Page 1

BRENDA WIEGMANS

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

1961


Inleiding 2

Om mijn diploma te halen en de opleiding goed af te sluiten, moet ik een afstudeeropdracht maken bij een stagebedrijf. Mijn bedrijf is Just1961. Met mijn trajectbegeleider en examinator van mijn stage hebben we de afstudeeropdracht besproken. De opdracht is het ontwerpen van een huisstijl voor een Sample Sale Party. De opdracht bestaat uit het maken van 3 verschillende media uitingen. 1. Huisstijl / logo - Een originele identiteit voor de “sample sale” (huisstijl inclusief logo) 2. Promotie materiaal - print - Folders voor huis aan huis distributie - Posters - Persoonlijk geadresseerd uitnodiging dat naar een bestande email database gestuurd wordt. 3. Promotie materiaal - digitaal - Een passend ontwerp maken voor de website toegepast op 3 pagina’s. De website wordt door anderen gemaakt. Digitale nieuwsbrief over de “sample sale” Het examen bestaat uit verschillende onderdelen: - Offerte & PVA - Onderzoek & concepten - Ontwerpen - Tussen presentatie - Eind ontwerpen - Eindpresentatie Voor al deze onderdelen zijn deadlines afgesproken. Donderdag 21 maart ben ik begonnen aan mijn proeve en op 23 mei heb ik mijn eindpresentatie.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


INHOUDSOPGAVE 3

Inleiding 2

Concept 3 68

Inhoudsopgave 3

- Schets 1

71

Deel 1

- Schets 2

75

Plan van aanpak

5

- Schets 3 79

Offerte 11

Deel 4

Deel 2

Gekozen ontwerp

84

Diepteschetsen logo

85

Eindresultaat logo

88

Onderzoek

12

Deel 3 Concept 1

38

Achtergrond 89

- Schets 1

41

DIepteschetsen op folder

91

- Schets 2 45

Gekozen ontwerp

92

- Schets 3 49

Eindresultaat 93

Concept 2

53

Folder 94

- Schets 1

56

Poster 95

- Schets 2 60

Uitnodiging 96

- Schets 3 64

Webiste 97 Nieuwsbrief 99 Nacalculatie 100

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Deel 1 Plan van aanpak en offerte

4

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Wat ga ik maken

Een sample sale party wordt gehouden om het merk (Just1961) onder de aandacht te brengen en kleding te verkopen. De naam van de sample sale zal zijn: Marilyn’s Fashion Party. Ik mag deze sample sale party gaan organiseren. Hierbij hoort ook het vinden van een lokatie en de facebook pagina bijhouden. Als eerst ga ik onderzoek doen naar de doelgroep, wat een sample sale is en de concurrentie. Door mijn onderzoek zal ik op drie concepten komen en deze toepassen op de drie media uitingen.

Kwaliteitscreteria Voor deze opdracht moet ik aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Door mijn ontwerpen af te stemmen op de gestelde eisen en de wensen van de opdrachtgever zullen alle producten naar wens zijn. Alle bestanden zoals het drukwerk en het ontwerp voor de website moeten op het juiste formaat ontworpen en aangeleverd worden. Wanneer ik een foto gebruik moet ik eerst controleren of de kwaliteit goed is (300 DPI CMYK voor drukwerk en 72 DPI RGB voor op de website). Daarna is het belangrijk om het als een Photoshop bestand op te slaan. Omdat ik werk op twee verschillende computers (op stage en mijn eigen Macbook). Is het makkelijk om van een onbekend lettertype lettercontouren te maken. Dit voorkomt ook problemen bij het drukken. In het logo wil de opdrachtgever een beeldmerk van Marilyn. Hiervoor is het belangrijk om deze zelf te maken. Wanneer ik mijn keuze’s goed kan verantwoorden kan ik een passend advies geven aan de opdrachtgever. Om mij aan de technische eisen te houden zal ik elk bestand opslaan als een indesign, photoshop of illustrator bestand. Met een duidelijke en goede naam. Op de server staat een map met mijn naam waar ik alles in op sla. Als back-up heb ik ook alles op mijn harde schijf staan. De software die ik nodig heb is geïnstalleerd op de computer die ik mag gebruiken op mijn stage en op mijn eigen macbook.

Benodigde informatie, materialen en randvoorwaarden De benodigde informatie voor dit project krijg ik via mijn stagebegeleidster en tevens opdrachtgever Diana Gabriels. Zij is de baas van mijn stage bedrijf en de organisator van het feest. Voordat ik begin met ontwerpen ga ik eerst onderzoek doen naar het bedrijf, de doelgroep, de branche, de concurrentie en de producten die het bedrijf verkoopt. Ook ga ik een kort onderzoek doen naar het feest. Hierin beschrijf ik wat het precies is, waarom het gegeven wordt en de concurrentie. Hierbij geef ik voorbeelden van andere Sample Sale Party’s. Om meer te weten te komen over de doelgroep verdeel ik dit in verschillende segmenten. Namelijk: geografische, demografische, sociaal-economische, en psychografisch. Onderzoek naar de concurrentie doe ik door op internet te zoeken naar eerder georganiseerde sample sale party’s. Na dit onderzoek in woord ga ik onderzoek in beeld doen. Dit ga ik doen door middel van moodboards en woordpsinnen. Naar aanleiding van dit hele onderzoek in woord en beeld ga ik conclusies trekken en kom ik op drie concepten. Op deze concepten maak ik nogmaals per concept een moodboard en woordspin. Hierna maak ik voor ieder concept drie verschillende schetsen en die voer ik door op de 3 communicatie ideeen. Uiteindelijk heb ik dan 27 (of meer) schetsen. Hierna zal er 1 ontwerp uitgekozen worden en die ga ik uitwerken tot een uiteindelijk eindontwerp. Wanneer ik beelden nodig heb van de kleding kan ik deze vinden op de imac bij mijn stagebedrijf. Op mijn stage heb ik een imac waar ik op mag werken. Wanneer deze bezet is kan ik werken op mijn eigen Macbook. Op allebei staat het adobepakket cs5 geïnstalleerd. De kennis van het adobepakket die ik de laatste jaren op heb gedaan kan ik goed gebruiken bij het maken van mijn opdracht.

5

Onderzoek Om een goed eindresultaat te krijgen die aan de verwachting van de opdrachtgever voldoet. Ga ik de volgende onderdelen onderzoeken: - De branche - Concurrenten - De doelgroep Ik ga onderzoek doen naar de branche hierin beschrijf ik in welke branche het bedrijf zit en waarom het feest gegeven wordt. Dit ga ik doen door te kijken op de site van het CBS. Nadat ik de branche heb onderzocht ga ik de concurrenten onderzoeken. Dit ga ik doen door voorbeelden van andere bedrijven te geven die ook Sample Sale Party’s organiseren. Dit zoek ik op op het internet. Ook moet ik bepalen wie mijn doelgroep is. Dit ga ik doen door de verschillende segmenten van de markt te beschrijven, zoals: geografisch, demografisch, sociaal-economisch, psycho- grafisch. Als ik dit heb onderzocht weet ik wie mijn doelgroep is en kan ik hiermee rekening houden met de concepten. Ik leg dit onderzoek vast in woord en beeld. Dit ga ik doen door middel van moodboards en woordpsinnen. Naar aanleiding van dit hele onderzoek in woord en beeld ga ik conclusies trekken en kom ik op drie concepten. Op deze concepten maak ik nogmaals per concept een moodboard.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Voortgangsbewaking, communicatie en inzet van mensen Dit project van de ‘Sample Sale Party’ voer ik alleen uit. Ik krijg hier geen hulp of begeleiding bij omdat het een examen is. Communicatie binnen het bedrijf doen we face to face en wanneer mijn stagebegeleider buiten de deur is loopt de communicatie via de telefoon. Verdere communicatie die plaats zal vinden is dat ik feedback krijg op mijn proeve. Tijdens mijn tussenpresentatie krijg ik feedback van de examinatoren en dit kan ik meenemen in mijn eindontwerp. Ik ben zelf verantwoordelijk voor alle afspraken en deadlines die zijn vastgesteld. Ik maak zelf het plan van aanpak en deze moet ik goed opvolgen want dan weet ik precies wat ik moet doen en wanneer de deadlines zijn. Door het plan van aanpak te volgen hou ik de voortgang bij. Na elke opdracht maak ik een reflectieverslag. In dit verslag beschrijf ik wat er goed is gegaan en wat er minder goed is gegaan. Ook hou ik een logboek bij met de uitgevoerde werkzaamheden. Wanneer blijkt dat ik afwijk van het plan van aanpak zal ik dit aangeven en zal ik het stappenplan aan moeten passen. Dit zie je terug in mijn nacalculatie in mijn eindverslag. Financiering van het plan In de offerte zit een begroting voor de financiering. De klant is verantwoordelijk voor de financiering.

6

DE DOOR MIJ IN TE LEVEREN PRODUCTEN

•  Offerte •  Plan van Aanpak •  Onderzoek (klant, doelgroep, branche, concurrentie, product, bedrijf, moodboarden, brainstormen) •  3 Concepten •  Brainstorm (woordspin en moodboard). •  Ontwerpen van de 3 media uitingen: - Logo - Uitnodiging, folder, kaarten, advertentie, poster - Website Dit ga ik doen door middel van: - 9 verschillende schetsen (3 per concept) - 9 schetsen toepassen op de 3 media-uitingen - Gekozen schets uitwerken in diepte schetsen (geldt voor alle 3 de media-uitingen) •  Tussen presentatie •  Eind ontwerp •  Eind presentatie

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Tijdsplanning Offerte Plan van aanpak

Stappenplan 4 uur 8 uur

Onderzoek

10 uur

3 concepten

8 uur

9 verschillende schetsen

10 uur

9 schetsen toepassen op 3 media- uitingen

12 uur

Tussenpresentatie

4 uur

Eindontwerp uitwerken

9 uur

Etesentatie

7

5 uur

1 2 3 4 5 6

Offerte maken Wat ga ik doen en begroting

Plan van aanpak maken

Wachten op goedkeuring deelproducten Onderzoek doen Doelgroep, concurrentie, woordspin, moodboard en conclusie trekken.

