nie zrobi tego,

obowiązują

niepisane

prawa

oraz

zanim pracy nie zakończy jego szef. Bardzo dobrze W

języku

japońskim

funkcjonuje

wiele

terminów

postrzegane

jest

branie

nadgodzin,

a

praca

w

wskazujących na silne zaangażowanie pracowników w

„standardowym” czasie odbierana jest jako wyraz braku

wykonywane obowiązki. Są to na przykład: karoshi (nagła

zainteresowania losami firmy.

śmierć z przepracowania i stresu), sarariman (współczesny

Obyczaje wpływają na statystyki czasu pracy. Według

samuraj oddany korporacji i przełożonym) czy kaizen (ciągły

danych

proces udoskonalania, poprawy i zmiany na lepsze). Duże

Japończyków poświęcało pracy więcej niż 40 godzin

znaczenie

tygodniowo. W krajach „Piętnastki” powyżej 40 godzin w

w

pracowniczych

kształtowaniu miały

zasady

się

japońskich

konfucjańskie,

relacji w

tym

OECD,

w

2006

roku

66,7%

pracujących

tygodniu pracowało niewiele ponad 50% zatrudnionych.

zależność między panem (pracodawcą) a przełożonym (pracownikiem). Wielowiekowa tradycja znalazła również

W jaki sposób kształtują się relacje pracownicze w Japonii i

swoje odbicie w kanonie japońskiego zarządzania zasobami

jakim podlegają zmianom? Jakie prawa rządzą awansem i

ludzkimi, tzw. Trzech Świętych Skarbach. Są to: dożywotnie

wynagrodzeniami

zatrudnienie,

oraz

poświęcają oni pracy i jakie są ich limity urlopowe?

jednozakładowe związki zawodowe. Warto podkreślić, że

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule

skłonność Japończyków do „przepracowywania się” nie

„Pracoholizm z przymusu – model pracownika w Japonii” w

wynika z lokalnego prawa pracy. Limity kodeksu nie

portalu rynekpracy.pl

seniorat

pracowniczy

i

płacowy

odbiegają od regulacji obowiązujących w innych regionach świata.

Japończyków?

Jak

dużo

czasu

bresluv - wybrane strony - tryb roboczy  

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule Obyczaje wpływają na statystyki czasu pracy. Według rzeczy, o których każdy pracownik pow...

bresluv - wybrane strony - tryb roboczy  

Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w artykule Obyczaje wpływają na statystyki czasu pracy. Według rzeczy, o których każdy pracownik pow...