Page 1

č. 1/2012

ročník V.

ISSN 1803-5841

FIDES DNES Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

neprodejné

PETROV POD HVĚZDNOU OBLOHOU a pod naší ochranou

(čtěte na str. 16)

Živé muzeum v přírodě

Ohlédnutí za představením KUDYKAM

Digitální záznamové zařízení pro kamerový systém


Trade FIDES Trade FIDES spolehlivý -- spolehlivý partner pro partner pro bezpečnostní bezpečnostní řešení řešení Již více více než než 19 19 let Již let jsme jsme jedním znejvýznamnějších jedním znejvýznamnějších dodavatelů bezpečnostních dodavatelů bezpečnostních technologií v ČR. technologií v ČR.

Poskytované služby: Poskytované služby: Projekce, dodávky, vývoj a výroba, Projekce, dodávky, vývoj a výroba, instalace a servis zabezpečovacích instalace a servis zabezpečovacích technologií – poplachový zabezpečovací technologií – poplachový a tísňový systém (PZTS), zabezpečovací elektrická (EPS), systém požární apožární tísňovýsignalizace systém (PZTS), elektrická centralizované ochrany elektrická signalizace (EPS), systém(SCO), centralizované kontrola vstupu osob a vjezdu vozidel ochrany (SCO), elektrická kontrola vstupu (EKV), uzavřený televizní okruh (CCTV), osob a vjezdusystém, vozidel mechanické (EKV), uzavřený televizní perimetrický zábranné systémy, strukturovaná okruh (CCTV), perimetrický systém, mechanické kabeláž. systémy, strukturovaná kabeláž. zábranné www.fides.cz


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

3

EDITORIAL

Obsah 4-5

Dokonalá ostraha objektu

6

Živé muzeum v přírodě

7

Kudy kam – představení muzikálu

8-9

Mini zařízení s maximálními možnostmi

10

Alan Pinkerton a jak to bylo dál

11

Dlouhá cesta k mámě

12-13 Ochrana kritické infrastruktury 14-15 Ve znamení slunce 16

"Svátost" všech Brňanů

17-18 Střípky ochrany

4-5

14

Vážené čtenářky a vážení čtenáři, máme začátek kalendářního roku, období, kdy buď naplňujeme svá novoroční předsevzetí, nebo už pomalu berou za své. Budu zdravě jíst, budu se víc věnovat rodině, sportu či více pracovat anebo odpočívat… Vždycky si říkám, že předsevzetí jsou pěkná věc, ale přelom dvou roků není o nic lepší nebo horší doba než jakákoliv jiná. Když chceme něco udělat, protože cítíme, že je to tak dobré, proč prostě ne hned? Udělat cokoliv…třeba si přečíst další číslo našeho časopisu. Trade FIDES přichází s druhým „novodobým“ číslem FIDES DNES, prvním v letošním roce. Na dvaceti stránkách vám opět nabízíme témata nejen odborná – jako například představení našich nových a inovovaných produktů či článek s názvem Ochrana kritické infrastruktury, ale můžete si také přečíst pár zajímavostí o památkách, které chráníme. Uzavírá se nám povídání o neúplatném detektivu Pinkertonovi, zaznamenali jsme dojemný a netradičně končící příběh Zdeničky Krásné, miminka z BabyBoxu. Také se s vámi „rozdělíme“ o náš podnikový totem. Nebojte se, všechno vám prozradit nehodlám, raději si časopis vezměte a přečtěte si jej sami. Možná se při některých tématech pobavíte nebo poučíte, možná si řeknete, že přesto, že čas je nám všem tak drahý, není od věci se občas trochu pozastavit, nadechnout a rozhlédnout. A zatímco se při četbě trochu zastavíte a popadnete dech, chtěl bych vám do nového roku jménem svým i celé společnosti Trade FIDES popřát hodně zdaru v osobním i pracovním životě a těším se v něm na setkávání s vámi nejen nad stránkami našeho časopisu.

Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s. Číslo 1/2012, vychází v lednu 2012 pro potřeby vnitřní a vnější komunikace. Ročník V., ISSN 1803-5841. Redakce: Trade FIDES, a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, Silvie Čečelská, scecelska@fides.cz, (+420) 777 746 625. Redakční rada: Silvie Čečelská, MBA (šéfredaktorka), Ing. Miroslav Řiháček, prof. Milan Knížák, Dr. A., JUDr. Miroslav Fořt, Jiří Hrabovský. Produkce: Ewing Public Relations, s. r. o. (www.ewingpr.cz)

Ing. Miroslav Řiháček, generální ředitel


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

4

TECHNOLOGIE

Dokonalá kontrola objektu? Žádný problém

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OBJEKTŮ V REŽII TRADE FIDES Zabezpečovací technika podobně jako další oblasti, které jsou založeny převážně na IT technologiích, uhání vpřed mílovými kroky. Pokrok je neúnavný a kdo chce zůstat IN, musí ho nejen sledovat, musí mu stačit, možná ho leckde o trochu předběhnout. Naše produkty splňují přísná kritéria nejmodernějších technologických trendů, procházejí neustálými změnami, jejichž cílem je ještě dokonalejší fungování našich systémů, jak se můžete dočíst v následujícím článku.

ASSET 801 Základní hradba - Systém ASSET ASSET 801 je integrovaný systém ochrany pro hlášení poplachu, zabezpečení objektů, vyslání tísňových signálů, jednoduchého měření fyzikálních veličin a jejich regulaci. Díky jeho modularitě, (připojení různých čidel a detektorů) je možné tento systém jednoduše rozšiřovat. Docházka zaměstnanců, elektronická kontrola průchodu osob a jejich pohyb po objektu v různých stupních bezpečnostní úrovně, či konkrétně definovaných oblastech, např. zastřežení jednotlivé místnosti podle počtu osob, jsou základní funkce řídících jednotek. Monitoring osob dle fotografií, vydávání návštěvnických karet a sledování pohybu návštěvníků přicházejících do objektu, sledování parkoviště, ovládání závor, dveří, výtahů, nebo turniketů či připojení klíčového trezoru, to je jen malý výčet možností, kterou rozšiřitelnost systému ASSET umožňuje. Centrální ovládání systému ASSET prostřednictvím programu ASSET Server, který využívá výhod MS SQL Serveru a uživatelské prostředí operačního systému Windows, zaručuje spolu s programem ASSET Client nejen uživatelský komfort, komunikaci po síti Ethernet LAN a záznam všech událostí probíhajících v řídící jednotce ASSET 801, ale především přehledně monitoruje a příjemným grafickým rozhraním informuje obsluhu o veškeré činnosti systému. Díky této integraci se snižují finanční náklady na provoz celého zařízení.