3 concept voorstellen uitwerken Per concept een woordspin, moodboard en onderbouwing.

Wachten op goedkeuring deelproducten

7 8 9 10 11 12

9 verschillende schetsen maken 3 schetsen per concept

9 verschillende schetsen toepassen Op de 3 media uitingen

Tussenpresentatie voorbereiden en presenteren Presentatie is bij mijn stagebedrijf

Wachten op goedkeuring

Gekozen ontwerp uitwerken

Eindpresentatie voorbereiden en presenteren Presentatie ga ik geven op school

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Afspraken en deadlines Offerte en plan van aanpak (logboek en reflectieverslag) 2 april 2013 - voor 12.00 uur Digitaal opsturen naar fpiena@davinci.nl, blos@davinci.nl en info@just1961.nl. Onderzoek en 3 concepten (logboek en reflectieverslag) 12 april 2013 - voor 12.00 uur Digitaal opsturen naar fpiena@davinci.nl, blos@davinci.nl en info@just1961.nl. 3 ontwerpen per concept inleveren (logboek en reflectieverslag) 23 april 2013 - voor 12.00 uur Drie maal geprint inleveren op het Da vinci College. Tussenpresentatie bij Just1961 25 april 2013 - Om 15.00 Presentatie van de ontwerpen. Keuze wordt gemaakt. Eindproduct van de 3 mediauitingen inleveren (logboek en reflectieverslag) 21 mei 2013 - Voor 12.00 uur Drie maal geprint inleveren op het Da Vinci College. Eindpresentatie op het Da Vinci College 23 mei 2013 - Om 15.00 Presentatie van de eindproducten.

8

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Gant schema

20 maart

26 maart

2 april

9 april

12 april

18 april

25 april

9 mei

23 mei

Offerte Plan van aanpak Onderzoek

In woord en beeld

3 concepten

per concept woordspin en moodboard

9 verschillende schetsen 3 per concept

9 schetsen toepassen op de 3 media- uitingen Tussenpresentatie

Voorbereiding en presenteren

Eindontwerp uitwerken Eindverslag maken Eindpresentatie

Voorbereiding en presenteren

Deadline

9

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Examinatoren Bij mijn examen heb ik verschillende examintoren die mijn opdrachten beoordelen. Alles wat ik gemaakt heb moet in drievoud inleveren. Dit moet ik doen bij de ondergenoemde personen. Alle bestanden moet ik via de mail inleveren. Examinator stage bedrijf Diana Gabriels Info@just1961.nl 06 46093048

Opdrachtgever Voor mijn examen heb ik niet alleen examinatoren die mij beoordelen maar ook een opdrachtgever. De opdrachtgever bekijkt ook het werk. Opdrachtgever Diana Gabriels Info@just1961.nl 06 46093048

Examinator school Frans Piena pna@davinci.nl 088 6574728 Begeleider school Beverley Los blos@davinci.nl 088 6574728

10

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


OFFERTE

Brenda Wiegmans Just1961 S. van Ravesteynkade 364 3071 ML Rotterdam

Prijzen

Diana Gabriels Just1961 S. van Ravesteynkade 364 3071 ML Rotterdam

Product

Uurtarief € 45,- (excl. BTW)

Prijs

1. Logo - Onderzoek .................................................................................................. € 450,-

Offertenummer: 021451

Rotterdam, woensdag 20 maart 2013

- Ontwerp ..................................................................................................... € 405,2. Drukwerk

Geachte Diana Gabriels,

- Flyer ........................................................................................................... € 180,-

Naar aanleiding van ons eerder gevoerd gesprek stuur ik u hierbij de offerte.

- Uitnodiging ................................................................................................. € 225,-

Voor uw bedrijf wilt u een Sample Sale Party organiseren. Hiermee wilt u anders zijn dan andere bedrijven. Daarom maak ik voor u de volgende uitingen:

- Advertentie ................................................................................................. € 135,-

1. Logo Voordat ik begin aan uw opdracht, ga ik eerst een onderzoek doen naar uw doelgroep, de branche van uw bedrijf, uw concurrentie en het product (Sample Sale). Na dit onderzoek begin ik een brainstorm d.m.v. woordspinnen en moodboarden. Hieruit haal ik de geschikte vormgeving voor uw Sample Sale Party. Het logo moet passen bij de naam van het feest. Wel moet het logo een hele andere uitstraling hebben dan het bedrijf Just1961. 2. Drukwerk Het doel is om zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven. Daarom komt er een folder voor huis aan huis distributie. Er komt een uitnodiging voor de vaste klanten en een poster die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Al deze uitingen worden gemaakt n.a.v. het logo. 3. Website Social media is in deze tijd een erg populaire schakel, daarom beginnen we met het promoten via Facebook. Buiten de Facebookpagina krijgt de Sample Sale Party een eigen website en e-mailadres. Op de website kunnen de gasten informatie over het feest vinden en na de Sample Sale Party kunnen de gasten de foto’s terug vinden. Via het e-mailadres dat vermeld wordt op de Facebook pagina en de website kunnen gasten al hun vragen en opmerkingen kwijt. Ook wordt er vanuit het e-mailadres een nieuwsbrief gestuurd.

- Poster ........................................................................................................ € 180,3. Website - Ontwerp ..................................................................................................... € 450,- Uitvoering (Door derde) .................................................................................. € 405,-

Subtotaal (excl. BTW) BTW 21% Totaal

€ 2.430,€ 510,30,- + € 2.940,30

Geldigheidstermijn 2 weken vanaf datum offerte. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben naar aanleiding van dit voorstel dan hoor ik dit graag van u. Met vriendelijke groet, Brenda Wiegmans Just1961

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: www.just1961.nl

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: www.just1961.nl


Deel 2 Onderzoek

12

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Opdracht omschrijving Opdracht Just1961 houdt een Sample Sale om van de oude collectie af te komen. Dit doen ze onder de naam Marilyn’s Shopping Party. Hiervoor moet er gemaakt worden: - Logo - Drukwerk (poster, uitnodiging, flyer, advertentie) - Website Hierbij moet ik ook de Facebook pagina bijhouden.

Eisen van de opdrachtgever - Het hoeft er niet bovenop te liggen dat het van Just1961 is omdat er ook andere merken verkocht worden. - Niet in de stijl van Just1961. - De sale collectie moet afgebeeld worden op de poster. - Datum, plaats, tijd en contactgegevens.

Eerder heb ik een plan van aanpak en offerte gemaakt. Nu ga ik een onderzoek doen door middel van: - Doelgroep onderzoek - Concurrentie onderzoek - Product onderzoek Naar aanleiding van dit onderzoek kom ik op drie verschillende concepten. Hiervoor maak ik per concept een woordspin en moodboard.

13

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Just1961 14

Hoe het allemaal begon Just1961 is opgericht door Diana Gabriëls-Verwijen. Het is eigenlijk allemaal begonnen als een grap, wanneer de dochter van Diana, Joanna, voor drie maanden deelneemt aan het tv-programma Secret Story; haar bulldog Buddha moet ze helaas thuis laten. Als familieleden van de deelnemers iets mogen sturen, besluit Diana haar dochter een hart onder de riem te steken met een foto van Buddha. Dat valt samen met een opdracht die Diana krijgt tijdens de opleiding voor grafisch design. Dus photoshopt ze Buddha en geeft hem, omdat haar dochter daar fan van is, een Vuitton-tas in zijn bek. Daarmee is de opdracht voor school voltooid. Maar de foto ontketend een ware hype. Iedereen wil een T-shirt met die print erop. Er bleek geen houden meer aan. Ze ontwierp de ene na de andere print en inmiddels laat ze dit doen door haar personeel. De T-shirts worden niet alleen in Nederland goed verkocht maar ook in België en Ibiza.

De site Een bezoek aan de site van Just1961, toont niet alleen de talloze prints, maar is haast een historische reis met Marilyn Monroe, James Dean en Elvis Presley. Zo komen ze aan de lijfspreuk ‘Love me tender’. Het ruitjespatroon op de site is een knipoog naar Brigitte Bardot met de eerste petticoat in het inmiddels beroemde pepitaruitje. Het leuke aan de site is dat van iedere beroemdheid filmpjes en/of muziek te zien en te horen zijn. Dat site en fashion met hun tijd meegaan, blijkt uit prints van Amy Winehouse, Madonna, en Angelina Jolie. De naam Diana krijgt een idee voor de naam wanneer ze een foto in handen krijgt die ze nog nooit eerder gezien heeft. Dit is een babyfoto uit 1961 van haarzelf. Daarmee is Just1961 een feit. Haar geboortejaar is hierbij een bron van inspiratie.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Sample Sale Wat is een Sample Sale? Sample sales worden gebruikt door bedrijven (merken) om zich te ontdoen van de nieuwe of oude collectie. Het is vaak moeilijk om informatie over de datum en tijd van de sample sale verkoop te verkrijgen, omdat een sample sale nooit op vaste tijden plaats vindt, en vaak ook kort vantevoren wordt opgezet. De prijzen van de producten zijn vaak extreem laag, gezien het vaak gaat om oude collectie, overtollige producten of andere zaken die niet meer in het meest actuele assortiment passen.

15

Waar wordt een Sample Sale meestal gehouden? Fabrikanten regelen ergens een grote ruimte en proberen hier om in een paar dagen van hun overtollige voorraad af te komen. Er zijn ook merken die met elkaar samen een Sample Sale organiseren op diverse plekken door het hele land. De Sample Sale is ooit komen overwaaien vanuit de VS, maar is de laatste tijd in Nederland ook niet meer uit de agenda van een shopaholic te denken.

