Page 1

Alvdal fotoklubb

ALFK medl.nr.: NSFF medl.nr.:

For deg som ønsker å bli medlem av Alvdal fotoklubb: Skriv ut denne siden på papir Fyll ut skjema for hånd, skriv tydelig! Lever det til registeransvarlig/leder i Alvdal fotoklubb: Øistein Brennodden 2560 ALVDAL 62487990/93220506 brennodden@netcom.no 1: Fornavn:

2: Etternavn:

3: Gateadresse:

4: Postnummer Poststed:

5: Telefon:

6: Epostadresse:

7: Fødselsdato:

8: Er du eller har du tidligere vært medlem av en annen NSFF-tilsluttet fotoklubb (Ja/Nei/Vet ikke):

9: Dersom Ja på spm 8: Oppgi navn på den/de NSFF-tilsluttede fotoklubber du er medlem av, eller tidligere har vært medlem av:

10: Dersom Ja på spm 8: Er ditt navn oppført i NSFF's konkurransedatabase (Ja/Nei/Vet ikke):

Underskrift (Hvis du er under 18 år trengs foresattes underskrift i tillegg):

Medlemsskjema  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you