LATIS® SQL 2.1 Generál Latis LATIS® SQL 2.1 integruje a monitoruje bezpečnostní technologie, které se používají při ochraně budov, technologických areálů i všech ostatních objektů, které je potřeba chránit. Je rozsáhlým modulárním systémem, který je možné skládat podle potřeb uživatele. Prostřednictvím různých komunikačních kanálů (Morse Radio, telefon, SMS, GPRS, LAN, RS232, RS485) umožňuje připojení mnoha technologií a integruje tyto autonomní systémy do jednoho celku. Je možné jej využít jako lokální grafickou nadstavbu, nebo jako dálkový dohled objektů (PCO). Samozřejmá je i kombinace uvedených variant. Tato integrace přináší uživateli komfort umožňující efektivní provoz a správu systémů z jednoho pracoviště. Všechna data a informace jsou přístupné v jednotné srozumitelné podobě a poskytují obsluze přehlednou, jednoduchou a efektivní formu střežení objektů podpořenou grafickým zobrazením sledovaných událostí. Hlavní předností systému LATIS® SQL 2.1 je obousměrná komunikace mezi dálkovým dohledem a zabezpečenými objekty, která umožňuje okamžitou reakci na příchozí událost. Díky této vlastnosti je možné dálkově spravovat takřka jakýkoliv stav, který je v objektu řízen jednotkou bezpečnostního systému. Vypnutí poplachové sirény, odvolání poplachu, otevření dveří, nebo nastavení opakujících se událostí (např. „zastřežení – odstřežení“ objektu v požadovaný čas) je možné díky LATIS® SQL 2.1 provádět vzdáleně. Vybraná zařízení zapojená v monitorovaném objektu (např. objektové zařízení PZL-10) je dokonce možné vzdáleně aktualizovat, např. zasláním nového firmware.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

5

TECHNOLOGIE

Bez spojení není velení PZL-10 Ideální kombinaci systémů ASSET a LATIS® SQL 2.1 doplňuje objektové přenosové zařízení PZL10, které prostřednictvím různých komunikačních kanálů (Morse Radio, telefon, SMS, GPRS, Ethernet LAN) spojuje zabezpečovací zařízení s pultem centrální ochrany. Při použití preferovaného komunikačního kanálu Ethernet je díky podpoře standardních síťových protokolů (např. DHCP) usnadněna automatická konfigurace a zařízení i v rozsáhlých sítích s routery snadno vyhledá nadřazený server. Komunikační kanál GSM podporuje servisní příkazy sítě (USSD), například kvůli zjištění kreditu a při spojení se systémem ASSET je možné odesílat i uživatelské SMS zprávy. Telefonní spojení s PZL-10 používá pro komunikaci protokol PPP (IPv4). Zařízení předává data do centrální stanice obsluhované operátorem, data jsou uchována v paměti až do doby převzetí a potvrzení centrální stanicí. Ale dokáže také povel vyslaný obsluhou přijmout a zaslat do řidící jednotky zabezpečeného objektu. Otevře vstupní dveře, zakáže vstup, zapne – vypne sirénu apod. Díky obousměrné komunikaci je tedy možné zařízení nejen vzdáleně ovládat, ale i konfigurovat a zasílat nový firmware bez nutnosti přítomnosti technika v objektu. Při komunikaci s řídicí jednotkou jsou podporovány běžné DTMF formáty (ContactID, Franklin, Ademco 4+2) a spolu s datovou komunikací (Spel, Spel2, ASSET) a silným šifrováním AES-128 (ECB a pro přenos TCP/IP CBC) je PZL-10 na všech komunikačních kanálech bezpečným a garantovaným spojením pro přenos informací. PZL-10 umožňuje nastavení kontrolních mechanismů, například průběžnou kontrolu neaktivních komunikačních kanálů, nebo přenos aktuálního času při každém testu spojení. Další bezpečnostní pojistkou je zápis událostí do paměti Flash. Zaznamenané události je možné z paměti vymazat až po potvrzení, že byla data přenesena do databáze SQL. PZL-10 má i vlastní plnohodnotný integrovaný systém ochrany pro hlášení poplachu, zabezpečení objektů a vyslání tísňových signálů. Pokud se k němu připojí příslušné detektory, je ideálním řešením pro ochranu menších objektů. Objektové zařízení PZL-10 disponuje několika možnostmi jak připojit výstupy technologií. V prvé řadě to jsou 4 nevyvážené vstupy, na kterých se generují události na základě sepnutí nebo rozepnutí kontaktu, a druhou možností je (po osazení modulu PZLi) 8 dvojitě vyvážených vstupů. Pro připojení dalších technologií, které mohou ovládat různá zařízení (např. kamery, osvětlení, klimatizaci, atd.), slouží tři výstupy, dva reléové a jeden tranzistorový. PZL-10 je distribuováno ve dvou verzích. Buď jako modul elektroniky, nebo zařízení s vlastním zdrojem a záložním akumulátorem. Výhody objektového zařízení PZL-10 jsou tedy zřejmé, výrobek společnosti Trade FIDES je možné zapojit do stávajících zabezpečovacích systémů, a rozšířit tak jejich funkce o přenos dat do vzdáleného centra nebo jej použít jako samostatný systém PZTS vhodný pro ochranu menších objektů.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

6

OCHRANA PAMÁTEK

Živé muzeum v přírodě Již v roce 1911 založili bratři Alois a Bohumír Jaroňkovi Valašský muzejní a národopisný spolek, který si dal za cíl vybudovat Valašské muzeum v přírodě. V Rožnově pod Radhoštěm tak vznikl nejrozlehlejší a nejznámější skanzen v Česku který byl roku 1995 dokonce vyhlášen národní kulturní památkou.

Žádné mrtvé skladiště První plány bratří Jaroňků, v jejichž hlavách se zrodila myšlenka stavby muzea, pocházejí už z roku 1913. Výstavba se však mohla uskutečnit až několik let po válce, proto byl areál zpřístupněn veřejnosti až v roce 1925. Bratři Jaroňkové tehdy pohotově využili příprav ke vzniku prvního valašského folklórního festivalu, zvaného Valašský rok, a podařilo se jim prosadit, aby se jeho zahájení konalo právě v areálu muzea. Tím dokázali naplnit svůj prvotní záměr: “Nechceme budovati mrtvé skladiště budov a předmětů, chceme zbudovati pomocí praktického národopisu živé muzeum, v němž zděděné tradice valašské minulosti a svéráz plemene a bydliště lidu jsou udržovány při životě výkony práce, zvyky, tanci, zpěvy a obřadnostmi lidu.” (Bohumír Jaroněk v časopise Naše Valašsko, 1932)

Od dvou domů k městečku V době konání prvního ročníku Valašského roku stály na mýtince lázeňského parku již dva velké domy; radnice a měšťanský dům, doplněné o několik drobných staveb. V roce 1928 přibyla hospoda, pocházející z 16. století, později byla dostavěna kopie fojtství z Velkých Karlovic a během druhé světové války vystavěla skupina tesařů podle původních plánů kostel z Větřkova u Příbora, jenž vyhořel v roce 1878. Tak vznikl první areál, který si časem osvojil název Dřevěné městečko. V 60. letech minulého století se realizoval projekt Valašká dědina, jehož cílem bylo pravdivě rekonstruovat celou valašskou vesnici. Postavilo se na 40 dalších objektů. Ještě náročnější pak byla následná výstavba Mlynářské doliny, která umožňuje dnešním návštěvníkům skanzenu pozorovat technologie prací mlynářských, pilařských, valchařských a mnoha dalších. Velmi atraktivní je samozřejmě i tradiční zemědělství, kdy si dobrovolníci mohou například vyzkoušet sklízení tradičních plodin tradičními nástroji.