Hoe gaat Just1961 dit aanpakken? Just1961 gaat haar Sample Sale houden op 27 mei 2013. In haar eigen pand. Ze zullen de oude collectie gaan verkopen en de jurkjes van Cookie Culture. Voor in de toekomst zal Marilyn’s Shopping Party een terugkerende Sample Sale zijn in verschillende plaatsen in Nederland.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Trendy

Betaalbaar

Vrolijk

Achtergrond Collectie

Quotes

Bestellen

Sale Mode

Kopen Man

Classy

Shoppen

Kleur

Just1961

Print Vrouw

Webshop Shirts

Geld Ruitjes

Trui

Humor

Betalen Druk Sample

16

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


17

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


De branche Detailhandel in bovenkleding 18

Branche-informatie Tot de detailhandel in bovenkleding behoren de dameskleding-, de herenkleding- en de gemengde kleding- zaken, waaronder de jeanszaken. Het grootwinkelbedrijf bedient vooral het lage en middensegment van de markt. De veelal kleinere speciaalzaken opereren overwegend in het middenen hogere segment. Trends - Individualistische en veranderlijke consument, gevoelig voor lifestyle, merken en zijn eigen identiteit. - Trend- en modegevoeligheid groeien, verkorting modecyclus. - Toename internetverkopen. - (Hard) franchiseketens hebben steeds groter potentieel in de modedetailhandel. Kansen en bedreigingen - Ondernemer/formule kan zich onderscheiden door duidelijke doelgroepkeuze met bedieningsconcept. - Bij de consument staan service, advies, beleving, authenticiteit, kwaliteit en ‘groen’ bovenaan op zijn wensenlijst. - De mode-, sport- en schoenenbranches vervagen. Consumenten hebben behoefte aan one-stopshopping en zijn op zoek naar outfits passend bij hun lifestyle en eigen identiteit(smerken). - Toename koopkrachtige en modebewuste 50-plussers. - Markt voor tweedehands groeit. - Omnichannel wordt steeds belangrijker. Verder kijken

dan winkelconcepten en kiezen voor juiste kanalenmix (internet, mobiele telefoon, interactieve tv etc.) is belangrijk om consumenten beter te bereiken. - Schaalvergroting door filialisering en concentraties. - Marktaandeel en potentieel (buitenlandse) franchiseketens groeien. Perspectief De huidige economische omstandigheden blijven de consumentenbestedingen onder druk zetten. Ook de conjunctuurgevoelige modebranche ondervindt daarvan nog steeds de gevolgen. De omzet in modezaken daalde in 2011. De cijfers variĂŤren van gemiddeld een kleine min tot ruim 6%. Het weerbarstige weer was het afgelopen jaar van invloed op de omzet. De natte zomer en het goede najaar zorgden voor tegenvallende omzetten. De zomerkleding was al in de uitverkoop gedaan en de wintercollectie hing al in de schappen toen de zomer zich eindelijk aandiende. Ook voor 2012 wordt een lichte omzetdaling verwacht gezien het lage consumentenvertrouwen. Bron: www.rabobank.nl

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


DOELGROEPONDERZOEK IN WOORD De doelgroep van Just1961 is zowel man als vrouw. Just1961 richt zich met haar shirts op de leeftijd 15 tot 50 jaar. Over het algemeen heeft de vrouw meer kleding en gaat meer shoppen. Daarom zie je op de site van Just1961 meer vrouwen mode staan dan mannen mode. De man of vrouw die de kleding van Just1961 draagt houdt van makkelijk en comfortabel. Maar ziet er wel graag classy en verzorgd uit. De shirts van Just1961 zijn namelijk zonder al te veel franjes, maar zijn overal mee te combineren. Er is voor de naam Marilyn’s Fashion Party gekozen omdat Marilyn Monroe het icoon is van Just1961. Geografisch: De doelgroep van Just1961 is heel breed. Man/ vrouw en tussen de 15 en 50 jaar. Maar ook is de doelgroep heel breed omdat iedereen uit heel Nederland komt. Dit komt omdat Just1961 een webshop is en iedereen door heel Nederland (en zelfs buitenland) de kleding kan bestellen. De kleding van Just1961 wordt in winkels door heel Nederland verkocht en zelfs in België. Ook is er een winkel in Suriname die de shirts verkoopt. In totaal liggen ze nu in 250 winkels. Relationeel: De doelgroep die naar Marilyn’s Shopping Party gaan is al bekend met Just1961. Ze hebben hier eerder kleding van gezien of gekocht. Ze kennen het merk vanuit de winkel, de webshop of hebben de Facebook pagina geliked en zijn hierdoor in aanraking gekomen met Just1961.

Cultureel: De klant van Just1961 komt over het algemeen uit Nederland. Hier hebben ze ook de meeste winkels zitten. Ook hebben ze een aantal winkels in Belgie en Suriname. In Nederland heb je heel veel verschillende nationaliteiten, culturen of religies. Just1961 richt zich hierbij niet op een bepaalde groep. Psychografisch: Kenmerken waar Just1961 zich op richt zijn mensen die het belangrijk vinden om er verzorgd uit te zien. De doelgroep is tussen de 15 en 50 jaar. Het concept is bedoelt voor jong en oud en is betaal- en draagbaar voor iedereen.

Socio-economisch: Omdat de doelgroep van Just1961 erg breed is, is er geen specifieke inkomen, opleiding en beroep te bespreken. Dit is omdat de shirts qua stijl overal mee gecombineerd kunnen worden en dus door iedereen gedragen kan worden. Als je kijkt naar de prijs van de kleding van Just1961, kun je zeggen dat de klant een gemiddeld inkomen heeft. Mensen die wat extra geld uit willen geven voor kleding maar niet al te veel.

19

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


DOELGROEPONDERZOEK IN BEELD Zoals eerder heb verteld is mijn doelgroep onderzoek in woord is de doelgroep erg breed. Zowel man als vrouw en door heel Nederland. Ze zijn tussen de 15 en 50 jaar. In mijn doelgroeponderzoek in beeld laat ik zien hoe ik hier aan kom. Ik heb namelijk op de Facebook pagina van Marilyn’s Shopping Party en Just1961 gekeken naar welke mensen dit hebben geliked en waar ze vandaan komen. Hiervan heb ik een paar mensen uitgelicht. Dit laat ik nu zien in mijn doelgroep onderzoek in beeld.

Niek Ooms Haarlem Midden 20 jaar

20

Alette Vink Utrecht 55 jaar (24 juli 1958)

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Ling Choi Capelle aan den IJssel Ongeveer 30 jaar

21

Rietje Graaf Schiedam Eind 40 jaar

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Marten Lootsma Voorburg EInd 20

22

Naomi Elora Maria Outmaijer Amsterdam Begin 20

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Concurrentie

onderzoek Om mijn concurrenten te onderzoeken ga ik me verdiepen in concurrentie qua mannen- en vrouwenkleding, die shirts met bedrukking verkopen. Daarna ga ik kijken of ze een sample sale houden. Dit hoeven niet specifiek bekende of grote merken te zijn aangezien Just1961 ook geen hele grote winkelketen is. Wel zal ik erop letten wat voor kledingstijl het is. Het moet bij de doelgroep passen. Ik ben naar verschillende kledingwinkels geweest om te kijken naar shirts met bedrukking. Van elke concurrent zal ik een korte omschrijving geven. Daarna zal ik de 4 P’s (product, plaats, promotie en prijs) behandelen. Op deze manier kan ik de concurrenten goed met elkaar vergelijken dus ook met Just1961. Na dit onderzoek zal ik met een conclusie komen.

23

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Death by zero is een goede concurrent voor Just1961 (wat betreft mannenshirts.) Dit merk ontwerpt net als Just1961 zelf de opdruk van de shirts. Qua prijs zitten ze in de zelfde prijsklasse. Een shirt bij Death by zero kost namelijk gemiddeld $ 60,-. Dit staat bijna gelijk aan de mannenshirts van Just1961 die gemiddeld € 40,- kosten. Op hun site zeggen ze: “We do not take prisoners. We do not pose for random photo opportunities with C grade celebs. We do not compromise. We do not copy. We do not dance to Lady GaGa. We do not “Buddy” up to footballers to be the face of our brand. We do not outsource. We do not run the same styles over and over.” Bij Death by zero heb je keuze uit twee soorten shirts, namelijk een shirt met een korte mouw en een halter shirt. Dit doen ze slim omdat iedere man een andere smaak heeft. Ook is er keuze uit heel veel verschillende soorten kleuren shirts per opdruk. Wel is het jammer dat ze geen vrouwen collectie hebben omdat ze hiermee een nog bredere doelgroep zouden kunnen bereiken. Maar hier zullen ze bewust voor gekozen hebben.Wanneer je naar het logo en de site kijkt zie je ook al dat het een typisch mannenmerk is. Door de (half) naakte vrouwen en de stoere mannen. De website is heel basic en clean maar toch opvallend door de grote stoere beelden.

24

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


25

Product Death By Zero is geen Nederlands bedrijf maar zit gevestigd in Engeland. Door hun webshop zijn ze bekend door heel Europa en verkopen ze dus ook goed in Nederland. Ze verkopen net als Just1961 shirts met bedrukking. Death By Zero houdt geen sample sales. Waarschijnlijk is dit omdat ze door heel Europa verkopen. Je kunt wel op een sale van een ander bedrijf de kleding verkopen.

Plaats Death By Zero wordt bedacht en gemaakt in Engeland. Ze laten de kleding net als Just1961 onderandere in China maken, daar is het goedkoper en de kwaliteit is goed. Ze verkopen hun kleding door heel Europa. In Nederland zijn ze te koop in webshops zoals Vimodos en Zalando. Maar ook in kledingwinkels zoals De Beijenkorf.

