Page 1

gĐ°j biv g klue utfde vgs

Ă…rshjul for samarbeid skole-hjem Informasjon til foreldre og foresatte 2019/20


BREIVANG VGS SAMARBEID SKOLE-HJEM

årshjul for samarbeid skole-hjem TID

TEMA

I løpet av de to første ukene fra skolestart

• Invitere til samarbeid skole-hjem • Avklare riktig kontaktinformasjon • Kontaktlærer presenterer seg

Tirsdag 16. september Kl. 1800-2000

Felles informasjon: Generell informasjon om skolen, samarbeid skole-hjem, år elevmedvirkning, nye fraværsregler, om nulltoleranse og et læringsmiljø Klassevise møter: informasjon om programområde, lærep arbeidsmåter, utdanningsmuligheter, foreldresamarbeid, S (Jfr forskrift oppll. § 20-4)

Onsdag 17. september Kl. 1800-2000

• Felles informasjon - nytt fra videregående skole • Forskningsprosjekt om skole-hjemsamarbeid, årshjul • Om nulltoleranse og et godt læringsmiljø • Klassevise møter - informasjon om programområde, læreplaner,arbeidsmåter, utdanningsmuligheter, forel beid, SkoleArena (Jfr forskrift oppll. § 20-4)

Mandag 7. oktober Kl. 1900-2000

• Infomøte om fraværsregler • Siste skoleår - innsats og motivasjon • Samtykkeerklæring • Ev. avklare behov for konferansetime • Klassevise møter

Mandag 28. oktober Kl. 1800-1930

Nyttig å vite om ungdom og rus Tema tar opp ungdom og rus, hjemm-alenefester og foresa viktige rolle.

November - medio desember

Konferansetime Innhold: hvordan eleven arbeider, kompetanse i fagene, og samarbeid for elevens læring og utvikling (Jfr Forskrift oppll. § § 3-11, 3-8 og 20-4)

Hele året

Velkommen på besøk for å se hva ungdommene arbeider m


Foresatte for elever under 18 år: informasjon om fravær, varsler og anmerkninger gis gjennom SkoleArena. Elever over 18 år: signerer samtykkeerklæring om samarbeid skole-hjem.

rshjul, t godt

HVEM

ANSVARLIG

Alle foresatte for elever Vg1, Vg2 og Vg3.

Alle kontaktlærere

Møte med foresatte for Vg1

Ledelsen og kontaktlærerne

Møte med foresatte for Vg2

Ledelsen og kontaktlærerne

Møte med foresatte for Vg3 Elevene i Vg3

Kontaktlærerne innkaller

Åpen invitasjon til alle foresatte

Politiets ungdomsgruppe.Tromsø politistasjon

Samtale med kontaktlærer for elever i Vg1, Vg2 og Vg3 og foresatte

Kontaktlærer i Vg1, Vg2 og Vg3 (elever under 18 år, og elever over 18 år med samarbeidserklæring)

planer, SkoleArena

ldresamar-

attes

avklare

med!

Alle foresatte


vi møtes-vi lærer-vi fullfører Samarbeid til beste for elevens faglige og sosiale utvikling! Forskning viser at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, fører til bedre læringsutbytte, bedre trivsel, mindre fravær, gode relasjoner til medelever og lærere, bedre arbeidsvaner, en mer positiv holdning til skolen, bedre leksevaner og arbeidsinnsats og høyere ambisjoner med hensyn til utdanning! (Epstein et al., 2002; Epstein, 2005; Fan & Chen, 2001; Semke & Sheridan, 2010).

Vi anbefaler deg å lese ElevINFO-heftet som alle nye elever får utlevert ved skolestart. Der finner du bl.a. skolens ordensreglement, skolerute og annen generell nyttig informasjon. På Breivangs hjemmeside finner du også mye informasjon. Les bl.a. om skolens pedagogiske plattform der. Kontoret/resepsjonen vil også være svært behjelpelige med det aller meste.

Nyttige linker: • www.breivang.vgs.no • https://www.facebook.com/BreivangVideregaendeSkole • www.fug.no • www.dubestemmer.no • www.udir.no

Breivang videregående skole Dramsveien 199, 9010 Tromsø T: 77 78 85 00 E: post.breivang@tromsfylke.no

breivang.vgs.no

Profile for Breivang Bibliotek

Årshjul for samarbeid skole-hjem  

Informasjon til foreldre og foresatte fra Breivang videregående skole

Årshjul for samarbeid skole-hjem  

Informasjon til foreldre og foresatte fra Breivang videregående skole

Advertisement