Neviditelná ochrana V současnosti žije rožnovské muzeum čilým ruchem v přímém souladu s původním záměrem bratří Jaroňků. Rušný provoz v sobě však nese i rizika spojená s poškozováním památek, proto je nutné zajistit národní památce podobného formátu nezbytnou ochranu. Tento úkol má již deset let na starosti společnost Trade FIDES, která areál vybavila moderními bezpečnostními technologiemi. Jejich instalace si přitom žádala maximální citlivost. Bylo nutné respektovat nejen původní historické materiály, ale i celkový historický ráz skanzenu. Požární hlásiče ukryté v trámoví dřevěných domků nebo kamery pečlivě zahalené v trsech trávy zde nejsou žádnou výjimkou. Všechny ochranné prvky jsou navíc propojeny v jediné bezpečnostní centrále, jejíž obsluha je připravena kdykoli zareagovat za pomoci hasičského záchranného sboru nebo policie. Společnost Trade FIDES se tak významně podílí na zachování činorodého odkazu bratří Jaroňků, jejichž cílem bylo předat následujícím generacím živoucí svědectví o životě vlastních předků.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

7

KULTURA

KUDYKAM Trade FIDES podporuje moudré rady a nekomerční kulturní dění, proto se stal partnerem projektu. Lyrikál Kudykam patří k těm počinům, které donutí člověka zamyslet se nad sebou samotným a nad okolním světem. Jako takový nepatří právě mezi komerční projekty vznikající především za účelem velkého zisku. Jeho cílem je radost z umění. Nejen díky společnosti Trade FIDES se z něho mohlo radovat i brněnské publikum. Kudykam zavítal do Národního divadla Brno 18., 19. a 20. listopadu 2011. Jde o původní Horáčkův text vydaný nejprve knižně nakladatelstvím Lidových novin, později podle plánu obohacený Hapkovou hudbou a zpracovaný jako částečně zpívaná divadelní hra ve verších. Některé písně jsou výsledkem dřívější spolupráce obou tvůrců, většinu z nich však mohlo publikum slyšet až na jevišti Státní opery v Praze při premiéře 21. října 2009. Kudykam je rádce, který Martina, hlavního hrdinu, provází světem a jeho možnostmi. Autor s humorem filosofuje nad volbou mezi stereotypní jistotou a riskem slibujícím nové, lepší příležitosti. Přiměřeně kriticky hodnotí lidskou společnost jako „stádo“ a táže se po smyslu takového světa. Kromě kvalitního obsazení hlavních rolí (Vojtěch Dyk, Csongor Kassai, Karel Dobrý, Nina Divíšková, Ondřej Ruml...) vystupují na scéně i takové hvězdy, jako jsou Lucie Bílá nebo Karel Gott. Na vzniku představení se podíleli například i Ondřej Brzobohatý, Dodo Gombár či Pavel Strouhal. Ačkoliv je pro společnost Trade FIDES podpora kultury i dalších ušlechitlých lidských činností už samozřejmostí, osobní poděkování, kterého se nám od jednoho z autorů Kudykam Michala Horáčka dostalo, nás velmi potěšilo. Rádi se proto s Vámi o něj podělíme.

„Spolu s celým souborem Kudykama děkuji Trade FIDES – je to pro nás partner, který ani v ekonomicky obtížné době nezapomíná, že umělecká tvorba hraje v životě společnosti významnou, nenahraditelnou roli. Partnerství s Trade FIDES si proto mimořádně vážíme.“

Dr. Michal Horáček


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

8

TECHNOLOGIE

Mini zařízení s maximálními možnostmi Digitální záznamové zařízení pro kamerový systém Malé, lehké a kompaktní digitální záznamové zařízení, uzavřené v robustním kovovém šasi, je speciálně navržené pro komerční i veřejnou dopravu. Toto nejmodernější záznamové zařízení, které dodává společnost Trade FIDES, má vynikající schopnosti zaznamenat děj ve voze i v jeho okolí, a to velmi sofistikovaně. Mezi prvními, kdo u nás začal tento sofistikovaný záznamový systém využívat, byla Městská Policie Brno. O své zkušeností s fungováním mini zřízení se s námi podělil zástupce vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií Jiří Spurný: „Městská Policie Brno využívá tento systém přibližně půl roku. Jeho obsluha je skutečně nenáročná; například pro spuštění a ukončení záznamu jsme zvolili synchronizaci s klíčkem v zapalování vozidla. Po vypnutí zapalování se v nastavitelném časovém úseku zařízení samo vypne. Dalšími přednostmi tohoto systému jsou nízká energetická náročnost, kvalitní širokoúhlý záběr a spolupráce se systémem GPS a mapovými podklady. Celkově nám toto zařízení významně usnadňuje výkon naší práce.“ Záznamové zařízení mohou využít nejen automobily taxislužeb, hasičů, policie, záchranné služby, ale i autobusy, vlakové soupravy, těžká nákladní technika při přepravě nadměrných nákladů, lodní doprava či letecký průmysl. Záznamové zařízení je vhodné všude tam, kde se čeká maximální odolnost a výkon. Samozřejmostí je možnost vzdáleného sledování přes uzavřený televizní okruh (CCTV) a to bez nutnosti obsluhy i bez síťového napájení. Provoz je možný i na baterie nebo solární panely. Záznam obrazu se dá prohlížet i v mobilním telefonu prostřednictvím GSM, GPRS, CDPD, UTMS, HSDPA nebo na síti LAN. Digitální záznam s kompresí MJPEG, MPEG4 a H.264 lze sledovat z více kamerových výstupů, možný je rovněž audio vstup, který si může dát posádka připevnit v podobě miniaturních mikrofonů na oblečení, aniž by jí to jakkoliv překáželo v práci.

Technologie má vestavěný akcelerometr, který reaguje na každé nenadálé zvýšení či naopak snížení rychlosti. Systém, jímž je akcelerometr vybavený, lze individuálně nastavit tak, aby zaznamenal jakoukoliv změnu přetížení. A to nejen v okamžiku, kdy bude vozidlo náhle zvyšovat rychlost, ale i tehdy, když prudce zabrzdí. Na základě těchto vnějších podnětů pak systém dokáže okamžitě reagovat na dynamickou změnu kvality nahrávání.

23 milimetrů a délce 75,5 milimetrů není složité. Navíc při provozní teplotě od minus deseti do +50 stupňů Celsia a maximální osmdesátiprocentní vlhkosti snad neexistuje prostředí, kam by se nehodily.

Záznamové zařízení má možnost připojení GPS, radaru pro měření rychlosti, a dokonce i systému pro rozpoznávání registračních značek. Zařízení tak může kupříkladu upozornit, že kolem něj jelo auto registrované v databázi Policie České republiky, čímž se maximálně zvyšuje možnost rychlého dohledání odcizeného motorového vozidla.

O své zkušenosti s používáním zařízení se s námi podělil JUDr. Ing. Jaroslav Přikryl, BA, ředitel Městské policie Brno

Oklamat záznamové zařízení není prakticky možné, zařízení reaguje i na sabotáže v podobě vypnutí či ztráty kamery. Záznam ze zařízení je jednoduché také „stáhnout“ nebo archivovat po skončení práce. Stačí, když vozidlo opatřené tímto moderním zařízením, přijede k budově základny a pomocí bezdrátové sítě wi-fi se záznam přetáhne do počítače, včetně map a GPS. To pro případ zpětné kontroly, při níž si stačí zadat například jméno ulice a zařízení s přesností na sekundy ukáže, kdy se v ní auto pohybovalo. Kamery malých rozměrů zajišťují veškeré funkce, jaké moderní kamery ve standardním snímání PAL mají mít, včetně přepínání denního a nočního režimu, kompenzace protisvětla, redukce šumu, vysoké citlivosti a rozlišení. Kamery lze rovněž připevnit na vozidlo individuálně tak, aby co nejvíc vyhovovaly a co nejméně překážely, což při průměru