Promotie Over promotie is niet heel veel te vinden op internet. Dit is waarschijnlijk niet nodig omdat ze heel veel verkoopadressen hebben en in veel webshops verkocht worden. Zo krijgen ze naamsbekendheid.

Prijs De prijs van de shirts van Death By Zero ligt omgerekend van de dollar naar de euro gelijk met Just1961. Dit is omdat ze net als Just1961 de kleren zelf ontwerpen en laten maken in bijvoorbeeld China voor een kleine prijs. Het is dan ook het zelfde idee en dezelfde kwaliteit.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Het Nederlandse modehuis Vanillia is ooit begonnen in Amsterdam. Maar inmiddels wordt het merk met veel passie en energie gecreĂŤerd vanuit het monumentale hoofdkantoor aan de Zaan. Vanilia hecht veel waarde aan een bewuste en etisch verantwoorde manier van werken. Ze vinden het belangrijk om de voetprint klein te houden en te werken met hoogwaardige kwaliteiten uit landen zoals ItaliĂŤ, Spanje en Frankrijk. Vanilia staat bekend om haar mooie stoffen en kleuren. Tegenwoordig hebben ze hun eigen webshop en winkels door heel Nederland. Met hun winkels zitten ze in de meest mooie lokaties.

Website

Vanilia winkel

k

et opdru

Shirtje m

Uitnodiging Sample Sale 26

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Product Vanilia is in nederland een goed verkocht product. Het merk Vanilia is alleen hun eigen winkel te koop. Dit doet het merk slim omdat de klant er dan voor naar de winkel moet en zo de gehele collectie ziet. Vanilia houdt een keer in de zoveel tijd een Sample Sale. Dat is dan drie dagen, met twee verschillende tijdvlakken. Op hun site kun je hier tickets voor bestellen.

Promotie De Sample Sale van Vanilia wordt vooral via het web gepromoot. Het wordt ook geen maanden of weken van te voren aangegeven. Ze doen dit op hun eigen site hier hebben ze een speciaal gedeelte voor op hun website. Dit doen ze erg slim omdat mensen dit zien als ze op hun site komen, ook promoten ze op hun Facebook pagina. Hier hebben ze 5690 likes. Zo bereik je heel veel mensen in een keer en heb je geen promotiekosten.

27

Plaats De plaats van de Sample Sale is Pieter Ghijsenlaan 12D, Zaandam. Dit is in een pand op een bedrijventerein. Dat doen ze erg slim omdat het een groot pand is wat je heel veel klanten in kwijt kunt. Alleen is Zaandam geen slimme plaats voor een Sample Sale wanneer je winkels door heel Nederland hebt. Het ligt niet centraal in Nederland, dus zul je klanten krijgen die in de buurt wonen.

Prijs De entree voor de Sample Sale is â‚Ź 5,-. Normaal betaal je geen geld voor een Sample Sale. Maar Vanilia doet dit slim door er â‚Ź 10,- shoppingtegoed bij cadeau te doen. Zo komen mensen snel op de Sample Sale af.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


MY BRAND startte net als Just1961 als een grap in 2009, in Amsterdam. Het begon allemaal met mode voor de vrouw. Maar is nu een groot succes met meer dan 300 nationale en internationale verkooppunten. Alles wordt bedacht in Amsterdam. My Brand is hÊt merk dat bekend staat om de shirtjes met de logo’s van bekende modehuizen die net wat anders (lees grappiger) gemaakt zijn. Maar ze hebben heel wat meer in hun collectie. In 2011 startte My Brand een collectie voor de man. Aan de collectie worden de mooiste vrouwen op aarde, de meest inpirerende legendes en recente gebeurtenissen toegevoegd. My Brand is een kledinglijn voor mensen die houden van mode. Ze zijn bekend door hun t-shirts die hun dragers de look en feel geven van een groot modehuis maar is goed betaalbaar. De items en prints zijn gemaakt van de beste materialen en zijn gemaakt met de laatste technieken. Elk design heeft een goed oog voor details en de items zijn ook nog eens goedkoop en altijd bij de tijd. Website

Mannen collectie

w

Shirt vrou

28

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


29

Product My brand heeft een collectie voor man en vrouw. Je kunt het merk kopen in hun webshop of bij één van de verkooppunten. Net als Just1961 ontwerpen ze zelf de prints op de shirts. Eens in de zoveel tijd houdt My Brand ook een sample sale. Dit is in het weekend van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Plaats De plaats van de Sample Sale is DUTCH Studio’s in Amsterdam. Zij bieden studiofaciliteiten met veel ruimte. Ze hebben al het materiaal en de catering faciliteiten die je nodig kan hebben. Van een exclusieve perspremière tot een volledige generale repetitie met de hele cast. Ook beschikken ze over ruimtes die geschikt zijn voor een vergadering, presentatie of andere bijeenkomst. Dit alles is in het decor van de musicalwereld.

Promotie De Sample Sale van My Brand wordt vooral via het web gepromoot. Het wordt ook geen maanden of weken van te voren aangegeven. Ze doen dit op verschillende sites die bedoeld zijn om sample sales aan te kondigen. Dit is slim omdat ze geen verdere promotie- of drukkosten hebben. Ook houden ze hun Facebook pagina goed bij. Hier hebben ze 4.461 likes dus bereiken ze veel mensen.

Prijs De entree voor de Sample Sale is gratis. Zo komen er heel veel mensen op af. Bij hun advertentie melden ze dat de klant tot 70% korting kan krijgen. Dit is een groot bedrag. Daardoor komen er ook veel koopjesjagers op af.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Product

onderzoek Bij mijn product onderzoek ga ik per in te leveren product laten zien hoe andere kledingketens dit aanpakken. De door mij in te leveren producten zijn: - Logo - Drukwerk (Folder, poster, uitnodiging) - Website

30

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Logo

31

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Drukwerk

32

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


33

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

34

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Doelgroep, concurrentie en prduct onderzoek

Samenvatting & conclusie 35

Doelgroep onderzoek De doelgroep van Just1961 is heel breed. Zoals ik verteld heb in mijn doelgroep onderzoek zijn het zowel mannen als vrouwen (over het algemeen wel meer vrouwen). Ze zijn tussen de 15 en 50 jaar. Doordat Just1961 verkooppunten door heel Nederland heeft is hierdoor ook de doelgroep breed. Omdat ze een webshop hebben komen ze ook sneller onder de aandacht. Mijn doelgroeponderzoek in beeld heb ik gedaan door op de Facebook pagina te kijken van Marilyn’s Shopping Party en Just1961. Hier heb ik een paar mensen uitgelicht die de pagina geliked hebben. Zoals vermeld komen ze uit heel Nederland en zitten ze ongeveer in de leeftijdscategorie 15 tot 50 jaar. Wanneer ik niet kon zien waar ze precies vandaan kwamen ging ik verder op de Facebook pagina kijken naar vrienden van de persoon of foto’s. Als je naar de foto’s kijkt van de desbetreffende persoon, zie je dat ze er verzorgd uit zien en met de mode meegaan. Concurrentie onderzoek Just1961 ziet eigenlijk heel breed gezien iedereen als concurrentie. Want iedereen die met de mode meegaat koopt van elk merk wel kleding. Wat hij of zij leuk vindt. Voor mijn concurrentie onderzoek ben ik wat dieper gegaan en ben ik eerst gaan kijken naar merken die een Sample Sale houden. Ook heb ik gekeken naar de soort kleding. Als je kijkt naar My Brand en Death By Zero hebben deze in hun assortiment alleen bedrukte t-shirts. Dit is dan ook een goede concurrentie. Helemaal My Brand omdat dit ook een Nederlands

merk is. Vanilia is een goede concurrent omdat dit een groot merk is met eigen winkels en een webshop. Zei verkopen niet alleen shirts met prints maar hebben ook blouses, tuniekjes en broeken in hun collectie zitten. Eens in de zoveel tijd houden zij dan ook een grote en goed bezochte sample sale. Death By Zero is voor de mannencollectie van Just1961 een grote concurrent omdat dit merk alleen mannen kleding verkoopt. Hier zijn zij dan ook goed op ingespeeld als je kijkt naar hun website. Ze maken gebruik van weinig tekst, grote, stoere en mannelijke afbeeldingen. Dit is voor Just1961 wat moeilijker omdat zij zowel mannen als vrouwen kleding verkopen. Sample Sale Uit mijn onderzoek naar de drie gekozen concurrenten komt dat Death By Zero geen sample sale organiseert. Dit doen ze bewust omdat ze verkopen door heel Europa. Wanneer een zaak waar ze het merk verkopen een sample sale houden of een uitverkoop zullen ze ook van de kleding af zijn. Op de webshop van Death By Zero kun je in de sale ook oudere collectie kopen. Dit zie ook als een sample sale maar dit gaat het hele jaar door, een erg slimme oplossing. Als ik kijk naar Just1961 kun je in de webshop ook de oudere collectie kopen in de sale. Tijdens de sample sale kun je de kleding nog een stuk goedkoper kopen dus zijn ze zo sneller van de oude collectie af.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


