Page 1

Studiekatalog


Breivang videregående skole Studiekatalog

03 Innledning 04 Medier og kommunikasjon 06 Helse- og sosialfag 08 Om skolen 10 Design og håndverk 12 Studiespesialisering med formgiving 14 Generell informasjon For mere informasjon kontakt skolen på T: 77 78 85 00 E: post.breivang@tromsfylke.no Besøk oss på Dramsveien 199, 9010 Tromsø

breivang.vgs.no

følg oss OGSÅ på facebook!

Om studiekatalogen

Katalogen er utformet av Tank Design, og trykket ved Fylkeskommunens trykkeri i Tromsø. Alle bilder er tatt av elever og ansatte ved Breivang VGS. 1. opplag | Mai 2012


BREIVANG VGS

VI MØTES OG VI LÆRER Breivang videregående skole tilbyr utdanning innenfor fire utdanningsprogram, i tillegg til voksenopplæring og fagskole. Til sammen er det omlag 400 elever og studenter. Arbeidsmiljøet ved skolen er inkluderende og preget av åpenhet, anerkjennelse og entusiasme. Vi har stor tro på samarbeid og er blant annet organisert i tverrfaglige team som ivaretar elevens helhetlige læring. I løpet av skoleåret gjennomføres mange spennende tverrfaglige prosjekter. For å ivareta og bygge gode relasjoner praktiserer vi skolemegling og har tilsatt egen miljøarbeider til støtte og hjelp for elevene i skolehverdagen. Vår moderne skole ble kåret til en av Norges beste arktitekttegnede bygninger, er universelt utformet og biblioteket som ligger sentralt i skolebygget, vant prisen for beste bibliotek i Norge i 2008. Bygget legger til rette for variert opplæring med de ulike rom, læringsbalkonger og fellesarealet, som også er i nær kontakt med naturen og verksteder utendørs. Rektor Eva Sparrman

Skolen ligger nært flere ulike idrettsanlegg, og benytter disse for å gi et bredere tilbud innenfor faget kroppsøving. Sammen med egne fasiliteter som blant annet trimrom, volleyball og dansematte, håper vi å inspirere til økt fysisk aktivitet.


FOTO FILM TEKST ANALYSERE BUDSKAP FORSTÅ TEKNOLOGI ORD INFORMASJON


BREIVANG VGS STUDIEPROGRAM

MedieR og kommunikasjon 3-årig skoleløp gir generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Det er også mulig å ta fagbrev gjennom to år på skole og to år som lærling. Har du kreative evner og sans for å kommunisere skriftlig og muntlig? Har du fargesans og liker IKT? Er du opptatt av visuelle utrykk som film og reklame? På medier og kommunikasjon på Breivang lærer du å samarbeide, vise fleksibilitet, kritisk tenkning og analyse. Hva har Breivang å tilby? • Internasjonalt samarbeid. Mulighet for hospitering. • Tromsø IL som arena for mediepraksis. Storskjerm, avis og web. • Ungdomsbedrift. • Oppdrag for næringsliv og kulturliv: TIFF, arenakonserter, nettaviser etc. • Praksis i mediebedrifter. • Eget fotostudio. • Film, foto og videoredigering. • Design og grafisk redigering.

Hva kan du bli? Film- og TV-arbeider Fotograf MEDIEGRAFIKER ILLUSTRATØR REKLAME LYDTEKNIKER RADIO DESIGNER Journalist TEKSTFORFATTER


BREIVANG VGS STUDIEPROGRAM

HELSEog SOSIALFAG Du får fagbrev gjennom to år på skole og to år som lærling. Det er også mulig å ta påbygning til generell studiekompetanse - 3-årig løp

Hva kan du bli? ambulanseARBEIDer BARNE- OG UNGDOMSARBeider HELSEFAGARBEIDER HUDPLEIER APOTEKTEKNIKER HELSESEKRETÆR

Bryr du deg om andre mennesker? Som framtidig yrkesutøver innenfor oppvekst-, helse- og sosialsektoren vil du møte mennesker i mange ulike situasjoner og sammenhenger. Helse- og sosialfag på Breivang fører til flere og varierte yrker og behovet for kvalifiserte fagpersoner er stort. Hva har Breivang å tilby? • Praksis i bedrift en dag i uka. • Lokalmiljøet brukes aktivt: barnehage, skole/SFO, sykehjem, dagsenter, hudpleiesalonger og andre bedrifter. • Studiebesøk til institusjoner: bl.a. UNN, UiT, kreftforeninga, fengselet, frivillige institusjoner. • Prosjekt i samarbeid med Tromsø idrettsråd og Troms idrettskrets. • Godt utvalg av anatomiske modeller til helsefagundervisningen. • Elevaktive arbeidsmåter med praktiske oppgaver og prosjekter. • Mesterskap innen helsefag (vg2). • ALLO: bli helsefagarbeider i et praksisløp (vg1 i skole, 3 år lære). Fagskole innen eldreomsorg og psykisk helse. Voksenopplæring i Helsearbeiderfag.