Jak dlouho kamerový systém se záznamem využíváte? Kamerový systém je ve vozidlech MP Brno využíván cca 6 měsíců, přičemž 4 měsíce probíhal testovací provoz a „ladění“ systému firmou Trade FIDES dle požadavků MP Brno. Mezi hlavní požadavky lze zařadit širokoúhlost záběru, spolupráci se systémem GPS a mapovými podklady, možnost ukládání audiostopy a její synchronizace s vybranou videostopou a v neposlední řadě, při zpětném přehrávání záznamů, synchronizace všech videostop. Jedním ze zásadních parametrů byla i energetická spotřeba celého zařízení, a to s ohledem na již tak zatíženou elektrickou palubní síť policejního vozidla. V čem znamená inovaci oproti předešlým technologiím? Hlavní rozdíl mezi používanými technologiemi a technologií nasazenou u MP Brno lze spatřovat zejména v umístění dvou vhodných kamer v přední části vozidla, kdy je dosaženo velmi širokoúhlého záběru v rozlišení 1280 x 480 obrazových bodů. Takto širokoúhlý záběr pokrývá nejen plochu před vozidlem, ale plochu i vedle vozidla v jeho přední část, což je pro


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

9

TECHNOLOGIE

policejní práci velmi důležité. Toto technické řešení předpokládá výrobu speciálních mechanických dílů, které zajišťují vzájemnou fixaci kamer a zároveň vhodný SW použitý při přehrávání záznamu.

rofonu, kdy je v současné době vybíráno nejvhodnější zařízení.

Zvyšuje jeho začlenění do výbavy policie nějakým způsobem efektivitu práce? Každá technická inovace, pokud je citlivým a vhodným způsoben nasazena, zlepšuje efektivitu práce u všech bezpečnostních složek - MP Brno nevyjímaje. Zvýšení efektivity lze jednoznačně spatřovat v preventivním pořízení důkazního materiálu, který obsahuje jak video data, tak do budoucna plánované pořízení i audio záznamu prostřednictvím bezdrátového mik-

kamerový systém, který by monitoroval zákroky strážníků. Od letošního roku je tomu jinak. Je instalovaný již zmíněný testovací kus, který plynule po „odladění“ přešel do přímého výkonu služby, a do konce roku 2011 je plánováno osadit další 4 vozidla MP Brno identickým systémem, a to z výše popsaných důvodů.

V minulosti MP Brno nepoužívala ve služebních vozidlech instalovaný žádný

Jak náročná je obslužnost zařízení? Zařízení je zcela bezobslužné. Start pořízení záznamu a jeho ukončení se

odvíjí od vnějších podnětů, které jsou generovány vozidlem. Jako příklad lze uvést sepnutí klíčku v zapalovací skříňce (start záznamu). Ukončení je odvozeno od vypnutí zapalování, začne se odpočítávat

doba 10 min - kdy po jejím uplynutí dojde k vypnutí zařízení (tato doba je volitelná). Jako další podněty umožňující start záznamového zařízení lze uvést zapnutí majáků nebo překročení nastavené hodnoty přetížení (v zařízení je integrovaný gsenzor), případně dálkové ovládání přes radiostanici. MP Brno prozatím využívá ve svých vozidlech zde popsaný první způsob aktivace.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

10

SERIÁL

Allan Pinkerton a jak to bylo dál (část II.) V minulém čísle jste měli možnost přečíst si něco o životě a práci slavného detektiva Allana Pinkertona. Tím ovšem příběh nekončí. Allan svěřil své dílo do rukou synů a ti naštěstí pokračovali v otcových stopách. Mezi nejznámější a nejvytrvalejší soupeře, se kterými se Pinkertonova detektivní kancelář během své mnohaleté úspěšné kariéry potýkala, a také jedny z mála, na něž nakonec nevyzrála, patří bezesporu Jesse James. Legendární psanec z dob divokého západu se narodil roku 1847 v rodině baptistického kazatele a se svou bandou se proháněl Spojenými státy neuvěřitelných šestnáct let. Přepadal banky, vlaky i dostavníky a pro některé nadšence se dokonce stal jakýmsi americkým Robinem Hoodem. Nikdy se však nepodařilo prokázat, že naloupené peníze rozdával mezi chudé. V očích většiny historiků tak zůstal spíše šikovným lupičem a chladnokrevným zabijákem. Jak bylo v úvodu naznačeno, Pinkertonům se nakonec nepodařilo Jamese dopadnout. Předběhli je bratři Fordové, novější členové zločinecké bandy. Osudnou se slavnému gangsterovi stala státem vypsaná odměna na jeho hlavu ve výši 10 000 dolarů, pro kterou ho jeho kumpáni zradili. Usmrtili ho v jeho vlastním domě čtyřmi ranami do zad, když zrovna stál na židli a rovnal křivě visící obraz. Až neuvěřitelně obyčejná smrt po tak dobrodružném životě…

peníze důlní společnosti. Rozhořčení horníci, kteří tak přišli o své výplaty, je však za pomoci strážců zákona dohnali a obklíčili ve vesničce San Vincente. Proti obrovské přesile neměli oba bandité sebemenší šanci. Ten dojemný konec filmu si nejspíš všichni pamatujeme.

Další bandity, které museli Pinkertoni jistě dlouho proklínat, si celý svět pamatuje především v hollywoodském podání Paula Newmana a Roberta Redforda. Jsou jimi Butch Cassidy a Sundance Kid, notoricky známá dvojice sympatických bankovních a vlakových lupičů. Obě slavná jména jsou přezdívkami. Vynikající střelec Butch Cassidy, charakteristický svou elegancí, si získal přezdívku zčásti podle svého původního povolání řezníka (anglicky butcher), z části podle svého učitele Mikea Cassidyho. Milému, ovšem střelecky neschopnému Sundance Kidovi pak dala jméno věznice Sundance, kde strávil 18 měsíců za krádeže koní. Byli to Pinkertoni, kteří je pronásledovali tak vytrvale, že museli pistolníci utéct až do do Bolívie. Tam se rozhodli ukrást

Více než před rokem opět zahájila svou činnost také v České Republice. Dceřiná společnost Pinkerton ČR s.r.o. sídlí v Praze. Kromě očekávatelného vyšetřování pojišťovacích a bankovních podvodů, zaměstnanecké kriminality nebo odhalování padělků má v plánu věnovat se i prevenci. Pro Čechy je možná novinkou služba pre-employment screening, která by měla pomoci předcházet zaměstnanecké kriminalitě. Otevření pobočky mělo původně znamenat zaplnění mezery na trhu. Až čas ovšem ukáže, jak se „novodobí Pinkertoni“ uchytí.