De sample sale van Vanilia zal goed bezocht worden omdat dit een groot en bekend merk is in nederland. Vanilia houdt een keer in de zoveel tijd een Sample Sale, dit doen ze drie dagen achter elkaar, met twee tijdsvlakken. Op de site kun je hier tickets voor bestellen. Bij Just1961 zal de sample sale ook een terugkerend evenement zijn op verschillende plaatsen in Nederland. De promotie van de Sample Sale doen ze slim. Ze hebben het op hun site en Facebook pagina staan. Wel zal het nog handig zijn om bijvoorbeeld posters in de winkels te hangen voor klanten die geen Facebook account hebben of op de website kijken. Dit is wat Just1961 wel gaat doen, zodat je meer mensen bereikt. My brand richt zich net als Just1961 op man en vrouw. Je kunt het merk kopen in hun webshop of in een van hun verkooppunten. Net als Just1961 ontwerpen ze zelf de prints op de shirts. Eens in de zoveel tijd houdt My Brand ook een sample sale. Dit doen ze dan in het weekend. Zij houden dit in de DUTCH Studio’s in Amsterdam. Dit is een grote stad dus trekken ze veel mensen. Just1961 zal elke keer op een andere plaats een sample sale houden. De Sample Sale van My Brand wordt vooral via het web gepromoot. Ze doen dit op verschillende sites die bedoeld zijn om sample sales aan te kondigen. Dit is slim omdat ze geen verdere promotie- of drukkosten hebben. Ook houden ze hun Facebook pagina goed bij. Hier hebben ze 4.461 likes dus bereiken ze veel mensen. De entree voor de Sample Sale is net als bij Just1961 gratis. De kleinere merken komen minder makkelijk van hun (oude) collectie af dus zullen ze een sample sale nodig hebben. Door veel te promoten via Facebook en eigen website krijg je de sample sale goed onder de aandacht. Ook heb je verschillende sites waar je met je sample sale kunt adverteren. My Brand en Vanilia hebben een locatie afgehuurd. Dit kost extra geld, daarom is het voor Just1961 een goede oplossing om het op het eigen kantoor te houden. Hiermee besparen ze geld en kunnen ze dit goed gebruiken voor het promoten van de sample sale. Zoals uitnodigingen, posters en het maken

36

van een website. Door de sample sale gratis entree te geven, komen er veel mensen op af. Wanneer je geld gaat vragen zullen mensen minder kleding kopen. Product onderzoek Logo Als je kijkt naar logo’s die gemaakt zijn voor een sample sale bestaat dit vooral uit typografie. Meestal wordt het logo van het merk gebruikt in bijvoorbeeld de advertentie. De naam van de sample sale wordt dan met typografie aangegeven. Door de sale een echt logo te geven komt het meer tot leven en krijgt het meer bekendheid. Omdat er op deze sample sale meerdere merken verkocht worden en het een terugkerende sale zal zijn is het belangrijk dat het een duidelijk concept is. Drukwerk Het drukwerk wordt meestal in de stijl van het merk gehouden maar omdat deze sample sale verder los moet staan van het bedrijf moet het een eigen identiteit krijgen. Het drukwerk moet gebaseerd worden op het logo. Wanneer je kijkt wat andere merken hebben valt op dat ze of kiezen voor heel veel kleur, beeld en tekst. Of juist heel basic in een bepaalde kleur of juist zwart wit. Zo valt bijvoorbeeld een model die je erop afbeeld goed op. Er kan ook alleen gebruik gemaakt worden van typografie. Maar zo kan de klant niet zien wat je verkoopt, tenzij de koper bekend is met het merk en de kleding. Website Voor de website geldt eigenlijk hetzelfde voor als drukwerk. Er wordt of heel veel gebruik gemaakt van kleur of heel weinig zodat de beelden juist goed opvallen.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Deel 3 Schetsen

37

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Concept 1 Classy Met dit concept wil ik een basic ontwerp gaan maken. Omdat de naam van de sample sale Marilyn’s Shopping Party is wil ik ook klasse naar voren laten komen. Vandaar de naam Classy. Just1961 heeft ook shirts met Be Classy. Classy wil ik uitstralen door middel van strakke vormen, basic en “classy” kleuren. Dit kunnen bijvoorbeeld zwart en wit zijn. De uitingen moeten de goede stijl uitstralen zodat je de goede, eerder beschreven doelgroep bereikt. Classy kan afstandelijk zijn maar ik wil het een warme en fijne uitstraling geven. De klanten moeten zich aangetrokken voelen tot de sample sale door het zien van de uitingen. Door het ontwerp basic te houden krijgt de afgebeelde kleding meer aandacht. Ik ga gebruik maken van strakke vormen omdat deze heel basic zijn en door middel van een donkere kleur klasse uit kunnen stralen. Door het gebruik van het juiste lettertype krijg je een classy uitstraling. Ik ga een woordspin en moodboard maken om een idee te krijgen van mijn concept Classy.

38

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Trendy

Strak

Stijlvol

Belangrijk

Vrouw Nieuw

Exclusief

Kleur

VIP

Basis

Zakelijk

Man Beroemd

Classy

Begin

Aanzien

Rijk

Zwart Grijs

Klasse

Clean

Leeg

Rustig

Wit

Klassiek Weinig

39

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Logo

Flyer

Vanaf

€ 20,-

Vanaf

Sample Sale Zaterdag 25 mei

9.00 uur tot 20.00 uur S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

41

Maat xs tot xxl

Vanaf

€ 7,50

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

Maat xs tot xxl

Sample Sale

UITNODIGING

Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

SAMPLE SALE Zaterdag 25 mei 2013 Vanaf

€ 20,-

Vanaf

€ 7,50

9.00 uur tot 20.00 uur S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 info@just1961.nl

42

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Sample Sale Home

Over

Collectie

Sample Sale Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumqporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Blog

Contact

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ea non plia prdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia ndelit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

43

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de schetsen 44

Schets 1 Bij mijn eerste schets voor Classy heb ik gekozen voor een label of sticker als logo. Dit heb ik gedaan omdat je op kleren in de winkel wel eens stickers ziet als het in de uitverkoop is. Het zou ook een label kunnen zijn die aan de kleding vastzit. De kleur zwart associeer ik met Classy. De tekst in het logo heb ik een tikje schuingezet om het niet al te recht over te laten komen en zo gaat het mee met de vorm. In de flyer, poster en uitnodiging heb ik gekozen voor het zwarte vlak om een verschil te laten zien tussen de jurkjes en de t-shirts. Dit vlak heb ik zwart gemaakt om het te laten passen bij de sticker. Deze stijl heb ik terug laten komen op de website en de nieuwsbrief. Door het verschil tussen zwart en wit is het heel strak en netjes. Deze twee woorden kun je samenvatten als classy.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


2

Logo

Flyer

Marilyn’s

Marilyn’s Shopping party

Shopping party

Sample sale

Vanaf

€ 7,50

Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur Vanaf

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

45

€ 20,Maat xs tot xxl

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

Marilyn’s Shopping party

Sample sale Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

Vanaf

€ 20,-

Marilyn’s Shopping party

Uitnodiging

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

Vanaf

€ 7,50 Maat xs tot xxl

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

46

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

Marilyn’s Shopping party

Marilyn’s Shopping party

Home

Sample Sale

Over

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Collectie

Blog

Contact

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

47

Vanaf

€ 20,-

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de schetsen 48

Schets 2 Voor mijn tweede schets heb ik gekozen voor een logo dat alleen bestaat uit lettertype. Uit mijn onderzoek bleek dat een sample sale party geen logo heeft maar dat het het logo van het bedrijf bevat. Maar omdat Just1961 geen grote rol wil spelen bij de sample sale zal dit logo niet groot gebruikt worden. Ik heb gekozen voor een dun lettertype. Het lijkt net of het zelf geschreven is. In mijn flyer, poster en uitnodiging heb ik dit terug laten komen in de tekst dit is hetzelfde lettertype. In vergelijking met mijn vorige schets heb ik deze schets heel wit en basic gehouden met een witte achtergrond. Om het niet te saai te houden heb ik voor een stippel randje gekozen. Zo zijn de uitingen niet te wit en te saai. De website en nieuwbrief heb ik op het drukwerk aangepast, basic en wit.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Flyer

l pk

l

l pkp l pkp l pkp

l pk l pkp l pkp

k

l l

p

kp

p

kp

p

€ 20,-

l p pk xxl

l kp

z

Maat

Vanaf

xs tot

z

l

l p pk

z

z

l p pk

l kp

z

l

l pkp

p

p

kp

l p

l

p

p

l p

p

l pkp

l p pk

kp

l

p

p

l

l pkp l pkp

p

kp

l pkp

p p

l kp

l p pk

p

l pkp

,50 z

l p pk

p

l pkp

p

p

l pkp

p

p

p

p

l pkp

p

z

Vanaf

p

p

l kp

p

p

z

l p pk €7

p

p

p

p

p

kp

p

p

p

kp

p

p

p

l p pk

p

kp

p

l p pk

z

p

p

p

p

z

p

kp

p

p

p

z

p

z

p

p

z

p

p

p

z

z

l p pk

p

l p pk

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

p

z

p

l p pk

p

p

l p pk

p

z

p

p

l p pk

p

p

z

p

p

lZaterdag 25lmei 2013 l p p p p k 9.00 uur pk pk tot 20.00 uur

p

z

z

p

p

kp

l p pk

p

sale z

p

p

z

p

p

p

p

p

z

z

p

p

p

kp

p

z

p

p

p

z

p

p

p

Marilynlks

p

p

p

z

kp p

p

p

p

p

p

p

p

p

l l l Sample p p p pk pk pk

p

49

z

p

Shopping Party

p

p

Marilyn s

p

z

p

l l p kp pk Shoppingp Party

p

kp

p

p

kp

p

kp p

p

Logo

z

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

l pk

Marilyn s

p

l pk

l

k

z

l

p

l pk

l kp

l p

p

l kp

l kp

l

l pkp l pkp

l pkp

z

z

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam- 010 485 15 92 - info@just1961.nl p p p

