Page 1

CFD - w poszukiwaniu definicji CFD to skrót od angielskiego wyrażenia Contract for Differences i w wiernym przekładzie na język polski termin ten oznacza kontrakt na różnice. Jest to, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instrument finansowy, którego zmiana ceny odpowiada zmianie ceny instrumentu bazowego. Takim instrumentem bazowym może być:    

Akcja, Obligacja, Towar, Indeks giełdowy itp.

Na całym świecie instrumenty finansowe CFD opierają się na 17 najważniejszych, europejskich i światowych indeksach giełdowych, 22 różnych towarach, obligacjach rządowych Stanów Zjednoczonych i innych państw na świecie. Kontrakty na różnice – CFD dostępne są na platformie Domu Inwestycyjnego Bre Banku SA, na stronie www.breforex.pl. Zwykle dla inwestorów indywidualnych inwestycje CFD nie są osiągalne, z uwagi na wysokie koszty transakcyjne i nadmierną minimalną wartość transakcji. Niemniej jednak, dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej, można swobodnie i z szansą na zwielokrotnienie wyniku finansowego, inwestować w CFD za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku. Klient zarabia zarówno na wzrostach, jak i spadkach ceny instrumentu bazowego. BRE Bank nie pobiera prowizji od zawieranych transakcji i udostępnia korzystne punkty swapowe oraz niskie spready.

Cfd