Od dob slavných padouchů řádících tenkrát na Západě se však mnohé změnilo. Jakoby Pinkertonovic hoši pochytali všechny bandity a jejich bandy. Detektivní kancelář, která „nikdy nespí“, se časem proměnila v moderní a uznávanou agenturu zaměřenou na vyšetřování a komplexní bezpečnostní poradenství. V roce 1999 se stala součástí největší bezpečnostní agentury na světě, Securitas AB. Dnes, po více než 160 letech působení, má Pinkerton Consulting Investigations přes 40 poboček, a to nejen v Severní a Jižní Americe, ale dokonce i v Evropě a Asii. Jak čas plynul, původně malá kancelář s pár zaměstnanci si získala ve své branži respekt a stala se inspirací ostatním podobně zaměřeným společnostem po celém světě.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

11

ˇ ˇ PRÍBEH

DLOUHÁ CESTA K MÁMĚ motto

…Ten magický kruh bezpečí kam nesmí, co ti nesvědčí. A kdyby svět tě odepsal je někdo, kdo ti věří dál je s tebou tvá máma… (Jiřina Fikezová, Máma) Vnímáme už vlastně jako samozřejmost, že se babyboxy v Česku staly jednou z možností, jak matky v tísni můžou řešit svou svízelnou situaci, pokud cítí, že nedokážou svému dítěti dát péči, kterou potřebuje. Za dobu své existence si lidé, kteří se o jejich chod starají, vyslechli nejednu diskusi o tom, zda je to myšlenka dobrá, či špatná, zda jsou takové mámy zodpovědné nebo naopak nezodpovědné… Akademické diskuse právníků, sociologů, politiků lékařů a dalších, kteří jsou nebo se cítí být zain-

teresováni, jsou jedna věc, ale reálná situace, kterou řeší žena - maminka, již krajní okolnosti donutily k nesmírně těžkému rozhodnutí, je naprosto odlišná. Vždy znovu a znovu by nás měla donutit k zastavení, k přemýšlení a k poznání, že život není nalajnované fotbalové hřiště, kde po devadesáti minutách zůstane jeden vítězem a druhý odchází poražený. Tady jde o víc. Nabízíme vám střípek jedinečného a naprosto autentického příběhu ženy,

která musela těžce vybojovat svou cestu od babyboxu zpět ke svému dítěti. Můžete nahlédnout do nitra maminky, kterou život postavil před jednu z překážek nejtěžších. Dopisy, které níže najdete, jsme získali s laskavým přispěním otce myšlenky babyboxů a jejich „vrchního“ zastánce Ludvíka Hesse. Je v nich obsaženo mnohé, mimo jiné i odpověď na otázku, proč Trade FIDES babyboxy podporovala, podporuje a nadále podporovat chce.

Ozvala se maminka Zdeničky Ivety Krásné, holčičky odložené v Ostravě

miminko mít. Mám chuť se rozběhnout rychlostí světla a vzít si ji k sobě, tulit ji k sobě... ale co já svému Uzlíčkovi dám.

Vážený pane, asi je Vám jasné, kdo Vám píše. Jsem matkou Zdeničky Krásné a týden se odhodlávám Vás kontaktovat. Dnes ráno jsem Vám poslala dopis, doufám, že se k Vám v pořádku dostane a budete mít možnost a chuť mi odepsat. Předem děkuji.

Miluji své dítě, opravdu mi věřte, proto tohle všechno, proto, aby měla krásný domov a zázemí.

Děkuju za důvěru, milá maminko Zdeničky. Komunikace se mnou není problém. Jistě Vám odepíšu, ale můžeme spolu i mluvit, chcete-li. Rád Vám zavolám, abyste neměla vysoký účet. Velmi si Vašeho postoje cením, což jsem řekl i novinářům. Ozvěte se. Vážený pane, volat jsem chtěla hned na druhý den. Ale jen při pomyšlení na dceru mě přepadají záchvaty pláče. Nevím, jak jí je, jestli není nemocná a sama. Ta nevědomost je nejhorší. Přečtěte si můj dopis a já se pokusím uklidnit a zavolat Vám co nejdříve. Děkuji. Přečtu si dopis hned, jak jej dostanu. Váš smutek úplně chápu. Děťátko je zdravé. Předpokládám, že jste holčičku odložila uváženě. Jsem Vám plně k dispozici.

Věřím, že to dokážeme, že moje malá Princezna bude šťastná, zdravá, veselá. Sama se sebou se musím vypořádat, ale už vím, co znamená prožívat peklo. Je to jako by člověku někdo vyrval z těla srdce, úzkost a strach, nevědomost, nenávist vůči sobě samému... to je teď můj denní chléb. Ale život mé dcery, to je to, co je nejdůležitější a hlavní. Dopis jsem zatím nedostal, milá paní, a tak odpovím na Váš email. Jestli jste holčičku odložila s tím, že je to pro ni nejlepší, jste-li skutečně v tak špatné situaci, že byste se o ni nemohla dobře postarat, pak jste udělala to nejserióznější a nejkorektnější, co jste udělat mohla. To ovšem nedokážu posoudit, neb Vaši životní situaci neznám. Rozhodně máte moji morální podporu.

Vážený pane, malou jsem odložila opravdu s uvážením, ale to píšu i ve svém dopise. Mé dítě je pro mne vším, i když to tak vlastně nevypadá. Pro mne je důležité, aby měla co nejdříve nový a krásný domov. Tíží mne nevědomost o tom, kde malá je, jestli má potencionální rodiče... Můj život a vše kolem něj je teď mimo, je mi jedno, co bude se mnou, důležité je moje dítě, to je pro mne nejdůležitější. Chci, aby byla zdravá, šťastná a spokojená. Aby měla vše, co má spokojené

Jistě se ptáte, moji milí, jak příběh skončil. Maminka se o holčičku přihlásila a opatrovnický soud ji po několika měsících vrátil do její péče. Ludvík Hess a autentické dopisy od maminky odložené holčičky


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

12

Z NAŠÍ PRAXE

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY Může-li se něco pokazit, pak se to určitě pokazí. Může-li špatně dopadnout více věcí, pak špatně dopadne ta, která způsobí nejhorší následky nejširšímu okruhu lidí. Murphyho zákon 1, důsledek 11 Nad informacemi, které uvádějí média v rámci takzvaných černých kronik, čas od času nevěřícně zakroutíme hlavou, ale leckdy už nás ani nepřekvapí. Snad je to tím, že nás přemíra špatných zpráv dělá otrlejšími a náš cit pro katastrofální události se tak zmenšuje. Přesto když se dočteme či zaslechneme, že někdo nasype kyanid do čističky odpadních vod, nebo se snaží poškodit trafostanici, která přivádí elektrický proud mimo jiné i do nemocnice, je to fakt, který s námi přece jen otřese. To už není útok jen na jedince a jeho majetek, je to útok namířený proti celé komunitě, tam, kde by mohla být nejvíc zranitelná – útok na to, čemu se říká kritická infrastruktura.

státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí. A jelikož se jedná o položky zásadního významu, stejně významné je i jejich technologické zabezpečení. Ochrana kritické infrastruktury je provázaným celkem organizačních opatření a technických prostředků, mezi kterými přední místo zaujímají bezpečnostní systémy. Jejich nastavení a správa jsou mimořádně zodpovědnou prací pro

Požadavky na bezpečnostní systémy objektů kritické infrastruktury – Pokrytí geograficky rozlehlých oblastí – Potřeba přehlednosti o krizové situaci – Spolupráce se systémy různých výrobců – Zpracování povelů a akcí – Vysoká spolehlivost a dostupnost – Integrace s komunikačními systémy – Vyslání a řízení zásahových jednotek Bezpečnostní systémy pro objekty kritické infrastruktury Prostředky vnější bezpečnosti představují první stupeň celého systému zabezpečení. Mají za úkol chránit okolí objektů před neoprávněným vniknutím. Často se jedná o ochranu celé hranice areálu nebo vytyčeného prostoru, tzv. perimetr. Patří sem: Perimetrický systém – mechanická ochrana Dostatečně vysoká ohradní zeď, případně oplocení, doplněné dalšími stavebními a technickými prvky, nejčastěji různé druhy ostnatých nebo žiletkových drátů, zpomalovací retardéry, závory, výsuvné trny ve vozovce, turnikety apod. Perimetrický systém – elektronická ochrana Elektronické prostředky s využitím různých způsobů a fyzikálních principů detekce, jako jsou elektronická detekce těsného přiblížení, elektronická detekce pracující na vibračním principu, infračervené (IR) bariéry či mikrovlnné detektory. Kamerový systém (CCTV) Slouží k okamžité vizuální kontrole při narušení perimetru.