l

l

l

p

p

l kp

p

l

l pkp

p

kp

l pkp l pkp p

kp

p

p

p

p

p

kp

p

kp

p

p

p

p

kp

l Zaterdag l25 mei 2013 l p p k p9.00 ktot k pg p uur p 20.00 uur Shopping Party

p

p

25 mei 2013 lZaterdag l l 9.00 uur tot 20.00 uur p p p pk pk pk

pz pz z Marilyn s Uitnodiging

p

p

p

z

kp p

p

p

p

0

p

p

p

z

Vanaf

€ 7,5

kp p

p

xxl

p

l p pk

€ 20,-

p

p

z

l p pk Vanaf

p

p xs tot

p

kp p

z

p

p

z

Maat

kp p

p

p

p

kp p

z

p

p

kp

l p pk

p

z

Sample l l sale l p

p

z

p

p

p

p

p

p

z

p

p

p

l p pk

p

l l p kp pk Shoppingp Party

p

z

p

p

p

z

p

p

p

z

p

l

l pk

k

kp p

p

kp p

kp p

p

Uitnodiging

z

50

z

l

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam- 010 485 15 92 - info@just1961.nl

z

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


l pk

l

l pk l pkp l pkp

k

l pkp

kp

p

Vanaf

€ 7,5

0

l l

l pkp p

z

l p pk

l kp

p

l kp

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

p

l p pk

l

l pkp

p

l k

p

p

l k

k

p

k

p

z

p

p

kp

xxl

Just1961

p

p

l p pk

l p pk

xs tot

p

l pkp

l

kp

l

z z

k

l k

kp

p

l

z

l pk l p pk l p pk

z z

z

z

l pk

z

l pk l p pk

l p pk p

z

z z

p

k

l pk

l

p

p

‘k

l p pk

l p pk

p

z

z

€ 20,-

p

p

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Maat

Vanaf

p

l p pk

Cookie Culture

p

p

k

l k z

p

p

p

l p pk

z

l p pk p

k

l k

l k

z

p

p

p

z

l k

l k

kp

p

p

l p pk

p

p

l k

z

z

p

p

l p pk

p

p

p

p

l p pk

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

z

p

z

p

l p pk Sample Sale

p

p

z

p

p

p

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

p

kp

p

p

kp p

p

p

p

z

p

p

p

p

0

p

€ 7,5

p

p

p

p

p

Vanaf

z

p

p

p

kp

p

p

p

lShopping Partyl p p pk pk p

p

p

Marilyn ls

z

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Contact

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolen.

Blog

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Collectie

p

Sample Sale

p

p

p

p

Over p

p

p

p

p

p

p

Home

p

p

p

p

p

p

Shopping Party

p

p

Marilyn s p

p

p

p

p

kp

p

p

p

p

kp p

p

p

Nieuwsbrief

Website

z

51

z

l

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam- 010 485 15 92 - info@just1961.nl

z

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de schetsen 52

Schets 3 Bij mijn laatste schets heb ik gekozen voor een achtergrond omdat ik bij de vorige twee schetsen geen achtergrond heb gebruikt. Hier laat ik zien dat classy ook kan met een wat drukkere achtergrond. Omdat ik een drukke achtergrond heb, heb ik gekozen voor een wat rustiger logo. Het sierlijke lettertype past goed bij de barokke achtergrond. Marilyn was ook een vrouw van klasse, de barokke achtergrond en het sierlijke letterype straalt dit dan ook uit. Voor de tekst shopping party heb ik gekozen voor een helvetica font omdat Marilyn dan meer opvalt. De overige tekst op de uitingen heb ik ook met een basic lettertype gehouden zodat Marilyn extra opvalt. De kleding heb ik op een wit vlak gezet met een zwarte rand er omheen omdat het anders weg zou vallen bij de achtergrond. De website en nieuwsbrief heb ik op het drukwerk aangepast.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Concept 2 Summer Dit concept zal zomer uit beelden. Dit doe ik omdat het de zomercollectie is die verkocht zal worden. De sample sale wordt ook gehouden tegen de tijd dat het lekker weer is en mensen zomer kleding zullen gaan kopen. Door het concept summer zal ik mensen lekker maken en zin laten krijgen in de zomer. Dit zal ik doen door vrolijke zomerse kleuren, voorwerpen, afbeeldingen, vormen en typografie. In tegenstelling tot het concept Classy zal ik hier ronde en ovale vormen gebruiken. Zomer is de tijd dat mensen meer kleur gaan dragen en vrolijk zijn, dit ga ik dan ook uitbeelden in mijn uitingen. De klanten moeten er dus een vrolijk en goed gevoel bij krijgen en aan sporen om iets te gaan kopen. Vrolijke mensen zijn meestal ook wat drukker, daarom wil ik mijn ontwerpen door kleur en afbeeldingen vrolijk en druk maken. Ik ga een woordspin en moodboard maken om een idee te krijgen van mijn concept summer.

53

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Zomeprint

Badlaken

Kleur

Zomerjurkjes

Druk

Kort / dun Zonnebaden Zwembad

Vrolijk Zon

Boulevard Terras

Strand

Summer

Positief

Bikini Warm

Slippers Zonnebril

Zand Zonnehoed

Water

Parasol

Vakantie Lach Cocktails

54

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Logo

Flyer

Maat xs tot xxl

Vanaf

€ 7,50 Sample Sale

Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

f

a Van

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

56

,-

€ 20

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 info@just1961.nl

Like onze Facebook pagina en blijf op de hoogte!

Maat xs tot xxl

Sample Sale

,€ 20 f

a Van Vanaf

€ 7,50

Zaterdag 25 mei

9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 info@just1961.nl

57

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus verateme.

Home Sample Sale

Over Collectie Blog Contact

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

,€ 20 f

a Van

Maat xs tot xxl

Cookie Culture

Vanaf

€ 7,50

58

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 1 Voor mijn tweede concept summer heb ik gekozen voor felle kleuren en beeld. Bij mijn eerste schets heb ik gekozen voor een rond logo. Dit is de vorm van de zon of kan een strandbal zijn. Door de letters doorzichtig te maken is het heel ruimtelijk en wordt het een geheel met de achtergrond. Ik heb de tekst in een kader gezet zodat het niet weg zou vallen in de achtergrond. Bij de uitnodiging heb ik gekozen voor witte tekst omdat dit een kleiner oppervlak is en hier witte tekst wel op zou vallen. Voor bij de jurkjes van Cookie Culture heb ik een parasolletje gezocht. Zo krijg je meer een zomer idee, ook door de kleur roze. De flyer, poster en uitnodiging heb ik terug laten komen op de website en nieuwsbrief.

59

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans

schetsen


Logo

Flyer

€ 7,50

Vanaf

Maat

f

a Van

xs tot

xxl

,-

€ 20

60

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

€ 7,50

Vanaf

61

Uitnodiging

Maat

xs tot

xxl

f

a Van

,-

€ 20

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Home

Nieuwsbrief

Over

Collectie

Blog

Contact

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

€ 7,50

Vanaf

Maat

xs tot

xxl

f

a Van

,-

€ 20

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus verateme.

f

€ 7,50

Vanaf

Just1961

a Van Maat

l

xx xs tot

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

62

,-

€ 20

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 2 Voor mijn tweede schets heb ik het strand terug laten komen. Hier heb ik namelijk een rechtenvrij beeld gebruikt van zand en hier de tekst in gephotoshopt. Zo lijkt het net alsof de tekst in het zand geschreven is. Ook heb ik krabjes gebruikt om meer het strand en zomer idee te krijgen.Ik heb gebruik gemaakt van een handwriting lettertype. Zo komt het realistischer over. Op de flyer, poster, uitnodiging en nieuwsbrief is het zand over het hele oppervlak. Bij de website heb ik gekozen om alleen de header te gebruiken voor het zand omdat het anders onleesbaar zal worden.

63

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans

schetsen


Logo

Flyer

Maat xs tot xxl

’s

lyn i r a M

’s n y l i ar

M

Party g n pi p o Sh

op Sh

Party g n pi

Vanaf

Sample Sale Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

€ 7,50

f

a Van

,-

€ 20

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

64

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

lyn’s

Mari p op Sh

Party ing

Sample Sale Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur Maat xs tot xxl

lyn’s

Mari

Party ing p op Sh

Sample Sale Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

,€ 20 f

a Van

Vanaf

€ 7,50 Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

65

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

lyn’s

Mari

Party ing p op Sh yn’s Maril p op Sh

Party ing

Home

Over

Collectie

Blog

Contact

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale Zaterdag 25 mei 9.00 uur tot 20.00 uur

Maat xs tot xxl

f

a Van Vanaf

€ 7,50

Just1961

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

66

,-

€ 20

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 3 Voor mijn laatste schets voor het concept summer heb ik een vrolijke vorm genomen. Het logo zou de zon voor kunnen stellen met zonnestralen. Hiervoor heb ik een soort lint gemaakt. De kleuren zijn fris en fleurig en passen bij de zomer. Dit heb ik aangepast op de achtergrond die ik gebruikt heb. Ook hier heb ik weer het parasolletje terug laten komen.

schetsen 67

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Concept 3 The fifties Dit concept zal in de stijl worden van de fifties. Omdat de naam van de sample sale Marilyn’s Shopping Party is, ben ik gaan kijken wanneer zij bekend werd. Dit was in de fifties. Zo ben ik op het idee voor dit concept gekomen. The fifties staat bekend om natuurlijk:    - Marilyn Monroe - Juke boxes - Drive in’s - Elvis Presley - Rock and Roll - Veel kleur The fifties wil ik overbrengen door bovengenoemde steekwoorden terug laten kleuren, dan vooral de vrolijke kleuren en prints die ze in de fifties gebruikten. Door gebruik van een fifties letterype komt dit concept goed tot stand. Ik ga een woordspin en moodboard maken om een idee te krijgen van mijn concept the fifties.