KUNNSKAP RESPEKT LEK KJÆRLIGHET MENNESKET PLEIE DIALOG HOLDNINGER


8


BREIVANG VGS

Norges RÅESTE bibliotek moderne ikt EGET fotostudio FLOTTE ÅPNE FELLESAREALER nærhet til TOPP IDRETTSANLEGG INKLUDERENDE MILJØ engasjerte lærere lokalt og internasjonalt samarbeid

9


FORM KVALITET NYSKAPENDE IDÉ TEKNIKK SERVICE KOMMUNIKASJON


BREIVANG VGS STUDIEPRGRAM

dESiGN og HÅNDverk

Du får Fagbrev gjennom to år på skole og to år som lærling. Det er også mulig å ta påbygning til generell studiekompetanse - 3-årig løp Har du gode kreative evner og anlegg? Liker du å arbeide med hendene? Er du nøyaktig, har estetisk sans og liker å jobbe både selvstendig og sammen med andre? Design og håndverk har rike tradisjoner – håndverksmessig, materialmessig og kulturhistorisk, noe du lærer om på Breivang.

Hva har Breivang å tilby? • Internasjonalt samarbeid og utenlandsreise. • Delta i NM for frisør. • Oppdrag for næringsliv, kulturliv og institusjoner. • Velutstyrte verksted: tre- og metallsløyd, keramikk og arbeidsrom. • Våtrom for keramikk. • Tegnesal. • Frisøravdeling. • Ungdomsbedrift.

Hva kan du bli? FRISØR DESIGNER KERAMIKER GLASSHÅNDVERKER SMED BLOMSTERDEKORATØR KOSTYMESYER SKREDDER MØBELsnekker GULLSMED


BREIVANG VGS STUDIEPROGRAM

stUDIeSPESialisering med formgiving 3-årig skoleløp som gir generell studiekompetanse

Hva kan du bli? ARKITEKT TEGNER DESIGNER BILLEDKUNSTNER Studier ved univeRsitet eller høgskole BLI HVA DU VIL!

Her utvikler du dine skapende og kreative evner, og du vil lære om formgiving både i en design- og i en kunstfaglig retning. Programområdet er perfekt for deg som liker å arbeide med både teoretiske og praktiske fag. Du får blant annet holde på med designprosesser, modellbygging, konstruksjon, formkultur og billedkunst sammen med fellesfagene du kjenner fra før.

Hva har Breivang å tilby? • Spennende tverrfaglige prosjekter: PetroChallenge, kinoreklame. • Kreativ bruk av IKT i undervisning: Djeeo, Google SketchUp, xBorrow. • Teknologi og design. • Mulighet til fordyping i samisk visuell kultur: Duodji. • Aktiv bruk av lokalmiljø: Arkitektur- vandring, UiT, UNN, Vitensenteret. • Kunstfaglige verksteder. • Trykk og foto. • Studiereiser. • Scenografi og kostyme. • Spansk, fransk og tysk - språklab. • Utstillingsoppdrag.


HENDER ESTETISK KONSTRUKSJON TEGNE TEKSTUR SKAPE KULTURARV KUNST


OPPLÆRINGSPROGRAM

Opplæringstilbud 2012/2013 Breivang VGS

Programområder 2012/13 andre VGS i Tromsø-regionen

Studiespesialisering • Vg1 Studiespesialisering m/formgiving • Vg2 Studiespesialisering m/formgiving • Vg3 Studiespeisalisering m/formgiving

Kongsbakken • Studiespesialisering • Musikk, dans og drama

Design og håndverk • Vg1 Design og håndverk • Vg2 Frisør Medier og kommunikasjon • Vg1 Medier og kommunikasjon • Vg2 Medier og kommunikasjon • Vg3 Medier og kommunikasjon Helse- og sosialfag • Vg1 Helse- og sosialfag • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag • Vg2 Helsearbeiderfag

Breivika • Elektrofag • Medier og kommunikasjon • Helse- og sosialfag • Restaurant- og matfag • Teknikk og industriell produksjon Kvaløya • Bygg- og anleggsteknikk • Studiespesialisering Tromsdalen • Idrettsfag • Studiespesialisering Tromsø Maritime • Elektrofag • Teknikk og industriell produksjon • Service og samferdsel Nordkjosbotn • Elektrofag • Helse- og sosialfag • Restaurant- og matfag • Studiespesialisering • Teknikk og industriell produksjon


Breivang videregüende skole Dramsvegen 199 9010 Tromsø T: 77 78 85 00 E: post.breivang@tromsfylke.no F: 77 78 85 01 www.breivang.vgs.no

16

Breivang Studiekatalog 2012/13  
Breivang Studiekatalog 2012/13  
Advertisement