„Kritickou infrastrukturou“ se rozumí prostředky, systémy nebo jejich části nacházející se v členském

vysoce specializované společnosti. Mezi ty úspěšné na tomto poli patří už dlouho také Trade FIDES.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

13

Z NAŠÍ PRAXE

Stavebně technické úpravy vstupů a vjezdů Technické prostředky stanoviště strážní a zásahové hlídky (SaZH) musí zajistit plnou kontrolu vstupujících a odcházejících osob a vozidel. Objekty kritické infrastruktury je však nutno chránit i zevnitř. Technická opatření realizovaná v rámci vnitřní bezpečnosti jsou nedílnou a nezastupitelnou součástí bezpečnostního systému. Patří mezi ně: Kamerový systém (CCTV) Skýtá bezprostřední pohled na jednotlivá stanoviště vstupů a vjezdů, monitoruje návštěvní místnosti a lze jej využít také při sledování technologických procesů kritické infrastruktury. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) Řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vniknutí. Elektronická kontrola vstupu (EKV) Slouží k omezení přístupu a kontrole vstupu osob do vybraných prostor objektu. Systém elektronické požární ochrany (EPS) Slouží k ochraně osob a majetku včasnou detekcí vzniku požáru. Integrační bezpečnostní řídicí systém V případě ochrany větších objektů či areálů je nejen možné, ale přinejmenším vhodné integrovat jednotlivé výše uvedené ochranné prvky do jednotného grafického prostředí pro jednotné ovládání a správu. K tomuto propojení bezpečnostních systémů a vytvoření komunikačních vazeb mezi nimi slouží Integrovaný bezpečnostní řídicí systém (IBŘS). Instalace IBŘS promění každý hlídaný objekt či areál v inteligentní, vzájemně provázaný celek, v jehož rámci je riziko vyhlášení falešného poplachu

téměř nulové. Komunikační interface navíc umožňuje oboustrannou komunikaci. To znamená, že operátor může ze svého stanoviště vysílat povely jednotlivým ochranným technologiím. IBŘS se tak díky svým vlastnostem stává téměř nezbytnou součástí komplexního systému ochrany kritické infrastruktury, vnášející do nepřeberného množství moderních technologií jejich vzájemnou provázanost a hierarchické uspořádání. Tím nejen zpřehledňuje praktickou funkčnost jednotlivých bezpečnostních prvků či jejich systémů, ale především zvyšuje celkovou efektivitu zabezpečení, na kterou jsou v oblasti kritické infrastruktury kladeny ty nejpřísnější nároky.

„Trade Fides již léta spolupracuje se

společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., na ochraně objektů a zařízení sloužících k výrobě, dopravě a rozvodu vody a odkanalizování města Brna, Kuřimi, Modřic, ale i zařízení v podstatně menších městech, městysích a obcích.

Postupem doby se využívají stále dokonalejší a sofistikovanější zařízení. Umožňují nejen kontrolu nad provozovanými objekty, které se často nacházejí mimo zastavěná území, a jsou proto i lehce zranitelná, ale propojenost jednotlivých prvků vstupů, ochrany, zaměstnanců či pohybu vozidel velmi účinně přispívá ke zvyšování produktivity společnosti. Lepší využití času i techniky pro provádění pravidelné denní činnosti, a tím i podstatně účinnější ochranu majetku vlastníků. Je vhodné připomenout, že společnost Trade Fides na všechny naše podněty, nápady či přání reaguje velmi rychle a je-li to jen teoreticky či technicky možné, naše požadavky plní či nabízí řešení, vedoucí k dosažení předpokládaného výsledku. Za tento přístup je nutno společnosti Trade Fides poděkovat a popřát mnoho úspěchů a nápadů do dalšího období.“ Ing. Ladislav Haška, generální ředitel, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

14

ˇ Z NAŠEHO ZIVOTA

Ve znamení Slunce Možná už jste slyšeli, že v Brně je Havaj. Ale že ji mají v Trade FIDES, to jste asi nevěděli. Bylo to sice jen jeden den, a to 2. června 2011, ale stálo to za to. Každoroční setkání zaměstnanců společnosti se letos neslo ve znamení slunce, koktejlů, divokých barev a nespoutaného života, zkrátka toho, co si lidi obvykle přestaví pod pojmem Havaj. Když se přidá jméno Daniel Nekonečný, je jasné, že tradiční na tomhle podnikové setkání asi nebylo opravdu nic. Vlastně něco přece. Po každém setkání pracovníků Trade FIDES vždycky něco hodnotného „zbude“. A tuhle tradici nespálilo ani zářivé havajské slunce. Letos si lidé z Trade FIDES na památku ponechali totem. Nebyl to obyčejný totem – přímo na místě ho motorovou pilou vyrobil umělecký řezbář Jan Štěbeták (víc informací v rozhovoru). Jsou na něm jména všech zaměstnanců, takže totem plní svou prapůvodní funkci – znamení a ochrana kmene, v tomhle případě týmu. Snad se vlivem jeho mocného působení bude společnosti i nadále dařit, minimálně do dalšího setkání!

Totem jsme si museli podepsat, aby nám ho nikdo neukradl. z kmenů. Z těchto úlomků jsem pak vyráběl své první náhrdelníky s obličeji v profilu. Měly veliké oči a dlouhé nosy, podobné sochám Moai. Líbily se, protože takové tehdy nikdo nedělal. Zanedlouho mě oslovil kamarád, abychom spolu vyřezali osadní totem. To byla má první práce na něčem větším. Jak dlouho se tomuto umění věnujete? Celkem už to je 24 let, i když prvních 15 let jsem tedy vyráběl hlavně přívěsky (později i jiné, než trampské) a totemy. Občas mě kamarádi oslovili, abych jim vyřezal hlavu vodníka, podle předlohy vyrobil chybějící díly podomácku restaurovaných skříní nebo hodin a tak podobně. K sochání za pomoci elektrických brusek a motorových pil jsem se dostal zhruba před 5 lety, když jsem byl pozván na sympozium řezbářů do Písečné nad Dyjí. Intenzivně vyřezávám hlavně poslední 3 roky. Kolik soch už máte na kontě? Odhaduji tak 80, z toho 46 letos. Totemů, to vím jistě, jsem udělal 15, poslední 4 tento rok.

Autorem podnikového totemu je řezbář a sochař Jan Štěbeták Jste vyučený řezbář? Odmaturoval jsem na gymnáziu. Při zaměstnání jsem si pak ještě udělal druhou maturitu na SPgŠ jako pedagog volného času, čili vychovatel. Doba mě přivedla za školní katedru i do domu dětí a mládeže, kde jsem mimo jiné vedl řezbářský kroužek. Pracoval jsem také jako kulturní pracovník a výtvarník. Do letošního června jsem byl zaměstnancem Charity. Působil jsem v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Pro nedostatek finančních prostředků však bylo moje pracoviště zrušeno, když mi, jako jedinému zaměstnanci na tomto místě, skončila smlouva na dobu určitou. Z pracovníka v přímé sociální péči jsem se v červenci stal naplno řezbářem. Co Vás tedy k „řezbařině“ přivedlo? Dostal jsem se k ní díky trampingu a kamarádům z České Třebové, tam jsem poprvé viděl krásné přívěsky, reliéfy a sošky vyrobené rukama trampů řezbářů. Při toulkách přírodou jsem jednou přišel k pokácenému třešňovému sadu a nasbíral si úlomky

Kolik času zabrala výroba totemu pro firmu Trade FIDES? Samotné vyřezávání trvalo zhruba 5 hodin, to je exrémně krátká doba na vytvoření sochy. Studie a celková příprava trvala patnáct až dvacet hodin.