68

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Cocktail jurken Handschoenen

Grease Vet kuif

Hoeden

Jarretels

Zandloper Silhouette

Potlood rok Grace Kelly

Petti coat Twist

Pak

Kleur

The Fifties

Punt BH Caddilac

Drive in

Hawaii print Balenciaga Teddy Boys (jeans)

Dior

Sack Dress Open rug

69

Rock and Roll

Juke box

Elvis Presley

Marilyn Monroe

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Logo

Flyer

Marilyn’s

Marilyn’s Shopping party

Shopping party

Sample sale

Vanaf

€ 7,50

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

,-

€ 20 f

a Van

71

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

Marilyn’s

Marilyn’s

Sample sale

Uitnodiging Sample sale

Shopping party

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Vanaf

€ 7,50

72

,-

€ 20 f

a Van

Shopping party

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

n’s Marily party Shopping

n’s Marily party Shopping

Home

Over

Collectie

Blog

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus.

Contact

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

Vanaf

€ 7,50

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Vanaf

€ 7,50

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

73

,-

€ 20 f

a Van

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 1 Voor mijn eerste schets voor het concept fifties heb ik gekeken naar de fifities op internet. Het logo is gebaseerd op de lichtgevende borden uit die tijd. Van bijvoorbeeld drive in’s of bar’s. De kleur rood heb ik gekozen omdar dat goed af zou steken bij de zwart witte blokjes. De zwart wit geblokte achtergrond heb ik gebaseerd op de vloeren die ze vroeger hadden in de des betreffende bar’s. Bij de website en nieuwsbrief heb ik het logo en de blokjes alleen bij de header gedaan zodat verdere informatie beter zichtbaar zou zijn.

74

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans

schetsen


Logo

Flyer

Ma

s ’ n ir ly y

t r a p g oppin

Sh

s ’ n y l i r a

M

ty

par g n i p p ho

S

Sample sale 25 mei 2013

Vanaf

€ 7,50

9.00 uur tot 20.00 uur

,0 2 € f

Just1961 S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 info@just1961.nl

75

a Van

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

s ’ n y l i r a M ty

par g n i p Shop

Sample sale 25 mei 2013

9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 - 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

s ’ n y l i r Ma Sample sale UItnodiging

y

part g n i p op

Sh

25 mei 2013

9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 - 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

,0 2 € f

a Van

Vanaf

€ 7,50

76

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

s ’ n y l i r Ma ty

g par hoppin

S

Nieuwsbrief

s ’ n y l i Mar Shopping

Home

Over

Sample Sale

Collectie

Blog

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus.

Contact

party

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verum qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus eaqui diorum fugiae quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatque nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui derit ullessi musdaecae quas veni accabo. Ferum auditate

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Vanaf

€ 7,50

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

77

,-

€ 20 f

a Van

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 2 Bij schets twee heb ik gekeken naar vormen, kleuren en fonts die in de fifties gebruikt werden. Hierdoor kwam ik op de ronde vorm in het logo. Deze heb ik vies groen gemaakt omdat ik deze kleur vaker terug heb zien komen. De achtergrond is afgeleid van de vorm van een juke box. De ovale vormen werden in de fifties vaak genruikt. Samen met een rechtere vorm waar ze de tekst in deden zetten. De ster die ik gebruik in de nieuwsbrief was een bekende vorm in die tijd. Deze heb ik achter de shirts en jurkjes gezet zodat ze wat beter op zouden vallen en niet weg zouden vallen in de achtergrond.

78

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans

schetsen


Logo

Flyer

s ’ n rily

Ma

ty

S

par g n i p p ho

s ’ n y l i r a M arty

ing p Shopp

e l a s e l

Samp

013 ur 2 i e 25 m 0.00 u r tot

u 9.00 u

€ 7,50 Vanaf

2

,0 2 € f

a Van Just1961 S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 info@just1961.nl

79

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Poster

Uitnodiging

s ’ n y l i r a M arty

ing p Shopp

S

le a s e l amp 13

20 5 mei .00 uur

2

20 r tot u u 0 .0

9

s ’ n y l i Mar ty ping par

Shop

ing g i d itno le

sa e l p Sa m 013

U

i 2 .00 uur e m 5 2 0 tot 2 ur

9.00 u

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 - 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

€ 7,50 Vanaf

,-

€ 20 f

a Van

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364 - 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - info@just1961.nl

80

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Website

Nieuwsbrief

s ’ n y l i Mar arty

ing p Shopp

s ’ n y l i r Ma ty ing par

Shopp

Home Over Collectie Blog Contact

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet. eped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes.

lyn’s

Mari

Party ing p op Sh

Illat atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecus ratis verIllatum atiumquis prorum a vellaut modio volessinis dolecuseaqui ratis diorum verum qui ipsae nonserum ad que et qui ipsae nonserum ad que et venis eos quamus venis eos quam quamus eaqui diorum quam reperatendi sent. Amusam conecus cipiciis quunditaquid fugiae reperatendi sent.fugiae Amusam conecus cipiciis quundiquundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui aut enem taquid quundam sunt hicim escim renis delenih iciducidel ium qui quas voluptae ne voles voluptassi dero omnimol uptatquene nimod ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent ad ulpa aut enem quas voluptae volesut voluptassi dero omnimol uptatque quasint. As delit everion recuptam, ut mo et latum acea dolum hario nimod ut ut destibu scimolor si reperum nobist, sinctem porent adte poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat eteverion perios imi, serum alitaturi qui derit ullessi musdaecae quas veni ulpa quasint. As od delit recuptam, ut mo etvolorem latum acea dolum accabo. auditate hario Ferum te poreium eum rero dolut que a volorem fuga. Itat od et perios imi, serum alitaturi volorem qui daccabo. Ferum auditate.

Sample Sale

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonMaat tot xxl sequi beaquae volenis quexs simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

Just1961

Vanaf

€ 7,50 Vanaf

€ 7,50

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped af eriorro reiusci Vandoluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

,-

€ 20

Cookie Culture

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda

Just1961 mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis

Cessinci endiscime voluptatur, cor mo que simet adit ut qui andae quiassi nvenihita secacorerum aut cusaedolent volenda bo.officipsum Nem delit facessi quam harum ium ea non mendioraeplia re dolore beaquae volenis pro tet nonsequi volorporeped eriorro reiusci dolupque simettiorepe ut qui andae quiassi nvenihita laccusdaes doles eatia nestia cus versecabo. Nem delit quamressita harumtibus, dolent ea del imintia atemo ipsunt autium exera non plia pro tet volorporeped reiusci erumquo mostiame eriorro omnimod estinto conet doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestiaium cusea non plia perum delit quam harum dolent veratemo pro ipsunt tibus, aut exera del tet ressita volorporeped erior. imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

81

Cookie Culture

,-

Cessinci endiscime adit voluptatur, cor mo corerum aut officipsum facessi cusae volenda af Van mendiorae re dolore nonsequi beaquae volenis que simet ut qui andae quiassi nvenihita secabo. Nem delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemo ipsunt ressita tibus, aut exera del imintia erumquo mostiame omnimod estinto conet perum delit quam harum dolent ium ea non plia pro tet volorporeped eriorro reiusci doluptiorepe laccusdaes doles eatia nestia cus veratemestinto conet.

€ 20

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Uitleg

bij de

Schets 3 Voor mijn laatste schets heb ik de ster terug laten komen voor het logo. Hier is de kleur ook een kleur die vaker gebruikt werd in de fifties. De andere sterren op de achtergrond waren ook bekende vormen en zag je vaak op posters en ander drukwerk. De ovale vorm komt in deze schets ook weer terug. Op de website en nieuwsbrief heb ik het hier een andere vorm gegeven zodat de tekst er op zou kunnen staan. Zo is het ook rustiger om te lezen en valt de achtergrond niet al te veel op.

schetsen 82

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Deel 4 Gekozen ontwerp Diepteschetsen Uiteindelijk resutaat

83

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Gekozen ontwerp l pk

l

l pkp l pkp l pkp

l pk l pkp

k

l pkp

z

xs Maat

€ 20,-

l p pk l

tot xx

z

l l l

Vanaf

z

l p pk

l kp

l p pk

z

l

l pkp

p

p

p

kp

p

kp

p

p

z

l kp

l

p

kp

l p p

l

p

p

l

p p

l pkp

l p pk

kp

l

l pkp l pkp

kp

l pkp

p

p

l kp

l p pk

p

l pkp

,50 z

l p pk

p

l pkp

p

p

l pkp

p

p p

l pkp

z

Vanaf

p

p

l kp

p

z

p

p

kp

p

p

l p pk €7

p

p

l p pk

p

p

p

p

kp

p

p

p

kp

p

l p pk

z

p

p

p

p

z

p

kp

p

p

z

p

z

p

p

z

p

p

p

z

l p pk

p

l p pk

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

p

z

p

l p pk

p

l p pk

p

z

p

p

l p pk

p

p

z

p

p

lZaterdag 25lmei 2013 l p p p p k 9.00 uur pk pk tot 20.00 uur

z

p

z

p

p

p

l p pk

p

sale z

p

z

p

z

p

p

p

l l l Sample p p p pk pk pk

p

z

kp

p

z

p

p

p

p

p

p

z

p

p

z

p

Marilyn s

l p pk

p

kp

p

z

p

p

p

p

p

p

p

z

kp p

p

p

p

p

p

p

kp

p

z

p

l l p kp pk Shoppingp Party

p

84

kp

p

p

p

p

Shopping Party

kp p

Marilyn s

p

p

Na mijn tussenpresentatie is er gekozen voor een ontwerp door mijn examinatoren. Ze hebben voor het concept classy gekozen en dan de derde schets met het barok. Omdat dit het best bij de doelgroep zal passen.