Havaj, to je pohoda, spousta barev a teploučko, k jídlu, co hrdlo ráčí, ale pivo je pivo...


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

15

ˇ Z NAŠEHO ZIVOTA

Náš totem byl promyšleným dílem, což prozrazuje i soustředěný výraz umělcův. Co je pro Vás inspirací? Inspiruje mě právě ten kus dřeva, který mám zpracovávat. V duchu už odebírám hmotu a představuji si hotovou sochu.

Schválně, kde je kulička aneb Skořápky po havajsku Tancuj, tancuj, vykrúcaj... Je vidět, že Vás to opravdu baví. A co ostatní oblasti umění? Zajímá mě veškeré výtvarné umění. Od dětství jsem si kreslil, ve škole mi to moje kreslení někteří profesoři celkem tolerovali, tužtička klouzala po papíře i v hodinách ruštiny, fyziky, chemie… Výtvarné vzdělání nemám, ale dost jsem se naučil praxí. S oblibou říkám, že co si nenakreslím, to nevyřežu. Takže když mě zákazník svým nápadem překvapí, v podstatě si těmi svými pilami trojrozměrně kreslím bez přípravy.

S pilou si Jan Štěbeták rozumí znamenitě...


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

16

OCHRANA PAMÁTEK

PETROV "SVÁTOST" VŠECH BRŇANŮ České republice nelze upřít vysoký stupeň něčeho, co by zahraniční turisté, kdyby na to měli vhodné slovo, pravděpodobně nazvali historickou malebností. Téměř kamkoliv v naší zemi člověk zavítá, nalezne nějakou památku, která na první pohled upoutá jeho pozornost, nebo ho dokonce přinutí, aby se k onomu místu vracel. Je to záležitost měst, městeček i vsí, stejně jako rušných velkoměst. V každé takové památce je uložen střípek naší národní historie…a hrdosti. Brněnská dominanta v každé peněžence Katedrála svatého Petra a Pavla, pro niž se časem vžilo zkrácené pojmenování Petrov, je národní kulturní památkou, neodmyslitelně patřící k městu Brnu. A nejen k němu. Svými dvěma majestátními věžemi se výrazně podílí na siluetě města, kterou si můžeme všichni prohlédnout na každé desetikoruně. Dostat se na měnu nějaké země samo o sobě značí, že máme co do činění se záležitostí nesmírného významu.

Interiér katedrály svatého Petra a Pavla byl v 18. století poměrně intenzivně barokizován architektem Mořicem Grimmem, který nechal z interiéru odstranit mnoho gotických prvků a dal přestavět hlavní oltář. Ten byl však koncem devatenáctého století nahrazen současným, 11 metrů vysokým dřevěným oltářem v pseudo-gotickém stylu. Poledne o jedenácté Petrovská katedrála je mimo jiné známa i

Zabezpečení: je nutné i není Katedrála, zdá se, chrání sama sebe už jen tím, že je vnímána jako něco posvátného. Vandalismus ani pokusy o vloupání do Petrova zaznamenány nebyly. Přesto však nemůže zůstat památka podobného formátu zcela bez ochrany: „Společnost Trade FIDES poskytuje objektu komplexní zabezpečení napojené na pult centrální ochrany Policie České republiky. Jedná se zejména o kamerový systém, kontrolu přístupu veřejnosti do objektu, čili

Stará nová tvář města Obě zmiňované, 84 metrů vysoké věže jsou však vlastně novinkou. Zatímco základy původní kaple, na nichž současná katedrála stojí, pocházejí z 12. století, stavba věží proběhla teprve v letech 1904-1905. Zajímavostí je, že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby byl realizován původní architektonický záměr z roku 1878. Ten totiž počítal pouze s jednou věží. Sami Brňané však spatřují velkou sílu této památky také v jejím bezprostředním okolí, utvářejícím oázu klidu uprostřed rušného města. Množství zahrad, starobylých domečků, a především moderní park, oddělují prostor biskupství od hlučného hlavního vlakového nádraží, a poskytují tak útočiště všem, kdo si potřebují uprostřed shonu odpočinout. Od kaple ke katedrále Počátky katedrály sahají až do 11.-12. století, kdy nechal kníže Břetislav postavit na Petrově hrad s hradní kaplí. Zhruba o sto let později, ve století třináctém, hrad zanikl a původní stavbu nahradila románská bazilika, jejíž pozůstatky byly nedávno objeveny a dnes jsou přístupné i veřejnosti. Později byl chrám přestavěn do ranně gotické podoby.

tím, že pravé poledne vyzvání vždy již o hodinu dříve, v jedenáct hodin dopoledne. Stará pověst vypráví o triku, kterým se brněnští ubránili obléhání švédskými vojsky během třicetileté války. Švédští vojáci si prý dali za úkol dobýt město do dvanácti hodin, což by se jim nejspíš díky jejich výrazné přesile povedlo. Město však tehdy podle pověsti zachránil jeho pohotový zvoník.

zavírání objektu na noc a otvírání přes den. Zahrnuje však také například i zábranu chránící oltář, zabezpečení krypty, zákristie a kaple,“ říká Josef Daška, manažer pro klíčové zákazníky společnosti Trade FIDES.


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

17

Z NAŠÍ PRAXE

Střípky ochrany – výběr toho, co taky chráníme Hotel Český dům – Malé Čechy v srdci Ruska Pokud jste si někdy posteskli nad tím, že se z krásných Karlových Varů pomalu stává ruská osada, rozhodně nejste jediní. Symbolickou útěchou vám však můžete být právě hotel Český dům. Nachází se v centru Moskvy, zhruba jeden kilometr od Kremlu a 200 metrů od Českého zastupitelského úřadu, a ubytovat se zde mohou pouze občané České a Slovenské republiky, jimž je také plně přizpůsobeno veškeré vybavení hotelu. Desetipatrový ubytovací komplex Český dům v Moskvě je sice určen především pro obchodní a služební cesty, mohou jej však využít i cestovatelé a turisté. Po vychutnání tradiční české kuchyně v několika restauracích vás může příjemně překvapit i pokojový minibar, obsahující především české lihoviny. Díky Trade FIDES zde dokonce funguje společná anténa poskytující vysílání českých televizních stanic. Kromě pohodlí však naše společnost zajišťuje pochopitelně hlavně bezpečnost, a to jak v interiérech (pokoje, chodby, haly i přilehlé garáže), tak i v okolí budovy. „Se zajištěním i servisem jsou provozovatelé hotelu spokojeni. V objektu je instalován integrační řídicí systém Latis, propojující požární signalizace, zabezpečovací signalizace, kamerový