z

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Gekozen logo

Marilyn s Marilyn s Marilyns Shopping Party

Marilyn s Shopping Party

Shopping Party

’ Marilyn’ s

Marilyn s Shopping Party

Shopping Party

Shopping Party

Marilyn’s Marilyn s Marilyn s ‘

Shopping Party

85

Shopping Party

Shopping Party

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Shopping Party

86

Shopping Party

Shopping Party

Shopping Party

Shopping Party

Shopping Party

Shopping Party

Marilyn s Marilyn s Shopping Party Marilyn s Marilyn s Marilyn s Marilyn s

‘ ‘ ‘ ‘

Shopping Party

‘ ‘ ‘

Shopping Party

‘ ‘ ‘

Marilyn s Marilyn s Marilyn s Marilyn s

Marilyn s Marilyn s

Shopping Party

Shopping Party

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Gekozen kleur

Marilyn s

Shopping party

C - 57 M - 61 Y - 60 K - 38

Shopping party

Marilyn s

Shopping party

87

Shopping party

Marilyn s

C-0 M - 100 Y-0 K-0

C-0 M-0 Y-0 K - 80

Marilyn s

C - 19 M - 39 Y - 87 K-1

C-0 M-0 Y-0 K - 100

Marilyn s

Shopping party

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Eindresultaat logo

‘

Marilyn s

Shopping party 88

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


l l

l pkp

l

l pkp

l

l pkp p

p

p

l

l pkp l pkp

kp

p

p p

kp

p

l pkp p

l pkp

z

l

p

p

p

l

p

p

p

z

p

p

g g g g g l g l p

p

l pkp

p

p

p

p

k

p

p

z

p

p

p

p

p

p

l l Shopping party p p pk pk

p

p

p

p

p

p

p p

p

Marilynls p

p

hhhh g g g hhh g g g g hhhh g g g g g h h hg g g g g g gh g g g g g hhh g g g g g g g h h h gh g g g g g h h hg g g g g g h h hg g g g g g g g g hh h kh k k k k

p

p

Shopping party

p

p

p

p

p

p

p

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

l

89

p

p

p

p

p

p

p

p

Shopping party

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Shopping party

p

Marilyn s

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

Shopping party

c

Marilyn s

p

Gekozen achtergrond

p

e c e e e c c e e e e e c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

i ii iii i i i i k k k iiiii z z z iiiiii l l l i i i i i i i M arilyn s M arilyn s k k i k iiiiii z z z iiiiii i l l l iiiiii k k k iiiii z z z iiii l l l iii k k k ii z z z i

Marilyn s

Shopping party

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g ggggggg g g g gg g g g g g g g g g gg g g g g g g g g g g g g gg gg gg g g g g g g gg g g g g g g gggg g g gg gg g gg g g g g g g g g g g g g g ggg gg gg gg g g g ggggg gg g ggg gg g g g g gggggg g g g g g g g g g g g g g g gg g g gg g gg g g g g g gg g g ggg g g g g g g g g g gg g g g g g g g ggg g g ggg g g g g ggg g g gggg g ggg g g ggg g g g g ggg g g g g g gg gggg g g g g g g g g g ggg gg g g g g g g g g gggg g g g g g g g gg g gg g g g g g g g g gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g 90

Shopping party

Shopping party

Shopping party

Marilyn s

Marilyn s Marilyn s

Shopping party

Marilyn s Marilyn s

Shopping party

Marilyn s

Shopping party

Gekozen kleuren combinatie

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g

9.00 uur tot 20.00 uur

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Marilyn s

Shopping party

Shopping party

g

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

91

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 2013

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Marilyn s

Marilyn s

Shopping party

Sample Sale

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Zaterdag 25 mei 2013

Marilyn s

Shopping party

Sample Sale

Marilyn s

Shopping party

Marilyn s

Shopping party

Sample Sale Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

g

Sample Sale

Shopping party

Marilyn s

Marilyn s

Marilyn s

Shopping party

Shopping party

ale

S Sample

e ple Sal

Sam

Zaterdag 25 mei 2013

Zaterdag 25 mei 2013

9.00 uur tot 20.00 uur

9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - www.just1961.nl

Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - info@just1961.nl

Gekozen folder

92

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Eindresultaat Zoals je hebt gezien heb ik diepteschetsen gemaakt op mijn logo en hier een logo uitgekozen. Hierbij heb ik ook kleurenonderzoek gedaan. Hierna ben ik diepteschetsen gaan maken op de achtergrond, ik heb een keuze gemaakt op basis van mijn logo. Dus welke achtergrond het beste bij mijn logo past. Na deze keuze heb ik de achtergrond geschetst met verschillende kleuren. Na deze diepteschetsen ben ik diepteschetsen gaan maken op mijn folder. Hier heb ik er ook weer een uitgekozen en deze toegepast op al mijn uitingen.

93

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g gg g g g g gg gg g g g gg gg gg g g gg gg gg gg gg gg gg gg g g gg gg gg g g g gg gg g g g g gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Marilyn s

Maat xs tot xxl

Shopping party

€ 7,50

Vanaf

e l a S e l p m Sa Zaterdag 25 mei 2013 9.00 uur tot 20.00 uur

Vanaf

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 - www.just1961.nl

€ 20,-

Folder voor en achterkant

94

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

Poster

Marilyn s

Shopping party

e l a S e l p m

Sa

g

Zaterdag 25 mei 2013 van 9.00 uur tot 20.00 uur Maat xs tot xxl

Vanaf

€ 7,50

Vanaf

€ 20,-

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - www.just1961.nl

95

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ‘

Marilyn s

Shopping party

www

Zaterdag 25 mei 2013 van 9.00 uur tot 20.00 uur

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - www.just1961.nl

Uitnodiging

96

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g gg g g gg gg g g gg gg g g gg g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ‘

Marilyn s

Shopping Party Home

Nieuws

Sample Sale

Marilyn’s Shopping Party

Itaturest offic tor maionseque molorit labores sinctotatur soluptas eum eum simillisquia iderspi squunda qui niatiunt, vendi rendigenis et, illit accusam aut omnisi nectur adia sunt laborest, ommolor. si nectur adia sunt laborest, ommolor. si nectur adia sunt laborr.si nectur adia sunt .laborest, ommolor.

Collectie

Marilyn s

Shopping Party Home

Sample Sale 2013 Zaterdag 25 mei .00 uur van 9.00 uur tot 20

Home pagina

97

Blog

Contact

Sample Sale

Sample Sale

Collectie

Nieuws

Contact

Blog

Maat xs tot xxl

Itaturest offic tor maionseque molorit labores sinctotatur soluptas eum eum simillisquia iderspi squunda qui niatiunt, vendi ulparunt hit hil eliquos aniatur res sunt. Sedis dolendist venitium que vellesse asped que ipienis modicti aut quia conseque nullibus doluptatus sunto enisciminum, nis dolorem nihitatus quatquissedi asperatia am lant, quis sincillit occum et eum sunt ad est, sam, et experumquos mod quam rendigenis et, illit accusam aut omnisi nectur adia sunt laborest, ommolor.

Vanaf

€ 7,50

Vanaf

€ 20,-

Vervolg pagina Sample Sale

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ‘

Marilyn s

Shopping Party Home

Sample Sale

Nieuws

Collectie

Blog

Contact

Just1961

S. van Ravesteijnkade 364 3071 ML Rotterdam 010 485 15 92 info@just1961.nl www.just1961.nl

Philip Gransjean 0613471762 philip@just1961.nl

Diana Gabriels Verweijen 0646093048

Vervolg pagina Contact

98

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g g ‘

Nieuwsbrief

Marilyn s

Shopping party

e l a S e l p m

Sa

Zaterdag 25 mei 2013 van 9.00 uur tot 20.00 uur

g

Just1961 Tijdends de Sample Sale zijn de t-shirts van just1961 te koop vanaf € 7,50. Dit geldt op de hele sale collectie. Maar ook de nieuwe collectie is met flinke korting te verkrijgen. Niet alleen de vrouwen collectie maar ook de mannencollectie is te koop. Sla dus je slag op zaterdag 25 mei.

Cookie Culture De jurkjes van Cookie Culture zijn te koop vanaf € 20,-. Normaal zijn ze te koop vanaf € 39,-. Flinke kortingen dus! Dit geldt op de gehele collectie.

Maat xs tot xxl

Vanaf

€ 7,50

Vanaf

€ 20,-

Just1961 - S. van Ravesteijnkade 364, 3071 ML Rotterdam - 010 485 15 92 - www.just1961.nl

99

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans


Prijzen

Prijzen

Uurtarief € 45,- (excl. BTW)

Uurtarief € 45,- (excl. BTW)

Product

Prijs

Product

Prijs

1. Logo

1. Logo - Onderzoek .................................................................................................. € 450,- Ontwerp ..................................................................................................... € 405,-

- Onderzoek .................................................................................................. €

475,-

- Ontwerp ..................................................................................................... €

315,-

2. Drukwerk

2. Drukwerk - Flyer ........................................................................................................... € 180,- Uitnodiging ................................................................................................. € 225,- Advertentie ................................................................................................. € 135,- Poster ........................................................................................................ € 180,3. Website - Ontwerp ..................................................................................................... € 450,-

- Flyer ........................................................................................................... € 157,50 - Uitnodiging ................................................................................................. €

135,-

- Poster ........................................................................................................ €

90,-

3. Website - Ontwerp ..................................................................................................... €

405,-

- Uitvoering (Door derde) .................................................................................. €

450,-

- Uitvoering (Door derde) .................................................................................. € 405,-

Subtotaal (excl. BTW) BTW 21% Totaal

€ 2.430,€ 510,30,- +

Subtotaal (excl. BTW) BTW 21%

€ 2.045,50 € 429,55 +

Totaal

€ 2.475,05

€ 2.940,30

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: www.just1961.nl

Kijk voor de algemene voorwaarden op onze website: www.just1961.nl

100

Proeve van bekwaamheid 2013 - Just1961 - Brenda Wiegmans

Eindverslag afstudeerstage  
Eindverslag afstudeerstage  
Advertisement