systém,“ upřesňuje realizační ředitel Pavel Fiala, pověřený správou zabezpečení Českého domu společností Trade FIDES. Zámek v Náměšti nad Oslavou – dvacet let pod naším zámkem Na levém břehu řeky Oslavy původně stával hrad postavený ve 13. století. Pánové ze Žerotína jej v letech 1565 – 1578 nechali přestavět na velkolepý zámek, který je dnes významnou ukázkou moravské renesanční architekrury. První písemná zmínka o hradu Náměšť pochází z roku 1234, kdy ho vlastnili pánové z Lomnice. Z původní stavby se dodnes dochovala jen věž a část hradebního zdiva. V patnáctém století si Libuše, dcera Jana z Lomnice, vzala za muže Bedřicha ze Žerotína, čímž celé panství přešlo do vlastnictví Žerotínů. Byla to jediná možnost, jak se území mohlo vzpamatovat po ničivém útoku uherských vojsk. V době působení Karla Staršího ze Žerotína se sídlo v Náměšti proměnilo v jedno z nejdůležitějších center společenského a kulturního života tehdejší Moravy. V roce 1628 se zámek na chvíli dostal do rukou dokonce i Albrechtu z Valdštějna, ten však správu panství přenechal Verdenberkům. Ti zde působili až do roku 1733. V roce 1752 připadlo sídlo Haugwitzům a prošlo díky nim největším

rozkvětem ve své historii. Koncem 2. světové války však byli nuceni jej opustit kvůli dekretům prezidenta Edvarda Beneše. Ten později projevil o zámek zájem a upravil jej na své letní sídlo. V roce 1949 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a roku 2001 prohlášen národní kulturní památkou.

K zámeckému areálu patří anglický park, francouzská zahrada a budovy tzv. Vlašského dvora v předzámčí. Uvnitř zámku pak oko potěší výstava gobelínů, obrazů a historického nábytku. Za zmínku rozhodně stojí místní knihovna a architektonicky zajímavá kaple s barokním mobiliářem. To vše chrání společnost Trade FIDES už téměř 20 let. Na podrobnosti jsme se zeptali realizačního ředitele Pavla Fialy: „Byla to první větší zakázka naší společnosti. V interiérech zámku a v zámeckém penzionu, který je součástí areálu, jsme nejprve nainstalovali zabezpečovací signalizace. V průběhu let došlo k několika generačním obměnám zabezpečovacích ústředen, před dvěma roky jsme nainstalovali kamerový systém a do budoucna plánujeme přidat požární zabezpečení. Vlastně Náměšti zprostředkováváme veškeré slaboproudé instalace, včetně telefonní ústředny. S našimi službami je správa zámku velmi spokojená, zejména proto, že naše systémy nenarušují celkovou atmosféru zámku. Díky tomuto úspěchu se nám otevřely dveře dalších zámků, jako jsou Hluboká nebo Český Krumlov.“


Firemní zpravodaj Trade FIDES, a.s.

18

Z NAŠÍ PRAXE

Péče pod ochranou Útulek pro opuštěná zvířata, zbudovaný statutárním městem Brnem, pojme včetně karantény až 205 psů a až 78 koček. Mimo zimní měsíce funguje odchytová

Aby péče o zvířata byla co nejlepší, je kromě kancelářských prostor součástí útulku také veterinární ordinace. To už ovšem vyžaduje instalaci bezpečnostního systému, o kterou se postarala právě společnost Trade FIDES. „Do interiérů objektu byly instalovány alarmy napojené na pult centrální ochrany Městské policie Brno, která útulek provozuje. Zabezpečení se netýká samotných zvířat, ale průchozích tras,“ upřesňuje Josef Daška, manažer Trade FIDES pro klíčové zákazníky. Malá pevnost v Alicante

služba útulku, s jejíž pomocí se humánním způsobem reguluje populace toulavých koček. Odchycení jedinci projdou karanténou, jsou zbaveni parazitů, naočkováni a označeni tetováním.

Alicante je přístavní město ve Španělsku, sídlo provincie Alicante, nejjižnější části autonomního společenství Valencie. Ve městě v současnosti podle odhadů žije 331 750 obyvatel. Více než pětinu obyvatel tvoří cizinci, přistěhováni v mohutné vlně imigrace na počátku 21. století. Alicante je tak jedním z nejrychleji rostoucích měst v zemi.

Zdejší ekonomika je založená především na turistickém ruchu. Množství turistů, příliv imigrantů, zkrátka neustály ruch a shon, střídající se lidé. Možná i to je jeden z důvodů, proč si majitel nechal svou rezidenci na pobřeží Středozemního moře zabezpečit naším kamerovým systémem. Vila postavená ve stylu španělské přímořské architektury má nádherný výhled na moře, a nepatří právě k nejmenším. Nepochybně skýtá

luxusní bydlení s veškerým komfortem, včetně sluneční terasy s bazénem. Taková krása přitahuje pozornost a je třeba ji chránit. Je také důkazem, že bezpečnostní systémy Trade FIDES je možno účinně použít nejen k ochraně velkých průmyslových či veřejných objektů, ale i v čistě privátní sféře.


Chráníme to nejcennější Mimořádně užitečný a humánní projekt babyboxů dokázal za šest let své existence pomoct vykročit do světa 62 dětem, jejichž osud by byl bez jejich existence ve hvězdách. Třicet sedm děvčátek a dvacet pět chlapců je díky nim na živu a v bezpečí. Zatím naposledy v tomto roce zachránil babybox děťátko ostravské, a to v neděli 25. září. Díky usilovné aktivitě duchovního otce a zakladatele babyboxů Ludvíka Hesse a podpoře dalších podobných nadšenců se otevírají další babyboxy. Poslední, čtyřicátý sedmý, 21. prosince v chebské nemocnici. Chebský babybox je navíc první z tzv. nové generace. Mimo jiné to znamená, že se jeho dvířka automaticky otvírají po stisknutí zeleného tlačítka a za 15 sekund se samočinně zavírají. Při minimálním odporu se zase otevřou, takže ten, kdo do něj děťátko vkládá, nemůže být zraněn, a vzápětí se znovu zavřou. Děťátko je uloženo ve vyhřívané vaničce s vysokými stěnami. Také Trade FIDES vytrvale stojí při projektu babyboxů v České republice, podporuje jej a nadále podporovat chce.

Tel.: +420 545 536 111

E-mail: obchod@fides.cz

www.fides.cz


Jednotné zabezpečení

Lokální grafická nadstavba a moderní a výkonný pult centrální ochrany.

Česká spořitelna

Integrace zabezpečení v jediném velínu.

Řešení pro zabezpečení České spořitelny kombinuje kontrolu přístupu na pracoviště se speciálním režimem, jako jsou počítárny peněz či trezory, a technická opatření pro zamezení útoků na klienty i zaměstnance. Monitorovací a integrační systém Latis® SQL umožňuje centrální dohled a řízení, včetně napojení na pult centrální ochrany.

Elektronické zabezpečení, elektronická kontrola vstupu, protipožární ochrana, přivolání pomoci. Široké možnosti spojení (telefon, GSM, rádio, LAN, internet). Kompletní řešení pro městské policie, banky, bezpečnostní agentury, kulturní památky a další organizace. Latis® SQL – ideální řešení pro inteligentní budovy a technologické areály.

Chráníme to nejcennější

Chcete udělat více pro zabezpečení spravovaných objektů? Kontaktujte naše obchodní oddělení: Tel.: +420 545 536 111 E-mail: obchod@fides.cz

www.fides.cz

FIDES DNES  

FIREMNÍ ČASOPIS TRADE FIDES - 1/2012

Advertisement